FACKöversättaren. Snart är det jul -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Snart är det jul -"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2006 Årgång 17 Snart är det jul - Prova några läckra julrecept på sidan 10 och 11. Läs även om David Rumseys föreläsning på konferensen i Stenungsund, sid 12.

2 FACKöversättaren 6/2005, årgång 16 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre Kl Fax E-post: Hemsida: Postgiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2007 SEK 300:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2007 Manusstopp Utgivning 17 januari 22 februari 16 mars 23 april 18 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 16 september 22 oktober 17 november 21 december STYRELSEN HAR ORDET Karin Ashing, SFÖ:s nya profil SFÖ bildades 1990 som en relativt liten intresseförening för facköversättare. Sedan dess har föreningen vuxit och består i dag av nästan medlemmar och över 20 medlemsföretag. I takt med att föreningen har utvecklats till den överlägset största översättarorganisationen i Sverige har också tiderna förändrats och omvärlden ser helt annorlunda ut än den gjorde i början av 1990-talet. Detta har föranlett styrelsen att fundera allvarligt över om föreningens profilering verkligen passar in på den bild av SFÖ vi vill förmedla i dag och om den lever upp till de krav som numera ställs och slutsatsen är att så inte är fallet. I dag är SFÖ en annan förening med en annan medlemssammansättning och en annan vision om att vara en aktiv, påverkande kraft i alla frågor som rör översättning. Vid översättarutbildningar på olika universitet i landet har många nya översättare utexaminerats vilket har lett till att fler yngre medlemmar har kommit in i föreningen liksom fler kvinnor. De grafiska trenderna har också ändrats vilket innebär att föreningens logotyp som var spännande och originell 1990, nu kan upplevas som något otidsenlig och inte i samklang med dagens SFÖ. För att inte stagnera måste en organisation ständigt utvärdera sina uppnådda resultat, omvärdera sina mål och arbeta aktivt för förnyelse. Styrelsen har tagit fasta på alla dessa faktorer och har kommit fram till att SFÖ är i behov av en helt ny, enhetlig och tydlig profil och en ny, tidsenlig logotyp för att på bästa möjliga sätt kunna bygga och förtydliga varumärket SFÖ. En ny grafisk profil med en ny logotyp blir då det yttre tecknet på en dynamisk organisation i förnyelse, en organisation med ambition och vilja att synas mer utåt och som har en aktiv och nyskapande medlemskår. Den nya profilen kommer att presenteras på Konferens 2007 i Växjö den 4 6 maj. Och vem vet kanske kommer det att sammanfalla med att föreningen får sin tusende medlem? Styrelsen A human being is part of a whole, called by us the Universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. (Albert Einstein) ISSN X Sveriges Facköversättarförening 2 FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 INNEHÅLL 3 ARBETSGRUPPERNA 6 STUDENTSPALTEN 7 BOKTIPSET 7 ANGLICISMER INOM ÖVERSÄTTNING 8 JULSTÖK OCH BÖK 9 MITT LIV SOM ÖVERSÄTTARE 10 SPRÅKGRUPPERNA 12 FIKON OCH SVENSKA SCHWEIZARE PÅ PLANETEN USA 14 ATT FÅ BRA BETALT FÖR SITT ARBETE 15 MEDLEMSNYTT

3 Arbetsgrupperna UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, Kurser Sedan förra numret av FÖ har två kurser hållits i SFÖ:s regi: den mycket omtalade och efterlängtade Medicinspråk för översättare och en nästan lika efterfrågad kurs Gör din egen hemsida. Här följer rapporter från båda. Från antikens Grekland till EMEA Efterfrågan på en kurs i översättning av medicinska texter har varit stor bland SFÖ:s medlemmar och i utbildningsgruppen har vi lagt ner stor kraft både på att hitta föreläsare och ett upplägg som skulle kunna fungera. Den 5 oktober var det så dags för första omgången av den efterlängtade kursen Medicinskt språk för översättare med Hans Nyman och Sofie Grudén som inbjudna föreläsare. Hans Nyman arbetar i vanliga fall som språkrådgivare och lärare vid läkarsekreterarutbildningar och fick år 2005 Läkarsällskapets språkpris. Hans berättade bl.a. om de medicinska termernas grekiska och latinska ursprung och om hur dessa ord används i svenskan. Han belyste såväl skillnaden mellan grekiska och latin som grundläggande skillnader i svensk och engelsk användning/stavning av de inlånade orden. Han tog också upp hur det medicinska språket har utvecklats i Sverige och hur många uttryck ändrat sig under årens lopp samt vissa ords olika betydelse inom allmänspråk respektive fackspråk. Han kom också in på de olika nivåerna inom själva fackspråket. Vidare tog han upp en del problematiska uttryck och falska vänner samt bra ordböcker. Sofie Grudén arbetar på den regulatoriska enheten på Läkemedelsverket bl.a. med att granska översättningar. Sofie berättade om vilken roll Läkemedelsverket spelar och skillnader mellan de olika texttyper som verket ansvarar för, t.ex. produktresuméer, bipacksedlar och märkning av olika slag och vad som utmärker dessa texter. Hon kom vidare in på hur man arbetar nationellt respektive internationellt och på vilka källor som bör användas som referenser. Många bra källor finns hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA och här gav hon många tips på hur man lämpligast söker på deras webbsajt. Vi kom också in på vad som räknas som patientvänliga begrepp inom olika språk och vanliga fel vid översättning av medicinska texter. Det är alltid svårt att anordna kurser som ska tillfredställa många deltagare med vitt skilda kunskaper men det allmänna omdömet var att kursen var bra och att den absolut skulle anordnas igen. Eftersom det var långt fler än 20 personer som anmälde sig till kursen (antagligen den största rusningen hittills vad gäller SFÖ:s kurser) har vi redan haft ett kurstillfälle till nu i höst. Den 1 december anordnades kursen igen på samma ställe Nordic Sea Hotel i Stockholm den här gången med 25 av dem som anmälde sig till den första kursen men inte kom med då. Att kursen anordnades i Stockholm även den här gången beror inte på att vi i utbildningsgruppen saknar fantasi utan på att merparten av dem som anmält sig kommer därifrån! För utbildningsgruppen och som kursdeltagare Åsa Q Ahnfelt Marknadsför dig med en egen hemsida på Internet Den 20 oktober höll SFÖ:s utbildningsgrupp en kurs i att bygga enkla hemsidor med MS FrontPage. 15 personer deltog med Björn Olofsson som kursledare. Kursen hölls i Cornerstones trivsamma lokaler i Danderyd med modern utrustning och utmärkt service. FrontPage är ett jämförelsevis enkelt program att komma in i för den som är van vid andra MS Office-program och när dagen var avslutad hade samtliga deltagare byggt och till nätet laddat upp en egen sajt med diverse undersidor, länkar mellan sidorna och ett bildgalleri. Den allmänna meningen bland deltagarna var att det nog skulle gå att arbeta vidare på egen hand efter kursen. Utvärderingarna visade att deltagarna ansåg sig ha fått god valuta för pengarna men flera kommenterade att det borde ha framgått tydligare vilka förkunskaper som rekommenderades. Den här gången varierade förkunskapsnivån kraftigt och en del upplevde kurstakten som stressande medan andra fann den alldeles för långsam. Det kommer vi att styra upp bättre nästa omgång. Kursen hålls igen i februari och då i Göteborg. Håll utkik efter inbjudan! Utbildningsgruppen önskar alla en god jul och ett lärorikt nytt år! Karin Ashing, Jennifer Evans, Maria Lundahl, Åsa Quensel Ahnfelt Medicinsk ämnesgrupp I oktober höll SFÖ sin första medicinkurs för översättare och den blev fulltecknad inom en timme efter det att inbjudan gått ut. Det visar tydligt att det finns ett stort intresse för medicinsk översättning och en andra kurs hölls i början av december. Med drygt 900 medlemmar har SFÖ nu blivit tillräckligt stor för att kunna bilda ämnesgrupper som organiserar sin egen verksamhet. I Storbritannien har ITI (The Institute of Translation and Interpreting) sedan länge haft nätverk inom specialområden som t.ex. medicin, media, konst och turism, juridik, försäkringar och finans, byggteknik och miljöfrågor samt mat och dryck. För det mesta har nätverken fungerat som e-postlistor och ibland har man ordnat andra aktiviteter som studiebesök eller sociala träffar. Det nätverk som specialiserar sig på medicin- och läkemedelsöversättning (The Medical and Pharmaceutical Network) har funnits i många år och ordnar två seminarier om året vanligen på något universitet eller sjukhus. Upplägget för seminarierna är att två inbjudna specialister håller en föreläsning om det ämne som är seminariets tema och därefter delar deltagarna upp sig i grupper som arbetar med att översätta förberedda texter i ämnet. Seminarierna har alltid varit populära och kanske kan fungera som en modell för SFÖ. Nätverket har en aktiv e-postlista med i genomsnitt meddelanden per dag. Den information som lämnades vid SFÖ:s första medicinkurs ledde till att Forts. på nästa sida FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 3

4 det redan finns femton medlemmar i den nya medicinska ämnesgruppen som till en början kommer att ha formen av en Yahoo! e-postlista. Vi tror att e-postlistan kommer att bli ett bra forum för diskussioner om medicinsk terminologi och medicinförkortningar på de olika språk som medlemmarna representerar liksom om andra översättningsrelaterade frågor. Som en bonus har jag lagt upp min egen 280-sidiga flerspråkiga samling medicinska förkortningar, som jag ursprungligen sammanställt för ITI:s medicinnätverk i arkivet på den svenska ämnesgruppens webbplats. Eftersom detta är SFÖ:s första ämnesgrupp är vi självklart öppna för förslag om vilka andra tjänster och aktiviteter som skulle kunna erbjudas. Det bästa stället att komma med förslag och idéer är på själva e-postlistan som medicinöversättare kan gå med i genom att skicka ett kort meddelande till Rob Williams NATIONELLA GRUPPEN Mia Poletto Andersson, SFÖ-aktiviteter Under hösten har det varit en hel del SFÖ-aktiviteter i landet vilket förstås är väldigt roligt! I Göteborg har man haft ett par populära pubträffar och härnäst väntar en julfest. I Stockholm anordnas välbesökt afterwork sista tisdagen varje månad och i Lund har man startat träffar den första onsdagen varje månad och även de lockar många besökare. Hjärtligt välkomna att umgås med kollegor och vänner, alltså! Jag vill på lokalgruppernas vägnar särskilt hälsa nya medlemmar välkomna till träffarna. Det är ett okomplicerat och trevligt sätt att knyta nya kontakter på. Finns det medlemmar på andra håll i landet som är intresserade av att dra i gång träffar av olika slag så är ni välkomna att kontakta mig för att få hjälp med att nå ut till kollegor i närområdet. Årets Hieronymusdag har firats med arrangemang i både Lund och Stockholm och dessutom har SFÖ:s första men förhoppningsvis inte sista minikonferens gått av stapeln under hösten. Mer om det finns att läsa längre fram i tidningen. Arbetet med nästa års konferens i maj i Växjö är i full gång och det ser ut att bli ett mycket spännande och inspirerande arrangemang. Mia Poletto Andersson 4 FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 SFÖ-Västträff Den 14 november träffades 17 SFÖ:are på Delirium Café i Göteborg och tillbringade en trevlig kväll tillsammans. Tyvärr medgav de akustiska förhållandena inte Anne Verbekes tilltänkta information om de goda belgiska ölsorterna som Delirium är kända för att erbjuda. Hon lovade att återkomma vid ett senare tillfälle med det hon förberett. Birgitta Eklund Minikonferens i Stockholm Den 11 november höll SFÖ sin första minikonferens i Stockholm. Syftet med konferensen var att ge medlemmarna tillfälle att diskutera viktiga frågor och att lära känna varandra och umgås utan att det skulle kosta alltför mycket. Det var 15 medlemmar som samlades på morgonen och togs emot av dagens värd Robbin Battison i hans företagslokal på Kungsgatan. Under dagen diskuterades sådana viktiga ämnen som prissättning, terminologi, användning av CATverktyg och framtida projekt för SFÖ samt andra frågor som spontant togs upp av deltagarna. Dessutom demonstrerade Robbin olika datorverktyg (se referat nedan). Diskussionen var livlig och fortsatte under lunchen och på den irländska pub som flera deltagare besökte efter konferensen. Stämningen under dagen var god och deltagarna verkade vara väldigt nöjda. Många uttryckte önskemål om fler minikonferenser av detta slag men då bör samtalsledare utses i förväg för varje diskussionsämne. Det som var bäst med konferensen var enligt min mening att få träffa andra likasinnade, utbyta tankar och ha trevligt tillsammans. Tack, Robbin, för ditt generösa värdskap och tack till er andra för en givande dag i höstrusket! Margareta Ericsson Foto: Monica Banach Referat av diskussionerna Prissättning Rapportör: Margareta Ericsson Diskussionen visade att det finns en stor spridning i fråga om prissättning bland deltagarna. De som arbetat länge som översättare framhöll att villkoren var bättre på 1970-talet än de är i dag. Deltagarna enades om att föreslå att SFÖ tar initiativ till en prisbarometer som regelbundet uppdateras (se referat om SFÖ:s framtid). Terminologi, CAT-verktyg och övrigt Rapportör: Thomas Edholm Under dessa programpunkter diskuterades bl.a. ordlistor på Internet, skrivregler och datorverktyg. När det gällde termer nämndes Karolinska sjukhusets ordlista samt de nordiska språknämndernas sidor och EU:s European Judicial Network. Andra sätt att få hjälp i terminologifrågor är de olika forumen på Internet där man kan ställa frågor till andra översättare, t.ex. e-postlistan Sweng och sajten För skrivregler på svenska är Svenska skrivregler ofta vägledande medan man för skrivregler för andra språk kan använda sig av EU:s Interinstitutional Style Guide som på svenska heter Publikationshandboken. Ett datorhjälpmedel som framhölls var Wordfinder, ett verktyg till vilket man kan välja att ansluta olika ordböcker och som möjliggör sökning av termer genom olika praktiska sökfunktioner. Vissa av deltagarna använde det och var nöjda och menade att det snabbade på arbetet. Trados Multiterm sades vara ett bra verktyg för stora projekt med mycket återkommande termer. En annan funktion i Trados som flera deltagare var mycket nöjda med var konkordansfunktionen. Någon använde Wordfast som enligt vissa är lättare att lära sig än Trados. Déjà Vu nämndes också som ett bra verktyg. Särskilt betonades programmets lämplighet för Internetöversättningar. Efter diskussionen demonstrerade Robbin Battison verktygen Visual Thesaurus och Wordfinder. Visual Thesaurus kan beskrivas som en datoriserad synonymordbok där sökordets olika synonymer presenteras i en tredimensionell trädstruktur. Mer information på:

5 Andra saker som diskuterades var korrekturläsning och granskning, upphandlingar, kunders betalningsmoral samt betalningslösningar som t.ex. Paypal som hade använts av någon deltagare med gott resultat. SFÖ Framtidsämnen Rapportör: Karin Hagersten Svar på frågan: Vad vill vi gärna se SFÖ ta upp i framtiden? 1. Prisbarometer Prisbarometern i Facköversättaren uppskattades av många och gruppen vill gärna se en regelbunden prisbarometer/enkät 1 2 gånger per år. De tjänster man säljer som översättare eller språkgranskare varierar och vi tar olika betalt beroende på erfarenhet, specialitet, kvalitetssäkringsprocess med mera men man vill gärna få en uppfattning om hur marknaden ser ut utan att bryta mot lagen eller stöta sig med medlemmarna. 2. Upphandling Gruppen sökte tips om upphandling, t ex i en artikel i FÖ till att börja med. Hur skriver man ett upphandlingsunderlag? Är det konkurrenskraftigt? Är det säljande? Ska man anlita en upphandlare? 3. Fler små träffar! Deltagarna efterlyste fler informella träffar oftare, endagskonferenser eller en kväll med föredrag, små grupper. 4. Avancerad Tradoskurs Det fanns inte så stort intresse för en billig nybörjarkurs utan det var mest de avancerade användarna som ville ha en fortsättningskurs. De undrade om kansliet kunde skicka ut en inbjudan till dem som har gått på kurser tidigare och fråga om det finns intresse för en sådan kurs. Några deltagare efterlyste också möjligheter att få träffa andra Trados-användare och få utbyta erfarenheter med dem, kanske i en chatgrupp eller vid regelbundna träffar. 5. SFÖ som marknadsförare? Många översättare har fått jobb via matrikeln på webbsidan och uppskattar den. Finns det mer man kan göra för att uppmärksamma SFÖ:s medlemmar hos kunderna? Konstnär eller kaospilot? Den 29 september 2006 arrangerades Hieronymusdagen för andra gången i Lund. Eftermiddagen inleddes med välbesökta informationsbord i vestibulen i Språk- och Litteraturcentret vid Lunds universitet. Där fick studenter och andra intresserade möjlighet att byta några ord med representanter från Föreningen Auktoriserade Translatorer, SFÖ, Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund och medieöversättarna i Teaterförbundet. Även Trados var på plats. Nytt för i år var paneldebatten där Hans Lehner från AAR Translator och Marika Hemmel från Damm Förlag diskuterade med översättarna Ann-Christine Relander och David Szybek om vad uppdragsgivaren förväntar sig och vad översättaren kan erbjuda. Diskussionerna handlade också bl.a. om likheter och skillnader i kompetenskrav som översättningsbyråer och förlag ställer på sina frilansöversättare. Kåserande talare Efter en kort bensträckare steg Ian Hinchliffe upp i talarstolen i den stora Hörsalen och satte igång med att klä av sig kavajen och slipsen bara för att bevisa att han inte hade tänkt sig att hålla någon alltför formell föreläsning. I tre kvart kåserade han om att sakna ord att beskriva känslor och ting och påminde åhörarna om att översättning egentligen inte handlar om ord utan om vad orden handlar om. Denna programpunkt blev en riktig publikfavorit! En trevlig avrundning på den informationsspäckade eftermiddagen blev minglet Foto: Tarja Koivunen i Hörsalens foajé. Allting tyder på att Hieronymusdagen har stor potential att bli en återkommande tradition i Lund det känns som om arrangemanget nu hittat sin form! Tack till huvudarrangörerna Inger Johansson (SFF) och Åsa Quensel Ahnfelt (SFÖ), paneldebattdeltagarna och alla andra aktiva som fick eftermiddagen att flyta på så fint! Aija Myllymäki INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, Nya och gamla projekt Många olika projekt är på gång inom Infogruppen. För att kunna fullfölja alla de uppdrag som vi har åtagit oss har vi varit tvungna att ta in förstärkning och även genomföra vissa förändringar. Profilgruppen har ombildats och Infogruppen har bildat en ny profilgrupp bestående av Britt-Marie Seex som sammankallande, Thomas Edholm, Inga-Beth Hinchliffe och Jeremy Lamb. Gruppen har en mycket viktig uppgift framför sig, nämligen att ta fram en grafisk profilmanual för SFÖ. Infogruppen vill ta tillfället i akt att tacka Terry Williams som hittills har varit sammankallande för Profilgruppen, för hans insatser och inte minst för det bildspel som han till stor del själv har tagit fram. SFÖ har deltagit i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg fem år i rad och kommer att delta även För närvarande är en ny B&B-grupp under bildande. Infogruppen anser dock att även andra möjligheter bör undersökas och tas fram när det gäller SFÖ:s deltagande på mässor. Därför har Infogruppen bildat en ny undergrupp, Mässgruppen, bestående av Klaus Wicke som sammankallande, Florina Tufescu-Fransson och Mireille Key. Om du har tips på en mässa som du tycker skulle vara intressant för SFÖ att delta i, hör av dig till någon i Mässgruppen. Kathrin Tengsand har fått förstärkning av Fredrik Vrang och Leona Axelsson med att sälja annonser i Facköversättaren och på webbsajten. En dataprojektor har köpts in för SFÖ:s räkning som komplement till den bärbara datorn. Båda finns hos Björn Olofsson. Kontakta Björn om du behöver använda utrusningen i något SFÖ-sammanhang. Nadja Chekhov FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 5

6 STUDENTSPALTEN Jessica Jansson, Ny i redaktionen 1 Jessica Jansson är vår nya redaktionsmedlem som tar hand om studentspalten. Här kommer en kort presentation av Jessica. Jag har studerat diverse språk (spanska, franska och italienska bl a) och översättning vid Stockholms universitet och Tolkoch översättarinstitutet. Andra kurser: ekonomi för tolkar och översättare och svenska som andraspråk. Har översatt Internetspel, skolförvaltningstexter bl a, men har ingen egen firma ännu. Har tidigare bott i Bryssel och Sevilla, Spanien. I december bosätter jag mig i Bryssel för anställning inom ECHO, Kommissionens biståndsorgan, för att på plats fortsätta utveckla förälskelsen i nederländskan och gamla bekantingen franskan. Får då chans att resa mer och på ett enkelt vis: 1 3 timmars avstånd till Europas huvudstäder... egentligen en vit fläck i EU-landet Belgien Vad tänker folk i gemen mest på när man nämner Belgien? Tintin, kanske. Bryssel, i många fall. Choklad och många sorters gott öl. Fina restauranger finns i Belgien, många av de bästa i Europa sägs det. Pedofili har det handlat mycket om de senaste åren, inte minst när det gäller Marc Dutroux-kidnappningarna med start år EU-institutionerna, förstås, och NATOhögkvarteren som ligger utanför Bryssel. (Se länkar nedan). Men hur mycket vet folk egentligen om Belgien? Inte mycket har jag upptäckt som häromdagen på besök hos belgiska vänner såg en film, The Alzheimer Affair (Alzheimer-fallet), som handlar just om pedofili och korruption på hög nivå inom den belgiska politiken. På baksidan av dvd-fodralet såg vi att originalspråket var belgiska, vilket för oss var ett nytt språk. För i ett land som har tre officiella språk (franska, nederländska och tyska) vore det väl praktiskt att ha ett språk som alla talar väl men detta existerar inte förutom i undertextningens förtrollade värld... Gå en språkkurs Ett sätt att lära sig mer om Belgien kan vara att studera språket på plats. Undertecknad följde i augusti en språkkurs i nederländska i Gent, eller som man lokalt säger: vlaams, flamländska. Detta är inte ett eget språk jämfört med den nederländska som talas i Holland. Enligt nederländska avdelningen vid Stockholms universitet: Skillnaden mellan nederländskan i Belgien och den i Nederländerna är jämförbar med den mellan svenskan i Finland och rikssvenskan. Dock kan skillnaderna vara stora även regionalt i Flandern, från by till by, och mellan olika län. Gent är en alldeles underbar (och ofattbart okänd) liten medeltida stad i norra Belgien, den delen som heter Flandern. Tänk: Riddarborg mitt i stan, många studenter, små gränder, uteserveringar, cyklar, kanaler, mysigare atmosfär än i Amsterdam, katedral, fina museer, god mat och vänlig lokalbefolkning som tålmodigt lyssnar när du försöker stappla dig fram på ett nytt språk. Vi var ett gäng från hela Europa, dessutom några indonesier, kanadensare och ryssar som tappert studerade nederländska i tre veckor i augusti. Brett utbud Kursen innehöll ett brett kurs- och utflyktsutbud, det var sex dagars aktiviteter i veckan med föreläsningar, sångkväll, filmdag osv. En fri eftermiddag hörde till ovanligheterna. Vi i gruppen lärde känna varandra väl då vi åt både frukost och lunch tillsammans. Ofta blev det gemensamma utflykter utöver de organiserade, som en tripp till kusten eller motion i simhallen. Något av det bästa var faktiskt en moddelen-wandeling i Verdronken Land van Saeftinghe, dvs. en lervandring i ett fint område i Holland nära den belgiska gränsen. Förutom en massa slirande runt i ren lera (!), fick vi smakprov på olika rötter och andra växter och vi tittade på små räkor och fåglar som lever i detta otroligt märkliga område. Allt detta inramat av så gott som flytande nederländska från tyskarnas sida till nästan enbart italienska från den mer ungdomliga gruppen italienska tjejer till mitt eget envisa tragglande av nederländska även med den andre svensken på kursen. Efter kursen är vi flera som har hållit kontakt och som fortsatt studierna vid olika universitet i Europa och resten av världen. Jag har dessutom anmält mig till tandem (utbyte av språk mellan två eller flera personer) för att fortsätta utvecklas i språket, med någon som talar det som modersmål. Det är just i början, i smekmånaden med språket så att säga, som det är allra roligast och det är då man bör passa på att suga i sig allt vad det nya språket har att erbjuda! Efter ett tag är det lätt att hamna på en blasé-nivå då det tar mer kraft att anstränga sig. Jag uppmanar dig att: Pluk de dag (fånga dagen) och lär dig något nytt! Jessica Jansson Läs mer om Flandern och övriga Belgien: tourism/index.htm (Gents officiella sajt) (Turism för yngre och för resenärer med lägre budget) Läs nederländska vid Stockholms universitet: Kurser i Holland och Belgien information från Taalunie: zomercursus_voor_studenten/ Gents universitet, sommarkursprogram: index.htm Information om filmen The Alzheimer Affair av Erik Van Looy: (Recension) (Officiell sajt, på nederländska) Om Marc Dutroux-brotten: BBC News: world/europe/ stm 6 FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006

7 BOKTIPSET Brett Jocelyn Epstein, Ny i redaktionen 2 Som ni säkert märkt har Brett Jocelyn Epstein tagit hand om Boktipset i de senaste numren. Hon är ett av våra nya tillskott i redaktionsgruppen. Här kommer en kort presentation av Brett: Jag kommer från Chicago. Jag har en BAexamen i litteratur och kreativt skrivande (alltså att skriva bl.a. noveller, romaner, essäer) från Bryn Mawr College utanför Philadelphia och en MFA-examen i kreativt skrivande från Queens University i Charlotte, North Carolina. Jag kom till Sverige för drygt fem år sedan eftersom jag hade lyckats hitta en underbar svensk man! Vi har nu precis flyttat till Wales där vi båda är doktorander Daniel i teoretisk fysik och jag i translation studies. Jag ska forska i översättning av barnlitteratur. Skriver och översätter Dessutom översätter jag från svenska till engelska, korrekturläser (avhandlingar, kokböcker, romaner, osv.) och skriver (artiklar om litteratur, mat, Skandinavien, kultur, m m). Jag har också skrivit tal, artiklar för uppslagsverk, läromedel, inkl. en bok Ready, Set, Teach: Creative, Ready-Made Lessons for the English Classroom som gavs ut av Studentlitteratur 2005). Under mina år i Sverige har jag undervisat i engelska på många skolor och företag i Skåne. Mina största intressen är språk, litteratur, kreativt skrivande, mat, etnologi. Jag läser väldigt mycket och är nyfiken och försöker lära mig nya saker varje dag. Böcker om språk jiddisch I förra spalten skrev jag om mina favoritböcker i engelska och latin. Jag vill fortsätta på temat med att diskutera två böcker om jiddisch. Jiddisch var språket för ashkenasiska judar (dvs. judar från europeiska länder förutom dem som fanns nära Medelhavet) och är som en gammalmodig tyska kombinerad med hebreiska, polska och andra språk. Under sommaren läste jag Words on Fire: The Unfinished Story of Yiddish av Dovid Katz och Outwitting History: The Amazing Adventures of a Man Who Rescued a Million Yiddish Books av Aaron Lansky. Jiddischens historia Words on Fire handlar om jiddischens historia. Tradionellt, skriver Katz, har judarna haft tre språk och tre språknivåer i allt de gjorde jiddisch som man talade hemma (det gäller för ashkenasiska judar, och inte för sefardiska judar, som talade ladino eller andra språk), hebreiska när man var i synagogan och arameiska för högutbildade och dem som lärde sig Kabbalah. Katz beskriver varifrån jiddisch kommer, hur språket skiljer sig från arameiska och hebreiska (t.ex. sågs jiddisch som kvinnornas språk och fick inte lika mycket respekt), litteratur på jiddisch, vem talar jiddisch i dag (mest ultraortodoxa judar, men det har också blivit trendigt att läsa språket), och mycket mer. Hans bok är tjock men lärorik och värd att läsas. Personligt om jiddisch Lanskys bok handlar om hans personliga resa med jiddisch. Lansky var doktorand i litteratur på jiddisch när han förstod att många gamla judar i USA, särskilt de som hade överlevt andra världskriget och som kunde jiddisch, började dö och att deras barn inte brydde sig om jiddisch eller om att spara böcker på jiddisch. De bara slängde böckerna och Lansky bestämde sig för att sluta på doktorandprogrammet för att få tid att rädda dem. Han startade National Yiddish Book Center i Massachusetts som ett slags centrum, bibliotek, resursplats och affär för böcker på jiddisch. Han har rest runt i världen för att rädda böcker för att sedan ge bort några av dem (till exempel till judar i före detta Sovjetunionen som inte hade tillgång till judisk utbildning eller judiska böcker). Hans äventyr med de 1,5 miljoner böckerna är intressanta, roliga, ibland sorgliga och nästan heroiska. Intressant läsning Jag hade inte planerat att läsa böckerna tillsammans som jag gjorde men jag tycker faktiskt att det var bra att göra det. Jag lärde mig först om hur jiddisch blev till och vad språket betydde och betyder för judarna och sedan läste jag om vad som har hänt med språket i modern tid och med böcker på jiddisch. Även om man inte kan ett ord jiddisch (men de flesta som kan svenska kan säkert förstå några ord!), är det spännande att lära sig lite om det språket, eller mamaloshen. Om du har favoriter eller förslag på intressanta böcker om ett språk och dess historia/kultur, hör gärna av dig! Brett Jocelyn Epstein Anglicismer inom översättning Vi pratar ofta och länge om s.k. anglicismer inom översättning och skriverier. Men problemet är inte nytt på något sätt. Just nu läser jag igenom delar av Swen Lagerbrings Sammandrag af Swea = Rikes Historia (1779) och i den fjärde delens tredje avdelnings 87:e sida hittar jag följande fotnot: Man bör bedja om ursäkt, at man brukat et owanligt ord (sjelfwisk), då man talar om owanlige egenskaper. Det strider aldeles intet mer emot Swenska Språkets art, än selfish emot Angelskans; är och intet aldeles af samma betydelse som enwis, fast det kan wara i någon skyldskap dermed. (Stavning och bruk enligt originalet.) För tvåhundratjugosju år sedan, m.a.o. skulle vi språkpetimätrar ha känt oss helt hemmastadda. Insänt av Sven Borei FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 7

8 Julstök och bök Jag minns med glädje julfirandet när jag var liten. Förväntan som infann sig redan kvällen innan själva julafton, det var inte många timmar man lyckades sova, särskilt inte när min syster och jag låg och viskade i mörkret om vad vi trodde skulle hända nästkommande dag. dag har jag själv barn som älskar julen I och kanske framför allt julstöket innan, min son Rasmus skulle gärna vilja plocka fram julpyntet redan i oktober, varför vi har kompromissat, så redan i mitten av november åker adventsstakarna fram. När första advent närmar sig får han lov att plocka fram lite tomtar, men granen, den klär vi inte förrän kvällen före julafton. Pirrig väntan Precis så gjorde mina föräldrar och det var ju definitivt pirrigt när vi hörde pappa och mamma tissla utanför vår sovrumsdörr, när de så tyst som möjligt försökte smuggla in granen, hänga upp julbelysning och pynta grenarna med kulor och våra egenhändigt pysslade hjärtan och smällkarameller. Å, denna ljuvliga väntan! Tidigt, tidigt smög vi upp och öppnade sovrumsdörren och även om vi inte kunde se in i vardagsrummet, kunde vi känna den omisskännliga doften av gran. På den tiden fanns det inga timers, men väl en levande sådan i form av pappa som smög upp tidigare än oss och tände julgransbelysningen. Det var med stor spänning vi kikade in i vardagsrummet och den sparsmakat dekorerade julgranen med tindrande juleljus var så vacker och det är den bild som för evigt har etsat sig fast i mitt huvud och som jag förmodligen försöker förmedla på mitt sätt till mina egna barn. Vi klär granen kvällen före julafton och tidpunkten för själva insmugglandet och pyntandet har blivit senare ju äldre barnen blivit och vår gran har blivit mer och mer pyntad med åren. Vi har till och med en smällkaramell som äldsta barnet, som i dag är trettio år, gjorde när han gick i lågstadiet. Längst ned på granen hänger därför allsköns smällkarameller, till katternas stora förtjusning det har varit en och annan räddningsaktion när katterna fått för sig att bolla med dessa. På eftermiddagen är det dags för julmat. I mitt barndomshem åt vi lutfisk med vit sås och kokt potatis på julafton och skinka först på juldagen (och julskinkan serverades i tjocka varma skivor med vit sås och ärter). Jag har försökt introducera lutfisk på vårt julbord i dag, men det slutar oftast med att jag själv får äta lutfisk i flera dagar. Istället dukar jag upp skinka, julkorv, prinskorv, Janssons frestelse, lax, brysselkål en uppsjö av plockmat som verkar växa underifrån och mer lär det väl bli när även andra länders mattradition kanske blandas in. En jul försökte jag introducera lite finsk mattradition på julbordet, jag gjorde en kålrotslåda som jag tyckte kunde passa till all den feta maten. Jag trugade och familjen tog snällt varsin sked av denna välgräddade kålrotslåda men efter middagen, när tallrikarna skulle in i diskmaskinen låg den där lilla klicken kålrotslåda kvar på alla tallrikar utom min egen... Julklappsöppning Efter maten, Kalle Anka på tv och en och annan apelsin och nöt är det så dags för julklapparna. När jag var liten fick vi en eller möjligen två julklappar var. Vi fick själva lite pengar som vi kunde köpa julklappar för och min bror tänkte till lite extra och köpte något som han tyckte var jättefint till pappa. Ett litet paket som pappa med nyfikenhet öppnade och i en liten låda låg en leksaksbil, precis en sådan som min bror själv gärna ville ha. Pappa tackade så hjärtligt och längre fram på kvällen blev det ju min bror som lekte med bilen. Vi barn var inte vana vid alltför påkostade julklappar, det brukade mest handla om strumpor och böcker, men en julafton fick jag en jättefin och stor docka i julklapp och något så påkostat hade jag aldrig fått förut, jag blev oerhört förvånad och vågade knappt leka med dockan. En jul samlades syskonen med familjer hemma hos min mamma och pappa för att fira jul och redan innan hade vi bestämt att ingen skulle köpa någon julklapp som kostade mer än tio kronor. Det var inte det lättaste att hitta julklappar för så lite pengar, men när det väl lossnade hittade jag jättebra julklappar. Jag själv fick bland annat en jättebra tvättsvamp som jag använde i många år till bilen och ett halvlitersmått i plast. Jag gav min syster en flasköppnare och min svåger fick en flugsmälla, mycket praktiska julklappar och den julaftonen skrattade vi länge och väl! Glöggdoftande kök Något annat som hör till mina traditioner är när jag gör glögg på svagdricka till julen. Nu har jag gjort det i så många år att det går som på räls. Jag har en stor hink stående i köket från början av november och där får den stå tills den har jäst färdigt efter jul någon gång nu protesterar säkert någon vän av ordning då är ju inte glöggen färdig till jul! Men se, jag har glögg som jag gjorde förra året stående i garaget, färdigjäst och där har den lagrats i ett helt år. Den är stark och mycket omtyckt och jag har gjort glögg varje år i säkert tio års tid, men vi hade ett avbrott i produktionen ett år. Det var för ett par år sedan när vi skulle byta armaturer i köket och vi hade anlitat en elektriker som vi känner och han skulle göra bytet en dag när ingen av oss var hemma. När jag kom hem tyckte jag att det luktade lite väl mycket glögg innanför dörren och ännu konstigare var det att glögghinken stod i badkaret. Nivån i den var betydligt lägre än vad jag mindes och dessutom flöt det omkring skräp på ytan. Mycket underligt tyckte jag och gick ut i köket och fastnade med strumporna i något riktigt klibbigt. Nej! Elektrikern måste ha vält hinken och sedan försökt rädda det som räddas kunde, jag ringde min man som fick ringa elektrikern och fråga. Jojo, elektrikern skulle ta en stol för att ha något att stå på när han skulle 8 FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006

9 sätta upp en armaturskena och eftersom hinken stod under den kan man ju räkna ut resten. Han fick panik och skrapade upp det han kunde och torkade med papper upp det synliga. Det året fick jag slänga glöggen på komposten och så fick det bli köpeglögg. Ett par dagar efter den händelsen skulle jag dammsuga och när jag startade den lät den mycket konstig och en doft av glögg spred sig i hallen... hela röret var klibbigt, påsen var brun och klibbig och motorn i dammsugaren lät allt annat än frisk... den snälla elektrikern hade försökt dammsuga upp glöggen, suck! Med denna lilla julsammanfattning vill jag önska er läsare en riktigt fröjdefull och skön jul! Julälskaren Heidi Vuoppola Ylvas glögg Görs tre veckor före jul. 5 liter svagdricka 5 mellanstora potatisar 2,5 kg socker 0,5 kg russin 1/2 dl hela nejlikor 1 bit ingefära 1 liten påse hel kardemumma 50 gram jäst Skala potatisen och skär den i bitar. Blanda alltsammans i en stor hink och täck med en handduk. Låt stå i rumstemperatur i tre veckor. Sila brygden och häll upp på flaskor. Servera glöggen varm med russin och skållad och skalad mandel på julafton! (Göteborgs-Posten) Heidis tips: Lägg gärna i en kanelstång också och täck hinken med plastfilm. Det är svårt att hitta hel kardemumma i kryddhyllan, men det går lika bra med kardemummakärnor. Jag brukar inte sila brygden för då följer bottensatsen med, utan jag brukar använda hävert för att undvika att röra runt för mycket i botten av hinken. Mitt liv som översättare en typisk dag Jag fick förfrågan om jag ville vara med och bidra i Facköversättaren under rubriken En typisk dag i mitt översättarliv. En typisk dag vad trevligt tänkte jag, så storartat som jag trivs med denna verkligt särskilda livsföring. Men ack det är inte så lätt, det kan hända mycket på en dag och bara 600 ord till förfogande! Översättaryrket blev ett lätt val 1989, när Sverige vände sig mot EU och jag ingick som en naturlig del efter ett 25-årigt skiftande arbetsliv i olika länder och yrken där främmande språk, främst tyska och engelska förekom. Det skymtade en ny stor bransch vid horisonten genom Sveriges planerade inträde i EU. Beslutet att bli min egen var lätt och den enskilda firman sjösattes i april 1989, paradgrenarna blev verkstadsteknik och sjöfart. Omgående upptäckte jag att det finns minst två kategorier typiska dagar dagen A och dagen B. Dagen A är den när jag efter frukost startar datorn, ser efter vad som finns i e-posten, ringer eller skriver svar på frågor. Beroende på vilken dag i månaden det är, betalar jag fakturor som förfaller och om det är mitt i månaden gör jag momsdeklarationen färdig och betalar skatten. Allt via min banks betalningssystem som jag haft i många år och tycker är ett alldeles utomordentligt effektivt sätt att betala räkningar på. Lätt och snabbt tar jag fram ett antal rapporter, snyggt och översiktligt uppställda för vidare befordran till min revisor. Sedan börjar jag med det som jag egentligen ska göra och fyller dagen med bearbetning av mina egna inneliggande översättningsuppdrag med full kontroll på vad jag gör och hur långt jag kommit. Jag söker produktinformation på nätet, ringer eller e-postar någon fråga till den ansvarige handläggaren hos beställaren av översättningen och kan sedan bygga på den nya ordlistan anpassad till uppdraget. Jag kompletterar mina ordlistor i WordFinder och egna Excel-baserade flerspråkiga ordlistor med nya frekventa ord eller hela fraser. Listorna har tre spalter med samma ord på svenska, tyska och engelska som sedan går att sortera om beroende på vilket språk jag översätter från. Tänker att jag nog snart behöver ett översättningshjälpmedel. Dagen A är också den dagen när jag inte glömmer bort att äta lunch och när jag klarat det antal ord/filer som planerats, kan lämna kontoret med känslan av att ha åstadkommit något konstruktivt och bra. I slutändan ser jag konturen av en nöjd kund. Så har vi Dagen B som bara har två lägen, nämligen Full fart fram avbrutet av Full fart back för att använda ett par målande sjöfartstermer. Dagen B mejlade ett bokförlag och ville ha pris på flera objekt om flera hundra tusen ord. Dessutom inkom förfrågningar från två presumtiva kunder om översättning mellan andra språk än mina. De senare ville ha en offert på stående fot till ett mycket lågt pris och med leveransdag helst i morgon Full fart fram alltså. Kontaktade några kollegor med lämplig profil som hjälper mig när de är lediga, om pris och andra villkor. Skriver offerten, skickar den via e-post. Ingen reaktion från kunden ännu sent på eftermiddagen. Full fart back alltså. Inget händer, ringer upp den som begärt anbudet. Förhoppningsvis ska vi kunna komma överens om villkoren, hinna skriva en bekräftelse, underrätta översättaren och arbetet kan börja Full fart fram. Vet inte, kom igen på måndag! Ibland händer det att trots mycket ståhej, bidde det inte ens en tumme Stopp i maskin. Ann-Sofie Flyrén FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 9

10 Språkgrupperna Samordnare: Lisbeth Mejer, , BALTISKA Kontaktperson: Loole Hagberg , Blandad matkultur Den estniska matkulturen är ett sammelsurium av sina egna och andra länders maträtter. Genom sitt geografiska läge har Estland erövrats av både svenskar, danskar, polacker, tyskar och ryssar, vilket även haft stort inflytande på mattraditionerna. Om man jämför den estniska och svenska matkulturen kan man tydligt se att den svenska maten använder betydligt mer socker i de dagliga rätterna, medan de syrliga smakerna än i dag dominerar den estniska matlagningen i form av t.ex. surdegsbröd, syrade grönsaker, marinerad svamp och inte minst surkål som har en central plats i det estniska hushållet, i synnerhet i juletid. Det sägs att det estniska julbordet förr i tiden skulle innehålla 9 12 olika rätter. Till julfestligheterna slaktades det alltid en gris, vilket gjorde att maten ofta bestod av fläskkött och blodkorv tillsammans med surkål, potatis, bönor och kanske till och med gröt. Än idag äter man blodkorv, skinka och surkål på julafton och för den som känner sig manad att sätta en estnisk prägel på det svenska julbordet vill jag ge ett utmärkt recept på hur man själv kan göra surkål. Surkålen avnjuts bäst med julskinkan, potatis och lite senap. Recept på surkål Man behöver 4 kg vitkål, 3 strukna msk grovt salt och 1 1/2 msk kummin (för den goda smaken och för att lugna magen). Strimla kålen fint och lägg hälften i en glas- eller plastburk. Strö på salt och kummin och stampa kålen tills den börjar safta sig och mjukna. Om kålens egen saft inte räcker till, tillsätt ca 1 del vatten blandat med 2 msk fil för att påskynda syrningen. Fyll på resten av kålen, salt och kummin och stampa igen tills saften täcker kålen. Lägg på ett fat som tyngd och täck burken med lock. Efter 3 4 dagar i rumstemperatur är kålen syrad. (Källa: Roosme, E: Estnisk mat). Det ska inte förnekas att jäsningen kan medföra lite märkliga dofter under ett par dagar. Den som vill skona familjen kan därför istället gå till den nyöppnade affären JES Estniska delikatesser på Norra Stationsgatan 49 i Stockholm och köpa en burk estnisk surkål där istället. Då är det bara att värma, äta och njuta! Linda Martinsson Zuccato ENGELSKA Kontaktperson: Susan Larsson Emergency Services Translation When is a kris not a crisis? When are olyckor not accidents? When is a katastrof not a catastrophe? When is a räddningsledare not a rescue leader? Well, almost always. These are just four commonly mistranslated terms in the field of emergency services and authorities translations. As communications improve and cooperation increases between global, national and regional emergency services and authorities, we simply must use the English that is used in the English-speaking world. Gone are the days when Swedish authorities/companies can rely on Swenglish or traditional, yet incorrect and quite often also out of date, translations. When I started work as an English teacher and translator at the Swedish Rescue Services Agency in 1997, one of my first jobs was to update the glossary of the five-part Rescue Services Handbook. When I asked the project manager, Why have you translated räddningsledare as rescue leader? he replied, That s how we ve always translated it. Enough said! The uphill struggle for the acceptance of correct emergency services English had begun! Now, to answer the questions above. The correct translations, always depending on context, of course, are: kris = emergency; olyckor = a) emergencies b) incidents & accidents c) accidents & emergencies; katastrof = disaster; and räddningsledare = incident commander. The source of texts is always a big clue. Is the source an emergency service, a government authority, a company? For example, if I m working on a text from a municipality and they use the term krisledning I can almost be certain they mean crisis management. However, the same word in a report describing operational work at a major incident I will translate as emergency command. So ledning in an operational context is always command or command & control ; in an administrative context, management. Source and context are vital, so look up the websites of the emergency services and their authorities in the UK and USA. Also have a look at where we have some English pages with lots of useful terminology, as well as my Command & Control Glossary. Always try to find an existing translation for the same thing first, before you start creating new terms. Now, some tips to show how context can help. For example, in this field, the word olycka is really only ever translated as accident when it is qualified in Swedish, i.e. trafikolycka = road traffic accident ; fallolycka = a fall; tågolycka = train accident. Two important words that crop up all over the place are räddningsinsatser and insats(er). The standard translations are: insats(er) = operation(s); räddningsinsatser = emergency response operation(s) or just emergency response [only used to refer to the work of the emergency services in their own country and never used to refer to overseas operations]. For overseas we use the terms hjälparbete, hjälpinsats(er) = aid/relief work/mission(s). The term räddning is also tricky: it should only ever be translated to rescue when the text is actually about a rescue and when the word räddning appears on its own. Terms change in meaning or often have more than one meaning and new terms appear on a regular basis. One word that is often misunderstood, even by Swedish speakers, is räddningstjänst. This is because the now repealed Rescue Services Act used the word in two distinct ways: 1, as fire brigade and 2, as the services a fire brigade was obliged by law to carry out. The Civil Protection Act (Lagen om skydd mot olyckor), which replaced it, almost removed this confusion but not completely. Here are some of the newest terms 10 FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006

11 coined in the last couple of years: Skärsläckare = cutting extinguisher Framskjuten enhet = first response unit MIMMS = Major Incident Medical Management and Support (the term MIMMS is used by the Swedish ambulance and medical services; they haven t attempted a translation). Also, over the years I ve had to create translations for many terms that have never before been translated or translated correctly, so let me leave you with one, a real mindbender, that s been around for a long time vägvalsstyrning (context: dangerous goods transportation). Serious attempts and wild guesstimations in an to The prize, if you re right? My undying admiration! James Butler Swedish Rescue Services Agency FINSKA Kontaktperson: Laura Koskela , Finsk matglädje Här kommer några finska recept inskickade av Laura Koskela, de finns även omnämnda i Heidi Vuoppolas artikel om julen. Verkligen värda att pröva! Finsk morotslåda 1 1/2 dl risgryn 1/2 tsk salt 3 dl vatten 7 dl mjölk 6 7 ganska stora morötter 1/2 dl ströbröd 1 dl grädde ca 1 tsk salt 1/2 tsk riven muskot 2 ägg 1 msk margarin eller smör Koka risgrynen i det saltade vattnet ca 10 minuter. Häll i mjölken, koka upp och låt sjuda till gröt, ca 40 minuter. Koka morötterna mjuka i lättsaltat vatten, kör dem sedan i mixer eller matberedare till en slät massa. Låt ströbrödet svälla i grädde och blanda i kryddor och ägg. Blanda gröten, morotspurén och ströbrödsblandningen. Häll i smord form, klicka på margarinet och strö på lite ströbröd. Grädda i 175 grader i en timme. Finsk kålrotslåda 1 kg kålrötter (2 stora) 2 dl ströbröd 2 dl grädde 1 dl sirap 1 1/2 tsk mald ingefära 1 msk salt 1 ägg Skala och skär kålrötterna i stora bitar och koka dem i lättsaltat vatten under lock tills de är mjuka. Låt ströbrödet svälla i grädde. Häll av kålrotsspadet men spara det. Mosa kålrotsbitarna eller mixa dem. Blanda ströbröd, mixad kålrot, sirap samt mald ingefära, vitpeppar och salt. Vispa upp ägget lätt och tillsätt det. Späd med spadet till lös konsistens. Sätt ugnen på 175 grader. Häll massan i en smord ugnsfast form. Strö över ströbröd och mönstra ytan med en gaffel. Lägg några smörklickar ovanpå och grädda i 1 1/2 2 timmar. Finsk potatislåda 2 kg vinterpotatis 4 5 msk vetemjöl 7 1/2 dl mjölk 1 msk socker 2 3 msk smör 3 tsk salt Koka potatisen med skal, men utan salt. Skala potatisen medan den är varm. Mosa den med vetemjöl och socker. Låt potatismoset stå över natten (minst 3 timmar). Tillsätt mjölk, salt och smör och blanda väl, (gärna med elvisp). Häll över i två formar med höga kanter. Grädda i 3-4 timmar i 150 graders ugnsvärme eller över natten i 90 grader. SPANSKA Kontaktperson: Gisela Thunberg , Vår kollega Joaquín Moya tar upp ett återkommande dilemma för det spanska folket: Ska man översätta ortsnamn eller ej? Topónimos represores La caída del régimen de Franco en España, hace ahora más de 30 años, trajo consigo un cambio considerable en el panorama lingüístico. Los otros idiomas del país (catalán, gallego y vasco), duramente perseguidos durante la dictadura por antiespañoles, se vieron por fin liberados de esa estúpida política represiva. El desarrollo del sistema de autonomías (regiones con amplias competencias) de España ha permitido durante este tiempo un cierto florecimiento de dichos idiomas en sus respectivas comunidades, en las que se han incorporado en pie de igualdad con el castellano. No obstante, la convivencia entre éste y los demás idiomas oficiales no está exenta de fricciones. Ello se aprecia claramente en algo tan sencillo a priori como son los topónimos de las regiones referidas. Para quien haya vivido o conozca bien España sabrá que se trata de un tema con una profunda carga política, que provoca fuertes reacciones. Personalmente me resulta bastante cómico que en un intento de congraciar a las autonomías con lenguas propias, en muchos medios (sobre todo, de tendencia progresista) se haya impuesto como praxis recoger el nombre de las localidades en la lengua regional. El País, diario redactado en castellano, escribe, por ejemplo, Girona, Ourense, Gasteiz (por Gerona, Orense, Vitoria), como si la utilización del término español supusiera un insulto a la especificidad de sus lenguas autóctonas respectivas. El asunto ha llegado a tal extremo que el uso del topónimo castellano (cuando te expresas en español) en ciertos sectores hace levantar contra ti sospechas de ultraderechismo y afán represor. Esta práctica, además de completamente absurda, refleja, en mi opinión, un mal escondido sentimiento de culpabilidad, donde el que paga el pato es la pobre e inocente lengua, y, para colmo, consigue el efecto justamente contrario, a saber: restar validez a los otros idiomas con un falso paternalismo. Por qué si no decimos Londres, y no London; Estocolmo, y no Stockholm? Porque nadie duda de que el inglés o el sueco son idiomas tan legítimos como el español. Hay algún sueco que por ello se sienta herido en su orgullo nacional? Es que el catalán, el gallego o el vasco no pueden ser tan válidos como, por ejemplo, el inglés, el sueco o el español? Como digo, este tema trasciende el idioma y alcanza tintes claramente políticos, lo cual ciertamente es una pena. Joaquín Moya FACKÖVERSÄTTAREN 6/

12 Fikon och svenska schweizare på planeten USA Vad har SFÖ för systerorganisationer i världen egentligen? Ja, man kan se många av dem på vår hemsida under Utbildning/Systerföreningar. En av dem är American Translators Association (ATA). ATA är uppdelat dels i divisioner (divisions) efter land eller region (samt en för översättningsbyråer) och dels i lokalavdelningar (chapters) efter var i USA man bor. David Rumsey från Seattle på den nordamerikanska västkusten är ordförande för den nordiska divisionen. David var med i Stenungsund i maj för att nätverka och berätta om hur nordamerikanska byråer arbetar, vilka förutsättningar som gäller samt vad vi svenska (eller europeiska) översättare ska tänka på om vi vill samarbeta med amerikanska byråer. David vill gärna förtydliga en väldigt viktig detalj för oss som oftast kan minst två, tre språk flytande: USA är en enspråkig del av världen. Han jämför till viss del med Kina: marknaden är underutvecklad och man behöver bara ett språk för att klara sig, även om det finns fler språk i landet. De oftast förekommande språken i övrigt, de som både folk i allmänhet och byråer i synnerhet har bäst koll på, är fikonen, FIGS: franska, italienska, tyska (German) och spanska. Även de stora asiatiska språken växer på den nordamerikanska marknaden. Få översättare från engelska till svenska I hela USA finns såvitt ATA har kunnat kartlägga färre än 50 personer som översätter från engelska till svenska. Det är inte heller många som översätter från svenska till engelska och det gör att marknaden även välkomnar européer som kan svenska och de andra nordiska språken. Men för att kunna komma in på marknaden måste vi lära oss vad byråerna tittar på när en ansökan kommer in. Förvånansvärt för de flesta (kanske alla) SFÖmedlemmar är att det inte är kvalitet utan snabbhet som räknas. David säger att ATA visserligen gör vad de kan för att avmystifiera andra språk än engelskan och försöker utbilda projektledare på byråer och andra som behöver det i sådant som skillnaden mellan schweiziska och svenska, danska och nederländska (Danish/Dutch) etc, men att det ändå är så att de flesta som ska hantera en översättning inte har en susning om vad det kan tänkas stå och således inte kan bedöma kvaliteten och därför prioriterar snabbhet framför kvalitet. Däremot får en snabb översättare gärna vara dyr! Än en gång betonar David att USA är en enspråkig värld trots den stora spansktalande befolkningen, och att de flesta anser översättning vara ett nödvändigt ont. Själv tänker jag på den uppståndelse som en spansk version av USA:s nationalsång skapade när den nyligen spelades in och spreds i radio och TV där borta. Att översätta nationalsången ansåg många vara närmast en hädelse. Egenhjälp Vad kan vi då göra för att få en amerikansk byrå att bli intresserad av våra tjänster? Ett första steg är att göra om ditt CV till en s.k. resumé. En amerikansk resumé är maximalt en A4-sida lång, den bör inledas med din(a) språkkombination(er) och kontaktinformation och fortsätta med de 3 till 4 senaste ställena du har arbetat på, alternativt större projekt du har genomfört, några korta rader om din utbildning samt förstås en eller ett par referenspersoner som kan kontaktas. * Använd punktuppställningar! Ingen läser prosatext i en resumé! Använd gärna lite färg och form men det är aldrig lämpligt att sätta in ett foto. Det finns så många förbud mot diskriminering att foton liksom har blivit bannlysta för att man inte ska kunna anklagas för att ha diskriminerat någon på grund av hudfärg eller ålder. * Skriv inte heller upp din ålder! Projektledarna du har kontakt med kanske frågar artigt hur du har haft det i helgen men de bryr sig verkligen inte om det utan det är fraser som ingår i vanligt hyfs och du bör inte ge dem några personliga detaljer. * Skriv gärna upp ett eller ett par specialområden som du vill framhäva men även om du kan översätta det mesta inom flera områden, så skriv upp så få speciella som möjligt i din resumé och om du får napp hos en byrå och levererar bra texter, så kommer du att automatiskt att tillfrågas om andra områden senare. * Glöm inte heller att översätta så mycket som möjligt i din resumé till engelska. Att du är med i Sveriges Facköversättarförening säger ju inte en amerikan något, men om du skriver att du är medlem av the Swedish Association of Professional Translators så förstår läsaren i alla fall vad det är även om föreningen i sig är okänd för honom eller henne. Översätt även namn på de företag du har arbetat för om det går. Ju lättare det är att förstå, desto högre upp i databasen kommer du. Skräckexempel David har gjort pedagogiska exempel i utbildningssyfte: ett skräckexempel på en (påhittad) resumé och ett bra exempel. Självklart ska du bifoga din resumé till ett kort brev där du beskriver i löpande text vem du är, vad du gör och varför de ska anlita just dig. * Var aldrig rädd för att skryta i kontakten med amerikanska byråer! * Påminn dem om din existens! Bara för att du har hamnat i en databas behöver du inte få jobb! Om du påminner dem om ditt första brev genom att ringa och sedan skickar information när du har uppgraderat din utrustning, när du kanske har tagit någon mer examen, börjat använda fler språk eller liknande, samt naturligtvis skickar kort till jul och gärna andra högtider, så kommer de ihåg dig. Ett annat problem, förklarar David, är att omsättningen på översättningsbyråpersonal är väldigt hög. Själv har han arbetat i tre år på en byrå och fyra år på en annan, och anses enligt nordamerikanska mått därmed vara veteran i sammanhanget. Detta är alltså ännu en anledning till att du bör påminna om din existens. Den projektledare du hade kontakt med sist kan ha slutat sedan du fick ett uppdrag senast. Forts. på sidan FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006

13 ENKEL MATEMATIK annonsera i Facköversättaren och nå hundratals översättare... Nominering av Årets SFÖ:are Under SFÖ:s konferens 2007 kommer ett pris att delas ut till Årets SFÖ:are. Detta pris delas ut till en person som gjort en extraordinär insats för föreningen, dess medlemmar och/eller översättaryrket. Vi tar tacksamt emot din nominering med motivering per e-post till senast den 31 januari 2007 De fem bäst motiverade nomineringarna presenteras i nästa nr av FÖ. Vinnaren utses av sittande konferensgrupp och presenteras under banketten 5 maj Översättaren som specialist FACKÖVERSÄTTAREN 6/

14 Forts. från sidan 12 Om vi nu har fått kontakt med en byrå, hur ska de kunna veta vad vi går för? Ja, för att bli medlem i ATA måste man avlägga ett översättningsprov. Dock ber nu David oss om hjälp. Det finns nämligen inget prov för översättare varken till eller från svenska! Inte heller finns det från engelska till danska, till eller från norska eller till/från isländska. ATA:s nordiska division har arbetat med detta länge och de behöver dels 50 intresseanmälningar per språk för att göra proven, dels personer som kan vara med och skapa proven och slutligen personer som vill granska provöversättningarna när de väl är gjorda. Är du intresserad av att hjälpa ATA med utformning av prov mellan engelska och svenska (båda riktningarna), kan du skicka ett e-brev till Thor Truelson på adressen och berätta hur du vill hjälpa till. David påminner om tidsskillnaden och om att USA är ett land av flera delstater som är synnerligen oberoende av varandra. Om du är inne på IT-översättningar t.ex. bör du börja med att kontakta byråer i Kalifornien. Är det däremot juridik som du är specialist på ska du hellre kontakta byråer i Washington och New York. Är dina texter oftare mekaniskt lagda så är det de stora industriområdena i mitten som är mest aktuella. Framtida partner Så var hittar vi de byråer som kan bli våra framtida partner? Det enklaste tycker David är Gula sidorna, alltså på Internet. Där kan man söka uppdelat på stat och verksamhet precis som på den svenska Internetversionen av Gula sidorna. Även ATA har en databas man kan söka i och flera länkar att leta vidare på kan du se här nedan. Pris, då? Ja, i USA är det något man avtalar från gång till gång. Vår amerikanske kollega rekommenderar att en nordisk översättare inte går under tio amerikanska cent, 0,10 USD, per ord i målspråket. Dessutom är det alltid bäst att du gör din egen ordräkning för det är sällan en byrå har gjort det åt dig. Hur ska man då få betalt? Att lösa in en amerikansk check i Sverige kan kosta 500 kronor och amerikanska företag har svårt för att göra banköverföringar. Ja, prata med projektledaren och fråga om 14 FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 du inte kan få en banköverföring ändå, tipsar David. Tänk då på att man behöver veta vilket lokalkontor du är inskriven på och det kallas branch (t.ex. är undertecknad kund på Mariaplans lokalkontor av Swedbank i Göteborg och då är det min branch bank ). Det smidigaste är ändå att använda sig av en internationell Internetbank där Paypal är den absolut största men även har konkurrens av t.ex. Moneybookers. Dit kan man betala in med ett bankkort eller med banköverföring och har man fått pengar insatta av t.ex. en översättningsbyrå på sitt konto där kan man få det överfört till sitt betalkort eller sitt bankkonto mot en jämförelsevis låg summa. Man kan även handla i vissa större Internetbutiker med sådana konton. David ger exemplet amazon.com där man kan handla facklitteratur, musik och en del kontorsmaterial. Betalningstips Om man inte får betalt, då? Ja, även då har David tips till oss timida nordbor. Dels bör man alltid skicka påminnelsebrev. Det anses inte oartigt utan är helt normalt i det stora landet i väster. Har en räkning inte betalats i tid, skicka omedelbart ett påminnelsebrev. Glöm inte ränta på pengarna! Dröjer det längre kan man hota med att anmäla företaget till Better business bureau som finns på Internet under och är en organisation där man kan anmäla företag som beter sig illa på olika sätt. Man kan även leta där innan man påbörjar ett arbete med en amerikansk byrå eller ett företag för att se om de har fått på sig några anmärkningar. Även översättarportalen ProZ.com har en liknande lista men tyvärr måste man vara platinamedlem på ProZ.com (vilket kostar pengar) för att söka företag och vilka kommentarer de har fått på denna s.k. Blueboard. Hela presentationen som David visade i Stenungsund (med exempel på bra och dåliga resuméer, m.m.) finns på / / ppt/frame.htm (gå annars till hans hemsida och klicka på länken, den finns med längst ner på förstasidan ett tag framöver.) Ställen på Internet där du kan lägga in ditt cv/din resumé och en presentation är: Irene Elmerot MEDLEMSNYTT Vi är nu sammanlagt 929 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna in i SFÖ: Sofia Boda...Malmö Catherine Brix...Djursholm Görel Bylund Segerdahl...Uppsala Sara Erlandsson...Lerdala Mary-Rose Hoja...Täby Emily Jamison Gromark...Malmö Diana Kapitanska...Sundsvall Ann Larsson...Stockholm Christiane Lindner...Sävedalen Elin Nauri...Stockholm Marja Numminen-Rana...Kista Johanna Ollén...Lund Sofia Pettersson...Malmö Mikael Tryman...Malmö Elisabeth Åkeson...Lerum Anders Moxness...Västerås Kasper Andersson...Sundbyberg Lars Lindh...Varberg Eva Heljesten...Vallentuna Helena Hoppe...Järfälla Madeleine Ewert-Jonsson Västra Frölunda Charlotte Johansson...Lidhult Malin Johnsson...Älta Avliden: Olga Makranci har avlidit. Hon slutade som medlem i SFÖ Hon har tidigare varit styrelsemedlem i SFÖ och föreningens sekreterare. Nästa nummer av Facköversättaren kommer ut omkring den 22 februari. (manusstopp den 17 januari) En ny fullspäckad tidning med intressanta artiklar tack vare våra fantastiska SFÖ-skribenter! I nästa nummer kommer Eva Gustavsson att skriva om hur vi får ökat självförtroende. Bengt- Ove Andersson delger er en dag ur sitt liv och Irene Elmerot ger oss en rapport om ProZ.comkonferensen i Edinburgh. Om du sett eller hört något du vill att vi skall skriva om eller ta in i Facköversättaren, skicka det till:

15 Att få bra betalt för sitt arbete Skaffa rätt image så betalar kunderna bättre Vi hade i våras en diskussion om priser på översättningar på sfoe_debatt. Det var inte första gången men det var som vanligt lärorikt. Att veta att man har kolleger som arbetar för 50 % högre pris än man själv kan användas för att räta på ryggen och bli tuffare i förhandlingar. Det är till fördel för oss alla om vi kan höja det allmänna prisläget och gärna också den allmänna statusen på vårt yrke. Hitta rätt kunder Det som jag och många med mig har trott är att det gäller att hitta rätt kunder som är beredda att betala ett bra pris. Jag har så småningom kommit fram till att detta är en sanning med modifikation. Naturligtvis finns det byråer som har som helig princip att aldrig betala mer än en krona per ord eller 11 eurocent. Dem kan vi lämna åt sitt öde. Varför tror jag då att det inte bara handlar om att hitta rätt kunder? En tankeställare var när jag hade en inledande diskussion om samarbete med en tysk byrå. De meddelade bl.a. att de betalar mellan 0,6 och 1,2 euro per rad för översättningar. Vad berodde denna stora spridning i pris på? Jag kom av olika anledningar fram till att det hade sin grund i hur bra respektive översättare förhandlade och kanske även villkoren i övrigt. Tankeställare En annan tankeställare var hur någon enstaka byrå som tidigare förhandlat hårt nu betalar 14 cent utan att gnälla mycket. Vad handlar det då om utöver att hitta rätt kunder? Jo, det handlar om att skapa sig en framtoning som gör att kunderna betalar ett bra pris utan att pruta. Självförtroende, självkänsla, status, förtroendeingivande, gediget arbete, tillförlitlighet är några nyckelord här. Ett väl utfört arbete är en viktig del, men minst lika viktigt är det att få folk att tro att man gör ett gott arbete. Allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt sjöng man för några decennier sedan. (Och mycket riktigt, numera finns det konserverad gröt att köpa i affärerna.) Ett högt pris i sig är också god marknadsföring. Tar hon så bra betalt, så måste hon vara bra om hon ska kunna sälja något. Tänker vi inte alla så att det som är dyrt borde vara bättre åtminstone i något avseende? Men det finns också ett men här är vi mest ute efter ett högt ordpris eller ett högt timpris? Det tar lång tid att korrekturläsa noggrant så att man kan leverera en god översättning. Om man slarvar ihop 3000 ord på en dag och säljer det för 1 kr per ord tjänar man mer än om man gör en noggrann översättning av 2000 ord och säljer det för 1,30 per ord. Vilket som passar en själv bäst måste man väl känna efter beroende på vilken personlighet man har och var man står. Efterfrågan tycks det ju finnas på båda typerna av översättningar. Sälj inte för billigt Vad vi definitivt inte bör göra är att jobba noggrant och omsorgsfullt och sedan sälja resultatet för 1 kr per ord. Just medan jag skrev på den här artikeln fick jag ett meddelande från en kollega/byrå som jag gjort några småjobb åt för ett par år sedan. De skrev att de i första hand ger de svenska jobben till en kollega som också levererar god kvalitet till ett lägre pris än jag 1 kr per ord. Varför ska vi skänka vår tid och vårt arbete till företag som ska använda resultatet för att tjäna pengar?! Om man vill stötta någon verksamhet, ideella föreningar eller liknande, är det förstås en annan sak. Hur gör man då om man vill höja sitt pris och sin status? Några förslag till små tricks att ta till som hjälp: 1. Ta vara på all positiv respons från kunderna. Sätt upp den på väggen ovanför skrivbordet för att peppa dig, lägg ut den på webbplatsen för att potentiella kunder ska se hur nöjda kunder du har, lägg den som en lapp i plånboken och ta fram den då och då Ta vara på annan positiv respons också. Själv har jag små lappar på skrivbordslampan där min dotter stavat ihop Bravo Eva och Fantastiskt Eva när jag lyckats göra några fina figurer med spirografen (en uppsättning kugghjul som kan användas för att rita symmetriska spiralfigurer). 3. Räta på ryggen bokstavligt talat. 4. Det är lätt hänt att man som hemmaarbetande sätter sig framför skrivbordet som man går och står på morgonen, rufsig och i pyjamas. Kan ju passa på att fixa till mig i en paus sedan någon gång under dagen... Känn efter om du känner dig mer yrkesmässig och kaxig efter att ha gjort dig presentabel som om du skulle på kundbesök eller liknande. 5. Röj upp arbetsplatsen om den är stökigare än du egentligen trivs med. Det känns mer professionellt att arbeta vid ett avröjt bord och det är mer effektivt också. 6. Möblera så att du sitter i kraftposition. Det innebär att du ska sitta med ryggen mot en vägg, så att du har god uppsikt över dörren och helst även fönstren. Tänk efter hur höga chefer möblerar sina rum inte sitter hon/ han med ryggen mot dörren och ev. inkommande besökare. Det känns faktiskt bättre att sitta så på hemmakontoret också. 7. Överväg om du ska annonsera ut ditt pris. Om det är rejält högt är det statushöjande reklam i sig (se ovan), dessutom slipper man lägga tid på att svara på skambud från 50-öresbyråerna. Å andra sidan kanske några som skulle kunna övertalas att betala lite mer än de tänkt inte hör av sig, eller också missar du kanske något mycket roligt jobb som du gärna skulle ha prutat för att få. Allt har för- och nackdelar. I nästa nummer kommer lite mer om ökat självförtroende. Lycka till! Eva Gustavsson (som ingalunda lyckats nå ända fram i den här frågan, men som vill dela med sig av de erfarenheter hon har gjort i sina experiment på vägen) FACKÖVERSÄTTAREN 6/

16 16 FACKÖVERSÄTTAREN 6/2006 Redaktionen önskar alla läsare God Jul & Gott Nytt År!

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar Prisa poωatisen! Text & recept Tina Nordström Ass receptutvecklare benny cederberg Foto Magnus Palmér Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset Först och främst ska vi väl tacka Alströmer för att

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 41 MÅNDAG Panerad

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Saffranspannkaka är enkelt fixat på gårdagens gröt. Bara att blanda ihop och grädda. Naturligt

Saffranspannkaka är enkelt fixat på gårdagens gröt. Bara att blanda ihop och grädda. Naturligt 1 von 5 25.01.2014 21:18 EN SMAKSAK EC Det About här these inlägget ads (http://en.wordpress.com/about these ads/) görs i samarbete med Ålandsmejeriet (http://www.aca.ax/sv/hem). Ålandspannkaka i all ära

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 4 MÅNDAG Mangokyckling

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka så kommer vi laga några av Sveriges mest uppskattade klassiska rätter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 50 MÅNDAG

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 8 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Snart är det Jul igen

Snart är det Jul igen Snart är det Jul igen Norsen, 21.11 2007 Kvällens program Presentation av kvällens program samt genomgång av resepten Tillredning av kvällens rätter Middagen avnjuts o Förrätt Laxtartar Fiskpaté Sikrom

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Grönkålssoppa med brieost. Tillagningstid: 15 minuter Antal portioner: 4

Grönkålssoppa med brieost. Tillagningstid: 15 minuter Antal portioner: 4 Grönkålssoppa med brieost Tillagningstid: 15 minuter 1 liter vatten 2 st buljongtärning 500 gram fryst grönkål 1 dl mellangrädde 27 % fett 1 burk cannellinibönor (avrunna) 75 gram brieost i 4 tunna skivor

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 40 MÅNDAG Kycklingklubba

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 45 MÅNDAG Laxgryta

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.45 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram minutfilé förp rökt makrill Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök 500 gram vitkål ask cocktailtomater

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Smör. ALLT blir godare med

Smör. ALLT blir godare med Smör Folk har varit lite smör-rädda, men nu är fett hett igen och vår gula vän är tillbaka i köket. Ylva Porsklev berättar varför vi ska älska en av våra bästa smakförstärkare. ALLT blir godare med Av

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.3 Recept Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 800 gram fläskkarre 2 pkt bacon 400 gram torskfilé 400 gram lax 2 3 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt pasta 3, Hej! Vi har en

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka så kommer vi laga några av Sveriges mest uppskattade klassiska rätter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 44 MÅNDAG

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Husmanskost Lönkan,

Husmanskost Lönkan, Husmanskost Lönkan, 16.1 2013 Innehållsförteckning Potatismos... 3 Köttbullar... 4 Stekt strömming... 5 Janzons frestelse... 6 Pyttipanna... 7 Syskonkorvsoppa... 8 Lönkan, Husmanskost, 16.1 2013 Sida 2/9

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 51. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 51. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 5 Recept Kött/fisk Ca 800 gram koljafilé 500 gram nötfärs 600 gram kycklingfilé Potatis/ris/pasta 900 gram potatis Hej! Vi inleder denna vecka med smaker av ljuvlig saffran i form

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 39 MÅNDAG Fyllda

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Julrecept från Itrim!

Julrecept från Itrim! Julrecept från Itrim! Äntligen jul igen! Lussebullar och pepparkakor, kryddorna från den varma glöggen och skinkan som bakas i ugnen. Härliga dofter och traditioner. Många oroar sig dock inför julens frestelser.

Läs mer

Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum Hallands kulturhistoriska museum Alla recepten nedan förutom konfekten kommer från Anna Weckers kokbok som ursprungligen publicerades på tyska 1597. Boken publicerades även på danska, delar av den 1616

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Glöggrecept. Recept Vodkaglögg

Glöggrecept. Recept Vodkaglögg Glöggrecept 5 liter svagdricka 5 skalade och skivade råa potatisar 1 paket bakjäst 1 påse nejlikor 1 påse hela kardemummakärnor 1 bit färsk ingefära (ca 5 cm) 1 kanelstång 1 2 paket russin 2,5 kilo strösocker

Läs mer

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest!

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Matinspiration & Recept från Coop Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Låt Coop planera veckans middagar! Matlådan Vår Middag hjälper dig att äta mer varierat utan att du behöver lägga

Läs mer

Enkla recept med NutriniKid Multi Fibre

Enkla recept med NutriniKid Multi Fibre Enkla recept med NutriniKid Multi Fibre Recept och inspiration från Nutricia Hela dagens måltider lika goda som nyttiga Mättande mellanmål lätta att ta med Mat för extra energi Smoothie på ett kick Experimentera

Läs mer

IKEA FOOD TIO SKÄL ATT ÄLSKA FISK OCH SKALDJUR

IKEA FOOD TIO SKÄL ATT ÄLSKA FISK OCH SKALDJUR IKEA FOOD TIO SKÄL ATT ÄLSKA FISK OCH SKALDJUR Inter IKEA systems B.V. 2015 DET BÖRJAR MED MATEN IKEA erbjuder moderna svenska smaker genom att sälja och servera mat med respekt för människor och miljö.

Läs mer

Äggande gott! Text & recept Tina Nordström Foto Magnus Palmér Ass Receptutvecklare Benny Cederberg

Äggande gott! Text & recept Tina Nordström Foto Magnus Palmér Ass Receptutvecklare Benny Cederberg Tina NORDSTRÖM: Äggande gott! Text & recept Tina Nordström Foto Magnus Palmér Ass Receptutvecklare Benny Cederberg Har precis satt min speciella krönikakeps på huvudet och Paolo Nutini på Spotify. Det

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/ En Lättare Vecka Måndag: Majsplättar med halloumichampinjoner Tisdag: Kycklingstroganoff Onsdag: Lax med potatis och broccolimos Torsdag: Linssoppa Fredag: Pasta Calypso Lördag: Ugnsstekt kycklingfilé

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 41 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé 700 gram tunnskivad kycklingfilé 1 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis 1 Hej! Vi inleder denna oktobervecka med vår gästkock Fredrik Jonssons

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kycklingcasserole med dijon och haricots verts. vecka 47

Kycklingcasserole med dijon och haricots verts. vecka 47 Kycklingcasserole med dijon och haricots verts vecka 47 inspiration Kycklingcasserole med dijon och haricots verts Denna franska casserole, eller gryta, smaksätts med matlagningsvin, dragon och en klick

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 3 MÅNDAG Fiskpaket

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

familj Färsbiffar med majs och paprikasalsa Stekt schnitzel med blomkålssallad Broccolisoppa med varma smörgåsar

familj Färsbiffar med majs och paprikasalsa Stekt schnitzel med blomkålssallad Broccolisoppa med varma smörgåsar a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 42 a Färsbiffar med majs och paprikasalsa b Stekt schnitzel med blomkålssallad

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

Sunt och gott hela veckan

Sunt och gott hela veckan 1 Sunt och gott hela veckan MÅNDAG Fiskpinnar i tunnbrödrulle 400 gram fiskpinnar 100 gram salladskål 200 gram morötter i stavar 250 gram cocktailtomater i halvor 150 gram gurka i stavar 2 dl matlagningsyoghurt,

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Meny. Dryck: Cordon Negro. Kronärtskockor med holländsk sås Dryck: Mátra Hill (Chardonay)

Meny. Dryck: Cordon Negro. Kronärtskockor med holländsk sås Dryck: Mátra Hill (Chardonay) Meny Aperitif Förrätt Varmrätt Efterrätt Kaffe: Mumsbitar Dryck: Cordon Negro Kronärtskockor med holländsk sås Dryck: Mátra Hill (Chardonay) Zucchinipiccata med paprikaris Bröd med tomat och timjan Dryck:

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 35. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 35. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 35. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 35. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 5 Recept Kött/fisk Ca 500 gram laxfilé Ca 600 gram kycklingfilé pkt salami Potatis/ris/pasta kg potatis förp quinoa Hej! Vi har en helt fantastisk vecka framför oss med otroligt mycket goda smaker

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

med smak av vilt 5 november 2014 ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening

med smak av vilt 5 november 2014 ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening Matglädje MED ABROTOS RECEPT JÄMTland med smak av vilt 5 november 2014 Sander g johansson matmästare ABROTOS Ekologisk mat- och vinkultur ABROTOS Kooperativ ekonomisk förening UPPLANDS VÄSBY Tartar på

Läs mer

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Skala löken, skär den i skivor och fräs den i stekpanna

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd LEVAIN BRÖD 1 stort levain bröd 10 g färsk jäst 6 dl ljummet vatten 14 15 dl vetemjöl special 4 dl surdeg av vete (se nedan) 1 1/2 msk salt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Smula jästen i en bunke och lös upp den

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 31. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 31. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta förp pasta Grönsaker vitlök gul lök citroner aubergine gurka salladshuvud kruka basilika kruka persilja påse bladspenat tomat,,,,, Hej! En krämig och snabblagad

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Sommarbuffé på nolltid

Sommarbuffé på nolltid 1 Sommarbuffé på nolltid Smarta lösningar för den som inte vill stå i köket hela dagen 8 Recept Foto: Ulf Svensson Midsommarmatjes med pepparrot Ingredienser 4 personer 1 st matjessill, ask, hela filéer

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Fotograferingar 2014

Fotograferingar 2014 Fotograferingar 2014 Barnfotografering Vi skapar vackra bilder på ditt eller dina barn. Fokus ligger på att skapa livfulla bilder där barnet står i centrum - i denna typ av fotografering är möjligheterna

Läs mer

Fotograferingar 2014

Fotograferingar 2014 Fotograferingar 2014 Barnfotografering Vi skapar vackra bilder på ditt eller dina barn. Fokus ligger på att skapa livfulla bilder där barnet står i centrum - i denna typ av fotografering är möjligheterna

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

V 51. Allmän information december Tulpanen är stängd: 24-26/ / /1-15 6/1-15

V 51. Allmän information december Tulpanen är stängd: 24-26/ / /1-15 6/1-15 Allmän information Hej alla föräldrar Jag vill tacka för denna händelserika, lärorika och roliga termin tillsammans med era barn. Under terminen har barnen och pedagogerna upplevt många givande stunder

Läs mer