Appendix till Snabbstart - Översiktsblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix till Snabbstart - Översiktsblad"

Transkript

1 QsAdd67-SE-3.12-Rev. 05K3 Appendix till Snabbstart - Översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta appendix. Här får du hjälp att lösa de vanligaste problemen. Efter installation kan du konfigurera din Internet Gate för dina specifika behov genom det inbyggda webbgränssnittet. För mer detaljerade instruktioner använd webb-handboken på Internet:

2 Innehåll 1 Grundläggande installation Här finns hjälpen Detaljerade instruktioner Inkoppling av lokalt nätverk (LAN) Kontrollera din dators inställningar Använda Internet Gate med dynamisk IP-adressering på LAN Att använda Internet Gate med statisk IP-adressering på LAN Kontrollera din webbläsares proxyinställningar Diagnostiskt test Återställning av inställningar Konfiguration av Internet Gate Nätverksinställningar Säkerhetsprofiler Telefonportar Användning av PHONE-portarna med en VoIP-tjänst Konfigurera PHONE-portarna Användnin av PHONE-portarna med den inbyggda SIP-servern LINE porten En lokal gateway till telenätet Utgående samtal Inkommande samtal Ringa och ta emot samtal Ringa SIP samtal på en telefon kopplad till PHONE porten Ringa från en SIP-klient på LANet Ta emot samtal på en telefon kopplad till PHONE porten Tvinga samtal till telenätet genom LINE porten Avancerade telefonifunktioner via PHONE portarna SIP-stöd SIP-baserad kommunikation till och från ditt LAN Konfigurering av SIP-klienten Användning av den inbyggda SIP-servern Skapa din egen SIP-domän SIP Switchen Användning av Internet Gate som en analog telefonadapter på LANet Krav END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

3 1 Grundläggande installation Följ steg A, B och C i Snabbstartsbladet för grundläggande installation av din Internet Gate. Den hjälper dig att installera Internet Gate och göra de nödvändiga inställningarna. 2 Här finns hjälpen Det finns flera sätt att få information om Internet Gate: Snabbstartbladet Hjälper dig att installera och göra vissa grundläggande konfigureringar. Appendix till Snabbstart - Översiktsblad (detta dokument) Hjälper dig att felsöka och avhjälpa de vanligaste problemen. Inbyggda hjälptexter Alla sidorna i det inbyggda webbgränssnittet har hjälptexter som beskriver de olika inställningarna som kan göras. Klicka på de gula frågetecknen. Webb-handboken I handboken på Internet hittar du alltid den senaste och mest kompletta informationen om just din Internet Gate. Du kan komma åt den via länken på inloggningssidan på din Internet Gate eller direkt på Support Om du får problem med att installera eller använda din Internet Gate som inte kan lösas av ovanstående, kontakta din återförsäljare för hjälp. Att använda SIP: telefoni, video, meddelanden... Denna webbinformation hjälper dig att få igång din IP-telefon och SIP-miljö. HJÄLP! Uppgradering? Klicka för att se om en senare programvara finns! Surfa in till Internet Gate på dess IPadress, , för att konfigurera den eller för att få vidare hjälp! 3

4 3 Detaljerade instruktioner Har du haft problem med att få igång din Internet Gate? Läs installationstipsen och de utförligare instruktionerna nedan! 3.1 Inkoppling av lokalt nätverk (LAN) Om du har ett lokalt nätverk med flera datorer kan du ansluta dessa till Ethernetportarna på din Internet Gate. Om antalet Ethernetportar på din Internet Gate inte räcker till kan du ansluta en nätvekshub eller switch till någon av dessa Ethernetportar och låta alla datorer dela på samma Internet-anslutning. Ett befintligt LAN behöver du bara ansluta till någon av Ethernetportarna ET1, ET2, etc. Om nätverket använder dynamisk IP-adressering (rekommenderas) så kommer den inbyggda DHCPservern i din Internet Gate att dela ut IP-adresser till alla datorer på LAN:et. Läs mer under Använder ditt nätverk statiska IP-adresser? Se 3.2.2! OBS: USB-porten är ett tillval som endast finns på vissa modeller och det är inte möjligt att ansluta en dator till den. Porten är reserverad för framtida användning. 3.2 Kontrollera din dators inställningar Internet Gate levereras med fabriksinställningar som passar de flesta användare. Om din dator använder de ursprungliga nätverks- och webbinställningarna bör allt fungera från början, annars behöver du kontrollera din dators inställningar. (Här beskrivs stegen som du måste utföra i Windows XP. Andra operativsystem har snarlika menyer och val, som dock kan nås på annorlunda sätt.) Välj Nätverksanslutningar i Windows kontrollpanel (klicka Start och välj Kontrollpanelen). Högerklicka på den nätverksanslutning som du använder och välj Egenskaper. Jag hittar inget Nätverksanslutningar! Varför? Du måste ha ett Ethernetkort installerat i din dator. Installera Ethernetkortet enligt tillverkarens anvisningar. Dubbelklicka på Internet Protocol (TCP/IP) för ditt nätverkskort i listan som visas. Jag hittar inget Internet Protocol (TCP/IP) i listan! Varför? Det är inte installerat. Välj Installera, Protokoll, Lägg till, Microsoft TCP/IP, OK. Det finns två sätt att tilldela adresser till datorer på ett lokalt nätverk: a) Antingen Dynamisk IP-adressering, en DHCP server på LAN:et delar ut IP-adresser till alla anslutna datorer b) eller Statisk IP-adressering, då alla anslutna datorer använder manuellt tilldelade IP-adresser. 4

5 Kontrollera vilket adresseringssätt din dator är inställd på: a) Om dynamisk adressering används ser inställningarna ut så här: b) Om statisk adressering används ser inställningarna ut så här: Ingenting behöver göras. Den inbyggda DHCP-servern i din Internet Gate kommer att dela ut korrekta IP-adresser. Kontrollera dock dina inställningar enligt 3.2.1, 3.3, och 3.4. Du har två alternativ: 1 (rekommenderas): Ställ tillbaka alla datorer på ditt LAN till dynamisk IPadressering. Se för mer information. 2: Ställ om din Internet Gate och dator så att de passar ditt LAN. Se för mer information Använda Internet Gate med dynamisk IP-adressering på LAN Vid leverans är din Internet Gate inställd för dynamisk IP-adressering på LAN, där den agerar DHCPserver och delar ut IP-adresser. (Här beskrivs stegen som du måste utföra i Windows XP. Andra operativsystem har snarlika menyer och val, som dock kan nås på annorlunda sätt.) Alla datorer på ditt nätverk måste vara inställda så här: 1. Välj Nätverksanslutningar i Windows kontrollpanel. Högerklicka på den nätverksanslutning som du använder och välj Egenskaper. 2. Dubbelklicka på Internet Protocol (TCP/IP) för ditt nätverkskort i listan som dyker upp. 3. Välj Erhåll en IP-adress automatiskt och Erhåll adress till DNS-servern automatiskt. 4. Klicka OK för att spara och stänga alla fönster och starta om datorn. 5. Du kan kontrollera att din Internet Gates inbyggda DHCP-server verkligen är påslagen. Det gör du genom att kontrollera inställningarna för LANportarna på den inbyggda webbsidan för Nätverk. Har du redan en DHCP-server på ditt LAN bör den stängas av, alternativt dess inställningar ändras till att dela ut Internet Gate som standard-gateway. 5

6 3.2.2 Att använda Internet Gate med statisk IP-adressering på LAN OBS: Denna information är endast för avancerade användare. Om du inte är bekant med uttryck som statisk IP-adressering behöver du inte läsa detta kapitel. Läs då istället informationen i avsnitt Om du vill att din Internet Gate ska bli del av ett existerande nätverk som använder statiska IPadresser måste IP-adressen på dess LAN-portar ändras så att de är på samma subnät som ditt nätverk, och får dittills oanvända adresser. Du kan ändra IP-adressen med knapparna på frontpanelen: 1. Håll SET intryckt i 3 sekunder för att starta konfigureringsläget. 2. Tryck på SEL en gång, så att CFG tänds. 3. Tryck på SEL upprepade gånger tills WAN visas i rutan. 4. Tryck på SET. 5. Tryck på SET. De första 3 siffrorna i IP-adressen visas och första siffran blinkar. 6. Tryck på ALT upprepade gånger tills önskad siffra visas. 7. Tryck på SEL. Nästa siffra blinkar och kan ändras med hjälp av ALT. 8. Använd SEL för att stega igenom alla siffror i IP-adressen. Använd SET för att gå tillbaka till föregående siffra om du behöver rätta. Använd ALT för att ändra värde på den blinkande siffran. Du kan ångra alla dina inställningar och återgå till vanlig visning genom att hålla SEL knappen intryckt i 2 sekunder. 9. När alla siffror gåtts igenom visas subnätmasken och denna kan då modifieras. Varje siffergrupp i subätsmasken kan endast sättas till värdena 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128 eller Tryck på ALT upprepade gånger tills rätt värde visas. Tryck på SEL för att stega fram till nästa nummer i subnätmasken. AD AD AD CFG DHP RST CFG DHP RST CFG DHP RST 11. När alla siffror visats sparas IP-adressen och subnätmasken. 12. Slutför installationen genom att utföra stegen på nästa sida. 6

7 (Här beskrivs stegen som du måste utföra i Windows XP. Andra operativsystem har snarlika menyer och val, som dock kan nås på annorlunda sätt.) Nedanstående procedur måste utföras på alla datorer anslutna till det lokala nätverket (LAN). 1. Välj Nätverksanslutningar i Windows kontrollpanel. Högerklicka på den nätverksanslutning som du använder och välj Egenskaper. 2. Dubbelklicka på Internet Protocol (TCP/IP) för ditt nätverkskort i listan som dyker upp. 3. Välj Använd följande IP-adress. 4. Ange datorns IP-adress och Nätmask. Ange din Internet Gates IP-adress som Standard-gateway. Detta är antingen den förinställda, , eller den du angav i stegen på förra sidan. 5. Ange IP-adress till Önskad och Alternativ DNS-server. 6. Klicka OK. 3.3 Kontrollera din webbläsares proxyinställningar Om din webbläsare är inställd för att använda proxy-server, kan du få problem med att komma åt de inbyggda sidorna i din Internet Gate. Stäng i så fall av användning av proxy-server. Netscape Navigator: Internet Explorer: Välj Redigera, Alternativ, Avancerat, Proxy. Direkt Internetanslutning skall vara vald. Välj Verktyg, Internet-alternativ, Anslutningar, LAN-inställningar. Rutan Använd en proxyserver för nätverket ska inte vara markerad. 3.4 Diagnostiskt test Om du inte kan komma åt Internet kan din Internet Gate försöka lokalisera problemet. Starta testet på följande sätt: 1. Håll SET intryckt i 3 sekunder för att komma in i konfigureringsläget. 2. Tryck på SEL 4 gånger tills visas i rutan. 3. Tryck på SET. Det tar några sekunder att genomföra testet. Om några fel upptäcks visas dessa i displayen. Testet kan hitta flera fel, tryck på SEL för att stega igenom alla felmeddelanden. 7

8 E 1 till E 9 indikerar fel på din externa Internet-förbindelse (WAN): Ingen WAN-länk. Kontrollera alla sladdar. Kontakta din Internetleverantör om felet kvarstår. Ingen WAN DHCP-server hittad. Detta kan vara normalt, men kontrollera inställningarna enligt 3.4. Starta om din Internet Gate. Kontakta din Internetleverantör (ISP) om felet består. Ingen Gateway hittad. Detta kan vara normalt, men kontrollera inställningarna enligt 3.4. Starta om din Internet Gate. Kontakta din Internetleverantör (ISP) om felet består. Ingen DNS-server hittad. Kontrollera inställningarna enligt 3.4. Starta om din Internet Gate. Kontakta din Internetleverantör (ISP) om felet består. Ingen Internet-förbindelse. Du har förbindelse med din Internetleverantör (ISP), men de har för tillfället problem med sin Internet-förbindelse. Kontakta din ISP om felet består. E11 till E19 indikerar fel i ditt lokala nätverk (LAN): Ingen Ethernet-länk. Kontrollera sladdarna som är anslutna till ET-portarna. Inga DHCP-adresser utdelade. DHCP-servern i din Internet Gate är på, men inga datorer på LAN har kontaktat den. Detta kan vara normalt, men kontrollera dina inställningar, se Inga Ethernet-paket alls mottagna. Detta kan vara normalt, men kontrollera dina inställningar, se 3.2 och 3.4. Visas inga fel är din förbindelse OK. Felet ligger sannolikt i din dators inställningar. Se 3.2 för information! 3.5 Återställning av inställningar Om du så önskar kan alla inställningar återställas till de ursprungliga fabriksinställningarna. Då ändras alla inställningar av din Internet Gate till samma värden som vid leverans. 1. Håll SET intryckt i 3 sekunder för att starta konfigureringsläget. 2. Tryck på SEL upprepade gånger tills RST lyser. 3. Tryck på SET. 4. Frågan Clear all? visas, därefter alternativet no. 5. Tryck på SEL för att välja YES. 6. Tryck på SET. 7. Återställningen av fabriksinställningar utförs, varefter din Internet Gate startar om. 4 Konfiguration av Internet Gate Din Internet Gate levereras med fabriksinställningar som passar de flesta användare. I vissa situationer måste du dock konfigurera om din Internet Gate. Alla konfigureringssidor kan nås från huvudmenyn i Internet Gate. Du kan lätt också konfigurera Internet Gate så den passar dina specifika behov. I följande avsnitt visar vi två exempel på konfigurering av funktioner i Internet Gate. För ytterligare information se de inbyggda hjälptexterna eller Webb-handboken. Se även avsnitt 2. 8

9 För att komma åt den inbyggda webbsidan för nätverksinställningar i din Internet Gate, gör så här: 1. Starta en webbläsare, såsom Internet Explorer eller Netscape Navigator, på din dator. 2. Skriv in IP-adressen till din Internet Gate, normalt , i adressraden på din webbläsare. Den första webbsidan visas då. 3. Klicka på Logga in. 4. Skriv in Användarnamn och Lösenord. (Vid leverans är: Användarnamn=admin, Lösenord=admin. Du bör ändra lösenordet för att skydda dina inställningar!) 4.1 Nätverksinställningar Du kan ändra nätverksinställningarna genom att välja Nätverk under Inställningar i huvudmenyn. Om du har fått en statisk IP-adress, DNS och Standard-gateway från din Internetleverantör ska de fyllas i här, välj annars Hämta via DHCP. 9

10 Rutorna i dessa fält fylls i automatiskt om Hämta DHCP är markerat. Hur konfigurerar jag LAN- anslutningarna? Se 3.2, och Glöm inte att klicka på Spara om du gjort ändringar! OBS: Varje gränssnitt, WAN, AIR och Ethernet måste vara på skilda subnät. Två gränssnitt kan inte ha samma IP-adress, även om ett av dem är blockerat! 4.2 Säkerhetsprofiler Brandväggen övervakar datatrafiken genom din Internet Gate och stoppar obehörig trafik. Aktuell skyddsnivå visas i displayen på framsidan och kan bytas med ALT -knappen, eller på menysidan i det inbyggda webbgränssnittet. Endast webb- och e-posttrafik tillåts - Högst säkerhet, men kan medföra att vissa program har svårt att komma ut på Internet. All utgående och legitim inkommande trafik tillåts - Samma skyddsnivå mot attacker utifrån som Hi, men fler program släpps ut mot Internet. Användardefinierbar säkerhetsnivå - Användaren kan själv detaljanpassa skyddsnivån i denna profil. Blockerad - Ingen trafik tillåts passera. Du är bortkopplad från Internet. 10

11 Kommer ditt program inte åt Internet? Får du felmeddelanden? Byt säkerhetsprofil till Lo! Om du har: Egna servrar som du vill tillåta Internet-åtkomst till, en VPN-klient för att jobba hemifrån, eller nätverksspel (spel med andra spelare över Internet), måste du konfigurera brandväggen att släppa igenom sådan trafik. Du kan justera brandväggsinställningarna genom att välja Säkerhet under Inställningar på menysidan. Välj sedan AC för att redigera din egen säkerhetsprofil och anpassa för dina spel och applikationer. Du justerar inställningarna genom att bocka för applikationen och/eller protokollet du vill släppa igenom brandväggen, och för vissa av dem också anger IP-adressen till datorn som trafiken ska till. Det är LAN IP-adressen till din lokala dator som ska anges. Din dators IP-adress kan du ta reda på genom att i Windows välja Start, Kör, och skriva in ipconfig. Under Tillåtna applikationer och Ange omdirigering för portar kan du ange applikationer, portar och protokoll som du vill skall tillåtas passera in genom brandväggen. Under Applikationer från insidan anges applikationer, portar och protokoll som skall tillåtas passera ut genom brandväggen. När en applikation eller ett protokoll har fått komma igenom brandväggen öppnas en tvåvägsförbindelse genom brandväggen och data kan passera i båda riktningarna. Avancerade användare kan manuellt omdirigera portar och till och med redigera reglerna som styr brandväggen genom ett kraftfullt kommandospråk. Glöm inte att klicka på Spara och ändra profil till AC om du gör några ändringar! 5 Telefonportar Vissa modeller är utrustade med en eller flera PHONE-portar och en LINE-port. Vanliga analoga telefoner som kopplas in i PHONE-portarna (även kallade FXS-portar), blir SIPklienter som kan användas för VoIP (Internettelefoni). PHONE-portarna är förinställda att använda den interna SIP-servern, men kan lätt ställas om till att använda en SIP baserad IP-telefonitjänst från någon leverantör. Den gröna PH-lampan på frontpanelen lyser grönt när telefonen har registrerat sig hos SIP-servern. LINE-porten (även kallad FXO-port) kan anslutas till ett vanligt telefonjack och blir då en lokal gateway mellan det traditionella telenätet (PSTN) och SIP-baserad Internettelefoni (VoIP). För ytterligare hjälp klicka på frågetecknet synligt på varje konfigureringssida i webbgränssnittet. Om de inbyggda hjälptexterna inte räcker så finns Läs mer online -länkar med mer detaljerade förklaringar. 11

12 5.1 Användning av PHONE-portarna med en VoIP-tjänst Om denna produkt säljs och används tillsammans med en specifik VoIP-tjänst så har operatören inkluderat detaljerade instruktioner för hur du ska konfigurera telefonportarna för den tjänsten, eller också använder operatören ett automatiskt fjärrkonfigureringssystem. I dessa fall, följ instruktionerna från operatören! Om du vill ansluta en PHONE-port till en VoIP-tjänst där du saknar konfigureringsinstruktioner för denna produkt, läs då följande avsnitt! Konfigurera PHONE-portarna Du bör ha fått ett SIP-konto från VoIP-operatören. För att PHONE-porten i denna produkt skall registrera sig hos operatörens SIP-server ska du ange SIP-adress, Användar-ID och Lösenord på den inbyggda sidan för Telefonportar i din Internet Gate. Efter att du klickat på Spara bör PHONEporten registrera sig hos SIP-servern och PHlampan på frontpanelen blir då grön. Internet Operatörens SIP-server supervoip.com En SIP-adress liknar en e-postadress, men många operatörer anger inte vilken SIP-adress som används. Istället ger de ut ett telefonnummer och en SIP-proxy eller SIP-registrar. SIP-adressen är då vanligtvis en kombination av dessa med mellan. Om ditt telefonnummer t.ex. är och SIP-proxy, SIP-server eller SIP-registrar är sipserver.com så blir ska du fylla i SIP-adress Användar-ID, som ibland även kallas autentiserings ID eller bara användarnamn, är ofta detsamma som telefonnumret eller det som står i SIP-adressen. Lösenord kallas ibland autentiseringsnyckel eller liknande. Konfigureringen kan då se ut enligt följande (välj valfritt namn som ska visas): Internet Gate hanterar outbound proxy automatiskt. Endast om operatören kräver att hans outbound proxy används fylls detta i på SIP Switch-sidan. 5.2 Användning av PHONE-portarna med den inbyggda SIPservern Din enhet innehåller en fristående SIP-server. I fabriksinställningarna har PHONE-porten givits namnet 1111 så den registrerar sig automatiskt till den interna SIP-servern genom att använda SIP-adress adress>, t.ex. Om enheten har en andra PHONE-port så är dess namn Telefoner som är anslutna till dessa portar kan nå varandra genom att endast slå dessa fyra siffror följt av #. Internet Inbyggd SIP-server

13 Läs avsnitt 6.3 för information om hur man ger sin SIP-server ett symboliskt globalt domännamn. På Telefonportarsidan kan du självklart ändra SIP-adress på PHONE-porten. Om endast ett SIP användar-id anges inte anges) registreras telefonen hos den interna SIPservern. Med standardinställningarna tillåts alla PHONE-portar och SIP-klienter på LANet att registrera sig på den interna SIP-servern. SIP-klienter på utsidan av Internet Gate-brandväggen behöver använda användar-id och lösenord för autentisering. Detta konfigureras på SIP Switch-sidan. 5.3 LINE-porten En lokal gateway till telenätet LINE-porten (ansluten till det gamla teleuttaget) låter SIP-klienter nå vanliga telenätet (PSTN) och vice versa. LINE-portens funktioner kan användas utöver den PSTN-anslutning som VoIP operatören tillhandahåller, t.ex. för backup, nödsamtal eller för att ta emot inkommande samtal från det traditionella telenätet. Du konfigurerar LINE-porten på Telefonportarsidan som nås från menysidan Utgående samtal Normalt skickas telefonsamtal som görs från en SIP-klient till VoIP-operatören för hantering. Men SIPsamtal kan också tvingas ut till det vanliga telefonnätet via LINE-porten genom: Prefix Standardprefixet är ** men det kan ändras på sidan Telefonportar. Genom att slå **<telefonnummer> på någon telefon ansluten till en PHONE-port eller någon SIP-klient på LANet ringer du upp det numret via LINE-porten. Virtuellt domännamn Det virtuella domännamnet är i standardinställningen localgw men det kan ändras på sidan Telefonportar. En SIP-klient som slår ringer telefonnumret via LINEporten*. * För att denna funktion ska fungera kräver vissa SIP-telefoner att man anger den lokala IP-adressen till enheten (som standard ) som outbound proxy i telefonens konfigurering. Alternativt kan du aktivera enhetens inbyggda DNS-server. DNS-server sidan nås från menysidan via Nätverksinställningar. Om du äger ett annat domännamn (utöver den till din SIP-server) kan du använda det istället för localgw. Nödnummer Nödnummer tvingas till LINE-porten enligt inställningarna på SIP Switch-sidan. SIP Switchens nummerplan Om du köper SIP Switch-mjukvaran som tillval kan nummerplanen på SIP Switch-sidan användas för att dirigera telefonsamtal genom LINE-porten på en mängd användbara sätt Inkommande samtal Om någon ringer numret kopplat till linjen ansluten till LINE-porten kommer samtalet enligt standardinställningen att vidarebefordras till telefonen kopplad till PHONE1-porten. 13

14 Detta kan ändras på sidan Telefonportar. Om du t.ex. har en SIP-klient på din bärbara dator, med SIP-adress måste du ange den SIP-adressen i fältet Vidarebefordra inkommande samtal till för att kunna svara med din bärbara dator när du t.ex. reser och har en Internetuppkoppling som inte blockerar SIP. Du kan också ställa in mer avancerade funktioner som att ta emot kortnummer och direkt vidarebefordra inkommande samtal till en specifik SIP-klient. Detta fungerar om du givit dina SIPklienter numeriska SIP-användarnamn, eller om du har SIP Switch-mjukvaran som tillval och använder dess kortnummerfunktion. Se vidare i avsnitt Ringa och ta emot samtal Ringa SIP-samtal på en telefon kopplad till PHONE-porten En analog telefon som kopplas till en PHONE-port blir en SIP-klient. Du kan ringa en numerisk SIP-adress på samma SIP-domän som du är registrerad på genom att helt enkelt lyfta luren och slå numret. Exempel: Om du är registrerad på sipserver.com och vill ringa behöver du bara lyfta luren och slå 5678#. sipserver.com VoIP-operatören känner normalt av när ett traditionellt telefonnummer rings och skickar samtalet genom en gateway till det traditionella telenätet, PSTN. För att snabbare slå färdigt numret rekommenderas att numret avsluta med #. Då undviker du att behöva vänta i 4 sekunder innan samtalet kopplas. För att ringa SIP-adresser med bokstäver eller kompletta SIP-adresser på andra domäner kan du använda rutan för Telefonkontroll på sidan Telefonportar. Skriv bara in SIP-adressen och klicka på Ring. Du kan också mata in vanliga telefonnummer och kortnummer. Om luren ligger på när du slår numret från rutan för Telefonkontroll kommer telefonen att ringa för att påminna dig att lyfta luren när samtalet kopplats fram. Du kan nå samma ruta för Telefonkontroll genom att klicka på Användarinloggning på inloggningssidan till din enhet. Ange det SIP-namn och lösenord som du konfigurerat för PHONEporten på sidan Telefonport. För avancerade telefonifunktioner se kapitel Ringa från en SIP-klient på LANet Inga ändringar krävs i Internet Gate för SIP-klienterna på LANet eftersom enheten innehåller en SIPproxy som dynamiskt kontrollerar brandväggen och NAT i Internet Gate. Försäkra dig om att STUN och andra metoder för att ta sig igenom NAT är avstängda i klienterna. Konfigurera klienterna som om de hade en global IP-adress och bortse från att de ligger bakom NAT/Brandväggen i Internet Gate. Om klienten kräver att man anger en outbound proxy kan man sätta den till enhetens lokala IPadress (som standard ). 14

15 Riktlinjer för hur man konfigurerar olika SIP-klienter och SIP-telefoner hittar du genom att klicka på Att använda SIP: telefoni, video, meddelanden på webbgränssnittets inloggningssida Ta emot samtal på en telefon kopplad till PHONE-porten En telefon som är ansluten till en PHONE-port blir en SIP-klient. Därför kan man ringa dess SIPadress från vilken SIP-telefon som helst i världen (såvida din VoIP-operatör inte blockerar verkliga SIP-samtal från att komma fram). Om du har fått ett vanligt telefonnummer från din VoIP-operatör ansvarar de för vidarebefordring av PSTN-samtal med det numret till din SIP-adress. På sidan Telefonportar syns din telefons SIP-adress Tvinga samtal till telenätet genom LINE-porten Genom att slå ** innan telefonnumret går samtalet ut på det vanliga telenätet via LINE-porten. Genom att t.ex. slå # så ringer du det vanliga telefonnumret Detta gäller telefoner kopplade till PHONE-portarna och SIP-klienter kopplade till ditt LAN. Se kapitel för att se hur **-prefixet kan ändras och lär dig fler sätt att använda LINE-porten. 5.5 Avancerade telefonifunktioner via PHONE-portarna Telefoner som kopplas till PHONE-portarna klarar av avancerade samtalsfunktioner som att vidarekoppla, trepartssamtal, samtal väntar, etc. För sådana funktioner kan man använda knapparna på telefonen eller Telefonkontrollrutan på sidan Telefonportar (vilket är enklare). Vilka knappkombinationer som används för de olika funktionerna är beroende av valet av Knappstil för telefon på sidan Telefonportar. Beskrivningen nedan gäller för svensk knappstil. OBS: Din enhet använder eventuellt andra knappkombinationer än de som beskrivs nedan! För att se din enhets knappkombinationer gå till enhetens sida för Telefonportar. Knappkombinationerna för telefonen visas inom parentes på respektive knapp i Telefonkontrollrutan. Ring ett andra samtal Parkera pågående samtal och starta ett andra samtal: Skriv in numret och klicka på knappen Ring ELLER Tryck på R-knappen och slå numret Avsluta väntande eller parkerat samtal Klicka på knappen Avvisa ELLER Slå R0 (som visas på knappen Avvisa) 15

16 Avsluta aktivt samtal Klicka på knappen Lägg på ELLER Slå R1 som visas på knappen Lägg på) Pendling Om du har ett aktivt och ett parkerat eller väntande samtal kan du pendla mellan dem: Klicka på knappen Pendla ELLER Slå R2 (som visas på knappen Pendla) Trepartssamtal Om du har ett aktivt och ett parkerat samtal kan du koppla ihop dem till ett trepartssamtal: Klicka på knappen Trepart ELLER Slå R3 (som visas på knappen Trepart) Övervakad Vidarekoppling (Notera att motparten också måste stödja vidarekoppling.) Om du efter att ha pratat med en person vill vidarekoppla samtalet till ett annat nummer: Skriv in numret och klicka på knappen Ring, vänta på svar och klicka sedan på knappen Vidarekoppla (R4). ELLER Tryck på R-knappen och slå numret, vänta på svar och slå sedan R4 (som visas på knappen Vidarekoppla). Blind Vidarekoppling (Notera att motparten också måste stödja vidarekoppling.) Om du blint vill vidarekoppla samtalet till ett annat nummer: Skriv in numret och klicka på knappen Vidarekoppla (#90). ELLER Tryck på R-knappen och slå sedan #90 (som visas på knappen Vidarekoppla) följt av numret. R-knappen till allt Med vissa knappstilar för telefonen (dock ej den svenska som använder R-knappen på annat sätt) kan man även använda enbart R-knappen för att åstadkomma följande: Samtal väntar Om du hör samtal väntar -pipet under ett samtal kan du trycka på R-knappen för att växla mellan samtalen. Vidarekoppling När du tagit emot ett samtal, tryck R-knappen för att få en kopplingston och ring sedan den tredje personen. Invänta svar och tryck sedan på R-knappen för att koppla vidare samtalet. Trepartssamtal Ring det första samtalet och invänta svar. Tryck på R- knappen, slå nästa nummer och invänta svar. Tryck på R- knappen för att koppla samman alla tre samtal till ett trepartssamtal. De tidigare beskrivna knappsekvenserna är dock mer generella, eftersom du kan åstadkomma önskad funktion oberoende av hur samtalen initierats. Notera att du fritt kan välja mellan att använda knapparna i rutan för telefonkontroll, knappsekvenserna på telefonen och R-knappen. 16

17 6 SIP-stöd SIP är ett standardiserat Internetprotokoll för direkt person-till-person-kommunikation över Internet. VoIP eller IP-telefoni är bara en av de tillämpningar där SIP används. Andra tillämpningar såsom SIPbaserad högkvalitativ röst, video, närvaro, meddelanden och mycket mer väntas bli nästa stora användning av Internet efter e-post och webbsurfning! Men SIP (och andra liknande protokoll) kommer inte igenom brandväggar och NAT-routrar, om inte protokollet SIP stöds specifikt. Din Internet Gate har fullt SIP-stöd! 6.1 SIP-baserad kommunikation till och från ditt LAN För att tillåta SIP-kommunikation till och från klienter på LANet innehåller Internet Gate en komplett SIP-proxy och SIP-registrar som dynamiskt kontrollerar NAT och brandväggen i Internet Gate. SIPklienter på LANet kan därför kommunicera med andra SIP-klienter över Internet. SIP-kommunikation är inte möjlig med andra NAT-routrar och brandväggar, eller också måste man använda otillförlitliga och osäkra metoder som STUN för att hålla portar öppna i brandväggen. Vissa av dessa metoder för att ta sig igenom NAT/brandväggar låser också användaren till en specifik operatör. De tillåter dig inte använda SIP-baserad kommunikation generellt. SIP-stödet i Internet Gate tillåter global och säker SIP-kommunikation och kräver ingen konfigurering det bara fungerar, så länge SIP-klienter på LANet följer SIP-standarden. Försäkra dig om att STUN och andra metoder för att ta sig igenom NAT är avstängda i de SIP-klienter som du använder! För ytterligare hjälp klicka på frågetecknet synligt på varje konfigureringssida i webbgränssnittet. Om de inbyggda hjälptexterna inte räcker så finns Läs mer online -länkar med mer detaljerade förklaringar. 6.2 Konfigurering av SIP-klienten Det krävs ingen speciell konfigurering av Internet Gate för SIP-klienterna på LANet. Försäkra dig om att STUN och andra metoder för att ta sig igenom NAT är avstängda i klienterna. Konfigurera klienterna som om de hade en global IP-adress och bortse från att de ligger bakom NAT/brandväggen i Internet Gate. Om klienten kräver att man anger en outbound proxy kan man ange den till enhetens lokala IP-adress (som standard ), men det är inte nödvändigt. SIPklienter kan registrera sig hos vilken SIP-server som helst på Internet. (För att registrera fler än 5 konton krävs att fler licenser köps.) Riktlinjer för hur man konfigurerar olika SIP-klienter och SIP-telefoner hittar du genom att klicka på Att använda SIP: telefoni, video, meddelanden på webbgränssnittets inloggningssida. 6.3 Användning av den inbyggda SIP-servern Din Internet Gate kan också fungera som en komplett och separat SIP-server. Du kan registrera både lokala (LAN) och externa (WAN) SIP-klienter på din enhet. Detta möjliggör global SIP-kommunikation utan att använda en extern SIP-server. Notera att du kan använda den interna SIP-servern och samtidigt vara SIP-transparent och använda VoIP-operatörens tjänster! Du konfigurerar enheten till att bli SIP-server för din domän på SIP Switch-sidan som nås från webbgränssnittets menysida. Aktivera Använd som SIP-server för domän(er) och skriv in ditt domännamn! Klicka Spara. Du måste äga domännamnet som du vill använda och domännamnet måste översättas till enhetens IP-adress av DNS. 17

18 När du gjort detta kan du använda SIP-adresser som till dina SIPklienter och kommunicera med alla andra i den öppna SIP-världen! 6.4 Skapa din egen SIP-domän Om du inte redan äger ett domännamn kan du lätt skaffa ett hos en domänregistrar som finns på webben. Alternativt kan du välja en subdomän till något fördefinierat namn hos en DNS-operatör som Tekea eller dyndns.org. Tekea, som finns på tillhandahåller speciell SIP-hjälp vilket gör det enkelt att konfigurera din egen SIP-domän. För att göra din SIP-server tillgänglig måste ditt SIP-domännamn göras tillgänglig i DNS, t.ex. genom din Internetleverantör eller av ovan nämnda DNS-operatörer. Om du har en statisk IP-adress kan domännamnet hanteras av en vanlig DNS-server. Men om du har en dynamisk IP-adress (tilldelad av din Internetleverantör via DHCP en adress som kan variera) behöver du använda dynamisk DNS. Du kan direkt få ett dynamiskt DNS-konto från Tekea eller dyndns.org och bör då använda den dynamiska DNS-klienten i din Internet Gate för att hålla din DNSinformation uppdaterad. På menysidan väljer du Nätverk och sedan Dynamisk DNS. Efter att ha skapat ett dynamiskt DNS-konto hos någon av de listade DNS-operatörerna fyller du i fälten på Dynamisk DNS-sidan. Din Internet Gate kommer nu att uppdatera ditt dynamiska DNS-konto så fort din IPadress byts. 6.5 SIP Switchen SIP Switchen är en extra mjukvara till Internet Gate som integrerar användningen av PC-klienter, SIPtelefoner och vanliga telefoner, lägger till PBX-funktionalitet och ger en unik koppling till det traditionella telenätet via vanliga VoIP-operatörers SIP-konton. Du kan lära dig mer om SIP Switchen genom att klicka Att använda SIP: telefoni, video, meddelanden på webbgränssnittets inloggningssida. Du köper SIP Switch-mjukvaran via SIP Switch-sidan på Internet Gate. Du kan också utvärdera SIP Switchen gratis i 10 dagar. Länkarna för att köpa och utvärdera finns bredvid Nummerplanen på SIP Switch-sidan. Nyckelfunktioner i SIP Switchen är: Enkel uppringning mellan SIP-telefoner, PC-baserade SIP-klienter och traditionella telefoner genom att använda URLer, E.164-nummer och interna kortnummer. Obegränsad koppling till PSTN (in och ut) via ett enkelt konto från en VoIP-operatör. Flexibel Nummerplan (steg-för-steg-hjälp och nedladdningsbara exempel för enkel konfigurering). Komplett och flexibel ENUM-uppslagning. Interna kortnummer, slå 0 (eller 9) för att komma ut. Användarkonton och Personliga inställningar för användaren. Inkommande vanliga telefonsamtal samtal kopplas direkt till rätt användare. Vidarebefordring, parallell och sekventiell forking. Vidarekoppling till Röstbrevlåda som kräver information i request-uri. Begränsning av vem som får ringa (Svartlista och/eller Tillåtenlista med olika kriterier). Backup-funktionalitet. 18

19 7 Användning av Internet Gate som en analog telefonadapter på LANet I vissa typer av installationer används Internet Gate inte som en Router/Brandvägg utan som en Analog-Telefon-Adapter (ATAenhet) kopplad till LANet. Det är då viktigt att WAN-porten i Internet Gate är kopplad till LANet. Försäkra dig om att adressrymden som används på ditt LAN inte är densamma som adressrymden som används av LAN- Ethernetportarna i ATA-enheten. Om så är fallet behöver du, innan du kopplar in ATAenheten till LANet, gå till Nätverksidan på ATA-enheten och ändra adresserna som används av dess LAN-Ethernetportar. Framtida programvara kan eventuellt utöka funktionaliteten för att förenkla konfigureringen av ATA-enheten och även lägga till användbar ny funktionalitet. Se Nätverksidan för sådana förbättringar. Det rekommenderas att Internet Gate också används som brandvägg och router till LANet. På så sätt undviks problem med andra brandväggar och routrar som inte hanterar genomströmning av SIP-trafik. 8 Krav För att kunna konfigurera och använda din Internet Gate behöver du: En dator med Ethernet-port. En webbläsare såsom Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, version 4 eller högre, installerad på datorn. En RJ45 bredbandsanslutning i form av ett vägguttag, ADSL eller ett kabelmodem. 19

20 END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT BY ENTERING INTO A BINDING AGREEMENT FOR THE PURCHASE, LEASE, HIRE OR OTHER USE OF SOFTWARE, WHETHER OR NOT EMBEDDED IN PURCHASED HARDWARE, ALL AS SPECIFIED IN SUCH AGREEMENT, AND WHERE THIS END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IS EITHER ATTACHED TO SUCH AGREEMENT OR TO ORDER CONFIRMATION OR SIMILAR DOCUMENT SENT TO YOU ON OR BEFORE DELIVERY, YOU HAVE AGREED TO THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT (NO LATER THAN) UPON ACCEPTING DELIVERY. 1. THE LICENSE INTERTEX Data AB, Rissneleden 45, Sundbyberg, Sweden ( LICENSER ), authorizes you (the Licensee ) to use the software programs (the Software ) specified in the purchase/lease/hire or similar agreement ( the Purchase Agreement ) for the use of such Software, to which this License Agreement is appended or otherwise connected, and/or which is embedded in hardware equipment specified in the Purchase Agreement, and the Licensee accepts a non-exclusive, non-transferable License to "Use" (as hereinafter defined) the Software on or connected to a single computer system (the "System") for use by the maximum number of concurrent users and for the maximum number of concurrent sessions as specified in the Purchase Agreement, upon the terms and subject to the conditions contained herein. 2. USE OF THE SOFTWARE For the purposes of this License "Use" shall mean and include: (i) utilization of the Software by copying, transmitting or loading the same into the temporary memory (RAM) or installing into the permanent memory (e.g. hard disk, CD ROM or other storage device) of the System for the processing of the System instructions or statements contained in such Software; (ii) in the case of Software embedded in hardware equipment; by operating the hardware equipment; (iii) storing the whole or any part of the Software on the System or other storage unit or disk; (iv) utilizing (but not copying) the instructional and/or operational manuals relating to the Software. For the purposes of this License "concurrent use" shall mean simultaneous use of the Software by the number of users of the Licensee specified in the Purchase Agreement PROVIDED however that Software installed on a file server for the sole purpose of distribution to other workstations or computers is not being Used for the purposes of ascertaining the number of concurrent users. 3. LICENSEE'S UNDERTAKINGS The Licensee may not perform any of the acts referred to in (i)-(iii) below except to the extent and only to the extent permitted by the applicable law to the Licensee as a lawful user of the Software and only then for the specific limited purpose stated in such applicable law or hereunder. Licensee may not (i) copy the Software (other than for normal System operation) or otherwise reproduce the same provided that the Licensee may copy the Software for back-up purposes; (ii) translate, adapt, vary or modify the Software; (iii) disassemble, decompile or reverse engineer the Software or any other action attempting to discover or disclose the source code or the methods or concepts embodied in the source code (iv) modify the software in any way so that copyrights, trademarks and other proprietary notices are removed or altered The Licensee further undertakes: (v) not to provide or otherwise make available the Software in whole or in part (including where applicable, but not limited to program listings, object code and source program listings, object code and source code), in any form to any third party without prior written consent from LICENSER; (vi) within 14 days after the date of termination or discontinuance of this License for whatever reason, to destroy the Software and all updates, upgrades or copies, in whole and in part, in any form including partial copies or modifications of the Software received from LICENSER or made in connection with this License, and all documentation relating thereto. 4. LIMITED WARRANTIES Limited warranties are granted to the Licensee by the reseller of LICENSER products from which the Licensee has purchased the Software, in accordance with a separate Warranty Statement attached to the Licensee s purchase agreement or to order confirmation or included in the delivery. 20

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Startguide. Telia SurfinBird Gate

Startguide. Telia SurfinBird Gate Telia SurfinBird Gate r F1.00 Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp din Telia SurfinBird Gate till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera SurfinBird Gate

Läs mer

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll Användarhandbok. Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Revision B-2011-05-12 Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

MarkNet N7000 Series-skrivarserver

MarkNet N7000 Series-skrivarserver MarkNet N7000 Series-skrivarserver Användarhandbok för Windows Januari 2006 www.lexmark.com Utgåva: januari 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Användarhandbok Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Version 12.20 Revidering B Artikelnummer 59000-08-SWE Juni 2012 11 Kontaktinformation Trimble Engineering and Construction

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Skrivarserver med multiprotokoll och inbyggt Ethernet BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE PT-9800PCN Läs bruksanvisningen noga innan du använder maskinen. Förvara cd-skivan på en lämplig plats så att

Läs mer

Bruksanvisning 4G-N12. Trådlös-N300 LTE Modemrouter

Bruksanvisning 4G-N12. Trådlös-N300 LTE Modemrouter Bruksanvisning 4G-N12 Trådlös-N300 LTE Modemrouter SW9553 Första utgåvan December 2014 Upphovsrätt 2014 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat produkter

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

AirPort Express Installationshandbok

AirPort Express Installationshandbok AirPort Express Installationshandbok Innehåll 4 Kapitel 1: Komma igång 6 Om AirPort Express 7 Om AirPort-programmen 8 Vad du behöver för att komma igång 9 Ansluta AirPort Express 10 Statuslamporna på AirPort

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator Startguide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator: Startguide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan Musat by Adnan Khalid by Per

Läs mer

AirPort Extreme Installationshandbok

AirPort Extreme Installationshandbok AirPort Extreme Installationshandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Komma igång 11 Kapitel 2: AirPort Extreme-nätverk 12 Använda AirPort Extreme med din bredbandsanslutning till Internet 14 Använda AirPort Extreme

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar... 2 2 Att göra inställningar...

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning

KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning www.kodak.com Om du behöver hjälp går du till www.kodak.com/go/pulseframesupport Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2010

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2 Användarhandbok SmartWatch 2 SW2 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Starta och stänga av...4 Konfigurera SmartWatch 2...4 Handledsband...6 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 7004ABR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer