Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II"

Transkript

1 Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II Tre nordiska länder på prispallen i Bocuse d Or 2011, i Lyon. lefotographe.com Visionen för Ny Nordisk Mat II är att det nordiska köket skall skapa och inspirera till matglädje, smak och mångfald - både nationellt och internationellt. Programmet skall därför utveckla och stärka begreppet Ny Nordisk Mat och öka medvetenhet om hur begreppet kan användas. Målet är att genomföra en rad kampanjer, som kan inspirera till innovation inom berörda sektorer, i de nordiska länderna. Dessutom är målet att utveckla olika koncept inom Ny Nordisk Mat som kan användas i olika branding sammanhang. ur programmet för Ny Nordisk Mat II För programmet Ny Nordisk Mat II, den 4 oktober 2011 M. Innanen ordf. i styrgrp, E. Risvik ordf. i arbetgrp, M. Gröntoft proj. led.

2 2 Innehållsförteckning Pågående aktiviteter Public Food Diplomacy, steg 2 3 Mat & kreativa näringar, steg 2 4 Mat till många (Foodscapes) 5 Info fra - Børn og Mad i Norden 6 Competition for young chefs - create a short film (NI) 7 Ny Nordisk Vardagsmat (New Nordic Diet), steg 1 8 SME (Small and Medium sizes Enterprises), step 1 9 Tang og tare, steg 1 10 NNM II s konferens i Finland, okt Kommunikation och webbplats för NNM II 12 Ny broschyr om Ny Nordisk Mat 13 Framdrift av programmet NNM II 14 Genomförda aktiviteter Mat och representation ( Public Food Diplomacy ) 16 Public Food Diplomacy 17 Nordic Food Days, in Washington (NI) 18 Mat & kreativa näringar, steg 1 19 Ny Nordisk Mad og Kulturen 20 Public Food Diplomacy, step 1 21 TV-serien Jakten på den nordiska smaken 22 Sirha - Example of a Nordic Cooperation in Food Promotion 23 NNM II publicerar resultat från projekt som finansieras av NNM II. Detta betyder inte att allt materialet i detta kompendium ger uttryck för NNM II s synpunkter, men det utgör ett inlägg om nordisk mat och matpolitik.

3 3 Public Food Diplomacy, steg 2 Charlotta Ranert Inom Public Food Diplomacy har styrgruppen för NNM II genomfört ett förberedande arbete och beslutade i juni 2011 att arbeta vidare med området enligt de riktlinjer som lämnades i den inledande slutrapporten från Steg 1, se: Projektbeskrivning Syftet med projektet är att ta fram underlag, koncept och verktyg i förhållande till nordiska måltider i relationsstärkande syfte, som olika organisationer kan inspireras av och anpassa till egen verksamhet. I rapporten lyfts tre områden fram, som skall fokuseras på i Steg 2. Construction of an Internet based toolkit. Communication: Public Food Diplomacy concepts, followed by campaigns, education and networking. Pilot cases to develop and test the tools and the concepts. Med utgångspunkt i punkterna ovan vill styr- och arbetsgruppen för NNM II att arbetet inriktas bl.a. på följande: Att projektet tar utgångspunkt i diplomatiska sammanhang men målgruppen är alla som på olika sätt arbetar med mat och representation, dvs. arrangörer av nationella, nordiska eller internationella möten och events. Att samla relevant information och resultat som redan har skapas i den inledande fasen för projektet. Att utveckla dialogen med utrikesdepartementen i Norden. Att utveckla en innovativ, användarvänlig hemsida som bas för tool-kitet. Att producera riktlinjer, inspiration och koncept till Public Food Diplomacy. Att, i samarbete med KreaNord, utveckla, avprova och utvärdera ett antal innovativa koncept. Att utveckla en partner - och sponsorstrategi samt att identifiera och rekrytera partners och sponsorer till projektet i syfte att stärka projektet finansiellt och sprida Public Food Diplomacy. Att koppla arbetet till både Mat & kultur samt till Mat & kreativa näringar. Att utveckla en kommunikationsstrategi för Public Food Diplomacy, med utgångspunkt i NNM II:s övergripande kommunikationsstrategi. Att utveckla och genomföra kampanjer mot prioriterade målgrupper. Bild: Gunnar Magnusson

4 4 Mat och kreativa näringar, steg 2 Ca DKK. Vid sitt möte den augusti beslutade styrgruppen för NNM II att arbeta vidare inom området Mat & kreativa näringar, tillsamman med KreaNord. I sitt beslut utgick man från rekommendationerna i rapporten från steg 1, samt arbetsgruppens kommentarer. Efter att en projektledare utsetts, via en upphandling, vill NNM II därför att följande delar inom detta område skall utvecklas. Projektinnehåll Projektet Mat & kreativa näringar skall utveckla mat och måltider som en aktiv, kreativ och förstärkande faktor när Norden marknadsför andra kreativa näringar i en internationell miljö. Det handlar därför inte om avancerad catering utan om att använda mat och måltider som en kreativ faktor tillsammans med andra kreativa näringar, för att dynamiskt förstärka innehållet i t.ex. ett internationellt event. I arbetet, som skall drivas i samarbete med Public Food Diplomacy är följande viktigt. Att utveckla arbetsmodeller och visa goda exempel för att lyfta frågan kring mat som konst. Att skapa nätverk mellan matkonstnärer och andra kreativa näringar i Norden, via workshops och event. Att skapa mötesplatser för kreativa näringar som kan öka tillgängligheten för beställare, t.ex. genom KreaNords och Ny Nordisk Mat s hemsidor. Att arrangera testevent tillsammans med KreaNord, där olika typerna av arbetsmodeller testas praktiskt. Utöver punkterna ovan betonades blanda annat följande: Det är viktigt att området Mat och kreativa näringar får tydliga konturer då det idag kan rymma mycket. Det gäller med andra ord att konkretisera det och gör det mindre abstrakt. De event NNM II stöder bör därför vara mycket riktade planeras ett stort nordiskt event på Kennedy center i Washington. Detta arrangemang bör finnas med i planeringen av arbetet, men naturligtvis även andra där KreaNord är aktiv. Man får inte tappa de nordiska värdena, samt grundläggande kopplingar till smak, hälsa, näring och hållbar utveckling. Det är viktigt att denna nya bransch kan kommersialiseras och stå på egna ben.

5 5 Mat till många (Public Foodscapes) Aage Jensen, och Sofie Husby, DKK. Mad og måltider er en væsentlig del af den offentlige velfærd i de nordiske lande og der er en øget erkendelse af, at maden til de mange ikke blot er et spørgsmål om den billigst mulige pris. Den Ny Nordiske Mad i fremtidens velfærdssystemer skal opfylde mange andre formål hvor kvalitet, sundhed og bæredygtighed er blot nogle af kravene. Under temaet Public Foodscapes sætter vi fokus på de mange betydninger og aspekter af den mad, der bliver serveret og spist i det offentlige rum. I Public Foodscapes præsenterer vi en lang række eksempler hvor det offentlige er gået nye veje i forsøget på at skabe merværdi, for såvel borgere som for fødevareerhvervet, gennem nye tiltag i den offentlige mad. I Public Foodscapes bruger vi sygehusene som et eksempel på den gode hverdagsmad og de gode måltider, der serveres steder uden for hjemmet i de nordiske lande. En stor del de udfordringer og ikke mindst løsninger, som gælder her, vil være anvendelige inden for de øvrige områder af den offentlige måltidssektor. De mange eksempler på innovation tegner omridset af en Ny Norddisk Mad for Mange. De viser, at skal kvaliteten af maden og måltidet løftes, er det vigtigt at fokusere på andre krav til maden end kun økonomi. Eksemplerne illustrerer, at disse krav fx kan være madkvalitet (frisk vs. frost), ernæring, lokal mad/økologi, helse og meget mere. For at kunne inkludere disse øvrige krav er det væsentligt med opmærksomhed på kompetencer og organisering. For at give deltagerne inspiration med hjem bliver der på konferencen sat fokus de gode nordiske eksempler på tiltag og initiativer som findes og dermed ikke kun på eksisterende udfordringer. Der vil således være de gode eksempler på: Hvilke kvaliteter i maden og måltidet bliver vægtet og hvordan bliver de integreret? Hvordan kan man organisere sig til bedre kvalitet? Hvilke kompetencer er nødvendige for at opnå bedre kvalitet? Hvordan løftes kompetencerne? Og hos hvem? Disse eksempler vil danne fundament for forslag til og bud på hvordan fremtidig muligheder indenfor: Kompetenceudvikling og uddannelse. Vidensdeling og formidling. Bedre synergi mellem praksis og videnskab.

6 6 21 Sep 2011 Info fra Børn og Mad i Norden Emil Blauert & Stina Algotson. / DKK från NNM II. Projekt Børn og Mad i Norden skal sætte fokus på børnemadskulturen i de nordiske lande. Formålet med projektet er at undersøge og skabe grundlaget for et langsigtet nordisk samarbejde mellem nationale initiativer, der fokuserar på relationen mellem børn, mad og sundhed i Norden. Visionen er at skabe et stærkt fundament, som kan danne grundlaget for de nationale kræfter, der arbejder på at give børn bedre muligheder for at spise mad og måltider, som er gode, sunde og lokalt producerede i fremtiden. Kortlægning af aktiviteter i Norden Projektets primære opgave er for det første at kortlægge aktiviteter i de nordiske lande, både de private og de offentlige - ud fra relevante og fælles kriterier. Ved at samle og kortlægge erfaringer fra de nordiske landes mest interessante initiativer/aktiviteter med fokus på relationen mellem børn, mad, madkultur og sundhed, skabes et fælles grundlag for vidensdeling og/eller samarbejde mellem de enkelte nordiske landes initiativer. Med etableringen af et tværnordisk netværk, som sættes i stævne i Helsinki og senere i København, skabes der et stærkt fundament, som fremadrettet skal støtte de nationale kræfter, der arbejder på at give børn bedre muligheder for gode sunde måltider, baseret på lokalt producerede råvarer. Udvikling af en række anbefalinger for fremtiden Projektets andet større updrag er at samle en række projektledere i Norden indenfor ovenstående område ultimo 2011 til en workshop, der har til formål at pege på hvilke veje Ny Nordisk Mad bør arbejde med børn, nordisk mad og sundhed de kommende år. Dette arbejde opsamles i en række anbefalinger og projekter, som kan foldes ud i fremtiden til glæde alle aktører indenfor dette område i Norden. Ny Nordisk Hverdagsmad for børn Et af de projekter, der kan skabe sammenhæng i de fremtidige aktiviteter er forsknings- og forandringsprojektet Ny Nordisk Hverdagsmad, som er udviklet på forsningscenteret OPUS ved Københavns Universitet med Meyers Madhus som partner. Dette projekt vil undersøge om det er muligt at syntetisere de nuværende aktiviteter i Norden med tankegangen for Ny Nordisk Hverdagsmad med fokus på om nationale aktiviteter kan tilpasses eller omvendt? Kan man kommunikere NNH til børn og voksne i hele Norden? Hvordan? Hvordan formidler man NNH til beslutningstagere; Politikere i Norden og de grupper, der arbejder med mad og børn. Ovenstående spørgsmål vil projektet forsøge at besvare i en række anbefalinger, der ligger klar ultimo 2011 eller primo 2012.

7 7 Competition for young chefs - create a short film Financed by Nordic Innovation & Nordic embassies in Washington DC Innovasjon i nordisk ambassadesamarbeid Gjennom sitt samarbeidsprosjekt med de nordiske ambassadene i USA prøver Nordic Innovation ut nye modeller for samarbeid om både matservering og markedsføring av nordisk kokkekultur. For aller første gang skal alle skolebarna på offentlige skoler i Washington DC få servert ny nordisk mat på skolen og lytte til moderne nordisk musikk. 26. oktober får nordamerikanske barn nordiske matvarer på skolen. Prosjektet er resultatet av et felles samarbeid der de nordiske ambassadene og Nordic Innovation går sammen om å vise nordamerikanerne hva Norden som region har å by barn og ungdom på av sunn matkultur. Men denne gangen er det ikke kjendiskokker som skal promotere den nordiske maten men ungdom selv som skal demonstrere hvordan ny nordisk mat enkelt kan inngå i et sunt kosthold. Slik presenters konkurransen på nettet Win a trip to Washington, DC, and help prepare healthy food for 60,000 Washington, D.C. Public School students. Work with a team of mentors. Test your skills. Meet young people. Cook at a Nordic embassy. Intern at one of the top restaurants in Washington. If you are between the ages of 18 and 24, and you are available to travel between October 21-28, 2011, all this could be yours! To enter Create a short video using a mobile telephone or digital camera, or assemble an album of still photos. Create a tasteful Nordic meal which would be easy to cook in an American school kitchen, using ingredients that are easy to obtain in the U.S. The food must be healthy, tasty and simple for other young people to prepare. Rules Everyone within the age of 18 and 24 can participate. The participants should themselves produce a short film which will be uploaded and published through the Nordic Innovation website. Then a jury panel will evaluate the application and select the best videos. Criteria The task is to put together a taste full Nordic meal which should be easy to cook in an American school kitchen. The jury will not only focus on the recipe, but also the participant s ability to communicate why one should eat healthy Nordic food, and cook it yourself. The participants should use Nordic ingredients that are easy to come by. The food should be healthy, tasty and simple to make for other youths. For more info, see link above or contact:

8 8 21 Sep 2011 Ny Nordisk Vardagsmat (Nordic New Diet), steg 1 Pernille Baardseth DKK från NNM II. Webbplats se: Samling for Ny Nordisk Mad og Sundhed skal skabe grobund for et fælles-nordisk sundhedsprojekt med udgangspunkt i nordiske råvarer og hvori sundhedsmyndighederne i de nordiske lande er engagerede. Formålet er at finde løsninger til, hvordan man forbedrer sundhedstilstanden i de nordiske lande ved at forløse det nordiske køkkens sundheds-fremmende potentiale. Workshop Hva er Nordisk Verdagsmat? OPUS-programmet i Danmark har følgene generelle råd: Mere frugt og grønt hver dag (meget mere: bær, kål, rodfrugter, bælgfrugter, kartofler og krydderurter) Mere fuldkorn især havre, rug og byg Mere mad fra havet og søerne Kød af højere kvalitet, men mindre af det Mere mad fra de vilde landskaber Vælg økologisk hver gang du kan. Undgå tilsætningsstoffer i maden Flere måltider tættere på sæsonen Mere hjemmelavet mad Smid mindre ud Disse rådene må karakteriseres tydeligere og derfor er formålet med seminaret å oversette de Nordiske ernæringsanbefalninger inn i produkter og menyer ved å bruke Nordiske råvarer. Kan også andre anbefalinger gis tex klimasmart mat? Deretter ønsker vi å lage et forum med flere interessenter innen ernæring, teknologi, produktdesign, kokker, myndigheter, industri med flere hvor man i fellesskap skal få fram definerte Nordiske produkter og menyer. Matglede blir også en viktig faktor og at det skal smake godt. Det inviteres representanter fra Ny Nordisk Mat, OPUS, NoCE programmet (SYS- DIET, HELGA, MitoHealth), Nordisk Ministerråd, Tidspunkt: januar 2012, Lund Universitet, Sverige

9 9 SME (Small and Medium sizes Enterprises), step DKK. Thorarinn E Sveinsson og Gudjon Thorkelsson, MATIS In all Nordic countries there are competence centres that offer entrepreneurs and very small scale producers services like consultation, processing facilities, course, seminars, networks, work practice exchanges and more. They are five in Norway run by Nofima and supported by Innovation Norway. They are three in Iceland run by Matís in collaboration with local authorities and support agencies. In Finland the Food Development Competence Cluster is a part of the national Centre of Expertise Programme with five food centre around the country. In Sweden There are many centres like: Resource centre for small scale dairy production in Jämtland. In Östersund the Unesco city of gastronomy 2011 we have Eldrimner, the Swedish National Centre for Small scale Artisan Food Processing giving producers the best possible support. This seminar/workshop is intended to bring them together for two day to get to know and learn from each other and to discuss and come with proposal for how these activities can support and strengthen New Nordic Food. Formål Formålet er at bygge network, utveksle erfaringer om produktutvikling, produksjon, markedsføring og forsøke at spesifisere hvordan matsentrene kan samarbeide, støtte og hjelpe hverandre og småskalaprodusenter. Også bringe på bordet hva slags hjelp er viktigst og hvordan den kan best leveres til brukerne. Oppgave: Workshop om utveksling av Know - How og erfaring mellom De Nordiske Matsenter innbyrdes og mellom SME produsenter. Brobygging og bygging av network innen denne sektor er viktig. Ansvarlig: MATÍS, Rvk Island. Links

10 10 Tang og tare, steg 1 Janet Fríða Johannesen DKK. Workshop om tang og tare til mad blev afholdt på den Nordatlantiske Brygge i København i Danmark, den 29. og 30. august Formålet med workshoppen var at dele erfaringer, kundskab og visioner, således at der kan diskuteres, hvad den nordiske dimension inden dette område kan være. Ønsket var, at der ud af workshoppen kom flere regionale tangprojekter og mere gang i tangproduktionen i Norden. Stjerne kokke, tangdyrkere, forskere, entreprenører og producenter satte fokus på en hidtil ringe udnyttet ressource fra de meget rene og kolde nordiske vande fra havene omkring Danmark og Sverige, langs Norges lange kystlinje, til havet omkring Færøerne, Island og Grønland. Det fælles mål er at skabe de bedst informerede betingelser for udvikling af nye fødevarer af høj kvalitet og med stor sundhedsværdi, til glæde for den brede befolkning og til fremme af nordiske virksomheder inden for akvakultur og fødevareproduktion. Ved mødet blev der gjort status over tangs unikke potentiale for human konsum. Det er en stærkt stigende interesse hos forbrugerne for et udbud af tang fra lokale, nordiske vande. Samtidig har mange nordiske restauranter nu tang på menuen. I Danmark er Nordeuropas første tangavler klar til at levere til markedet, på Island er der allerede en række små virksomheder, som sælger dyrket og vild tang, og både på Færøerne og Grønland er der planer om dyrkning af tang og at øge udnyttelsen af naturlige forekomster. I Norge er i dag hovedbrugen af tang til produktion af alginat til tekniske formål, men også her er det nu aktiviteter knyttet til dyrkning og en vis udnyttelse af naturlige bestande til mad. Der blev fremsat flere forslag til tiltag for at anvende tang i mad: Det har høj prioritet, at indsamle og uddele information om tang. Til dette formål bør der oprettes en hjemmeside vedrørende tang fra nordiske vande. At få kortlagt anvendelsen af tang i Norden før i tiden (historisk), vil uden tvivl have stor nytte i det fremtidige arbejde med at få tang ind i Det Nye Nordiske Køkken. Forbrugerne må oplæres i at anvende og spise tang fra Norden. Flere initiativer kan sættes i værk, hvoraf et initiativ kan være, at uddele små prøver af tang til salater og brød. Der mangler beviser med hensyn til mange af de gode egenskaber i tang, og der bør intenst arbejdes med at indsamle disse beviser. Høstningen af tang bør øges, men dog til et begrænset niveau, idet tang er et vigtigt opvækstområde for dyr og fisk i havet. Der bør indsamles viden om tang bestanden, så denne kan forvaltes bæredygtigt. Udbudet af tang fra Norden må øges. Høstningen af tang vil være begrænset, og derfor må der sættes gang i opdræt af tang.

11 11 NNM II s konferens i Finland, okt 2011 Arbetsgruppen (Magnus Gröntoft, Bettina Lindfors). Nordiska ministerrådet, i samarbete med Nordic Innovation, inbjuder till en konferens om möjligheter och framtid för Nordisk Mat. Fokus för konferensen är måltider utanför hemmet, i våra institutionella foodscapes som skolor, sjukhus och personalmatsalar. Ämnet vinklas också åt klimatet, vilket är temat för det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den första dagen kulminerar i en middag, utformat som ett spännande matevenemang i regi av Matti Jämsen, Finlands kock i Bocuse d'or Konferensen erbjuder ett utmärkt tillfälle att träffa aktörer från den nordiska matkedjan, för diskussioner hur man utnyttjar potentialen i det nordiska köket. Med hjälp av sociala medier, kommer konferensen att nå en ny nivå av interaktivitet. Det kommer också att finnas en matmarknad, smakverkstad, posterutställning, mat på video, etc. som kommer att föra upplevelsen av det nordiska köket närmare konferensgästerna. Konferensen innehåller både program i plenum och tre undersektioner, nämligen, Mat, barn & hälsa, Offentliga Foodscapes samt de Nordiska havre dagarna. Mat, barn och hälsa Projektet vill sprida och utveckla kunskap om hälsosam mat samt bra utbildning kring mat, för unga. Sektionen samlar nationella initiativ som är inriktade på relationen mellan barn, mat och hälsa. Visionen om en Ny nordisk vardagsmat vill definiera och främja möjligheterna att ge våra barn bättre tillgång till näringsriktig, välsmakande och närproducerad mat och måltider. Public Foodscapes Mad til mange I Norden serveras dagligen fler än 5 miljoner måltider, som intas utanför hemmet. Det nordiska perspektivet är särskilt intressant i samband med offentlig catering. Det öppnar nämligen möjligheter att bygga upp en stark identitet som leverantörer av livsmedel med hög kvalitet. Denna sektion fokuserar på folkhälsan och utmaningarna med lokal mat. Här presenteras utveckling och erfarenheter från nordiska initiativ och projekt kring temat offentliga Foodscapes. Nordiska havre dagar 2011 I konferensen ingår också de årliga "Nordiska havredagarna". Det nordiska klimatet skapar optimala förutsättningar för havreproduktion, och som ett resultat producerar Norden förmodligen den bästa havren i världen. Havre är också "fylld med hälsofrämjande egenskaper" som kan ge goda effekter för breda konsumentgrupper.

12 12 26 sep 2011 Kommunikation och webbplats för NNM II Magnus Gröntoft, Bettina Lindfors Kommunikationsarbetet inom NNM II koordineras under år 2011 av programkoordinator Magnus Gröntoft, informatörerna Pauliina Munukka (slutat i augusti) och Bettina Lindfors samt journalisterna Iben Danielsen och Louise Windfeldt. Som grund för arbetet ligger NNM II s ramprogram och kommunikationsstrategi för åren I maj 2011 utarbetades en kommunikationsplan på basen av vilka följande kommunikativa åtgärder har vidtagits: Webbutveckling, Uppdatering av innehållet på de skandinaviska webbsidorna, ex. tillägg av personliga presentationer av de som deltar i NNM II Översättning av centrala webbsidor till engelska och finska Ny layout på startsidan samt ny struktur på valda webbsidor såsom nyheter, blogg, pressmeddelanden Nytt bildarkiv och nya bilder, som är fria att använda genom att ta i bruk Flikr-tjänsten (under arbete) Webbplatsen kompletterats genom sociala medier som synliggörs på startsidan; NNM s blogg, länkar till externa nordiska matbloggare, NNM:s facebook-sida samt Twitter-konto aktiverande kommunikativa åtgärder på de sociala medierna förverkligas under hösten kring NNM konferensen Besöksstatistik genom Google Analytics (ca 1500 unika besökare/månad) Övrig kommunikation Plan för kommunikativa rutiner för informatören Pressmeddelande utskick var annan månad fr.o.m. juli på projekt- och programnivå (skandinaviska språk + engelska) Nyhetsbrev inkl. händelsekalender utskick på danska och engelska månatligen (ca 700 prenumeranter) Initierande av nordiskt journalistnätverk och nätverk av fristående, seriösa matbloggare Utarbetande och i bruktagandet av nytt adressregister för utskick av informationsmaterial Medieuppföljning & utvärdering av kommunikation i samtliga informationskanaler Kommunikation inom projekten med fokus på teman såsom Public Food Diplomacy; Mat och kreativa näringar; Barn/unga och mat Kommunikationsplan för NNM konferens i Helsingfors (tilläggsresurs i form av konferensassistent under hösten) Månatliga möten inom kommunikationsgruppen för koordinering av kommunikativa åtgärder på programnivå. Kommunikationsgruppen består av programkoordinator, informatör, konferensassistent (hösten) och journalisterna. Effektiverat kommunikationssamarbete med näraliggande nordiska och nationella stakeholders

13 13 Ny broschyr om Ny Nordisk Mat Mattias Kroon. Från tidskriften Mat & Vänner DKK från NNM II Då den tidigare broschyren om Ny Nordisk Mat varit slut sedan länge, samt dessutom blivit inaktuella, har styrgruppen för NNM II beslutat att det skall skrivas en ny broschyr om Ny Nordisk Mat. Uppdraget gick till Mattias Kroon på tidningen Mat & Vänner. Broschyren som presenteras på konferensen i Helsingfors den oktober kommer inledningsvis att tryckas i en upplaga om ex. Ur broschyren Ny Nordisk Mat Över hela världen växer nu nyfikenheten på nordisk mat. Det är ett unikt tidevarv, aldrig förr har intresset för en helt ny matregion varit så starkt internationellt. Men är verkligen Norden en ny matregion? Egentligen inte, här i Norden har vi förstås ätit nordisk mat i tusentals år, fast det är först nu vi kanske börjar inse att vår matkultur är unik, och att det är hög tid att försöka definiera den. Norden som matregion delar många gemensamma ramar. Som det omfattande fisket, de enorma möjligheterna att plocka svampar och bär, de folkliga traditionerna att jaga och äta djur som skogar och fjäll har att bjuda på. Dessutom: kärleken till att lägga in, röka, salta och sylta allt det som ska ätas under de kalla årstiderna har länge följt oss. Rotfrukter, gryn och korn har också alltid varit nära till hands. Men det enorma området Norden har också skillnader, ibland stora sådana. Både i lokala högtider, sätt att förädla råvarorna och synen på vardagsmaten. Grönlands myskoxar betar inte i närheten av Norges skrei, och de svenska älgarna lever långt bort från de färöiska havskräftorna. Det gigantiska Norden, med alla sina traditioner, råvaror, attityder och influenser samt olika klimat och växtförhållanden, gör regionen till en mångfacetterad matkultur. En plats där de rena haven och den syrerika naturen skapar en grogrund för en hälsosam matfilosofi, en sund livsstil där känslan av frihet, öppenhet, medmänsklighet och sund framtid alltid är närvarande. Nordisk mat är också nordisk natur. Det bor förhållandevis få människor i den här omfattande regionen och naturen finns hela tiden närvarande. Skogarna, fjällen och haven är stora skafferier med gömda skatter att upptäcka. Hur vi kan ta vara på detta ännu bättre i framtiden är en av många frågor som bör funderas över.

14 14 Framdrift av programmet NNM II Koordinator och NNM II s arbetsgrupp. Sedan den nya styr- och arbetsgruppen i NNM II konstituerades i september 2010 har, förutom de ovan genomförda arbetena, även en rad andra grundläggande och fortlöpande arbeten genomförts. Arbetsgruppen har tagit fram en kommunikationsstrategi samt underlag till styrgruppen. Programmet har organiserats om och de administrativa rutinerna har omarbetats i och med att Jordbruksverket övertagit ansvaret som förvaltande myndighet. Det senare har inneburit enklare ekonomiska och administrativa rutiner. Upphandlingar av projektledare har gjorts enligt EU s direkt. Under inledningsskedet har flera möten hållits för att bygga upp nya arbetsrutiner och utforma innehållet i programmet. Det har varit korta intensiva arbetsmöten med högt deltagande. Fyra möten i arbetsgruppen (Kph, Mölle, Oslo, Island (vulkanutbrott)/oslo). Fyra möten i styrgruppen (Kph, Malmö, Kph, Åland). Två möte med KreaNord (Helsinki) Mycket tid åtgår att driva de olika processerna, så att NNM II s initiativ har hög prioritet hos de olika utförarna. Avsevärd tid har även använts för olika propåer från Ministerrådets sekretariat i Kph. I det fortsatta arbetet kommer arbetsgruppen att involvera de nya projektledarna, för att säkra att driften sker enligt de planer som beslutats. Mest närliggande är start av nya projekt, webbplatsen, sociala medier och planera för konferensen Därtill kommer att omsätta styrgruppens beslut till praktisk handling inom de områden som prioriteras vid mötet den augusti. Viktigt är också att informera de grupper som stöder NNM II finansiellt eller kan bli presumtiva finansiärer. Den av styrguppen beslutade inritningen på NNM II.

15 15 Genomförda aktiviteter

16 16 Mat och representation ( Public Food Diplomacy ) Några rekommendationer från styrgruppen för NNM II De nordiska länderna är kända för sin förmåga att lösa problem, för sina innovationer, sin rena natur samt inriktning på hållbar utveckling. Mat är en viktig del av denna nordiska kultur och en del av vår identitet och historia. Nordisk mat, med utsökta råvaror och spetskompetens inom gastronomi, bör därför användas som en synlig och smaklig del av det nordiska varumärket och ge uttryck för våra grundläggande värden och vårt samhälle. Med rekommendationerna nedan vill styrgruppen för Ny Nordisk Mat lyfta fram begreppet Public Food Diplomacy, som betonar maten och måltidens betydelse vid alla typer av representation och möten. Här vill vi att tankarna bakom Ny Nordisk Mat, vars grunder finns i det nordiska köksmanifestet 1 /, skall vara vägledande och vi vill understryka följande: Vi vill att den mat och de måltider som serveras vid möten i Norden, om möjligt avspeglar den årstid och den region där mötet hålls, men även andra värden som ligger till grund för det nordiska köket. Vi vill också att mat och måltider som bjuds vid internationella arrangemang förmedlar något av Norden. Vi vill att råvarorna till alla dessa måltider skall produceras enligt hållbara principer. Vi vill att mat och måltider skall inspireras av traditionell nordisk matkultur men också skapas utifrån nya förutsättningar och ett innovativt tänkande. Vi vill att maten och måltiderna utvecklas genom samverkan med kulturområdet. Här ser vi nya områden för kreativitet, där det nordiska köket dynamiskt kan agera tillsammans med andra kulturella och kommersiella sektorer och förstärka upplevelsen av ett arrangemang. Vi vill att maten och måltiden vid alla nordiska möten och arrangemang skall vara god, hälsosam och näringsriktig. Dessutom bör de mervärden som finns i anslutning till maten uppmärksammas, tillsammans med historien bakom, till inspiration för deltagarna. Vi, som är ansvariga för programmet Ny Nordisk Mat, uppmanar andra aktörer i det nordiska samarbetet att följa principerna i denna deklaration. 1 Se

17 17 Public Food Diplomacy Guidelines from the steering group for NNM II The Nordic countries are renowned for their ability to solve problems, for innovation, unspoiled natural resources and their focus on sustainable development. Food is an important component of Nordic culture and a part of our identity and history. Nordic cuisine, with its superb raw materials and excellence in gastronomy, should therefore form a visual and appetising element of the Nordic brand, expressing our fundamental values and reflecting our society. With these guidelines we, the steering committee for New Nordic Food, wish to present the concept of Public Food Diplomacy, which emphasises the importance of food and meals at all types of representative functions and meetings. We hope that the ideas behind New Nordic Food, a programme based on the Nordic Cuisine Manifesto 1 /, will serve as guidelines, and we wish to underline the following points: We wish that the food and meals served at Nordic meetings reflect both the season and the region in which the meeting is held, and that the food also reflects the other values that underpin Nordic cuisine. We also wish that the food and meals offered at international events convey aspects of Nordic values. We wish that the raw materials for all these meals are produced according to sustainable principles. We wish that the food and meals are inspired by traditional Nordic food culture, but that they are also created out of new conditions and an innovative approach. We wish that the food and meals are developed through interaction with the cultural sector. We see growing potential for new areas of creativity, where Nordic cuisine can co-operate in a dynamic manner with other cultural and commercial sectors in order to enhance the event experience. We wish that the food and meals at all Nordic meetings and events are tasty, healthy and nutritious. In addition, the values associated with the food and the story behind it should be taken into account as a means of inspiring those who attend the events. We, the steering committee responsible for the New Nordic Food programme, want to encourage others involved in official Nordic co-operation to follow the principles laid out in these guidelines. 1 / See

18 18 Nordic Food Days, in Washington Partly financed by Nordic Innovation. Some of the world s best chefs are brought together in Washington, DC to highlight the innovativeness and high quality of New Nordic Food. From 20/06/ /06/2011 The Best Chefs Gathered in the U.S. The embassies of the Nordic countries are proud to bring the region s best and most creative chefs to the United States for the very first time. We invite people to experience food prepared by five of the world s best chefs from Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden over the course of one week. While introducing New Nordic Food on the Washington restaurant scene, the chefs will also participate in culinary events all over the metropolitan area. The program includes exclusive culinary master classes, food demonstrations and other food related happenings. Nordic Food: Back to Basics New Nordic Cuisine reflects a back to basics approach to cooking. It is celebrated for its purity, simplicity, freshness and its original take on traditional dishes and for letting the ingredients shine. New Nordic Food reflects the changing seasons, and a modern, healthy, and sustainable approach to cooking that benefits nature, people, and society as a whole. In short, New Nordic Food is high quality food with no fuss. World Class Ingredients, Restaurants & Chefs New Nordic Food: Salmon Canapé. The overwhelming success of New Nordic Cuisine within the international culinary community means that today the Nordic region hosts some of the world s best chefs, as well as many Michelin rated restaurants where patrons can enjoy the organic, fresh and seasonal ingredients of the region. At this year s Bocuse d Or in Lyon one of the most prestigious culinary competitions in the world the chefs representing the Nordic countries did remarkably well by taking the first, second, third, fifth, and seventh places. Nordic Food Days is a joint event among the embassies of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, with the support of Nordic Innovation Centre. The event is the first of its kind, bringing world class chefs representing the Nordic countries together in the United States. New Nordic Food by Chez Dominique. Photo: Johannes Jansson/Norden.org

19 Mat och kreativa näringar, steg 1 Björn Ylipää DKK. En inventering har gjorts inom de nordiska länderna av matkonstnärer/regissörer för måltidsupplevelser. Inventeringen har begränsats till de aktörer som samarbetar med andra kreativa konstnärliga näringar. Här framkommer att i Danmark, Sverige och delvis Finland finns ett antal aktörer som utvecklat måltidsupplevelsen på ett kreativt sätt. Det finns dock ett flertal nya aktörer i olika projekt som tangerar detta projektets inriktning, en slags ketchupeffekt har uppstått. Under inventeringen har olika aktörer intervjuats för att skapa en grund för den vidare utvecklingen. Projektet innefattade även deltagande vid två olika workshops. Vid workshopen Public Food Diplomacy som hölls i Ny Nordisk Mat s regi i Stockholm den 9-10 mars och under Kulturforumet i Reykjavik den mars Inventeringen visar på stora möjligheter till utveckling av mat som en del i de kreativa näringarna och samarbeten mellan mat och de olika kreativa näringarna. Det finns redan flera exempel på lyckade arrangemang, men dessa måste bli fler. Foto: Ur föreställningen Drömmar Mat, musik, berättelser och rörelser. Lena Ylipää Abrahamsson drömmer om en köksträdgård. Vad är då skillnaden mellan en kreativ kock, matkonstnär, och regissör av måltidsupplevelser och är mat konst? Frågor som mer och mer kommer att ställas på sin spets. Att lyfta mat som konst är en viktig åtgärd och det första steget togs vid kulturforum i Reykjavik. En diskussion mellan de olika kreativa näringarna, inklusive KreaNord och Ny Nordisk Mat, hur finansiering av olika event skall lösas är också vikigt. Alla vill mycket, men finansieringen är ett problem. Hur arbetar då de aktörer som redan finns i Norden, ja utifrån intervjuerna kan man se tydliga likheter. Man är oftast en mindre kreativ grupp som arbetar fram en föreställning, event, upplevelse eller happening. Det är olika grupperingar utifrån olika uppdrag och här har man praktiskt redan visat att maten är en del av de kreativa konstnärliga näringarna. Samarbeten mellan konstnärer, musiker, designers, och matkonstnärer, har gynnat de som arbetat i projekten och gett nya infallsvinklar på själva skapandeprocessen men även resultatet på slutprodukten. Hur skall en skapande modell kunna se ut? Rapporten tar upp två olika modeller. Rekommendationer för steg 2 Utveckla arbetsmodeller och visa goda exempel för att lyfta frågan kring mat som konst. Skapa nätverk mellan matkonstnärer och andra kreativa näringar i Norden, via workshops och event. Skapa mötesplatser för kreativa näringar, t.ex. genom KreaNord s och Ny Nordisk Mat s hemsidor, som kan öka tillgängligheten för beställare. Arrangera testevent där olika typerna av arbetsmodeller testas praktiskt. Skapa möjligher för mentorskap för unga regissörer av måltider samt matkonstnärer. Foto: Kakinstallation ur Drömmar. Samproduktion mellan Knapsu music och Måltidsvision 2010.

20 20 21 Sep 2011 Ny Nordisk Mad og Kulturen Mads Holm DKK från NNM II. Kulturforum om Nordisk Madkultur marts 11, Nordens Hus, Reykjavik. Kulturforummet fandt sted på opfordring af de nordiske kulturministre (EK-K) for at forsøge at afdække NNMs programmets tanker om forbindelserne til kulturområdet. NNMs styregruppe havde ligeledes bevilliget støtte til konferencen. Kulturforummet samlede en bred vifte af aktører indenfor feltet mad og kultur, bl.a. udøvende kunstnere og madhåndværkere, teoretikere og embedsmænd. NNMs arbejdsgruppe havde lagt vægt på at kulturforummet også skulle initiere en faglig diskurs omkring NNM og dette skete i flere spændende indlæg bl.a. omkring mad som kunst, Maden som identitesskaber sammenlignet fx med skandinavisk møbeldesign og problemer omkring den nationalromantiske retorik omkring NNM. På opfordring af NNM programmets arbejdsgruppe var der lagt vægt på at udarbejde visuelt materiale til brug på hjemmesiden og i de såkaldt nye sociale medier. Researchgruppen, et dansk-islandsk produktionsselskab stod for dette og resultatet kan findes her: Resultat og muligheder Alle grupper var enige om at emnet på ingen måder var udtømt men at der bør arrangeres en opfølgende konference bl.a. med følgende mål og indhold: At kommunikere Ny Nordisk Mad med omverdenen ved hjælp af perspektivet Mad som Kunst. At lægge yderligere vægt på bæredygtighedspoblematikken i forhold til madkulturen og konkret at se på madkultur og design i dette lys. At se på madkultur og arkitektur i bred social sammenhæng. At udnytte indvandringen positivt også i forhold til Ny Nordisk Mad og fx lade en måltidskreatør gestalte et måltid der belyser indvandrere og deres madkultur som en positiv indflydelse på det Ny Nordisk Køkken. Konferencen afsluttedes (dvs. konference 2 begyndte) med et oplæg fra Björn Ylipää der direkte ledte frem mod workshoppen omkring NNM og de kreative industrier. Arbejdet/resultaterne fra denne workshop skal ses som konkrete resultater af nogle af kulturforummets diskussioner.

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Elisabet presenterar trender, tendenser och cases.

Elisabet presenterar trender, tendenser och cases. F ör 10 år sedan skrevs manifestet för det nya nordiska köket och rörelsen har väckt uppmärksamhet från hela världen liksom på hemmaplan. En förändringsprocess som utvecklats till en social och ekonomisk

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012

KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012 15 January 2013 1/6 KOMMUNIKATIONS RAPPORT 2012 Det nordiska köket skall skapa och inspirera till matglädje, smak och mångfald både nationellt och internationellt (Vision, NNM II ramprogram) ALLMÄNT Ny

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

NORDIC FOOD DIPLOMACY, FAS 2 Ny Nordisk Mat II

NORDIC FOOD DIPLOMACY, FAS 2 Ny Nordisk Mat II 18 februari 2013 1/5 NORDIC FOOD DIPLOMACY, FAS 2 Ny Nordisk Mat II Projektledare Charlotta Ranert, +46 737-181318, charlotta@charlottaranert.com Projektsida: http://nynordiskmad.org/projekt/nordic- food-

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II 1 Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org Tre nordiska länder på prispallen i Bocuse d Or 2011, i Lyon. Foto: lefotographe.com Repris: Tre nordiska länder på prispallen i EM Bocuse

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Agenda. Om uppföljningen (10 min) Undersökningsresultat (25 min) Sammanfattning och slutsatser (10 min) Bakgrund Metod och genomförande

Agenda. Om uppföljningen (10 min) Undersökningsresultat (25 min) Sammanfattning och slutsatser (10 min) Bakgrund Metod och genomförande Agenda Om uppföljningen (10 min) Bakgrund Metod och genomförande Undersökningsresultat (25 min) Kännedom om och relation till programmet Programmets målbild Effekter och nytta Information och kommunikation

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer