Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Infodag om RP den 13 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Infodag om RP den 13 maj"

Transkript

1 info 2:00 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Infodag om RP den 13 maj 4. Dagordning vid årsmötet Tillägg till verksamhetsberättelsen 5. Aktuella projekt vid Retinacenter i Lund 7. Sahlgrenska skriver brev till medlemmarna 8. Ljus i rum 15. Mörkret är inte längre ett bekymmer 16. På gång April 2000 Infodag om RP den 13 maj Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM Telefon: Postgiro , Postgiro (gåvor) Redaktör: Caisa Ramshage, tfn , Ansvarig: Leif Pehrson, tfn , Hemsida:

2 Våra informationsmaterial K L AV E R T R A M P i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de grodor vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. V I TAMIN A I N F O R M ATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr. vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil, kassett och diskett. RP - EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil, kassett och diskett. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil, kassett och diskett. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor, på kassett och diskett. Våra informationsmaterial är kostnadsfria vid beställning av enstaka exemplar, annars 20 kr styck. Du beställer på föreningens telefon Leveranstid ca 2 veckor. Flera av materialen finns även att hämta på vår hemsida: STUDIECIRKELMATERIAL Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. De är kostnadsfria och kan beställas från SRF på tfn

3 Infodag om RP den 13 maj Vilken hjälp kan man som retinitiker få från en syncentral? Är det ett ställe där man kan få en läsbandspelare eller riskera att få en käpp eller kanske en datoranpassning. Nej inte bara detta. Kom så får du veta mer. Du som inte kommit i kontakt med en syncentral har mycket att få reda på. Även du som redan har kontakt med din syncentral kan säkert fånga upp en del tips och tankar. Årets informationsdag arrangeras i samarbete med syncentralerna i Stockholms län. Vi retinitiker får tillfälle att träffa varandra, bli informerade om synrehabilitering och bli uppdaterade om det medicinska forskningsläget. Tidpunkt: Lördag den 13 maj 2000, kl Plats: Hörsalen, Syncentral Syd, Stockholm Taxiadress: Syncentral syd i gamla Långbro sjukhus, Älvsjö. Infart från Mikelsbergsvägen till hus 27 mitt emot Värdshuset. Tunnelbana: till Fruängen, 10 minuters promenad till syncentralen. Pendeltåg: till Älvsjö, buss 173 kl 10.15, buss 163 kl Anmälan: För att vi skall kunna arrangera lunchen behöver vi din anmälan senast måndagen den 8 maj till föreningens telefonsvarare på Telefon: Mer information och frågor: Leif Pehrson, tfn Program: 11.00: Årsmöte 12.00: Lunch (föreningen bjuder) 13.00: Syncentralen till vår hjälp : Utdelning av rese-, uppmuntrings- och eldsjälsstipendierna 15.15: Nytt från forskningsfronten 16.00: Avslutning Dagordning vid årsmötet Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, protokollförare samt två justerare/rösträknare) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för Revisorernas berättelse 8. Fastställande av balansräkningen samt beslut om disposition av resultatet 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 3

4 10. Ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och valberedningens ledamöter 11. Styrelsens förslag till budget samt årsavgift för 2001 (föreslås bordlagd till höstmötet) 12. Val av a. ordförande på 1 år b. kassör på 2 år c. 2 styrelseledamöter på 2 år d. 4 arbetande ersättare på 1 år 13. Val av en revisor och en revisorssuppleant på 2 år 14. Val av valberedning 15. Ev motioner 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande Tillägg till verksamhetsberättelsen Genom ett misstag blev Bengt Bengtssons namn felstavat i verksamhetsberättelsen för 1999 som ingick i förra numret av RP-info. Vidare föll nedanstående texter om uppmuntrings- och eldsjälsstipendierna bort. Uppmuntringsstipendiet 1999 års uppmuntringsstipendium på 3000 kr delades ut till synpedagog Kerstin Wikström, Vindelns folkhögskola. I maj 1996 tog Kerstin Wikström initiativ till att samla ett 30- tal retinitiker från Västerbotten och Norrbotten till en RP- kurs på Vindelns folkhögskola. Kerstin Wikströms initiativ har blivit en förebild för liknande träffar och kurser på andra håll. För oss med RP betyder det oerhört mycket att få träffa andra med liknande problem och upplevelser. När nu retinitiker från Västerbotten och Norrbotten åter gavs möjlighet att samlas på Vindelns folkhögskola i mars 99 ville vi uppmärksamma Kerstin Wikströms initiativ genom att tilldela henne årets uppmuntringsstipendium. Eldsjälsstipendium Som en hyllning till eldsjälen Rolf Klangebjer på hans 60-årsdag den 16 februari 1999 har styrelsen beslutat att inrätta ett eldsjälsstipendium i hans namn. Stipendiet som är på 3000 kr utdelas årligen till föreningsmedlem eller grupp av medlemmar, som i Rolf Klangebjers anda, bedrivit lokal verksamhet för retinitiker. Styrelsen beslöt att det första eldsjälsstipendiet skall tilldelas Rudi Hedvall och Kerstin Nordin, för den entusiasm och glädje de spridit genom att sedan ett par år hängivet organisera RP-pubar med gästframträdande på Brukarhuset i Stockholm. I fortsättningen fattas beslut om stipendiemottagare av föreningsstyrelsen i samråd med Rolf Klangebjer. 4

5 Aktuella projekt vid Retinacenter i Lund av professor Berndt Ehinger I förra numret berättade Berndt Ehinger om Wallenberg retinacentrum i Lund. Knut och A l i c e Wallenbergs stiftelse har givit 15 miljoner kronor för att förstärka retinaforskningen. Här fortsätter Berndt Ehinger med att beskriva aktuella forskningsprojekt och de senaste framstegen. Näthinnan i ögat kan liknas vid filmen i en kamera. Näthinnan (retina) sitter i bakre delen av ögat och fångar upp ljuset som faller in genom linssystemet i ögats främre delar. I näthinnan omvandlas ljuset till nervsignaler som leds i hjärnan via synnerven. Näthinnan är ett högt specialiserat organ som ofta degenererar. Man räknar med att var tretusende invånare i Sverige är drabbad. Detta gör att detta är bland de allra vanligaste orsakerna till synskada på människor i arbetsför ålder. Tar man med åldersberoende degeneration av näthinnans gula fläck blir siffrorna ännu mycket högre. Bortåt var fjärde eller var femte av oss kommer att förlora läsförmågan på grund av problem med gula fläcken de sista åren av vår levnad, en mycket hög siffra. RP-typ och prognos Docent Sten Andréasson (med medarbetare: doktor Vesna Ponjavic och på avdelningen för klinisk kemi docent 5 Magnus Abrahamsson och doktor Ulf Ekström). Tillsammans med olika kemister världen runt, inklusive medarbetarna i Lund, har vi i nu rätt många patienter identifierat det fel i näthinnans ämnesomsättning som leder till att den degenererar. Metoden vi använder är att vi går via cellens nukleinsyror (oftast DNA) som skvallrar om hur olika enzymer och andra äggviteämnen ser ut, så kallad molekylärbiologisk teknik. Vi jämför sedan felet med de symptom patienten har, bland annat med avancerad elektrisk undersökning (s.k. multifokal-erg). Vi försöker på detta vis skapa bättre reda bland de nu kanske flera hundra olika varianter av näthinnedegenerationer som det börjar se ut som om det finns. För patienterna betyder detta att vi ofta kan ge exakt besked om vilken sjukdom de lider av (vilket är av mycket större psykologiskt värde än många anar) och att vi kan ge dem en god prognos, vilket alltid upplevs som en lättnad, även om beskedet inte alltid är vad man hoppats på. På sikt håller vi därmed också beredskap för att sätta in behandling så snart bra sådan dyker upp. Vi har goda förhoppningar om att detta skall bli verklighet. De behandlingar som finns i dag är antingen inte särskilt effektiva eller också gäller de enbart mycket sällsynta varianter av degenerationer av näthinnan.

6 Transplantationer Doktor Fredrik Ghosh, (medarbetare doktoranderna Johan Wasselius, dr. Ola Rauer): Vi har nyligen visat att man med förbättrad kirurgisk teknik kan få mycket prydliga näthinnetransplantat, så prydliga att de är svåra att skilja från en normal näthinna. Dessa prydliga transplantat överlever betydligt bättre än tidigare typer, så bra att vi oväntat ser att också vuxen näthinna låter sig transplanteras med framgång. I viss utsträckning börjar vi också se att transplantatet kopplar upp sig på värddjurets nervceller så att det börjar se ut som om signaler verkligen överförs från transplantat till värddjur. Dessa nya observationer börjar ge förhoppningar om att kanske kan man i framtiden tänka sig att använda transplantat från vuxna donatorer, vilket dramatiskt ökar tillgången på vävnad för transplantat. Vi har också börjat se att transplantat mellan olika djurslag (råtta till kanin) kan låta sig göras utan att man behöver trycka ned immunförsvaret. Kanske kan man då i framtiden tänka sig att använda transplantat från specialuppfödda grisar med låg immunogenicitet? Johan Wasselius gör också grundläggande studier på hur näthinnans nervceller fungerar, och injicerar för ändamålet färger i celler med hjälp av ett speciellt mikroskop. De injicerade cellerna färgas sedan på olika vis för att se vilken typ de är och vilka sorters receptorer de har. Så småningom hoppas vi på att kunna använda denna teknik för att se hur transplantat kontaktar värddjurets näthinna. Doktor Maria Thereza Perez (medarbetare doktoranden Yiqin Zhang): Reglersystem för programmerad celldöd i retina (apoptos). Kontakter mellan transplantat och värdnäthinna. Näthinnan förtvinar (degenererar) på patienter därför att det uppträder mer så kallad programmerad celldöd i dem än vad det skall. Det är alltså viktigt att studera hur denna reglering går till. Doktor Perez har bl. a. sysslat med detta. Det är också viktigt att förstå hur näthinnetransplantat bildar kontakter med värdnäthinnan, och doktor Perez har nyligen utvecklat en särskild teknik för att se sådana. Hon använder den för att analysera transplantats utveckling på framför allt råttor, både normala och med ärftlig degeneration av näthinnan. Ett särskilt glykoprotein, neurocan, tycks vara inblandat i regleringen av dessa kontakter, och doktor Perez studerar dem. Stamceller Dr. med. sci. Karin Warfvinge (medarbetare doktoranderna dr. Christina Kamme och dr. Anita Blixt): stamcellstransplantationer i retina Stamceller tilldrar sig för närvarande mycket stort vetenskapligt intresse. De är celler som har kvar förmågan att kunna utveckla sig till olika mogna celltyper. Det har tidigare varit omöjligt få tag på sådana, men nu har detta börjat ändra sig. Karin Warfvinge har hittat ett par cell-linjer, skapade av dr. E. Snyder vid Harvard University, som beter sig mycket snällt när man sätter dem i eller vid en råttas näthinna. Vi har tidigare prövat andra sådana här stamcellslinjer, men de har 6

7 vuxit mycket okontrollerat och förstört värdens näthinna, vilket naturligtvis inte är önskvärt. För råttor betyder detta att om de har en näthinnesjukdom som beror på att det saknas något som friska nervceller producerar, så kan vi nu bota dem. Förhoppningen är att vi eller andra laboratorier skall få fram celltyper som kan göra samma sak på människor. Odlade näthinnor Professor Theo van Veen, Doc Kjell Johansson: Vi vill kunna styra hur näthinnetransplantat utvecklas, och i synnerhet vill vi se hur olika s. k. tillväxtfaktorer påverkar dem. Kjell Johansson har därför skapat ett system för att odla näthinnor baserat på vårt samarbete med professor Theo van Veen i Göteborg. Vi kan nu få näthinnor från råttfoster att utvecklas fint i odlingen så att de nästan blir som normala näthinnor. Men bara nästan, och det är detta nästan som är poängen: vi testar nu hur olika stimuleringar, ämnen (tillväxtfaktorer) och odlingsmiljöer påverkar utvecklingen. Behandling? Någon riktigt bra behandling av degenerationer i näthinnan finns ännu inte, men den mycket snabba utvecklingen av kunskaper om hur nerver i näthinnan fungerar har lett till att forskarna vågar börja tro att bra behandlingsmetoder kan komma fram inom inte alltför orimligt lång tid, kanske redan om några år. Inte genast alltså, men ändå inte så långt bort att det verkar alldeles hopplöst. Sahlgrenska skriver brev till medlemmarna av Leif Pehrson På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg forskar man sedan länge kring Ushers syndrom. Vid Ushers syndrom har man RP kombinerad med hörselnedsättning och ibland även balansproblem. Professor Claes Möller försöker nu göra en kartläggning av hur många i Sverige som har Ushers syndrom. Detta kommer att leda till en mycket bättre förståelse och förhoppningsvis bättre hjälp till de drabbade. normalt inte ut medlemmarnas adresser till utomstående. Styrelsen har dels bedömt ändamålet med undersökningen vara mycket angeläget, dels bedömt det mest praktiskt att brevet med frågan sänds ut direkt från Sahlgrenska. Vi kommer därför att för denna undersökning ställa adressetiketter till Sahlgrenskas förfogande på de medlemmar som är retinitiker. Man har bett föreningen om hjälp för att få kontakt med de av våra medlemmar som har Usher. Eftersom vi inte vet vilka som inte har Usher måste man fråga alla. Föreningen lämnar 7 Om du INTE vill att vi skall lämna ut din adress för ovanstående ändamål kan du före 10 maj ringa föreningens telefonsvarare på och meddela oss.

8 Ljus i rum av professor Anders Liljefors, KTH Anders Liljefors, som är professor i Belysningslära vid Kungl tekniska Högskolan, fortsätter sin artikelserie om belysning och hur den påverkar seendet. I denna artikel behandlas ljusets och rummets fysikaliska egenskaper och hur de påverkar vår upplevelse av omgivningen. Ljusnivå Den upplevda ljusnivån i ett rum påverkas mera av rumsytornas reflektans än av hur mycket ljusstrålning som finns i rummet. Om ett rum har vita ytor kan redan mycket lite ljus vara tillräckligt för att rummet skall upplevas relativt ljust. Är rumsytorna mörka blir ljusnivån relativt sett låg även om rummets belysningsstyrka är mycket hög. Upplevelsen av ljusnivån i rummet påverkas därtill av ljusnivån på en avgränsad plats i rummet. Rummet som helhet kan uppfattas mörkare om ljuset på en plats ökas väsentligt. På samma sätt kan intrycket av hög ljusnivå inom en avgränsad del av rummet minska om ljusnivån i rummet som helhet ökas. Den upplevda ljusnivån kan också förstärkas av ljushetsskillnader. En monoton belysning utan variation brukar ge intryck av lägre ljusnivå, än om samma ljusflöde ges en varierad ljusfördelning. Slutligen kan noteras inverkan av ljusets färg på hur ljusnivån uppfattas. Ett rum med måttlig belysning av låg färgtemperatur uppfattas som regel ljusare än med samma ljusflöde av högre färgtemperatur. Ljusnivån har såväl fysiologisk som psykologisk betydelse. För detaljseendet innebär en hög ljusnivå också hög kontrastkänslighet. Det finns även ett samband mellan ljusnivåns skala från mörkt till ljust och en fysiologisk skala mellan vila och vakenhet, passivitet och aktivitet. Det flödande rika ljuset inbjuder till aktivitet, medan mörkret lockar till vila. Det är uppenbart att ljusnivån har en stark inverkan på ljusupplevelsen. Det handlar dels om ett välbefin n a n d e, mera än att i en avgränsad mening se bra. Men det är lika uppenbart, att om man tycker sig se bra eller inte också påverkar välbefinnandet. Att inte väl kunna uppfatta det man behöver se ger irritation och onödig ansträngning. Upplevelsen av ljusnivå när man träder in i ett rum har starka kopplingar till känslor av olika slag. Att t ex komma in i ett ljust rum från ett mörkare kan vara befriande. Att gå in i ett mörkare rum från ett ljust känns på annat sätt. Hur man värderar ljusnivå när man vistas i ett rum beror givetvis på vad man gör i rummet, vad man behöver se, men också på vem man är, vad man är van vid, vad man tycker om etc. Vad som är lämplig ljusnivå i ett sam- 8

9 manhang beror därför av många faktorer. Det är alltid en fördel om ljusnivån i ett rum kan varieras, gärna inom vida g r ä n s e r. De karaktärsförändringar som belysningen kan ge rummet genom ljusnivån förutsätter att ljusflödet ändras i relativt stora steg. En fördubbling av belysningsstyrkan får rummet att upplevas ljusare, men långtifrån dubbelt så ljust. Negativa upplevelser som kan knytas till ljusnivån kan handla om att rummet är såväl för mörkt som för ljust. Känslan av att det är för mörkt har både med välbefinnande och synprestation att göra. Man blir trött, känner obehag, ser inte det man vill se. Liknande effekter uppstår om rummet upplevs för ljust. Bländning och blänk inverkar ofta i detta sammanhang. Dessa faktorer är som regel svårare att bemästra ju mera ljusstrålning man för in i ett rum. Men även utan dessa störningar kan ljusnivån vara obehagligt hög. Det finns såväl ekonomiska som praktiska skäl att begränsa ljusflödet i ett rum. Adaptationen gör också ökningar av belysningsstyrkan i ett rum allt mindre märkbara ju högre utgångsläget är. Man bör därför inte överdriva betydelsen av belysningsstyrkan på bekostnad av övriga kvalitetsfaktorer i ljusupplevelsen. Det finns inget direkt samband mellan den upplevda ljusnivån och den fysikaliska ljusintensiteten. Ett rum kan uppfattas för mörkt på grund av att rumsytorna har låg reflektans. En ökning av belysningsstyrkan för att ge ljusare rumsintryck ger då ringa effekt. Istället bör rumsytornas reflektans ökas. 9 Monoton ljusfördelning kan också bidra till känslan av att ljusnivån är för låg. Detta även om den är tillräcklig för synarbetet och detaljseendet. Saknas varierade luminanser i synfältet ser rummet lätt jämngrått ut. Om belysningen istället är varierad, uppfattar man på ett annat sätt ljusets närvaro i rummet. Detta kan förstärka intrycket av ljusnivån, även om ljusflödet är oförändrat. Ljusfördelning Ljusfördelningen påverkas av fönsters och armaturers utformning och placering i förhållande till reflektans och läge av rummets golv, väggar, tak och andra ytor som återkastar ljuset. Således är alla ytor som på något sätt påverkar ljusstrålningen genom reflexion, transmission, absorbtion eller brytning också medel för att påverka ljusfördelningen i rummet eller arbetsplatsen. Av särskild vikt är den ljusbehandling som sker direkt vid ljuskällan, d v s hur fönstret eller armaturen behandlar ljusstrålningen innan den går vidare i rummet. Ljusfördelningen i ett rum betyder mycket för rummets karaktär, och är ett påtagligt medel för gestaltningen av ett rum. Ljusfördelningen kan varieras i stor utsträckning, och redan relativt små förändringar av denna egenskap får betydelse för rummets totala karaktär. Olika principer för ljusfördelning i ett rum kan var och en knytas till sin speciella grundkaraktär. Även om dessa är påtagliga i synupplevelsen, är det inte alldeles lätt att beskriva dem i ord eller bild. Som nämnts tidigare är det bara genom egna iakttagelser och

10 erfarenheter som man kan få kunskaper om belysningens möjligheter att gestalta ett rum. Det gäller i allra högsta grad om ljusfördelningen. Frågan om vilken ljusfördelning som är önskvärd hänger i hög grad ihop med det sammanhang som belysningen förekommer i. Vad som är otillfredsställande i ett fall, kan vara bra i ett annat. Ljusfördelningen måste stämma med rummets utformning och den verksamhet som bedrives där. Det förutsätter att den som planerar har god förmåga till inlevelse i önskad rumskaraktär. Obehag som härleds till ljusfördelningen kan förklaras av såväl för stor som för liten ljushetsvariation. Lämpligt variationsområde bestäms av synsinnets gränser för vad som uppfattas behagligt. Alltför stora ljushetsskillnader gör det svårt att uppfatta en obelyst del av rummet i förhållande till en belyst. Dessa skillnader kan också ge viss grad av bländning. En alltför ojämnt belyst arbetsyta är också en vanlig anledning till obehag. Det alldeles jämnt fördelade ljuset i ett rum å andra sidan ger lätt en monoton och trist karaktär, i synnerhet om även väggarna saknar ljushetsskillnader. En icke önskad monotoni kan dock enkelt undvikas. Synsinnets känslighet för ljushetsskillnader gör att relativt måttiga ljusvariationer kan bryta det monotona intrycket. Redan en belyst intressepunkt i ett för övrigt jämnbelyst rum kan vara tillräckligt för att förbättra ett annars trist rumsintryck. Skuggor Bedömning av skuggförhållandena i ett rum gäller i första hand skuggans formbeskrivande egenskaper. Skuggan kan framhäva eller förvanska den upplevda formen hos ett föremål eller ett rum. Bedömningen avser hur väl skuggorna bidrar till att beskriva det man ser. Vår tolkning av formvärlden har sin utvecklingshistoriska grund i det naturliga ljusets belysningsförhållanden. Dagsljusets riktningsvariationer, från det helt diffuserade ljuset en jämnmulen dag till det starkt riktade solljuset, ger skuggor av mycket olika karaktär som alla uppfattas naturliga i sitt sammanhang. De beskriver också formen på föremål och rum på ett sätt som vi är vana vid. Det betyder inte att ett föremål i naturlig belysning alltid framträder på sitt tydligaste sätt. Men det naturliga ljuset ger sällan en skuggsituation som förvanskar formupplevelsen. Studier har gjorts av vilken skuggivning som bäst beskriver ett ansikte. Det förvånar knappast att riktat ljus snett framifrån och snett uppifrån i kombination med en diffuserad belysning anses ge det bästa resultatet. Riktat ljus snett nedifrån eller uppifrån ger ansiktet förvrängda uttryck. Ju otydligare skuggorna är, desto mindre stöd ger de synsinnet för dess uttolkning av vad ögonen ser. För behagligt seende är nyanserad skuggbildning en förutsättning. I praktiken innebär detta att armaturerna väljs så att deras lysande ytor avvägs väl i förhållande till armaturplacering och belysningsfunktion. 10

11 Uttolkningen av skuggsituationen i ett rum är entydig, endast om dess belysning åstadkommes med en enda ljuskälla. Med flera armaturer kommer skuggförhållandena att variera på olika platser i rummet. Detta kan berika den visuella upplevelsen, men kan också bidra till att ett rum är svårtolkat visuellt. Skuggor kan också vara direkt besvärande för seendet. Det är inte ovanligt att det man vill se ligger i skugga, därför att armaturen har en olämplig placering. Kan inte armaturen eller synobjektet flyttas, belyses detta med särskild armatur. Mörka skuggor ger stora kontraster som ofta är tröttande för seendet, i synnerhet om deras konturer är skarpa. Ljusa och diffust avgränsade skuggor ger väsentligt bättre synkomfort. Reflexer Reflexerna utgöres av speglingar som uppstår enligt fysikens lagar om spegelbilder. Reflexernas läge bestäms av ögats position i förhållande till såväl den yta som ger reflexer som till den ljuskälla (yta) som speglas. Om någon av dessa tre faktorer förändras påverkas också reflexens läge. Reflexernas karaktär bestäms dels av den yta där reflexerna uppstår, dels av ljushet och utbredning av den ljuskälla (yta) som speglas. Den reflekterande ytans glans avgör reflexernas skärpa, och dess reflektans inverkar på hur tydligt reflexerna uppfattas. Ju mattare yta, desto diffusare konturer får reflexerna, för att i den matta ytan helt upplösas. Ju ljusare ytan är, desto mindre blir kontrasten mellan 11 r e flexen och ytan, varvid refle x e n s påtaglighet minskar. Reflexens utbredning hänger samman med den reflekterade ytans optiska egenskaper, area hos ljuskällan samt dennas avstånd från ytan. Reflexens intensitet påverkas av ljuskällans luminans i riktning mot reflexen. Reflexerna ger liv till vad vi ser. Ord som skimmer, glitter etc beskriver ofta starkt positiva upplevelser, där reflexer av skiftande slag finns närvarande. Att ta vara på reflexernas möjligheter är därför att berika synupplevelsen. Medel för detta är å ena sidan glansegenskaperna hos rumsytor och inredning, å den andra de reflexgivande egenskaperna hos fönster och armaturer. Elljuskällorna erbjuder härvid ett rikare register än dagsljuset, alltifrån intensivt lysande, närmast punktformiga glödtrådar till de stora lysande ytor som t ex indirekt belysta tak ger. De senare kan få även blanka föremål att se matta ut, då reflexionen får karaktären av en grå slöja över föremålet. Speglas istället t ex nakna glödlampor uppstår den gnistrande effekt som förknippas med den blanka ytans karaktär, i synnerhet om klara glödlampor användes. Helt matta ytor spelar ej med ljuset på detta sätt. De kan lätt framstå som livlösa. Det hindrar inte att just den helt matta ytan i rätt sammanhang kan ha stora skönhetsvärden, t ex en vitkalkad putsyta. Just frånvaron av reflexer ger ett starkt uttryck till ytan, vars textur härvid beskrives av skuggan ensam. Den alldeles texturlösa, släta matta ytan kan däremot uppfattas

12 som immateriell, när varken skuggor eller reflexer berättar om dess egenskaper. Synförsvårande blänk, som reflexerna vanligen kallas när de stör seendet, är en av de vanligaste orsakerna till synbesvär i arbetet. Vid en arbetsplats måste blänk så långt möjligt undvikas i de synriktningar som bestäms av arbetet. I första hand gäller det att undvika att reflexer uppstår i själva synuppgifterna. Blänket försämrar kontrasterna, så att man inte kan eller har svårt att urskilja det man måste se. Reflexerna ger också ljusfläckar som i olika grad verkar störande på seendet. De kan vara påtagligt bländande, men även utan att vara särskilt intensiva kan de dra blicken till sig alldeles i onödan. Blanka föremål bör därför undvikas inom arbetsområdet. A t t städa detta från onödiga reflexer bidrar till en behagligare synsituation. Grundregeln för att undvika blänk är att ljuset har rätt riktning i förhållande till synuppgifterna. Det är lägena på arbetsmaterialets reflekterande ytor som avgör vilken ljusriktning som är lämplig. Ljus snett bakifrån är ingen allmängiltig regel utan gäller t ex för läs- och skrivarbete vid ett vanligt skrivbord, där arbetsmaterialet ligger i ett horisontalplan. Armaturen inverkar på reflexerna inte bara genom sitt läge, utan också genom utformningen av de lysande ytor i armaturen som speglas i reflexerna. Observera att bländskydd av rastertyp, som är öppna nedåt, inte hindrar att det uppstår blänk under lampan. Denna typ av bländskydd skärmar endast det ljus som annars skulle gå direkt mot ögonen. För att ta bort eller minska inverkan av blänk är det ljusstrålning i riktning mot den reflekterande ytan som måste åtgärdas. Orsakas blänket av en oavskärmad ljuskälla, kan det ofta dämpas genom diffusion, t ex med en opalskiva som fördelar ljusstrålningen på en större yta och därigenom får lägre luminans än ljuskällan direkt. En sådan diffuserande skiva bör ha så stor transmission som möjligt utan att diffusionseffekten går förlorad. Bländning Starkast bländningsirritation ger en yta om dess avgränsning mot omgivningen är skarp. En viss ljushetsskillnad upplevs därvid obehagligare än om det finns en mjuk övergång mellan de olika ljusa ytorna. Även en stegvis övergång mellan de olika ytornas ljushet kan verksamt bidra till ökad synkomfort. Att medvetet framkalla upplevelser av viss bländning kan i rätt sammanhang ge positiva kvaliteter. Bländning kan ge en i det närmaste fysiskt förnimbar upplevelse av ljuset. Det kan t o m göra ont i ögonen, men ändå ge en positiv känsla för ett ögonblick. Solglitter på vatten kan vara ett exempel. I längden är det dock synnerligen ansträngande och tröttsamt, och gör solglasögon nödvändiga. Kristallkronan med levande ljus är exempel på ringa grad av bländning av ett helt annat slag. Dess små intensiva ljuspunkter med inslag av spektralfärger blir levande genom ljuslågornas brytning i de rörliga prismorna. För denna ljuseffekt har engel- 12

13 skan ett särskilt ord sparkle, som också används t ex om sparkling champagne. Att uppnå effekter av sparkle kräver att man är mycket lätt på handen. Nakna klara glödlampor måste som regel dämpas genom strömreglering, för att inte ge irriterande effekter. Den ringa, men i rätt sammanhang starkt karaktärsskapande bländningseffekten, kräver lätt hand och utprovning med stor omsorg. Det är vanligt med störande effekter av bländning såväl från fönster som från armaturer, men också i andra sammanhang där kontrasterna blir för stora, mellan ytor som är belysta olika mycket, bländande reflexer etc. Grundregeln för att eliminera bländning, är att utjämna eller minska de kontraster som ger upphov till irritation. Detta kan åstadkommas genom i huvudsak tre åtgärder: Den bländande ytan skärmas av i aktuella blickriktningar: Vid fönster används t ex markiser, persienner, gardiner etc. Det är inte bara direkt sol som behöver skärmas. Även synlig del av himlen kan föranleda bländn i n g s b e s v ä r. Avskärmningen måste också utformas så att nödvändig kontrastutjämning verkligen erhålls. En solbelyst vit gardin t ex kan beroende på materialegenskaper, bli mer bländande än fönstret utan gardin. En vanlig anledning till bländning är armaturer och bländskydd som ger otillräcklig avskärmning av ljuskällan. Att uppnå bländfri belysning kräver att armaturvalet görs med stor omsorg, med hänsyn tagen till armaturernas placering i rummet och aktuella blickriktningar. Kontrasten minskas genom att den bländande ytans omgivning görs ljusare: Väggytor med hög reflektans kring ett fönster minskar risken för bländning. För att få ytterligare kontrastutjämning kan det ibland vara motiverat att belysa väggen runt fönstret. En ljusare bakgrund kan på samma sätt minska bländningseffekten från en armatur med hög synlig luminans. Bländningseffekten minskas genom en graderad övergång Mellan bländande yta och omgivning: Graderade övergångar mellan glas, fönsterbåge, karm, nisch och vägg bidrar till att förmedla dagsljuset och göra ett fönster behagligt. Även armaturer utformas med fördel så att kontrastutjämning erhålles. Ljusfärg I praktiken är vanligen ljusfärg den mest svårbemästrade ljusegenskapen. Hur dess många faktorer samverkar är långtifrån helt klarlagt. Samband mellan färgtemperatur hos ljuskällan och belysningsstyrkan för behaglig ljusfärgsupplevelse har påvisats experimentellt. Ljuskällans färgtemperatur ger dock ensam ingen garanti för ett varmt ljusintryck. Ju jämnare ljuset fördelas, desto större är risken för att ljusfärgen uppfattas grådaskig. En ensam glödlampsarmatur mitt i taket, ger sällan varm ljusfärg trots glödlampans låga färgtemp e r a t u r. Är glödlampan därtill oavskärmad bidrar även bländningen till att ge belysningen dess otrivsamma karaktär. Bländfritt ljus som är riktat så att ljusfördelningen blir varierad ger osvikligt en bättre grund för en varm ljusatmosfär. 13

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för 2002 4. Ändrad

Läs mer

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen info 5:99 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Sid Innehåll 3 Välbesökt höstmöte 3 Tack Kjell Yngve! 3 Inbetalningskort för årsavgiften 3 Efterlysning 3 På gång 4

Läs mer

En utmaning i Härnösand

En utmaning i Härnösand info 1:05 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-april 2005 En utmaning i Härnösand Medlemmar ute i landet klagar ibland på att många RP-träffar äger rum i Stockholm.

Läs mer

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21 Retinanytt 4:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa december - februari Intressant möte i Lund Den 9-10 oktober ordnade RP-föreningen ett kombinerat nordiskt möte och

Läs mer

info 1:08 Två viktiga RP-träffar Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Mars Maj 2008

info 1:08 Två viktiga RP-träffar Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Mars Maj 2008 info 1:08 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Mars Maj 2008 Två viktiga RP-träffar En svensk och en internationell RPträff kan du läsa mera om i detta nummer. Det är

Läs mer

info 3:03 Svenska RP-föreningen Välkomna till Vindeln och Almåsa Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Höstmöte 29/11 Vindeln 24-26/10

info 3:03 Svenska RP-föreningen Välkomna till Vindeln och Almåsa Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Höstmöte 29/11 Vindeln 24-26/10 info 3:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2003 Välkomna till Vindeln och Almåsa Under hösten blir det två lokala veckoslutsaktiviteter. Den ena

Läs mer

RP-info 2:97 April 1997

RP-info 2:97 April 1997 1 of 5 2009-11-04 19:42 RP-info 2:97 April 1997 Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) Ansvarig: Leif Pehrson, tel. 08-790 88 01

Läs mer

Albinism Nyhetsbrev 325

Albinism Nyhetsbrev 325 Nyhetsbrev 325 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Ushers syndrom Nyhetsbrev 257

Ushers syndrom Nyhetsbrev 257 Nyhetsbrev 257 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen?

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen? Aktuellt om Vetenskap & hälsa Hur fungerar våra sinnen? Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS vid Region Skåne

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 December 2011 Nr 6 Deltagarna på DBNSK-mötet - Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Innehåll Ordförande har

Läs mer

akna m< Hans Allan Löfberg

akna m< Hans Allan Löfberg akna m< u Hans Allan Löfberg Statens institut för byggnadsforskning Statens institut för byggnadsforskning Redaktör: Birgitta Eneroth Grafisk form: Margareta Johansson Ritningar och gradskivor: Folke Glaas

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM DINA ÖGON FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON MAJ 2005 Dina Ögon testar synen Var det länge sedan du testade synen? Vår reporter hade inte gjort det sedan han

Läs mer

arbetsmiljön i privattandvården

arbetsmiljön i privattandvården arbetsmiljön i privattandvården arbetsmiljön i privattandvården Prevent 2002 Första upplagan, första tryckningen. Denna version av arbetsmiljön i privattandvården som pdf är uppdaterad i december 2003.

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbete för unga personer med dövblindhet Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor 2007 ISBN

Läs mer

DEN RYMLIGA GRÅHETEN - Om färg, ljus och rum

DEN RYMLIGA GRÅHETEN - Om färg, ljus och rum Karin Fridell Anter & Ulf Klarén DEN RYMLIGA GRÅHETEN - Om färg, ljus och rum KU Konstfack 2008 DEN RYMLIGA GRÅHETEN (The Spacious Greyness) - Om färg, ljus och rum Karin Fridell Anter & Ulf Klarén FÖRORD

Läs mer

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008

nya Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2008 nya Nr 3 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhund på Vision 2008 i Montreal, sid 14 Folkhögskolekurser svårfyllda, sid 6 SPSM:s inriktning, sid 3 nya Ges ut

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012 nya Nr 1 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering När Margareta ser bäst använder hon excentrisk fixation, sid 14 Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 nya

Läs mer

nya Optiker med Norrlandstema, sid 5 Visuella barriärer, sid 19 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 4 2006

nya Optiker med Norrlandstema, sid 5 Visuella barriärer, sid 19 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 4 2006 nya Nr 4 2006 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Barn och punktskrift, s 15 Optiker med Norrlandstema, sid 5 Visuella barriärer, sid 19 nya Ges ut i samarbete mellan

Läs mer

nya Workshop i O&F, sid 17 O&F i Hongkong, sid 24 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2007

nya Workshop i O&F, sid 17 O&F i Hongkong, sid 24 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2007 nya Nr 1 2007 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Mia Karlsson och Gun Olsson, två av förgrundsgestalterna på FFS' studiedagar, s 4 Workshop i O&F, sid 17 O&F i Hongkong,

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

nya Standardregler för punkt, sid 15 Styrelsepresentation, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2006

nya Standardregler för punkt, sid 15 Styrelsepresentation, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2006 nya Nr 2 2006 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Sc Västerås arrangerar regiondag, s 4 Standardregler för punkt, sid 15 Styrelsepresentation, sid 20 nya Ges ut i samarbete

Läs mer