ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3"

Transkript

1 ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

2 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

3

4 ARKIV SAMHALL E OCH FORSKNING 1991:3 STOCKHOLM 1992

5 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet av Svenska Arkivsamfundet. Tidskriften utkommer med tre häften om året. Den kan erhållas genom medlemskap i Svenska Arkivsamfundet. Årsavgiften för 1992 är 100 kr för personliga medlemmar. För institutioner (motsv) 200 kr. Svenska Arkivsamfundet som bildades 1952, har till ändamål att väcka och vidmakthålla intresset för arkiv i offentlig och enskild ägo, att arbeta för den svenska arkivvårdens utveckling och att sprida kännedom om dess uppgifter och villkor. I redaktionen för tidskriften ingår förste arkivarie Lars Ericson, förste arkivarie Kent Zetterberg och byråchef Lars-Olof Welander (huvudredaktör). Redaktionens adress: Riksarkivet, Box 12541, 10229Stockholm Tel. 08/ Telefax 08/ Anmälan om medlemskap eller adressförändring göres till redaktionen. Manuskript avsedda för publicering i kommande nummer bör vara redaktionen tillhanda senast den I mars (nr l 1992), l juni (nr ) och l oktober (nr ). ISSN Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1992 Omslag av Herbert Skarin

6 INNEHÅLL Alfonsas Tamulynas, Lithuanian archives in the past and today Erik Norberg, Sovjetunionens militära arkiv Bengt Danielson, Företagsarkiv från Euroc på landsarkivet i Lund Lennart Lundquist, Nedläggning av statliga myndigheter och bolagisering av statlig verksamhet. Tryckfrihetsrättsliga och arkivrättsliga konsekvenser KONFERENSER Nordiska arkivdagar 1991 (Sven Malmberg) Två konferenser om Östeuropa (Lars Wessman) Seminariet " Utveckling för forskning - arkiven i dagens forskningspolitik" (Lars Ericson) Den 14:e internationella konferensen i kartografins historia (Göran Samuelsson) FIAT-seminarium i Turin 9-13 september 1991 (Stellan Norrlander) Konferens om landsbygdens omvandling som lokalhistoriskt forskningsområde (Per Matsson) ÖVERSIKTER OCH RECENSIONER Företagsminnen. Årsmeddelande 1990 från Stockholms företagsminnen (Lars Ericson) Bland bergsmän och bruksfolk. Sveriges släktforskareförbunds årsbok (Per Matsson) Stockholms stadsarkiv och släktforskaren (Lars Björlin) Forsvarets arkiver. Norges offentlige utrednioger 1990:7 (Lars Ericson) Arkiv i Väst 2. Arbetare, tjänstemän och lokalhistoria (Lars Björlin) Svensk arkivbibliografi (Margareta Beckman).. 63 Arkiv i Norrland nr 9 och 10 (Lars Ericson) Att vidga deltagandet i kulturlivet (Berith Sande) Arkivplanering och arkivvård i medlemsorganisationer (Per Matsson) MEDDELANDEN Estland och Lettland - nu igen (Sten Körner) Initiativ i väst (Per Clemensson _ Gunilla Nordström)

7 BIBLIOGRAFISK ÖVERSIKT (Helmut Backhaus) * * * Medverkande i detta nummer

8 Lithuanian archives in the past and today By Alfonsas Tamulynas Up till now, Swedish press has given little information on Lithuanian archives. 1 We hope that the present artide will enrich the possessed information at least in part. 2 Review of the history of Lithuanian archives Lithuania was mentioned for the first time in historical sources in 1009 in in the Kwedlinburg Annals. 3 In the first half of the 13th century the state of Lithuania arose, a bit later becoming the Grand Duchy of Lithuania (GDL). In 1569 by the Act of Lublin, GDL jointly with Poland constituted the federal Commonwealth of Poland and Lithuania ( ). It is very Iikely that with the emergence of the state, archives di d appear. 4 Regrettably, archives of the first sovereigns of Lithuania were not preserved. The oldest archives preserved are the ones belonging to the Chancellery of the Grand Duke of Lithuania (the seeond hal f of the 14th - theend of the 18th centuries). They are known by the name of the Lithuanian Metrica. The old register books of the Lithuanian Metrica have been preserved in transcripts of , though. 5 In the end of the 14th-15th centuries in connectionwith the inauguration of Christianity (Catholicism) in Lithuania and privileges granted to the Bishop of Vilnius, Lithuanian Catholic no bility and the city of Vilnius by Jogaila the Grand Duke of Lithuania (1387), archives ofbishoprics, churches, monasteries, magistracies o.f towns and feudal f amilies began to form up. Moreover, land and l. A brie f survey of the development of Lithuanian archives is providedin the artide by Erik Norberg: Arkiv i Estland, Lettland och Litauen/ Arkiv, samhälle och forskning P An exhaustive investigation into the history of Lithuanian archives was undertaken by Patricia Kennedy Grimsted: Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia. Princeton, New Jersey, P Lietuvos TSR istorijos ~altiniai. Vilnius, 1955.T.l.P Vladimiras Pa~uta. Lietuvos valstybes susidarymas. Vilnius, P.226; Lietuvas centrinio valstybinio istorijos archyvo fond1,1 zinynas. Vilnius, 1990.T.l.P Before 1765 the archives were transferred to Warsaw, later, after the fall of Polish-Lithuanian Commonwealth (the end of the 18th century), they were transported to Russia. Up till now the archives have not been recovered by Lithuania. At present they are stored at the Central State Archives of Ancient Acts in Moscow. The Lithuanian State Historical Archives in Vilnius keep custody of microfilms of the Lithuanian Metrica. 7

9 castle courts of justice in districts (established in the seeond half of the 16th century), GOL High Tribunal (established in 1581), GOL Financial Tribunal ( established in 1609) and other institutions bad archives of their own. The 3rd Lithuanian Statutes (code of law), issued in 1588, gave careful consideration to the matter of archives protection. U n t il the 19th century archives we re usually k ep t at places of their origin. However, frequent firesand wars, especially in the middle of the 17th and the beginning of the 18th centuries, swept away a Iot of archives documents of the above mentioned institutions. After the third partition of Polish-Lithuanian Commonwealth (1795), the major part of Lithuania was joined to the Russian Empire. Starting with the middle of the 19th century, archives system was gradually growing more centralized. In 1852 the Vilnius Central Archives of Early Register Books were founded. They stored up register books of institutions (basically of courts) of former GOL delivered from provinces (gubernias) of Vilnius, Kaunas, Grodno, Minsk, later Lublin, Vitebsk and Mogilev. Oocuments' protection and registering were improved, in 1872 the first catalogue of archives founds (compiled by N. Gorbachevski) was issued. On the other hand, activities of the above mentioned archives were closely connected with those of the Vilnius Archeographical Commission established in In the period between the Commission published more than 50 volumes of historical sources and related reference works. Oocuments belonging to institutions of the Russian Empire were usually kept at places of their origin in charge of institutions that bad produced them. However, between 1872 and 1876 many records of gubernial institutions were consolidated in a special reposi tory, ie. the Joint Archives of Vilnius Institutions. Beside it the Archives ofvilnius City, M Muravyov's Museum (since 1898) and other ones were functioning. The W o rid W ar I and devastation in the former Russian Empire eaused great damage to Lithuanian archives. A Iot of archives material was evacuated to Russia and scattered there, part of i t destroyed in In 1918 the restored independent Republic of Lithuania encountered great problems in the area of archives maintenance. In the period between the State Archeological Commission was engaged in archives problems in Lithuania. On the basis of the peace treaty concluded between the Soviet Russia and the Lithuanian Republic on July 12th 1920, Lithuania managed to revindicate a part of the evacuated archives fonds. Among archives that existed in the Republic of Lithuania, the Central State Archives in Kaunas (established in 1921), the Kaunas City Municipal Archives, the Kaunas Archives of Archbishop's 8

10 Curia and Consistorium should be specially mentioned. Rather a lot of unique documents of the GDL period were kept at the Manuscripts' Department of Kaunas University. In spi te of a certain progress, achievements in the field of archives development were rather insignificant in the interwar period. 6 In Vilnius, the historie capital of Lithuania occupied by Poland in , the main archives were the State Archives and The Vilnius City Archives. They kept custody of the other part of the old holdings of Lithuanian archives. In the summer of 1940 after the Soviet Union had occupied Lithuania, its archives, in accordance with practice common in the USSR, were transferred to the competence of the Ministry of Home Affairs. On August 23rd 1940 by the Law of Archives all archival material accumulated in Lithuania was nationalized, i e became the state's property. The Central State Archives of Lithuanian SSR were established in Kaunas and transferred to Vilnius in the beginning of Lithuanian archives were greatly damaged during World War Il. Archives documents were transported to the USSR and German y, some of them were destroyed. In 1944 the occupational Nazi regime was replaced by a communistic one. Archival reorganization proceeded under the Soviet pattern. lts essential features being archives centralization, ideologization of their activities, classification of archives material as secret, restriction of access to it, forming up of pro-soviet archives staff. The system of Lithuanian archives came to be under jurisdietio n of corresponding Moscow departments, its activities were strictly contro lied. Cultural heritage of GDL and the Republic of Lithuania was actually neglected, relations with archives of foreign countries. were never tolerated for a long period of time. In 1960 archives ceased to be under subordination of the Ministry of Home Affairs. Restrictions inarchives activities relinquished a little. We managed to recover a rather great lo t of archives formerly taken out. On the other hand, many archival documents from Lithuania were transferred to other ar chives in the USSR and P o land. In 1957 in Vilnius the Central State Historical Archives of the Lithuanian SSR were founded. In 1964 in place of regional and towns state archives ten (10) branches of the Central State Archives of the Lithuanian SSR were established. New central state archives, including those of Film, Photo-, and Phonographic Documents (1965), Literature and Art (1968), in Kaunas and Siauliai (1978) were founded. Policy of "perestroika" and "glasnost" in the USSR exercised 6. Sigitas Jegelivicius. Centrinio valstybes archyvo kiirimasis Kaune/ Lietuvos TSR Auk~t1,1j1,1 mokykl1,1 mokslo darbai. Istorija, 15 (1), P

11 positive influence upon further development of Lithuanian state archives. Lots of archives fonds were removed from secret lists, research workers from foreign countries gained a better access to archival holdings. Nationalliberation movement became more intensive since 1988, bringing with i t departization of the state archives system and openness of its activities. The first relations between Lithuanian state archives and those of foreign countries were established. Lithuanian archives today Currently activities of Lithuanian ar chives are regulated by the La w of Archives of the Lithuanian SSR adopted on February 13th In conformity with it, the fonds of Lithuanian archives consist of: Charter of Immunity issued by Magnus Gabriel de la Gardie the Commander-in-Chief of the Swedish Army to Nicolaus Wollowicz the nobelman of Lithuania to grant immunity to his possessions from bil/e ting of the troops and absence of other obligations.i !9.riga- Lithuanian State Historical Archives.F.I276.Ap.l.B.I6!5.L.I. 10

12 state archives fonds; archives fonds of political, public, confessional organizations and other juridical persons within the territory of Lithuania; fonds of documents of physical persons. State archives fonds are the property of the Republic of Lithuania. Activities of Lithuanian state archives are guided by the General Board of Directors of Lithuanian Archives of the Government of the Republic of Lithuania (2600 Vilnius, Mindaugo 8). At present in the Republic of Lithuania there are 16 state archives and 2 institutions to facilitate their functioning, i e the State Archives Laboratory and the Library (possessing books). By the beginning of 1991 state archives' store has included same 7.4 millions storage unites (s u). Vilnius is the most prominent center of archives. It has 6 state archives: The Lithuanian State Archives (the largest one in Lithuania s u, 2016 Vilnius, Kareivi1,1 21). The Lithuanian State Historical Archives (l s u, 2015 Vilnius, Gerosios Viities 10). The Lithuanian State Are hi ves oj Public Organizations ( s u, 2600 Vilnius, Mindaugo 8). The Lithunian State Archives of Imåge and Sound ( s u, 2016 Vilnius, Kareivi1,1 19). The Lithuanian State Archives of Art ( s u, 2600 Vilnius, Mindaugo 8). The Lithuanian State Archives of Vital Statistics ( s u, 2600 Vilnius, Kalinausko 21). The rest 10 archives (in fact regional archives) are situated in major regional centers. They include State Archives of Kaunas (l s u, 3000 Kaunas, Maironio 28 a), K/aipeda, Siauliai, A/ytus, Panew!sys, Marijampo/e, Raseiniai, Ukmerge, SvenCionys, Telsia i. In these archives, with the exception of the Kaunas one, the number of files sways between 70 and 230 thousand s u. The Lithuanian State Historical Archives collection contains records from the period prior to 1918 (same items dating from ). The arehivat holdings include acts issued by central and local government institutions of the Grand Duchy of Lithuania, 15-18th centuries (microfilms of the Lithuanian Metrica are kept there); documents of ecclesiastical institutions and congregations (vital records among them), 15-beg. 20th centuries; documents of institutions established by the Russian Empire in the provinces of Vilnius, Kaunas and Suvalkai, ; documents of the most prominent f amilies especially of the period of the Grand Duchy of Lithuania (Radziwil/, Sapieha, Oginski, Tyszkiewicz and others), 15-mid. 20th centuries, etc. The Lithuanian State Archives concentrate mainly on storing and acquiring documents of central and local institutions, organi- Il

13 zations, individuals issued in the period of Republic of Lithuania ( ) and that of the Soviet rule ( , ) and Nazi occupation ( ). The 10 regional archives acquire documents issued by local institutions and organizations in the Soviet period. Som e arehivat material connected with the history of Kaunas city dating from has also been deposited at the Kaunas State Archives. Stores of the remaining 4 archives contain arehivat documents of 15-20th centuries. In accordance with the variety of archives, their in ventories include records of theatres, editorial boards, artists' unions, literary workers and artists (Archives of Art, the oldest document from the end of 15th century), photo-negatives and posi~ives, documentaries, sound recordings, research-technical documentation (Archives of Image and Sound), documents of the former Communist Party o flithuania (Are hi ves of Public Organizations), books of vital records from 1916 to 1940 (Archives of Vital Statistics), etc. At present the total staff of state archives system includes almost 500 people - managers, specialists, clerks and workers among them. The Kaunas State Archives and the State Historical Archives have compiled reference Books of arehivat materials. 7 However, the state archives are not the only arehivat repositories in the country. Rather a lot of diverse manuscript books and historical documents of the 11-20th centuries are kept at the Departments of Manuscripts of the Central Library of the Academy of Sciences of Lithuania, the Library of Vilnius University, the Lithuanian National Library narned after Martynas Mazvydas, museums and other repositories. * * * On March 11th 1990, the independent Republic of Lithuania was restored. Changes in political, social and economic situation set complex tasks to archives' system. lt is necessary to work up a conception for the development of Lithuanian archives, a new Law of Archives and other normative acts regulating archives' activities, to give archives a character of scientific, culturat and information institutions. Problems of the improvement of the material and technical basis of archives are very urgent (there is a shortage of storage premises, up till now the archives haven't possessed neither du plicating equipment, nor computers of their own, apparatuses for microfilm reading are obsolete, etc). Moreover, it is absolutely necessary to return archives fonds formerly deported from Lithuania, to solve problems of fate of archives of the Ministry of Home Affairs and the KGB, to develop relations with archives of foreign countries. 7. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kaune fond v zinynas. Kaunas, 1986; Lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo fond v zinynas. Vilnius, T.l. 12

14 Sovjetunionens militära arkiv Av Erik Norberg Sedan 1987 har Krigsarkivet haft etablerade kontakter med.sovjetiska militära myndigheter inom arkivområdet. Syftet har från början för Krigsarkivets del varit tvåfaldigt: dels att öka tillgången till intressant och okänt arkivmaterial, dels att dra in de sovjetiska kollegerna i ett gryende internationellt samarbete de militära arkivinstitutionerna emellan. Ännu under 1980-talets senaste år var detta en förutsättning för att motsvarande institutioner från DDR, Tjeckoslovakien, Polen och Bulgarien skulle öppna sig för medverkan i sådana sammanhang. Det behöver inte framhållas särskilt, att de militära sovjetiska arkiven innehåller material som är av svenskt intresse. Det kan räcka med att påminna om att innehållet i den sovjetiska operativa planeringen efter 1917 är så gott som okänd. De äldsta lantmilitära arkiven fram till1917 förvaras i Centrala militärhistoriska arkivet i Moskva, arkiven i Röda armens arkiv i Moskva och arkiven från 1941 fram till senaste tid i Försvarsministeriets centralarkiv i Podolsk. Flygets arkiv förvaras likaså i Podolsk. De äldsta sjömilitära arkiven finns i Centrala marinarkivet i S:t Petersburg medan motsvarande arkiv från 1941 fram till idag förvaras i Centrala marinarkivet i Gatjina. Vid sidan av dessa bör också nämnas det specialarkiv, vars existens var okänt i vidare kretsar ända till1990, då journalisten E Maximova lyckades få underlag till en artikelserie i Izvestia. Specialarkivet, som skall vara det sjätte största i landet, innehåller huvudsakligen krigsbyten från andra världskriget. 1 De äldre arkiven är inordnade under den gemensamma statliga arkivförvaltningen, medan de modernare i Podolsk och Gatjina lyder under Försvarsministeriet. De har nära relationer till Generalstabens arkivhistoriska avdelning. En viktig avnämare av deras tjänster är det ansenliga Militärhistoriska forskningsinstitutet i Moskva som leds av generalöversten Dmitrij V olkogonov. Med sin nya syn på Trotskij, Stalin, vinterkriget och andra världskrigets l. Allmänna uppgifter om arkivinstitutionerna återfinns i följande verk = Patricia Grimstead, Archives and Manuscript Repositories in the USSR; Moscow and Leningrad (Princeton, New Jersey 1972). Erik Norberg, Guide to Military Archives (Meddelanden från Krigsarkivet Xlii, Stockholm 1989). Gosudarstvennie archivi SSSR. Spravotjnik l och Il (Moskva 1989). För ytterligare uppgifter om specialarkivet se Rainer Kohlisch, Archivgut deutscher Provenienz und zur deutschen Geschichte in sowjetischen Archiven (Archivmitteilungen 3/ 90). 13

15 förlopp torde han tillsammans med arkivhögskolans chef Jurij Afanasiev vara den historiker som gjort sig mest bemärkt som uttolkare av en ny och mer öppen historiesyn. Det bör också nämnas att den sovjetiska militärhistoriska forskningen bedrivs på ett mycket nyttainriktat sätt. En betydande del av verksamheten utgörs av rena beställningsarbeten från Generalstaben. Skall man således arbeta fram ett nytt reglemente rörande exempelvis pansarfordons övergång över vattendrag, får militärhistoriska institutet i uppdrag att tillhandahålla material och sammanställningar från de senaste striderna i Afganistan, Mellanöstern, Vietnam, Korea, andra världskriget. Tillsammans med själva Generalstaben var det de nyare arkiven i Podolsk och Gatjina som i första hand intresserade oss i Krigsarkivet. Inom ramen för ett utbyte mellan svenska försvarsdepartementet och försvarsministeriet i Moskva inleddes denna del av samarbetet med ett besök av en sovjetisk delegation i Krigsarkivet Delegationen leddes av generalen Vadim Gurkin vid Generalstaben. Året därpå besöktes de sovjetiska kollegerna av en motsvarande delegation från Krigsarkivet, och sedan har detta utbyte fortsatt med årliga ömsesidiga besök. Naturligtvis har det varit givande att som första representanter för västliga länder besöka dessa institutioner. De veckolånga besöken har visserligen inte medgivit några mer ingående forskningsar- Sovjetiskaförsvarsministeriets gigantiska centralarkiv är beläget i Podolsk utanför Moskva. Vid förhandlingar i november 1990 sitter fr v översten Jarusjenko, Björn Gäfvert, överste Igor Venkov från generalstaben, major Oleg Starkov, Erik Norberg, arkivchefen överste Nikolaj Brilev m fl. 14

16 beten, men öppenheten från de sovjetiska kollegernas sida har varit mycket stor när det gällt tillträde tilllokaler, information om rutiner och arkiv. Hos Generalstaben vid Frunzegatan i Moskva bevaras de senaste decenniernas handlingar från den högsta försvarsledningen. De är ordnade på sedvanligt sätt i dossierer i liggande boxar inledde man arbete på att registrera korrspondensen på persondator. Generalstaben har också haft särskilt intresse, eftersom det är den som kommit att stå för den sovjetiska medverkan i det internationella samarbetet. Kontakterna med de två centralarkiven gick också inledningsvis genom Generalstabens arkivhistoriska avdelning, men de senaste årens utveckling har också medfört att de löpande kontakterna kan handläggas mindre byråkratiskt. Försvarsministeriets centralarkiv grundades 1936 och var fram till andra världskrigets inledningsskede förlagt till kasernen invid GUM vid Röda torget i Moskva. Inför den tyska framryckningen evakuerades arkivet för att efter kriget finna ro i Podolsk, fyra mil söder om huvudstaden. Lokalerna tillhörde ursprungligen en krigsskola. När det gäller omfattningen imponerar Podolsk-arkivet Örlogsflottans centralarkiv har lokaler i Paul I: s lustslott i Gatjina utanför S:t Petersburg. Här besök i forskarsalen I fonden arkivets chef kommendör Juri Reznikov. På motsatta sidan av bordet forskarsalens föreståndare samt vid hennes sida arkivets ställföreträdande chef kommendörkapten Sergei Tarasov. T h om Erik Norberg överste Juri Schumaker, generalstaben. 15

17 storligen. Personalen uppgår till omkring l 000 personer, varav hälften tjänstgör i den egentliga arkivverksamheten och återstoden med olika stöduppgifter. Lokalerna är fördelade på en yta av 42 ha. Man förfogar över såväl hotell som daghem och affär. Arkivet omfattar arkiv eller fonder och 19 miljoner akter, allt enligt sovjetiska begrepp. En betydande del av arbetet föranleds av för oss välbekanta brevförfrågningar i tjänstgörings- och läkarärenden. Av naturliga skäl har verksamheten betydande omfång. Vid vårt första besök hade man en balans av ärenden, men för att kunna arbeta av den hade kort tid dessförinnan två kompanier studentbeväringar kommenderats till arkivet för att där få fullgöra sin värnplikt. Huvudregeln i det sovjetiska militära arkivflödet är att handlingarna ligger kvar på förbanden i tre år varefter de överförs till det i vart och ett av omkring trettio militärområden befintliga distriktsarkivet. Materialet bevaras där i omkring 25 år varefter det levereras till centralarkivet. Efter gallring återstår omkring 5 OJo av materialet. Gallringen utförs med stöd av tre gallringsbrev utfärdade 1975 och gällande för dels de centrala staberna och förvaltningsmyndigheterna, dels förband som divisioner och regementen, dels hela organisationen i krigstid. Från början var samlingarna ordnade förbandsvis, men 1964 inleddes ett 'femårigt omordningsarbete resulterande i en indelning efter truppslag. Sedan 1988 har man förfogat över en datoranläggning sammansatt av delar från Sovjetunionen, DDR och Bulgarien. Den första tillämpningen är ett register över arkivbildare, som för närvarande är under uppbyggnad. Av traditionella skäl är det riktigt att marinens arkiv är förlagt till S:t Petersburg, närmare bestämt till Gatjina, Tsar Paul I:s lustslott ett par mil söder om staden. Arkivet är betydligt mindre än det i Podolsk men förfogar över en rymlig forskarsal Den är som brukligt i det militära systemet bemannad av ett antal rejäla damer, stående under fast snarare än arkivaliskt sakkunnig ledning av ett antal officerare. Chef för arkivet är kommendören Juri Resnikov, som för övrigt till1989 var befälhavare för en ubåtsflottilj i Östersjön. Som ett led i utbytet med sovjetiska militära myndigheter kunde under midsommaren 1991 undertecknad och Björn Gäfvert från Krigsarkivet som första svenskar efter kriget besöka Östersjöflottans traditionella huvudbas Kronstadt i det innersta av Finska viken. Den senaste tidens förändringar i öst har medfört en allt större öppenhet i utbytet, men det har också medfört att väl inarbetade kontakter försvunnit. Tidigare har detta gällt Militärarchiv der DDR i Potsdam. Också i Sovjetunionen har personalförändringar plötsligt inträffat. Generalöversten Denisov, chef för generalstabens operativa avdelning och en av våra värdar vid senaste besöket, infann sig natten till den 19 augusti 1991 på Krim tillsammans med 16

18 chefen för luftlandsättningstrupperna för att personligen ta Gorbatjov i förvar. Kuppen misslyckades som bekant och Denisov kan inte längre betraktas som en naturlig kontaktperson i sammanhanget. Till vissa delar har utbytet lett till bestående resultat. Krigsarkivet har som första institution i väst trängt in i de sovjetiska militära arkiven. Sovjetunionen deltar nu med god kraft i det internationella samarbetet som växt fram mellan de militära arkiven, och detta kommer utan tvekan att föra med sig en större öppenhet. slutligen pågår i Krigsarkivet och i sovjetiska generalstaben under ledning av överste Igor Venkov arbete på en gemensam publikation, som skall innehålla dokument belysande tiden från 1941 till perioden strax efter andra världskriget. I samband med detta sker en kartläggning av handlingar av svenskt intresse i de militära sovjetiska arkiven. Vi är ännu inte framme vid ett normalt forskarutbyte, men de senaste årens kontakter har nog i någon mån bidragit till att bereda marken. 17

19 18

20 Företagsarkiv från Euroc på landsarkivet i Lund Av Bengt Danielson I sina kommentarer till utredningen Arkiv för individ och miljö i ASF 1988 och i en artikel i ASF 1990 har Anne-Marie Lenander Fällström i ett generellt och nationellt perspektiv fäst uppmärksamheten på de problem, som är förknippade med bevarande av företagsarkiv. Hon framhöll med stöd av olika utredningar att flera forskningsdiscipliner har ett stort behov av företagsarkiv men att alltför få arkiv bevaras för att tillgodose detta behov. Vidare klargjordes att svårigheterna med att bevara företagsarkiv främst sammanhänger dels med beståndens stora omfång, dels med dessa arkivs privata karaktär. Det kan kanske därför vara befogat med en redogörelse för hur problematiken ter sig i landsarkivsperspektiv och en presentation av hur arbetet med bevarande av företagsarkiv bedrivits i ett konkret fall. Landsarkivet och företagsarkiven Bristen på depåer Depåsituationen för företagsarkiv inom Lunds landsarkivdistrikt har hittills icke varit gynnsam. Några av de större företagen i regionen har visserligen satsat mer eller mindre betydande resurser på sina historiska arkiv. Nämnas kan, förutom Euroc, Alfa Laval, Findus, Höganäsbolaget, Perstorps bolaget, PLM, Sydkraft, Tetra Pak samt flera banker. En betydande insats har vidare gjorts av stadsarkivet i Malmö, som övertagit Kockumsvarvets arkiv med dess stora ritningsbestånd. Men detta är dessvärre endast punktinsatser. Alltför många historiskt värdefulla företagsarkiv inom regionen har hamnat och hamnar på soptippen. Någon regional depå för företagsarkiv av den typ som på flera andra håll i landet kommit till stånd genom samverkan mellan olika intressenter, finns ännu inte inom Lunds landsarkivdistri kl Landsarkivarie Anna Christina Ulfsparre, som även i internationella sammanhang intresserat sig för företagsarkiv, har länge arbetat för att få till stånd ett sydsvenskt näringslivsarkiv genom samverkan mellan Lunds Universitet, Sydsvenska Handelskammaren och företag i regionen, men intresset har dessvärre inte varit tillräckligt stort. Ett centralt initiativ från SAF och Riksarkivet, som sökte engagera banker, universitet och näringsliv för frågan, har hittills ej heller lett till något resultat. En ljusglimt är emellertid att en förening vid namn Nordvästskånes Företagsarkiv kunnat bildas under 19

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder Nordiskt Arkivakademi Boden 0- november 2009 Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder 2009-- Magnus Geber OAIS på svenska

Läs mer

Arkivering av webbplatser några anvisningar

Arkivering av webbplatser några anvisningar Arkivering av webbplatser några anvisningar Sammanfattning Webbplatsen för en organisation är ett fönster ut mot både medlemmar och allmänhet, ett sätt på vilket organisationen presenterar sig för omvärlden,

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Bli klar med din arkivredovisning

Bli klar med din arkivredovisning Bli klar med din arkivredovisning Intensivkurs i att ordna och förteckna arkiv 2-3 februari och 16-17 mars 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer