Nr Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 6 2003 Årg. 76. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism."

Transkript

1 Låt oss nu gå till Betlehem och se vad som där har skett. Herdarnas ord efter änglauppenbarelsen ljuder än i dag och kallar miljoner efterföljare att vallfärda till platsen för Jesu födelse, som enl. traditionen nu finns i världens äldsta kyrka Födelsekyrkan i Betlehem. Foto: Itamar Grinberg Photography Ltd. Israel Ministry of Tourism. Nr Årg. 76

2 SYNPUNKTER Det folk som vandrar i mörkret Med rubr. ord inleds vers 2 i Jesajas 9:de kapitel och fortsättningen är ett lysande profetiskt löfte till Israel och hela mänskligheten skall se ett stort ljus; ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Den pågående intifadan med det ständiga hotet från självmordsbombare gör att varje israel var som helst och när som helst kan bli ett offer för detta antisemitiska hat; helt i Adolf Hitlers anda. Detta hot kastar sin dödsskugga över Israels land i dag men så skall det dessbättre inte förbli. När Jesus föddes för år sedan var tiden mörk och Israel ett ockuperat land. Den seger som Jesus då vann, innan han återvände till Himlen, lade grunden till Hans återkomst inte som ett litet hjälplöst barn utan med strålglans, härlighet och makt. Även Jesaja 9:6 börjar med att ett litet barn föds. Men i samma vers vidgas perspektivet och denna ringa start pekar fram mot att barnet är en väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Resultatet blir ett mäktigt, världsomspännande Fridsrike som regeras från Davids tron i Israels odelade huvudstad Jerusalem. Då skapas förutsättningar för den stora friden i hela skapelsen, enl. Jesaja 11. Då blir det en total attitydförändring hos Israels närmaste grannar, som sluter fred med Israel, enl. Jesaja 19: ISakarja 12 läser vi om en antiisraelisk hel värld som vänder sitt hat och hot mot Jerusalem. Är det detta som vi allt mer börjar se konturerna av i form av den obegripliga och oresonliga negativismen mot Israel? Dessbättre slutar inte Sakarja där utan i kapitel 14 möter vi slutet på antisemitismens blodiga historia. Då sätter Messias sina fötter på Oljeberget med sådan kraft att berget sprängs i två delar och hela jorden skakar vid mötet med det gudomliga. Den första ankomsten till Betlehem skedde i enkelhet och fattigdom även om några fick mäktiga uppenbarelser om vem som föddes i Betlehem. Vid Hans ankomst till Oljeberget kommer hela mänskligheten med förundran och bävan att inse vem Jesus från Betlehem och Nasaret var och är. Henry Nordin Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/ fax 040/ Postgiro Bankgiro Org.nr E-post: Hemsida: Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Red.: Henry Nordin, Ansvarig utgivare: Bror Olofsson Medarbetare i tidningen: Rut Sarikas, Jerusalem, Benny Hansen, Netanya Paul Ghennassia, Paris, Hilding Fagerberg, Taberg, Gösta Karlson, Tranås m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100:-/år. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske i alla skandinaviska postanstalter med det inbetalningskort som medföljer tidningen. Eftertryck medgives när källan angives. 2

3 Israel överlever, växer och utvecklas Äntligen kom den dagen då Israels Vänner åter kunde genomföra en pilgrimsresa till Israel. Under åren har vi arrangerat upp till 4 5 israelresor per år men p g a den nu 3-åriga intifadan har vi inte fått tillräckligt med deltagare för att kunna genomföra en gruppresa trots att våra grupper är 8 10 deltagare. Utöver Intifadan har även terrordådet den 11 september, Afganistan-kriget och nu senast Irak-kriget och de fortsatta internationella terrorhoten medverkat till en allmän orolig och instabil världssituation, som inte uppmuntrat till utlandsresor i allmänhet och besök i Mellanöstern i synnerhet. Israelentusiaster mötte välsignat regn Efter denna långa paus har ett uppdämt behov av att besöka Israel alltmer gjort sig gällande. Inför den nu avslutade novemberresan strömmade anmälningarna plötsligt in och antalet har säkert kunnat mer än fördubblas men platserna i vår minibuss och på hotell Orit begränsar deltagarantalet. Novembergruppens deltagare bestod av ett flertal israelveteraner men ingen förstagångsbesö- Resegruppen på Scopusberget framför en klassisk Jerusalemvy. Fr. v. Egon Rubensson, Inga Andersson, Ingrid Törneberg, Gun Nickol, Benny Hansen, Rachel Håkansson, Anita Ågren Ericsson, Ingegerd Rubensson, Henric Ben Reuben saknas på bilden och Henry Nordin står bakom kameran. kare. Flera av de entusiastiska damerna hade besökt Israel upp till ett 15-tal gånger och därmed skaffat sig erfarenhet och kunskaper. En av deltagarna hade tidigare bott och arbetat i Israel flera år. Han talar flytande hebreiska och har konverterat till judendomen. Han var oss andra till god hjälp med sina hebreiska språkkunskaper när vi annars hade varit hänvisad till bristfällig engelska. Flera av deltagarna hade dessutom valt just en novemberresa för att slippa den sedvanliga israeliska hettan. För min del var det dock en ny upplevelse att ute på flygplatsens trappa inte träda ut i bastuvärmen utan rakt ut i en regnig och sval höstnatt. Men det tog vi gärna då vi vet att regn är en ovärderlig välsignelse för Israel. Vädret, som senare mestadels var soligt, förtog dock på inget sätt den känsla som alltid fyller en pilgrim när fötterna beträder den israeliska marken. Orit Det är som alltid en fest att komma till Orit och vistas där 3

4 Intifadan och det innebar att vi var tämligen ensamma i Födelsekyrkan något som tidigare var helt otänkbart. Den smakfulla utbyggnaden av Netanyas fina strandpromenad är ett av många exempel på att Israel, trots alla kriser, fortsätter att utvecklas med initiativkraft och finess. i den avspända, trivsamma och svensktalande miljön. Den gröna hibiskushäcken var som alltid fylld med röda stora blommor, tulpanträdet blommade, dadelpalmen fortsätter att växa till sig och den ädelstensskimrande, kolibriliknande palestinska solfågeln förstärkte det paradisiska intrycket. Föreståndarparet Kristin & Benny Hansen och de ideellt arbetande volontärerna Milred Månsson och Linnea och Olle Wall gav oss den bästa tänkbara service. Terrorhot Betlehem Till skillnad från mitt besök för tre år sedan märkte vi inte denna gång så mycket av den alltid existerande konflikten med det ständiga terrorhotet. Anledningen kan vara att det var, relativt sett, politiskt och militärt lugnt i Israel under den period vi var där och dessutom har antagligen israelerna i större utsträckning lärt sig förebygga och behärska omständigheterna och lärt sig leva med de existerande hoten. En negativ påminnelse om det ständigt närvarande terrorhotet var att se hur skolklasser på utflykt alltid tycks ha med sig beväpnade vakter. Man kan också se det som en trygghetsskapande åtgärd i förebyggande syfte men det är trist att det behövs. I motsats till vid föregående besök kunde vi denna gång, med vår israelregistrerade minibuss, utan problem åka in i det numera palestinskt behärskade Betlehem. Ännu är turismen långt ifrån de nivåer som gällde före Det lilla märkliga djuret klippdass omnämns på fyra ställen i Bibeln. Fina naturupplevelser Med vissa mindre justeringar kunde vi genomföra hela vårt omfattande reseprogram i Israels fascinerande land. När vi den sista kvällen på Orit sammanfattade resans intryck nämndes några höjdpunkter. Besöket i Ein Gedis nationalpark var en oförglömlig upplevelse. Vi såg många stenbockar med sina imponerande horn. Klippdassen var för många av oss en ny intressant bekantskap och detta kaninstora djur, som lika obesvärat klättrar i berg som träd, väckte också stor förtjusning hos de hundratals skolbarn som samtidigt med oss besökte parken. När vi lyfte blicken mot bergväggarna såg vi dramatiska klippformationer och grottöppningar. Kanske just de grottor och bergfästen där David, enl. Bibeln, vistades för att undkomma kung Sauls förföljelse. 4

5 Israelerna är suveräna på att överallt skapa härliga lummiga trädgårdar där det blommar året om. Här ser vi blommande bougainvillea i Gamla Staden i Jerusalem. Gruppdeltagarna var ovanligt naturintresserade och deltog med inlevelse i den fågelskådning som jag mer eller mindre alltid bedriver. I ett land som Israel finns det under alla årstider många intressanta och för oss exotiska fåglar att beskåda och avlyssna. I Ein Gedis nationalpark såg vi klippduvor, kortstjärtad korp, klippsvalor, svartstjärt och andra intressanta arter. För att nu inte tala om bl a pelikaner, härfåglar, levantbulbyl, halsbandsparakit, sinaiglansstare och den färggranna smyrnakungsfiskaren, som vi såg på andra platser i landet. finns tillverkade och är färdiga att användas. Vackra avbildningar av Salomos och Herodes tempel finns att beskåda för att inte nämna de ståtliga överstepräst-kläderna med den ädelstensprydda bröstskölden. När jag såg den klingade inom mig orden och tonerna från den välkända sången med bl.a. strofen: Bröstsköldens ädelstenar äro Guds kärleks tolk. Det var också intressant att se Kopparhavet på de tolv oxarna och pelarna Jakin och Boas avbildade. Maj 1948 I den fortsatta skildringen av höjdpunkterna nämndes också vårt besök i Independence Hall i Tel Aviv där David Ben Gurion i maj 1948 utropade staten Israel. Det är en stark upplevelse att stå därinne och höra Ben Gurions energiska röst utropa det återupprättade Israel enl. Herrens löften uttalade av Bibelns profeter. Man känner där tidens vingslag och hör Andens sus och upplever sig stå på helig mark. Hoppets Skola Vårt besök vid den arabiska Hoppets Skola ger alltid ett starkt och positivt intryck. De lever under svåra omständigheter och de ekonomiska förhållandena försämrades avsevärt när området övergick från israelisk till palestinsk administration. Som bekant stoppar Arafat de biståndspengar, som Hoppets Skola och andra samhällsnyttiga Tempelinstitutet En av höjdpunkterna var besöket i Tempelinstitutet i Jerusalem. Där förbereds allt som behövs inför det Tempel och den tempeltjänst som troende judar snart räknar skall bli en verklighet. Trumpeter och harpor och andra bibliska instrument På det bibliska Joppes torg (nuv. Jaffa) träffar vi på ingen mindre än Napoleon Bonaparte som efter sitt första besök 1799 nu förärats en ständig närvaro. Här poserar han tillsammans med pilgrimen Rachel Håkansson. 5

6 verksamheter så väl skulle behöva och vara berättigade till, i egna och andra terroristers fickor. I detta nr finns också en direkt hälsning till Israels Väns läsare från rektor Salomon Nour. Förkylningar och div. krämpor besegrade ej deltagarnas entusiasm och glädje och fyllda av berikande intryck lämnade vi Israel för vår färd mot den vintermörka och kyliga Norden med den uttalade förhoppningen om att snart åter vara i Det Heliga Landet Israel. Besök Israel! Vår resa och andras resor bevisar att det inte finns något skäl att längre avvakta med den efterlängtade israelresan. Dessutom är turismen viktig för Israel och på flera platser uttalade israeler sin uppskattning och glädje över att vi besökte Israel. Käre israelvän! Res till Israel så snart och så ofta som Vi besökte den messianska församlingen i Netanya och överlämnade en gåva till församlingen från Israels Vänner. T.h. ser vi den från israelkonferensen välkände pastorn Evan Thomas tillsammans med Benny Hansen och församlingsmedarbetare Mariana (rysk judinna). Torah-rullarna och den ständigt lysande evighetslampan är viktiga föremål i Gudstjänstlokalen. På bilden nedan ser vi ut över Hamat Gader, med sin krokodilfarm, och mot gränsen till Jordanien vid Golans södra del. På andra sidan dalen ser vi Jordanien. På sabbatsmorgonen besökte vi Jerusalems stora synagoga och lyssnade till högklassisk manskörs-sång. möjligt!! Ditt besök berikar och välsignar både landet Israel och dig själv! Följ gärna med på någon av Israels Vänners resor med ett gediget program och vårt hotell Orit som bas. Text och foto Henry Nordin 6

7 Kära Bröder och Systrar i Sverige Kära Israels Vänner Vi prisar vår Herre för Hans beskydd under det föregående skolåret. Vi ber att Hans omsorg och beskydd skall bestå även för detta skolår. Än en gång är klassrummen fyllda av barn, varav en del är nya elever vid Hoppets Skola. Vi är också glada att kunna rapportera att vi detta år öppnat en ny 6:e klass för 12 pojkar och flickor. Vi har också två nya lärare vid Hoppets skola. De är: 1. Manal Abed Rabo, med en Fil.Kand.-examen med inriktning på matematik från Betlehems Universitet. 2. Nicola Sansour, med en Fil.Kand.-examen med inriktning på data-vetenskap från Jerusalems Universitet. Vi räknar med att Manal och Nicola skall berika våra elever och höja kunskapsstandarden inom matematik och data-vetenskap vid Hoppets skola. Fina studieresultat Vi är glada att kunna rapportera att 14 av 15 studenter från Hoppets Skola klarade den slut-examen som inrättats av the Education Council of the Palestinian Authority (den palestinska myndighetens utbildningsråd). De flesta klarade examen med goda reslutat mellan på den 100 gradiga skalan. Qusai Al Takrouri, en internatstudent vid Hoppets Skola, hade högsta betyg i företagskunskap inom Betlehems-området. Av de tio bästa studenterna var sex ifrån vår skola. Hoppets Skola fick motta en extra gratulation från utbildningsministern för vårt fina resultat. Sommarläger Under det gångna sommarlovet öppnade vi våra dörrar för en sommar-bibelskola för barn i åldrarna 9 12 år. Karen och Roxanne O Brien från Virginia och Gary och Anita Gordon med familj och vänner från Colorado, tillsammans med lokala kristna volontärer, ansvarade för en 5-dagars bibelskola. Barnen fick höra bibliska berättelser, lära sig minnesverser och delta i hantverk och lek- och sport-aktiviteter. Den sista dagen inbjöd barnen sina föräldrar till ett special-program. De sjöng, reciterade sina bibelversar och visade sina hantverksalster. Alla framförde en önskan till de amerikanska vännerna att nästa år återkomma med en tvåveckors bibelskola. Projekt för detta läsår Vår kycklingfarm fungerar bra. Vi planerar att köpa ligghöns i år för att tillförsäkra oss en stabil inkomst till att täcka skolans omkostnader. Vi ber om förbön för detta projekt. Det finns fortfarande svårigheter Julhälsning från Orit Kristine & Benny Hansen Vi önskar alla våra väner en God Jul och ett Gott Nytt År! Vi vill också tacka för alla förböner och allt stöd vi fått under en svår tid för Orit och Israel. Tack för responsen på vårt upprop om extra ekonomiskt stöd för Orit. I skrivande stund är Benny hemma i Sverig med anledning av sin mors bortgång,varför ingen artikel bifogas julhälsningen. 7

8 Vid Hoppets Skolas stilfulla entré välkomnades vi av rektor Salomon Nour och hans dotter Laila, som är en av hans närmaste medarbetare. inom affärsmarknaden men verksamhet för pojkar och vi förlitar oss på att Herren flickor i Beit Jala på Hoppets hjälper oss att möta den Skolas område. Omkring 400 stora efterfrågan på ägg från socut-medlemmar vill ha en Hoppets Skola och att vi kan plats för läger, utbildning och upprätthålla hög kvalitet och andra sociala och kristna aktiviteter. Vi är glada för att Salomon Nour låga priser. Rektor kunna erbjuda den servicen Vi är just nu i färd med att till vår kristna gemenskap. etablera en bas för scout- Salim Zeidan, Hoppets Sko- Regelbundna Israelmöten i Malmö Israels Vänners lokalgrupp Syd kommer att aktiveras fr.o.m. januari Israelmöten kommer regelbundet att hållas den sista lördagen varje månad. Tid. kl Platsen blir Europaportens Café, Stadiongatan 25, Malmö. Den närmaste samlingen blir Lördagen den 31/1 2004, kl Dan Johansson visar bilder och berättar om några intressanta platser och händelser i Israel. Israelmötena första halvåret 2004 blir följande datum: 31/1, 28/2, 27/3, 24/4 och 22/5. Alla Israels vänner är välkomna, men den som anmäler sitt intresse att tillhöra denna gemenskap lokalgrupp Syd får de utskick med information och inbjudningar som kan bli aktuella, utöver den information som regelbundet lämnas i Israels Vän. las sekreterare, är ledare för scout-grupperna i Betlehemsområdet och han kommer att vara ansvarig för detta projekt. Hoppets Skola är ett kunskapsspridande kristet vittnesbörd till alla människor i Beit Jala och hela Betlehems-området. Vi utvidgar vår verksamhet utanför vårt område för att möta fysiska och andliga behov i vår omgivning. Alla våra uppdrag och framgångar är helt beroende av era förböner, uppmuntran och stöd. Vi vill framföra vårt varmaste tack till er för att ni är medarbetare i Hoppets Skolas uppdrag och verksamhet. Vi ber att vår käre Herre, i sin eviga kärlek och stora nåd, rikligt skall välsigna er. Anmälan till Israels Vänners exp. Adr. se sid. 2 och 15. 8

9 Ett oförglömligt 60-års-jubileum Under den sista helgen i oktober samlades omkring 130 israelvänner i Grand Hotell i Mölle för att högtidlighålla minnet av den storartade räddningen av de danska judarna till Sverige undan nazisterna och Förintelsen. Initiativet till jubileet hade tagits av Samfundet Sverige-Israels lokalavdelning i Helsingborg med ordföranden och eldsjälen Bengt Andersson i spetsen. Från det högt belägna Grand Hotell i Mölle har man en magnifik utsikt över den del av Öresunds svenska stränder där en stor del av de judiska flyktingarna steg i land efter en äventyrlig flykt. För ytterligare beskrivning av det aktuella händelseförloppet kan jag hänvisa till Bengt Anderssons artikel i föregående nr av Israels Vän. Hedersgästerna var Israels ambassadörspar Zvi och Michelle Mazel tillsammans med den förre danske ministern Arne Melchior och flera andra som själva var med vid flykten. Arne Melchior och ett flertal andra berättade personliga minnen från den egna räddningen och om dramatiska händelser under dessa ödesmättade dagar. Det var en stark och gripande upplevelse att få ta Huvudansvarig för minneshögtiden i Mölle, Bengt Andersson, t.v. på bilden tillsammans med Nina Melchior, Kerstin Andersson och Arne Melchior, jubileets huvudtalare. del av deras skildringar. Allt detta skedde under en tid som var en av de mörkaste i mänsklighetens historia och en katastrof för det judiska folket. I inbjudan och konferensprogrammet betecknades de danska judarnas räddning med devisen Ett ljus i Förintelsens mörker. Det som då skedde var något av en hoppets ljusstråle som glimmande till i det kompakta mörkret med hopp om liv och ljus bortom Förintelsen. Programmet i övrigt innehöll anföranden av ambassadör Zvi Mazel, Inger Lindau, Bengt Andersson och Henry Nordin. För sång och musik svarade Ekatarina Lörintz, Kenneth Borggren, Ebba Rydberg, Daniel Nordin, Maj-Britt och Henry Nordin Isitt utmärka och spirituella anförande berättade Arne Melchior följande händelse, som jag fått hans tillåtelse att publicera i Israels Vän. Vid tidpunkten för flykten över Öresund var Arne Melchior själv en yngling i 19-års-åldern. Hans far var överrabbin i Köpenhamn och Arne var själv mycket aktivt engagerad med att förmedla varningen till alla judar om tyskarnas planerade aktion mot dem. Bl.a. besökte han 9

10 ett medelålders par, som redan hade brutit upp och flytt från sitt hem i andra länder i Europa vid två tillfällen. Nu orkade de inte att ytterligare en gång fly med allt vad det skulle innebära. Arne gjorde vad han kunde för att övertyga dem om nödvändigheten att fly till Sverige men förgäves. Till saken hörde också att de som gömde och hjälpte judar själva svävade i livsfara om de skulle bli ertappade. Dessa makar hade blivit mottagna och bodde hos en dansk familj och den danska familjen skulle själva riskera allt om deras judiska vänner skulle stanna kvar i hemmet. Detta var Arne och värdfamiljen mycket medvetna om för att nu inte tala om vad som skulle vänta de judiska makarna om de inte flydde. När nu alla övertalningsförsök misslyckades funderade Arne Melchior snabbt ut en annan plan för att rädda de judiska makarna och därmed även den danska familjen. Senare under samma dag skulle den danska husmodern bjuda sina judiska vänner på kaffe. Arnes plan sattes då i verket. När kaffet serverades smusslades sömnmedel ned i de judiska makarnas kaffekoppar. Det var en rejält tilltagen dos och de judiska vännerna insomnade snart djupt. Arne och hans vänner bar de djupt sovande makarna ned i den Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem uppmärksammar de danska judarnas räddning bl.a. genom att ställa ut en av båtarna som användes i räddningsaktionerna. väntande fiskebåten och snart var de på väg mot Sverige. När de vaknade var de redan i Sverige. De kom sedermera till Göteborg där de fick framleva ett antal goda år. Arne har träffat dem i Göteborg och deras tacksamhet mot honom var givetvis stor. Många händelser av liknande dramatisk karaktär skulle kunna återberättas och ännu finns det en hel del kvar i livet av dessa judiska flyktingar som kan bidra med sina berättelser. De flesta återvände till Danmark men en del stannade i Sverige. Vi som hade förmånen att vara med i Mölle känner givetvis vemod över den avskyvärda Förintelsen men även glädje över de danska judarnas räddning och att danskar och svenskar fick förmånen att göra en positiv insats för det judiska folket. En positiv faktor i sammanhanget var att de judiska flyktingarna vid återvändandet till Danmark ofta fann sin egendom bevarad och intakt. I många fall hade deras danska grannar och vänner tagit hand om och ansvarat för bostäder och övriga tillgångar, som de kunde återlämna i bästa skick till de återvändande judarna. Att allt detta skedde i en tid då antisemitismen och Förintelsen präglade hela världen gör det ännu märkligare. Det vittnar om att attityden mot judar på ett positivt sätt skilde danskarna från de flesta andra folk. Jag vill till sist göra mig till tolk för alla deltagare och uttala ett stort och varm tack till Bengt Andersson för hans initiativ och insats och till alla hans medhjälpare som gjorde detta jubileum till ett minne för livet. Text och foto Henry Nordin Videokassettband från Evan Thomas möten vid Israelkonferensen 2003 kan köpas för 100 kr inkl. porto. Inspelad och försäljs av: Karl Karlsson, Björnhult 21, Hishult. Tel

11 Demonstrationerna mot Israel är en skam för Sverige Det finns en medlemsnation i FN som lever under det uttalade hotet att krossas och förgöras av sina grannar. Grannarna tillhör världens mest grymma och förhatliga diktaturregimer. De mördar och förtrycker sina egna folk och odlar hatet mot andra människor för att vända medborgarnas blickar bort från diktaturens egna misslyckanden att skapa välfärd och framtidsmöjligheter. De ger ett ekonomiskt, politiskt och moraliskt stöd till fanatiska terrororganisationer som utan den minsta respekt för människovärdet låter självmordsbombare mörda civila vecka efter vecka. Kvinnor och män, småbarn och gamla dödas eller invalidiseras genom utstuderat grymma bomber mot skolbussar, caféer, köpcentra och busshållplatser. Trots att denna situation existerat under decennier vänds inte demonstrationerna mot de diktaturregimer som hotar att utplåna en demokrati, mot terrororganisationerna som mördar eller mot dem som låter terroristerna hållas i skydd av civilbefolkningen. Istället attackeras och fördöms de som lider under terrorn för att de försöker försvara sig mot det extrema våldet och den vettlösa fanatismen. Agitationen och demonstrationerna mot det israeliska basketbollandslaget som tävlade i EM i Norrköping är ett exempel på det hat som möter Israel också bland sina grannländer. På fullt allvar finns det de som hävdar att Israel inte borde fått tävla i Norrköping eftersom man försvarar sig mot terrorn och angriper dem som leder den. Palestinska grupper här använder sig av samma propaganda som Israel möter bland de diktaturregimer som är dess grannar. Konstigt nog möts de inte av någon kritisk granskning och av frågan om varför de inte demonstrerar mot diktaturerna, mot terrorgrupperna som hindrar freden och mot den palestinska myndigheten som i åratal har underminerat självständigheten genom att tillåta och skydda terrorgrupper inom dess territorium. Det är uppenbart att stora gruppen av vänsteraktivister i Sverige inte kan dra gränsen mellan demokrati Gunnar Hökmark, riksdagsman och ordförande i konstitutionsutskottet, är riksordförande för Samfundet Sverige-Israel. Med anledning av antiisraeliska demonstrationer tidigare i höst gör Hökmark här en skarp analys av den ovederhäftiga israelkritikens falska grund. och diktatur. De gör sig själva till en del av konflikten mellan Israel och dess grannar. De ställer sig på samma sida som de som kräver Israels eliminering, de riktar ingen kritik mot de palestinska grupper som hindrar freden genom självmordsattentat och terror. Frånvaron av demokrati i arabvärlden, som är konfliktens kärna, berör dem inte. De deltar istället i hatet och hetsen mot israeler med samma antisemitiska undertoner som präglar den arabiska och palestinska propaganda som kräver att judiskt blod skall flyta. Det är en skam för Sverige att denna hets mot en demokrati och mot ett folk inte möter mer kritik och avståndstagande än det gör. Saddam Hussein-regimen 11

12 understödde under lång tid självmordsbombningar och terror. Man utvecklade missiler och provade biologiska och kemiska vapen med det uttalade hotet att attackera Israel. Man understödde terrorn genom att man utbetalade pensioner till självmordsbombarnas familjer. Det fanns ingen i de grupper som nu demonstrerar mot Israel som reagerade mot detta. Den iranska regimen har som uttalat mål att förgöra Israel. Man finansierar flera av de terrorgrupper som är verksamma i Libanon, på Västbanken och i Gaza. Det finns ingen i dessa demonstrationer som krävt att Iran skall erkänna Israels rätt till existens och att man skall stoppa stödet till terrorn. Syrien har under lång tid varit en ledande makt för att destabilisera regionen. Vid upprepade krig har man låtit sina brigader anfalla mot Israel för att utplåna landet. Idag för 30 år sedan var man skrämmande nära att lyckas i ett överraskningsangrepp. Framför allt i Libanon har Syrien en fullständig kontroll och tillåter terror som utgår mot Israel. På samma sätt som man nu tillåter terrorister att ta sig över gränsen till Irak har man tillåtit terror mot Israel. Det händer sällan att Syrien möts av det avståndstagande som förtrycket och stödet till terrorn förtjänar. Den palestinska myndigheten har åtagit sig att stoppa terrorhandlingar som utgår från dess territorium. Det är en avgörande del i Stöd Israels Vänner med en extra gåva! Tyvärr kan vi konstatera att gåvorna har minskat till Israels Vänners verksamhet. Vi skulle därför behöva ett rejält extra stöd från våra gåvogivare inför det kommande årsskiftet. Det är viktigt att vi visar vårt stöd till Israel i en tid då attityderna mot Israel hårdnar. Israels alla vänner har nu ett särskilt ansvar och en viktig uppgift. Den som välsignar Israel skall själv bli välsignad! färdplanen för fred. Istället har man under lång tid accepterat fanatiska terrorgrupper att bilda sina nätverk, att rekrytera självmordsbombare och att gömma sig bland civilbefolkningen med bombfabriker mitt ibland bostadshus. En förutsättning för en suverän stat är att man har en territoriell kontroll och kan garantera sina egna medborgare och sina grannar säkerhet. Den palestinska myndigheten har misslyckats med detta. Den har låtit bli att göra det, av feghet, av politisk oförmåga och på grund av ovilja. Det innebär att det palestinska området har blivit en bas för en ständigt pågående krigsföring långt bortom krigets lagar mot Israel. Det är slående att de som demonstrerar mot demokratin Israel inte på något sätt vänder sig mot att den palestinska myndigheten inte stoppar terrorn, att den ger ett passivt stöd till de grupper som står bakom terrorn och att den fortfarande saknar demokratisk legitimitet och den respekt för den enskilde som präglar varje demokrati. Skall vi i Sverige och i Europa ge vårt stöd till en fredlig process i Mellersta Östern måste vi fördöma terrorn och de grupper och regimer som stöder den, vi måste ta avstånd från diktaturer Forts. sid

13 Två israelvänner har fått hembud De två välkända israelvännerna Herbert Holmgren och Erling Ivarsson har fått flytta hem till evighetens värld. Herbert Holmgren, 88 år, avled 31 oktober och Erling Ivarsson avled den 4 november, endast 53 år gammal. Herbert Holmgren blev känd av svenska folket på 1960-talet genom sin tävlingsvinst i bibelkunskap och deltagande i Bibelolympiadens final i Jerusalem. Holmgren var en varm och engagerad Israelvän och mycket kunnig guide vid många israelresor. Han medverkade genom åren i ett stort antal israelmöten i Sverige och Finland. Holmgren var en aktiv medlem i Sala pingstförsamling och starkt engagerad i föreningen Judarnas Vänner nuvarande Shalom över Israel. Erling Ivarsson var en av ledarna för Oas-rörelsen inom Svenska Kyrkan. Han gjorde sig känd som en dynamisk ledare för Åh stiftsgård genom sin starka och bibelförankrade förkunnelse. Han samlade stora skaror vid sin talarstol vid Åh stiftsgård och senare Buråskyrkan i Göteborg. Erling Ivarsson var en helhjärtad israelvän och hans starka engagemang för Israel tog sig uttryck i förkunnelse och genom många resor till Israel där han var en omtyckt och kunnig guide och reseledare. Vi lyser frid över Herbert Holmgrens och Erling Ivarssons ljusa minne och ser fram emot återseendet i evighetens underbara värld på andra sidan livsfloden Jordan. Henry Nordin Resor våren 2004 Under våren 2004 planerar Israels Vänner två resor till Israel med hotell Orit som bas och med vårt omfattande rese-program som grund. Vi kommer snarast att fastställa datum och reseledare. För ytterligare information kan kontakt tas med Israels Vänners exp. Utförligare annonsering i nästa nr av Israels Vän. Vi kan också rekommendera en intressant resa i april till Polen med besök i Auschwitz, Krakow och Zakopane. Datum fastställs snart. Samfundet Sverige-Israels lokalavdelning Malmö-Lund arrangerar resan. Ytterligare information genom Israels Vänners exp. och genom annons i kommande nr av Israels Vän. Du som är intresserad kan höra av dig redan nu. Israels Vänners exp. Adr. se sid 2 och 15. Glöm ej Ditt stöd för judars hemresa till Israel. En livsviktig insats som uppfyller Bibelns profetior. 13

14 Forts. fr. sid 12. som idag är oöverträffade i sin grymhet och hänsynslöshet och vi måste kompromisslöst kräva samma demokrati för araber som för alla andra människor. Det ger en grund för en fredlig process. Inte att man fördömer demokratin och terrorns offer. Demonstranterna i Norrköping demonstrerade vare sig för fred, demokrati eller palestinsk självständighet. De stöder hatet och våldet. De underblåser konflikten genom att göra sig till en del av den och de skyler över det förtryck och den terror som är det främsta skälet till att utvecklingen mot en palestinsk stat ständigt bromsas. De bör bemötas därefter. Demokratin måste nämligen hållas högt även i vårt land där vi tror att demokratin aldrig ifrågasätts. Gunnar Hökmark ISRAEL-MÖTEN med Dan Johansson m.fl. I våra dagar ökar behovet av bibelförankrad undervisning om Israel. Israels Vänner står till förfogande för församlingar och organisationer. Israels Vänner representeras av flera välrenomerade förkunnare. Vi uppmanar Dig att på Din ort och i Ditt sammanhang ta initiativ till möten med Israels Vänner. Kontakta oss på Israels Vänners exp. för önskemål och samråd. Adressuppgifter se sid. 2 och 15. Det är nu dags att planera för Israelkonferensen år 2004 under tiden 7 11 juli Vi hälsar Dig Välkommen till Sundsgårdens Folkhögskola i Helsingborg, som nu kan erbjuda en ny, stor och toppmodern konferensanläggning. Utförligare annonsering i kommande nummer. Redovisning för sept./okt Israels Vän Gåvor Trädplantering Vattenprojekt Hoppets skola Barnarbete Gamla/behövande Ukraina Sjukhus 200 Messianska förs Biblar/böcker 300 Paris/Bryssel Ryska judar Orit Summa kronor Tack käre gåvogivare! Ditt ekonomiska stöd är till välsignelse för Israel och blir till välsignelse för Dig själv. Israels Vänner 14

15 Israels Vänners styrelse framför ett varmt tack till alla medarbetare och gåvogivare för alla insatser och gåvor under året. Med tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på det gångna året och önskar Israels Väns alla läsare en God Jul och Ett Gott Nytt År! Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/fax 040/ Postgiro Bankgiro E-post: Hemsida: Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och intresse för Israels folk, att stödja barn och ungdoms fostran, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola vid Betlehem, utge tidningen Israels Vän, anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk och att anställa nödvändig personal. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Benny och Kristine Hansen Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Rut Sarikas Derech Hebron Jerusalem, Israel Tel 02/ Centre Messianique T.M.P.I. 1, Rue Omer Talon Paris, France Tel 0033/1/ Fax 0033/1/ Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Se Centre Messianique Centre Messianique, Beth Yeshoua Paul Ghennassia 26, Rue Jef Devos 1190 Bruxelles, Belgique Tel 0032/(0)2/ Fax 0032/(0)2/ Vladimir och Inna Vainer ul Kutchera 2 A/38 Kiev , Ukraina Styrelse och Funktionärer i Israels Vänner Föreståndare: Henry Nordin Widells väg 3, 8v Malmö 040/ Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Sekreterare: Siegfried Luikert Nissebovägen Asmundtorp Tel 0418/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Karl Eric Axelsson, Godegård Ruth Hall, Skanör Dan Johansson, Malmö Janeric Johansson, Malmö Karl Karlsson, Hishult Bror Olofsson, Malmö Thor Johnny Thoresen, Malmö Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt för Israels Vänners arbete ********** Tackbrev sändes för gåvor från 200:. 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Svenska UD Sedan lång tid tillbaka har UD avrått från resor till Israel. Detta medför vissa juridiska konsekvenser men är också en psykologisk barriär för turismen. Den 26 november sände UD ett meddelande med följande innehåll: UD avråder inte längre från resor till Israel och Jerusalem. Det är ett positivt besked för alla oss som önskar Israel en ökande turism. Davidsstjärnan i Dubai För första gången i historien har Israels flagga vajat i arabstaten Dubai. Den fanns i mitten av den möteslokal där Världsbanken och Internationella Valutafonden hade en konferens. Dubai tillät också en israelisk delegation att komma till Dubai trots att De Förenade Arabiska Emiraten inte erkänner Israel. Den som hade modet att inbjuda Israel till arabvärlden var Dubais kronprins, tillika försvarsminister i De Förenade Arabemiraten, generalen och shejken Muhammed Bin Rashid Al Maktoum. Israels dricksvatten Hälsodepartementet i Israel meddelar att det inte finns någon anledning att köpa dricksvatten på flaska i Israel. 99,3 % håller den internationella standarden för dricksvatten. Post till Jesus Varje år är det många som försöker skicka brev till Gud eller Jesus. Dessa brev hamnar för det mesta i Israel. Postverket i Israel läser breven och därefter placeras de i någon springa på Västra Muren. Postverkets talesman Yitzhak Rabihiya uppger att det rör sig om flera tusen brev. Fattigdom National Insurance Institute meddelar att 18 % av de israeliska familjerna lever under den officella fattigdomsgränsen. Den är satt på en inkomstnivå på ca SEK/mån. eller mindre för en familj på 4 personer och ca för en ensamstående. (Obs. att vissa varor genom penningvärdet är billigare i Israel). Problemen för den israeliska ekonomin är orsakad av Intifadan som startade för mer än 3 år sedan. Yasser Arafats fredspris Kåre Kristiansson, tidigare ledamot av den norska nobelkommittén, har uppmanat sina tidigare kollegor att officiellt beklaga att de beviljade Yasser Arafat Nobels fredspris. Arafat är inte en fredsälskande pacifist men en krigshetsare, slaktare och en olycka för sitt eget folk och grannfolken hävdar Kristiansson i ett brev som är citerat i Jerusalem Post. Prästlig välsignelse Under lövhyddohögtiden samlades omkring israeler och besökare från andra länder vid Västra Muren för att motta välsignelsen. Det är en stor årlig händelse när medlemmar ur den judiska prästsläkten drar bönesjalarna över huvudet och läser Herrens välsignelse, 4 Mos. 6: 24 26, över det judiska folket. Nytt år - Glöm ej att prenumerera

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden.

Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Som en pärla i det galileiska landskapet ligger den klassiska söndagsskolesjön Genesaret här med blommande hibiskus och palmer i förgrunden. Foto: Anders E. Lägersten Nr 4 2008 Årg. 81 Georgien Kaukasus

Läs mer

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus

Nr 6 2011 Årg 84. En Resväska berättar. förbunds- till ljus Nr 6 2011 Årg 84 En Resväska berättar förbunds- Tanken i bibeln Från mörker till ljus Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen organisation som vill uppväcka

Läs mer

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev

Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Nr 3 2010 Årg 83 Jom Ha atzmaot Nationaldagstal av Henry Nordin Personligt möte med den messianska församlingen i Kiev Israels Vänner grundades 1923 med sitt säte i Malmö. Israels Vänner är en allkristen

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

Halva sanningen finns på den andra sidan

Halva sanningen finns på den andra sidan en tidskrift från lunds missionssällskap nr 4 2011 årgång 166 Halva sanningen finns på den andra sidan Västra Jerusalem Rabbinen på barrikaderna 14 Östra Jerusalem Det lilla huset i Sheikh Jarrah 24 Analys

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5

Hope Batumi. Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10. HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 Nr 6 augusti 2014 Hope Batumi Ungdomar från fem länder evangeliserade i Kaukasiens Las Vegas sid 8-10 HENNES MAN SKÖTS TILL DÖDS PÅ MAIDAN-TORGET Sid 4-5 MESSIANSK JUDE HJÄLPER GLÖMDA JUDAR I S:T PETERSBURG

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Gunnar Eliasson LEDAREN Vad vill du med resten av ditt liv? Gud är Gud och ingen annan för många av oss en konkret verklighet! Men vad ligger till grund för

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen TG Nr 4-5 2010 Posttidning B Avsändare:Trosgnistan, Box 1112, 821 13 Bollnäs Trons Gnista Trosgnistan på facebook - bli vän du också! Läs mer www.trosgnistan.se Gnista Evangelium över alla gränser! Bön

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Vad är nödvändigt? Respektera människovärdet! Kärlekens medlidande Jesus

Läs mer

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN WWW.OPUSDEI.ORG J. A. Loarte Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN Berättelsen om människan på jorden är historien om Guds barmhärtighet. Han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå

Läs mer

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti N R 7 / 8 S O M M A R E N 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap,

Läs mer

Missionären. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. Årets julgåva. Missionärens redaktion

Missionären. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. Årets julgåva. Missionärens redaktion N R 12 D E C E M B E R 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje Matt 2:10 Må Guds ljus fylla din julhelg och

Läs mer

Kyrka & Folk. i Indien sid 4. En öppen dörr. Tankar om Corpus Christi sid 12. Egon Olsson in memoriam sid 6. nr 41, 11 okt 2012, 89 årg.

Kyrka & Folk. i Indien sid 4. En öppen dörr. Tankar om Corpus Christi sid 12. Egon Olsson in memoriam sid 6. nr 41, 11 okt 2012, 89 årg. nr 41, 11 okt 2012, 89 årg. En öppen dörr i Indien sid 4 Foto: Rakel Smetana mer ur innehållet: Egon Olsson in memoriam sid 6 Tankar om Corpus Christi sid 12 organ för kyrkliga förbundet för evangelisk

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften?

Barn har rätt att tro! # 4 2013. julextra! Julevangeliet för de yngsta. Så blir du mindre självkritisk. Är det kristet med nyårslöften? en tidning för dig som är medlem i svenska kyrkans unga # 4 2013 julextra! Julevangeliet för de yngsta förtroligt Så blir du mindre självkritisk. troligt Är det kristet med nyårslöften? under samma himmel

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer