BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER"

Transkript

1 BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER

2 FOLKSAMS NYA VARDAG: ALLA TRYCKSAKER, ALLTID AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE. ATLAS COPCO: EN LOKAL BILDBANKSLÖSNING BLEV ETT GLOBALT UPPDRAG. BERLING MEDIA: VAD NI ÄN GÖR, STÖR INTE VERKSAMHETEN. ICA REKLAM: EN SVÅR EKVATION MER KREATIVITET, TILL LÄGRE KOSTNAD. NCC: FÖRST HANDLADE DET OM 500 BILDER. NU TALAR VI OM PARKS & RESORTS: HUR MAN HANTERAR FEM ÖNSKEMÅL MED EN ENDA LÖSNING. SAAB: OBS! HEMLIGSTÄMPLAT. VERISURE: ALLT MARKNADSMATERIAL TILLGÄNGLIGT OCH I SÄKERT FÖRVAR. PRESSGRANNAR: FRÅN TRYCKERI TILL MODERN PROCESSINDUSTRI. AFTONBLADET: FLYT I ARBETET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN MEDIAJÄTTE. MITT I: EN OVANLIGT LOKAL LOKALTIDNING BEHÖVDE BLI OVANLIGT EFFEKTIV. EXPRESSEN: TIDNINGEN BEHÖVDE NÅGON SOM KUNDE HÅLLA I SAMORDNINGEN.

3 SDS SKÅNEMEDIA SYDSVENSKAN: KONSTEN ATT GÖRA ALLT SOM TIDIGARE MED MINDRE RESURSER. HALLPRESSEN: ATT FÅ 10 SOLITÄRER ATT BÖRJA SAMVERKA. HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND: SNABBA, BESTÅENDE OCH MÄTBARA RESULTAT I KOMMUNAL VERKSAMHET. PROMEDIA:12 TIDNINGAR SOM BEHÖVDE BÄTTRE PROCESSER, ORGANISATION OCH SYSTEM. Vi hjälper företag att skapa bättre flyt i arbetet. Det handlar om att utveckla organisationen, optimera processer och arbetssätt med rätt systemstöd som bas. Målet är alltid enklare, snabbare och effektivare arbetsflöden. Våra konsulters kompetens är efterfrågad överallt men speciell erfarenhet har vi av att hjälpa mediahus och marknadsavdelningar. Verklig nytta är vår drivkraft. Läs och inspireras av vad vi gjort för några av dina kolleger.

4

5 FOLKSAM BEHÖVDE EN FRAMTIDSSÄKRAD OCH EFFEKTIVARE INHOUSEBYRÅ Hur rustar vi oss för att möta framtidens krav och utmaningar? Det var frågan ledningen för Folksams Kommunikationsavdelning ställde sig. Man behövde komma till rätta med en ständigt ökande belastning på Inhousebyrån, förbättra för interna beställare vid uppdatering av trycksaker, effektivisera långsamma och omfattande arbetsprocesser och minska produktionskostnaderna. Utmaningen var att med befintlig Inhousebyrå kunna klara av produktionen för tillkommande dotterbolag. FOLKSAMS NYA VARDAG: ALLA TRYCK- SAKER, I AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE. Vårt uppdrag började med en oberoende genomlysning av verksamheten. Denna ledde i sin tur till att projektet Mediaarkivet och Egna ändringar startades. Arbetet utgick från en modell för att få fram en helhetsbild. Modellens utgångspunkt är att ta reda på VAD som ska göras. I detta fall gällde det hantering av, och ändringar i, trycksaker. Därefter arbetades den enklaste och bästa lösningen fram VEM som ska göra vad, HUR de ska göra det, samt vilket teknikstöd som behövs. VEM? ENKLARE OCH TYDLIGARE ROLLER OCH ANSVAR. Tidigare var flera olika roller inom Folksams inhousebyrå involverad i varje ändring. Efter projektet är bara produktägare, det vill säga den interna kunden, och producenten involverad. De har också sina tydliga ansvarsområden. HUR? ENKLARE PROCESS OCH KORTARE CYKELTID. Tidigare var processen för ändringar omfattande med många aktiviteter som inte tillförde värde. Projektet förenklade och förkortade tiden från beställning till genomförd ändring från åtskilliga dagar till timmar. TEKNIKSTÖD? ENKLARE OCH MINDRE KOSTSAM IT-MILJÖ. Stödsystem som inte var anpassade för småändringar samt många och komplicerade programvaror och script gjorde ändringsprocessen komplex. Projektet ersatte dyra system och egenutvecklade script med ett enda system och sänkte IT-kostnaderna med över 50 procent per år. RESULTATET. Resultatet blev en process som utgår från att den som ansvarar för innehållet, det vill säga produktägaren, utför ändringar själva. För den grafiska formen ansvarar emellertid fort farande Inhousebyrån. Alla trycksaker placerades i ett och samma system kallat Mediaarkivet. Genom att koppla alla webbplatser samt låta alla arbeta direkt mot Mediarkivet säkerställs att aktuell version alltid används. Så fort en ny utgåva lagts in i systemet är alla webbplatser automatiskt uppdaterade. Nu är rätt version av en trycksak aldrig mer än några klick bort för någon inom organisationen och 2000 arbetstimmar har frigjorts för Inhousebyrån.

6 VI HJÄLPER FÖRETAG ATT STYRA UPP HANTERINGEN AV SINA DIGITALA TILLGÅNGAR Vi har förenklat vardagen för många företag genom att styra upp hanteringen av deras digitala tillgångar i form av annonser, bilder, produktblad, videos, presentationer. Det handlar om viktiga dokument som behövs för ett effektivt sälj- och marknadsarbete. Därmed utgör de också stora värden för verksamheten. Ofta är det dessutom affärskritiskt att rätt dokument finns framme vid rätt tidpunkt. Arbetet med att få kontroll på den här typen av filer kallas Digital Asset Management (DAM). Med DAM infört i verksamheten finns beslut, processer och systemstöd på plats för att ha allt tillgängligt, bara några klick bort. Precis när man behöver det. En säljares och marknadsförares dröm.

7 Foto: Stefan Kalm/Saab Foto: Mattias Edwall/ICA SAAB: OBS! HEMLIGSTÄMPLAT. Saab bad oss hitta en lösning med tillräckligt mycket funktionalitet inbyggd för att klara Saabs önskemål om en effektiv, modern mediadatabas som även ska vara skalbar för framtiden. Dessutom var det av yttersta vikt att lösningen skulle motsvara Saabs rigorösa säkerhetskrav. Det innebar att vi var tvungna att på djupet sätta oss in i Saabs verksamhet och rigorösa krav på säkerhet. Och sedan designa en modern lösning som stödjer Saab i arbetet att hantera och göra bilder tillgängliga för allmänhet och press. Idag används bildbanken Cumulus som extern bildbankslösning för hela Saab Group. Än mer intressant är att man, efter en enkel anpassning av Cumulus, även lanserat en Marketing Portal. Det är nu den lösning som supporterar Saabs marknadsorganisation runt om i världen. Istället för att skicka filer kors och tvärs blir marknadsportalen det ställe som alla sparar i, hämtar från och länkar till. Genom ett smart utnyttjande av filterfunktioner kan säljare och marknadsmänniskor snabbt hitta och ringa in relevant material. Lagra bara en variant av varje fil. Låt marknadsportalen skapa den version du behöver, när du behöver den. Bygg en ny PowerPoint-presentation genom att slå ihop enskilda sidor från andra presentationer. Skapa ett nytt informationsmaterial genom att välja ut enskilda sidor i olika pdf-dokument. Behöver du en lågupplöst variant av en bild? Marknadsportalen levererar rätt version i det ögonblick du laddar ned den. Ett ställe, alla filer, alltid aktuell version. ICA REKLAM: KREATIV HÖJD OCH KOSTNADS- EFFEKTIVA ARBETSPROCESSER. Ett viktigt mål för ICA Reklam är att kontinuerligt utveckla verksamheten, främja kreativiteten och ha en kostnadseffektiv och kvalitetssäker produktion. Detta var därför utgångspunkten när ICA Reklam började titta över arbetssättet runt bildhantering på avdelningen. Resultatet av översynen var att skapa en gemensam Bildbank för ICA. En bildbank som var mastern för ICA gällande bild och som gav effektivitet i produktionen av ICA:s reklam. Bildbanken skulle också understödja processen runt produktionen för personliga erbjudande, Mina Varor, en av de största personifierade trycksakerna i norden. Efter inledande workshops, där detaljkrav samlade och prioriterades, installerades snabbt en första prototyp. Tack vare den kunde många frågor besvaras och många tidigare krav försvann. Faktum var att ICA Reklam direkt kunde börja använda Bildbanken i produktionen. Detta samtidigt som arbetet fortsatte med att säkra processer som exempelvis inflöde av nya bilder. Idag används bildbanken dagligen av ca 120 formgivare. Det finns också processer för hur cirka 150 nya bilder dagligen kommer in i systemet. Bildbanken är även tillgänglig via ett webbgränssnitt för övriga delar av ICA samt för press och media.

8 Foto: Micke Lundström/NCC Foto: Frans Hällquist/Gröna Lund NCC: FÖRST HANDLADE DET OM 500 BILDER. NU TALAR VI OM Initialt hade NCC behov av en bildbank som skulle hantera runt 500 bilder. Idag är den nya utmaningen att skapa en gemensam plats för alla mediafiler. Efter att ha implementerat den första enkla lösningen för NCC har Gothia nu en roll som rådgivande konsult och samarbetspartner. Vi bidrar med specialistinsatser och support till NCC:s bildredaktör som tack vare bildbanken Cumulus enkelhet, gör huvuddelen av arbetet på egen hand. Från att först ha varit en vanlig bildbankslösning har satsningen på att etablera en tjänst som koncernövergripande bildredaktör medfört att NCC nu har en DAM-strategi och en DAM-plattform som utvecklas och integreras med andra system i verksamheten. Idag hanteras bilder, prognosen för de närmaste åren är inklusive Indesign och tryckfärdiga pdf-filer. PARKS & RESORTS: HUR MAN HANTERAR FEM ÖNSKEMÅL MED EN ENDA LÖSNING. Gröna Lund, Kolmården, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland ingår alla i upplevelsekoncernen Parks and Resorts. Alla har sina enskilda behov av att kunna ha överblick och att kunna söka, hitta och distribuera marknadsmaterial. Vår uppgift blev att konkret visa hur man med en gemensam mediadatabaslösning kan lösa behoven av överblick över alla parkernas material. Samtidigt som det skulle vara möjligt för varje park att kommunicera och underhålla materialet i sin egen grafiska profil. Samtliga parker har idag egna bildbanker som redan utvecklats till marknadsportaler då de förutom bilder nu även innehåller logotyper, grafiska manualer, typsnitt samt Indesign och pdf-dokument för annons- och reklammaterial. Många bolag i samma koncern, nu med allt material samlat på ett och samma ställe.

9 Foto: Atlas Copco Foto: Verisure ATLAS COPCO: EN LOKAL BILDBANKS- LÖSNING BLEV ETT GLOBALT UPPDRAG. Vårt samarbete med Atlas Copco började med en divisions ambition att skapa en bildbankslösning. Detta utvecklades till en idé om att skapa en gemensam lösning över hela världen för Atlas Copco Group. När vår ursprungliga bildbankslösning blev en framgång bestämde sig Atlas Copco:s koncernövergripande kommunikationsstab att de ville utveckla ett globalt verktyg. Kravet var att bildbankslösningen skulle innebära ett minimum av administration för användarna, tillåta olika accessnivåer och integreras med Atlas Copco:s webb-cms som administrerar över 200 webbplatser. Gothia har samarbetat med Atlas Copco runt lösningen i 14 år. PhotoGallery, som lösningen kallas, är idag den enda bilddatabasen i hela koncernen och servar alla divisioner och bolag från sin placering i Antwerpen. Bilder som läggs ut på Atlas Copco:s webbplatser härstammar alla från mediadatabasen Cumulus. VERISURE: ALLT MARKNADSMATERIAL TILLGÄNGLIGT OCH I SÄKERT FÖRVAR. För några år sedan fick vi frågan från Verisure: Hur får vi kontroll på våra bilder?. Efter att vi presenterat hur mediadatabasen Cumulus skulle kunna användas som intern och extern bildbank för hela koncernen, valde Verisure att låta oss leverera lösningen. I samband med namnbytet från Securitas Direct till Verisure gjordes även en anpassning till ny grafisk profil. Bildbanken har nu varit i drift i fyra år och genomgår löpande utveckling och förbättringar. Exempelvis använder man integration mot Indesign för att förenkla den grafiska produktionen. Nu kan man lugnt säga att alla Verisures bilder är i väldigt säkert förvar.

10 VI HJÄLPER MEDIAHUS OCH FÖRLAG PÅ RESAN MOT FRAMTIDEN Genom att få balans mellan organisation, process och system, optimeras våra kunders verksamhet. Vår långa erfarenhet från branschen gör att vi har de kompetenser som krävs för att hjälpa ledning, redaktion, annons, webb, tryckeri och distribution att skapa en helhet av delarna. Gothia är en samarbetspartner som bidrar med genomförandekraft och skapar verklig nytta. Insatserna består av workshops och rådgivning runt organisationsförändringar, kartläggningar av processer, upphandling av system, konfigurering av system och flöden, projektledning och skräddarsydda utbildningar.

11 EXPRESSEN: TIDNINGEN BEHÖVDE NÅGON SOM KUNDE HÅLLA I SAMORDNINGEN. När en tidning som Expressen beslutar sig för att byta annonssystem så är det ett omfattande projekt. Det kräver deltagande från många delar av verksamheten. För att säkerställa bra styrning av projektet beslutade man att anlita en extern projektledare. Valet föll på Gothia och vi bidrog med både projektledare och utbildare som på plats hos Expressen jobbat med att införa det nya annonssystemet. Expressen arbetar också ständigt med att förbättra sina övergripande processer för att bli bättre och ännu mer effektiva. Även i det arbetet har Gothia valts som en viktig samarbetspartner. MITT I: EN OVANLIGT LOKAL LOKALTIDNING SOM STÄLLER OVANLIGT HÖGA KRAV PÅ EFFEKTIVITET. En av de mest lästa och spridda tidningarna i Stockholmsregionen är lokaltidningen Mitt i. Det är en ovanligt lokal lokaltidning. Varje stadsdel har nämligen en egen edition, vilket innebär 31 olika tidningar, med en totalupplaga på som trycks på ett dygn. Det ställer förstås stora krav på arbetssätt och systemstöd. Den utmaningen behövde Mitt i stöd att klara av. Genom vårt systemoberoende kunde vi bidra med att utvärdera, upphandla och stötta införandet av en modern lösning. Vi utvecklade tillsammans ett nytt arbetssätt för att kunna hantera 31 editioner i samma system. Mitt i uppskattade särskilt vår coachande roll kring vägval och kvalitetssäkringen av systemleverantörens arbete. Idag är Mitt i:s redaktion den kanske mest effektiva i hela branschen. Tidningen jobbar väldigt rationellt med layoutplanerad produktion och byter bara delar av materialet mellan de olika editionerna.

12 AFTONBLADET: FLYT I ARBETET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN MEDIAJÄTTE. Det är en enorm apparat att se till att alla publiceringskanaler förses med aktuellt bild- och filmmaterial, i rätt tid och ständigt uppdaterat. Att parera för nya behov i det höga arbetstempo som präglar en kvällstidning kräver att man skapar nya lösningar på vägen. Allt för att lösa situationen. Över tid leder det förstås till att flödet inte blir optimalt. För att komma till rätta med problemet genomförde vi en stor och detaljerad nulägesanalys av arbetsflöde och systemflöde för bild - webb (mobil & desktop), webb-tv och print. Insatsen ledde fram till en presentation och rapport med prioriterade rekommendationer till förbättring. Med rapporten som bas kommer nu Aftonbladet att påbörja olika delprojekt för att, steg för steg, optimera processerna och få ännu bättre flyt i bildflödet. BERLING MEDIA: VAD NI ÄN GÖR, STÖR INTE VERKSAMHETEN. Hur kan man ersätta den befintliga lösningen för hantering av produktionsmaterial på bästa sätt, utan att störa pågående verksamhet? Detta trots stora volymer material i både antal och datastorlek och många olika intressenter inom och utom förlagen. Det var den centrala frågeställningen när Berling Media tog kontakt med oss. Vårt uppdrag bestod av att kartlägga den nuvarande produktionsprocessen, vilket vi gjorde med ett antal workshops. I nästa steg tog vi fram en gemensam process- och systemlösningen för hela verksamheten. Det omfattande projektet innehöll allt från kartläggning, analys, lösningsdesign till praktiskt införande i verksamheten med anpassning av system, flytt till ny servermiljö samt genomföra utbildningar. Lösningen är nu i full drift sedan drygt ett år. Allt material hanteras av den centrala produktionsdatabasen (Cumulus). Förlagens externa sam arbetspartners arbetar intensivt med systemet. Dessutom har vi integrerat lösningen mot affärssystemet Microsoft Dynamics AX.

13 PROMEDIA: 12 TIDNINGAR SOM BEHÖVDE BÄTTRE PROCESSER, ORGANISATION OCH SYSTEM. Mediabolaget Promedia, med 12 tidningar i portföljen, har bedrivit ett omfattande förändringsarbete för att förenkla, förbättra och effektivisera. Sedan 2009 har bolaget samarbetat med Gothia. Vi har arbetat med fyra stora projekt i vilka vår roll varierat. Vårt bidrag har hela tiden varit att, genom våra olika spetskompetenser, tillföra genomförandekraft. Det har handlat om rådgivning och förslag på hur man får ut mer ur de stora system som införts. Våra konsulter har också planerat och genomfört utbildningsinsatser. Idag kan redaktionerna och annonsavdelningen producera lika mycket som tidigare men med färre resurser. SDS SKÅNEMEDIA SYDSVENSKAN: KONSTEN ATT GÖRA ALLT SOM TIDIGARE MEN MED MINDRE RESURSER. Likt de flesta mediabolag har Skånemedia Sydsvenskan behövt hantera utmaningen att med mindre resurser kunna bibehålla sin kapacitet och dessutom hantera fler kanaler. Man har behövt skapa effektivare redaktioner, öka annonsförsäljningen och få en effektivare organisation. Gothia har bidragit med resurser på alla plan i de olika delprojekten. För att utveckla redaktionen har vi arbetat med processutveckling, organisationsförändringar, systeminförande, projektplanering, användarutbildningar, och mallproduktion. Som utgångspunkt för att uppnå en effektivare och mer kundanpassad annonsförsäljning, genomförde vi en mycket omfattande analys av marknadsförutsättningar, konkurrens och handelsflöden i Skånemedias geografiska närhet. Därefter anpassade vi arbetssätt och optimerade bemanningen för att få ut mesta möjliga säljtid mot kund. Vi tog fram kompletta arbetsbeskrivningar för chefer och samtliga medarbetare samt förhandlingsunderlag inför MBL förhandlingarna. Säljorganisationen växlades upp och önskad ökning av säljtid uppnåddes genom förbättrat arbetssätt och minskad administration för säljarna. Resultatet blev att bolaget fick bättre redaktionella flöden och bättre försäljning med bibehållen och mer flexibel kapacitet. Trots mindre resurser.

14

15 HALLPRESSEN ATT FÅ 10 SOLITÄRER ATT BÖRJA SAMVERKA Hallpressen består av 6 olika bolag och sammanlagt 10 tidningar. Innan projektet genomfördes arbetade alla var och en för sig och med sin egen struktur. Bolagen brottades med vikande upplagor och minskade annonsintäkter. Koncernen behövde därför göra besparingar på runt 20 procent. Frågeställningen var: Hur ska dessa genomföras? KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN. I det här läget fick vi ett första uppdrag att kartlägga problematiken och rita upp alla arbetsprocesser och flöden tillsammans med organisationen för alla bolag och tidningar. Dessutom gjorde vi en marknadsanalys för att titta över om antalet säljare och reportrar var rimligt i förhållande till det område tidningen bevakar. Vi koncentrerade oss framförallt på att ifrågasätta sådant som inte läsare och annonskunder uppfattar som kundvärde. Det vill säga undvika att ändra på sådant som kändes tryggt och viktigt för dessa kunder. EN HELT NY ORGANISATION. Denna genomlysning ledde till ett organisationsförslag som utformats för att skapa synergier genom att samordna bolagens resurser. Som till exempel genom att arbeta gemensamt med funktioner som redigering, ekonomi, annonsproduktion, IT och digital produktion, men samtidigt låta reportrar och annonssäljare fortsätta jobba på sin lokala marknad. Eftersom yrkestitlarna varierade mellan de olika tidningarna, skrevs också ett antal fackliga avtal om för att alla bolag skulle få en gemensam begreppsvärld. BESPARING PÅ MER ÄN 20 PROCENT. Den nya organisationen blev i grunden omgjord och koncernen gick från 360 till 300 anställningar med en besparing på mer än 20%. Under denna fas befann vi oss mitt i händelsernas centrum och vi var även med och förberedde och deltog i de fackliga förhandlingarna. I nästa steg handlade det mer om en stöttande funktion. Det innebar bland annat att fungera som support till chefer på redaktionen och fungera som mentor till den nye chefen för annonsproduktion. Förändringarna genomfördes på en tidning i taget, där vi tog fram underlag, träffade säljare och följde upp vad som fungerat och vad som behövde finjusteras. I ett så omfattande förändringsarbete som det här kan man inte räkna med att allt ska fungera på en gång. Även om målet är att hamna rätt redan från start så ser sällan verkligheten ut på det viset. Då gäller det att agera utan prestige och hitta ännu bättre lösningar. Arbetet med Hallpressen blev en komplett förändring av allt från teknik till det redaktionella systemet. Dessutom gick man samtidigt från broadsheet till tabloid. NYTT SÄTT ATT BYGGA EN SIDA. Men den största förändringen var kanske en innovation som togs fram tillsammans med chefredaktören och IT-chefen. Idén gick ut på att bryta upp det gamla mönstret med annonsmoduler för annonser, och artikeltyper för det redaktionella materialet. Istället infördes modultänkandet rakt igenom. Resultatet blev ett helt nytt, effektivare och mer lättplanerat arbetssätt att redigera en tidning på en smärre revolution.

16 VI HJÄLPER FÖRETAG GENOMFÖRA STORA FÖRÄNDRINGAR Gothia är en samarbetspartner som bidrar med genomförandekraft och helhetstänk. Genom att skapa balans mellan organisation, process och system, optimeras våra kunders verksamhet. Vi jobbar både med helheten och detaljerna. Från koncernledning till enskild medarbetare. Våra kunder vet oftast vad de vill åstadkomma men inte hur de ska gå tillväga. Det är här vårt sätt att jobba med förändringsledning kommer in i bilden. Vi hjälper till att hitta rätt lösning, driver på och garanterar projektets genomförande samt säkrar att vi uppnår verklig nytta i verksamheten.

17 PRESSGRANNAR: FRÅN TRYCKERI TILL MODERN PROCESSINDUSTRI. Pressgrannars tryckeri i Linköping har de senaste åren gjort stora investeringar och är nu modernt och väl fungerande rent tekniskt. För att till fullo utnyttja potentialen i den nya anläggningen behövdes arbetssätt, kommunikation och flöden förändras. Ambitionen är att gå från traditionellt tidningstryckeri till modern processindustri, där kvalitet, kommunikation och uppföljning finns med i arbetet hela tiden. Vi fick uppdraget att driva ett förändringsprojekt på tryckeriet och ta fram verktyg för att stödja uppföljning, arbetssätt och kommunikation. Det interna arbetet med förändring och förankring har kunden genomfört. Vår roll har framförallt inneburit att stödja ledning och produktionsansvariga i arbetet. Projektet har lett till förändringar i både arbetssätt och inställning till uppgiften. Uppföljning och återkoppling sker nu ständigt och på alla platser i produktionen. Tanken och viljan till kontinuerlig förbättring finns alltid närvarande. HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND: SNABBA BESTÅENDE OCH MÄTBARA RESULTAT I KOMMUNAL VERKSAMHET. De fem kommunerna Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö och Aneby hade sammanfört all sin ITverksamhet, familjerätt och utbildningssamordning till en enhet i Höglandets kommunalförbund. Fem olika kulturer och arbetssätt behövde snabbt bli ett gemensamt för att nå ägarnas mål. Tydlig ledning och styrning utifrån en värdegrund med anpassad organisation och effektiva arbetsmetoder utifrån LEAN-filosofin, var uppdraget. Tiden för att genomföra arbetet var kort och därför använde vi oss av ett arbetssätt som bygger på utbildning, träning och coaching av ledare och medarbetare samtidigt som nya arbetssätt och metoder utvecklades och implementerades. På det sättet skapade vi den förståelse och delaktighet som är grunden för att få engagerade medarbetare i en förändringsprocess. Resultatet blev en implementerad värdegrund bestående av verksamhetsidé, vision, mål och uppföljningsstruktur, värderingar, värderingsstyrt ledarskap och ett övergripande processchema. Även mötesstruktur och mailkultur finns idag beskrivet för att skapa effektivitet i allt man gör. Med andra ord, ett LEAN-tänkande rakt igenom.

18

19 DET BRUKAR INTE BÖRJA MED ETT FÖRUTSÄTTNINGSLÖST SAMTAL, MEN LEDER OFTA TILL ETT MÅNGÅRIGT SAMARBETE Första kontakten uppstår oftast när någon inser möjligheterna men behöver kraft att genomföra. Mötet som följer innebär att vi kommer förberedda och redo att lyssna, förstå och dela med oss av kunskaper och erfarenheter. Oftast hittar vi direkt en idé om en möjlig väg framåt. VAD, VEM, HUR OCH VARFÖR? FYRA VIKTIGA FRÅGOR. Det ska vara enkelt att börja arbeta med oss. Redan efter ett inledande samtal och en första idéskiss försöker vi alltid vara så konkreta som möjligt och visuellt tydliga om vägen framåt. Vi försöker hitta de rätta, väl avgränsade, stegen som gör mest nytta för våra kunder. En start på samarbetet brukar vara en workshop. Efter det sätter vi upp målsättningar och vad som måste finnas med och vad som vore bra om vi löser. Något som många gånger gör att saker på önskelistan med automatik försvinner. Framförallt brukar vi få svar på de viktiga frågorna Vad? Vem? Hur? och den allra viktigaste: Varför? SÅDANA ÄR VI. En äkta vilja att lösa problemet och leverera verklig kundnytta, är något som utmärker oss som jobbar på Gothia. Vårt arbetssätt bygger på lång erfarenhet och stort engagemang som kompletteras med en rejäl portion realism. Vi är jordnära individer med stark resultatorientering som skapar nytta och får andra att växa. Vi vet att det vi åstadkommer ska spara tid och resurser. Att vi lyckats hos många olika företag och organisationer ser du i den här trycksaken. Våra kunder ser oss snarare som samarbetspartner än leverantör. Tillsammans diskuterar vi både på övergripande strategisk nivå och i direkta lösningsorienterade frågor. Allt för att skapa verklig, kort- och långsiktig, nytta.

20 ENKLARE ARBETSFLÖDE KONSULTER STOCKHOLM KUNGSGATAN STOCKHOLM LINKÖPING JÄRNVÄGSGATAN LINKÖPING LÄS MER PÅ

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning Med en ny gemensam modell för företagets ekonomifunktioner har svenska Bufab gått

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer