Grafiskt koncept. Logotyp, färgskala, grafiskt mönster, typsnitt, exempel på stationärt material och broschyrer. KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafiskt koncept. Logotyp, färgskala, grafiskt mönster, typsnitt, exempel på stationärt material och broschyrer. KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA"

Transkript

1 kreation Grafiskt koncept Logotyp, färgskala, grafiskt mönster, typsnitt, exempel på stationärt material och broschyrer. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 1 KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

2 Ett enhetligt ansikte utåt För att omgivningen ska få en rättvisande bild av oss och uppfatta oss såsom vi vill bli uppfattade behöver vi ha ett enat ansikte utåt. Vi ska i ord och bild, färg och form vara tydliga med vilka vi är och vad vi kan erbjuda. När vi har en enhetlig matchdress råder ingen tvekan om vem som är avsändare. Men det ställer också krav på dig som användare att du tar ditt ansvar som ambassadör i alla kontaktytor. I alla situationer är du en ikatör även om det inte står på ditt visitkort. Är du tveksam i någon situation, eller vill ha hjälp och stöd ska du vända till informationsansvarig i. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Åtvidaberg december 2009 Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 2

3 Register 01 Vad är ett varumärke? 02 Logotype och avsändarstruktur 03 Färger 04 Grafiska element 05 Typografi och typsnitt 06 Stationärt profilerande material 07 Kommunala bolag 08 Annonsmaterial 09 Powerpointpresentation Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 3

4 1. Varumärket Vad är ett varumärke? Ett varumärke består av två delar, det synliga som kallas trademark (logotyp, färg och form) och det osynliga som kallas brand (bemötande, beteende, känslor och uppfattningar, förtroende och tillit). För att mottagaren ska uppleva s varumärke positivt behöver förpackningen stämma överens med innehållet. Det betyder att alla anställda är ambassadörer för en som organisation. Därför är det du säger och gör, ditt beteende och ditt bemötande en minst lika viktig del av varumärket som en passande matchdress. Trademark och brand hör ihop. Bägge bygger ett varumärke. Och tänk på att det tar tid att bygga ett varumärke, men det går över en natt att rasera... Denna handbok avser en som offentlig organisation och myndighet. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 4

5 alt. förvaltning i Helvetica Neue Bold gement. Logotyp i färg 20 mm Logotyp svart/vit Minsta storlek 20 mm Logotyp negativ 2. logotype i olika Varianter Nyttjande Använd logotypen primärt i färg Vet du att du ska skriva ut pappret i svart/vitt använd då sv/vi logotyp. INTE logotyp i färg. Återgivningen blir skarpare och bättre. Mörka ytor På mörka ytor används logotypen i vitt (negativt). Luft Se till att logotypen får luft omkring sig enligt nedan för att förmedla rätt budskap till mottagaren. Logotypen används i både färg och svart/vitt. Användningsområdet avgör valet. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 5

6 Webbadress i gemener Helvetica roman FÖRVALTNING/OMRÅDE Förvaltning/ormåde i Helvetica Bold versaler som spärras med 100 KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA Avsändarstruktur Beroende på vad du vill lyfta fram som det viktigaste utifrån ett avsändarperspektiv exponeras en enligt ovan. Tänk till utifrån ett mottagarperspektiv. Inga andra varianter än angivna strukturer ska användas. All vit text i den gröna borden är editerbar. Kan även användas helt grön utan text. Kan användas med text på vit botten om du inte kan skriva ut med sk utfall (färg ända ut i papperskanten) Alla varianter finns i sv/vi Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 6

7 Färger Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 7

8 Harmonigrön Energigul Dekorfärg Dekorfärg Pantone 370 C Pantone 109 C Stabilitetssand Syreblå Dekorfärg Pantone Warm Gray 1 U C M M K Basfärger för tillitsfull ikation Fyra basfärger Syreblå, harmonigrön, energigul och stabilitetssand. Den gröna och gula färgen återfinns i det heraldiska vapnet. Primära färgval Färgerna harmonigrön och stabilitetssand ska prioriteras. Energigul och syreblå används vid behov. Sparsamt nyttjande. Interna dokument såväl som externa ska utgå från färgerna harmonigrön och stabilitetssand. OBS! Tänk på att valet av ikationskanal styr vilket färgnummer som ska användas. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 8

9 Basfärger Accentfärger C M M K B1 B2 B B1 B2 B B1 B2 B Accentfärger för extern ikation Komplementfärger från basfärgerna bildar starka accenter för utåtriktad ikation. Kombinera med närmast liggande färg. Korstabulera inte. Exempel Kombinera Bas blå och B1, eller B1 och B2, men inte B1 och B3. För att få nyttja kompletterande accentfärger ska TILLSTÅND ges från Informationsansvarig. Nyttjanderegel Sparsamt och vid väl valda tillfällen. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 9

10 Ursprungslövet Kvar blir lövets konturer, här tillsammans med ett A4. Kvar blir en liten del av lövet. Resultat 4. Grafiska element Formen på det grafiska elementet kommer från eklövet. Synergier med platsen Åtvidaberg beaktas därigenom utan att en som organisation får stå tillbaka. Tvärtom skapar synergier och samverkan ytterligare styrka. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 10

11 Helvetica Neue Light abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Helvetica Neue Regular abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Helvetica Neue Medium abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Helvetica Neue Bold abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Helvetica Neue Heavy abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Helvetica Neue Black abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs Times New Roman (Alt. längre brödtext) abcdefghijklmnopqrs Helvetica är huvudtypsnitt för rubriker och kortare brödtexter alternativt tillsammans med Times New Roman. Helvetica kan ersättas med Arial för internt bruk. 5. typografi och Typsnitt Vi använder oss av två standardtypsnitt av praktiska och ekonomiska skäl. Helvetica finns i alla datorer och innebär inga extra kostnader, parallellt är det ett positivt typsnitt som stämmer väl överens med det budskapet som vill förmedla. Huvudregel Utgå från att det är Helvetica som ska användas i 90% av sammanhangen. Både internt och externt. I längre brödtexter används Times New Roman som löpande typsnitt för ökad läsbarhet. Det betyder att en text ska ha rubrik i Helvetica, ingress i Helvetica samt löpande text i Times New Roman. Är det kortare brödtexter fungerar Helvetica genomgående. Externt Helvetica ska prioriteras i extern ikation, i rubriker och i ikativa texter. Internt komplement Arial kan ersätta Helvetica för internt bruk. Hemsida Arial används som typsnitt på webben. Ersätter på sikt nuvarande Verdana. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 11

12 Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 206, Åtvidaberg Tel: Fax: TEKNISKA KONTORET Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 206, Åtvidaberg Tel: Fax: TEKNISKA KONTORET [Klicka och markera för att skriva rubrik] [Klicka och markera för att skriva underrubrik till beskrivnig] [Klicka och markera för att skriva beskrivning] [Klic ka och markera för att skriva rubrik] [Klicka och markera för att skriva brödtext] [Klicka och markera för att skriva rubrik] [Klicka och markera för att skriva brödtext] [Klicka och markera för att skriva rubrik] [Klicka och markera för att skriva underrubrik till beskrivnig] [Klicka och markera för att skriva beskrivning] [Klic ka och markera för att skriva rubrik] [Klicka och markera för att skriva brödtext] [Klicka och markera för att skriva rubrik] [Klicka och markera för att skriva brödtext] Med vänliga hälsningar [Klicka och markera för att skriva ditt namn] Åtvidaberg den x månad 200x. Med vänliga hälsningar [Klicka och markera för att skriva ditt namn] Åtvidaberg den x månad 200x. Digital brev i färg Digital brev i sv/vit Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 206, Åtvidaberg Tel växel: Fax: Hemsida: Brevpapper Magdalena Hammarstedt fritidpedagog direkttel mobil e-post adress Norra långgatan 8, Åtvidaberg Visitkort 6. Stationärt profilerande material Brevpapper i A4 ska ha logotyp i färg och bakgrund i stabilitetssand. Detta för att skapa lugn, harmoni och tillit. Ska materialet användas i sv/vit ska sv/ vit mall nyttjas. Brevpapper finns i två utförande. 1. Förtryckta blad i färg. Laddas i din skrivare. Du skriver din text i ett neutralt wroddokument enligt angiven satsyta, utskriften sker på profilerat papper och du har på ett enkelt sätt skapat profilerande ikation utifrån traditionella officepaketet. 2. Wordmallar i färg eller sv/vi Du skriver som vanligt i word, men utgår från en redan skapad mall. Alla fält är editerbara UTOM logotypen. Använd sv/vi som du ska skriva ut dokumentet på sv/vi skrivare, färg om du har färgskrivare eller ska skapa en pdf att skicka till intern eller extern mottagare. Visitkort Visitkort beställer du on demand direkt hos leverantör. Information om hur du går tillväga ges av informationsansvarig i en. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 12

13 Telefon Fax Bankgiro Orgnr. 200x-xx-xx Vatten AB Box 206, Åtvidaberg Renhållning AB Box 206, Åtvidaberg TVÅ BOLAG I SAMMARBETE MED ÅTVIDABERGS KOMMUN Plocka upp en färg som finns i logon och använd en av accentfärgerna. ETT BOLAG ÄGT AV ÅTVIDABERGS KOMMUN TVÅ BOLAG I SAMVERKAN MED ÅTVIDABERGS KOMMUN 7. Kommunala bolag, helägda eller delvis ägda av en Kommunala bolag som Vatten och Renhållning har blå färg i sin logotyp. Då ska den bli nyansen plockas upp i den profilerande lövformen. Placering såsom visas ovan. I den gröna bården skrivs Ett bolag ägt av eller Två bolag i samverkan med Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 13

14 Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och kunskapsutbyte på våra arbetsplatsträffar. Till utredningsgruppens förfogande finns flera öppenvårdsverksamheter som ger möjlighet till kvalificerad behandling på hemmaplan med familjen och nätverket i fokus. Vi erbjuder: trevliga arbetskamrater samt ett öppet och tillåtande klimat, handledning, friskvård, tillgång till våra många öppenvårdsverksamheter. Kvalifikationer: Socionom eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet av utredningsarbete och god samarbetsförmåga krävs. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökanden. Anställningsform: Vikariat Tillträde Enlig överenskommelse Tidsbegränsad till 20XX-12-31, heltid Ansökningar via e-post Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och kunskapsutbyte på våra arbetsplatsträffar. Till utredningsgruppens förfogande finns flera öppenvårdsverksamheter som ger möjlighet till kvalificerad behandling på hemmaplan med familjen och nätverket i fokus. Vi erbjuder: trevliga arbetskamrater samt ett öppet och tillåtande klimat, handledning, friskvård, tillgång till våra många öppenvårdsverksamheter. Kvalifikationer: Socionom eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet av utredningsarbete och god samarbetsförmåga krävs. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökanden. Anställningsform: Vikariat Tillträde Enlig överenskommelse Tidsbegränsad till 20XX-12-31, heltid Ansökningar via e-post 1. Val av protokollsjusterare 2. Val av presidium i fullmäktige (ordförande, förste och andre vice ordförande) 3. Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen 4. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen 5. Interpellationer och frågor 6. Försäljning av Kvarnholmen 2:28 vid Skeppsbron (friköp av tomträtt) 7. Detaljplan för område Violvägen, del av Berga 10:19 8. Delårsbokslut, januari-augusti med prognos för helåret Medborgarförslag om att en ska ta fram en livsmedelspolicy för upphandling till ens kök 10. Plan för hantering av extraordinära händelser 11. Anmälningsärenden Roger Kaliff, ordförande i Kommunstyrelsen Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens måndagen den 6 november 2006, kl Samanträdet är offentligt. Alla välkomna. Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och f Läs mer på atvidaberg.se Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och f Läs mer på atvidaberg.se Exempel på annonser i färg med en svartvit variant Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare Kommunfullmäktige sammanträder Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Val av presidium i fullmäktige (ordförande, förste och andre vice ordförande) och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och kunskapsutbyte på våra arbetsplatsträffar. Till utredningsgruppens förfogande finns flera öppenvårdsverksamheter som ger möjlighet till kvalificerad behandling på hemmaplan med familjen och nätverket i fokus. och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och kunskapsutbyte på våra arbetsplatsträffar. Till utredningsgruppens förfogande finns flera öppenvårdsverksamheter som ger möjlighet till kvalificerad behandling på hemmaplan med familjen och nätverket i fokus. 3. Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen 4. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen 5. Interpellationer och frågor 6. Försäljning av Kvarnholmen 2:28 vid Skeppsbron (friköp av tomträtt) 7. Detaljplan för område Violvägen, del av Berga 10:19 8. Delårsbokslut, januari-augusti med prognos för helåret Medborgarförslag om att en ska ta fram en Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Vi söker dig med erfarenhet av utredningsarbete med inriktning Vi erbjuder: trevliga arbetskamrater samt ett öppet och tillåtande klimat, handledning, friskvård, tillgång till våra många öppenvårdsverksamheter. Vi erbjuder: trevliga arbetskamrater samt ett öppet och tillåtande klimat, handledning, friskvård, tillgång till våra många öppenvårdsverksamheter. livsmedelspolicy för upphandling till ens kök 10. Plan för hantering av extraordinära händelser 11. Anmälningsärenden mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare mot ungdom. Vi arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år. Ungdomssektionen har expanderat snabbt under de senaste fem åren. Vi är för närvarande 25 medarbetare - både utredare Kvalifikationer: Socionom eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet av utredningsarbete och god samarbetsförmåga krävs. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökanden. Kvalifikationer: Socionom eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet av utredningsarbete och god samarbetsförmåga krävs. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökanden. Roger Kaliff, ordförande i Kommunstyrelsen och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och och behandlare. Gruppen har funnit en gemensam arbetsform som hela tiden utvecklas genom metoddiskussioner och Anställningsform: Vikariat Tillträde Enlig överenskommelse Tidsbegränsad till 20XX-12-31, heltid Ansökningar via e-post Anställningsform: Vikariat Tillträde Enlig överenskommelse Tidsbegränsad till 20XX-12-31, heltid Ansökningar via e-post Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens måndagen den 6 november 2006, kl f Läs mer på atvidaberg.se f Läs mer på atvidaberg.se Samanträdet är offentligt. Alla välkomna. Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Kommunfullmäktige sammanträder Föredragningslista Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Socialsekreterare Ungdomssektionen, Åtvidaberg Klockhusgatan avstängd 21 augusti mellan kl Vägverket produktion utför på s uppdrag nyasfaltering av Bergsgatan den 21 augusti. Klockhusgatan kommer därför att vara stängd för all trafik mellan kl 10 och 12 denna dag. Klockhusgatan avstängd 21 augusti mellan kl Vägverket produktion utför på s uppdrag nyasfaltering av Bergsgatan den 21 augusti. Klockhusgatan kommer därför att vara stängd för all trafik mellan kl 10 och 12 denna dag. Klockhusgatan avstängd 21 augusti mellan kl Vägverket produktion utför på s uppdrag nyasfaltering av Bergsgatan den 21 augusti. Klockhusgatan kommer därför att vara stängd för all trafik mellan kl 10 och 12 denna dag. KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA Klockhusgatan avstängd 21 augusti mellan kl Vägverket produktion utför på s uppdrag nyasfaltering av Bergsgatan den 21 augusti. Klockhusgatan kommer därför att vara stängd för all trafik mellan kl 10 och 12 denna dag. Klockhusgatan avstängd 21 augusti mellan kl Vägverket produktion utför på s uppdrag nyasfaltering av Bergsgatan den 21 augusti. Klockhusgatan kommer därför att vara stängd för all trafik mellan kl 10 och 12 denna dag. Klockhusgatan avstängd 21 augusti mellan kl Vägverket produktion utför på s uppdrag nyasfaltering av Bergsgatan den 21 augusti. Klockhusgatan kommer därför att vara stängd för all trafik mellan kl 10 och 12 denna dag. KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA 8. Annonsmaterial I dagspress bör sv/vi annonsering prioriteras för enklare information. Trycket blir bättre och priset lägre. Vill ni synas på ett starkare vis, välj färg. Beroende på yta och sammanhang finns flera alternativa lösningar. Välj det som bäst passar syfte, ekonomi och målbild. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 14

15 Rubrik En lpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Rubrik rubrik rubrik rubrik rubrik Underrubrik i Åtvidaberg Punkt Punkt Punkt Rubrik Rubrik Underrubrik Punkt Punkt Punkt Underrubrik Punkt som går hit och det står Punkt som går Punkt som går hit Punkt Punkt Punkt som går hit och det står Exempelsidor 9. Powerpointpresentationer Beroende på om du vill använda enbart text, eller text och bild väljer du powerpointbakgrund utifrån givna mallar. All text inkl. vit text i grön bård är editerbar. Rör inte logotypen eller det profilerande lövet. Du ska INTE använda clipartbilder eller andra lösningar som påverkar det grafiska utseendet. Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 15

16 Kreation.se december 2009 grafiska profil Sid 16

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler» Styrdokument RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 3 november 2014 ANSVAR UPPFÖLJNING/REVIDERING: Kommunikationsstrateg GÄLLER

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer