BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER"

Transkript

1 BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER

2 FOLKSAMS NYA VARDAG: ALLA TRYCKSAKER, ALLTID AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE. ATLAS COPCO: EN LOKAL BILDBANKSLÖSNING BLEV ETT GLOBALT UPPDRAG. BERLING MEDIA: VAD NI ÄN GÖR, STÖR INTE VERKSAMHETEN. ICA REKLAM: EN SVÅR EKVATION MER KREATIVITET, TILL LÄGRE KOSTNAD. NCC: FÖRST HANDLADE DET OM 500 BILDER. NU TALAR VI OM PARKS & RESORTS: HUR MAN HANTERAR FEM ÖNSKEMÅL MED EN ENDA LÖSNING. SAAB: OBS! HEMLIGSTÄMPLAT. VERISURE: ALLT MARKNADSMATERIAL TILLGÄNGLIGT OCH I SÄKERT FÖRVAR. PRESSGRANNAR: FRÅN TRYCKERI TILL MODERN PROCESSINDUSTRI. AFTONBLADET: FLYT I ARBETET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN MEDIAJÄTTE. MITT I: EN OVANLIGT LOKAL LOKALTIDNING BEHÖVDE BLI OVANLIGT EFFEKTIV. EXPRESSEN: TIDNINGEN BEHÖVDE NÅGON SOM KUNDE HÅLLA I SAMORDNINGEN.

3 SDS SKÅNEMEDIA SYDSVENSKAN: KONSTEN ATT GÖRA ALLT SOM TIDIGARE MED MINDRE RESURSER. HALLPRESSEN: ATT FÅ 10 SOLITÄRER ATT BÖRJA SAMVERKA. HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND: SNABBA, BESTÅENDE OCH MÄTBARA RESULTAT I KOMMUNAL VERKSAMHET. PROMEDIA:12 TIDNINGAR SOM BEHÖVDE BÄTTRE PROCESSER, ORGANISATION OCH SYSTEM. Vi hjälper företag att skapa bättre flyt i arbetet. Det handlar om att utveckla organisationen, optimera processer och arbetssätt med rätt systemstöd som bas. Målet är alltid enklare, snabbare och effektivare arbetsflöden. Våra konsulters kompetens är efterfrågad överallt men speciell erfarenhet har vi av att hjälpa mediahus och marknadsavdelningar. Verklig nytta är vår drivkraft. Läs och inspireras av vad vi gjort för några av dina kolleger.

4

5 FOLKSAM BEHÖVDE EN FRAMTIDSSÄKRAD OCH EFFEKTIVARE INHOUSEBYRÅ Hur rustar vi oss för att möta framtidens krav och utmaningar? Det var frågan ledningen för Folksams Kommunikationsavdelning ställde sig. Man behövde komma till rätta med en ständigt ökande belastning på Inhousebyrån, förbättra för interna beställare vid uppdatering av trycksaker, effektivisera långsamma och omfattande arbetsprocesser och minska produktionskostnaderna. Utmaningen var att med befintlig Inhousebyrå kunna klara av produktionen för tillkommande dotterbolag. FOLKSAMS NYA VARDAG: ALLA TRYCK- SAKER, I AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE. Vårt uppdrag började med en oberoende genomlysning av verksamheten. Denna ledde i sin tur till att projektet Mediaarkivet och Egna ändringar startades. Arbetet utgick från en modell för att få fram en helhetsbild. Modellens utgångspunkt är att ta reda på VAD som ska göras. I detta fall gällde det hantering av, och ändringar i, trycksaker. Därefter arbetades den enklaste och bästa lösningen fram VEM som ska göra vad, HUR de ska göra det, samt vilket teknikstöd som behövs. VEM? ENKLARE OCH TYDLIGARE ROLLER OCH ANSVAR. Tidigare var flera olika roller inom Folksams inhousebyrå involverad i varje ändring. Efter projektet är bara produktägare, det vill säga den interna kunden, och producenten involverad. De har också sina tydliga ansvarsområden. HUR? ENKLARE PROCESS OCH KORTARE CYKELTID. Tidigare var processen för ändringar omfattande med många aktiviteter som inte tillförde värde. Projektet förenklade och förkortade tiden från beställning till genomförd ändring från åtskilliga dagar till timmar. TEKNIKSTÖD? ENKLARE OCH MINDRE KOSTSAM IT-MILJÖ. Stödsystem som inte var anpassade för småändringar samt många och komplicerade programvaror och script gjorde ändringsprocessen komplex. Projektet ersatte dyra system och egenutvecklade script med ett enda system och sänkte IT-kostnaderna med över 50 procent per år. RESULTATET. Resultatet blev en process som utgår från att den som ansvarar för innehållet, det vill säga produktägaren, utför ändringar själva. För den grafiska formen ansvarar emellertid fort farande Inhousebyrån. Alla trycksaker placerades i ett och samma system kallat Mediaarkivet. Genom att koppla alla webbplatser samt låta alla arbeta direkt mot Mediarkivet säkerställs att aktuell version alltid används. Så fort en ny utgåva lagts in i systemet är alla webbplatser automatiskt uppdaterade. Nu är rätt version av en trycksak aldrig mer än några klick bort för någon inom organisationen och 2000 arbetstimmar har frigjorts för Inhousebyrån.

6 VI HJÄLPER FÖRETAG ATT STYRA UPP HANTERINGEN AV SINA DIGITALA TILLGÅNGAR Vi har förenklat vardagen för många företag genom att styra upp hanteringen av deras digitala tillgångar i form av annonser, bilder, produktblad, videos, presentationer. Det handlar om viktiga dokument som behövs för ett effektivt sälj- och marknadsarbete. Därmed utgör de också stora värden för verksamheten. Ofta är det dessutom affärskritiskt att rätt dokument finns framme vid rätt tidpunkt. Arbetet med att få kontroll på den här typen av filer kallas Digital Asset Management (DAM). Med DAM infört i verksamheten finns beslut, processer och systemstöd på plats för att ha allt tillgängligt, bara några klick bort. Precis när man behöver det. En säljares och marknadsförares dröm.

7 Foto: Stefan Kalm/Saab Foto: Mattias Edwall/ICA SAAB: OBS! HEMLIGSTÄMPLAT. Saab bad oss hitta en lösning med tillräckligt mycket funktionalitet inbyggd för att klara Saabs önskemål om en effektiv, modern mediadatabas som även ska vara skalbar för framtiden. Dessutom var det av yttersta vikt att lösningen skulle motsvara Saabs rigorösa säkerhetskrav. Det innebar att vi var tvungna att på djupet sätta oss in i Saabs verksamhet och rigorösa krav på säkerhet. Och sedan designa en modern lösning som stödjer Saab i arbetet att hantera och göra bilder tillgängliga för allmänhet och press. Idag används bildbanken Cumulus som extern bildbankslösning för hela Saab Group. Än mer intressant är att man, efter en enkel anpassning av Cumulus, även lanserat en Marketing Portal. Det är nu den lösning som supporterar Saabs marknadsorganisation runt om i världen. Istället för att skicka filer kors och tvärs blir marknadsportalen det ställe som alla sparar i, hämtar från och länkar till. Genom ett smart utnyttjande av filterfunktioner kan säljare och marknadsmänniskor snabbt hitta och ringa in relevant material. Lagra bara en variant av varje fil. Låt marknadsportalen skapa den version du behöver, när du behöver den. Bygg en ny PowerPoint-presentation genom att slå ihop enskilda sidor från andra presentationer. Skapa ett nytt informationsmaterial genom att välja ut enskilda sidor i olika pdf-dokument. Behöver du en lågupplöst variant av en bild? Marknadsportalen levererar rätt version i det ögonblick du laddar ned den. Ett ställe, alla filer, alltid aktuell version. ICA REKLAM: KREATIV HÖJD OCH KOSTNADS- EFFEKTIVA ARBETSPROCESSER. Ett viktigt mål för ICA Reklam är att kontinuerligt utveckla verksamheten, främja kreativiteten och ha en kostnadseffektiv och kvalitetssäker produktion. Detta var därför utgångspunkten när ICA Reklam började titta över arbetssättet runt bildhantering på avdelningen. Resultatet av översynen var att skapa en gemensam Bildbank för ICA. En bildbank som var mastern för ICA gällande bild och som gav effektivitet i produktionen av ICA:s reklam. Bildbanken skulle också understödja processen runt produktionen för personliga erbjudande, Mina Varor, en av de största personifierade trycksakerna i norden. Efter inledande workshops, där detaljkrav samlade och prioriterades, installerades snabbt en första prototyp. Tack vare den kunde många frågor besvaras och många tidigare krav försvann. Faktum var att ICA Reklam direkt kunde börja använda Bildbanken i produktionen. Detta samtidigt som arbetet fortsatte med att säkra processer som exempelvis inflöde av nya bilder. Idag används bildbanken dagligen av ca 120 formgivare. Det finns också processer för hur cirka 150 nya bilder dagligen kommer in i systemet. Bildbanken är även tillgänglig via ett webbgränssnitt för övriga delar av ICA samt för press och media.

8 Foto: Micke Lundström/NCC Foto: Frans Hällquist/Gröna Lund NCC: FÖRST HANDLADE DET OM 500 BILDER. NU TALAR VI OM Initialt hade NCC behov av en bildbank som skulle hantera runt 500 bilder. Idag är den nya utmaningen att skapa en gemensam plats för alla mediafiler. Efter att ha implementerat den första enkla lösningen för NCC har Gothia nu en roll som rådgivande konsult och samarbetspartner. Vi bidrar med specialistinsatser och support till NCC:s bildredaktör som tack vare bildbanken Cumulus enkelhet, gör huvuddelen av arbetet på egen hand. Från att först ha varit en vanlig bildbankslösning har satsningen på att etablera en tjänst som koncernövergripande bildredaktör medfört att NCC nu har en DAM-strategi och en DAM-plattform som utvecklas och integreras med andra system i verksamheten. Idag hanteras bilder, prognosen för de närmaste åren är inklusive Indesign och tryckfärdiga pdf-filer. PARKS & RESORTS: HUR MAN HANTERAR FEM ÖNSKEMÅL MED EN ENDA LÖSNING. Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland ingår alla i upplevelsekoncernen Parks and Resorts. Alla har sina enskilda behov av att kunna ha överblick och att kunna söka, hitta och distribuera marknadsmaterial. Vår uppgift blev att konkret visa hur man med en gemensam mediadatabaslösning kan lösa behoven av överblick över alla parkernas material. Samtidigt som det skulle vara möjligt för varje park att kommunicera och underhålla materialet i sin egen grafiska profil. Samtliga parker har idag egna bildbanker som redan utvecklats till marknadsportaler då de förutom bilder nu även innehåller logotyper, grafiska manualer, typsnitt samt Indesign och pdf-dokument för annons- och reklammaterial. Många bolag i samma koncern, nu med allt material samlat på ett och samma ställe.

9 Foto: Atlas Copco Foto: Verisure ATLAS COPCO: EN LOKAL BILDBANKS- LÖSNING BLEV ETT GLOBALT UPPDRAG. Vårt samarbete med Atlas Copco började med en divisions ambition att skapa en bildbankslösning. Detta utvecklades till en idé om att skapa en gemensam lösning över hela världen för Atlas Copco Group. När vår ursprungliga bildbankslösning blev en framgång bestämde sig Atlas Copco:s koncernövergripande kommunikationsstab att de ville utveckla ett globalt verktyg. Kravet var att bildbankslösningen skulle innebära ett minimum av administration för användarna, tillåta olika accessnivåer och integreras med Atlas Copco:s webb-cms som administrerar över 200 webbplatser. Gothia har samarbetat med Atlas Copco runt lösningen i 14 år. PhotoGallery, som lösningen kallas, är idag den enda bilddatabasen i hela koncernen och servar alla divisioner och bolag från sin placering i Antwerpen. Bilder som läggs ut på Atlas Copco:s webbplatser härstammar alla från mediadatabasen Cumulus. VERISURE: ALLT MARKNADSMATERIAL TILLGÄNGLIGT OCH I SÄKERT FÖRVAR. För några år sedan fick vi frågan från Verisure: Hur får vi kontroll på våra bilder?. Efter att vi presenterat hur mediadatabasen Cumulus skulle kunna användas som intern och extern bildbank för hela koncernen, valde Verisure att låta oss leverera lösningen. I samband med namnbytet från Securitas Direct till Verisure gjordes även en anpassning till ny grafisk profil. Bildbanken har nu varit i drift i fyra år och genomgår löpande utveckling och förbättringar. Exempelvis använder man integration mot Indesign för att förenkla den grafiska produktionen. Nu kan man lugnt säga att alla Verisures bilder är i väldigt säkert förvar.

10 VI HJÄLPER MEDIAHUS OCH FÖRLAG PÅ RESAN MOT FRAMTIDEN Genom att få balans mellan organisation, process och system, optimeras våra kunders verksamhet. Vår långa erfarenhet från branschen gör att vi har de kompetenser som krävs för att hjälpa ledning, redaktion, annons, webb, tryckeri och distribution att skapa en helhet av delarna. Gothia är en samarbetspartner som bidrar med genomförandekraft och skapar verklig nytta. Insatserna består av workshops och rådgivning runt organisationsförändringar, kartläggningar av processer, upphandling av system, konfigurering av system och flöden, projektledning och skräddarsydda utbildningar.

11 EXPRESSEN: TIDNINGEN BEHÖVDE NÅGON SOM KUNDE HÅLLA I SAMORDNINGEN. När en tidning som Expressen beslutar sig för att byta annonssystem så är det ett omfattande projekt. Det kräver deltagande från många delar av verksamheten. För att säkerställa bra styrning av projektet beslutade man att anlita en extern projektledare. Valet föll på Gothia och vi bidrog med både projektledare och utbildare som på plats hos Expressen jobbat med att införa det nya annonssystemet. Expressen arbetar också ständigt med att förbättra sina övergripande processer för att bli bättre och ännu mer effektiva. Även i det arbetet har Gothia valts som en viktig samarbetspartner. MITT I: EN OVANLIGT LOKAL LOKALTIDNING SOM STÄLLER OVANLIGT HÖGA KRAV PÅ EFFEKTIVITET. En av de mest lästa och spridda tidningarna i Stockholmsregionen är lokaltidningen Mitt i. Det är en ovanligt lokal lokaltidning. Varje stadsdel har nämligen en egen edition, vilket innebär 31 olika tidningar, med en totalupplaga på som trycks på ett dygn. Det ställer förstås stora krav på arbetssätt och systemstöd. Den utmaningen behövde Mitt i stöd att klara av. Genom vårt systemoberoende kunde vi bidra med att utvärdera, upphandla och stötta införandet av en modern lösning. Vi utvecklade tillsammans ett nytt arbetssätt för att kunna hantera 31 editioner i samma system. Mitt i uppskattade särskilt vår coachande roll kring vägval och kvalitetssäkringen av systemleverantörens arbete. Idag är Mitt i:s redaktion den kanske mest effektiva i hela branschen. Tidningen jobbar väldigt rationellt med layoutplanerad produktion och byter bara delar av materialet mellan de olika editionerna.

12 AFTONBLADET: FLYT I ARBETET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN MEDIAJÄTTE. Det är en enorm apparat att se till att alla publiceringskanaler förses med aktuellt bild- och filmmaterial, i rätt tid och ständigt uppdaterat. Att parera för nya behov i det höga arbetstempo som präglar en kvällstidning kräver att man skapar nya lösningar på vägen. Allt för att lösa situationen. Över tid leder det förstås till att flödet inte blir optimalt. För att komma till rätta med problemet genomförde vi en stor och detaljerad nulägesanalys av arbetsflöde och systemflöde för bild - webb (mobil & desktop), webb-tv och print. Insatsen ledde fram till en presentation och rapport med prioriterade rekommendationer till förbättring. Med rapporten som bas kommer nu Aftonbladet att påbörja olika delprojekt för att, steg för steg, optimera processerna och få ännu bättre flyt i bildflödet. BERLING MEDIA: VAD NI ÄN GÖR, STÖR INTE VERKSAMHETEN. Hur kan man ersätta den befintliga lösningen för hantering av produktionsmaterial på bästa sätt, utan att störa pågående verksamhet? Detta trots stora volymer material i både antal och datastorlek och många olika intressenter inom och utom förlagen. Det var den centrala frågeställningen när Berling Media tog kontakt med oss. Vårt uppdrag bestod av att kartlägga den nuvarande produktionsprocessen, vilket vi gjorde med ett antal workshops. I nästa steg tog vi fram en gemensam process- och systemlösningen för hela verksamheten. Det omfattande projektet innehöll allt från kartläggning, analys, lösningsdesign till praktiskt införande i verksamheten med anpassning av system, flytt till ny servermiljö samt genomföra utbildningar. Lösningen är nu i full drift sedan drygt ett år. Allt material hanteras av den centrala produktionsdatabasen (Cumulus). Förlagens externa sam arbetspartners arbetar intensivt med systemet. Dessutom har vi integrerat lösningen mot affärssystemet Microsoft Dynamics AX.

13 PROMEDIA: 12 TIDNINGAR SOM BEHÖVDE BÄTTRE PROCESSER, ORGANISATION OCH SYSTEM. Mediabolaget Promedia, med 12 tidningar i portföljen, har bedrivit ett omfattande förändringsarbete för att förenkla, förbättra och effektivisera. Sedan 2009 har bolaget samarbetat med Gothia. Vi har arbetat med fyra stora projekt i vilka vår roll varierat. Vårt bidrag har hela tiden varit att, genom våra olika spetskompetenser, tillföra genomförandekraft. Det har handlat om rådgivning och förslag på hur man får ut mer ur de stora system som införts. Våra konsulter har också planerat och genomfört utbildningsinsatser. Idag kan redaktionerna och annonsavdelningen producera lika mycket som tidigare men med färre resurser. SDS SKÅNEMEDIA SYDSVENSKAN: KONSTEN ATT GÖRA ALLT SOM TIDIGARE MEN MED MINDRE RESURSER. Likt de flesta mediabolag har Skånemedia Sydsvenskan behövt hantera utmaningen att med mindre resurser kunna bibehålla sin kapacitet och dessutom hantera fler kanaler. Man har behövt skapa effektivare redaktioner, öka annonsförsäljningen och få en effektivare organisation. Gothia har bidragit med resurser på alla plan i de olika delprojekten. För att utveckla redaktionen har vi arbetat med processutveckling, organisationsförändringar, systeminförande, projektplanering, användarutbildningar, och mallproduktion. Som utgångspunkt för att uppnå en effektivare och mer kundanpassad annonsförsäljning, genomförde vi en mycket omfattande analys av marknadsförutsättningar, konkurrens och handelsflöden i Skånemedias geografiska närhet. Därefter anpassade vi arbetssätt och optimerade bemanningen för att få ut mesta möjliga säljtid mot kund. Vi tog fram kompletta arbetsbeskrivningar för chefer och samtliga medarbetare samt förhandlingsunderlag inför MBL förhandlingarna. Säljorganisationen växlades upp och önskad ökning av säljtid uppnåddes genom förbättrat arbetssätt och minskad administration för säljarna. Resultatet blev att bolaget fick bättre redaktionella flöden och bättre försäljning med bibehållen och mer flexibel kapacitet. Trots mindre resurser.

14

15 HALLPRESSEN ATT FÅ 10 SOLITÄRER ATT BÖRJA SAMVERKA Hallpressen består av 6 olika bolag och sammanlagt 10 tidningar. Innan projektet genomfördes arbetade alla var och en för sig och med sin egen struktur. Bolagen brottades med vikande upplagor och minskade annonsintäkter. Koncernen behövde därför göra besparingar på runt 20 procent. Frågeställningen var: Hur ska dessa genomföras? KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN. I det här läget fick vi ett första uppdrag att kartlägga problematiken och rita upp alla arbetsprocesser och flöden tillsammans med organisationen för alla bolag och tidningar. Dessutom gjorde vi en marknadsanalys för att titta över om antalet säljare och reportrar var rimligt i förhållande till det område tidningen bevakar. Vi koncentrerade oss framförallt på att ifrågasätta sådant som inte läsare och annonskunder uppfattar som kundvärde. Det vill säga undvika att ändra på sådant som kändes tryggt och viktigt för dessa kunder. EN HELT NY ORGANISATION. Denna genomlysning ledde till ett organisationsförslag som utformats för att skapa synergier genom att samordna bolagens resurser. Som till exempel genom att arbeta gemensamt med funktioner som redigering, ekonomi, annonsproduktion, IT och digital produktion, men samtidigt låta reportrar och annonssäljare fortsätta jobba på sin lokala marknad. Eftersom yrkestitlarna varierade mellan de olika tidningarna, skrevs också ett antal fackliga avtal om för att alla bolag skulle få en gemensam begreppsvärld. BESPARING PÅ MER ÄN 20 PROCENT. Den nya organisationen blev i grunden omgjord och koncernen gick från 360 till 300 anställningar med en besparing på mer än 20%. Under denna fas befann vi oss mitt i händelsernas centrum och vi var även med och förberedde och deltog i de fackliga förhandlingarna. I nästa steg handlade det mer om en stöttande funktion. Det innebar bland annat att fungera som support till chefer på redaktionen och fungera som mentor till den nye chefen för annonsproduktion. Förändringarna genomfördes på en tidning i taget, där vi tog fram underlag, träffade säljare och följde upp vad som fungerat och vad som behövde finjusteras. I ett så omfattande förändringsarbete som det här kan man inte räkna med att allt ska fungera på en gång. Även om målet är att hamna rätt redan från start så ser sällan verkligheten ut på det viset. Då gäller det att agera utan prestige och hitta ännu bättre lösningar. Arbetet med Hallpressen blev en komplett förändring av allt från teknik till det redaktionella systemet. Dessutom gick man samtidigt från broadsheet till tabloid. NYTT SÄTT ATT BYGGA EN SIDA. Men den största förändringen var kanske en innovation som togs fram tillsammans med chefredaktören och IT-chefen. Idén gick ut på att bryta upp det gamla mönstret med annonsmoduler för annonser, och artikeltyper för det redaktionella materialet. Istället infördes modultänkandet rakt igenom. Resultatet blev ett helt nytt, effektivare och mer lättplanerat arbetssätt att redigera en tidning på en smärre revolution.

16 VI HJÄLPER FÖRETAG GENOMFÖRA STORA FÖRÄNDRINGAR Gothia är en samarbetspartner som bidrar med genomförandekraft och helhetstänk. Genom att skapa balans mellan organisation, process och system, optimeras våra kunders verksamhet. Vi jobbar både med helheten och detaljerna. Från koncernledning till enskild medarbetare. Våra kunder vet oftast vad de vill åstadkomma men inte hur de ska gå tillväga. Det är här vårt sätt att jobba med förändringsledning kommer in i bilden. Vi hjälper till att hitta rätt lösning, driver på och garanterar projektets genomförande samt säkrar att vi uppnår verklig nytta i verksamheten.

17 PRESSGRANNAR: FRÅN TRYCKERI TILL MODERN PROCESSINDUSTRI. Pressgrannars tryckeri i Linköping har de senaste åren gjort stora investeringar och är nu modernt och väl fungerande rent tekniskt. För att till fullo utnyttja potentialen i den nya anläggningen behövdes arbetssätt, kommunikation och flöden förändras. Ambitionen är att gå från traditionellt tidningstryckeri till modern processindustri, där kvalitet, kommunikation och uppföljning finns med i arbetet hela tiden. Vi fick uppdraget att driva ett förändringsprojekt på tryckeriet och ta fram verktyg för att stödja uppföljning, arbetssätt och kommunikation. Det interna arbetet med förändring och förankring har kunden genomfört. Vår roll har framförallt inneburit att stödja ledning och produktionsansvariga i arbetet. Projektet har lett till förändringar i både arbetssätt och inställning till uppgiften. Uppföljning och återkoppling sker nu ständigt och på alla platser i produktionen. Tanken och viljan till kontinuerlig förbättring finns alltid närvarande. HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND: SNABBA BESTÅENDE OCH MÄTBARA RESULTAT I KOMMUNAL VERKSAMHET. De fem kommunerna Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö och Aneby hade sammanfört all sin ITverksamhet, familjerätt och utbildningssamordning till en enhet i Höglandets kommunalförbund. Fem olika kulturer och arbetssätt behövde snabbt bli ett gemensamt för att nå ägarnas mål. Tydlig ledning och styrning utifrån en värdegrund med anpassad organisation och effektiva arbetsmetoder utifrån LEAN-filosofin, var uppdraget. Tiden för att genomföra arbetet var kort och därför använde vi oss av ett arbetssätt som bygger på utbildning, träning och coaching av ledare och medarbetare samtidigt som nya arbetssätt och metoder utvecklades och implementerades. På det sättet skapade vi den förståelse och delaktighet som är grunden för att få engagerade medarbetare i en förändringsprocess. Resultatet blev en implementerad värdegrund bestående av verksamhetsidé, vision, mål och uppföljningsstruktur, värderingar, värderingsstyrt ledarskap och ett övergripande processchema. Även mötesstruktur och mailkultur finns idag beskrivet för att skapa effektivitet i allt man gör. Med andra ord, ett LEAN-tänkande rakt igenom.

18

19 DET BRUKAR INTE BÖRJA MED ETT FÖRUTSÄTTNINGSLÖST SAMTAL, MEN LEDER OFTA TILL ETT MÅNGÅRIGT SAMARBETE Första kontakten uppstår oftast när någon inser möjligheterna men behöver kraft att genomföra. Mötet som följer innebär att vi kommer förberedda och redo att lyssna, förstå och dela med oss av kunskaper och erfarenheter. Oftast hittar vi direkt en idé om en möjlig väg framåt. VAD, VEM, HUR OCH VARFÖR? FYRA VIKTIGA FRÅGOR. Det ska vara enkelt att börja arbeta med oss. Redan efter ett inledande samtal och en första idéskiss försöker vi alltid vara så konkreta som möjligt och visuellt tydliga om vägen framåt. Vi försöker hitta de rätta, väl avgränsade, stegen som gör mest nytta för våra kunder. En start på samarbetet brukar vara en workshop. Efter det sätter vi upp målsättningar och vad som måste finnas med och vad som vore bra om vi löser. Något som många gånger gör att saker på önskelistan med automatik försvinner. Framförallt brukar vi få svar på de viktiga frågorna Vad? Vem? Hur? och den allra viktigaste: Varför? SÅDANA ÄR VI. En äkta vilja att lösa problemet och leverera verklig kundnytta, är något som utmärker oss som jobbar på Gothia. Vårt arbetssätt bygger på lång erfarenhet och stort engagemang som kompletteras med en rejäl portion realism. Vi är jordnära individer med stark resultatorientering som skapar nytta och får andra att växa. Vi vet att det vi åstadkommer ska spara tid och resurser. Att vi lyckats hos många olika företag och organisationer ser du i den här trycksaken. Våra kunder ser oss snarare som samarbetspartner än leverantör. Tillsammans diskuterar vi både på övergripande strategisk nivå och i direkta lösningsorienterade frågor. Allt för att skapa verklig, kort- och långsiktig, nytta.

20 ENKLARE ARBETSFLÖDE KONSULTER STOCKHOLM KUNGSGATAN STOCKHOLM LINKÖPING JÄRNVÄGSGATAN LINKÖPING LÄS MER PÅ

ALLA TRYCKSAKER, ALLTID AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE

ALLA TRYCKSAKER, ALLTID AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE FOLKSAMS NYA VARDAG: ALLA TRYCKSAKER, ALLTID AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE EN CASE STUDY OM DIGITAL ASSET MANAGEMENT. AV GOTHIA ADB AB, 2013!!!! ALLA TRYCKSAKER, ALLTID AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

HUR FÖRETAG HANTERAR DIGITALT SÄLJ- OCH MARKNADSMATERIAL. Sammanställning av en undersökning genomförd av Gothia 2014.

HUR FÖRETAG HANTERAR DIGITALT SÄLJ- OCH MARKNADSMATERIAL. Sammanställning av en undersökning genomförd av Gothia 2014. HUR FÖRETAG HANTERAR DIGITALT SÄLJ- OCH MARKNADSMATERIAL Sammanställning av en undersökning genomförd av Gothia 2014. VARFÖR VI GJORDE DEN HÄR UNDERSÖKNINGEN Marknadsföring handlar idag om att få kunder

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Grafisk originalproduktion Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Att lyckas med processinförande

Att lyckas med processinförande Ingenting är så svårt att genomföra, har så ringa utsikter till framgång, eller är så farligt att hantera, som införande av en ny tingens ordning. Niccolò Machiavelli: Fursten, 1532 Att lyckas med processinförande

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Fem steg mot en effektiv servicelogistik

Fem steg mot en effektiv servicelogistik Fem steg mot en effektiv servicelogistik Uppnå betydande fördelar med effektiv servicelogistik Sjukhusets servicelogistik är ett område där det ofta finns stor potential för förbättringar. Det handlar

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Störst på lagom stora systemlösningar Vad är Agera Affärsstöd Webb? Montania har med utgångspunkt från det egenutvecklade affärssystemet Agera Affärsstöd 9 tagit

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. PR-tjänster SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för PR-tjänster Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005

Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare. Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Så gör Vägledningen 24-timmarswebben dig till en bättre beställare Funda Denizhan, Statskontoret Kommits 17 november, 2005 Om IT och webb inte är en teknikfråga vad är det då? Är IT och webb en verksamhetsfråga?

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer