HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009"

Transkript

1 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS

2 DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis m Force12 Sigma Vertikaler m ACOM Slutsteg m Force12 ya Delta yagis med förkortigsspolar med högt Q (Q > 800), ger uika prestada som: elemetspetses lägd Force12 ya Sigma multibadsvertikaler uta radialer. Vertikalera, som är mittmatade dipoler, har hög verkigsgrad och är fysiskt med förkortigsspolar med högt Q (Q > 800) vid matigspuk- meter bad eller vid frekvesbyte badsegmet med extera ateswitch (tillbehör) upp till 3m ifrå statio Vi erbjuder full support och service. Äve istallatio av F12 ateer. Vi fis i Stockholm. Välkoma! Gå i på DX Supply AB Må - Lör

3 Föreige Sveriges Sädareamatörer QTC Amatörradio Årgåg 82, r Medlemstidskrift och orga för Föreige Sveriges Sädareamatörer Redaktör Joas Ytterma, SM5HJZ Asvarig utgivare Has Johasso, SM0IMJ Tekisk kosult Karl-Are Markström, SM0AOM, Kommersiella aoser Aders Berglud, SM6RTN Utgivare Föreige Sveriges Sädareamatörer SW ISSN Vilke härlig hobby Få har tillgåg till e hobby som har så måga olika möjligheter! Oavsett om ma studsar radiosigaler via måe, repeatrar eller våra joiserade skikt rut jorde. Oavsett om ma jagar DX, kör tävligar eller bara gillar att prata med sia kompisar. Själv har jag fastat för kortvåg och gära då telegrafi och iser att jag kaske begräsat mig själv lite för mycket. Det vore kul att prova på mikrovågor eller varför ite ågot digitalt trafiksätt, kaske på kortvåg? Uder 70-talet körde jag RTTY med e Siemes T-100, skramlade så att fåglara lyfte i trädgårde. Köpte e ABC-80 och skrev ett RTTY-program i Basic, u satt fåglara kvar Seda var det ågo som uppfa Packet/AX.25, jag testade och höll på med det i ågra år. Me kortvåg och telegrafi har för mig alltid fuits i bakgrude. Kommer fortfarade ihåg mitt första QSO med mi egebyggda HW-9 Har u provat på att köra lite tävligar. Det började med NAC 28, seda CQ WW 160m CW och u till helge ARRL Iteratioal DX Cotest CW. Har ite gett mig i i detta för att slå ågra adra rekord ä mia ega, ma behöver ite alltid vara bäst. Me det är vasiigt kul att prova på Vad vill jag u säga med detta? Det som käeteckar radioamatörer är deras yfikehet. Det ka vara tekisk yfikehet eller social yfikehet. Ma ka tycka att tekike är det allra bästa eller bara detta att kua få kotakt med adra och växla ågra ord. Oavsett vilket, våga prova på ågot ytt! Ta kotakt med ågo radioamatör du käer som håller på med e aa del av vår hobby, fråga vad det är ha gör och vad som är tjusige med just det. Ta kotakt med di ärmaste klubb så ka du få ytterligare tips och idéer. Vet du ite var de fis, rig SSA:s kasli så får du hjälp att hitta rätt. Låt 2009 bli ett år där vi alla provar på och lär oss ågot ytt Hasse SM0IMJ Ordf. SSA Tryck Grafiska Pukte, Växjö Upplaga cirka exemplar QTC Amatörradio fis äve som taltidig. QTC /3 19/3 31/3 5 5/4 17/4 29/4 6 4/5 15/5 2/6 7/8 10/7 22/7 4/8 9 5/8 16/8 31/8 10 6/9 17/9 30/9 11 6/10 17/10 2/ /11 15/11 30/11 1, /12 17/12 4/1 Gemäle till isädare eller likade ka skickas till redaktioe fem dagar efter mausstopp. Omslagsbilde Omslagsbilde visar de 6 cm statio som SM6ESG, Morga Larsso har byggt. Läs mer om detta bygge på sida 29. Foto: SM6JJX, Leart Beso INNEHÅLL QSL-iformatio 5 Kasli 5 SSA:s årsmöte 2009 i Täby april 6 Motståd och kostlast 8 QRP & egebygge 10 Amatörradios kviliga piojärer 12 Spioer på militärt område i Skåe 13 SK9HQ & EM5HQ 13 Diplom 14 Rapport frå möte FRO-SSA-KRIS 15 Rapport frå Höst-KRIS Cotest 16 CQ WW 160 frå SM2 20 Årets bästa artikel 21 Lake Wetter DX-Group 21 DX 22 Telegrafiträig hos FRO 23 Kör satellite VO-52 med tropostatio! 24 VUSHF 24 Några experimet på 6 cm 29 Meteorscatter på 432 MHz 31 Världsradiolyssare 32 Kathmadu delar av dagbok 34 Radioprogos: mars 2009 SSN = 8 36 Protokoll 37 Ham-aoser & smått-o-gott 39 Amatörradiomässa i Eskilstua 40 Distriktsmöte 2:a distriktet 40 Distriktsmöte 6:e distriktet 40 Distriktsmöte 5:e distriktet 40 Distriktsmöte 7:e distriktet 41 Besök SK0TM 41 Viktig yhet beträffade utgåede QSL 42 Vårauktio SK7HW 42 QTC Amatörradio produceras på PC med IDesig CS3 och Corel Graphics Suite. Typsitt: Caslo, Garamod och Myriad. Papper: Profsilk, 90 respektive 150 g QTC 3/09 Eftertryck med agivade av källa är edast tillåtet om upphovsmae ger såda rättighet. För ej beställt material isät till redaktioe, medredaktörer eller SSA asvaras ej. Redaktioe förbehåller sig rätte att redigera isät material. Om isät material öskas åter, skall detta tydligt ages. Medarbetare som säder material till redaktioe och som hämtar text och bild frå aa källa, t ex. e web-plats, skall ha ihämtat tillståd frå upphovsmae där det tydligt framgår att materialet får utyttjas för publicerig i QTC, föreiges web-plats och i SSA-bulletie. För evetuella felaktigheter i tidskrifte asvaras ej. Arvode utgår ej. 3

4 Kasli och styrelse Frå och med augusti 2007 har kasliet delats och fis som tidigare i Solletua, me u äve i Karlsborg. Arbetsuppgiftera har fördelats mella de två platsera och huvudpuktera återges eda. Plusgiro: Bakgiro: web-plats: Solletua Ekoomi Utdelig av ya bassigaler och certifikat Provtagigsfrågor Förfrågigar om medlemsskap Karlsborg HamShop, order och utskick av beställigar Admiistratio av specialsigaler Förberedelser för års- och styrelsemöte Arkivfrågor Solletua Postadress Box 45 Expeditiostid Mådag fredag Solletua Besöksadress Turebergs Allé 2 Telefotid Mådag fredag Solletua Telefo Fax Kaslist Therése Tapper e-post Karlsborg Postadress Box Karlsborg Besöksadress Stebecks Väg 2 Karlsborg Telefo Kaslist SM6JSM, Eric Lud e-post Expeditiostid Mådag torsdag Fredag arkivdag, ige expeditiostid. Telefotid Mådag torsdag Fredag arkivdag, ige telefotid. Styrelse Ordförade SM0IMJ, Has Johasso Almsättraväge 13, Åkersberga , Vice ordförade SM7LQV, Lars-Aders Eriksso Gågstige 1, Vetlada Kassaförvaltare SM5AOG, Leart Pålryd Horsgata 108, Stockholm , Ledamot SM3WMU, Tomas Vikma Tjärväge 16, Bjästa , Ledamot SM6HNS, Dick Steholm Lilla Häggsjöryr, Upphärad , Medlemsavgifter Iom Sverige Utaför Sverige 1 Till och med det kalederår ma fyller 17 år 170 kr Europa ekoomi 670 kr Frå och med det kalederår ma fyller 18 år 440 kr Europa 1:a klass 720 kr Familjemedlemsavgift 270 kr Utaför Europa ekoomi 810 kr Städig medlem till och med det kalederår ma fyller 64 år kr Utaför Europa 1:a klass 850 kr Städig medlem frå och med det kalederår ma fyller 65 år kr Preumeratio och lösummer Preumeratio helår iom Sverige 440 kr Lösummer iklusive porto iom Sverige 45 kr 1 Reservatio för prisädrig. 4 QTC 3/09

5 Kasli Ny aropssigal och medlem SA3BEI Marco Hassoldt Ägra Kårböle SA4BDY Has Modi Lokpla 1E Kristieham Ny aropssigal SH4PO SK4A SB6B SE800M SI0I SE0O SE0S SM0S SE6W 7S6WX 7S7O Nambyte QSL-iformatio Utgåede QSL (utaför Sverige) SM5DJZ, Ja Halleberg Vassuda Adersberg Kivsta QTC 3/09 Utgåede QSL (iom Sverige) SSA Kasli Box Solletua Ikommade kort Frå SSA QSL-byrå distribueras QSL-kort till dig via QSL-distriktschefe (QSL-DC) för respektive distrikt, till QSL-ombud för di ort. Närmare uppgift om QSL-ombudet för di ort ka fås av respektive QSL-DC: SM0BDS, Lars Forsberg, SM1WXC, Christer Weström, SM2VHB, Joh Hamri, SM3JVJ, Lars Nordlader, SM4XFT, Thomas Wallgre, SM5CAK, Lars-Erik Bohm, SM6DHU, Matts Olof och SM7HPK, Uo Sjöstedt SM6JSM, Eric SA4BDN, Per-Olof Åslud SA4SV, Sambad Värmlad SA6AUX, Björ José SK6NL, Kugälvs Sädareamatörer SM0FOI, Örja Urve SM0OQH, Leif Karlader SM0SJJ, Pierre vo Gegerfeldt SM5BAX, Rue Klamfelt SM6XKB, Paul Nilsso SM6XMY, Thomas Hasso SM7EIC, Birger Lidström SM2JDU Ulf Jeser Umgrasele Lycksele Ny medlem SA6ABU Daiel Emauelsso Gladiolusgata 2A Möldal SL6BE Maries Radio Box Karlskroa SM Per Ribbig Yttermyraväge Kugsgårde SM Kjell-Are Ludgre Storgata 126 C Sollefteå SM Peter Spaak Gruvgåge Karlstad SM4VEY Joas Saamo Uppra Jostuga Töcksfors SM5SPK Peter Klippberg Johaeludsgata Uppsala SM Aders Edvisso Åsegapsväge Lidköpig SM6UZG Gle Josso Citrogata 8 C Aligsås SM7AMX Alf Eg Masdalaväge Kristiastad Städig medlem SA0ANS Ja Nordmark Larmväge Täby SM7HAG Ja Holmgre Fiolgata Bjuv Återiträde SM0NFA Stig Grestam Gubbkärrsv 29 uppg Bromma SM5DVP Ja Adersso Albaoväge 6 H Eskilstua Adressädrig, uteblive eller skadad tidig meddelas SSA:s kasli. Material till QTC-redaktioe Skicka gära uderlag per e-post. I stort sett haterar redaktioe alla filformat. Material i PowerPoit eller likade program udabedes. Om möjligt, komplettera uderlaget med e Acrobat-fil på det du skrivit. Digitala bilder skall levereras som separata filer och vara i origialutförade, direkt frå digitalkamera eller scaer. Gör ige bearbetig av bildera. För att få bästa kvalitet i tryck, aväd kameras högsta upplösig. Om du vill aväda RAW-formatet, kotakta mig ia du skickar bildera. Omslagsbilder måste vara av extra god kvalitet och i ståede format med förhålladet bredd 2 och höjd 3, till exempel 2000x3000 pixel. I de hädelse att du ebart har papperskopior eller diabilder, går det bra att skicka dem till mig, så scaar jag i dem. Öskas dessa bilder i retur ager du det i följebrevet. Eklast för mig är att få uderlaget per e- post. Bifogade filer upp till 15 MB går bra. Har du flera stora filer, skicka dem styckvis. Redaktioes brevlåda töms var aa miut. Det går äve bra att skicka e CD, DVD, diskett. I möjligaste må skickar jag e graskigskopia på ikoma bidrag. Kopia skickas som Acrobat-fil och per e-post. Pappersutgåvor ka erhållas efter särskild övereskommelse. QTC-redaktioe Joas Ytterma Moga Brede Almuge Tel/Fax (vardagar 9 17) 5

6 SSA SSA:s årsmöte 2009 i Täby april TSA, Täby Sädaramatörer, hälsar alla välkoma till SSA:s årsmöteshelg de april. Liksom sju år tidigare kommer vi att vara på Täby Park Hotel uder mottot Allt uder ett tak och i allt väsetligt eligt koceptet frå Allmäa kommuikatioer är utomordetliga. VÄLKOMNA säger TSA, Täby Sädaramatörer! Ugdomar Det blir ige särskild ugdomsbakett vid SSA årsmöte i Täby i år. SSA vill gära att i kommer med och ma har därför beslutat att subvetioera bakette för alla medlemmar, som är 20 år eller ygre, med 225 kroor. Du som är SSA-medlem och uder 21 år ka vara med på årsmötesbakette, lördag kväll 18 april, på samma villkor som de äldre, för e kostad av 200 kroor. Kravet är att du amäler dig skriftlige till Täby Park Hotel före 1 april. Fax: Age att det gäller SSAbakett, ditt am och persoummer. Betala seda i 200 kroor på plusgiro eller bakgiro och glöm ite att skriva ditt am och SSA-bakett på ibetaligskortet. Välkomme! På bakette serveras e trerätters mey iklusive lättöl eller bordsvatte. Starkare varor köps på plats. Vi räkar med Amatörbadet, som har spelat upp till das tidigare. Vi kommer successivt att lägga ut iformatio på TSA:s hemsida Tidig rums- och bakettbokig är att rekommedera. Rig hotellet direkt på (fax ) eller maila samt betala i beloppet på Plusgiro eller Bakgiro och age SSA och ditt am. Amäl speciella matöskemål, t.ex. vegetarisk, är du bokar. Priser Bakett: 425 kr/perso Ekelrum: 700 kr/att Ekelrum+bakett: 1125 kr (för e att) Dubbelrum: 950 kr/att (475 kr/perso) Dubbelrum+bakett: 900 kr/perso (för e att) Dessa rabatterade SSA-priser för logi gäller äve atte fredag-lördag för de som så öskar. När detta skrivs, de 5 februari, har följade utställare amält sig: SNRV, Sveska Natioalkommitté för RadioVeteskap, KVA:s expertorga. NRS, stiftelse Nordiska RadioSamfudet SSA FRO Swedish Radio Supply AB Mobiet AB Radio 2U2, Kjell Leiwert Microbit 2.0, Micael Styrefors Kotaktperso för utställare SM0HBV, Begt Afzelius , Faktaruta om lotteriet Årsmöteslotteriet har 1000 lotter à 20:- vilka i ka beställa geom ibetalig på plusgirokoto Ni betalar 20 kr per lott samt e porto- och expeditiosavgift på 10 kr vilke vi bjuder på om i köper 5 lotter för 100 kr. Vi oterar på talogera till vilka vi säder lottera och vi börjar säda ut dem med föreigspost de 17 mars. Vi kommer också, blad aat på Eskilstua-loppise, att sälja lotter direkt. I det fallet skall i ta oga had om dem eftersom vi då ite gör ågo oterig om vem som köpt. Dragige sker på lördag kväll de 18 april. De högsta vistera dras på årsmötesbakette, de följade strax därefter, så att hela lista fis aslage seast morgoe därpå. De publiceras därefter på TSA:s hemsida, i SSA-bulle och i QTC. Vistera skall avhämtas seast de 30 jui Frågor besvaras av: SM5XR, Karl-Guar Ryrberg eller SM5BF, Carl-Herik Walde QTC 3/09

7 SSA SSA-medlemmar! Vi i Täby Sädaramatörer jobbar hårt på att det skall bli e miesrik årsmöteshelg lördag-södag de april Alla är og överes om att vi lever i ett IT-samhälle. Av måga betraktas detta som bra, av adra som midre bra. Bra är att TSA ka aväda och för seaste årsmötesytt ; jag rekommederar er att ofta titta på det. Midre bra är att i, som av olika skäl ite har tillgåg till Iteret, då får iformatio bara geom QTC och SSA-bulle. Jag beklagar att det måste vara så idag och ber er att försöka å vår hemsida hos de gode grae, i biblioteket eller på radioklubbe. På fredag de 17 april ka utställara börja flytta i. För dem som kommer utifrå Stockholmsområdet är det praktiskt att checka i på Täby Park Hotel reda dea dag. På kvälle blir det samlig i hotellbare för e bit mat och då kaske i får tillfälle att träffa ågra av utställara. Hotellet vill gära veta i god tid hur måga som vill deltaga där. På lördage de 18 april har vi förutom utställige kl aktiviteter såsom föredrag och semiarier. Vi vill lägga upp dage så att förmiddage ägas åt möte och semiarier. På eftermiddage hoppas vi kua arragera e sessio med högklassiga såväl radioamatör- som radioproffsföredrag precis som vi gjorde 2002 då TSA seast arragerade årsmötet. På kvälle har vi sedvalig bakett kl 1900 med amatörmusiker och soloisatser av Åke Ullhude och adra kädisar. Ett detaljerat tidsprogram med alla föredrag och övriga aktiviteter kommer på hemsida och i QTC r 4. På södage de 19 april öppar utställige kl Dörrara till årsmötet slås upp kl och kl börjar förhadligara. När de är klara är det bara att tacka varadra, säga hej och öska e trevlig och säker hemfärd. Vi är starka motstådare till att ta betalt för tillträde till eveemage, och det är vi äve om etrébiljette skulle kombieras med e lottsedel. TSA ordar därför ett sedvaligt årsmöteslotteri så att vi ka få arragemaget att gå ihop ekoomiskt. Som valigt är våra amatörradioföretag väliga og att bidra med vister och det tackar vi varmt för. Hur ma får tag på lotter se faktaruta! Utställigslokale börjar fyllas med SSA, FRO och amatörradiofirmor samt, ytt för i år, ågra istitutioer som har som mål att Sverige skall vara världsledade iom radiokommuikatiosområdet med sigalbehadlig. Det fis plats för ytterligare ågra företag. E fullstädig utställarförteckig kommer på hemsida och i QTC r 4. Det brukar fias ett särskilt program för medföljade och det gör det äve i år, dock eligt självbetjäigspricipe. Vi kommer att med kommues hjälp ta fram uderlag för käda besöksmål iom kulturområdet såsom vårt omfattade Rurike och Täby kyrka med 500årsjubilerade kyrkomålare Albertus Pictor. Det går bra att åka kollektivt; Täby med omejd har excelleta kommuikatioer. Seda fis Täby Cetrum, ett av ladets större köpcetrum, som är iom gågavståd och har geerösa öppettider äve på helgera. TSA:s klubblokal ligger väldigt ära Täby Park Hotel. Titta efter vårt 36 meter höga atetor med riktateer för kortvåg och 50 MHz (tack PTS för det ya badet!). Vägbeskrivig kommer att fias på hotellet. I klubblokale har vi ett omfattade bibliotek, så omfattade att de riskerar att sprägas. Vi har e stor samlig med dubletter av amatörradiotidskrifter, huvudsaklige QTC och QST, och vi erbjuder alla klubbar och eskilda att u komplettera sia tidskriftssamligar. Ni har ågra veckor på er att se efter vilka ummer i sakar på lördag de 18 april ka i kaske hämta dem hos oss. Exemplare är gratis, me ett bidrag till vår klubbkassa säger vi ite ej till. Om ågo klubb vill överta större mägder tidskrifter så ka det gå för sig, me då får bidraget till klubbkassa gära bli därefter. Vi sätter upp e sambadscetral för blad aat ilotsigshjälp som ka behövas äve om de flesta verkar ha tillgåg till GPS. Det blir ige icheckig för tillträde till arragemage så i slipper köa; i får själva hålla er med amskyltar. Självklart har vi resurser för att svara på frågor och ge hjälp; i hittar dem i hotellets lobby och i TSA sambadscetral uppe i koferesvåige. Jag ber er välige att sarast amäla öskemål om utställigsplatser till Begt SM0HBV. Meddela också sarast öskemål om plats för möte, demostratioer och föredrag till Kurt SM0UCC. Glöm ite att tidigt boka rum och amäla er till årsmötesbakette det gör i till hotellet. I QTC r 1 och på hemsida fis allt ma behöver veta för att boka. Sista dag är 31 mars så läge gäller vår prelimiära reservatio, seda är tillgåge på rum osäkrare. Varmt välkoma till Täby, TSA med SK0MT, Täby Park Hotel och SSA årsmöte! Calle SM5BF TSA ordförade TSA:s klubblokal grae med SSA:s årsmöte! Täby Sädaramatörer hoppas att du som deltar i SSA:s årsmöte också hier besöka vår klubblokal. De ligger bara ågra hudra meter frå hotellet, och vårt 36 m höga atetor är väl syligt därifrå. Fem-elemetare för MHz liksom 50 MHz-beame allra överst sys og också. Utöver dessa har vi trådateer för 1.8, 3.5, 7, 10, 18 och 24 MHz samt ågra vertikala spröt som vi provisoriskt ka köra 2 m och 70 cm på. Vi bor i Täby kommus reservledigscetral i ett 110 m² skyddsrum uder Byägsskola, omkrig 500 m ordost om Täby Cetrum, me ma får ige skyddsrumskäsla är ma väl kommer iaför de massiva järdörre, som effektivt håller obehöriga utaför. Det första som möter blicke är 21 hyllmeter radiolitteratur, e guldgruva för ostalgiker likaväl som för de som söker data för e viss kompoet, Maxwells ekvatioer eller bara vill titta i Clas Ohlsos katalog. Det stora rummet ka på ågo miut förvadlas frå mysigt kafé med småbord till föreläsigssal för 30 åhörare - e gåg var vi 54 persoer där, me då var det faktiskt trågt. Vid e certifikatkurs lyckades vi till och med servera luch åt 24 persoer samtidigt! Det fis OH-apparat, duk, whiteboard, blädderblock, TV, DVD, VHS, me dataprojektor får föreläsara ä så läge ta med själva. Bakom e avbalkig i det stora rummet fis ett par iteretasluta datorer och e ekel operatörsplats, som ka avädas om de ordiarie är upptage. Ett midre, ljudisolerat rum aväds för certifikatkurser, styrelsesammaträde och de populära byggkvällara, där ega eller gemesamma projekt växer fram uder SM0HGS sakkuiga ledig. I detta rum fis också de ordiarie operatörsplatse med tillgåg till flera trasceivrar, slutsteg för kortvåg och alla faciliteter. Vi har flera trasceivrar för KV och VHF/UHF, både för statioärt bruk, sambadsuppdrag och tillfällig utlåig. Täby Park Hotel sett frå TSA:s ate. Sist me ite mist viktigt: ett petry med diskbäk, varmvatte, e lite spis, kylskåp och mikrovågsug. Och kaffebryggare och tekokare förstås. Uder årsmötesdagara håller vi öppet på tider som meddelas på hotellet. Trolige blir det också tillfälle att i vår lokal mycket billigt överta dubletter av årgågar till diverse radiotidskrifter. Välkomme till Täby Sädaramatörer öskar Affe SM5IQ (TSA/Ifo) Foto: SM0KDG, Dag Floré QTC 3/09 7

8 Tekik Motståd aväds som bekat i alla elektriska kretsar. Varke ma öskar det eller ej så fis det alltid ågo form av motståd i e krets, atige som kompoeter eller som förluster i kablar, kotakter etc. Mi förhoppig med de här artikel är att visa att ma ka uppå mycket god prestada med ekla medel hemma i ham-shacket. Motståd Det fis e mägd olika typer av motstådskompoeter. Oftast ser vi dem ä så läge som e tvåbead kompoet med fyra eller fler färgrigar på, me det fis också mycket större motståd som då oftast är trådlidade för att tåla högre effekt. Små ytmoterade motståd aväds ästa alltid i yproducerad utrustig och kaske blir det allt svårare om ma vill bygga själv eftersom dessa ytmoterade motståd tederar att bli midre och midre. I radiovärlde pratar vi oftast ite bara om motståd, eller resistas. För att komplettera det hela så fis det e imagiär del, dvs e iduktiv eller kapacitiv del i motstådet också. Köper vi ett motståd på 50 så är vi i allmähet ite itresserade av ågo imagiär del, det skall vara e helt resistiv kompoet. Apassig, SWR, eller retur-loss är ett sätt att beskriva hur stor del de imagiära dele är, uder förutsättig att realdele är i ärhete av 50 eller vad ma u har för system-impedas. Är motstådets real-del ite 50 så blir aturligtvis SWRvärdet högre av de aledige. Vill ma testa si sädare är det ite alltid så att ma vill säda ut ågo sigal. Det är ju helt oödigt att störa aa radiotrafik, ågot som borde vara självklart för alla radioamatörer! Vi aväder då e kostate, eller kost-last, som har ett lågt ståede våg förhållade, dvs SWR ära 1,0. Mätt i retur-loss är detta det samma som att ma vill ha ett högt retur loss, vilket oftast ages i db. Säder ma ut t ex 100 W och mäter upp 1 W i reflekterad effekt så har ma ett returloss på 100 gåger dvs 20 db. För de som är mer va vid att age apassig som SWR så är 20 db retur-loss det samma som SWR 1,222. Små kostlaster Har ma låga effekter så ka ma uppå väldigt goda resultat med små ytmoterade motståd. De ka fugera bra äda upp till 10 GHz uta Motståd och kostlast Av SM7OVK, Jes Koefoed ågra större problem. Att parallellkoppla två 100 motståd iebär dessutom att de totala iduktase miskar eftersom det ju är två parallellkopplade iduktaser, vilket ger bättre retur loss ä om ma hade kua köpa ett 50 motståd av samma typ. Överst i bild 1 så ser vi ett test med två 100 metallfilmsmotståd, (0,6W frå ELFA), parallellkopplade. Uderst i samma bild är två ytmoterade 100 motståd av storleke Resultatet av e såda kopplig ses i bild 2 respektive bild 3. Att det blir lite vågor i diagramme beror på att e lite kabelstump också är med som ite var med vid själva kalibrerige av ätverksaalysator. Ma ser ädå i bild 2 att de två metallfilms-motståde lätt går att aväda på alla amatörradiobad upp till i varje fall 70 cm då retur loss är uder 20 db. Ka ma öja sig med 10 15dB så är de helt ok upp till de 3 GHz som de här aalysator ka mäta. Tittar vi på resultatet med de två ytmoterade motståde så blir resultatet äu bättre, se bild 3. Slutsatsera av detta lilla experimet är att det ite fis ågo aledig att försöka komma över gamla kolmassa-motståd eller likade för att bygga dämpsatser eller kostlaster. Har ma byggt e kopplare för att mäta SWR så fugerar de lilla laste utmärkt som referes med mycket god oggrahet för alla bad upp till 70 cm. De lilla kostlaste med två metallfilmsmotståd tål lite mer ä 1 W och då är ma verklige på de säkra sida, de ytmoterade versioe tål lite midre. Vill ma att laste skall tåla mer effekt så bygger ma e dämpsats före så att effekte delas upp, eller parallellkopplar fler motståd med högre resistas. Själva parallellkopplige kommer att ge ett äu bättre resultat eftersom iduktase miskar, me bara uder förutsättig att ma ite iför strökapacitaser som ka förstöra kopplige. Håll därför alltid alla aslutigsledigar så korta som möjligt. Moterat på ett kort och gära med trycket eråt så har jag avät de här type av ytmoterade motståd på 10 GHz. Ofta ka ma äve öja sig med att atige aväda 47 motståd eller 51 motståd eftersom det ger tillräckligt bra apassig och ma har sälla mer ä dbm, ( mw), på korte. E aa fördel med ett eda motståd vid så höga frekveser är om ma gör kretskortet själv. Då behöver ma bara göra e jordpukt istället för två, ågot som ka vara og så kepigt om ma lamierar ett tut kretskort på e mässigsplåt. Mer om det seare i ågo aa artikel. Tjockfilms-motståd Tittar ma i hadböcker frå till exempel ARRL så byggs ofta de större kostlastera upp med ett stort atal motståd. Fortfarade ka ma till och med köpa de här type av kostlaster frå vissa tillverkare. De här kostlastera ka fugera hyfsat bra, me tide för de här type av kostlaster är i pricip förbi. Idag tillverkas e uppsjö av tjockfilms-motståd som ger måga gåger bättre och framförallt e jämare prestada över det aväda frekvesområdet till ett mycket lägre pris, se bild 4. De här type av motståd måste alltid ky- Bild 1, små kostlaster. Bild 2, två parallellkopplade motsåd om QTC 3/09

9 Tekik Bild 3, två parallellkopplade 1206-SMD om 100. Bild 4, olika typer av tjockfilms-motståd. las väl. Med de lilla yta som chippet upptar så brier det fort upp om det ite får rätt kylig. Kylares storlek och effektivitet, me också hur bra motstådet termiskt är kopplat till kylare är mycket viktiga parametrar. Det ka poägteras att type av motståd lägst upp till höger i bild 4 är ett 100 motståd där termialera är isolerade frå jord. Platta för motaget är edast för att få e god värmeavledig. Det fis ett flertal olika tillverkare, me tyvärr så ka ma ite köpa de här type av motståd frå distributörer som till exempel ELFA. ELFA säljer däremot ett motståd frå tillverkare Caddock, se bild 5. Det här motstådet är frå börja ite alls täkt för radioavädade och förmodlige så skulle ite e professioell kostruktör es komma på take att aväda de här type av motståd, (?). För oss radioamatörer är det dock ett väldigt prisväligt alterativ till adra, och ofta mer svåråtkomliga, typer. När jag var i kotakt med tillverkares applikatios-igejörer så visade det sig att de ite es hade e ätverks-aalysator uta mätte med e impedas aalysator, HP4291A. Naturligtvis iget fel med det, me det idikerar att ma ite alls har täkt på HF-markade för sia produkter, eller i varje fall ite då för ågot år seda. Ma agav fasförskjutige istället för retur-loss eller SWR som e radioigejör förmodlige hade agett. Följade agavs för type MP930, 30 W, med värdet 50 och med isolerat motage på kylfläs; 100 MHz 50,1 2,9 grader 250 MHz 50,3 7,4 grader 500 MHz 51,6 15,0 grader Skulle ma alltså kua bygga e 100 W kostlast för alla amtörradiobad upp till 70 cm för 100 kr? Naturligtvis uder förutsättig att ma har e tillräckligt stor begagad kylfläs och aslutigskotakt liggade i jukboxe. 100 W kostlast Caddock-motståde fis som stadard med 50,0 resistas i e kapsel som kallas TO247. De är lite svårlödda, ma måste skrapa lite på bee ia lödteet flyter ut ordetligt, (glöm ite baksida). Det sys ite riktigt på bilde, me jag klippte av de del av aslutigsbee som var smalare ä vad det var ie vid kapsel. Yta att löda på blir då cirka 2,5x2,5 mm. Jag moterade motstådet på e rejäl kylfläs med e M4-skruv. Hålet är lite för litet så ma måste borra upp det, eller brotscha upp det med e skalpell som jag gjorde. Jag hade e kort koaxilakabel med påmoterad N-kotakt liggade Bild 5, Caddock-motståd W. och kabels adra äde löddes på motstådet, se bild 6. Uder aslutigs-termialera tryckte jag på lite eltejp för att isolera frå kylfläse. Kylfläse är i och för sig eloxerad, vilket är e ypperlig isolator, me ma vet ju aldrig om ma skulle råka få e repa där och att det råkar bli kotakt. För att åstadkomma så hög retur loss som möjligt är det viktigt att aslutigsbee hålls så korta som möjligt. Ju mer oggra ma är på de pukte, ju bättre prestada får ma på de högre frekvesera. Observera att detta är edast för ett test. Ma skall bygga i kostruktioe i e låda som sluter tätt så att ige HF-strålig ka komma ut! Det är helt oödigt att utsätta sig själv eller adra för oöskad elektromagetisk strålig är det som i det här fallet är lätt att kapsla i. På 144 MHz ka jag med ett Bird-istrumet kappast mäta ågo reflekterad effekt alls med e 1 W-prob och 25 W imatad effekt, ma ka bara se att åle rör lite på sig. På 432 MHz fick jag ett retur loss på mist 26 db. Det mostvarar ett SWR på cirka 1,1. Vill ma att laste skall tåla t ex 200 W så ka ma parallellkoppla två 100 motståd, me det är viktigt att alla aslutigar hålls korta och att båda motståde får bra kylig. Det skall påpekas att de här type av motståd lämpar sig väldigt bra för återkopplig i Bild 6, Caddock-motståd moterat på kylfläs. RF-effektförstärkare där ma vill åstadkomma e jäm och stabil förstärkig, vilket var orsake till att jag urspruglige la märke till de här motståde för ågot år seda. Adra motstådstyper Det fis äve adra typer där ma aväder låga rörformade motståd. Förväxla ite de här type av motståd med trådlidade motståd som har för hög iduktas för att kua avädas! Tillverkare som Bird, Coaxial Dyamics med flera gör oljekylda kostlaster där ma aväder de här type av motståd i kostruktioe, me just oljekylig gör att ma ormalt ite ka ställa laste hur som helst. Det är också viktigt att hålla koll på e oljekyld kostlast så att det ite blir tryck ie i laste. Normalt har de här type av laster e övertrycksvetil där detta övertryck ka komma ut. (Vetile skall ite vara moterad uder trasport.) Allt såt slipper ma helt med e torr last, så det lilla hembygget ka ha väldigt måga fördelar! QTC 3/09 9

10 Tekik I io fall av tio vill våra radioapparater i dessa dagar matas med rut 13,8 Volt likström. För att klara det behövs ett ätaggregat som ka leverera dea lämpliga späig frå husets ätspäig. I det fall ma ite som uderteckad gära är ute i skog och mark och asluter rigge till e medhavd ackumulator. Dea artikel har ite som ambitio att täcka i alla dessa fasetter uta håller mig till att väcka e lite take om egebygge och tekikförkovra på området. Först tar vi e lite titt på ett lämpligt ätaggregat. Switchade ätaggregat i all ära, de är valiga, lätta och valigtvis hyfsat bra. Me dom är just bara valigtvis bra och allt för ofta riktigt kassa!! Det är e stor aledig till att revidera beslutet att välja dessa till våra behov. Dom är dåliga, då de geererar otillåte elektromagetisk vågrörelse, eller rättare sagt störigar som vi ite vill ha att göra med på kortvåge. Dom fukar dessvärre tillräckligt bra för att QRP & egebygge Redaktör SM0JZT, Tilma D. Thulesius Klosterväge Kugsäge späigssätta allskös krafs i hemmet som bredbads-router, halogelampor, och bärbara datorer. Därför sitter vi där med alla dessa störsädare i vårat ärområde, vårat eget hus eller lägehet. Vad sägs om att egebygga ett litet ätaggregat till QRP-rigge? Vad sägs om ett traditioellt lijärt aggregat? E QRP-rigg drar ju som bekat ite så värst mycket ström och ätaggregatet blir därmed varke dyrt eller för all del tugt. Äve om ma bygger det på traditioellt lijärt sätt. Ett lijärt ätaggregat bygger på att ma gör späigsomvadlige frå 230 V växelström till e lägre späigsivå väldigt tidigt i kedja. Detta görs med e trasformator på ätspäiges relativt lågfrekveta växelspäig av blott 50 Hz. Dea trasformator behöver därför e gaska omfattade (och tug) kära. I ett switchat ätaggregat aväds också e trasformator. Me då ma först tar och gör e frekveskoveterig till e högre arbetsfrekves (frå 50 Hz till flera khz), kommer ma uda med e mycket midre och lättare variat. Dessvärre geererar dea frekvesomvadlare e hel del trista övertoer som tillverkara ite alltid lyckas (eller aser sig behöva) filtrera bort ia dom år våra radioapparaters mottagare som störigar. Så kallade elektroiska trasformatorer till hemmets halogelampor är lysade exempel på riktigt livade sädare om dom ite moteras rätt. För att få e stabil utspäig oberoede av belastig behöver vi e regulatorkopplig. För ett lijärt aggregat är de ekel me ger lite sämre verkigsgrad. Me detta är ige ite så kritiskt för QRP och vi ka leva med det till förmå för e störigsfri späigskälla. SM6DJH Olle bidrar här med e ekel och egebyggarvälig kopplig på ett lijärt ätaggregat som berode på kompoetval ger e stadig utspäig med e belastig av max 5 A (70 W). När jag skriver kompoetval så täker jag primärt på dom kaske lite dyrare kompoetera. Dom kaske ret av flyter omkrig hemma i e juklåda ära dig? Trasformator är e såda kompoet. De bör ligga på cirka 18 V ut för att utspäige frå aggregatet skall vara e re likström äve vid hög belastig. Ett så kallat rippel dyker upp om kodesator efter likriktarbrygga tappar späigsivå vid belastig uder de av regulatorkopplige lägsta avädbara späige. Givetvis skall dea trasformator vara kapabel att leverera vår öskade ström om 5 A. Så titta efter e trasformator som har e Ett schema till ett ekelt me effektiv lijärt ätaggregat. Notera att kodesator efter likriktarbrygga klarar jobbet äve med ett värde av F. Kostruktör är SM6DJH Olle. 10 QTC 3/09

11 Tekik Tittar ma I juklåda fier ma kaske dom viktigaste kompoetera till det kommade ätaggregatet. Rigkäretrasformatorer moteras med gummi- och plåtrodell samt geomgåde skruv. Elektrolyter med bult sitter stadigt. E passade låda till QROlle hittades läglig som dessutom fugerar som kylfläs. kapacitet av mist 70 VA. Persolige föredrar jag e så kallad rigkäre-trasformator, då dom ger goda pris-/vikt-prestada. Likriktarbrygga och äve de efterföljade kodesator fis kaske äve i e vrå i juklåda. Notera äve brygga skall klara mist 5 A. Kodesator skall vara så stor som möjlig. Helst F äve om F fugera bra vid våra belastigar. Då späige efter likriktarbrygga hamar på i ruda slägar 25 V så gäller det att kodesator klarar kaske 40 V för att vara på säkra sida. Regulatorkopplige består av ekla kompoeter som ite är allt för dyra att köpa frå exempelvis ELFA eller Electrokit. Ma moterar e så kallad Darligto-trasistor (BDW94), som i sig är e dubbel-trasistor, i e så kallad TO220-kapsel. Dea trasistor blir gaska varm vid full belastig och behöver därför kylas med e kylfläs. Kom ihåg att Darligto-trissa skall moteras elektriskt isolerad frå metalhöljet. Kylfläse är äve det QTC 3/09 e kompoet som kaske tillsammas e låda fis i juklåda. För att få e uppfattig dess storlek gör vi e ekel beräkig med formel P=UxI. Om ma täker sig att vi har 25 V på regulatorkoppliges isida och tar ut 13,8 V på utsida vid 5 A, får vi: P= 5 A x (25-13,8 V) P= 56 W att leda bort Ta och kä på e ikopplad 40-wattslampa så vet du vilke potetiell värmeeergi vi har att göra med. Me då vi valigtvis ite kör key dow och vår QRP-rigg kaske bara behövs 3 A ka vår kylfläs utgöras av ätaggregatets metallhölje. Notera i koppligschemat att det fis e lite trimpotetiometer för att fijustera utspäige. Själva kompoetmoterige ka göras lite o the fly, så läge ma hyllar det gamla goda talesättet frå mi gamla lumparkompis Leoardo Da Vici: e vacker bro är e hållbar bro. Till det e förmaig som tillhör elsäkerhetskapitlet i vår amatörradioutbildig Täk på att 230 V är e dödlig späig som skall hateras med respekt. Aväd avsäkrig ite bara på sekudärsida (13,8 V) uta äve på primärsida. Valig glasrörssäkrigar fugerar fit om cirka 0,5 A på primärsida och 6 A på sekudärsida. Dubbelpolig strömbrytare bryter primärsida. Vad sägs om ackumulatordrift av våra riggar i fält? Måga är vi som har släpat på ett bilbatteri eller aa ackumulator av blybatterityp ut i fält. Dom är jättebra om ma ite har ågot aat att bära på eller har missat workoutpasset på gymmet. Me öde är som bekat uppfiaras moder. E kombiatio av lathet, ot i rygge och det faktum att tekike går framåt har fått uderteckad att spaa efter alterativ. Måga är vi som kaske omedvetet aväder otroliga eergikippe till ackumulatorer i våra hadapparater för 2 m, 70 cm och för all del GSM/3G. Jag täker då på de små av type Litium Polymer (LiPo). Det är helt otroligt hur ma ka klämma ut 1 Ah vid 3, 7 V ur e tigest som väger midre e tädsticksask! Presse är ju som bekat duktiga på att fia domedagsyheter och LiPo-tekike går ite fri frå deras yaserade aalyser... Och visst, dessa tigestar ka ha e förmåga att kua bria på ett syerlige otrevligt sätt läs explosiosartad brad. Litium är ett äme som påmier gaska mycket om det magesium, som förgyllde åtmistoe uderteckads kemilektioer och de lille pyromae iom dig. Alla läsare som mis dessa bravader lika bra som jag vet alltså vad det hadlar om. Me för att dessa bradeffekter skall uppträda krävs det att ma aväder grejora fel. Alltid samma visa jämt och städigt, skit bakom spakara ställer till det. Alltså: kortslut ite ackumulators poler, kasta de ite i elde, slå ite i e sjutumsspik i ett fulladdat paket och ladda de ite felaktigt. Det är ju ekla förhålligsregler som dom flesta ka följa. Det sistämda är dock att ta på högsta allvar med just LiPo-ackar. Till det krävs det e regulator som laddar varje cell idividuellt. Det är saige att säga ite bara bra för bradriske uta ite mist äve för ackes hållbarhet. Varje cell är på 3,7 V så för att skapa ett ackumulatorpaket ära våra öskade ivåer krävs 3 celler (totalt ut 11,1 V). Uderteckad stegade iväg till favorithobbyaffäre [1] och skaffade ett komplett paket av ackumulator och passade laddigsregulator. Halvdaa lösigar gillas ite, så valet föll på e ackumulator frå FlightPower (EVO25). Laddigseheter fis det gaska måga olika av. Själv valde jag bort de sabba (och dyra) uta tog e så kallad balaserare [2] som laddar upp med moderata 800 ma frå e 13,8 V matig uder ett par timmar. Dessvärre kostar paketet e bra slat, me det är e härlig käsla att hålla ett litet kraftpaket på 2,5 Ah i hade som i blyalterativ väger kaske 10 gåger mer. I sommar kommer QROlle att ite bara kua kopplas till ett störigsfritt och egebyggt ätaggregat där hemma. Äve i fält slipper SM0JZT kröka rygg över tuga batterier. Ackumulator kaske till och med hamar i rigge. Smidigt? Javisst! Life is too short to carry the QRO load! Tilma SM0JZT [1] [2] EK frå E-sky 2,5 Ah ackumulator med de blygsamma vikte av blott 200 g på våge. Måtte är 13 x4x2 cm och ka till och med kaske få plats i rigge. Jag aväder Aderso Powerpole-kotakter för säker ikopplig. Till väster, balaserare som frå 12 V laddar cellera idividuellt geom de flepoliga ikopplige. Äve de ka få plats i rigge. 11

12 Historik Med aledig av artikel i QTC r 12, skrive av Ullmar SM5-1252, gjorde jag e tillfällig djupdykig i SSA:s arkiv och hittade två itressata dokumet i form av QSL-kort. Ullmar skrev att Barbara Du, G6YL, 1930 gjorde e resa till Sverige och att ho blad aat besökte SM6UA. Vi ka här itill bevisa att så var fallet. De 14 augusti 1930 kl GMT kördes ett QSO med SM4ZI frå SM6UA. Det mest itressata är dock att operatör var just vår Barbara, G6YL. Titta oga på QSL-kortet som är fullt av itressata upplysigar om aväd rig m.m. Efter Remarks: står det: Vy pld to QSO from key of SM6UA at Orust. Hpe cuag s fm mi ow QRA! Cheerio!, uderteckat B. Du G6YL. Barbara hade alltså kört ett CW-QSO med radiotelegrafiste Håka Tuell i Härösad frå apotekare Karlsos latställe på Orust. Detta QSL är ett av dyrgripara i samlige. I QTC r (oktober) var ett tack ifört frå Barbara. Se utdraget! Vem var de första kviliga lyssaramatöre i Sverige? De första med lyssarsigal som jag har kuat se är ova ämda Barbara G6YL. Ho förekommer i e förteckig frå de 15 jui 1931 som SM-086. Så set som 1936 står ho fortfarade kvar i SSA:s medlemsförteckig som SM Ma satte e 8 på samtliga utläigar och sveskar i utladet. Me, jag räkar ite hee ädå, eftersom ho dels ite var sveska och dels säkerlige aldrig lyssade på amatörer. Ho blev helt ekelt medlem i SSA uder eller efter besöket 1930 och kvarstod som medlem ett par år. De första aktiva kviliga lyssaramatöre är troligtvis SM Ho är ite med i 1932 års matrikel uta först i april Äve 1935 var Miss Ellis Sadé med i matrikel, me ite 1936; vem vet, ho kaske ite var Miss lägre och ite hade tid med lyssig på amatörer. Det QSL-kort i ser här bredvid är frå de 2 juli 1933, och ho hade alltså reda det året blivit medlem i SSA. Det QSO ho rapporterar var mella SM6ZK i Strömstad och OZ7EL. Bo Palmblad, som ormalt aväde sigale SM5ZK blev seare mycket käd som radiohadlare i Stockholm. Ha hade bara ågra måader tidigare själv varit lyssaramatör med sigale SM Fröke Ellis postade sitt QSL-kort direkt till Palmblad dage efter QSO:t poststämplat Eslöv Jag hoppas kua komma med mer iformatio om våra kviliga piojärer i framtide. Uder tide ka vi tacka blad aat Begt SM0UGV och Sam OH0NC för itressata tillägg vi hoppas på mera! Tack äve till Åke SM5OK uta vars idoga samlade av allt som har med amatörradio att göra frå börja av förra seklet till utid vi ite skulle ha kuat dokumetera e bråkdel av det vi u ka. 73 Eric SM6JSM SSA Arkivarie Amatörradios kviliga piojärer Av SM6JSM, Eric Lud E av våra idag aktiva YLs Ulla i Skeige. 12 QTC 3/09

13 Statioer i SM Spioer på militärt område i Skåe E sa historia som häde i börja på 90-talet. Av SM7NCI, Leif Persso & SM7ALZ, Kaj Harvider Det var maj måad och sommarväder då Kaj och jag bestämde oss för att vi måste ut i ature och köra QRP som vi gjort ågra gåger tidigare. Vi packade ett atal prylar med radio, mat och bekvämligheter och satte oss i bile, u skall vi ut och juta av livet. Platse för uppdraget var Revige hed som har e fi atur och har ett lagom köravståd med bil. Väl framme på lämplig plats där det fas tillräckligt stora träd för att få upp e trådate där lastade vi ut alla prylar. Atee åkte upp blad träde och filte lades på marke med godsaker att äta och radioapparate med tillbehör. Radio var e ombyggd QRP-statio på 1 watt som jag byggt i skalet av e Egelsk armé-radio frå adra världskriget. Apparate var hopsatt av e rävsaxmottagare och e kristallstyrd sädare på tre trasistorer med e medhörig och atefilter. Vi sätter oss på filte och lyckas få i gåg radio me upptäcker plötsligt vilket himla liv det är rut om oss! Natures eget flygvape attackerar oss frå alla håll, det surrar och myggora biter, det blev helt omöjligt att sitta kvar på platse. Vi flyr med prylara i i bile som blir vår buker i trygghet reste av dage. Utaför bile sys ohyra surra rut bile me vi sitter tryggt i buker. Det här är otroligt för myggora och flugora har lyckats med samma attack som Tyskara gjorde mot daskara uder adra världskriget ämlige att ileda ett afall som var avklarat på fem miuter. I vår buker (bile) sitter Kaj i baksätet med radio och kör CW meda jag sitter i framsätet och beudrar utsikte, det var varmt för årstide. Efter e stud tittar jag i backspegel och ser e gammal Wolksvagebuss som kör mot oss och efter e stud passera busse oss på väster sida. Jag tittar på busse och i de sitter ett äldre par som tittar mycket yfiket på mig, jag hälsar med e ickade rörelse och de gör det samma. Busse försvier lågsamt och jag fuderar ite mer på det, Kaj fortsätter att köra radio. Efter e stud råkar jag åter titta i backspegel och ser då e jeep i högre fart dåa fram på väge mot oss med busse bakefter. Jag misstäkte vad det skulle kua iebära så jag sa till Kaj att vi får og sällskap på ågot sätt, militäre kommer tror jag. Mycket riktigt jeepe tvärstaar och ställer sig på tväre framför vår bil och busse staar precis bakom oss, vi är omrigade! Ut ur bile kommer e ma med pistolhölster på höger sida och med raska steg och ställer sig rut e meter utaför mi bildörr. Jag vevar er ruta och mae visar sig vara vaktchefe på P7- regemetet, ha beordrar oss att stiga ur bile och visa legitimatio. När vi kommer ut ur bile säger vakte lägg korte på motorhuve och backa fem meter, vi svarar jepp. Vakte studerar våra kort och vid det här laget så arbetade Kaj själv i det militära så ha blev lite skadeglad och sa det ser väl bra ut va? Vakte svarade då jepp. Därefter fick vi tillbaka våra körkort och vakte sa, ett ögoblick så skall jag förklara för de adra i busse. Strax därefter körde busse vidare och allt var frid och fröjd. Vakte sa att egetlige skulle de där i busse ha e blomma för deras agerade och vi kude hålla med. Vi ville visa vakte vår radio me ha var måttligt itresserad. Så åkte vakte frå P7 och vi fick ett gott skratt. Det är ite ofta som e Svesk radioamatör blir gripe som spio i Sverige me täk om det hade varit i Rysslad! Vågar vi sätta föttera fler gåger på P7:s mark? Jo det bör göras eligt följade som vi också gjort. Åk direkt till vakte och berätta ditt ärede se är allt ok. 73 de SM7NCI och SM7ALZ SK9HQ & EM5HQ Ukraias HQ-statio i IARU-teste Av SM6JSM, Eric Lud Frå Ukraia kom ylige ett QSL-kort modell större, 14 x 20 cm, i form av ett diplom. Vår ege HQ-statio, SK9HQ, körde EM5HQ på alla bad och moder utom 10 meter SSB på midre ä 24 timmar! Så set som 2007 slog vi Ukraia med ästa e miljo poäg, me förra året gjorde vi e mer blygsam isats meda Ukraia satsade stort med hela 69 operatörer! Resultatet för 2008 är ite klart äu. Vi får väl se om SSA detta år 2009 ka få ihop ett ladslag likade det vi hade 2007, me till det behövs e lagkapte som ka välja ut de duktigaste operatörera och de bästa coteststatioera. Ma får i dea IARUs ege cotest aväda sig av 12 statioer samtidigt som ka vara placerade över hela ladet. Det är därför vi aväder 9:a så att sigale ite förkippas med ågot speciellt distrikt (8:a aväds bara till sjöss). Hör av er till Igemar SM5AJV om i har idéer i sambad med IARU-teste! Eric SM6JSM QTC 3/09 13

14 Diplom Diplom Redaktör SM6DEC, Begt Högkvist Östbygata 24 C Lidköpig Alla bad och trafiksätt får avädas. Iga påteckigar ges. Avgifte är 7 USD. Asök med GCR-lista till Worked All Ketucky Award Maager, Dave Vest, K8DV, 2934 Rotia Drive, Goshe, Ohio 45122, USA. Det är gaska lugt på diplomfrote just u. Det kaske har med koditioera att göra det smittar. När det gäller mi hemsida; så kommer jag att så sakta växla över till SSA:s ya hemsida. Problemet är dom begräsade redigerigsmöjligheter jag har där. Me det blir säkert bättre vad tide lider. Worked 33 YL Award 2009 Det här tyska korttidsdiplomet utges av DARC med aledig av de iteratioella kviodage Uder periode skall 33 olika kviliga amatörer kotaktas.om statioera har bokstävera YL i suffixet, så räkas dom dubbelt. Dessutom skall tre av följade tyska klubbstatioer kotaktas: DL0YLA, DL0YLC, DL0YLE, DL0YLF, DL0YLH, DL0YLI, DL0YLL, DL0YLM, DL0YLP, DL0YLR, DL0YLV, DL0YLY. Kotakt med följade läder (där IWD är helgdag) ges för varje lad e speciell sticker i form av ladets flagga: Agola (D2), Armeia (EK), Azerbaija (4J), Burkia Faso (XT), Eritrea (E3), Guiea-Bissau (J5), Cambodia (XU), Kazakhsta (UN), Kyrgyzsta (EX), Laos (XW), Moldova (ER), Nepal (9N), Russia (UA), Tajikista (EY), Turkmeista (EZ), Ugada (5X), Ukraie (UR), Uzbekista (UJ), Belarus (EU). Varje statio räkas edast e gåg. Alla bad och trafiksätt får avädas. Avgifte är 5 Euro. Asök med loggutdrag till Guda Radwa, DO1OMA, Amselweg 24, D Gifhor,Tysklad. Alaska 50th Aiversary Award Tidsgräs: Utgivare: the Great Outdoors Radio Club Regler: Alaska 50-årsjubilerar som US stat, vilket celebreras med det här korttidsdiplomet. För att kvalificera sig räcker det med e eda kotakt med statio i Alaska uder kalederåret Om ma kotaktar 5 olika statioer tilldelas ma det frimärke, som utges i sambad med jubiléet. Om ma lyckas få ihop hela 50 kotakter uder året tilldelas ma äve ett guldsigill att sätta på certifikatet. Varje statio räkas e gåg per trafiksätt och dyg, dock högst tre kotakter med e statio samma dag. Alla bad och trafiksätt får avädas. Avgifte är 3 USD. Asök med loggutdrag till GORC, Att: Alaska 50th Award, 775 Mooflower Ave., Readig, PA , USA. Worked All Ketucky Award QCWA Bluegrass Chapter 214 utger det här diplomet till lic radioamatörer och SWL för verifierade kotakter med alla 120 couties i Ketucky. Sadko Award Diplomet utges till lic radioamatörer och SWL för verifierade kotakter med läder och område, i vilka köpmä frå Novgorod bedrev hadel uder 1200-talet. Lädera (områdea) är: 1. Moldavie (ER) 2. Estlad (ES) 3. Vitrysslad (EW) 4. Turkmeista (EZ) 5. Uger (HA) 6. Norge (LA) 7. Litaue (LY) 8. Bulgarie (LZ) 9. Tjeckie (OK) 10. Slovakie (OM) 11. Damark (OZ) 12. Hollad (PA) 13. Rysslad,Novgorod obl (RA1T..) 14. Asiatiska Rysslad (RA9-0..) 15. Sverige (SM) 16. Turkiet (TA) 17. Kazakhsta (UN) 18. Ukraia (UR-UZ) 19. Lettlad (YL) 20. Rumäie (YO) 21. Azerbaija (4J) 22. Georgie (4L) Totalt 22 kotakter. Avgifte är 4 USD. Asök med GCR-lista till A.V. Baraboshiu, P.O.Box 120, Novgorod, Rysslad. 14 QTC 3/09

15 Sambad Rapport frå möte FRO-SSA-KRIS Av SM6CTQ, Kjell Nerlich Deltagare: Kjell Nerlich SSA, Krister Ljugqvist SSA, Urba Logelius KRIS, Guar Persso KRIS, Leart Groe KRIS, Ja Leström FRO och Guar Uger FRO. Mötet tillkom efter e övereskommelse mella FRO, SSA och KRIS vid SSA-årsmöte i Vårgårda. FRO kallade till mötet där Urba frå KRIS, preseterade ett förslag till ageda, vars rubriker fastställdes. Deklaratio, policy och mål. Partera redogjorde för de mål och syfte respektive orgaisatio hade med sia aktiviteter. SSA har blad aat i si visio och äve i si befattigsbeskrivig avisat hur ma avser att bedriva krissambad. Däremot fis ite ågo orgaiserad verksamhet på cetral eller regioal ivå. Edast iom klubbverksamhete förekommer iom vissa klubbar, att ma aktivt arbetar med dessa frågor och då oftast i kombiatio med sambadsuppdrag för olika föreigar. Uder 2007 deltog i viss utsträckig radioamatörer i de med FRO gemesamma FROSSA-övige som omfattade större dele av ladet, och där målsättige var lokalt sambad på kommual ivå. SSA har ambitio att fortsätta detta samarbete. KRIS är ett ätverk med e fast orgaisatio. KRIS har e ledigsgrupp och ytterliggare ågra tekiska rådgivare. Admiistratioe hadhas av Stockholms Radioamatörer, SRA. KRIS ibjuder sädaramatörer att delta i ett ladsomfattade sambadsät två gåger per år. I övige 2008 övades äve e begräsad meddeladeöverförig. Krisledige ser positivt till ett samarbete med övriga orgaisatioer. FRO har ett uppdrag frå Krisberedskapsmydighete, KBM att rekrytera och utbilda sigalister för att kua tjästgöra som isatspersoal i kommuala och läsövergripade sambads- och ledigsfuktioer. Det iebär att utbildige omfattar äve utrustig typ blåljus och olika civila ledigssystem. E av aledigara för mötet var att vi u ser e situatio där fler frivilliga radiogrupperigar (FRO, radioklubbar och KRIS) erbjuder sia tjäster till kommuer och adra mydigheter. Frå FRO framhölls att om vi skall hitta e gemesam väg, bör vi eas om följade policy: radioamatör. Utbildigskravet gäller för att igå ett frivilligavtal med kommuer eller adra mydigheter. För de sädaramatörer som ite har möjlighet att skriva ett frivilligavtal och att därvid delta i kurse 12C, föreslogs att kurse 12C batas i ett kompedium för självstudier som är ett teoretiskt kursmaterial som komplemet. Kompediet Civil Sigalerig som reda tillämpas iom FRO bör itroduceras, för avädig vid krissambad. Det är viktigt att dea trafik klart utskiljer sig frå gägse amatörspråk. Meddeladeblakett KRIS har tagit fram e blakett som efter smärre ädrigar bör fastställas. Iformatio om samarbetet Mötesdeltagara förutsätter att samtliga parter skall kua samarbeta är det gäller frivilligt sambad uder kriser. Det är viktigt att sarast få till ståd e iformatiospla för att sprida kuskape om det ya samarbetet. Iformatioe bör spridas till klubbar och eskilda som ite ås av dea iformatio. FRO SSA KRIS Guar Uger Kjell Nerlich Urba Logelius Samverka: Vid kotakter med kommuer och mydigheter. Edast e talesma bör förekomma. Samråd skall ske ia kotakt tas. Utbildig: Är ödvädig i kombiatio med praktiska övigar för uppdrag hos kommuer och mydigheter. Utbildig Efter e lägre diskussio eades ma om följade krav på utbildig och kompetes som fastställs av KBM för frivilliga försvarsorgaisatioer. Geerellt bör dessa krav tillämpas för alla som egagerar sig i krissambad. FRO:s grudkurs för civila sigalister, kallad 12C bör geomgås oavsett om ma är FRO-medlem, SSA-medlem, eller eskild Vid mötet var de olika grupperigara i ödsambad överes om ett fortsatt samarbete vid ödsituatioer. Frå väster sittade SM0FAG, SM6CTQ bakre rade SM0NHE, SM0VUX, SM5TRT och SM4LLP. Foto: Therese Tapper, SSA kasli Rapport frå Höst-KRIS 08 Av SM0NHE, Urba Logelius Tack till alla som deltog i höstes KRIS-övig. Stort tack äve för flera loggar frå lyssaramatörer. Dessa beskriver bra sigalrapporter samt ger e bra bild över koditioera uder övige. Totalt kördes ca 200 QSO i övige. Våra specialsigaler för LC och HQ statioera skiljer sig bra frå mägde, vilket gör dessa sigaler lätta att höra. I dea övig var ite alla LC QRV på grud av missförståd eller resursbrist. Vi fick dea gåg e frekveskrock mella SK7SSA (För SSA bulletie) samt LC0 på 3705 khz. Stort tack till Bertil som var säll och bytte frekves för SSA bulletie. QTC 3/09 Vi har reda påbörjat plaerige för ästa övig som blir i höst. Väl mött på bade!! 73 de KRIS-gruppe gm SM0NHE, Urba SM0NHE, Urba på HQstatioe på Kvarberget orr om Stockholm. Foto: SM0FAG, Krister L. 15

16 Cotest Tre stora tester i mars De här måade bjuds vi på tre stora tester. Först ut är ARRL Iteratioal DX Cotest på SSB. E trevlig test där ma bara behöver kocetrera sig på att lyssa och säda mot Nordamerika. Teste brukar bjuda på hög aktivitet och är ma itresserad av att jaga amerikaska stater (WAS )så är detta ett ypperligt tillfälle. Näst sista helge i mars är det läge att rikta uppmärksamhete österut, då Russia DX Cotest brakar loss. Teste som u har ågra år på acke har blivit e av världes mest populära. Det är hög aktivitet och testkommitté gör ett mycket bra jobb, med sabb resultatrapporterig och utdelig av diplom etc. Sista teste i mars är CQ WW WPX Cotest på SSB. Som valigt blir de eldorado för de som gillar att jaga prefix. I Sverige har vi ju tillgåg till rätt måga prefix, så om det ka vara itressat att skaffa sig ett bra cotest-call till dea test. Glöm ite att köra SSA:s måadstest! Det är e bra ybörjartest och e trevlig aktivitet att samlas krig i klubbara. Se bara hur SK6AW och SK5AA kämpade uder Kul! Själv provade jag att uder jauari-teste köra med mi fjärrstyrda statio både på CW och SSB. E av höjdpuktera var att uder SSB-dele köra 8S4S (SM6U). Rickard satt ämlige var på hemväg frå helges CCF-möte och satt på busse och körde si remote-statio i SM4:a. Ma ka ju bara gissa vad övriga passagerare täkte är de fick höra fem-io oll-ett i Joha Olle. Till detta ummer har det kommit fler bidrag, stora och små. Stort TACK till SM5COP, SM2LIY, SM3CER och SM2CEW! 73 Igemar, SM5AJV / SE5E Cotest Redaktör SM5AJV, Igemar Fogelberg Sämjeväge Välligby Julteste 2008 I julteste 2008 segrade 7S5Q (SM5COP) Rue i klass A före 7S3A (SM3CER) och SM6X (SM6CLU). I QRP-klasse var det mycket hårt i och det skilde ett fåtal poäg mella de fyra deltagara. SL7ZXJ (SM7HNF) segrade med så lite som fem poäg före tvåa SG5W (SM5IMO)! Aktivitete i julteste är måttlig med färre ä 40 deltagare. Säkert har måga mycket aat att stå i uder jule och har svårt att komma loss för att köra cotest. SM6U, Rickard, föreslår att ma kör SSB istället för CW e av dagara. Det ka ju vara e take, för att öka aktivitete och samtidigt få med dem som ite kör CW. Ett förslag som vi skickar vidare till testledare SM3CER. QNZ Nollsväva di sigal mot mi! Iblad ka det vara riktigt trågt på badet uder e CW-test. I seaste CQWW 160 meter fick ma kämpa för att överhuvudtaget hitta e ledig frekves. Smala filter i mottagare är ett måste. Filter med e badbredd på 250 eller äu midre är ite ovaligt. Det betyder att ma i pricip bara ka höra motstatioer som ligger ± Hz frå sädarfrekvese. Dessutom ligger det oftast e statio itill som också kör med smala filter. Så om du råkar aropa e statio med säg 200 Hz fel, så fis det risk att det är statioe itill som hör dig och ite de du så gära vill köra. Så hur udviker ma det här? Förr så var det relativt lätt att ollsväva sädare mot de mottaga sigale, eftersom ma aväde separata sädare och mottagare. Me idag är det trasceivrar som gäller och då måste ma veta med vilke pitch (tohöjd) mottagares BFO (Beat Frequecy Oscillator) är iställd på. Ett ite allt för ovaligt värde är ca 700 Hz. Har ma bra gehör så fixar ma lätt att ställa i frekvese för att hama rätt i passbadet hos motstatioe. Iblad ka ma aväda spot -kappe för att ställa i rätt tohöjd, om radio är utrustad med e såda. E del radiostatioer har möjlighet att justeras till öskad pitch i mottagare. Är det bra gjort skall äve medhörigsoscillator automatiskt ställas i till samma frekves. Själv så föredrar jag rätt låg pitch på cirka 450 Hz, vilket är lågt ifrå stadarde på cirka 700 Hz. Detta fick jag smärtsamt uppleva uder CQWW på SK3W. Rigge jag körde med hade ite 450 Hz pitch som jag är va vid uta sarare 700 Hz. Det iebar att jag kom 250 Hz sett är jag skulle ropa i ågo. Efter ett tag kommeterade mi co-pilot SM- 3SGP att jag hade för låg pitch hela tide. Och då kom jag förstås på mitt misstag. Vaas makt är stor! Så ästa gåg du ite kommer igeom på första aropet, kolla att du verklige ställer i rätt pitch! Nedaståede bild är ett försök att illustrerar situatioe. I de övre bilde hör SM5AJV DX-statioe med e för hög pitch. Me DXstatioe hör ite aropet eftersom SM5AJV:s sädarsigal hamar i spärrbadet på DX-statioes mottagarfilter. I de mellersta bilde är situatioe de omväda. SM5AJV har ställt i e för låg pitch och DX:et hör i bästa fall e mycket högfrekvet sigal i sitt övre spärrbad. De edersta bilde visar är SM5AJV lyckats ställa i DX:ets to korrekt, så att båda sädaras frekveser sammafaller. Ovaståede resoemag med hög och låg pitch förutsätter att mottagara är iställda för att ta emot CW i det övre sidbadet och att mottagares filter är cetrerat krig BFO-frekvese. Badplae på 160 meter CQWW 160 som gick i jauari slog måga med häpad, koditioera var på topp och det var lika trågt som på melladagsrea. Iblad var det mer eller midre omöjligt att hitta e ledig frekves. 160 meter är ett smalt bad och uder teste var det flera sveska statioer som missade att vi faktiskt ite får köra i frekvessegmetet khz! Så här ser PTS badpla ut för 160 meter khz Amatörradio 1000 W khz Fast radio/mobil sjöfartsradio khz Amatörradio 10 W Vi får hoppas att PTS så småigom släpper hela badet! Läs mer i de sveska frekvesplae på PTS hemsida: e-tjaster.pts.se/frq/ 16 QTC 3/09

17 Cotest Testkaleder Ett axplock av tester som fis på SM3CER:s Cotest-sidor: Mars UTC Test meter NAC - CW/SSB/FM/DIGI ARRL Iteratioal DX Cotest - SSB SSA Måadstest r 3 - CW SSA Måadstest r 3 - SSB Russia DX Cotest - CW/SSB CQ WW WPX Cotest SSB April UTC Test meter NAC - CW/SSB/FM/DIGI SP DX Cotest CW/SSB EA RTTY Cotest RTTY JIDX CW Cotest CW EU Sprit Sprig CW SSA Måadstest r 4 SSB SSA Måadstest r 4 - CW ES Ope HF Champioship CW/SSB EU Sprit Sprig SSB YU Dx Cotest (1) CW YU Dx Cotest (2) CW SP DX RTTY Cotest RTTY Helvetia Cotest CW/SSB/DIGI SSA Måadstest 2009 jauari Sigle Operator CW Atal QSO QSO-poäg At Rutor Nr Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr Op Klubb 1 SM6VVT 16/ / / SK6AW 2 SM2KAL 17/ / / SK2TP 3 SM6IQD 13/ / / SK6AW 4 SK6AW 14/ / / SM6DED SK6AW 5 SA1A 10/ / / SM1TDE SK1BL 6 SM7C 9/ / / SM7CFZ SK7AX 7 SK5AA 8/ / / SM5ACQ SK5AA 7 SM7BVO 7/ / / SK7AX 9 7S5Q 12/ / / SM5COP SK5LW 10 SI6T 7/ / / SM7LZQ SK7AX 11 SM6X 8/ / / SM6CLU SK6HD 12 SA6W 5/ / / SM6PVB SK6GX 13 SM6Z 3/ / / SM6BZE SK6DW 14 SA5N 1/ / / SM5NBE SK3GK 15 SM6FPG 1/ / / SK6AW 16 SM6BSK 6/ / / SM5AHD 7/ / / SK0HB 18 SM5AOG 5/ / / SK5RO 19 SM5DXR 3/ / / SK5AA 20 SM7EH 9/ / / SK7AX 21 SM7ATL 10/ / / SK7CA 22 SM0AIG 1/ / / SK0QO 23 SE5E 0/ / / SM5AJV SK0HB 24 SA6A 4/ / / SM6JSM SK6WW 25 SM5AZN 0/ / / SK5BN 26 SI5Y 0/ / / SM5BKK SK5DB 27 SM6BGG 5/ / / SK6GX 28 SM5AZS 0/ / / SK5BN 29 SM5QU 0/ / / SM0FDO 2/ / / SK0QO 31 SF0D 5/ / / SM0DSF SK0QO 31 SM5AQI 0/ / / SK5BN 33 SK3GA 0/ / / SM3DBU SK3GA 34 SA6AXR 2/ / / SK6QA 35 SM6CPO 0/ / / SK6GX 36 SM0EPO 0/ / / SK0CT 37 SM4SEF 0/ / / SK4IL 38 SM6V 0/ / / SM6VAO SK6AW 39 SM5BTX 1/9 10 2/ / SK5AA 40 SM2BJS 0/ / / SK2AT 41 SM5BJT 2/9 11 4/ / SK5DB 42 SM5LSM 1/6 7 2/ / SK5AA 43 SM3HJI 0/6 6 0/ / SK3BP 44 SK7CE 0/ / / SM7CFF SK7CE 45 SM5AKU 0/3 3 0/4 4 0/ SK5EW 45 SM6USS/6 1/1 2 2/2 4 1/ SK6AW 47 SM6LTO 2/2 4 4/0 4 1/ SK6AW 48 SA6N 1/0 1 2/0 2 1/ SM6YJS SK6WW SM7HVQ Checklogg SK7YX Sigle Operator - QRP CW Atal QSO QSO-poäg At Rutor Nr Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr Op Klubb 1 SM4EPR 1/ / / SK4EA 2 SM5OUU 0/4 4 0/8 8 0/ SK7CN 3 SM5KQS 1/2 3 2/4 6 1/ SK5BN QTC 3/09 SSA Måadstest 2009 jauari Sigle Operator SSB Atal QSO QSO-poäg At Rutor Nr Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr Op Klubb 1 SM6IQD 9/ / / SK6AW 2 SB6A 10/ / / SA6AOA SK6AW 3 SK5AA 7/ / / SM5ACQ SK5AA 4 SK6AW 9/ / / SM6MIS SK6AW 5 SM7ATL 2/ / / SK7CA 6 SM6XMY 6/ / / SK6AW 7 SA2A 1/ / / SM2KAL SK2TP 8 SM5NVF/5 1/ / / SK5WB 9 SM7TZK 0/ / / SK7BQ 10 SA6W 0/ / / SM6PVB SK6GX 11 SM6V 2/ / / SM6VAO SK6AW 12 SM3R 2/ / / SM3CBR SK3GK 13 SM5ZBJ 1/ / / SK5AA 14 SM7DQV 0/ / / SK7JD 15 SM6VVT 4/ / / SK6AW 16 SM6BGG 1/ / / SK6GX 17 SK3GA 0/ / / SM3DBU SK3GA 18 SM6UQL 7/ / / SK6AW 19 SA2Z 1/ / / SM2YPZ SK2TP 20 SM6FXW 0/ / / SK6KY 21 SA5X 0/ / / SM5TJH SK5BN 22 SA5N 1/ / / SM5NBE SK3GK 23 SK4UW 3/ / / SM4JHK SK4UW 24 SM7XWI 0/ / / SK7CA 25 SM5DXR 3/ / / SK5AA 26 SM3ULU 0/ / / SK3GA 27 SM6YBR 3/ / / SK6WW 28 SM5V 0/ / / SM5ELV SK5SM 29 SE5E 0/ / / SM5AJV SK0HB 30 SM5AQI 0/ / / SK5BN 30 SM6ERS 3/ / / SK6AW 30 SM7UFR 0/ / / SM1CIO 0/ / / SK1BL 34 SA0AND 0/ / / SM6CPO 0/ / / SK6GX 36 SM0XMX 0/ / / SK0QO 37 SM6X 7/ / / SM6CLU SK6HD 38 SM5AOG 0/ / / SK5RO 39 SM5BXC 0/ / / SM6OPW 0/ / / SK6IF 41 SL0ZZF 0/ / / SM0VLZ SL0ZZF 42 SA0AEX 0/ / / SK0QO 43 SM4YZV 0/ / / SK4KO 44 SK5DB 0/ / / SM5XSH SK5DB 45 SM5RN 0/ / / SK5BN 46 SM0LIU 0/ / / SL0ZS 47 SM5BTX 3/ / / SK5AA 48 SM5LSM 3/ / / SK5AA 49 SM6JUL 0/ / / SK6GX 50 SM5NQB 0/ / / SK5DB 51 SM0IFP 0/ / / SL0ZS 52 SA6AWR 0/ / / SK6WW 52 SM6H 0/ / / SM6UCK - 54 SM6USS/6 0/ / / SK6AW 55 SM3ANM 1/ / / SK3GK 56 8S4S 0/ / / SM6YOU SK6AW 57 SA5AIQ 0/ / / SK5WB 58 SM5MCZ 0/ / / SK5BN 59 SM6LTO 2/9 11 4/ / SK6AW 60 SM5SZG 0/9 9 0/ / SK5BN 61 SL0ZS 0/ / / SM0DXG SL0ZS 62 SA6N 0/7 7 0/ / SM6YJS SK6WW 63 SA6AIN 0/7 7 0/ / SK6HD 64 SM3KDR 0/8 8 0/ / SK3JR 65 SM6HCO 4/1 5 8/2 10 1/ SK6AW 66 SM3HJI 0/4 4 0/6 6 0/ SK3BP 67 SM6C 1/3 4 2/6 8 0/ SM6CTQ SK6WW 68 SM5BJT 0/3 3 0/4 4 0/ SK5DB 69 SA5ACL 0/3 3 0/6 6 0/ SK5BN 70 SM7FWX 0/1 1 0/2 2 0/ SK7AX 71 SM6JCC 0/ /0 0 0/ SK6DZ Sigle Operator - QRP SSB Atal QSO QSO-poäg At Rutor Nr Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Summa Omr Op Klubb 1 SE6U 4/ / / SM6KNL SK6NL 2 SM7ABL 0/ / / SK7HW 3 SA3ARL 0/ / / SK3GK 4 SA3ARK 0/3 3 0/6 6 0/ SK3GK 17

18 Cotest SSA MT 2008 slutresultatet Nytt deltagarrekord sattes uder 2008 med 119 deltagare i CW-dele och 222 deltagare i SSB-dele! Äve ett fatastiskt ytt stort klubbpoägrekord sattes i SSB-dele av SK6AW Hisiges Radioklubb, med hela poäg! E eaståede isats av medlemmara i SK6AW! Dom hade stor kokurres av SK5AA Västerås Radioklubb, som tyvärr "tappade orke" mot slutet av året, me som ädå skrapade ihop hela poäg. Däremot tog SK5AA hem seger i CW-dele med SK7AX - Södra Vätterbygdes ARK på adra plats. I de idividuella CW-dele segrade SM2KAL och seger i SSB-dele togs av SA6AOA. QRP CW vas av SM5OUU och QRP SSB vas av SA3ARL. Ett STORT GRATTIS till viara och ett STORT TACK till samtliga deltagare, som gjorde dessa ya rekord möjliga! Sporra gära medlemmara i di ege klubb och utmaa SK6AW och SK5AA och övriga klubbar i toppskiktet uder 2009! Dom behöver all kokurres dom ka få, för att ispireras att fortsätta sia aktiviteter i MT. Ett stort TACK också till Erkki, SM5NBE, som tagit emot ästa alla loggar via valig post och som skrivit i de flesta pappersloggar för koverterig till Cabrillo. 73 SM3CER SSA Testledare Måadsteste total 2008 CW Nr. Call Op. #MT Poäg 1 SM2KAL SM6X SM6CLU SK5AA SM5ACQ/ SM5KRI 4 SA1A SM1TDE SM6IQD SM7BVO SM7ATL SI6T/SI7T SM7LZQ SM5DYC SM0XG SA0A SM0AIG SM5DXR SK3GA SM3DBU SM7C SM7CFZ SM0Y/ SM0OY SM4OY 16 SM7EH SM5AHD SK6AW SM6DED/ MIS/VAO 19 SM6BSK S3J/SM0J SM0DZH SM5AZS SM5APS SI5Y SM5BKK SM3R SM3CBR SM6Z SM6BZE SM5GRD SM5FUG SM5ALJ SM5AZN SK2AT SM2LIY SM6BGG SA6W SM6PVB SA6AXR *R* SM6EHY SM0FDO SM5AQI SM4SEF SM3Q SM3BFH SM5NZG SM6VVT SM5RN SM5AOG SE6M SM6PWQ SM5CAK SE5E/ SM5AJV SM5AJV 46 SD7X SA7AJC SM5BTX SM5LSM S5Q/ SM5COP SJ30LW 50 SM6CPO SA6A SM6JSM SM0EPO SK6SAG SM6DQO SM3C SM5CCT SM6FPG SM5BRG SM5QU SM6FIQ SM4JST SF0D SM0DSF SE2T SM2YIZ SM5J SM5PHU SM4PBT SA5N SM5NBE SM6Q SM6UQJ SE6Y SM6DED SM5ILE SM5ACQ/ SM3RMH SM5S SM5SIC/ SM6WET SM7RRF SM7SJR SM1DVV SK7OA SM7XEN SM3CUN SM7GUY SK7CE SM7CFF/ SM7WZK 79 SM6LTO SM6NET SK0QO SM0NUE SM5BJT SM3HJI SF4J SM4CJY SL7ZAY SA7AUW SJ5T SM5APS SM6USS SM5BXC SM0JHF SD3A SM3FJF SM6Y SM6DER SM5EUU SM5GLC SM6HCX SK3W SM3SGP SM5NDI SM5JPG SK5DB SM5PEY SA6AIN SM5W SM5FWW SM0GOO SM6ERS SM7HVQ 6 Check 104 SA0Q SM0OGQ 2 Check 105 SM2JKI 1 Check 106 SM5IFO 1 Check 107 SM7MHC 1 Check SSB Nr Call Op. #MT Poäg 1 SA6AOA Flera* SM6YOU SM7ATL SK5AA SM5ACQ SK3GA- SM3DBU SM3DBU 6 Flera** SM6IQD SM5DYC SM6UQL SM5NVF/ SM5DXR SA2A SM2KAL SK6AW- SM6VAO SM6V/4 13 SM5ZBJ SM5AHD SM0Y- SM0OY SM4OY 16 SA2Z SM2YPZ SI6T-SI7T SM7LZQ SM3R SM3CBR SM6VKC SM6CKS SM0XG SM7EDN SM7HSP SA0AQT SM6X SM6CLU SM5FQQ SM7TZK SM1CIO SA5X- SM5TJH SM5TJH 30 SE6M SM6PWQ SK4UW SM4JHK SM5GRD SM5ALJ SK5DB SM5MEK SM5XSH 35 SM5CSS SM6BGG SM6XMY SM6XMY/6 38 SM6FXW SM5CAK SA0A SM0AIG SA7AUH *R* SM4JST SM5LSM SK7OA SM7XEN SM6GT SK5UM SM5YRA SA5ACR SM5BTX SM6OPW S3J-SM0J SM0DZH SM6EHY SK2AT SM2LIY SM7DQV SM5S SM5SIC SM5SIC/3 55 SA7AOI *R* SM5AQI SL0ZZF SM0UIE SM0VLZ 58 SM5FUG SM3Q SM3BFH SM0W SM0WKA SM5BXC SM5U SM5UGC SM6FIQ SM0XMX SE5E- SM5AJV SM5AJV SI3A SM3LIV SM3ULU SD7X SA7AJC SM6LTO SM4SEF SA5N SM5NBE SM5BRG SM5AOG SM7XWI SM5RN SA3B SA3ASZ SM2YIP SA6W SM6PVB SA5AIQ SM7RPU SM5ILE SM6ERS SM5NQB SM5V SM5ELV SM6WZH SM6MGZ SM5OSZ SA6AWR *R* SF0D SM0DSF SM6CPO SM4W SM4WGB SM6YED SM7LJS SA3ARK *R* SM7YGZ SA0AND SM6D- SM6DER SM6Y 98 SM7PER SM4YPT SM5W SM5FWW SM6FPG SM5B SM5EMR SD3A SM3FJF SM7FDO SM7RRF SM0EPO SM6WET SM3KDR SM6XNO SM0LIU SM4YZV SA6A SM6JSM SM5EFX SM5EFX/2 114 SM6USS SM6USS/6 115 SM6UZJ SM6HCX SM7SJR SM5YLG SM6FOV SM5ISM SM6JUL- SM6JUL SM60JUL 122 SA4M *R* SA4AGM 123 SM0DZB SA3X SA3ATF SM5EUU SM6YIV SM6VYP SA6AIN SM4FYX SM5MCZ SM6Q SM6UQJ SM3AF SA2D SA2AWO SM5ACQ/ SM6YBR SM6NET SM1DVV SM5IFO SK0QO SM0SYQ SM5XW 140 SM3WFR *R* SM6YAT/ SA6AHL SM4WKT SM5SZG SA6AJK SM5LNE SM3HJI SA0ABK SA7AUW- SA7AUW SL7ZAY 150 SM0UIE/ SM6MIS/P SM6WZW/ QTC 3/09

19 Cotest 153 SE5X SM5YLO SM3IZD SM2SXT SM6FWG SD4DY SM4DDY SM5ELF SM7WNK SA6AXR *R* SM5AQM SM7GUY SM6CRC SM5NDI SA6AVB SK7CE SM7CFF SM7WZK 167 SK6IF SM6UZJ SM6IXX SM7PXS SM4HBG SK60EK SA3ATF SM6OER SM6JCC SM5QU SK3W SM3SGP SI6I SM6CRC SM3RAB SM7BLM SA2APO SA6AMA *R* SK1658DK SM7WZK SM0SYQ SM4CJY SA2BBU *R* SA6AUX SM0IFP SM3HPJ SM3SQJ SM6HCO SM2AVG SM3WTZ SM5AZS SM6HNS SM5RDF SM1W SM1WXC SM2MZC SM6AFH SM5BJT SM3H- SM3HFD 2 2 SM3HFD 200 SK5A SM5WPW SM6MVE SM3PZS SM4TZZ SM5JPG SM6DGF/ SM7IJH SA5AMN SM6YOF SK4OR SM4BNZ 1 Check 210 SM5RX 1 Check 211 SM6UCK 1 Check 212 SM7RCB 1 Check QRP CW Nr Call Op. #MT Poäg 1 SM5OUU SM5EFX SM7RPU SG5W SM5IMO SM0FDO SM4CJY SM5KQS SM6AAL SM7R SM7RYR SM6USS SM0MHC SM5KRI 1 0 QRP SSB Nr Call Op. #MT Poäg 1 SA3ARL *R* SM7ABL SK6GB- SM6OER SK6GB/6 4 SM7RPU SM6JCC SM6USS SM6USS/P 7 SM5OUU SM5MEK SA6AQP/P *R* SM5KQS 1 5 Plakett, Diplom, *R* = Rookie Flera * = 8S4S-SK6AW-SM6U/6 Flera ** = SM6IQD-SM6IQD/2-SM6IQD/3 QTC 3/09 Bästa klubb i MT2008 CW Nr. Call Klubb Total poäg 1 SK5AA Västerås Radioklubb SK7AX Södra Vätterbygdes ARK SK6AW Hisiges Radioklubb SK0HB Botkyrka Radio Amatörer SK5BN Norrköpigs Radioklubb SK1BL Gotlads Radioamatörklubb SK6HD Falköpigs Radioklubb SK2TP GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK SK7CA Kalmar Radio Amateur Society SK0QO Södertörs Radioamatörer SK3GA Hudiksvalls Sädareamatörer SK3GK Gävle Kortvågsamatörer SK6DW Trollhättas Sädareamatörer SK6GX Uddevalla Amatörradioklubb SK0CT RK vid Ericsso Radio Systems AB SK5DB Uppsala Radioklubb SL5ZP FRO Fagersta SK2AT Umeå Radioamatörer FURA SK7CN Radiokl. CQ i Vimmerby och Kida SK5LW Eskilstua Sädareamatörer SK6QA Steugsuds Amatör Radio Klubb SL0ZS FRO Stockholms lä SK3LH Gullägets Radioklubb SK0UX Kvarbergets Amatörradioföreig SK4IL RadioklubbeSK4IL SK3JR Jemtlads Radioamatörer SK5RO Roslages Sädareamatörer SK5SM Motala Sädareamatörer SK5EW Vigåkers Radioklubb SK4AO Falu Radioklubb SK6WW Lake Wetter DXGroup SK6CF Göteborg Radios Amatörklubb SK0CJ Järfälla Sädaramatörer SK4SQ Leksads Amatörradioklubb SL0CB Försvarets Radioastalt FRA SK7OA Sydkustes Radioamatörer SK6NL Kugälvs Sädareamatörer SK4TL SK4TL Radio Team SK7CE Ham-Club Ludesis SK3BP Radioklubbe Faxe SK3BG Sudsvalls Radioamatörer SL0ZU FRO Stockholms lä 8 SSB Nr. Call Klubb Total poäg 1 SK6AW Hisiges Radioklubb SK5AA Västerås Radioklubb SK7CA Kalmar Radio Amateur Society SK0HB Botkyrka Radio Amatörer SK2TP GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK SK3GA Hudiksvalls Sädareamatörer SK6DW Trollhättas Sädareamatörer SK5BN Norrköpigs Radioklubb SK3GK Gävle Kortvågsamatörer SK5WB Eköpigs Radioklubb DX-rige Södagar kl SNT På 3775 MHz ± QRM Något för Dig? Väl mött SM7CRW ( SF7DX. 8S7A) Joh-Iwar 11 SK7AX Södra Vätterbygdes ARK SK7JC Västra Blekige Sädareamatörer SK6GX Uddevalla Amatörradioklubb SK0QO Södertörs Radioamatörer SK6HD Falköpigs Radioklubb SK7BQ Kristiastads Radioamatörer SK0CT RK vid Ericsso RadioS ystems AB SK1BL Gotlads Radioamatörklubb SL0ZG FRO Norrtelje SL5ZP FRO Fagersta SK5DB Uppsala Radioklubb SK5SM Motala Sädareamatörer SK4UW Arvika Sädare Amatörer SK6KY Kugsbacka Radioamatörer SK6IF Lysekils Sädareamatörer SK7OA Sydkustes Radioamatörer SK3BG Sudsvalls Radioamatörer SK0UX Kvarbergets Amatörradioföreig SK4AO Falu Radioklubb SK2AT Umeå Radioamatörer FURA SK7HW Kroobergs Sädareamatörer SK5UM Fles Radioamatörer SK3JR Jemtlads Radioamatörer SK6WW Lake Wetter DXGroup SK7JD Westerviks Sädareamatörer SK3LH Gullägets Radioklubb SK5WR Wadstea Sädareamatörer SK3EK Sollefteå Radioklubb SL0ZZF FRO Svartlösa SK4IL Radioklubbe SK4IL SK5RO Roslages Sädareamatörer SK2HG Kalix Radioklubb SL0ZS FRO Stockholms lä SK7CN Radiokl. CQ i Vimmerby och Kida SK6JX Falkebergs Sädareamatörer SL5ZYB FRO Arboga SL0CB Försvarets Radioastalt FRA SK4BX Örebro Sädaramatörer SK6QW Mariestads Amatörradioklubb SK4KO Siljasbygdes Sädareamatörer SK5LW Eskilstua Sädareamatörer SA6AR Agereds Radioamatörer SK6DZ WGA Radio Club SK4TL SK4TL Radio Team SK6GB The British Amateur Radio Club SK0MM Stockholms Skärgårds Sädaramatörer SK0CJ Järfälla Sädaramatörer SK3BP Radioklubbe Faxe SK7CE Ham-Club Ludesis SK6QA Steugsuds Amatör Radio Klubb SK3GM Kugsgårdes Radioklubb SL3ZYE FRO Sollefteå SK3VJ Bolläs Radio Club SK5BE Nyköpigs Sädareamatörer SK6NP Herrljuga Radioklubb 8 66 SK5A Lake Malare DXGroup 6 67 SK4DM Västerbergslages Sädaramatörer 2 Plakett, Diplom 19

20 Cotest Julteste 2008 Klass A: Sigle Operator Atal QSO Godk. QSO QSO-poäg Nr Call 40/80 Tot 40/80 Tot 40/80 Tot Op 1 7S5Q 58/ / / SM5COP 2 7S3A 53/ / / SM3CER 3 SM6X 38/ / / SM6CLU 4 SM5FUG 51/ / / SI6T 52/ / / SM7LZQ 6 SM5AJV 53/ / / SM6BSK 51/ / / SM5ALJ 53/ / / SM7ATL 40/ / / SM0Y 45/ / / SM0OY 11 SM5AHD 46/ / / SM6Q 42/ / /12 91 SM6UQJ 13 SM6PVB 46/ / / SM3DBU 50/ / / SA1A 47/ / /0 88 SM1TDE 16 SM5CNQ 45/ / / SM6NT 41/ / / SF0D 30/ / /9 66 SM0DSF 19 SM7GVF 22/ / / SM5GRD 24/ / / SM4EPR 29/ / / SM3R 29/ / /0 55 SM3CBR 23 SA5N 24/ / /5 51 SM5NBE 24 SM5DXR 22/ / / SM0KY 34/ / / SM0AIG 22/ / / SM5BJT 8/3 11 7/ / SA7W 2/0 2 2/0 2 4/0 4 SM7EOI Klass B: Sigle Operator/QRP Atal QSO Godk. QSO QSO-poäg Pl. Call 80/40 Tot 80/40 Tot 80/40 Tot Op. 1 SL7ZXJ 50/ / / SM7HNF 2 SG5W 48/ / / SM5IMO 3 SM5EFX 49/ / / SM7M 52/ / /2 99 SM7BUA Klubbtävlige MT 1 CW Pl Call Klubb Totalt 1 SK6AW Hisiges Radioklubb SK7AX Södra Vätterbygdes ARK SK5AA Västerås Radioklubb SK2TP GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK SK6GX Uddevalla Amatörradioklubb SK1BL Gotlads Radioamatörklubb SK5BN Norrköpigs Radioklubb SK0QO Södertörs Radioamatörer SK0HB Botkyrka Radio Amatörer SK6HD Falköpigs Radioklubb SK6DW Trollhättas Sädareamatörer SK3GK Gävle Kortvågsamatörer SK5RO Roslages Sädareamatörer SK7CA Kalmar Radio Amateur Society SK5DB Uppsala Radioklubb SK6WW Lake Wetter DX Group SK4EA Lidesbergs Radioklubb SK3GA Hudiksvalls Sädareamatörer SK0CT RK vid Ericsso Radio Systems AB SK4IL Radioklubbe SK4IL SK2AT Umeå Radioamatörer FURA SK3BP Radioklubbe Faxe SK7CE Ham-Club Ludesis SK7CN Radiokl. CQ i Vimmerby och Kida SK5EW Vigåkers Radioklubb 8 Klubbtävlige MT 1 SSB Pl Call Klubb Totalt 1 SK6AW Hisiges Radioklubb SK5AA Västerås Radioklubb SK6GX Uddevalla Amatörradioklubb SK7CA Kalmar Radio Amateur Society SK2TP GEMARK Gellivare-Malmbergets ARK SK3GK Gävle Kortvågsamatörer SK5BN Norrköpigs Radioklubb SK5WB Eköpigs Radioklubb SK3GA Hudiksvalls Sädareamatörer SK7JD Westerviks Sädareamatörer SK6KY Kugsbacka Radioamatörer SK6WW Lake Wetter DX Group SK4UW Arvika Sädare Amatörer SK0QO Södertörs Radioamatörer SK5SM Motala Sädareamatörer SK0HB Botkyrka Radio Amatörer SK1BL Gotlads Radioamatörklubb SL0ZS FRO Stockholms lä SK6HD Falköpigs Radioklubb SK5RO Roslages Sädareamatörer SK6IF Lysekils Sädareamatörer SK6NL Kugälvs Sädareamatörer SL0ZZF FRO Svartlösa SK4KO Siljasbygdes Sädareamatörer SK7HW Kroobergs Sädareamatörer SK3JR Jemtlads Radioamatörer SK3BP Radioklubbe Faxe 18 NAC 2008 jauari Nr Call Loc QSO ( A,B,C,D ) Poäg 1 SA6A JO78 59 ( 21, 20, 12, 6 ) SM0IMJ JO99 36 ( 14, 16, 6, - ) SM6X JO68 36 ( 12, 14, 10, - ) SM5IMO JO79 23 ( 12, 11, -, - ) SM7ATL JO86 12 ( 6, 5, 1, - ) SM6MNH JO68 37 ( 9, 12, 10, 6 ) SA5N JP80 17 ( 7, 5, -, 5 ) SM5ZBJ JO89 19 ( -, 15, 4, - ) SM5DXR JO89 16 ( 7, 4, 3, 2 ) SM5BTX JO89 16 ( 7, 6, 3, - ) SA6AIN JO68 25 ( 7, 7, 5, 6 ) SA2Z KP07 5 ( -, 5, -, - ) SM5ERK JP90 14 ( 3, 11, -, - ) SM6DBZ JO58 13 ( 5, 5, 3, - ) SM5SIK JP80 14 ( 5, 6, -, 3 ) SA6N JO78 17 ( 5, 8, 4, - ) SM6C1 JO78 19 ( 4, 7, 4, 4 ) SM6TPJ JO68 20 ( 4, 6, 5, 5 ) SI5Y JP80 11 ( 11, -, -, - ) SM5YJM JP90 12 ( -, 7, 2, 3 ) SM0EZZ JO89 11 ( -, 7, 4, - ) SM6LPG JO68 18 ( 8, 6, 4, - ) SM0BRF JO89 9 ( 9, -, -, - ) SM5EPC JP90 10 ( -, 4, 2, 4 ) SM0NCL JO99 9 ( 3, 3, 2, 1 ) SA5ACR JO88 6 ( -, 4, 2, - ) SM0EPO JO89 7 ( 3, 2, 1, 1 ) SA6AVB JO68 22 ( -, 11, 7, 4 ) SM0DFP JP90 8 ( 4, 4, -, - ) SM1CIO JO97 4 ( -, 4, -, - ) SA1A JO97 4 ( 4, -, -, - ) SM6CCO JO78 7 ( 1, 1, 1, 4 ) SM5LSM JO89 10 ( 4, 3, 3, - ) S5C JP80 9 ( -, 3, 2, 4 ) SM0LIU JO89 6 ( -, 5, 1, - ) SM4L JP70 3 ( -, 3, -, - ) SA6AWR JO78 6 ( -, 5, 1, - ) SM7SPP JO86 3 ( -, 2, 1, - ) SM0YRJ JO89 2 ( -, 2, -, - ) SM6PVB JO58 3 ( 1, 2, -, - ) SA5ACN JO88 1 ( 1, -, -, - ) SM4OY JP70 1 ( -, 1, -, - ) 532 CQ WW 160 frå SM2 Årets CQ WW 160 m Cotest i mitte av jauari gav oss og de bästa koditioer som ka täkas. I motsats till det ormala förhålladet, att badet dör i sambad med att sole går upp, så var det tämlige aorluda dea gåg. De sigaler som mattades av hos mig var de europeiska statioera, meda DX hördes hela dage, trots fullt dagsljus. Hela ordamerika, Pacific, Västidie och cetralamerika kom igeom. Dessutom, lite lägre fram på dage, så hördes samtidigt äve statioer i Asie med goda sigalstyrkor. Ma ka fudera över vilket feome som gör att 160 m är öppet på dage, me helt klart hjälper de låga solaktivitete till. De som är itresserade att lyssa till hur badet lät i Luleå ka göra det på: Där fis ågra miuter av ispeligar frå 160 m-teste, med massor av idetifierade DXstatioer. Det kude lika gära ha varit 20 m. Cotest på 160 m ger verklige möjlighet att utforska vågutbredig på badet, eftersom så måga statioer är igåg, och på lite udda tider. Aars är det og ett bad där måga lyssar mest, och de gamla devise att ma hör ite varadras mottagare, de stämmer rätt ICOM ik. moms. DX Supply erbjuder traceivrar, slutsteg, ateer och mycket mer! VÄLKOMMEN! DX Supply AB Må - Lör väl. Me som sagt, uder e cotest så säds det e hel del... Lyckades kipa zo 6 (XE) i teste, så u har jag bara e zo kvar för WAZ på Top Bad de Peter SM2CEW 20 QTC 3/09

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer