SC K/-S SC K/-S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SC-2024 -K/-S SC-1224 -K/-S"

Transkript

1 Bruksanvisning SC K/-S AV-receiver SC K/-S

2 VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. D _B1_ VARNING Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa några behållare med vätska nära apparaten (såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn eller fukt. D _A1_ VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. D a_A1_ VIKTIGT OM VENTILATION Se till att det finns gott om ventilationsutrymme runt apparaten när denna installerats för att förbättra värmeavledningen (minst 20 cm på ovansidan, 10 cm på baksidan och 20 cm på varje sida). VARNING Höljet är försett med ventilationshål och öppningar för att garantera pålitlig drift och skydda produkten mot överhettning. För att minska risk för brand får öppningarna aldrig blockeras eller täckas över (exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en säng. D b*_A1_ Användarmiljö Temperatur och fuktighet i användarmiljön: +5 C till +35 C; mindre än 85 % luftfuktighet (kylventilationen får inte vara blockerad). Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme, eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt solljus (eller starkt artificiellt ljus). D c*_A2_ VIKTIGT STANDBY/ON brytaren stänger inte av strömmen från eluttaget helt. Eftersom strömkabeln fungerar som huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra dig därför om att enheten har installerats så att strömkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör strömkabeln också dras ur när apparaten inte ska användas under en längre tid (till exempel under semestern). D a*_A1_ Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet. För eventuell reparation av fel som beror på användning för annat än hemmabruk (till exempel långvarig användning inom näringsverksamhet en restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer betalning att utkrävas även under garantiperioden. K041_A1_ VARNING Förvara små delar utom räckhåll för barn och spädbarn. Om en del har svalts av misstag ska en läkare kontaktas omedelbart. D41-6-4_A1_ Information till användare om insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Symbol produkter Symbol batterier Pb Varning beträffande radiovågor Denna enhet använder radiovågor på 2,4 GHz, vilket är ett band som används av andra trådlösa system (t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa telefoner). Om det uppstår störningar i bilden från din TV, är det möjligt att denna enhet (inklusive produkter som stöds av den här enheten) orsakar signalstörningar för antenningången på din TV, video, satellitmottagare etc. Öka i så fall avståndet mellan antenningången och enheten (inklusive produkter som stöds av den här enheten). Pioneer ansvarar inte får några funktionsfel som uppstår på den kompatibla Pioneer-produkten på grund av kommunikationsfel/funktionsfel som orsakats av din nätverksanslutning och/eller din dator eller annan ansluten utrustning. Kontakta din Internetleverantör eller tillverkaren av nätverksenheten. Ett separat avtal med/betalning till en Internetleverantör krävs för att använda Internet. När dessa symboler finns på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument innebär det att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning av uttjänta produkter och förbrukade batterier ska dessa lämnas på särskilda insamlingsställen enligt landets lagar och förordningar. Genom att behandla dessa produkter och batterier korrekt bidrar du till att skydda värdefulla resurser och förhindra framtida negativa effekter på miljön och människors hälsa, vilka i annat fall kan komma att öka till följd av felaktig avfallshantering. För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, kontakta ditt kommunkontor, lokal återvinningscentral eller den butik där du köpte produkterna. Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska Unionen. För länder utanför EU: Om du vill kasta dessa produkter ska du kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren och ta reda på vad du ska göra med dem. K058a_A1_ 2

3 Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda produkten på rätt sätt. Innehållsförteckning 01 Före användning Vår filosofi...7 Funktioner...7 Kontrollera innehållet i lådan...9 Installera receivern...9 Sätta i batterierna...9 Fjärrkontrollens räckvidd Knappar och displayer Fjärrkontroll...12 Display...14 Frontpanel Ansluta andra apparater Ansluta andra apparater...18 Den bakre panelen...18 Bestämma hur högtalarna ska användas...19 Placering av högtalarna...21 Ansluta högtalarna...21 Installera ditt högtalarsystem...22 Välja högtalarsystem...23 Om ljudanslutningen...23 Om konvertern för digital bild...24 Om HDMI...24 Ansluta TV:n och apparater för uppspelning...25 Ansluta en DVD-inspelare (med eller utan hårddisk), BD-inspelare och andra videoapparater...27 Ansluta en satellit-/kabelmottagare eller andra digitalboxar...28 Ansluta andra ljudenheter...29 Ansluta fler förstärkare...29 Ansluta AM/FM-antenner...30 Anslutningar till flera rum (MULTI-ZONE)...31 Ansluta till nätverket via LAN-uttaget...33 Ansluta en ipod...34 Ansluta en USB-enhet...34 Ansluta en MHL-kompatibel enhet...35 Ansluta en HDMI-apparat till ingången på frontpanelen...35 Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk...35 Ansluta en IR-mottagare...36 Sätta på och stänga av apparater med 12-voltsbrytare...36 Ansluta receivern till strömkällan Grundinställning Så här används den inbyggda AVNavigatorn...38 Ställa in optimalt ljud automatiskt (Fullständig automatisk MCACC-inställning)...39 Ingångsmenyn...41 Inställning av funktionsläge...42 Byta språk på skärmmenyer (Menyspråk)...42 Om hemmenyn Vanlig uppspelning Uppspelning...45 Spela material från en ipod...46 Spela material från en USB-enhet...47 Spela material från en MHL-kompatibel enhet...48 Lyssna på radio...49 Musikuppspelning med trådlös Bluetooth-teknik Lyssna på anläggningen Använda lyssnarfunktionerna för att få olika sorters ljudeffekter...54 Välja MCACC-minnen...56 Välja insignal...56 Bättre ljud med faskontroll Uppspelning med nätverksfunktioner Inledning...58 Uppspelning med nätverksfunktioner...59 Om nätverksuppspelning...61 Om spelbara filformat Funktionen med HDMI-kontroll Om funktionen med HDMI-kontroll...64 Ansluta för HDMI-kontroll...64 HDMI-inställning...64 Förbereda synkronisering...65 Om synkroniserade kommandon...65 Ställa in PQLS-funktionen...65 Om funktionerna Auto Sound Retriever Link och Stream Smoother Link...65 Varningar och råd i samband med HDMI-kontroll Använda andra funktioner Ställa in ljudalternativ...68 Ställa in videoalternativ...70 Ändra utmatning (OUTPUT PARAMETER)...72 Ändra kanalnivå medan du lyssnar...72 Kontroll av andra rum (MULTI-ZONE)...73 Göra en ljud- eller videoinspelning...74 Nätverksinställningar från en webbläsare...74 Använda avstängningstimern...74 Sänka ljusstyrkan på displayen...74 Kontrollera dina systeminställningar...74 Återställa systemet

4 10 Styra övriga apparater i anläggningen Om inställningsmenyn för fjärrkontrollen...77 Styra flera receivrar...77 Ställa in fjärrkontrollen för att styra andra apparater...77 Välja förinställd kod direkt...77 Programmera signaler från andra fjärrkontroller...78 Radera ett inlärt kommando på fjärrkontrollen...78 Radera alla inlärda inställningar för en ingång...79 Använda All Zone Standby...79 Ställa in växlingstiden för funktionsläget AV-förstärkare...79 Återställa fjärrkontrollens inställningar...79 Styra anslutna apparater Menyn för avancerad MCACC-inställning Ställa in receivern från menyn för avancerad MCACC-inställning...83 Automatisk MCACC-inställning (Expert)...83 Manuell MCACC-inställning...85 Kontrollera MCACC-data...87 Datahantering Menyerna för systeminställning och övriga inställningar Göra receiverinställningar från systeminställningsmenyn...90 Manuell högtalarinställning...90 Nätverksinställningsmeny...92 Kontrollera nätverksinformationen...93 MHL-inställning...93 Menyn för övriga inställningar...94 Göra nätverksinställningar med hjälp av Safari...97 Använda Safari för att ställa in receiverns nätverksnamn...97 Använda Safari för att uppdatera den fasta programvaran Ytterligare information Surroundljudformat SABRE DAC TM Om HDMI HTC Connect Om ipod Windows MHL Om aptx Om trådlös Bluetooth-teknik Meddelande om programvarulicens Auto Surround, ALC och Stream Direct med olika typer av insignaler Installationsguide för högtalare Om meddelanden som visas vid användning av nätverksfunktionerna Viktig information om HDMI-anslutningen Rengöring av enheten Deklaration om överensstämmelse med hänseende till R&TTE-direktivet 1999/5/EC Ordlista Funktionsindex Specifikationer Kodlista för förinställningar Vanliga frågor Felsökning Ström Inget ljud Andra problem med ljudet BT AUDIO-ingång Video Inställningar Diagram för kalibrering med EQ Professional Display Fjärrkontroll HDMI MHL Inbyggd AVNavigator USB-uttag ipod Nätverk Trådlöst LAN

5 Inställningar på receivern Instruktioner för att ansluta och ställa in receivern Receivern är en avancerad AV-receiver med en mängd funktioner och uttag. Den är lätt att använda när nedanstående anslutningar och inställningar är klara. Obligatoriska inställningar och förberedelser: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 Inställningar vid behov: 6, 7, 9, 11, 12, 13 Viktigt Med Wiring Navi i receiverns AVNavigator kan du göra receiverns startinställningar på datorn eller en mobil enhet. I så fall kan du använda Wiring Navi för att göra samma anslutningar eller inställningar som utförs i steg 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9. Mer information om hur AVNavigatorn används finns i Så här används den inbyggda AVNavigatorn på sidan Före användning! Kontrollera innehållet i lådan på sidan 9! Sätta i batterierna på sidan 9 j 2 Bestämma hur högtalarna ska användas (sidan 19)! 7.2-kanaligt surroundsystem (främre höjdhögtalare)! 7.2-kanaligt surroundsystem (främre breddhögtalare)! 7.2-kanaligt surroundsystem och anslutning av högtalarsystem B! 5.2-kanaligt surroundsystem och bi-amp av de främre högtalarna (högkvalitativt surroundljud)! 5.2-kanaligt surroundsystem och ZONE 2-anslutning (Multi-Zone)! 5.2-kanaligt surroundsystem och HDZONE-anslutning (Multi-Zone) j 3 Ansluta högtalarna! Placering av högtalarna på sidan 21! Ansluta högtalarna på sidan 21! Installera ditt högtalarsystem på sidan 22! Bi-ampa högtalarna på sidan 22 j 4 Ansluta andra produkter! Om ljudanslutningen på sidan 23! Om konverter för digital bild på sidan 24! Ansluta TV:n och apparater för uppspelning på sidan 25! Ansluta AM/FM-antenner på sidan 30! Ansluta receivern till strömkällan på sidan 36 j 5 Sätta på strömmen j 6 Byta språk på skärmmenyer (menyspråk) (sidan 42) j 7 Använda AVNavigator-funktioner (sidan 38) j 8 Ställa in högtalarna med MCACC-funktionen! Ställa in optimalt ljud automatiskt (Fullständig automatisk MCACC-inställning) på sidan 39 j 9 Ingångsmenyn (sidan 41) (Om du har anslutit på annat sätt än det som rekommenderas) j 10 Vanlig uppspelning (sidan 44) j 11 Personlig inställning av ljud- och bildkvalitet! Använda lyssnarfunktionerna (sidan 53)! Bättre ljud med faskontroll (sidan 56)! Mätning av alla EQ-typer (SYMMETRY/ALL CH ADJ/FRONT ALIGN) (sidan 83)! Ändra kanalnivå medan du lyssnar (sidan 91)! Aktivera/inaktivera akustisk EQ-kalibrering, automatisk ljudåterskapare eller dialogförstärkning (sidan 68)! Ställa in PQLS-funktionen (sidan 65)! Ställa in ljudalternativ (sidan 68)! Ställa in videoalternativ (sidan 70) j 12 Andra valfria justeringar och inställningar! Funktionen med HDMI-kontroll (sidan 63)! Menyn för avancerad MCACC-inställning (sidan 82)! Menyerna för systeminställning och övriga inställningar (sidan 89) j 13 Utnyttja fjärrkontrollen maximalt! Styra flera receivrar (sidan 77)! Ställa in fjärrkontrollen för att styra andra apparater (sidan 77) enska 5

6 Före användning Vår filosofi...7 Funktioner...7 Kontrollera innehållet i lådan...9 Installera receivern...9 Sätta i batterierna...9 Fjärrkontrollens räckvidd

7 01 Före användning Vår filosofi Pioneers mål är att din hemmabioanläggning ska få din lyssnarupplevelse att komma så nära originalljudet och filmproducenternas och ljudteknikernas avsikter som möjligt. Detta försöker vi uppnå genom att fokusera på tre viktiga saker: 1 Konstruktion med noggrant utvalda komponenter för exakt återgivning av originalljudet 2 Skapa kalibreringsmöjligheter som kan skräddarsy ljudet för vilken lyssnarmiljö som helst 3 Finjustering med fingertoppskänsla Funktioner Ljud % Klass D-förstärkare Denna apparat är en receiver utvecklad av Pioneer som bygger på den senaste högklassiga Klass D-förstärkaren där det främsta inom högkvalitativ ljuddesign har integrerats. Denna nya generation referensförstärkare ger enastående effekt med hög ljudkvalitet och allt det senaste för flerkanaligt digitalt material. % ESS 24-bitars digital-analog-omvandlare Alla kanaler har ESS SABRE Premier Audio digital-analog-omvandlare. Jitter Eliminator ger klarare ljud. % Ljudbehandling med Hi-bit 24 Skapar ett större dynamiskt omfång med digitalt material som CD- eller DVD-skivor. 16- och 20-bitars PCM, samt komprimerat ljud, återkvantiseras till 24 bitar. Högfrekvenskomponenten interpoleras efter databehandlingen för ett jämnare och mer subtilt musikaliskt uttryck. % Enkel inställning med Advanced MCACC Den automatiska MCACC-inställningen, vilken även omfattar de avancerade Professional Acoustic Calibration EQ-funktionerna, ger en snabb men ändå korrekt inställning av surroundljudet. % Automatisk faskontroll plus För skivor som följer andra standarder än Phase Control får LFE-kanalen en fördröjning vid inspelningen. Denna funktion korrigerar faserna automatiskt på sådana skivor och sändningar. Funktionen är särskilt effektiv vid uppspelning av flerkanalig musik med LFE-signaler (Low Frequency Effects). % Faskontroll Faskontroll eliminerar effektivt fasförskjutning som gör att ljudet saknar synkronisering och förbättrar flerkanalsljudet avsevärt utan några extra åtgärder. % PQLS Bit-stream Genom att ansluta en PQLS-kompatibel spelare via en HDMI-kabel kan du få högkvalitativt ljud utan digitalt brus (jitter). Denna funktion är endast tillgänglig när den anslutna Blu-ray Disc-spelaren från Pioneer stöder PQLS-funktionen. Video % Ultra HD (med stöd för 4K/60p-video) Genomströmning och uppskalning Bilder med upplösning upp till 4K/60p kan genomströmmas och visas utan att omvandlas, och HD (High Definition)- eller Full HD-bilder från DVD-skivor, Blu-ray-skivor och HD-utsändningar kan skalas upp till 4K/60pupplösning och visas. Det krävs en separat bildskärm som stödjer Ultra HD (4K-video). % HDMI (4K60p, 3D, Audio Return Channel) 7 in/2 out (För 2 out; du kan välja Dual out eller HDZONE out ) För att använda denna funktion krävs en kompatibel apparat. Nätverk % Förberedd för Spotify Spotify är en digital musikstreamingtjänst som ger dig åtkomst till miljontals låtar. Denna receiver är förberedd för Spotify Connect som gör att du kan välja låtar på din Spotify-app och lyssna på dem med din ljudanläggning. Kontrollera för att få reda på tillgängligheten för tjänsten i ditt land. % Kompatibel med Windows 8.1 Receivern är kompatibel med Windows 8.1 vilket gör att du lätt kan streama musik från kompatibla datorer på ditt nätverk hemma. % Apple AirPlay Med AirPlay kan du streama musik från itunes till denna receiver och spela upp den på din hemmabioanläggning. Du kan till och med använda receivern för att titta på metadata på en ansluten bildskärm, till exempel låttitlar, artister samt skivomslag. Du kan lätt lyssna på itunes-musik i alla rum i ett hus. % DLNA-certifierad (1.5) Denna receiver är en DLNA-certifierad (1.5) enhet som gör det möjligt att arbeta inte endast med en DMP (digital mediaspelare) för att spela DMS (digital mediaserver)-ljudfiler utan även som en DMR (digital mediarenderare) som kan fjärrstyras via en enhet som t.ex. en smartphone eller dator. % Internetradio Genom att ansluta denna receiver till nätverket via nätverksuttaget kan du lyssna på Internetradiostationer. enska 7

8 01 Före användning Anslutningsmöjligheter % Enkel nätverksanslutning med WLAN-adaptern Med WLAN-adaptern AS-WL300 kan du använda en WLAN-anslutning för AV-receivrar. AS-WL300 fungerar med strömmatning från AV-receiverns USB-uttag så ingen nätadapter erfordras. % Inbyggd trådlös Bluetooth-teknik Denna receiver med trådlös Bluetooth-teknik kan användas till att lyssna på musikfiler på en iphone eller en annan enhet med trådlös Bluetooth-teknik. % Uppspelning på enheter som är kompatibla med MHL TM (Mobile High-definition Link) En MHL 2-kompatibel mobil enhet kan anslutas för att kunna spela upp 3D-video, video i full HD-upplösning, högkvalitativt flerkanaligt ljud och bilder osv., samtidigt som den mobila enheten laddas från receivern. % HTC Connect Med HTC Connect är det enkelt att trådlöst streama din favoritmusik direkt från din HTC-telefon. Ingen separat app krävs; HTC Connect finns inbyggd i din telefons musikspelare. % ipod-uppspelning Din ipod och iphone kan anslutas till receiverns USB-uttag för att spela musikfiler på din ipod eller iphone. Dessutom laddas din ipod eller iphone när den är ansluten till receivern. Uppspelning/bearbetning % Uppspelning av flerkanaliga musikfiler Receivern kan spela upp flerkanaliga musikfiler med en upplösning på upp till 96 khz/24 bitar. Uppspelning av WAV och FLAC-filer stöds via den främre USB-porten och nätverket. % Uppspelning av DSD-musikfiler (via nätverket, främre USB-porten och HDMI-uttaget) Uppspelning av DSD-musik med hög kvalitet (DSD-filer och DSD-skivor (SACD-skivor)) stöds. % Musikuppspelning med hög upplösning Det går att spela musikfiler med hög upplösning på mellan 96 khz/24 bitar och 192 khz/24 bitar. Uppspelning av AIFF-, Apple Lossless-, WAV- och FLAC-filer via USB-porten på frontpanelen och via nätverket stöds. % Uppspelning utan tysta avsnitt Receivern hoppar över de tysta avsnitten mellan spår när den spelar upp musikfiler, vilket eliminerar de avbrott som vanligtvis uppstår vid uppspelning av livematerial eller material från konserter. Receivern spelar upp filer i AAC- eller MP3-format med minimala tysta avsnitt även om det i grunden är omöjligt att spela upp dem utan tysta avsnitt. % Virtuella högtalare Genom att aktivera lägena Virtual Surround Back, Virtual Height och Virtual Wide går det att realisera maximalt 11.1 kanaler genom att kombinera de installerade högtalarna och de virtuella högtalarna. Detta innebär en jämnare koppling mellan ljuden och en förbättrad 3D-känsla. % Kompatibel med dts Neo:X Receivern stödjer det senaste DTS-formatet. Neo:X utformades ursprungligen för 9 kanaler eller mer men dess kvalitet kan nu upplevas i en 7-kanalsmiljö. % Kompatibel med Dolby Pro Logic llz Genom att ansluta ett extra högtalarpar installerade ovanför främre vänster och höger högtalare får du ett vertikalt ljudfält utöver det tidigare horisontella ljudfältet. Höjdkanalen ger en starkare känsla av tredimensionellt ljud och rymd samt närvaro och amplitud. Installation % Inbyggd AVNavigator När receivern styrs via en webbläsare på din smartphone, surfplatta Windows-dator eller Mac kan du använda Wiring Navi som förklarar hur du ansluter eller Interactive Operation Guide som på ett visuellt och begripligt sätt förklarar hur du går till väga. % Fjärrkontrollappen icontrolav5 Detta är en app som gör det möjligt att styra många av receiverns funktioner på ett intuitivt sätt. Appen finns tillgänglig på App Store för iphone, ipod touch och ipad. Det går även att hämta den på Google Play för en smartphone med Android. Appen kan laddas ner gratis. % HDZONE-utmatning Receivern stödjer utmatning via HDMI-utgången till ett rum i en underzon. Du kan uppleva effektfulla bilder genom att ansluta receivern till en TV som stödjer 4K/Full-HD/3D. Det går dessutom att skapa en flerkanalsmiljö genom att ansluta denna receiver till en annan AV-receiver i rummet i underzonen. % Förberedd för ZONE Denna receiver är utrustad med HDZONE, ZONE 2 och ZONE 3 (endast SC-2024). HDZONE stödjer streaming av HD-ljud/video till ett separat rum via HDMI. Med Multi-Zone går det att samtidigt spela upp musik och film från olika källor i tre zoner. Med HDZONE kan du inte enbart välja HDMI-ingång utan även INTERNET RADIO eller ipod/usb och liknande. 8

9 01 Före användning Kontrollera innehållet i lådan Kontrollera att du har fått alla tillbehör som ska medfölja:! Inställningsmikrofon (kabel: 5 m)! Fjärrkontroll! AAA/R03 torrbatterier (för fjärrkontrollen) x 2! AM-ramantenn! FM-antenn! Strömkabel! CD-ROM! Snabbguide! Säkerhetsblad! Garantiblad Hantering av CD-ROM-skivan Försiktighetsåtgärder vid användning! Denna CD-ROM-skiva är avsedd för användning på en persondator. Den kan inte användas på en DVD-spelare eller CD-spelare. Om du försöker spela den här CD-ROM-skivan på en DVD-spelare eller CD-spelare kan högtalarna skadas eller hörselskada uppstå på grund av hög volym. Licens! Acceptera användarvillkoren nedan innan du använder CD-ROM-skivan. Du får inte använda den utan att ha accepterat användarvillkoren. Användarvillkor! Upphovsrätten till innehållet på denna CD-ROM-skiva tillhör PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION. Otillåten överföring, kopiering, sändning, offentlig spridning, översättning, försäljning, utlåning eller liknande som inte är att betrakta som personlig användning eller citat enligt definitionen i upphovsrättslagen kan leda till åtal. Tillåtelse att använda denna CD-ROM-skiva ges under licens från PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION. Allmän friskrivning! PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION garanterar inte att denna CD-ROM-skiva fungerar på alla datorer även om de har de operativsystem som krävs. PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION ansvarar inte heller för skada som inträffar till följd av att denna CD-ROM-skiva har använts och är inte skyldigt att lämna någon ersättning eller kompensation. Namnen på privata företag, produkter och liknande som beskrivs i denna bruksanvisning är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Installera receivern! När du installerar denna apparat ska du vara noga med att placera den på en jämn, stabil yta.! Placera den inte: på en färg-tv (bilden kan bli förvrängd) nära ett kassettdäck (eller nära en apparat som avger ett magnetiskt fält). Detta kan ge ljudstörningar. i direkt solljus på fuktiga eller våta ställen på extremt varma eller kalla ställen på platser där det förekommer vibrationer eller andra rörelser på mycket dammiga ställen på ställen där varma ångor eller oljor förekommer (till exempel i ett kök)! Rör inte undersidan på receivern medan strömmen är på eller direkt efter avstängning. Undersidan blir varm när strömmen är på (och en stund efter avstängning) och kan förorsaka brännskador vid beröring. Sätta i batterierna De medföljande batterierna är bara till för den inledande installationen. De räcker eventuellt inte särskilt länge. Vi rekommenderar alkaliska batterier som håller längre. VARNING! Använd eller förvara inte batterier i direkt solljus eller på andra mycket varma ställen, till exempel i en bil i starkt solsken eller nära ett värmeelement. Då kan batterierna börja läcka, bli överhettade, explodera eller fatta eld. Batteriernas livslängd eller prestanda kan också minskas. VIKTIGT Felaktig batterianvändning kan t.ex. leda till att batterierna börjar läcka eller spricker. Iaktta följande försiktighetsåtgärder:! Använd aldrig nya och gamla batterier tillsammans.! Se till att plus- och minuspolerna på batterierna stämmer med märkningen i batterifacket.! Var noga med att du inte har sönder fjädrarna vid batteriets minuspol ( ) när du sätter i batterierna. Då kan batterierna börja läcka eller bli överhettade.! Batterier med samma form kan ha olika spänning. Använd därför inte olika typer av batterier tillsammans.! När förbrukade batterier kasseras ska nationella och lokala förordningar och miljöföreskrifter följas. enska 9

10 01 Före användning Fjärrkontrollens räckvidd Fjärrkontrollen kan fungera dåligt om:! Det finns föremål mellan fjärrkontrollen och receiverns fjärrstyrningssensor.! Direkt solljus eller lysrörsbelysning lyser på fjärrkontrollsensorn.! Receivern står nära en apparat som sänder ut infraröda strålar.! Receivern manövreras samtidigt som en annan fjärrkontroll med infraröd strålning används m 10

11 Knappar och displayer Fjärrkontroll...12 Display...14 Frontpanel...15 enska 11

12 02 Knappar och displayer Fjärrkontroll I det här avsnittet förklaras hur man använder receiverns fjärrkontroll STANDBY/ON RECEIVER MAIN BD USB ADPT ROKU ipod TUNER TV INPUT STATUS TOP MENU HOME MENU AUTO MPX PRESET D.ACCESS CLR DVD BT TV DIMMER SLEEP ALL ZONE STBY OUT P. BAND SAT MHL CD RECEIVER TUNE SOURCE SUB ZONE CONTROL Z2 Z3 HDZ SOURCE CONTROL SURR VOL ENTER ADV CLASS ENTER VOLUME MUTE AUDIO P. VIDEO P. LISTENING MODE HDMI NET ALL TOOLS MENU RETURN CH LV. PTY AUDIO DISP CH CH Fav RCU SETUP För att du enkelt ska se vilken apparat knapparna styr är knapparna på fjärrkontrollen färgkodade enligt följande system:! Vit Knappar för receivern och en TV! Blå Användning av andra enheter och varje ingång (TUNER etc.) (Se sidorna 46, 47, 49, 51 och 80.) 1 u STANDBY/ON Används för att sätta på receivern eller ställa den i standbyläge. 2 ALL ZONE STBY Använd den här knappen för att välja unika kommandon (sidan 79). 3 MAIN RECEIVER Gör så att fjärrkontrollen växlar till att styra receivern (används för att välja de kommandon som står i vitt). Växlar så att fjärrkontrollen styr huvudzonen. 4 SOURCE CONTROL-knappar Växlar ingången. Växlar även fjärrkontrollens funktionsläge för att använda andra enheter eller varje ingång (TUNER etc.) (sidan 77). Ingången för HDMI, NET och ALL växlar varje gång du trycker på dessa knappar. 5 Kontrollknappar för TV:n Dessa knappar är avsedda för fjärrstyrning av den TV som knappen TV INPUT har ställts in för. TV:n kan styras med dessa knappar oavsett fjärrkontrollens ingångsinställningar (sidan 77). 6 Kontrollknappar för receivern! STATUS Visar IP-adressen och information t.ex. valda/inställda funktioner och insignaler på displayen (sidan 74).! OUT P. (OUTPUT PARAMETER) Växlar utgången för HDMI-signalen eller högtalaruttagen som ska spelas (sidan 72).! RETURN Tryck på knappen för att bekräfta och stänga aktuell skärmmeny.! CH LV. (CHANNEL LEVEL) Tryck flera gånger för att välja en kanal och använd därefter k/l för att justera nivån (sidorna 72 och 91). 7 Inställningsknappar för receivern Tryck först på MAIN RECEIVER för att använda:! AUDIO P. (AUDIO PARAMETER) Används för att komma till ljudinställningarna (sidan 68).! VIDEO P. (VIDEO PARAMETER) Används för att komma till videoalternativen (sidan 70).! HOME MENU Används för att komma till hemmenyn (sidorna 41, 42, 64, 83 och 90). 8 i/j/k/l/enter Använd pilknapparna när du ska ställa in surroundsystemet (se sidan 83) och ljud-/videoalternativen (sidan 68 eller 70). 9 Knappar för LISTENING MODE! AUTO (AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECT) Växlar mellan uppspelningsfunktionerna Auto Surround (sidan 54), Auto Level Control och Stream Direct (sidan 55).! SURR (STANDARD SURROUND) Tryck på knappen för att få standardavkodning och för att växla mellan olika funktioner ( Pro Logic, Neo:X etc.) (sidan 54).! ADV (ADVANCED SURROUND) Används för att växla mellan de olika surroundfunktionerna (sidan 55). 10 Funktionsknappar för apparater Styr andra apparater eller varje ingång (TUNER etc.). 11 DIMMER Minskar eller ökar displayens ljusstyrka (sida 74). 12 SLEEP Används för att sätta på avstängningstimern och ställa in när receivern ska stängas av (sidan 74). 12

13 02 Knappar och displayer 13 Fjärrkontrollens indikatorlampa Denna tänds när ett kommando skickas från fjärrkontrollen. 14 Knappar för SUB ZONE CONTROL! Z2 (ZONE 2) Genom att hålla ner denna knapp (i 1,5 sekund) tills fjärrkontrollens lysdiod blinkar en gång, ändras läget till Zone 2-funktion.! Z3 (ZONE 3) Genom att hålla ner denna knapp (i 1,5 sekund) tills fjärrkontrollens lysdiod blinkar en gång, ändras läget till Zone 3-funktion. (SC-2024) Knappen används inte med denna receiver. (SC-1224)! HDZ (HDZONE) Genom att hålla ner denna knapp (i 1,5 sekund) tills fjärrkontrollens lysdiod blinkar en gång ändras läget till HDZONE-funktion. 15 VOLUME +/ Används för att ställa in volymen. För att justera ljudvolymen för huvudzonen ska du först trycka på MAIN RECEIVER och därefter på denna knapp. När du befinner dig i underzonen ska du först trycka på knappen SUB ZONE CONTROL och därefter trycka på denna knapp. 16 MUTE Stänger av ljudet eller sätter på det igen om det har varit avstängt (du kan också sätta på ljudet genom att justera volymen). För att stänga av ljudet i huvudzonen ska du först trycka på MAIN RECEIVER och därefter på denna knapp. När du befinner dig i underzonen ska du först trycka på knappen SUB ZONE CONTROL och därefter trycka på denna knapp. 17 RCU SETUP Används för att ställa in fjärrkontrollen (sidan 77). enska 13

14 02 Knappar och displayer Display AUTO L C R DIGITAL PLUS DSD PCM TUNED RDS TrueHD MULTI-ZONE PQLS ALC ATT STEREO HDMI SL SR DTS HD ES 96/24 S.RTRV SOUND UP MIX MONO db DIGITAL XL XC XR ANALOG LFE MSTR CD TUNER DVD TV USB AUTO SURROUND ipod BD DVR HDMI [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] STREAM DIRECT PROLOGIC x ADV.SURROUND STANDARD SP AB SLEEP Indikatorlampor för olika signaltyper Tänds för att visa vilken insignal som valts. AUTO lyser när receivern är inställd på att välja insignal automatiskt (sidan 56). 2 Kanalindikatorer Tänds för att visa vilka digitala kanaler som spelas.! L/R Främre vänster/höger kanal! C Centerkanalen! SL/SR Vänster/höger surroundkanal! LFE Low frequency effects ((( ))-indikatorn tänds när receivern känner av en LFE-signal)! XL/XR Två andra kanaler än de som nämns ovan! XC Antingen en annan kanal än de som nämns ovan, surroundkanalen i mono eller flaggning för matriskodning 3 Indikatorer för digitalt format Tänds när en signal i respektive format identifieras.! DIGITAL Tänds under Dolby Digital-avkodning.! DIGITAL PLUS Tänds under Dolby Digital Plus-avkodning.! TrueHD Tänds under Dolby TrueHD-avkodning.! DTS Tänds under DTS-avkodning.! DTS HD Tänds under DTS-HD-avkodning.! 96/24 Tänds under DTS 96/24-avkodning.! DSD Tänds under uppspelning av DSD-signaler (Direct Stream Digital).! DSD PCM Tänds under konvertering från DSD (Direct Stream Digital) till PCM.! PCM Lyser när PCM-signaler spelas.! MSTR Lyser när ljudsignaler i DTS-HD Master Audio-format spelas. 4 MULTI-ZONE Lyser när MULTI-ZONE-funktionen är aktiv (sidan 73). 5 SOUND Lyser när DIALOG E (Dialog Enhancement) eller tonkontrollerna TONE har valts (sidan 68). 6 PQLS Tänds när funktionen PQLS är aktiv (sidan 65). 7 S.RTRV Tänds när den automatisk ljudåterskaparen är aktiv (sidan 68). 8 Indikatorer för olika lyssnarfunktioner! ALC Lyser när ALC-funktionen (automatisk volymkontroll) har valts (sidan 54).! AUTO SURROUND Lyser när den automatiska surroundfunktionen aktiveras (sidan 54).! STREAM DIRECT Lyser när Direct/Pure Direct har valts (sidan 55).! ADV.SURROUND Lyser när en av de avancerade surroundfunktionerna är vald (sidan 55).! STANDARD Lyser när någon av standardfunktionerna för surroundljud är aktiverad (sidan 54). 9 (PHASE CONTROL) Lyser när faskontroll aktiveras (sidan 56). 10 ATT Lyser när insignalen sänks för att reducera störningar (sidan 68). 11 Radioindikatorer! TUNED Lyser när en utsändning tas emot.! STEREO Lyser när en FM-utsändning i stereo tas emot i automatiskt stereoläge.! MONO Lyser när monofunktionen har ställts in med hjälp av MPX.! RDS Lyser under RDS-utsändning. 12 Lyser när ljudet är avstängt. 13 Volymnivå Visar den totala ljudnivån. --- visar lägsta nivån, och +12dB visar maximal nivå. 14 Indikatorlampor för olika apparater/ingångar Lyser för att visa vilken apparat/ingång du har valt. 15 Rullningsindikatorer Lyser när du gör olika inställningar och det finns fler valbara alternativ som inte syns. 16 Högtalarindikatorer Lyser för att visa vilka högtalarutgångar som för tillfället har valts med OUT P. (sidan 72). 17 SLEEP Lyser när receivern är i viloläge (sidan 74). 18 Formatindikatorer för matrisavkodning! PRO LOGIC IIx Denna indikator lyser för att ange att Pro Logic II/ Pro Logic IIx-avkodning pågår (sidan 54). 19 Teckendisplay Visar systeminformation av olika slag. 20 Indikator för fjärrkontrollens funktion Tänds för att visa vilken receiver (funktion) fjärrkontrollen är inställd på att styra. (Tänds inte när fjärrkontrollen är inställd på 1.) (sidan 94) 14

15 INPUT SELECTOR MASTER VOLUME 02 Knappar och displayer Frontpanel ADVANCED MCACC FL OFF HDMI ipod iphone INPUT MASTER SELECTOR VOLUME STANDBY/ON 1 u STANDBY/ON Används för att sätta på receivern eller ställa den i standbyläge. 2 INPUT SELECTOR-ratt Används för att välja apparat/ingång. 3 Indikatorer! ADVANCED MCACC Lyser när EQ är inställd på ON i AUDIO PARAMETER-menyn (sidan 68).! FL OFF Tänds när displayen har stängts av (ingenting visas) (sidan 74).! HDMI Blinkar när en HDMI-apparat ansluts; lyser när apparaten är ansluten (sidan 25).! ipod iphone Lyser för att visa att en ipod/iphone/ipad är ansluten (sidan 34). 4 Teckendisplay Se Display på sidan Fjärrstyrningssensor Tar emot signaler från fjärrkontrollen (sidan 10). 6 Volymkontroll (MASTER VOLUME) 7 Knappar och uttag på frontpanelen För att komma åt kontroller och uttag på frontpanelen fattar du tag i luckans kanter med fingrarna och drar framåt. SC SC AUDIO PARAMETER PRESET HOME MENU AUDIO PARAMETER PRESET HOME MENU TUNE ENTER TUNE TUNE ENTER TUNE VIDEO PARAMETER RETURN PRESET VIDEO PARAMETER RETURN PRESET ZONE 2 ON/OFF ZONE 3 ON/OFF HDZONE ON/OFF (HDMI) ZONE 2 ON/OFF HDZONE ON/OFF PHASE CONTROL MULTI-ZONE CONTROL PHONES MULTI-ZONE CONTROL PHONES SPEAKERS MCACC SETUP MIC SPEAKERS MCACC SETUP MIC ipod iphone DIRECT CONTROL ipod iphone DIRECT CONTROL AUTO/ALC/ DIRECT STATUS BAND TUNER EDIT 5V 1 A HDMI 5 INPUT AUTO/ALC/ DIRECT STATUS BAND TUNER EDIT 5V 1 A HDMI 5 INPUT STANDBY/ON 8 AUDIO PARAMETER Används för att få åtkomst till ljudinställningarna (sidan 68). 9 i/j/k/l (TUNE/PRESET) /ENTER Använd pilknapparna när du ställer in HOME MENU. Använd TUNE i/j för att hitta radiofrekvenser och använd PRESET k/l till att välja förinställda radiostationer (sidan 49). 10 VIDEO PARAMETER Används för att få åtkomst till videoinställningarna (sidan 70). 11 MULTI-ZONE-kontroller Om du har gjort MULTI-ZONE-anslutningar (sidan 31) använder du dessa kontroller för att styra underzonen från huvudzonen (sidan 73). 12 SPEAKERS Används för att ändra högtalaruttag (sidan 72). 13 ipod iphone DIRECT CONTROL Ändrar receiverns ingång till ipod och aktiverar ipod-funktionerna på din ipod (sidan 46). 14 AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT Växlar mellan uppspelningsfunktionerna Auto Surround (sidan 54), Auto Level Control och Stream Direct (sidan 55). 15 STATUS Visar IP-adressen och information t.ex. valda/inställda funktioner och insignaler på displayen (sidan 74). enska 15

16 02 Knappar och displayer 16 Radioknappar (TUNER)! BAND Växlar mellan radiobanden AM, FM ST (stereo) och FM MONO (sidan 49).! TUNER EDIT Använd med TUNE i/j, PRESET k/l och ENTER för att lagra och namnge stationer som senare kan ställas in (sidan 49). 17 HOME MENU Använd för att ta fram hemmenyn (sidorna 42, 41, 64, 83 och 90). 18 RETURN Tryck på knappen för att bekräfta och stänga aktuell skärmmeny. 19 PHONES uttag för hörlurar Används för att ansluta hörlurar. När hörlurar är anslutna avges inget ljud från högtalarna. 20 MCACC SETUP MIC uttag för inställningsmikrofonen Här ansluts den medföljande mikrofonen (sidan 39). 21 ipod/iphone-uttag Används för att ansluta och spela upp ljud från en Apple ipod/iphone (sidan 34) eller ansluta och spela upp ljud och foton från en USB-enhet (sidan 34). 22 HDMI 5 INPUT-uttag Används för anslutning till kompatibla HDMI-apparater (videokamera etc.) (sidan 35). 23 PHASE CONTROL Endast SC-1224 Tryck för att aktivera eller inaktivera Phase Control (sidan 56). 16

17 Ansluta andra apparater Ansluta andra apparater...18 Den bakre panelen...18 Bestämma hur högtalarna ska användas...19 Placering av högtalarna...21 Ansluta högtalarna...21 Installera ditt högtalarsystem...22 Välja högtalarsystem...23 Om ljudanslutningen...23 Om konvertern för digital bild...24 Om HDMI...24 Ansluta TV:n och apparater för uppspelning...25 Ansluta en DVD-inspelare (med eller utan hårddisk), BD-inspelare och andra videoapparater...27 Ansluta en satellit-/kabelmottagare eller andra digitalboxar...28 Ansluta andra ljudenheter...29 Ansluta fler förstärkare...29 Ansluta AM/FM-antenner...30 Anslutningar till flera rum (MULTI-ZONE)...31 Ansluta till nätverket via LAN-uttaget...33 Ansluta en ipod...34 Ansluta en USB-enhet...34 Ansluta en MHL-kompatibel enhet...35 Ansluta en HDMI-apparat till ingången på frontpanelen...35 Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk...35 Ansluta en IR-mottagare...36 Sätta på och stänga av apparater med 12-voltsbrytare...36 Ansluta receivern till strömkällan...36 enska 17

18 03 Ansluta andra apparater Ansluta andra apparater SC-1224 Denna receiver erbjuder ett stort antal anslutningsmöjligheter, men det behöver inte vara svårt att ansluta. I det här kapitlet redogörs för vilka sorters apparater du kan ansluta till din hemmabioanläggning. VIKTIGT! Innan du ansluter eller ändrar anslutningarna ska strömmen stängas av och strömkabeln dras ur. Strömkontakten ska sättas i sist av allt.! Se till att strömkontakterna på de apparater du ska ansluta är urdragna medan du gör anslutningar.! Hur du ska ansluta samt namnen på uttag varierar från produkt till produkt (förstärkare, receiver etc.) och kan skilja sig från beskrivningarna i denna handbok. Se även bruksanvisningarna till respektive produkt. HDMI ASSIGN- ABLE 1-6 (DVD) IN 2 (DVR/ BDR) ASSIGNABLE MONITOR OUT OUT 2 (HDZONE) Y SELECTABLE COMPONENT VIDEO RS-232C PB ANTENNA OUT 1 (CONTROL) PR MONITOR OUT ZONE 2 OUT (DVD) SAT/CBL IN BD IN IN 2 (SAT/CBL) DVR/BDR OUT IN A R VIDEO (CD) ASSIGNABLE FRONT L AUDIO R IN 3 (DVR/BDR) L CENTER IN 4 PRE OUT SUBWOOFER 1 2 IN 6 MHL (OUTPUT 5 V 0.9 A MAX) FRONT L R FRONT HEIGHT / FRONT WIDE / B R L LAN (10/100) R (OUTPUT 5 V 0.6 A MAX) DC OUTPUT for WIRELESS LAN COAXIAL (DVD) OPTICAL SURROUND BACK ASSIGNABLE ASSIGNABLE L (Single) R IN 2 (SAT/CBL) (TV) IN 2 (DVR/BDR) SURROUND A L AC IN AM LOOP FM UNBAL 75 SPEAKERS Viktigt! Illustrationen visar en SC-2024 men anslutningarna gäller även för SC-1224, när inte avvikelser anges. IR OUT IN Den bakre panelen SC-2024 OUT 2 OUT 1 HDMI (HDZONE) (CONTROL) ASSIGN- ABLE 1-6 SELECTABLE (DVD) IN 2 (DVR/ BDR) ASSIGNABLE MONITOR OUT Y PB COMPONENT VIDEO RS-232C PR MONITOR OUT ZONE 2 OUT AM LOOP FM UNBAL 75 ANTENNA 12V TRIGGER 1 IR OUT IN ZONE 2 SUBWOOFER 2 ZONE 3 OUT (OUTPUT 12 V TOTAL 150 ma MAX) (DVD) SAT/CBL IN SPEAKERS BD IN IN 2 (SAT/CBL) DVR/BDR OUT IN A R VIDEO (CD) ASSIGNABLE FRONT L AUDIO R IN 3 (DVR/BDR) L CENTER IN 4 PRE OUT SUBWOOFER 1 2 IN 6 MHL (OUTPUT 5 V 0.9 A MAX) FRONT CENTER FRONT HEIGHT / FRONT WIDE / B R L (OUTPUT 5 V 0.6 A MAX) DC OUTPUT LAN (10/100) for WIRELESS LAN COAXIAL (DVD) F HEIGHT/ SURROUND SURR BACK F WIDE (Single) R L R SURROUND BACK ASSIGNABLE OPTICAL L (Single) R IN 2 (SAT/CBL) (TV) IN 2 (DVR/BDR) ASSIGNABLE SURROUND A L AC IN Anmärkningar! RS-232C-uttaget är uteslutande för installatören.! Ingångarna nedan har ställts in för olika sorters apparater/insignaler på fabriken. Se Ingångsmenyn på sidan 41 för att ändra inställningarna om du har anslutit på något annat sätt. Apparater/ingångar BD Ingångar HDMI Ljud Komponent (BD) DVD COAX-1 SAT/CBL IN 2 COAX-2 DVR/BDR IN 3 OPT-2 IN 2 HDMI 4 IN 4 HDMI 5 (frontpanel) IN 5 HDMI 6/MHL IN 6 TV CD OPT-1 ANALOG-1 18

19 03 Ansluta andra apparater Bestämma hur högtalarna ska användas Med denna receiver kan du skapa olika surroundsystem utifrån hur många högtalare du har.! Högtalare måste anslutas till främre vänster och höger högtalaruttag (L och R).! Det går också att ansluta enbart en eller ingen bakre surroundhögtalare (SB).! Om du har två subwoofrar kan den andra subwoofern anslutas till uttaget SUBWOOFER 2. Genom att ansluta två subwoofrar får du starkare basljud och en mer kraftfull ljudåtergivning. Samma ljud matas ut från båda subwoofrarna. [B] 7.2-kanaligt surroundsystem (främre breddhögtalare)! Högtalarinställning: Normal(SB/FW) R FWR L Viktigt! Högtalarsystemet (Speaker System) måste ställas in om du ansluter på något annat sätt än enligt alternativ [A] nedan (se Högtalarinställning på sidan 90).! Högtalarna från vilka ljudet avges kan växlas beroende på högtalarinstallation/användningsmönster (ljudet kommer inte nödvändigtvis från alla anslutna högtalare). Använd knappen SPEAKERS för att växla mellan högtalare från vilka ljudet avges. Läs mer under Växla mellan högtalarsystemen på sidan 72. FWL SW 2 SL SW 1 C SBL SR SBR [A] 7.2-kanaligt surroundsystem (främre höjdhögtalare) *Grundinställning! Högtalarinställning: Normal(SB/FH) L FHL SW 2 SL FHR R SW 1 C SBL SR SBR Denna installation ersätter vänster och höger höjdhögtalare i [A] med vänster och höger främre breddhögtalare (FWL/FWR). Det går inte att få ljud från de främre höjdhögtalarna eller främre breddhögtalarna och de bakre surroundhögtalarna samtidigt. Detta surroundsystem ger ett mer verklighetstroget ljud över ett bredare fält. [C] 7.2-kanaligt surroundsystem och anslutning av högtalarsystem B! Högtalarinställning: högtalarsystem B L FHL SW 2 FHR R SW 1 C SR L R enska I ett 7.2-kanaligt surroundsystem ansluts främre vänster och höger högtalare (L/R), centerhögtalaren (C), främre vänster och höger höjdhögtalare (FHL/FHR), vänster och höger främre surroundhögtalare (SL/SR), de vänstra och högra surroundhögtalarna (SBL/SBR) samt subwoofrarna (SW 1/SW 2). Det går inte att få ljud från de främre höjdhögtalarna och de bakre surroundhögtalarna samtidigt. Detta surroundsystem ger ett mer verklighetstroget ljud som tycks komma ovanifrån. SL SBL SBR Högtalare B Med dessa anslutningar kan du lyssna på 5.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen och samtidigt spela upp samma ljud i stereo på högtalarsystem B. Med samma anslutningar kan du också få 7.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen om du inte använder B-högtalarna. 19

20 03 Ansluta andra apparater [D] 5.2-kanaligt surroundsystem & bi-amp av de främre högtalarna (högkvalitativt surroundljud)! Högtalarinställning: Bi-amp av främre högtalare Att bi-ampa de främre högtalarna ger 5.2-kanaligt surroundljud med hög ljudkvalitet. L Bi-Amp av främre högtalare SW 2 SL R SW 1 C [E] 5.2-kanaligt surroundsystem och ZONE 2-anslutning (Multi-Zone)! Högtalarinställning: ZONE 2 Med dessa anslutningar kan du lyssna på 5.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen och samtidigt spela upp samma ljud från en annan apparat i ett annat rum (ZONE 2). (Valet av apparater är begränsat.) L R Huvudområde SR ZONE 2 Annat rum [F] 5.2-kanaligt surroundsystem och HDZONE-anslutning (Multi-Zone)! Högtalarinställning: HDZONE Med dessa anslutningar kan du lyssna på 5.2-kanaligt surroundljud i huvudzonen och samtidigt spela upp samma ljud från en annan apparat i HDZONE. (Valet av apparater är begränsat.) L SW 2 R SW 1 C SL Huvudområde SR HDZONE Annat rum Andra högtalaranslutningar! Dina favoritanslutningar kan väljas även om du har färre än 5.2 högtalare (men främre vänster/höger högtalare måste vara anslutna).! Om du inte ansluter någon subwoofer ska du ansluta högtalare med kapacitet att återge låga frekvenser för de främre kanalerna. (Subwooferkanalens låga frekvenser spelas genom de främre högtalarna, så högtalarna kan skadas.)! När du är klar med anslutningarna ska du köra den fullständiga automatiska MCACC-inställningen (Full Auto MCACC, ställer in högtalarna för den aktuella rumsmiljön). Se Ställa in optimalt ljud automatiskt (Fullständig automatisk MCACC-inställning) på sidan 39. L R SW 2 SW 1 C SL SR L R 20

Bruksanvisning VSX-1122-K VSX-922-K/-S. AV-Receiver

Bruksanvisning VSX-1122-K VSX-922-K/-S. AV-Receiver Bruksanvisning VSX--K AV-Receiver VSX-9-K/-S VIKTIGT Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare

Flerkanalig AV-mottagare 4-433-534-21(1) (SE) Flerkanalig AV-mottagare Användarinstruktioner Läs snabbstartguiden som medföljde mottagaren först. Det gör det enklare att få en överblick över mottagarens anslutnings- och användningsflöde.

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten.

VIKTIGT. VARNING För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras ovanpå apparaten. Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats. Blixtsymbolen

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593

Din manual NAD T775 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245593 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR929. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR99 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar...3 Påslagning & grundläggande funktioner...4 Bruksanvisning Uppspelning...3 Avancerad användning...56

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio ANVÄNDARHANDBOK Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning 4-128-704-32(1) DVD Recorder Bruksanvisning För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR616. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... AV-RECEIVER TX-NR66 Innehåll Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...9 Bruksanvisning Avancerad användning...46 Styra andra

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Blu-ray Disc -/ DVD-hemmabiosystem

Blu-ray Disc -/ DVD-hemmabiosystem 4-418-144-12(2) (SE) Blu-ray Disc -/ DVD-hemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N590 VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över ventilationsöppningar

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Bruksanvisning BD/DVD regionkoder och innehållsförteckning Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation som

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer