Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29"

Transkript

1 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid Visstidsanställningar jan björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 hållbar utveckling skilda förutsättningar för lärosätena sid 18 forskningsfinansiering så drabbas forskare av bristen på pengar sid 22

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Att vara skeptisk Telefon: växel. e-postadress: Hemsida: Redaktion: Anders Jinneklint chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Josefina Åsén, Lena Löwenmark-André, Anders Jinneklint Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , Produktannonser: Kompetenstillväxt Sverige AB, Anna Kreissl, tel , Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Ett av syftena med akademisk utbildning är att göra studenterna till skeptiska akademiker. Att vara lite konservativa i den meningen att de inte snabbt och lättvindigt tar till sig allt nytt utan ser till att vara kritiskt granskande och väga argumenten noga, för och emot. Detta är också det synsätt och den kultur som normalt präglar vetenskapen, en gradvis utveckling av kunskap där olika teorier stödda av empiri bryts mot varandra, med ett successivt lagrande av data och argument innan ett paradigmskifte tillåts bryta fram. Eftersom de flesta som arbetar inom universitets- och högskolesektorn är fostrade att tänka så att vara skeptiska akademiker ja, då kan man förstå att UH-sektorn inte är något lättskött pastorat, inte för dem som utses att vara akademiska ledare och inte för våra folkvalda politiker. Utmaningen med att vara akademisk ledare har ibland liknats vid att valla katter. Katter som är självständiga och gärna går sin egen väg, det är bra, så ska det vara. Arbetsuppgiften för universitetslärare och forskare är att tänka självständigt, komma med originella lösningar på svåra problem, att inte falla undan för tillfälliga nycker utan grunda vårt arbete på vetenskapen och den beprövade erfarenheten. Hur går det då för våra rikspolitiker att leda vår sektor? Inte så bra, och det är bra, det ska inte vara lätt. Forskning och utbildning ska inte vara ett slagfält för ogenomtänkta opportunistiska idéer eller politiskt maktspel. Samtidigt har politiken ett rättmätigt intresse av att styra sektorn. Det är en skattefinansierad verksamhet som ska gagna samhället. Styrningen måste dock vara långsiktig, på övergripande nivå och föregås av ett stort mått av ömsesidig dialog med representanter för alla i UH-sektorn. Styrningen får inte ske genom diktat och blixtar från klar himmel, utan ska vara ett resultat av att argument brutits mot varandra under en längre tid där såväl studenter, personal som lärosätesledningar givits reella möjligheter att komma till tals, men kanske är detta alldeles för olikt vad politiken är van och villig att använda som styrmodell. Men det är också orsaken till att den sittande regeringen på senare tid tvingats eller frivilligt valt att backa i en rad högskolepolitiska frågor såsom högskolestiftelser, kvalitetsutvärderingar och rätt till prövning i samband med meriteringstjänster. På Sacos utbildningskonferens i början av april tillstod utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé i en paneldebatt att förslaget om högskolestiftelser inte hade varit bra. För en kort tid sedan desarmerade regeringen inför valet frågan om Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar genom att tillsätta en utredning. Häromveckan sa utbildningsministern i en interpellationsdebatt att man nu ändrat sig och avser att i högskoleförordningen införa rätten till prövning för tillsvidareanställning i samband med avslutandet av meriteringstjänster. Det hade varit mycket bättre för alla inblandade om regeringen innan reformförslag presenterats och innan de i vissa fall genomförts hade haft en bättre dialog med oss i UH-sektorn. Högskolepolitiken har alltmer börjat likna övrig utbildningspolitik, för mycket detaljstyrning och för mycket av fort men fel. mats ericson ordförande för sulf 2 Universitetsläraren 6/2014

3 innehåll 6:2014 utbildningsministern lovar: 4 Rätt till prövning för tillsvidareanställning 5 En röst i Eu-valet kan motverka intolerans stockholms universitet: 6 Åtgärdspaket ska minska tidsbegränsade anställningar Foto: istock Foto: sören viktorsson 7 bth krympte kraftigt efter minskade anslag 8 Rektorsansökningar kan hemligstämplas 10 Eniga rektorer ger hopp om förändrat kvalitetssystem 12 försäkringskassan söker ökat stöd i forskning finland: 13 Kontroversiella prepkurser banar väg till universitetet 16 sulf tar sikte på framtiden 18 hållbar utveckling kräver ständigt nytänkande 20 svenska forskare bidrar till fn:s utvecklingsmål 21 informationsutbyte ger nya forskningsfält 22 bristande finansiering missgynnar svensk forskning 24 Kommunen vill skapa nya vägar för landsorten 26 svensklärare i Europas sista diktatur 30 DEbAtt Lyssna utan att höra 31 politiskt sakkunniga eller nyttiga idioter? Foto: påhl ruin på gång sulf kalendarium 38 sulf informerar Visstidsanställningar Jan Björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor Sundgren bytte Sverige mot Vitryssland sid Hållbar utveckling Skilda förutsättningar för lärosätena sid 18 Forskningsfinansiering Så drabbas forskare av bristen på pengar sid 22 på omslaget: Viktor sundgren, universitets lektor i svenska, framför kulturpalatset på oktobertorget i minsk, Vitryssland. universitetsläraren nr 7/2014 har manus- och annonsstopp 23 maj Foto: istock Universitetsläraren 6/2014 3

4 Utbildningsministern lovar: Rätt till prövning för tillsvidareanställning SULF:s problembeskrivning om lärosätenas stora andel tidsbegränsade anställningar har slagit igenom. Nu har utbildningsminister Jan Björklund lovat att biträdande lektorer ska få rätt att prövas för tillsvidareanställning. Vårt påverkansarbete har gett det här resultatet, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa. text: Per-Olof Eliasson Den 28 april gjorde utbildningsminister Jan Björklund i SR Ekot ett utspel om de osäkra anställningsvillkoren i akademin och att regeringen vill ge forskare möjlighet att få fasta jobb snabbare efter doktorsexamen. Möjligen ville Jan Björklund därigenom föregripa interpellationsdebatten i riksdagen samma dag. Socialdemokraten Thomas Strand hade ställt en interpellation till Jan Björklund om tidsbegränsade anställningar vid lärosätena. Interpellationen mynnade ut i frågan: Är utbildningsministern beredd att göra om regleringen av meriteringsanställningar och ge rätt till prövning för tillsvidareanställning? I interpellationsdebatten höll Jan Björklund med Thomas Strand om vikten av goda villkor för forskare och tillade att regeringen noga följer utvecklingen i frågan och kommer att göra en översyn som innefattar kartläggning och analys av meriteringsanställningar. Meriteringsanställningarna ska inte följas av ytterligare tidsbegränsade anställningar utan efter meriteringsanställningen ska följa en prövning av förutsättningarna för en tillsvidareanställning, sade Jan Björklund. foto: håkan lindgren Vi ska fortsätta hänga som en terrier i hälsenan på både politiker och lärosäten tills problemet är löst. Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare Thomas Strand argumenterade mot den stora andelen visstidsanställda vid lärosätena med siffror hämtade från SULF och krävde att få klart besked om regeringen vill riva upp och göra om den reglering av meriteringsanställningar som gjordes 2012 och som öppnar för att man kan stapla visstidsanställningar upp till 16 år. Jan Björklund återkom och preciserade att högskoleförordningen kommer att ändras; först ska man disputera, sedan ska man ha en postdok och därefter en meriteringsanställning, men sedan ska man ha rätt till prövning för tillsvidareanställning. Den författningsmässiga regleringen av meriteringsanställningar behöver med största sannolikhet kompletteras. Det kommer att leda till en författningsmässig förändring, men först måste vi analysera exakt hur den kommer att se ut. Jag uppfattar att jag och Thomas Strand är eniga, sade Jan Björklund. Han avslutade: Vi i regeringen har redovisat vår position och SULF är väldigt nöjda. Karin Åmossa kommenterar det genomslag SULF:s problemformulering fått. Det ligger en gedigen undersökning bakom. Nu när vi har visat den här statistiken svart på vitt är det väldigt svårt att säga att den höga andelen visstider inte är ett problem. SULF har sedan högskoleförordningen ändrades verkat för att meriteringsanställningar ska följas av rätt till prövning. Det har inte gått att lösa genom kollektivavtal och att regeringen nu lovar att ändra i förordningen är ett väldigt viktigt steg i rätt riktning. Men Karin Åmossa påpekar att det är alldeles för få personer i meriteringssystemet. I hela landet fanns det 2013 bara drygt 300 biträdande lektorer, vilket tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig är en minskning jämfört med Hela problematiken med övriga visstider kvarstår eftersom de meriteringsanställda är så få. Om lärosätena fortsätter att missbruka visstidsanställningar måste man reglera så att de inte kan missbrukas. SULF kommer att fortsätta att publicera statistik tills detta löser sig, säger Karin Åmossa, och avslutar: Vi ska fortsätta hänga som en terrier i hälsenan på politiker och lärosäten tills problemet är löst. l 4 Universitetsläraren 6/2014

5 En röst i EU-valet kan motverka intolerans Söndag 25 maj är det val till EU-parlamentet. En stor anledning att gå till vallokalen är att motverka främlingsfientliga krafter. Det anser Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia, som även ska leda SULF:s seminarium Akademins ansvar för att motverka antidemokratiska rörelser i Almedalen i juli. text: anders jinneklint Varför är det viktigt att rösta i EU-valet? Utöver det självklara, att alla bör rösta för att utnyttja sin demokratiska rättighet samt att vi i vår vardag påverkas allt mer av beslut som fattas av EU, så kan vi tydligt se att främlingsfientlighet och intolerans ökar i Europa. Alla som vill motverka detta måste utnyttja rätten att rösta den 25 maj för att vara med och stävja dessa krafter. Eskil Franck, Forum för levande historia. Hur då? Genom att rösta på partier och personer som står för goda krafter i samhället. Känner man sig tveksam inför att rösta bör man överväga att personkryssa. Att kryssa för en viss kandidat är kanske ännu viktigare i det här valet än i nationella val. Genom att göra det kan man ge sin röst åt en person som kan foto: martin adolfsson föra fram positiva krafter i Europa och stå upp mot den framväxande främlingsfientligheten. Vad kommer seminariet i Almedalen den 1 juli att handla om? Jag hoppas att det kommer att mynna ut i konkreta råd om hur akademin kan bidra till att minska främlingsfientlighet och intolerans genom forskning och utbildning. Det finns ibland en ovilja bland akademins företrädare att ta ställning i övergripande politiska frågor, men i själva verket är detta ett grundläggande demokratiskt uppdrag. Vilka konkreta resultat är det du hoppas på? Det är svårt att sia om i förväg, men jag tror mycket på de tre seminariedeltagarna Daniel Poohl (vd på stiftelsen Expo samt chefredaktör på tidskriften Expo), Edda Manga (filosofie doktor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, föreläsare och debattör) och Paulina de los Reyes (professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet). l VR stöder kvinnlig topprekrytering statsvetaren Ellen Lust blir första kvinnliga forskare att rekryteras inom ramen för Vetenskapsrådets regeringsuppdrag att utlysa medel för att knyta internationella toppforskare till svenska universitet. Göteborgs universitet har sökt och tilldelas 131 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för en period på tio år för rekryteringen av Ellen Lust. Samtidigt bidrar Göteborgs universitet med 97 miljoner kronor. Som Universitetsläraren skrev om i nr 4/2014 var dittills samtliga sex rekryterade forskare inom regeringsuppdraget män, vilket kritiserades av Kerstin Alnebratt vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Ellen Lust är idag verksam vid Yaleuniversitetet i USA där hon forskar kring politisk styrning och politiskt deltagande i Mellanöstern och Nordafrika. Rekryteringen kommer markant att stärka Göteborgs universitet och den svenska forskningen om Mellanöstern och Nordafrikaregionen, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet. l Marta Kuzma ny rektor för Kungl. Konsthögskolan Regeringen har anställt professor Marta Kuzma som rektor vid Kungl. Konsthögskolan. Marta Kuzma är amerikansk medborgare och kommer närmast från en tjänst som director för Office for Contemporary Art Norway i Oslo. Hon är också Marta Kuzma. bland annat verksam som professor i konstteori vid Instituto Universitario di Architettura i Venedig. Marta Kuzma anställs från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni l är Sveriges lantbruksuniversitets placering på årets upplaga av rankningen 100 under 50 som görs årligen av Times Higher Education. SLU är därmed det högst placerade svenska läro sätet på listan som rankar världens bästa universitet, yngre än 50 år. Övriga svenska lärosäten på topp 100-listan är Umeå universitet på plats 39 och Linköpings universitet som placerar sig som nummer 46. Precis som förra året toppas rankningen av sydkoreanska Pohang University of Science and Technology. l Trollhättan årets studentstad Trollhättan har utsetts till årets studentstad 2014/2015 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. I Trollhättan finns en lång tradition av inkludering där alla studenter värnas om, enligt juryns motivering. l foto: karin alfredsson Universitetsläraren 6/2014 5

6 Stockholms universitet: Åtgärdspaket ska minska tidsbegränsade anställningar En utredning vid Stockholms universitet visar hur visstidsanställningarna skiftar mellan olika fakulteter och institutioner. Nu planerar universitetsledningen ett åtgärdspaket för att minska andelen tidsbegränsade anställningar. Text: per-olof Eliasson foto: eva dalin Efter SULF:s rapport om den höga andelen visstidsanställda vid svenska lärosäten har Stockholms universitet gjort en egen utredning av hur det ser ut på lärosätet. Utredningen visar att en stor del av de tidsbegränsade anställningarna grundar sig i beviljade externa forskningsmedel. Men det är stora skillnader mellan hur visstidsanställningarna fungerar vid olika fakulteter och institutioner. Bland annat ger externa forskningsmedel vid naturvetenskaplig fakultet som regel upphov till tidsbegränsade anställningar för forskare. På hum-samområdet är det oftast tillsvidareanställda lärare som är tjänstlediga för att de fått externa anslag och som ersätts av vikarierande lärare. Rapporten har nu varit ute på remiss i organisationen. Utredningen ger oss en klar bild av vad som döljer sig bakom siffrorna om den höga andelen visstidsanställningar, som vi nästan hade svårt att begripa själva, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. Hon konstaterar att en del av visstidsanställningarna inte är ett problem, som doktorander och meriteringsanställningar. När det gäller återanställda pensionerade professorer har hon redan beslutat om en mycket mer restriktiv policy, att inte återanställa på anslagsmedel om det inte finns alldeles särskilda skäl. De kategorier där det finns problem är visstidsanställda lärare och forskare. Jag tycker att det är oundvikligt att man måste ha en viss andel vikarier, men det är illa när man sätter i system att inte tillsvidareanställa. Universitetsledningen ska nu komma med ett paket med åtgärder. Rapporten visar att många institutioner anställer forskare på upprepade kortare tidsbegränsade anställningar även när de har extern finansiering på över två år. Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet. Där ska vi ha en skarp regel att man inte gör så. Personer som fått forskningsmedel över två år ska tillsvidareanställas rakt av, det är en solklar sak. Det är ett missbruk när man inte gjort det. Sedan ska man räkna med att om forskarna inte får fortsatt forskningsmedel kommer de att sägas upp. På lärarsidan är problembilden en annan. Det finns institutioner där det konstant råder brist på lärare. Oftast har man varit för försiktig och rekryterat för få personer. En annan solklar sak är att man bör stävja att man anställer vikarierande lärare på pyttesmå tidsslottar, så att de får rejälare anställningar. Astrid Söderbergh Widding menar att det krävs två saker för att få ned andelen tidsbegränsat anställda. Det ena är den överdrivna försiktigheten att anställa som jag tror finns det krävs en mentalitetsförändring att våga tänka på ett annat sätt. Det andra är själva rekryteringsprocesserna. De behöver ses över, nu tar de sådan tid att man kanske inte ens anser det mödan värt. De processerna måste förbättras så att vi får större benägenhet att tillsvidareanställa. Ett generellt problem för svenska lärosäten är karriärtjänster. Vi har vid Stockholms universitet infört tenure track-anställningar. Nu gäller det att få dem att genomföras fullt ut ute i systemet. Den aktuella rapporten ger en ögonblicksbild av hur det ser ut vid Stockholms universitet och belyser inte problemet med upprepade visstidsanställningar efter varandra. Däremot visar rapporten att det finns en inkonsekvens i hur vikariat och allmän visstidsanställning anges som skäl för anställning. En uppföljning av rapporten får bli att prata med de institutioner som har väldigt hög andel visstidsanställda. Man kan ju komma åt enskilda problem, men generellt måste vi avhjälpa dem genom en ordentlig rekryteringspolitik som går ut på att rekrytera folk på ett sunt sätt med tillgång till befordran, säger Astrid Söderbergh Widding. l 6 Universitetsläraren 6/2014

7 BTH krympte kraftigt efter minskade anslag Antalet helårstudenter vid Blekinge tekniska högskola har blivit 30 procent färre på två år. Det beror på att regeringen kraftigt minskar vårt anslag, säger rektor Anders Hederstierna. Hittills har ett 50-tal personer varslats eller sagts upp. text: Per-Olof Eliasson Från 2011 till 2012 sjönk antalet anslagsfinansierade helårstudenter vid BTH med 15 procent och från 2012 till 2013 med 19 procent. Sammanlagt en minskning med 30 procent på två år, från till helårstudenter. Det finns en enda förklaring till att vi har minskat så kraftigt. Regeringen har i budgetpropositionerna de två senaste åren beräknat kraftigt minskade anslag till oss från och med 2016 och ytterligare minskning 2017, säger BTH:s rektor Anders Hederstierna. För att ha kontroll på ekonomin har högskolan redan börjat skära ned. Det tar tid att banta, vi har ju till exempel många studenter som är inne på långa program som de måste få fullfölja. Därför började vi redan 2013 en anpassning till de nivåer vi ska ned till från och med Högskolan har dragit ned på antalet program och har ställt in i princip alla fristående kurser, från cirka 150 till nio. Vi har medvetet tagit in färre studenter. Effekten av det har blivit att vi har ett mycket högt söktryck, 1,7 förstahands sökande till varje plats. Vi ligger i topp fyra i Sverige på söktryck. Problemet är alltså inte att vi har ont om studenter just nu. Innan studieavgifter infördes hade BTH många studenter från tredje land. De har långsamt försvunnit. Men vi har kompenserat med andra studenter, både svenska och europeiska, så att det blivit färre betalstudenter påverkar inte den här neddragningen. Antalet studenter vid BTH ligger nu något högre än den nivå lärosätet ska vara nere på Anders Hederstierna påpekar att det är dyrt att skära ned. Vi har en stressad ekonomi med ett foto: rasmus lind Anders Hederstierna, rektor, BTH. litet myndighetskapital så vi har inte så mycket pengar i reserv, det kostar alltid att säga upp personal. Planen är att göra ett litet överskott 2014 och 2015 och sedan ta ett litet underskott 2016 för att från och med 2017 vara i ekonomisk balans. Lärosätet har kunnat plocka ut ersättning som det inte kunnat utnyttja förut. Vi har klarat nedskärningen ekonomiskt eftersom vi har haft hög överproduktion tidigare och sparat helårsprestationer som vi använt nu när vi dragit ned. Nedskärningarna har lett till uppsägningar. Vi varslade 30 personer i februari, och har redan tidigare sagt upp både lärare och administrativ personal, mellan tummen och pekfingret cirka 20 personer. Inte heller i framtiden verkar lärosätet kunna räkna med högre anslag. Vi fick väldigt liten utdelning av regeringens nya utbildningsplatser, bara tio platser för specialist sjuksköt erskor. Vi har ju ingen lärarutbildning, men vi hade gärna sett en satsning även på ingenjörer. Anders Hederstierna anser att BTH:s siffror pekar åt rätt håll. Vi har ordning och reda på ekonomin. Vi har en plan för hur vi ska fortsätta för att klara bantningen. Men omställningsarbetet är komplicerat och tufft eftersom det är stora trögheter i ett lärosäte, säger han. l foto: andreas johansson Högskolan Väst. Högskolan Väst minskar utbudet Det är inte bara BTH som drabbas av minskade anslag. Högskolan Väst avi serade i april att antalet helårsstudenter behöver minskas med en femtedel, från till Detta sedan regeringen i budgetpropositionen presenterat en minskning av Högskolan Västs grundutbildningsanslag med 55 miljoner kronor fram till Högskolans sparprogram berör samtliga institutioner men ska inte påverka de nuvarande studenterna. Prorektor Jan Theliander uttalar sig dock relativt optimistiskt i ett pressmeddelande: Vi befinner oss i ett förhållandevis bra läge eftersom vi dels har sparade anslag, dels möjlighet att använda en del av myndighetskapitalet för att dämpa nedtrappningen samt för strategiska satsningar framåt. Detta ger oss möjlighet att gasa och bromsa samtidigt, säger han. l Lärarförbundet överväger avdelning för högskolan Lärarförbundet ska utreda förutsättningarna för att starta en riksavdelning för lärarna på högskolan. Det skriver Lärarnas tidning. Vi tror att en riksavdelning vore ett steg i rätt riktning. Det skulle skapa en tydlighet i Lärarförbundet för högskolans lärare, säger Thorbjörn Johansson, ordförande i Skolformsnämnd Högskola på Lärarförbundet. Lärarförbundet har knappt medlemmar inom högskolan. l Universitetsläraren 6/2014 7

8 Rektorsansökningar kan hemligstämplas Hemligstämplade ansökningar när universitet och högskolor får ny rektor. Avgångsvederlag när rektorerna slutar. Det förväntas bli resultatet av att rektorerna ska jämställas med andra statliga myndighetschefer. text: marielouise samuelsson Foto: istock Hittills har rektorerna varit undantag i den sekretessregel som trädde i kraft 2010 och som innebar att det inte längre var offentligt vilka som söker jobb som myndighetschef hade den nytillträdda alliansregeringen infört öppna utnämningsprocesser, en markerad ideologisk protest mot socialdemokratisk utnämningspolitik i allmänhet och mot tidigare stats minister Göran Persson i synnerhet. Den proklamerade nya öppenheten visade sig dock bli problematisk att hantera i praktiken. Bland annat då de som söker ofta innehar andra centrala positioner och tvekar att avslöja att de vill lämna sitt nuvarande arbete samt riskera att skylta med att de inte får jobbet de sökt. Men då rekryteringen av rektorer är en särskild process där lärosätets styrelse, enligt högskoleförordningen, är skyldig att inhämta synpunkter från lärare, övriga anställda och studenter, berördes dessa tillsättningar inte av de förändringar som gjordes Ansökningarna har fortsatt att vara offentliga, så att det, exempelvis, från början är fritt fram att ta del av vilka som vill bli ny rektor för Lunds universitet. Nu kan det alltså bli ändring på det, då regeringen aviserar nära förestående förändringar i enlighet med innehållet i betänkandet Myndighetschefers villkor som lades fram 2011, med förslag om att rektorerna inte längre ska utgöra undantag. Dock ska sekretessen upphävas när lärosätesstyrelsen beslutar att höra lärare, övriga anställda och studenter vid lärosätet. Men vilka övriga som sökt skulle, enligt betänkandet, förbli sekretessbelagt. SULF uttrycker förståelse för att sökande till rektorstjänster inte vill offentliggöra sin ansökan, men förut sätter fortsatt öppenhet med flera kandidater. Det akademiska systemet bygger på öppenhet, det kollegiala systemet bygger på att en hörandeförsamling tar ställning till mer än en kandidat, vilket förutsätter öppenhet. Samtidigt är det begripligt att det finns kandidater som inte vill göra sin kandidatur känd förrän de är långt fram i processen, säger Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör. Men i slutprocessen måste fler än en kandidat redovisas och de kandidater som kandiderar öppet måste redovisas från början. Vi har sett exempel där lärosäten för att undgå öppenhet använt konsultfirmor som gjort en första sållning och undanhållit namnen även på sökande som inte har något emot att göra sin kandidatur känd, vilket är oacceptabelt. Konsultfirmor kan ha sin roll i processen bland annat för att göra intervjuer och ta fram information som inte lärosätena når men de ska inte bestämma kring sådant som vilka namn som ska bli offentliga. Ytterligare en förändring rörande rektorernas villkor är att de ska jämställas med andra myndighetschefer vad gäller avgångsvederlag. Att rektorerna också här utgjort undantag beror sannolikt på att rektorer varit tjänstlediga från anställning vid universitet eller högskola och kunnat återgå till denna efter det tidsbegränsade förordnandet som rektor. I betänkandet Myndighetschefers villkor påpekas att det inte är givet att rektorerna har en tjänst att återgå till samt att de också rekryteras från andra sektorer av arbetsmarknaden och därför bör omfattas av avgångsförmånerna. Myndighetschefsfrågan lyder under socialdepartementet, inom vilket Stefan Attefall som civilminister har politiskt ansvar för statlig förvaltning. Gällande rektorerna krävs ändring i högskoleförordningen och beslut delegeras därför till utbildningsdepartementet. Förändringarna av anställningsvillkor för rektorerna sammanfaller också med den länge aviserade utredningen av det akademiska ledarskapet. l 8 Universitetsläraren 6/2014

9 Stefan Flemström och Martina Slorach LEDNING OCH STYRNING I HÖGSKOLAN KONFERENS 9-10 SEPTEMBER 2014 Hållbara investeringar Uppge kod SULF10 vid anmälan, medlemmar i SULF erhåller 10% rabatt! HUR STYRS FRAMTIDENS FRAMGÅNGSRIKA HÖGSKOLA? Ta del av mängder av intressanta erfarenheter och visioner för framtiden. Från hela landet kommer inspirerande talare som alla har nyckelpositioner i skapandet och ledningen av framtidens högre utbildning. 411 s inb, illustrerad alexander den store paul cartledge Den främst kännaren om den störste erövraren. Vem var Alexander? Det har genom år hundra dena uppstått många berättelser och legender. Engagerat berättar Paul Cartledge hans historia. Vad som är fakta och vad som är myt. Är man det minsta intresserad av en av historiens mest fängslande personer är denna bok ett måste. Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste femton åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området. Hållbara investeringar är avsedd för kurser med inriktning på finansmarknaden och bolagsstyrning. Vidare passar boken för kurser med en generell inriktning på frågor om hållbarhet och företagens ansvar. sanomautbildning.se Andra böcker av intresse DISKRIMINERING på arbetsplatsen en handbok Publishing in English? Journal articles, dissertations, conference papers, grant applications, book proposals Same-day estimate with sample revision gratis. Most manuscripts returned in two days. Specializing in clinical sciences, social medicine, humanities, arts, business, and engineering. Substantive copy editing for clarity, word usage, idiomatic expressions, syntax, logical flow, tone, style, journal format, as well as grammar and punctuation. References from Karolinska, Sahlgrenska, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Borås, Luleå. All deadlines met. Serving over 300 Swedish Academics since 1998 Teddy Primack Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt Extern redovisning Diskriminering Att läsa och förstå bokslut tel Universitetsläraren 6/2014 9

10 Eniga rektorer ger hopp om förändrat kvalitetssystem Utbildningsdepartementet fick bråttom med att tillkännage tillsättandet av en särskild utredare av de grundläggande principerna i ett kvalitetssäkringssystem. Översynen blir ett departements internt arbete, några traditionella direktiv kommer inte att offentliggöras. text: marielouise samuelsson Brådskan handlade om att hinna före den debattartikel som offentliggjorde att samtliga rektorer samt Sveriges förenade studentkårer, SFS, hade enats om att läro sätena själva ska få rätten att svara för utbildningsgranskningar, vilket helt eller delvis skulle ersätta Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar. Pressmeddelandet som presenterade Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg Henriksson som särskild utredare åtföljdes alltså inte av några direktiv, vilket i sektorn först tolkades som att dessa ännu inte var färdig formulerade. Men man kommer att få nöja sig med vad som framgick av pressmeddelandet, som också var ovanligt utförligt (se faktaruta). Fenomenet departementsinterna utredningar riskerar dock att påminna om tidigare turer kring vad man kan samman fatta som kvalitetsfrågan, länge en av sektorns mest konfliktladdade. Det nuvarande kvalitetssystemet infördes 2011 efter att dåvarande ansvarig minister, Tobias Krantz, lagt fram propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Arbetet med att ta fram den propositionen skedde på slutet internt i utbildningsdepartementet, som hade förkastat förslag som då ansågs ha hyfsat bred förankring i sektorn. Propositionens faktiska innehåll väckte frågor och missnöje, i en kommentar i Universitetsläraren menade dåvarande universitetskansler Anders Flodström att departementet har lekt högskoleverk och tagit fram ett amatörmässigt förslag som går emot det förslag som är förankrat hos sektorn, universitetsledningar och studenter. Till följd av konflikten med departementet avgick Flodström, Lars Haikola blev ny universitetskansler och systemet infördes Mer eller mindre lågintensiva strider har pågått sedan dess, där dock alla, oavsett åsikter om systemet, varit överens om att den politiska detaljstyrningen blev för stor, den alltför departementsnära utformningen av systemet tillhörde också det som ENQA i ett tidigt skede riktade skarp kritik emot. Efter turbulensen kring beslut och införande kan sektorn sägas ha präglats av viss krigströtthet samt den professionella nödvändigheten att gilla läget, oavsett kritik var systemet det man hade att förhålla sig till och arbeta med. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, tillsatte tidigt en arbetsgrupp med sikte på att ta fram en annan typ av kvalitetssystem, där Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet, 2012 i en intervju i Universitetsläraren markerade att man inte vill fastna i klagomål över det som varit, utan se framåt kom så SUHF med en rapport där huvudbudskapet var att lärosäten själva borde få överta utformning och granskning av de egna utbildningarna och att UKÄ:s roll skulle bli att granska lärosätenas granskningar. Att samtliga rektorer samt studenterna var eniga om detta manifesterades alltså i april i år i en debattartikel som publicerades några dagar efter att utbildningsdepartementet tillkännagivit Harriet Wallberg Henrikssons uppdrag. Samtidigt har UKÄ en pågående revidering av utvärderingssystemet, detta inte som svar på kritiken, utan i enlighet med vad som gäller enligt den proposition som riksdagen beslutade om. En tolkning skulle kunna vara att det nu föreligger tre parallella men delvis skilda spår gällande utvärderingssystemet, UKÄ:s revidering, SUHF:s linje samt utbildningsdepartementets särskilda utredning. Anders Söderholm, från 2014 ordförande i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, väljer dock att se tillsättandet av en särskild utredare som en öppning för fortsatt samverkan och möjligheter till förändringar av kvalitetssystemet i SUHF:s riktning. Att rektorerna är eniga om att lärosätena ska ta ansvar för kvalitetsgranskningen gör att vi ser stora möjligheter till en mycket fruktbar dialog i det fortsatta arbetet. Lars Haikola, som avgår som universitetskansler i juni, ser positivt på utbildningsdepartementets tillsättande av Harriet Wallberg Henriksson som särskild utredare. För att integrera UKÄ:s pågående arbete och SUHF:s förslag är det en genial lösning att detta görs av någon som är förankrad i sektorn och som ändå kommer utifrån, i bemärkelsen inte har varit involverad i några stridigheter. SULF uttrycker förhoppningar om att kvalitetsutvärderingssystemet förändras i den riktning som SFS och SUHF vill se: I praktiken innebär förslaget att våra medlemmar ges i uppdrag att kvalitetssäkra sitt eget arbete, vilket i grunden är självklart. All vetenskaplig verksamhet bygger ju på att det är det vetenskapliga samhället som tar det ansvaret, säger SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping. Dessutom innebär det att ansvaret hamnar hos dem som inte bara utför arbetet, utan som också är de som har uppdraget att utveckla. Naturligtvis måste det också finnas någon form av kontrollinstans, men det är en helt annan roll. l 10 Universitetsläraren 6/2014

SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014. /Sveriges universitetslärarförbund

SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014. /Sveriges universitetslärarförbund SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SIFFRORNA SOM SAKNAS SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utgångspunkterna ska vara följande: Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Hur fångar man kvalitet i högre utbildning?

Hur fångar man kvalitet i högre utbildning? Sveriges universitets- och högskoleförbund Hur fångar man kvalitet i högre utbildning? Fredrik Andersson Biträdande generalsekreterare Vad är SUHF? Samarbets- och lobbyorgan för Sveriges 40 (snart 39)

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed,

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, 2017-03-22 UU är ett brett universitet Stora skillnader mellan verksamheter (små ämnen utan externmedel, stora

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna

Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 2014-10-03 Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna i ett nationellt kvalitetssystem Bakgrund SUHF:s ställningstagande SUHF:s förbundsförsamling

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Utredningen om trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare (U2015:05)

Utredningen om trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare (U2015:05) Utredningen om trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare (U2015:05) - Ann Fust Sekretariat: Bente Björk och Magnus Ödman Uppdraget Syftet är att säkra återväxten av framstående unga

Läs mer

Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige. Guy Madison

Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige. Guy Madison Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige Guy Madison 2 3 Academic Rights Watch JO-anmäler Högskolan Dalarna: professors rättssäkerhet satt ur spel Vid Högskolan Dalarna får

Läs mer

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare EFFEKTIVITETSANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 214-4-15/ Nr 3 Analysavdelningen Handläggare Ingrid Pettersson 8-563 87 62 Ingrid.pettersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Hur UKÄ organiserar metodarbetet. internt och externt

Hur UKÄ organiserar metodarbetet. internt och externt Hur UKÄ organiserar metodarbetet internt och externt Regeringskansliets PM Samlat system med fyra huvudkomponenter: Examenstillståndsprövningar Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem Utbildningsutvärderingar

Läs mer

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå)

Minnesanteckningar. Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) NOJS(Network of Junior Scientists) Minnesanteckningar 19 juni 2006 Närvarande: Håkan Toresson (Lund) Monika Vestling (Umeå) Karin Brännvall (U-A) Åsa Fex-Svenningsen (U-A) Anna Vallstedt (U-A) Anna Fahlgren

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

Myter och sanningar om studieavgifter

Myter och sanningar om studieavgifter Myter och sanningar om studieavgifter Men alla andra tar ju ut avgifter! Nä, alla andra tar inte ut avgifter även om majoriteten gör det. Att många andra gör det är heller inget argument för att införa

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Högskolorna och utvärderingsraseriet. Karin Röding Rektor MDH 9 oktober 2015

Högskolorna och utvärderingsraseriet. Karin Röding Rektor MDH 9 oktober 2015 Högskolorna och utvärderingsraseriet Karin Röding Rektor MDH 9 oktober 2015 Disposition Utbildningsutvärdering en tillbakablick och lagda förslag Forskarutbildning och utvärdering Forskningsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Fokus på kvalitet i den akademiska utbildningen Kvalitet är ett svårfångat begrepp. Jusek har definierat vad vi anser vara de fem viktigaste kvalitetsaspekterna

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 STOR BRIST PÅ HÖGSKOLEUTBILDADE YRKESGRUPPER ANTAL LEDIGA JOBB I EKONOMIN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Dir. 2010:8 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar

Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden 2015-03-03 SLU ua 2015.1.1.1-1090 Strategisk satsning på meriteringsanställningar Fakultetsnämnden uppdrog 2014-12-10 till prodekanus Pär Forslund och forskningssekreteraren

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer