ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3"

Transkript

1 ARKIV -SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

2 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1991:3

3

4 ARKIV SAMHALL E OCH FORSKNING 1991:3 STOCKHOLM 1992

5 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet av Svenska Arkivsamfundet. Tidskriften utkommer med tre häften om året. Den kan erhållas genom medlemskap i Svenska Arkivsamfundet. Årsavgiften för 1992 är 100 kr för personliga medlemmar. För institutioner (motsv) 200 kr. Svenska Arkivsamfundet som bildades 1952, har till ändamål att väcka och vidmakthålla intresset för arkiv i offentlig och enskild ägo, att arbeta för den svenska arkivvårdens utveckling och att sprida kännedom om dess uppgifter och villkor. I redaktionen för tidskriften ingår förste arkivarie Lars Ericson, förste arkivarie Kent Zetterberg och byråchef Lars-Olof Welander (huvudredaktör). Redaktionens adress: Riksarkivet, Box 12541, 10229Stockholm Tel. 08/ Telefax 08/ Anmälan om medlemskap eller adressförändring göres till redaktionen. Manuskript avsedda för publicering i kommande nummer bör vara redaktionen tillhanda senast den I mars (nr l 1992), l juni (nr ) och l oktober (nr ). ISSN Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1992 Omslag av Herbert Skarin

6 INNEHÅLL Alfonsas Tamulynas, Lithuanian archives in the past and today Erik Norberg, Sovjetunionens militära arkiv Bengt Danielson, Företagsarkiv från Euroc på landsarkivet i Lund Lennart Lundquist, Nedläggning av statliga myndigheter och bolagisering av statlig verksamhet. Tryckfrihetsrättsliga och arkivrättsliga konsekvenser KONFERENSER Nordiska arkivdagar 1991 (Sven Malmberg) Två konferenser om Östeuropa (Lars Wessman) Seminariet " Utveckling för forskning - arkiven i dagens forskningspolitik" (Lars Ericson) Den 14:e internationella konferensen i kartografins historia (Göran Samuelsson) FIAT-seminarium i Turin 9-13 september 1991 (Stellan Norrlander) Konferens om landsbygdens omvandling som lokalhistoriskt forskningsområde (Per Matsson) ÖVERSIKTER OCH RECENSIONER Företagsminnen. Årsmeddelande 1990 från Stockholms företagsminnen (Lars Ericson) Bland bergsmän och bruksfolk. Sveriges släktforskareförbunds årsbok (Per Matsson) Stockholms stadsarkiv och släktforskaren (Lars Björlin) Forsvarets arkiver. Norges offentlige utrednioger 1990:7 (Lars Ericson) Arkiv i Väst 2. Arbetare, tjänstemän och lokalhistoria (Lars Björlin) Svensk arkivbibliografi (Margareta Beckman).. 63 Arkiv i Norrland nr 9 och 10 (Lars Ericson) Att vidga deltagandet i kulturlivet (Berith Sande) Arkivplanering och arkivvård i medlemsorganisationer (Per Matsson) MEDDELANDEN Estland och Lettland - nu igen (Sten Körner) Initiativ i väst (Per Clemensson _ Gunilla Nordström)

7 BIBLIOGRAFISK ÖVERSIKT (Helmut Backhaus) * * * Medverkande i detta nummer

8 Lithuanian archives in the past and today By Alfonsas Tamulynas Up till now, Swedish press has given little information on Lithuanian archives. 1 We hope that the present artide will enrich the possessed information at least in part. 2 Review of the history of Lithuanian archives Lithuania was mentioned for the first time in historical sources in 1009 in in the Kwedlinburg Annals. 3 In the first half of the 13th century the state of Lithuania arose, a bit later becoming the Grand Duchy of Lithuania (GDL). In 1569 by the Act of Lublin, GDL jointly with Poland constituted the federal Commonwealth of Poland and Lithuania ( ). It is very Iikely that with the emergence of the state, archives di d appear. 4 Regrettably, archives of the first sovereigns of Lithuania were not preserved. The oldest archives preserved are the ones belonging to the Chancellery of the Grand Duke of Lithuania (the seeond hal f of the 14th - theend of the 18th centuries). They are known by the name of the Lithuanian Metrica. The old register books of the Lithuanian Metrica have been preserved in transcripts of , though. 5 In the end of the 14th-15th centuries in connectionwith the inauguration of Christianity (Catholicism) in Lithuania and privileges granted to the Bishop of Vilnius, Lithuanian Catholic no bility and the city of Vilnius by Jogaila the Grand Duke of Lithuania (1387), archives ofbishoprics, churches, monasteries, magistracies o.f towns and feudal f amilies began to form up. Moreover, land and l. A brie f survey of the development of Lithuanian archives is providedin the artide by Erik Norberg: Arkiv i Estland, Lettland och Litauen/ Arkiv, samhälle och forskning P An exhaustive investigation into the history of Lithuanian archives was undertaken by Patricia Kennedy Grimsted: Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Estonia, Latvia, Lithuania, and Belorussia. Princeton, New Jersey, P Lietuvos TSR istorijos ~altiniai. Vilnius, 1955.T.l.P Vladimiras Pa~uta. Lietuvos valstybes susidarymas. Vilnius, P.226; Lietuvas centrinio valstybinio istorijos archyvo fond1,1 zinynas. Vilnius, 1990.T.l.P Before 1765 the archives were transferred to Warsaw, later, after the fall of Polish-Lithuanian Commonwealth (the end of the 18th century), they were transported to Russia. Up till now the archives have not been recovered by Lithuania. At present they are stored at the Central State Archives of Ancient Acts in Moscow. The Lithuanian State Historical Archives in Vilnius keep custody of microfilms of the Lithuanian Metrica. 7

9 castle courts of justice in districts (established in the seeond half of the 16th century), GOL High Tribunal (established in 1581), GOL Financial Tribunal ( established in 1609) and other institutions bad archives of their own. The 3rd Lithuanian Statutes (code of law), issued in 1588, gave careful consideration to the matter of archives protection. U n t il the 19th century archives we re usually k ep t at places of their origin. However, frequent firesand wars, especially in the middle of the 17th and the beginning of the 18th centuries, swept away a Iot of archives documents of the above mentioned institutions. After the third partition of Polish-Lithuanian Commonwealth (1795), the major part of Lithuania was joined to the Russian Empire. Starting with the middle of the 19th century, archives system was gradually growing more centralized. In 1852 the Vilnius Central Archives of Early Register Books were founded. They stored up register books of institutions (basically of courts) of former GOL delivered from provinces (gubernias) of Vilnius, Kaunas, Grodno, Minsk, later Lublin, Vitebsk and Mogilev. Oocuments' protection and registering were improved, in 1872 the first catalogue of archives founds (compiled by N. Gorbachevski) was issued. On the other hand, activities of the above mentioned archives were closely connected with those of the Vilnius Archeographical Commission established in In the period between the Commission published more than 50 volumes of historical sources and related reference works. Oocuments belonging to institutions of the Russian Empire were usually kept at places of their origin in charge of institutions that bad produced them. However, between 1872 and 1876 many records of gubernial institutions were consolidated in a special reposi tory, ie. the Joint Archives of Vilnius Institutions. Beside it the Archives ofvilnius City, M Muravyov's Museum (since 1898) and other ones were functioning. The W o rid W ar I and devastation in the former Russian Empire eaused great damage to Lithuanian archives. A Iot of archives material was evacuated to Russia and scattered there, part of i t destroyed in In 1918 the restored independent Republic of Lithuania encountered great problems in the area of archives maintenance. In the period between the State Archeological Commission was engaged in archives problems in Lithuania. On the basis of the peace treaty concluded between the Soviet Russia and the Lithuanian Republic on July 12th 1920, Lithuania managed to revindicate a part of the evacuated archives fonds. Among archives that existed in the Republic of Lithuania, the Central State Archives in Kaunas (established in 1921), the Kaunas City Municipal Archives, the Kaunas Archives of Archbishop's 8

10 Curia and Consistorium should be specially mentioned. Rather a lot of unique documents of the GDL period were kept at the Manuscripts' Department of Kaunas University. In spi te of a certain progress, achievements in the field of archives development were rather insignificant in the interwar period. 6 In Vilnius, the historie capital of Lithuania occupied by Poland in , the main archives were the State Archives and The Vilnius City Archives. They kept custody of the other part of the old holdings of Lithuanian archives. In the summer of 1940 after the Soviet Union had occupied Lithuania, its archives, in accordance with practice common in the USSR, were transferred to the competence of the Ministry of Home Affairs. On August 23rd 1940 by the Law of Archives all archival material accumulated in Lithuania was nationalized, i e became the state's property. The Central State Archives of Lithuanian SSR were established in Kaunas and transferred to Vilnius in the beginning of Lithuanian archives were greatly damaged during World War Il. Archives documents were transported to the USSR and German y, some of them were destroyed. In 1944 the occupational Nazi regime was replaced by a communistic one. Archival reorganization proceeded under the Soviet pattern. lts essential features being archives centralization, ideologization of their activities, classification of archives material as secret, restriction of access to it, forming up of pro-soviet archives staff. The system of Lithuanian archives came to be under jurisdietio n of corresponding Moscow departments, its activities were strictly contro lied. Cultural heritage of GDL and the Republic of Lithuania was actually neglected, relations with archives of foreign countries. were never tolerated for a long period of time. In 1960 archives ceased to be under subordination of the Ministry of Home Affairs. Restrictions inarchives activities relinquished a little. We managed to recover a rather great lo t of archives formerly taken out. On the other hand, many archival documents from Lithuania were transferred to other ar chives in the USSR and P o land. In 1957 in Vilnius the Central State Historical Archives of the Lithuanian SSR were founded. In 1964 in place of regional and towns state archives ten (10) branches of the Central State Archives of the Lithuanian SSR were established. New central state archives, including those of Film, Photo-, and Phonographic Documents (1965), Literature and Art (1968), in Kaunas and Siauliai (1978) were founded. Policy of "perestroika" and "glasnost" in the USSR exercised 6. Sigitas Jegelivicius. Centrinio valstybes archyvo kiirimasis Kaune/ Lietuvos TSR Auk~t1,1j1,1 mokykl1,1 mokslo darbai. Istorija, 15 (1), P

11 positive influence upon further development of Lithuanian state archives. Lots of archives fonds were removed from secret lists, research workers from foreign countries gained a better access to archival holdings. Nationalliberation movement became more intensive since 1988, bringing with i t departization of the state archives system and openness of its activities. The first relations between Lithuanian state archives and those of foreign countries were established. Lithuanian archives today Currently activities of Lithuanian ar chives are regulated by the La w of Archives of the Lithuanian SSR adopted on February 13th In conformity with it, the fonds of Lithuanian archives consist of: Charter of Immunity issued by Magnus Gabriel de la Gardie the Commander-in-Chief of the Swedish Army to Nicolaus Wollowicz the nobelman of Lithuania to grant immunity to his possessions from bil/e ting of the troops and absence of other obligations.i !9.riga- Lithuanian State Historical Archives.F.I276.Ap.l.B.I6!5.L.I. 10

12 state archives fonds; archives fonds of political, public, confessional organizations and other juridical persons within the territory of Lithuania; fonds of documents of physical persons. State archives fonds are the property of the Republic of Lithuania. Activities of Lithuanian state archives are guided by the General Board of Directors of Lithuanian Archives of the Government of the Republic of Lithuania (2600 Vilnius, Mindaugo 8). At present in the Republic of Lithuania there are 16 state archives and 2 institutions to facilitate their functioning, i e the State Archives Laboratory and the Library (possessing books). By the beginning of 1991 state archives' store has included same 7.4 millions storage unites (s u). Vilnius is the most prominent center of archives. It has 6 state archives: The Lithuanian State Archives (the largest one in Lithuania s u, 2016 Vilnius, Kareivi1,1 21). The Lithuanian State Historical Archives (l s u, 2015 Vilnius, Gerosios Viities 10). The Lithuanian State Are hi ves oj Public Organizations ( s u, 2600 Vilnius, Mindaugo 8). The Lithunian State Archives of Imåge and Sound ( s u, 2016 Vilnius, Kareivi1,1 19). The Lithuanian State Archives of Art ( s u, 2600 Vilnius, Mindaugo 8). The Lithuanian State Archives of Vital Statistics ( s u, 2600 Vilnius, Kalinausko 21). The rest 10 archives (in fact regional archives) are situated in major regional centers. They include State Archives of Kaunas (l s u, 3000 Kaunas, Maironio 28 a), K/aipeda, Siauliai, A/ytus, Panew!sys, Marijampo/e, Raseiniai, Ukmerge, SvenCionys, Telsia i. In these archives, with the exception of the Kaunas one, the number of files sways between 70 and 230 thousand s u. The Lithuanian State Historical Archives collection contains records from the period prior to 1918 (same items dating from ). The arehivat holdings include acts issued by central and local government institutions of the Grand Duchy of Lithuania, 15-18th centuries (microfilms of the Lithuanian Metrica are kept there); documents of ecclesiastical institutions and congregations (vital records among them), 15-beg. 20th centuries; documents of institutions established by the Russian Empire in the provinces of Vilnius, Kaunas and Suvalkai, ; documents of the most prominent f amilies especially of the period of the Grand Duchy of Lithuania (Radziwil/, Sapieha, Oginski, Tyszkiewicz and others), 15-mid. 20th centuries, etc. The Lithuanian State Archives concentrate mainly on storing and acquiring documents of central and local institutions, organi- Il

13 zations, individuals issued in the period of Republic of Lithuania ( ) and that of the Soviet rule ( , ) and Nazi occupation ( ). The 10 regional archives acquire documents issued by local institutions and organizations in the Soviet period. Som e arehivat material connected with the history of Kaunas city dating from has also been deposited at the Kaunas State Archives. Stores of the remaining 4 archives contain arehivat documents of 15-20th centuries. In accordance with the variety of archives, their in ventories include records of theatres, editorial boards, artists' unions, literary workers and artists (Archives of Art, the oldest document from the end of 15th century), photo-negatives and posi~ives, documentaries, sound recordings, research-technical documentation (Archives of Image and Sound), documents of the former Communist Party o flithuania (Are hi ves of Public Organizations), books of vital records from 1916 to 1940 (Archives of Vital Statistics), etc. At present the total staff of state archives system includes almost 500 people - managers, specialists, clerks and workers among them. The Kaunas State Archives and the State Historical Archives have compiled reference Books of arehivat materials. 7 However, the state archives are not the only arehivat repositories in the country. Rather a lot of diverse manuscript books and historical documents of the 11-20th centuries are kept at the Departments of Manuscripts of the Central Library of the Academy of Sciences of Lithuania, the Library of Vilnius University, the Lithuanian National Library narned after Martynas Mazvydas, museums and other repositories. * * * On March 11th 1990, the independent Republic of Lithuania was restored. Changes in political, social and economic situation set complex tasks to archives' system. lt is necessary to work up a conception for the development of Lithuanian archives, a new Law of Archives and other normative acts regulating archives' activities, to give archives a character of scientific, culturat and information institutions. Problems of the improvement of the material and technical basis of archives are very urgent (there is a shortage of storage premises, up till now the archives haven't possessed neither du plicating equipment, nor computers of their own, apparatuses for microfilm reading are obsolete, etc). Moreover, it is absolutely necessary to return archives fonds formerly deported from Lithuania, to solve problems of fate of archives of the Ministry of Home Affairs and the KGB, to develop relations with archives of foreign countries. 7. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kaune fond v zinynas. Kaunas, 1986; Lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo fond v zinynas. Vilnius, T.l. 12

14 Sovjetunionens militära arkiv Av Erik Norberg Sedan 1987 har Krigsarkivet haft etablerade kontakter med.sovjetiska militära myndigheter inom arkivområdet. Syftet har från början för Krigsarkivets del varit tvåfaldigt: dels att öka tillgången till intressant och okänt arkivmaterial, dels att dra in de sovjetiska kollegerna i ett gryende internationellt samarbete de militära arkivinstitutionerna emellan. Ännu under 1980-talets senaste år var detta en förutsättning för att motsvarande institutioner från DDR, Tjeckoslovakien, Polen och Bulgarien skulle öppna sig för medverkan i sådana sammanhang. Det behöver inte framhållas särskilt, att de militära sovjetiska arkiven innehåller material som är av svenskt intresse. Det kan räcka med att påminna om att innehållet i den sovjetiska operativa planeringen efter 1917 är så gott som okänd. De äldsta lantmilitära arkiven fram till1917 förvaras i Centrala militärhistoriska arkivet i Moskva, arkiven i Röda armens arkiv i Moskva och arkiven från 1941 fram till senaste tid i Försvarsministeriets centralarkiv i Podolsk. Flygets arkiv förvaras likaså i Podolsk. De äldsta sjömilitära arkiven finns i Centrala marinarkivet i S:t Petersburg medan motsvarande arkiv från 1941 fram till idag förvaras i Centrala marinarkivet i Gatjina. Vid sidan av dessa bör också nämnas det specialarkiv, vars existens var okänt i vidare kretsar ända till1990, då journalisten E Maximova lyckades få underlag till en artikelserie i Izvestia. Specialarkivet, som skall vara det sjätte största i landet, innehåller huvudsakligen krigsbyten från andra världskriget. 1 De äldre arkiven är inordnade under den gemensamma statliga arkivförvaltningen, medan de modernare i Podolsk och Gatjina lyder under Försvarsministeriet. De har nära relationer till Generalstabens arkivhistoriska avdelning. En viktig avnämare av deras tjänster är det ansenliga Militärhistoriska forskningsinstitutet i Moskva som leds av generalöversten Dmitrij V olkogonov. Med sin nya syn på Trotskij, Stalin, vinterkriget och andra världskrigets l. Allmänna uppgifter om arkivinstitutionerna återfinns i följande verk = Patricia Grimstead, Archives and Manuscript Repositories in the USSR; Moscow and Leningrad (Princeton, New Jersey 1972). Erik Norberg, Guide to Military Archives (Meddelanden från Krigsarkivet Xlii, Stockholm 1989). Gosudarstvennie archivi SSSR. Spravotjnik l och Il (Moskva 1989). För ytterligare uppgifter om specialarkivet se Rainer Kohlisch, Archivgut deutscher Provenienz und zur deutschen Geschichte in sowjetischen Archiven (Archivmitteilungen 3/ 90). 13

15 förlopp torde han tillsammans med arkivhögskolans chef Jurij Afanasiev vara den historiker som gjort sig mest bemärkt som uttolkare av en ny och mer öppen historiesyn. Det bör också nämnas att den sovjetiska militärhistoriska forskningen bedrivs på ett mycket nyttainriktat sätt. En betydande del av verksamheten utgörs av rena beställningsarbeten från Generalstaben. Skall man således arbeta fram ett nytt reglemente rörande exempelvis pansarfordons övergång över vattendrag, får militärhistoriska institutet i uppdrag att tillhandahålla material och sammanställningar från de senaste striderna i Afganistan, Mellanöstern, Vietnam, Korea, andra världskriget. Tillsammans med själva Generalstaben var det de nyare arkiven i Podolsk och Gatjina som i första hand intresserade oss i Krigsarkivet. Inom ramen för ett utbyte mellan svenska försvarsdepartementet och försvarsministeriet i Moskva inleddes denna del av samarbetet med ett besök av en sovjetisk delegation i Krigsarkivet Delegationen leddes av generalen Vadim Gurkin vid Generalstaben. Året därpå besöktes de sovjetiska kollegerna av en motsvarande delegation från Krigsarkivet, och sedan har detta utbyte fortsatt med årliga ömsesidiga besök. Naturligtvis har det varit givande att som första representanter för västliga länder besöka dessa institutioner. De veckolånga besöken har visserligen inte medgivit några mer ingående forskningsar- Sovjetiskaförsvarsministeriets gigantiska centralarkiv är beläget i Podolsk utanför Moskva. Vid förhandlingar i november 1990 sitter fr v översten Jarusjenko, Björn Gäfvert, överste Igor Venkov från generalstaben, major Oleg Starkov, Erik Norberg, arkivchefen överste Nikolaj Brilev m fl. 14

16 beten, men öppenheten från de sovjetiska kollegernas sida har varit mycket stor när det gällt tillträde tilllokaler, information om rutiner och arkiv. Hos Generalstaben vid Frunzegatan i Moskva bevaras de senaste decenniernas handlingar från den högsta försvarsledningen. De är ordnade på sedvanligt sätt i dossierer i liggande boxar inledde man arbete på att registrera korrspondensen på persondator. Generalstaben har också haft särskilt intresse, eftersom det är den som kommit att stå för den sovjetiska medverkan i det internationella samarbetet. Kontakterna med de två centralarkiven gick också inledningsvis genom Generalstabens arkivhistoriska avdelning, men de senaste årens utveckling har också medfört att de löpande kontakterna kan handläggas mindre byråkratiskt. Försvarsministeriets centralarkiv grundades 1936 och var fram till andra världskrigets inledningsskede förlagt till kasernen invid GUM vid Röda torget i Moskva. Inför den tyska framryckningen evakuerades arkivet för att efter kriget finna ro i Podolsk, fyra mil söder om huvudstaden. Lokalerna tillhörde ursprungligen en krigsskola. När det gäller omfattningen imponerar Podolsk-arkivet Örlogsflottans centralarkiv har lokaler i Paul I: s lustslott i Gatjina utanför S:t Petersburg. Här besök i forskarsalen I fonden arkivets chef kommendör Juri Reznikov. På motsatta sidan av bordet forskarsalens föreståndare samt vid hennes sida arkivets ställföreträdande chef kommendörkapten Sergei Tarasov. T h om Erik Norberg överste Juri Schumaker, generalstaben. 15

17 storligen. Personalen uppgår till omkring l 000 personer, varav hälften tjänstgör i den egentliga arkivverksamheten och återstoden med olika stöduppgifter. Lokalerna är fördelade på en yta av 42 ha. Man förfogar över såväl hotell som daghem och affär. Arkivet omfattar arkiv eller fonder och 19 miljoner akter, allt enligt sovjetiska begrepp. En betydande del av arbetet föranleds av för oss välbekanta brevförfrågningar i tjänstgörings- och läkarärenden. Av naturliga skäl har verksamheten betydande omfång. Vid vårt första besök hade man en balans av ärenden, men för att kunna arbeta av den hade kort tid dessförinnan två kompanier studentbeväringar kommenderats till arkivet för att där få fullgöra sin värnplikt. Huvudregeln i det sovjetiska militära arkivflödet är att handlingarna ligger kvar på förbanden i tre år varefter de överförs till det i vart och ett av omkring trettio militärområden befintliga distriktsarkivet. Materialet bevaras där i omkring 25 år varefter det levereras till centralarkivet. Efter gallring återstår omkring 5 OJo av materialet. Gallringen utförs med stöd av tre gallringsbrev utfärdade 1975 och gällande för dels de centrala staberna och förvaltningsmyndigheterna, dels förband som divisioner och regementen, dels hela organisationen i krigstid. Från början var samlingarna ordnade förbandsvis, men 1964 inleddes ett 'femårigt omordningsarbete resulterande i en indelning efter truppslag. Sedan 1988 har man förfogat över en datoranläggning sammansatt av delar från Sovjetunionen, DDR och Bulgarien. Den första tillämpningen är ett register över arkivbildare, som för närvarande är under uppbyggnad. Av traditionella skäl är det riktigt att marinens arkiv är förlagt till S:t Petersburg, närmare bestämt till Gatjina, Tsar Paul I:s lustslott ett par mil söder om staden. Arkivet är betydligt mindre än det i Podolsk men förfogar över en rymlig forskarsal Den är som brukligt i det militära systemet bemannad av ett antal rejäla damer, stående under fast snarare än arkivaliskt sakkunnig ledning av ett antal officerare. Chef för arkivet är kommendören Juri Resnikov, som för övrigt till1989 var befälhavare för en ubåtsflottilj i Östersjön. Som ett led i utbytet med sovjetiska militära myndigheter kunde under midsommaren 1991 undertecknad och Björn Gäfvert från Krigsarkivet som första svenskar efter kriget besöka Östersjöflottans traditionella huvudbas Kronstadt i det innersta av Finska viken. Den senaste tidens förändringar i öst har medfört en allt större öppenhet i utbytet, men det har också medfört att väl inarbetade kontakter försvunnit. Tidigare har detta gällt Militärarchiv der DDR i Potsdam. Också i Sovjetunionen har personalförändringar plötsligt inträffat. Generalöversten Denisov, chef för generalstabens operativa avdelning och en av våra värdar vid senaste besöket, infann sig natten till den 19 augusti 1991 på Krim tillsammans med 16

18 chefen för luftlandsättningstrupperna för att personligen ta Gorbatjov i förvar. Kuppen misslyckades som bekant och Denisov kan inte längre betraktas som en naturlig kontaktperson i sammanhanget. Till vissa delar har utbytet lett till bestående resultat. Krigsarkivet har som första institution i väst trängt in i de sovjetiska militära arkiven. Sovjetunionen deltar nu med god kraft i det internationella samarbetet som växt fram mellan de militära arkiven, och detta kommer utan tvekan att föra med sig en större öppenhet. slutligen pågår i Krigsarkivet och i sovjetiska generalstaben under ledning av överste Igor Venkov arbete på en gemensam publikation, som skall innehålla dokument belysande tiden från 1941 till perioden strax efter andra världskriget. I samband med detta sker en kartläggning av handlingar av svenskt intresse i de militära sovjetiska arkiven. Vi är ännu inte framme vid ett normalt forskarutbyte, men de senaste årens kontakter har nog i någon mån bidragit till att bereda marken. 17

19 18

20 Företagsarkiv från Euroc på landsarkivet i Lund Av Bengt Danielson I sina kommentarer till utredningen Arkiv för individ och miljö i ASF 1988 och i en artikel i ASF 1990 har Anne-Marie Lenander Fällström i ett generellt och nationellt perspektiv fäst uppmärksamheten på de problem, som är förknippade med bevarande av företagsarkiv. Hon framhöll med stöd av olika utredningar att flera forskningsdiscipliner har ett stort behov av företagsarkiv men att alltför få arkiv bevaras för att tillgodose detta behov. Vidare klargjordes att svårigheterna med att bevara företagsarkiv främst sammanhänger dels med beståndens stora omfång, dels med dessa arkivs privata karaktär. Det kan kanske därför vara befogat med en redogörelse för hur problematiken ter sig i landsarkivsperspektiv och en presentation av hur arbetet med bevarande av företagsarkiv bedrivits i ett konkret fall. Landsarkivet och företagsarkiven Bristen på depåer Depåsituationen för företagsarkiv inom Lunds landsarkivdistrikt har hittills icke varit gynnsam. Några av de större företagen i regionen har visserligen satsat mer eller mindre betydande resurser på sina historiska arkiv. Nämnas kan, förutom Euroc, Alfa Laval, Findus, Höganäsbolaget, Perstorps bolaget, PLM, Sydkraft, Tetra Pak samt flera banker. En betydande insats har vidare gjorts av stadsarkivet i Malmö, som övertagit Kockumsvarvets arkiv med dess stora ritningsbestånd. Men detta är dessvärre endast punktinsatser. Alltför många historiskt värdefulla företagsarkiv inom regionen har hamnat och hamnar på soptippen. Någon regional depå för företagsarkiv av den typ som på flera andra håll i landet kommit till stånd genom samverkan mellan olika intressenter, finns ännu inte inom Lunds landsarkivdistri kl Landsarkivarie Anna Christina Ulfsparre, som även i internationella sammanhang intresserat sig för företagsarkiv, har länge arbetat för att få till stånd ett sydsvenskt näringslivsarkiv genom samverkan mellan Lunds Universitet, Sydsvenska Handelskammaren och företag i regionen, men intresset har dessvärre inte varit tillräckligt stort. Ett centralt initiativ från SAF och Riksarkivet, som sökte engagera banker, universitet och näringsliv för frågan, har hittills ej heller lett till något resultat. En ljusglimt är emellertid att en förening vid namn Nordvästskånes Företagsarkiv kunnat bildas under 19

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING

ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE ' OCH FORSKNING 1989 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1989 Svenska Arkivsamfundets skriftserie 32 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1989 STOCKHOLM 1989 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd

Läs mer

standardisering av dokumenthantering

standardisering av dokumenthantering ANKI STEEN standardisering av dokumenthantering Anki Steen ger en översikt över de internationella standarderna for dokumenthantering och metadata for dokumenthantering och ger en insikt i standardiseringsarbetet

Läs mer

Arkivutbildning och informationsvetenskap

Arkivutbildning och informationsvetenskap Arkivutbildning och informationsvetenskap BEATA LOSMAN Läsåren 1990/91 och 1991/92 har landsarkivet i Göteborg haft ett givande samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås samt stadsarkiven i Göteborg och

Läs mer

Brevens bruksarkiv 1766---:-1920

Brevens bruksarkiv 1766---:-1920 Brevens bruksarkiv 1766---:-1920 A v Fil. kand. Brittmarie Lundh l. Inledning Underlaget för denna uppsats om Brevens bruks arkiv utgöres dels av själva ordnings- och förteckningsarbetet, dels av en uppsats

Läs mer

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE ARKIVÖVERSIKT STIFTELSEN FÖR EKONOMISK HISTORISK FORSKNING INOM BANK OCH FÖRETAGANDE OCH ARKIVEN VID STOCKHOLMS ENSKILDA BANK, 1856-1971 ANDERS PERLINGE Stockholms Enskilda Banks historiska arkiv utgör

Läs mer

Företaget från insidan

Företaget från insidan YLVA HASSELBERG, TOMAS MATTI & TOM PETERSSON Företaget från insidan VD-korrespondens och den historiska fiiretagsforskningen Företagsarkiv har alltid haft en stor betydelse for den ekonomisk-historiska

Läs mer

Riksarkivets LEXIT-konferens

Riksarkivets LEXIT-konferens Riksarkivets LEXIT-konferens I juni 1994 tog den dåvarande regeringen initiativ till en översyn av den offentliga förvaltningens användning av ny informationsteknologi (IT). Syftet var att skapa en öppen

Läs mer

RKIV SAMHALLE OCH. FORS~NlNG SVENSKA ARKIVSAMFUNDET

RKIV SAMHALLE OCH. FORS~NlNG SVENSKA ARKIVSAMFUNDET RKIV SAMHALLE OCH FORS~NlNG SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1995:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Memory of the World Världsminnesprogrammet

Memory of the World Världsminnesprogrammet En introduktion till Memory of the World Världsminnesprogrammet SVENSKA. UNESCORÅDETS. 1/2012 SKRIFTSERIE En introduktion till Memory of the World Världsminnesprogrammet United Nations Educational, Scientific

Läs mer

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN Härifrån till framtiden UTGÅVA 1 FOTOGRAFIER I ARKIVHANDBOKEN Om arkivering och Dokumentarkivet Sid 10: Börje Sjöman, Dokumentarkivet och Olle Häger, SVT Samhälle

Läs mer

Biblioteket i civilsamhället Ett komplement till kommunens uppgift för en hållbar utveckling?

Biblioteket i civilsamhället Ett komplement till kommunens uppgift för en hållbar utveckling? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:56 ISSN 1404-0891 Biblioteket i civilsamhället Ett komplement till kommunens uppgift

Läs mer

Umeå universitet Institutionen för socialt arbete No. 41 2004. Att fördela bistånd. Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen

Umeå universitet Institutionen för socialt arbete No. 41 2004. Att fördela bistånd. Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen Umeå universitet Institutionen för socialt arbete No. 41 2004 Att fördela bistånd Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen Margareta Lindelöf Eva Rönnbäck Umeå 2004 Margareta Lindelöf Eva Rönnbäck

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden?

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Företagsekonomiska institutionen FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå HT 2014 Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Författare: Emma Nilsson, Hampus Nilsson och Patrik Nilsson

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Försvarets förutsättningar en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer

Försvarets förutsättningar en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer Försvarets förutsättningar en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer Ola Hedin Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:2 Finansdepartementet Rapportserien kan

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Kommunarkiven som resurs för skolan

Kommunarkiven som resurs för skolan Kommunarkiven som resurs för skolan BEATA LosMAN De okända arkiven De flesta invånarna i en kommun vet förmodligen att det finns bibliotek men har ingen aning om att kommunarkivet existerar. I enstaka

Läs mer

En omtolkad kultursatsning

En omtolkad kultursatsning En omtolkad kultursatsning Museerna och Skapande skola Fornvårdaren 36 1 Denna publikation ingår i ett projekt som finansierats av Projektet Skolan och museerna genomfördes 2011 2014 och finansierades

Läs mer

Från Munkbron till trakten invid "ett slott vid Loire". Krigsarkivets lokalfråga i ett. historiska perspektivet.

Från Munkbron till trakten invid ett slott vid Loire. Krigsarkivets lokalfråga i ett. historiska perspektivet. Från Munkbron till trakten invid "ett slott vid Loire". Krigsarkivets lokalfråga i ett historiskt perspektiv. LARS ERICSON Under år 1995 har två viktiga steg tagits rörande det stadiga arkivväsendets lokalfrågor.

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Management Fee koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv

Management Fee koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Zenk Management Fee koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Informationsanskaffningsbeteenden hos oetablerade arkeologer

Informationsanskaffningsbeteenden hos oetablerade arkeologer MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:21 Informationsanskaffningsbeteenden hos oetablerade arkeologer ULRIKA ANDERSSON

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Analysmodellen och revisorns oberoende Författare: Susanne Gradin och Anna-Karin Janols November 2006 Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD

BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD BIBLIOTEK I SKYMUNDAN EN RAPPORT OM ARBETSPLATSBIBLIOTEK AV PETER ALMERUD Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:16 ISSN 1654-0247 Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av

Läs mer