Kallelse till årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte"

Transkript

1 November 2014 Björketorpsbladet Bobban...kommer till årsmötet Kallelse till årsmöte Ordföranden har ordet 12

2 Ordföranden har ordet Golfvänner! Golfsäsongen i år har varit lång och vi kunde tidigt komma ut och svinga klubban och uppnå nya mål. Nu börjar golfsäsongen lida mot sitt slut, men nya säsongen väntar bara kring knuten. Mer än 5000 gäster Vad man inte alltid tänker på är den nytta i samhället som Emmaboda Golfklubb innebär. Golfklubben är i dag en av de största arbetsgivarna på orten. Under högsäsong jobbar det personer på golfbanans område. En ytterligare viktig del är besöksnäringen, där golfklubben varje år besöks av över gäster. Tillsammans med våra medlemmar så spelar vi i Björketorp uppemot golfrundor per år. Detta innebär många gästnätter och intäkter till kommunens näringsidkare. Och inte att förglömma vad golfen innebär för enskildas hälsa, välbefinnande och som livsförlängande och rehabiliterande aktivitet. Att vi sedan får njuta av detta på Björketorp i en vacker natur och miljö med höga kulturvärden är bara en bonus. Allt detta är en ekonomisk motor som bidrar med resurser till välfärden och näringslivet i regionen. Ekonomin Något som är högsta prioritet i styrelsen är klubbens ekonomi. Trots flera positiva åtgärder så har inte detta räckt till. Det innebär att ni medlemmar (ägare) nästa år behöver betala en högre avgift för att vi även i fortsättningen skall kunna spela golf i Björketorp. Vad vi nu kan konstatera är att de intäkter som kommer från golfen i framtiden troligen inte kommer att räcka till. Detta innebär att vi behöver hitta nya intäktsmöjligheter och inte fler kostnader. Grönt Ljus-klubb En viktig målgrupp för golfklubben är personer med någon form av funktionsnedsättning. Som hos många andra golfklubbar så blir våra medlemmar äldre och äldre. Vi vet genom forskning att golfen gör att dessa personer är aktiva längre upp i åldrarna än de som inte är golfare. I denna grupp ser vi flera åldersrelaterade personer med funktionsnedsättning. Vi har jobbat med denna grupp under många år men känner nu att det finns ett behov av att utveckla detta ytterligare. Därför lämnade vi under förra året in en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden. Tyvärr så fick vi av olika anledningar avslag. Vi har nu kompletterat vår ansökan och sänt in den på nytt till Arvsfonden. Vi hoppas att denna gång ha lyckats övertyga om behovet och på så sätt få ett positivt besked till denna viktiga utveckling för Emmaboda GK. En annan del i detta är att vi under året har blivit godkända av Svenska Golfförbundet till en Grönt Ljus klubb beträffande Handigolf. Vilket innebär att klubben har en organiserad verksamhet riktad mot personer med funktionshinder. Banan När det gäller banan så har fairway på hål 3 genomgått en ordentlig makeover för att få bort alla de håligheter som funnits där. Detta test föll väl ut och innebär förmodligen att vi kommer att genomföra liknade åtgärder på andra hål. Bankommittén håller på och tittar på möjligheterna att avverka ytterligare skog. I detta fall gäller det de områden som ligger utanför banan och mellan hålen. Syftet är att öppna upp området och lyfta fram de biologiska värdena och naturupplevelsen. Golfklubben drabbades tyvärr av ett stort åsknedslag under sommaren. Detta innebar att i stort sett all elektronik på klubben slogs ut. Det som drabbades värst var dock bevattningsanläggningen. Ideella krafter gör ett fantastiskt jobb Det händer mycket på golfbanan under en säsong. En av dessa delar är den ideella verksamheten. Utan denna verksamhet så skulle det inte finnas möjlighet att göra extra och nödvändiga åtgärder på golfbanan, sådant som banarbetarna inte hinner med. Detta gör också att vi kan hålla kostnaderna för medlemmarna på en rimlig nivå. Det skulle vara trevligt om vi kunde bli fler i denna ideella grupp som gör ett storartat arbete. I stort sett varje onsdag kl samlas gruppen till trevlig samvaro och arbete. Om intresse finns så är det bara att komma ned till golfbanan så kommer ni att få lämpliga arbetsuppgifter. Välkomna alla nya golfare Under året har vi erbjudit gratis nybörjarutbildning till ett stort antal personer som är intresserade av att prova på och börja spela golf. Ett erbjudande som har varit mycket uppskattat. Vi kommer under 2015 att ha samma erbjudande. Vilket innebär att de 50 första som anmäler sig får en gratis nybörjarutbildning i golf. Ett oslagbart erbjudande! Jag vill hälsa alla våra nya medlemmar (hela 72 st.) välkomna till klubben och den trevliga golfgemenskapen. Här är det viktigt att ni som är gamla golfare tar hand om våra nya medlemmar så att de känner sig välkomna i klubben. Banrekord Vill passa på och gratulera Anton Guedra som under första rundan på KM satte nytt banrekord med 65 slag. Årsmöte Jag hoppas att ni har uppmärksammat att det är Årsmöte i Golfklubben den 19 november. Det är av stor betydelse att du som medlem och ägare i golfklubben kommer till detta viktiga möte. Förutom att vi får besök av Golfförbundets bankonsulent så kommer vi att informera och hålla en dialog med er kring flera viktiga frågor, bland annat klubbens nuvarande ekonomi. Det är nödvändigt att agera så att förlusttrenden inte fortsätter Jag vill tacka alla anställda, arrendatorer och klubbfunktionärer för ert fina arbete under den gångna säsongen. Vill också tacka våra sponsorer för ert fina stöd till klubben. Ni är alla mycket viktiga för klubben och dess verksamhet. Jag hoppas se Er på HÖSTMÖTET den 19 november! Golfhälsningar Göran Persson Bobban kommer till Årsmötet. Svenska Golfförbundets bankonsulent Mikael Bobban Frisk kommer till golfklubbens Årsmöte den 19 november kl Bobban kommer att berätta och dela med sig av alla sina erfarenheter från vår och andra golfbanor.

3 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE Boka in den 19 november kl 19:00 i Din kalender Nu! Mötet är till för oss medlemmar. Mötet ger oss inblick i klubbens ekonomi och förståelse varför saker görs på banan som vi ibland inte förstår. Du visar intresse för klubben och verksamheten. Bara genom att vara med på mötet kan Du påverka. Att snacka med kompisarna på banan gör varken banan eller styrelsen bättre. Med ett besök på mötet kan Du bidra till att göra den här klubben ännu bättre och trevligare! Du är viktigare än Du tror! Har Du inte blivit tillfrågad om att bli med i styrelsen behöver Du inte vara orolig för att bli invald. Efter mötet fikar vi och har en trevlig stund tillsammans! KALLELSE TILL HÖSTMÖTE (Årsmöte och Budgetmöte) Onsdag den 19 november 2014 kl Folkets Hus, Emmaboda 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 8. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet. 9. Övriga frågor Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret. 7. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år jämte suppleanter för en tid av ett år. Val av två revisorer alternativt en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får Styrelsens ledamöter ej delta. Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett år. Beslut och val av ombud till SGDF-möte Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på dagordningen för mötet Göran Persson ordförande Välkomna!!!

4 KLUBB- MÄSTERSKAPEN KLUBBMÄSTERSKAPEN 2014 Herrar 1. Jonas Sörensson 231 slag 2. Roger Karlsson 233 slag 3. Oscar Davidsson 253 slag Herrar Pontus Hillerbratt 167 slag 2. Svante Alfredsson 173 slag 3. Thommy Berglund 190 slag Herrar Mikael Djerf 183 slag 2. Inge Rosell 183 slag 3. Peter Niklasson 198 slag Herrar Lennart Ekbom 169 slag 2. Gustav Åhsberg 176 slag 3. Bo Svanberg 182 slag Herrar Bertil Blomquist 182 slag 2. Göran Gustafsson 189 slag 3. Lennart Ferm 195 slag Herrar Jonas Daniel Sörensen 148 slag 2. Roger Karlsson 154 slag 3. Peter Albinsson 169 slag SELMAKLUBB en av Emmaboda Golfklubbs största sponsorer Stöd oss i vår strävan att hålla ett unikt friluftsområde öppet och tillgängligt för alla. Ditt bidrag kan göra skillnad. Genom att bli medlem i Selmaklubben stödjer du Emmaboda Golf klubb 365 dagar om året och är även med och tävlar om fina priser under säsongen. Det finns två möjligheter att bli medlem. 1. Fyll i anmälningsblankett och sänd eller lämna in på kansliet för att skapa en automatisk överföring varje månad till bankgiro nr med valfritt belopp. Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer. 2. För dig som har internetbank så kan du skapa ett elektroniskt medgivande för automatisk överföring genom att göra autogiroanmälan och fylla i dina uppgifter. Blankett finns på hemsidan under Selmaklubben. Glöm inte att skriva in ditt Golf-id.

5 VERKSAMHETSPLAN BANKOMMITTÈN Bankommitténs verksamhetsplan för 2015 Bankommittén, som består av 5 medlemmar samt Ulf och Farid som adjungerade, har till uppgift att, i samråd med banchef och banpersonal, företräda medlemmarna i frågor som rör vår bana. Vi kommer även fortsättningsvis att anordna en 4-timmar frivillig arbetsdag för att utföra arbeten (slyröjning, fairwayförbättringar etc.), som banpersonalen inte hinner med, även om antalet deltagare under de två åren vi har försökt har varit oroande lågt. Vi har prioriterat ett antal fairways som är i stort behov av förbättring och kommer att genomföra dessa nödvändiga förbättringar i den takt som ekonomin tillåter. Nedan följer i punktform de målsättningar vi har för olika delar av banan Nedan följer i punktform de målsättningar vi har för olika delar av banan Vi planerar att lägga ut jord i högruff på vissa ställen för att kunna klippa med ruffklipparen och därmed snabba upp spelet. Vi kommer att fortsätta arbetet med aktivitetsgrupper. Vi kommer att arrangera två städdagar. Kontakta gärna oss i bankommittèn för synpunkter. Vi har som målsättning att fortsätta att dränera och förbättra greenområden och fairways Ett prioriterat område är att höja finishen på banan ytterligare Energibesparande åtgärder i byggnader. Detta kommer att genomföras om det finns ekonomiska föutsättningar. Greeener skall ha en krage i samma höjd som foregreen. Vintergreener skall användas vid minsta risk för bestående skador. Greenerna skall klippas 6 gånger per vecka under högsäsong. I möjligaste mån skall måndagen vara den klippfria dagen och den dag då andra arbeten som dressing, luftning m m i huvudsak görs. TEE Ytan skall vara jämn utan svackor Tee skall vara fasta och ha ett skötselprogram som leder till god läkningsförmåga Klipphöjden skall vara som foregreen Tee skall klippas tre gånger per vecka. Engelskt rajgräs och tuvtåtel ska gynnas i skötselprogrammet. FAIRWAY Ytan skall vara jämn och utan svackor, så att samma klipplängd erhålles. Skall klippas tre gånger per vecka Vid klippning skall fastställda konturer följas RUFF Ruffar skall finnas i två utförande, huggen ruff och semiruff. Semiruffen ska vara så klippt att bollen lätt kan återfinnas Den huggna ruffen skall klippas efter behov BUNKRAR Sandtjocklek 5 cm lös sand Ogräsfria Sanden ska vara sådan att bollen inte pluggas eller blir ospelbar GREENER Långsiktigt ökande inslag av svingel och brunven med bibehållen kvalitè. Torrfläckar och andra skador skall förebyggas genom ett intensivt skötselprogram. Vintertee skall användas vid minsta risk för bestående skador. Kanterna ska vara tydligt definierande, som inte ger omöjliga lägen Resterande bunkerslänter skall torvas med gräs på städdagarna.

6 VERKSAMHETSPLAN MEDLEMSKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Medlemskommittén 2015 Kommittén kommer att vara vilande tills några hugade spekulanter har lust att dra igång kommittén igen. Vi känner att kommittén har en viktig plats i klubben men tiden räcker inte till. MARKNADSKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Marknadskommittén 2015 Kommittén har till uppgift att aktivt arbeta för att värva nya sponsorer och behålla de gamla. Kommitténs uppgift är också att se till att våra sponsorer får ut det som de förväntar sig av sin sponsoraktivitet. Vi hoppas att Roland Granberg som påbörjat arbetet med att få igång vårt sponsorarbete ska lyckas på ett bra sätt med detta. Lycka till Roland. Hans arbete blir att aktivera våra sponsorer. Emmaboda den 19 november 2014 Marknadskommittén SENIORKOMMITTÉN Verksamhetsplan för Seniorkommittén 2015 Under vintern 2015 kommer vi att återuppta vår träning i Golfhallen där samtliga seniorer är välkomna att träna puttning, bunkerslag, inspel och swing, men i begränsad omfattning eftersom intresset varit lågt under föregående år. Vi kommer att ha ett upptaktsmöte för seniorgolfen i april inför säsongen 2015 men även fram till dess behåller vi vår starttid måndagar och torsdagar kl Vi kommer, liksom tidigare år, att ha med deltagande 6-mannalag i seriespelet H65 och 4 mannalag i H75-serien. Seniorsamarbetet med övriga klubbar i golftriangeln kommer att fortsätta under Under sensommaren/hösten avser vi att genomföra en resa till någon golfbana på ca 2 timmars avstånd från Vissefjärda. Vi planerar att avsluta vår- och höstsäsongen med en tävling som avslutas med gemensam lunch.

7 VERKSAMHETSPLAN UTBILDNINGSKOMMITTÈN Verksamhetsplan för Utbildningskommittén Teoriutbildning för nya golfare och omhändertagande efter utbildningen. - Ordna med fadderverksamhet för nyblivna golfare som avslutas med en tävling. - Hjälpa till vid klubbens Golfens Dag för att fånga upp nya medlemmar. g o l f M ve t r ' fim ƒ JUNIOR- och ELITVERKSAMHETEN Verksamhetsplan för junior & elitverksamheten 2015 Juniorer Vi har som målsättning att erbjuda så många ungdomar som möjligt att få chansen att träna och spela golf. Träningen kommer att ske såväl enskilt som i grupp. Vi kommer att utbilda ungdomarna i vett och etikett samt regler både teoretiskt och praktiskt på träningarna. Vi vill att ungdomarna skall respektera varandra och satsar således på en god sammanhållning och laganda. Vår förhoppning är att våra juniorer som nu börjar bli mogna för tävlingsspel kommer att delta på Ölandstouren, Tjejligan Skandia Cup, Skandia Tour samt lokala tävlingar. Vi kommer att arrangera klubbmästerskap för både tjejer och killar. Under vintertid kommer vi att erbjuda våra ungdomar golfträning inomhus. Vi kommer att genomföra träningsläger där de kan träna golf och lära sig ta hänsyn till varandra. De ungdomar som visar extra go och TÄVLINGSKOMMITTÈN Verksamhetsplan för tävlingskommittén 2015 Tävlingskommitténs verksamhet går ut på att planera och genomföra olika former av golftävlingar så att alla medlemskategorier ges möjlighet att delta. Målsättningen är att ha ett lämpligt antal tävlingar i förhållande till den efterfrågan på starttider som medlemmar och greenfeegäster beräknas ha. Samordning med Nybros och Möres tävlingar kommer att göras så att någon bana normalt är tävlingsfri under lördag/söndag. Tävlingsprogrammet beräknas vara slutligt fastlagt i månadsskiftet februari/mars Exempel på tävlingsaktiviteter som planeras för 2015: 2-3 Scramble-tävling med 2-4 deltagare per lag 3-4 partävlingar typ foursome, greensome, fyrboll/bästboll. Individuella tävlingar 5-6 st., samt om vi hittar någon lämplig form för matchspel. Onsdagsgolfen; 22 omgångar med förhoppningsvis 30-talet (gärna fler) startande per rond. Slutspel i form av matchspel i två klasser (nyhet) samt en slagspelstävling, Lucky Looser, för övriga som någon gång under året deltagit i har en vilja att utvecklas inom golfen kommer att följas under spelsäsongen och kommer att erbjudas specialträning för vår instruktör. Vi kommer att erbjuda ledarutbildning för nytillkomna och gamla ledare i Golfförbundets Steg 1 utbildning. Elit. Klubben kommer att representeras i det nationella seriesystemet med ett herrlag. Stommen i lagen kommer att vara en mix av äldre juniorer och yngre seniorspelare. onsdagsgolfen. Vi planerar att anmäla lag till det nationella seriespelet samt lag i Smålandserien H55, H65 och H75. Någon/några tävlingar med sen start (typ grillkväll, nattgolf). Deltävling i Grannsämjan Utöver detta brukar vi under november få oss tilldelat några junior-och seniortävlingar från Smålands GDF Tävlingskommittén

8 VERKSAMHETSPLAN HANDIGOLFKOMMITTÈN Verksamhetsplan 2015 Handikommittén Handigolfen på Emmaboda GK ämnar starta upp tränings- och tävlingsaktiviteter för vinter samt sommar 2015 enligt nedanstående plan. Datum Aktivitet Ansvarig Vinter 2014/15 Träningsaktivitet i Golfhallen tisdagar kl Mattias m.fl Tillfälle att prova på golf. Sommar Prova på dag/dagar, träning om intresse finns Mattias m.fl Augusti?? Vallan international, Int. Tävling för f-hindrade Specificerat Datum och tisdagar kl under vintern Aktivitet: Prova på golf för personer m funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova) Mål: Skapa aktiv fritidsysselsättning Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C Finns på plats Tisdagar Prova på golf 0 kr Datum ej satta för denna aktivitet Aktivitet: Prova på golf för personer m funktionshinder, (även icke funktionshindrade får prova) Mål: Skapa aktiv fritidsysselsättning Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C m.fl Finns på plats Inte spikat Prova på golf 1000 kr Datum Någon gång under augusti Aktivitet: Arrangera en internationell tävling för golfare med funktionshinder. Mål: Visa att golf är en sport för alla! Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? Mattias C m.fl Arrangerar Augusti Bjuder in. > kr

9 VERKSAMHETSPLAN DAMKOMMITTÈN Verksamhetsplan 2015 Damkommittén Damkommittén erbjuder klubbens damgolfare gemensamt organiserat golfspel, tävlingar, utbildning samt träningstillfällen. Vårt mål är att damverksamheten ska bli en naturlig del för alla klubbens damer, även nybörjare. Vi vill öka trivseln, gemenskapen och klubbkänslan samt bidra till att förstärka och öka kunnandet inom golfspelet. Följande aktiviteter planeras för 2014/15. 4 december träffas vi i Villa Lindås för att äta en god middag och få en föreläsning om ekologisk och närproducerad mat. Sedan kommer vi att ha en sammankomst den 11 februari 2015 förhoppningsvis i Gullabo Skytteförening. Upptaktsmöte kommer att hållas under april månad och när säsongen sätter igång träffas vi som vanligt för spel och tävlingar på tisdagar. Upptaktsmöte den 7 april och regelvandring den 14 april. Sedan kommer vi att träffas varje tisdag som vanligt. Till hösten åker vi på den traditionella golfresan, vart är ännu inte fastställt. KRÖGARNA EMMABODA GOLFKROG Hej! Vi tackar alla härliga gäster för ett varmt välkomnande och en bra säsong här på golfkrogen. Vi tycker att säsongen har varit både lärorik och väldigt roligt, så vi kommer att driva restaurangen nästa sommar också. Tidigt eventschema Vi kommer redan tidigt nästa år komma med ett eventschema med olika temakvällar inför sommaren så Ni hinner boka in Er på det Ni tycker verkar intressant. Julbord Nu ser vi fram emot vårt hemlagade julbord som nu börjar bli fullbokat. Det finns fortfarande några platser kvar den: 29 november 7 december (få platser kvar) 13 december 14 december Om ni är fler än 20 så öppnar vi upp för Er. Ring och boka nu! Frida: Maja:

10 TÄVLINGSRESULTAT 2014 Första Chansen Herrar A-klassen 1. Oscar Davidsson EmGK 34p 2. Michael Lindahl EmGK 34p 3. Björn Hultén TrGK 32p B-klassen 1. Stefan Nyström EmGK 40p 2. Bengt Haraldsson MöGK 38p 3. Leif Ekström EmGK 38p C-klassen 1. Joakim Gustavsson EmGK 41p 2. Larry Magnusson EmGK 39p 3. Roland Granberg EmGK 35p Första Chansen Damer Klass A 1. Gunn-Britt Jarl EmGK 37p 2. Anneli Arlfors EmGK 34p 3. Gerd Svensson EmGK 24p Gökottegolf 1. Göran Gustavsson/Rigmor Längberg EmGK 33p 2.Christel Algotsson/Magnus Algotsson EmGK 32p 3. Ingmar Backlund/Pirkko Nielsen EmGK 32p Sparbanken Eken 2-mannascramble 1. Johan Gunnarsson/Magnus Josefsson 63,0 p 2. Valter Johansson/ Mattias Ekenhagen 64,5 p 3.Lars Wiréen/Gun Fredriksson 65,2 p Banarbetarnas Crazy Friday 1. Mikael Djerf/Anneli Djerf 24,0 2. Gun Fredriksson/Lars Wirén 27,2 3. Christer Gustafsson/Anna-Lena Gustafsson 28,0 Emmaboda-Scramble 1. Lag Joakim Niklasson 54,7 Erik Johansson/Ola Gustafsson Joakim Niklasson/Michael Axelsson 2. Lag Anneli Arlfors 54,9 Conny Fredriksson/Annelie Arlfors Oscar Davidsson/Richard Rosén 3. Lag Åke 54,9 Tobias Svanström/Andreas Christiansen Rasmus Mårbo/John Abrahamsson Toyota-Slaget Klass A 1. Bo Svanberg EmGK 72 slag 2. Anton Guedra EmGK 73 slag 3. Thommy Berglund EmGK 74 slag Klass B 1. Bertil Blomquist EmGK 73 slag 2. Johan Wåhlin Ny GK 74 slag 3. Magnus Andersson EmGK 75 slag Klass C 1. Lennart Lind EmGK 32 p 2. Pirkko Nielsen EmGK 29 p 3. Göran Persson Trum. GK 27p Nationella Damdagen Klass A 1. Margareta Remröd EmGK 67 slag 2. Christina Granberg Kalmar GK 73 slag 3. Lill-Inger Kaddik Möre GK 73 slag Klass B 1. Gunn Gustavsson EmGK 68 slag 2. Berit Josefsson Möre GK 70 slag 3. Gun Fredriksson EmGK 74 slag Golfshopens Classic Klass A 1. Stefan Johansson EmGK 77 slag 2. Jörgen Järnesjö Möre GK 79 slag 3. Oscar Davidsson EmGK 81 slag Klass B 1. Patrik Olsson Nybro GK 37p 2.B-G Johansson EmGK 36p 3. Sune Håkansson EmGK 33p Klass C 1. Jim Hult Nybro GK 40p 2. Ola Axelsson Nybro GK 36p 3. Rigmor Längberg EmGK 35p Golfkrogens Par-Trippel 1. Jimmie Björnlund/Johan Svensson EmGK 43p 2. Magnus Bûlow/Eva Bûlow Vi/Br. GK 42p 3. Gun och Hans-Olof Johansson Kalmar GK 43p Vallan-Golfen 1. Thomas och Laila Gustafsson EmGK 45 p 2. Stefan Nyström/Frida Johansson EmGK 43 p 3. Klas Nyström/Magnus Nyström EmGK 40 p Andreas Franssons Minnestävling Klass A 1. Maja Bjuringer EmGK 66 slag 2. Jimmy Svensson MöreGK 70 slag 3. Magnus Andersson EmGK 73 slag Klass B 1. Ulf Johansson EmGK 67 slag 2. Lars Nilsson EmGK 72 slag 3. Tomas Venturi NybroGK 73 slag Klass C 1. Lennart Lind EmGK 42 p 2. Gun Fredriksson EmGK 34 p 3. Gunilla Rohman Alvesta GK 33 p Final Damgolfen Klass A 1. Ingrid Normann EmGK 81 slag 2. Karin Ljungqvist EmGK 83 slag 3. Yvonne Fransson EmGK 85 slag Klass B 1. Margita Granberg EmGK 81 slag 2. Marie-Louise Elisson EmGK 83 slag 3. Gun Fredriksson EmGK 84 slag Lucky Loosers Klass A 1. Gerd Svensson EmGK 39p 2. Stefan Nyström EmGK 35p 3. Lennart Ekbom EmGK 33p Klass B 1. Anders Ehrnborg EmGK 37p 2. Margita Granberg EmGK 37p 3. Roland Granberg EmGK 32p Final Onsdagsgolfen 1. Roger Karlsson 2. Oscar Davidsson 3. Pirkko Nielsen och Sune Håkansson Sista Chansen Klass A 1. Roger Karlsson EmGK 38p 2. Magnus Andersson EmGK 38 p 3. Anton Guedra EmGK 37 p Klass B 1. Alvar Svensson EmGK 32 p 2. Lars Wiréen EmGK 31 p 3. Ingmar Backlund EmGK 31 p Dam-klassen 1. Gerd Svensson EmGK 28 p 2. Gun Fredriksson EmgK 25 p 3. Margita Granberg EmGK 25 p Funktionärstävling Klass A 1. Leif Ekström EmGK 74 slag 2. Lennart Ekbom EmGK 80 slag 3. Sune Håkansson EmGK 82 slag B-klassen 1. Margita Granberg EmGK 73 slag 2. Bengt Thuresson EmGK 80 slag 3. Lars Nilsson EmGK 82 slag

11 BUDGET 2015 PROGNOS 2014 BUDGET 2014 Intäkter Budget 2015 Prognos 2014 Budget 2014 Medlemsavgifter inkl.städavg Greenfee Reklamintäkter Bidrag (stat/kommun) Startavgifter Golfhallen Stugbyn Hyra anläggning Hyra administration Övriga intäkter Camping Övriga extraordinära intäkter Summa intäkter Kostnader Arbetskraftskostnader netto Driftskostnader Leasing Bankommitté Fastighetskommitté Stugbyn Golfhallen Tävlingskommitté Utbildningskommitté Junior- elitkommitté Marknadskommitté Medlemskommitté Damkommitté Seniorkommitté Handikommitté Administration Föreningsavgifter Styrelsen Hyra anläggning Hyra administration Revision Summa kostnader Avyttring maskiner Resultat före avskrivn Avskrivningar Resultat efter avskrivn Räntekostnader Res efter finansnetto Reservation för feltryck BALANSRÄKNING ÖVERSIKT Tillgångar okt 2014 okt 2013 diff Maskiner Byggnader Golfbyn Golfbanan Mark Inventarier Fordringar Kassa och bank Andelar i Golftriangeln Summa Tillgångar Eget kapital Checkräkningskredit Medlemslån Övr. skulder kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övrigt Summa Skulder Alla intäkter och kostnader är exkl. moms Budgeten omfattar EmGK och Golftriangeln AB. PLANERADE INVESTERINGAR 2015 Handiprojektet Greenvält

12 KLUBBLOTTERI och TIPSKORT Emmaboda Golfklubb s Klubblotteri Skaffa en lott i Emmaboda GK s klubblotteri för nästa år! Samtidigt kan Du passa på att lösa Dina Julklappsproblem. Ge en lott till nära och kära, vänner och bekanta, anställda och chefer m fl. Lös Era julklappsproblem på stubben och kontakta kansliet eller Gunilla enligt nedan! Och Du, man behöver inte vara medlem för att ha en lott i klubblotteriet hos Emmaboda Golfklubb. Alla kan vara med och vinna och samtidigt hjälpa klubben. Lottpris 150:- per lott och år, 10 dragningar per år mar dec. Vinster varje månad mar- nov: Vinster i december 1:a pris 500:- 800:- 2:a pris 200:- 300:- 3:e pris 100:- 200:- 4:e pris 100:- 100:- 5:e pris 100:- 6:e pris 100:- 7:e pris 100:- Intresserad? Hör av Er omgående till kansliet Kontakta kansliet tel eller Gunilla Kegert tel mail: mail: Spelare Speletsson Kundnummer Kortnummer Tippar Du? Skaffa tipskortet med en gång! Har Du inte skaffat Spelkortet så skaffa det nu och tala om att Du vill stödja Emmaboda Golfklubb (du kan stödja två föreningar till om du vill). Kortet kostar inget men det ger klubben extrapengar varje gång du tippar och visar upp kortet, pengar som vi så väl behöver. De stora allsvenska klubbarna får in över en miljon kronor den här vägen och vi fick väl in 7600:- under Ju fler vi blir som använder Spelkortet desto mer pengar kommer in till klubbkassan, utan att det kostar oss som tippar något extra.

13 GOLFPAKET 2015 VÅRA GOLFPAKET MED BOENDE - Golftåget 1 greenfee, mat (frukost och 3-rätters middag), 1 natt (del i 4-6 bädds stuga), transport stationen. Från 930 kr/pp - Dygnspaket 1 greenfee, mat (frukost och 3-rätters middag), 1 natt (del i 4-6 bädds stuga) Från 830 kr/pp - Weekendpaket (fre-sön) 2 greenfee, mat (2 frukost och och 2 3-rätters middag), del i 4-6 bädds stuga. Från 1695 kr/pp GOLFPAKET MED BOENDE FÖR FAMILJEN, KOMPISGÄNGET ELLER ANDRA GRUPPER. Emmaboda GK erbjuder Dig och dina vänner en trivsam vistelse I våra stugor med golfpaket i olika former eller bara boende i avkopplande miljö med en god bit mat. Varför inte lämna bilen hemma och ta tåget till vår trevliga golfbana? Från stationen till golfbanan är avståndet ca 1000 m. - Konferenspaket (minst 8 pers) Konferenslokal 1 dag, mat (2 frukost och 3-rätters middag), 2 greenfee och 2 nätter (del i 4-6 bädds stuga) Från 1995 kr/pp Kyrkogatan, Vissefjärda Tel: Emmaboda Golfklubb SAKNAS DIN MEJLADRESS I GOLF.SE? Hej! Vi i Golfshopen vill tacka för denna säsongen och vi ser mycket fram emot nästa...den 6 och 7 December..har vi julöppet mellan Mer info kommer att finnas på vår Facebooksida, https://www.facebook. com/emmabodagolfshop Varmt välkomna in på lite glögg, Hälsningar Anissa För att du löpande skall få information från golfklubben så är det viktigt att du har registrerat din mejladress i Golf.se (GIT). Har du själv inte möjlighet att registrera din mejladress kontakta kansliet på eller Gynna Emmaboda GKs och kanske din egen ekonomi. Köp lott i klubblotteriet! Kontakta Rigmor eller Gunilla

14 STUGORNA OCH PLANERINGSKONFERENS Priser 2015 Emmaboda Golfklubb erbjuder tre nybyggda parhus med plats för 4 6 personer/ lägenhet. Stugorna är tillgängliga att hyra av dem som så önskar. I stugbyn finns det plats för upp till 26 personer. Varje lägenhet i husen är på 27 m². Den fantastiska sjöutsikten vid utslaget på 17:e tee får ni på köpet. Stugorna är anpassade för åretruntboende. I stugorna (lägenheterna) finns två - fyra fasta platser i sängar/våningssängar samt två i bäddsoffa. Stugorna är även delvis handikappanpassade. Stugorna är försedda med dusch och toa samt trinettkök (kokplatta, kylskåp), porslin, stek- och kokutrustning samt kaffebryggare, mikro och TV. Täcke, kuddar och madrasser ingår. Sänglinne kan hyras i kansliet. Städning ingår inte i priset. Möjlighet finns att köpa städning som tillval. Rökning är inte tillåtet i stugorna. I en av stugorna är det möjligt att ha pälsdjur. Priser Boende maj - september Per natt 400:-/lägenhet + 150:-/ pers Boende oktober april Kontakta kansliet för priser Boende med tillval av greenfee Greenfee vuxen / dag 330:-/330:-/person Greenfee junior (-18 år)/dag 80:-/person Boende med tillval av mat Kontakta kansliet eller restaurangen för meny och priser. Övriga tillval Städning av stugan 500:-/lägenhet Sänglinne (lakan, örngott och handduk) 100:-/person Alla priser inkl. moms. Bokning av stugorna (kansliet) Medlemmar och sponsorer i Emmaboda Golfklubb erhåller 10 % rabatt på boendet. Samlingslokal (före detta Scoutstugan) Vid campingen finns en samlingslokal som är möjlig att hyra för olika arrangemang. Lokalen som bland annat är utrustat med ett trinettkök, har bord och stolar med plats för ca 20 personer. Hyreskostnad per dag 550:- Städning av lokalen 300:- Camping På golfbanans område finns en naturskön campingplats i direkt anslutning till Kyrksjön. Här finns plats för upp till 18 st. husvagnar/ husbilar/tält. I anslutning till campingen finns en nybyggd servicebyggnad som består av toaletter och duschar. Här finns även ett samlingsrum som när det inte är uthyrt är tillgängligt för de boende på anläggningen. I anslutning till campingen finns en brygga, grillplats och boulebana. Här finns även dricksvatten och möjlighet till latrintömning. Campingavgift per natt 150:- inkl. el Camping med tillval av greenfee Greenfee vuxen / dag 330:-/330:-/ person Greenfee junior (-18 år)/dag 80:-/ person Planeringskonferens Årets planeringskonferens var förlagd till Växjö. På konferensen gick vi bl a igenom förslag till framtidsvisioner men vi gick även igenom nästa års budget och hur vi ska kunna förbättra klubbens ekonomi. Lördagen var planerad med konferens på förmiddagen och golf på Växjö GK på eftermiddagen. Gustav Åhsberg gjorde en HIO. Grattis Gustav! Söndagen var konferens på schemat fram till ca kl Gunnar Lindberg och Jens Magnuson från Växjö GK var inbjudna. De berättade för oss hur de jobbar med handiverksamheten på Växjö GK.

15 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER FÖR 2015 Medlemsavgiften inkluderar årsavgiften till SGF (förutom årsavgiften till förbundet ingår även en försäkring och en tidning, Svensk Golf, per familj). Fr o m det år man fyller 22 år räknas man som senior. B-seniormedlemskapet vänder sig till medlemmar som sällan spelar golf el. tillfälligt flyttar från orten. B-senioren (betalar medlemslån) och en lägre års-avgift. B-senioren betalar greenfee på hemmabana (30 % rabatt). Avgiften inkl. års-avgiften till SGF (inklusive förs. och tidningen Svensk Golf). Moms Lagstadgad moms tillkommer med 6 % på 80 % av samtliga medlemsavgifter. Distansmedlemskap är ett medlemskap som kan erbjudas till personer som bor längre bort än 10 mil. Personen har 15 % rabatt på greenfee vid spel på hemmabanan. Inget lån behöver erläggas. Studerandeavgift gäller för medlemmar som heltidsstuderar vid universitet/hög- skola och inte fyllt 30 år. Kopia av betald kåravgift eller motsvarande för vårtermin ska insändas varje år dispens söks. Passiv avgift avses för golfare som gör uppehåll i spelet och vill ha sin plats kvar i klubben. Avgiften inkl. avgift till SGF men ger ingen spelrätt. Stödmedlem erhåller inte hcp-kort eller bagbricka och har ingen spelrätt. Årsavgiften för fullbetalande är fr o m 2014 uppdelad i två inbetalningar. Årsavgiften för samtliga ska vara betald senast den 28 februari Vid betalning efter detta datum tillkommer en förseningsavgift på 100:-/medlem. Om två påminnelser på obetald årsavgift har sänts är förseningsavgiften 200:-/ medlem. Städavgift betalas av samtliga medlemmar från 13 år och uppåt. Undantagna är medlemmar som bor längre bort än 15 mil, B- och distans- medlemmar. Återbetalning sker under förutsättning att fyra timmars arbete utförs i samband med en av våra två städdagar. Återfås i form av värdecheck när Ni hjälper till i samband med en städdag Du kan bli fullvärdig medlem i EmGK utan att teckna reverslån (medlemslån). Ett medlemskap, där du endast betalar 490 kronor i månaden via autogiro Det enda vi kräver, är att du är kvar i klubben och betalar under 12 månader. Styrelsens förslag till medlemslån 2015 enligt stadgarna 6 Seniormedlemskap, singel 0:- B-seniormedlemskap 0:- Makar/Sambos / person 0:- Styrelsens förslag till Årsavgifter 2015 Års- Inträdes- Passiv avgift avgift avgift Äkta makar/sambo 9.690:- 0:- 600:- Senior 4.995:- 0:- 300:- Ny medlem :- 0:- Autogiro Singel 490:-/mån i 12 månader B-senior 2.495:- 0:- 300:- Distansmedlem 1.200:- 0:- Greenfeemedlem 2.100:- 0:- Studerande 1.900:- 0:- Äldre Junior år 1.500:- 0:- 300:- Yngre Junior år 1.200:- 0:- Knatte år 700:- Knatte mini 0-9 år 300:- Stödmedlem 100:- Städavgift 13 år- 200:-

16 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE FÖR 2015 Valberedningens förslag vid EmGk s årsmöte Som golfklubbens ordförande föreslår valberedningen omval av Göran Persson för ett år. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Mattias Claesson Bruno Hansén nyval av Laila Gustafson för två år. Som styrelsesuppleanter föreslås omval av Sven-Erik Karlsson Patrik Bjuringer nyval av Micaela Gustafson för ett år. Som revisorer föreslås omval av Hans Jørgen Borgen nyval av Mats Fransson för ett år. Emmaboda Golfklubb i nuvarande Café Emma s lokaler någon gång i mitten av 70-talet. Valberedningen Ingrid Normann Ordförande Lena Arvidsson Tidig flygbild över Björketorp

17 GOLFHALLEN PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN Välkommen till Golfhallen! Vinterträning Nu är det dags att börja svinga inför den nya säsong! Även denna inomhussäsong drivs Golfhallen av Emmaboda GK. Alla golfare varmt välkomna att svinga, putta och öva i sanden! Golfhallen hittar ni i Nöjeshuset Emmaboda (på baksidan av gamla glasverket, följ skyltar mot bowling ) Bokning Det finns fyra bokningsbara mattor, som bokas per timme och kan bokas max 2 tim/dag och person. Bokning kan ske i GIT samt under den tid som kansliet är bemannat, tel Bokning är möjlig upp till 14 dagar innan. Övriga tider bokas genom kansliet (utanför ordinarie öppettider) och de gäller endast för grupper. Bollränna 2 mattor finns tillgängliga för drop-in spelare. Max 1 tim/dag och person. Varmt välkomna! Öppettider 1/11 15/4 (säsongskort)* Se på hemsidan för öppettider Priser för medlemmar i EmGK, Möre GK och Nybro GK Seniorer säsongskort 450:- Juniorer (-21) säsongskort 200:- Priser övriga/tim Spel per tim och person 50:- Hyra hela hallen 550:- Utanför ordinarie öppettider Endast grupper Pensionat Prästgården Susanne Rudolfsson & Farid Guedra hälsar er välkomna till PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN (Bed & Breakfast) Vissefjärda -- Ett charmigt boende nära golfbanan, endast 50 m från 1:a tee -- På golfbanan finns Restaurant Nära till Glasriket och badsjöar För bokning eller information ring Susanne Rudolfsson / PENSIONAT PRÄSTGÅRDEN KYRKOGATAN VISSEFJÄRDA B&B för både golfare och ickegolfare

18 Tidningen Björketorpsbladet utkommer fr o m 2012 som PDF-tidning minst 1 gång/år. Ansvarig utgivare: Göran Persson Grafisk produktion: Thomas Gustafson/ Thomas Etikett Adress: Emmaboda Golfklubb Vissefjärda års Vårmöte: Onsdagen den 15 April kl 19: års Höstmöte: Onsdagen den 25 November kl 19:00 Västraby Handel

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Golf Nytt. Nr 1 / 2014 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb

Golf Nytt. Nr 1 / 2014 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Golf Nytt Nr 1 / 2014 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Visst ser det inbjudande ut? Hoppas vi får registrera många HIO:s på detta vackra korthål under 2014 Ordförande har ordet. Hej golfare! 2014

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010

Forsgårdens Golfklubb PROTOKOLL FRÅN HÖSTMÖTE 2010 Inledningsanförande Klubbens och styrelsens ordförande Pigge Lindén hälsade välkommen och inledde mötet med en reservation för att höstmötet inte kommer att kunna fatta alla beslut på dagordningen. Klubben

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Spela Gotlands alla golfbanor i en tävling!

Spela Gotlands alla golfbanor i en tävling! Inte bara en golftävling 17-21 MAJ 2015 5 dagar & 90 golfhål Spela Gotlands alla golfbanor i en tävling! 17-21 maj 2015 Foto: Peter Wigren Nytt i år! Parklass med max 64 par. Välkommen att anmäla dig till

Läs mer

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 Datum Tävling Start Startförb Status Tävl-Led April 4 L Tävlingsfritt (Påsk) 5 S Tävlingsfritt (Påsk) 6 M Tävlingsfritt (Påsk) 11 L Arbetsdag 09:00 00:00-14:00 BK

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. HÖSTMÖTE 2012 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS Ove

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 Tid: Onsdagen den 20 mars 2013 klockan 1400. Plats: Klubblokalen Närvarande:

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer