Cooling Info

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cooling Info 3-2 0 0 8"

Transkript

1 Innehåll Cooling Info Termostatiska expansionsventiler (del 2) Danfoss introducerar cylindrisk bulb och nytt bulbband på alla T2, TU, TC och TGE expansionsventiler Vår historia som innovatör bevisades åter på CHILLVENTA 2008 Danfoss introducerar en ny serie scrollkompressorer speciellt utvecklade för kylapplikationer. OPTYMA Control full kontroll på allt Kommande mässor i Europa Möt oss där! RS+3 uppdatering Danfoss, allmänt Termostatiska expansionsventiler (del 2) Användbara, praktiska tips i det dagliga arbetet för installatörer kommer att samlas i serien Heta tips för kylmontörer. Den första artikeln (del 1)handlade om termostatiska expansionsventiler. I den här delen diskuteras ämnet mer i detalj med mer förklaringar om de olika detaljerna. Bulbens placering på röret Montering av bulben Rätt montage av bulben är av yttersta vikt om ventilen skall fungera korrekt. Bulben till expansionsventilen skall monteras på sugledningen vid förångarens utlopp. Det är mycket viktigt att dra åt montagebandet ordentligt och att positionera bulben korrekt på röret för att försäkra sig om att temperaturmätningen blir riktig. Bulben bör alltid placeras på en horisontell del av sugledningen. Använd klockmetoden för rätt positionering. Klockan 1 är det rätta valet för ledningar upp till 1/2 och 5/8 (12-16 mm). Ju större yttre diameter röret har, desto längre ner på röret, alltså högre siffra på klockan. Till exempel, klockan 2 är den rätta positionen för rör 3/4 och7/8 (18-22mm) och klockan 3 för 1 1/8 och 1 3/8 rör (28-35 mm), medan klockan 4-läget används för rördimension 1 5/8 (42 mm) och däröver. Det extra 1/4 -röret (6 mm) som finns på ventiler med yttre tryckutjämning skall monteras nedströms på sugledningen, alltså efter bulben i flödesriktningen. Detta är endast av säkerhetsskäl, om en defekt yttre tryckutjämning orsakar att flytande köldmedium flödar direkt in i sugledningen och förångas, påverkas inte det faktiska värdet på temperaturen vid expansionsventilens bulb och inställningen kommer därmed inte att bli felaktig. Identifiering Expansionsventilen är den komponent i kylkretsen med den största mångfalden av typer och modeller. Anledningen är att det är en specifik ventil för nästan varje köldmedium (med undantag för R404A och R507). Det finns också olika MOP punkter, ventiler med inre eller yttre tryckutjämning beroende på förångningstemperaturområdet och olika anslutningsstorlekar och anslutningstyper (löd eller flare). Det finns också olika storlekar på dysorna på serietillverkade ventiler med fasta dysor. Det är därför viktigt att notera den exakta modellbeteckningen vid service. När ett nytt system är dimensionerat notera vilken dysstorlek som använts. Det underlättar arbetet vid framtida service. Danfoss T2 Ventil R e f r i g e r a t i o n a n d Air conditioning

2 MOP 120? En fråga som återkommer gång på gång i detta sammanhang är denna: Vad menas med MOP 120? Om MOP värdet inte är märkt som C, grader Celcius, t.ex. MOP +15 C (eller F = Fahrenheit, som är den temperaturskala som normalt används på ventiler för den nordamerikanska marknaden), utan bara med en siffra, betyder det ett tryck, som visas i psig och inte i enheten bar, som är den enhet som normalt används i Europa. Psig står för pound per kvadrattum manometer. Detta är den enhet för tryck som vanligtvis används i USA. Pounds står för kraft eller tryck, en square inch är en ytenhet och gauge säger oss att detta är ett värde som kan läsas från en manometer. Alla uppgifter i en översikt (ORIF.05 betyder Dysa nr 5) Som beskrivits tidigare i denna artikel, är detta värde en kraft som verkar på en viss yta, d v s ett tryck. Bokstaven G (gauge = manometer) informerar oss om att detta är ett tryck över atmosfärstrycket, alltså inte ett absolut tryck. Detta innebär att vi kan ta en köldmedietabell eller en köldmediesticka och t ex se vilken temperatur som motsvarar MOP 120 för köldmedium R404A. Det motsvarar ca +16 C. Typ av köldmedium är naturligtvis viktig att beakta, eftersom denna siffra endast avser ett visst tryck. För köldmedium R134a till exempel, skulle 120 psig motsvara +36 C. Pendling? Användning av en expansionsventil som är alldeles för stor kan orsaka pendling. Pendling innebär att överhettningen och därmed också sugtrycket kontinuerligt pendlar upp och ner. När pendling förekommer, kan överhettningen ändå ligga kvar på en acceptabel genomsnittsnivå, men i och med att den ständigt stiger och sjunker, innebär det att systemet aldrig är Om pendling uppstår, skall man alltid prova med en mindre dysa/ventil i jämvikt. Det främsta skälet till detta är nästan alltid en alltför stor dysa/ventil. Problemet kan avhjälpas genom att byta till en dysa/ventil med en lägre kapacitet. Observera att fenomenet med pendling även kan uppstå om ventil/dysa är av rätt storlek men den fabriksinställda överhettningen för applikationen ifråga är för liten och ligger under det värde som kallas MSS (minsta stabila signal) för förångartypen. Till exempel, en överhettning på ventilen av 4K tillsammans med en plattvärmeväxlare som förångare kommer nästan alltid att orsaka överhettningspendling. Genom att öka överhettningen med några grader kan man kompensera bort detta. För stor överhettning Alltför stor överhettning i förångaren kan bland annat bero på följande orsaker: flash-gas före expansionsventilen, MOPfyllningen i bulben vandrar, för liten dysa/ ventil, köldmediebrist eller förlust av bulbfyllningen. Om flash-gas förekommer är det lätt att upptäcka i synglaset som skall vara fritt från bubblor under normala driftsförhållanden. Om det finns en betydande mängd flash-gas, kan det vara nödvändigt att installera en extra underkylare att få tillräckligt med underkylning av vätskan före expansionsventilen. Uppmätning av överhettningen med hjälp av termometer och manometer Underkylning är en extra temperatursänkning av köldmedievätskan under kondenseringstrycket/temperaturen. Ett typexempel. Servicemanometern visar 10,6 bar. Detta motsvarar +45 C för R134a. Om vi nu mäter +40 C i vätskeledningen precis före expansionsventilen och vi bortser från eventuellt tryckfall i ledningen för att underlätta beräkningen, får vi en underkylning av 5K, (Kelvin, = temperaturskillnader anges alltid i grader Kelvin, K). Flash-gas i form av bubblor är en följd av en partiell förångning av flytande köldmedium. Detta kan bl a förorsakas av tryckfall i vätskeledningar. MOPfyllningsvandring kan också uppstå om termodelen på expansionsventilen sitter kallare än bulben. Detta medför att fyllningen vandrar till det kallaste stället som i detta fall blir termodelen och det finns inte längre någon fyllning i bulben. Därmed finns ingen fyllning som kan förångas och därmed höja trycket i bulben och styra ventilen. Det är lätt att utföra ett test om detta är fallet: bara värm upp termodelen med t ex handen. Om detta får problemet att försvinna och ventilen fungerar normalt, så var det MOP-fyllningsvandring. Val av expansionsventil Vi kommer nu att välja en expansionsventil med hjälp av datablad (se bilden på sidan 3). Vi kommer att använda följande klassiska exempel: en kylanläggning på 7 kw med -10 C förångningstemperatur, +45 C i kondenseringstemperatur och 10K underkylning samt köldmedium R134a. Köldmediet och förångningstemperaturen väljer rätt tabell i databladet. Detta innebär i vårt fall att vi tar hjälp av databladet för R134a och förångningstemperaturområdet på +10 C till -40 C. Men först av allt, kylkapaciteten måste justeras med korrektionsfaktorn för vald underkylning, som kan erhållas från den lilla tabellen (se Korrektions faktortabellen). Vid 10K är denna faktor 1,08. Med andra ord 7 kw skall divideras med 1,08 vilket ger 6,5 kw. Eftersom -10 C har sin egen tabell, kan rätt dysstorlek för en kylkapacitet på 6,5 kw avläsas direkt. Dessutom behövs tryckfallet över ventilen räknas fram, eftersom kondenseringstrycket inte framgår direkt av databladet. En köldmediesticka kan med fördel användas för detta, den visar att kondenserings- och förångningstemperaturernas tryckskillnad är 9,6 bar (10,6 bar - 1 bar). En annan viktig sak att ta hänsyn till är tryckfallet över för-

3 delaren på förångaren, vilket innebär att ytterligare 1 bar skall avräknas från resultatet. Då får vi 8,6 bar. Detta ger oss 8 bar Δp, 6,5 kw kyleffekt och -10 C förångningstemperatur och vi kan nu leta efter en matchande dysstorlek. Tabellvärdet blir 6,9 och lämplig dysa blir storlek 5. Detta innebär att en TEN 2 ventil ( E står för yttre tryck utjämning och N för köldmedium R134a) med dysa nr 5 kan väljas för vår kylanläggning i detta exempel. Till sist Nu när vi har diskuterat en av de viktigaste komponenterna i ett kylsystem, strypanordningen, i detta fall med hjälp av en termisk expansionsventil som exempel, kommer vi att beskriva kompressorn i nästa artikel. Detta kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av det generella driftförhållandet för kompressorn i ett kylsystem och hur en kolvkompressor fungerar. TECHNOLOGY Expansion Valves Capacity Correction for subcooling t sub Note: Insufficient subcooling can produce flash gas. Sample interpretation Att välja ventil R134a Capacity in kw for range N: 40 C to +10 C Orifice Pressure drop across valve p bar Pressure drop across valve p bar Valve type no TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - What s Next Now that we have discussed one of the main components of a refrigeration system, the flow reducing element, in detail using the thermostatic expansion valve as an example, we are going to describe another highlight, the Evaporating temperature +10 C Evaporating temperature 0 C Heta tips för kylmontörer kan laddas hem compressor, från vår in the hemsida next article. - Affärsområde - Kyla Heta tips för kylmontörer. 0X X X Evaporating temperature 10 C Evaporating temperature 30 C The evaporator capacities used must be corrected if subcooling deviates from 4 K. The corrected capacity can be obtained by Evaporating temperature 20 C Evaporating temperature 40 C dividing the required evaporator capacity by the correction factor below. Selections can then be made from the tables above. t u 4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50 K Correction factor This will contain a detailed description of the general mode of operation of a refrigerant compressor in a refrigeration system and the workings of a piston compressor. Kyl- Frys- och Luftkonditionering, styrningar Information Danfoss introducerar cylindrisk The Fitters Notes article series is based on the handbook of the same name produced by Danfoss, which discusses the basic bulb principles of och commercial nytt refrigeration systems bulbband the associated basic components. You can view the Fitters Notes handbook from here: på alla T2, TU, TC och TGE expansionsventiler This Fitters Notes article series is aimed at refrigeration fitters in servicing, system construction, people entering refrigeration engineering from other disciplines, trainee refrigeration fitters and anyone who would like to gain a basic practical knowledge of refrigeration in a series of articles. Efter flera tester och grundliga undersökningar mellan det nya och det befintliga bandet, på såväl den nya cylindriska bulben som den gamla dubbelkontaktbulben, visar resultaten en stor förbättring i både prestanda och funktion hos dessa ventiler vid användning av den nya cylindriska bulben och det nya bandet. Danfoss A/S (RA Marketing/SB/mwa), Denna lösning har visat sig ge en lång rad fördelar Värmeväxlingen mellan sugledning och bulb ökar. Hela längden på bulben har nu kontakt med sugledningen. Inga lösa delar eftersom det nya bandet är av enhetstyp. Det nya bandet kan spännas till sitt maxmoment, oberoende av rördimensionen. Sugledningen kan få en liten inbuktning tack vare bandets stora åtdragningsmoment och får då samma kontur som bulben, vilket ger bättre kontakt än den gamla dubbelkontaktsbulben. Den nya designen ger en mycket styv, stram och tillförlitlig kontakt mellan röret och bulben. Det nya bulbbandet har patenterats. Den nya bulben och det nya bandets konstruktion ger en stor och förbättrad funktion på våra ventiler.

4 Danfoss, allmänt Vår historia som innovatör bevisades åter på CHILLVENTA 2008 Den nya internationella kyl-, luftkonditionerings-, ventilations- och värmepumpsmässa, Chillventa, som hölls i Nürnberg oktober visade sig bli en stor succé. Danfoss fortsatta linje som innovatör, vår monter och våra seminarier gav våra besökare en unik möjlighet att möta vårt senaste utbud inom produkter, utveckling och tillämpningar. I denna artikel sammanfattar vi höjdpunkterna för er. Vid sidan om det utökade produktsortimentet i Danfossmontern, kunde vi här visa produktapplikationer och kompletta lösningar från verkligt utförda installationer. Inom ramen för det sponsorprogram som Chillventa tillhandahöll deltog från Danfoss föredragshållare med specialistkompetens inom områdena kyla och luftkonditionering. Förutom Danfoss egen presskonferens deltog vi under utställningens gång även vid seminarier relaterade till kompressorer och kylteknik. Höjdpunkter i vår monter: En helt ny scrollkompressorserie för alla vanligt förekommande köldmedium Med en kylkapacitet från 4 till 22 kw, är den nya MLZ-kompressorn första steget i en helt ny produktportfölj av scrollkompressorer speciellt utvecklade för mellantemperaturregistret. Danfoss kommer att introducera dessa inom de närmsta åren. Specialdesignad för mellantemperaturregistret, kommer den nya, kompakta MLZ-kompressorn att bli mycket mer effektiv vad gäller energiförbrukning och kapacitet, jämförbart med de traditionella scrollkompressorerna på marknaden. Lasersvetsade termostatiska expansionsventiler Som efterföljare till de välkända TDE och TRE ventilerna, visade vi nu den nya expansionsventilserien TGE, i vår monter. TGE-ventilen har introducerats tidigare under året. Nya synglas i rostfritt stål, godkända för 46 bar Ersättaren till nuvarande SG-serien fanns också på plats. De nya synglasen i rostfritt stål, SG+, är godkända för 46 bar. ETS 12,5 och 25, mindre elektroniska expansionsventiler Danfoss elektroniskt styrda expansionsventilserie, ETS, särskilt lämpad vid noggrann förångarreglering i vätskekylaggregat för såväl luftkonditionering som processkylning, kommer att utökas under fjärde kvartalet Ytterligare två mindre storlekar, 12,5 respektive 25 Ton, (Ton of Refrigeration) kommer att introduceras. Komplett serie av OPTYMA och OPTYMA PLUS kylaggregat Den mest kompletta och allsidiga serien av kylaggregat på marknaden, Danfoss OPTYMA och OPTYMA PLUS, hade sin plats i montern. Serien består av standardversionen av OPTYMA samt OPTYMA PLUS för montage utomhus, elektriskt färdigkopplad och en låg ljudnivå. Det nya styrsystemet, OPTYMA CONTROL För att uppnå optimal drift, säkerhet och effektivitet på kylaggregat presenterar Danfoss nu ett nytt, intelligent styrsystem, OPTYMA CONTROL. Denna nya styrenhet för kylrumsapplikationer klarar hela driften av såväl enfassom trefasaggregat och är dessutom kompletterad med en inbyggd, termomagnetisk maximalbrytare som kopplar från både kylaggregat och kylrumsenheter. Mer information om denna unika produkt finns att läsa i detta Danfoss Cooling Info.

5 Compressors and Condensing Units Danfoss introducerar en ny serie scrollkompressorer speciellt utvecklade för kylapplikationer. På Danfoss anser vi några av kylbranschens mest angelägna utmaningar samtidigt utgör en möjlighet att göra det vi är bäst på, nämligen ingenjörsinnovativa kyltekniska lösningar som är inriktade på energi-, miljö- och säkerställande av livsmedelskvalitet hos våra kunder. Förpliktigade att sörja för hög kvalitet, hög prestanda och innovativa kompressortekniska lösningar, har ingenjörerna på Danfoss tillämpat sina kunskaper och sitt kyltekniska know-how för att utveckla en helt ny scrollkompressorfamilj speciellt konstruerad för kylapplikationer. Antingen det gäller kylning av mjölktankar i mejeriet, ismaskiner, högeffektiva kylrum på stormarknader eller vid processkyla inom livsmedelsindustrin, Danfoss nya scrollkompressorer kommer att förändra vårt sätt att tänka på kommersiell kylutrustning. Den unika konstruktionen Högre effektivitet: Hybrid-wrap scrolldesign reducerar energikostnaderna. Mer tillförlitlig: Patenterat överbelastningsskydd minskar stilleståndstiden. Lägre ljudnivå: Unik backventilsutformning innebär mindre kostnader för att tillmötesgå kravet på lägre ljud. MLZ Ny scrollkompressor. Nya möjligheter Den första scrollkompressorn i den nya kompressorfamiljen introducerades nyligen på Chillventamässan i mitten av oktober Speciellt konstruerad för mellan temperaturområdet är de nya kompakta MLZ kompressorerna mycket bättre när det gäller energieffektivitet och prestanda jämfört med de traditionella scrollkompressorerna på marknaden. Lägsta energiförbrukning inom sitt användningsområde Kombinationen av en energieffektiv motor och en högeffektiv scrollkonstruktion, optimerad just för kylanläggningar i mellantemperaturregistret, ger det bästa effektutbytet vid fast varvtal och normal drift. Vid exempelvis låga omgivningstemperaturer har arbetsområdet dessutom utökats ner till +10 C, vilket gör att flytande kondensering kan utnyttjas för att ytterligare förbättra effektiviteten. Vid drift vid olika förhållanden försäkrar den av Danfoss MLZ scrollkompressorer med oljesynglas och Schraderventiler som standard patenterade adaptiva scroll konstruktionen maximal effektivitet under alla dessa olika miljömässiga förhållanden. Förbättrad tillgänglighet Tillförlitlighet är inbyggt i denna kompressor familj, från den egenutvecklade, anpassningsbara, adaptiva scrolldesignen, till lagren som är Teflon belagda alternativt av kolfiber, till minskad komplexitet i tillverkningsprocessen (30 % färre delar och s k Press-fit-tillverkning). Dessutom har vi det patenterade överbelastningsskyddet HOOP, som ger ett utmärkt skydd av kompressormotorn samtidigt som det undviker oönskade falsklarm. Oljeinsprutnings systemet garanterar tillräcklig smörjning under varierande driftsförhållanden genom sin speciella mekaniska konstruktion samt genom användandet av en särskild oljetyp, nämligen PVE (polyvinyleterolja). Denna oljetyp, jämfört med POE, leder till förbättrad smörjning, mindre mekaniskt slitage, mindre risk för att syra bildas och den släpper fuktigheten mycket snabbare under vakuumpumpningen som också gör att tiden vid service etc. kan minskas drastiskt. Ljudnivå Scrollkompressorerna i MLZ-serien är tysta genom sin konstruktion: Den grundläggande scrollprincipen med en friktionsfri, kontinuerlig kompression, avsaknaden av insugnings- och utblåsningsventiler, s k Press-fit design samt den unika backventilen av disk-modell, försäkrar tyst och vibrationsfri drift. Minskad installations- och transportkostnad Den nya lätta scrollkompressorn väger upp till 40 % mindre än motsvarande konkurrenters modeller och bara hälften av vad en semihermetisk kompressor väger, vilket för dig som installatör eller grossist kommer att minimera transport-, hanterings- och övriga materialkostnader.

6 Danfoss scrollkompressor MLZ är idealisk i följande tillämpningar: Kylrum Lagringsrum Mjölktankar Ismaskiner Mjukglassmaskiner Kylning av elektronik Tryckluftstorkar Processkyla Ett komplett utbud av energieffektiva lösningar via lokal support När den nya scrollprogrammet från Danfoss är komplett, kommer detta att komplettera det befintliga, hermetiska kolvkompressorsortimentet. Tillsammans med de luftkylda kondensoraggregaten OPTYMA och OPTYMA PLUS innebär det att Danfoss kan leverera ett brett sortiment av energieffektiva, tillförlitliga kyltekniska lösningar med attraktiva ljudnivåer. Ännu viktigare är att Danfoss lokala teknik- och försäljningsingenjörer kommer kan hjälpa dig som kund att välja rätt lösning för att möta energi- och reglertekniska krav samt olika miljökrav. Vidare tillhandahåller Danfoss verktyg och underlag för att analysera en mängd olika faktorer såsom applikationer, kapacitet, klimatkrav och kompressorteknik. Detta tillvägagångssätt garanterar den bästa kombinationen av initiala kostnader, totala kostnaden för ägandet och tillförlitlighet under hela produktens livslängd. Genom att tillhandahålla personal, produkter och verktyg samt informera dig om hur Danfoss kan hjälpa dig, kan vi tillsammans optimera utrustningar och komponenter för att kunna leverera mycket effektiva, tillförlitliga och smarta lösningar till kylanläggningar med högt ställda krav. För mer information om Danfoss MLZ kompressorer, kontakta Danfoss grossister eller ditt lokala Danfosskontor. Kyl- Frys- och Luftkonditionering, styrningar OPTYMA Control full kontroll på allt Att förvara livsmedel vid en lämplig temperatur är en avgörande faktor för att hålla optimal livsmedelskvalitet till oss konsumenter. EU-regler tillsammans med lokala bestämmelser kräver att stormarknader och andra livsmedelsbutiker förvarar matvarorna inom stipulerade temperaturgränser, för att garantera hälsosam och säker kost. Genom introduktionen av den nya OPTYMA Control, blir OPTYMA serien från Danfoss ett smart och enkelt sätt att offerera en komplett kylanläggning för kyl- och frysrum. Den nya OPTYMA Control är en komplett styrenhet för kyl- och frysrumsinstallationer. Den är speciellt konstruerad för att ge användaren full överblick av sin anläggning. Han får kontroll, skydd, säkerhet och enkel installation i en och samma enhet. Brukaren ges här möjligheten till full kontroll över kompressor, kondensor, förångarfläktar, avfrostningsvärmare, magnet ventil och till och med kylrumsbelysningen. Kontrollpanelen är speciellt framtagen för OPTYMA och OPTYMA PLUS aggregaten från Danfoss, men är även kompatibla med andra kylaggregat på marknaden. Styrenheterna passar all typer av system, såväl fläkt- som egenkonvektionsförångare, både 1-fas och 3-fas och med kompressorer upp till 5,5 kw (7,5 HK). Danfoss OPTYMA Control erbjuder ett komplett och användarvänligt styrsystem för kyl- och frysrum. 1-fas alt. 3-fas. Statiska eller fläktförsedda förångare.

7 En inbyggd termomagnetisk huvudbrytare och ett justerbart överbelastningsskydd för kompressorn åtkomligt på frontpanelen, garanterar personsäkerheten genom att hela anläggningen görs spänningslös. Fakta och funktioner Optyma Control, 1-fas, 230 V AK-RC 101 Optyma Control, 3-fas, 400 V AK-RC 103 OPTYMA Control finns tillgänglig med en storlek för 1-fasdrift och i fyra storlekar för 3-fassystem. + En riktig plug and play lösning för kyl- och frysrum Genom introduktionen av den nya OPTYMA Control, ger Danfoss OPTYMA och OPTYMA PLUS serien dig möjlighet att offerera en riktig plug and play installation för kyl- och frysrum. Tillämpning: Huvudsakliga egenskaper Komplett styrenhet för 1-fas kylsystem med statisk eller fläktförsedd förångare, stoppavfrostning eller elavfrostning. Kompressorstyrning genom pump-down. Styrsystem för alla storlekar av 1-fas kompressor, men även för 3-faskompressorer om kompressorkontaktor används. Direkt styrning av avfrostningsvärme, förångarfläktar och rumsbelysning. Termomagnetisk brytare skyddar alla elektriska komponenter. Komplett styrenhet för 3-fas kylsystem upp till 5,5 kw (7,5 HK) med statisk eller fläktförsedd förångare, stopavfrostning eller elavfrostning. Styrning för kompressor, kondensorfläktar, förångarfläktar, oljevärmare, avfrostningsvärme, magnetventil, rumsbelysning och all skyddsutrustning som är standard. Maximalbrytare i frontpanelen för att enkelt och säkert göra hela anläggningen spänningslös. Justerbart överströmsrelä i frontpanelen för fullgott skydd av kompressormotorn. + Enkel och snabb installation Den enkla monteringen med en bottenplatta och separat kåpa, gör all kabelanslutning mycket bekväm. Då endast de externa anslutningarna behöver göras på plats, minimeras installationstiden och därmed också installationskostnaderna. + Säker och användarvänlig Den termomagnetiska maximalbrytaren, som är åtkomlig bakom en transparant lucka i fronten på elboxen, garanterar elektriskt skydd för hela kylanläggningen. Dessutom finns ett justerbart överströmsskydd för kompressorn på alla 3-fasmodeller, även detta åtkomligt på fronten. Skyddsklass IP 65. Den generella utformningen av OPTYMA Control med LED siffror i en stor display som visar anläggningens status och den användarvänliga knappsatsen, har gjort att enkelheten och funktionaliteten för användaren, när man skall ställa in de olika parametrarna, knappast kan bli bättre. Tillval Kapslingsklass IP65 innebär mycket flexibla installationsmöjligheter. LED siffror i en stor display visar systemstatus. Användarvänlig knappsats och enkla, flexibla menyer för optimal mångsidighet. Ärvärde och inställning av börvärde med en upplösning på 0,1K. Kompressorn kan styras via pumpdown pressostat. Speciell design för högt ställda krav. Enkel elinstallation direkt på kopplingsplintar. Valmöjligheter för kompressorstyrning, pump-down alternativt termostat. Hjälprelä kan aktiveras genom konfigurering av parametrar. Transparant frontkåpa för maximalbrytaren, alltsammans IP65-klassat. Ärvärde och inställning av börvärde med en upplösning på 0,1K. Elektronisk styrenhet med stor LEDdisplay och användarvänlig knappsats. Anläggningsstatus via LED-ikoner. Styrning av hetgasavfrostning. + Säkerhet - Livsmedel Danfoss OPTYMA Control i kombination med någon av våra kylaggregat ur OPTYMA eller OPTYMA PLUS serien, kan säkerställa en exakt lagringstemperatur som uppfyller såväl konsumenters som myndigheters krav på livsmedelskvalitet. För mer information om Danfoss nya OPTYMA Control, kontakta Danfoss grossistpartner eller ditt lokala Danfoss kontor.

8 D a n f o s s i d a g Kommande mässor i Europa Möt oss där! Inom de närmaste månaderna kommer Danfoss Refrigeration and Air Conditioning, division RA, att delta i flera lokala och internationella mässor i Europa. Är du intresserad? I så fall är du välkommen till någon av nedanstående mässor för att närmare bekanta dig med vårt utökade produktprogram. Danfoss AB SE Linköping Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Mässor CLIMATIZACION 2009, MADRID Från 24 till 27 februari 2009 hålls i Madrid denna internationella utställning. Den omfattar värme, ventilation, kyla, luftkonditionering och integrerade lösningar. Sektorn integrerade lösningar är f n i en mycket expansiv utvecklingsfas kraftigt påverkad av den pågående miljödebatten, med speciellt fokus på energieffektivitet. Välkommen till vår monter 4C01 i hall nr 4, där vi kommer att visa dig våra senaste produktinnovationer. Inom ramen för supportprogrammet FORO CLIMA, kommer Danfoss att erbjuda ett antal presentationer inom områdena kyla och luftkonditionering. ENERGIES FROID, FRANKRIKE Under nästa år kommer tre regionala mässor att gå av stapeln inom tre olika regioner, runt om i Frankrike. Arrangör är Franska tillverkare och grossister inom kylindustrin, SNEFCCA. Danfoss kommer att medverka på alla platserna, där vi får nöjet att visa våra produkter och lösningar för kylapplikationer. Tider: Marseille, mars 2009 Rennes, 30 september 1 oktober 2009 Bordeaux, november 2009 Finska Kyldagen, arrangerad av Finska Kyltekniska Föreningen. Konferensen kommer att hållas på Conference Hotel Rantapuisto i Helsingfors den 22 och 23 januari Danfoss kommer där att presentera ett kompendium med titeln: Konvertering av R22 systen i praktiken. Passa på och tag tillfället att se vad kylbranschen har att erbjuda och samtidigt träffa vårt team inom försäljning och teknisk support. De visar gärna de senaste lösningarna för kyl- och luftkonditioneringsbranschen, besvarar dina frågor och löser dina eventuella tekniska problem. RS+3 uppdatering Danfoss har nyligen uppdaterat det välkända kompressorberäkningsprogrammet RS+3. I uppdateringen ingår de nya kylaggregaten OPTYMA och OPTYMA PLUS samt Performer Scroll, kompressorserien för luftkonditioneringsapplikationer. För att installera den nya upp dateringen rekommenderas att man avinstallerar befintliggammal version och därefter installerar den nya. För att avinstallera befintlig RS+3, använd MS Windows,gå in i kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program. För att installera den nya uppdateringen rekommenderas att man avinstallerar befintlig gammal version och därefter installerar den nya. För att avinstallera befintlig RS +3, använd MS Windows, gå in i kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program. DANFOSS AB Industrigatan 5 SE Linköping Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Danfoss tar ej ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering.det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras.

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter Den nya EKC 202C MS regulatorn En universell regulator EKC 202C-MS-regulatorn är kompatibel med de flesta NTC-givare på

Läs mer

Termostatiska expansionsventiler typ TI

Termostatiska expansionsventiler typ TI 5.0101.13 Termostatiska expansionsventiler typ TI Allmänt Alco TI-expansionsventil är utvecklad för att möta de krav som ställs på en modern expansionsventil med utbytbara dysor. Alcos membrankonstruktion

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Cooling Info 2-2 0 0 8

Cooling Info 2-2 0 0 8 Innehåll Cooling Info 2-2 0 0 8 Installatörens handbok: Heta tips för kylmontören Termostatiska expansionsventiler Quick Selection Catalogue - Snabbvalskatalog Fördelar med varvtalsstyrning av fläktar

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard ia.danfoss.com Tre

Läs mer

Coolselector Användarguide

Coolselector Användarguide MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Användarguide Det perfekta valet är bara ett par klick bort www.danfoss.se/kyla Coolselector User Guide 2 Allmänna krav Förstagångsanvändning Inställning av preferenser

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

17% Skydda ditt system Pressa dina priser. bättre dämpning av vätskeslag

17% Skydda ditt system Pressa dina priser.  bättre dämpning av vätskeslag MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17% bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer.

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer. NEWTON HÖGSTA PRESTANDA FÖR DE MEST KRÄVANDE LÖSNINGARNA NEWTON-serien är direktdrivna kompressorer för optimering av energiförbrukning. Låga varvtal och låg arbetstemperatur ger bästa prestanda och förlänger

Läs mer

TUA / TUAE / TCAE - Termostatiska expansionsventiler

TUA / TUAE / TCAE - Termostatiska expansionsventiler TUA / TUAE / - Termostatiska expansionsventiler De termostatiska expansionsventilerna TUA / TUAE / i rostfritt stål används för vätskeinsprutning i förångare på både kylsystem och luftkonditioneringar

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Cooling Info 1-2 0 0 9

Cooling Info 1-2 0 0 9 Innehåll Cooling Info 1-2 0 0 9 Säker Kyla Globala kyltekniska lösningar Hermetiska kylkompressorer Nya Optyma Plus -aggregat inkluderar även Scrollkompressormodeller 2009 Produktvalshjälp Danfoss Servicetermostater

Läs mer

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker VI PRESENTERAR DET NYA danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker MÖT NÄSTA GENERATIOns KYLSYSTEM FRÅN DANFOss Danfoss har använt fyra år och 200000 mantimmar för att

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 FRYSRET KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska frysaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD Atlas Copco Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare HD -96 och TD 8-650, WSD 25-750 och WD 80/EWD 50-1500 Ett sortiment bestående av effektiva efterkylare och vattenavskiljare som passar till

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service

Optyma luftkylda aggregat: Optimerat program och optimerad service Optym luftkyld ggregt: Optimert progrm och optimerd service Optym TM är det ny nmnet på det som kommer tt bli mrkndens störst progrm v luftkyld ggregt. Ledordet för konstruktionen v Optym TM luftkyld ggregt

Läs mer

23 % Total kontroll med helintegrerad värmereglering. living.danfoss.se. living by Danfoss värmereglering

23 % Total kontroll med helintegrerad värmereglering. living.danfoss.se. living by Danfoss värmereglering living by Danfoss värmereglering Total kontroll med helintegrerad värmereglering Danfoss Link är ett trådlöst värmeregleringssystem som gör det möjligt för dina kunder att enkelt och effektivt styra såväl

Läs mer

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING EHSAN B. HAGHIGHI Fil. dr., värmespecialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJEKTLEDARE,

Läs mer

Viessmann kyl- och frysrum

Viessmann kyl- och frysrum Kyl- & frysrum 19 Viessmann kyl- och frysrum Hyllsystem i aluminium och plast. Hygieniskt golv i rostfritt stål. Handtagen har både lås och nödöppning. Fallande gångjärn i kraftig konstruktion. Integrerad

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

tryckhållning expansion spädmatning avgasning Tryckhållningssystem med avgasning utveckling som tradition - försprång som förpliktigar

tryckhållning expansion spädmatning avgasning Tryckhållningssystem med avgasning utveckling som tradition - försprång som förpliktigar tryckhållning expansion spädmatning avgasning Tryckhållningssystem med avgasning utveckling som tradition - försprång som förpliktigar ver.02/2015-se tryckhållning expansion spädmatning avgasning Historik...

Läs mer

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare intelligent flexibel lättanvänd tyst Intelligent Ställer om sig automatiskt efter din lokal SWH anpassar sig automatiskt till förutsättningarna i din lokal.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV Packningsförsedda Plattvärmeväxlare Helsvetsade Plattvärmeväxlare Platecoil Värmeväxlare Spiral Värmeväxlare www.tranter.com Packningsförsedda

Läs mer

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING TECH LINE AIR TECH CONDITIONING LINE CH CH R 290 H Bicold Engineering Srl har alltid tillverkat energieffektiva och miljövänliga produkter och efterlever Europadirektiv och standarder samt uppmärksammar

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet PALIFT Lastväxlare Kundernas behov är vår prioritet TELESCOPIC T 17 T 20 T 22 Den kraftiga allväxlaren Våra lastväxlare är kända för optimal balans mellan vikt och lyftkapacitet såväl som för det utmärka

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Series R RTAC kw. Oöverträffat värde med A-klassade luftkylda kylaggregat

Series R RTAC kw. Oöverträffat värde med A-klassade luftkylda kylaggregat Series R RTAC 500 1500 kw Oöverträffat värde med A-klassade luftkylda kylaggregat Trane RTAC luftkylda vätskekylaggrega När du väljer ett system i Tranes serie med luftkylda kylaggregat får du en unik

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen Klas Berglöf, ClimaCheck ClimaCheck 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning, energioptimering Besiktning, Service, felsökning. Bitzer

Läs mer

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats.

living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect och Danfoss Link CC Trådlös temperaturreglering. Total kontroll på temperaturen från en plats. living connect och Danfoss Link CC för total kontroll, komfort

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL www.kaeser.com Oljefria kolvkompressorer Serie DENTA kapacitet 65 till 950 l/min Tryck 10 bar Skäl till att välja KAESER dentalkompressorer Som användare förväntar du dig framför allt säker tryckluftsförsörjning

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

VG8000 Flänsade Ventiler

VG8000 Flänsade Ventiler Produktblad 4.3 Utgåva 12.00 VG8000 Flänsade Ventiler Introduktion VG8000-serien av elektriskt eller pneumatiskt styrda nodular-järn ventiler är utvecklade att reglera flöde av vatten eller ånga som en

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med Scroll- respektive Kolvkompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med Scroll- respektive Kolvkompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MKING MODERN LIVING POSSIBLE Billedet skal være med en lukket CU OPTYM PLUS med Scroll- respektive Kolv R404/R07, R14a, R407C REFRIGERTION & IR CONDITIONING DIVISION OPTYM PLUS R404/R07 LBP/MBP Köldmedium

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

30% Förbättrad effektivitet, exakt kylning. Utforma ett HVAC-system som inte liknar något annat. Över.

30% Förbättrad effektivitet, exakt kylning. Utforma ett HVAC-system som inte liknar något annat. Över. Andra generation av varvtalsstryrda scrollkompressorer Förbättrad effektivitet, exakt kylning. Utforma ett HVAC-system som inte liknar något annat Få en fördel på marknaden för kommersiell HVAC- och processkyla

Läs mer

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Robust och smidig maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN-TOC2 genvägen till framtiden Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel diagnostik

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

SCM FRIGO CO 2. Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla!

SCM FRIGO CO 2. Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla! SCM FRIGO CO 2 Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla! Bitzer/Dorin kompressorer Kolvar Köldmedium R744 Cubo luftkylda aggregat, R744 Transkritisk eller subkritisk drift Varvtalsreglering

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

EWAD~C. serien för större. anläggningar. Året runt KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Vätskekylaggregat. Kyl & Frys applikationer

EWAD~C. serien för större. anläggningar. Året runt KLIMATKOMFORT. Värme. Luftkonditionering. Vätskekylaggregat. Kyl & Frys applikationer EWAD~C serien för större Året runt KLIMATKOMFORT anläggningar Värme Luftkonditionering Vätskekylaggregat Kyl & Frys applikationer EWAD~C- Utformad för att överträffa HVAC branschstandarder för verkningsgrad,

Läs mer

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar Peter Eriksson www.danfoss.com Agenda Olika systemlösningar Optimal styrning av livsmedelsbutiker Energioptimal styrning Möjligheter och fallgropar Styrning

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Tillförlitlig drift sk yddar din process Tillförlitlig drift Energibesparing Låg driftkostnad Ökad livslängd på utrustningen Vill du skydda din

Läs mer

F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020

F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020 F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020 Agenda F-Gasförordningen Köldmedium - spelplanen HFC HFO Naturliga alternativ Mats Blomqvist, Kylma AB, 2015 Varför en ny F-gasförordning? F-gasförordningen

Läs mer