Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014"

Transkript

1 Sid 1 (7) Kallelse Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde onsdag den 29 oktober 2014 Tid och plats Kl Ordinarie nämndsammanträde, Amsterdam Gruppmöte S, MP, V måndag 27 oktober, kl , Folkets hus M, C, FP, KD tisdag 28 oktober, kl , Förvaltningshuset, Viborg Presskonferens Torsdag 30 oktober kl , Förvaltningshuset, All Star Ordförande Jörgen Edsvik (S) Förhinder anmäls till 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslista 3. Anmälan av beredning Beredning har ägt rum den onsdag 15 oktober, kl med ordförande Jörgen Edsvik (S), David Ling (MP), Seppo Laine (V), Roland Nilsson (M), samhällsbyggnadschef Elisabet Jonsson, nämndsekreterare Elisabeth Börjesson, chefssekreterare/administratör Anita Ivarsson samt föredragande tjänstemän. Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel Fax

2 Sid 2 (7) Informationsärenden; allmänna 4. Förvaltningschef Föredragande/Elisabet Jonsson 5. Ekonomi Handling/Tuija Otterstam - Månadsrapport - Verksamhetsuppföljning 6. Allmän information från ledamöter Föredragande/Jörgen Edsvik - Medborgardialog m.fl. - Planerade kurser/konferenser - Återrapportering kurser/konferenser Allmänna beslutsärenden 7. POG Politisk organisation i Gävle kommun Remiss från kommunledningskontoret Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget Dnr: 14BMN95 Handläggare: Elisabet Jonsson Beslutsärenden; bygglov 8. XXX:XXX Avskrivning av tillsynsärende. Inget uttag av byggsanktionsavgift t avskrivs, ingen byggsanktionsavgift. Dnr: 2013BMN0025 Handläggare: Rickard Westling 9. Nyvall 22:2 Förhandsbesked för enbostadshus. Beslut om att inte tillåta åtgärd på platsen Åtgärden tillåts inte. Dnr: 2014BMN0645 Handläggare: Rickard Westling 10. XXX:XXX Uttag av byggsanktionsavgift. Beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift tas ut. Dnr: 2013BMN0788 Handläggare: Rickard Westling Handling/Elisabet Jonsson Handling/Rickard Westling Handling/Rickard Westling Handling/Rickard Westling

3 Sid 3 (7) 11. Söder 77:5 Bygglov för montering av solceller Anståndsbeslut i väntan laga kraftsvunnen detaljplan Beslut om anstånd. Dnr:2014BMN0959 Handläggare: Lena Boox 12. Brynäs 125:1 Bygglov för nybyggnad av kontors och handelshus. Beslut om bygglov med liten avvikelse. Bygglov beviljas Dnr:2014BMN0718 Handläggare: Michael Landberg/ Kristin Johansson 13. XXX:XXX Olovligt byggande Beslut om avskrivning av ärendet då rättelse vidtagits. t avskrivs, ingen byggsanktionsavgift om rättelse vidtagits. Dnr:2014BMN0535 Handläggare: Michael Landberg 14. Norr 12:5 Bygglov för ombyggnad av affärshus Kv. Rektorn (Konturen) Beslut om bygglov. Bygglov beviljas Dnr:2014BMN1075 Handläggare: Fabian Ståhl 15. Furuvik 101:6 Bygglov för mindre område av parhus. Beslut om bygglov. Bygglov beviljas Dnr:2014BMN0889 Handläggare: Fabian Ståhl Handling/Lena Boox Handling/Michael Landberg/Kristin Johansson Handling/Michael Landberg Handling/Fabian Ståhl Handling/Fabian Ståhl

4 Sid 4 (7) 16. Informationsärenden; bygglov Beslutsärenden; fysisk planering 17. Strömsbro 7:1, Vretbacka Detaljplan för bostadsändamål Dnr: 13BMN4 Handläggare: Josef Wårdsäter 18. Markheden 4:58, Markhedsvägen Detaljplan för bostadsändamål Begäran om granskning Granskning ska genomföras Dnr: 13BMN44 Handläggare: Josef Wårdsäter 19. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Planbesked för ändrat ändamål Begäran om planuppdrag samt samrådsbeslut Positivt planbesked Dnr: 14BMN96 Handläggare: Josef Wårdsäter 20. Del av Sätra 108:20, Norr om Estraden Detaljplan för bostäder, centrum m.m. Dnr: 12BMN106 Handläggare: Sari Svedjeholm Handling/Josef Wårdsäter Handling/Josef Wårdsäter Handling/Josef Wårdsäter Handling/Sari Svedjeholm

5 Sid 5 (7) 21. Del av Södertull 13:14, Södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder och vård Dnr: 14BMN9 Handläggare: Sari Svedjeholm 22. Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård /underrättelse Samråd/underrättelse ska genomföras Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson 23. Norrlandet 3:1 mfl, Kristinelund Detaljplan för bostadsändamål m.m. Dnr: 14BMN57 Handläggare: Henry Grew 24. Bönan 6:1 mfl, Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Begäran om granskning Granskning ska genomföras Dnr: 13BMN60 Handläggare: Henry Grew 25. Södertull 25:2, kv Libau Detaljplan för bostäder Begäran om uppdrag Detaljplan ska upprättas Dnr: 13BMN126 Handläggare: Louise Granér 26. Andersberg 14:29, Gävle Bro Planbesked för utvidgning av industritomt Begäran om planuppdrag Positivt planbesked och planuppdrag Dnr: 14BMN93 Handling/Sari Svedjeholm Handling/Emma Olofsson Handling/Henry Grew Handling/Henry Grew Handling/Louise Granér

6 Sid 6 (7) 27. Kungsbäck 2:10, Nobelvägen i Teknikparken Planbesked för gasmack Begäran om planuppdrag Positivt planbesked och planuppdrag Dnr: 14BMN Varva 3:1 mfl, Hille kyrkogårdsexpedition Planbesked för utökad yta för förråd och upplag Begäran om planuppdrag Positivt planbesked och planuppdrag Dnr: 14BMN Furuvik 14:2, Bredviksvägen Negativt planbesked för bostäder Negativt planbesked Dnr: 14BMN Förslag till utvidgat strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län Remiss från Kommunledningskontoret Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget Dnr: 14BMN103 Handläggare: Lo Lennartsson/ Maria Lind Handling/Lo Lennartsson och Maria Lind 31. Informationsärenden; fysisk planering

7 Sid 7 (7) Beslutsärenden kommunala lantmäterimyndigheten 32. Kågbo 6:8 Handling/Tina Näslund Avstyckning av befintlig fritidsbostad inom strandskyddat område Avstyckning tillstyrks Dnr: X Handläggare: Tina Näslund 33. Anmälningsärenden - Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation; miljö- och hälsoskydd samt bygglov och bygganmälan - Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation; fysisk planering - Anmälan av avslutade fastighetsbildningsärenden - Anmälan av övriga ärenden för kännedom 34. Frågor från nämndens ledamöter Per-Enar Hammarstrand (FP) undrar om Besvaras i november. och när det kan vara aktuellt för Gävle kommun att börja med så kallad ozonering av avloppsvattnet, en åtgärd som befriar vattnet från läkemedel, främst hormonstörande preparat och andra mediciner.

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-05 Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30-13.30 Majoriteten Rettigska

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 09:00 11:30 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Bengt Larsson (m) ersatte Monica Lindberg (m) Michael Swedberg (m) ersatte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer