I detta nummer. Lipödem. ILF i Brighton. Klättring. Kom igång. Många får aldrig någon diagnos. Patienten är nödvändig i allt arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer. Lipödem. ILF i Brighton. Klättring. Kom igång. Många får aldrig någon diagnos. Patienten är nödvändig i allt arbete"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET ÅRGÅNG 12 NUMMER I detta nummer Lipödem Många får aldrig någon diagnos ILF i Brighton Patienten är nödvändig i allt arbete Klättring och annat kul på barnoch ungdomsveckorna Kom igång Svårt att komma igång efter sommaren? 1

2 Lymfan ges ut av Svenska Ödemförbundet som är en ideell intresse- och patientförening Svenska Ödemförbundet c/o Lotta Stocker Prästfjärdsvägen VÄRMDÖ Tel: / Fax: finns inte INNEHÅLL 4 Ordföranden har ordet PLUSGIRO BANKGIRO ORG.NR Lipödem ANSVARIG UTGIVARE Ingrid Hansson REDAKTION Sandra Jensen, redaktör Ingrid Hansson, biträdande redaktör Ylva Åberg Ann Charlott Ågren LAYOUT Sandra Jensen 8 ILF konferens i Brighton 10 Barn- och ungdomsveckorna på RKS 13 Svårt att komma igång efter sommaren? ÖVRIGA MEDARBETARE I DETTA NUMMER Margareta Haag Åsa G Andersson Helena Janlöv-Remnerud PRENUMERATION Lymfan utkommer med 4 nummer per år till medlemmar i Svenska Ödemförbundet 14 Det händer i SÖF Stockholm län 15 Stipendium finns att söka 17 Någon att prata med PRELIMINÄR UTGIVNING 2010 Nr 1: mars/april, Nr 2: juni Nr 3: september, Nr 4: december 17 Sandras krönika MANUSSTOPP FÖR 2010 Nr 1: 10 februari, Nr 2: 10 maj, Nr 3: 10 augusti, Nr 4: 10 november 18 Helena svarar medi Sweden AB Box Sollentuna t: f: mediven Kompression Ett världsledande sortiment vid lymf- och venrelaterade problem. mediven kompressionsstrumpor uppfyller alla högt ställda medicinska krav och användarnas krav på komfort och funktionalitet. Denna kombination gör mediven till ett uppskattat val av både ordinatörer och användare. Som världsledande tillverkare erbjuder vi ett komplett sortiment med korrekt kompression för varje indikation. Besök gärna vår hemsida: medi. I feel better. ANNONSER Helsida, färg, 4000 kr (174x265 mm) Halvsida, färg 2000 kr (174x132 mm) Kvartsida, färg 1500 kr (87x132 mm) Färdiga annonser och material skickas till: Adressändringar, eftertryck och utdrag eller enstaka nummer kontakta kansliet: Redaktionen ansvarar ej för insänt material. Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultatet av publicerade studier innebär inget ställningstagande från SÖF. TRYCK Mediagallerian AB ISSN OMSLAGSFOTO: Under barn- och ungdomsveckorna på Röda Korsets sjukhus fick alla prova på klättring. Foto: Åsa G Andersson Bli medlem - ditt medlemskap gör skillnad! Ditt medlemskap bidrar till att vi kan driva föreningen vidare och kämpa för de rättigheter som borde vara självklara för behandling av lymfödempatienter. Medlemsavgiften för 2010 är 250 kr/år för medlem, stödmedlem eller andra medlemmar. Avgift för företag är 850 kr/år. I medlemsavgiften ingår medlemstidningen Lymfan fyra gånger per år. Har du frågor eller vill bli medlem kontakta oss: Kanslitelefon: / Mail: Eller anmäl dig på hemsidan: 2 3

3 Ordföranden har ordet Lympha Press UPPGRADERAD MODELL! Efter en underbar sommar med härligt soligt varmt torrt väder, umgänge med barn och barnbarn, släkt och vänner i bersåer och på bryggor - och ganska god kontroll på lymfödemet - blev det en snabb övergång till regn och blåst. SÖF har haft en rivstart på arbetet i höst. Vi genomförde en planeringsdag och styrelsemöte under en sista? - solig augustidag, då vi gick igenom och diskuterade vårt arbete. För att underlätta det ideella arbetet och för att särskilja uppdragen behövs internkontroll: riktlinjer och policydokument för att inga misstag skall kunna göras internt så att styrelsen kan ägna sin värdefulla tid åt det viktigaste: att arbeta för en förbättrad lymfödemvård i Sverige. Vid mötet godkändes riktlinjer för styrelsens arbete, för valberedningens arbete (för godkännande av årsmötet 2011) och riktlinjer för ansökan till SOEBanslagen/Lymflyftet. Ledamöterna indelades i arbetsgrupper och föreslogs för viktiga funktioner inom förbundet och sedan kunde vi planera höstens arbete. På sidan 15 kan du se vad som gäller för ansökan för studie/forskningsanslag från SOEB/ Lymflyftet. Vi är glada att Ann Charlott Ågren har tagit på sig rollen som stödperson för våra medlemmar. Ann Charlott infomerar om denna verksamhet på sid 17. SÖF Stockholm har nu ett samarbetsavtal med SÖF och deras höstprogram har redan startat. Om du är lymfödemiker i Stockholms län, råder jag dig att gå på deras Öppet Hus för att lära dig egenvård, hudvård, rörelse- och andningsövningar. Lokalföreningen har en viktig roll i att driva på utvecklingen mot en bra lymfödemvård inom Stockholms läns landsting och du kan påverka denna utveckling genom att vara aktiv! Du och din kropp kommer att lära känna varandra och du kommer få tips hur du kan kontrollera ditt lymfödem. Vi hoppas och tror att lokalföreningar kan göra det lättare för våra medlemmar att verka för en bättre lymfödemvård, att träffas på ett informellt sätt och att kunna lyssna på nya forskningsrön och utvecklingen som går med stormsteg. Ni som ännu inte bildat lokalförening kom och lär av SÖF Stockholm! Hör av dig till styrelsen om du undrar hur du ska kunna bilda en lokalförening! Efter valet kommer vi att veta mer om Riksdagens ställningstagande till våra krav om förbättrad lymfödemvård och en godkänd utbildning för lymfterapeuter. Vi hoppas på att våra krav vinner någon sorts gensvar! Svensk Förening för Lymfologi (SFL) och SÖF kommer gemensamt att ansöka om att Cancerfonden inte uppdaterar Vårdprogrammet för lymfödem utan att Sverige i stället tar till sig de internationella konsensusrekommendationer och riktlinjer för diagnosticering och behandling som International Lymphoedema Framework (ILF) anger i sitt Best Practice Document. Detta dokument kommer att översättas och SÖF och SFL kommer att gemensamt verka Vice ordförande Margareta Haag för att det implimenteras i Sverige. Du kan ladda ner dokumentet på Det nordiska lymfödemmötet går av stapeln i Stockholm i månadsskiftet september-oktober. Pierre Gonon, internationell projektledare för ILF, kommer att anordna ett möte för identifiering av problemområden och hur vi kan lösa dessa problem för att få det vi alla önskar: En optimal individanpassad lymfödemvård för alla oavsett orsak! Den 19 oktober anordnas ett extra förbundsmöte för att välja ordförande för SÖF. Valberedningen har i år ännu en gång koncentrerat sig på att hitta en lämplig kandidat till ordförandeposten. Vi tackar på förhand för den tid och kraft valberedningen lägger ner för att få tag i kandidater till styrelsen. Vi hoppas på en aktiv höst där vi alla tillsammans kan påverka vården lokalt och nationellt! Lympha Press Optimal är en effektiv och enkel 12 kammer kompressionspump. Den har 4 olika program och trycket är graderat i manschetten, med högsta tryck längst bort från hjärtat. Lympha Press hjälper patienten till bättre kontroll av sina besvär, gör det dagliga livet lättare och ökar därmed livskvaliteten. Manschetter finns til hela kroppen Jackmanschett Byxmanschett Armmanschett Stövelmanschett Skuldermanschett Lympha Press kan efter individuell prövning av patientens behov ordineras för hemmabruk i flera landsting. För ytterligare information, kontakta vår Produktchef: Pernille Krogh Mobil Legravsvej København S Tlf

4 Tema Sammandrag av artiklar om Lipödem LymphLink Vol.19 No.1/2007 Lymfterapeut Helena Janlöv- Remnerud Lipödem är en onormal ansamling och upplagring av fett i vävnaderna. Varför lipödem uppstår finns det ännu inget svar på. Man förmodar dock att det är ett fel i metabolismen i fettväven. Vätska och proteiner ansamlas i vävnaderna i större mängd än normalt och motoriken i lymfkärlen är försämrad. Detta resulterar i en form av dubbel inkompensation av lymfflödeskapaciteten. Lipödem förekommer framförallt hos kvinnor och kan uppstå i puberteten, vid en graviditet eller i samband med klimakteriet. Enligt Dr Földi (Textbook of lymphology) kan lipödem också uppstå med större frekvens efter kraniellt trauma. Oftast är lipödem ärftligt och börjar visa sig först i benen men även armarna kan drabbas. Försämring vid högre ålder Vid stigande ålder minskar elasticiteten i huden varvid tillståndet försämras ytterligare. När man promenerar får då inte den så kallade muskelpumpen i vadmuskeln det normala vävnadsmotstånd som behövs för att pressa vätska tillbaka in i blodkapillärerna. Lymfsystemet får då en ökad vätskemängd att ta hand om samtidigt som motoriken i lymfkärlen hos dessa patienter är försämrad. Ett lipo-lymfödem har Lipödem är en onormal ansamling och upplagring av fett då uppstått det vill säga fettväven samlar nu mycket vätska. De prelymfatiska kanalerna blir då allt mer utvidgade och lymfkapillärerna får aneurysmliknande förändringar (de minsta lymfkärlen blir krokiga). De förstorade fettcellerna deformerar lymfbanorna som blir vindliga och korkskruvsliknande och utför allt sämre arbete. Karaktäristiskt för lipödem Det kan vara svårt att skilja lipödem från fetma eller primärt lymfödem. Ett typiskt tecken på lipödem är att fettbildningen breder ut sig symmetriskt i båda benen från höfterna till strax ovanför ankeln, men att fötterna är fortfarande normala. Konturen av benen övergår i att bli allt mer stuprörsformade. Karakteristiskt för lipödem är att huden och fettväven är mycket lös, oelastisk och bubblig. Lipödemets utveckling Det finns inga universella riktlinjer för diagnostisering av lipödem eller lipo-lymfödem. Att skilja på dessa två tillstånd är ibland svårt. Den typiska utvecklingen av ett lipödem är: Första stadiet: Huden upplevs som mjuk och jämn men när man känner djupare i vävnaderna upptäcker man förändringar i fettväven som liknar små bubblor (som förpackningsmaterialet bubbelplast ) Andra och tredje stadiet: Hudens struktur börjar bli alltmer hård och bubblig och man utvecklar stora deformerande fettbullar speciellt på höfterna, insidan av låren, vid insidan av knäna och vid anklarna. Behandling av lipödem Eftersom man inte har funnit orsaken till lipödem är behandlingen koncentrerad till att minska på symptomen. Målet är att öka lymftransporten och därmed minska på vätskan i fettväven samt minska smärtan. Den vanligaste och mest framgångsrika behandlingen är Lymfterapi (KFÖ Komplex fysikalisk ödemterapi). Den viktigaste delen i behandlingen är manuellt lymfdränage och så småningom, när smärtan avtar i fettväven, även bandagering och utprovning av kompressionsstrumpor. Kostråd, hudvård och rörelseövningar är också viktiga. Behandlingsresultat Vid en lymfkongress i Marburg i Tyskland 1999 presenterade Brenke en rapport om en 3,2 liters volymreduktion efter 3 veckors intensivbehandling. Vid Lymfbehandlingscentret i Freiburg har man räknat ut att volymminskningen vid behandling av lipödempatienter är i medeltal 14 procent vid 2 veckors intensivbehandling. Rörelseövningar och sportaktiviteter rekommenderas ofta dessa patienter men effekten på minskningen av fettväven är ofta När lymfsystemets yttre delar blir krokiga blir det svårare för lymfsystemets större kärl att få till det sug som behövs för att suga bort all vätska och alla slaggprodukter. Det blir ett trögare flöde ungefär som när man försöker suga upp tjock soppa ur ett partysugrör det går lättare med ett rakt sugrör. För att undvika volymökning i vävnaderna vid lipödem måste man då med lymfterapi aktivera även ett normalt fungerande lymfbanor att arbeta mer effektivt. Foto: Sandra Jensen. nedslående. Fettsugning har ofta rekommenderats som behandling för lipödem. Vissa goda resultat har visats men också stora problem. Efter fettsugning har vissa patienter i stället utvecklat ett kroniskt lymfödem, lymfcystor och mycket stora blödningar samt problem med läkningen. Utseendemässigt är inte heller resultatet alltid tillfredsställande. På senare år har man dock börjat pröva en kombination av fettsugning och KFÖ vilket har visat sig ge mer positiva resultat. Inga definitiva studier finns dock tillgängliga i dagsläget. Slutsats Lipödem måste differentieras från generell fetma samt primärt lymfödem av båda benen. Tills man har hittat orsaken till lipödem behandlas lipödem symptomatiskt. Vid adekvat behandling och optimalt deltagande i behandlingen från patientens sida kan goda resultat uppnås, utvecklingen till lipolymfödem kan hejdas och ytterligare försämring av hälsan förebyggas. Helenas kommentar: Många som har lipödem får aldrig någon diagnos eftersom få läkare känner till denna diagnos. Undersökning med så kallad lymfscintigrafi ger inte alltid ett rättvisande svar eftersom de stora lymfbanorna arbetar normalt medan det går trögare i de mindre lymfkärlen på grund av deras krokighet. De flesta av dem som undersöks får då avslag på sin begäran om lymfterapi eftersom man inte kan konstatera en sämre lymffunktion genom denna undersökning. Patienter med lipödem får sällan eller aldrig rätt behandling för sitt lipödem. Endast kompression hjälper inte eftersom man då trycker till de ytliga banorna ytterligare. Oftast är lipödem förenat med värk i fettväven vilket gör att kompression ökar värken ytterligare. Det enda som lindrar värken och minskar på volymen är att få lymfsystemet att arbeta mer effektivt. Det finns idag ett antal olika metoder för detta. Differentiering Lipödem Primärt bilateralt lymfödem Kön nästan uteslutande kvinnor fler kvinnor än män Utveckling simultant över båda benen börjar oftast distalt vid fötterna Utbredning från höftbenet till ankeln hela benet inklusive foten Utseende symmetriskt asymetriskt Smärta extremt smärtkänslig oftast inte smärtkänslig Hudtemperatur lägre än normal normal Blåmärken oftast efter minsta stöt normal Vävnadskonsistens mycket mjuk vävnad ökande lymfostatisk fibroskleros Ödem pittingödem vid ansträngning pittingödem i fas 1-sen fibroskleros Fotrygg ej ödem ödem i de flesta fall Förhårdnad hud nej ja Risk för rosfeber nej ja 6 7

5 Rapport från 2nd International Lymphoedema Framework (ILF) Conference med temat en patientfokuserad strategi Samarbete med alla som sysslar med lymfödem gör att patientföreningens röst vinner kraft. Patienten anses nödvändig i allt arbete med att utveckla och utvärdera lymfödemvården men behöver samarbeta med alla intressenter och yrkeskårer som sysslar med lymfödem. Den mars 2010 genomfördes den andra ILF-konferensen i Brighton, England. Margareta Haag, som för närvarande är vice ordförande i SÖF, deltog i konferensen för SÖFs räkning och var dessutom en av föreläsarna, inbjuden av ILF. Här kan du läsa en förkortad version av Margareta Haags rapport från konferensen. Hela rapporten finns på under fliken Nätverk. Globalt och lokalt Jag hade blivit inbjuden att tala om SÖFs arbete med att bilda ett National Lymphoedema Framework i Sverige. Första dagen ägnades åt ett interaktivt möte, där man indelas i grupper med människor man inte känner (Open Space Meeting), och diskuterade de globala och lokala utmaningarna för förbättring av lymfödemvården. Vid mitt bord fanns representanter förutom från Sverige även från Japan, Frankrike, Holland, Australien, Nya Zealand och USA. I gruppen runt bordet ingick en lymfterapeut, patienter, representant för industrin, universitet och utbildningsvärlden. Vi ansåg att de viktigaste prioriteringarna var utbildning (för kliniker, medicinare, allmänläkare, patienter och allmänhet), certifiering av lymfterapeuter och förhöjd kunskap och kännedom om lymfödem. Mallar och dokumentation I USA har man bildat ett National Lymphoedema Framework (NLF) Pierre Gonon, International Project Director ILF, Margareta Haag, vice ordförande Svenska Ödemförbundet, Christine Moffatt, Professor ILF Executive Director. som inventerat forskning under åren för att uppdatera ILFs Best Practice Document for the Management of Lymphoedema (BPD). Det ursprungliga dokumentet publicerades 2006 och behöver uppdateras för att inkorporera nya forsknings- och behandlingsresultat. Vid ILFs tredje konferens 2011 kommer det uppdaterade BPDdokumentet publiceras. Vi diskuterade förslag till lösningar på marknadsföring, PR och kommunikation för ILF och National Lymphoedema Framework. England lyckades International Lymphoedema Framework (ILF), som startade som ett projekt i England, lyckades genomföra förbättringar och förändringar i diagnostisering och behandlingsmetoder tack vare att alla lymfödemintressenter i England deltog i arbetet att utarbeta BPD. ILFs riktlinjer för lymfmottagningar visade på minskade kostnader för sjukvården och förbättrad livskvalitet för lymfödempatienterna. Både utbildningen för medicinare och kliniker har förändrats och förbättrats då man använder sig av ILFs rekommendationer. Certifiering I England, Australien och USA finns lymfologer och vidareutbildning för läkare till lymfödemspecialist. I USA kan lymfterapeuter få certifiering vid Lymphoedema Association of America efter godkänd examen. Under konferensens första dag diskuterades också patientinflytande och utbildning, effektiv patientorganisation, definition av intressenter (som bör inbjudas till Open Space Meeting) Vägen framåt!, utbildning inom lymfödem för medicinare, kliniker, läkare, patienter, sjukvårdspersonal och industrin och ackreditering av lymfterapeuter, riskreduktion och tidig diagnos information före operation och preventiv behandling, samt globala utmaningar och lösningar väst och öst utbyter erfarenheter och kunskaper. Stärkande av patientens roll Tisdagens öppningsanförande hölls av Professor Christine Moffatt, ILF Executive Director som poängterade patientfokus i all utveckling och utvärdering av lymfödemvård. Det följdes av en presentation av Professor Peter Franks om forskningsresultaten av Lymphoedema Frameworks och hur det kommer att påverka lymfödemvården globalt. I Indien finns 2,2 miljoner filariasispatienter och i studier om 1000 patienter har man kunnat påvisa att med patientutbildning, egenvård i hemmet, ayurveda, örtextrakt och modifierad yoga kan man minska lymfödem väsentligt. Professor Niel Piller redogjorde för utveckling av mätmetoder och mätinstrument. Hans presentationer av vår glömda sjukdom är en uppvisning i hur man på ett korrekt sätt kan diagnostisera och mäta lymfödem. Effektiv patientorganisation Under eftermiddagen presenterades dokumentet Elements of an Effective National Patient Organisation där rekommendationer ges om hur man kan lyckas som patientförening att nå framgångar nationellt. National Lymphoedema Network (NLN, den amerikanska föreningen för patienter, terapeuter och intressenter inom lymfödem) informerade om hur NLN har lyckats. Man har bland annat utbildning i lymfödemvetenskap för patienter och man har utvecklat metoden för certifiering av lymfterapeuter. Vid den nationella lymfödemdagen i USA såldes lymfödemarmband. SÖF s arbete Jag talade vid en interaktiv session National Lymphoedema Frameworks The Way Forward där ILFs fokusdokument med samma titel presenterades. Israel, Nya Zeeland, Japan, Danmark, Sverige, Australien, Kanada och USA presenterade framsteg och motgångar i sina nationella frameworks. Israel håller på att identifiera sina behov, i Nya Zeeland finns inte någon forskning gjord inom lymfödem, i Japan översattes BPD-dokumentet som presenterades till hälsovårdsoch försäkringsmyndigheter varvid man uppnådde kostnadsersättning för erhållen vård och i Danmark undersöks hur diagnostisering och lymfödemvård sker i ett område i Köpenhamn. Min presentation redogjorde för SÖFs arbete med att identifiera problemet (enkäter sedan 2005 i livskvalitetsoch försäkringsfrågor samt behandlingstillgång), uppvaktningar av politiker, seminarier med tillresta lymfödemexperter och lymfologer, information till distriktsläkare i Norrland i samarbete med Svensk Förening för Lymfologi, jämförelse av vård i Sverige med andra länder och BPD, en inbjuden gästtalare från ILF vid Riksstämman i Medicin, beslut om översättning av BPD etc. visar vårt engagemang att förbättra livskvalitet, diagnostisering och behandlingsmetoder för patienterna, utbildning för lymfterapeuter och förstärka samarbetet både lokalt och internationellt. Inte bara en metod Amerikas ALFP (American Lymphoedema Framework Project) beskrev sitt Open Space Meeting och bakgrunden till bildandet. Mötet hade som mål att identifiera frågor inom lymfödemområdet i USA. ALFP består av 15 procent patienter, 27 procent terapeuter, industrin 10 procent, forskare 15 procent, läkare 10 procent och 14 procent sjuksköterskor, 11 procent övriga. Man beslöt på mötet att man skulle uppmuntra olikheter i diagnostiserings- och behandlingsmetoder och personlig empowerment. Det finns inte en metod för alla patienter utan det måste avgöras från fall till fall. Barn Onsdagens morgonföreläsningar koncentrerades på barn med lymfödem och ILFs Fokus Dokument: Care of Children with Lymphoedema presenterades. Dokumentet kan tjäna som riktlinjer för läkare och kliniker dokumenterande orsaker, diagnostisering, behandlingsmetoder, service och hjälp och hur lymfödem påverkar barnet och familjen. Dr. J Todd föreläste om behovet till anpassning av behandlingen efter barnets utveckling. Lunchen ägnades åt ett bröstcancersymposium och vikten av att ständigt studera personer i riskzonen för symtom och eventuella förändringar av volym i arm. Studier visar att upp till 61 procent av bröstcanceropererade utvecklar lymfödem. Tidig diagnos är A och O. Kunskap ger trygghet Eftermiddagen behandlade den överviktige patienten och dess behandlingsalternativ. Övervikt har ökat bland lymfödempatienterna och med den de psykosociala och kliniska problemen....forts på sidan

6 Barn- och ungdomsveckorna på RKS Barn- och ungdomsveckorna på Röda Korsets Sjukhus infaller traditionsenligt kring midsommar och har hittills alltid bjudit på vackert väder och möjligheter att utvidga programmet till aktiviteter även utomhus. Afrikansk dansmusik ekade i parken på avslutningsdagen och vi kunde förenas med föräldrar och syskon i vilda rytmer, både i dans och i trumspelande. (Medel från Stiftelsen Röda Korshemmets fonder möjliggjorde detta.) I år deltog mest unga vuxna kvinnor och vår yngsta deltagare var 10 år. Sjukgymnasterna förstod att de kunde öka tempot i bassängen och lägga mer krut i styrkepassen. Att vara bandagerad utgjorde inget större hinder i gympan och motivationen att träna hårt var stor. Det fanns mycket att samtala kring och det märktes då vi hade gruppsamlingar - och inte minst på fnissnivån i pauserna. Förutsättningarna är olika i landstingen, ibland får man kriga för att få komma till behandlingar och kompressionsstrumpor är inte alltid självklart subventionerade. Vi hade möjligheter att ställa frågor kring kärlmissbildningar och annat till Nader Ghaffarpour, kirurg på Astrid Lindgrens barnsjukhus, som var på besök en eftermiddag. Annat som dryftades var omgivningens bemötande, hur man klarar egenvård, samlevnad och att träffa en partner, höra andras berättelser om vad som faktiskt fungerar utmärkt trots lymfödem. Hur gör ni? Var hittar man vettiga kläder och skor? Det finns hur mycket som helst att ta upp och det kändes oerhört viktigt att få tillfälle att göra det tillsammans. Svenska Ödemförbundet har varit delaktig tidigare år också, men i år mer fysiskt genom att deltagarna hade möjlighet att bekanta sig med två representanter från förbundet. Gunilla Jansson och Charlotte Rosén berättade om sina erfarenheter av att leva med lymfödem. Det var mycket uppskattat och gav högsta poäng i utvärderingen. Mycket uppskattat var också när Charlotte visade hur man klättrar på klättervägg. Deltagarna, förstärkta med syskon, föräldrar, personal och en farmor åkte till Klätterverket och klättrade för glatta livet uppför lodräta väggar. Vi var några som inte tänkt klättra, men fick ta på en sele i fall att, och innan dagen var slut så hade även vi klättrat! Alla testade sina gränser och det var fantastiskt att se hur mycket man kan! Lite blåsor och ömma muskler blev det nog, men många kände att detta ville man göra igen! Vi vill gärna ses på nytt och förhoppningsvis kan det bli en fortsättning utanför sjukhusets väggar. Hoppas att Svenska Ödemförbundet kan fortsätta bygga på sin ungdomssektion. Det finns ett stort behov av att dela erfarenheter mellan nya och gamla ödemiker, likväl som att unga människor behöver få forum där de kan stötta varandra. Jag är glad att ha fått vara med och genomföra dessa veckor, glad över att träffa så många trevliga människor som lär oss så mycket! Tack till både deltagare, anhöriga, Gunilla och Charlotte! Text och foto: Åsa G Andersson med kollegor på Röda Korsets Sjukhus Har du lymfödem och är under 30 år? Då kanske detta är något för dig. Svenska Ödemförbundet har startat en avdelning för barn och unga vuxna med lymfödem. Avdelningen vill verka för att barn och unga vuxna med lymfödem får träffa andra i samma situation, ha trevligt tillsammans, utbyta erfarenheter, känna att de inte är ensamma berörda föräldrar får träffa varandra samt sprida kunskap om lymfödem hos vårdpersonal. Att möta en ung person med lymfödem ställer andra krav på vårdpersonalen. Vi kan också förmedla kontakter med någon som har lymfödem sedan länge och som kan bistå dig i dina kontakter med behandlande läkare, skolan eller dina föräldrar. Hör gärna av dig till: Gunilla Jansson, mobil: , hem: , e-post: 10 11

7 Forts. från sid 9... Behandlingsmetoderna beskrev olika kirurgiska tekniker och konservativ behandling. Patienten bör ha rätt till information om risken för lymfödem inför en operation som påverkar lymfsystemet. Sedan diskuterades riskreduktion: Utbildning och information i egenbehandling, hudvård, andningsoch rörelseövningar och klinikerns behov av att stödja patienten i att känna sig trygg i sin sjukdom och att kunna förstå och lära sig vad som påverkar lymfsystemet positivt och negativt. Patienten som lär sig om sitt tillstånd har bättre livskvalitet än patienten som är otrygg. Riskanalysformulär kan bidra till upptäckt av lymfödem innan volymökning kan mätas. Vad fattas? Torsdagsmorgonen gick i kirurgins tecken. Såväl mikrokirurgi, fettsugning som flyttning av lymfkärl presenterades. Ett utbildningsforum, där en arbetsgrupp snabbt bildades för att kunna fastställa en godkänd utbildning för lymfterapeuter och utbildning i lymfödem för medicine kandidater, läkare och allmänmedicinare samt specialistutbildningar inom lymfödem och lymfterapeutcertifiering allt inom ILF, på distans eller internet, fanns också. Vi arbetar vidare med detta och vill gärna ha förslag från medlemmar! Vad fattas i lymfterapiutbildningen vad skall en medicine studerande kunna om lymfsystemet och om lymfödem när han tar sin med. kand.? Vad skall din allmänläkare kunna om ditt tillstånd? Kan han/hon diagnostisera rosfeber, hudförändringar, volymförändringar, problem i ditt dagliga liv? Får du den hjälp du behöver i ditt tillstånd? Hur skall du kunna känna dig trygg i din sjukdom? Kan en internationellt godkänd lymfterapiutbildning med internationell certifiering vara en väg framåt för oss? Hör av dig med synpunkter om detta! Palliativa patienten Ett seminarium om den palliativa patienten och svårigheter/möjligheter med att behandla lymfödem i detta tillstånd gavs. ILFs Position document i samarbete med det kanadensiska NLF et publicerades: The Management of Lymphoedema in Advanced Cancer and Oedema at the end of life. Dokumentet syfte är att förse klinikern med hjälpmedel att behandla lymfödem och relaterade komplikationer vid livets slut. Vägen framåt Interaktiva sessioner i egenvård, informationsbehov, meditativa övningar, salsa, yoga, pilates och qi gong, lymfödemgymnastik, nya behandlingsmetoder, behandling för gravida patienter, strategi för publicering av vetenskapliga artiklar, kompression och rörelser, fastställande av en minimum databas för ILF, utställning, posterpresentationer och aktiviteter i ILFs del av utställningen: the Global Village pågick. Jag prövade ayurvediska örtmediciner, yoga, bläddrade igenom de nyutgivna ILFdokumenten och diskuterade med erfarna NLF s representanter om Vägen Framåt för Sverige och för lymfödemvården globalt. Vi lär av varandra Jag blev stimulerad och inspirerad av att se hur samarbetet mellan patienter, läkare, forskare, strumpoch hjälpmedelsfabrikanter, mättillverkare, akademiker inom utbildningsvärlden, lymfterapeuter, friskvårdare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, specialister inom lymfödemvård, diabetes, sårvård, palliativ vård, barnspecialister, bröstcancerkirurger och onkologer, driver oss framåt med passionen att få till en bra lymfödemvård tillgänglig för alla. Det var en välordnad kongress som gav oerhört mycket för många människor nästa år går den av stapeln i Kanada OCH DU BEHÖVS! Detta är den enda konferensen i världen som uteslutande sysslar med lymfödem och där alla som sysslar med lymfödem kan häva upp sin röst för patientens bästa! Kom med och påverka! Kom med och påverka framtida vården i Sverige och globalt! ILFs dokument kan laddas ner: Som patient kan du stärka patientens roll i SÖF, lära dig hur man hanterar barn med lymfödem och hur man förhåller sig till lymfödemvården i avancerad cancervård och ödem i livets slutskede. Vi kan och bör påverka lymfödemvården i Sverige och se till att patienterna i tredje världen också får ett drägligt liv. Vi kan lära oss av andra patientorganisationer hur vi kan bli effektivare, få bättre ekonomi, få vår röst hörd i sjukvårdsdebatten i Sverige och hur vi i samarbete med andra kan uppnå en förbättrad lymfödemvård tillgänglig för alla oavsett orsak. Text och foto: Margareta Haag Svårt att komma igång efter sommaren? Sommar och ledighet ger utrymme för reflektion och återhämtning. Samtidigt kan det vara en tid utan ramar och rutiner. Det kan bli en smula kaotiskt och kanske har du tappat greppet om ödemet ett tag. Eller så har du äntligen fått det utrymme i tillvaron som behövs för att du ska kunna tillämpa något av alla de råd om egenvård som du fått? Tillbaka till rutiner När semestern är slut och hösten står för dörren kanske det kan kännas skönt att allt blir som vanligt igen. Lymfterapeuten är på plats, om man jobbar så kommer man in i rutinerna igen och därmed får lättare att binda upp till exempel den fysiska träningen eller bandageringen kring fasta tider. Ibland möter vi patienter som blir stärkta av att se att ödemet inte har försämrats nämnvärt under en långledighet, trots att de inte har fått lymfmassage. För andra kan det vara tvärtom. Man kanske upptäcker att kontakten med lymfterapeuten verkligen behövs för att man ska orka göra egenmassagen eller bara kunna härbärgera ödemet. Varm sommar Vår erfarenhet är att även om man har slarvat med egenvården under sommaren, så kan ödemet vara ganska bra. I alla fall om sommaren varit vilsam och man har kunnat ta det lite lugnare, stressat mindre, andats bättre. Sen är ofta värmen under sommaren tuff för ödemet, och denna sommar var ju ovanligt varm. Många har kanske inte orkat bandagera och en del har kanske inte ens använt kompressionsstrumpa. Om då svullnaden har ökat är det viktigt att ta tag i egenvården igen efter sommaren. Enkla förändringar Hur kommer man då igång igen? Om det har varit svårt att använda kompressionsstrumpa när det har varit varmt kan man bandagera en vecka för att själv behandla en eventuell försämring av ödemet. Kontrollera huden och var extra noga med att smörja in den. Man kan kombinera detta med egenmassage 30 minuter/dag samt djupandning för att förstärka effekten. Man kan boka tid hos lymfterapeut för att göra volymkontroll och lägga upp en plan för hösten. Kanske kan du komma igång med fysisk träning och vara lite mer på hugget än vanligt. Känn efter vilken typ av träning som passar just dig. Börja på en lagom nivå, tänk långsiktigt och gör hellre lite och ofta än mycket och sällan. Tänk kreativt Kanske kan du lura kroppen att röra sig genom att gå ena sträckan till jobbet eller ta trapporna istället för hissen. Cykla kan ju var ett alternativ för vissa. Faktiskt använda stavarna som står i garderoben, eller varför inte damma av träningscykeln och ställa den framför teven. Enkla förändringar som gör skillnad. Kanske har du fått en ahaupplevelse under sommaren om din egenvård inte blivit av på ett tag att det inte är så tråkigt att hålla på lite med övningarna, egenmassagen etcetera. Det var inte så skönt att slippa som du trodde eftersom kroppen ändå mår bättre av det. Hälsningar Anna Skördåker och Pia Klernäs Sjukgymnaster/lymfterapeuter Röda Korsets Sjukhus, Lymfödemenheten 12 13

8 Lokalt Det händer i SÖF Stockholm län Stipendium finns att söka Lokalföreningen SÖF Stockholm bjuder på flera medlemsaktiviteter under hösten. Välkommen att delta. Stavgång med Eva Keith-Rosander. Onsdagen den 6 oktober Onsdagen den 24 november kl Samling vid Djurgårdsbrunns Värdshus, busshållplatsen Anmälan på tel eller Öppet hus, Gärdesskolan, Banérgatan 56, Stockholm, sal 214. Vi lär ut egenbehandling och lymfgymnastik för att få fart på lymfsystemet. Rörelserna görs sittande så alla kan delta. Onsdagen den 13 oktober kl Onsdagen den 10 november kl Onsdagen den 1 december kl Anmälan på tel eller Medlemmar gratis. Icke medlemmar 100 kr. Supramikrokirurgi ett sätt att bota lymfödem i framtiden? Onsdag 27 oktober kl Docent Leif Perbeck föreläser om transplantation av lymfkörtlar. Plats: Karolinska Institutet, Berzeliusvägen 3, Solna. Medlemmar gratis. Icke medlemmar 150 kr. Kallelse till extra förbundsmöte Bli medlem i SÖF Stockholms län SÖFs lokalförening i Stockholms län startades under Medlemmar i SÖF som bor i Stockholms län anmäler till SÖFs kansli tel , att de, förutom att vara medlemmar i SÖF också vill vara medlemmar i SÖF Stockholms län. Ingen extra medlemsavgift utgår för medlemskap i lokalföreningen. Svenska Ödemförbundet har inrättat ett stipendium som väl meriterade lymfterapeuter, läkare, kuratorer eller dietister kan söka. Förutsättningen är att forskningen/studien handlar om lymfsystemet, mätmetoder och/ eller rehabilitering av lymfödem på naturlig väg. Stipendiet är avsett för att komma vidare och slutföra sina studier. Metoder som stimulerar lymfflödet, riskminimering och metoder för implementering av tidig diagnos prioriteras. Ansökan om stipendiet ska vara SÖF tillhanda senast den 1 december Utdelningen av stipendiet blir en programpunkt på SÖFs årsmöte i mars 2011, där stipendiaten också ska redogöra för studien/forskningen. En redogörelse ska också ske i Lymfan och på SÖFs hemsida. Riktlinjerna för ansökan om stipendiet finns på under fliken Lymfsystemet. Här finns också uppgifter om var ansökan ska skickas. Observera att där står att ansökan ska vara inne den 1 oktober, men detta datum gäller inte under Välkommen till Olivia Rehabilitering Det är Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare (SOEB) som genom att bevilja SÖF ett anslag för att stödja forskning inom lymfödemområdet, som nu gör det möjligt för SÖF att inrätta detta stipendium. Namnet på SÖFs ansökan till SOEB om anslag var: Lymfterapi en viktig metod för rehabilitering av lymfödem på naturlig väg. Frågor om stipendiet besvaras av Margareta Haag, tel På grund av att den ordförande som valdes vid årsmötet 2010 avgick i juni 2010 måste en ny ordförande för SÖF väljas. För närvarande upprätthålls ordförandeskapet av Margareta Haag som valdes till vice ordförande av styrelsen den 15 juni. En post som styrelsen har rätt att tillsätta enligt stadgarna. En ordförande måste dock medlemmarna välja på ett årsmöte eller på ett extra förbundsmöte. Styrelsen beslutade därför den 15 juni att kalla SÖFs medlemmar till extra förbundsmöte för val av ny ordförande fram till årsmötet i mars Dagordning: 1. Det extra förbundsmötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av funktionärer vid det extra förbundsmötet: a. Ordförande b. Sekreterare c. Justerare tillika rösträknare 4. Fråga om det extra förbundsmötet är stadgeenligt utlyst 5. Val av ordförande 6. Övriga frågor 7. Årsmötet avslutas Extra förbundsmöte hålls tisdagen den 19 oktober kl 18.00, Kolbäcksgränd 8, Bagarmossen, Stockholm. Kallelse till förbundsmötet lades ut på hemsidan söndagen den 3 oktober Nu har vi öppnat vårt Center för lymfödemvård! Här arbetar Helena Janlöv-Remnerud och hennes team av duktiga medarbetare - Niclas Boberg, Pia Mickols och Åsa Diös. Under våren har ett 50 tal kvinnor och män genomgått vårt behandlingsprogram med goda resultat. Man gillar våra lokaler som andas kultur och hemkänsla. Man gillar vårt engagemang och vår inlevelse. Man gillar att vi följer upp våra patienter för att säkerställa en långsiktig effekt. Även du som bor utanför Stockholm - du bor på Mörby Hotel - är välkommen att ta del av ett behandlingsprogram med kunskap och känsla. Hör gärna av dig!...med kunskap och känsla Vendevägen 85B, Danderyd En del av Team Olivia 14 15

9 Ibland kan man behöva någon att prata med Svenska Ödemförbundet på Facebook Nu kan du träffa Svenska Ödemförbundet på Facebook.Gå med i vår grupp och vädra dina åsikter! och sök på Svenska Ödemförbundet Besök även vår hemsida. Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi Med vår hjälp kan du som har primära eller sekundära lymfödem genom ett eget, aktivt deltagande öka livskvalitet och funktionsförmåga. Du får kunskap och förmåga till aktiv egenvård som är avgörande för ett långskiktigt resultat av ett minskat lymfödem. Vi arbetar med metoden Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) där lymfdränagebehandling, bandagering och fysisk aktivitet är de bärande komponenterna. Kontakta oss på eller Har man drabbats av ett lymfödem eller tror att man har det, så kan det kännas skönt att ventilera funderingar och oro kring detta med någon. Därför erbjuder nu Svenska Ödemförbundet möjligheten att ringa till en stödperson för att just bara prata. En person som lyssnar och informerar och kanske kommer med nya infallsvinklar, kort sagt är ett bollplank. Och som har tystnadsplikt. En kort presentation av stödpersonen: Jag heter Ann Charlott Ågren, är 2:e vice ordförande i SÖF och har varit med i förbundet sedan i slutet av 1990-talet. Jag har ett primärt lymfödem i höger ben sedan cirka 20 år och vet vilken resa det var att få det diagnostiserat. Till yrket är jag sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och har arbetat som sådan tills jag gick i pension för flera år sedan, men arbetar fortfarande extra på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Jag har också gått en debriefingutbildning och var med i sjukhusets katastrofledningsgrupp under min aktiva tid. Via min yrkeslegitimation följer alltid en tystnadsplikt, även utanför arbetsplatsen. Mitt telefonnummer är tills vidare: Om jag inte kan svara så tala in ett meddelande så hör jag av mig! Ann Charlott Ågren Nu säljer vi ödemnålen med fjäril för endast 50 kronor. Kontakta kansliet för mer information. Sandras krönika Jag rensar. Vi ska flytta, och nu är det storrensning. Har jag tänkt. En epok ska avsluta och ny ska börja, och det är nu man ska passa på. Står med högen av byxor. De som passade innan jag fick lymfödem. Ska jag spara dem som en motivation om jag sköter min egenbehandling så kanske kan kommer i dem igen eller ska jag gallra ut dem som de som ständigt ger mig dåligt samvete för att jag vet att jag aldrig kommer att komma i dem igen. Olika storlekar för olika faser i livet. Sorterar tröjor jag köpt eller fått i present, klänningar jag haft på bröllop, fest, dop och begravning. Fynd som blivit favoriter. Det är ju inte bara kläder. Det är minnen, roliga och mysiga stunder. Små skatter hänger i garderoben för att kanske bli använda någon dag. Har alltid haft svårt att slänga böcker. Det är något speciellt med böcker. Att hålla i dem och titta på framsidan. Bläddra och läsa. De har gett spänning och dramatik. Tänk alla författare som kämpat med varje ord. Vilken rikedom! Men ärligt, många har jag faktiskt inte ens läst. De står där i väntan på. Och egentligen gillar jag att gå till biblioteket. Sorterar även gamla nummer av en inredningstidning där stunder av bläddrande väckt drömmar om ett sommarställe med tapeter i blommor, dofter av rosenbuskar, och inglasad veranda med stolar där målarfärgen flagnat. Stunder av bläddrande som gett njutning och balsam för lugnoch-ro systemet i kroppen. Nu har jag prenumererat några år, så det har blivit en hel del nummer som bara ligger. Ibland vill jag bara kasta allt med hull och hår. Börja om från ingenting. Få luft och utrymme. Bara ha en pall kvar, som jag kan sitta på och fundera, och låta nya tankar och idéer växa ur det tomma. Andas tankar och idéer för den jag är här och nu. Men ibland känns det synd att slänga sådant som faktiskt skulle kunna komma till användning. Och även spara brev, foto eller musik, som någon kanske läser, tittar eller lyssnar på om hundra år? Man njuter ju ändå av stunder med sina saker, även om jag eller någon annan kastar det senare. Jag har fått två bra tips. Det ena är att om jag tvekar, så packa ner det i en kartong och ställ i förrådet, och om jag inte saknar det efter ett år så är det bara att kasta. Det andra är att när jag köper något nytt, så kasta något gammalt för att jämna ut. Och det är tur att det finns bakluckeloppis. Man tjänar en liten hacka, och blir av med en del saker som kanske kommer till användning. Fast jag sparar ett fåtal byxor som är något för små, som en liten motivation

10 Helena svarar! Helena Janlöv-Remnerud, leg. sjuksköterska, lymfterapeut. Hennes dröm är att alla ska veta att de har ett lymfsystem, och hur man själv kan påverka lymfsystemet mer effektivt vid en svullnad. Vill du ställa en fråga till Helena? Gå in på och klicka på Vård i huvudmenyn och sedan klicka dig till Fråga terapeuten, där du även kan läsa fler frågor med svar från Helena. Elvarex Fråga: Hej! Jag är 32 år och har haft lymfödem i vänster ben sen jag var 12 år. Det har blivit mycket värre de senaste fem åren, framförallt på foten, fotled och underben. Jag har nu börjat fundera mer och mer på operation. Vilka är dina erfarenheter av en operation? Brukar det bli bra? Krävs kompression dygnet runt? Finns det risk att ödemet blir sämre? Hälsningar Malin Helena svarar: Eftersom jag i första hand arbetar med olika metoder för att öka funktionen i lymfsystemet så har jag väldigt liten erfarenhet av patienter som valt kirurgi. Jag har endast träffat ett fåtal som gjort fettsugning och någon enstaka som gjort en operation där man kopplat ihop lymfkärl med vener. De som utför fettsugning är noga med att göra klart för patienterna att det krävs kompression dag och natt livet ut. Eftersom jag dagligen ser mycket bra resultat av de metoder som ökar lymfkärlens transportkapacitet samt att patienterna får lära sig effektiv egenbehandling tycker jag alltid att man ska prova det först. En viktig del är också att kompressionsstrumpan sitter helt rätt. Du skriver att din fot och underbenet blivit sämre vilket kan tyda på att strumpan sitter för hårt i knävecket eller ljumsken och stoppar lymfflödet. Det är då viktigt att öka lymfflödet i bröstkorg, buk och lår samtidigt som man gör en bra bandagering nerifrån som tillåter vätska att passera uppåt. Det kan vara värt att pröva innan du bestämmer dig för en operation. Ett operativt ingrepp medför ofta risker allt från narkos till eventuella ärrbildningar. Fråga: Hej! Jag är en tjej på 29 år som sedan 15 års ålder lider av svullna fötter. Det började med EN svullen fot och vrist. Husläkaren remitterade mig till en röntgenundersökning av foten och benet, både vanlig och med magnetröntgen. Även lungorna. Allt detta men ingen kunde ge en diagnos! För cirka sju år sen märkte jag att även högerfoten var lite svullen. Jag har inte ont, möjligtvis lite öm ibland men det känns betydligt värre under sommaren när det är varmt. Det har varit oerhört frustrerande att inte ha fått en diagnos. Jag var därför hos min nya husläkare nyligen men hon menade att det inte fanns något att göra och att det i vilket fall som helst inte är farligt! Hur kan hon säga så när man inte vet vad det beror på? Jag bad om att bli remitterad till en specialist men hon kunde inte hjälpa mig med det heller. Kändes som om hon inte alls tog mig på allvar. Jag har själv läst en hel del och misstänker att jag har primärt lymfödem Jag vill ha hjälp att få en diagnos. Kan du tipsa om vart jag kan vända mig? Känner mig både orolig och ledsen över att inte få någon hjälp. Med vänliga hälsningar Orolig Helena svarar: Tyvärr är läkare i Sverige generellt sett mycket dåliga på att ställa diagnosen lymfödem. Din berättelse räcker egentligen för att ställa just den diagnosen, det vill säga man har uteslutit allt farligt genom undersökningar och problemet började när du var i 15- årsåldern. Ett primärt lymfödem börjar ofta i tonåren och just i en fot ibland i båda. Det betyder att det inte är riktigt full fart på ditt lymfsystem som då kanske lämnar efter sig lite vätska varje dag. Till slut smyger sig en svullnad på som sakta men säkert ökar år från år. Gå tillbaka till din läkare och be honom/henne att ta ställning till om du har lymfödem. Man kan också låta göra en så kallad lymfscintigrafi om man verkligen vill ta reda på hur lymfsystemet arbetar. Jag tycker också du bör få en intensivbehandlingsperiod med lymfterapi samt lära dig egenbehandling. Det är viktigt att öka lymfflödet varje dag. Primärt lymfödem är inte en svullnad som går bort av sig själv utan tvärtom ökar om man inte gör något åt det. sömlös handske Ett bekvämare sätt att leva med ödem Varför ska du kompromissa? Du är värd det bästa och kan få ett hjälpmedel som ger bästa möjliga kompression, perfekt komfort och utmärkt passform. JOBST Elvarex Soft är en effektiv måttsydd strumpa som finns för arm, hand, ben och fot. Våra strumpor är sköna och snälla mot huden handsken och tåhättan till och med helt sömlösa och minimerar dina besvär så att du själv kan styra över din vardag. Kontakta din lymfterapeut, fråga efter JOBST Elvarex Soft och få en bekvämare tillvaro

11 RETURADRESS Svenska Ödemförbundet c/o Stocker Prästfjärdsvägen VÄRMDÖ Massageprotes En helt ny känsla NYHET! Komfort på högsta nivå För mer information kontakta din lokala utprovare eller Camp Scandinavia, Tel , 20

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag

Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar. Lillemor Sivemark. Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Valberedningens förslag på Styrelsemedlemmar Lillemor Sivemark Jag är medlem i SÖF enskild sedan 2 år, tidigare var jag medlem genom mitt företag Jag vill medverka att hjälpa personer med ödem av alla

Läs mer

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

I detta nummer. Mösseberg. Nordiska konferensen. Bota lymfödem? SÖF Stockholm. Ger dig tid för reflektion och återhämtning. I år var Sverige värd

I detta nummer. Mösseberg. Nordiska konferensen. Bota lymfödem? SÖF Stockholm. Ger dig tid för reflektion och återhämtning. I år var Sverige värd MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET ÅRGÅNG 12 NUMMER 4-2010 I detta nummer Mösseberg Ger dig tid för reflektion och återhämtning Nordiska konferensen I år var Sverige värd Bota lymfödem? Leif Perbeck

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet"

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal blodpropp i benet Information till dig som har haft blodpropp i benet Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet" Det finns flera orsaker till att blodproppar bildas. Tala med din läkare

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem Till dig som vill veta mer om Lymfödem Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill

Läs mer

SÖFs Verksamhetsplan 2013

SÖFs Verksamhetsplan 2013 SÖFs Verksamhetsplan 2013 SÖFs styrelse ser fram mot ett nytt verksamhetsår där vi ytterligare flyttar fram positionerna mot av årsmötet 2012 fastställda visioner och mål. Flera av de projekt och aktiviteter

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Styrelsen för Svenska Ödemförbundet (SÖF) lämnar nedanstående berättelse för sin verksamhet under år 2011. SÖFs vision Visionen är att alla lymfödempatienter

Läs mer

Medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor Medicinska kompressionsstrumpor JOBST kompressionsstrumpor för alla tillfällen Enligt tysk standard RAL Varför JOBST kompressionsstrumpor? Problem med venerna? Friska ben har vener med glatta och elastiska

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

JOBST. Allt du bör veta om venösa problem

JOBST. Allt du bör veta om venösa problem JOBST Allt du bör veta om venösa problem Bästa kund Bland den vuxna befolkningen i den västliga delen av världen antar man att 40 50% män och 50 55% kvinnor lider av sjukdom i venerna i benen* med alla

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns.

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns. 15 år av smärta I 15 år gick Ella Granbom med fruktansvärd menssvärk. För ett år sedan kom diagnosen Ella har endometrios. Tillsammans med AnnaCarin Sandberg håller hon nu på att starta en lokal stödgrupp

Läs mer

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för Linda ben Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 Linda Ben Svullna ben Orsaker: Vensystemet fungerar inte som det ska. Detta kan leda till venösa

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete Syns inte bilderna? Klicka här... Gott nytt år! Nytt år, nya utmaningar! Förra året bjöd på såväl medgångar som motgångar men vi väljer att blicka framåt och minnas det bästa av året. Helena har slagit

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

JOBST RELAX FÖR MER ÄN EN GOD SÖMN OM NATTEN

JOBST RELAX FÖR MER ÄN EN GOD SÖMN OM NATTEN JOBST RELAX FÖR MER ÄN EN GOD SÖMN OM NATTEN REVOLUTIONERANDE KOMPRESSIONSSTRUMPOR THERAPIES. HAND IN HAND. FITTED FOR LIFE HELA DYGNET, VARJE DAG Behandling av lymfödem kan vara en utmaning och varierar

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Ulrika Ehn Leg arbetsterapeut/ dipl lymfterapeut Arbetsterapi Specialistvård Gävle Sjukhus 026-154773 ulrika.ehn@ Arbetar i slutenvården inom Arbetsterapi

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Möt utmaningarna: Skapa en effektiv vårdkedja

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Välkommen till Victoriakliniken

Välkommen till Victoriakliniken Välkommen till Victoriakliniken Vi på Victoriakliniken strävar alltid efter att skapa ett estetiskt vackert och naturligt resultat utifrån dina personliga förutsättningar. Vi erbjuder dig en trygg och

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Vill ge anhöriga partners stöd

Vill ge anhöriga partners stöd Vill ge anhöriga partners stöd Ett utvecklingsarbete på Gynavdelning 45 Norra Älvsborgs Länssjukhus SLUTRAPPORT gör det jämt! Gynavdelning 45, NÄL, Trollhättan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Inledning

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Att möta och uppmärksamma patienters behov av existentiellt stöd vid livets slut Annica Charoub Specialistsjuksköterska palliativ vård

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer