Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II"

Transkript

1 Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II Tre nordiska länder på prispallen i Bocuse d Or 2011, i Lyon. lefotographe.com Visionen för Ny Nordisk Mat II är att det nordiska köket skall skapa och inspirera till matglädje, smak och mångfald - både nationellt och internationellt. Programmet skall därför utveckla och stärka begreppet Ny Nordisk Mat och öka medvetenhet om hur begreppet kan användas. Målet är att genomföra en rad kampanjer, som kan inspirera till innovation inom berörda sektorer, i de nordiska länderna. Dessutom är målet att utveckla olika koncept inom Ny Nordisk Mat som kan användas i olika branding sammanhang. ur programmet för Ny Nordisk Mat II För programmet Ny Nordisk Mat II, den 4 oktober 2011 M. Innanen ordf. i styrgrp, E. Risvik ordf. i arbetgrp, M. Gröntoft proj. led.

2 2 Innehållsförteckning Pågående aktiviteter Public Food Diplomacy, steg 2 3 Mat & kreativa näringar, steg 2 4 Mat till många (Foodscapes) 5 Info fra - Børn og Mad i Norden 6 Competition for young chefs - create a short film (NI) 7 Ny Nordisk Vardagsmat (New Nordic Diet), steg 1 8 SME (Small and Medium sizes Enterprises), step 1 9 Tang og tare, steg 1 10 NNM II s konferens i Finland, okt Kommunikation och webbplats för NNM II 12 Ny broschyr om Ny Nordisk Mat 13 Framdrift av programmet NNM II 14 Genomförda aktiviteter Mat och representation ( Public Food Diplomacy ) 16 Public Food Diplomacy 17 Nordic Food Days, in Washington (NI) 18 Mat & kreativa näringar, steg 1 19 Ny Nordisk Mad og Kulturen 20 Public Food Diplomacy, step 1 21 TV-serien Jakten på den nordiska smaken 22 Sirha - Example of a Nordic Cooperation in Food Promotion 23 NNM II publicerar resultat från projekt som finansieras av NNM II. Detta betyder inte att allt materialet i detta kompendium ger uttryck för NNM II s synpunkter, men det utgör ett inlägg om nordisk mat och matpolitik.

3 3 Public Food Diplomacy, steg 2 Charlotta Ranert Inom Public Food Diplomacy har styrgruppen för NNM II genomfört ett förberedande arbete och beslutade i juni 2011 att arbeta vidare med området enligt de riktlinjer som lämnades i den inledande slutrapporten från Steg 1, se: Projektbeskrivning Syftet med projektet är att ta fram underlag, koncept och verktyg i förhållande till nordiska måltider i relationsstärkande syfte, som olika organisationer kan inspireras av och anpassa till egen verksamhet. I rapporten lyfts tre områden fram, som skall fokuseras på i Steg 2. Construction of an Internet based toolkit. Communication: Public Food Diplomacy concepts, followed by campaigns, education and networking. Pilot cases to develop and test the tools and the concepts. Med utgångspunkt i punkterna ovan vill styr- och arbetsgruppen för NNM II att arbetet inriktas bl.a. på följande: Att projektet tar utgångspunkt i diplomatiska sammanhang men målgruppen är alla som på olika sätt arbetar med mat och representation, dvs. arrangörer av nationella, nordiska eller internationella möten och events. Att samla relevant information och resultat som redan har skapas i den inledande fasen för projektet. Att utveckla dialogen med utrikesdepartementen i Norden. Att utveckla en innovativ, användarvänlig hemsida som bas för tool-kitet. Att producera riktlinjer, inspiration och koncept till Public Food Diplomacy. Att, i samarbete med KreaNord, utveckla, avprova och utvärdera ett antal innovativa koncept. Att utveckla en partner - och sponsorstrategi samt att identifiera och rekrytera partners och sponsorer till projektet i syfte att stärka projektet finansiellt och sprida Public Food Diplomacy. Att koppla arbetet till både Mat & kultur samt till Mat & kreativa näringar. Att utveckla en kommunikationsstrategi för Public Food Diplomacy, med utgångspunkt i NNM II:s övergripande kommunikationsstrategi. Att utveckla och genomföra kampanjer mot prioriterade målgrupper. Bild: Gunnar Magnusson

4 4 Mat och kreativa näringar, steg 2 Ca DKK. Vid sitt möte den augusti beslutade styrgruppen för NNM II att arbeta vidare inom området Mat & kreativa näringar, tillsamman med KreaNord. I sitt beslut utgick man från rekommendationerna i rapporten från steg 1, samt arbetsgruppens kommentarer. Efter att en projektledare utsetts, via en upphandling, vill NNM II därför att följande delar inom detta område skall utvecklas. Projektinnehåll Projektet Mat & kreativa näringar skall utveckla mat och måltider som en aktiv, kreativ och förstärkande faktor när Norden marknadsför andra kreativa näringar i en internationell miljö. Det handlar därför inte om avancerad catering utan om att använda mat och måltider som en kreativ faktor tillsammans med andra kreativa näringar, för att dynamiskt förstärka innehållet i t.ex. ett internationellt event. I arbetet, som skall drivas i samarbete med Public Food Diplomacy är följande viktigt. Att utveckla arbetsmodeller och visa goda exempel för att lyfta frågan kring mat som konst. Att skapa nätverk mellan matkonstnärer och andra kreativa näringar i Norden, via workshops och event. Att skapa mötesplatser för kreativa näringar som kan öka tillgängligheten för beställare, t.ex. genom KreaNords och Ny Nordisk Mat s hemsidor. Att arrangera testevent tillsammans med KreaNord, där olika typerna av arbetsmodeller testas praktiskt. Utöver punkterna ovan betonades blanda annat följande: Det är viktigt att området Mat och kreativa näringar får tydliga konturer då det idag kan rymma mycket. Det gäller med andra ord att konkretisera det och gör det mindre abstrakt. De event NNM II stöder bör därför vara mycket riktade planeras ett stort nordiskt event på Kennedy center i Washington. Detta arrangemang bör finnas med i planeringen av arbetet, men naturligtvis även andra där KreaNord är aktiv. Man får inte tappa de nordiska värdena, samt grundläggande kopplingar till smak, hälsa, näring och hållbar utveckling. Det är viktigt att denna nya bransch kan kommersialiseras och stå på egna ben.

5 5 Mat till många (Public Foodscapes) Aage Jensen, och Sofie Husby, DKK. Mad og måltider er en væsentlig del af den offentlige velfærd i de nordiske lande og der er en øget erkendelse af, at maden til de mange ikke blot er et spørgsmål om den billigst mulige pris. Den Ny Nordiske Mad i fremtidens velfærdssystemer skal opfylde mange andre formål hvor kvalitet, sundhed og bæredygtighed er blot nogle af kravene. Under temaet Public Foodscapes sætter vi fokus på de mange betydninger og aspekter af den mad, der bliver serveret og spist i det offentlige rum. I Public Foodscapes præsenterer vi en lang række eksempler hvor det offentlige er gået nye veje i forsøget på at skabe merværdi, for såvel borgere som for fødevareerhvervet, gennem nye tiltag i den offentlige mad. I Public Foodscapes bruger vi sygehusene som et eksempel på den gode hverdagsmad og de gode måltider, der serveres steder uden for hjemmet i de nordiske lande. En stor del de udfordringer og ikke mindst løsninger, som gælder her, vil være anvendelige inden for de øvrige områder af den offentlige måltidssektor. De mange eksempler på innovation tegner omridset af en Ny Norddisk Mad for Mange. De viser, at skal kvaliteten af maden og måltidet løftes, er det vigtigt at fokusere på andre krav til maden end kun økonomi. Eksemplerne illustrerer, at disse krav fx kan være madkvalitet (frisk vs. frost), ernæring, lokal mad/økologi, helse og meget mere. For at kunne inkludere disse øvrige krav er det væsentligt med opmærksomhed på kompetencer og organisering. For at give deltagerne inspiration med hjem bliver der på konferencen sat fokus de gode nordiske eksempler på tiltag og initiativer som findes og dermed ikke kun på eksisterende udfordringer. Der vil således være de gode eksempler på: Hvilke kvaliteter i maden og måltidet bliver vægtet og hvordan bliver de integreret? Hvordan kan man organisere sig til bedre kvalitet? Hvilke kompetencer er nødvendige for at opnå bedre kvalitet? Hvordan løftes kompetencerne? Og hos hvem? Disse eksempler vil danne fundament for forslag til og bud på hvordan fremtidig muligheder indenfor: Kompetenceudvikling og uddannelse. Vidensdeling og formidling. Bedre synergi mellem praksis og videnskab.

6 6 21 Sep 2011 Info fra Børn og Mad i Norden Emil Blauert & Stina Algotson. / DKK från NNM II. Projekt Børn og Mad i Norden skal sætte fokus på børnemadskulturen i de nordiske lande. Formålet med projektet er at undersøge og skabe grundlaget for et langsigtet nordisk samarbejde mellem nationale initiativer, der fokuserar på relationen mellem børn, mad og sundhed i Norden. Visionen er at skabe et stærkt fundament, som kan danne grundlaget for de nationale kræfter, der arbejder på at give børn bedre muligheder for at spise mad og måltider, som er gode, sunde og lokalt producerede i fremtiden. Kortlægning af aktiviteter i Norden Projektets primære opgave er for det første at kortlægge aktiviteter i de nordiske lande, både de private og de offentlige - ud fra relevante og fælles kriterier. Ved at samle og kortlægge erfaringer fra de nordiske landes mest interessante initiativer/aktiviteter med fokus på relationen mellem børn, mad, madkultur og sundhed, skabes et fælles grundlag for vidensdeling og/eller samarbejde mellem de enkelte nordiske landes initiativer. Med etableringen af et tværnordisk netværk, som sættes i stævne i Helsinki og senere i København, skabes der et stærkt fundament, som fremadrettet skal støtte de nationale kræfter, der arbejder på at give børn bedre muligheder for gode sunde måltider, baseret på lokalt producerede råvarer. Udvikling af en række anbefalinger for fremtiden Projektets andet større updrag er at samle en række projektledere i Norden indenfor ovenstående område ultimo 2011 til en workshop, der har til formål at pege på hvilke veje Ny Nordisk Mad bør arbejde med børn, nordisk mad og sundhed de kommende år. Dette arbejde opsamles i en række anbefalinger og projekter, som kan foldes ud i fremtiden til glæde alle aktører indenfor dette område i Norden. Ny Nordisk Hverdagsmad for børn Et af de projekter, der kan skabe sammenhæng i de fremtidige aktiviteter er forsknings- og forandringsprojektet Ny Nordisk Hverdagsmad, som er udviklet på forsningscenteret OPUS ved Københavns Universitet med Meyers Madhus som partner. Dette projekt vil undersøge om det er muligt at syntetisere de nuværende aktiviteter i Norden med tankegangen for Ny Nordisk Hverdagsmad med fokus på om nationale aktiviteter kan tilpasses eller omvendt? Kan man kommunikere NNH til børn og voksne i hele Norden? Hvordan? Hvordan formidler man NNH til beslutningstagere; Politikere i Norden og de grupper, der arbejder med mad og børn. Ovenstående spørgsmål vil projektet forsøge at besvare i en række anbefalinger, der ligger klar ultimo 2011 eller primo 2012.

7 7 Competition for young chefs - create a short film Financed by Nordic Innovation & Nordic embassies in Washington DC Innovasjon i nordisk ambassadesamarbeid Gjennom sitt samarbeidsprosjekt med de nordiske ambassadene i USA prøver Nordic Innovation ut nye modeller for samarbeid om både matservering og markedsføring av nordisk kokkekultur. For aller første gang skal alle skolebarna på offentlige skoler i Washington DC få servert ny nordisk mat på skolen og lytte til moderne nordisk musikk. 26. oktober får nordamerikanske barn nordiske matvarer på skolen. Prosjektet er resultatet av et felles samarbeid der de nordiske ambassadene og Nordic Innovation går sammen om å vise nordamerikanerne hva Norden som region har å by barn og ungdom på av sunn matkultur. Men denne gangen er det ikke kjendiskokker som skal promotere den nordiske maten men ungdom selv som skal demonstrere hvordan ny nordisk mat enkelt kan inngå i et sunt kosthold. Slik presenters konkurransen på nettet Win a trip to Washington, DC, and help prepare healthy food for 60,000 Washington, D.C. Public School students. Work with a team of mentors. Test your skills. Meet young people. Cook at a Nordic embassy. Intern at one of the top restaurants in Washington. If you are between the ages of 18 and 24, and you are available to travel between October 21-28, 2011, all this could be yours! To enter Create a short video using a mobile telephone or digital camera, or assemble an album of still photos. Create a tasteful Nordic meal which would be easy to cook in an American school kitchen, using ingredients that are easy to obtain in the U.S. The food must be healthy, tasty and simple for other young people to prepare. Rules Everyone within the age of 18 and 24 can participate. The participants should themselves produce a short film which will be uploaded and published through the Nordic Innovation website. Then a jury panel will evaluate the application and select the best videos. Criteria The task is to put together a taste full Nordic meal which should be easy to cook in an American school kitchen. The jury will not only focus on the recipe, but also the participant s ability to communicate why one should eat healthy Nordic food, and cook it yourself. The participants should use Nordic ingredients that are easy to come by. The food should be healthy, tasty and simple to make for other youths. For more info, see link above or contact:

8 8 21 Sep 2011 Ny Nordisk Vardagsmat (Nordic New Diet), steg 1 Pernille Baardseth DKK från NNM II. Webbplats se: Samling for Ny Nordisk Mad og Sundhed skal skabe grobund for et fælles-nordisk sundhedsprojekt med udgangspunkt i nordiske råvarer og hvori sundhedsmyndighederne i de nordiske lande er engagerede. Formålet er at finde løsninger til, hvordan man forbedrer sundhedstilstanden i de nordiske lande ved at forløse det nordiske køkkens sundheds-fremmende potentiale. Workshop Hva er Nordisk Verdagsmat? OPUS-programmet i Danmark har følgene generelle råd: Mere frugt og grønt hver dag (meget mere: bær, kål, rodfrugter, bælgfrugter, kartofler og krydderurter) Mere fuldkorn især havre, rug og byg Mere mad fra havet og søerne Kød af højere kvalitet, men mindre af det Mere mad fra de vilde landskaber Vælg økologisk hver gang du kan. Undgå tilsætningsstoffer i maden Flere måltider tættere på sæsonen Mere hjemmelavet mad Smid mindre ud Disse rådene må karakteriseres tydeligere og derfor er formålet med seminaret å oversette de Nordiske ernæringsanbefalninger inn i produkter og menyer ved å bruke Nordiske råvarer. Kan også andre anbefalinger gis tex klimasmart mat? Deretter ønsker vi å lage et forum med flere interessenter innen ernæring, teknologi, produktdesign, kokker, myndigheter, industri med flere hvor man i fellesskap skal få fram definerte Nordiske produkter og menyer. Matglede blir også en viktig faktor og at det skal smake godt. Det inviteres representanter fra Ny Nordisk Mat, OPUS, NoCE programmet (SYS- DIET, HELGA, MitoHealth), Nordisk Ministerråd, Tidspunkt: januar 2012, Lund Universitet, Sverige

9 9 SME (Small and Medium sizes Enterprises), step DKK. Thorarinn E Sveinsson og Gudjon Thorkelsson, MATIS In all Nordic countries there are competence centres that offer entrepreneurs and very small scale producers services like consultation, processing facilities, course, seminars, networks, work practice exchanges and more. They are five in Norway run by Nofima and supported by Innovation Norway. They are three in Iceland run by Matís in collaboration with local authorities and support agencies. In Finland the Food Development Competence Cluster is a part of the national Centre of Expertise Programme with five food centre around the country. In Sweden There are many centres like: Resource centre for small scale dairy production in Jämtland. In Östersund the Unesco city of gastronomy 2011 we have Eldrimner, the Swedish National Centre for Small scale Artisan Food Processing giving producers the best possible support. This seminar/workshop is intended to bring them together for two day to get to know and learn from each other and to discuss and come with proposal for how these activities can support and strengthen New Nordic Food. Formål Formålet er at bygge network, utveksle erfaringer om produktutvikling, produksjon, markedsføring og forsøke at spesifisere hvordan matsentrene kan samarbeide, støtte og hjelpe hverandre og småskalaprodusenter. Også bringe på bordet hva slags hjelp er viktigst og hvordan den kan best leveres til brukerne. Oppgave: Workshop om utveksling av Know - How og erfaring mellom De Nordiske Matsenter innbyrdes og mellom SME produsenter. Brobygging og bygging av network innen denne sektor er viktig. Ansvarlig: MATÍS, Rvk Island. Links

10 10 Tang og tare, steg 1 Janet Fríða Johannesen DKK. Workshop om tang og tare til mad blev afholdt på den Nordatlantiske Brygge i København i Danmark, den 29. og 30. august Formålet med workshoppen var at dele erfaringer, kundskab og visioner, således at der kan diskuteres, hvad den nordiske dimension inden dette område kan være. Ønsket var, at der ud af workshoppen kom flere regionale tangprojekter og mere gang i tangproduktionen i Norden. Stjerne kokke, tangdyrkere, forskere, entreprenører og producenter satte fokus på en hidtil ringe udnyttet ressource fra de meget rene og kolde nordiske vande fra havene omkring Danmark og Sverige, langs Norges lange kystlinje, til havet omkring Færøerne, Island og Grønland. Det fælles mål er at skabe de bedst informerede betingelser for udvikling af nye fødevarer af høj kvalitet og med stor sundhedsværdi, til glæde for den brede befolkning og til fremme af nordiske virksomheder inden for akvakultur og fødevareproduktion. Ved mødet blev der gjort status over tangs unikke potentiale for human konsum. Det er en stærkt stigende interesse hos forbrugerne for et udbud af tang fra lokale, nordiske vande. Samtidig har mange nordiske restauranter nu tang på menuen. I Danmark er Nordeuropas første tangavler klar til at levere til markedet, på Island er der allerede en række små virksomheder, som sælger dyrket og vild tang, og både på Færøerne og Grønland er der planer om dyrkning af tang og at øge udnyttelsen af naturlige forekomster. I Norge er i dag hovedbrugen af tang til produktion af alginat til tekniske formål, men også her er det nu aktiviteter knyttet til dyrkning og en vis udnyttelse af naturlige bestande til mad. Der blev fremsat flere forslag til tiltag for at anvende tang i mad: Det har høj prioritet, at indsamle og uddele information om tang. Til dette formål bør der oprettes en hjemmeside vedrørende tang fra nordiske vande. At få kortlagt anvendelsen af tang i Norden før i tiden (historisk), vil uden tvivl have stor nytte i det fremtidige arbejde med at få tang ind i Det Nye Nordiske Køkken. Forbrugerne må oplæres i at anvende og spise tang fra Norden. Flere initiativer kan sættes i værk, hvoraf et initiativ kan være, at uddele små prøver af tang til salater og brød. Der mangler beviser med hensyn til mange af de gode egenskaber i tang, og der bør intenst arbejdes med at indsamle disse beviser. Høstningen af tang bør øges, men dog til et begrænset niveau, idet tang er et vigtigt opvækstområde for dyr og fisk i havet. Der bør indsamles viden om tang bestanden, så denne kan forvaltes bæredygtigt. Udbudet af tang fra Norden må øges. Høstningen af tang vil være begrænset, og derfor må der sættes gang i opdræt af tang.

11 11 NNM II s konferens i Finland, okt 2011 Arbetsgruppen (Magnus Gröntoft, Bettina Lindfors). Nordiska ministerrådet, i samarbete med Nordic Innovation, inbjuder till en konferens om möjligheter och framtid för Nordisk Mat. Fokus för konferensen är måltider utanför hemmet, i våra institutionella foodscapes som skolor, sjukhus och personalmatsalar. Ämnet vinklas också åt klimatet, vilket är temat för det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den första dagen kulminerar i en middag, utformat som ett spännande matevenemang i regi av Matti Jämsen, Finlands kock i Bocuse d'or Konferensen erbjuder ett utmärkt tillfälle att träffa aktörer från den nordiska matkedjan, för diskussioner hur man utnyttjar potentialen i det nordiska köket. Med hjälp av sociala medier, kommer konferensen att nå en ny nivå av interaktivitet. Det kommer också att finnas en matmarknad, smakverkstad, posterutställning, mat på video, etc. som kommer att föra upplevelsen av det nordiska köket närmare konferensgästerna. Konferensen innehåller både program i plenum och tre undersektioner, nämligen, Mat, barn & hälsa, Offentliga Foodscapes samt de Nordiska havre dagarna. Mat, barn och hälsa Projektet vill sprida och utveckla kunskap om hälsosam mat samt bra utbildning kring mat, för unga. Sektionen samlar nationella initiativ som är inriktade på relationen mellan barn, mat och hälsa. Visionen om en Ny nordisk vardagsmat vill definiera och främja möjligheterna att ge våra barn bättre tillgång till näringsriktig, välsmakande och närproducerad mat och måltider. Public Foodscapes Mad til mange I Norden serveras dagligen fler än 5 miljoner måltider, som intas utanför hemmet. Det nordiska perspektivet är särskilt intressant i samband med offentlig catering. Det öppnar nämligen möjligheter att bygga upp en stark identitet som leverantörer av livsmedel med hög kvalitet. Denna sektion fokuserar på folkhälsan och utmaningarna med lokal mat. Här presenteras utveckling och erfarenheter från nordiska initiativ och projekt kring temat offentliga Foodscapes. Nordiska havre dagar 2011 I konferensen ingår också de årliga "Nordiska havredagarna". Det nordiska klimatet skapar optimala förutsättningar för havreproduktion, och som ett resultat producerar Norden förmodligen den bästa havren i världen. Havre är också "fylld med hälsofrämjande egenskaper" som kan ge goda effekter för breda konsumentgrupper.

12 12 26 sep 2011 Kommunikation och webbplats för NNM II Magnus Gröntoft, Bettina Lindfors Kommunikationsarbetet inom NNM II koordineras under år 2011 av programkoordinator Magnus Gröntoft, informatörerna Pauliina Munukka (slutat i augusti) och Bettina Lindfors samt journalisterna Iben Danielsen och Louise Windfeldt. Som grund för arbetet ligger NNM II s ramprogram och kommunikationsstrategi för åren I maj 2011 utarbetades en kommunikationsplan på basen av vilka följande kommunikativa åtgärder har vidtagits: Webbutveckling, Uppdatering av innehållet på de skandinaviska webbsidorna, ex. tillägg av personliga presentationer av de som deltar i NNM II Översättning av centrala webbsidor till engelska och finska Ny layout på startsidan samt ny struktur på valda webbsidor såsom nyheter, blogg, pressmeddelanden Nytt bildarkiv och nya bilder, som är fria att använda genom att ta i bruk Flikr-tjänsten (under arbete) Webbplatsen kompletterats genom sociala medier som synliggörs på startsidan; NNM s blogg, länkar till externa nordiska matbloggare, NNM:s facebook-sida samt Twitter-konto aktiverande kommunikativa åtgärder på de sociala medierna förverkligas under hösten kring NNM konferensen Besöksstatistik genom Google Analytics (ca 1500 unika besökare/månad) Övrig kommunikation Plan för kommunikativa rutiner för informatören Pressmeddelande utskick var annan månad fr.o.m. juli på projekt- och programnivå (skandinaviska språk + engelska) Nyhetsbrev inkl. händelsekalender utskick på danska och engelska månatligen (ca 700 prenumeranter) Initierande av nordiskt journalistnätverk och nätverk av fristående, seriösa matbloggare Utarbetande och i bruktagandet av nytt adressregister för utskick av informationsmaterial Medieuppföljning & utvärdering av kommunikation i samtliga informationskanaler Kommunikation inom projekten med fokus på teman såsom Public Food Diplomacy; Mat och kreativa näringar; Barn/unga och mat Kommunikationsplan för NNM konferens i Helsingfors (tilläggsresurs i form av konferensassistent under hösten) Månatliga möten inom kommunikationsgruppen för koordinering av kommunikativa åtgärder på programnivå. Kommunikationsgruppen består av programkoordinator, informatör, konferensassistent (hösten) och journalisterna. Effektiverat kommunikationssamarbete med näraliggande nordiska och nationella stakeholders

13 13 Ny broschyr om Ny Nordisk Mat Mattias Kroon. Från tidskriften Mat & Vänner DKK från NNM II Då den tidigare broschyren om Ny Nordisk Mat varit slut sedan länge, samt dessutom blivit inaktuella, har styrgruppen för NNM II beslutat att det skall skrivas en ny broschyr om Ny Nordisk Mat. Uppdraget gick till Mattias Kroon på tidningen Mat & Vänner. Broschyren som presenteras på konferensen i Helsingfors den oktober kommer inledningsvis att tryckas i en upplaga om ex. Ur broschyren Ny Nordisk Mat Över hela världen växer nu nyfikenheten på nordisk mat. Det är ett unikt tidevarv, aldrig förr har intresset för en helt ny matregion varit så starkt internationellt. Men är verkligen Norden en ny matregion? Egentligen inte, här i Norden har vi förstås ätit nordisk mat i tusentals år, fast det är först nu vi kanske börjar inse att vår matkultur är unik, och att det är hög tid att försöka definiera den. Norden som matregion delar många gemensamma ramar. Som det omfattande fisket, de enorma möjligheterna att plocka svampar och bär, de folkliga traditionerna att jaga och äta djur som skogar och fjäll har att bjuda på. Dessutom: kärleken till att lägga in, röka, salta och sylta allt det som ska ätas under de kalla årstiderna har länge följt oss. Rotfrukter, gryn och korn har också alltid varit nära till hands. Men det enorma området Norden har också skillnader, ibland stora sådana. Både i lokala högtider, sätt att förädla råvarorna och synen på vardagsmaten. Grönlands myskoxar betar inte i närheten av Norges skrei, och de svenska älgarna lever långt bort från de färöiska havskräftorna. Det gigantiska Norden, med alla sina traditioner, råvaror, attityder och influenser samt olika klimat och växtförhållanden, gör regionen till en mångfacetterad matkultur. En plats där de rena haven och den syrerika naturen skapar en grogrund för en hälsosam matfilosofi, en sund livsstil där känslan av frihet, öppenhet, medmänsklighet och sund framtid alltid är närvarande. Nordisk mat är också nordisk natur. Det bor förhållandevis få människor i den här omfattande regionen och naturen finns hela tiden närvarande. Skogarna, fjällen och haven är stora skafferier med gömda skatter att upptäcka. Hur vi kan ta vara på detta ännu bättre i framtiden är en av många frågor som bör funderas över.

14 14 Framdrift av programmet NNM II Koordinator och NNM II s arbetsgrupp. Sedan den nya styr- och arbetsgruppen i NNM II konstituerades i september 2010 har, förutom de ovan genomförda arbetena, även en rad andra grundläggande och fortlöpande arbeten genomförts. Arbetsgruppen har tagit fram en kommunikationsstrategi samt underlag till styrgruppen. Programmet har organiserats om och de administrativa rutinerna har omarbetats i och med att Jordbruksverket övertagit ansvaret som förvaltande myndighet. Det senare har inneburit enklare ekonomiska och administrativa rutiner. Upphandlingar av projektledare har gjorts enligt EU s direkt. Under inledningsskedet har flera möten hållits för att bygga upp nya arbetsrutiner och utforma innehållet i programmet. Det har varit korta intensiva arbetsmöten med högt deltagande. Fyra möten i arbetsgruppen (Kph, Mölle, Oslo, Island (vulkanutbrott)/oslo). Fyra möten i styrgruppen (Kph, Malmö, Kph, Åland). Två möte med KreaNord (Helsinki) Mycket tid åtgår att driva de olika processerna, så att NNM II s initiativ har hög prioritet hos de olika utförarna. Avsevärd tid har även använts för olika propåer från Ministerrådets sekretariat i Kph. I det fortsatta arbetet kommer arbetsgruppen att involvera de nya projektledarna, för att säkra att driften sker enligt de planer som beslutats. Mest närliggande är start av nya projekt, webbplatsen, sociala medier och planera för konferensen Därtill kommer att omsätta styrgruppens beslut till praktisk handling inom de områden som prioriteras vid mötet den augusti. Viktigt är också att informera de grupper som stöder NNM II finansiellt eller kan bli presumtiva finansiärer. Den av styrguppen beslutade inritningen på NNM II.

15 15 Genomförda aktiviteter

16 16 Mat och representation ( Public Food Diplomacy ) Några rekommendationer från styrgruppen för NNM II De nordiska länderna är kända för sin förmåga att lösa problem, för sina innovationer, sin rena natur samt inriktning på hållbar utveckling. Mat är en viktig del av denna nordiska kultur och en del av vår identitet och historia. Nordisk mat, med utsökta råvaror och spetskompetens inom gastronomi, bör därför användas som en synlig och smaklig del av det nordiska varumärket och ge uttryck för våra grundläggande värden och vårt samhälle. Med rekommendationerna nedan vill styrgruppen för Ny Nordisk Mat lyfta fram begreppet Public Food Diplomacy, som betonar maten och måltidens betydelse vid alla typer av representation och möten. Här vill vi att tankarna bakom Ny Nordisk Mat, vars grunder finns i det nordiska köksmanifestet 1 /, skall vara vägledande och vi vill understryka följande: Vi vill att den mat och de måltider som serveras vid möten i Norden, om möjligt avspeglar den årstid och den region där mötet hålls, men även andra värden som ligger till grund för det nordiska köket. Vi vill också att mat och måltider som bjuds vid internationella arrangemang förmedlar något av Norden. Vi vill att råvarorna till alla dessa måltider skall produceras enligt hållbara principer. Vi vill att mat och måltider skall inspireras av traditionell nordisk matkultur men också skapas utifrån nya förutsättningar och ett innovativt tänkande. Vi vill att maten och måltiderna utvecklas genom samverkan med kulturområdet. Här ser vi nya områden för kreativitet, där det nordiska köket dynamiskt kan agera tillsammans med andra kulturella och kommersiella sektorer och förstärka upplevelsen av ett arrangemang. Vi vill att maten och måltiden vid alla nordiska möten och arrangemang skall vara god, hälsosam och näringsriktig. Dessutom bör de mervärden som finns i anslutning till maten uppmärksammas, tillsammans med historien bakom, till inspiration för deltagarna. Vi, som är ansvariga för programmet Ny Nordisk Mat, uppmanar andra aktörer i det nordiska samarbetet att följa principerna i denna deklaration. 1 Se

17 17 Public Food Diplomacy Guidelines from the steering group for NNM II The Nordic countries are renowned for their ability to solve problems, for innovation, unspoiled natural resources and their focus on sustainable development. Food is an important component of Nordic culture and a part of our identity and history. Nordic cuisine, with its superb raw materials and excellence in gastronomy, should therefore form a visual and appetising element of the Nordic brand, expressing our fundamental values and reflecting our society. With these guidelines we, the steering committee for New Nordic Food, wish to present the concept of Public Food Diplomacy, which emphasises the importance of food and meals at all types of representative functions and meetings. We hope that the ideas behind New Nordic Food, a programme based on the Nordic Cuisine Manifesto 1 /, will serve as guidelines, and we wish to underline the following points: We wish that the food and meals served at Nordic meetings reflect both the season and the region in which the meeting is held, and that the food also reflects the other values that underpin Nordic cuisine. We also wish that the food and meals offered at international events convey aspects of Nordic values. We wish that the raw materials for all these meals are produced according to sustainable principles. We wish that the food and meals are inspired by traditional Nordic food culture, but that they are also created out of new conditions and an innovative approach. We wish that the food and meals are developed through interaction with the cultural sector. We see growing potential for new areas of creativity, where Nordic cuisine can co-operate in a dynamic manner with other cultural and commercial sectors in order to enhance the event experience. We wish that the food and meals at all Nordic meetings and events are tasty, healthy and nutritious. In addition, the values associated with the food and the story behind it should be taken into account as a means of inspiring those who attend the events. We, the steering committee responsible for the New Nordic Food programme, want to encourage others involved in official Nordic co-operation to follow the principles laid out in these guidelines. 1 / See

18 18 Nordic Food Days, in Washington Partly financed by Nordic Innovation. Some of the world s best chefs are brought together in Washington, DC to highlight the innovativeness and high quality of New Nordic Food. From 20/06/ /06/2011 The Best Chefs Gathered in the U.S. The embassies of the Nordic countries are proud to bring the region s best and most creative chefs to the United States for the very first time. We invite people to experience food prepared by five of the world s best chefs from Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden over the course of one week. While introducing New Nordic Food on the Washington restaurant scene, the chefs will also participate in culinary events all over the metropolitan area. The program includes exclusive culinary master classes, food demonstrations and other food related happenings. Nordic Food: Back to Basics New Nordic Cuisine reflects a back to basics approach to cooking. It is celebrated for its purity, simplicity, freshness and its original take on traditional dishes and for letting the ingredients shine. New Nordic Food reflects the changing seasons, and a modern, healthy, and sustainable approach to cooking that benefits nature, people, and society as a whole. In short, New Nordic Food is high quality food with no fuss. World Class Ingredients, Restaurants & Chefs New Nordic Food: Salmon Canapé. The overwhelming success of New Nordic Cuisine within the international culinary community means that today the Nordic region hosts some of the world s best chefs, as well as many Michelin rated restaurants where patrons can enjoy the organic, fresh and seasonal ingredients of the region. At this year s Bocuse d Or in Lyon one of the most prestigious culinary competitions in the world the chefs representing the Nordic countries did remarkably well by taking the first, second, third, fifth, and seventh places. Nordic Food Days is a joint event among the embassies of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, with the support of Nordic Innovation Centre. The event is the first of its kind, bringing world class chefs representing the Nordic countries together in the United States. New Nordic Food by Chez Dominique. Photo: Johannes Jansson/Norden.org

19 Mat och kreativa näringar, steg 1 Björn Ylipää DKK. En inventering har gjorts inom de nordiska länderna av matkonstnärer/regissörer för måltidsupplevelser. Inventeringen har begränsats till de aktörer som samarbetar med andra kreativa konstnärliga näringar. Här framkommer att i Danmark, Sverige och delvis Finland finns ett antal aktörer som utvecklat måltidsupplevelsen på ett kreativt sätt. Det finns dock ett flertal nya aktörer i olika projekt som tangerar detta projektets inriktning, en slags ketchupeffekt har uppstått. Under inventeringen har olika aktörer intervjuats för att skapa en grund för den vidare utvecklingen. Projektet innefattade även deltagande vid två olika workshops. Vid workshopen Public Food Diplomacy som hölls i Ny Nordisk Mat s regi i Stockholm den 9-10 mars och under Kulturforumet i Reykjavik den mars Inventeringen visar på stora möjligheter till utveckling av mat som en del i de kreativa näringarna och samarbeten mellan mat och de olika kreativa näringarna. Det finns redan flera exempel på lyckade arrangemang, men dessa måste bli fler. Foto: Ur föreställningen Drömmar Mat, musik, berättelser och rörelser. Lena Ylipää Abrahamsson drömmer om en köksträdgård. Vad är då skillnaden mellan en kreativ kock, matkonstnär, och regissör av måltidsupplevelser och är mat konst? Frågor som mer och mer kommer att ställas på sin spets. Att lyfta mat som konst är en viktig åtgärd och det första steget togs vid kulturforum i Reykjavik. En diskussion mellan de olika kreativa näringarna, inklusive KreaNord och Ny Nordisk Mat, hur finansiering av olika event skall lösas är också vikigt. Alla vill mycket, men finansieringen är ett problem. Hur arbetar då de aktörer som redan finns i Norden, ja utifrån intervjuerna kan man se tydliga likheter. Man är oftast en mindre kreativ grupp som arbetar fram en föreställning, event, upplevelse eller happening. Det är olika grupperingar utifrån olika uppdrag och här har man praktiskt redan visat att maten är en del av de kreativa konstnärliga näringarna. Samarbeten mellan konstnärer, musiker, designers, och matkonstnärer, har gynnat de som arbetat i projekten och gett nya infallsvinklar på själva skapandeprocessen men även resultatet på slutprodukten. Hur skall en skapande modell kunna se ut? Rapporten tar upp två olika modeller. Rekommendationer för steg 2 Utveckla arbetsmodeller och visa goda exempel för att lyfta frågan kring mat som konst. Skapa nätverk mellan matkonstnärer och andra kreativa näringar i Norden, via workshops och event. Skapa mötesplatser för kreativa näringar, t.ex. genom KreaNord s och Ny Nordisk Mat s hemsidor, som kan öka tillgängligheten för beställare. Arrangera testevent där olika typerna av arbetsmodeller testas praktiskt. Skapa möjligher för mentorskap för unga regissörer av måltider samt matkonstnärer. Foto: Kakinstallation ur Drömmar. Samproduktion mellan Knapsu music och Måltidsvision 2010.

20 20 21 Sep 2011 Ny Nordisk Mad og Kulturen Mads Holm DKK från NNM II. Kulturforum om Nordisk Madkultur marts 11, Nordens Hus, Reykjavik. Kulturforummet fandt sted på opfordring af de nordiske kulturministre (EK-K) for at forsøge at afdække NNMs programmets tanker om forbindelserne til kulturområdet. NNMs styregruppe havde ligeledes bevilliget støtte til konferencen. Kulturforummet samlede en bred vifte af aktører indenfor feltet mad og kultur, bl.a. udøvende kunstnere og madhåndværkere, teoretikere og embedsmænd. NNMs arbejdsgruppe havde lagt vægt på at kulturforummet også skulle initiere en faglig diskurs omkring NNM og dette skete i flere spændende indlæg bl.a. omkring mad som kunst, Maden som identitesskaber sammenlignet fx med skandinavisk møbeldesign og problemer omkring den nationalromantiske retorik omkring NNM. På opfordring af NNM programmets arbejdsgruppe var der lagt vægt på at udarbejde visuelt materiale til brug på hjemmesiden og i de såkaldt nye sociale medier. Researchgruppen, et dansk-islandsk produktionsselskab stod for dette og resultatet kan findes her: Resultat og muligheder Alle grupper var enige om at emnet på ingen måder var udtømt men at der bør arrangeres en opfølgende konference bl.a. med følgende mål og indhold: At kommunikere Ny Nordisk Mad med omverdenen ved hjælp af perspektivet Mad som Kunst. At lægge yderligere vægt på bæredygtighedspoblematikken i forhold til madkulturen og konkret at se på madkultur og design i dette lys. At se på madkultur og arkitektur i bred social sammenhæng. At udnytte indvandringen positivt også i forhold til Ny Nordisk Mad og fx lade en måltidskreatør gestalte et måltid der belyser indvandrere og deres madkultur som en positiv indflydelse på det Ny Nordisk Køkken. Konferencen afsluttedes (dvs. konference 2 begyndte) med et oplæg fra Björn Ylipää der direkte ledte frem mod workshoppen omkring NNM og de kreative industrier. Arbejdet/resultaterne fra denne workshop skal ses som konkrete resultater af nogle af kulturforummets diskussioner.

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Elisabet presenterar trender, tendenser och cases.

Elisabet presenterar trender, tendenser och cases. F ör 10 år sedan skrevs manifestet för det nya nordiska köket och rörelsen har väckt uppmärksamhet från hela världen liksom på hemmaplan. En förändringsprocess som utvecklats till en social och ekonomisk

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012

KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012 15 January 2013 1/6 KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012 Det nordiska köket skall skapa och inspirera till matglädje, smak och mångfald både nationellt och internationellt (Vision, NNM II ramprogram) ALLMÄNT Ny

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

NORDIC FOOD DIPLOMACY, FAS 2 Ny Nordisk Mat II

NORDIC FOOD DIPLOMACY, FAS 2 Ny Nordisk Mat II 18 februari 2013 1/5 NORDIC FOOD DIPLOMACY, FAS 2 Ny Nordisk Mat II Projektledare Charlotta Ranert, +46 737-181318, charlotta@charlottaranert.com Projektsida: http://nynordiskmad.org/projekt/nordic- food-

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Den Maritima Skärgården Åland

Den Maritima Skärgården Åland Den Maritima Skärgården Åland Co-creation workshop på Saltvik / Silverskär 04.11.2015 Visit Finland Sissi Silván PanScan Consulting Oy 1 Hej, trevligt att träffas! Vad älskar du mest på Åland? Varför?

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Conference: Sustainable use of plastics and textiles

Conference: Sustainable use of plastics and textiles 2016-07-05 SLUTRAPPORT 1 (6) Datum 2016-11-22 Dnr Konferens: Hållbar användning av plast och textilier Projektnr 6515 Conference: Sustainable use of plastics and textiles SLUTSATSER Projektets mål avseende

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II 1 Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org Tre nordiska länder på prispallen i Bocuse d Or 2011, i Lyon. Foto: lefotographe.com Repris: Tre nordiska länder på prispallen i EM Bocuse

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Master in Tourism Destination Development

Master in Tourism Destination Development Master in Tourism Destination Development Magisterprogrammet i destinationsutveckling Susanna Heldt Cassel Tema Turism Högskolan Dalarna shc@du.se Magisterprogram i destinationsutveckling Ett ettårigt

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Let s Go Greater together

Let s Go Greater together Let s Go Greater together Greater Copenhagen is much more than a dot on the map. It is a state of mind and a way of life. A life where green is not just a colour, but a mind-set. We think new and and create

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer