Flaskhalsar i produktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flaskhalsar i produktionen"

Transkript

1 Flaskhalsar i produktionen En undersökning bland produktionschefer i Sverige och Danmark Siemens PLM Software

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning av huvudresultat. 5 Undersökningens resultat.. 6 Flödet av nya produkter i beredningen Uppdateringsfrekvens av befintliga produkter Produktutvecklingstakten i framtiden Konstruktionsändringar och konsekvenser för produktionsprocessen Krav på kortade ledtider och hur dessa ska lösas Parallell produktutveckling Hur formaliserad kunskapen är Öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Beredarnas bästa råd till ledningen 2

3 Inledning Siemens PLM Software har låtit genomföra denna undersökning kring flaskhalsar i produktionen i Sverige och Danmark. Syftet med undersökningen är att testa i vilken omfattning några aktuella trender inom tillverkningsområdet har brett ut sig inom svensk och dansk tillverkningsindustri. Några sådana trender eller hypoteser som frågorna ställdes utifrån är: Produkternas livslängd minskar i alla länder, vilket leder till att tiden mellan produktutveckling och beredning av tillverkningsprocessen blir allt viktigare och behöver kortas för att vara effektiv. Hur löser man det? Mass Consumerism, det vill säga att alltfler produkter individanpassas. Nya produkter förses med allt fler alternativ så att kunderna ska kunna skräddarsy sin egen produkt. I produktionsstadiet innebär det att fler processer ska beredas. Hur påverkar det produktionsprocessen? En förändring i produktionen orsakar beredningstider. Beredningstid kan bestå av flera olika saker och ta olika lång tid i anspråk inom olika branscher. Vilka sådana flaskhalsar har man störst problem med? Undersökningen är genomförd av PFM Research i januari produktionsberedare i tillverkande börsföretag i Sverige och Danmark, 100 per land, har svarat på enkäten via telefonintervjuer. Åldersfördelning på respondenter Totalt 13% 52% 26% 10% Figur 1: Åldersfördelning av respondenter i undersökningen 50 talister 60 talister 70 talister 80 talister Om Siemens PLM Software Siemens PLM Software, en affärsenhet av Siemens Industry Automation Division, är en ledande global leverantör av mjukvara och tjänster inom product lifecycle management (PLM) med 7 miljoner sålda licenser och över kunder över hela världen. Siemens PLM Software har sitt huvudkontor i Plano, Texas, och samarbetar nära företag för att leverera öppna lösningar som hjälper till att fatta smarta beslut som resulterar i bättre produkter. 3

4 Om Siemens Industry Automation Division Siemens Industry Automation Division (Nürnberg, Tyskland) stöder hela värdekedjan hos sina kunder inom tillverkningsindustrin - från produktens design via produktion och tjänster med automatiseringsteknik, industriell styrteknik och industrimjukvara. Med sina mjukvarulösningar kan affärsområdet förkorta tiden till marknaden för nya produkter med upp till 50 procent. Industry Automation består av fem affärsområden: Industrial Systems Automation, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software samt Water Technologies. 4

5 Sammanfattning Tillverkningsindustrin i Sverige och Danmark jobbar likt andra tillverkande företag världen över med att kontinuerligt effektivisera sin produktion. I den här rapporten är resultaten av intervjuer med 200 produktionschefer i Sverige och Danmark summerad. Vi har intervjuat de om olika faktorer som påverkar produktiviteten inom deras företag, alla inom tillverkande industri. Rapporten visar att flödet av nya produkter är stort, liksom att befintliga produkter revideras i snabb takt. Och produktutvecklingstakten kommer att öka i framtiden. Det är en överväldigande majoritet av de intervjuade produktionscheferna eniga om. Man pekar också ut ett antal vanliga flaskhalsar i produktionsprocessen. De vanligaste handlar om sena konstruktionsändringar och att man jobbar med många varianter, som var och en pekas ut av var tredje produktionschef som stora flaskhalsar. Det leder till behov av ny eller reviderad tillverkningsutrustning, som i sin tur försenar flödet i tillverkningen. En komplicerande faktor här är att det mesta av kalkylerna bakom den typen av investeringar verkar ske manuellt. Kraven på produktionscheferna från ledningen att korta ledtiderna är tydliga. Men det tycks inte skapa någon stress bland de produktionschefer vi intervjuat. En tydlig majoritet menar att man kommer att kunna möta dessa krav. Bland annat genom kortade beredningstider och en än mer standardiserad tillverkning samt ökade krav på sina underleverantörer. Drygt var tredje produktionschef pekar också på behovet av bättre processer, mer ordning och reda och att slippa uppfinna hjulet varje gång. En viktig aspekt sett ur perspektivet konkurrenskraft i Norden handlar om parallell produktutveckling. I vår undersökning framkommer att det är vanligt. Drygt 7 av 10 intervjuade produktionschefer menar att man jobbar så idag. Men, i Sverige uppger drygt 40 procent att man inte jobbar så, utan sekventiellt med sin beredning. Det är en hög andel som väntar med det viktiga beredningsarbetet till konstruktionen är färdig, det vill säga med ytterligare fördröjningar som följd. En annan viktig aspekt på konkurrenskraft i Norden är att svenska tillverkande företag inte tar tillvara personalens produktionskunnande. Nästan hälften av börsbolagen låter de anställda ta kunskapen med sig när de slutar, visar rapporten. Det tyder på att svensk industri ligger efter här. Kunskap som finns hos människor på verkstadsgolvet dokumenteras inte och den försvinner ut ur företaget när personal går i pension eller byter jobb. Bland de svenska produktionscheferna säger 43 procent att kunskapen kring produktionen helt eller delvis finns hos enskilda medarbetare. Det är särskilt riskabelt idag, då det pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden. 40-talisterna håller på och fasas ut från arbetsmarknaden, men uppemot är ännu aktiva på arbetsmarknaden enligt Svenskt Näringsliv. Som kontrast uppger 16 procent av de danska produktionscheferna att kunskapen om produktionen helt eller delvis finns hos enskilda medarbetare. Det innebär att både Sverige som nation och enskilda företag riskerar att förlora i konkurrenskraft om detta inte förbättras. Att det ser olika ut mellan Sverige och Danmark när det gäller 5

6 dokumentation kan bero på att produktionspersonal byter jobb oftare i Danmark än i Sverige. Likaså har man inom tillverkningsindustrin länge fokuserat på inventarier och lager och inte det intellektuella kapitalet hos individen på verkstadsgolvet. Det intellektuella kapitalet är något som man delvis missat. Både i de mindre tillverkande bolagen och i de stora multinationella börsbolagen. Till exempel sådan kunskap som gjutteknik eller produktionsberedning, som ofta lämnats odokumenterad och sedan försvunnit när enskilda experter lämnat bolaget. Kunskap som många gånger också är svår att ersätta. Sammanfattningsvis visar vår undersökning att den nordiska tillverkningsindustrin överlag har en del utmaningar att ta sig an framöver om man ska lyckas möta de trender som blir allt starkare och undvika förlorade affärer. Trender som ytterst drivs av en ökad efterfrågan från slutkunder på individanpassade produkter, vilket ger upphov till en ökad komplexitet i produktutvecklingsprocessen. Det i kombination med högre produktutvecklingstakt i framtiden och krav på kortare ledtider ställer krav på fortsatt rationalisering över hela produktutvecklings- och tillverkningsprocessen. Inte minst, visar vår undersökning, är behovet stort av att systematisera enskilda medarbetares kunskap bättre för att minska sin sårbarhet. Tillverkningsföretag behöver införa stöd för att rationellt kunna återanvända tidigare erfarenheter i utvecklings- och beredningsprocessen. Likaså finns behovet av att införa systemstöd som eliminerar manuella processer och stöd för parallell produktutveckling. Trevlig läsning! Mats Friberg, nordisk chef Siemens PLM Software 6

7 Undersökningsresultat Flödet av nya produkter är högt i dansk och svensk tillverkningsindustri Frågan: Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? Närmare hälften av de intervjuade produktionscheferna menar att nya produkter utgör ett konstant flöde. De som svarat att det är ett konstant flöde som måste tas om hand, menar också att den processen sysselsätter flera personer på heltid. Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? Totalt 15% 24% 13% 49% Sällan\det går flera år emellan Ett flertal per år Någon enstaka per år Det är ett konstant inflöde av nya produkter Figur 2: Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? 7

8 Hög uppdateringsfrekvens av befintliga produkter Frågan: Hur många uppdateringar av befintliga produkter, som påverkar produktionen, har ni per år? Drygt fyra av tio, 42 procent, produktionschefer menar att uppdateringen av befintliga produkter omfattar ett konstant flöde och sysselsätter flera personer på heltid. Hög uppdateringsfrekvens på befintliga produkter Totalt 13% 25% 21% 42% Ingen\det går flera år emellan Någon enstaka Flertal Många, det är ett konstant inflöde av ändringar Figur 3: Hur många uppdateringar av befintliga produkter, som påverkar produktionen, har ni per år? 8

9 Framtidens produktutvecklingstakt kommer öka Frågan: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? En majoritet av respondenterna, 62 procent, är överens om att produktutvecklingen och produktionscyklerna kommer gå ännu fortare framöver än de gör idag. Andelen som tror att det kommer att gå långsammare är 8 procent. 60-talisterna mest övertygade om en ökad produktionstakt, där 71 procent är övertygade (figur 4b). Framtidens produktutvecklingstakt kommer att öka Totalt 62% 30% 8% Det kommer att gå ännu fortare Det kommer att vara ungefär som idag Det kommer att gå långsammare Figur 4a: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? 60-talisterna mest övertygade om en ökad produktionstakt 80-talister 38% 62% 70-talister 58% 28% 14% 60-talister 71% 26% 4% 50-talister 59% 27% 14% TOTALT 63% 30% 7% Det kommer att gå ännu fortare Det kommer att gå långsammare Det kommer att vara ungefär som idag Figur 4b: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? (åldersrelaterad) 9

10 Konstruktionsändringar och många varianter vanliga flaskhalsar Frågan: Vilka är de största flaskhalsarna/utmaningarna i beredningen? I topp bland de flaskhalsar som produktionscheferna nämner som finns att hantera i beredningen ligger konstruktionsändringar (17 procent), samt många varianter att bereda (16 procent). Bland de öppna svaren återfinns vanligen ISO-standarden och att kunden begär ändrad leveranstid, samt långa svarstider som de vanligaste flaskhalsarna. Konstruktionsändringar och många varianter vanliga flaskhalsar Samarbetssvårigheter 4% Bristfälliga ritningar\arbetsinstruktioner Måste skapa nya arbetsinstruktioner Kvalitetsrelaterade processer (FMEA m.m.) Leverantörsförseningar (maskiner, verktyg, konstruktion m.m.) 6% 7% 8% 6% Många varianter att bereda Konstruktionsändringar från Konstruktion 16% 17% Nya krav från kund\sälj 11% Svårt med alla ändringar, speciellt när man väl har lagt in något 7% Svårt att återanvända tidigare beredningar 2% Annat, nämligen 13% Vet ej 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Figur 5: Vilka är de största flaskhalsarna/utmaningarna i beredningen?(nämn max tre stycken) 10

11 Behov av ny tillverkningsutrustning på grund ändrade designkrav ganska vanligt Frågan: Behöver ni ofta installera ny utrustning på grund av förändrade krav\ändringar i designfasen? När det gäller behovet av att installera ny utrustning i tillverkningsprocessen för att det skett förändringar i designfasen, uppger 36 procent av produktionscheferna att det behöver ske flera gånger per år eller någon gång årligen. Behov av ny tillverkningsutrustning på grund av ändrade designkrav ganska vanligt 50% 16% 20% 16% Nej Ja, med några års mellanrum Ja, någon enstaka gång per år Ja, flera gånger per år Figur 6: Behöver ni ofta installera ny utrustning på grund av förändrade krav/ändringar i designfasen? 11

12 Manuell beräkning vanligast som underlag till ombyggnad och ny utrustning Frågan: Hur beräknar och verifierar ni underlaget till ombyggnad/ny utrustning? Vanligaste beräkningsmetoden bland tillverkningsföretagen är att man beräknar underlag till ombyggnad och ny utrustning manuellt. Hälften av produktionscheferna, 50 procent, uppger detta. Som god tvåa hamnar simulering, som drygt var tredje (30 procent) uppger att man använder sig av. Bland de 4 procent som uppgett andra svar återfinns att den typen av beräkningar sker i andra delar av organisationen. Manuell beräkning vanligast som underlag till ombyggnad och ny utrustning 3% 50% 30% 11% 6% Annat, ange Simulerar själva olika alternativ med beräkningsprogram Leverantören beräknar\simulerar Räknar själva på olika alternativ för hand Konsult gör beräkningar\simuleringar Figur 7: Hur beräknar och verifierar ni underlaget till ombyggnad/ny utrustning? 12

13 Digitala och pappersbaserade arbetsinstruktioner för operatörer lika vanligt Frågan: Hur ser era arbetsinstruktioner för maskinoperatörerna ut idag? Arbetsinstruktioner till operatörer är i stort sett lika vanligt digitalt som analogt via utskrifter i både Sverige och Danmark. Digitala och pappersbaserade arbetsinstruktioner för operatörer lika vanligt 3D-modell med text och bild - elektronisk 4% Text och bild i word\excel\pdf - visas elektroniskt på skärm 48% Ritning - visas elektroniskt på skärm 17% Text och bild i word\excel\pdf - papper 46% Ritning - papper 11% Vill ej uppge 10% Totalt Figur 8: Hur ser era arbetsinstruktioner för maskinoperatörerna ut idag? (Flera val möjliga) 13

14 Produktionscheferna har krav på kortade ledtider och är säkra på att nå dessa Frågan: Har ni krav på er att korta ledtiderna för produktionsberedning på ditt företag? 65 procent av produktionscheferna menar att ledningen ställer krav på kortade ledtider. 91 procent menar att man kommer att lyckas med detta. Krav från ledningen på att korta ledtiderna och bedömning om att nå dem? Har krav 65% 33% 2% Kommer nå målen 91% 6% 3% Ja Nej Vet ej Figur 9: Har ni krav på er att korta ledtiderna för produktionsberedning på ditt företag? 14

15 Mer standardiserade tillverkningssätt och ökade krav på underleverantörer är nycklar till kortad beredningstid Frågan: Vad krävs för att kunna korta beredningstiden på ditt företag? För att lyckas åstadkomma en kortare beredningstid menar produktionscheferna att det krävs mer standardiserade tillverkningssätt (41 procent) och bättre processer (31 procent). Bland de öppna svaren återfinns framförallt krav på underleverantörerna och kortade leveranstider. Mer standardiserade tillverkningssätt och ökade krav på underleverantörer är nycklar till kortad beredningstid Mer standardiserade tillverkningssätt Bättre processer, mer 'ordning och reda' - inte uppfinna hjulet varje gång 31% 41% Virtuell beredning - dvs. förbereda och testa på digitalt underlag, CAD Starta tidigare - när den nya produkten bara är på konceptstadiet 6% 12% Annat, ange 28% Vet ej 3% Totalt Figur 10: Vad krävs för att kunna korta beredningstiden på ditt företag? (flera val möjliga) 15

16 Specialiserat systemstöd vanligt för beredning Frågan: Vad använder du för stödjande programvara för beredningen? Vanligaste mjukvarustödet i beredningen är via företagets ERP-lösning menar 40 procent av produktionscheferna. Nästan lika vanligt är att man använder annat specialiserat systemstöd, till exempel PLM-system, som 32 procent uppger. En tydlig majoritet, 77 procent, menar att det stöd man har är tillräckligt. Drygt var femte, 21 procent, menar att det nuvarande stödet inte är tillräckligt (fig. 11b). Specialiserat systemstöd vanligt för beredning Annat systemstöd (t.ex. Avix, olika PLM-system som Teamcenter etc.) 32% Bereder direkt i ERP-systemet (typ Movex, SAP, AX Dynamics) 40% MS Office-program och lagring på disk 31% Annat, ange 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 11a: Vad använder du för stödjande programvara för beredningen? (flera alternativ möjliga) Tycker du att det utgör ett tillräckligt stöd? Totalt 77% 21% 2% Ja Nej Vet ej Figur 11b: Tycker du att det utgör ett tillräckligt stöd? 16

17 Parallell produktutveckling vanligt i både Sverige och Danmark Frågan: Jobbar ni med 'concurrent engineering', d.v.s. jobbar parallellt med produktutveckling? En tydlig majoritet, 70 procent, av produktionscheferna uppger att man jobbar concurrent. Parallell produktutveckling vanligt 70% 30% Ja Nej Figur 12: Jobbar ni med 'concurrent engineering', d.v.s. jobbar parallellt med produktutveckling? 17

18 Tillverkningsindustrin relativt personberoende i beredningsstadiet Frågan: Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Det vanligaste är att kunskap kring beredning finns formaliserat i någon grad i ett PLM-system. Personberoende kunskap är dock vanligt, där hela 30 procent av produktionscheferna uppger att kunskapen finns helt eller till största delen hos enskilda beredare. Både bland de svenska och danska respondenterna är var tredje överens om att detta innebär en sårbarhet för produktionsprocessen. Högst andel som tycker så återfinns bland 60- och 80-talisterna (fig. 13b). Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Totalt 4% 26% 46% 25% Helt i huvudet på enskilda personer Det mesta finns formaliserat i PLM-system Det mesta sitter i huvudet hos enskilda personer Allt finns formaliserat i PLM-system Figur 13a: Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Sårbart för produktionsprocessen menar drygt var tredje 80-talister 68% 32% 70-talister 39% 54% 7% 60-talister 49% 42% 9% 50-talister 24% 76% TOTALT 34% 36% 30% Ja Nej Vet ej Figur 13b: Ser du att detta utgör en sårbarhet för er produktionsprocess? (åldersrelaterat) 18

19 Stor öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Frågan: Vågar du'/'din avdelning vara transparent med problem i produktionen mot ledningen'/'chefer? Det verkar råda stor öppenhet mot ledningen kring problem med produktionen bland produktionscheferna i de svenska och danska tillverkande bolagen. 77 procent uppger att man kan vara det i hög grad. Stor öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Totalt 23% 77% Inte alls I ganska hög grad I hög grad Vet ej Figur 14: Vågar du'/'din avdelning vara transparent med problem i produktionen mot ledningen'/'chefer? 19

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Framtidens hållbara Produktionssystem

Framtidens hållbara Produktionssystem Framtidens hållbara Produktionssystem Panel: Dr Anna Davidsson, Volvo Car Group, Manufacturing Research and Advanced Engineering Manager Mats Friberg, Siemens, Vice President & Managing Director Nordic

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling

Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling Sidan l (9) ÖREBRO UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Tenta menskod: Kurs: Program: Ämne: Ingenjörens verktyg MT1024, delkurs PDM Maskiningenjör Ingenjörsprogrammet för industriell

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

Samlade erfarenheter av 100 förbättringsprojekt. Professor Anders Kinnander Seniorkonsult Christian Carlén

Samlade erfarenheter av 100 förbättringsprojekt. Professor Anders Kinnander Seniorkonsult Christian Carlén Samlade erfarenheter av 100 förbättringsprojekt Professor Anders Kinnander Seniorkonsult Christian Carlén Svensk tillverkningsindustri Har fler anställda i andra länder än i Sverige Expandera mångdubbelt

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens förtroende för politiken kring E22

Företagens förtroende för politiken kring E22 Handelskammarens rapport nr 1 2005 Företagens förtroende för politiken kring E22 En enkät bland sydsvenska företag Förord Inte sedan regeringen Bildt tvekade om Öresundsbron har en fråga väckt så starka

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Art.nr Titel Pris Styrteknik A 12062429 Styrteknik teori och övningar 195kr 12063193 Pneumatik, lärobok 195kr 12206245 Fortsättning Styrteknik-teori och övningar

Läs mer

Stöd för en lärande infrastruktur

Stöd för en lärande infrastruktur I samarbete med kommunerna Olofström och Sölvesborg Stöd för en lärande infrastruktur Introduktion och exempel Identifiering av kärnkompetenser Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

swe

swe swe 1.01 2009-10-07 1 Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Vi är verksamma inom områdena Elektronik, Automation och Verkstad.

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Results of FFI HP projects at a workshop for machining of transmission parts 1 Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer Sven Hjelm Mats Bagge Global Industrial

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Smart låsning utan nyckel.

Smart låsning utan nyckel. Smart låsning utan nyckel. Glöm dina gamla nycklar! En borttappad nyckel till ett mekaniskt låssystem kan Anledningar bli en riktig till dyr varför historia du som bör åtföljs av fl era dagars gå över

Läs mer

Konfigurationssystem för en teknisk plattform

Konfigurationssystem för en teknisk plattform 1 (5) Konfigurationssystem för en teknisk plattform Bakgrund Tyréns AB satsar på industriellt byggande och har för avsikt att vara en aktör på marknaden för tjänster och produkter inom detta område. Affärsidén

Läs mer

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Gunilla Sivard KTH Xpres Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Ett sätt att sprida resultat från ett antal industriella forskningsprojekt ihop med Scania

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Rörligheten på småhusmarknaden Ett problem på svensk bostadsmarknad är att många villaägare bor kvar i huset långt efter barnen flyttat ut,

Läs mer

PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR!

PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR! PRODUKTIONSSTYRNING ÄR INTE LÄNGRE EN KONKURRENSFÖRDEL VARFÖR! För många små och medelstora företag övervakas produktionen fortfarande för hand med Excel eller Access och en hel del påhittighet. Vid tillväxt

Läs mer

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter 12-18 maj 2011, av Hero

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Det stör svenskarna mest vid kontakt med kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Hexagon. Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015

Hexagon. Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015 Hexagon Carl Gustafsson Investor Relations Manager September 2015 AGENDA AKTIESPARARNA 01 Hexagon i korthet 02 Tillämpningsområden 03 Finansiell utveckling 04 Finansiell plan 2 HEXAGON I KORTHET Hexagon

Läs mer

Dataspelsbranschen Emma Mellander

Dataspelsbranschen Emma Mellander Dataspelsbranschen Emma Mellander 1 december 2011 Emma Mellander Utbildningssamordnare Dataspelsbranschen Producent Nordiska Datorspelprogrammet Verksam i branschen sedan 2006 SuperMarit Svenska Datorspelsinstitutet

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Driftsäker anläggning och utrustning. Lösningar för industriellt underhåll

Driftsäker anläggning och utrustning. Lösningar för industriellt underhåll Driftsäker anläggning och utrustning Lösningar för industriellt underhåll Doug Martin; E. l. du Pont de Nemours and Company Tillförlitligheten börjar här Det första steget mot tillförlitlig utrustning

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta.

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta. Funktionslösningar Pro ID har lång erfarenhet av funktionslösningar, där vi effektiviserar funktioner på företag med hjälp av streckkoder. Det kan gälla märkningskrav från kunder eller myndigheter, effektivare

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB

TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB TOSHIBA LANSERAR NÄSTA GENERATION FÖRETAGSHÅRDDISKAR MED 4 TB Nearline HDD-enheter för affärskritiska servrar och lagringsplattformar med kapacitet i toppklass Den 29 november 2012, Düsseldorf Toshiba

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Energieffektiva Bostäder

Energieffektiva Bostäder Energieffektiva Bostäder Symbios mellan energieffektivitet och produktionseffektivitet Albert Boqvist Upplägg Presentera vad som har gjorts samt vad som skall göras (3 steg) Projektets mål Utveckla riktlinjer

Läs mer

Forskningsaktörernas roll för att stärka Svensk produktion. Professor Lars Pejryd Högskolan Trollhättan Uddevalla. www.htu.se

Forskningsaktörernas roll för att stärka Svensk produktion. Professor Lars Pejryd Högskolan Trollhättan Uddevalla. www.htu.se Forskningsaktörernas roll för att stärka Svensk produktion Professor Lars Pejryd Högskolan Trollhättan Uddevalla Industrin behov av Produktionsutveckling Kompetensöverföring till aktörerna en nyckelfråga

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Framgång med. robotautomation

Framgång med. robotautomation Framgång med robotautomation Snabb, noggrann och beröringsfri mätning med laser. - Fogsökning - Kvalitetskontroll - Mätning LMI Technologies AB Tel: 031 3 36 25 10 www.lmint.com Så många skäl att automatisera

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort!

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! Tillverkning av ID06 kort hos för BEF-medlemsföretag inkluderar följande: Förtryckt kort enligt Sveriges Byggindustriers standard med beröringsfria

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Öppen innovation med Airport Living Lab Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Airport Living Lab - bakgrund Syfte Forskning kring Living Labs och användarorienterad innovation Att bygga upp ett innovationssystem

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Smart produktion & nya affärer Teknikföretag i Sverige digitaliserar

Smart produktion & nya affärer Teknikföretag i Sverige digitaliserar Programmet Smart Produktion & Nya affärer är en del i Arena SVERIGE DIGITALISERAR Smart produktion & nya affärer Teknikföretag i Sverige digitaliserar Ett samarbete mellan Teknikföretagen och IF Metall

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

Automation - nu och framåt. Thomas Lezama

Automation - nu och framåt. Thomas Lezama Automation - nu och framåt Thomas Lezama Agenda Globala trender och Industrie 4.0 och dess betydelse för Volvo Utmaningar och möjligheter 2 2015-12-03 Globala trender som påverkar automationen hos Source:

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management är lösningen för att optimera företagets produktionsprocesser och relaterade kostnader genom visibilitet, insamling av kritisk produktionsdata, effektiv rapportering och integration

Läs mer

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad Vi skapar tid och rum Edge Technology AB är en ledande leverantör av produktivitetshöjande system i Sverige. Mer än 700 företag från norr till

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer