Grön teknik. hot eller möjlighet? Grönare transporter Biojetbränsle från KTH Miljövänlig el. konferensdag på kth 1 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grön teknik. hot eller möjlighet? Grönare transporter Biojetbränsle från KTH Miljövänlig el. konferensdag på kth 1 april"

Transkript

1 2009 konferensdag på kth 1 april Grön teknik hot eller möjlighet? Grönare transporter Biojetbränsle från KTH Miljövänlig el en bilaga från kungliga tekniska högskolan

2 Ser fram emot en konstruktiv debatt år 2007 anordnade kth konferensdagen Teknik och Tillväxt första gången. Då diskuterade beslutsfattare från näringsliv, akademi och samhälle frågor kring teknisk utveckling, företagande och tillväxt. Den 1 april 2009 bjuder vi åter in till en konferensdag där näringslivet sätter agendan för en konstruktiv debatt om vad som kan och bör göras för att skapa konkurrenskraftiga företag och ökad tillväxt i vårt land. Teknik och Tillväxt diskuterar industriell dynamik kopplad till teknisk utveckling. Ny teknik skapar nya möjligheter men har även destruktiva inslag. Nya produkter och processer slår ut gamla och beprövade. Leverantörs- och distributionskedjor förändras och hela branscher omstruktureras. Tidigare stabila och ledande företag går i graven samtidigt som nya uppstår. Utveckling och produktion flyttas geografiskt inom länder och mellan länder. Teknik och Tillväxt belyser strategiska vägval som företag står inför. I år har vi valt att fokusera på företag som ser möjligheter och hot i om - ställning till förnybar energi både inom det fasta energisystemet och inom transportsektorn. Numera råder relativt stor enighet om behovet att minska växthusgaserna. Det krävs en omställning från fossila bränslen till förnybar energi. Svensk forskning spelar en viktig roll i sammanhanget. Men frågan är vad som kan och bör göras för att forskningen ska komma till nytta i samhället och samtidigt skapa tillväxt i Sverige. Under förmiddagen arrangeras två parallella konferenser en för företag som exploaterar affärsmöjligheter som uppstår när förnybar energi tillförs det fasta energisystemet och en för företag inom transportmedelsindustrin. Konferenserna vänder sig i första hand till dem som utvecklar affärer och teknik inom respektive område. Slutsatser från förmiddagens konferenser fångas upp under eftermiddagen i en tredje konferens som riktar sig till ledande befattningshavare inom näringsliv, universitet, departement, myndigheter och forskningsfinansiärer. Jag ser fram emot en konstruktiv debatt om hur vi kan förbättra miljön och samtidigt skapa en offensiv närings- och tillväxtpolitik! Väl mött den 1 april! Eric Giertz Vicerektor och chef för KTH Företagssamverkan Innehåll Konferensens program 3 Några frågor till: Kjell Jansson, vd Svensk Energi och Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten 4 Energi- och transportmedelsforskning i världsklass 5 transportmedelsindustrin en framtidsbransch! 6 De starkaste överlever i dramatisk framgångssaga 8 Miljövänlig lokaltrafik 10 Efterfrågan på transporter ökar 10 Strängare krav närmast en konkurrensfördel för Scania 11 Grönare och snabbare tåg 12 Forskning för mer miljöeffektiva fordon 13 Nyttig fordonsforskning på KTH 13 Ljus framtid för elhybrider 14 Uppstickare i hybridbranschen 15 FoU är A och O för fordonsindustrin 15 Komponenter för miljövänligare fordon 16 Nilar gör batterier till laddhybrider 17 Teknikskifte skapar behov av ny batterikunskap i industrin 17 Förnybar energi en bransch i tillväxt! 18 Grön energiteknik skapar nya tillväxtmöjligheter i Sverige 20 Markägare vill se nya regler för anslutningskostnader 22 Bättre kontakt via nätet 23 Irländsk vindkraft till Sverige 24 HS Kraft vill ha ett statligt garantisystem för investeringar i förnybar el 24 Vattenfall helt gröna inom 40 år 25 Förnybar el bra affär för ABB 26 Stora förutsättningar för vågkraft i Sverige 27 d e n n a b i l a g a t i l l k o n f e r e n s e n t e k n i k & t i l l v ä x t 2009 är producerad av informationsav d e l n i n g e n p å k t h p å u p p d r a g a v k t h f ö r e ta g s s a m v e r k a n k o n t a k t : s a m v e r k a h.se r e d a k t ö r : h å k a n s o o l d g r a f i s k f o r m : l i s a j a n s s o n, global reporting o m s l a g s b i l d e n ä r e t t m o n t a g e, f o t o : d a n b o m a n t r y c k : i n t e l l e c ta t r y c k i n d u s t r i Diab levererar till vindkraftindustrin 27 Svensk solenergi i Spanien gör lysande affärer 28 Framtidens solcell utvecklas på KTH 29 IKEA investerar i miljöteknik 29 Chemrec omvandlar svartlut till biobränsle 30 Biojetbränsle utvecklas i laboratorium på KT H 30 Prisbelönt röntgenteknik mäter energivärde 30 Medverkande i Teknik & Tillväxt teknik & tillväxt 2009

3 program teknik & tillväxt 2009 transportmedelsindustrin en framtidsbransch! Plats. Sal F2, Lindstedtsvägen 28, KTH Campus Valhallavägen 08:30 09:00 Registrering i foajén. 09:00 09:05 Välkomsthälsning. Anders Holmström, programansvarig KTH Executive School. 09:05 09:20 Framtidens transportsystem. Björn Birgisson, professor väg och banteknik KTH. 09:20 09:35 Transportmedelindustrins strukturomvandling. eric Giertz, professor industriell ekonomi och organisation KTH. 09:35 09:50 Miljökrav ger konkurrensfördelar. Hasse Johansson, forskningschef Scania. 09:50 10:05 Det går som tåget. Henrik Tengstrand, teknisk direktör Bombardier Transportation. 10:05 10:15 Inbromsning skapar energi. Joakim Olsson, vd Haldex. 10:15 10:30 Har Sverige en konkurrenskraftig komponentindustri efter krisen? Lars Holmqvist, vd Clepa. 10:30 10:55 Kaffe. 10:55 11:25 På forskningsfronten - Lätta fordon med mindre motstånd. Annika Stensson Trigell, professor fordonsdynamik KTH. - Elmotorer för framtidens fordon. Stefan Östlund, professor elkraftteknik KTH. - Batterier eller bränsleceller en fråga om tid. Göran Lindbergh professor tillämpad elektrokemi KTH. 11:25 11:35 Personbilsindustrin i snabb förändring mot elektrifiering. Hans Folkesson, styrelseordförande Svenskt Hybridfordonscentrum. 11:35 11:45 Kan Sverige ta täten vid teknikskifte? Harry Frank, professor innovationsteknik Mälardalens högskola. 11:45 12:40 Paneldebatt: Kortsiktiga och långsiktiga utmaningar. Anders Barsk styrleseordförande Nilar, Patrik Carlsson vd Calix, Hasse Johansson, Henrik Tengstrand, Joakim Olsson, Lars Holmqvist Lunch. förnybar Energi en bransch i tillväxt! Plats. Sal E1, Lindstedtsvägen 3, KTH Campus Valhallavägen 08:30 09:00 Registrering, sal E1. 09:00 09:05 Välkomsthälsning. Henrik Blomgren, prefekt industriell ekonom och organisation KTH. 09:05 09:25 Möjligheter och hinder för småskalig elproduktion. lennart Söder, professor KTH. 09:25 09:35 CO2-neutralt Vattenfall år Lennart Billfalk, Senior advisor Vattenfall. 09:35 09:45 Varför investera i Sverige? Annette Eriksson, landansvarig Sverige, Airtricity Developments. 09:45 10:30 Paneldebatt: Vad behöver göras? Eric Paulsson ingenjör vävinge Vind, Klas Gustafsson vd Mjölby-Svartådalen energi, Magnus Grill vd HS Kraft, Lennart Billfalk, Annette Eriksson. 10:30 10:50 Kaffe. 10:50 10:55 Introduktion. Henrik Blomgren. 10:55 11:10 En gryende exportindustri. Fredrik Lagergren, rektor KTH Executive School. 11:10 11:20 Världsmarknad för konstgjord fotosyntes? Anders Hagfeldt, professor fysikalisk kemi, Ångströmlaboratoriet Uppsala universitet. 11:20 11:30 En skolskenshistoria. Per Olofsson, vd ClimateWell. 11:30 11:40 Sandwichteknik för förnybar energi. Anders Paulsson, vd Diab Group. 11:40 11:50 Kraftöverföring som möjliggör utnyttjande av förnybar energi. Bo Normark, marknadschef ABB Grid Systems. 11:50 12:00 Att omvandla massabruk till bioraffinaderier. Jonas Rudberg, vd Chemrec. 12:00 12:10 Investerare med globalt distributionssystem. Anna Josefsson, vd IKEA GreenTech. 12:10 12:40 Paneldebatt: Recept för svenska exportframgångar. Anders Hagfeldt, Per Olofsson, Anders Paulsson, Bo Normark, Jonas Rudberg, Anna Josefsson Lunch. Politik och forskning för grön tillväxt! Plats. Sal F1, Lindstedtsvägen 22, KTH Campus Valhallavägen 13:00 14:00 Registrering i foajén. 14:00 14:10 KTH ett europeiskt elituniversitet. Peter Gudmundson, rektor KTH. 14:10 15:10 Rekapitulering av förmiddagens konferenser. Samtalet leds av vicerektor Eric Giertz, KTH. - Transportmedelsindustrins framtid i Sverige. lars Holmqvist, vd Clepa och Björn Birgisson, professor väg och banteknik KTH. - Alternativ energi på export. Lennart Billfalk Senior advisor Vattenfall och Fredrik Lagergren, rektor KTH executive School. - Reflektioner: Leif Östling, vd Scania, Karl Elfstadius, affärsenhetschef ABB Power Systems, Kjell Jansson, vd Svensk energi, Klas Wåhlberg, vd Bombardier transportation. 15:10 15:40 Kaffe. 15:40 15:50 Energiforskning från miljöpolitik till näringspolitik. tomas Kåberger, gd Energimyndigheten. 15:50 16:00 Behovsmotiverad forskning för innovation och tillväxt. Lena Gustafsson, gd VINNOVA. 16:00 16:10 Näringslivspolitik: Hantera kriser eller skapa tillväxt? Jöran Hägglund, statssekreterare Näringsdepartementet 16:10 16:50 Paneldebatt: Grön forsknings- och näringspolitik. leif Östling, Karl Elfstadius, Kjell Jansson, klas Wåhlberg, Tomas Kåberger, Lena Gustafsson, Jöran Hägglund. 16:50 17:30 Paneldebatt: Stockholmsuniversitetens innovationssystem. Jakob Svärdström, vd KTH Chalmers Capital, Christer Lindberg, vd ALMI Stockholm, Peter Holmstedt, vd RISE, Tomas Nygren, Regiondirektör Innovationsbron Mitt, vvd Innovationsbron. 17:30 17:40 KTHs Energi och transportforskning i ett Europaperspektiv. Ramon Wyss, professor kärnfysik, KTH. 17:40 Cocktail och buffé. teknik & tillväxt

4 Några frågor till Kjell Jansson, vd Svensk Energi, elbranschens intresseorganisation foto: helena wihlborg Sverige var teknikledande på vindkraft för 20 år sedan. Varför är vi inte en ledande vindkraftnation i dag? Vi har visserligen ingen svensk motsvarighet till danska Vestas, men svensk industri är i dag en stor underleverantör till den globala vindkraftsindustrin. För 20 år sedan rådde en annan filosofi. Det var fokus på avvecklingen av kärnkraften och från politikerhåll var man rädd att små vindkraftverk skulle»ockupera«de bra vindlägena. Det fanns inget närings- och energipolitiskt intresse att stödja en uppbyggnad av industri för småskalig vindkraft som i Danmark. Har kraftföretagen något ansvar för att skapa pilotmarknader i Sverige? Svår fråga när vi går mot en öppen och konkurrensutsatt marknad med nya upphandlingsregler. Med enklare upphandlingsregler är jag övertygad om att kraftindustrin skulle satsa ännu mer på utveckling och demonstration. Samtidigt är vi en forskningstung bransch. Kraftindustrin investerar omkring tre miljarder kronor på energiforskning per år, och stödjer bland annat utvecklingen av elbilar och laddhybrider. När dessa fordon är redo att lanseras på marknaden kommer vi att se till att infrastrukturen med laddställen är klar. Utvecklingsarbetet sker i många fall i samarbete med fordonsindustrin och kommuner. Kommer elproduktionen i Sverige att räcka till i framtiden? Energieffektivisering leder till ökad elanvändning. Vi skulle exempelvis kunna spara ungefär 40 TWh bränsle genom att ersätta bensin- och dieselbilar med elbilar. Då skulle elanvändningen öka, men endast med cirka 10 TWh. Vi behöver mer klimateffektiv elproduktion. Det är bra att vindkraften ökar, samtidigt är vi oroade över den minskning av vattenkraft som nu sker på grund av ompröv ningar av vattendomar. Svensk Energi tycker att vattenkraften ska öka, utan att åsidosätta skydd av Några frågor till Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten foto: anette andersson Energi myndigheten har under decennier satsat på forskning om förnybar energi. Hur kommer satsningarna till nytta i omställningen av det svenska energisystemet? Det finns framförallt två svenska framgångsområden. Det ena är den ökade bioen ergianvändningen där Sveriges utveckling har överträffat förhoppningarna i diskussionerna på talet. I Sverige har vi lyckats med att utnyttja biprodukter från skogsindustrin, skogsbruket och jordbruket. Det betyder att bioenergianvändningen till exempel har stärkt de svenska sågverkens konkurrenskraft genom att de får betalt för avfall som sågspån och bark. Ett annat område är teknikutvecklingen inom elöverföring, där en av min företrädares tidigaste beslut för tio år sedan var att stödja demonstration av högspänd likströmsteknik, HVDC, med det på den tiden stora beloppet 45 miljoner kronor. Under några år tuggade sig den utvecklingen sakta framåt, för att de senaste åren öka dramatiskt. ABB sålde 2008 för 4,5 miljarder kronor inom den här tekniken. Är vi i Sverige tillräckligt kreativa när det gäller stimulansen av förnybar energi? Man kan nog säga att Sverige har varit lite fantasilösa när det gäller att stödja ny svensk industri. Som jämförelse har tyska styrmedel på ett effektivt sätt byggt upp en tysk vindkraftindustri, trots att Tyskland inte var först på det teknikområdet och kom igång senare än Danmark. Där finns ett skickligt konstruktivt statligt engagemang för att lyckas få fram nya industrier. De har även varit mycket aktiva för att bygga upp solenergiföretag. I Sverige har vi varit bättre på forskning och teknikutveckling, men inte lika framgångsrika i industrialiseringen av teknologierna. En förklaring är att vi har haft mycket el, låga elpriser och överkapacitet, vilket medfört att Sverige under lång tid har betraktat förnybar energi som något som tvingas fram. I andra länder ses det i stället som något som skyndas på. Myndigheten deltar i cirka 90 projekt och en rad internationella samarbeten kring utveckling av energieffektiva fordon, bland annat inom hybridteknik. Hur påverkas detta arbete av att fordonsindustrin befinner sig i lågkonjunktur/strukturförändring? Vi gör mycket för att hjälpa både fordonsindustrin, högskoleforskningen, institutsverksamheten och inte minst utvecklingen av leveran törer till fordonsindustrin. För Energi - myndigheten är det viktigt att satsa på att bygga upp kompetensen i Sverige, inte bara hos existerande bilföretag utan också hos svenska existerande och nya leverantörer. 4 teknik & tillväxt 2009

5 Energi- och transport forskning i världsklass älvar. Vi tycker också att man ska satsa på vågkraft, solkraft och CCS-tekniken (koldioxidavskiljning, reds anm). Kärnkraften har också en fortsatt viktig roll. Är vi i Sverige tillräckligt kreativa när det gäller stimulansen av förnybar energi? Vi är rätt tunga på forskningen inom förnybar energi i Sverige och det har varit många lyckade satsningar. Men sedan hamnar åtskilliga i det som kallas»dödens dal«när forskningsresultaten ska kommersialiseras. Samtidigt finns det nog mer stöd och större stimulans inom energibranschen än på andra teknikområden. Vinstpotentialerna i förnybar energi är betydande, vilket gör att både stora och små företag hela tiden scannar av forskningsfronten och drar nytta av utvecklingen. Energimyndighetens förslag på nytt planeringsmål för vindkraften är produktion av 30 TWh vindel per år Vad krävs för att det ska vara genomförbart i praktiken? Vi ser möjligheter att kunna göra detta på ett för Sverige bra sätt eftersom det är billigare att bygga vindkraft i Sverige än i många andra europeiska länder. Riksintresseområdena är de områden där det finns möjligheter att bygga många stora vindkraftverk och där det är ett nationellt intresse att inte störa den möjligheten genom att göra andra mindre lokaliseringar som inte är förenliga med vindkraft. Men det är inte så att riksintresseområdena är de enda lönsamma områdena för att bygga vindkraftverk. En allmän inriktning just nu är att se till att tillståndsprocesserna för vindkraft blir rättsäkra, förutsägbara och snabbt hanterade. foto: bengt alm KTH har en stark grundforskning och är en framgångsrik innovationspartner i det svenska samhället. Energi och transporter är två breda områden där KTH har forskning i världsklass, konstaterar KTHs rektor Peter Gudmundson. att kths forskning inom energi och transporter ligger långt fram internationellt visar bland annat RAE, den internationella utvärdering av KTHs nära 50 forskningsområden som under 2008 genomfördes av 80 internationella experter från både universitet och näringsliv. Utvärderingen visar att KTH har en stark position som tekniskt forskningsuniversitet. Den har också influerat KTHs strategiarbete. Fem tvärvetenskapliga forskningsplattformar har inrättats för att utveckla samarbetet mellan olika forskningsgrupper på KTH. Professor Björn Birgisson och professor Semida Silveira har utsetts till ansvariga för plattformarna transporter respektive energi. Syftet är att befästa KTHs och Sveriges ledande position internationellt inom transporter och energi. Vår produkt är våra studenter och forskare, att vi kan förse industrin med rätt kompetens. Men vi bidrar också till att stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom olika samarbetsprojekt, säger Björn Birgisson. Utvärderingen visar även att KTH är bra på att föra forskningsresultat vidare ut i samhället. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka samverkan med det omgivande samhället och näringslivet, bland annat inom KTH Företagssamverkan. Jag hoppas att konferensen Teknik och Tillväxt, som i år fokuserar på två av KTHs styrkeområden energi och transporter, ska leda till att vårt samarbete med ledande aktörer inom dessa områden utvecklas vidare, säger Peter Gudmundson. Energi är också ett prioriterat område för European Institute of Innovation and Technology (EIT). EIT är EU-kommissionens flaggskepp för att stärka europeiska innovationer och möta globaliseringens utmaningar genom samarbete mellan universitet och näringsliv. EIT är under uppbyggnad och KTHs deltagande i planeringsarbetet inom energiområdet koordineras av professor Ramon Wyss, säger Peter Gudmundson. Professor Björn Birgisson, rektor Peter Gudmundson, professor Semida Silviera och professor Ramon Wyss. teknik & tillväxt

6 Transport -medelsindustrin en framtidsbransch! 6 teknik & tillväxt 2009

7 Svensk transportmedelsindustri är en framgångssaga som möter nya utmaningar finanskris, lågkonjunktur, teknisk utveckling, miljökrav och ändrade transportsystem. I ett kortsiktigt perspektiv är det tuffa tider för nästan alla. I ett längre perspektiv har delar av transportmedelsindustrin i Sverige en stark position och goda framtidsutsikter. Förestående teknikskiften och miljökrav öppnar också möjligheter för såväl etablerade som nya företag. Flertalet företag inom transportmedelsindustrin har kortsiktiga svårigheter med vikande orderingång, tuff kreditmarknad och likviditetsproblem. Många företag kommer att slås ut men andra ser möjligheter i den strukturomvandling som utkristalliseras. När den nuvarande turbulensen bedarrar kan konkurrenskraftiga delar av transportmedelsindustrin i Sverige vara ännu starkare än före krisen. teknik & tillväxt foto: dan boman

8 transportmedelsindustrin en framtidsbransch! foto: bengt alm»en sak är säker. Om el bilar och laddhybrider slår igenom måste elproduktionen öka, batterierna utvecklas och infrastrukturen för bränsledistribution i grunden förändras.«eric Giertz är professor i industriell ekonomi och organisation. Hans specialområde är affärsutveckling i samband med teknikskiften och strukturförändringar. Under drygt två decennier arbetade Eric som affärsstrategisk konsult innan han år 2000 återvände till KTH för att starta KTH Executive School. I dag är han vicerektor för samverkansuppgiften och chef för KTH Företagssamverkan. De starkaste överlever i dramatisk framgångssaga flertalet företag inom transportmedelsindustrin har svårigheter med vikande orderingång, tuff kreditmarknad och likviditetsproblem. Några företag kommer att slås ut, men andra kommer att överleva på en expansiv marknad. Transporter av såväl gods som människor fortsätter att öka på både väg och järnväg. Men vägtransporterna kommer att ställas inför allt hårdare miljökrav. På sikt är utsikterna goda för utvecklingsintensiva företag med en stark position på världsmarknaden och för nya inbrytare som lyckas tillvarata möjligheter som miljökrav och teknikskiften skapar. När den nuvarande turbulensen bedarrar och framtida konturer utkristalliserats kan transportmedelsindustrin i Sverige vara ännu starkare än före krisen. Väl fungerande transporter för såväl gods som människor är ett fundament i moderna samhällen. I Sverige, ett till ytan stort land i norra Europas utkant, är transportsystemen extra betydelsefulla för tillväxt och välfärd. Vi har stora råvarutillgångar på avlägsna platser, långa avstånd mellan produktionsorter, utspridda befolkningscentra och långt till stora avsättningsmarknader. När Sverige industrialiserades, under 1800-talets senare hälft, skapade dåtidens nya transportsystem en nödvändig infrastruktur för alla näringar och de öppnade nya marknader för företag som tillverkade de tekniska insatsvarorna. Verkstadsindustrin levererade allt från slussportar och ångfartyg till fast och rullande järnvägsmaterial. Senare kompletterades varven och järnvägsindustrierna med företag som tillverkade bussar, lastbilar, personbilar, motorcyklar, flygplan, militärfordon samt jordbruks- och anläggningsmaskiner. Företagen tillgodosåg först den inhemska efterfrågan. Därefter började de exportera. transportmedelsindustrins utveckling i Sverige är en enastående framgångssaga med många dramatiska inslag. Under depressionen efter första världskriget gick åtskilliga företag i konkurs. Drygt ett halvsekel senare utraderades den anrika svenska varvsindustrin, trots förstatliganden och massivt industristöd. De senaste decennierna har innehållit stora strukturförändringar. I takt med att produkternas komplexitet och utvecklingskostnaderna ökat har antalet tillverkare av varje fordonsslag minskat. Den svenska tillverkningen av motorcyklar har i stort sett upphört. Saab AB tillverkar inte längre personbilar eller civila flygplan men levererar däremot komponenter till andra globala flygplantillverkare. Personbilar av märket Saab tillverkas av amerikanska GM. Scania ägs av tyska Volkswagen och MAN. Volvos personbilar tillverkas inte av Volvo, utan av Ford. I Volvo AB, som tillverkar kommersiella fordon, är franska Renault den störste ägaren. ASEAs framgångsrika tillverkning av tåg i Västerås tillhör inte ABB, utan ingår i kanadensiska Bombardier Transportation. Koncentrationstendenserna har åtföljts av en specialisering i förädlingskedjan. Tillverkare av personbilar har avsöndrat verksamhet till globala komponenttillverkare. Så har till exempel Volvo Cars och Saab Automobile överlåtit sin tillverkning av bilsäten till amerikanska Lear Corporation med över 200 fabriker runtom i världen. Tyska Getrag Corporate Group har övertagit Volvo Cars transmissionstillverkning i Köping. Andra etablerade leverantörer till fordonsindustrin har breddat sitt produktutbud. Bil elektronikjätten Bosch har, via dotterbolaget Bosch Rexroth, stärkt sin position på hydrualområdet genom förvärv av Mecman i Vagnhärad och Hägglunds Drives i Örnsköldsvik. specialiseringen drivs bland annat fram av komponenternas tekniska utveckling. Nya produktteknologier, nya material, mer mjukvara och ökad komplexitet banar väg för utvecklingsintensiva leverantörsföretag som tillverkar komponenter åt kunder som konkurrerar med varandra. Den svenska bil- 8 teknik & tillväxt 2009

9 foto: bombardier transportation säkerhetskoncernen Autoliv är exempelvis en sentida svensk framgångssaga. Vi kan inte längre tala om en stor svenskägd transportmedelsindustri, men däremot om en vital transportmedelsindustri i Sverige. Många FoU-intensiva internationella företag har koncentrerat stor del av sin utveckling och delar av sin tillverkning till Sverige. Till dem hör tillverkare av tåg och kommersiella fordon, till exempel Bombardier, Scania, Volvo och Atlas Copco, samt komponenttillverkare som SKF och Autoliv. Det är företag som leder den globala utvecklingen inom sina respektive branscher. Eric Giertz kommersiella fordonstillverkare i Sverige har en stark position på världsmarknaden och för dem är krisen i huvudsak konjunkturbetonad. De kommer förvisso att konfronteras med allt hårdare miljökrav, men det mesta pekar på att det blir en evolutionär utveckling. Nya dieselmotorer kommer att använda olika biobränslen för långväga transporter och i stadsmiljöer kommer vi se allt fler hybridfordon. Det skapar i sin tur affärsmöjligheter för utvecklingsintensiva komponenttillverkare och producenter av biobränsle. Personbilar däremot kan stå inför en mer revolutionär utveckling. Experter börjar förebåda den traditionella bensinmotorns, ottomotorns, snara död. Vissa vill ersätta bensin med etanol men andra tror på elbilar för korta transporter och hybridbilar för längre. Då står vi inför ett radikalt teknikskifte. Mycket dramatik är kopplad till de processer som om vandlar forskning och teknisk utveckling till nya produkter. Dramatiken bottnar i att ny teknik, nya komponenter och nya företag utmanar de etablerade. Under mer än ett sekel har ottomotorns egenskaper förbättrats och tillverkningsmetoderna förfinats. Teknologins prestanda har höjts och tillverkningskostnaderna sänkts till nivåer som knappast någon trott vara möjligt. Paradoxalt nog är det generellt så att en viss teknologi aldrig är så fulländad som strax innan den går i graven. Erfarenheter från radikala teknikskiften visar också att det finns en överhängande risk att etablerade företag skjuter den egna undergången framför sig. Tekniska innovatörer och nydanande företag i andra branscher kan se möjligheter där den utmanade industrin upplever hot mot hela sin existens. Är det nuvarande tillverkare av bensinmotorer eller elmotorer som kommer att tillverka bilmotorer i framtiden? Fortsättning följer i dramatisk framgångssaga! Transportmedelsindustrin en framtidsbransch! På nästa uppslag intygar KTH-professorn Björn Birgisson att transporter av gods och människor kommer att öka. Vi möter SL som är världsledande inom miljövänliga bussar och Scanias utvecklingschef som ser konkurrensfördelar i ökade miljökrav. Vi får en bild av Bombardier som arbetar för högtryck och anställer alltfler ingenjörer. Vi träffar också KTH-professorerna Annika Stensson Trigell och Stefan Östlund, som medverkar i utvecklingen av morgondagens miljövänliga fordon. Hans Folkesson söker övertyga oss om att elbilar och elhybrider snart dominerar personbilsmarknaden. Får han rätt öppnas nya affärsmöjligheter, till exempel för Calix AB. För andra är det en balansakt mellan kortsiktig överlevnad och framåtriktad utveckling. Det vittnar både Clepas och Haldex VD:ar om. Men en sak är säker. Utan billigare batterier med bättre prestanda, så tar inte utvecklingen fart. Nilar är redo att leverera nickelmetallhybrider. Det är ett steg på vägen, men enligt KTH-professorn Göran Lindbergh kommer allt bättre batterier och så småningom även bränsle celler att introduceras. teknik & tillväxt

10 transportmedelsindustrin en framtidsbransch! foto: dan boman Storstockholms Lokaltrafik, SL, marknadsför sig som det miljövänliga alternativet i stockholmstrafiken. SL är världsledande inom användningen av miljövänliga bussar. Miljövänlig lokaltrafik det är en omfattande och långsiktig miljösatsning som görs inom SL. Miljötänkandet genomsyrar all verksamhet. All el som används, bland annat för att driva tunnelbana och pendeltåg, kommer från förnybara energikällor. Fler än 400 etanolbussar och cirka 80 biogasbussar, en dryg fjärdedel av bussflottan, transporterar resenärerna i Stockholm. Målet är hundra procent förnybara bränslen år 2025, enligt vd Ingemar Ziegler. Alla etanol- och biogasbussar kommer i dagsläget från Scania, MAN och Volvo. Tunnelbanetågen kommer från Bombardier Transportation Sverige. Vi är stolta och glada över att kunna använda svensk miljövänlig fordonsteknik och därigenom delta i utvecklingen av den. Våra fordonsleverantörer ligger i framkant av utvecklingen, säger Ingemar Ziegler och tilllägger att resenärerna är mycket nöjda med SLs miljöarbete. Biogasbussarna drivs med lokalt producerad biogas från avloppsreningsverket i Henriksdal och snart även från Käppala verket på Lidingö. Biogas är ju det bästa alternativet eftersom det kommer från en restprodukt och är en del i ett lokalt kretslopp. Men biogasen räcker inte till att försörja hela bussflottan, säger Ingemar Ziegler. Våren 2009 kommer SL att testa sex eletanolhybridbussar från Scania, och KTH är med i utvärderingen av projektet. Tillsammans med SL och branschföreningen Svensk Kollektivtrafik hjälper KTH även till att ta fram internationella busstandarder. Efterfrågan på transporter ökar år 2025 förväntas världens befolkning vara nära åtta miljarder. Mer än hälften av alla människor kommer att bo i städer med tio miljoner invånare eller mer. Antalet fordon kommer att öka dramatiskt och mätt i passagerarkilometer beräknas trafikvolymen vara mer än fyra gånger större år 2050 än den var år 1990, konstaterar Björn Birgisson, professor i väg- och banteknik på KTH. Transportproblemen bli allt större och mer komplexa att lösa, vi behöver hitta nya sätt att angripa dem, säger Björn Birgisson. Utvecklingen går mot koldioxidneutrala transporter och att vi i framtiden får system där tåg spelar en större roll för att transportera människor och produkter långa distanser. Så kallade multimodala transportsystem där lastbilar börjar likna tåg är ett exempel. Informations- och kommunikationsteknik kommer att spela en allt viktigare roll i framtida transportsystem. En aktuell och komplex fråga som berör många olika forskningsområden är hur större energi effektivitet och minskad klimatpåverkan från transporter ska uppnås, säger Björn Birgisson. Här handlar det om att utveckla nya fordon och bränslen, transportplanering, riskanalyser och nya ekonomiska styrmedel, samt att hitta nya material och tekniker för att bygga och underhålla infrastrukturen i form av vägar, broar och järnvägsspår. Björn Birgisson kommer från Island. Innan han flyttade till Sverige och KTH år 2007 arbetade han på University of Florida där han bland annat forskade kring nya smartare vägmaterial. Ett av skälen till att han valde KTH var potentialen att kunna bygga upp ett världsledande forskningsprogram inom väg- och banteknik. KTH har mycket stark forskning och utbildning inom de ämnen som berör framtidens väg- och spårfordon och tranportsystem. Här finns också nära samarbete med ledande industri på området, säger Birgisson som även är ansvarig för KTHs forskningsplattform inom transportområdet. 10 teknik & tillväxt 2009

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten 09 Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten Redaktör: Malin Olofsson, malin.olofsson@energimyndigheten.se Produktion: intellecta Publicisterna, www.intellectacorporate.se Fotografer:

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER 1 VD-ORD 2 3 SIDAN 4 HÅLLBARHETSANSATS 4 5 OMVÄRLD 6 7 ONE TONNE LIFE 8 9 LÖNSAMHET 10 11 MILJÖ ELEKTRIFIERING 12

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Strategiska tankar och förslag Slutrapport från Elpanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

FORDONS. "När kommer. pengarna?" KOMPONENTEN. dagar. dagar. Nya möjligheter efter EU:s avreglering Sidan 18. dagar

FORDONS. När kommer. pengarna? KOMPONENTEN. dagar. dagar. Nya möjligheter efter EU:s avreglering Sidan 18. dagar FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN "När kommer ISSN-1652X 2/2011 Nya möjligheter efter EU:s avreglering Sidan 18 pengarna?" TEMA/ Så förlorar du på allt längre kredittider 30 dagar Sidorna

Läs mer

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel Combining SKILLS & ATTITUDE Ett magasin från Orbion Consulting Nu gör elbilen entré på allvar i Norden 7,3 miljarder för en kabel Därför är Sveriges jätteinvestering så viktig Så använder vi våra mobiler

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer