Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:8]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:8]"

Transkript

1 Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:8]

2

3 Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Tabell 2 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?... 6 Tabell 3 Hur tycker du att det fungerar att ta sig fram på följande sätt i din hemkommun? Tabell 4 Hur tycker du att det fungerar att ta sig fram på följande sätt i din hemkommun?... 9 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Tabell 8 Tabell 9 Tabell 10 Tabell 11 någon av följande anledningar? någon av följande anledningar? Parkeringsavgifter någon av följande anledningar? Bilköer någon av följande anledningar? Bensinpriset någon av följande anledningar? Brist på parkeringsplatser någon av följande anledningar? Miljöskäl någon av följande anledningar? Trängselskatt Tabell 12 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt Tabell 13 Åsikter om förslag/beslutade trafikåtgärder Tabell 14 Tabell 15 I vilken utsträckning uppfattar du följande som problem i trafiken i den kommun där du bor? I vilken utsträckning uppfattar du följande som problem i trafiken i den kommun där du bor?

4 Information om den västsvenska SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst frågeundersökningar i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Sedan 1986 genomförs en nationell frågeundersökning och sedan 1992 en regional undersökning i Västsverige. Därtill har gjorts regionala undersökningar i Skåne (2004, 2006, 2008 och 2011) och i Värmland (2010 och 2014). Data samlas in via postala samt webbaserade enkäter, och varje undersökning genomförs under i huvudsak samma förutsättningar för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. SOM-institutet är ett samarbete mellan två forskningsenheter vid Göteborgs universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. En rad forskningsprojekt medverkar i SOM-undersökningarna flertalet med förankring i någon av dessa två institutioner men även externa projekt deltar regelbundet. Resultaten från SOM-undersökningarna redovisas i årliga publikationer där de medverkande forskarna presenterar analyser baserade på de senaste resultaten, med fokus på långsiktiga opinions- och medietrender. Varje år publiceras också ett antal rapporter med specialanalyser av enskilda ämnesområden. En utförlig metoddokumentation från den västsvenska SOM-undersökningen 2014 kommer att redovisas i Bové, Josefine (2015) Den västsvenska SOM-undersökningen 2014, i SOM-institutets vinterpublikation (dec 2015) där Tomas Berglund och Annika Bergström är redaktörer. Undersökningens upplägg Den västsvenska SOM-undersökningen har sedan starten 1992 genomförts i form av en postenkät med möjlighet att svara på webben som går ut till ett systematiskt sannolikhetsurval av befolkningen boende i Västsverige. Urvalet i undersökningen var åren begränsat till befolkningen i Göteborg med kranskommuner. 1 Från och med undersökningen 1998 täcker urvalet hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Från och med 2009 års undersökning är åldersintervallet år. 2 Såväl svenska som utländska medborgare ingår. Totalt omfattar undersökningens urval individer. Fältarbetet för den västsvenska SOM-undersökningen följer i huvudsak samma upplägg år från år. Huvuddelen av datainsamlingsarbetet genomförs under hösten. Enkäten skickas ut i slutet av september månad. Under fältperioden genomförs successivt en serie påminnelseinsatser postalt, per telefon och via sms. Fältarbetet avslutas senast under februari månad. Redan vid novembers utgång har i allmänhet drygt 90 procent av de som slutligen kommer att medverka skickat tillbaka sin enkät. 1 Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 2 I undersökningarna var åldersintervallet år; år. 2

5 Svarsfrekvens och bortfall SOM-undersökningarna har sedan starten 1986 haft en relativt hög svarsfrekvens. För samhällsvetenskapliga postenkäter har svarsfrekvensen tidigare brukat ligga på mellan 60 och 70 procent, men det har under senare år blivit svårare att nå dessa nivåer. Figuren nedan illustrerar variationen i svarsfrekvens för den västsvenska SOM-undersökningen sedan starten Det ska noteras att undersökningarna var begränsade till Göteborgsregionen, där svarsfrekvensen generellt är lägre än för övriga delar av Västra Götalandsregionen. Svarsfrekvens i den västsvenska SOM-undersökningen (procent av nettourvalet) Kommentar: Åren var undersökningen begränsad till Göteborgsregionen. Fr.o.m omfattas hela Västra Götalandsregionen inklusive Kungsbacka kommun. För 2014 års undersökning blev nettosvarsfrekvensen 52 procent. I Göteborgsregionen var svarsfrekvensen 50 procent, i Kungsbacka 54 procent och 53 procent i övriga Västra Götaland. 3

6 Svarande och bortfall i den västsvenska SOM-undersökningen 2014 Göteborgsregionen Övr. Västra Götaland Totalt Bruttourval Naturligt bortfall 200 (6,4%) 174 (6,0%) 374 Nettourval Antal svarsvägrare/ej anträffbara Antal svarande Varav webbsvar Svarsfrekvens brutto 47% 50% 48% Svarsfrekvens netto 50% 52% 52% Kommentar: Med naturligt bortfall avses: avflyttad; bortrest på längre tid, studier/militärtjänstgöring på annan ort; boende/studier/arbete utomlands; sjuk, institutionsvård; funktionshinder; avliden; ej svensktalande. Det finns skillnader i svarsbenägenhet hos olika grupper av respondenter i SOM-undersökningarna. Kvinnor svarar exempelvis i större utsträckning än män. Den största skillnaden i svarsmönster finner vi mellan åldersgrupper. Svarsviljan hos personer över 50 år är stabil över tid medan de yngre åldersgrupperna dalar i svarsfrekvens. Den mest svarsvilliga gruppen utgörs av åringar medan svarsviljan är lägst bland åringar. *** SOM-institutet har i samverkan med Trafikverket undersökt västsvenskarnas pendlingsvanor, attityder till trafikåtgärder samt synen på framkomligheten i trafiken i 2011, 2012, 2013 och 2014 års västsvenska SOM-undersökningar. Docent Annika Bergström och fil. dr Jonas Ohlsson har varit undersökningsledare för 2014 års SOM-undersökningar och har det övergripande ansvaret för undersökningarnas utformning och genomförande. Josefine Bové har varit biträdande undersökningsledare för 2014 års västsvenska SOMundersökning med ansvar för datainsamling och databearbetning. Pol. master Lukas Nordin har svarat för databearbetning och presentation i föreliggande rapport. Delregionerna som används i följande resultatredovisning är indelade i enlighet med indelningen i kommunförbund: Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö; Sjuhärad: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda; Skaraborg: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara; FyrBoDal: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Mellerud och Åmål. 4

7 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Västsverige, (procent) Arbetar ej/ studerar ej/ arbetar hemma Bil som förare Bil som passagerare Buss Spårvagn Tåg/pendeltåg MC/moped Cykel/el cykel Båt/färja Till fots Annat Summa procent Antal svarande Kommentar: Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna

8 Tabell 2 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Efter kön, ålder, utbildningsnivå, familjesituation och delregion, 2014 (procent) Arbetar ej/ studerar ej/ arbetar hemma Bil som förare Bil som passagerare Buss Spårvagn Tåg/pendeltåg MC/moped Cykel/Elcykel Båt/färja Samtliga Kön Kvinna Kommentar: Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 1 Låg utbildning motsvarar som mest grundskola eller motsvarande obligatorisk skola; medellåg motsvarar studier/examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande; medelhög motsvarar eftergymnasial utbildning men ej examen från högskola/universitet; hög motsvarar examen från högskola/universitet. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Till fots Annat Summa procent Antal svarande Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal

9 Tabell 2 forts. Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Efter boendeområde i Göteborg och trafikstråk, 2014 (procent) Arbetar ej/ studerar ej/ arbetar hemma Bil som förare Bil som passagerare Buss Spårvagn Tåg/ pendeltåg MC/moped Cykel/Elcykel Båt/färja Boendeområde Nordost (Göteborg) 1 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Till fots Annat Summa procent Antal svarande Sydväst Hisingen Trafikstråk 2 E6N/Bohusbanan E45/Norge- Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-tillkustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: 1 Nordost innefattar stadsdelar Angered och Östra Göteborg. Centrum & Linnéstaden innefattar stadsdelar Centrum och Majorna-Linné. Sydväst innefattar stadsdelar Askim- Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Hisingen innefattar stadsdelar Västra Hisingen, Lundby och Norra Hisingen. 2 E6N/ Bohusbanan innefattar kommuner Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tjörn och Orust. E45/Norge-Vänerbanan innefattar Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. E20/Västra Stambanan innefattar Partille, Lerum, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Falköping, Skövde, Essunga, Vara, Skara och Götene. Väg 40/Kust-till-kustbanan innefattar Härryda, Mark, Bollebygd, Borås och Ulricehamn. E6S/Västkustbanan innefattar Mölndal och Kungsbacka. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

10 Tabell 3 Hur tycker du att det fungerar att ta sig fram på följande sätt i din hemkommun? Västsverige, (balansmått) Till fots Cykla Åka kollektivt Köra bil Lägsta antal svarande Kommentar: Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. måttet visar andelen som tycker att förslaget är mycket bra eller bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt eller mycket dåligt. Ett positivt balansmått i tabellen indikerar att det fungerar bättre, ett negativt balansmått att det fungerar sämre. Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna

11 Tabell 4 Hur tycker du att det fungerar att ta sig fram på följande sätt i din hemkommun? I olika grupper, 2014 (procent; balansmått) Till fots Cykla Åka kollektivt Köra bil Lägsta antal svarande Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion 2 Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Boendeområde Nordost (Göteborg) 3 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk E6N/Bohusbanan E45/Norge-Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-till-kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. måttet visar andelen som tycker att förslaget är mycket bra eller bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt eller mycket dåligt. 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 3 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

12 Tabell 5 någon av följande anledningar? Västsverige, (procent alltid eller mycket ofta) Parkeringsavgifter Bilköer Bensinpriset Brist på parkeringsplatser Miljöskäl Trängselskatt Lägsta antal svarande Kommentar: Streck (-)= frågan ej ställd. Svarsalternativen är aldrig ; någon gång ; ganska ofta ; mycket ofta ; alltid. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna

13 Tabell 6 någon av följande anledningar? Parkeringsavgifter I olika grupper, 2014 (procent) Alltid Mycket ofta Ganska ofta Någon gång Aldrig Summa procent Antal svarande Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Boendeområde Nordost (Göteborg) 2 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk 3 E6N/Bohusbanan E45/Norge-Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-till-kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 3 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

14 Tabell 7 någon av följande anledningar? Bilköer I olika grupper, 2014 (procent) Alltid Mycket ofta Ganska ofta Någon gång Aldrig Summa procent Antal svarande Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Boendeområde Nordost (Göteborg) 2 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk 3 E6N/Bohusbanan E45/Norge-Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-till-kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 3 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

15 Tabell 8 någon av följande anledningar? Bensinpriset I olika grupper, 2014 (procent) Alltid Mycket ofta Ganska ofta Någon gång Aldrig Summa procent Antal svarande Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Boendeområde Nordost (Göteborg) 2 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk 3 E6N/Bohusbanan E45/Norge-Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-till-kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 3 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

16 Tabell 9 någon av följande anledningar? Brist på parkeringsplatser. I olika grupper, 2014 (procent) Alltid Mycket ofta Ganska ofta Någon gång Aldrig Summa procent Antal svarande Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Boendeområde Nordost (Göteborg) 2 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk 3 E6N/Bohusbanan E45/Norge-Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-till-kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 3 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

17 Tabell 10 någon av följande anledningar? Miljöskäl I olika grupper, 2014 (procent) Alltid Mycket ofta Ganska ofta Någon gång Aldrig Summa procent Antal svarande Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Boendeområde Nordost (Göteborg) 2 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk 3 E6N/Bohusbanan E45/Norge-Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-till-kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 3 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

18 Tabell 11 någon av följande anledningar? Trängselskatt I olika grupper, 2014 (procent) Alltid Mycket ofta Ganska ofta Någon gång Aldrig Summa procent Antal svarande Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Boendeområde Nordost (Göteborg) 2 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk 3 E6N/Bohusbanan E45/Norge-Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-till-kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 3 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

19 Tabell 12 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt, Västsverige, (balansmått) Åsikt om beslutade trafikåtgärder Västlänken (tågtunnel under Göteborg) Marieholmstunneln (ny älvtunnel) Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och Borås +47 Trängselskatt i Göteborg Åsikt om förslag gällande trafiken Västlänken (tågtunnel under Göteborg) Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och Borås Trängselskatt i Göteborg Bygga ut hela E20 mellan Göteborg och Örebro till motorväg 1 Bygga snabbjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg Bygga ut kollektivtrafiken Minsta antal svar Kommentar: lyder frågorna: Vilken är din åsikt om följande beslutade trafikåtgärder? samt Och vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafiken? löd frågan: Vilken är din åsikt om följande förslag? fanns inte alternativet ingen uppfattning med. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. måttet visar andelen som tycker att förslaget är mycket bra eller bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt eller mycket dåligt löd delfrågan Bygga ut hela E20 till motorväg. Streck (-)= frågan ej ställd. Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna

20 Tabell 13 Åsikter om förslag/beslutade trafikåtgärder. Efter kön, ålder, utbildningsnivå, familjesituation och delregion, 2014 (procent; balansmått) Västlänken Marieholmstunneln Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och Borås Trängselskatt i Göteborg Bygga ut E20 mellan Gbg och Örebro till motorväg Bygga snabbjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg Bygga ut kollektivtrafiken Samtliga Kön Kvinna Minsta antal svarande Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medellåg Medelhög Hög Familj Ej barn 0 15 år Har barn 0 6 år Har barn 7 15 år Delregion Göteborgsreg Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal Kommentar: Tabellen bygger på två frågor: 1) Vilken är din åsikt om följande beslutade trafikåtgärder? ( Västlänken t.o.m. Trängselskatt i Göteborg ). 2) Vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafiken? ( Bygga ut E20 t.o.m. Bygga ut kollektivtrafiken ). innefattar svarsalternativen mycket bra och ganska bra. består av svarsalternativen ganska dåligt och mycket dåligt. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. måttet visar andelen som tycker att förslaget är mycket bra eller bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt eller mycket dåligt. 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

21 Tabell 13 forts. Åsikter om förslag/beslutade trafikåtgärder. Efter boendeområde i Göteborg och trafikstråk, 2014 (procent; balansmått) Västlänken Marieholmstunneln Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och Borås Trängselskatt i Göteborg Bygga ut E20 mellan Gbg och Örebro till motorväg Bygga snabbjärnväg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg Bygga ut kollektivtrafiken Minsta antal svarande Nordost (Göteborg) 1 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Sydväst Hisingen Trafikstråk 2 E6N/Bohus-banan Boendeområde E45/Norge- Vänerbanan E20/ Västra Stambanan Väg 40/Kust till kustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: Tabellen bygger på två frågor: 1) Vilken är din åsikt om följande beslutade trafikåtgärder? ( Västlänken t.o.m. Trängselskatt i Göteborg ). 2) Vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafiken? ( Bygga ut E20 t.o.m. Bygga ut kollektivtrafiken ). innefattar svarsalternativen mycket bra och ganska bra. består av svarsalternativen ganska dåligt och mycket dåligt. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. måttet visar andelen som tycker att förslaget är mycket bra eller bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt eller mycket dåligt. 1 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

22 Tabell 14 I vilken utsträckning uppfattar du följande som problem i trafiken i den kommun där du bor? Västsverige, (balansmått) Trängsel i biltrafiken Förseningar i kollektivtrafiken Bullen från trafiken Framkomlighet med cykel Försämrad luftkvalitet Otrygg miljö för fotgängare Pågående väg- och järnvägsbyggen Lägsta antal svarande Kommentar: Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Svarsalternativen är mycket stort problem ; ganska stort problem ; varken stort eller litet problem ; ganska litet problem ; mycket litet problem. måttet beräknas som andelen som svarat att problemet är mycket stort eller stort minus andelen som svarat att problemet är litet eller mycket litet. Ett positivt balansmått i tabellen indikerar ett större problem, ett negativt balansmått indikerar ett mindre problem. Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna

23 Tabell 15 I vilken utsträckning uppfattar du följande som problem i trafiken i den kommun där du bor? Efter kön, ålder, utbildningsnivå, familjesituation och delregion, 2014 (procent; balansmått) Trängsel i biltrafiken Stort Litet prob. prob. Kommentar: Stort problem innefattar svarsalternativen mycket stort problem och ganska stort problem. Litet problem innefattar svarsalternativen ganska litet problem och mycket litet problem. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. måttet beräknas som andelen som svarat att problemet är stort minus andelen som svarat att problemet är litet. Ett positivt balansmått i tabellen indikerar ett större problem, ett negativt balansmått indikerar ett mindre problem. 1 Utbildning : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen Förseningar i kollektivtrafiken Stort Litet prob. prob. Buller från trafiken Stort Litet prob. prob. Framkomlighet med cykel Stort Litet prob. prob. Försämrad luftkvalitet Stort Litet prob. prob. Otrygg miljö för fotgängare Stort Litet prob. prob. Pågående väg- och järnvägsbyggen Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Familj Medellåg Medelhög Stort prob. Litet prob. Minsta antal svarande Hög Ej barn 0 15 år Barn 0 6 år Barn 7 15 år Delregion Göteborgsreg Sjuhärad Skaraborg FyrBoDal

24 Tabell 15 forts. I vilken utsträckning uppfattar du följande som problem i trafiken i den kommun där du bor? Efter boendeområde i Göteborg och trafikstråk, 2014 (procent stort/litet problem och balansmått) Stort prob. Trängsel i biltrafiken Litet prob. Förseningar i kollektivtrafiken Stort prob. Litet prob. Stort prob. Buller från trafiken Litet prob. Framkomlighet med cykel Stort prob. Litet prob. Stort prob. Försämrad luftkvalitet Litet prob. Otrygg miljö för fotgängare Stort prob. Litet prob. Pågående väg- och järnvägsbyggen Stort prob. Litet prob. Nordost (Göteborg) 1 Örgryte & Härlanda Centrum & Linnéstaden Minsta antal svarande Sydväst Hisingen Trafikstråk 2 E6N/Bohusbanan Boendeområde E45/Norge- Vänerbanan E20 Västra Stambanan Väg 40/Kust-tillkustbanan E6S/Västkustbanan Övriga kommuner Kommentar: Stort problem innefattar svarsalternativen mycket stort problem och ganska stort problem. Litet problem innefattar svarsalternativen ganska litet problem och mycket litet problem. måttet beräknas som andelen som svarat att problemet är stort minus andelen som svarat att problemet är litet. Ett positivt balansmått i tabellen indikerar ett större problem, ett negativt balansmått indikerar ett mindre problem. 1 Boendeområde : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. 2 Trafikstråk : förklaring av kategorier se tabellkommentar tabell 2. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen

25

26 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen nationella och lokala frågeundersökningar och anordnar seminarier på temat Samhälle, Opinion och Medier. SOM-institutet Seminariegatan 1B Box 710, Göteborg

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ]

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Trafikvanor och -attityder Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?

Läs mer

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7]

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7] Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till

Läs mer

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Jonas Hägglund [SOM-rapport nr 2012:18] Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Trafikvanor och attityder. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:13]

Trafikvanor och attityder. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:13] Trafikvanor och attityder Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:13] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Hur brukar du

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9]

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Förtroende för Försäkringskassan Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20]

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Innehåll Information om den Västsvenska SOM-undersökningen 5 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig SOM-rapport nr 2009:19 SOM Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott Väst-SOM-undersökningen 2008 Gabriella Sandstig s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:12 SOM. Göteborgarnas attityder i trafikfrågor Väst-SOM-undersökningen Åsa Hernerud Susanne Johansson

SOM-rapport nr 2008:12 SOM. Göteborgarnas attityder i trafikfrågor Väst-SOM-undersökningen Åsa Hernerud Susanne Johansson SOM-rapport nr 2008:12 SOM Göteborgarnas attityder i trafikfrågor Väst-SOM-undersökningen 2007 Åsa Hernerud Susanne Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehållsförteckning 1 Metod

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:23 SOM Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987 8 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Diagram s. 3 27 Information om den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Scenkonst i Västsverige

Scenkonst i Västsverige Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ]

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Scenkonst i Västsverige 2011 Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 5 Tabell 1 Besök på Göteborgsoperan och Göteborgs stadsteater

Läs mer

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Scenkonst i Västsverige 1995 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 2c Tabell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Läsning av Regionmagasinet Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18]

Läsning av Regionmagasinet Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18] Läsning av Regionmagasinet 2003 2010 Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18] Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Kulturvanor i Sverige 1987 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Kulturvanor och

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västra Götalands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer