Kallelse till årsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte"

Transkript

1 November 2014 Björketorpsbladet Bobban...kommer till årsmötet Kallelse till årsmöte Ordföranden har ordet 12

2 Ordföranden har ordet Golfvänner! Golfsäsongen i år har varit lång och vi kunde tidigt komma ut och svinga klubban och uppnå nya mål. Nu börjar golfsäsongen lida mot sitt slut, men nya säsongen väntar bara kring knuten. Mer än 5000 gäster Vad man inte alltid tänker på är den nytta i samhället som Emmaboda Golfklubb innebär. Golfklubben är i dag en av de största arbetsgivarna på orten. Under högsäsong jobbar det personer på golfbanans område. En ytterligare viktig del är besöksnäringen, där golfklubben varje år besöks av över gäster. Tillsammans med våra medlemmar så spelar vi i Björketorp uppemot golfrundor per år. Detta innebär många gästnätter och intäkter till kommunens näringsidkare. Och inte att förglömma vad golfen innebär för enskildas hälsa, välbefinnande och som livsförlängande och rehabiliterande aktivitet. Att vi sedan får njuta av detta på Björketorp i en vacker natur och miljö med höga kulturvärden är bara en bonus. Allt detta är en ekonomisk motor som bidrar med resurser till välfärden och näringslivet i regionen. Ekonomin Något som är högsta prioritet i styrelsen är klubbens ekonomi. Trots flera positiva åtgärder så har inte detta räckt till. Det innebär att ni medlemmar (ägare) nästa år behöver betala en högre avgift för att vi även i fortsättningen skall kunna spela golf i Björketorp. Vad vi nu kan konstatera är att de intäkter som kommer från golfen i framtiden troligen inte kommer att räcka till. Detta innebär att vi behöver hitta nya intäktsmöjligheter och inte fler kostnader. Grönt Ljus-klubb En viktig målgrupp för golfklubben är personer med någon form av funktionsnedsättning. Som hos många andra golfklubbar så blir våra medlemmar äldre och äldre. Vi vet genom forskning att golfen gör att dessa personer är aktiva längre upp i åldrarna än de som inte är golfare. I denna grupp ser vi flera åldersrelaterade personer med funktionsnedsättning. Vi har jobbat med denna grupp under många år men känner nu att det finns ett behov av att utveckla detta ytterligare. Därför lämnade vi under förra året in en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden. Tyvärr så fick vi av olika anledningar avslag. Vi har nu kompletterat vår ansökan och sänt in den på nytt till Arvsfonden. Vi hoppas att denna gång ha lyckats övertyga om behovet och på så sätt få ett positivt besked till denna viktiga utveckling för Emmaboda GK. En annan del i detta är att vi under året har blivit godkända av Svenska Golfförbundet till en Grönt Ljus klubb beträffande Handigolf. Vilket innebär att klubben har en organiserad verksamhet riktad mot personer med funktionshinder. Banan När det gäller banan så har fairway på hål 3 genomgått en ordentlig makeover för att få bort alla de håligheter som funnits där. Detta test föll väl ut och innebär förmodligen att vi kommer att genomföra liknade åtgärder på andra hål. Bankommittén håller på och tittar på möjligheterna att avverka ytterligare skog. I detta fall gäller det de områden som ligger utanför banan och mellan hålen. Syftet är att öppna upp området och lyfta fram de biologiska värdena och naturupplevelsen. Golfklubben drabbades tyvärr av ett stort åsknedslag under sommaren. Detta innebar att i stort sett all elektronik på klubben slogs ut. Det som drabbades värst var dock bevattningsanläggningen. Ideella krafter gör ett fantastiskt jobb Det händer mycket på golfbanan under en säsong. En av dessa delar är den ideella verksamheten. Utan denna verksamhet så skulle det inte finnas möjlighet att göra extra och nödvändiga åtgärder på golfbanan, sådant som banarbetarna inte hinner med. Detta gör också att vi kan hålla kostnaderna för medlemmarna på en rimlig nivå. Det skulle vara trevligt om vi kunde bli fler i denna ideella grupp som gör ett storartat arbete. I stort sett varje onsdag kl samlas gruppen till trevlig samvaro och arbete. Om intresse finns så är det bara att komma ned till golfbanan så kommer ni att få lämpliga arbetsuppgifter. Välkomna alla nya golfare Under året har vi erbjudit gratis nybörjarutbildning till ett stort antal personer som är intresserade av att prova på och börja spela golf. Ett erbjudande som har varit mycket uppskattat. Vi kommer under 2015 att ha samma erbjudande. Vilket innebär att de 50 första som anmäler sig får en gratis nybörjarutbildning i golf. Ett oslagbart erbjudande! Jag vill hälsa alla våra nya medlemmar (hela 72 st.) välkomna till klubben och den trevliga golfgemenskapen. Här är det viktigt att ni som är gamla golfare tar hand om våra nya medlemmar så att de känner sig välkomna i klubben. Banrekord Vill passa på och gratulera Anton Guedra som under första rundan på KM satte nytt banrekord med 65 slag. Årsmöte Jag hoppas att ni har uppmärksammat att det är Årsmöte i Golfklubben den 19 november. Det är av stor betydelse att du som medlem och ägare i golfklubben kommer till detta viktiga möte. Förutom att vi får besök av Golfförbundets bankonsulent så kommer vi att informera och hålla en dialog med er kring flera viktiga frågor, bland annat klubbens nuvarande ekonomi. Det är nödvändigt att agera så att förlusttrenden inte fortsätter Jag vill tacka alla anställda, arrendatorer och klubbfunktionärer för ert fina arbete under den gångna säsongen. Vill också tacka våra sponsorer för ert fina stöd till klubben. Ni är alla mycket viktiga för klubben och dess verksamhet. Jag hoppas se Er på HÖSTMÖTET den 19 november! Golfhälsningar Göran Persson Bobban kommer till Årsmötet. Svenska Golfförbundets bankonsulent Mikael Bobban Frisk kommer till golfklubbens Årsmöte den 19 november kl Bobban kommer att berätta och dela med sig av alla sina erfarenheter från vår och andra golfbanor.

3 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Boka in den 19 november kl 19:00 i Din kalender Nu! Mötet är till för oss medlemmar. Mötet ger oss inblick i klubbens ekonomi och förståelse varför saker görs på banan som vi ibland inte förstår. Du visar intresse för klubben och verksamheten. Bara genom att vara med på mötet kan Du påverka. Att snacka med kompisarna på banan gör varken banan eller styrelsen bättre. Med ett besök på mötet kan Du bidra till att göra den här klubben ännu bättre och trevligare! Du är viktigare än Du tror! Har Du inte blivit tillfrågad om att bli med i styrelsen behöver Du inte vara orolig för att bli invald. Efter mötet fikar vi och har en trevlig stund tillsammans! KALLELSE TILL HÖSTMÖTE (Årsmöte och Budgetmöte) Onsdag den 19 november 2014 kl Folkets Hus, Emmaboda 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 8. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 9. Övriga frågor Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret. 7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år jämte suppleanter för en tid av ett år. Val av två revisorer alternativt en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej delta. Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett år. Beslut och val av ombud till SGDF-möte Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på dagordningen för mötet Göran Persson ordförande Välkomna!!!

4 KLUBB- MÄSTERSKAPEN KLUBBMÄSTERSKAPEN 2014 Herrar 1. Jonas Sörensson 231 slag 2. Roger Karlsson 233 slag 3. Oscar Davidsson 253 slag Herrar Pontus Hillerbratt 167 slag 2. Svante Alfredsson 173 slag 3. Thommy Berglund 190 slag Herrar Mikael Djerf 183 slag 2. Inge Rosell 183 slag 3. Peter Niklasson 198 slag Herrar Lennart Ekbom 169 slag 2. Gustav Åhsberg 176 slag 3. Bo Svanberg 182 slag Herrar Bertil Blomquist 182 slag 2. Göran Gustafsson 189 slag 3. Lennart Ferm 195 slag Herrar Jonas Daniel Sörensen 148 slag 2. Roger Karlsson 154 slag 3. Peter Albinsson 169 slag SELMAKLUBB en av Emmaboda Golfklubbs största sponsorer Stöd oss i vår strävan att hålla ett unikt friluftsområde öppet och tillgängligt för alla. Ditt bidrag kan göra skillnad. Genom att bli medlem i Selmaklubben stödjer du Emmaboda Golf klubb 365 dagar om året och är även med och tävlar om fina priser under säsongen. Det finns två möjligheter att bli medlem. 1. Fyll i anmälningsblankett och sänd eller lämna in på kansliet för att skapa en automatisk överföring varje månad till bankgiro nr med valfritt belopp. Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer. 2. För dig som har internetbank så kan du skapa ett elektroniskt medgivande för automatisk överföring genom att göra autogiroanmälan och fylla i dina uppgifter. Blankett finns på hemsidan under Selmaklubben. Glöm inte att skriva in ditt Golf-id.

5 VERKSAMHETSPLAN BANKOMMITTÈN Bankommitténs verksamhetsplan för 2015 Bankommittén, som består av 5 medlemmar samt Ulf och Farid som adjungerade, har till uppgift att, i samråd med banchef och banpersonal, företräda medlemmarna i frågor som rör vår bana. Vi kommer även fortsättningsvis att anordna en 4-timmar frivillig arbetsdag för att utföra arbeten (slyröjning, fairwayförbättringar etc.), som banpersonalen inte hinner med, även om antalet deltagare under de två åren vi har försökt har varit oroande lågt. Vi har prioriterat ett antal fairways som är i stort behov av förbättring och kommer att genomföra dessa nödvändiga förbättringar i den takt som ekonomin tillåter. Nedan följer i punktform de målsättningar vi har för olika delar av banan Nedan följer i punktform de målsättningar vi har för olika delar av banan Vi planerar att lägga ut jord i högruff på vissa ställen för att kunna klippa med ruffklipparen och därmed snabba upp spelet. Vi kommer att fortsätta arbetet med aktivitetsgrupper. Vi kommer att arrangera två städdagar. Kontakta gärna oss i bankommittèn för synpunkter. Vi har som målsättning att fortsätta att dränera och förbättra greenområden och fairways Ett prioriterat område är att höja finishen på banan ytterligare Energibesparande åtgärder i byggnader. Detta kommer att genomföras om det finns ekonomiska föutsättningar. Greeener skall ha en krage i samma höjd som foregreen. Vintergreener skall användas vid minsta risk för bestående skador. Greenerna skall klippas 6 gånger per vecka under högsäsong. I möjligaste mån skall måndagen vara den klippfria dagen och den dag då andra arbeten som dressing, luftning m m i huvudsak görs. TEE Ytan skall vara jämn utan svackor Tee skall vara fasta och ha ett skötselprogram som leder till god läkningsförmåga Klipphöjden skall vara som foregreen Tee skall klippas tre gånger per vecka. Engelskt rajgräs och tuvtåtel ska gynnas i skötselprogrammet. FAIRWAY Ytan skall vara jämn och utan svackor, så att samma klipplängd erhålles. Skall klippas tre gånger per vecka Vid klippning skall fastställda konturer följas RUFF Ruffar skall finnas i två utförande, huggen ruff och semiruff. Semiruffen ska vara så klippt att bollen lätt kan återfinnas Den huggna ruffen skall klippas efter behov BUNKRAR Sandtjocklek 5 cm lös sand Ogräsfria Sanden ska vara sådan att bollen inte pluggas eller blir ospelbar GREENER Långsiktigt ökande inslag av svingel och brunven med bibehållen kvalitè. Torrfläckar och andra skador skall förebyggas genom ett intensivt skötselprogram. Vintertee skall användas vid minsta risk för bestående skador. Kanterna ska vara tydligt definierande, som inte ger omöjliga lägen Resterande bunkerslänter skall torvas med gräs på städdagarna.

6 VERKSAMHETSPLAN MEDLEMSKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Medlemskommittén 2015 Kommittén kommer att vara vilande tills några hugade spekulanter har lust att dra igång kommittén igen. Vi känner att kommittén har en viktig plats i klubben men tiden räcker inte till. MARKNADSKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Marknadskommittén 2015 Kommittén har till uppgift att aktivt arbeta för att värva nya sponsorer och behålla de gamla. Kommitténs uppgift är också att se till att våra sponsorer får ut det som de förväntar sig av sin sponsoraktivitet. Vi hoppas att Roland Granberg som påbörjat arbetet med att få igång vårt sponsorarbete ska lyckas på ett bra sätt med detta. Lycka till Roland. Hans arbete blir att aktivera våra sponsorer. Emmaboda den 19 november 2014 Marknadskommittén SENIORKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Seniorkommittén 2015 Under vintern 2015 kommer vi att återuppta vår träning i Golfhallen där samtliga seniorer är välkomna att träna puttning, bunkerslag, inspel och swing, men i begränsad omfattning eftersom intresset varit lågt under föregående år. Vi kommer att ha ett upptaktsmöte för seniorgolfen i april inför säsongen 2015 men även fram till dess behåller vi vår starttid måndagar och torsdagar kl Vi kommer, liksom tidigare år, att ha med deltagande 6-mannalag i seriespelet H65 och 4 mannalag i H75-serien. Seniorsamarbetet med övriga klubbar i golftriangeln kommer att fortsätta under Under sensommaren/hösten avser vi att genomföra en resa till någon golfbana på ca 2 timmars avstånd från Vissefjärda. Vi planerar att avsluta vår- och höstsäsongen med en tävling som avslutas med gemensam lunch.

7 VERKSAMHETSPLAN UTBILDNINGSKOMMITTÈN Verksamhetsplan för Utbildningskommittén Teoriutbildning för nya golfare och omhändertagande efter utbildningen. - Ordna med fadderverksamhet för nyblivna golfare som avslutas med en tävling. - Hjälpa till vid klubbens Golfens Dag för att fånga upp nya medlemmar. g o l f M ve t r ' fim ƒ JUNIOR- och ELITVERKSAMHETEN Verksamhetsplan för junior & elitverksamheten 2015 Juniorer Vi har som målsättning att erbjuda så många ungdomar som möjligt att få chansen att träna och spela golf. Träningen kommer att ske såväl enskilt som i grupp. Vi kommer att utbilda ungdomarna i vett och etikett samt regler både teoretiskt och praktiskt på träningarna. Vi vill att ungdomarna skall respektera varandra och satsar således på en god sammanhållning och laganda. Vår förhoppning är att våra juniorer som nu börjar bli mogna för tävlingsspel kommer att delta på Ölandstouren, Tjejligan Skandia Cup, Skandia Tour samt lokala tävlingar. Vi kommer att arrangera klubbmästerskap för både tjejer och killar. Under vintertid kommer vi att erbjuda våra ungdomar golfträning inomhus. Vi kommer att genomföra träningsläger där de kan träna golf och lära sig ta hänsyn till varandra. De ungdomar som visar extra go och TÄVLINGSKOMMITTÈN Verksamhetsplan för tävlingskommittén 2015 Tävlingskommitténs verksamhet går ut på att planera och genomföra olika former av golftävlingar så att alla medlemskategorier ges möjlighet att delta. Målsättningen är att ha ett lämpligt antal tävlingar i förhållande till den efterfrågan på starttider som medlemmar och greenfeegäster beräknas ha. Samordning med Nybros och Möres tävlingar kommer att göras så att någon bana normalt är tävlingsfri under lördag/söndag. Tävlingsprogrammet beräknas vara slutligt fastlagt i månadsskiftet februari/mars Exempel på tävlingsaktiviteter som planeras för 2015: 2-3 Scramble-tävling med 2-4 deltagare per lag 3-4 partävlingar typ foursome, greensome, fyrboll/bästboll. Individuella tävlingar 5-6 st., samt om vi hittar någon lämplig form för matchspel. Onsdagsgolfen; 22 omgångar med förhoppningsvis 30-talet (gärna fler) startande per rond. Slutspel i form av matchspel i två klasser (nyhet) samt en slagspelstävling, Lucky Looser, för övriga som någon gång under året deltagit i har en vilja att utvecklas inom golfen kommer att följas under spelsäsongen och kommer att erbjudas specialträning för vår instruktör. Vi kommer att erbjuda ledarutbildning för nytillkomna och gamla ledare i Golfförbundets Steg 1 utbildning. Elit. Klubben kommer att representeras i det nationella seriesystemet med ett herrlag. Stommen i lagen kommer att vara en mix av äldre juniorer och yngre seniorspelare. onsdagsgolfen. Vi planerar att anmäla lag till det nationella seriespelet samt lag i Smålandserien H55, H65 och H75. Någon/några tävlingar med sen start (typ grillkväll, nattgolf). Deltävling i Grannsämjan Utöver detta brukar vi under november få oss tilldelat några junior-och seniortävlingar från Smålands GDF Tävlingskommittén

8 VERKSAMHETSPLAN HANDIGOLFKOMMITTÈN Verksamhetsplan 2015 Handikommittén Handigolfen på Emmaboda GK ämnar starta upp tränings- och tävlingsaktiviteter för vinter samt sommar 2015 enligt nedanstående plan. Datum Aktivitet Ansvarig Vinter 2014/15 Träningsaktivitet i Golfhallen tisdagar kl Mattias m.fl Tillfälle att prova på golf. Sommar Prova på dag/dagar, träning om intresse finns Mattias m.fl Augusti?? Vallan international, Int. Tävling för f-hindrade Specificerat Datum och tisdagar kl under vintern Aktivitet: Prova på golf för personer m funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova) Mål: Skapa aktiv fritidsysselsättning Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C Finns på plats Tisdagar Prova på golf 0 kr Datum ej satta för denna aktivitet Aktivitet: Prova på golf för personer m funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova) Mål: Skapa aktiv fritidsysselsättning Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C m.fl Finns på plats Inte spikat Prova på golf 1000 kr Datum Någon gång under augusti Aktivitet: Arrangera en internationell tävling för golfare med funktionshinder. Mål: Visa att golf är en sport för alla! Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C m.fl Arrangerar Augusti Bjuder in. > kr

9 VERKSAMHETSPLAN DAMKOMMITTÈN Verksamhetsplan 2015 Damkommittén Damkommittén erbjuder klubbens damgolfare gemensamt organiserat golfspel, tävlingar, utbildning samt träningstillfällen. Vårt mål är att damverksamheten ska bli en naturlig del för alla klubbens damer, även nybörjare. Vi vill öka trivseln, gemenskapen och klubbkänslan samt bidra till att förstärka och öka kunnandet inom golfspelet. Följande aktiviteter planeras för 2014/15. 4 december träffas vi i Villa Lindås för att äta en god middag och få en föreläsning om ekologisk och närproducerad mat. Sedan kommer vi att ha en sammankomst den 11 februari 2015 förhoppningsvis i Gullabo Skytteförening. Upptaktsmöte kommer att hållas under april månad och när säsongen sätter igång träffas vi som vanligt för spel och tävlingar på tisdagar. Upptaktsmöte den 7 april och regelvandring den 14 april. Sedan kommer vi att träffas varje tisdag som vanligt. Till hösten åker vi på den traditionella golfresan, vart är ännu inte fastställt. KRÖGARNA EMMABODA GOLFKROG Hej! Vi tackar alla härliga gäster för ett varmt välkomnande och en bra säsong här på golfkrogen. Vi tycker att säsongen har varit både lärorik och väldigt roligt, så vi kommer att driva restaurangen nästa sommar också. Tidigt eventschema Vi kommer redan tidigt nästa år komma med ett eventschema med olika temakvällar inför sommaren så Ni hinner boka in Er på det Ni tycker verkar intressant. Julbord Nu ser vi fram emot vårt hemlagade julbord som nu börjar bli fullbokat. Det finns fortfarande några platser kvar den: 29 november 7 december (få platser kvar) 13 december 14 december Om ni är fler än 20 så öppnar vi upp för Er. Ring och boka nu! Frida: Maja:

10 TÄVLINGSRESULTAT 2014 Första Chansen Herrar A-klassen 1. Oscar Davidsson EmGK 34p 2. Michael Lindahl EmGK 34p 3. Björn Hultén TrGK 32p B-klassen 1. Stefan Nyström EmGK 40p 2. Bengt Haraldsson MöGK 38p 3. Leif Ekström EmGK 38p C-klassen 1. Joakim Gustavsson EmGK 41p 2. Larry Magnusson EmGK 39p 3. Roland Granberg EmGK 35p Första Chansen Damer Klass A 1. Gunn-Britt Jarl EmGK 37p 2. Anneli Arlfors EmGK 34p 3. Gerd Svensson EmGK 24p Gökottegolf 1. Göran Gustavsson/Rigmor Längberg EmGK 33p 2.Christel Algotsson/Magnus Algotsson EmGK 32p 3. Ingmar Backlund/Pirkko Nielsen EmGK 32p Sparbanken Eken 2-mannascramble 1. Johan Gunnarsson/Magnus Josefsson 63,0 p 2. Valter Johansson/ Mattias Ekenhagen 64,5 p 3.Lars Wiréen/Gun Fredriksson 65,2 p Banarbetarnas Crazy Friday 1. Mikael Djerf/Anneli Djerf 24,0 2. Gun Fredriksson/Lars Wirén 27,2 3. Christer Gustafsson/Anna-Lena Gustafsson 28,0 Emmaboda-Scramble 1. Lag Joakim Niklasson 54,7 Erik Johansson/Ola Gustafsson Joakim Niklasson/Michael Axelsson 2. Lag Anneli Arlfors 54,9 Conny Fredriksson/Annelie Arlfors Oscar Davidsson/Richard Rosén 3. Lag Åke 54,9 Tobias Svanström/Andreas Christiansen Rasmus Mårbo/John Abrahamsson Toyota-Slaget Klass A 1. Bo Svanberg EmGK 72 slag 2. Anton Guedra EmGK 73 slag 3. Thommy Berglund EmGK 74 slag Klass B 1. Bertil Blomquist EmGK 73 slag 2. Johan Wåhlin Ny GK 74 slag 3. Magnus Andersson EmGK 75 slag Klass C 1. Lennart Lind EmGK 32 p 2. Pirkko Nielsen EmGK 29 p 3. Göran Persson Trum. GK 27p Nationella Damdagen Klass A 1. Margareta Remröd EmGK 67 slag 2. Christina Granberg Kalmar GK 73 slag 3. Lill-Inger Kaddik Möre GK 73 slag Klass B 1. Gunn Gustavsson EmGK 68 slag 2. Berit Josefsson Möre GK 70 slag 3. Gun Fredriksson EmGK 74 slag Golfshopens Classic Klass A 1. Stefan Johansson EmGK 77 slag 2. Jörgen Järnesjö Möre GK 79 slag 3. Oscar Davidsson EmGK 81 slag Klass B 1. Patrik Olsson Nybro GK 37p 2.B-G Johansson EmGK 36p 3. Sune Håkansson EmGK 33p Klass C 1. Jim Hult Nybro GK 40p 2. Ola Axelsson Nybro GK 36p 3. Rigmor Längberg EmGK 35p Golfkrogens Par-Trippel 1. Jimmie Björnlund/Johan Svensson EmGK 43p 2. Magnus Bûlow/Eva Bûlow Vi/Br. GK 42p 3. Gun och Hans-Olof Johansson Kalmar GK 43p Vallan-Golfen 1. Thomas och Laila Gustafsson EmGK 45 p 2. Stefan Nyström/Frida Johansson EmGK 43 p 3. Klas Nyström/Magnus Nyström EmGK 40 p Andreas Franssons Minnestävling Klass A 1. Maja Bjuringer EmGK 66 slag 2. Jimmy Svensson MöreGK 70 slag 3. Magnus Andersson EmGK 73 slag Klass B 1. Ulf Johansson EmGK 67 slag 2. Lars Nilsson EmGK 72 slag 3. Tomas Venturi NybroGK 73 slag Klass C 1. Lennart Lind EmGK 42 p 2. Gun Fredriksson EmGK 34 p 3. Gunilla Rohman Alvesta GK 33 p Final Damgolfen Klass A 1. Ingrid Normann EmGK 81 slag 2. Karin Ljungqvist EmGK 83 slag 3. Yvonne Fransson EmGK 85 slag Klass B 1. Margita Granberg EmGK 81 slag 2. Marie-Louise Elisson EmGK 83 slag 3. Gun Fredriksson EmGK 84 slag Lucky Loosers Klass A 1. Gerd Svensson EmGK 39p 2. Stefan Nyström EmGK 35p 3. Lennart Ekbom EmGK 33p Klass B 1. Anders Ehrnborg EmGK 37p 2. Margita Granberg EmGK 37p 3. Roland Granberg EmGK 32p Final Onsdagsgolfen 1. Roger Karlsson 2. Oscar Davidsson 3. Pirkko Nielsen och Sune Håkansson Sista Chansen Klass A 1. Roger Karlsson EmGK 38p 2. Magnus Andersson EmGK 38 p 3. Anton Guedra EmGK 37 p Klass B 1. Alvar Svensson EmGK 32 p 2. Lars Wiréen EmGK 31 p 3. Ingmar Backlund EmGK 31 p Dam-klassen 1. Gerd Svensson EmGK 28 p 2. Gun Fredriksson EmgK 25 p 3. Margita Granberg EmGK 25 p Funktionärstävling Klass A 1. Leif Ekström EmGK 74 slag 2. Lennart Ekbom EmGK 80 slag 3. Sune Håkansson EmGK 82 slag B-klassen 1. Margita Granberg EmGK 73 slag 2. Bengt Thuresson EmGK 80 slag 3. Lars Nilsson EmGK 82 slag

11 BUDGET 2015 PROGNOS 2014 BUDGET 2014 Intäkter Budget 2015 Prognos 2014 Budget 2014 Medlemsavgifter inkl.städavg Greenfee Reklamintäkter Bidrag (stat/kommun) Startavgifter Golfhallen Stugbyn Hyra anläggning Hyra administration Övriga intäkter Camping Övriga extraordinära intäkter Summa intäkter Kostnader Arbetskraftskostnader netto Driftskostnader Leasing Bankommitté Fastighetskommitté Stugbyn Golfhallen Tävlingskommitté Utbildningskommitté Junior- elitkommitté Marknadskommitté Medlemskommitté Damkommitté Seniorkommitté Handikommitté Administration Föreningsavgifter Styrelsen Hyra anläggning Hyra administration Revision Summa kostnader Avyttring maskiner Resultat före avskrivn Avskrivningar Resultat efter avskrivn Räntekostnader Res efter finansnetto Reservation för feltryck BALANSRÄKNING ÖVERSIKT Tillgångar okt 2014 okt 2013 diff Maskiner Byggnader Golfbyn Golfbanan Mark Inventarier Fordringar Kassa och bank Andelar i Golftriangeln Summa Tillgångar Eget kapital Checkräkningskredit Medlemslån Övr. skulder kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övrigt Summa Skulder Alla intäkter och kostnader är exkl. moms Budgeten omfattar EmGK och Golftriangeln AB. PLANERADE INVESTERINGAR 2015 Handiprojektet Greenvält

12 KLUBBLOTTERI och TIPSKORT Emmaboda Golfklubb s Klubblotteri Skaffa en lott i Emmaboda GK s klubblotteri för nästa år! Samtidigt kan Du passa på att lösa Dina Julklappsproblem. Ge en lott till nära och kära, vänner och bekanta, anställda och chefer m fl. Lös Era julklappsproblem på stubben och kontakta kansliet eller Gunilla enligt nedan! Och Du, man behöver inte vara medlem för att ha en lott i klubblotteriet hos Emmaboda Golfklubb. Alla kan vara med och vinna och samtidigt hjälpa klubben. Lottpris 150:- per lott och år, 10 dragningar per år mar dec. Vinster varje månad mar- nov: Vinster i december 1:a pris 500:- 800:- 2:a pris 200:- 300:- 3:e pris 100:- 200:- 4:e pris 100:- 100:- 5:e pris 100:- 6:e pris 100:- 7:e pris 100:- Intresserad? Hör av Er omgående till kansliet Kontakta kansliet tel eller Gunilla Kegert tel mail: mail: Spelare Speletsson Kundnummer Kortnummer Tippar Du? Skaffa tipskortet med en gång! Har Du inte skaffat Spelkortet så skaffa det nu och tala om att Du vill stödja Emmaboda Golfklubb (du kan stödja två föreningar till om du vill). Kortet kostar inget men det ger klubben extrapengar varje gång du tippar och visar upp kortet, pengar som vi så väl behöver. De stora allsvenska klubbarna får in över en miljon kronor den här vägen och vi fick väl in 7600:- under Ju fler vi blir som använder Spelkortet desto mer pengar kommer in till klubbkassan, utan att det kostar oss som tippar något extra.

13 GOLFPAKET 2015 VÅRA GOLFPAKET MED BOENDE - Golftåget 1 greenfee, mat (frukost och 3-rätters middag), 1 natt (del i 4-6 bädds stuga), transport stationen. Från 930 kr/pp - Dygnspaket 1 greenfee, mat (frukost och 3-rätters middag), 1 natt (del i 4-6 bädds stuga) Från 830 kr/pp - Weekendpaket (fre-sön) 2 greenfee, mat (2 frukost och och 2 3-rätters middag), del i 4-6 bädds stuga. Från 1695 kr/pp GOLFPAKET MED BOENDE FÖR FAMILJEN, KOMPISGÄNGET ELLER ANDRA GRUPPER. Emmaboda GK erbjuder Dig och dina vänner en trivsam vistelse I våra stugor med golfpaket i olika former eller bara boende i avkopplande miljö med en god bit mat. Varför inte lämna bilen hemma och ta tåget till vår trevliga golfbana? Från stationen till golfbanan är avståndet ca 1000 m. - Konferenspaket (minst 8 pers) Konferenslokal 1 dag, mat (2 frukost och 3-rätters middag), 2 greenfee och 2 nätter (del i 4-6 bädds stuga) Från 1995 kr/pp Kyrkogatan, Vissefjärda Tel: Emmaboda Golfklubb SAKNAS DIN MEJLADRESS I GOLF.SE? Hej! Vi i Golfshopen vill tacka för denna säsongen och vi ser mycket fram emot nästa...den 6 och 7 December..har vi julöppet mellan Mer info kommer att finnas på vår Facebooksida, https://www.facebook. com/emmabodagolfshop Varmt välkomna in på lite glögg, Hälsningar Anissa För att du löpande skall få information från golfklubben så är det viktigt att du har registrerat din mejladress i Golf.se (GIT). Har du själv inte möjlighet att registrera din mejladress kontakta kansliet på eller Gynna Emmaboda GKs och kanske din egen ekonomi. Köp lott i klubblotteriet! Kontakta Rigmor eller Gunilla

14 STUGORNA OCH PLANERINGSKONFERENS Priser 2015 Emmaboda Golfklubb erbjuder tre nybyggda parhus med plats för 4 6 personer/ lägenhet. Stugorna är tillgängliga att hyra av dem som så önskar. I stugbyn finns det plats för upp till 26 personer. Varje lägenhet i husen är på 27 m². Den fantastiska sjöutsikten vid utslaget på 17:e tee får ni på köpet. Stugorna är anpassade för åretruntboende. I stugorna (lägenheterna) finns två - fyra fasta platser i sängar/våningssängar samt två i bäddsoffa. Stugorna är även delvis handikappanpassade. Stugorna är försedda med dusch och toa samt trinettkök (kokplatta, kylskåp), porslin, stek- och kokutrustning samt kaffebryggare, mikro och TV. Täcke, kuddar och madrasser ingår. Sänglinne kan hyras i kansliet. Städning ingår inte i priset. Möjlighet finns att köpa städning som tillval. Rökning är inte tillåtet i stugorna. I en av stugorna är det möjligt att ha pälsdjur. Priser Boende maj - september Per natt 400:-/lägenhet + 150:-/ pers Boende oktober april Kontakta kansliet för priser Boende med tillval av greenfee Greenfee vuxen / dag 330:-/330:-/person Greenfee junior (-18 år)/dag 80:-/person Boende med tillval av mat Kontakta kansliet eller restaurangen för meny och priser. Övriga tillval Städning av stugan 500:-/lägenhet Sänglinne (lakan, örngott och handduk) 100:-/person Alla priser inkl. moms. Bokning av stugorna (kansliet) Medlemmar och sponsorer i Emmaboda Golfklubb erhåller 10 % rabatt på boendet. Samlingslokal (före detta Scoutstugan) Vid campingen finns en samlingslokal som är möjlig att hyra för olika arrangemang. Lokalen som bland annat är utrustat med ett trinettkök, har bord och stolar med plats för ca 20 personer. Hyreskostnad per dag 550:- Städning av lokalen 300:- Camping På golfbanans område finns en naturskön campingplats i direkt anslutning till Kyrksjön. Här finns plats för upp till 18 st. husvagnar/ husbilar/tält. I anslutning till campingen finns en nybyggd servicebyggnad som består av toaletter och duschar. Här finns även ett samlingsrum som när det inte är uthyrt är tillgängligt för de boende på anläggningen. I anslutning till campingen finns en brygga, grillplats och boulebana. Här finns även dricksvatten och möjlighet till latrintömning. Campingavgift per natt 150:- inkl. el Camping med tillval av greenfee Greenfee vuxen / dag 330:-/330:-/ person Greenfee junior (-18 år)/dag 80:-/ person Planeringskonferens Årets planeringskonferens var förlagd till Växjö. På konferensen gick vi bl a igenom förslag till framtidsvisioner men vi gick även igenom nästa års budget och hur vi ska kunna förbättra klubbens ekonomi. Lördagen var planerad med konferens på förmiddagen och golf på Växjö GK på eftermiddagen. Gustav Åhsberg gjorde en HIO. Grattis Gustav! Söndagen var konferens på schemat fram till ca kl Gunnar Lindberg och Jens Magnuson från Växjö GK var inbjudna. De berättade för oss hur de jobbar med handiverksamheten på Växjö GK.

15 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER FÖR 2015 Medlemsavgiften inkluderar årsavgiften till SGF (förutom årsavgiften till förbundet ingår även en försäkring och en tidning, Svensk Golf, per familj). Fr o m det år man fyller 22 år räknas man som senior. B-seniormedlemskapet vänder sig till medlemmar som sällan spelar golf el. tillfälligt flyttar från orten. B-senioren (betalar medlemslån) och en lägre års-avgift. B-senioren betalar greenfee på hemmabana (30 % rabatt). Avgiften inkl. års-avgiften till SGF (inklusive förs. och tidningen Svensk Golf). Moms Lagstadgad moms tillkommer med 6 % på 80 % av samtliga medlemsavgifter. Distansmedlemskap är ett medlemskap som kan erbjudas till personer som bor längre bort än 10 mil. Personen har 15 % rabatt på greenfee vid spel på hemmabanan. Inget lån behöver erläggas. Studerandeavgift gäller för medlemmar som heltidsstuderar vid universitet/hög- skola och inte fyllt 30 år. Kopia av betald kåravgift eller motsvarande för vårtermin ska insändas varje år dispens söks. Passiv avgift avses för golfare som gör uppehåll i spelet och vill ha sin plats kvar i klubben. Avgiften inkl. avgift till SGF men ger ingen spelrätt. Stödmedlem erhåller inte hcp-kort eller bagbricka och har ingen spelrätt. Årsavgiften för fullbetalande är fr o m 2014 uppdelad i två inbetalningar. Årsavgiften för samtliga ska vara betald senast den 28 februari Vid betalning efter detta datum tillkommer en förseningsavgift på 100:-/medlem. Om två påminnelser på obetald årsavgift har sänts är förseningsavgiften 200:-/ medlem. Städavgift betalas av samtliga medlemmar från 13 år och uppåt. Undantagna är medlemmar som bor längre bort än 15 mil, B- och distans- medlemmar. Återbetalning sker under förutsättning att fyra timmars arbete utförs i samband med en av våra två städdagar. Återfås i form av värdecheck när Ni hjälper till i samband med en städdag Du kan bli fullvärdig medlem i EmGK utan att teckna reverslån (medlemslån). Ett medlemskap, där du endast betalar 490 kronor i månaden via autogiro Det enda vi kräver, är att du är kvar i klubben och betalar under 12 månader. Styrelsens förslag till medlemslån 2015 enligt stadgarna 6 Seniormedlemskap, singel 0:- B-seniormedlemskap 0:- Makar/Sambos / person 0:- Styrelsens förslag till Årsavgifter 2015 Års- Inträdes- Passiv avgift avgift avgift Äkta makar/sambo 9.690:- 0:- 600:- Senior 4.995:- 0:- 300:- Ny medlem :- 0:- Autogiro Singel 490:-/mån i 12 månader B-senior 2.495:- 0:- 300:- Distansmedlem 1.200:- 0:- Greenfeemedlem 2.100:- 0:- Studerande 1.900:- 0:- Äldre Junior år 1.500:- 0:- 300:- Yngre Junior år 1.200:- 0:- Knatte år 700:- Knatte mini 0-9 år 300:- Stödmedlem 100:- Städavgift 13 år- 200:-

16 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE FÖR 2015 Valberedningens förslag vid EmGk s årsmöte Som golfklubbens ordförande föreslår valberedningen omval av Göran Persson för ett år. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Mattias Claesson Bruno Hansén nyval av Laila Gustafson för två år. Som styrelsesuppleanter föreslås omval av Sven-Erik Karlsson Patrik Bjuringer nyval av Micaela Gustafson för ett år. Som revisorer föreslås omval av Hans Jørgen Borgen nyval av Mats Fransson för ett år. Emmaboda Golfklubb i nuvarande Café Emma s lokaler någon gång i mitten av 70-talet. Valberedningen Ingrid Normann Ordförande Lena Arvidsson Tidig flygbild över Björketorp

17 GOLFHALLEN PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN Välkommen till Golfhallen! Vinterträning Nu är det dags att börja svinga inför den nya säsong! Även denna inomhussäsong drivs Golfhallen av Emmaboda GK. Alla golfare varmt välkomna att svinga, putta och öva i sanden! Golfhallen hittar ni i Nöjeshuset Emmaboda (på baksidan av gamla glasverket, följ skyltar mot bowling ) Bokning Det finns fyra bokningsbara mattor, som bokas per timme och kan bokas max 2 tim/dag och person. Bokning kan ske i GIT samt under den tid som kansliet är bemannat, tel Bokning är möjlig upp till 14 dagar innan. Övriga tider bokas genom kansliet (utanför ordinarie öppettider) och de gäller endast för grupper. Bollränna 2 mattor finns tillgängliga för drop-in spelare. Max 1 tim/dag och person. Varmt välkomna! Öppettider 1/11 15/4 (säsongskort)* Se på hemsidan för öppettider Priser för medlemmar i EmGK, Möre GK och Nybro GK Seniorer säsongskort 450:- Juniorer (-21) säsongskort 200:- Priser övriga/tim Spel per tim och person 50:- Hyra hela hallen 550:- Utanför ordinarie öppettider Endast grupper Pensionat Prästgården Susanne Rudolfsson & Farid Guedra hälsar er välkomna till PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN (Bed & Breakfast) Vissefjärda -- Ett charmigt boende nära golfbanan, endast 50 m från 1:a tee -- På golfbanan finns Restaurant Nära till Glasriket och badsjöar För bokning eller information ring Susanne Rudolfsson / PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN KYRKOGATAN VISSEFJÄRDA B&B för både golfare och ickegolfare

18 Tidningen Björketorpsbladet utkommer fr o m 2012 som PDF-tidning minst 1 gång/år. Ansvarig utgivare: Göran Persson Grafisk produktion: Thomas Gustafson/ Thomas Etikett Adress: Emmaboda Golfklubb Vissefjärda års Vårmöte: Onsdagen den 15 April kl 19: års Höstmöte: Onsdagen den 25 November kl 19:00 Västraby Handel

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte November 2013 Björketorpsbladet Nya krögare Kallelse till årsmöte Ordföranden 11 Ordföranden har ordet Golfvänner! Det har varit en härlig sommar och en fin höst där många av oss har kunnat njuta av mycket

Läs mer

November 2015 Björketorpsbladet. Trenden bruten! Se Ordföranden har ordet. Kallelse till. Ordföranden har ordet. årsmöte

November 2015 Björketorpsbladet. Trenden bruten! Se Ordföranden har ordet. Kallelse till. Ordföranden har ordet. årsmöte November 2015 Björketorpsbladet Trenden bruten! Se Ordföranden har ordet Kallelse till årsmöte Ordföranden har ordet 13 Ordföranden har ordet Bästa Golfvänner Min Klubb - Emmaboda Golfklubb är den nya

Läs mer

November 2012. Björketorpsbladet. Kallelse till årsmöte. Stadgeändringar. Motioner

November 2012. Björketorpsbladet. Kallelse till årsmöte. Stadgeändringar. Motioner November November 2012 2012 Björketorpsbladet Motioner Kallelse till årsmöte Stadgeändringar 10 Ordföranden har ordet Golfvänner! När jag skriver detta så har höstmörkret börjat och lägga sig och nästa

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2016

Välkommen till Årsmöte 2016 Välkommen till Årsmöte 2016 Onsdag den 20 juli kl. 18.00 har vi årsmöte på Mjölkeröds Golfklubb, i Tältet. Styrelsen önskar att så många medlemmar som möjligt kommer till detta möte där resultatet för

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl 13.00-15.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Åsa Johansson

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Team 2014. Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015

Team 2014. Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Goda exempel, aktiviteter, 1. Kontaktnät/Marknadsföring/Rekrytering/

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010

Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Projekt Rangehuset Norr (nybyggt 2005) Växjö GK 2009-2010 Fastighetskommittén, ordf. Göran Gustavsson, Boije Karlsson, Peter Karlsson, Gunnar Lindberg + Projektmedarbetare http://www.arvsfondsprojekten.se/

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2 (9) Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsen känner att Tobo GK är på rätt väg och vi börjar sakta simma över

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 12 okt 2014 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 12 okt 2014 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 12 okt 2014 mellan kl 09.00-13.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Åsa Johanson (09.00-12.20)

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor.

Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor. Golf i Helsingborg Vi fick ett vykort från Vasatorps Golfklubb med en lockande inbjudan och naturligtvis nappade vi på den eftersom detta är en av landets bästa banor. Sedan invigningen 1974 har klubben

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 2011-03-16 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 1 Årsmötets öppnande Klubbens ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fråga om mötets

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenbergs Sparbank, ingång från Borgmästaregården Tid: 2016-11-28 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. Ingelsta GK Medlemsmöte 2014-10-22 Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 0 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 mars 2013 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 mars 2013 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 mars 2013 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer