Nr Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism."

Transkript

1 Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen nu finns i världens äldsta kyrka Födelsekyrkan i Betlehem. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Nr Årg. 76

2 SYNPUNKTER Det folk som vandrar i mörkret Med rubr. ord inleds vers 2 i Jesajas 9:de kapitel och fortsättningen är ett lysande profetiskt löfte till Israel och hela mänskligheten skall se ett stort ljus; ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Den pågående intifadan med det ständiga hotet från självmordsbombare gör att varje israel var som helst och när som helst kan bli ett offer för detta antisemitiska hat; helt i Adolf Hitlers anda. Detta hot kastar sin dödsskugga över Israels land i dag men så skall det dessbättre inte förbli. När Jesus föddes för år sedan var tiden mörk och Israel ett ockuperat land. Den seger som Jesus då vann, innan han återvände till Himlen, lade grunden till Hans återkomst inte som ett litet hjälplöst barn utan med strålglans, härlighet och makt. Även Jesaja 9:6 börjar med att ett litet barn föds. Men i samma vers vidgas perspektivet och denna ringa start pekar fram mot att barnet är en väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Resultatet blir ett mäktigt, världsomspännande Fridsrike som regeras från Davids tron i Israels odelade huvudstad Jerusalem. Då skapas förutsättningar för den stora friden i hela skapelsen, enl. Jesaja 11. Då blir det en total attitydförändring hos Israels närmaste grannar, som sluter fred med Israel, enl. Jesaja 19: ISakarja 12 läser vi om en antiisraelisk hel värld som vänder sitt hat och hot mot Jerusalem. Är det detta som vi allt mer börjar se konturerna av i form av den obegripliga och oresonliga negativismen mot Israel? Dessbättre slutar inte Sakarja där utan i kapitel 14 möter vi slutet på antisemitismens blodiga historia. Då sätter Messias sina fötter på Oljeberget med sådan kraft att berget sprängs i två delar och hela jorden skakar vid mötet med det gudomliga. Den första ankomsten till Betlehem skedde i enkelhet och fattigdom även om några fick mäktiga uppenbarelser om vem som föddes i Betlehem. Vid Hans ankomst till Oljeberget kommer hela mänskligheten med förundran och bävan att inse vem Jesus från Betlehem och Nasaret var och är. Henry Nordin Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/ fax 040/ Postgiro Bankgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Rut Sarikas, Jerusalem, Benny Hansen, Netanya Paul Ghennassia, Paris, Hilding Fagerberg, Taberg, Gösta Karlson, Tranås m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske i alla skandinaviska postanstalter med det inbetalningskort som medföljer tidningen. Eftertryck medgives när källan angives. 2

3 Israel överlever, växer och utvecklas Äntligen kom den dagen då Israels Vänner åter kunde genomföra en pilgrimsresa till Israel. Under åren har vi arrangerat upp till 4 5 israelresor per år men p g a den nu 3-åriga intifadan har vi inte fått tillräckligt med deltagare för att kunna genomföra en gruppresa trots att våra grupper är 8 10 deltagare. Utöver Intifadan har även terrordådet den 11 september, Afganistan-kriget och nu senast Irak-kriget och de fortsatta internationella terrorhoten medverkat till en allmän orolig och instabil världssituation, som inte uppmuntrat till utlandsresor i allmänhet och besök i Mellanöstern i synnerhet. Israelentusiaster mötte välsignat regn Efter denna långa paus har ett uppdämt behov av att besöka Israel alltmer gjort sig gällande. Inför den nu avslutade novemberresan strömmade anmälningarna plötsligt in och antalet har säkert kunnat mer än fördubblas men platserna i vår minibuss och på hotell Orit begränsar deltagarantalet. Novembergruppens deltagare bestod av ett flertal israelveteraner men ingen förstagångsbesö- Resegruppen på Scopusberget framför en klassisk Jerusalemvy. Fr. v. Egon Rubensson, Inga Andersson, Ingrid Törneberg, Gun Nickol, Benny Hansen, Rachel Håkansson, Anita Ågren Ericsson, Ingegerd Rubensson, Henric Ben Reuben saknas på bilden och Henry Nordin står bakom kameran. kare. Flera av de entusiastiska damerna hade besökt Israel upp till ett 15-tal gånger och därmed skaffat sig erfarenhet och kunskaper. En av deltagarna hade tidigare bott och arbetat i Israel flera år. Han talar flytande hebreiska och har konverterat till judendomen. Han var oss andra till god hjälp med sina hebreiska språkkunskaper när vi annars hade varit hänvisad till bristfällig engelska. Flera av deltagarna hade dessutom valt just en novemberresa för att slippa den sedvanliga israeliska hettan. För min del var det dock en ny upplevelse att ute på flygplatsens trappa inte träda ut i bastuvärmen utan rakt ut i en regnig och sval höstnatt. Men det tog vi gärna då vi vet att regn är en ovärderlig välsignelse för Israel. Vädret, som senare mestadels var soligt, förtog dock på inget sätt den känsla som alltid fyller en pilgrim när fötterna beträder den israeliska marken. Orit Det är som alltid en fest att komma till Orit och vistas där 3

4 Intifadan och det innebar att vi var tämligen ensamma i Födelsekyrkan något som tidigare var helt otänkbart. Den smakfulla utbyggnaden av Netanyas fina strandpromenad är ett av många exempel på att Israel, trots alla kriser, fortsätter att utvecklas med initiativkraft och finess. i den avspända, trivsamma och svensktalande miljön. Den gröna hibiskushäcken var som alltid fylld med röda stora blommor, tulpanträdet blommade, dadelpalmen fortsätter att växa till sig och den ädelstensskimrande, kolibriliknande palestinska solfågeln förstärkte det paradisiska intrycket. Föreståndarparet Kristin & Benny Hansen och de ideellt arbetande volontärerna Milred Månsson och Linnea och Olle Wall gav oss den bästa tänkbara service. Terrorhot Betlehem Till skillnad från mitt besök för tre år sedan märkte vi inte denna gång så mycket av den alltid existerande konflikten med det ständiga terrorhotet. Anledningen kan vara att det var, relativt sett, politiskt och militärt lugnt i Israel under den period vi var där och dessutom har antagligen israelerna i större utsträckning lärt sig förebygga och behärska omständigheterna och lärt sig leva med de existerande hoten. En negativ påminnelse om det ständigt närvarande terrorhotet var att se hur skolklasser på utflykt alltid tycks ha med sig beväpnade vakter. Man kan också se det som en trygghetsskapande åtgärd i förebyggande syfte men det är trist att det behövs. I motsats till vid föregående besök kunde vi denna gång, med vår israelregistrerade minibuss, utan problem åka in i det numera palestinskt behärskade Betlehem. Ännu är turismen långt ifrån de nivåer som gällde före Det lilla märkliga djuret klippdass omnämns på fyra ställen i Bibeln. Fina naturupplevelser Med vissa mindre justeringar kunde vi genomföra hela vårt omfattande reseprogram i Israels fascinerande land. När vi den sista kvällen på Orit sammanfattade resans intryck nämndes några höjdpunkter. Besöket i Ein Gedis nationalpark var en oförglömlig upplevelse. Vi såg många stenbockar med sina imponerande horn. Klippdassen var för många av oss en ny intressant bekantskap och detta kaninstora djur, som lika obesvärat klättrar i berg som träd, väckte också stor förtjusning hos de hundratals skolbarn som samtidigt med oss besökte parken. När vi lyfte blicken mot bergväggarna såg vi dramatiska klippformationer och grottöppningar. Kanske just de grottor och bergfästen där David, enl. Bibeln, vistades för att undkomma kung Sauls förföljelse. 4

5 Israelerna är suveräna på att överallt skapa härliga lummiga trädgårdar där det blommar året om. Här ser vi blommande bougainvillea i Gamla Staden i Jerusalem. Gruppdeltagarna var ovanligt naturintresserade och deltog med inlevelse i den fågelskådning som jag mer eller mindre alltid bedriver. I ett land som Israel finns det under alla årstider många intressanta och för oss exotiska fåglar att beskåda och avlyssna. I Ein Gedis nationalpark såg vi klippduvor, kortstjärtad korp, klippsvalor, svartstjärt och andra intressanta arter. För att nu inte tala om bl a pelikaner, härfåglar, levantbulbyl, halsbandsparakit, sinaiglansstare och den färggranna smyrnakungsfiskaren, som vi såg på andra platser i landet. finns tillverkade och är färdiga att användas. Vackra avbildningar av Salomos och Herodes tempel finns att beskåda för att inte nämna de ståtliga överstepräst-kläderna med den ädelstensprydda bröstskölden. När jag såg den klingade inom mig orden och tonerna från den välkända sången med bl.a. strofen: Bröstsköldens ädelstenar äro Guds kärleks tolk. Det var också intressant att se Kopparhavet på de tolv oxarna och pelarna Jakin och Boas avbildade. Maj 1948 I den fortsatta skildringen av höjdpunkterna nämndes också vårt besök i Independence Hall i Tel Aviv där David Ben Gurion i maj 1948 utropade staten Israel. Det är en stark upplevelse att stå därinne och höra Ben Gurions energiska röst utropa det återupprättade Israel enl. Herrens löften uttalade av Bibelns profeter. Man känner där tidens vingslag och hör Andens sus och upplever sig stå på helig mark. Hoppets Skola Vårt besök vid den arabiska Hoppets Skola ger alltid ett starkt och positivt intryck. De lever under svåra omständigheter och de ekonomiska förhållandena försämrades avsevärt när området övergick från israelisk till palestinsk administration. Som bekant stoppar Arafat de biståndspengar, som Hoppets Skola och andra samhällsnyttiga Tempelinstitutet En av höjdpunkterna var besöket i Tempelinstitutet i Jerusalem. Där förbereds allt som behövs inför det Tempel och den tempeltjänst som troende judar snart räknar skall bli en verklighet. Trumpeter och harpor och andra bibliska instrument På det bibliska Joppes torg (nuv. Jaffa) träffar vi på ingen mindre än Napoleon Bonaparte som efter sitt första besök 1799 nu förärats en ständig närvaro. Här poserar han tillsammans med pilgrimen Rachel Håkansson. 5

6 verksamheter så väl skulle behöva och vara berättigade till, i egna och andra terroristers fickor. I detta nr finns också en direkt hälsning till Israels Väns läsare från rektor Salomon Nour. Förkylningar och div. krämpor besegrade ej deltagarnas entusiasm och glädje och fyllda av berikande intryck lämnade vi Israel för vår färd mot den vintermörka och kyliga Norden med den uttalade förhoppningen om att snart åter vara i Det Heliga Landet Israel. Besök Israel! Vår resa och andras resor bevisar att det inte finns något skäl att längre avvakta med den efterlängtade israelresan. Dessutom är turismen viktig för Israel och på flera platser uttalade israeler sin uppskattning och glädje över att vi besökte Israel. Käre israelvän! Res till Israel så snart och så ofta som Vi besökte den messianska församlingen i Netanya och överlämnade en gåva till församlingen från Israels Vänner. T.h. ser vi den från israelkonferensen välkände pastorn Evan Thomas tillsammans med Benny Hansen och församlingsmedarbetare Mariana (rysk judinna). Torah-rullarna och den ständigt lysande evighetslampan är viktiga föremål i Gudstjänstlokalen. På bilden nedan ser vi ut över Hamat Gader, med sin krokodilfarm, och mot gränsen till Jordanien vid Golans södra del. På andra sidan dalen ser vi Jordanien. På sabbatsmorgonen besökte vi Jerusalems stora synagoga och lyssnade till högklassisk manskörs-sång. möjligt!! Ditt besök berikar och välsignar både landet Israel och dig själv! Följ gärna med på någon av Israels Vänners resor med ett gediget program och vårt hotell Orit som bas. Text och foto Henry Nordin 6

7 Kära Bröder och Systrar i Sverige Kära Israels Vänner Vi prisar vår Herre för Hans beskydd under det föregående skolåret. Vi ber att Hans omsorg och beskydd skall bestå även för detta skolår. Än en gång är klassrummen fyllda av barn, varav en del är nya elever vid Hoppets Skola. Vi är också glada att kunna rapportera att vi detta år öppnat en ny 6:e klass för 12 pojkar och flickor. Vi har också två nya lärare vid Hoppets skola. De är: 1. Manal Abed Rabo, med en Fil.Kand.-examen med inriktning på matematik från Betlehems Universitet. 2. Nicola Sansour, med en Fil.Kand.-examen med inriktning på data-vetenskap från Jerusalems Universitet. Vi räknar med att Manal och Nicola skall berika våra elever och höja kunskapsstandarden inom matematik och data-vetenskap vid Hoppets skola. Fina studieresultat Vi är glada att kunna rapportera att 14 av 15 studenter från Hoppets Skola klarade den slut-examen som inrättats av the Education Council of the Palestinian Authority (den palestinska myndighetens utbildningsråd). De flesta klarade examen med goda reslutat mellan på den 100 gradiga skalan. Qusai Al Takrouri, en internatstudent vid Hoppets Skola, hade högsta betyg i företagskunskap inom Betlehems-området. Av de tio bästa studenterna var sex ifrån vår skola. Hoppets Skola fick motta en extra gratulation från utbildningsministern för vårt fina resultat. Sommarläger Under det gångna sommarlovet öppnade vi våra dörrar för en sommar-bibelskola för barn i åldrarna 9 12 år. Karen och Roxanne O Brien från Virginia och Gary och Anita Gordon med familj och vänner från Colorado, tillsammans med lokala kristna volontärer, ansvarade för en 5-dagars bibelskola. Barnen fick höra bibliska berättelser, lära sig minnesverser och delta i hantverk och lek- och sport-aktiviteter. Den sista dagen inbjöd barnen sina föräldrar till ett special-program. De sjöng, reciterade sina bibelversar och visade sina hantverksalster. Alla framförde en önskan till de amerikanska vännerna att nästa år återkomma med en tvåveckors bibelskola. Projekt för detta läsår Vår kycklingfarm fungerar bra. Vi planerar att köpa ligghöns i år för att tillförsäkra oss en stabil inkomst till att täcka skolans omkostnader. Vi ber om förbön för detta projekt. Det finns fortfarande svårigheter Julhälsning från Orit Kristine & Benny Hansen Vi önskar alla våra väner en God Jul och ett Gott Nytt År! Vi vill också tacka för alla förböner och allt stöd vi fått under en svår tid för Orit och Israel. Tack för responsen på vårt upprop om extra ekonomiskt stöd för Orit. I skrivande stund är Benny hemma i Sverig med anledning av sin mors bortgång,varför ingen artikel bifogas julhälsningen. 7

8 Vid Hoppets Skolas stilfulla entré välkomnades vi av rektor Salomon Nour och hans dotter Laila, som är en av hans närmaste medarbetare. inom affärsmarknaden men verksamhet för pojkar och vi förlitar oss på att Herren flickor i Beit Jala på Hoppets hjälper oss att möta den Skolas område. Omkring 400 stora efterfrågan på ägg från socut-medlemmar vill ha en Hoppets Skola och att vi kan plats för läger, utbildning och upprätthålla hög kvalitet och andra sociala och kristna aktiviteter. Vi är glada för att Salomon Nour låga priser. Rektor kunna erbjuda den servicen Vi är just nu i färd med att till vår kristna gemenskap. etablera en bas för scout- Salim Zeidan, Hoppets Sko- Regelbundna Israelmöten i Malmö Israels Vänners lokalgrupp Syd kommer att aktiveras fr.o.m. januari Israelmöten kommer regelbundet att hållas den sista lördagen varje månad. Tid. kl Platsen blir Europaportens Café, Stadiongatan 25, Malmö. Den närmaste samlingen blir Lördagen den 31/1 2004, kl Dan Johansson visar bilder och berättar om några intressanta platser och händelser i Israel. Israelmötena första halvåret 2004 blir följande datum: 31/1, 28/2, 27/3, 24/4 och 22/5. Alla Israels vänner är välkomna, men den som anmäler sitt intresse att tillhöra denna gemenskap lokalgrupp Syd får de utskick med information och inbjudningar som kan bli aktuella, utöver den information som regelbundet lämnas i Israels Vän. las sekreterare, är ledare för scout-grupperna i Betlehemsområdet och han kommer att vara ansvarig för detta projekt. Hoppets Skola är ett kunskapsspridande kristet vittnesbörd till alla människor i Beit Jala och hela Betlehems-området. Vi utvidgar vår verksamhet utanför vårt område för att möta fysiska och andliga behov i vår omgivning. Alla våra uppdrag och framgångar är helt beroende av era förböner, uppmuntran och stöd. Vi vill framföra vårt varmaste tack till er för att ni är medarbetare i Hoppets Skolas uppdrag och verksamhet. Vi ber att vår käre Herre, i sin eviga kärlek och stora nåd, rikligt skall välsigna er. Anmälan till Israels Vänners exp. Adr. se sid. 2 och 15. 8

9 Ett oförglömligt 60-års-jubileum Under den sista helgen i oktober samlades omkring 130 israelvänner i Grand Hotell i Mölle för att högtidlighålla minnet av den storartade räddningen av de danska judarna till Sverige undan nazisterna och Förintelsen. Initiativet till jubileet hade tagits av Samfundet Sverige-Israels lokalavdelning i Helsingborg med ordföranden och eldsjälen Bengt Andersson i spetsen. Från det högt belägna Grand Hotell i Mölle har man en magnifik utsikt över den del av Öresunds svenska stränder där en stor del av de judiska flyktingarna steg i land efter en äventyrlig flykt. För ytterligare beskrivning av det aktuella händelseförloppet kan jag hänvisa till Bengt Anderssons artikel i föregående nr av Israels Vän. Hedersgästerna var Israels ambassadörspar Zvi och Michelle Mazel tillsammans med den förre danske ministern Arne Melchior och flera andra som själva var med vid flykten. Arne Melchior och ett flertal andra berättade personliga minnen från den egna räddningen och om dramatiska händelser under dessa ödesmättade dagar. Det var en stark och gripande upplevelse att få ta Huvudansvarig för minneshögtiden i Mölle, Bengt Andersson, t.v. på bilden tillsammans med Nina Melchior, Kerstin Andersson och Arne Melchior, jubileets huvudtalare. del av deras skildringar. Allt detta skedde under en tid som var en av de mörkaste i mänsklighetens historia och en katastrof för det judiska folket. I inbjudan och konferensprogrammet betecknades de danska judarnas räddning med devisen Ett ljus i Förintelsens mörker. Det som då skedde var något av en hoppets ljusstråle som glimmande till i det kompakta mörkret med hopp om liv och ljus bortom Förintelsen. Programmet i övrigt innehöll anföranden av ambassadör Zvi Mazel, Inger Lindau, Bengt Andersson och Henry Nordin. För sång och musik svarade Ekatarina Lörintz, Kenneth Borggren, Ebba Rydberg, Daniel Nordin, Maj-Britt och Henry Nordin Isitt utmärka och spirituella anförande berättade Arne Melchior följande händelse, som jag fått hans tillåtelse att publicera i Israels Vän. Vid tidpunkten för flykten över Öresund var Arne Melchior själv en yngling i 19-års-åldern. Hans far var överrabbin i Köpenhamn och Arne var själv mycket aktivt engagerad med att förmedla varningen till alla judar om tyskarnas planerade aktion mot dem. Bl.a. besökte han 9

10 ett medelålders par, som redan hade brutit upp och flytt från sitt hem i andra länder i Europa vid två tillfällen. Nu orkade de inte att ytterligare en gång fly med allt vad det skulle innebära. Arne gjorde vad han kunde för att övertyga dem om nödvändigheten att fly till Sverige men förgäves. Till saken hörde också att de som gömde och hjälpte judar själva svävade i livsfara om de skulle bli ertappade. Dessa makar hade blivit mottagna och bodde hos en dansk familj och den danska familjen skulle själva riskera allt om deras judiska vänner skulle stanna kvar i hemmet. Detta var Arne och värdfamiljen mycket medvetna om för att nu inte tala om vad som skulle vänta de judiska makarna om de inte flydde. När nu alla övertalningsförsök misslyckades funderade Arne Melchior snabbt ut en annan plan för att rädda de judiska makarna och därmed även den danska familjen. Senare under samma dag skulle den danska husmodern bjuda sina judiska vänner på kaffe. Arnes plan sattes då i verket. När kaffet serverades smusslades sömnmedel ned i de judiska makarnas kaffekoppar. Det var en rejält tilltagen dos och de judiska vännerna insomnade snart djupt. Arne och hans vänner bar de djupt sovande makarna ned i den Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem uppmärksammar de danska judarnas räddning bl.a. genom att ställa ut en av båtarna som användes i räddningsaktionerna. väntande fiskebåten och snart var de på väg mot Sverige. När de vaknade var de redan i Sverige. De kom sedermera till Göteborg där de fick framleva ett antal goda år. Arne har träffat dem i Göteborg och deras tacksamhet mot honom var givetvis stor. Många händelser av liknande dramatisk karaktär skulle kunna återberättas och ännu finns det en hel del kvar i livet av dessa judiska flyktingar som kan bidra med sina berättelser. De flesta återvände till Danmark men en del stannade i Sverige. Vi som hade förmånen att vara med i Mölle känner givetvis vemod över den avskyvärda Förintelsen men även glädje över de danska judarnas räddning och att danskar och svenskar fick förmånen att göra en positiv insats för det judiska folket. En positiv faktor i sammanhanget var att de judiska flyktingarna vid återvändandet till Danmark ofta fann sin egendom bevarad och intakt. I många fall hade deras danska grannar och vänner tagit hand om och ansvarat för bostäder och övriga tillgångar, som de kunde återlämna i bästa skick till de återvändande judarna. Att allt detta skedde i en tid då antisemitismen och Förintelsen präglade hela världen gör det ännu märkligare. Det vittnar om att attityden mot judar på ett positivt sätt skilde danskarna från de flesta andra folk. Jag vill till sist göra mig till tolk för alla deltagare och uttala ett stort och varm tack till Bengt Andersson för hans initiativ och insats och till alla hans medhjälpare som gjorde detta jubileum till ett minne för livet. Text och foto Henry Nordin Videokassettband från Evan Thomas möten vid Israelkonferensen 2003 kan köpas för 100 kr inkl. porto. Inspelad och försäljs av: Karl Karlsson, Björnhult 21, Hishult. Tel

11 Demonstrationerna mot Israel är en skam för Sverige Det finns en medlemsnation i FN som lever under det uttalade hotet att krossas och förgöras av sina grannar. Grannarna tillhör världens mest grymma och förhatliga diktaturregimer. De mördar och förtrycker sina egna folk och odlar hatet mot andra människor för att vända medborgarnas blickar bort från diktaturens egna misslyckanden att skapa välfärd och framtidsmöjligheter. De ger ett ekonomiskt, politiskt och moraliskt stöd till fanatiska terrororganisationer som utan den minsta respekt för människovärdet låter självmordsbombare mörda civila vecka efter vecka. Kvinnor och män, småbarn och gamla dödas eller invalidiseras genom utstuderat grymma bomber mot skolbussar, caféer, köpcentra och busshållplatser. Trots att denna situation existerat under decennier vänds inte demonstrationerna mot de diktaturregimer som hotar att utplåna en demokrati, mot terrororganisationerna som mördar eller mot dem som låter terroristerna hållas i skydd av civilbefolkningen. Istället attackeras och fördöms de som lider under terrorn för att de försöker försvara sig mot det extrema våldet och den vettlösa fanatismen. Agitationen och demonstrationerna mot det israeliska basketbollandslaget som tävlade i EM i Norrköping är ett exempel på det hat som möter Israel också bland sina grannländer. På fullt allvar finns det de som hävdar att Israel inte borde fått tävla i Norrköping eftersom man försvarar sig mot terrorn och angriper dem som leder den. Palestinska grupper här använder sig av samma propaganda som Israel möter bland de diktaturregimer som är dess grannar. Konstigt nog möts de inte av någon kritisk granskning och av frågan om varför de inte demonstrerar mot diktaturerna, mot terrorgrupperna som hindrar freden och mot den palestinska myndigheten som i åratal har underminerat självständigheten genom att tillåta och skydda terrorgrupper inom dess territorium. Det är uppenbart att stora gruppen av vänsteraktivister i Sverige inte kan dra gränsen mellan demokrati Gunnar Hökmark, riksdagsman och ordförande i konstitutionsutskottet, är riksordförande för Samfundet Sverige-Israel. Med anledning av antiisraeliska demonstrationer tidigare i höst gör Hökmark här en skarp analys av den ovederhäftiga israelkritikens falska grund. och diktatur. De gör sig själva till en del av konflikten mellan Israel och dess grannar. De ställer sig på samma sida som de som kräver Israels eliminering, de riktar ingen kritik mot de palestinska grupper som hindrar freden genom självmordsattentat och terror. Frånvaron av demokrati i arabvärlden, som är konfliktens kärna, berör dem inte. De deltar istället i hatet och hetsen mot israeler med samma antisemitiska undertoner som präglar den arabiska och palestinska propaganda som kräver att judiskt blod skall flyta. Det är en skam för Sverige att denna hets mot en demokrati och mot ett folk inte möter mer kritik och avståndstagande än det gör. Saddam Hussein-regimen 11

12 understödde under lång tid självmordsbombningar och terror. Man utvecklade missiler och provade biologiska och kemiska vapen med det uttalade hotet att attackera Israel. Man understödde terrorn genom att man utbetalade pensioner till självmordsbombarnas familjer. Det fanns ingen i de grupper som nu demonstrerar mot Israel som reagerade mot detta. Den iranska regimen har som uttalat mål att förgöra Israel. Man finansierar flera av de terrorgrupper som är verksamma i Libanon, på Västbanken och i Gaza. Det finns ingen i dessa demonstrationer som krävt att Iran skall erkänna Israels rätt till existens och att man skall stoppa stödet till terrorn. Syrien har under lång tid varit en ledande makt för att destabilisera regionen. Vid upprepade krig har man låtit sina brigader anfalla mot Israel för att utplåna landet. Idag för 30 år sedan var man skrämmande nära att lyckas i ett överraskningsangrepp. Framför allt i Libanon har Syrien en fullständig kontroll och tillåter terror som utgår mot Israel. På samma sätt som man nu tillåter terrorister att ta sig över gränsen till Irak har man tillåtit terror mot Israel. Det händer sällan att Syrien möts av det avståndstagande som förtrycket och stödet till terrorn förtjänar. Den palestinska myndigheten har åtagit sig att stoppa terrorhandlingar som utgår från dess territorium. Det är en avgörande del i Stöd Israels Vänner med en extra gåva! Tyvärr kan vi konstatera att gåvorna har minskat till Israels Vänners verksamhet. Vi skulle därför behöva ett rejält extra stöd från våra gåvogivare inför det kommande årsskiftet. Det är viktigt att vi visar vårt stöd till Israel i en tid då attityderna mot Israel hårdnar. Israels alla vänner har nu ett särskilt ansvar och en viktig uppgift. Den som välsignar Israel skall själv bli välsignad! färdplanen för fred. Istället har man under lång tid accepterat fanatiska terrorgrupper att bilda sina nätverk, att rekrytera självmordsbombare och att gömma sig bland civilbefolkningen med bombfabriker mitt ibland bostadshus. En förutsättning för en suverän stat är att man har en territoriell kontroll och kan garantera sina egna medborgare och sina grannar säkerhet. Den palestinska myndigheten har misslyckats med detta. Den har låtit bli att göra det, av feghet, av politisk oförmåga och på grund av ovilja. Det innebär att det palestinska området har blivit en bas för en ständigt pågående krigsföring långt bortom krigets lagar mot Israel. Det är slående att de som demonstrerar mot demokratin Israel inte på något sätt vänder sig mot att den palestinska myndigheten inte stoppar terrorn, att den ger ett passivt stöd till de grupper som står bakom terrorn och att den fortfarande saknar demokratisk legitimitet och den respekt för den enskilde som präglar varje demokrati. Skall vi i Sverige och i Europa ge vårt stöd till en fredlig process i Mellersta Östern måste vi fördöma terrorn och de grupper och regimer som stöder den, vi måste ta avstånd från diktaturer Forts. sid

13 Två israelvänner har fått hembud De två välkända israelvännerna Herbert Holmgren och Erling Ivarsson har fått flytta hem till evighetens värld. Herbert Holmgren, 88 år, avled 31 oktober och Erling Ivarsson avled den 4 november, endast 53 år gammal. Herbert Holmgren blev känd av svenska folket på 1960-talet genom sin tävlingsvinst i bibelkunskap och deltagande i Bibelolympiadens final i Jerusalem. Holmgren var en varm och engagerad Israelvän och mycket kunnig guide vid många israelresor. Han medverkade genom åren i ett stort antal israelmöten i Sverige och Finland. Holmgren var en aktiv medlem i Sala pingstförsamling och starkt engagerad i föreningen Judarnas Vänner nuvarande Shalom över Israel. Erling Ivarsson var en av ledarna för Oas-rörelsen inom Svenska Kyrkan. Han gjorde sig känd som en dynamisk ledare för Åh stiftsgård genom sin starka och bibelförankrade förkunnelse. Han samlade stora skaror vid sin talarstol vid Åh stiftsgård och senare Buråskyrkan i Göteborg. Erling Ivarsson var en helhjärtad israelvän och hans starka engagemang för Israel tog sig uttryck i förkunnelse och genom många resor till Israel där han var en omtyckt och kunnig guide och reseledare. Vi lyser frid över Herbert Holmgrens och Erling Ivarssons ljusa minne och ser fram emot återseendet i evighetens underbara värld på andra sidan livsfloden Jordan. Henry Nordin Resor våren 2004 Under våren 2004 planerar Israels Vänner två resor till Israel med hotell Orit som bas och med vårt omfattande rese-program som grund. Vi kommer snarast att fastställa datum och reseledare. För ytterligare information kan kontakt tas med Israels Vänners exp. Utförligare annonsering i nästa nr av Israels Vän. Vi kan också rekommendera en intressant resa i april till Polen med besök i Auschwitz, Krakow och Zakopane. Datum fastställs snart. Samfundet Sverige-Israels lokalavdelning Malmö-Lund arrangerar resan. Ytterligare information genom Israels Vänners exp. och genom annons i kommande nr av Israels Vän. Du som är intresserad kan höra av dig redan nu. Israels Vänners exp. Adr. se sid 2 och 15. Glöm ej Ditt stöd för judars hemresa till Israel. En livsviktig insats som uppfyller Bibelns profetior. 13

14 Forts. fr. sid 12. som idag är oöverträffade i sin grymhet och hänsynslöshet och vi måste kompromisslöst kräva samma demokrati för araber som för alla andra människor. Det ger en grund för en fredlig process. Inte att man fördömer demokratin och terrorns offer. Demonstranterna i Norrköping demonstrerade vare sig för fred, demokrati eller palestinsk självständighet. De stöder hatet och våldet. De underblåser konflikten genom att göra sig till en del av den och de skyler över det förtryck och den terror som är det främsta skälet till att utvecklingen mot en palestinsk stat ständigt bromsas. De bör bemötas därefter. Demokratin måste nämligen hållas högt även i vårt land där vi tror att demokratin aldrig ifrågasätts. Gunnar Hökmark ISRAEL-MÖTEN med Dan Johansson m.fl. I våra dagar ökar behovet av bibelförankrad undervisning om Israel. Israels Vänner står till förfogande för församlingar och organisationer. Israels Vänner representeras av flera välrenomerade förkunnare. Vi uppmanar Dig att på Din ort och i Ditt sammanhang ta initiativ till möten med Israels Vänner. Kontakta oss på Israels Vänners exp. för önskemål och samråd. Adressuppgifter se sid. 2 och 15. Det är nu dags att planera för Israelkonferensen år 2004 under tiden 7 11 juli Vi hälsar Dig Välkommen till Sundsgårdens Folkhögskola i Helsingborg, som nu kan erbjuda en ny, stor och toppmodern konferensanläggning. Utförligare annonsering i kommande nummer. Redovisning för sept./okt Israels Vän Gåvor Trädplantering Vattenprojekt Hoppets skola Barnarbete Gamla/behövande Ukraina Sjukhus 200 Messianska förs Biblar/böcker 300 Paris/Bryssel Ryska judar Orit Summa kronor Tack käre gåvogivare! Ditt ekonomiska stöd är till välsignelse för Israel och blir till välsignelse för Dig själv. Israels Vänner 14

15 Israels Vänners styrelse framför ett varmt tack till alla medarbetare och gåvogivare för alla insatser och gåvor under året. Med tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på det gångna året och önskar Israels Väns alla läsare en God Jul och Ett Gott Nytt År! Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/fax 040/ Postgiro Bankgiro E-post: Hemsida: Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och intresse för Israels folk, att stödja barn och ungdoms fostran, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola vid Betlehem, utge tidningen Israels Vän, anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk och att anställa nödvändig personal. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Benny och Kristine Hansen Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Rut Sarikas Derech Hebron Jerusalem, Israel Tel 02/ Centre Messianique T.M.P.I. 1, Rue Omer Talon Paris, France Tel 0033/1/ Fax 0033/1/ Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Se Centre Messianique Centre Messianique, Beth Yeshoua Paul Ghennassia 26, Rue Jef Devos 1190 Bruxelles, Belgique Tel 0032/(0)2/ Fax 0032/(0)2/ Vladimir och Inna Vainer ul Kutchera 2 A/38 Kiev , Ukraina Styrelse och Funktionärer i Israels Vänner Föreståndare: Henry Nordin Widells väg 3, 8v Malmö 040/ Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Sekreterare: Siegfried Luikert Nissebovägen Asmundtorp Tel 0418/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Karl Eric Axelsson, Godegård Ruth Hall, Skanör Dan Johansson, Malmö Janeric Johansson, Malmö Karl Karlsson, Hishult Bror Olofsson, Malmö Thor Johnny Thoresen, Malmö Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt för Israels Vänners arbete ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Svenska UD Sedan lång tid tillbaka har UD avrått från resor till Israel. Detta medför vissa juridiska konsekvenser men är också en psykologisk barriär för turismen. Den 26 november sände UD ett meddelande med följande innehåll: UD avråder inte längre från resor till Israel och Jerusalem. Det är ett positivt besked för alla oss som önskar Israel en ökande turism. Davidsstjärnan i Dubai För första gången i historien har Israels flagga vajat i arabstaten Dubai. Den fanns i mitten av den möteslokal där Världsbanken och Internationella Valutafonden hade en konferens. Dubai tillät också en israelisk delegation att komma till Dubai trots att De Förenade Arabiska Emiraten inte erkänner Israel. Den som hade modet att inbjuda Israel till arabvärlden var Dubais kronprins, tillika försvarsminister i De Förenade Arabemiraten, generalen och shejken Muhammed Bin Rashid Al Maktoum. Israels dricksvatten Hälsodepartementet i Israel meddelar att det inte finns någon anledning att köpa dricksvatten på flaska i Israel. 99,3 % håller den internationella standarden för dricksvatten. Post till Jesus Varje år är det många som försöker skicka brev till Gud eller Jesus. Dessa brev hamnar för det mesta i Israel. Postverket i Israel läser breven och därefter placeras de i någon springa på Västra Muren. Postverkets talesman Yitzhak Rabihiya uppger att det rör sig om flera tusen brev. Fattigdom National Insurance Institute meddelar att 18 % av de israeliska familjerna lever under den officella fattigdomsgränsen. Den är satt på en inkomstnivå på ca SEK/mån. eller mindre för en familj på 4 personer och ca för en ensamstående. (Obs. att vissa varor genom penningvärdet är billigare i Israel). Problemen för den israeliska ekonomin är orsakad av Intifadan som startade för mer än 3 år sedan. Yasser Arafats fredspris Kåre Kristiansson, tidigare ledamot av den norska nobelkommittén, har uppmanat sina tidigare kollegor att officiellt beklaga att de beviljade Yasser Arafat Nobels fredspris. Arafat är inte en fredsälskande pacifist men en krigshetsare, slaktare och en olycka för sitt eget folk och grannfolken hävdar Kristiansson i ett brev som är citerat i Jerusalem Post. Prästlig välsignelse Under lövhyddohögtiden samlades omkring israeler och besökare från andra länder vid Västra Muren för att motta välsignelsen. Det är en stor årlig händelse när medlemmar ur den judiska prästsläkten drar bönesjalarna över huvudet och läser Herrens välsignelse, 4 Mos. 6: 24 26, över det judiska folket. Nytt år - Glöm ej att prenumerera

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Foto: Israel Ministry of Tourism

Foto: Israel Ministry of Tourism Foto: Israel Ministry of Tourism Vid Västra Muren i Jerusalem samlas bedjande judar och pilgrimer från hela världen. Israel behöver i dag förebedjare och i förbönstjänsten kan vi alla delta. Nr 2 2002

Läs mer

Vad händer i Mellanöstern?

Vad händer i Mellanöstern? Vad händer i Mellanöstern? Lögn Förtal Sanning Israels Vänner Vad händer i Mellanöstern? Idé / Form : Dan Johansson Grafisk form: Mikael Amundsen Israels Vänner, 212 38 Malmö Printed in Poland Finemark,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer

Islamiska Jihad, Hizbollah, PFLP och andra fredsorganisationer Välkommen till Israelkonferensen och Sundsgårdens Folkhögskola. Genom den nya, fräscha konferensanläggningens panoramafönster möter deltagarna en storslagen vy över gröna ängar och det blånande Öresund

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig! I Mästarens Spår H ISRAEL I MAJ 2014 Res med bibel- och Israelkunniga reseledare Se vi gå upp till Jerusalem Upplev herdarnas

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka

Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf. Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka Vems Land? Första upplagan Jerusalems internationella kristna ambassad Finländska avdelningen rf Översättning: Petra Nylund Fredrik Åbacka ISBN: 978-952-67422-0-5 Ab Forsberg Rahkola Oy Vems Land? Jerusalems

Läs mer

Nr 6 2004 Årg. 77. Miljontals besökare har här upplevt något av julnattens gudomliga mysterium med stämning av änglasång

Nr 6 2004 Årg. 77. Miljontals besökare har här upplevt något av julnattens gudomliga mysterium med stämning av änglasång Miljontals besökare har här upplevt något av julnattens gudomliga mysterium med stämning av änglasång och evighet. Enl. traditionen är detta platsen för Jesu födelse nu inne i världens äldsta kyrka Födelsekyrkan

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1

0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1 0000000.5_01 01-10-08 10.36 Sida 1 I hjärtat av Jerusalem ligger den andligt och politiskt laddade Tempelplatsen och judarnas heligaste böneplats Västra Muren, som också är ett besöksmål för pilgrimer

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Åk med Berggren & Birro till Israel! 11-18 oktober 2015

Åk med Berggren & Birro till Israel! 11-18 oktober 2015 Åk med Berggren & Birro till Israel! 11-18 oktober 2015 Ta chansen att följa med på en helt unik resa till Israel! Den 11-18 oktober åker jag och Marcus Birro till Israel. Tillsammans med den svensktalande

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Rundresa i Palestina och Israel 8 dgr

Rundresa i Palestina och Israel 8 dgr Rundresa i Palestina och Israel 8 dgr Ett besök i Palestina och Israel ger oss många upplevelser! Intressant historia, olika religioner och fängslande natur. Vi besöker kända platser som födelsekyrkan

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Jerusalem den 30 mars 2007

Jerusalem den 30 mars 2007 Jerusalem den 30 mars 2007 Kära vänner! Så mycket har hänt sedan jag skickade mitt förra rundbrev, att det är svårt att veta vad jag ska välja ut. Men jag gör väl så den här gången att jag börjar med det

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bibeln förenar & berör

Bibeln förenar & berör Bibeln förenar & berör MINDRE GRUPP 10-14 pers Det heliga landet 4-11 maj 2014 en rundresa med många människomöten och bibeldrama Du kommer att möta många intressanta människor under resan bla: Vår svenska

Läs mer

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Västbanken, Gaza, Israel, Palestina, Betlehem. Geografiska namn som förknippas med konflikter och krig. Öka elevernas förståelse för internationella

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell

med hänsyn till vad jag känner till om K.G. Hammars syn på Israel, är hans bojkottappell Nr 1 2003 Årg. 76 Malmös ståtliga synagoga, belyst av den lågt stående januarisolen, är ett vackert inslag i stadsbilden. Den 100-åriga synagogan blir årets besöksmål för Israel-konferensens deltagare.

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer