60+ EN HANDBOK. För kvinnor och män TIPS OM KLÄDER HYVÄN VANHENEMISEN TUKISÄÄTIÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "60+ EN HANDBOK. För kvinnor och män TIPS OM KLÄDER HYVÄN VANHENEMISEN TUKISÄÄTIÖ"

Transkript

1 60+ EN HANDBOK TIPS OM KLÄDER För kvinnor och män HYVÄN VANHENEMISEN TUKISÄÄTIÖ

2 60+ Tips om kläder EN HANDBOK FÖR KVINNOR OCH MÄN UTGIVARE Hyvän vanhenemisen tukisäätiö REDIGERING Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / ISAK, Itsenäisen suoriutumisen innovaatiokeskus / Sauma60+ - Samsöm60+ -hanke / Soili Kurikka-Mononen TEXT Mielimedia / Riitta Nyberg LAYOUT, PLANERING OCH BRYTNING PKAMK / Elina Kaltiainen och Hanna Tyrväinen TECKNINGAR PKAMK / Elina Kaltiainen och Hanna Tyrväinen KOLLEKTIONER PKAMK / klädplaneringsstuderande FOTOGRAFIER Redaktörens eget arkiv och Hanna Tyrväinen TVÄTTMÄRKNING Inspecta ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA Valborg Louhisto TRYCKERI Priimus Paino Oy, Loimaa 2009 UPPLAGA Första upplagan, på svenska 1000 exemplar ISBN Pris 5 Tack till alla, som med iver deltog i projektet, till äldre och gruppledare runt om i landet, professionella inom vårdarbetet, till servicehus, lärare och studerande vid Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Novia samt till projektkoordinator Soili Kurikka-Mononen! Speciellt vill vi tacka penningautomatföreningen RAY, som gjort det möjligt att publicera handboken inom ramen för finansieringen av projektet Sauma60+ - Samsöm60+.

3 TILL LÄSAREN När kraven på kläder blir större När människan blir äldre ställer hon allt större krav på klädseln. Kraven minskar inte som man kunde tro med tanke på det nuvarande utbudet av kläder för äldre, snarare är det så att utbud saknas. Kläderna ska vara lediga, fungera, vara vackra och passa livsstilen. Också förändringar i kroppen ställer krav. Kroppsmåtten och ledernas rörlighet förändras, likaså finmotoriken samt synen och gestaltningsförmågan. För att kraven ska uppfyllas behövs ett välfungerande samarbete med kläddesigner och industri och handel. Inte minst behövs attitydförändringar för att åldrande personer ska beaktas då det gäller utbud och urval av kläder, liksom också vid presentation och betjäning vid försäljning. Man måste lösgöra sig från felaktiga föreställningar och stereotypier om åldrande lyssna på vad de äldre själva önskar! Det är också en samhälleligt viktig fråga som har anknytning till självständigt handlande: Före år 2020 ökar antalet över 65- åringar till 1,2 miljoner. Projektet Samsöm 60+ har fokuserat på att kläderna ska vara vackra och att modellerna ska fungera, på att utveckla deras egenskaper som fungerar som hjälpredskap, och på att de samtidigt ska stödja självständigt handlande. En målsättning har också varit att få i gång interaktionen mellan äldre och planering, utbildning samt tillverkning av kläder. I samband med att denna interaktion skapades, föddes handboken som du har i din hand. I handboken finns kommentarer av över tusen äldre personer, redogörelser för påklädningskurser och innovationsläger samt för resultatet av diskussioner inom olika expertgrupper. Vi hoppas att så många som möjligt bland äldre, närståendevårdare samt planerare och studerande inom klädbranschen vill ta den här handboken till sig. Vi önskar att den ska entusiasmera till att fundera över nya, innovativa klädlösningar. Vi tackar penningautomatföreningen RAY som har gjort det möjligt att publicera handboken inom ramen för finansieringen av projektet Sauma60+ - Samsöm60+. På Sauma60+ - Samsöm60+ -expertgruppens vägnar Veronica Fellman Verksamhetsledare

4 Innehållsförteckning TILL LÄSAREN... 3 TIPS, KRAV OCH KNEP... 4 EN RESA TILL KLÄDERNAS VÄRLD!... 8 NATURLIGT STILIG Ur forskningssynvinkel: Sonja Iltanen-Tähkävuori...9 Skillnaden mellan stil och trend , livsstil och klädsel...11 Figur: Rak...12 Figur: Äppelformad...15 Figur: Päronformad...18 Figur: Triangelformad...21 Figur: Timglasformad...24 Färganalyser...26 Strumpor, skor och accessoarer basplaggs garderob för kvinnor basplaggs garderob för män...30 FÖRNYA OCH FIXA TILL Låt kläder cirkulera...33 Nytt med små knep...35 Design eller resign?...36 LÄR DIG OM MATERIAL, RÅD OM VÅRD Råd om tvätt och vård...37 Material och allergier...40

5 HITTA VÄLSITTANDE MODELLER Var fi nns modeller för äldre? Var fi nns modeller i specialstorlek? TILL HJÄLP VID PÅKLÄDNING Konsulenter i klädaffärer Hjälp i speciella situationer Hjälpmedel Reumatiker Rullstolsbunden person Ensidigt förlamad person Närståendevårdarens minneslista Kläder för den som fl yttar till vårdhem TILLÄGGSUPPGIFTER Ordlista om kläder och klädsel Källor, länkar och tilläggsinformation Klädklubbens anteckningar

6 Tips, krav och knep TIPS Fundera över vad dina kläder berättar om dig? Vad är för ungdomligt, vad för gammalmodigt? Inbjud stil- och färgkonsulter till klädklubben! Var noggrann vid val av kappa! Locka männen med! Egen kroppstyp och ålder Sy om och ge kläder vidare! Diskret grundfärg i garderoben Kom ihåg glasögonen som en del av dina färger Strumpan är viktig! Om du inte stryker, skrynkla! Välj byxorna enligt figuren! Klädklubbens klädfest! Klädklubbens loppis! Akta dig för formaldehydrester! Deodorant-tyg vad då? Bambu utan bekämpningsrester! Be att få plagget hem för provning! Klädbidrag för utgifter som orsakats av skada eller sjukdom! För kortväxta ersätts ortopediska skor! Kombinera klädklubb och webbinformation! Klädklubben informerar! Klädklubben hjälp vid utevistelse! Hjälp vid skötseln av ärenden var smakråd! Dona och greja med barnen! Vi lär oss tillsammans!

7 Varför prackar expediterna alltid på mig det modernaste? Nattlinnet är ett nattplagg! Vackra halsurringningar, tack! Stadigt byggd Två par strumpor inga blåsor! Vad göra med lumpen? Anlita hantverkare! Resårband i midjan skönt! Vi resignerar inte vi formar om! Seniorshop i Sverige varför inte här? Expediter varför springer ni undan? Skofabrikanter hallå flera läster! Mera information åt professionella! Så här kom Lume-kollektionen till Gör upp en klädlista för vårdhemmet! KRAV Öka intrycket av längd! Säkert val för O-kvinnan! Randig blus åt päronet! Byt knapparna! Färga! Korta av eller ta in! Lappa med tygfästa! Fläckborttagning Knappkrok Hjälpkäpp för påklädning av bh Byxklips Höftskydd Stöveldräng Sårvård och specialskor Geldynor i skorna Klä dig varmt vid blåst och snöyra! Knapp kan ersättas med kardborrband! Uttänjare för knapphål och manschetter! Märkning av kläder! KNEP

8 EN RESA TILL KLÄDERNAS VÄRLD! Glädje och idéer från Klädklubben! Om du hade två minuter på dig att från ditt klädskåp välja kläder som du klarar dig med i vilken situation som helst och som ryms i en liten kappsäck, vilka kläderna skulle du ta med? Skulle kappsäcken vara överfull av klädesplagg, det ena viktigare än det andra, eller skulle du endast välja skjortan eller blusen som ligger överst i packen samt underkläder? 8 Meningen med denna handbok är att du ska se över hur du klär dig. Vet du vilken kroppstyp eller fi gur du har lyfter dina kläder fram din kropps bästa sidor? Meningen är också att få klädplanerare, inköpare och klädförsäljare att bättre uppmärksamma den stora årsklassens samt de äldres önskemål och behov. Handboken ger också konkret information om hjälp med påklädning och om hjälpmedel. Vårt viktigaste mål är att inspirera och entusiasmera till att visa hur roligt det är med kläder och med att klä sig! Eftersom delad glädje är dubbel glädje kunde ni tillsammans grunda en Klädklubb, och för det första hitta på ett roligare namn för er klubb. I klädkubben kan man vara smakråd för varandra, låta kläder cirkulera, tillsammans greja nytt av gammalt eller söka efter en klädstil som passar en själv och diskutera färger, eller någonting helt annat. 60+ pekar på åldern, men hänvisar också till mängden kundkommentarer, tips och råd som det vimlar av på sidorna. De har samlats i förteckningen invid. Alltså: Trevlig resa till klädernas värld! P.S. Vi vågar tro att du, efter att ha läst den här handboken, har lättare att plocka fram kläderna som du ska ha med i kappsäcken - till och med på två minuter.

9 UR FORSKNINGENS SYNVINKEL: SONJA ILTANEN-TÄHKÄVUORI Varför möts inte utbud och efterfrågan? Jag har studerat åldrande och kläder inom ramen för två mångåriga projekt. Under arbetets gång har jag ofta stött på påståendet att klädindustrin inte är intresserad av åldrande människor. Mina studier har emellertid visat att det i Finland finns många tillverkare av kläder som vill betjäna medelålders och äldre människor. En del tillverkare producerar kläder för aktiva åldrande människor, en del för personer som bor i en vårdinstitution. Å andra sidan har studierna visat att äldre människor är missnöjda med utbudet av kläder. De är besvikna över att kläder som finns inte ryms på, är obekväma eller ser felaktiga ut i spegeln. Varför möts inte efterfråga och utbud? I planeringen av kläder är det i princip lätt att beakta förändringarna i en åldrande kropp. Det att både planerare och användare förhåller sig i någon mån negativt till åldrande, tycks vara ett större problem. Planeringen försvåras också på grund av att de sätt som anses lämpliga för hur man ska klä sig förändras kontinuerligt. De åldrande konsumenterna tampas med två ytterligheter: de vill inte se för ungdomliga ut i för blottande kläder, men upplever att många kläder som är av lämplig storlek FUNDERA ÖVER VAD DINA KLÄDER BERÄTTAR OM DIG Hur man klär sig är ett socialt spel, säger forskarna. Med sin klädsel kan man kontrollera vad man berättar om sig själv. TIPS 1+ VAD ÄR FÖR UNGDOMLIGT, VAD FÖR ÅLDERDOMLIGT? Enligt forskningen vill äldre personer inte se för ungdomliga ut, men de 2+ upplever att kläder som planerats för äldre är för ålderdomliga. Hur kunde studiecirkeln eller klädklubben ändra på den saken? och sitter bra är alldeles för ålderdomliga. Det som var ett bra val för till exempel sjuttioåringen TIPS för femton år sedan, ser nu ohjälpligt gammalmodigt ut. Planerarna åter tycks här vara på efterkälken, de är rädda för att äldre konsumenter ändå inte skulle köpa moderna kläder. Urvalet av färger och kläder för äldre konsumenter kan till och med snabbt bli mångsidigare, om efterfrågan växer. I planering och vid köp av kläder lönar det sig inte att vara alltför försiktig! 9 NATURLIGT STILIG

10 SKILLNADEN MELLAN STIL OCH TREND TIPS Hur får man bättre stilkänsla? INBJUD STIL- OCH FÄRGKONSULENTER TILL KLÄDKLUBBEN! 3+ Tag reda på stil- och färgkonsulenterna på din hemort och bjud dem till klädklubben. Kom överens till exempel om en gemensam gruppföreläsning och ta reda på priset för en personlig färganalys. Var och en har rätt att strunta i vad modet bestämmer och klä sig enligt sin karaktär och sin personlighet, sade skådespelerskan Lillie Langtry redan i slutet på 1800-talet. Hon klädde sig ofta i en kort, enkel svart klänning. Den lilla svarta blev senare ett begrepp med modedesigner Coco Chanel på 1920-talet. Mode och trender förändras, de återkommer också, vilket märks när man bläddrar i gamla modetidningar. Coco Chanel konstaterade i tiden att modet växlar, men stilen består. Men hur uppnås stilkänsla? 10 NATURLIGT STILIG Stilen kommer från människan själv. Den kan också läras. När man funnit sin stil, kan den piffas upp med moderna accessoarer eller detaljer om man vill. Fastän man aldrig ens funderat över sin stil, har var och en i allmänhet ett plagg i garderoben som man klär på sig när man säkert vill se bra ut. Det lönar sig att fundera över vad det är i det plagget som ökar självförtroendet: är det dess färg, modell, längd, bredd, eller vad? Den vägen kan man gå in för att åstadkomma en fungerande garderob. Hemligheten med att se bra ut är att man godkänner sin egen figur, betonar dess goda sidor och döljer felen. Det här kallas också för illusion. Det lönar sig att skaffa baskläder i någon grundfärg, av god kvalitet, tidlösa och enkla, som man kan använda i minst 5-8 år innan de ser slitna eller gammalmodiga ut. En grundfärg minns man inte lika lätt som en klar. Om man vill ge intrycket av att man har en stor garderob, ska man satsa på bra baskläder och använda klara framhävande färger för att åstadkomma variation. Om du vill veta mera, fråga färg- och stilkonsulenter som gör färg- och stilanalyser och definierar stilen och färgerna som passar dig bäst. VARFÖR PRACKAR EXPEDITERNA ALLTID PÅ MIG DET SENASTE I MODEVÄG? 4+ Jag är hemskt irriterad på klädbutikernas expediter som alltid först presenterar det nyaste modet som just har kommit från Paris eller London... Inte intresserar det mig! Varför kan de inte börja med att fråga vad jag vill ha ett hurdant plagg och för vilket ändamål. Päivi Tellervo KRAV

11 60+, LIVSSTIL OCH KLÄDSEL Tid att kontrollera längden både fram och bak? De flesta av oss söker vår egen stil livet igenom. Stilen formas enligt den egna personligheten, åldern och livssituationen. Våra intressen och vår livsstil påverkar också vår klädsel. Naturligtvis klär vi oss i enlighet med vart vi ska: svampskogen, kyrkan, golfbanan eller konserten. Åldern påverkar inte mycket i dessa sammanhang, men när man åldras genomgår kroppen förändringar, som det är skäl att beakta. Åldrandet är alltid individuellt. I och med att hormonproduktionen försvagas, sker förändringar i kroppsställningen och då börjar kläderna kännas obekväma, de sitter inte lika bra som tidigare. Vi blir kortare, axlarna blir krummare, magen blir rundare vid dessa för alla åldrande gemensamma problem är en rätt måttagning viktig. Jobbigare är att själv acceptera att kroppsbyggnaden förändrats. I våra minnen lever vi ofta som i ungdomens tider då vi sällskapade eller hade bråttom till jobbet. Men vi kan fortfarande bevara vår egen stil. Störande detaljer kan döljas med rätt måttagning samt rätta val av färger, material och kläder. Det är viktigt att godkänna fakta och att fästa uppmärksamhet vid att plaggets midjeomfång är flexibelt, att det sitter samt att materialet är lättskött. Det är bra att kontrollera kjolars längd fram och bak, valet av färger och andra små detaljer. En stor spegel och en god vän hjälper oss att märka hur man med till och med små förändringar i längden får plagget att se betydligt bättre ut. MAN SKA INTE HA NATTLINNE PÅ HELA TIDEN! I den här åldern hajar man alltid till när man ser sig i spegeln är det där verkligen jag? I varje fall känner jag igen mig på ögonen och på de bekanta kläderna. På helgdagarna klär KRAV 5+ jag på mig gamla festkläder och riktigt sätter mig ner för att minnas gamla, goda tider. Sorger kommer man också att tänka på. Ibland på morgnarna skulle jag inte orka klä på mig alls, i synnerhet när fingrarna inte vill fungera på grund av slitage i lederna. Jag är rädd för den dagen då jag måste ha nattlinnet på hela dagen. Toini, 93 år När rörelsebanorna blir mindre, blir det alltmer besvärligt att klä på sig. Senast i det skedet då man behöver hjälp med påklädningen, får stilfaktorer ge efter för klädernas funktionalitet. Emellertid ska beaktas att klädseln för många symboliserar självrespekten och att alla ska har rätt till det. Förutom under en sjukdomsperiod används nattlinne och badrock endast under morgon- och kvällsbestyren. 11 NATURLIGT STILIG

12 FIGUR: RAK Använd tudelade, formsydda kläder! Människans fem figurer benämns vanligen enligt vilken form kroppen har: Den kan vara äppelformad, päronformad, triangelformad, timglasformad eller rak. Varierande antal kilon påverkar nödvändigtvis inte din kroppsform. Väsentligt är att lägga märke till på vilka ställen kilona har samlats. 12 NATURLIGT STILIG För alla typer av figurer, men främst för den raka typen är det viktigt att konstatera var midjan finns. En helfigursspegel hjälper en att se om benen är korta eller långa. På basis av detta kan man överväga om man med hjälp av klädseln vill ge bilden av en längre nedre eller övre del. Om benen är korta, lönar det sig att överväga en kort övre del. Om benen är långa, kan skjortans eller jackans längd gärna gå över höften. En rak figur kallas också för en H-figur. Midjan syns inte just alls för att axlarna och höften är lika breda och baken är platt. Kroppens alla former är raka, därför lönar det sig att välja kläder och material som framhäver former och mjukhet. UNDVIK för spända, smala och trånga byxdräkter, djupa V-halsöppningar FRAMHÄV ett bälte med effektfullt spänne som syns under den öppna jackan framhäver midjans plats använd enfärgade övre och undre delar under jackan VÄLJ välsittande kläder i rätt storlek och korta jackor, mjukt kurviga linjer och isydda ärmar använd mjuka, vackert fallande tyger och byxor med ben som är bredare nedtill

13 Hurdana kläder framhäver dina bästa sidor? 13 NATURLIGT STILIG ÖKA INTRYCKET AV LÄNGD! Att använda samma färg 6+ och nära kulörer ökar intrycket av längd hos en människa med kort, rak figur! KNEP

14 FIGUR: RAK 14 NATURLIGT STILIG

15 FIGUR: ÄPPELFORMAD Välj en exakt rätt storlek! Den jämna, runda och mjuka äppelformade figuren kallas också för O-figur. Typiskt för äpplet är en stor byst och rund mage, liksom lårens, armarnas och benens rundhet. Äpplets midja är obefintlig och nedre höften är jämn i motsats till päronets. För en man med O-figur lönar det sig att välja en enfärgad och rätt mörk klädsel och avsmalnande eller raka byxmodeller. För en kvinna med 0-figur lönar det sig att betona vrister och handleder genom att ha rätt längd på ärmarna och att välja V-öppningar och längsgående linjer i klädmönster och skärningar. Allt som allt är det skäl att välja klädstorleken särskilt noggrant, ett för trångt plagg framhäver rundheten, ett för stort plagg framhäver inte formerna som ofta är personens bästa sidor. UNDVIK trånga blusar som blottar tjocka armar och magens korvar FRAMHÄV längsgående linjer i klädseln: djupt urringad V-halsöppning, med rund halsöppning används ett långt halssmycke eller en tunn, lång halsduk eller schal smala handleder och vrister använd med fodralklänning en stilig, väl tillskuren jacka av slätt tyg som döljer magens område VÄLJ höga klackar, enfärgade släta tyger, isydda ärmar, längsgående skärningar en klädkombination, en mörk topp och byxor/kjol under och en färggrann eller ljus jacka ovanpå ett bälte med effektfullt spänne, som framhäver midjans plats, under den öppna jackan 15 NATURLIGT STILIG

16 FIGUR: ÄPPELFORMAD Välj en exakt rätt storlek! 16 NATURLIGT STILIG SÄKERT VAL FÖR O-KVINNAN! 7+ En svart klänning i lätt A-stil eller en vackert fallande tunika och svarta byxor med trendfärgens accessoarer som effekt, är ett säkert val för varje O-kvinna. KNEP

17 17 NATURLIGT STILIG

18 FIGUR: PÄRONFORMAD Dölj över- och underdelens oproportionerlighet! Kvinnor med smala axlar och breda höften är päronformade och deras eventuella övervikt sätter sig i baken, höften och låren. Hos päronet är midjan betonad och bysten är sällan stor. Den fi nska mannen är sällan päronformad. Päronet har ofta tjocka lår, så vida byxor och en veckad midjelinje är till fördel. Det lönar sig att undvika ljusa byxor och trikåmaterial. Tunikor och stoppning i axlarna döljer övre och nedre delarnas oproportionerlighet. 18 NATURLIGT STILIG UNDVIK: skärningar på tvären vid fi gurens bredaste delar för korta jackor, bälten som spänner i midjan FRAMHÄV överkroppen med diskret riklighet: en krage som syns, puffärmar, applikationer och stickningar i överdelen detaljer i övre delen som fångar blicken: en praktfull knapp, blomma eller scarf VÄLJ halsöppningar med stora kragar eller båtformig halsöppning, jackor som mjukt följer midjan, smala ärmlinningar, fallande tyger och raka byxben

19 Hurdana kläder framhäver mina bästa sidor? 19 NATURLIGT STILIG

20 FIGUR: PÄRONFORMAD RANDIG SKJORTA ÅT PÄRONET! 9+ En pigg randig skjorta i glada färger passar strålande åt en person med päronformad figur. Ju bredare vågräta ränder, desto mer breddar de en smal överdel. KNEP 20 NATURLIGT STILIG VACKRA HALSÖPPNINGAR, TACK! 8+ Jag har lärt mig att dölja min breda höft och att i butiken hitta de modeller på byxor som sitter också vid midjan. Men i synnerhet så här som äldre skulle man också önska att man hittar blusar och skjortor som inte hade så syndigt blottande halsurringningar, i synnerhet när man inte har så mycket att blotta. Märke Jag vill gömma halsens rynkor KRAV

21 FIGUR: TRIANGELFORMAD Hurdana kläder framhäver mina bästa sidor? Y-figurtypen eller Triangeln har en kraftig överkropp, breda axlar, smala höfter och slanka ben. Många finländare är trianglar, en del mer tydligt, en del har en figur som dels är triangelformad och dels rak. Det lönar sig för män med slanka ben att favorisera raka eller breda byxben som motvikt till de breda axlarna. För Y-kvinnan är det viktigt att lätta upp överkroppen med V-formad halsurringning och raglanärmar. En vertikal linje ger en smalare axellinje. Om benen dessutom är korta och ryggen lång, är det snyggt med högklackade skor, kjolar, boleron utan axelstoppningar och raka välsittande längre jackor. UNDVIK fluffiga tyger, puffärmar, stora kragar, hårt knutna scarfar runt hasen stora figurer eller ljus färg i överdelen, smala byxor eller kjolar om du inte vill framhäva smala fötter FRAMHÄV nedre delen: uppvikta byxben, rätt breda byxben, rynkade och vida kjolar, stora figurer VÄLJ V-urringningar och smala kragar, raglanärmar A-linje i kappor och tunikor samt vertikala former långa jackor med fickor på höften och långa schalar VAR NOGGRANN NÄR DU VÄLJER KAPPA! Valet av kappa hör till de viktigaste 10+ klädköpen också därför att den borde komplettera olika plagg. Fäst särskild uppmärksamhet vid kappuppslagen, välj en kappa som bäst passar din figur. För den som har en triangelfigur ska gärna välja smala uppslag och djupt urringade skärningar. TIPS 21 NATURLIGT STILIG

22 FIGUR: TRIANGELFORMAD Hurdana kläder framhäver mina bästa sidor? 22 NATURLIGT STILIG LOCKA MÄNNEN MED! 11+ De finska männens kroppsfigur indelas i fyra typer: rak, äpple, päron och triangel. Många män har drag av två typer. Det är bra att studera måttförhållandet med hjälp av foto eller måttband. Diskussionen i klädklubben kan vidgas också till kroppstyperna och då blir det också diskussion om kostvanor, stridsvilja och karaktärsdrag och, ja, vem vet om vad. TIPS

23 23 NATURLIGT STILIG

24 FIGUR: TIMGLASFORMAD Timglas, åtta och X ett kärt barn har många namn Timglaset är närmast det europeiska skönhetsidealet, den övre och den nedre kroppsdelen betonas mjukt och då talas det också om figurtyp åtta. X-typens Timglas har axlarna, bysten och höften i balans och midjan syns tydligt. Höften är rund eller har lite kanter. En möjlig övervikt samlas jämnt hos timglaset och kan så lättare döljas med kläder. En storväxt person ska inte framhäva axlarna. 24 NATURLIGT STILIG UNDVIK små runda halslinningar, axelstoppningar, för långa ärmar, lappfickor som betonar höften FRAMHÄV halsens längd med V-urringar om du har lång rygg lönar det sig att framhäva midjan genom att använda bälte VÄLJ byxor med raka ben och utan fickor, åtsittande blusar och jackor om du är kort, favorisera enhetliga färger, betona inte midjan med till exempel bälten DEN EGNA FIGUREN OCH ÅLDRANDET 12+ Endast en bråkdel av människorna är timglas som har idealmått, även om man kunde tro det när man tittar på tv och läser modetidningar. Med tanke på att kroppen åldras är det bra att veta vilka problem som kan aktualiseras, till exempel för en rak kroppstyps långa rygg? Päronets hållning? Äpplets rörelsebanor? TIPS JÄMNTJOCKA STOCKAR Naturligt har drygt 8 procent en underbar timglasfigur. Kroppen kan inte 13+ omformas ens genom sträng avmagring. Den stora majoriteten kvinnor har därför absolut en jämntjock kropp, helt oberoende av sin fettprocent, generna bestämmer detta, såväl här i Finland som på annat håll. Kvinna 160 cm ja 80 kg KRAV

25 Vilka kläder framhäver mina bästa sidor? 25 NATURLIGT STILIG SY OM OCH LÅT KLÄDER CIRKULERA! När man har kommit underfund med 14+ hurdan ens figur är, är det vanligt att många plagg i klädskåpet ofta fortsättningsvis oanvända får slutligt respass. I klädklubben kan man byta eller till en början låna oanvända kläder. Tips: Arrangera tillsammans ett lopptorg eller sy om så att plaggen bättre passar den nuvarande figuren! TIPS

26 FÄRGANALYSER Du fick tre grundfärger i gåva när du föddes 26 NATURLIGT STILIG DISKRET GRUNDFÄRG I GARDEROBEN 15+ I kvinnors garderob är en jacka och kjol/byxor grundklädseln - i männens en kostym eller en lös rock kombinerad med raka byxor i någon av de egna grundfärgerna. Hellre tråkiga och diskreta färger, än sprakande eller trendiga, som snart inte längre är på modet. Garderoben upplivas med plagg i vilka man kan använda effektfärger. TIPS Färganalysen grundar sig på dina tre grundfärger, ögonens och hårets färg och hudens färgnyanser. Färgerna är diskreta och kombinationen är alltid personlig och rätt. Utöver de nämnda färgerna har du dina egna kompletterande färger som är motsatsen till hudens, ögonens och hårets färger, samt starkare effektfärger som harmonierar med de tidigare nämnda färgerna. Rätta färger höjer ansiktsdragen och gör att huden ser klar och ren ut. När man använder rätta färger fångar blicken människans ansikte och inte hennes kläder, vilket händer om man använder fel färgnyanser. Färganalyser av olika slag erbjuds, från enkla årstidstester till olika analyser. Ofta får kunden som köpt en färganalys till sin disposition en personlig färgpalett (till exempel 40 färger), med vilken det är lätt att välja kläder, makeup och accessoarer. Färgpaletten kan man ha i handväskan som minnesbok, med anteckningar om de egna kläderna. TIPS KOM IHÅG GLASÖGONEN SOM EN DEL AV DIN FÄRGSKALA 16+ En man med blacka ögon får en skarpare blick tack vara rätt färg på glasögonbågarna! Glasögon utan bågar passar inte alla. En äldre person ska undvika bågar som når för lågt ner, eftersom glasögonen då visar möjliga påsar under ögonen och rynkor. Rätt placerade glasögonbågar täcker påsarna och breda skaklar döljer rynkorna i ögonvrån. Glasögonen är nu förmånligare än förr man kan byta dem enligt klädsel.

27 STRUMPOR, SKOR OCH ACCESSOARER Se så här svänger väskan Man behöver inte vara som Tant Monica vars hatt och väska svänger så glatt; med accessoarer kan man leka även om man annars klär sig diskret. När accessoarer väljs, borde man dra nytta av de egna effektfärgerna och att se till att formerna och stilfaktorerna passar helheten. Exempelvis borde en kortvuxen person inte favorisera alltför stora axelväskor eller kassar, och är man storväxt ska man inte använda små påsväskor. Till festklänningen väljer man en liten väska, i allmänhet en väska av kuvertmodell. En kvinna kan tydligt förbättra sin hållning och kroppsställning genom att använda skor med klack och bh av rätt modell. I valet av bh lönar det sig inte att stirra på kupans storlek och bröstets omkrets, kroppens form och kurvor berättar vilken bh-modell som sitter bäst. Till exempel kan ryggen vara rätt rak eller böjd, bröstkorgen rund, välvd eller hopsjunken. Med en body eller korsett kan man dölja många överlopps kilon eller forma sin profi l i önskad riktning. Det fi nns många tilltalande, välsittande bodyn och bh:n på marknaden bara man kan fråga efter dem. STRUMPORS MÅNGFALD! Den gamla ordentliga yllestrumpan är fortfarande bäst när 17+ den ska värma. Det fi nns strumpor för motion och fritid vilkas materialstruktur är mångdubbel och håller tårna torra trots att fötterna svettas. För innebruk finns olika slags strumpor eller tossor med halkskydd. TIPS Det rekommenderas att skorna ska ha en minst två centimeter tjock sula, som fungerar som stötdämpare. En bra klack på skon är nästan lika bred som ens egen häl och maximalt fyra centimeter hög högre klackar än så belastar främre trampdynan särskilt hos tyngre personer. TVÅ PAR STRUMPOR INGA BLÅSOR! En gång fi ck jag ett gott tips i en 18+ skoaffär när jag kom att beklaga mig över att jag lätt får blåsor på fötterna. Expediten sade att två par tunna strumpor på varandra är det bästa sättet att förhindra skavning. Och det har fungerat för mig. Nuförtiden har jag två par strumpor på redan när jag provar skor i butiken. Märke Ville skonummer 44 KRAV 27 NATURLIGT STILIG

28 6 BASPLAGGS GARDEROB FÖR KVINNAN Och simsalabim! Sex blev tolv! I kappsäcken endast sex plagg och ändå har du varje dag olika klädkombinationer i två veckors tid hur lyckas det? Med en extra blus har du betydligt fl er möjligheter. På bilden kläder som valts för en päron fi gur, men på samma sätt kan du kombinera alla fi - gurtypers kläder. 28 NATURLIGT STILIG

29 29 NATURLIGT STILIG TIPS OM DU INTE STRYKER, SKRYNKLA! På resan varför inte också annars är 19+ det trevligt att ge vardagsplagget av bomull ett nytt utseende genom att skrynkla ihop det i stället för att stryka. Vrid ihop det våta plagget efter tvätten, gör ett par knutar vid behov. Låt torka. Öppna knutarna försiktigt och klä på dig det genast eller häng upp på bygel. Passar speciellt bra för salsakjolar och skjortblusar.

nytt LIFEVåren 2015 upptäck något Ett helt nytt liv Att utvecklas som människa och medmänniska

nytt LIFEVåren 2015 upptäck något Ett helt nytt liv Att utvecklas som människa och medmänniska Hälsa, Hopp och Glädje www.amoena.se LIFEVåren 2015 Ett helt nytt liv Att utvecklas som människa och medmänniska Välförtjänt Avkoppling Viktigt att tänka på innan din behandling Bättre Liv med Starkt Skelett

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR

LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR LIVSKVALITET PÅ TVÅ HJUL HANDBOK FÖR MODERNA MÄNNISKOR Är du vackert väder-cyklist? Periodare? Nyfiken men inte riktigt redo att börja cykla? Eller är du bil-taliban och ogillar cyklister? Utan bilen stannar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-center EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder

Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder Gröna trådar Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder text Christin Holm, Sveriges Konsumenter, 2010 grafisk form och illustration Caroline Andersson, www.ateljec.com Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

SKANDINAVISK DESIGN. MÖT Camilla Thulin SOM GILLAR ATT PROVOCERA. SÅ KÖR DU SÄKERT I mörkret. FÖREBYGGANDE SYNVÅRD investera i din syn

SKANDINAVISK DESIGN. MÖT Camilla Thulin SOM GILLAR ATT PROVOCERA. SÅ KÖR DU SÄKERT I mörkret. FÖREBYGGANDE SYNVÅRD investera i din syn EN TIDNING OM GLASÖGON, BÅGAR, KONTAKTLINSER OCH SYN, NR 1 2013 MÖT Camilla Thulin SOM GILLAR ATT PROVOCERA 46 HETA BÅGAR FÖR ALLA ÅLDRAR SÅ KÖR DU SÄKERT I mörkret FÖREBYGGANDE SYNVÅRD investera i din

Läs mer

Katalog Vintern 04/05

Katalog Vintern 04/05 STRÖM S bowlingshop Katalog Vintern 04/05 4 High-Performance Mid-Range 2 3 rek De stora textmassorna du kan läsa i denna katalog, kommer från den rikstäckande tidningen Bowlaren. I varje nummer av tidningen

Läs mer

Vintern 2010 www.ottobock.se DIALOG E T T K U N D M A G A S I N F R Å N O T T O B O C K / R E H B A N D

Vintern 2010 www.ottobock.se DIALOG E T T K U N D M A G A S I N F R Å N O T T O B O C K / R E H B A N D 3 Vintern 2010 www.ottobock.se DIALOG E T T K U N D M A G A S I N F R Å N O T T O B O C K / R E H B A N D Om Otto Bock DIALOG Vår målsättning är att alla ska kunna ha ett aktivt liv eller återgå till ett

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor astories2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Allan Ahlgren, Ensto: Ny business kräver nytänkande från ledaren Stilkonsult Tuija Kauppinen: Stil är en

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Bengt Kjöllerström Gör din egen bok Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Turningpoint AB Innehåll Gör din egen bok Handledning för att skriva,

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Smart mode. second. Ett magasin från ErikSHjälPEn Erikshjälpen Second Hand 2014. Varsågod, ta en gratis tidning!

Smart mode. second. Ett magasin från ErikSHjälPEn Erikshjälpen Second Hand 2014. Varsågod, ta en gratis tidning! second hand Ett magasin från ErikSHjälPEn 2014 Ida Magntorn Sveriges Second Hand Profil Det är vi som är Erikshjälpen Remakat pannrum blev lekrum goes west Smart mode Varsågod, ta en gratis tidning! 1

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

trender Optiker och Birgitte SÖndergaard Nu lever hon för konsten av vinterns Vem gör egentligen vad?

trender Optiker och Birgitte SÖndergaard Nu lever hon för konsten av vinterns Vem gör egentligen vad? En tidning om glasögon, bågar, kontaktlinser och syn, nr 4 2008 63 av vinterns läckraste bågar! Optiker och ögonläkare Vem gör egentligen vad? Birgitte SÖndergaard Nu lever hon för konsten Vinterns heta

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

GUIDE TILL ATT BLI MEDIEKRITISK

GUIDE TILL ATT BLI MEDIEKRITISK GUIDE TILL ATT BLI MEDIEKRITISK MEDIERNA ANFALLER! 3 GÖR DIN RÖST HÖRD! 5 Hör av dig till företag och reklambyråer 16 Gör egna medier och tvärtomreklam 22 Påverka politikerna 25 Vad säger lagen? 27 ANMÄL

Läs mer

mode med omtanke Om klädindustrins negativa effekter

mode med omtanke Om klädindustrins negativa effekter et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever mode med omtanke Om klädindustrins negativa effekter 1 Mode med omtanke Funderat någon gång över klädindustrins negativa effekter och hur du som konsument kan

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer