Från vänster skådespelarna: Gurli Wåglund, Carlos Müller Villanueva. Foto: Mansour Hosseini

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från vänster skådespelarna: Gurli Wåglund, Carlos Müller Villanueva. Foto: Mansour Hosseini"

Transkript

1 Innehåll Ett skakigt äventyr med Tyst teater Audiologisk Dag lockade många deltagare Lena Göransson blir ny verksamhetschef på Nationellt Kunskapscenter Silverörat & Arbrinks utmärkelse Microchip kan hjälpa blinda att se Ny ögonspecialist till Experteamet Landstingsdagarna samling för landets dövblindteam 4/10 vecka 52 Ett skakigt äventyr med Tyst teater Från vänster skådespelarna: Gurli Wåglund, Carlos Müller Villanueva. Foto: Mansour Hosseini Minst sagt en angenäm och ovanlig upplevelse var teaterföreställningen Ett skakigt äventyr som under november månad spelats på Upplevelsebiografen Cino4 på Tekniska museet i Stockholm. Skådespelarna som är fyra till antalet bestod av tre personer med dövblindhet samt en skådespelare från Riksteatern Tyst Teater. Äventyret börjar med att vännerna Moa och Indira tröttnar på att vara beroende av ledsagning och tolk. De längtar efter frihet och spännande upplevelser på egen hand. De beger sig till Arlanda där de träffar Ali, en servitör på väg till sitt hemland Egypten, och Elvis, en sångare som försöker ta sig till Hawaii för att hylla sin idol och namne. De fyra bestämmer sig för att ge sig ut på äventyr tillsammans. De färdas på kamel genom öknen för att utforska Egyptens pyramider, de möter Indiens trängsel och dofter och de når Hawaiis stränder där bad, dans och läckra maträtter väntar. Som publik får man verkligen en känsla av att man är med på resan eftersom stolarna gungar som en flygande matta, eller man får en puff i ryggen eller en vindpust i ansiktet i samband med skeendet på scenen. Det märks att skådespelarna älskar att stå på scen och att de lagt ned sin själ i arbetet. Ensemblen består av Rolf Eriksson, Ann Jansson, Carlos Müller Villanueva samt Gurli Wåglund. För regin står Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare på Riksteaterns Tyst Teater. Ett skakigt äventyr har tagits fram i samarbete med skådespelarna. Ljus, ljud Forts. på nästa sida.

2 MoGård på Psykisk O- Hälsa den 1-2 februari Mo Gård kommer att delta på Psykisk O-Hälsa Samhällets Barn & Unga den 1-2 februari som hålls på City Conference Centre Folkets Hus i Stockholm. Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med och för samhällets barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. Under konferensen utlovas såväl fördjupningar, högaktuell fakta från forskningsfronten samt beskrivning av och exempel på fungerade metoder från både Sverige som utanför landets gränser. Förhoppningen är att ge handfasta och användbara verktyg samt inspirerande och givande tips som man kan ta med dig i ditt dagliga arbete! Konferensen samlar varje år landets absoluta elit på föreläsningar av toppklass och får varje gång genomgående mycket fina utvärderingar. Programmet utformas i samråd med Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen samt Statens Folkhälsoinstitut för att säkerställa såväl kvalitet som aktualitet i alla led. Mer information samt anmälan görs på: se Forts. från föregående sida. och specialeffekter är anpassade till en dövblind målgrupp men föreställningen spelas för en blandad publik. I entrén till teatern hade man ställt fram dockor klädda i samma kläder som skådespelarna så att de som ville skulle kunna känna på kläderna innan föreställningen för att få en bild av hur de ser ut. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth var på plats specialinbjuden till dagens föreställning. Hon berättade att hon själv har en hörselskada som gjort att hon till exempel aldrig hört fågelkvitter och hon använder hörapparat. Föreställningen sändes också live på Umeå torg på storbildsskärm. p r o j e k t e t n y a v y e r Processen började med att FSDB ville komma och se en föreställning på Tyst teater. Då insåg man att man inte var tillgängliga för den gruppen. Tanken på att göra en föreställning tillsammans med FSDB växte då fram. Man sökte därför pengar från Allmänna Arvsfonden för att starta ett projekt. Vilket man fick och projektet Nya vyer kom till. Nya vyer är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Riksteaterns Tyst Teater, Tekniska museet och Förbundet Sveriges Dövblinda i Stockholms och Gotlands län. Det övergripande målet är att utveckla en ökad förståelse för vilka hinder personer med dövblindhet möter, samla erfarenheter och hitta framkomliga vägar för att öka en tillgänglighet för funktionshindrade inom musei- och teater världen. Personer med dövblindhet ska ges möjligheter att på egna villkor ta del av det kulturella utbud som idag erbjuds. Föreställningen Ett skakigt äventyr är en del av projektet. Under repetitionerna av Ett skakigt äventyr används många språk, bland annat taktilt teckenspråk. Vi har hittat ett samarbetet och lärt av varandra under resans gång. Jag, Gurli och Rolf har haft dövblindhet sedan vi var små så för oss är taktilt teckenspråk vårt sätt att kommunicera på. Ett skakigt äventyr är en föreställning om frihet, längtan och drömmar. Där fyra vänner trotsar alla fysiska hinder för att ge sig ut på sina drömmars resa, berättar Ann Jansson. Föreställningen har spelats i upplevelsebiografen Cino4 på Tekniska museet i Stockholm den och november. Det kommer även att spela fler föreställningar i vår. ett unikt perspektiv Ett skakigt äventyr är ett roligt och fantastiskt äventyr som bygger på deltagarnas talang och kreativitet. Föreställningen visar också upp ett helt unikt perspektiv på berättande och gestaltning. Här finns både vibrationer, ljud, kroppsspråk, teckenspråk, drömmar och fantasi. Personer med dövblindhet är en grupp som ofta tvingats stå utanför kulturlivet. Men nu, med tillgänglighetsprojektet Nya vyer och föreställningen Gurli Wåglund, Rolf Eriksson, Ann Jansson. Foto: Anna Gerdén Forts. på nästa sida.

3 Forts. från föregående sida. Ett skakigt äventyr ändrar Riksteaterns Tyst Teater, Tekniska museet och FSDB på det. Nya vyer gör det oerhört tydligt att vi är många som kan och att föreställningsförmåga inte har några som helst gränser, säger Josette Bushell- Mingo, som är konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater och har regisserat föreställningen. Teatern har ju inte varit gjord för personer med dövblindhet. Men så var jag här i salongen på Tekniska museet med mina barn. Stolarna skakade, man fick en tredimensionell känsla. Och jag började fundera på om vi skulle kunna skapa en föreställning också för en dövblind publik, säger Josette. Att jobba med projektet kräver ett annat sätt att tänka, menar hon. Som regissör måste man förstå att det inte finns ett enda ögonblick som kan förutses. Man måste omvärdera sitt eget arbetssätt. Jag kan inte utgå ifrån att alla vet vad jag menar så fort jag säger något. Det är skådespelarna som vet, och visar, hur kommunikationen kan fungera. Hela teaterprojektet är en fråga om just delaktighet och tillgänglighet, menar Josette. Stora delar av kulturen, inte minst teatern, är otillgänglig för många med olika typer av funktionshinder. Det handlar ytterst om politiska beslut. Vi vill skapa nya möjligheter till delaktighet. Du kan läsa mer om föreställningen på: Lena Göransson blir ny verksamhetschef Den 1 januari 2011 börjar Lena Göransson som verksamhetschef på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor. Lena arbetar idag som tf utvecklingschef på Mo Gård, där hon varit i två år och bland annat ansvarat för framtagandet av ett kvalitetsledningssystem samt Mo Gårds utvecklingsfrågor i stort. Lena som är hörselpedagog i grunden har tidigare drivit flera projekt och verksamheter inom hörsel-, döv och dövblindområdet. Hon har lett uppbyggnaden av Region Skånes döv- och dövblindteam, där hon också varit verksamhetsansvarig. Hon är även författare till boken Dövblindhet i ett livsperspektiv som ger en unik inblick i de livsvillkor som präglar vardagen för personer med dövblindhet och deras närstående. Boken används bland annat som kurslitteratur på dövblindutbildningar i norden. Från projekt till delaktighet är namnet på en rapport om en utvärdering av 44 projekt relaterade till dövblindhet som fått bidrag från Allmänna Arvsfonden under åren , som Lena ansvarat för. Rapporten finns att ladda ned från vår hemsida. När jag stöter på behov hos personer som inte tillgodoses på ett tillfredställande sätt, blir jag inspirerad till att påverka och utveckla. För mig är det utgångspunkten och drivkraften i det dagliga arbetet, säger Lena. Jag gläder mig mycket åt att få börja arbeta på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor och jag ser fram emot att få samarbeta med både brukare och personal runtom i landet. Vi har ett spännande år framför oss och jag är glad att få vara en del av det. Lena Göransson nås på telefon eller per e-post: Vi på Nationellt Kunskapscenter hälsar Lena varmt välkommen!

4 Microchip kan hjälpa blinda att se Vid Tübingen Universitet i Tyskland arbetar en grupp forskare ledda av professor Eberhart Zrenner med att komma på hur de kan hjälpa blinda att se. Gruppen består dels av ögonläkare vid Universitetskliniken Tübingen, dels av ingenjörer från företaget Retinal Implant, och de har tillsammans utvecklat ett mikrochip, som implanteras under näthinnan. Chippen är framtagna med samma CMOS-teknologi, som finns i digitalkameror, och som konverterar ljus till elektroniska impulser, som leds till hjärnan genom synnerven. På det sättet blir det möjligt för den blinda personen att skilja mellan ljus och mörker och således kunna se konturer och objekt. Chippen har inte fungerat optimalt på alla försökspersoner, men de flesta kunde peka ut ljusa objekt. Hos tre av försökspersonerna placerades chippet längre bakom näthinnan än hos de andra försökspersonerna, och de var hos dessa personer de mest uppseendeväckande resultaten uppnåddes. En av försökspersonerna, Miikka Terho från Finland kunde efter några dagars träning med chippen bege sig runt i ett rum på egen hand och ta kontakt med andra personer i rummet. Han kunde känna igen bestick på bordet, se en klocka och urskilja olika gråa nyanser. Och inte minst var han i stånd att Forts. på nästa spalt. Silverörat & Arnbrinks utmärkelse Lena Göransson och Parivash Ranjbars - glada pristagare under Audioligisk dag den 11 november. Utmärkelserna, Silverörat och Arnbrinks Utmärkelse delades sedvanligt ut av Audiologisk förening på Audiologisk dag den 11 november. Utmärkelsen Silverörat 2010 tilldelades Lena Göransson vid Mo Gård Gruppen. Motiveringen löd: Hörselpedagog Lena Göransson har i sitt arbete drivit projekt och verksamheter inom hörsel-, döv- och dövblindområdet. Utgångspunkten har alltid varit hur döva personer eller personer med hörselskada eller dövblindhet själva uppfattat sin livssituation och sina behov. Hennes arbete och engagemang har bland annat lett till uppbyggnaden av Region Skånes dövteam och dövblindteam. I hennes bok Dövblindhet i ett livsperspektiv ges en unik möjlighet till inblick i de livsvillkor som präglar vardagen för personer med dövblindhet och deras närstående. Boken används bl.a. som kurslitteratur på dövblindutbildningarna i norden. Hennes olika insatser har haft stor betydelse för målgruppen på nationell och nordisk nivå. Årets SAS Arnbrinks utmärkelse tilldelas Parivash Ranjbar, tekn. dr. för avhandlingen Sensing the environment: Development of monitoring aids for persons with profound deafness or deafblindness. Avhandlingen är framlagd vid Institutionen för teknik vid Örebro universitet. Ranjbars arbete utgår från observationen att personer med grav hörsel nedsättning ofta använder hörhjälpmedel för att uppfatta vad som händer i omgivningen och inte för att uppfatta tal. Tal och omgivningsljud är akustiskt delvis olika och behöver olika signalbearbetning i hörapparatens dator. Utifrån detta har Ranjbars idé varit att konstruera hjälpmedlen speciellt för att bearbeta omgivningsljud istället för talljud. Olika algoritmer avsedda att föra över information av omgivningsljud har testats i både labora torie miljö och i fältförsök. Testerna har gjorts både på hörande och döva, med ljud respektive vibrationssignaler till huden. Resultaten visar att test personerna uppfattade omgivningsljuden bättre med vissa typer av algoritmer än andra. Arbetet ger en bra bas för fortsatt utveckling av praktiskt hjälpmedel för till exempel personer med dövblindhet. Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté bestående av represen tanter för medicin, teknik och beteendevetenskap/ humaniora. Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) och Gunnar Arnbrinks Stiftelse delar varje år ut en utmärkelse till en doktors av hand ling av hög kvalitet inom hörselvetenskap och audiologi. Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården i Sverige och i ett internationellt perspektiv.

5 Audiologisk dag med tema dövblindhet Årets Audiologiska Dag med temat dövblindhet i ett livsperspektiv lockade fler deltagare än vad vi hade förväntat oss. Glädjande att ämnet dövblindhet intresserade så många, men tråkigt att vi inte hade möjlighet att bereda plats åt alla som ville delta. Drygt 150 personer kom för att lyssna på föredragshållarna som bestod av både brukare, anhöriga samt professionella. Dagen anordnades av Svenska Audiologiska sällskapet tillsammans med Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor och hölls på Radisson Royal Viking i Stockholm. Alla föreläsningar tolkades av centraltolkar samt velotyptolkades i skrift på storbildsskärm. Mellan föreläsningarna kunde deltagarna titta på de utställningar som olika företag inom hörsel- och synhjälpmedel hade utanför föreläsningssalen. Under dagen delade också Svenska Audiologiska sällskapet ut Silverörat och Arnbrinks utmärkelse, som du kan läsa om i artikeln här bredvid. Femke Krijger Dagen bjöd på många spännande föreläsningar av både brukare, anhöriga samt professionella: Förmiddagens föreläsningar handlade om barn och ungdomar med dövblindhet. Hans-Erik Frölander, psykolog, Resurscenter Dövblind talade om kognition och barn med medfödd dövblindhet, Sten Andreasson, professor och överläkare Lund, höll en föreläsning om Synskador hos barn och ungdomar. Gunilla Kvist, delade med sig av sina egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med dövblindhet. Efter lunch höll Lisbeth Tranebjaerg, genetiker från danmark en spännandeföreläsning om genetik och vikten av tidig och korrekt diagnos. Femke Krijger från Holland berättade om livet som dövblind. Hennes presentation som hon kallade Från tyngdlyftare till balanskonstnär var oerhört inspirerande. När jag blev medveten om det faktum att dövblindheten hade en enorm påverkan av alla aspekter av mitt liv, insåg jag att jag som person ändå inte hade förändrats, utan bara mitt fokus. Metaforen balanskonstnär, har blivit en oerhörd styrka för mig. Jag började se mig själv som en balanskonstnär. Dövblindhet innebär en ständig balansakt mellan: koncentration och avkoppling, mod och rädsla, kämpa och släppa taget, självständighet och beroende, berättade Femke Krijger. Per-Olof Edberg föreläste om den studie man genomfört i Linköping om kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre personer. Sist men inte minst var det Egle Ömans tur att tala om dövblindhet och kognition hos äldre. Forts. från föregående spalt. läsa, vid ett försök där cirka tio centimeter höga bokstäver placerades på en svart bakgrund. Då chippen bara var en prototyp har de nu opererats bort från samtliga av försökspersonerna, men Miika Terho menar, att det färdiga chippet kommer att vara till stor hjälp, när blinda ska orientera sig. Även om man inte kan urskilja alla detaljer är det självklart en fördel att kunna se konturer av saker som står i vägen, säger han. Tübingen-gruppen är inte ensamma om att arbeta med denna form av teknologi, också andra arbetar med liknande projekt. Second Sight i USA har till exempel utvecklat ett chip, som redan har implanterats hos patienter. Denna metod kräver dock, att patienten använder ett par glasögon, som har en kamera inbyggd. David Head från British Retinitis Pigmentosa Society säger att det är ett spännande arbete, men manar samtidigt till besinning och påpekar, att chippet inte kan ge blinda synen tillbaka. Den ger bara signaler, som hjärnan kan använda till att tolka omgivningen. Källa: Videncenter för dövblindblivna, Danmark Forts. på nästa sida.

6 Kurser på Nordens Välfärdscenter vårterminen 2011 Ansökan till de kurser som riktar sig till personal som möter personer med medfödd och förvärvad dövblindhe som anordnas av Nordens Välfärdscenter, NVC ska vara inne senast den 15 januari Ansökan görs direkt på NVC:s hemsida: nordicwelfare.org/dbkurser Där hittar du även kurskatalog för vårterminen Landstingsdagarna: Samling för landets Dövblindteam Den 19 och 20 oktober hölls den årliga Landstingskonferensen på Rosteriets konferens i Stockholm. Konferensen berörde ämnen som omställningsprocesser och kognition relaterade till dövblindhet. Deltagandet i år var stort drygt 60 personer som från landets olika Dövblindteam var där. Dagarna inleddes av Hans Erik Frölander, psykolog på Resurscenter Dövblind och doktorand HEAD, som föreläste om dövblindhet och kognition hos barn. Hans Erik sitter med i det Nordiska kognitionsnätverket som arbetar för att utveckla teoretisk kunskap om utredning av kognition hos personer med medfödd dövblindhet. Det finns idag mycket litet kunskap inom detta område. Den neurologiska kunskapen är en viktig faktor för att förstå och kunna utveckla kunskap om kognition. Personer och även barnmed dövblindhet upplever ofta bara fragment av världen. Stimuli till hjärnan och kognitionen blir fragmenterad och ger inte samma helhetsupplevelse som hörande och seende får. Språket ger oss begrepp och möjligheter för att tänka på ett nyanserat sätt därför ska kunskap om språklig utveckling via andra sinnen optimeras kring det enskilda barnet, berättade Hans Erik. Egle Öhman psykolog, Dövblindteamet Västra Götaland talade om om äldre med dövblindhet och kognitiva problem. Sinnesnedsättningarna att stimuli minskar vilket påverkar kognitionen negativt. Åldersrelaterade neurologiska nedsättningar påverkar också kognitionen. Dessa två teser är svåra att påvisa och skapar oenighet bland professionella, om vad som ligger till grund för problemen. Hon poängterade några faktorer som uppstår vid dövblindhet: personen märker inte om han/hon blir tilltalad personen märker inte vad som sker i omgivningen personen kan inte samtala som förr folk runt omkring tycker att det är generande och irriterande att personen inte hänger med identiteten förändras stress och deprivation uppstår För att förstå en annan människas förmåga, måste man också se på vilka krav personen har på sig i sitt dagliga liv, säger Egle. Kicki Nordström, SRF, Synskadades Riksförbund och FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda representant i styrelsen för Lika Unika före- Forts. på nästa sida.

7 Forts. från föregående sida. läste om Personer med dövblindhets rättigheter enligt FN-konventionen. Monika Steorn, diakon och psykoterapeut berättade om omställningsprocesser utifrån sina egna erfarenheter och Booklet 3 - Att skapa mening Nu finns den tredje boken Att skapa mening i serien Kommunikation och medfödd dövblindhet på svenska. Materialet har inspirerats av de teoretiska ramar som under de senaste åren har presenterats för dövblindfältet av Deafblind Kommunikation och medfödd dövblindhet Att skapa mening Jacques Souriau, Inger Rødbroe och Marleen Janssen (red.) Henrik Brink, kurator, Dövblindteamet Skåne, talade om omställningsprocesser hos de ungdomar han träffat i sitt projekt om unga personer med dövblindhet och arbetsliv. PO Edberg berättade om hur långt vi har kommit med projektet, Nationell kompe- International s (DbI) Communication Network. Kommunikationsnätverkets arbete baseras på videoanalys av exempel på positivt samspel mellan barn med dövblindhet och deras seende/hörande partners och på nära samarbete med forskare inom området mänsklig utveckling. I I I tensutveckling/grundutbild- ning i Sverige. Tid var också avsatt för grupparbeten med utgångspunkt från föreläsningarna. Dessa två källor har resulterat i teoretiska ramar som i sin tur inspirerat många familjer och yrkesverksamma inom dövblindområdet. Boken Att skapa mening är skriven för att inspirera familjer och proffesionella som är involverade i kommunikation med barn och vuxna med medfödd dövblindhet. Denna bok fokuserar på temat att skapa mening. Seende/hörande partners till personer med dövblindhet bör ha en grundläggande kunskap om, hur vi som människor förstår världen. På grund av den dubbla funktionsnedsättningen upplever personer med dövblindhet först och främst världen kroppsligt. Detta förhållande är en utmaning för seende/hörande partners, när de ska försöka att ta den andres perspektiv i samband med att de tillsammans ska uppleva världen och när de efteråt ska kommunicera om den gemensamma upplevelsen. Booklet 3 kan beställas från Mo Gårds E-butik på adressen: se till en kostnad av 379 kr inkl. moms per bok. Aktuella konferenser NNDR-konference Nordic Network on Disability Research, NNDR är ett tvärfackligt nordiskt närverk för forskare inom handikappområdet. Ett särskilt fokus på denna konferens kommer att vara FN:s handikappkonvention och hur den skulle kunna implementeras och användas för att stötta och upprätthålla personer med funktionshinders rättigheter. Konferensen kommer att hållas i Reykavik, Island den maj Mer information finns på: nndr-and-national-networkconferences.html Världskonferens om Dövblindhet DbI:s världskonferens om dövblindhet kommer att hållas i Sao Paolo i Brasilien den 27 september till och med den 1 oktober Konferensens titel är Inclusion for a Lifetime of Possibilities. Bland annat kommer man att fokusera på syndrom, tekniska hjälpmedel, äldre och handikappkonventionen. Läs mer på: asp?codigo=33,2

8 B Sverige Porto betalt Ledarforum i Stockholm den maj Nordiskt Ledarforum 2011 som kommer att hållas i Stockholm på Hotell Scandic Sergel Plaza, den maj. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Specielpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM och Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor. Ledarforum samlar årligen personer i ledande befattning inom dövblindområdet från hela norden. Program samt uppgifter om anmälan kommer att skickas ut till berörda personer i början av februari. n y h e t s b r e v Redaktör: Helena Tiderman Ansvarig utgivare: Johanna Bergstrand Adress: Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor Svärdvägen 21, Box 570, Danderyd Tel Fax Tryck: Paper Talk AB ISSN Ny i Expertteamet Sten Andréasson, överläkare och professor vid ögonkliniken vid Lunds universitetssjukhus är ny medlem i Expertteamet sedan hösten Han ersätter Kristina Eriksson som gått i pension. Sten som arbetat på ögonkliniken vid Lunds univeritet bedriver också klinisk forskning kring ärftliga ögonsjukdomar och även inom genterapi. Jag känner till Experteamets högklassiga arbete, men som ny i gruppen vill jag initialt lyssna. Jag anser att styrkan i verksamheten ligger i bred och internationell hög kompetens inom flera specialområden beträffande diagnostik, behandling samt rehabilitering vid syn- och hörselskador. Jag ser min del i teamet att arbeta utifrån den forskning och kliniska verksamhet vi bedriver vid vår specialmottagning för ärftliga ögonsjukdomar vid Ögonkliniken SUS i Lund, där vi undersöker patienter från stora delar av landet samt även en del från utlandet, säger Sten Andréasson. Vid ögonkliniken i Lund är planerna långt framskridna på att börja med genterapi mot retinitis pigmentosa, en samling ärftliga ögonsjukdomar som förstör näthinnan för människor i ung ålder. Det blir då första gången genterapi mot en degenerativ sjukdom genomförs på människor i Sverige. Inom ett till två år gör vi den första operationen. Till en början handlar det om forskning, men om det faller väl ut kommer det att leda till klinisk behandling, säger Sten Andréasson. De stora frågorna handlar om hur stor effekten blir och hur länge den sitter i det finns patienter i USA som behandlades för fyra år sedan, fortfarande med effekt eller om viruset kan ta sig in i hjärnan och orsaka biverkningar, något som inte har setts hittills i de internationella fallen. Registret är också en av anledningarna till att forskargruppen i Lund nu är högintressant i genterapisammanhang. Av etiska skäl vill man nämligen först behandla patienter med viss funktion kvar i näthinnan, men där synen med säkerhet kommer att bli sämre. Vi har också under lång tid kartlagt släkterna som lider av dessa sjukdomar, och vi vet hur deras sjukdomar kommer att utvecklas, säger Sten Andréasson. Sten menar att Expertteamets modell med samarbete med olika specialister med olika kompetens på högsta nivå inom hörsel, syn är unik. Om vi på detta sätt kan skapa bättre förutsättningar för enskild patient samt trygghet hos inremitterande, så kan vi vara den enskildes företrädare i det komplicerade nätverk av resurser och möjligheter som idag är tillgängliga. Jag är öppen för framtiden i en föränderlig värld och där teamet bör ha en ledande roll som referensgrupp beträffande forskning och klinik. Rätt förståelse för den enskilde patienten utifrån sjukdom prognos, rehabilitering är ju grunden för vår verksamhet. Naturligtvis brinner jag för de nya behandlingsalternativ, som nu börja blir verklighet för ärftliga ögonsjukdomar, säger Sten.

Kommunikation genom konst och musik

Kommunikation genom konst och musik Innehåll Konst och musikalitet i kommunikation med dövblindfödda vuxna Grundutbildning i dövblindhet, NGU Hur använder vi konventionen Teknik och pedagogik i samverkan runt CI hos personer med medfödd

Läs mer

Minnesanteckningar 091207 Gruppen som arbetar med grundutbildningen angående förvärvad dövblindhet.

Minnesanteckningar 091207 Gruppen som arbetar med grundutbildningen angående förvärvad dövblindhet. Minnesanteckningar 091207 Gruppen som arbetar med grundutbildningen angående förvärvad dövblindhet. Vid gruppens första träff upplevdes uppdraget som angeläget. Närvarande: Julijana Arsenovic-Vasilevic

Läs mer

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning. Syn-, hörsel- och dövverksamheten Rehabilitering och habilitering för personer med syn- och hörselnedsättning Syn-, hörsel- och dövverksamheten Syn- hörsel- och dövverksamhetens uppdrag är rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

NYHETSBREV OKTOBER 2007

NYHETSBREV OKTOBER 2007 Innehåll Ungdomar träffas för att diskutera identitet och drömmar Aktuellt i höst Intervjuer med äldre personer med synoch hörselnedsättning Hur anpassa den fysiska miljön för personer med dövblindhet

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Preliminärt konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: Syfte: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget, presentera

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Syntolkningsproblem. Visuell Perceptionsstörning. Hjärnsynskada /CVI. Bakre synbaneskada. Monica Danielsson 2014-02-06

Syntolkningsproblem. Visuell Perceptionsstörning. Hjärnsynskada /CVI. Bakre synbaneskada. Monica Danielsson 2014-02-06 Syntolkningsproblem Visuell Perceptionsstörning Hjärnsynskada /CVI Bakre synbaneskada Monica Danielsson 2014-02-06 Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska skolfrågor.

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

INTRODUKTION. Om du har frågor eller förslag, kontakta oss gärna på: info@kannbart.se

INTRODUKTION. Om du har frågor eller förslag, kontakta oss gärna på: info@kannbart.se INTRODUKTION Kännbart ger dig och dina elever en unik möjlighet. Genom Kännbart får dina elever möjlighet att uppleva konst på ett nytt sätt utan syn och hörsel. Eleverna erbjuds också att reflektera över

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Ann Jansson, Gurli Wåglund, Rolf Eriksson. Fotograf: Anna Gerdén. - Nya upplevelser på teater - Utmaningar på arbetsmarknaden - Aktiveringskurser

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport

Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport Hörselhjälpmedel till vårdboenden samt utbildning till personal Författare: Åsa Holmdahl Patric Bladh Datum:2011-02-28 Sammanfattning 2009

Läs mer

Barn med medfödd dövblindhet och CI

Barn med medfödd dövblindhet och CI Innehåll Rapport från Dallas om Ahlströms syndrom Barn med medfödd och CI FSDB - en aktiv förening med små resurser Handledning i Norrbotten Nordiskt nätverk för barn med medfödd och CI Hur går det med

Läs mer

pion.se Sök Patient Information Online Webb Audio/Video Publikationer Livsskildringar Om Pion Sök Ämne Organisationer Översätt

pion.se Sök Patient Information Online Webb Audio/Video Publikationer Livsskildringar Om Pion Sök Ämne Organisationer Översätt Starr >> Visar sida 0 av 0 Antal träffar 0 Starr De vanligaste ögonsjukdomarna Glaukom, grön starr Glaukom : grön starr, frågor och svar Grå starr Vanligt förekommande diagnoser Synskadades riksförbund

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Ett sätt att mötas och förstå

Ett sätt att mötas och förstå Ett sätt att mötas och förstå Vad som kan vara bra att veta och tänka på när du möter besökare med olika funktionshinder. Denna handbok är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå.

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Fredag 19 september Klockan 10 till 10.15 Kommunchefen Kristina Sundin inleder mässan med att tala om Ett Skellefteå

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

2011:3. De särskilda statliga stöden till personer med dövblindhet

2011:3. De särskilda statliga stöden till personer med dövblindhet 2011:3 De särskilda statliga stöden till personer med dövblindhet MISSIV DATUM DIARIENR 2011-03-09 2010/192-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-10-21 S2010/7561/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Gunilla Thunberg Leg logoped Lund 1984 Arbetat på DART sedan starten 1988 Doktor i Neurolingvistik,

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

Tidigare Pågående Planerad Forskning

Tidigare Pågående Planerad Forskning Tidigare Pågående Planerad Forskning Lene Martin Professor Vårdvetenskap 1 Presentationens innehåll Forskning hittills bild 3 Min väg till forskning (från oftass/ögonsjuksköterska till professor) bild

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer