2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och snappa upp vilka vindar som blåser när det gäller svenskt samhällsbyggande. Precis som förra året deltar vi tillsammans med vår branschorganisation STD. I år är det ju supervalår vilket är lite speciellt. Vi har just haft ett EU-val som bland annat handlade om miljöfrågor. Att anpassa samhället för klimatförändring och medverka till minskad energianvändning är två nyckelfrågor för verksamheten inom WSP. Nu är också valarbetet igång för riksdagsvalet. Valår brukar innebära att osäkerheten i svensk ekonomi blir mycket större. Viktiga framtidsfrågor för oss konsulter är förstås stadsutvecklingsfrågor. Hur ska vi kunna skapa attraktiva, hållbara städer som fungerar för våra barn och barnbarn? Inom WSPs koncept Design Future Cities har vi tagit fram rapporter och exempel på hur täta städer också kan vara smarta och gröna städer. Mer om detta hittar du i detta nummer av vår kundtidning. Bostadsfrågan, och hur den ska finansieras, är ett annat viktigt ämne som vi konsulter följer med intresse. WSP har i dagarna lanserat en tävling om hur man kan skapa framtidens miljonprogram. Om detta och mycket mer berättar vi förstås i Almedalen. Vi laddar med information och experter på plats som kan berätta hur vi på WSP ser på alla de olika aspekterna av designing future cities. Välkomna att besöka oss! Magnus Meyer VD WSP Sverige AB NYHETER RIKARD APPELGREN LÄMNAR WSP Rikard Appelgren, VD för WSP Europe AB, har tagit beslutet att lämna WSP efter arton år i företaget. Efter en inledande period som uppdragsledare på WSPs Malmökontor har han varit avdelningschef, affärsområdeschef och vice VD innan han 2002 blev VD för WSP Sverige AB. Sedan 2006 har Rikard även varit VD för WSP Europe AB. Rikard lämnar sin anställning med omedelbar verkan men kommer att arbeta kvar som konsult till av året. Rikard Appelgren efterträddes den 1 mars av Magnus Meyer som VD för WSP Sverige. Jag beklagar att Rikard tagit beslutet att lämna WSP, säger WSP s koncernchef Pierre Shoiry. Rikard har under många år på ett oerhört förtjänstfullt sätt lett såväl den svenska som den europeiska verksamheten med stor framgång. Jag har förståelse för Rikards beslut att hitta nya utmaningar och önskar honom lycka till i fortsättningen. WSP FÖRVÄRVAR COMTEST I HELSINGBORG WSP Process har en inriktning mot energi- och industrisektorn med sin speciella processkompetens. En del av denna avser provningsteknik och som ett led i verksamhetens tillväxtstrategi har WSP Process förvärvat ComTest i Helsingborg från den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB. Marknaden för testteknologi och testanläggningar för motorer inom fordonsindustrin förväntas öka starkt som en följd av miljölagstiftning och överordnade hållbarhetsmål avseende koldioxidut- svenska fordonsindustrin. ComTest är verksamma inom området för avancerade mät- och kontrollsystem. Affärsbasen är en mjukvaruprodukt som möjliggör att system, protokoll och komponenter kan kommunicera i en testanläggning. ComTest gör att WSP nu har ett komplett program av tjänster för motortestanläggningar. Provningsteknik levererar kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik den, säger vice VD Anders Tysander. Som konsultföretag blir vi unika med att kunna erbjuda våra kunder en komplett leverans av en testanläggning. ComTest har idag cirka 20 medarbetare och verksamheten bedrivs huvudsakligen i Helsingborg. Verksamheten förvärvas från den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB. Tillträdet är den 1 maj I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad,WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 Östra förbifarten Katrineholm är en 14 km lång mötesfri landsväg. Brobygge över Forsjösjön ett år före invigning MER VÄG FÖR PENGARNA Mer väg för pengarna var det gemensamma målet när Östra förbifarten Katrineholm skulle byggas. Vägen, som är 14 km lång, av- ler elva broar, varav en är 300 m lång och sträcker sig över Forsjösjön. Med arbetsplanen som underlag genomfördes projektering och byggande i samverkan mellan WSPs uppdragsledare Jan-Erik Beckerman tycker att det varit mycket lärorikt och effektivt med samverkansformen. Man sparar både tid och pengar när alla jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det blir roligare också, säger han. För oss konsulter innebär det också att vi ser hur våra lösningar fungerar i verkligheten ganska direkt. WSPs uppdrag omfattade att ta fram arbetshandlingar till Skanska i form av, maskinstyrning. En samordningsmodell (VR) användes vid granskning och för information. WSP deltog även vid bygg- och teknikmöten i stort sett under hela entreprenaden och med underlag från Skanska avslutades projektet med en relationshandling. det var mindre än beräknat vilket till viss del berodde på att byggtiden blev två och en halv månad kortare än planerat. Dessa lyckade resultat ledde också till att Östra förbifarten Katrineholm blev årets vinnare av Anläggningspriset i kategorin Investering. Priset delades ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Anläggningsdagen i mars. Så här löd juryns motivering: Genom ett förtroendefullt samarbete mellan beställare, entreprenör och konsult, har genomförandet utförts med långt driven systematik speciellt inom arbetsmiljö och miljö som också kommit att prägla hela projektets genomförande. En tidig till en lägre produktionskostnad och med ökade vinster för alla parter. För mer information, kontakta VEM FÅR KÖRA NÄR PÅ SPÅREN? WSP och Vectura/Sweco ska under året hjälpa ställningar kring kapacitetstilldelning i en ökad och öppen tågmarknad. Utredningen fokuserar på de samhällsekonomiska prioriteringskriterier som används vid fördelning av kapacitet och utgår från de övergripande frågeställningar som: hällsekonomiskt effektivt sätt, så att det leder till ett totalt sett effektivare kapacitetsutnyttjande? nadens och samhällets perspektiv bättre sätt än idag? Projektet kommer att följa tilldelningsarbetet redan i arbetet med tilldelning av T16 (tågplan 2016). För mer information, kontakta Katja Berdica, WSP BLIR DELÄGARE I OPERATIONS AND ROLLING STOCK CONSULTING AB WSP investerar i Operations and Rolling Stock Consulting AB, ett företag med fokus på att hitta såväl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. idag på den svenska marknaden. För WSP innebär investeringen ett tydligt skifte där affärsrådgivning baserat på järnvägssystemkunnande stärks väsentligt, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknikoch analystjänsterna kompletteras på några områden. Vi har idag endast en handfull medarbetare men vi räknar med kommer att samarbeta med den globala WSP bland annat i Sverige, Storbritannien och Mellanöstern, säger Mats Önner, VD i Operations and Rolling Stock Consulting AB. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda ett mycket starkt helhetskoncept för design och projektering, för rullande material och för drift och underhåll inom järnvägssektorn på såväl den svenska som den internationella marknaden. Med WSPs globala räckvidd har vi redan idag uppdrag och förfrågningar i Kanada, Sverige, Storbritannien, Norge, Estland och i Mellanöstern. I Operations and Rolling Stock Consulting AB har vi lyckats knyta till oss personer med mycket gedigen och bred kompetens från såväl anläggningssidan som i underhållsskedet och på fordonssidan, säger WSPs Affärsområdeschef Niklas Sörensen som är initiativtagare till WSPs investering. För mer information, kontakta WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 Rinkeby TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE Stockholm blir inte mer kompakt av högre husbyggnader. Tvärtom kan tätare bebyggelse bidra till att skapa en urban miljö som också upplevs grönare. Men då krävs att grönytorna har hög attraktivitet och tillgänglighet. Det framgår av rapporten En ny nivå från WSP. En tätbebyggd stad har unika kvaliteter för att skapa ekonomisk en ekologiskt hållbar utveckling. Trots det begränsas Stockholms verkligt urbana områden idag främst till in- ökad arbetspendling och större bostadsytor bidragit till en utglesning av stockholmsregionen. Enligt befolkningsprognoserna med över invånare under bär enorma utmaningar när det gäller bostadsbyggande och infrastruktur. Samtidigt är det en unik möjlighet att läka ihop regionen genom att skapa - Ofta sätts det likhetstecken mellan förtätning och högre husbyggnader. hus inte per automatik skapar en tätare städer upplevas som grönare. Men då måste synen på dess grönytor förändras. långsiktigt hållbart sätt måste vi få en mer konstruktiv hållning till grönytor. är det viktiga utan hur attraktiva och tillgängliga stadens gröna lungor är. Planerar man smart är det fullt möjligt att minska mängden grönytor och samtidigt skapa en stad som faktiskt DFC VI BEHÖVER KLIMATKALKYLER Jakob Levander är avdelningschef på WSP Byggprojektering i Stockholm. Nyligen medverkade han på WSPs interna nätverksträff för hållbar samhällsutveckling. Idag är hållbarhetsfrågorna i fokus i de anläggningsprojekt och för energieffektiva byggnader. Men när det kommer till byggnaders konstruktionsdelar som betong kostnader. Vi behöver utveckla metoder för att få riktiga klimatkalkyler som tar hänsyn till CO 2 -utsläpp och verkliga kostnader på lång sikt. Med ett annat sätt att se på kostnaderna skulle man kanske ibland göra andra typer av överväganden. Är prefab verkligen det bästa i just detta fall? Vilken användningsområdet på lång sikt? Jakob hoppas på samarbete med partner bland långsiktiga fastighetsägare och entreprenörer för att i första hand få igång ett utvecklingsprojekt med syfte att få fram metoder och verktyg för klimatkalkyler i byggbranschen. Vi sneglar - att göra för att förbättra klimatpåverkan. Jag menar att detta också är intressanta På WSP ser vi behovet och är beredda att dra vårt strå till stacken för att klara framtidens nödvändiga klimatmål. Klimatkalkyler i byggprojekteringen skulle innebära ett viktigt steg i den hållbara samhällsutvecklingen. 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 SAMHÄLLSKRÖNIKAN Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Sveavägen ENERGIEFFEKTIV MYNDIGHET Domstolsverket har som mål att minska energianvändningen med 20 procent till Det är ett ambitiöst mål som gör dem till en förebild bland myndigheter. WSP-kontoret i Jönköping har haft Domstolsverket som kund i många år och Magnus Tyrberg i Oskarshamn är engagerad som energirådgivare. Det innebär att Magnus hjälper till att ta fram övergripande energiplan och föreslår åtgärder för att Domstolsverket ska kunna nå sina mål. Vi ligger på och försöker få till gröna hyresavtal och jobbar med driftoptimering i Domstolsverkets fastigheter, säger Magnus. Genom att en gemensam elupphandling för alla domstolar med egna abonnemang har vi även kunnat göra stora ekonomiska besparingar. igheter och gjort energiutredningar för domstolarna vid Södertörns tingsrätt och Nyköpings tingsrätt. TÄTA STÄDER ÄR SMARTA STÄDER Den täta staden har även miljömässiga fördelar Den regionala utvecklingen i Sverige har under de senaste decennierna karaktäriserats av att ju större region, desto der perioden har skett i kommuner där regionens central- Varför tycks en regions storlek ha en sådan betydelse? Storstäderna attraherar kunskapsintensiva specialiserade företag för att de har behov av att vara nära sina kunder, leverantörer och en tillräckligt stor marknad. En annan faktor är att staden erbjuder en större och mer kunskapsintensiva företagen efterfrågar. På samma sätt har personer med hög kompetens bättre möjligheter att få de jobb de önskar i storstäderna i och med att det liga arbetsgivare. En ytterligare faktor som bidrar är möjligheten till lättillgängligt kunskapsutbyte. Förekomsten av närhets/täthetsfördelar, så kallad agglomeration blir en självförstärkande process som driver på tillväxten. Den täta staden har även miljömässiga fördelar. Ett exempel är att - blem med buller, kriminalitet, utanförskap mm som måste hanteras på bästa sätt. Dock är det mycket som talar för att den täta staden på det stora hela också är den smarta staden och därför bör den täta stadens utveckling bejakas. Detta kan göras på många olika sätt, men ett givet är att exploatera centrala byggbara ytor och i synnerhet de markomården som har en kommersiell potential. All utveckling behöver inte nödvändigtvis vara i städernas mest centrala delar (alla vill inte bo trångt i city) utan även i anslutning till stadsdelar i yttre innerstaden eller förorter med hög tillgänglighet. En ökad förtätning i dessa delar av staden kan också bidra till att skapa förutsättningar för uppgradering av såväl kommersiell som offentlig service. Den täta staden engagerar och intresserar och för oss samhällsbyggare är det extra spännande i o m att det är vi som har mycket av kunskapen som kan bidra till att utveckla staden WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 GREENCHAIN-NÄTVERKET FÖR HÅLLBARA WSP Environmental gör i år en nysatsning på GreenChain som ett led i att stärka sin ställning som företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor. Ryggraden i verksamheten är forumträffar där mycket tid ges till erfarenhetsutbyte och informella diskussioner. kan företagen lära av varandras erfarenheter och få hjälp av ett kunnigt nätverk. och ny lagstiftning i Kina och Indien. FINANSIERING FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING DFC WSP Miljömanagement i Malmö ligger i framkant rörande strategiskt hållbarhetsarbete och arbetar mycket med att till hållbarhetsprojekt. Finansieringen hittas genom god kunskap och kännedom om tillgängliga fonder och program, nationellt, regionalt och på EU-nivå. Det projekt på såväl nationell som internationell nivå, inom allt från teknik, processer och produkter till stadsutveckling, byggnader, energi och transporter. Men för att nå framgång krävs vetskap om vilka utlysningar som är öppna och framförallt deras relevans kopplat till projektidén, samt hur en ansökan ska utformas. Sedan starten har vi hjälpt våra kunder att nu utvecklar vi våra tjänster ytterligare. För att underlätta för kunderna att komma ett idéer lanseras nu WSP Fund Finder! WSP Fund Finder är en portal för bevakning av utlysningar inom hållbarhetsom- Kunden kan skapa egna bevakningar av de fonder som verkar mest intressanta för vi på Miljömanagement bara ett klick bort. såväl det lilla innovativa företaget som för den stora offentliga organisationen som söker samverkan med andra aktörer -vi vågar nästan påstå att möjligheterna är oändliga! WSP Fund Finder är fortsatt under utveckling och kommer kontinuerligt Alla som registrerar sig i detta inledande skede får ta del av tjänsten kostnadsfritt! företag och kommuner kommer att få hållbarhetsprojekt. Genom WSP Fund Fin- som aktörerna annars bara kan drömma om vi på WSP möjliggör för kunderna att skapa den hållbara framtiden. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 FRAMTIDENS TEKNIK REDAN IDAG utrustad med en teknik som i grunden kommer att förändra all vägprojektering. Mätbilen har en kamera som tar högupplösta 360 bilder. Bilderna kan användas i olika typer av utredningar, förstudier och projekteringar samt för framställning av VR-modeller. Mätbilen gör också avancerad laserskanning och samlar då mätdata för väg- och gatuunderhåll, planering, gestaltning och visualisering. WSP är i dag marknadsledande inom mobil datainsamling och det beror till stor del på Magnus Larson och hans medarbetare på Örebrokontoret. Magnus har i många år deltagit i utvecklingsarbetet av systemet GeoTracker och nu märks ett stort intresse från marknaden. Vår mätbil är mycket populär och användbar eftersom den både kan ta o-bilder, göra laserskanningar och dessutom är utrustad med georadar som samlar information om förhållanden under marken. Nu står vi inför en revolution när det gäller laserskanning, berättar Magnus. Vi kommer snart kunna erbjuda färglagd laserdata. Bilderna ser helt verkliga ut och innehåller all information och mätdata. Det blir fantastiska underlag när vägprojekt ska presenteras för kunder eller allmänhet. Man ser exakt hur det ser ut. Och det underlättar för projektörerna. Här får man en noggrannhet ner på centimeternivå. är intresserade. Man sparar tid när mätningarna kan göras över stora områden på kort tid och framförallt slipper man utsätta mätpersonal för farlig arbetsmiljö utmed vägarna. Vi vet ju att många kommuner står inför stora satsningar på drift och underhåll, då är laserdata ett fantastiskt hjälpmedel, säger Magnus. WSPs mätbil har många uppdrag på gång. Ytterligare en kommer inom för vad man kan åstadkomma med den här tekniken, säger Magnus. Genom vårt nära samarbete inom WSP med experter på GIS och VR kan vi erbjuda bearbetningar och presentationer helt efter kundens önskemål. Hittills handlar det mest om väg- och järnvägsarbeten, men möjligheterna är oändliga. Läs mer på bilskanning.se För mer information, kontakta Magnus Larson, WSP UTVECKLAR ROSENDAL I UPPSALA WSP har vunnit uppdraget som generalkonsult för utvecklingen av stadsdelen Rosendal i Uppsala. Här ska byggas cirka 3000 lägenheter, ett stort campusområde och ett antal skolor. Vi får ett helhetsansvar från tidigt skede och fram till byggnation. Uppdragsgivare är Uppsala kommun. Uppsala växer snabbt. För att klara den ökade efterfrågan på boende måste pusselbit i utvecklingen. Här planeras en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. Tillsammans med Tengbom arkitektkontor som underkonsult har WSP i tuff konkurrens nu fått uppdraget som generalkonsult för stadsbyggnadsprojektet i Rosendal. Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget. Planerna för Rosendal inkluderar allt vad modern stadsutveckling handlar om - ekonomisk, miljömässig och mänsklig utveckling för nuvarande och kommande generationer. WSP har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla framtidens framgångsrika städer, säger Fredrik Frensborg på WSP. Konsultteamet ska utgöra projektstöd till Uppsala kommun i arbetet med områdets detaljplan och dess genomförandeskede. I uppdraget ingår att, i samarbete med Kontoret för samhällsutveckling, ta fram relevant underlagsmaterial för stadsbyggnadsprojektet. Även förprojektering av kommunala gator och kommunalt VA samt gestaltningsprogram avseende allmän platsmark och övergripande stadsrumskaraktärer för området som helhet, allmän platsmark såväl som kvartersmark är en del av uppdraget. WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 LITET KONTOR MED STORA UPPDRAG På WSP-kontoret i Oskarshamn av dem är engagerade i Scanias utbyggnad på orten. När det gäller så stora uppdrag behöver man dock samla resurser från många olika WSP-kontor. Genom användning av Lync och gemensamma modeller underlättas samarbetet och det ingen betydelse alls. Lennart Petersson på WSP Systems i Oskarshamn har samarbetat med Scania i många år. När Scania nu ska öka sin produktion av lastbilshytter så har WSP engagerats för två stora uppdrag. Det handlar dels om ett nytt grundmåleri och dels om en ny byggnad för karosstillverkning. Beställare är Dynamates som ansvarar för Scanias lokaler. Grundmåleriet är en samverkansentreprenad som var ute på anbud redan WSP ingick i vinnande team tillsammans med Caverion och Skanska. Samarbetet i projektet startade med en kick-off för ca för synpunkter och utmaningar hos de olika teknikområdena. Gruppen genomförde också studiebesök. Från WSP har många konsulter med olika typer av kompetens deltagit. Rörprojekteringen utfördes i Oskarshamn och Kalmar, ventilation, kraft, belysning och tele gjordes i Kalmar, Automation i Göteborg, Sprinkler i Stockholm och elen i Växjö. Här kan man verkligen tala om samverkan, säger Lennart Petersson. Eftersom projektet också var mycket tekniskt utmanande ställdes stora krav på samordning och anpassning. Själva processen levererades av Dürr. Den är enormt mediatät så vi har lagt ned mycket arbete på signalutbyte och stödfunktioner. Claes Carlsson är Scanias huvudprojektledare och han är mycket nöjd med samverkansprojektet. För oss är det viktigt att ha en lokal kontakt som är insatt i projektet. Lennart från WSP har hållit i tömmarna på ett mycket bra sätt, säger han. Samtidigt har det varit intressant med samverkan från olika orter. Det är nytt för oss att ha kollisionskontroll med så många på en gång runt hela Sverige. Men det har funkat bra med programvaran Navis. Att jobba i gemensam modell kräver ett nytt sätt att tänka. Här är det öppenhet som gäller. Och det ställs stora krav på modellsamordning. En viktig del i samverkansentreprenader är det avtal som parterna upprättar i början av projektet. Det känns att alla har haft avtalet i bakhuvudet under hela processen, säger Dynamates projektledare Bengt Leander Visionen är att skapa en framtidssäker anläggning som klarar Scanias långsiktiga produktionsmål. Nu i dagarna pågår provdriften så nu hoppas vi verkligen att allt fungerar som det ska. Under arbetet med grundmåleriet Scania. En ny byggnad för karosstillverkning uppförs nu på anläggningen. Maria Isfalk på WSP Byggprojektering i Kalmar har projekterat stora dela av konstruktionen med lite hjälp från kollegor i Linköping. Flera olika WSP-kontor är engagerade i den nya byggnaden. Till exempel Kalmar (rör, vent, BIM-samordning) Göteborg (automation), och Karlskrona (VA). WSP Samhällsbyggnad har svarat för geoteknisk undersökning och utredning samt projektering av hårdgjorda ytor, gång- och cykelväg, diken och magasin för dagvatten. Alla massor lastbil. Den enorma byggnaden motsvarar fyra fotbollsplaner och när man nu gör klart betonggolvet krävs 1000 betongbilar. Ännu är det inte klart med själva processen därför gör man anpassas efter processens krav. Bland annat görs golvet extra tjockt för att klara alla sorters maskiner. På golvet produktionen och truckar ska kunna köras på ytorna. Men besökare och de som arbetar i produktionen ska inte vara på golvet utan röra sig på gångbanorna under taket, som totalt Miljömålen är mycket högt satta och man kommer att ha en optimal värmeåtervinning och energianvänd- ska utvinnas från uteluften. Energin 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 Lennart Petersson uppdragsansvarig WSP, Claes Carlsson projektledare Scania, Hans Jonssonb byggprojektledare Karossbyggnad GHAB, Jan Helgosson delprojektledare WSP, Bengt Leander byggprojektledare Dynamite Den enorma byggnaden motsvarar fyra fotbollsplaner Intrimning av det nya grundmåleriet. återvinns till uppvärmning av tilluft. Därmed minskas elanvändningen återvunna kylenergin reducerar köpt fjärrvärme för ventilationen med två miljoner kwh per år. Det omfattande brandlarmsystemet håller hög klass och eftersom i nya banor och sätta ihop ett unikt system som inte stör produktionen i onödan. Systemet sniffar sig till brandlukt, är lätt att underhålla och renar sig själv. Utbyggnaden i Oskarshamn är ett projekt i världsklass, säger Claes Carlsson på Scania. Trots en omfattande logistik där mycket sker samtidigt har vi klarat oss helt från olyckor eller incidenter. Nu är det lite pirrigt när grundmåleriet ska igång. Under våren hoppas vi att den nya karossbyggnaden ska vara klar att ta i bruk. För mer information, kontakta BIM-samordning i Navis Works har varit central genom projekteringen. Gångbrygga vid KMK. Kaross i siffror Betongvolym grundplattor: m 3 Betongstomme: 500 element (pelare och takbalkar) Kraftkablar: m Telekablar: m Kabelkanalistation: m Belysningsarmaturer: st Kraftströmskenor: m Ventilationskanaler: ca 1 mil Tilluftsdon: 150 st WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 UNIKT FISKEVÅRDSPROJEKT I ÄTRAN I början av april invigdes den återställda Hertingforsen av kung Carl Gustaf. Därmed har Falkenbergs kommun fått ett nytt uppskattat ner. Kommunen har drivit ett unikt projekt i Ätran för att återställa fri Falkenbergs kommun, Europeiska Fiskerifonden och Naturvårdsverket och har fått stor uppmärksamhet internationellt och i Sverige. Bo Nilsson på WSPs Halmstadskontor har varit projekt- och byggledare för återställningen av Hertingforsen. Dessutom har många kompetenser inom WSP deltagit, som geoteknik, vägbyggnad, mätteknik, miljöjuridik, vattenbyggnad, elteknik och broteknik. Det här arbetet har rönt mycket intresse, säger Bo Nilsson. Idag saknas kan Hertingsforsen bidra till liknande satsningar på andra håll. Det har ett stort värde för både miljö och människor att värna den biologiska bättre förhållanden. Första delen av projektet innebar respektive förbi intaget till kraftverket att dödas i turbinerna. Nästa steg struktionen, bygga två nya överfall (skibord) samt att återställa den ursprungliga åfåran och anpassa en laxtrappa och många laxar lyftes även manuellt förbi dammbyggnaden. Uppströms vandringsvägen byggdes en kontrollstation för automatisk räkning av upp- och nedvandrande kamera. Sista delen av projektet är en gång- och cykelbro över forsen med ett mittstöd vid kontrollstationen samt anslutande gång- och cykelvägar. Utöver detta har så kallade konsekvensåtgärder utförts eftersom ombyggnaden innebär en permanent sänkt vattenyta i ån med ca en halvmeter, som påverkar verksamheter uppströms, till exempel Falkenbergs Roddklubb och Carlsbergs bryggeri. Projektet med att återställa Hertingforsen, riva kraftverksdammen, av Falkenbergs kommun med bidrag från Naturvårdsverket, HAV-myndig- För mer information, kontakta Bo Nilsson, UTVECKLANDE JOBB I TOTALENTREPRENAD PROJEKT jekt som totalentreprenader. Det innebär ett nytt sätt att jobba för konsulterna som därmed anlitas av entreprenören istället WSPs Örebro-kontor har redan hunnit få stor erfarenhet av fördelar med att jobba närmare entreprenören. Mattias Torstensson, Ulf Alenstad och Robert Olofsson på Örebrokontoret ser många fördelar med att jobba som entreprenörens partner i Totalentreprenader. Vårt arbete får ett annat fokus, säger Robert Olofsson på WSP Samhällsbyggnad. Nu är produktionstankarna med från början och vi tar bara fram handlingar som verkligen behövs i produktionen. Inga handlingar för handlingarnas egen skull. Entreprenören har ett sätt att ständigt ifrågasätta varför saker och ting ska göras. Det är mycket lärorikt för oss som därmed måste vässa våra Totalentreprenader innebär att konsulterna tillsammans med entreprenören tar fram arbetshandlingar (bygghandlingar) vilket gör att byggbarheten ökar på våra handlingar samt att man får mer väg- och järnväg för pengarna. Dessutom sker en del av projekteringen i princip samtidigt kunna göra snabba anpassningar efter hur verkligheten ser ut. Det är både kul och lärorikt och man få feedback på handlingarna direkt. Jag tror att vi kan hjälpa till att spara pengar åt entreprenören, säger Robert. Det märkte vi inte minst i projektet Östra förbifarten Katrineholm, som både blev billigare och snabbare än planerat. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 UTVECKLING AV SOLVALLA Solvalla är Sveriges nationalarena för svensk travsport och en av världens främsta travarenor. Solvalla har under lång tid fokuserat på sin kärnverksamhet travsport och de anläggningar som är nödvändiga för att driva travsporten framåt. Området har sedan starten i Solvalla 1931 genomgått en rad förändringar vilket lett till att behoven av vissa byggnader förändrats och att fastighetstekniken i de många byggnaderna föråldrats. Solvalla använder nu WSP för att ta fram underlag för den framtida utveckingen av området, för att se vilka byggnader som kan renoveras, utvecklas eller att genomföra en analys av underhålls- och investeringsbehov i området för att på så sätt hjälpa Solvalla med att lägga upp en strategi för hur området ska användas och förvaltas effektivast i framtiden. Utmaningen för Solvalla ligger nu i att genomföra stora förändringar i området utan att påverka travsporten. Såväl läktare, hästsjukhus som travbanor har ingått i utredningen, liksom en energioptimeringsstudie av de gamla häststallarna. TRYGGA OCH SÄKRA ARRANGEMANG Arrangemang av olika slag är ett utpekat område för att skapa ökad sysselsättning och tillväxt i städer och regioner. Stora kultur- och idrottsarrangemang som drar mycket publik blir allt vanligare. Men stora arrangemang innebära också komplexa risker. Publiksäkerhet är en av många problem för arrangörer. WSP är specialister inom analys, planering och simulering av arrangemang. Vi tar fram värden som arrangören kan använda sig av för att se till att evenemangsområdet klarar påfrestningarna. Vårt GIS-baserade analysverktyg tar hänsyn till alla delar för att skapa evenemangssäkerhet och knyter ihop trygghet, säkerhet och upplevelse. Fördelarna med verktyget är att man genom simuleringar lätt får en bild der för de funktioner och rörelser som binder samman ett arrangemang. Med verktyget blir det lätt att hitta rätt lokaler för ett arrangemang, och till exempel avgöra hur mycket vaktpersonal som behövs eller hur stor scen som krävs. WSP kan även göra beräkningar av hur väder, vind och temperatur kan tänkas påverka markens egenskaper. I slutändan handlar det om människors liv och hälsa. WSP har efter publicitet i branschtidningen Skydd & Säkerhet fått i uppdrag att vara behjälpliga med det övergripande arbetet kring strategi- och säkerhetsplanering inför Elitloppet på Solvalla. WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 NYTT STYRSYSTEM SPARAR PENGAR ÅT UMEÅ KOMMUN Styrsystemet för gatubelysningen i centrala Umeå är föråldrat och behöver bytas ut. Istället för att laga och lappa med punktinsatser har kommunen tagit ett helhetsgrepp och gör en storsatsning genom att byta ut hela systemet. Kenneth Edström på Umeå kommun räknar med att kommunen kommer att tjäna mycket pengar på minskade kostnader för drift och underhåll och på att få ett mer energieffektivt system. Det här är ett projekt i tre delar, berättar han. Det första är att byta ut 280 gatubelysningscentraler, det andra att vi separerar kommunens system från Umeå Energis nätcentraler. På så sätt får vi bättre kontroll på verklig förbrukning och kan följa upp driftskostnaderna. Den tredje och mycket viktiga delen i projektet är att vi får en detaljerad dokumentation som kommer att vara till hjälp i den framtida förvaltningen. Till sin hjälp i projektet har kommunen anlitat WSP, som de har ramavtal med. Patrik Nilsson på WSP Systems har varit med i projektets alla faser. Han har gjort de tidiga utredningarna för att klargöra behovet och hjälpt kommunen att få just det Systemet i mobilvy. Systemet i kartvy via WEB-gränssnittet. system som passar för deras behov. Att upprätta förfrågningsunderlag och frågor under anbudstiden har hanterats av Patrik. Under de tre år som arbetet pågår med att byta ut alla centraler så fungerar Patrik som tekniskt stöd åt kommunen. Patrik är jätteduktig, och det utnyttjar vi så klart, säger Kenneth Edström. Vi behöver hjälp att ro detta i land. Vi räknar med att byta ut ca 100 centraler per år. WSP deltar också som projektledare genom Erik Jonsson på WSP Management, som menar att detta är ett teknikintensivt projekt, samtidigt som det är unikt att en kommun tar ett så stort grepp och gör allt på en gång. Att styrsystemet byts ut kommer inte att märkas speciellt mycket för Umeåborna. Grävningsarbetena vid centralerna är enkla och kommer inte att störa. Armaturerna i gatubelysningen blir kvar, driften av styrsystemet förenklas väsentligt. Nu kommer man direkt via web-gränssnitt kunna följa förbrukning, påverka tändning och släckning, få larm om trasiga ljusenheter. Driftpersonal kan få information via en övergripande kartbild, där de kan peka sig vidare station för station. Det här är ett ytterligare utveckling och komplettering senare om man vill. För mer information, kontakta Patrik Nilsson, , Övergripande systemfunktioner utlösta gruppsäkringar med mera Erik Jonsson WSP Management, Patrik Nilsson WSP Systems och Kenneth Edström Umeå kommun. UMEÅ SUNDSVALLS KOMMUN ENERGIEFFEKTIVISERAR Sundsvalls kommun gör en stor satsning på energieffektivisering. Peter Westberg på WSP Systems i Umeå har anlitats som energirådgivare och hjälper till med energikartläggning av byggnader. Kartläggningen ger besked om hur mycket energi som används idag och vilka åtgärder som krävs för att minska energianvändningen. Energikartläggningen ligger till grund för kommunens beslut om hur man går vidare med just den fastigheten. WSP håller även i utbildning i energiteknik för kommunens förvaltare för att de ska kunna medverka till att byggnader och installationer underhålls och körs på bästa energieffektiva sätt. Utbildningen är mycket uppskattad säger Peter. Teori och praktik varvas under några halvdagspass. Vi är också ute och mäter rent fysiskt. Flera av deltagarna har nu anmält sig till fördjupad utbildning. För mer information, kontakta Peter Westberg, , 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 Fr v: Björn Andersson, Anders Reinklou och Pär Tidebro. AVANCERAD TEKNIK I FÖRSVARETS TRÄNINGSANLÄGGNING tens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift, så kallade CBRN-händelser som handlar om kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Nu investerar Försvaret i en inomhusanläggning för träning och utbildning anlitat WSP Systems för projektering av alla avancerade installationer som krävs när gaser och gifter ska hanteras. Byggnaden är helt unik i sitt slag Beställaren hade också höga ambitioner på att detta skulle vara ett BIMprojekt i alla led, berättar Anders Reinklou och Pär Tidebro på WSP Systems i Umeå. Detta har varit ett otroligt utmanande och spännande projekt. Det är inte ofta man får jobba med så avancerad teknik och så mycket speciella förutsättningar. Inom WSP Systems har vi stor erfarenhet av arbeten på sjukhus och laboratoriemiljö med renrumsteknik, slussar och höga ventilationskrav. Den kunskapen har vi nytta av här. I detta unika projekt har WSP offererat en skräddarsydd organisation med kompetenser från hela landet. Projektering av Mark, VS och El har projekterats från Umeå. Projektering av Vent och Styr är utförd i Göteborg och projektering av elkraft och hiss är utförd i Stockholm. intelligens inlagt i modellen, berättar Anders Reinklou. Klickar man på en beståndsdel i modellen får man upp information om leverantör, material med mera. Det kommer att underlätta i förvaltningsskedet. Informationen i modellen kan givetvis kompletteras och förbättras efter hand. Den nya anläggningen har enormt mycket säkerhet, övervakningskameror och telekommunikation. Det är viktigt att all utbildning i lokalerna kan ske utan fara för deltagarna och givetvis att inga gifter släpps ut i naturen. Vi har haft ovanligt mycket samordning och givande diskussioner kring materialval och arbetssätt i detta projekt. Genom att alla övningar nu kan göras inomhus ökar möjligheterna att träna i verklig miljö. Olika scenarier, olika klimat allt kan skapas i denna avancerade anläggning där också utländska militärer kan hyra in sig. Våren 2016 beräknas SkyddC i Umeå vara klar. BILD: GRONTMIJ AB, ARKITEKTUR Hallå där, Daniel Rosberg rad sakkunnig inom brandskydd. Vad innebär det? Det betyder att Boverkets sida över ga och kan hjälpa till i frågor där det behövs någon tredje part som bidrar med sakkunskap. Det kan till exempel handla om kontroll av utförande eller projektering av särskilt komplicerade projekt. Eller där det ningar om hur regler ska tillämpas till exempel, då kan en sakkunnig tillkallas. WSP. Det är en stor fördel för oss att kunna erbjuda våra kunder den här typen av tjänster. Det har kommit krav i nya plan- och bygglagen inom WSP snart. Man avlägger ett skriftligt prov hos Sitac, dessutom ska man ha brandingenjörsexamen, ett lämplighetsintyg och dokumenterad erfarenhet inom området. Vad arbetar du med på WSP? Jag är brandingenjör i botten och arbetar som uppdragsansvarig för brandskydd i olika byggprojekt. Jag är också verksamhetsansvarig för brandområdet inom WSP Brand & Risk och där handlar mitt arbete mycket om att se till att vi tillämpar samma lösningar i hela landet och har en gemensam syn på hur lager och regler ska tolkas och tillämpas. Tack, det ska bli mycket spännande, jag har faktiskt redan fått en hel del förfrågningar. Det känns mycket bra att vi nu kan utvidga vårt tjänsteutbud på brandsidan. DeDU DeDU är marknadens mest användarvänliga program för: Det enkla användargränssnittet gör DeDU till ett av marknadens mest lättanvända program. Bakom denna enkelhet ligger ett genomtänkt och kraftfullt program. att DeDU är ett av de mest spridda programmen i sin nisch. Bland prenörer, industri- och energibolag. WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 WSP Ljusdesigns styrka ligger i just det mellan gestaltning och teknik, i gränslandet mellan ljus och mörker. WSP LJUSDESIGN LJUSSÄTTER KOLOSSEN I FRIHAMNEN Det här är WSP Ljusdesign Världens största modulära tredimensionella fraktal står nu uppställd i frihamnen i Göteborg mellanstadieelever från alla stadsdelar i Göteborg har varit med och tredimensionella fraktal. Med en mix av matematik och ingenjörskonst är Kolossen ett utmärkt exempel på hur barn lär sig mer om vetenskap och forskning genom kreativa och roliga former. Världsrekordet Kolossen i Frihamnen är också startskottet för det som ska hända i Frihamnen de kommande åren. År 2021, när Göteborg fyller 400 är en del av Vetenskapsfestivalen i samverkan med Göteborgs tio stadsdelsförvaltningar, Fraktalfabriken, Göteborg 2021, Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden utveckling AB. WSP Ljusdesign ansvarar för ljussättningen av fraktalen som innebär att dess former och konturer lyftas fram och skapa spännande skuggor. WSP Ljusdesign är ett tjänsterområde inom WSP där experter med olika bakgrund samverkar och gemensamt har vi vetskapen om ljusets fantastiska egenskap att skapa eller förändra vår upplevelse av rum. Vi utför ljusdesign för alla typer av interiöra och exteriöra miljöer där vi kan leverera koncept eller detaljerade handlingar och underhållsplaner. Från traditionell belysningsplanering till teatralisk ljusgestaltning tar vi fram lösningar som är optimerade för ändamålet såväl som för användaren. Vi arbetar även med belysningsplaner och förstudier. Förutom ljusdesign erbjuder vi även dagsljusplanering där vi i nära samarbete med arkitekten skapar en effektiv dagsljushantering med god visuell komfort. Vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet gör att vi ofta anlitas som kursledare och föredragshållare inom ljus. Vi deltar även frekvent i samhällsdebatten kring ljus i syfte att öka förståelsen för ämnet. Vi är specialister inom sektorerna: 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 NY RAPPORT FRÅN SVENSKT VATTEN Per-Axel Camper på WSP Samhällsbyggnad i Malmö har vatten från begravningsplatser. Dräneringsvattens innehåll av patogener och tungmetaller från begravningsplatser har uppmärksammats under hanteras. Vattnet från begravningsplatserna leds ofta till det kommunala ledningsnätet. Rapporten redovisar praktiska erfarenheter och råd från både Sverige och utlandet. WSP BLEV ÅRETS NYKOMLING PÅ KARMADAGEN I KALMAR I år deltog WSP för första gången på Linnéuniversitets arbetsmarknadsdagar i Kalmar. Det blev en lyckad premiär. WSP utsågs till Årets nykomling. Priset togs emot av Tobias Andersson och Jessica Mattsson från WSP Systems i Kalmar. Över 60 utställare fanns på plats. WSPs monter hade många intresserade besökare och nu är det Per Evenhamre är ny avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Örebro. Per, som är biolog med inriktning mot ekotoxikologi, kommer närmast från Sweco Environment i Örebro där han arbetat som gruppchef för gruppen Vatten & Miljö i fyra år. Dessförinnan har Per jobbat som miljökonsult inom Förorenade områden på Sweco och Kemakta konsult i Stockholm. Cecilia Lindqvist har börjat som kulturmiljöutredare på WSP Samhällsbyggnad i Stockholm. Cecilia är specialiserad på kulturmiljöfrågornas hantering i projekt som påverkas av plan- och bygglagen eller miljöbalken. Hon har en bakgrund som byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Östergötland där hon ansvarat för kulturmiljöfrågor och planeringsunderlag inom den fysiska planeringen. Peter Häggblad på WSP Management i Umeå är länets rade kontrollant för komplicerade byggnader. Peter har därmed många uppdrag som kontrollant av skyddsrum. Peter har också många olika uppdrag som byggledare åt ICA vid om- och nybyggnad av butiker och för ICA:s 40-tal CURA-apotek som byggs runt om i landet. FOLK I FARTEN NOTERAT NY STENBRO MED GAMMAL TEKNIK I april var det nyinvigning av den gamla stenbron över Igelbäcken vid Ulriksdals då att reparationsarbetet med bron skulle ske enligt gammal teknik. Det innebar att hela bron plockades ner sten för sten och sedan anlades en ny rustbädd med hundra stockar. Därefter kunde man lägga tillbaka stenarna på ursprunglig plats igen. Det var som ett gigantiskt pussel. Grunden är av trä och består av granstockar i form av en rustbädden, sedan användes en valvform av stål till uppbyggnad av det fribärande stenvalvet. WSP var engagerade i projektet redan från början, berättar Lars Hansson från WSP Management, som svarat för projektledning. Våra kollegor från broteknik och geoteknik har skött projekteringen och också hjälpt till med all tillståndshantering. Min kollega Thomas Näslund var byggledare. Det här var ett mycket intressant uppdrag. Det är inte ofta man får tillfälle att arbeta enligt gammaldags teknik. När vi rev bron visade det sig att det fanns minst tre gamla broar inbyggda i konstruktionen, varav den äldsta var från 1600-talet. Det var spännande att studera dessa gamla konstruktioner som kunde hänföras till olika utbyggnadstillfällen för slottet och parken. utseende som förr. I samband med att bron renoverades passade Statens fastighetsverk och arter ska kunna vandra upp i Igelbäcken och leka. Fiskpassagen kommer att gynna Claes Nylén är ny avdelningschef för Kraft& Värme på WSP Process i Göteborg. Avdelningens fokus för 2014 är att öka omsättning stor efterfrågan avdelningens tjänster bland energi- och industrikunder och WSP Process behöver växa för att hinna med. Energieffektivisering och resursoptimering i anläggningarna är aktuella fokusområden för närvarande. WSP Process är starkt fokuserade på att erbjuda hetslösningar tillsammans med övriga delar av WSP. Hanna Öberg tillhör gruppen Security på WSP Brand & Risk i Stockholm. Men Hanna på WSP-kontoret i Umeå och kan därmed erbjuda tjänster kring säkerhet och krishantering i norra Sverige, tillsammans med sina kollegor i Luleå. WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen DESIGNING FUTURE CITIES

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 1/12 WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN FOTO: ULF LODIN UNITED BY OUR DIFFERENCE SATSNINGAR I TUNGA BRANSCHER Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning som bland annat ägnas en hel del åt

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass 2012-05-07 VISION NDS - en miljöstadsdel i världsklass Klimat ÖVERGRIPANDE MÅL Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se GENIVAR Inc. 1600, Rene-Levesque Blvd. West 16th Floor Montreal, Quebec Canada H3H 1P9 T: +1 514-340-0046 F: +1 514-340-1337 www.genivar.com WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer.

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer. Samverkansavtal Samverkansavtal Uppsala kommun, nedan Uppsala, och Vattenfall AB Heat Uppsala, nedan Vattenfall, har denna dag uppdaterat det befintliga icke exklusiva avtalet gällande ett långsiktigt

Läs mer

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson,

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, projektledare på Midroc; och Kent Åkerlund från Siemens kan

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 2013-08-15 2 Lund 1971 Malmö 2012 2013-08-15 3 100 medarbetare 7 studios Fastighetsutveckling Stadsutveckling

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Stockholmsbågen - från vision till verklighet

Stockholmsbågen - från vision till verklighet #stockholmsbågen Stockholmsbågen - från vision till verklighet Seminarium #4 27 mars 2015 Intern information Intern information Restid idag (inkl. 1-4 byten) Restid i Bågen (0 byten) Tidsskillnad Haninge

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer