ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3"

Transkript

1 ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

2 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

3

4 ARKIV SAMHALL E OCH FORSKNING 1991:3 STOCKHOLM 1992

5 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet av Svenska Arkivsamfundet. Tidskriften utkommer med tre häften om året. Den kan erhållas genom medlemskap i Svenska Arkivsamfundet. Årsavgiften för 1992 är 100 kr för personliga medlemmar. För institutioner (motsv) 200 kr. Svenska Arkivsamfundet som bildades 1952, har till ändamål att väcka och vidmakthålla intresset för arkiv i offentlig och enskild ägo, att arbeta för den svenska arkivvårdens utveckling och att sprida kännedom om dess uppgifter och villkor. I redaktionen för tidskriften ingår förste arkivarie Lars Ericson, förste arkivarie Kent Zetterberg och byråchef Lars-Olof Welander (huvudredaktör). Redaktionens adress: Riksarkivet, Box 12541, 10229Stockholm Tel. 08/ Telefax 08/ Anmälan om medlemskap eller adressförändring göres till redaktionen. Manuskript avsedda för publicering i kommande nummer bör vara redaktionen tillhanda senast den I mars (nr l 1992), l juni (nr ) och l oktober (nr ). ISSN Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1992 Omslag av Herbert Skarin

6 INNEHÅLL Alfonsas Tamulynas, Lithuanian archives in the past and today Erik Norberg, Sovjetunionens militära arkiv Bengt Danielson, Företagsarkiv från Euroc på landsarkivet i Lund Lennart Lundquist, Nedläggning av statliga myndigheter och bolagisering av statlig verksamhet. Tryckfrihetsrättsliga och arkivrättsliga konsekvenser KONFERENSER Nordiska arkivdagar 1991 (Sven Malmberg) Två konferenser om Östeuropa (Lars Wessman) Seminariet " Utveckling för forskning - arkiven i dagens forskningspolitik" (Lars Ericson) Den 14:e internationella konferensen i kartografins historia (Göran Samuelsson) FIAT-seminarium i Turin 9-13 september 1991 (Stellan Norrlander) Konferens om landsbygdens omvandling som lokalhistoriskt forskningsområde (Per Matsson) ÖVERSIKTER OCH RECENSIONER Företagsminnen. Årsmeddelande 1990 från Stockholms företagsminnen (Lars Ericson) Bland bergsmän och bruksfolk. Sveriges släktforskareförbunds årsbok (Per Matsson) Stockholms stadsarkiv och släktforskaren (Lars Björlin) Forsvarets arkiver. Norges offentlige utrednioger 1990:7 (Lars Ericson) Arkiv i Väst 2. Arbetare, tjänstemän och lokalhistoria (Lars Björlin) Svensk arkivbibliografi (Margareta Beckman).. 63 Arkiv i Norrland nr 9 och 10 (Lars Ericson) Att vidga deltagandet i kulturlivet (Berith Sande) Arkivplanering och arkivvård i medlemsorganisationer (Per Matsson) MEDDELANDEN Estland och Lettland - nu igen (Sten Körner) Initiativ i väst (Per Clemensson _ Gunilla Nordström)

7 BIBLIOGRAFISK ÖVERSIKT (Helmut Backhaus) * * * Medverkande i detta nummer

8 Lithuanian archives in the past and today By Alfonsas Tamulynas Up till now, Swedish press has given little information on Lithuanian archives. 1 We hope that the present artide will enrich the possessed information at least in part. 2 Review of the history of Lithuanian archives Lithuania was mentioned for the first time in historical sources in 1009 in in the Kwedlinburg Annals. 3 In the first half of the 13th century the state of Lithuania arose, a bit later becoming the Grand Duchy of Lithuania (GDL). In 1569 by the Act of Lublin, GDL jointly with Poland constituted the federal Commonwealth of Poland and Lithuania ( ). It is very Iikely that with the emergence of the state, archives di d appear. 4 Regrettably, archives of the first sovereigns of Lithuania were not preserved. The oldest archives preserved are the ones belonging to the Chancellery of the Grand Duke of Lithuania (the seeond hal f of the 14th - theend of the 18th centuries). They are known by the name of the Lithuanian Metrica. The old register books of the Lithuanian Metrica have been preserved in transcripts of , though. 5 In the end of the 14th-15th centuries in connectionwith the inauguration of Christianity (Catholicism) in Lithuania and privileges granted to the Bishop of Vilnius, Lithuanian Catholic no bility and the city of Vilnius by Jogaila the Grand Duke of Lithuania (1387), archives ofbishoprics, churches, monasteries, magistracies o.f towns and feudal f amilies began to form up. Moreover, land and l. A brie f survey of the development of Lithuanian archives is providedin the artide by Erik Norberg: Arkiv i Estland, Lettland och Litauen/ Arkiv, samhälle och forskning P An exhaustive investigation into the history of Lithuanian archives was undertaken by Patricia Kennedy Grimsted: Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia. Princeton, New Jersey, P Lietuvos TSR istorijos ~altiniai. Vilnius, 1955.T.l.P Vladimiras Pa~uta. Lietuvos valstybes susidarymas. Vilnius, P.226; Lietuvas centrinio valstybinio istorijos archyvo fond1,1 zinynas. Vilnius, 1990.T.l.P Before 1765 the archives were transferred to Warsaw, later, after the fall of Polish-Lithuanian Commonwealth (the end of the 18th century), they were transported to Russia. Up till now the archives have not been recovered by Lithuania. At present they are stored at the Central State Archives of Ancient Acts in Moscow. The Lithuanian State Historical Archives in Vilnius keep custody of microfilms of the Lithuanian Metrica. 7

9 castle courts of justice in districts (established in the seeond half of the 16th century), GOL High Tribunal (established in 1581), GOL Financial Tribunal ( established in 1609) and other institutions bad archives of their own. The 3rd Lithuanian Statutes (code of law), issued in 1588, gave careful consideration to the matter of archives protection. U n t il the 19th century archives we re usually k ep t at places of their origin. However, frequent firesand wars, especially in the middle of the 17th and the beginning of the 18th centuries, swept away a Iot of archives documents of the above mentioned institutions. After the third partition of Polish-Lithuanian Commonwealth (1795), the major part of Lithuania was joined to the Russian Empire. Starting with the middle of the 19th century, archives system was gradually growing more centralized. In 1852 the Vilnius Central Archives of Early Register Books were founded. They stored up register books of institutions (basically of courts) of former GOL delivered from provinces (gubernias) of Vilnius, Kaunas, Grodno, Minsk, later Lublin, Vitebsk and Mogilev. Oocuments' protection and registering were improved, in 1872 the first catalogue of archives founds (compiled by N. Gorbachevski) was issued. On the other hand, activities of the above mentioned archives were closely connected with those of the Vilnius Archeographical Commission established in In the period between the Commission published more than 50 volumes of historical sources and related reference works. Oocuments belonging to institutions of the Russian Empire were usually kept at places of their origin in charge of institutions that bad produced them. However, between 1872 and 1876 many records of gubernial institutions were consolidated in a special reposi tory, ie. the Joint Archives of Vilnius Institutions. Beside it the Archives ofvilnius City, M Muravyov's Museum (since 1898) and other ones were functioning. The W o rid W ar I and devastation in the former Russian Empire eaused great damage to Lithuanian archives. A Iot of archives material was evacuated to Russia and scattered there, part of i t destroyed in In 1918 the restored independent Republic of Lithuania encountered great problems in the area of archives maintenance. In the period between the State Archeological Commission was engaged in archives problems in Lithuania. On the basis of the peace treaty concluded between the Soviet Russia and the Lithuanian Republic on July 12th 1920, Lithuania managed to revindicate a part of the evacuated archives fonds. Among archives that existed in the Republic of Lithuania, the Central State Archives in Kaunas (established in 1921), the Kaunas City Municipal Archives, the Kaunas Archives of Archbishop's 8

10 Curia and Consistorium should be specially mentioned. Rather a lot of unique documents of the GDL period were kept at the Manuscripts' Department of Kaunas University. In spi te of a certain progress, achievements in the field of archives development were rather insignificant in the interwar period. 6 In Vilnius, the historie capital of Lithuania occupied by Poland in , the main archives were the State Archives and The Vilnius City Archives. They kept custody of the other part of the old holdings of Lithuanian archives. In the summer of 1940 after the Soviet Union had occupied Lithuania, its archives, in accordance with practice common in the USSR, were transferred to the competence of the Ministry of Home Affairs. On August 23rd 1940 by the Law of Archives all archival material accumulated in Lithuania was nationalized, i e became the state's property. The Central State Archives of Lithuanian SSR were established in Kaunas and transferred to Vilnius in the beginning of Lithuanian archives were greatly damaged during World War Il. Archives documents were transported to the USSR and German y, some of them were destroyed. In 1944 the occupational Nazi regime was replaced by a communistic one. Archival reorganization proceeded under the Soviet pattern. lts essential features being archives centralization, ideologization of their activities, classification of archives material as secret, restriction of access to it, forming up of pro-soviet archives staff. The system of Lithuanian archives came to be under jurisdietio n of corresponding Moscow departments, its activities were strictly contro lied. Cultural heritage of GDL and the Republic of Lithuania was actually neglected, relations with archives of foreign countries. were never tolerated for a long period of time. In 1960 archives ceased to be under subordination of the Ministry of Home Affairs. Restrictions inarchives activities relinquished a little. We managed to recover a rather great lo t of archives formerly taken out. On the other hand, many archival documents from Lithuania were transferred to other ar chives in the USSR and P o land. In 1957 in Vilnius the Central State Historical Archives of the Lithuanian SSR were founded. In 1964 in place of regional and towns state archives ten (10) branches of the Central State Archives of the Lithuanian SSR were established. New central state archives, including those of Film, Photo-, and Phonographic Documents (1965), Literature and Art (1968), in Kaunas and Siauliai (1978) were founded. Policy of "perestroika" and "glasnost" in the USSR exercised 6. Sigitas Jegelivicius. Centrinio valstybes archyvo kiirimasis Kaune/ Lietuvos TSR Auk~t1,1j1,1 mokykl1,1 mokslo darbai. Istorija, 15 (1), P

11 positive influence upon further development of Lithuanian state archives. Lots of archives fonds were removed from secret lists, research workers from foreign countries gained a better access to archival holdings. Nationalliberation movement became more intensive since 1988, bringing with i t departization of the state archives system and openness of its activities. The first relations between Lithuanian state archives and those of foreign countries were established. Lithuanian archives today Currently activities of Lithuanian ar chives are regulated by the La w of Archives of the Lithuanian SSR adopted on February 13th In conformity with it, the fonds of Lithuanian archives consist of: Charter of Immunity issued by Magnus Gabriel de la Gardie the Commander-in-Chief of the Swedish Army to Nicolaus Wollowicz the nobelman of Lithuania to grant immunity to his possessions from bil/e ting of the troops and absence of other obligations.i !9.riga- Lithuanian State Historical Archives.F.I276.Ap.l.B.I6!5.L.I. 10

12 state archives fonds; archives fonds of political, public, confessional organizations and other juridical persons within the territory of Lithuania; fonds of documents of physical persons. State archives fonds are the property of the Republic of Lithuania. Activities of Lithuanian state archives are guided by the General Board of Directors of Lithuanian Archives of the Government of the Republic of Lithuania (2600 Vilnius, Mindaugo 8). At present in the Republic of Lithuania there are 16 state archives and 2 institutions to facilitate their functioning, i e the State Archives Laboratory and the Library (possessing books). By the beginning of 1991 state archives' store has included same 7.4 millions storage unites (s u). Vilnius is the most prominent center of archives. It has 6 state archives: The Lithuanian State Archives (the largest one in Lithuania s u, 2016 Vilnius, Kareivi1,1 21). The Lithuanian State Historical Archives (l s u, 2015 Vilnius, Gerosios Viities 10). The Lithuanian State Are hi ves oj Public Organizations ( s u, 2600 Vilnius, Mindaugo 8). The Lithunian State Archives of Imåge and Sound ( s u, 2016 Vilnius, Kareivi1,1 19). The Lithuanian State Archives of Art ( s u, 2600 Vilnius, Mindaugo 8). The Lithuanian State Archives of Vital Statistics ( s u, 2600 Vilnius, Kalinausko 21). The rest 10 archives (in fact regional archives) are situated in major regional centers. They include State Archives of Kaunas (l s u, 3000 Kaunas, Maironio 28 a), K/aipeda, Siauliai, A/ytus, Panew!sys, Marijampo/e, Raseiniai, Ukmerge, SvenCionys, Telsia i. In these archives, with the exception of the Kaunas one, the number of files sways between 70 and 230 thousand s u. The Lithuanian State Historical Archives collection contains records from the period prior to 1918 (same items dating from ). The arehivat holdings include acts issued by central and local government institutions of the Grand Duchy of Lithuania, 15-18th centuries (microfilms of the Lithuanian Metrica are kept there); documents of ecclesiastical institutions and congregations (vital records among them), 15-beg. 20th centuries; documents of institutions established by the Russian Empire in the provinces of Vilnius, Kaunas and Suvalkai, ; documents of the most prominent f amilies especially of the period of the Grand Duchy of Lithuania (Radziwil/, Sapieha, Oginski, Tyszkiewicz and others), 15-mid. 20th centuries, etc. The Lithuanian State Archives concentrate mainly on storing and acquiring documents of central and local institutions, organi- Il

13 zations, individuals issued in the period of Republic of Lithuania ( ) and that of the Soviet rule ( , ) and Nazi occupation ( ). The 10 regional archives acquire documents issued by local institutions and organizations in the Soviet period. Som e arehivat material connected with the history of Kaunas city dating from has also been deposited at the Kaunas State Archives. Stores of the remaining 4 archives contain arehivat documents of 15-20th centuries. In accordance with the variety of archives, their in ventories include records of theatres, editorial boards, artists' unions, literary workers and artists (Archives of Art, the oldest document from the end of 15th century), photo-negatives and posi~ives, documentaries, sound recordings, research-technical documentation (Archives of Image and Sound), documents of the former Communist Party o flithuania (Are hi ves of Public Organizations), books of vital records from 1916 to 1940 (Archives of Vital Statistics), etc. At present the total staff of state archives system includes almost 500 people - managers, specialists, clerks and workers among them. The Kaunas State Archives and the State Historical Archives have compiled reference Books of arehivat materials. 7 However, the state archives are not the only arehivat repositories in the country. Rather a lot of diverse manuscript books and historical documents of the 11-20th centuries are kept at the Departments of Manuscripts of the Central Library of the Academy of Sciences of Lithuania, the Library of Vilnius University, the Lithuanian National Library narned after Martynas Mazvydas, museums and other repositories. * * * On March 11th 1990, the independent Republic of Lithuania was restored. Changes in political, social and economic situation set complex tasks to archives' system. lt is necessary to work up a conception for the development of Lithuanian archives, a new Law of Archives and other normative acts regulating archives' activities, to give archives a character of scientific, culturat and information institutions. Problems of the improvement of the material and technical basis of archives are very urgent (there is a shortage of storage premises, up till now the archives haven't possessed neither du plicating equipment, nor computers of their own, apparatuses for microfilm reading are obsolete, etc). Moreover, it is absolutely necessary to return archives fonds formerly deported from Lithuania, to solve problems of fate of archives of the Ministry of Home Affairs and the KGB, to develop relations with archives of foreign countries. 7. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kaune fond v zinynas. Kaunas, 1986; Lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo fond v zinynas. Vilnius, T.l. 12

14 Sovjetunionens militära arkiv Av Erik Norberg Sedan 1987 har Krigsarkivet haft etablerade kontakter med.sovjetiska militära myndigheter inom arkivområdet. Syftet har från början för Krigsarkivets del varit tvåfaldigt: dels att öka tillgången till intressant och okänt arkivmaterial, dels att dra in de sovjetiska kollegerna i ett gryende internationellt samarbete de militära arkivinstitutionerna emellan. Ännu under 1980-talets senaste år var detta en förutsättning för att motsvarande institutioner från DDR, Tjeckoslovakien, Polen och Bulgarien skulle öppna sig för medverkan i sådana sammanhang. Det behöver inte framhållas särskilt, att de militära sovjetiska arkiven innehåller material som är av svenskt intresse. Det kan räcka med att påminna om att innehållet i den sovjetiska operativa planeringen efter 1917 är så gott som okänd. De äldsta lantmilitära arkiven fram till1917 förvaras i Centrala militärhistoriska arkivet i Moskva, arkiven i Röda armens arkiv i Moskva och arkiven från 1941 fram till senaste tid i Försvarsministeriets centralarkiv i Podolsk. Flygets arkiv förvaras likaså i Podolsk. De äldsta sjömilitära arkiven finns i Centrala marinarkivet i S:t Petersburg medan motsvarande arkiv från 1941 fram till idag förvaras i Centrala marinarkivet i Gatjina. Vid sidan av dessa bör också nämnas det specialarkiv, vars existens var okänt i vidare kretsar ända till1990, då journalisten E Maximova lyckades få underlag till en artikelserie i Izvestia. Specialarkivet, som skall vara det sjätte största i landet, innehåller huvudsakligen krigsbyten från andra världskriget. 1 De äldre arkiven är inordnade under den gemensamma statliga arkivförvaltningen, medan de modernare i Podolsk och Gatjina lyder under Försvarsministeriet. De har nära relationer till Generalstabens arkivhistoriska avdelning. En viktig avnämare av deras tjänster är det ansenliga Militärhistoriska forskningsinstitutet i Moskva som leds av generalöversten Dmitrij V olkogonov. Med sin nya syn på Trotskij, Stalin, vinterkriget och andra världskrigets l. Allmänna uppgifter om arkivinstitutionerna återfinns i följande verk = Patricia Grimstead, Archives and Manuscript Repositories in the USSR; Moscow and Leningrad (Princeton, New Jersey 1972). Erik Norberg, Guide to Military Archives (Meddelanden från Krigsarkivet Xlii, Stockholm 1989). Gosudarstvennie archivi SSSR. Spravotjnik l och Il (Moskva 1989). För ytterligare uppgifter om specialarkivet se Rainer Kohlisch, Archivgut deutscher Provenienz und zur deutschen Geschichte in sowjetischen Archiven (Archivmitteilungen 3/ 90). 13

15 förlopp torde han tillsammans med arkivhögskolans chef Jurij Afanasiev vara den historiker som gjort sig mest bemärkt som uttolkare av en ny och mer öppen historiesyn. Det bör också nämnas att den sovjetiska militärhistoriska forskningen bedrivs på ett mycket nyttainriktat sätt. En betydande del av verksamheten utgörs av rena beställningsarbeten från Generalstaben. Skall man således arbeta fram ett nytt reglemente rörande exempelvis pansarfordons övergång över vattendrag, får militärhistoriska institutet i uppdrag att tillhandahålla material och sammanställningar från de senaste striderna i Afganistan, Mellanöstern, Vietnam, Korea, andra världskriget. Tillsammans med själva Generalstaben var det de nyare arkiven i Podolsk och Gatjina som i första hand intresserade oss i Krigsarkivet. Inom ramen för ett utbyte mellan svenska försvarsdepartementet och försvarsministeriet i Moskva inleddes denna del av samarbetet med ett besök av en sovjetisk delegation i Krigsarkivet Delegationen leddes av generalen Vadim Gurkin vid Generalstaben. Året därpå besöktes de sovjetiska kollegerna av en motsvarande delegation från Krigsarkivet, och sedan har detta utbyte fortsatt med årliga ömsesidiga besök. Naturligtvis har det varit givande att som första representanter för västliga länder besöka dessa institutioner. De veckolånga besöken har visserligen inte medgivit några mer ingående forskningsar- Sovjetiskaförsvarsministeriets gigantiska centralarkiv är beläget i Podolsk utanför Moskva. Vid förhandlingar i november 1990 sitter fr v översten Jarusjenko, Björn Gäfvert, överste Igor Venkov från generalstaben, major Oleg Starkov, Erik Norberg, arkivchefen överste Nikolaj Brilev m fl. 14

16 beten, men öppenheten från de sovjetiska kollegernas sida har varit mycket stor när det gällt tillträde tilllokaler, information om rutiner och arkiv. Hos Generalstaben vid Frunzegatan i Moskva bevaras de senaste decenniernas handlingar från den högsta försvarsledningen. De är ordnade på sedvanligt sätt i dossierer i liggande boxar inledde man arbete på att registrera korrspondensen på persondator. Generalstaben har också haft särskilt intresse, eftersom det är den som kommit att stå för den sovjetiska medverkan i det internationella samarbetet. Kontakterna med de två centralarkiven gick också inledningsvis genom Generalstabens arkivhistoriska avdelning, men de senaste årens utveckling har också medfört att de löpande kontakterna kan handläggas mindre byråkratiskt. Försvarsministeriets centralarkiv grundades 1936 och var fram till andra världskrigets inledningsskede förlagt till kasernen invid GUM vid Röda torget i Moskva. Inför den tyska framryckningen evakuerades arkivet för att efter kriget finna ro i Podolsk, fyra mil söder om huvudstaden. Lokalerna tillhörde ursprungligen en krigsskola. När det gäller omfattningen imponerar Podolsk-arkivet Örlogsflottans centralarkiv har lokaler i Paul I: s lustslott i Gatjina utanför S:t Petersburg. Här besök i forskarsalen I fonden arkivets chef kommendör Juri Reznikov. På motsatta sidan av bordet forskarsalens föreståndare samt vid hennes sida arkivets ställföreträdande chef kommendörkapten Sergei Tarasov. T h om Erik Norberg överste Juri Schumaker, generalstaben. 15

17 storligen. Personalen uppgår till omkring l 000 personer, varav hälften tjänstgör i den egentliga arkivverksamheten och återstoden med olika stöduppgifter. Lokalerna är fördelade på en yta av 42 ha. Man förfogar över såväl hotell som daghem och affär. Arkivet omfattar arkiv eller fonder och 19 miljoner akter, allt enligt sovjetiska begrepp. En betydande del av arbetet föranleds av för oss välbekanta brevförfrågningar i tjänstgörings- och läkarärenden. Av naturliga skäl har verksamheten betydande omfång. Vid vårt första besök hade man en balans av ärenden, men för att kunna arbeta av den hade kort tid dessförinnan två kompanier studentbeväringar kommenderats till arkivet för att där få fullgöra sin värnplikt. Huvudregeln i det sovjetiska militära arkivflödet är att handlingarna ligger kvar på förbanden i tre år varefter de överförs till det i vart och ett av omkring trettio militärområden befintliga distriktsarkivet. Materialet bevaras där i omkring 25 år varefter det levereras till centralarkivet. Efter gallring återstår omkring 5 OJo av materialet. Gallringen utförs med stöd av tre gallringsbrev utfärdade 1975 och gällande för dels de centrala staberna och förvaltningsmyndigheterna, dels förband som divisioner och regementen, dels hela organisationen i krigstid. Från början var samlingarna ordnade förbandsvis, men 1964 inleddes ett 'femårigt omordningsarbete resulterande i en indelning efter truppslag. Sedan 1988 har man förfogat över en datoranläggning sammansatt av delar från Sovjetunionen, DDR och Bulgarien. Den första tillämpningen är ett register över arkivbildare, som för närvarande är under uppbyggnad. Av traditionella skäl är det riktigt att marinens arkiv är förlagt till S:t Petersburg, närmare bestämt till Gatjina, Tsar Paul I:s lustslott ett par mil söder om staden. Arkivet är betydligt mindre än det i Podolsk men förfogar över en rymlig forskarsal Den är som brukligt i det militära systemet bemannad av ett antal rejäla damer, stående under fast snarare än arkivaliskt sakkunnig ledning av ett antal officerare. Chef för arkivet är kommendören Juri Resnikov, som för övrigt till1989 var befälhavare för en ubåtsflottilj i Östersjön. Som ett led i utbytet med sovjetiska militära myndigheter kunde under midsommaren 1991 undertecknad och Björn Gäfvert från Krigsarkivet som första svenskar efter kriget besöka Östersjöflottans traditionella huvudbas Kronstadt i det innersta av Finska viken. Den senaste tidens förändringar i öst har medfört en allt större öppenhet i utbytet, men det har också medfört att väl inarbetade kontakter försvunnit. Tidigare har detta gällt Militärarchiv der DDR i Potsdam. Också i Sovjetunionen har personalförändringar plötsligt inträffat. Generalöversten Denisov, chef för generalstabens operativa avdelning och en av våra värdar vid senaste besöket, infann sig natten till den 19 augusti 1991 på Krim tillsammans med 16

18 chefen för luftlandsättningstrupperna för att personligen ta Gorbatjov i förvar. Kuppen misslyckades som bekant och Denisov kan inte längre betraktas som en naturlig kontaktperson i sammanhanget. Till vissa delar har utbytet lett till bestående resultat. Krigsarkivet har som första institution i väst trängt in i de sovjetiska militära arkiven. Sovjetunionen deltar nu med god kraft i det internationella samarbetet som växt fram mellan de militära arkiven, och detta kommer utan tvekan att föra med sig en större öppenhet. slutligen pågår i Krigsarkivet och i sovjetiska generalstaben under ledning av överste Igor Venkov arbete på en gemensam publikation, som skall innehålla dokument belysande tiden från 1941 till perioden strax efter andra världskriget. I samband med detta sker en kartläggning av handlingar av svenskt intresse i de militära sovjetiska arkiven. Vi är ännu inte framme vid ett normalt forskarutbyte, men de senaste årens kontakter har nog i någon mån bidragit till att bereda marken. 17

19 18

20 Företagsarkiv från Euroc på landsarkivet i Lund Av Bengt Danielson I sina kommentarer till utredningen Arkiv för individ och miljö i ASF 1988 och i en artikel i ASF 1990 har Anne-Marie Lenander Fällström i ett generellt och nationellt perspektiv fäst uppmärksamheten på de problem, som är förknippade med bevarande av företagsarkiv. Hon framhöll med stöd av olika utredningar att flera forskningsdiscipliner har ett stort behov av företagsarkiv men att alltför få arkiv bevaras för att tillgodose detta behov. Vidare klargjordes att svårigheterna med att bevara företagsarkiv främst sammanhänger dels med beståndens stora omfång, dels med dessa arkivs privata karaktär. Det kan kanske därför vara befogat med en redogörelse för hur problematiken ter sig i landsarkivsperspektiv och en presentation av hur arbetet med bevarande av företagsarkiv bedrivits i ett konkret fall. Landsarkivet och företagsarkiven Bristen på depåer Depåsituationen för företagsarkiv inom Lunds landsarkivdistrikt har hittills icke varit gynnsam. Några av de större företagen i regionen har visserligen satsat mer eller mindre betydande resurser på sina historiska arkiv. Nämnas kan, förutom Euroc, Alfa Laval, Findus, Höganäsbolaget, Perstorps bolaget, PLM, Sydkraft, Tetra Pak samt flera banker. En betydande insats har vidare gjorts av stadsarkivet i Malmö, som övertagit Kockumsvarvets arkiv med dess stora ritningsbestånd. Men detta är dessvärre endast punktinsatser. Alltför många historiskt värdefulla företagsarkiv inom regionen har hamnat och hamnar på soptippen. Någon regional depå för företagsarkiv av den typ som på flera andra håll i landet kommit till stånd genom samverkan mellan olika intressenter, finns ännu inte inom Lunds landsarkivdistri kl Landsarkivarie Anna Christina Ulfsparre, som även i internationella sammanhang intresserat sig för företagsarkiv, har länge arbetat för att få till stånd ett sydsvenskt näringslivsarkiv genom samverkan mellan Lunds Universitet, Sydsvenska Handelskammaren och företag i regionen, men intresset har dessvärre inte varit tillräckligt stort. Ett centralt initiativ från SAF och Riksarkivet, som sökte engagera banker, universitet och näringsliv för frågan, har hittills ej heller lett till något resultat. En ljusglimt är emellertid att en förening vid namn Nordvästskånes Företagsarkiv kunnat bildas under 19

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Fler äldre-äldre i vården

Fler äldre-äldre i vården Fler äldre-äldre i vården Om behovet av att prioritera Mats Thorslund Aging Research Center Starting points More and more elderly people 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Men

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

kyrkoarkiv kulturarv

kyrkoarkiv kulturarv kyrkoarkiv kulturarv Liksom kyrkobyggnaderna är kyrkoarkiven en självklar del av det svenska kulturarvet. Det är till arkiven som framtidens forskare och intresserade allmänhet kommer att bege sig för

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Innehåll Sid Regler för Föreningsarkivet 2 Ansvarsfördelning 3 Vilka handlingar ska levereras 4 Tillvägagångssätt vid leverans av arkivhandlingar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand 1983-1999 0 Arkivbildningens teori och regelsystem 01 Arkivteori, allmänt 02 Författningsfrågor 020 Allmänt 021 Remisser 022 Normer, generella föreskrifter

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT SEKUNDERNA - THE SECONDS, 2004-2007 FILM/PROJECT Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl.18.30 utfördes

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg 1 (1) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr RA 231-2013/1524 Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Arbetsmiljöverket, distriktet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Arkivteori: Utvecklingen av Records Continuum Vad har det med Sverige att göra? Professor Karen Anderson I samverkan med Fil dr Lars-Erik Hansen

Arkivteori: Utvecklingen av Records Continuum Vad har det med Sverige att göra? Professor Karen Anderson I samverkan med Fil dr Lars-Erik Hansen Arkivteori: Utvecklingen av Records Continuum Vad har det med Sverige att göra? Professor Karen Anderson I samverkan med Fil dr Lars-Erik Hansen Agenda: 1. Före records continuum livscykelmodellen? 2.

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret

Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET. Koncernkontoret Koncernkontoret Regionarkivet Datum 2014-01-16 Ansvarig: Enheten för tillsyn och utredning Version 1.0 Förteckna arkiv INNAN ELLER EFTER LEVERANS TILL REGIONARKIVET Dokumentslag: Styrande Dokumenttyp:

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg DNR 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (7) 2016-02-03 2016:01 Promemoria GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 DATUM VÅR BETECKNING 2008-11-26 Dnr 012/2008-1212 ERT DATUM ER BETECKNING HANDLÄGGARE Jan Löfgren 054 61 77 38 TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 Riktlinjer för leverans av arkivhandlingar Fastställd:

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv PM 2012:129 RVIII (Dnr 001-1084/2012) Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Remiss från Kulturdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer