Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29"

Transkript

1 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid Visstidsanställningar jan björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 hållbar utveckling skilda förutsättningar för lärosätena sid 18 forskningsfinansiering så drabbas forskare av bristen på pengar sid 22

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Att vara skeptisk Telefon: växel. e-postadress: Hemsida: Redaktion: Anders Jinneklint chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Josefina Åsén, Lena Löwenmark-André, Anders Jinneklint Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , Produktannonser: Kompetenstillväxt Sverige AB, Anna Kreissl, tel , Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Ett av syftena med akademisk utbildning är att göra studenterna till skeptiska akademiker. Att vara lite konservativa i den meningen att de inte snabbt och lättvindigt tar till sig allt nytt utan ser till att vara kritiskt granskande och väga argumenten noga, för och emot. Detta är också det synsätt och den kultur som normalt präglar vetenskapen, en gradvis utveckling av kunskap där olika teorier stödda av empiri bryts mot varandra, med ett successivt lagrande av data och argument innan ett paradigmskifte tillåts bryta fram. Eftersom de flesta som arbetar inom universitets- och högskolesektorn är fostrade att tänka så att vara skeptiska akademiker ja, då kan man förstå att UH-sektorn inte är något lättskött pastorat, inte för dem som utses att vara akademiska ledare och inte för våra folkvalda politiker. Utmaningen med att vara akademisk ledare har ibland liknats vid att valla katter. Katter som är självständiga och gärna går sin egen väg, det är bra, så ska det vara. Arbetsuppgiften för universitetslärare och forskare är att tänka självständigt, komma med originella lösningar på svåra problem, att inte falla undan för tillfälliga nycker utan grunda vårt arbete på vetenskapen och den beprövade erfarenheten. Hur går det då för våra rikspolitiker att leda vår sektor? Inte så bra, och det är bra, det ska inte vara lätt. Forskning och utbildning ska inte vara ett slagfält för ogenomtänkta opportunistiska idéer eller politiskt maktspel. Samtidigt har politiken ett rättmätigt intresse av att styra sektorn. Det är en skattefinansierad verksamhet som ska gagna samhället. Styrningen måste dock vara långsiktig, på övergripande nivå och föregås av ett stort mått av ömsesidig dialog med representanter för alla i UH-sektorn. Styrningen får inte ske genom diktat och blixtar från klar himmel, utan ska vara ett resultat av att argument brutits mot varandra under en längre tid där såväl studenter, personal som lärosätesledningar givits reella möjligheter att komma till tals, men kanske är detta alldeles för olikt vad politiken är van och villig att använda som styrmodell. Men det är också orsaken till att den sittande regeringen på senare tid tvingats eller frivilligt valt att backa i en rad högskolepolitiska frågor såsom högskolestiftelser, kvalitetsutvärderingar och rätt till prövning i samband med meriteringstjänster. På Sacos utbildningskonferens i början av april tillstod utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé i en paneldebatt att förslaget om högskolestiftelser inte hade varit bra. För en kort tid sedan desarmerade regeringen inför valet frågan om Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar genom att tillsätta en utredning. Häromveckan sa utbildningsministern i en interpellationsdebatt att man nu ändrat sig och avser att i högskoleförordningen införa rätten till prövning för tillsvidareanställning i samband med avslutandet av meriteringstjänster. Det hade varit mycket bättre för alla inblandade om regeringen innan reformförslag presenterats och innan de i vissa fall genomförts hade haft en bättre dialog med oss i UH-sektorn. Högskolepolitiken har alltmer börjat likna övrig utbildningspolitik, för mycket detaljstyrning och för mycket av fort men fel. mats ericson ordförande för sulf 2 Universitetsläraren 6/2014

3 innehåll 6:2014 utbildningsministern lovar: 4 Rätt till prövning för tillsvidareanställning 5 En röst i Eu-valet kan motverka intolerans stockholms universitet: 6 Åtgärdspaket ska minska tidsbegränsade anställningar Foto: istock Foto: sören viktorsson 7 bth krympte kraftigt efter minskade anslag 8 Rektorsansökningar kan hemligstämplas 10 Eniga rektorer ger hopp om förändrat kvalitetssystem 12 försäkringskassan söker ökat stöd i forskning finland: 13 Kontroversiella prepkurser banar väg till universitetet 16 sulf tar sikte på framtiden 18 hållbar utveckling kräver ständigt nytänkande 20 svenska forskare bidrar till fn:s utvecklingsmål 21 informationsutbyte ger nya forskningsfält 22 bristande finansiering missgynnar svensk forskning 24 Kommunen vill skapa nya vägar för landsorten 26 svensklärare i Europas sista diktatur 30 DEbAtt Lyssna utan att höra 31 politiskt sakkunniga eller nyttiga idioter? Foto: påhl ruin på gång sulf kalendarium 38 sulf informerar Visstidsanställningar Jan Björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor Sundgren bytte Sverige mot Vitryssland sid Hållbar utveckling Skilda förutsättningar för lärosätena sid 18 Forskningsfinansiering Så drabbas forskare av bristen på pengar sid 22 på omslaget: Viktor sundgren, universitets lektor i svenska, framför kulturpalatset på oktobertorget i minsk, Vitryssland. universitetsläraren nr 7/2014 har manus- och annonsstopp 23 maj Foto: istock Universitetsläraren 6/2014 3

4 Utbildningsministern lovar: Rätt till prövning för tillsvidareanställning SULF:s problembeskrivning om lärosätenas stora andel tidsbegränsade anställningar har slagit igenom. Nu har utbildningsminister Jan Björklund lovat att biträdande lektorer ska få rätt att prövas för tillsvidareanställning. Vårt påverkansarbete har gett det här resultatet, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa. text: Per-Olof Eliasson Den 28 april gjorde utbildningsminister Jan Björklund i SR Ekot ett utspel om de osäkra anställningsvillkoren i akademin och att regeringen vill ge forskare möjlighet att få fasta jobb snabbare efter doktorsexamen. Möjligen ville Jan Björklund därigenom föregripa interpellationsdebatten i riksdagen samma dag. Socialdemokraten Thomas Strand hade ställt en interpellation till Jan Björklund om tidsbegränsade anställningar vid lärosätena. Interpellationen mynnade ut i frågan: Är utbildningsministern beredd att göra om regleringen av meriteringsanställningar och ge rätt till prövning för tillsvidareanställning? I interpellationsdebatten höll Jan Björklund med Thomas Strand om vikten av goda villkor för forskare och tillade att regeringen noga följer utvecklingen i frågan och kommer att göra en översyn som innefattar kartläggning och analys av meriteringsanställningar. Meriteringsanställningarna ska inte följas av ytterligare tidsbegränsade anställningar utan efter meriteringsanställningen ska följa en prövning av förutsättningarna för en tillsvidareanställning, sade Jan Björklund. foto: håkan lindgren Vi ska fortsätta hänga som en terrier i hälsenan på både politiker och lärosäten tills problemet är löst. Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare Thomas Strand argumenterade mot den stora andelen visstidsanställda vid lärosätena med siffror hämtade från SULF och krävde att få klart besked om regeringen vill riva upp och göra om den reglering av meriteringsanställningar som gjordes 2012 och som öppnar för att man kan stapla visstidsanställningar upp till 16 år. Jan Björklund återkom och preciserade att högskoleförordningen kommer att ändras; först ska man disputera, sedan ska man ha en postdok och därefter en meriteringsanställning, men sedan ska man ha rätt till prövning för tillsvidareanställning. Den författningsmässiga regleringen av meriteringsanställningar behöver med största sannolikhet kompletteras. Det kommer att leda till en författningsmässig förändring, men först måste vi analysera exakt hur den kommer att se ut. Jag uppfattar att jag och Thomas Strand är eniga, sade Jan Björklund. Han avslutade: Vi i regeringen har redovisat vår position och SULF är väldigt nöjda. Karin Åmossa kommenterar det genomslag SULF:s problemformulering fått. Det ligger en gedigen undersökning bakom. Nu när vi har visat den här statistiken svart på vitt är det väldigt svårt att säga att den höga andelen visstider inte är ett problem. SULF har sedan högskoleförordningen ändrades verkat för att meriteringsanställningar ska följas av rätt till prövning. Det har inte gått att lösa genom kollektivavtal och att regeringen nu lovar att ändra i förordningen är ett väldigt viktigt steg i rätt riktning. Men Karin Åmossa påpekar att det är alldeles för få personer i meriteringssystemet. I hela landet fanns det 2013 bara drygt 300 biträdande lektorer, vilket tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig är en minskning jämfört med Hela problematiken med övriga visstider kvarstår eftersom de meriteringsanställda är så få. Om lärosätena fortsätter att missbruka visstidsanställningar måste man reglera så att de inte kan missbrukas. SULF kommer att fortsätta att publicera statistik tills detta löser sig, säger Karin Åmossa, och avslutar: Vi ska fortsätta hänga som en terrier i hälsenan på politiker och lärosäten tills problemet är löst. l 4 Universitetsläraren 6/2014

5 En röst i EU-valet kan motverka intolerans Söndag 25 maj är det val till EU-parlamentet. En stor anledning att gå till vallokalen är att motverka främlingsfientliga krafter. Det anser Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia, som även ska leda SULF:s seminarium Akademins ansvar för att motverka antidemokratiska rörelser i Almedalen i juli. text: anders jinneklint Varför är det viktigt att rösta i EU-valet? Utöver det självklara, att alla bör rösta för att utnyttja sin demokratiska rättighet samt att vi i vår vardag påverkas allt mer av beslut som fattas av EU, så kan vi tydligt se att främlingsfientlighet och intolerans ökar i Europa. Alla som vill motverka detta måste utnyttja rätten att rösta den 25 maj för att vara med och stävja dessa krafter. Eskil Franck, Forum för levande historia. Hur då? Genom att rösta på partier och personer som står för goda krafter i samhället. Känner man sig tveksam inför att rösta bör man överväga att personkryssa. Att kryssa för en viss kandidat är kanske ännu viktigare i det här valet än i nationella val. Genom att göra det kan man ge sin röst åt en person som kan foto: martin adolfsson föra fram positiva krafter i Europa och stå upp mot den framväxande främlingsfientligheten. Vad kommer seminariet i Almedalen den 1 juli att handla om? Jag hoppas att det kommer att mynna ut i konkreta råd om hur akademin kan bidra till att minska främlingsfientlighet och intolerans genom forskning och utbildning. Det finns ibland en ovilja bland akademins företrädare att ta ställning i övergripande politiska frågor, men i själva verket är detta ett grundläggande demokratiskt uppdrag. Vilka konkreta resultat är det du hoppas på? Det är svårt att sia om i förväg, men jag tror mycket på de tre seminariedeltagarna Daniel Poohl (vd på stiftelsen Expo samt chefredaktör på tidskriften Expo), Edda Manga (filosofie doktor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, föreläsare och debattör) och Paulina de los Reyes (professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet). l VR stöder kvinnlig topprekrytering statsvetaren Ellen Lust blir första kvinnliga forskare att rekryteras inom ramen för Vetenskapsrådets regeringsuppdrag att utlysa medel för att knyta internationella toppforskare till svenska universitet. Göteborgs universitet har sökt och tilldelas 131 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för en period på tio år för rekryteringen av Ellen Lust. Samtidigt bidrar Göteborgs universitet med 97 miljoner kronor. Som Universitetsläraren skrev om i nr 4/2014 var dittills samtliga sex rekryterade forskare inom regeringsuppdraget män, vilket kritiserades av Kerstin Alnebratt vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Ellen Lust är idag verksam vid Yaleuniversitetet i USA där hon forskar kring politisk styrning och politiskt deltagande i Mellanöstern och Nordafrika. Rekryteringen kommer markant att stärka Göteborgs universitet och den svenska forskningen om Mellanöstern och Nordafrikaregionen, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet. l Marta Kuzma ny rektor för Kungl. Konsthögskolan Regeringen har anställt professor Marta Kuzma som rektor vid Kungl. Konsthögskolan. Marta Kuzma är amerikansk medborgare och kommer närmast från en tjänst som director för Office for Contemporary Art Norway i Oslo. Hon är också Marta Kuzma. bland annat verksam som professor i konstteori vid Instituto Universitario di Architettura i Venedig. Marta Kuzma anställs från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni l är Sveriges lantbruksuniversitets placering på årets upplaga av rankningen 100 under 50 som görs årligen av Times Higher Education. SLU är därmed det högst placerade svenska läro sätet på listan som rankar världens bästa universitet, yngre än 50 år. Övriga svenska lärosäten på topp 100-listan är Umeå universitet på plats 39 och Linköpings universitet som placerar sig som nummer 46. Precis som förra året toppas rankningen av sydkoreanska Pohang University of Science and Technology. l Trollhättan årets studentstad Trollhättan har utsetts till årets studentstad 2014/2015 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. I Trollhättan finns en lång tradition av inkludering där alla studenter värnas om, enligt juryns motivering. l foto: karin alfredsson Universitetsläraren 6/2014 5

6 Stockholms universitet: Åtgärdspaket ska minska tidsbegränsade anställningar En utredning vid Stockholms universitet visar hur visstidsanställningarna skiftar mellan olika fakulteter och institutioner. Nu planerar universitetsledningen ett åtgärdspaket för att minska andelen tidsbegränsade anställningar. Text: per-olof Eliasson foto: eva dalin Efter SULF:s rapport om den höga andelen visstidsanställda vid svenska lärosäten har Stockholms universitet gjort en egen utredning av hur det ser ut på lärosätet. Utredningen visar att en stor del av de tidsbegränsade anställningarna grundar sig i beviljade externa forskningsmedel. Men det är stora skillnader mellan hur visstidsanställningarna fungerar vid olika fakulteter och institutioner. Bland annat ger externa forskningsmedel vid naturvetenskaplig fakultet som regel upphov till tidsbegränsade anställningar för forskare. På hum-samområdet är det oftast tillsvidareanställda lärare som är tjänstlediga för att de fått externa anslag och som ersätts av vikarierande lärare. Rapporten har nu varit ute på remiss i organisationen. Utredningen ger oss en klar bild av vad som döljer sig bakom siffrorna om den höga andelen visstidsanställningar, som vi nästan hade svårt att begripa själva, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. Hon konstaterar att en del av visstidsanställningarna inte är ett problem, som doktorander och meriteringsanställningar. När det gäller återanställda pensionerade professorer har hon redan beslutat om en mycket mer restriktiv policy, att inte återanställa på anslagsmedel om det inte finns alldeles särskilda skäl. De kategorier där det finns problem är visstidsanställda lärare och forskare. Jag tycker att det är oundvikligt att man måste ha en viss andel vikarier, men det är illa när man sätter i system att inte tillsvidareanställa. Universitetsledningen ska nu komma med ett paket med åtgärder. Rapporten visar att många institutioner anställer forskare på upprepade kortare tidsbegränsade anställningar även när de har extern finansiering på över två år. Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet. Där ska vi ha en skarp regel att man inte gör så. Personer som fått forskningsmedel över två år ska tillsvidareanställas rakt av, det är en solklar sak. Det är ett missbruk när man inte gjort det. Sedan ska man räkna med att om forskarna inte får fortsatt forskningsmedel kommer de att sägas upp. På lärarsidan är problembilden en annan. Det finns institutioner där det konstant råder brist på lärare. Oftast har man varit för försiktig och rekryterat för få personer. En annan solklar sak är att man bör stävja att man anställer vikarierande lärare på pyttesmå tidsslottar, så att de får rejälare anställningar. Astrid Söderbergh Widding menar att det krävs två saker för att få ned andelen tidsbegränsat anställda. Det ena är den överdrivna försiktigheten att anställa som jag tror finns det krävs en mentalitetsförändring att våga tänka på ett annat sätt. Det andra är själva rekryteringsprocesserna. De behöver ses över, nu tar de sådan tid att man kanske inte ens anser det mödan värt. De processerna måste förbättras så att vi får större benägenhet att tillsvidareanställa. Ett generellt problem för svenska lärosäten är karriärtjänster. Vi har vid Stockholms universitet infört tenure track-anställningar. Nu gäller det att få dem att genomföras fullt ut ute i systemet. Den aktuella rapporten ger en ögonblicksbild av hur det ser ut vid Stockholms universitet och belyser inte problemet med upprepade visstidsanställningar efter varandra. Däremot visar rapporten att det finns en inkonsekvens i hur vikariat och allmän visstidsanställning anges som skäl för anställning. En uppföljning av rapporten får bli att prata med de institutioner som har väldigt hög andel visstidsanställda. Man kan ju komma åt enskilda problem, men generellt måste vi avhjälpa dem genom en ordentlig rekryteringspolitik som går ut på att rekrytera folk på ett sunt sätt med tillgång till befordran, säger Astrid Söderbergh Widding. l 6 Universitetsläraren 6/2014

7 BTH krympte kraftigt efter minskade anslag Antalet helårstudenter vid Blekinge tekniska högskola har blivit 30 procent färre på två år. Det beror på att regeringen kraftigt minskar vårt anslag, säger rektor Anders Hederstierna. Hittills har ett 50-tal personer varslats eller sagts upp. text: Per-Olof Eliasson Från 2011 till 2012 sjönk antalet anslagsfinansierade helårstudenter vid BTH med 15 procent och från 2012 till 2013 med 19 procent. Sammanlagt en minskning med 30 procent på två år, från till helårstudenter. Det finns en enda förklaring till att vi har minskat så kraftigt. Regeringen har i budgetpropositionerna de två senaste åren beräknat kraftigt minskade anslag till oss från och med 2016 och ytterligare minskning 2017, säger BTH:s rektor Anders Hederstierna. För att ha kontroll på ekonomin har högskolan redan börjat skära ned. Det tar tid att banta, vi har ju till exempel många studenter som är inne på långa program som de måste få fullfölja. Därför började vi redan 2013 en anpassning till de nivåer vi ska ned till från och med Högskolan har dragit ned på antalet program och har ställt in i princip alla fristående kurser, från cirka 150 till nio. Vi har medvetet tagit in färre studenter. Effekten av det har blivit att vi har ett mycket högt söktryck, 1,7 förstahands sökande till varje plats. Vi ligger i topp fyra i Sverige på söktryck. Problemet är alltså inte att vi har ont om studenter just nu. Innan studieavgifter infördes hade BTH många studenter från tredje land. De har långsamt försvunnit. Men vi har kompenserat med andra studenter, både svenska och europeiska, så att det blivit färre betalstudenter påverkar inte den här neddragningen. Antalet studenter vid BTH ligger nu något högre än den nivå lärosätet ska vara nere på Anders Hederstierna påpekar att det är dyrt att skära ned. Vi har en stressad ekonomi med ett foto: rasmus lind Anders Hederstierna, rektor, BTH. litet myndighetskapital så vi har inte så mycket pengar i reserv, det kostar alltid att säga upp personal. Planen är att göra ett litet överskott 2014 och 2015 och sedan ta ett litet underskott 2016 för att från och med 2017 vara i ekonomisk balans. Lärosätet har kunnat plocka ut ersättning som det inte kunnat utnyttja förut. Vi har klarat nedskärningen ekonomiskt eftersom vi har haft hög överproduktion tidigare och sparat helårsprestationer som vi använt nu när vi dragit ned. Nedskärningarna har lett till uppsägningar. Vi varslade 30 personer i februari, och har redan tidigare sagt upp både lärare och administrativ personal, mellan tummen och pekfingret cirka 20 personer. Inte heller i framtiden verkar lärosätet kunna räkna med högre anslag. Vi fick väldigt liten utdelning av regeringens nya utbildningsplatser, bara tio platser för specialist sjuksköt erskor. Vi har ju ingen lärarutbildning, men vi hade gärna sett en satsning även på ingenjörer. Anders Hederstierna anser att BTH:s siffror pekar åt rätt håll. Vi har ordning och reda på ekonomin. Vi har en plan för hur vi ska fortsätta för att klara bantningen. Men omställningsarbetet är komplicerat och tufft eftersom det är stora trögheter i ett lärosäte, säger han. l foto: andreas johansson Högskolan Väst. Högskolan Väst minskar utbudet Det är inte bara BTH som drabbas av minskade anslag. Högskolan Väst avi serade i april att antalet helårsstudenter behöver minskas med en femtedel, från till Detta sedan regeringen i budgetpropositionen presenterat en minskning av Högskolan Västs grundutbildningsanslag med 55 miljoner kronor fram till Högskolans sparprogram berör samtliga institutioner men ska inte påverka de nuvarande studenterna. Prorektor Jan Theliander uttalar sig dock relativt optimistiskt i ett pressmeddelande: Vi befinner oss i ett förhållandevis bra läge eftersom vi dels har sparade anslag, dels möjlighet att använda en del av myndighetskapitalet för att dämpa nedtrappningen samt för strategiska satsningar framåt. Detta ger oss möjlighet att gasa och bromsa samtidigt, säger han. l Lärarförbundet överväger avdelning för högskolan Lärarförbundet ska utreda förutsättningarna för att starta en riksavdelning för lärarna på högskolan. Det skriver Lärarnas tidning. Vi tror att en riksavdelning vore ett steg i rätt riktning. Det skulle skapa en tydlighet i Lärarförbundet för högskolans lärare, säger Thorbjörn Johansson, ordförande i Skolformsnämnd Högskola på Lärarförbundet. Lärarförbundet har knappt medlemmar inom högskolan. l Universitetsläraren 6/2014 7

8 Rektorsansökningar kan hemligstämplas Hemligstämplade ansökningar när universitet och högskolor får ny rektor. Avgångsvederlag när rektorerna slutar. Det förväntas bli resultatet av att rektorerna ska jämställas med andra statliga myndighetschefer. text: marielouise samuelsson Foto: istock Hittills har rektorerna varit undantag i den sekretessregel som trädde i kraft 2010 och som innebar att det inte längre var offentligt vilka som söker jobb som myndighetschef hade den nytillträdda alliansregeringen infört öppna utnämningsprocesser, en markerad ideologisk protest mot socialdemokratisk utnämningspolitik i allmänhet och mot tidigare stats minister Göran Persson i synnerhet. Den proklamerade nya öppenheten visade sig dock bli problematisk att hantera i praktiken. Bland annat då de som söker ofta innehar andra centrala positioner och tvekar att avslöja att de vill lämna sitt nuvarande arbete samt riskera att skylta med att de inte får jobbet de sökt. Men då rekryteringen av rektorer är en särskild process där lärosätets styrelse, enligt högskoleförordningen, är skyldig att inhämta synpunkter från lärare, övriga anställda och studenter, berördes dessa tillsättningar inte av de förändringar som gjordes Ansökningarna har fortsatt att vara offentliga, så att det, exempelvis, från början är fritt fram att ta del av vilka som vill bli ny rektor för Lunds universitet. Nu kan det alltså bli ändring på det, då regeringen aviserar nära förestående förändringar i enlighet med innehållet i betänkandet Myndighetschefers villkor som lades fram 2011, med förslag om att rektorerna inte längre ska utgöra undantag. Dock ska sekretessen upphävas när lärosätesstyrelsen beslutar att höra lärare, övriga anställda och studenter vid lärosätet. Men vilka övriga som sökt skulle, enligt betänkandet, förbli sekretessbelagt. SULF uttrycker förståelse för att sökande till rektorstjänster inte vill offentliggöra sin ansökan, men förut sätter fortsatt öppenhet med flera kandidater. Det akademiska systemet bygger på öppenhet, det kollegiala systemet bygger på att en hörandeförsamling tar ställning till mer än en kandidat, vilket förutsätter öppenhet. Samtidigt är det begripligt att det finns kandidater som inte vill göra sin kandidatur känd förrän de är långt fram i processen, säger Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör. Men i slutprocessen måste fler än en kandidat redovisas och de kandidater som kandiderar öppet måste redovisas från början. Vi har sett exempel där lärosäten för att undgå öppenhet använt konsultfirmor som gjort en första sållning och undanhållit namnen även på sökande som inte har något emot att göra sin kandidatur känd, vilket är oacceptabelt. Konsultfirmor kan ha sin roll i processen bland annat för att göra intervjuer och ta fram information som inte lärosätena når men de ska inte bestämma kring sådant som vilka namn som ska bli offentliga. Ytterligare en förändring rörande rektorernas villkor är att de ska jämställas med andra myndighetschefer vad gäller avgångsvederlag. Att rektorerna också här utgjort undantag beror sannolikt på att rektorer varit tjänstlediga från anställning vid universitet eller högskola och kunnat återgå till denna efter det tidsbegränsade förordnandet som rektor. I betänkandet Myndighetschefers villkor påpekas att det inte är givet att rektorerna har en tjänst att återgå till samt att de också rekryteras från andra sektorer av arbetsmarknaden och därför bör omfattas av avgångsförmånerna. Myndighetschefsfrågan lyder under socialdepartementet, inom vilket Stefan Attefall som civilminister har politiskt ansvar för statlig förvaltning. Gällande rektorerna krävs ändring i högskoleförordningen och beslut delegeras därför till utbildningsdepartementet. Förändringarna av anställningsvillkor för rektorerna sammanfaller också med den länge aviserade utredningen av det akademiska ledarskapet. l 8 Universitetsläraren 6/2014

9 Stefan Flemström och Martina Slorach LEDNING OCH STYRNING I HÖGSKOLAN KONFERENS 9-10 SEPTEMBER 2014 Hållbara investeringar Uppge kod SULF10 vid anmälan, medlemmar i SULF erhåller 10% rabatt! HUR STYRS FRAMTIDENS FRAMGÅNGSRIKA HÖGSKOLA? Ta del av mängder av intressanta erfarenheter och visioner för framtiden. Från hela landet kommer inspirerande talare som alla har nyckelpositioner i skapandet och ledningen av framtidens högre utbildning. 411 s inb, illustrerad alexander den store paul cartledge Den främst kännaren om den störste erövraren. Vem var Alexander? Det har genom år hundra dena uppstått många berättelser och legender. Engagerat berättar Paul Cartledge hans historia. Vad som är fakta och vad som är myt. Är man det minsta intresserad av en av historiens mest fängslande personer är denna bok ett måste. Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste femton åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området. Hållbara investeringar är avsedd för kurser med inriktning på finansmarknaden och bolagsstyrning. Vidare passar boken för kurser med en generell inriktning på frågor om hållbarhet och företagens ansvar. sanomautbildning.se Andra böcker av intresse DISKRIMINERING på arbetsplatsen en handbok Publishing in English? Journal articles, dissertations, conference papers, grant applications, book proposals Same-day estimate with sample revision gratis. Most manuscripts returned in two days. Specializing in clinical sciences, social medicine, humanities, arts, business, and engineering. Substantive copy editing for clarity, word usage, idiomatic expressions, syntax, logical flow, tone, style, journal format, as well as grammar and punctuation. References from Karolinska, Sahlgrenska, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Borås, Luleå. All deadlines met. Serving over 300 Swedish Academics since 1998 Teddy Primack Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt Extern redovisning Diskriminering Att läsa och förstå bokslut tel Universitetsläraren 6/2014 9

10 Eniga rektorer ger hopp om förändrat kvalitetssystem Utbildningsdepartementet fick bråttom med att tillkännage tillsättandet av en särskild utredare av de grundläggande principerna i ett kvalitetssäkringssystem. Översynen blir ett departements internt arbete, några traditionella direktiv kommer inte att offentliggöras. text: marielouise samuelsson Brådskan handlade om att hinna före den debattartikel som offentliggjorde att samtliga rektorer samt Sveriges förenade studentkårer, SFS, hade enats om att läro sätena själva ska få rätten att svara för utbildningsgranskningar, vilket helt eller delvis skulle ersätta Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar. Pressmeddelandet som presenterade Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg Henriksson som särskild utredare åtföljdes alltså inte av några direktiv, vilket i sektorn först tolkades som att dessa ännu inte var färdig formulerade. Men man kommer att få nöja sig med vad som framgick av pressmeddelandet, som också var ovanligt utförligt (se faktaruta). Fenomenet departementsinterna utredningar riskerar dock att påminna om tidigare turer kring vad man kan samman fatta som kvalitetsfrågan, länge en av sektorns mest konfliktladdade. Det nuvarande kvalitetssystemet infördes 2011 efter att dåvarande ansvarig minister, Tobias Krantz, lagt fram propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Arbetet med att ta fram den propositionen skedde på slutet internt i utbildningsdepartementet, som hade förkastat förslag som då ansågs ha hyfsat bred förankring i sektorn. Propositionens faktiska innehåll väckte frågor och missnöje, i en kommentar i Universitetsläraren menade dåvarande universitetskansler Anders Flodström att departementet har lekt högskoleverk och tagit fram ett amatörmässigt förslag som går emot det förslag som är förankrat hos sektorn, universitetsledningar och studenter. Till följd av konflikten med departementet avgick Flodström, Lars Haikola blev ny universitetskansler och systemet infördes Mer eller mindre lågintensiva strider har pågått sedan dess, där dock alla, oavsett åsikter om systemet, varit överens om att den politiska detaljstyrningen blev för stor, den alltför departementsnära utformningen av systemet tillhörde också det som ENQA i ett tidigt skede riktade skarp kritik emot. Efter turbulensen kring beslut och införande kan sektorn sägas ha präglats av viss krigströtthet samt den professionella nödvändigheten att gilla läget, oavsett kritik var systemet det man hade att förhålla sig till och arbeta med. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, tillsatte tidigt en arbetsgrupp med sikte på att ta fram en annan typ av kvalitetssystem, där Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet, 2012 i en intervju i Universitetsläraren markerade att man inte vill fastna i klagomål över det som varit, utan se framåt kom så SUHF med en rapport där huvudbudskapet var att lärosäten själva borde få överta utformning och granskning av de egna utbildningarna och att UKÄ:s roll skulle bli att granska lärosätenas granskningar. Att samtliga rektorer samt studenterna var eniga om detta manifesterades alltså i april i år i en debattartikel som publicerades några dagar efter att utbildningsdepartementet tillkännagivit Harriet Wallberg Henrikssons uppdrag. Samtidigt har UKÄ en pågående revidering av utvärderingssystemet, detta inte som svar på kritiken, utan i enlighet med vad som gäller enligt den proposition som riksdagen beslutade om. En tolkning skulle kunna vara att det nu föreligger tre parallella men delvis skilda spår gällande utvärderingssystemet, UKÄ:s revidering, SUHF:s linje samt utbildningsdepartementets särskilda utredning. Anders Söderholm, från 2014 ordförande i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, väljer dock att se tillsättandet av en särskild utredare som en öppning för fortsatt samverkan och möjligheter till förändringar av kvalitetssystemet i SUHF:s riktning. Att rektorerna är eniga om att lärosätena ska ta ansvar för kvalitetsgranskningen gör att vi ser stora möjligheter till en mycket fruktbar dialog i det fortsatta arbetet. Lars Haikola, som avgår som universitetskansler i juni, ser positivt på utbildningsdepartementets tillsättande av Harriet Wallberg Henriksson som särskild utredare. För att integrera UKÄ:s pågående arbete och SUHF:s förslag är det en genial lösning att detta görs av någon som är förankrad i sektorn och som ändå kommer utifrån, i bemärkelsen inte har varit involverad i några stridigheter. SULF uttrycker förhoppningar om att kvalitetsutvärderingssystemet förändras i den riktning som SFS och SUHF vill se: I praktiken innebär förslaget att våra medlemmar ges i uppdrag att kvalitetssäkra sitt eget arbete, vilket i grunden är självklart. All vetenskaplig verksamhet bygger ju på att det är det vetenskapliga samhället som tar det ansvaret, säger SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping. Dessutom innebär det att ansvaret hamnar hos dem som inte bara utför arbetet, utan som också är de som har uppdraget att utveckla. Naturligtvis måste det också finnas någon form av kontrollinstans, men det är en helt annan roll. l 10 Universitetsläraren 6/2014

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 6/2013 Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 Malmö planerar: Liten och exklusiv handelshögskola sid 6 Näringsliv Högskolan i Halmstad bäst på samverkan sid 8 Efter SSF:s 15-årskalas Stiftelserna

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar 17/2013 Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer Lowe Wilsson stöttar Hannah Gladh sid 14 17 Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar sid 4 Kallelseprofessorer Mest svenska män som

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer

stolt stipendiat eller billig arbetskraft?

stolt stipendiat eller billig arbetskraft? 4/2014 stolt stipendiat eller billig arbetskraft? himanshu kataria jobbade för kollegornas halva lön stipendiedoktoranders villkor sid 14 17 Examenspremier Regeringsförslag möts av kritik sid 4 budgeteringsfel

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år

Läs mer

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder niversitetsläraren 18/2010 Margareta Pålsson, ny ord förande i utbildningsutskottet: Stora reformer blir inte alltid bra Sid 4 Avtalet Lokalt arbete ska utvecklas sid 6 Ny rapport Tjugo forskare fick två

Läs mer

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010 niversitetsläraren 14/2010 Rapportförfattare eniga: Mindre lärosäten missgynnas sid 4 SULF och SUHF Utbildning ska vara forskningsanknuten sid 6 Närmaste åren Rekordmånga börjar studera sid 17 Lönebilaga

Läs mer

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 1/2013 sulf:s fyra sektioner med tre nya ordförande och en omvald Många frågor ska drivas under 2013 sid 4 nya styrelser i april Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 statligt eller stiftelseägt Liten

Läs mer

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned 4/2013 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning sid 4 Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned sid 8 SULF:s årliga statistik Fler inom sektorn blev uppsagda 2012 sid 10 Arbetsdomstolen

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

Biblioteksbladet 10:2013

Biblioteksbladet 10:2013 ENGLAND SPARAR OCH SATSAR FÖRÄNDRINGSARBETET PÅ MALMÖ STADSBIBLIOTEK UPPHOVSRÄTTEN KOLLISIONER I VERKSAMHETEN KERSTIN THORVALL OCH BIBLIOTEKEN 10:2013 Biblioteksbladet FÖRORD Henriette Zorn Biblioteksbladet

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan. Irene Wennemo. Kreativ utredare DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 maj 2013 tidningen för dig i försäkringskassan Besök på anonym domstol ny metod KORtar sjuktider Irene Wennemo Kreativ utredare ny tidning: Dina sidor ute i höst #2 INNEHÅLL

Läs mer