60+ EN HANDBOK. För kvinnor och män TIPS OM KLÄDER HYVÄN VANHENEMISEN TUKISÄÄTIÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "60+ EN HANDBOK. För kvinnor och män TIPS OM KLÄDER HYVÄN VANHENEMISEN TUKISÄÄTIÖ"

Transkript

1 60+ EN HANDBOK TIPS OM KLÄDER För kvinnor och män HYVÄN VANHENEMISEN TUKISÄÄTIÖ

2 60+ Tips om kläder EN HANDBOK FÖR KVINNOR OCH MÄN UTGIVARE Hyvän vanhenemisen tukisäätiö REDIGERING Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / ISAK, Itsenäisen suoriutumisen innovaatiokeskus / Sauma60+ - Samsöm60+ -hanke / Soili Kurikka-Mononen TEXT Mielimedia / Riitta Nyberg LAYOUT, PLANERING OCH BRYTNING PKAMK / Elina Kaltiainen och Hanna Tyrväinen TECKNINGAR PKAMK / Elina Kaltiainen och Hanna Tyrväinen KOLLEKTIONER PKAMK / klädplaneringsstuderande FOTOGRAFIER Redaktörens eget arkiv och Hanna Tyrväinen TVÄTTMÄRKNING Inspecta ÖVERSÄTTNING TILL SVENSKA Valborg Louhisto TRYCKERI Priimus Paino Oy, Loimaa 2009 UPPLAGA Första upplagan, på svenska 1000 exemplar ISBN Pris 5 Tack till alla, som med iver deltog i projektet, till äldre och gruppledare runt om i landet, professionella inom vårdarbetet, till servicehus, lärare och studerande vid Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu och yrkeshögskolan Novia samt till projektkoordinator Soili Kurikka-Mononen! Speciellt vill vi tacka penningautomatföreningen RAY, som gjort det möjligt att publicera handboken inom ramen för finansieringen av projektet Sauma60+ - Samsöm60+.

3 TILL LÄSAREN När kraven på kläder blir större När människan blir äldre ställer hon allt större krav på klädseln. Kraven minskar inte som man kunde tro med tanke på det nuvarande utbudet av kläder för äldre, snarare är det så att utbud saknas. Kläderna ska vara lediga, fungera, vara vackra och passa livsstilen. Också förändringar i kroppen ställer krav. Kroppsmåtten och ledernas rörlighet förändras, likaså finmotoriken samt synen och gestaltningsförmågan. För att kraven ska uppfyllas behövs ett välfungerande samarbete med kläddesigner och industri och handel. Inte minst behövs attitydförändringar för att åldrande personer ska beaktas då det gäller utbud och urval av kläder, liksom också vid presentation och betjäning vid försäljning. Man måste lösgöra sig från felaktiga föreställningar och stereotypier om åldrande lyssna på vad de äldre själva önskar! Det är också en samhälleligt viktig fråga som har anknytning till självständigt handlande: Före år 2020 ökar antalet över 65- åringar till 1,2 miljoner. Projektet Samsöm 60+ har fokuserat på att kläderna ska vara vackra och att modellerna ska fungera, på att utveckla deras egenskaper som fungerar som hjälpredskap, och på att de samtidigt ska stödja självständigt handlande. En målsättning har också varit att få i gång interaktionen mellan äldre och planering, utbildning samt tillverkning av kläder. I samband med att denna interaktion skapades, föddes handboken som du har i din hand. I handboken finns kommentarer av över tusen äldre personer, redogörelser för påklädningskurser och innovationsläger samt för resultatet av diskussioner inom olika expertgrupper. Vi hoppas att så många som möjligt bland äldre, närståendevårdare samt planerare och studerande inom klädbranschen vill ta den här handboken till sig. Vi önskar att den ska entusiasmera till att fundera över nya, innovativa klädlösningar. Vi tackar penningautomatföreningen RAY som har gjort det möjligt att publicera handboken inom ramen för finansieringen av projektet Sauma60+ - Samsöm60+. På Sauma60+ - Samsöm60+ -expertgruppens vägnar Veronica Fellman Verksamhetsledare

4 Innehållsförteckning TILL LÄSAREN... 3 TIPS, KRAV OCH KNEP... 4 EN RESA TILL KLÄDERNAS VÄRLD!... 8 NATURLIGT STILIG Ur forskningssynvinkel: Sonja Iltanen-Tähkävuori...9 Skillnaden mellan stil och trend , livsstil och klädsel...11 Figur: Rak...12 Figur: Äppelformad...15 Figur: Päronformad...18 Figur: Triangelformad...21 Figur: Timglasformad...24 Färganalyser...26 Strumpor, skor och accessoarer basplaggs garderob för kvinnor basplaggs garderob för män...30 FÖRNYA OCH FIXA TILL Låt kläder cirkulera...33 Nytt med små knep...35 Design eller resign?...36 LÄR DIG OM MATERIAL, RÅD OM VÅRD Råd om tvätt och vård...37 Material och allergier...40

5 HITTA VÄLSITTANDE MODELLER Var fi nns modeller för äldre? Var fi nns modeller i specialstorlek? TILL HJÄLP VID PÅKLÄDNING Konsulenter i klädaffärer Hjälp i speciella situationer Hjälpmedel Reumatiker Rullstolsbunden person Ensidigt förlamad person Närståendevårdarens minneslista Kläder för den som fl yttar till vårdhem TILLÄGGSUPPGIFTER Ordlista om kläder och klädsel Källor, länkar och tilläggsinformation Klädklubbens anteckningar

6 Tips, krav och knep TIPS Fundera över vad dina kläder berättar om dig? Vad är för ungdomligt, vad för gammalmodigt? Inbjud stil- och färgkonsulter till klädklubben! Var noggrann vid val av kappa! Locka männen med! Egen kroppstyp och ålder Sy om och ge kläder vidare! Diskret grundfärg i garderoben Kom ihåg glasögonen som en del av dina färger Strumpan är viktig! Om du inte stryker, skrynkla! Välj byxorna enligt figuren! Klädklubbens klädfest! Klädklubbens loppis! Akta dig för formaldehydrester! Deodorant-tyg vad då? Bambu utan bekämpningsrester! Be att få plagget hem för provning! Klädbidrag för utgifter som orsakats av skada eller sjukdom! För kortväxta ersätts ortopediska skor! Kombinera klädklubb och webbinformation! Klädklubben informerar! Klädklubben hjälp vid utevistelse! Hjälp vid skötseln av ärenden var smakråd! Dona och greja med barnen! Vi lär oss tillsammans!

7 Varför prackar expediterna alltid på mig det modernaste? Nattlinnet är ett nattplagg! Vackra halsurringningar, tack! Stadigt byggd Två par strumpor inga blåsor! Vad göra med lumpen? Anlita hantverkare! Resårband i midjan skönt! Vi resignerar inte vi formar om! Seniorshop i Sverige varför inte här? Expediter varför springer ni undan? Skofabrikanter hallå flera läster! Mera information åt professionella! Så här kom Lume-kollektionen till Gör upp en klädlista för vårdhemmet! KRAV Öka intrycket av längd! Säkert val för O-kvinnan! Randig blus åt päronet! Byt knapparna! Färga! Korta av eller ta in! Lappa med tygfästa! Fläckborttagning Knappkrok Hjälpkäpp för påklädning av bh Byxklips Höftskydd Stöveldräng Sårvård och specialskor Geldynor i skorna Klä dig varmt vid blåst och snöyra! Knapp kan ersättas med kardborrband! Uttänjare för knapphål och manschetter! Märkning av kläder! KNEP

8 EN RESA TILL KLÄDERNAS VÄRLD! Glädje och idéer från Klädklubben! Om du hade två minuter på dig att från ditt klädskåp välja kläder som du klarar dig med i vilken situation som helst och som ryms i en liten kappsäck, vilka kläderna skulle du ta med? Skulle kappsäcken vara överfull av klädesplagg, det ena viktigare än det andra, eller skulle du endast välja skjortan eller blusen som ligger överst i packen samt underkläder? 8 Meningen med denna handbok är att du ska se över hur du klär dig. Vet du vilken kroppstyp eller fi gur du har lyfter dina kläder fram din kropps bästa sidor? Meningen är också att få klädplanerare, inköpare och klädförsäljare att bättre uppmärksamma den stora årsklassens samt de äldres önskemål och behov. Handboken ger också konkret information om hjälp med påklädning och om hjälpmedel. Vårt viktigaste mål är att inspirera och entusiasmera till att visa hur roligt det är med kläder och med att klä sig! Eftersom delad glädje är dubbel glädje kunde ni tillsammans grunda en Klädklubb, och för det första hitta på ett roligare namn för er klubb. I klädkubben kan man vara smakråd för varandra, låta kläder cirkulera, tillsammans greja nytt av gammalt eller söka efter en klädstil som passar en själv och diskutera färger, eller någonting helt annat. 60+ pekar på åldern, men hänvisar också till mängden kundkommentarer, tips och råd som det vimlar av på sidorna. De har samlats i förteckningen invid. Alltså: Trevlig resa till klädernas värld! P.S. Vi vågar tro att du, efter att ha läst den här handboken, har lättare att plocka fram kläderna som du ska ha med i kappsäcken - till och med på två minuter.

9 UR FORSKNINGENS SYNVINKEL: SONJA ILTANEN-TÄHKÄVUORI Varför möts inte utbud och efterfrågan? Jag har studerat åldrande och kläder inom ramen för två mångåriga projekt. Under arbetets gång har jag ofta stött på påståendet att klädindustrin inte är intresserad av åldrande människor. Mina studier har emellertid visat att det i Finland finns många tillverkare av kläder som vill betjäna medelålders och äldre människor. En del tillverkare producerar kläder för aktiva åldrande människor, en del för personer som bor i en vårdinstitution. Å andra sidan har studierna visat att äldre människor är missnöjda med utbudet av kläder. De är besvikna över att kläder som finns inte ryms på, är obekväma eller ser felaktiga ut i spegeln. Varför möts inte efterfråga och utbud? I planeringen av kläder är det i princip lätt att beakta förändringarna i en åldrande kropp. Det att både planerare och användare förhåller sig i någon mån negativt till åldrande, tycks vara ett större problem. Planeringen försvåras också på grund av att de sätt som anses lämpliga för hur man ska klä sig förändras kontinuerligt. De åldrande konsumenterna tampas med två ytterligheter: de vill inte se för ungdomliga ut i för blottande kläder, men upplever att många kläder som är av lämplig storlek FUNDERA ÖVER VAD DINA KLÄDER BERÄTTAR OM DIG Hur man klär sig är ett socialt spel, säger forskarna. Med sin klädsel kan man kontrollera vad man berättar om sig själv. TIPS 1+ VAD ÄR FÖR UNGDOMLIGT, VAD FÖR ÅLDERDOMLIGT? Enligt forskningen vill äldre personer inte se för ungdomliga ut, men de 2+ upplever att kläder som planerats för äldre är för ålderdomliga. Hur kunde studiecirkeln eller klädklubben ändra på den saken? och sitter bra är alldeles för ålderdomliga. Det som var ett bra val för till exempel sjuttioåringen TIPS för femton år sedan, ser nu ohjälpligt gammalmodigt ut. Planerarna åter tycks här vara på efterkälken, de är rädda för att äldre konsumenter ändå inte skulle köpa moderna kläder. Urvalet av färger och kläder för äldre konsumenter kan till och med snabbt bli mångsidigare, om efterfrågan växer. I planering och vid köp av kläder lönar det sig inte att vara alltför försiktig! 9 NATURLIGT STILIG

10 SKILLNADEN MELLAN STIL OCH TREND TIPS Hur får man bättre stilkänsla? INBJUD STIL- OCH FÄRGKONSULENTER TILL KLÄDKLUBBEN! 3+ Tag reda på stil- och färgkonsulenterna på din hemort och bjud dem till klädklubben. Kom överens till exempel om en gemensam gruppföreläsning och ta reda på priset för en personlig färganalys. Var och en har rätt att strunta i vad modet bestämmer och klä sig enligt sin karaktär och sin personlighet, sade skådespelerskan Lillie Langtry redan i slutet på 1800-talet. Hon klädde sig ofta i en kort, enkel svart klänning. Den lilla svarta blev senare ett begrepp med modedesigner Coco Chanel på 1920-talet. Mode och trender förändras, de återkommer också, vilket märks när man bläddrar i gamla modetidningar. Coco Chanel konstaterade i tiden att modet växlar, men stilen består. Men hur uppnås stilkänsla? 10 NATURLIGT STILIG Stilen kommer från människan själv. Den kan också läras. När man funnit sin stil, kan den piffas upp med moderna accessoarer eller detaljer om man vill. Fastän man aldrig ens funderat över sin stil, har var och en i allmänhet ett plagg i garderoben som man klär på sig när man säkert vill se bra ut. Det lönar sig att fundera över vad det är i det plagget som ökar självförtroendet: är det dess färg, modell, längd, bredd, eller vad? Den vägen kan man gå in för att åstadkomma en fungerande garderob. Hemligheten med att se bra ut är att man godkänner sin egen figur, betonar dess goda sidor och döljer felen. Det här kallas också för illusion. Det lönar sig att skaffa baskläder i någon grundfärg, av god kvalitet, tidlösa och enkla, som man kan använda i minst 5-8 år innan de ser slitna eller gammalmodiga ut. En grundfärg minns man inte lika lätt som en klar. Om man vill ge intrycket av att man har en stor garderob, ska man satsa på bra baskläder och använda klara framhävande färger för att åstadkomma variation. Om du vill veta mera, fråga färg- och stilkonsulenter som gör färg- och stilanalyser och definierar stilen och färgerna som passar dig bäst. VARFÖR PRACKAR EXPEDITERNA ALLTID PÅ MIG DET SENASTE I MODEVÄG? 4+ Jag är hemskt irriterad på klädbutikernas expediter som alltid först presenterar det nyaste modet som just har kommit från Paris eller London... Inte intresserar det mig! Varför kan de inte börja med att fråga vad jag vill ha ett hurdant plagg och för vilket ändamål. Päivi Tellervo KRAV

11 60+, LIVSSTIL OCH KLÄDSEL Tid att kontrollera längden både fram och bak? De flesta av oss söker vår egen stil livet igenom. Stilen formas enligt den egna personligheten, åldern och livssituationen. Våra intressen och vår livsstil påverkar också vår klädsel. Naturligtvis klär vi oss i enlighet med vart vi ska: svampskogen, kyrkan, golfbanan eller konserten. Åldern påverkar inte mycket i dessa sammanhang, men när man åldras genomgår kroppen förändringar, som det är skäl att beakta. Åldrandet är alltid individuellt. I och med att hormonproduktionen försvagas, sker förändringar i kroppsställningen och då börjar kläderna kännas obekväma, de sitter inte lika bra som tidigare. Vi blir kortare, axlarna blir krummare, magen blir rundare vid dessa för alla åldrande gemensamma problem är en rätt måttagning viktig. Jobbigare är att själv acceptera att kroppsbyggnaden förändrats. I våra minnen lever vi ofta som i ungdomens tider då vi sällskapade eller hade bråttom till jobbet. Men vi kan fortfarande bevara vår egen stil. Störande detaljer kan döljas med rätt måttagning samt rätta val av färger, material och kläder. Det är viktigt att godkänna fakta och att fästa uppmärksamhet vid att plaggets midjeomfång är flexibelt, att det sitter samt att materialet är lättskött. Det är bra att kontrollera kjolars längd fram och bak, valet av färger och andra små detaljer. En stor spegel och en god vän hjälper oss att märka hur man med till och med små förändringar i längden får plagget att se betydligt bättre ut. MAN SKA INTE HA NATTLINNE PÅ HELA TIDEN! I den här åldern hajar man alltid till när man ser sig i spegeln är det där verkligen jag? I varje fall känner jag igen mig på ögonen och på de bekanta kläderna. På helgdagarna klär KRAV 5+ jag på mig gamla festkläder och riktigt sätter mig ner för att minnas gamla, goda tider. Sorger kommer man också att tänka på. Ibland på morgnarna skulle jag inte orka klä på mig alls, i synnerhet när fingrarna inte vill fungera på grund av slitage i lederna. Jag är rädd för den dagen då jag måste ha nattlinnet på hela dagen. Toini, 93 år När rörelsebanorna blir mindre, blir det alltmer besvärligt att klä på sig. Senast i det skedet då man behöver hjälp med påklädningen, får stilfaktorer ge efter för klädernas funktionalitet. Emellertid ska beaktas att klädseln för många symboliserar självrespekten och att alla ska har rätt till det. Förutom under en sjukdomsperiod används nattlinne och badrock endast under morgon- och kvällsbestyren. 11 NATURLIGT STILIG

12 FIGUR: RAK Använd tudelade, formsydda kläder! Människans fem figurer benämns vanligen enligt vilken form kroppen har: Den kan vara äppelformad, päronformad, triangelformad, timglasformad eller rak. Varierande antal kilon påverkar nödvändigtvis inte din kroppsform. Väsentligt är att lägga märke till på vilka ställen kilona har samlats. 12 NATURLIGT STILIG För alla typer av figurer, men främst för den raka typen är det viktigt att konstatera var midjan finns. En helfigursspegel hjälper en att se om benen är korta eller långa. På basis av detta kan man överväga om man med hjälp av klädseln vill ge bilden av en längre nedre eller övre del. Om benen är korta, lönar det sig att överväga en kort övre del. Om benen är långa, kan skjortans eller jackans längd gärna gå över höften. En rak figur kallas också för en H-figur. Midjan syns inte just alls för att axlarna och höften är lika breda och baken är platt. Kroppens alla former är raka, därför lönar det sig att välja kläder och material som framhäver former och mjukhet. UNDVIK för spända, smala och trånga byxdräkter, djupa V-halsöppningar FRAMHÄV ett bälte med effektfullt spänne som syns under den öppna jackan framhäver midjans plats använd enfärgade övre och undre delar under jackan VÄLJ välsittande kläder i rätt storlek och korta jackor, mjukt kurviga linjer och isydda ärmar använd mjuka, vackert fallande tyger och byxor med ben som är bredare nedtill

13 Hurdana kläder framhäver dina bästa sidor? 13 NATURLIGT STILIG ÖKA INTRYCKET AV LÄNGD! Att använda samma färg 6+ och nära kulörer ökar intrycket av längd hos en människa med kort, rak figur! KNEP

14 FIGUR: RAK 14 NATURLIGT STILIG

15 FIGUR: ÄPPELFORMAD Välj en exakt rätt storlek! Den jämna, runda och mjuka äppelformade figuren kallas också för O-figur. Typiskt för äpplet är en stor byst och rund mage, liksom lårens, armarnas och benens rundhet. Äpplets midja är obefintlig och nedre höften är jämn i motsats till päronets. För en man med O-figur lönar det sig att välja en enfärgad och rätt mörk klädsel och avsmalnande eller raka byxmodeller. För en kvinna med 0-figur lönar det sig att betona vrister och handleder genom att ha rätt längd på ärmarna och att välja V-öppningar och längsgående linjer i klädmönster och skärningar. Allt som allt är det skäl att välja klädstorleken särskilt noggrant, ett för trångt plagg framhäver rundheten, ett för stort plagg framhäver inte formerna som ofta är personens bästa sidor. UNDVIK trånga blusar som blottar tjocka armar och magens korvar FRAMHÄV längsgående linjer i klädseln: djupt urringad V-halsöppning, med rund halsöppning används ett långt halssmycke eller en tunn, lång halsduk eller schal smala handleder och vrister använd med fodralklänning en stilig, väl tillskuren jacka av slätt tyg som döljer magens område VÄLJ höga klackar, enfärgade släta tyger, isydda ärmar, längsgående skärningar en klädkombination, en mörk topp och byxor/kjol under och en färggrann eller ljus jacka ovanpå ett bälte med effektfullt spänne, som framhäver midjans plats, under den öppna jackan 15 NATURLIGT STILIG

16 FIGUR: ÄPPELFORMAD Välj en exakt rätt storlek! 16 NATURLIGT STILIG SÄKERT VAL FÖR O-KVINNAN! 7+ En svart klänning i lätt A-stil eller en vackert fallande tunika och svarta byxor med trendfärgens accessoarer som effekt, är ett säkert val för varje O-kvinna. KNEP

17 17 NATURLIGT STILIG

18 FIGUR: PÄRONFORMAD Dölj över- och underdelens oproportionerlighet! Kvinnor med smala axlar och breda höften är päronformade och deras eventuella övervikt sätter sig i baken, höften och låren. Hos päronet är midjan betonad och bysten är sällan stor. Den fi nska mannen är sällan päronformad. Päronet har ofta tjocka lår, så vida byxor och en veckad midjelinje är till fördel. Det lönar sig att undvika ljusa byxor och trikåmaterial. Tunikor och stoppning i axlarna döljer övre och nedre delarnas oproportionerlighet. 18 NATURLIGT STILIG UNDVIK: skärningar på tvären vid fi gurens bredaste delar för korta jackor, bälten som spänner i midjan FRAMHÄV överkroppen med diskret riklighet: en krage som syns, puffärmar, applikationer och stickningar i överdelen detaljer i övre delen som fångar blicken: en praktfull knapp, blomma eller scarf VÄLJ halsöppningar med stora kragar eller båtformig halsöppning, jackor som mjukt följer midjan, smala ärmlinningar, fallande tyger och raka byxben

19 Hurdana kläder framhäver mina bästa sidor? 19 NATURLIGT STILIG

20 FIGUR: PÄRONFORMAD RANDIG SKJORTA ÅT PÄRONET! 9+ En pigg randig skjorta i glada färger passar strålande åt en person med päronformad figur. Ju bredare vågräta ränder, desto mer breddar de en smal överdel. KNEP 20 NATURLIGT STILIG VACKRA HALSÖPPNINGAR, TACK! 8+ Jag har lärt mig att dölja min breda höft och att i butiken hitta de modeller på byxor som sitter också vid midjan. Men i synnerhet så här som äldre skulle man också önska att man hittar blusar och skjortor som inte hade så syndigt blottande halsurringningar, i synnerhet när man inte har så mycket att blotta. Märke Jag vill gömma halsens rynkor KRAV

21 FIGUR: TRIANGELFORMAD Hurdana kläder framhäver mina bästa sidor? Y-figurtypen eller Triangeln har en kraftig överkropp, breda axlar, smala höfter och slanka ben. Många finländare är trianglar, en del mer tydligt, en del har en figur som dels är triangelformad och dels rak. Det lönar sig för män med slanka ben att favorisera raka eller breda byxben som motvikt till de breda axlarna. För Y-kvinnan är det viktigt att lätta upp överkroppen med V-formad halsurringning och raglanärmar. En vertikal linje ger en smalare axellinje. Om benen dessutom är korta och ryggen lång, är det snyggt med högklackade skor, kjolar, boleron utan axelstoppningar och raka välsittande längre jackor. UNDVIK fluffiga tyger, puffärmar, stora kragar, hårt knutna scarfar runt hasen stora figurer eller ljus färg i överdelen, smala byxor eller kjolar om du inte vill framhäva smala fötter FRAMHÄV nedre delen: uppvikta byxben, rätt breda byxben, rynkade och vida kjolar, stora figurer VÄLJ V-urringningar och smala kragar, raglanärmar A-linje i kappor och tunikor samt vertikala former långa jackor med fickor på höften och långa schalar VAR NOGGRANN NÄR DU VÄLJER KAPPA! Valet av kappa hör till de viktigaste 10+ klädköpen också därför att den borde komplettera olika plagg. Fäst särskild uppmärksamhet vid kappuppslagen, välj en kappa som bäst passar din figur. För den som har en triangelfigur ska gärna välja smala uppslag och djupt urringade skärningar. TIPS 21 NATURLIGT STILIG

22 FIGUR: TRIANGELFORMAD Hurdana kläder framhäver mina bästa sidor? 22 NATURLIGT STILIG LOCKA MÄNNEN MED! 11+ De finska männens kroppsfigur indelas i fyra typer: rak, äpple, päron och triangel. Många män har drag av två typer. Det är bra att studera måttförhållandet med hjälp av foto eller måttband. Diskussionen i klädklubben kan vidgas också till kroppstyperna och då blir det också diskussion om kostvanor, stridsvilja och karaktärsdrag och, ja, vem vet om vad. TIPS

23 23 NATURLIGT STILIG

24 FIGUR: TIMGLASFORMAD Timglas, åtta och X ett kärt barn har många namn Timglaset är närmast det europeiska skönhetsidealet, den övre och den nedre kroppsdelen betonas mjukt och då talas det också om figurtyp åtta. X-typens Timglas har axlarna, bysten och höften i balans och midjan syns tydligt. Höften är rund eller har lite kanter. En möjlig övervikt samlas jämnt hos timglaset och kan så lättare döljas med kläder. En storväxt person ska inte framhäva axlarna. 24 NATURLIGT STILIG UNDVIK små runda halslinningar, axelstoppningar, för långa ärmar, lappfickor som betonar höften FRAMHÄV halsens längd med V-urringar om du har lång rygg lönar det sig att framhäva midjan genom att använda bälte VÄLJ byxor med raka ben och utan fickor, åtsittande blusar och jackor om du är kort, favorisera enhetliga färger, betona inte midjan med till exempel bälten DEN EGNA FIGUREN OCH ÅLDRANDET 12+ Endast en bråkdel av människorna är timglas som har idealmått, även om man kunde tro det när man tittar på tv och läser modetidningar. Med tanke på att kroppen åldras är det bra att veta vilka problem som kan aktualiseras, till exempel för en rak kroppstyps långa rygg? Päronets hållning? Äpplets rörelsebanor? TIPS JÄMNTJOCKA STOCKAR Naturligt har drygt 8 procent en underbar timglasfigur. Kroppen kan inte 13+ omformas ens genom sträng avmagring. Den stora majoriteten kvinnor har därför absolut en jämntjock kropp, helt oberoende av sin fettprocent, generna bestämmer detta, såväl här i Finland som på annat håll. Kvinna 160 cm ja 80 kg KRAV

25 Vilka kläder framhäver mina bästa sidor? 25 NATURLIGT STILIG SY OM OCH LÅT KLÄDER CIRKULERA! När man har kommit underfund med 14+ hurdan ens figur är, är det vanligt att många plagg i klädskåpet ofta fortsättningsvis oanvända får slutligt respass. I klädklubben kan man byta eller till en början låna oanvända kläder. Tips: Arrangera tillsammans ett lopptorg eller sy om så att plaggen bättre passar den nuvarande figuren! TIPS

26 FÄRGANALYSER Du fick tre grundfärger i gåva när du föddes 26 NATURLIGT STILIG DISKRET GRUNDFÄRG I GARDEROBEN 15+ I kvinnors garderob är en jacka och kjol/byxor grundklädseln - i männens en kostym eller en lös rock kombinerad med raka byxor i någon av de egna grundfärgerna. Hellre tråkiga och diskreta färger, än sprakande eller trendiga, som snart inte längre är på modet. Garderoben upplivas med plagg i vilka man kan använda effektfärger. TIPS Färganalysen grundar sig på dina tre grundfärger, ögonens och hårets färg och hudens färgnyanser. Färgerna är diskreta och kombinationen är alltid personlig och rätt. Utöver de nämnda färgerna har du dina egna kompletterande färger som är motsatsen till hudens, ögonens och hårets färger, samt starkare effektfärger som harmonierar med de tidigare nämnda färgerna. Rätta färger höjer ansiktsdragen och gör att huden ser klar och ren ut. När man använder rätta färger fångar blicken människans ansikte och inte hennes kläder, vilket händer om man använder fel färgnyanser. Färganalyser av olika slag erbjuds, från enkla årstidstester till olika analyser. Ofta får kunden som köpt en färganalys till sin disposition en personlig färgpalett (till exempel 40 färger), med vilken det är lätt att välja kläder, makeup och accessoarer. Färgpaletten kan man ha i handväskan som minnesbok, med anteckningar om de egna kläderna. TIPS KOM IHÅG GLASÖGONEN SOM EN DEL AV DIN FÄRGSKALA 16+ En man med blacka ögon får en skarpare blick tack vara rätt färg på glasögonbågarna! Glasögon utan bågar passar inte alla. En äldre person ska undvika bågar som når för lågt ner, eftersom glasögonen då visar möjliga påsar under ögonen och rynkor. Rätt placerade glasögonbågar täcker påsarna och breda skaklar döljer rynkorna i ögonvrån. Glasögonen är nu förmånligare än förr man kan byta dem enligt klädsel.

27 STRUMPOR, SKOR OCH ACCESSOARER Se så här svänger väskan Man behöver inte vara som Tant Monica vars hatt och väska svänger så glatt; med accessoarer kan man leka även om man annars klär sig diskret. När accessoarer väljs, borde man dra nytta av de egna effektfärgerna och att se till att formerna och stilfaktorerna passar helheten. Exempelvis borde en kortvuxen person inte favorisera alltför stora axelväskor eller kassar, och är man storväxt ska man inte använda små påsväskor. Till festklänningen väljer man en liten väska, i allmänhet en väska av kuvertmodell. En kvinna kan tydligt förbättra sin hållning och kroppsställning genom att använda skor med klack och bh av rätt modell. I valet av bh lönar det sig inte att stirra på kupans storlek och bröstets omkrets, kroppens form och kurvor berättar vilken bh-modell som sitter bäst. Till exempel kan ryggen vara rätt rak eller böjd, bröstkorgen rund, välvd eller hopsjunken. Med en body eller korsett kan man dölja många överlopps kilon eller forma sin profi l i önskad riktning. Det fi nns många tilltalande, välsittande bodyn och bh:n på marknaden bara man kan fråga efter dem. STRUMPORS MÅNGFALD! Den gamla ordentliga yllestrumpan är fortfarande bäst när 17+ den ska värma. Det fi nns strumpor för motion och fritid vilkas materialstruktur är mångdubbel och håller tårna torra trots att fötterna svettas. För innebruk finns olika slags strumpor eller tossor med halkskydd. TIPS Det rekommenderas att skorna ska ha en minst två centimeter tjock sula, som fungerar som stötdämpare. En bra klack på skon är nästan lika bred som ens egen häl och maximalt fyra centimeter hög högre klackar än så belastar främre trampdynan särskilt hos tyngre personer. TVÅ PAR STRUMPOR INGA BLÅSOR! En gång fi ck jag ett gott tips i en 18+ skoaffär när jag kom att beklaga mig över att jag lätt får blåsor på fötterna. Expediten sade att två par tunna strumpor på varandra är det bästa sättet att förhindra skavning. Och det har fungerat för mig. Nuförtiden har jag två par strumpor på redan när jag provar skor i butiken. Märke Ville skonummer 44 KRAV 27 NATURLIGT STILIG

28 6 BASPLAGGS GARDEROB FÖR KVINNAN Och simsalabim! Sex blev tolv! I kappsäcken endast sex plagg och ändå har du varje dag olika klädkombinationer i två veckors tid hur lyckas det? Med en extra blus har du betydligt fl er möjligheter. På bilden kläder som valts för en päron fi gur, men på samma sätt kan du kombinera alla fi - gurtypers kläder. 28 NATURLIGT STILIG

29 29 NATURLIGT STILIG TIPS OM DU INTE STRYKER, SKRYNKLA! På resan varför inte också annars är 19+ det trevligt att ge vardagsplagget av bomull ett nytt utseende genom att skrynkla ihop det i stället för att stryka. Vrid ihop det våta plagget efter tvätten, gör ett par knutar vid behov. Låt torka. Öppna knutarna försiktigt och klä på dig det genast eller häng upp på bygel. Passar speciellt bra för salsakjolar och skjortblusar.

fukt utan att kännas våt och värmer även i fuktigt tillstånd.

fukt utan att kännas våt och värmer även i fuktigt tillstånd. 22 BARN 23 Ruskovillas barnplagg tillverkas i, silke och ekologisk bom. Den mjuka merinoen lämpar sig för kallare årstider som underställ och mellanplagg. Ullen andas och sköter om kroppens värmereglering,

Läs mer

NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE!

NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE! SMILA TRIKÅ NY SKÖN TRIKÅ KOLLEKTION SNYGGA PLAGG SOM HÅLLER FÄRG OCH FORM LÄNGE! Snygg på jobbet www.smila-workwear.se NY HÖG KVALITATIV TRIKÅ KOLLEKTION FRÅN SMILA I MÅNGA SKÖNA FÄRGER! Syftet med vår

Läs mer

DET LILLA BARNETS KLÄDSEL Råd och tips hur du ska klä ditt barn

DET LILLA BARNETS KLÄDSEL Råd och tips hur du ska klä ditt barn DET LILLA BARNETS KLÄDSEL Råd och tips hur du ska klä ditt barn Barnets kläder har flera olika funktioner att uppfylla. De ska hålla barnet varmt under kalla dagar och skydda barnet från stark sol under

Läs mer

Våren 2010. Storlek 42-52

Våren 2010. Storlek 42-52 Våren 2010 Storlek 42-52 Se alla möjligheter Ett stort program som bygger på massor av möjligheter att variera sin garderob med enkla medel. Tunikor och lediga jackor i asymetriska skärningar som matchas

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se Snygg på jobbet Vår vision är att just du skall känna dig Snygg på jobbet. Vår ambition när vi startade med första Smila kollektionen var att Ni skulle känna Er Snygga på Jobbet. Detta har också varit

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

ELRO. Jacka i 3-skikt

ELRO. Jacka i 3-skikt Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

Endast 499:- Mixa och matcha modeller och färger! Storlekar upp till 4XL. Välj 2 plagg fritt! Snygg på jobbet www.smila-workwear.

Endast 499:- Mixa och matcha modeller och färger! Storlekar upp till 4XL. Välj 2 plagg fritt! Snygg på jobbet www.smila-workwear. SMILA BLUE LABEL Generös komfort Upp till storlek 4XL Slitstark väv Tvätt 85 i grader samt industritvätt Detaljer som ökar din funktion på jobbet Välj 2 plagg fritt! Endast 499:- Mixa och matcha modeller

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo ecowear Fyll

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön.

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Istället kan man köpa kläder av ekologisk bomull och då kan man

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 FÖR VEM DESIGNAR DU? Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 EN PRODUKTS URSPRUNG Vad ger en produkt existensberättigande? Är det tillgång och efterfrågan? Eller är det så att åtrå, längtan,

Läs mer

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Låt oss stolt presentera vår premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Visklädernas främsta syfte är ju att synas. Vi har sett till att göra den här kollektionen lite

Läs mer

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Gardinguide Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Antal längder...sida 3 Bottensöm...sida 6 Bredd...sida 7 Breddrapport...sida 7 Dra för...sida 2 Gardinluft...sida 2 Gardinstång...sida 5 Hissgardin...sida

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer

Får ej strykas. Svalt strykjärn max 110 C. Varmt strykjärn max 150 C. Torktumlas med låg värme. Torkas hängande

Får ej strykas. Svalt strykjärn max 110 C. Varmt strykjärn max 150 C. Torktumlas med låg värme. Torkas hängande Klädvård Här vill vi dela med oss av våra kunskaper vad gäller klädvård. Vad de olika tvättsymbolerna betyder, tips om hur man tar bort olika typer av fläckar samt lite allmänna råd om hur man håller sina

Läs mer

Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS

Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS BASKOLLEKTION Innehåll: 4 5 OM MY ONLY 6 7 SÄKERHET & TESTER 8 11 BODIES 12 13 ZIPJACKOR & KAPPOR 14 15 KJOLAR & TUNIKOR 16 17 T-SHIRTS 18 LÅNGÄRMADE T-SHIRTS 19 BYXOR 20 TIGHTS & PYJAMASER 21 SHORTS &

Läs mer

Så här lätt färgar du textilier

Så här lätt färgar du textilier Så här lätt färgar du textilier Herdins Textile Colour natural fibre är en reaktiv flytande textilfärg som ger en tvättäkta infärgning av bomull, lin och viskos. Med Herdins Textile Colour natural fibre

Läs mer

Lösningar på jackor och caper

Lösningar på jackor och caper Lösningar på jackor och caper Jacka som tas på framifrån och som försluts i ryggen. Kort rygg. Kan även beställas som Kappa/Anorak med samma lösning. Vår och vinter. 1. använder sele med denna modell kan

Läs mer

TVÄTTA RÄTT. Guide för att vårda dina kläder mer hållbart. Tvätt_Guide_2015.indd 1 2015-11-03 09:18:38

TVÄTTA RÄTT. Guide för att vårda dina kläder mer hållbart. Tvätt_Guide_2015.indd 1 2015-11-03 09:18:38 TVÄTTA RÄTT Guide för att vårda dina kläder mer hållbart Tvätt_Guide_2015.indd 1 2015-11-03 09:18:38 TA HAND OM DINA KLÄDER & MILJÖN Visste du att tvättning, torkning och strykning står för den största

Läs mer

!"#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått

!#$% Storlek: Dam 36-46, Herr 44-54, eller personliga mått "#$% Jacka i 3-skikt Modell 209 Jacka med yttertyg i olika färger. Under yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester och sedan foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg. Jackan

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

BARNENS KLÄDSEL VID UTEVISTELSE. För att barn ska må bra i naturen och ha glädje av den, behöver de fungerande kläder och utrustning.

BARNENS KLÄDSEL VID UTEVISTELSE. För att barn ska må bra i naturen och ha glädje av den, behöver de fungerande kläder och utrustning. BARNENS KLÄDSEL VID UTEVISTELSE För att barn ska må bra i naturen och ha glädje av den, behöver de fungerande kläder och utrustning. 1 Enligt Förskolans Läroplan är förskolans uppdrag bl a att utveckla

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

KLÄDER OCH KYLA. Blodcirkulation. Svettning

KLÄDER OCH KYLA. Blodcirkulation. Svettning KLÄDER OCH KYLA Vi bor i en del av Sverige där vi har vinter ca 4-5 månader på ett år och där även höstar och vårar kan vara ganska kyliga ibland. Trots det har alla årstider upplevelser att bjuda i skogen,

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2012

STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2012 STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2012 Stöd oss! Ditt köp hjälper oss att förverkliga vår dröm Hälsningar Idrottslag/förening/skolklass PRODUKT- KATALOG 4 Innehåll Dam sid 4-17 Sköna basplagg från topp till tå. Underställ,

Läs mer

L.Brador workwear autumn/winter 2014

L.Brador workwear autumn/winter 2014 Hösterbjudande 2014 L.Brador workwear autumn/winter 2014 Erbjudande Vid köp av L.Brador-kläder för 1500 kr exkl. moms från utvalt sortiment i höstens kollektion får du en weekendbag samt ett års förbrukning

Läs mer

Import av kläder vad behöver jag veta?

Import av kläder vad behöver jag veta? Import av kläder vad behöver jag veta? Den här informationen vänder sig till dig som tänker börja importera kläder eller redan gör det och känner att du behöver veta mer. Kanske har du råkat ut för att

Läs mer

STICKAD PROFILERING SOM VÄRMER

STICKAD PROFILERING SOM VÄRMER STICKAD PROFILERING SOM VÄRMER Vårt varumärke är byggt på sköna, stickade mössor och strumpor. Nu kan du bygga ditt på samma sätt. Seger är ett varumärke förknippat med absolut högsta kvalitet och komfort.

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

MJUKMEDEL PLEASURE/WATER

MJUKMEDEL PLEASURE/WATER MJUKMEDEL PLEASURE/WATER MJUK-OCH SKÖLJMEDEL PLEASURE/WATER tillhör den nya generationens mjukmedel eftersom det har en tillsats av vaxkristaller som aktiveras av upphettning vid torktumling, strykning

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2012

STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2012 STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2012 Stöd oss! Ditt köp hjälper oss att förverkliga vår dröm Hälsningar Idrottslag/förening/skolklass PRODUKT- KATALOG 2 Innehåll Dam sid 4-17 Sköna basplagg från topp till tå. Underställ,

Läs mer

Flamskydd EN 533. Ljusbågstest EN 531 EN 470-1

Flamskydd EN 533. Ljusbågstest EN 531 EN 470-1 50 FLAMSKYDD Arbetar du med elektricitet, svetsning eller liknande bör du använda flamskyddade kläder. Tillsammans med vår tygleverantör har vi utvecklat en flamskyddsbehandlad väv, speciellt anpassad

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare

Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Viking Larmställ PS8100/PS8150 och PS8180 för brandmän och styrkeledare Det finns en del detaljer på larmställen som är bra att känna till för att använda det optimalt och få förståelse för konstruktionen

Läs mer

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn 8 ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG Korsstygn När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr igenom. Det är lätt eftersom du syr

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD

FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD FÖR PERSONER MED DIABETES DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD DIABETES OCH FOTVÅRD Det är mycket viktigt för en diabetiker att ta hand om sin personliga hälsa. Speciellt måste fötternas välstånd

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter!

Jubileums-Carpenter. Jubileums-Carpenter! Jubileums-Carpenter! 2 PLAGG Hantverksbyxa, Jubileums-Carpenter Byxan har en utmärkt passform och är förstärkt med Cordura på utsatta ställen, bla på knän och nertill. Rymliga, slitstarka sidfickor, D-ringar

Läs mer

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ).

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ). Kapitel 11 Kläder Aktivering 11.1. Jens ska köpa nya kläder. Vi lär oss vad olika klädesplagg heter på svenska. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 11/1 och läser texten. Tillsammans märker deltagarna

Läs mer

ewear.se PRODUKTKATALOG 2015 ewear.se MED DIN HJÄLP ÄR VI PÅ VÄG, STÖD OSS! HEJ, JAG SÄLJER FÖR:

ewear.se PRODUKTKATALOG 2015 ewear.se MED DIN HJÄLP ÄR VI PÅ VÄG, STÖD OSS! HEJ, JAG SÄLJER FÖR: PRODUKTKATALOG 2015 ewear.se HEJ, JAG SÄLJER FÖR: MED DIN HJÄLP ÄR VI PÅ VÄG, STÖD OSS! enkelt med ewear Skolor och ideella föreningar har idag begränsade resurser. Vår affärsidé är att via försäljning

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

H RIDE? Sidor: 04-05 SX 06-07 Sport 08-11 SG 12-13 Explorer 14-15 Softgear. collection 2009

H RIDE? Sidor: 04-05 SX 06-07 Sport 08-11 SG 12-13 Explorer 14-15 Softgear. collection 2009 Snogear tillverkar förarutrustning av hög kvalité för allsidigt bruk. Produktutvecklingen är inriktad mot snöskoteråkning och hänsyn har tagits till körställning, kalla väderförhållanden och krävande användning.

Läs mer

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen HYGIENANVISNINGAR Dusch- och bassängavdelningen Användarnas hygien och agerande har den största betydelsen för renligheten gällande badvattnet i bassängerna och de fuktiga utrymmenas ytor. 1. TVÄTTNING

Läs mer

Fristads Industrikollektion

Fristads Industrikollektion 22 INDUSTRI Skillnaden mellan att arbeta i ett grustag och i en högteknologisk elektronikfabrik är stor. På Fristads har vi, oavsett vilken arbetsmiljö vi tillverkar plagget för, alltid samma målsättning

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Stolta, trygga. och professionella. arbetskläder

Stolta, trygga. och professionella. arbetskläder Målare & murare Stolta, trygga och professionella arbetskläder 02 Målare & murare Endast naturliga tillsatser Är dina kläder giftiga? Många tillverkare av kläder har fått för sig att plaggen blir bättre

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Arbetskläder i trädgården köket och serveringen. Varsågod, det är serverat!

Arbetskläder i trädgården köket och serveringen. Varsågod, det är serverat! Boulogner. Arbetskläder i trädgården köket och serveringen Med Fristads funktionsplagg i blåtyg som grund, har jag gjort arbetskläder för Rosendals trädgård, kök och servering. De är trivsamma i lager

Läs mer

WE ARE WORKWEAR NYHETER!

WE ARE WORKWEAR NYHETER! WE ARE WORKWEAR NYHETER! Flexjacka Polyester med hög stretch ger smidighet Dragsko i kragen för vindskydd Förstärkt framsida och ärmar ökar slitstyrkan 5162 Flexjacka (Lager 2) Lätt jacka i polyester med

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se

Snygg på jobbet www.smila-workwear.se Snygg på jobbet www.smila-workwear.se Vår vision är att just du skall känna dig Snygg på jobbet. Allt fler använder kläder ifrån Smila. Det gör oss väldigt glada och ännu mer sugna på att göra fler snygga,

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2013

STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2013 STRUMPOR & UNDERKLÄDER 2013 Stöd oss! Ditt köp hjälper oss att förverkliga vår dröm Hälsningar Idrottslag/förening/skolklass PRODUKT- KATALOG 7 Innehåll Dam sid 4 17 Sköna basplagg från topp till tå. Underställ,

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så.

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Uppfödarna brukar ha många goda råd och hjälper gärna sina valpköpare att komma

Läs mer

Vardagsstöd. Anna Sjölund Utvecklingsledare Behandlingshemmet Vårberget www.varberget.se

Vardagsstöd. Anna Sjölund Utvecklingsledare Behandlingshemmet Vårberget www.varberget.se Vardagsstöd Anna Sjölund Utvecklingsledare Behandlingshemmet Vårberget www.varberget.se Nedsatt problemlösningsförmåga Vad krävs för att kunna besvara frågan: Vad behöver du hjälp med? - Förmåga att se

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

Produktsortiment. Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR Produktsortiment Vårdplagg Exklusiv TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR VÅRDPLAGG EXKLUSIV är ett sortiment för de vårdgivare som vill ha plagg av lite högre kvalitet och snyggare design än de traditionella

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

Funktion kommunikation design.

Funktion kommunikation design. Entrémattor. Funktion kommunikation design. Hyr entrémattor Funktion som lönar sig. Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna. Därför är det en mycket god idé att

Läs mer

Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen.

Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen. 44 SÄNGKLÄDER Våra ekologiska sängkläder omfattar täcken, kuddar och bäddmadrasser i rena naturfibrer ull, silke, bomull och hirsagnar för baby, barn och vuxen. En god sömn gör livet så mycket lättare.

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Service av arbetskläder

Service av arbetskläder Service av arbetskläder Låt oss experter ta hand om ditt företags arbetskläder Lindström är ett av Europas ledande företag inom textila tjänster. Vi samarbetar globalt med företag som har verksamhet i

Läs mer

N0 1:1. Stöd oss. Sports & underwear SPRING/SUMMER. Med ditt köp kommer vi närmre vårt mål. Tack! idrottslag/förening/skola

N0 1:1. Stöd oss. Sports & underwear SPRING/SUMMER. Med ditt köp kommer vi närmre vårt mål. Tack! idrottslag/förening/skola N0 1:1 SPRING/SUMMER 2014 Sports & underwear Stöd oss Med ditt köp kommer vi närmre vårt mål. Tack! idrottslag/förening/skola Stötta din lokala skolklass/förening Bäste kund,det brukar börja med att föreningen,

Läs mer

På gång. Gör det spännande Köp en ljudbok till mobilen. Lyssna på boken när du är ute och går aldrig annars. När spänningen stiger bara

På gång. Gör det spännande Köp en ljudbok till mobilen. Lyssna på boken när du är ute och går aldrig annars. När spänningen stiger bara Kör i gång med gång och märk effekt direkt! Vår personliga tränare Katarina Woxnerud har programmet, tipsen och prylarna som snabbformar figuren. Av Katarina Woxnerud, Foto: Patrik Cederman och thinkstock

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor Medicinska kompressionsstrumpor JOBST kompressionsstrumpor för alla tillfällen Enligt tysk standard RAL Varför JOBST kompressionsstrumpor? Problem med venerna? Friska ben har vener med glatta och elastiska

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

DUSCHA SJÄLV - en interaktiv film om hur man kan göra.

DUSCHA SJÄLV - en interaktiv film om hur man kan göra. DUSCHA SJÄLV - en interaktiv film om hur man kan göra. - Läs hur vi tänkt. VAD ÄR MENINGEN MED FILMEN? Tanken är att den ska: Ge några idéer hur man kan göra Ge ord på saker Göra det möjligt att prata

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Du har fel. OM TORKSKÅP.

Du har fel. OM TORKSKÅP. Varsågod! Nyhetstorka sedan 1944. Nimoverken AB Box 124, 548 22 Hova nimoverken.com Nimo erbjuder energisnåla, skonsamma och snygga torkskåp för klädvårdsrummet. Verksamheten startades 1944 och har idag

Läs mer

91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL

91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL 91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL E A D C B Version 1 91173 I VÄNTAN PÅ JULEN GARNKVALITÉ (A-C) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV (A-C) Super Soft Cotton GARNKVALITE (D)

Läs mer

Det ska löna sig. 30% förtjänst på allt! Enbart ekologisk bomull! Produktkatalog

Det ska löna sig. 30% förtjänst på allt! Enbart ekologisk bomull! Produktkatalog Det ska löna sig. 30% förtjänst på allt! Enbart ekologisk bomull! Produktkatalog 1 Innehåll. sid. Fredrik Lundgren för Wes...3 Strumpor...6 Strumpor Små fötter...8 Underkläder dam...10 Referenser...11

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

munnen Rouge Välj färg i harmoni med läppstift och ögonskuggor. Applicera inte för nära ögonen, eftersom det är lätt att se svullen ut.

munnen Rouge Välj färg i harmoni med läppstift och ögonskuggor. Applicera inte för nära ögonen, eftersom det är lätt att se svullen ut. foundation Grunden Se till att ansiktet är helt rengjort och att fuktkräm är applicerad över hela ansiktet. För att färger och skuggor ska se naturliga ut bör du lägga din makeup i dagsljus. Välj en foundation

Läs mer