Kallelse till årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte"

Transkript

1 November 2014 Björketorpsbladet Bobban...kommer till årsmötet Kallelse till årsmöte Ordföranden har ordet 12

2 Ordföranden har ordet Golfvänner! Golfsäsongen i år har varit lång och vi kunde tidigt komma ut och svinga klubban och uppnå nya mål. Nu börjar golfsäsongen lida mot sitt slut, men nya säsongen väntar bara kring knuten. Mer än 5000 gäster Vad man inte alltid tänker på är den nytta i samhället som Emmaboda Golfklubb innebär. Golfklubben är i dag en av de största arbetsgivarna på orten. Under högsäsong jobbar det personer på golfbanans område. En ytterligare viktig del är besöksnäringen, där golfklubben varje år besöks av över gäster. Tillsammans med våra medlemmar så spelar vi i Björketorp uppemot golfrundor per år. Detta innebär många gästnätter och intäkter till kommunens näringsidkare. Och inte att förglömma vad golfen innebär för enskildas hälsa, välbefinnande och som livsförlängande och rehabiliterande aktivitet. Att vi sedan får njuta av detta på Björketorp i en vacker natur och miljö med höga kulturvärden är bara en bonus. Allt detta är en ekonomisk motor som bidrar med resurser till välfärden och näringslivet i regionen. Ekonomin Något som är högsta prioritet i styrelsen är klubbens ekonomi. Trots flera positiva åtgärder så har inte detta räckt till. Det innebär att ni medlemmar (ägare) nästa år behöver betala en högre avgift för att vi även i fortsättningen skall kunna spela golf i Björketorp. Vad vi nu kan konstatera är att de intäkter som kommer från golfen i framtiden troligen inte kommer att räcka till. Detta innebär att vi behöver hitta nya intäktsmöjligheter och inte fler kostnader. Grönt Ljus-klubb En viktig målgrupp för golfklubben är personer med någon form av funktionsnedsättning. Som hos många andra golfklubbar så blir våra medlemmar äldre och äldre. Vi vet genom forskning att golfen gör att dessa personer är aktiva längre upp i åldrarna än de som inte är golfare. I denna grupp ser vi flera åldersrelaterade personer med funktionsnedsättning. Vi har jobbat med denna grupp under många år men känner nu att det finns ett behov av att utveckla detta ytterligare. Därför lämnade vi under förra året in en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden. Tyvärr så fick vi av olika anledningar avslag. Vi har nu kompletterat vår ansökan och sänt in den på nytt till Arvsfonden. Vi hoppas att denna gång ha lyckats övertyga om behovet och på så sätt få ett positivt besked till denna viktiga utveckling för Emmaboda GK. En annan del i detta är att vi under året har blivit godkända av Svenska Golfförbundet till en Grönt Ljus klubb beträffande Handigolf. Vilket innebär att klubben har en organiserad verksamhet riktad mot personer med funktionshinder. Banan När det gäller banan så har fairway på hål 3 genomgått en ordentlig makeover för att få bort alla de håligheter som funnits där. Detta test föll väl ut och innebär förmodligen att vi kommer att genomföra liknade åtgärder på andra hål. Bankommittén håller på och tittar på möjligheterna att avverka ytterligare skog. I detta fall gäller det de områden som ligger utanför banan och mellan hålen. Syftet är att öppna upp området och lyfta fram de biologiska värdena och naturupplevelsen. Golfklubben drabbades tyvärr av ett stort åsknedslag under sommaren. Detta innebar att i stort sett all elektronik på klubben slogs ut. Det som drabbades värst var dock bevattningsanläggningen. Ideella krafter gör ett fantastiskt jobb Det händer mycket på golfbanan under en säsong. En av dessa delar är den ideella verksamheten. Utan denna verksamhet så skulle det inte finnas möjlighet att göra extra och nödvändiga åtgärder på golfbanan, sådant som banarbetarna inte hinner med. Detta gör också att vi kan hålla kostnaderna för medlemmarna på en rimlig nivå. Det skulle vara trevligt om vi kunde bli fler i denna ideella grupp som gör ett storartat arbete. I stort sett varje onsdag kl samlas gruppen till trevlig samvaro och arbete. Om intresse finns så är det bara att komma ned till golfbanan så kommer ni att få lämpliga arbetsuppgifter. Välkomna alla nya golfare Under året har vi erbjudit gratis nybörjarutbildning till ett stort antal personer som är intresserade av att prova på och börja spela golf. Ett erbjudande som har varit mycket uppskattat. Vi kommer under 2015 att ha samma erbjudande. Vilket innebär att de 50 första som anmäler sig får en gratis nybörjarutbildning i golf. Ett oslagbart erbjudande! Jag vill hälsa alla våra nya medlemmar (hela 72 st.) välkomna till klubben och den trevliga golfgemenskapen. Här är det viktigt att ni som är gamla golfare tar hand om våra nya medlemmar så att de känner sig välkomna i klubben. Banrekord Vill passa på och gratulera Anton Guedra som under första rundan på KM satte nytt banrekord med 65 slag. Årsmöte Jag hoppas att ni har uppmärksammat att det är Årsmöte i Golfklubben den 19 november. Det är av stor betydelse att du som medlem och ägare i golfklubben kommer till detta viktiga möte. Förutom att vi får besök av Golfförbundets bankonsulent så kommer vi att informera och hålla en dialog med er kring flera viktiga frågor, bland annat klubbens nuvarande ekonomi. Det är nödvändigt att agera så att förlusttrenden inte fortsätter Jag vill tacka alla anställda, arrendatorer och klubbfunktionärer för ert fina arbete under den gångna säsongen. Vill också tacka våra sponsorer för ert fina stöd till klubben. Ni är alla mycket viktiga för klubben och dess verksamhet. Jag hoppas se Er på HÖSTMÖTET den 19 november! Golfhälsningar Göran Persson Bobban kommer till Årsmötet. Svenska Golfförbundets bankonsulent Mikael Bobban Frisk kommer till golfklubbens Årsmöte den 19 november kl Bobban kommer att berätta och dela med sig av alla sina erfarenheter från vår och andra golfbanor.

3 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Boka in den 19 november kl 19:00 i Din kalender Nu! Mötet är till för oss medlemmar. Mötet ger oss inblick i klubbens ekonomi och förståelse varför saker görs på banan som vi ibland inte förstår. Du visar intresse för klubben och verksamheten. Bara genom att vara med på mötet kan Du påverka. Att snacka med kompisarna på banan gör varken banan eller styrelsen bättre. Med ett besök på mötet kan Du bidra till att göra den här klubben ännu bättre och trevligare! Du är viktigare än Du tror! Har Du inte blivit tillfrågad om att bli med i styrelsen behöver Du inte vara orolig för att bli invald. Efter mötet fikar vi och har en trevlig stund tillsammans! KALLELSE TILL HÖSTMÖTE (Årsmöte och Budgetmöte) Onsdag den 19 november 2014 kl Folkets Hus, Emmaboda 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 8. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 9. Övriga frågor Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret. 7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år jämte suppleanter för en tid av ett år. Val av två revisorer alternativt en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej delta. Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett år. Beslut och val av ombud till SGDF-möte Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på dagordningen för mötet Göran Persson ordförande Välkomna!!!

4 KLUBB- MÄSTERSKAPEN KLUBBMÄSTERSKAPEN 2014 Herrar 1. Jonas Sörensson 231 slag 2. Roger Karlsson 233 slag 3. Oscar Davidsson 253 slag Herrar Pontus Hillerbratt 167 slag 2. Svante Alfredsson 173 slag 3. Thommy Berglund 190 slag Herrar Mikael Djerf 183 slag 2. Inge Rosell 183 slag 3. Peter Niklasson 198 slag Herrar Lennart Ekbom 169 slag 2. Gustav Åhsberg 176 slag 3. Bo Svanberg 182 slag Herrar Bertil Blomquist 182 slag 2. Göran Gustafsson 189 slag 3. Lennart Ferm 195 slag Herrar Jonas Daniel Sörensen 148 slag 2. Roger Karlsson 154 slag 3. Peter Albinsson 169 slag SELMAKLUBB en av Emmaboda Golfklubbs största sponsorer Stöd oss i vår strävan att hålla ett unikt friluftsområde öppet och tillgängligt för alla. Ditt bidrag kan göra skillnad. Genom att bli medlem i Selmaklubben stödjer du Emmaboda Golf klubb 365 dagar om året och är även med och tävlar om fina priser under säsongen. Det finns två möjligheter att bli medlem. 1. Fyll i anmälningsblankett och sänd eller lämna in på kansliet för att skapa en automatisk överföring varje månad till bankgiro nr med valfritt belopp. Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer. 2. För dig som har internetbank så kan du skapa ett elektroniskt medgivande för automatisk överföring genom att göra autogiroanmälan och fylla i dina uppgifter. Blankett finns på hemsidan under Selmaklubben. Glöm inte att skriva in ditt Golf-id.

5 VERKSAMHETSPLAN BANKOMMITTÈN Bankommitténs verksamhetsplan för 2015 Bankommittén, som består av 5 medlemmar samt Ulf och Farid som adjungerade, har till uppgift att, i samråd med banchef och banpersonal, företräda medlemmarna i frågor som rör vår bana. Vi kommer även fortsättningsvis att anordna en 4-timmar frivillig arbetsdag för att utföra arbeten (slyröjning, fairwayförbättringar etc.), som banpersonalen inte hinner med, även om antalet deltagare under de två åren vi har försökt har varit oroande lågt. Vi har prioriterat ett antal fairways som är i stort behov av förbättring och kommer att genomföra dessa nödvändiga förbättringar i den takt som ekonomin tillåter. Nedan följer i punktform de målsättningar vi har för olika delar av banan Nedan följer i punktform de målsättningar vi har för olika delar av banan Vi planerar att lägga ut jord i högruff på vissa ställen för att kunna klippa med ruffklipparen och därmed snabba upp spelet. Vi kommer att fortsätta arbetet med aktivitetsgrupper. Vi kommer att arrangera två städdagar. Kontakta gärna oss i bankommittèn för synpunkter. Vi har som målsättning att fortsätta att dränera och förbättra greenområden och fairways Ett prioriterat område är att höja finishen på banan ytterligare Energibesparande åtgärder i byggnader. Detta kommer att genomföras om det finns ekonomiska föutsättningar. Greeener skall ha en krage i samma höjd som foregreen. Vintergreener skall användas vid minsta risk för bestående skador. Greenerna skall klippas 6 gånger per vecka under högsäsong. I möjligaste mån skall måndagen vara den klippfria dagen och den dag då andra arbeten som dressing, luftning m m i huvudsak görs. TEE Ytan skall vara jämn utan svackor Tee skall vara fasta och ha ett skötselprogram som leder till god läkningsförmåga Klipphöjden skall vara som foregreen Tee skall klippas tre gånger per vecka. Engelskt rajgräs och tuvtåtel ska gynnas i skötselprogrammet. FAIRWAY Ytan skall vara jämn och utan svackor, så att samma klipplängd erhålles. Skall klippas tre gånger per vecka Vid klippning skall fastställda konturer följas RUFF Ruffar skall finnas i två utförande, huggen ruff och semiruff. Semiruffen ska vara så klippt att bollen lätt kan återfinnas Den huggna ruffen skall klippas efter behov BUNKRAR Sandtjocklek 5 cm lös sand Ogräsfria Sanden ska vara sådan att bollen inte pluggas eller blir ospelbar GREENER Långsiktigt ökande inslag av svingel och brunven med bibehållen kvalitè. Torrfläckar och andra skador skall förebyggas genom ett intensivt skötselprogram. Vintertee skall användas vid minsta risk för bestående skador. Kanterna ska vara tydligt definierande, som inte ger omöjliga lägen Resterande bunkerslänter skall torvas med gräs på städdagarna.

6 VERKSAMHETSPLAN MEDLEMSKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Medlemskommittén 2015 Kommittén kommer att vara vilande tills några hugade spekulanter har lust att dra igång kommittén igen. Vi känner att kommittén har en viktig plats i klubben men tiden räcker inte till. MARKNADSKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Marknadskommittén 2015 Kommittén har till uppgift att aktivt arbeta för att värva nya sponsorer och behålla de gamla. Kommitténs uppgift är också att se till att våra sponsorer får ut det som de förväntar sig av sin sponsoraktivitet. Vi hoppas att Roland Granberg som påbörjat arbetet med att få igång vårt sponsorarbete ska lyckas på ett bra sätt med detta. Lycka till Roland. Hans arbete blir att aktivera våra sponsorer. Emmaboda den 19 november 2014 Marknadskommittén SENIORKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Seniorkommittén 2015 Under vintern 2015 kommer vi att återuppta vår träning i Golfhallen där samtliga seniorer är välkomna att träna puttning, bunkerslag, inspel och swing, men i begränsad omfattning eftersom intresset varit lågt under föregående år. Vi kommer att ha ett upptaktsmöte för seniorgolfen i april inför säsongen 2015 men även fram till dess behåller vi vår starttid måndagar och torsdagar kl Vi kommer, liksom tidigare år, att ha med deltagande 6-mannalag i seriespelet H65 och 4 mannalag i H75-serien. Seniorsamarbetet med övriga klubbar i golftriangeln kommer att fortsätta under Under sensommaren/hösten avser vi att genomföra en resa till någon golfbana på ca 2 timmars avstånd från Vissefjärda. Vi planerar att avsluta vår- och höstsäsongen med en tävling som avslutas med gemensam lunch.

7 VERKSAMHETSPLAN UTBILDNINGSKOMMITTÈN Verksamhetsplan för Utbildningskommittén Teoriutbildning för nya golfare och omhändertagande efter utbildningen. - Ordna med fadderverksamhet för nyblivna golfare som avslutas med en tävling. - Hjälpa till vid klubbens Golfens Dag för att fånga upp nya medlemmar. g o l f M ve t r ' fim ƒ JUNIOR- och ELITVERKSAMHETEN Verksamhetsplan för junior & elitverksamheten 2015 Juniorer Vi har som målsättning att erbjuda så många ungdomar som möjligt att få chansen att träna och spela golf. Träningen kommer att ske såväl enskilt som i grupp. Vi kommer att utbilda ungdomarna i vett och etikett samt regler både teoretiskt och praktiskt på träningarna. Vi vill att ungdomarna skall respektera varandra och satsar således på en god sammanhållning och laganda. Vår förhoppning är att våra juniorer som nu börjar bli mogna för tävlingsspel kommer att delta på Ölandstouren, Tjejligan Skandia Cup, Skandia Tour samt lokala tävlingar. Vi kommer att arrangera klubbmästerskap för både tjejer och killar. Under vintertid kommer vi att erbjuda våra ungdomar golfträning inomhus. Vi kommer att genomföra träningsläger där de kan träna golf och lära sig ta hänsyn till varandra. De ungdomar som visar extra go och TÄVLINGSKOMMITTÈN Verksamhetsplan för tävlingskommittén 2015 Tävlingskommitténs verksamhet går ut på att planera och genomföra olika former av golftävlingar så att alla medlemskategorier ges möjlighet att delta. Målsättningen är att ha ett lämpligt antal tävlingar i förhållande till den efterfrågan på starttider som medlemmar och greenfeegäster beräknas ha. Samordning med Nybros och Möres tävlingar kommer att göras så att någon bana normalt är tävlingsfri under lördag/söndag. Tävlingsprogrammet beräknas vara slutligt fastlagt i månadsskiftet februari/mars Exempel på tävlingsaktiviteter som planeras för 2015: 2-3 Scramble-tävling med 2-4 deltagare per lag 3-4 partävlingar typ foursome, greensome, fyrboll/bästboll. Individuella tävlingar 5-6 st., samt om vi hittar någon lämplig form för matchspel. Onsdagsgolfen; 22 omgångar med förhoppningsvis 30-talet (gärna fler) startande per rond. Slutspel i form av matchspel i två klasser (nyhet) samt en slagspelstävling, Lucky Looser, för övriga som någon gång under året deltagit i har en vilja att utvecklas inom golfen kommer att följas under spelsäsongen och kommer att erbjudas specialträning för vår instruktör. Vi kommer att erbjuda ledarutbildning för nytillkomna och gamla ledare i Golfförbundets Steg 1 utbildning. Elit. Klubben kommer att representeras i det nationella seriesystemet med ett herrlag. Stommen i lagen kommer att vara en mix av äldre juniorer och yngre seniorspelare. onsdagsgolfen. Vi planerar att anmäla lag till det nationella seriespelet samt lag i Smålandserien H55, H65 och H75. Någon/några tävlingar med sen start (typ grillkväll, nattgolf). Deltävling i Grannsämjan Utöver detta brukar vi under november få oss tilldelat några junior-och seniortävlingar från Smålands GDF Tävlingskommittén

8 VERKSAMHETSPLAN HANDIGOLFKOMMITTÈN Verksamhetsplan 2015 Handikommittén Handigolfen på Emmaboda GK ämnar starta upp tränings- och tävlingsaktiviteter för vinter samt sommar 2015 enligt nedanstående plan. Datum Aktivitet Ansvarig Vinter 2014/15 Träningsaktivitet i Golfhallen tisdagar kl Mattias m.fl Tillfälle att prova på golf. Sommar Prova på dag/dagar, träning om intresse finns Mattias m.fl Augusti?? Vallan international, Int. Tävling för f-hindrade Specificerat Datum och tisdagar kl under vintern Aktivitet: Prova på golf för personer m funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova) Mål: Skapa aktiv fritidsysselsättning Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C Finns på plats Tisdagar Prova på golf 0 kr Datum ej satta för denna aktivitet Aktivitet: Prova på golf för personer m funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova) Mål: Skapa aktiv fritidsysselsättning Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C m.fl Finns på plats Inte spikat Prova på golf 1000 kr Datum Någon gång under augusti Aktivitet: Arrangera en internationell tävling för golfare med funktionshinder. Mål: Visa att golf är en sport för alla! Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C m.fl Arrangerar Augusti Bjuder in. > kr

9 VERKSAMHETSPLAN DAMKOMMITTÈN Verksamhetsplan 2015 Damkommittén Damkommittén erbjuder klubbens damgolfare gemensamt organiserat golfspel, tävlingar, utbildning samt träningstillfällen. Vårt mål är att damverksamheten ska bli en naturlig del för alla klubbens damer, även nybörjare. Vi vill öka trivseln, gemenskapen och klubbkänslan samt bidra till att förstärka och öka kunnandet inom golfspelet. Följande aktiviteter planeras för 2014/15. 4 december träffas vi i Villa Lindås för att äta en god middag och få en föreläsning om ekologisk och närproducerad mat. Sedan kommer vi att ha en sammankomst den 11 februari 2015 förhoppningsvis i Gullabo Skytteförening. Upptaktsmöte kommer att hållas under april månad och när säsongen sätter igång träffas vi som vanligt för spel och tävlingar på tisdagar. Upptaktsmöte den 7 april och regelvandring den 14 april. Sedan kommer vi att träffas varje tisdag som vanligt. Till hösten åker vi på den traditionella golfresan, vart är ännu inte fastställt. KRÖGARNA EMMABODA GOLFKROG Hej! Vi tackar alla härliga gäster för ett varmt välkomnande och en bra säsong här på golfkrogen. Vi tycker att säsongen har varit både lärorik och väldigt roligt, så vi kommer att driva restaurangen nästa sommar också. Tidigt eventschema Vi kommer redan tidigt nästa år komma med ett eventschema med olika temakvällar inför sommaren så Ni hinner boka in Er på det Ni tycker verkar intressant. Julbord Nu ser vi fram emot vårt hemlagade julbord som nu börjar bli fullbokat. Det finns fortfarande några platser kvar den: 29 november 7 december (få platser kvar) 13 december 14 december Om ni är fler än 20 så öppnar vi upp för Er. Ring och boka nu! Frida: Maja:

10 TÄVLINGSRESULTAT 2014 Första Chansen Herrar A-klassen 1. Oscar Davidsson EmGK 34p 2. Michael Lindahl EmGK 34p 3. Björn Hultén TrGK 32p B-klassen 1. Stefan Nyström EmGK 40p 2. Bengt Haraldsson MöGK 38p 3. Leif Ekström EmGK 38p C-klassen 1. Joakim Gustavsson EmGK 41p 2. Larry Magnusson EmGK 39p 3. Roland Granberg EmGK 35p Första Chansen Damer Klass A 1. Gunn-Britt Jarl EmGK 37p 2. Anneli Arlfors EmGK 34p 3. Gerd Svensson EmGK 24p Gökottegolf 1. Göran Gustavsson/Rigmor Längberg EmGK 33p 2.Christel Algotsson/Magnus Algotsson EmGK 32p 3. Ingmar Backlund/Pirkko Nielsen EmGK 32p Sparbanken Eken 2-mannascramble 1. Johan Gunnarsson/Magnus Josefsson 63,0 p 2. Valter Johansson/ Mattias Ekenhagen 64,5 p 3.Lars Wiréen/Gun Fredriksson 65,2 p Banarbetarnas Crazy Friday 1. Mikael Djerf/Anneli Djerf 24,0 2. Gun Fredriksson/Lars Wirén 27,2 3. Christer Gustafsson/Anna-Lena Gustafsson 28,0 Emmaboda-Scramble 1. Lag Joakim Niklasson 54,7 Erik Johansson/Ola Gustafsson Joakim Niklasson/Michael Axelsson 2. Lag Anneli Arlfors 54,9 Conny Fredriksson/Annelie Arlfors Oscar Davidsson/Richard Rosén 3. Lag Åke 54,9 Tobias Svanström/Andreas Christiansen Rasmus Mårbo/John Abrahamsson Toyota-Slaget Klass A 1. Bo Svanberg EmGK 72 slag 2. Anton Guedra EmGK 73 slag 3. Thommy Berglund EmGK 74 slag Klass B 1. Bertil Blomquist EmGK 73 slag 2. Johan Wåhlin Ny GK 74 slag 3. Magnus Andersson EmGK 75 slag Klass C 1. Lennart Lind EmGK 32 p 2. Pirkko Nielsen EmGK 29 p 3. Göran Persson Trum. GK 27p Nationella Damdagen Klass A 1. Margareta Remröd EmGK 67 slag 2. Christina Granberg Kalmar GK 73 slag 3. Lill-Inger Kaddik Möre GK 73 slag Klass B 1. Gunn Gustavsson EmGK 68 slag 2. Berit Josefsson Möre GK 70 slag 3. Gun Fredriksson EmGK 74 slag Golfshopens Classic Klass A 1. Stefan Johansson EmGK 77 slag 2. Jörgen Järnesjö Möre GK 79 slag 3. Oscar Davidsson EmGK 81 slag Klass B 1. Patrik Olsson Nybro GK 37p 2.B-G Johansson EmGK 36p 3. Sune Håkansson EmGK 33p Klass C 1. Jim Hult Nybro GK 40p 2. Ola Axelsson Nybro GK 36p 3. Rigmor Längberg EmGK 35p Golfkrogens Par-Trippel 1. Jimmie Björnlund/Johan Svensson EmGK 43p 2. Magnus Bûlow/Eva Bûlow Vi/Br. GK 42p 3. Gun och Hans-Olof Johansson Kalmar GK 43p Vallan-Golfen 1. Thomas och Laila Gustafsson EmGK 45 p 2. Stefan Nyström/Frida Johansson EmGK 43 p 3. Klas Nyström/Magnus Nyström EmGK 40 p Andreas Franssons Minnestävling Klass A 1. Maja Bjuringer EmGK 66 slag 2. Jimmy Svensson MöreGK 70 slag 3. Magnus Andersson EmGK 73 slag Klass B 1. Ulf Johansson EmGK 67 slag 2. Lars Nilsson EmGK 72 slag 3. Tomas Venturi NybroGK 73 slag Klass C 1. Lennart Lind EmGK 42 p 2. Gun Fredriksson EmGK 34 p 3. Gunilla Rohman Alvesta GK 33 p Final Damgolfen Klass A 1. Ingrid Normann EmGK 81 slag 2. Karin Ljungqvist EmGK 83 slag 3. Yvonne Fransson EmGK 85 slag Klass B 1. Margita Granberg EmGK 81 slag 2. Marie-Louise Elisson EmGK 83 slag 3. Gun Fredriksson EmGK 84 slag Lucky Loosers Klass A 1. Gerd Svensson EmGK 39p 2. Stefan Nyström EmGK 35p 3. Lennart Ekbom EmGK 33p Klass B 1. Anders Ehrnborg EmGK 37p 2. Margita Granberg EmGK 37p 3. Roland Granberg EmGK 32p Final Onsdagsgolfen 1. Roger Karlsson 2. Oscar Davidsson 3. Pirkko Nielsen och Sune Håkansson Sista Chansen Klass A 1. Roger Karlsson EmGK 38p 2. Magnus Andersson EmGK 38 p 3. Anton Guedra EmGK 37 p Klass B 1. Alvar Svensson EmGK 32 p 2. Lars Wiréen EmGK 31 p 3. Ingmar Backlund EmGK 31 p Dam-klassen 1. Gerd Svensson EmGK 28 p 2. Gun Fredriksson EmgK 25 p 3. Margita Granberg EmGK 25 p Funktionärstävling Klass A 1. Leif Ekström EmGK 74 slag 2. Lennart Ekbom EmGK 80 slag 3. Sune Håkansson EmGK 82 slag B-klassen 1. Margita Granberg EmGK 73 slag 2. Bengt Thuresson EmGK 80 slag 3. Lars Nilsson EmGK 82 slag

11 BUDGET 2015 PROGNOS 2014 BUDGET 2014 Intäkter Budget 2015 Prognos 2014 Budget 2014 Medlemsavgifter inkl.städavg Greenfee Reklamintäkter Bidrag (stat/kommun) Startavgifter Golfhallen Stugbyn Hyra anläggning Hyra administration Övriga intäkter Camping Övriga extraordinära intäkter Summa intäkter Kostnader Arbetskraftskostnader netto Driftskostnader Leasing Bankommitté Fastighetskommitté Stugbyn Golfhallen Tävlingskommitté Utbildningskommitté Junior- elitkommitté Marknadskommitté Medlemskommitté Damkommitté Seniorkommitté Handikommitté Administration Föreningsavgifter Styrelsen Hyra anläggning Hyra administration Revision Summa kostnader Avyttring maskiner Resultat före avskrivn Avskrivningar Resultat efter avskrivn Räntekostnader Res efter finansnetto Reservation för feltryck BALANSRÄKNING ÖVERSIKT Tillgångar okt 2014 okt 2013 diff Maskiner Byggnader Golfbyn Golfbanan Mark Inventarier Fordringar Kassa och bank Andelar i Golftriangeln Summa Tillgångar Eget kapital Checkräkningskredit Medlemslån Övr. skulder kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övrigt Summa Skulder Alla intäkter och kostnader är exkl. moms Budgeten omfattar EmGK och Golftriangeln AB. PLANERADE INVESTERINGAR 2015 Handiprojektet Greenvält

12 KLUBBLOTTERI och TIPSKORT Emmaboda Golfklubb s Klubblotteri Skaffa en lott i Emmaboda GK s klubblotteri för nästa år! Samtidigt kan Du passa på att lösa Dina Julklappsproblem. Ge en lott till nära och kära, vänner och bekanta, anställda och chefer m fl. Lös Era julklappsproblem på stubben och kontakta kansliet eller Gunilla enligt nedan! Och Du, man behöver inte vara medlem för att ha en lott i klubblotteriet hos Emmaboda Golfklubb. Alla kan vara med och vinna och samtidigt hjälpa klubben. Lottpris 150:- per lott och år, 10 dragningar per år mar dec. Vinster varje månad mar- nov: Vinster i december 1:a pris 500:- 800:- 2:a pris 200:- 300:- 3:e pris 100:- 200:- 4:e pris 100:- 100:- 5:e pris 100:- 6:e pris 100:- 7:e pris 100:- Intresserad? Hör av Er omgående till kansliet Kontakta kansliet tel eller Gunilla Kegert tel mail: mail: Spelare Speletsson Kundnummer Kortnummer Tippar Du? Skaffa tipskortet med en gång! Har Du inte skaffat Spelkortet så skaffa det nu och tala om att Du vill stödja Emmaboda Golfklubb (du kan stödja två föreningar till om du vill). Kortet kostar inget men det ger klubben extrapengar varje gång du tippar och visar upp kortet, pengar som vi så väl behöver. De stora allsvenska klubbarna får in över en miljon kronor den här vägen och vi fick väl in 7600:- under Ju fler vi blir som använder Spelkortet desto mer pengar kommer in till klubbkassan, utan att det kostar oss som tippar något extra.

13 GOLFPAKET 2015 VÅRA GOLFPAKET MED BOENDE - Golftåget 1 greenfee, mat (frukost och 3-rätters middag), 1 natt (del i 4-6 bädds stuga), transport stationen. Från 930 kr/pp - Dygnspaket 1 greenfee, mat (frukost och 3-rätters middag), 1 natt (del i 4-6 bädds stuga) Från 830 kr/pp - Weekendpaket (fre-sön) 2 greenfee, mat (2 frukost och och 2 3-rätters middag), del i 4-6 bädds stuga. Från 1695 kr/pp GOLFPAKET MED BOENDE FÖR FAMILJEN, KOMPISGÄNGET ELLER ANDRA GRUPPER. Emmaboda GK erbjuder Dig och dina vänner en trivsam vistelse I våra stugor med golfpaket i olika former eller bara boende i avkopplande miljö med en god bit mat. Varför inte lämna bilen hemma och ta tåget till vår trevliga golfbana? Från stationen till golfbanan är avståndet ca 1000 m. - Konferenspaket (minst 8 pers) Konferenslokal 1 dag, mat (2 frukost och 3-rätters middag), 2 greenfee och 2 nätter (del i 4-6 bädds stuga) Från 1995 kr/pp Kyrkogatan, Vissefjärda Tel: Emmaboda Golfklubb SAKNAS DIN MEJLADRESS I GOLF.SE? Hej! Vi i Golfshopen vill tacka för denna säsongen och vi ser mycket fram emot nästa...den 6 och 7 December..har vi julöppet mellan Mer info kommer att finnas på vår Facebooksida, https://www.facebook. com/emmabodagolfshop Varmt välkomna in på lite glögg, Hälsningar Anissa För att du löpande skall få information från golfklubben så är det viktigt att du har registrerat din mejladress i Golf.se (GIT). Har du själv inte möjlighet att registrera din mejladress kontakta kansliet på eller Gynna Emmaboda GKs och kanske din egen ekonomi. Köp lott i klubblotteriet! Kontakta Rigmor eller Gunilla

14 STUGORNA OCH PLANERINGSKONFERENS Priser 2015 Emmaboda Golfklubb erbjuder tre nybyggda parhus med plats för 4 6 personer/ lägenhet. Stugorna är tillgängliga att hyra av dem som så önskar. I stugbyn finns det plats för upp till 26 personer. Varje lägenhet i husen är på 27 m². Den fantastiska sjöutsikten vid utslaget på 17:e tee får ni på köpet. Stugorna är anpassade för åretruntboende. I stugorna (lägenheterna) finns två - fyra fasta platser i sängar/våningssängar samt två i bäddsoffa. Stugorna är även delvis handikappanpassade. Stugorna är försedda med dusch och toa samt trinettkök (kokplatta, kylskåp), porslin, stek- och kokutrustning samt kaffebryggare, mikro och TV. Täcke, kuddar och madrasser ingår. Sänglinne kan hyras i kansliet. Städning ingår inte i priset. Möjlighet finns att köpa städning som tillval. Rökning är inte tillåtet i stugorna. I en av stugorna är det möjligt att ha pälsdjur. Priser Boende maj - september Per natt 400:-/lägenhet + 150:-/ pers Boende oktober april Kontakta kansliet för priser Boende med tillval av greenfee Greenfee vuxen / dag 330:-/330:-/person Greenfee junior (-18 år)/dag 80:-/person Boende med tillval av mat Kontakta kansliet eller restaurangen för meny och priser. Övriga tillval Städning av stugan 500:-/lägenhet Sänglinne (lakan, örngott och handduk) 100:-/person Alla priser inkl. moms. Bokning av stugorna (kansliet) Medlemmar och sponsorer i Emmaboda Golfklubb erhåller 10 % rabatt på boendet. Samlingslokal (före detta Scoutstugan) Vid campingen finns en samlingslokal som är möjlig att hyra för olika arrangemang. Lokalen som bland annat är utrustat med ett trinettkök, har bord och stolar med plats för ca 20 personer. Hyreskostnad per dag 550:- Städning av lokalen 300:- Camping På golfbanans område finns en naturskön campingplats i direkt anslutning till Kyrksjön. Här finns plats för upp till 18 st. husvagnar/ husbilar/tält. I anslutning till campingen finns en nybyggd servicebyggnad som består av toaletter och duschar. Här finns även ett samlingsrum som när det inte är uthyrt är tillgängligt för de boende på anläggningen. I anslutning till campingen finns en brygga, grillplats och boulebana. Här finns även dricksvatten och möjlighet till latrintömning. Campingavgift per natt 150:- inkl. el Camping med tillval av greenfee Greenfee vuxen / dag 330:-/330:-/ person Greenfee junior (-18 år)/dag 80:-/ person Planeringskonferens Årets planeringskonferens var förlagd till Växjö. På konferensen gick vi bl a igenom förslag till framtidsvisioner men vi gick även igenom nästa års budget och hur vi ska kunna förbättra klubbens ekonomi. Lördagen var planerad med konferens på förmiddagen och golf på Växjö GK på eftermiddagen. Gustav Åhsberg gjorde en HIO. Grattis Gustav! Söndagen var konferens på schemat fram till ca kl Gunnar Lindberg och Jens Magnuson från Växjö GK var inbjudna. De berättade för oss hur de jobbar med handiverksamheten på Växjö GK.

15 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER FÖR 2015 Medlemsavgiften inkluderar årsavgiften till SGF (förutom årsavgiften till förbundet ingår även en försäkring och en tidning, Svensk Golf, per familj). Fr o m det år man fyller 22 år räknas man som senior. B-seniormedlemskapet vänder sig till medlemmar som sällan spelar golf el. tillfälligt flyttar från orten. B-senioren (betalar medlemslån) och en lägre års-avgift. B-senioren betalar greenfee på hemmabana (30 % rabatt). Avgiften inkl. års-avgiften till SGF (inklusive förs. och tidningen Svensk Golf). Moms Lagstadgad moms tillkommer med 6 % på 80 % av samtliga medlemsavgifter. Distansmedlemskap är ett medlemskap som kan erbjudas till personer som bor längre bort än 10 mil. Personen har 15 % rabatt på greenfee vid spel på hemmabanan. Inget lån behöver erläggas. Studerandeavgift gäller för medlemmar som heltidsstuderar vid universitet/hög- skola och inte fyllt 30 år. Kopia av betald kåravgift eller motsvarande för vårtermin ska insändas varje år dispens söks. Passiv avgift avses för golfare som gör uppehåll i spelet och vill ha sin plats kvar i klubben. Avgiften inkl. avgift till SGF men ger ingen spelrätt. Stödmedlem erhåller inte hcp-kort eller bagbricka och har ingen spelrätt. Årsavgiften för fullbetalande är fr o m 2014 uppdelad i två inbetalningar. Årsavgiften för samtliga ska vara betald senast den 28 februari Vid betalning efter detta datum tillkommer en förseningsavgift på 100:-/medlem. Om två påminnelser på obetald årsavgift har sänts är förseningsavgiften 200:-/ medlem. Städavgift betalas av samtliga medlemmar från 13 år och uppåt. Undantagna är medlemmar som bor längre bort än 15 mil, B- och distans- medlemmar. Återbetalning sker under förutsättning att fyra timmars arbete utförs i samband med en av våra två städdagar. Återfås i form av värdecheck när Ni hjälper till i samband med en städdag Du kan bli fullvärdig medlem i EmGK utan att teckna reverslån (medlemslån). Ett medlemskap, där du endast betalar 490 kronor i månaden via autogiro Det enda vi kräver, är att du är kvar i klubben och betalar under 12 månader. Styrelsens förslag till medlemslån 2015 enligt stadgarna 6 Seniormedlemskap, singel 0:- B-seniormedlemskap 0:- Makar/Sambos / person 0:- Styrelsens förslag till Årsavgifter 2015 Års- Inträdes- Passiv avgift avgift avgift Äkta makar/sambo 9.690:- 0:- 600:- Senior 4.995:- 0:- 300:- Ny medlem :- 0:- Autogiro Singel 490:-/mån i 12 månader B-senior 2.495:- 0:- 300:- Distansmedlem 1.200:- 0:- Greenfeemedlem 2.100:- 0:- Studerande 1.900:- 0:- Äldre Junior år 1.500:- 0:- 300:- Yngre Junior år 1.200:- 0:- Knatte år 700:- Knatte mini 0-9 år 300:- Stödmedlem 100:- Städavgift 13 år- 200:-

16 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE FÖR 2015 Valberedningens förslag vid EmGk s årsmöte Som golfklubbens ordförande föreslår valberedningen omval av Göran Persson för ett år. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Mattias Claesson Bruno Hansén nyval av Laila Gustafson för två år. Som styrelsesuppleanter föreslås omval av Sven-Erik Karlsson Patrik Bjuringer nyval av Micaela Gustafson för ett år. Som revisorer föreslås omval av Hans Jørgen Borgen nyval av Mats Fransson för ett år. Emmaboda Golfklubb i nuvarande Café Emma s lokaler någon gång i mitten av 70-talet. Valberedningen Ingrid Normann Ordförande Lena Arvidsson Tidig flygbild över Björketorp

17 GOLFHALLEN PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN Välkommen till Golfhallen! Vinterträning Nu är det dags att börja svinga inför den nya säsong! Även denna inomhussäsong drivs Golfhallen av Emmaboda GK. Alla golfare varmt välkomna att svinga, putta och öva i sanden! Golfhallen hittar ni i Nöjeshuset Emmaboda (på baksidan av gamla glasverket, följ skyltar mot bowling ) Bokning Det finns fyra bokningsbara mattor, som bokas per timme och kan bokas max 2 tim/dag och person. Bokning kan ske i GIT samt under den tid som kansliet är bemannat, tel Bokning är möjlig upp till 14 dagar innan. Övriga tider bokas genom kansliet (utanför ordinarie öppettider) och de gäller endast för grupper. Bollränna 2 mattor finns tillgängliga för drop-in spelare. Max 1 tim/dag och person. Varmt välkomna! Öppettider 1/11 15/4 (säsongskort)* Se på hemsidan för öppettider Priser för medlemmar i EmGK, Möre GK och Nybro GK Seniorer säsongskort 450:- Juniorer (-21) säsongskort 200:- Priser övriga/tim Spel per tim och person 50:- Hyra hela hallen 550:- Utanför ordinarie öppettider Endast grupper Pensionat Prästgården Susanne Rudolfsson & Farid Guedra hälsar er välkomna till PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN (Bed & Breakfast) Vissefjärda -- Ett charmigt boende nära golfbanan, endast 50 m från 1:a tee -- På golfbanan finns Restaurant Nära till Glasriket och badsjöar För bokning eller information ring Susanne Rudolfsson / PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN KYRKOGATAN VISSEFJÄRDA B&B för både golfare och ickegolfare

18 Tidningen Björketorpsbladet utkommer fr o m 2012 som PDF-tidning minst 1 gång/år. Ansvarig utgivare: Göran Persson Grafisk produktion: Thomas Gustafson/ Thomas Etikett Adress: Emmaboda Golfklubb Vissefjärda års Vårmöte: Onsdagen den 15 April kl 19: års Höstmöte: Onsdagen den 25 November kl 19:00 Västraby Handel

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010 Medlemstidning nr 1 2010 Öregrunds Golfklubb Nytt krögarpar hälsar välkommen sid 5 God ekonomi och inga skulder sid 3 Många rara blommor på banan sid 12 2 Vi går en ny säsong till mötes STYRELSE Sören

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00.

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00. Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2013 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till Juniorträning - sid 10 - Olympiagolfen 2013 - sid 11 - Tävlingsprogram - sid 15 - Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt.

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt. Porto betalt Föreningsbrev Nr 2/ 2006 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Denna boll peggade jag upp på 3:ans tee, innan snön kom. Om den inte blåst iväg ligger den under snötäcket och väntar, som vi

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj 2009 - från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008

Läs mer

KM-segrare 2003, Peter Sigrén

KM-segrare 2003, Peter Sigrén MEDLEMSINFORMATION FÖR ÖSTERHANINGE GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2003 ÅRGÅNG 11 UR INNEHÅLLET RAPPORT FRÅN BANAN... sid 2 och 6 ORDFÖRANDEORD... sid 3 DAMKOMMITTÉN... sid 4 JUNIORKOMMITTÉN... sid 5 PRO-SPALTEN...

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer