Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29"

Transkript

1 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid Visstidsanställningar jan björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 hållbar utveckling skilda förutsättningar för lärosätena sid 18 forskningsfinansiering så drabbas forskare av bristen på pengar sid 22

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Att vara skeptisk Telefon: växel. e-postadress: Hemsida: Redaktion: Anders Jinneklint chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Josefina Åsén, Lena Löwenmark-André, Anders Jinneklint Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , Produktannonser: Kompetenstillväxt Sverige AB, Anna Kreissl, tel , Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Ett av syftena med akademisk utbildning är att göra studenterna till skeptiska akademiker. Att vara lite konservativa i den meningen att de inte snabbt och lättvindigt tar till sig allt nytt utan ser till att vara kritiskt granskande och väga argumenten noga, för och emot. Detta är också det synsätt och den kultur som normalt präglar vetenskapen, en gradvis utveckling av kunskap där olika teorier stödda av empiri bryts mot varandra, med ett successivt lagrande av data och argument innan ett paradigmskifte tillåts bryta fram. Eftersom de flesta som arbetar inom universitets- och högskolesektorn är fostrade att tänka så att vara skeptiska akademiker ja, då kan man förstå att UH-sektorn inte är något lättskött pastorat, inte för dem som utses att vara akademiska ledare och inte för våra folkvalda politiker. Utmaningen med att vara akademisk ledare har ibland liknats vid att valla katter. Katter som är självständiga och gärna går sin egen väg, det är bra, så ska det vara. Arbetsuppgiften för universitetslärare och forskare är att tänka självständigt, komma med originella lösningar på svåra problem, att inte falla undan för tillfälliga nycker utan grunda vårt arbete på vetenskapen och den beprövade erfarenheten. Hur går det då för våra rikspolitiker att leda vår sektor? Inte så bra, och det är bra, det ska inte vara lätt. Forskning och utbildning ska inte vara ett slagfält för ogenomtänkta opportunistiska idéer eller politiskt maktspel. Samtidigt har politiken ett rättmätigt intresse av att styra sektorn. Det är en skattefinansierad verksamhet som ska gagna samhället. Styrningen måste dock vara långsiktig, på övergripande nivå och föregås av ett stort mått av ömsesidig dialog med representanter för alla i UH-sektorn. Styrningen får inte ske genom diktat och blixtar från klar himmel, utan ska vara ett resultat av att argument brutits mot varandra under en längre tid där såväl studenter, personal som lärosätesledningar givits reella möjligheter att komma till tals, men kanske är detta alldeles för olikt vad politiken är van och villig att använda som styrmodell. Men det är också orsaken till att den sittande regeringen på senare tid tvingats eller frivilligt valt att backa i en rad högskolepolitiska frågor såsom högskolestiftelser, kvalitetsutvärderingar och rätt till prövning i samband med meriteringstjänster. På Sacos utbildningskonferens i början av april tillstod utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé i en paneldebatt att förslaget om högskolestiftelser inte hade varit bra. För en kort tid sedan desarmerade regeringen inför valet frågan om Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar genom att tillsätta en utredning. Häromveckan sa utbildningsministern i en interpellationsdebatt att man nu ändrat sig och avser att i högskoleförordningen införa rätten till prövning för tillsvidareanställning i samband med avslutandet av meriteringstjänster. Det hade varit mycket bättre för alla inblandade om regeringen innan reformförslag presenterats och innan de i vissa fall genomförts hade haft en bättre dialog med oss i UH-sektorn. Högskolepolitiken har alltmer börjat likna övrig utbildningspolitik, för mycket detaljstyrning och för mycket av fort men fel. mats ericson ordförande för sulf 2 Universitetsläraren 6/2014

3 innehåll 6:2014 utbildningsministern lovar: 4 Rätt till prövning för tillsvidareanställning 5 En röst i Eu-valet kan motverka intolerans stockholms universitet: 6 Åtgärdspaket ska minska tidsbegränsade anställningar Foto: istock Foto: sören viktorsson 7 bth krympte kraftigt efter minskade anslag 8 Rektorsansökningar kan hemligstämplas 10 Eniga rektorer ger hopp om förändrat kvalitetssystem 12 försäkringskassan söker ökat stöd i forskning finland: 13 Kontroversiella prepkurser banar väg till universitetet 16 sulf tar sikte på framtiden 18 hållbar utveckling kräver ständigt nytänkande 20 svenska forskare bidrar till fn:s utvecklingsmål 21 informationsutbyte ger nya forskningsfält 22 bristande finansiering missgynnar svensk forskning 24 Kommunen vill skapa nya vägar för landsorten 26 svensklärare i Europas sista diktatur 30 DEbAtt Lyssna utan att höra 31 politiskt sakkunniga eller nyttiga idioter? Foto: påhl ruin på gång sulf kalendarium 38 sulf informerar Visstidsanställningar Jan Björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor Sundgren bytte Sverige mot Vitryssland sid Hållbar utveckling Skilda förutsättningar för lärosätena sid 18 Forskningsfinansiering Så drabbas forskare av bristen på pengar sid 22 på omslaget: Viktor sundgren, universitets lektor i svenska, framför kulturpalatset på oktobertorget i minsk, Vitryssland. universitetsläraren nr 7/2014 har manus- och annonsstopp 23 maj Foto: istock Universitetsläraren 6/2014 3

4 Utbildningsministern lovar: Rätt till prövning för tillsvidareanställning SULF:s problembeskrivning om lärosätenas stora andel tidsbegränsade anställningar har slagit igenom. Nu har utbildningsminister Jan Björklund lovat att biträdande lektorer ska få rätt att prövas för tillsvidareanställning. Vårt påverkansarbete har gett det här resultatet, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa. text: Per-Olof Eliasson Den 28 april gjorde utbildningsminister Jan Björklund i SR Ekot ett utspel om de osäkra anställningsvillkoren i akademin och att regeringen vill ge forskare möjlighet att få fasta jobb snabbare efter doktorsexamen. Möjligen ville Jan Björklund därigenom föregripa interpellationsdebatten i riksdagen samma dag. Socialdemokraten Thomas Strand hade ställt en interpellation till Jan Björklund om tidsbegränsade anställningar vid lärosätena. Interpellationen mynnade ut i frågan: Är utbildningsministern beredd att göra om regleringen av meriteringsanställningar och ge rätt till prövning för tillsvidareanställning? I interpellationsdebatten höll Jan Björklund med Thomas Strand om vikten av goda villkor för forskare och tillade att regeringen noga följer utvecklingen i frågan och kommer att göra en översyn som innefattar kartläggning och analys av meriteringsanställningar. Meriteringsanställningarna ska inte följas av ytterligare tidsbegränsade anställningar utan efter meriteringsanställningen ska följa en prövning av förutsättningarna för en tillsvidareanställning, sade Jan Björklund. foto: håkan lindgren Vi ska fortsätta hänga som en terrier i hälsenan på både politiker och lärosäten tills problemet är löst. Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare Thomas Strand argumenterade mot den stora andelen visstidsanställda vid lärosätena med siffror hämtade från SULF och krävde att få klart besked om regeringen vill riva upp och göra om den reglering av meriteringsanställningar som gjordes 2012 och som öppnar för att man kan stapla visstidsanställningar upp till 16 år. Jan Björklund återkom och preciserade att högskoleförordningen kommer att ändras; först ska man disputera, sedan ska man ha en postdok och därefter en meriteringsanställning, men sedan ska man ha rätt till prövning för tillsvidareanställning. Den författningsmässiga regleringen av meriteringsanställningar behöver med största sannolikhet kompletteras. Det kommer att leda till en författningsmässig förändring, men först måste vi analysera exakt hur den kommer att se ut. Jag uppfattar att jag och Thomas Strand är eniga, sade Jan Björklund. Han avslutade: Vi i regeringen har redovisat vår position och SULF är väldigt nöjda. Karin Åmossa kommenterar det genomslag SULF:s problemformulering fått. Det ligger en gedigen undersökning bakom. Nu när vi har visat den här statistiken svart på vitt är det väldigt svårt att säga att den höga andelen visstider inte är ett problem. SULF har sedan högskoleförordningen ändrades verkat för att meriteringsanställningar ska följas av rätt till prövning. Det har inte gått att lösa genom kollektivavtal och att regeringen nu lovar att ändra i förordningen är ett väldigt viktigt steg i rätt riktning. Men Karin Åmossa påpekar att det är alldeles för få personer i meriteringssystemet. I hela landet fanns det 2013 bara drygt 300 biträdande lektorer, vilket tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig är en minskning jämfört med Hela problematiken med övriga visstider kvarstår eftersom de meriteringsanställda är så få. Om lärosätena fortsätter att missbruka visstidsanställningar måste man reglera så att de inte kan missbrukas. SULF kommer att fortsätta att publicera statistik tills detta löser sig, säger Karin Åmossa, och avslutar: Vi ska fortsätta hänga som en terrier i hälsenan på politiker och lärosäten tills problemet är löst. l 4 Universitetsläraren 6/2014

5 En röst i EU-valet kan motverka intolerans Söndag 25 maj är det val till EU-parlamentet. En stor anledning att gå till vallokalen är att motverka främlingsfientliga krafter. Det anser Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia, som även ska leda SULF:s seminarium Akademins ansvar för att motverka antidemokratiska rörelser i Almedalen i juli. text: anders jinneklint Varför är det viktigt att rösta i EU-valet? Utöver det självklara, att alla bör rösta för att utnyttja sin demokratiska rättighet samt att vi i vår vardag påverkas allt mer av beslut som fattas av EU, så kan vi tydligt se att främlingsfientlighet och intolerans ökar i Europa. Alla som vill motverka detta måste utnyttja rätten att rösta den 25 maj för att vara med och stävja dessa krafter. Eskil Franck, Forum för levande historia. Hur då? Genom att rösta på partier och personer som står för goda krafter i samhället. Känner man sig tveksam inför att rösta bör man överväga att personkryssa. Att kryssa för en viss kandidat är kanske ännu viktigare i det här valet än i nationella val. Genom att göra det kan man ge sin röst åt en person som kan foto: martin adolfsson föra fram positiva krafter i Europa och stå upp mot den framväxande främlingsfientligheten. Vad kommer seminariet i Almedalen den 1 juli att handla om? Jag hoppas att det kommer att mynna ut i konkreta råd om hur akademin kan bidra till att minska främlingsfientlighet och intolerans genom forskning och utbildning. Det finns ibland en ovilja bland akademins företrädare att ta ställning i övergripande politiska frågor, men i själva verket är detta ett grundläggande demokratiskt uppdrag. Vilka konkreta resultat är det du hoppas på? Det är svårt att sia om i förväg, men jag tror mycket på de tre seminariedeltagarna Daniel Poohl (vd på stiftelsen Expo samt chefredaktör på tidskriften Expo), Edda Manga (filosofie doktor i idéhistoria vid Göteborgs universitet, föreläsare och debattör) och Paulina de los Reyes (professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet). l VR stöder kvinnlig topprekrytering statsvetaren Ellen Lust blir första kvinnliga forskare att rekryteras inom ramen för Vetenskapsrådets regeringsuppdrag att utlysa medel för att knyta internationella toppforskare till svenska universitet. Göteborgs universitet har sökt och tilldelas 131 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för en period på tio år för rekryteringen av Ellen Lust. Samtidigt bidrar Göteborgs universitet med 97 miljoner kronor. Som Universitetsläraren skrev om i nr 4/2014 var dittills samtliga sex rekryterade forskare inom regeringsuppdraget män, vilket kritiserades av Kerstin Alnebratt vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Ellen Lust är idag verksam vid Yaleuniversitetet i USA där hon forskar kring politisk styrning och politiskt deltagande i Mellanöstern och Nordafrika. Rekryteringen kommer markant att stärka Göteborgs universitet och den svenska forskningen om Mellanöstern och Nordafrikaregionen, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet. l Marta Kuzma ny rektor för Kungl. Konsthögskolan Regeringen har anställt professor Marta Kuzma som rektor vid Kungl. Konsthögskolan. Marta Kuzma är amerikansk medborgare och kommer närmast från en tjänst som director för Office for Contemporary Art Norway i Oslo. Hon är också Marta Kuzma. bland annat verksam som professor i konstteori vid Instituto Universitario di Architettura i Venedig. Marta Kuzma anställs från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni l är Sveriges lantbruksuniversitets placering på årets upplaga av rankningen 100 under 50 som görs årligen av Times Higher Education. SLU är därmed det högst placerade svenska läro sätet på listan som rankar världens bästa universitet, yngre än 50 år. Övriga svenska lärosäten på topp 100-listan är Umeå universitet på plats 39 och Linköpings universitet som placerar sig som nummer 46. Precis som förra året toppas rankningen av sydkoreanska Pohang University of Science and Technology. l Trollhättan årets studentstad Trollhättan har utsetts till årets studentstad 2014/2015 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. I Trollhättan finns en lång tradition av inkludering där alla studenter värnas om, enligt juryns motivering. l foto: karin alfredsson Universitetsläraren 6/2014 5

6 Stockholms universitet: Åtgärdspaket ska minska tidsbegränsade anställningar En utredning vid Stockholms universitet visar hur visstidsanställningarna skiftar mellan olika fakulteter och institutioner. Nu planerar universitetsledningen ett åtgärdspaket för att minska andelen tidsbegränsade anställningar. Text: per-olof Eliasson foto: eva dalin Efter SULF:s rapport om den höga andelen visstidsanställda vid svenska lärosäten har Stockholms universitet gjort en egen utredning av hur det ser ut på lärosätet. Utredningen visar att en stor del av de tidsbegränsade anställningarna grundar sig i beviljade externa forskningsmedel. Men det är stora skillnader mellan hur visstidsanställningarna fungerar vid olika fakulteter och institutioner. Bland annat ger externa forskningsmedel vid naturvetenskaplig fakultet som regel upphov till tidsbegränsade anställningar för forskare. På hum-samområdet är det oftast tillsvidareanställda lärare som är tjänstlediga för att de fått externa anslag och som ersätts av vikarierande lärare. Rapporten har nu varit ute på remiss i organisationen. Utredningen ger oss en klar bild av vad som döljer sig bakom siffrorna om den höga andelen visstidsanställningar, som vi nästan hade svårt att begripa själva, säger rektor Astrid Söderbergh Widding. Hon konstaterar att en del av visstidsanställningarna inte är ett problem, som doktorander och meriteringsanställningar. När det gäller återanställda pensionerade professorer har hon redan beslutat om en mycket mer restriktiv policy, att inte återanställa på anslagsmedel om det inte finns alldeles särskilda skäl. De kategorier där det finns problem är visstidsanställda lärare och forskare. Jag tycker att det är oundvikligt att man måste ha en viss andel vikarier, men det är illa när man sätter i system att inte tillsvidareanställa. Universitetsledningen ska nu komma med ett paket med åtgärder. Rapporten visar att många institutioner anställer forskare på upprepade kortare tidsbegränsade anställningar även när de har extern finansiering på över två år. Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet. Där ska vi ha en skarp regel att man inte gör så. Personer som fått forskningsmedel över två år ska tillsvidareanställas rakt av, det är en solklar sak. Det är ett missbruk när man inte gjort det. Sedan ska man räkna med att om forskarna inte får fortsatt forskningsmedel kommer de att sägas upp. På lärarsidan är problembilden en annan. Det finns institutioner där det konstant råder brist på lärare. Oftast har man varit för försiktig och rekryterat för få personer. En annan solklar sak är att man bör stävja att man anställer vikarierande lärare på pyttesmå tidsslottar, så att de får rejälare anställningar. Astrid Söderbergh Widding menar att det krävs två saker för att få ned andelen tidsbegränsat anställda. Det ena är den överdrivna försiktigheten att anställa som jag tror finns det krävs en mentalitetsförändring att våga tänka på ett annat sätt. Det andra är själva rekryteringsprocesserna. De behöver ses över, nu tar de sådan tid att man kanske inte ens anser det mödan värt. De processerna måste förbättras så att vi får större benägenhet att tillsvidareanställa. Ett generellt problem för svenska lärosäten är karriärtjänster. Vi har vid Stockholms universitet infört tenure track-anställningar. Nu gäller det att få dem att genomföras fullt ut ute i systemet. Den aktuella rapporten ger en ögonblicksbild av hur det ser ut vid Stockholms universitet och belyser inte problemet med upprepade visstidsanställningar efter varandra. Däremot visar rapporten att det finns en inkonsekvens i hur vikariat och allmän visstidsanställning anges som skäl för anställning. En uppföljning av rapporten får bli att prata med de institutioner som har väldigt hög andel visstidsanställda. Man kan ju komma åt enskilda problem, men generellt måste vi avhjälpa dem genom en ordentlig rekryteringspolitik som går ut på att rekrytera folk på ett sunt sätt med tillgång till befordran, säger Astrid Söderbergh Widding. l 6 Universitetsläraren 6/2014

7 BTH krympte kraftigt efter minskade anslag Antalet helårstudenter vid Blekinge tekniska högskola har blivit 30 procent färre på två år. Det beror på att regeringen kraftigt minskar vårt anslag, säger rektor Anders Hederstierna. Hittills har ett 50-tal personer varslats eller sagts upp. text: Per-Olof Eliasson Från 2011 till 2012 sjönk antalet anslagsfinansierade helårstudenter vid BTH med 15 procent och från 2012 till 2013 med 19 procent. Sammanlagt en minskning med 30 procent på två år, från till helårstudenter. Det finns en enda förklaring till att vi har minskat så kraftigt. Regeringen har i budgetpropositionerna de två senaste åren beräknat kraftigt minskade anslag till oss från och med 2016 och ytterligare minskning 2017, säger BTH:s rektor Anders Hederstierna. För att ha kontroll på ekonomin har högskolan redan börjat skära ned. Det tar tid att banta, vi har ju till exempel många studenter som är inne på långa program som de måste få fullfölja. Därför började vi redan 2013 en anpassning till de nivåer vi ska ned till från och med Högskolan har dragit ned på antalet program och har ställt in i princip alla fristående kurser, från cirka 150 till nio. Vi har medvetet tagit in färre studenter. Effekten av det har blivit att vi har ett mycket högt söktryck, 1,7 förstahands sökande till varje plats. Vi ligger i topp fyra i Sverige på söktryck. Problemet är alltså inte att vi har ont om studenter just nu. Innan studieavgifter infördes hade BTH många studenter från tredje land. De har långsamt försvunnit. Men vi har kompenserat med andra studenter, både svenska och europeiska, så att det blivit färre betalstudenter påverkar inte den här neddragningen. Antalet studenter vid BTH ligger nu något högre än den nivå lärosätet ska vara nere på Anders Hederstierna påpekar att det är dyrt att skära ned. Vi har en stressad ekonomi med ett foto: rasmus lind Anders Hederstierna, rektor, BTH. litet myndighetskapital så vi har inte så mycket pengar i reserv, det kostar alltid att säga upp personal. Planen är att göra ett litet överskott 2014 och 2015 och sedan ta ett litet underskott 2016 för att från och med 2017 vara i ekonomisk balans. Lärosätet har kunnat plocka ut ersättning som det inte kunnat utnyttja förut. Vi har klarat nedskärningen ekonomiskt eftersom vi har haft hög överproduktion tidigare och sparat helårsprestationer som vi använt nu när vi dragit ned. Nedskärningarna har lett till uppsägningar. Vi varslade 30 personer i februari, och har redan tidigare sagt upp både lärare och administrativ personal, mellan tummen och pekfingret cirka 20 personer. Inte heller i framtiden verkar lärosätet kunna räkna med högre anslag. Vi fick väldigt liten utdelning av regeringens nya utbildningsplatser, bara tio platser för specialist sjuksköt erskor. Vi har ju ingen lärarutbildning, men vi hade gärna sett en satsning även på ingenjörer. Anders Hederstierna anser att BTH:s siffror pekar åt rätt håll. Vi har ordning och reda på ekonomin. Vi har en plan för hur vi ska fortsätta för att klara bantningen. Men omställningsarbetet är komplicerat och tufft eftersom det är stora trögheter i ett lärosäte, säger han. l foto: andreas johansson Högskolan Väst. Högskolan Väst minskar utbudet Det är inte bara BTH som drabbas av minskade anslag. Högskolan Väst avi serade i april att antalet helårsstudenter behöver minskas med en femtedel, från till Detta sedan regeringen i budgetpropositionen presenterat en minskning av Högskolan Västs grundutbildningsanslag med 55 miljoner kronor fram till Högskolans sparprogram berör samtliga institutioner men ska inte påverka de nuvarande studenterna. Prorektor Jan Theliander uttalar sig dock relativt optimistiskt i ett pressmeddelande: Vi befinner oss i ett förhållandevis bra läge eftersom vi dels har sparade anslag, dels möjlighet att använda en del av myndighetskapitalet för att dämpa nedtrappningen samt för strategiska satsningar framåt. Detta ger oss möjlighet att gasa och bromsa samtidigt, säger han. l Lärarförbundet överväger avdelning för högskolan Lärarförbundet ska utreda förutsättningarna för att starta en riksavdelning för lärarna på högskolan. Det skriver Lärarnas tidning. Vi tror att en riksavdelning vore ett steg i rätt riktning. Det skulle skapa en tydlighet i Lärarförbundet för högskolans lärare, säger Thorbjörn Johansson, ordförande i Skolformsnämnd Högskola på Lärarförbundet. Lärarförbundet har knappt medlemmar inom högskolan. l Universitetsläraren 6/2014 7

8 Rektorsansökningar kan hemligstämplas Hemligstämplade ansökningar när universitet och högskolor får ny rektor. Avgångsvederlag när rektorerna slutar. Det förväntas bli resultatet av att rektorerna ska jämställas med andra statliga myndighetschefer. text: marielouise samuelsson Foto: istock Hittills har rektorerna varit undantag i den sekretessregel som trädde i kraft 2010 och som innebar att det inte längre var offentligt vilka som söker jobb som myndighetschef hade den nytillträdda alliansregeringen infört öppna utnämningsprocesser, en markerad ideologisk protest mot socialdemokratisk utnämningspolitik i allmänhet och mot tidigare stats minister Göran Persson i synnerhet. Den proklamerade nya öppenheten visade sig dock bli problematisk att hantera i praktiken. Bland annat då de som söker ofta innehar andra centrala positioner och tvekar att avslöja att de vill lämna sitt nuvarande arbete samt riskera att skylta med att de inte får jobbet de sökt. Men då rekryteringen av rektorer är en särskild process där lärosätets styrelse, enligt högskoleförordningen, är skyldig att inhämta synpunkter från lärare, övriga anställda och studenter, berördes dessa tillsättningar inte av de förändringar som gjordes Ansökningarna har fortsatt att vara offentliga, så att det, exempelvis, från början är fritt fram att ta del av vilka som vill bli ny rektor för Lunds universitet. Nu kan det alltså bli ändring på det, då regeringen aviserar nära förestående förändringar i enlighet med innehållet i betänkandet Myndighetschefers villkor som lades fram 2011, med förslag om att rektorerna inte längre ska utgöra undantag. Dock ska sekretessen upphävas när lärosätesstyrelsen beslutar att höra lärare, övriga anställda och studenter vid lärosätet. Men vilka övriga som sökt skulle, enligt betänkandet, förbli sekretessbelagt. SULF uttrycker förståelse för att sökande till rektorstjänster inte vill offentliggöra sin ansökan, men förut sätter fortsatt öppenhet med flera kandidater. Det akademiska systemet bygger på öppenhet, det kollegiala systemet bygger på att en hörandeförsamling tar ställning till mer än en kandidat, vilket förutsätter öppenhet. Samtidigt är det begripligt att det finns kandidater som inte vill göra sin kandidatur känd förrän de är långt fram i processen, säger Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör. Men i slutprocessen måste fler än en kandidat redovisas och de kandidater som kandiderar öppet måste redovisas från början. Vi har sett exempel där lärosäten för att undgå öppenhet använt konsultfirmor som gjort en första sållning och undanhållit namnen även på sökande som inte har något emot att göra sin kandidatur känd, vilket är oacceptabelt. Konsultfirmor kan ha sin roll i processen bland annat för att göra intervjuer och ta fram information som inte lärosätena når men de ska inte bestämma kring sådant som vilka namn som ska bli offentliga. Ytterligare en förändring rörande rektorernas villkor är att de ska jämställas med andra myndighetschefer vad gäller avgångsvederlag. Att rektorerna också här utgjort undantag beror sannolikt på att rektorer varit tjänstlediga från anställning vid universitet eller högskola och kunnat återgå till denna efter det tidsbegränsade förordnandet som rektor. I betänkandet Myndighetschefers villkor påpekas att det inte är givet att rektorerna har en tjänst att återgå till samt att de också rekryteras från andra sektorer av arbetsmarknaden och därför bör omfattas av avgångsförmånerna. Myndighetschefsfrågan lyder under socialdepartementet, inom vilket Stefan Attefall som civilminister har politiskt ansvar för statlig förvaltning. Gällande rektorerna krävs ändring i högskoleförordningen och beslut delegeras därför till utbildningsdepartementet. Förändringarna av anställningsvillkor för rektorerna sammanfaller också med den länge aviserade utredningen av det akademiska ledarskapet. l 8 Universitetsläraren 6/2014

9 Stefan Flemström och Martina Slorach LEDNING OCH STYRNING I HÖGSKOLAN KONFERENS 9-10 SEPTEMBER 2014 Hållbara investeringar Uppge kod SULF10 vid anmälan, medlemmar i SULF erhåller 10% rabatt! HUR STYRS FRAMTIDENS FRAMGÅNGSRIKA HÖGSKOLA? Ta del av mängder av intressanta erfarenheter och visioner för framtiden. Från hela landet kommer inspirerande talare som alla har nyckelpositioner i skapandet och ledningen av framtidens högre utbildning. 411 s inb, illustrerad alexander den store paul cartledge Den främst kännaren om den störste erövraren. Vem var Alexander? Det har genom år hundra dena uppstått många berättelser och legender. Engagerat berättar Paul Cartledge hans historia. Vad som är fakta och vad som är myt. Är man det minsta intresserad av en av historiens mest fängslande personer är denna bok ett måste. Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste femton åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad, de metoder som används i praktiken samt presenterar en teoretisk grund för området. Hållbara investeringar är avsedd för kurser med inriktning på finansmarknaden och bolagsstyrning. Vidare passar boken för kurser med en generell inriktning på frågor om hållbarhet och företagens ansvar. sanomautbildning.se Andra böcker av intresse DISKRIMINERING på arbetsplatsen en handbok Publishing in English? Journal articles, dissertations, conference papers, grant applications, book proposals Same-day estimate with sample revision gratis. Most manuscripts returned in two days. Specializing in clinical sciences, social medicine, humanities, arts, business, and engineering. Substantive copy editing for clarity, word usage, idiomatic expressions, syntax, logical flow, tone, style, journal format, as well as grammar and punctuation. References from Karolinska, Sahlgrenska, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Borås, Luleå. All deadlines met. Serving over 300 Swedish Academics since 1998 Teddy Primack Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt Extern redovisning Diskriminering Att läsa och förstå bokslut tel Universitetsläraren 6/2014 9

10 Eniga rektorer ger hopp om förändrat kvalitetssystem Utbildningsdepartementet fick bråttom med att tillkännage tillsättandet av en särskild utredare av de grundläggande principerna i ett kvalitetssäkringssystem. Översynen blir ett departements internt arbete, några traditionella direktiv kommer inte att offentliggöras. text: marielouise samuelsson Brådskan handlade om att hinna före den debattartikel som offentliggjorde att samtliga rektorer samt Sveriges förenade studentkårer, SFS, hade enats om att läro sätena själva ska få rätten att svara för utbildningsgranskningar, vilket helt eller delvis skulle ersätta Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar. Pressmeddelandet som presenterade Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg Henriksson som särskild utredare åtföljdes alltså inte av några direktiv, vilket i sektorn först tolkades som att dessa ännu inte var färdig formulerade. Men man kommer att få nöja sig med vad som framgick av pressmeddelandet, som också var ovanligt utförligt (se faktaruta). Fenomenet departementsinterna utredningar riskerar dock att påminna om tidigare turer kring vad man kan samman fatta som kvalitetsfrågan, länge en av sektorns mest konfliktladdade. Det nuvarande kvalitetssystemet infördes 2011 efter att dåvarande ansvarig minister, Tobias Krantz, lagt fram propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Arbetet med att ta fram den propositionen skedde på slutet internt i utbildningsdepartementet, som hade förkastat förslag som då ansågs ha hyfsat bred förankring i sektorn. Propositionens faktiska innehåll väckte frågor och missnöje, i en kommentar i Universitetsläraren menade dåvarande universitetskansler Anders Flodström att departementet har lekt högskoleverk och tagit fram ett amatörmässigt förslag som går emot det förslag som är förankrat hos sektorn, universitetsledningar och studenter. Till följd av konflikten med departementet avgick Flodström, Lars Haikola blev ny universitetskansler och systemet infördes Mer eller mindre lågintensiva strider har pågått sedan dess, där dock alla, oavsett åsikter om systemet, varit överens om att den politiska detaljstyrningen blev för stor, den alltför departementsnära utformningen av systemet tillhörde också det som ENQA i ett tidigt skede riktade skarp kritik emot. Efter turbulensen kring beslut och införande kan sektorn sägas ha präglats av viss krigströtthet samt den professionella nödvändigheten att gilla läget, oavsett kritik var systemet det man hade att förhålla sig till och arbeta med. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, tillsatte tidigt en arbetsgrupp med sikte på att ta fram en annan typ av kvalitetssystem, där Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet, 2012 i en intervju i Universitetsläraren markerade att man inte vill fastna i klagomål över det som varit, utan se framåt kom så SUHF med en rapport där huvudbudskapet var att lärosäten själva borde få överta utformning och granskning av de egna utbildningarna och att UKÄ:s roll skulle bli att granska lärosätenas granskningar. Att samtliga rektorer samt studenterna var eniga om detta manifesterades alltså i april i år i en debattartikel som publicerades några dagar efter att utbildningsdepartementet tillkännagivit Harriet Wallberg Henrikssons uppdrag. Samtidigt har UKÄ en pågående revidering av utvärderingssystemet, detta inte som svar på kritiken, utan i enlighet med vad som gäller enligt den proposition som riksdagen beslutade om. En tolkning skulle kunna vara att det nu föreligger tre parallella men delvis skilda spår gällande utvärderingssystemet, UKÄ:s revidering, SUHF:s linje samt utbildningsdepartementets särskilda utredning. Anders Söderholm, från 2014 ordförande i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, väljer dock att se tillsättandet av en särskild utredare som en öppning för fortsatt samverkan och möjligheter till förändringar av kvalitetssystemet i SUHF:s riktning. Att rektorerna är eniga om att lärosätena ska ta ansvar för kvalitetsgranskningen gör att vi ser stora möjligheter till en mycket fruktbar dialog i det fortsatta arbetet. Lars Haikola, som avgår som universitetskansler i juni, ser positivt på utbildningsdepartementets tillsättande av Harriet Wallberg Henriksson som särskild utredare. För att integrera UKÄ:s pågående arbete och SUHF:s förslag är det en genial lösning att detta görs av någon som är förankrad i sektorn och som ändå kommer utifrån, i bemärkelsen inte har varit involverad i några stridigheter. SULF uttrycker förhoppningar om att kvalitetsutvärderingssystemet förändras i den riktning som SFS och SUHF vill se: I praktiken innebär förslaget att våra medlemmar ges i uppdrag att kvalitetssäkra sitt eget arbete, vilket i grunden är självklart. All vetenskaplig verksamhet bygger ju på att det är det vetenskapliga samhället som tar det ansvaret, säger SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping. Dessutom innebär det att ansvaret hamnar hos dem som inte bara utför arbetet, utan som också är de som har uppdraget att utveckla. Naturligtvis måste det också finnas någon form av kontrollinstans, men det är en helt annan roll. l 10 Universitetsläraren 6/2014

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

12,8 miljarder till forskning oanvända

12,8 miljarder till forskning oanvända Svenska Dagbladet, 10 februari 2011 12,8 miljarder till forskning oanvända Hela 12 miljarder kronor i forskningsmedel ligger på hög på landets universitet. Nu slår Riksrevisionen larm om den kraftiga ökningen

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus Luckor i lagen Examensbevis i fokus En granskning av 23 lärosäten utförd våren 2011 SFQ och författarna bakom denna granskning. Sveriges Förenade HBTQ-studenter är riksförbundet för homosexuella, bisexuella,

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

www.codex.fi/prepkurs prepkurs@codex.fi 050 4015116

www.codex.fi/prepkurs prepkurs@codex.fi 050 4015116 Vill du bli jurist? Juristklubben Codex r.f. Lönnrotsgatan 30 C 00180 Helsingfors www.codex.fi/prepkurs prepkurs@codex.fi 050 4015116 CODEX PREPKURS 2015 Bästa inträdessökande, Är du intresserad av att

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer

Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa

Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa ALMEDALEN 2013 Herregud! Det verkar som om det värsta som kan hända ett lärosäte är att man råkar tillsvidareanställa någon... - Om tidsbegränsade anställningar och kvalitet i akademin SULF:s rapport Almedalen

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer