2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och snappa upp vilka vindar som blåser när det gäller svenskt samhällsbyggande. Precis som förra året deltar vi tillsammans med vår branschorganisation STD. I år är det ju supervalår vilket är lite speciellt. Vi har just haft ett EU-val som bland annat handlade om miljöfrågor. Att anpassa samhället för klimatförändring och medverka till minskad energianvändning är två nyckelfrågor för verksamheten inom WSP. Nu är också valarbetet igång för riksdagsvalet. Valår brukar innebära att osäkerheten i svensk ekonomi blir mycket större. Viktiga framtidsfrågor för oss konsulter är förstås stadsutvecklingsfrågor. Hur ska vi kunna skapa attraktiva, hållbara städer som fungerar för våra barn och barnbarn? Inom WSPs koncept Design Future Cities har vi tagit fram rapporter och exempel på hur täta städer också kan vara smarta och gröna städer. Mer om detta hittar du i detta nummer av vår kundtidning. Bostadsfrågan, och hur den ska finansieras, är ett annat viktigt ämne som vi konsulter följer med intresse. WSP har i dagarna lanserat en tävling om hur man kan skapa framtidens miljonprogram. Om detta och mycket mer berättar vi förstås i Almedalen. Vi laddar med information och experter på plats som kan berätta hur vi på WSP ser på alla de olika aspekterna av designing future cities. Välkomna att besöka oss! Magnus Meyer VD WSP Sverige AB NYHETER RIKARD APPELGREN LÄMNAR WSP Rikard Appelgren, VD för WSP Europe AB, har tagit beslutet att lämna WSP efter arton år i företaget. Efter en inledande period som uppdragsledare på WSPs Malmökontor har han varit avdelningschef, affärsområdeschef och vice VD innan han 2002 blev VD för WSP Sverige AB. Sedan 2006 har Rikard även varit VD för WSP Europe AB. Rikard lämnar sin anställning med omedelbar verkan men kommer att arbeta kvar som konsult till av året. Rikard Appelgren efterträddes den 1 mars av Magnus Meyer som VD för WSP Sverige. Jag beklagar att Rikard tagit beslutet att lämna WSP, säger WSP s koncernchef Pierre Shoiry. Rikard har under många år på ett oerhört förtjänstfullt sätt lett såväl den svenska som den europeiska verksamheten med stor framgång. Jag har förståelse för Rikards beslut att hitta nya utmaningar och önskar honom lycka till i fortsättningen. WSP FÖRVÄRVAR COMTEST I HELSINGBORG WSP Process har en inriktning mot energi- och industrisektorn med sin speciella processkompetens. En del av denna avser provningsteknik och som ett led i verksamhetens tillväxtstrategi har WSP Process förvärvat ComTest i Helsingborg från den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB. Marknaden för testteknologi och testanläggningar för motorer inom fordonsindustrin förväntas öka starkt som en följd av miljölagstiftning och överordnade hållbarhetsmål avseende koldioxidut- svenska fordonsindustrin. ComTest är verksamma inom området för avancerade mät- och kontrollsystem. Affärsbasen är en mjukvaruprodukt som möjliggör att system, protokoll och komponenter kan kommunicera i en testanläggning. ComTest gör att WSP nu har ett komplett program av tjänster för motortestanläggningar. Provningsteknik levererar kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik den, säger vice VD Anders Tysander. Som konsultföretag blir vi unika med att kunna erbjuda våra kunder en komplett leverans av en testanläggning. ComTest har idag cirka 20 medarbetare och verksamheten bedrivs huvudsakligen i Helsingborg. Verksamheten förvärvas från den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB. Tillträdet är den 1 maj I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad,WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 Östra förbifarten Katrineholm är en 14 km lång mötesfri landsväg. Brobygge över Forsjösjön ett år före invigning MER VÄG FÖR PENGARNA Mer väg för pengarna var det gemensamma målet när Östra förbifarten Katrineholm skulle byggas. Vägen, som är 14 km lång, av- ler elva broar, varav en är 300 m lång och sträcker sig över Forsjösjön. Med arbetsplanen som underlag genomfördes projektering och byggande i samverkan mellan WSPs uppdragsledare Jan-Erik Beckerman tycker att det varit mycket lärorikt och effektivt med samverkansformen. Man sparar både tid och pengar när alla jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det blir roligare också, säger han. För oss konsulter innebär det också att vi ser hur våra lösningar fungerar i verkligheten ganska direkt. WSPs uppdrag omfattade att ta fram arbetshandlingar till Skanska i form av, maskinstyrning. En samordningsmodell (VR) användes vid granskning och för information. WSP deltog även vid bygg- och teknikmöten i stort sett under hela entreprenaden och med underlag från Skanska avslutades projektet med en relationshandling. det var mindre än beräknat vilket till viss del berodde på att byggtiden blev två och en halv månad kortare än planerat. Dessa lyckade resultat ledde också till att Östra förbifarten Katrineholm blev årets vinnare av Anläggningspriset i kategorin Investering. Priset delades ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Anläggningsdagen i mars. Så här löd juryns motivering: Genom ett förtroendefullt samarbete mellan beställare, entreprenör och konsult, har genomförandet utförts med långt driven systematik speciellt inom arbetsmiljö och miljö som också kommit att prägla hela projektets genomförande. En tidig till en lägre produktionskostnad och med ökade vinster för alla parter. För mer information, kontakta VEM FÅR KÖRA NÄR PÅ SPÅREN? WSP och Vectura/Sweco ska under året hjälpa ställningar kring kapacitetstilldelning i en ökad och öppen tågmarknad. Utredningen fokuserar på de samhällsekonomiska prioriteringskriterier som används vid fördelning av kapacitet och utgår från de övergripande frågeställningar som: hällsekonomiskt effektivt sätt, så att det leder till ett totalt sett effektivare kapacitetsutnyttjande? nadens och samhällets perspektiv bättre sätt än idag? Projektet kommer att följa tilldelningsarbetet redan i arbetet med tilldelning av T16 (tågplan 2016). För mer information, kontakta Katja Berdica, WSP BLIR DELÄGARE I OPERATIONS AND ROLLING STOCK CONSULTING AB WSP investerar i Operations and Rolling Stock Consulting AB, ett företag med fokus på att hitta såväl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. idag på den svenska marknaden. För WSP innebär investeringen ett tydligt skifte där affärsrådgivning baserat på järnvägssystemkunnande stärks väsentligt, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknikoch analystjänsterna kompletteras på några områden. Vi har idag endast en handfull medarbetare men vi räknar med kommer att samarbeta med den globala WSP bland annat i Sverige, Storbritannien och Mellanöstern, säger Mats Önner, VD i Operations and Rolling Stock Consulting AB. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda ett mycket starkt helhetskoncept för design och projektering, för rullande material och för drift och underhåll inom järnvägssektorn på såväl den svenska som den internationella marknaden. Med WSPs globala räckvidd har vi redan idag uppdrag och förfrågningar i Kanada, Sverige, Storbritannien, Norge, Estland och i Mellanöstern. I Operations and Rolling Stock Consulting AB har vi lyckats knyta till oss personer med mycket gedigen och bred kompetens från såväl anläggningssidan som i underhållsskedet och på fordonssidan, säger WSPs Affärsområdeschef Niklas Sörensen som är initiativtagare till WSPs investering. För mer information, kontakta WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 Rinkeby TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE Stockholm blir inte mer kompakt av högre husbyggnader. Tvärtom kan tätare bebyggelse bidra till att skapa en urban miljö som också upplevs grönare. Men då krävs att grönytorna har hög attraktivitet och tillgänglighet. Det framgår av rapporten En ny nivå från WSP. En tätbebyggd stad har unika kvaliteter för att skapa ekonomisk en ekologiskt hållbar utveckling. Trots det begränsas Stockholms verkligt urbana områden idag främst till in- ökad arbetspendling och större bostadsytor bidragit till en utglesning av stockholmsregionen. Enligt befolkningsprognoserna med över invånare under bär enorma utmaningar när det gäller bostadsbyggande och infrastruktur. Samtidigt är det en unik möjlighet att läka ihop regionen genom att skapa - Ofta sätts det likhetstecken mellan förtätning och högre husbyggnader. hus inte per automatik skapar en tätare städer upplevas som grönare. Men då måste synen på dess grönytor förändras. långsiktigt hållbart sätt måste vi få en mer konstruktiv hållning till grönytor. är det viktiga utan hur attraktiva och tillgängliga stadens gröna lungor är. Planerar man smart är det fullt möjligt att minska mängden grönytor och samtidigt skapa en stad som faktiskt DFC VI BEHÖVER KLIMATKALKYLER Jakob Levander är avdelningschef på WSP Byggprojektering i Stockholm. Nyligen medverkade han på WSPs interna nätverksträff för hållbar samhällsutveckling. Idag är hållbarhetsfrågorna i fokus i de anläggningsprojekt och för energieffektiva byggnader. Men när det kommer till byggnaders konstruktionsdelar som betong kostnader. Vi behöver utveckla metoder för att få riktiga klimatkalkyler som tar hänsyn till CO 2 -utsläpp och verkliga kostnader på lång sikt. Med ett annat sätt att se på kostnaderna skulle man kanske ibland göra andra typer av överväganden. Är prefab verkligen det bästa i just detta fall? Vilken användningsområdet på lång sikt? Jakob hoppas på samarbete med partner bland långsiktiga fastighetsägare och entreprenörer för att i första hand få igång ett utvecklingsprojekt med syfte att få fram metoder och verktyg för klimatkalkyler i byggbranschen. Vi sneglar - att göra för att förbättra klimatpåverkan. Jag menar att detta också är intressanta På WSP ser vi behovet och är beredda att dra vårt strå till stacken för att klara framtidens nödvändiga klimatmål. Klimatkalkyler i byggprojekteringen skulle innebära ett viktigt steg i den hållbara samhällsutvecklingen. 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 SAMHÄLLSKRÖNIKAN Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Sveavägen ENERGIEFFEKTIV MYNDIGHET Domstolsverket har som mål att minska energianvändningen med 20 procent till Det är ett ambitiöst mål som gör dem till en förebild bland myndigheter. WSP-kontoret i Jönköping har haft Domstolsverket som kund i många år och Magnus Tyrberg i Oskarshamn är engagerad som energirådgivare. Det innebär att Magnus hjälper till att ta fram övergripande energiplan och föreslår åtgärder för att Domstolsverket ska kunna nå sina mål. Vi ligger på och försöker få till gröna hyresavtal och jobbar med driftoptimering i Domstolsverkets fastigheter, säger Magnus. Genom att en gemensam elupphandling för alla domstolar med egna abonnemang har vi även kunnat göra stora ekonomiska besparingar. igheter och gjort energiutredningar för domstolarna vid Södertörns tingsrätt och Nyköpings tingsrätt. TÄTA STÄDER ÄR SMARTA STÄDER Den täta staden har även miljömässiga fördelar Den regionala utvecklingen i Sverige har under de senaste decennierna karaktäriserats av att ju större region, desto der perioden har skett i kommuner där regionens central- Varför tycks en regions storlek ha en sådan betydelse? Storstäderna attraherar kunskapsintensiva specialiserade företag för att de har behov av att vara nära sina kunder, leverantörer och en tillräckligt stor marknad. En annan faktor är att staden erbjuder en större och mer kunskapsintensiva företagen efterfrågar. På samma sätt har personer med hög kompetens bättre möjligheter att få de jobb de önskar i storstäderna i och med att det liga arbetsgivare. En ytterligare faktor som bidrar är möjligheten till lättillgängligt kunskapsutbyte. Förekomsten av närhets/täthetsfördelar, så kallad agglomeration blir en självförstärkande process som driver på tillväxten. Den täta staden har även miljömässiga fördelar. Ett exempel är att - blem med buller, kriminalitet, utanförskap mm som måste hanteras på bästa sätt. Dock är det mycket som talar för att den täta staden på det stora hela också är den smarta staden och därför bör den täta stadens utveckling bejakas. Detta kan göras på många olika sätt, men ett givet är att exploatera centrala byggbara ytor och i synnerhet de markomården som har en kommersiell potential. All utveckling behöver inte nödvändigtvis vara i städernas mest centrala delar (alla vill inte bo trångt i city) utan även i anslutning till stadsdelar i yttre innerstaden eller förorter med hög tillgänglighet. En ökad förtätning i dessa delar av staden kan också bidra till att skapa förutsättningar för uppgradering av såväl kommersiell som offentlig service. Den täta staden engagerar och intresserar och för oss samhällsbyggare är det extra spännande i o m att det är vi som har mycket av kunskapen som kan bidra till att utveckla staden WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 GREENCHAIN-NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA WSP Environmental gör i år en nysatsning på GreenChain som ett led i att stärka sin ställning som företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor. Ryggraden i verksamheten är forumträffar där mycket tid ges till erfarenhetsutbyte och informella diskussioner. kan företagen lära av varandras erfarenheter och få hjälp av ett kunnigt nätverk. och ny lagstiftning i Kina och Indien. FINANSIERING FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING DFC WSP Miljömanagement i Malmö ligger i framkant rörande strategiskt hållbarhetsarbete och arbetar mycket med att till hållbarhetsprojekt. Finansieringen hittas genom god kunskap och kännedom om tillgängliga fonder och program, nationellt, regionalt och på EU-nivå. Det projekt på såväl nationell som internationell nivå, inom allt från teknik, processer och produkter till stadsutveckling, byggnader, energi och transporter. Men för att nå framgång krävs vetskap om vilka utlysningar som är öppna och framförallt deras relevans kopplat till projektidén, samt hur en ansökan ska utformas. Sedan starten har vi hjälpt våra kunder att nu utvecklar vi våra tjänster ytterligare. För att underlätta för kunderna att komma ett idéer lanseras nu WSP Fund Finder! WSP Fund Finder är en portal för bevakning av utlysningar inom hållbarhetsom- Kunden kan skapa egna bevakningar av de fonder som verkar mest intressanta för vi på Miljömanagement bara ett klick bort. såväl det lilla innovativa företaget som för den stora offentliga organisationen som söker samverkan med andra aktörer -vi vågar nästan påstå att möjligheterna är oändliga! WSP Fund Finder är fortsatt under utveckling och kommer kontinuerligt Alla som registrerar sig i detta inledande skede får ta del av tjänsten kostnadsfritt! företag och kommuner kommer att få hållbarhetsprojekt. Genom WSP Fund Fin- som aktörerna annars bara kan drömma om vi på WSP möjliggör för kunderna att skapa den hållbara framtiden. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 FRAMTIDENS TEKNIK REDAN IDAG utrustad med en teknik som i grunden kommer att förändra all vägprojektering. Mätbilen har en kamera som tar högupplösta 360 bilder. Bilderna kan användas i olika typer av utredningar, förstudier och projekteringar samt för framställning av VR-modeller. Mätbilen gör också avancerad laserskanning och samlar då mätdata för väg- och gatuunderhåll, planering, gestaltning och visualisering. WSP är i dag marknadsledande inom mobil datainsamling och det beror till stor del på Magnus Larson och hans medarbetare på Örebrokontoret. Magnus har i många år deltagit i utvecklingsarbetet av systemet GeoTracker och nu märks ett stort intresse från marknaden. Vår mätbil är mycket populär och användbar eftersom den både kan ta o-bilder, göra laserskanningar och dessutom är utrustad med georadar som samlar information om förhållanden under marken. Nu står vi inför en revolution när det gäller laserskanning, berättar Magnus. Vi kommer snart kunna erbjuda färglagd laserdata. Bilderna ser helt verkliga ut och innehåller all information och mätdata. Det blir fantastiska underlag när vägprojekt ska presenteras för kunder eller allmänhet. Man ser exakt hur det ser ut. Och det underlättar för projektörerna. Här får man en noggrannhet ner på centimeternivå. är intresserade. Man sparar tid när mätningarna kan göras över stora områden på kort tid och framförallt slipper man utsätta mätpersonal för farlig arbetsmiljö utmed vägarna. Vi vet ju att många kommuner står inför stora satsningar på drift och underhåll, då är laserdata ett fantastiskt hjälpmedel, säger Magnus. WSPs mätbil har många uppdrag på gång. Ytterligare en kommer inom för vad man kan åstadkomma med den här tekniken, säger Magnus. Genom vårt nära samarbete inom WSP med experter på GIS och VR kan vi erbjuda bearbetningar och presentationer helt efter kundens önskemål. Hittills handlar det mest om väg- och järnvägsarbeten, men möjligheterna är oändliga. Läs mer på bilskanning.se För mer information, kontakta Magnus Larson, WSP UTVECKLAR ROSENDAL I UPPSALA WSP har vunnit uppdraget som generalkonsult för utvecklingen av stadsdelen Rosendal i Uppsala. Här ska byggas cirka 3000 lägenheter, ett stort campusområde och ett antal skolor. Vi får ett helhetsansvar från tidigt skede och fram till byggnation. Uppdragsgivare är Uppsala kommun. Uppsala växer snabbt. För att klara den ökade efterfrågan på boende måste pusselbit i utvecklingen. Här planeras en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. Tillsammans med Tengbom arkitektkontor som underkonsult har WSP i tuff konkurrens nu fått uppdraget som generalkonsult för stadsbyggnadsprojektet i Rosendal. Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget. Planerna för Rosendal inkluderar allt vad modern stadsutveckling handlar om - ekonomisk, miljömässig och mänsklig utveckling för nuvarande och kommande generationer. WSP har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla framtidens framgångsrika städer, säger Fredrik Frensborg på WSP. Konsultteamet ska utgöra projektstöd till Uppsala kommun i arbetet med områdets detaljplan och dess genomförandeskede. I uppdraget ingår att, i samarbete med Kontoret för samhällsutveckling, ta fram relevant underlagsmaterial för stadsbyggnadsprojektet. Även förprojektering av kommunala gator och kommunalt VA samt gestaltningsprogram avseende allmän platsmark och övergripande stadsrumskaraktärer för området som helhet, allmän platsmark såväl som kvartersmark är en del av uppdraget. WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 LITET KONTOR MED STORA UPPDRAG På WSP-kontoret i Oskarshamn av dem är engagerade i Scanias utbyggnad på orten. När det gäller så stora uppdrag behöver man dock samla resurser från många olika WSP-kontor. Genom användning av Lync och gemensamma modeller underlättas samarbetet och det ingen betydelse alls. Lennart Petersson på WSP Systems i Oskarshamn har samarbetat med Scania i många år. När Scania nu ska öka sin produktion av lastbilshytter så har WSP engagerats för två stora uppdrag. Det handlar dels om ett nytt grundmåleri och dels om en ny byggnad för karosstillverkning. Beställare är Dynamates som ansvarar för Scanias lokaler. Grundmåleriet är en samverkansentreprenad som var ute på anbud redan WSP ingick i vinnande team tillsammans med Caverion och Skanska. Samarbetet i projektet startade med en kick-off för ca för synpunkter och utmaningar hos de olika teknikområdena. Gruppen genomförde också studiebesök. Från WSP har många konsulter med olika typer av kompetens deltagit. Rörprojekteringen utfördes i Oskarshamn och Kalmar, ventilation, kraft, belysning och tele gjordes i Kalmar, Automation i Göteborg, Sprinkler i Stockholm och elen i Växjö. Här kan man verkligen tala om samverkan, säger Lennart Petersson. Eftersom projektet också var mycket tekniskt utmanande ställdes stora krav på samordning och anpassning. Själva processen levererades av Dürr. Den är enormt mediatät så vi har lagt ned mycket arbete på signalutbyte och stödfunktioner. Claes Carlsson är Scanias huvudprojektledare och han är mycket nöjd med samverkansprojektet. För oss är det viktigt att ha en lokal kontakt som är insatt i projektet. Lennart från WSP har hållit i tömmarna på ett mycket bra sätt, säger han. Samtidigt har det varit intressant med samverkan från olika orter. Det är nytt för oss att ha kollisionskontroll med så många på en gång runt hela Sverige. Men det har funkat bra med programvaran Navis. Att jobba i gemensam modell kräver ett nytt sätt att tänka. Här är det öppenhet som gäller. Och det ställs stora krav på modellsamordning. En viktig del i samverkansentreprenader är det avtal som parterna upprättar i början av projektet. Det känns att alla har haft avtalet i bakhuvudet under hela processen, säger Dynamates projektledare Bengt Leander Visionen är att skapa en framtidssäker anläggning som klarar Scanias långsiktiga produktionsmål. Nu i dagarna pågår provdriften så nu hoppas vi verkligen att allt fungerar som det ska. Under arbetet med grundmåleriet Scania. En ny byggnad för karosstillverkning uppförs nu på anläggningen. Maria Isfalk på WSP Byggprojektering i Kalmar har projekterat stora dela av konstruktionen med lite hjälp från kollegor i Linköping. Flera olika WSP-kontor är engagerade i den nya byggnaden. Till exempel Kalmar (rör, vent, BIM-samordning) Göteborg (automation), och Karlskrona (VA). WSP Samhällsbyggnad har svarat för geoteknisk undersökning och utredning samt projektering av hårdgjorda ytor, gång- och cykelväg, diken och magasin för dagvatten. Alla massor lastbil. Den enorma byggnaden motsvarar fyra fotbollsplaner och när man nu gör klart betonggolvet krävs 1000 betongbilar. Ännu är det inte klart med själva processen därför gör man anpassas efter processens krav. Bland annat görs golvet extra tjockt för att klara alla sorters maskiner. På golvet produktionen och truckar ska kunna köras på ytorna. Men besökare och de som arbetar i produktionen ska inte vara på golvet utan röra sig på gångbanorna under taket, som totalt Miljömålen är mycket högt satta och man kommer att ha en optimal värmeåtervinning och energianvänd- ska utvinnas från uteluften. Energin 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 Lennart Petersson uppdragsansvarig WSP, Claes Carlsson projektledare Scania, Hans Jonssonb byggprojektledare Karossbyggnad GHAB, Jan Helgosson delprojektledare WSP, Bengt Leander byggprojektledare Dynamite Den enorma byggnaden motsvarar fyra fotbollsplaner Intrimning av det nya grundmåleriet. återvinns till uppvärmning av tilluft. Därmed minskas elanvändningen återvunna kylenergin reducerar köpt fjärrvärme för ventilationen med två miljoner kwh per år. Det omfattande brandlarmsystemet håller hög klass och eftersom i nya banor och sätta ihop ett unikt system som inte stör produktionen i onödan. Systemet sniffar sig till brandlukt, är lätt att underhålla och renar sig själv. Utbyggnaden i Oskarshamn är ett projekt i världsklass, säger Claes Carlsson på Scania. Trots en omfattande logistik där mycket sker samtidigt har vi klarat oss helt från olyckor eller incidenter. Nu är det lite pirrigt när grundmåleriet ska igång. Under våren hoppas vi att den nya karossbyggnaden ska vara klar att ta i bruk. För mer information, kontakta BIM-samordning i Navis Works har varit central genom projekteringen. Gångbrygga vid KMK. Kaross i siffror Betongvolym grundplattor: m 3 Betongstomme: 500 element (pelare och takbalkar) Kraftkablar: m Telekablar: m Kabelkanalistation: m Belysningsarmaturer: st Kraftströmskenor: m Ventilationskanaler: ca 1 mil Tilluftsdon: 150 st WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 UNIKT FISKEVÅRDSPROJEKT I ÄTRAN I början av april invigdes den återställda Hertingforsen av kung Carl Gustaf. Därmed har Falkenbergs kommun fått ett nytt uppskattat ner. Kommunen har drivit ett unikt projekt i Ätran för att återställa fri Falkenbergs kommun, Europeiska Fiskerifonden och Naturvårdsverket och har fått stor uppmärksamhet internationellt och i Sverige. Bo Nilsson på WSPs Halmstadskontor har varit projekt- och byggledare för återställningen av Hertingforsen. Dessutom har många kompetenser inom WSP deltagit, som geoteknik, vägbyggnad, mätteknik, miljöjuridik, vattenbyggnad, elteknik och broteknik. Det här arbetet har rönt mycket intresse, säger Bo Nilsson. Idag saknas kan Hertingsforsen bidra till liknande satsningar på andra håll. Det har ett stort värde för både miljö och människor att värna den biologiska bättre förhållanden. Första delen av projektet innebar respektive förbi intaget till kraftverket att dödas i turbinerna. Nästa steg struktionen, bygga två nya överfall (skibord) samt att återställa den ursprungliga åfåran och anpassa en laxtrappa och många laxar lyftes även manuellt förbi dammbyggnaden. Uppströms vandringsvägen byggdes en kontrollstation för automatisk räkning av upp- och nedvandrande kamera. Sista delen av projektet är en gång- och cykelbro över forsen med ett mittstöd vid kontrollstationen samt anslutande gång- och cykelvägar. Utöver detta har så kallade konsekvensåtgärder utförts eftersom ombyggnaden innebär en permanent sänkt vattenyta i ån med ca en halvmeter, som påverkar verksamheter uppströms, till exempel Falkenbergs Roddklubb och Carlsbergs bryggeri. Projektet med att återställa Hertingforsen, riva kraftverksdammen, av Falkenbergs kommun med bidrag från Naturvårdsverket, HAV-myndig- För mer information, kontakta Bo Nilsson, UTVECKLANDE JOBB I TOTALENTREPRENAD PROJEKT jekt som totalentreprenader. Det innebär ett nytt sätt att jobba för konsulterna som därmed anlitas av entreprenören istället WSPs Örebro-kontor har redan hunnit få stor erfarenhet av fördelar med att jobba närmare entreprenören. Mattias Torstensson, Ulf Alenstad och Robert Olofsson på Örebrokontoret ser många fördelar med att jobba som entreprenörens partner i Totalentreprenader. Vårt arbete får ett annat fokus, säger Robert Olofsson på WSP Samhällsbyggnad. Nu är produktionstankarna med från början och vi tar bara fram handlingar som verkligen behövs i produktionen. Inga handlingar för handlingarnas egen skull. Entreprenören har ett sätt att ständigt ifrågasätta varför saker och ting ska göras. Det är mycket lärorikt för oss som därmed måste vässa våra Totalentreprenader innebär att konsulterna tillsammans med entreprenören tar fram arbetshandlingar (bygghandlingar) vilket gör att byggbarheten ökar på våra handlingar samt att man får mer väg- och järnväg för pengarna. Dessutom sker en del av projekteringen i princip samtidigt kunna göra snabba anpassningar efter hur verkligheten ser ut. Det är både kul och lärorikt och man få feedback på handlingarna direkt. Jag tror att vi kan hjälpa till att spara pengar åt entreprenören, säger Robert. Det märkte vi inte minst i projektet Östra förbifarten Katrineholm, som både blev billigare och snabbare än planerat. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 UTVECKLING AV SOLVALLA Solvalla är Sveriges nationalarena för svensk travsport och en av världens främsta travarenor. Solvalla har under lång tid fokuserat på sin kärnverksamhet travsport och de anläggningar som är nödvändiga för att driva travsporten framåt. Området har sedan starten i Solvalla 1931 genomgått en rad förändringar vilket lett till att behoven av vissa byggnader förändrats och att fastighetstekniken i de många byggnaderna föråldrats. Solvalla använder nu WSP för att ta fram underlag för den framtida utveckingen av området, för att se vilka byggnader som kan renoveras, utvecklas eller att genomföra en analys av underhålls- och investeringsbehov i området för att på så sätt hjälpa Solvalla med att lägga upp en strategi för hur området ska användas och förvaltas effektivast i framtiden. Utmaningen för Solvalla ligger nu i att genomföra stora förändringar i området utan att påverka travsporten. Såväl läktare, hästsjukhus som travbanor har ingått i utredningen, liksom en energioptimeringsstudie av de gamla häststallarna. TRYGGA OCH SÄKRA ARRANGEMANG Arrangemang av olika slag är ett utpekat område för att skapa ökad sysselsättning och tillväxt i städer och regioner. Stora kultur- och idrottsarrangemang som drar mycket publik blir allt vanligare. Men stora arrangemang innebära också komplexa risker. Publiksäkerhet är en av många problem för arrangörer. WSP är specialister inom analys, planering och simulering av arrangemang. Vi tar fram värden som arrangören kan använda sig av för att se till att evenemangsområdet klarar påfrestningarna. Vårt GIS-baserade analysverktyg tar hänsyn till alla delar för att skapa evenemangssäkerhet och knyter ihop trygghet, säkerhet och upplevelse. Fördelarna med verktyget är att man genom simuleringar lätt får en bild der för de funktioner och rörelser som binder samman ett arrangemang. Med verktyget blir det lätt att hitta rätt lokaler för ett arrangemang, och till exempel avgöra hur mycket vaktpersonal som behövs eller hur stor scen som krävs. WSP kan även göra beräkningar av hur väder, vind och temperatur kan tänkas påverka markens egenskaper. I slutändan handlar det om människors liv och hälsa. WSP har efter publicitet i branschtidningen Skydd & Säkerhet fått i uppdrag att vara behjälpliga med det övergripande arbetet kring strategi- och säkerhetsplanering inför Elitloppet på Solvalla. WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 NYTT STYRSYSTEM SPARAR PENGAR ÅT UMEÅ KOMMUN Styrsystemet för gatubelysningen i centrala Umeå är föråldrat och behöver bytas ut. Istället för att laga och lappa med punktinsatser har kommunen tagit ett helhetsgrepp och gör en storsatsning genom att byta ut hela systemet. Kenneth Edström på Umeå kommun räknar med att kommunen kommer att tjäna mycket pengar på minskade kostnader för drift och underhåll och på att få ett mer energieffektivt system. Det här är ett projekt i tre delar, berättar han. Det första är att byta ut 280 gatubelysningscentraler, det andra att vi separerar kommunens system från Umeå Energis nätcentraler. På så sätt får vi bättre kontroll på verklig förbrukning och kan följa upp driftskostnaderna. Den tredje och mycket viktiga delen i projektet är att vi får en detaljerad dokumentation som kommer att vara till hjälp i den framtida förvaltningen. Till sin hjälp i projektet har kommunen anlitat WSP, som de har ramavtal med. Patrik Nilsson på WSP Systems har varit med i projektets alla faser. Han har gjort de tidiga utredningarna för att klargöra behovet och hjälpt kommunen att få just det Systemet i mobilvy. Systemet i kartvy via WEB-gränssnittet. system som passar för deras behov. Att upprätta förfrågningsunderlag och frågor under anbudstiden har hanterats av Patrik. Under de tre år som arbetet pågår med att byta ut alla centraler så fungerar Patrik som tekniskt stöd åt kommunen. Patrik är jätteduktig, och det utnyttjar vi så klart, säger Kenneth Edström. Vi behöver hjälp att ro detta i land. Vi räknar med att byta ut ca 100 centraler per år. WSP deltar också som projektledare genom Erik Jonsson på WSP Management, som menar att detta är ett teknikintensivt projekt, samtidigt som det är unikt att en kommun tar ett så stort grepp och gör allt på en gång. Att styrsystemet byts ut kommer inte att märkas speciellt mycket för Umeåborna. Grävningsarbetena vid centralerna är enkla och kommer inte att störa. Armaturerna i gatubelysningen blir kvar, driften av styrsystemet förenklas väsentligt. Nu kommer man direkt via web-gränssnitt kunna följa förbrukning, påverka tändning och släckning, få larm om trasiga ljusenheter. Driftpersonal kan få information via en övergripande kartbild, där de kan peka sig vidare station för station. Det här är ett ytterligare utveckling och komplettering senare om man vill. För mer information, kontakta Patrik Nilsson, , Övergripande systemfunktioner utlösta gruppsäkringar med mera Erik Jonsson WSP Management, Patrik Nilsson WSP Systems och Kenneth Edström Umeå kommun. UMEÅ SUNDSVALLS KOMMUN ENERGIEFFEKTIVISERAR Sundsvalls kommun gör en stor satsning på energieffektivisering. Peter Westberg på WSP Systems i Umeå har anlitats som energirådgivare och hjälper till med energikartläggning av byggnader. Kartläggningen ger besked om hur mycket energi som används idag och vilka åtgärder som krävs för att minska energianvändningen. Energikartläggningen ligger till grund för kommunens beslut om hur man går vidare med just den fastigheten. WSP håller även i utbildning i energiteknik för kommunens förvaltare för att de ska kunna medverka till att byggnader och installationer underhålls och körs på bästa energieffektiva sätt. Utbildningen är mycket uppskattad säger Peter. Teori och praktik varvas under några halvdagspass. Vi är också ute och mäter rent fysiskt. Flera av deltagarna har nu anmält sig till fördjupad utbildning. För mer information, kontakta Peter Westberg, , 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 Fr v: Björn Andersson, Anders Reinklou och Pär Tidebro. AVANCERAD TEKNIK I FÖRSVARETS TRÄNINGSANLÄGGNING tens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift, så kallade CBRN-händelser som handlar om kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Nu investerar Försvaret i en inomhusanläggning för träning och utbildning anlitat WSP Systems för projektering av alla avancerade installationer som krävs när gaser och gifter ska hanteras. Byggnaden är helt unik i sitt slag Beställaren hade också höga ambitioner på att detta skulle vara ett BIMprojekt i alla led, berättar Anders Reinklou och Pär Tidebro på WSP Systems i Umeå. Detta har varit ett otroligt utmanande och spännande projekt. Det är inte ofta man får jobba med så avancerad teknik och så mycket speciella förutsättningar. Inom WSP Systems har vi stor erfarenhet av arbeten på sjukhus och laboratoriemiljö med renrumsteknik, slussar och höga ventilationskrav. Den kunskapen har vi nytta av här. I detta unika projekt har WSP offererat en skräddarsydd organisation med kompetenser från hela landet. Projektering av Mark, VS och El har projekterats från Umeå. Projektering av Vent och Styr är utförd i Göteborg och projektering av elkraft och hiss är utförd i Stockholm. intelligens inlagt i modellen, berättar Anders Reinklou. Klickar man på en beståndsdel i modellen får man upp information om leverantör, material med mera. Det kommer att underlätta i förvaltningsskedet. Informationen i modellen kan givetvis kompletteras och förbättras efter hand. Den nya anläggningen har enormt mycket säkerhet, övervakningskameror och telekommunikation. Det är viktigt att all utbildning i lokalerna kan ske utan fara för deltagarna och givetvis att inga gifter släpps ut i naturen. Vi har haft ovanligt mycket samordning och givande diskussioner kring materialval och arbetssätt i detta projekt. Genom att alla övningar nu kan göras inomhus ökar möjligheterna att träna i verklig miljö. Olika scenarier, olika klimat allt kan skapas i denna avancerade anläggning där också utländska militärer kan hyra in sig. Våren 2016 beräknas SkyddC i Umeå vara klar. BILD: GRONTMIJ AB, ARKITEKTUR Hallå där, Daniel Rosberg rad sakkunnig inom brandskydd. Vad innebär det? Det betyder att Boverkets sida över ga och kan hjälpa till i frågor där det behövs någon tredje part som bidrar med sakkunskap. Det kan till exempel handla om kontroll av utförande eller projektering av särskilt komplicerade projekt. Eller där det ningar om hur regler ska tillämpas till exempel, då kan en sakkunnig tillkallas. WSP. Det är en stor fördel för oss att kunna erbjuda våra kunder den här typen av tjänster. Det har kommit krav i nya plan- och bygglagen inom WSP snart. Man avlägger ett skriftligt prov hos Sitac, dessutom ska man ha brandingenjörsexamen, ett lämplighetsintyg och dokumenterad erfarenhet inom området. Vad arbetar du med på WSP? Jag är brandingenjör i botten och arbetar som uppdragsansvarig för brandskydd i olika byggprojekt. Jag är också verksamhetsansvarig för brandområdet inom WSP Brand & Risk och där handlar mitt arbete mycket om att se till att vi tillämpar samma lösningar i hela landet och har en gemensam syn på hur lager och regler ska tolkas och tillämpas. Tack, det ska bli mycket spännande, jag har faktiskt redan fått en hel del förfrågningar. Det känns mycket bra att vi nu kan utvidga vårt tjänsteutbud på brandsidan. DeDU DeDU är marknadens mest användarvänliga program för: Det enkla användargränssnittet gör DeDU till ett av marknadens mest lättanvända program. Bakom denna enkelhet ligger ett genomtänkt och kraftfullt program. att DeDU är ett av de mest spridda programmen i sin nisch. Bland prenörer, industri- och energibolag. WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 WSP Ljusdesigns styrka ligger i just det mellan gestaltning och teknik, i gränslandet mellan ljus och mörker. WSP LJUSDESIGN LJUSSÄTTER KOLOSSEN I FRIHAMNEN Det här är WSP Ljusdesign Världens största modulära tredimensionella fraktal står nu uppställd i frihamnen i Göteborg mellanstadieelever från alla stadsdelar i Göteborg har varit med och tredimensionella fraktal. Med en mix av matematik och ingenjörskonst är Kolossen ett utmärkt exempel på hur barn lär sig mer om vetenskap och forskning genom kreativa och roliga former. Världsrekordet Kolossen i Frihamnen är också startskottet för det som ska hända i Frihamnen de kommande åren. År 2021, när Göteborg fyller 400 är en del av Vetenskapsfestivalen i samverkan med Göteborgs tio stadsdelsförvaltningar, Fraktalfabriken, Göteborg 2021, Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden utveckling AB. WSP Ljusdesign ansvarar för ljussättningen av fraktalen som innebär att dess former och konturer lyftas fram och skapa spännande skuggor. WSP Ljusdesign är ett tjänsterområde inom WSP där experter med olika bakgrund samverkar och gemensamt har vi vetskapen om ljusets fantastiska egenskap att skapa eller förändra vår upplevelse av rum. Vi utför ljusdesign för alla typer av interiöra och exteriöra miljöer där vi kan leverera koncept eller detaljerade handlingar och underhållsplaner. Från traditionell belysningsplanering till teatralisk ljusgestaltning tar vi fram lösningar som är optimerade för ändamålet såväl som för användaren. Vi arbetar även med belysningsplaner och förstudier. Förutom ljusdesign erbjuder vi även dagsljusplanering där vi i nära samarbete med arkitekten skapar en effektiv dagsljushantering med god visuell komfort. Vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet gör att vi ofta anlitas som kursledare och föredragshållare inom ljus. Vi deltar även frekvent i samhällsdebatten kring ljus i syfte att öka förståelsen för ämnet. Vi är specialister inom sektorerna: 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 NY RAPPORT FRÅN SVENSKT VATTEN Per-Axel Camper på WSP Samhällsbyggnad i Malmö har vatten från begravningsplatser. Dräneringsvattens innehåll av patogener och tungmetaller från begravningsplatser har uppmärksammats under hanteras. Vattnet från begravningsplatserna leds ofta till det kommunala ledningsnätet. Rapporten redovisar praktiska erfarenheter och råd från både Sverige och utlandet. WSP BLEV ÅRETS NYKOMLING PÅ KARMADAGEN I KALMAR I år deltog WSP för första gången på Linnéuniversitets arbetsmarknadsdagar i Kalmar. Det blev en lyckad premiär. WSP utsågs till Årets nykomling. Priset togs emot av Tobias Andersson och Jessica Mattsson från WSP Systems i Kalmar. Över 60 utställare fanns på plats. WSPs monter hade många intresserade besökare och nu är det Per Evenhamre är ny avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Örebro. Per, som är biolog med inriktning mot ekotoxikologi, kommer närmast från Sweco Environment i Örebro där han arbetat som gruppchef för gruppen Vatten & Miljö i fyra år. Dessförinnan har Per jobbat som miljökonsult inom Förorenade områden på Sweco och Kemakta konsult i Stockholm. Cecilia Lindqvist har börjat som kulturmiljöutredare på WSP Samhällsbyggnad i Stockholm. Cecilia är specialiserad på kulturmiljöfrågornas hantering i projekt som påverkas av plan- och bygglagen eller miljöbalken. Hon har en bakgrund som byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Östergötland där hon ansvarat för kulturmiljöfrågor och planeringsunderlag inom den fysiska planeringen. Peter Häggblad på WSP Management i Umeå är länets rade kontrollant för komplicerade byggnader. Peter har därmed många uppdrag som kontrollant av skyddsrum. Peter har också många olika uppdrag som byggledare åt ICA vid om- och nybyggnad av butiker och för ICA:s 40-tal CURA-apotek som byggs runt om i landet. FOLK I FARTEN NOTERAT NY STENBRO MED GAMMAL TEKNIK I april var det nyinvigning av den gamla stenbron över Igelbäcken vid Ulriksdals då att reparationsarbetet med bron skulle ske enligt gammal teknik. Det innebar att hela bron plockades ner sten för sten och sedan anlades en ny rustbädd med hundra stockar. Därefter kunde man lägga tillbaka stenarna på ursprunglig plats igen. Det var som ett gigantiskt pussel. Grunden är av trä och består av granstockar i form av en rustbädden, sedan användes en valvform av stål till uppbyggnad av det fribärande stenvalvet. WSP var engagerade i projektet redan från början, berättar Lars Hansson från WSP Management, som svarat för projektledning. Våra kollegor från broteknik och geoteknik har skött projekteringen och också hjälpt till med all tillståndshantering. Min kollega Thomas Näslund var byggledare. Det här var ett mycket intressant uppdrag. Det är inte ofta man får tillfälle att arbeta enligt gammaldags teknik. När vi rev bron visade det sig att det fanns minst tre gamla broar inbyggda i konstruktionen, varav den äldsta var från 1600-talet. Det var spännande att studera dessa gamla konstruktioner som kunde hänföras till olika utbyggnadstillfällen för slottet och parken. utseende som förr. I samband med att bron renoverades passade Statens fastighetsverk och arter ska kunna vandra upp i Igelbäcken och leka. Fiskpassagen kommer att gynna Claes Nylén är ny avdelningschef för Kraft& Värme på WSP Process i Göteborg. Avdelningens fokus för 2014 är att öka omsättning stor efterfrågan avdelningens tjänster bland energi- och industrikunder och WSP Process behöver växa för att hinna med. Energieffektivisering och resursoptimering i anläggningarna är aktuella fokusområden för närvarande. WSP Process är starkt fokuserade på att erbjuda hetslösningar tillsammans med övriga delar av WSP. Hanna Öberg tillhör gruppen Security på WSP Brand & Risk i Stockholm. Men Hanna på WSP-kontoret i Umeå och kan därmed erbjuda tjänster kring säkerhet och krishantering i norra Sverige, tillsammans med sina kollegor i Luleå. WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen DESIGNING FUTURE CITIES

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2010 Rejlers - en översikt ii Affärsidé, mål och strategi 1 Taktik, strategi och mål 2 värdegrund 4 koncernchefens

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer

+REVIT GER AXIS OKIDOKI. ger form åt Änglagården DIGITAL KOLL. AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND

+REVIT GER AXIS OKIDOKI. ger form åt Änglagården DIGITAL KOLL. AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND images ETT KUNDMAGASIN FRÅN AEC FÖR BYGGINDUSTRIN I 2013 +REVIT GER AXIS DIGITAL KOLL AECs PROFESSOR SKAPAR UTBILDNING FÖR BIM SEMRÉN & MÅNSSON FÖRST UT I RYSSLAND OKIDOKI ger form åt Änglagården Det går

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Aktien 42 Femårsöversikt 44 Definitioner 46 Förvaltningsberättelse 47 Bolagsstyrningsrapport 50

Aktien 42 Femårsöversikt 44 Definitioner 46 Förvaltningsberättelse 47 Bolagsstyrningsrapport 50 1 2 Eva Nygren 4 Peter Rejler 6 Rejlers i världen 8 Ett händelserikt år 10 Marknad och omvärld 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Rejlers Sverige 16 Rejlers Finland 18 Rejlers Norge 20 Energi 22 Industri

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Allt fler transportföretag använder telematik

Allt fler transportföretag använder telematik Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se TBM Utbildning AB 054-85 09 20 070-699 48 81 www.tbmutbildning.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång 24 Nr 2 April 2008

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer