FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 Så liten plats en människa tar på jorden, mindre än ett träd i skogen. Så stort tomrum hon lämnar efter sig. En hel värld kan inte fylla det. INGRID ARVIDSSON 1

2 FACKöversättaren 1/05, årgång 16 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Eva Tofvesson Redz, Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre kl Fax E-post: Hemsida: Postgiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Eva Tofvesson Redz Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel , fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Rolli Fölsch, Mai Ottoson och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola att förlora någon är aldrig lätt. Det är svårt i början att acceptera att personen inte längre finns bland oss. Man lyfter på luren för att ringa, för att sedan komma på sig själv. Den 24 november 2004 gick en av SFÖ:s grundare, Gary Jaekel, bort efter en tids sjukdom. Vi kommer inte längre att kunna se honom i långa och många diskussioner på konferenserna, eller erfara hans ordförandeskap på årsmöten, som han höll i med en van hand så många gånger under föreningens historia. Han kände att det saknades ett forum för professionella översättare, och valde därför att tillsammans med andra starta just en sådan förening Sveriges Facköversättarförening. Det skulle vara en organisation som stödjer översättarna i fråga om sina rättigheter och i deras utveckling. Idag, femton år senare fortsätter SFÖ att vara ett sådant forum. SFÖ har vuxit till en kraft och en röst att räkna med, med fler än 800 medlemmar, lokala grupper med aktiviteter, en kursverksamhet, en Bästa SFÖ:are, årskonferens som är samlingspunkten för landets översättare och översättarbransch, och ännu mycket utrymme för utveckling. Det har inte varit en lätt december i övrigt heller, med tanke på tsunamins förödelse, som dominerar våra sinnen. Hela världen har mobiliserat kring denna katastrof, både i form av hjälpinsatser och med sina känslor. Svenskar har hjälpt och stött varandra på ett enastående sätt, som bara bevisar hur de kan öppna upp sina hjärtan. Liv, som vi förstår det, är unikt i universum. Något som är så pass unikt bör betraktas som nästintill mirakulöst, och fantastiskt. Det är viktigt att vi inte glömmer bort att värna om detta fantastiska liv, och leva det till fullo! Att värna om SFÖ och utveckla föreningen vidare är det bästa sättet som vi kan minnas Gary på och låta hans idéer och tankar leva vidare. Med tankar om framtiden Eva Tofvesson Redz Tryck Ale tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2004 SEK 300:- + moms. Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan Manusstopp Utgivning 14 mars 18 april 17 maj 22 juni 18 juli 22 augusti 19 september 24 oktober 17 november 22 december INNEHÅLL 3 INSÄNDARE 3 IN MEMORIAM: GARY JAEKEL 4 ARBETSGRUPPERNA 7 SPRÅKSPALTEN 7 NÄR VARDAGEN RAMLAR... 8 UTBILDNINGSPRODUKT ELLER AUTODIDAKT? 10 SPRÅKGRUPPERNA 12 SWEFIX HJÄLP VID SKRIVANDE OCH ÖVERSÄTTNING 14 HUMOR 14 BOKTIPSET 15 NY TIDSKRIFT 15 NYA MEDLEMMAR 2 ISSN Sveriges Facköversättarförening, X. 9 ÖVERSÄTTARDAG PÅ BOKMÄSSA

3 INSÄNDARE Skickas till: Loole Hagberg, I början av ett nytt år Slutet av år 2004 blev dramatiskt. Julfirandet stannade upp när katastrofen i Asien förmedlades till oss. Nu i början av januari vet jag att en SFÖ-medlem drabbats personligen genom närståendes bortgång. Det kanske finns fler. En fråga som dryftats är vad vår organisation kan göra när situationer som denna uppstår. Ska vi använda föreningens resurser till katastrofhjälp? Vilken typ av katastrofer? Var? Det pågår fler än den som nu inträffat i Asien. Ska vi uppmana medlemmarna att stödja någon särskild hjälporganisation? Ett samarbete är redan etablerat med organisationen Läkare utan gränser. I förra numret av Facköversättaren berättade Mats En nyckelperson för SFÖ och en ledargestalt i översättningsbranschen Gary Jaekel har avlidit 54 år gammal. Han var född i USA och kom till Sverige som författare (för bl a BBC) och lärare under 70-talet. Han började arbeta med kunddokumentation på Ericsson och blev till slut VD för Ericsson Language Services AB. Under Garys tid som VD för det bolaget blev han mycket engagerad i kampen att höja den yrkesverksamma översättarens status, i synnerhet genom att vara en stark drivkraft bakom bildandet av en riksförening för facköversättare Sveriges Facköversättarförening (SFÖ). Under en kontaktdag för översättare hos Volvo i Göteborg 1989 bildades en arbetsgrupp bestående av en bred skala representanter för översättarkåren där Gary var vald till ordförande presenterade arbetsgruppen ett förslag till stadgar för det som skulle komma att heta Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) och Gary valdes till första ordförande. Han lämnade sin plats som ordförande 1995 och utnämndes till hedersmedlem i föreningen Garys engagemang, stöd och ledarskap vid bildandet av SFÖ var oerhört viktigt för SFÖ:s framgångsrika utveckling. Han stod inte bara i rampljuset som ordförande och som initiativtagare till olika aktivite- Linder om samarbetet. En idé kan ju vara att rikta donationer till en sådan samarbetspartner. Pengarna skulle då användas till insatser som organisationen själv bestämmer och inte öronmärkas på något sätt. Vi måste också överväga om det ligger inom vår förenings aktivitetsområde, oavsett hur angeläget det känns idag. SFÖ:s syfte är enligt 2 i stadgarna: att borga för god yrkessed, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan facköversättare, tillvarata medlemmarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen och informera om utvecklingen inom området professionell översättning. Kanske ska våra medlemspengar användas till föreningens verksamhet enligt stadgarna och våra bidrag ges privat till de organisationer vi personligen väljer. Genom katastrofen har vi fått ytterligare en påminnelse om vår sårbarhet och hur beroende vi är av varandra, oavsett samhällsställning, kön och ras. Nu gäller det att ta vara på de erfarenheter som gjorts. In memoriam ter som fortfarande har en central roll inom SFÖ, som SFÖs årliga konferens, utan han arbetade även bakom kulisserna mycket praktiskt inom föreningen. Förutom engagemanget i SFÖ, var Gary en drivkraft bakom utvecklingen av översättningsbranschen i Sverige och utomlands. Gary var styrelsemedlem och senare VD i Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC), styrelsemedlem i Styrgruppen för Språkteknologi (under HSFR och NUTEK), styrelsemedlem i Regional Centre for Europe inom Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), samt engagerad i den internationella Localisation Industry Standards Association (LISA). Gary var också en mycket omtyckt talare på konferenser världen över om språkutbildning, maskinöversättning, terminologi m.m. Bakom Garys engagemang i översättningsfrågor låg ett djupt intresse för språk och kommunikation. Han tyckte att brist på kommunikation låg bakom många av livets problem och citerade ofta seriefiguren Lucky Luke: What we have here is a failure to communicate. Vi kommer att sakna Garys karisma och hans torra men träffsäkra humor. Våra tankar går till Garys hustru Marta och hans två söner, Aaron och Théo. Bland det vettigaste jag hört i Sverige är en forskare på KI som ska samla in alla volontärers och hjälparbetares erfarenheter och se vad man kan lära av dem. Hur de hanterade skador när de inte kunde få dit sjukvårdsutbildade med bårar och ambulans. Många fler skulle ha dött om man följt de vanliga reglerna vid olycksfall. Vi måste tänka friare, tänka själva och våga agera! Vi måste också tillåtas göra misstag, både i liten och stor skala. Därefter gäller det att dra lärdom av misstagen. Förutse situationer som kan inträffa. Efter stormar och strömavbrott nyligen i vårt eget land är det nog fler som skaffat både gasolkök och extra ficklampor. Hör av dig till styrelsen om du har synpunkter och idéer när det gäller SFÖ:s beredskap och engagemang! Vi kommer att ta upp ämnet på nästa styrelsemöte februari men avvakta med beslut tills du som medlem fått tillfälle att framföra din åsikt. För styrelsen SFÖ, Mai Ottoson Gary lever vidare i det han åstadkommit och i våra minnen. Sven Borei, Monica Bowen-Schrire, Emilio Dahl, Inga-Beth Hinchliffe, Eva Tofvesson- Redz, Anne Verbeke ADAPT Localization Services announces with deep regret that its Business Development Manager, Gary Jaekel, died in Stockholm, Sweden, after a long and severe illness on November 24, Gary Jaekel, a native of New Jersey, moved to Sweden after completing his studies at Boston University in the early seventies. He joined Ericsson, initially as a translator, and subsequently became manager and CEO of Ericsson Language Services. After that, he held several senior positions in the language industry at companies like Interverbum, TNC, and AAC Global before joining ADAPT in Jaekel was also a founding member, president and board member of the SFÖ, the Swedish translator s association (which voted him a permanent Honorary Member), and played a prominent role in the development of the Swedish language technology industry. ADAPT Localization Services Scandinavia, Stockholm 3

4 4 Arbetsgrupperna NATIONELLA Gry Foldvik Cedlöf, Mia Poletto Andersson, Nyheter Mia Poletto Andersson ingår nu i gruppen tillsammans med Gry Cedlöf. Hieronymus Mia Poletto Andersson och Helene Biesheuvel är SFÖ:s nya representanter i arrangemangskommittéen för Hieronymusdagen 2005 i Stockholm. Planer om Hieronymusdag i Syd! Harriet Johannessen och Lisbeth Mejer planerar att arrangera Hieronymusdagen även i Syd år INTERNATIONELLA Anne Verbeke, Mats Linder, Vadå FIT? SFÖ är medlem i FIT (Fédération Internationale des traducteurs International Federation of Translators), men vad är FIT egentligen? FIT startades 1953 i Paris och fyllde alltså 50 i fjol har som NGO A-status hos UNESCO, och är en förening för översättarföreningar. FIT är en ganska bred paraplyorganisation som rymmer allt från föreningar för litterära översättare till föreningar för auktoriserade översättare. Detta är en styrka, men samtidigt också en svaghet eftersom det är många olika intressen som ska främjas. Dessutom är FIT precis om SFÖ beroende av frivilliga insatser och det gör inte saken lättare. FIT:s syften är i stort samma som SFÖ:s, men då på ett internationellt plan. Även organisationsstrukturen ser i stort sett samma ut som SFÖ:s. Det finns även en styrelse som väljs på årsmötet, som hålls vart tredje år på olika håll i världen i samband med FIT:s internationella konferens, så att alla medlemsorganisationer ska ha råd att delta. Sedan finns det olika kommittéer (jämför med SFÖ:s arbetsgrupper) såsom Media translators, Technology, Literary translators, Court translators, Training, Terminology and documentation, Status, Copyright och några till. Vidare finns det ett antal Regional Centers (jämför med SFÖ:s regionala grupper): ett i Europa, ett i Asien, ett i Nordamerika och ett i Latinamerika. Dessutom har FIT tre publikationer. Två som är gratis och som kan läsas och laddas ner på FIT:s hemsida, FIT Flash och Translatio, och en som är mer akademisk och som ges ut av John Benjamins och som man kan prenumera på, Babel. Den finns även på ett antal universitetsbibliotek i Sverige. Till sist vill jag nämna ett antal aktiviteter och projekt som FIT, antingen själv eller genom en Kommittee eller Regional Center, har genomfört nyligen eller som är på gång, så att ni får en liten idé om aktiviteternas bredd. The IVth Asian Forum i Peking, Kina, oktober The VIIth international forum on court interpreting and legal translation i Magdeburg, Tyskland, november FIT:s Status Committee har skickat ut en enkät bland sina medlemmar, akademiska institutioner och statliga organisationer för att bl.a. få en bild av hurvudvida och hur översättar- och tolkyrket är reglerat i de olika länder, vilka föreningar det finns och vilken social status översättare och tolkar har. Vidare har FIT som observatör följt utvecklingen av en ny standard för leverantörer av översättningen i Europeiska CEN och bidragit med synpunkter. SFÖ har för övrigt deltagit i det arbetet genom SIS, Svenska Standardiseringsinstitutet. Mer om detta i nästa nummer av Facköversättaren och på konferensen i Uppsala. FIT är dessutom igång med att ta fram ett International Translator s card. FIT:s medlemsorganisationer tyckte att att det var en bra idé och tanken är att kortet ska lanseras på konferensen i Tammerfors, Finland, i augusti i år. Därmed har vi kommit till årets stora evenemang: FIT-konferensen. Den hålls vart tredje år på olika håll i världen och denna gång har turen kommit till Finland. Värd är Finlands översättar- och tolkförbund r.y., SKTL, som firar sitt 50 års jubileum. Konferensen brukar bestå av en sluten del, årsmötet, 2-3 augusti, och själva konferensdelen, 4-7 augusti. Det kommer nog att dröja innan konferensen kommer så nära Sverige igen, så om du är nyfiken och har chansen, passa på och åk dit och träffa kollegor från hela världen. Programmet och mer information om FIT hittar du på: Om du har frågor eller idéer, skicka ett e- meddelande till INFOGRUPPEN Mai Ottoson, Ny projektansvarig sökes för Gula Sidorna Sedan två år har SFÖ haft en s.k. ruta i Gula Sidornas Stockholms-, Göteborgs- och Malmödelar. Det första året (2004) var mest på prov för att se vad resultatet skulle bli. Då hade cirka 80 medlemmar införanden i de tre delarna. Inför nästa utgåva (2005) har antalet i Stockholms- och Göteborgsdelarna reducerats ganska mycket, medan Malmödelen har ökat något. Jag har ansvarat för hela projektet under dessa två år, men kommer inte att göra det längre. Nu vill jag ge någon annan möjligheten att ta vid så att SFÖ kan fortsätta att ha en ruta i Gula Sidorna för medlemmarna, om de vill. Hör av dig till mig på eller tel , så lämnar jag mer uppgifter. Britt-Marie Seex KONFERENS 2005 Jennifer Evans, Konferensen börjar ta form Vi i konferensgruppen arbetar för fullt för att Konferens 2005 i Uppsala ska bli så lyckad som möjligt. Vi vill rikta ett stort tack till alla som svarade på enkäten som gick ut med senaste numret av FÖ. Vi fick in drygt 70 svar! Det ger oss en fingervisning om vad ni tycker och vi ska försöka tillgodose önskemålen så långt som det är möjligt. Här följer inledande presentationer av tre av de talare som mycket glädjande tackat ja till att medverka i april: Lasse

5 Eriksson, Uppsalas egen norrländska ordvirtuos, Karin Carlson, mottagare av Klarspråkskristallen 2004 och Yves Champollion, motorn som driver Wordfast. Lasse Eriksson är föreläsare, författare, historiker, ståuppare och filosof till vardags, känd från Snacka om Nyheter, Telespånarna samt otaliga framträdanden runt om i landet. Han är mannen bakom många TV- och radioprogram samt böcker som Fort-Sverige och nu senast den roliga kåseriboken Jag har kokat tvåhundratusen potatisar men kan inte erinra mig en enda av dem. Välkommen till en annorlunda föreläsning om hur man uppnår lugn, balans, trivsel och tålamod. Massor av fakta, humor, humanism och värme! Karin Carlson är biträdande professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet, ordförande i Biotermgruppen på TNC, en grupp som ideellt verkar för att samordna och nyskapa svenska termer för begrepp inom de molekylära livsvetenskaperna (www.tnc.se/bioterm) och hon är medlem i språkgruppen vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet som är rådgivande organ rörande språkfrågor inom fakulteten. Våren 2004 mottog hon regeringens Klarspråkskristall 2004 för sitt banbrytande arbete för balans mellan engelska och svenska inom den naturvetenskapliga högskolevärlden. Hon kommer att föreläsa för oss om den språkliga dragkampen inom den naturvetenskapliga utbildningsvärlden. Yves Champollion, som besöker oss från Paris, intresserar sig för frågor om kompatibilitet mellan översättningsminnen, gränssnitt mellan vanliga program på Mac och PC, och flexibilitet. Han är även involverad i att utveckla översättningsverktyg. Han talar nämligen minst 8 olika språk och älskar ord och idéer. Yves Champollion är far till Wordfast, en produkt av många översättares arbete och ett försök att skapa ett program inom ekonomiskt räckhåll för fattiga översättare. Nyckelorden är pris och enkelhet. Yves kommer att hålla ett föredrag på lördagen och skall medverka i progressionerna under fredagen och söndagen. FINANSGRUPPEN Olof Dandanelle, Vad är din översättning värd? En alltid lika brännbar fråga är priser, lönsamhet och överlevnad inom översättarbranschen. Jag tänkte här nedan diskutera lite kring dessa frågor. De åsikter som jag ger uttryck för är uteslutande mina egna och ska inte uppfattas som styrelsens eller SFÖ:s. Generellt klagas det mycket på prispress i branschen, och alla har vi väl deltagit i någon diskussion där åsikter som byråerna pressar oss enskilda översättare mer och mer vädrats. Jag tror dock inte att det är riktigt så enkelt, även byråerna drabbas av den prispress som faktiskt kan iakttas i branschen. Att göra det hela till en fråga mellan byråer å ena sidan och frilansare å den andra anser jag därför vara en förenkling. Istället borde man ställa sig frågan varför priserna totalt sett faller i branschen. Det kan finnas många olika svar på den frågan, bl.a. kundens okunskap om vad det är han behöver, det faktum att översättare inte är någon skyddad yrkestitel eller att branschen är väldigt fragmenterad. Två huvudorsaker torde dock vara en viss överkapacitet i kombination med att alltför många aktörer (både byråer och enskilda översättare) inte fullt ut tar sitt ansvar för branschens långsiktiga utveckling. Vad menar jag då med detta? Jo, på marknader där (temporär) överkapacitet förekommer finns det ett vedertaget företagsekonomiskt tänkande som innebär att om jag har överskottskapacitet i mitt företag, är det bättre att jag accepterar uppdrag som inte täcker mina kostnader, än att maskinerna/de anställda inte har något alls att göra (alltså: det är bättre att jag drar in 100 kronor till företaget under en arbetsdag än inget alls, även om mina kostnader är 150 kronor). I princip är resonemanget oantastligt och kan hålla företaget igång under perioder då företaget har lite att göra. Poängen här är dock just uttrycket under perioder. Om man inte passar sig (dvs. alla aktörer inte agerar långsiktigt ansvarsfullt) kan branschen annars nämligen lätt bli en bransch där extrapris alltid råder och (nästan) ingen i längden får täckning för sina kostnader. Ett sådant exempel är de amerikanska flygbolagen. Där har överkapaciteten lett till att bolagen i princip jämt använder sig av olika kampanjpriser för att överleva på kort sikt. Genom sitt kortsiktiga agerande bidrar marknadsaktörerna då själva till att skapa en långsiktigt ohållbar situation där de flesta aktörerna kommer att gå under innan några få kvarvarande aktörer klarar av att höja priserna till en rimlig nivå igen. Oreglerad marknad En sådan utveckling är typisk för mer eller mindre oreglerade marknader, och idag är de flesta teoretiker överens om att oreglerade marknader oftast medför oönskade effekter, både för individen och marknadens funktionssätt. På oreglerade marknader är det särskilt viktigt att alla aktörerna själva tar ansvar, eftersom skadliga beteenden (som t.ex. prisdumpning, dålig kvalitet etc.) inte beivras av någon tillsynsmyndighet el. dyl. Ett sätt att ge en bransch eller oreglerad marknad en viss struktur är självreglering. Initiativet till detta kommer ofta från någon form av intresseförening. SFÖ är ett exempel på detta föreningen har under hela sin existens strävat efter att öka översättaryrkets och -branschens status och skapa ett kvalitetstänkande (och därmed förutsättningar för långsiktigt fördelaktiga villkor) i branschen, bl.a. genom att ställa stränga krav på vem som får bli medlem. Inom SFÖ pågår också en diskussion om en etisk standard som föreningen vill ta fram och som medlemmarna sedan förväntas följa. Allt detta är små pusselbitar som tillsammans skapar förutsättningar för en seriös, kvalitetsmedveten bransch. Men en intresseförening kan inte göra allt själv, det krävs också att medlemmarna Fortsättning på nästa sida 5

6 6 Fortsättning föregående sida. själva aktivt tar ställning till olika frågor. Så vad kan just jag göra för att bidra till att översättarbranschen har en framtid på lite längre sikt? För den enskilde översättaren (företaget) gäller att prispress bara uppstår om man låter sig pressas. Man kan faktiskt tacka nej till arbete som man anser är för dåligt betalt. Så enkelt är det. Men jag har ju också räkningar att betala, kanske någon invänder. Och visst är det så men det är inget som säger att du faktiskt måste jobba med just översättning 7 dagar i veckan bara för att du en gång har utbildat dig till översättare. Det är tyvärr ingen mänsklig rättighet. Detta kanske låter hårt, men tyvärr är det en realitet. Tvärtom är det så att den enskilde, genom att tacka nej till alltför dåligt betalda jobb och istället under perioder jobba med något annat eller kanske vidareutbilda sig, gör inte bara sin egen självkänsla en tjänst utan också tar ansvar för prisutvecklingen i hela branschen. Genom att tacka nej till ett dåligt betalt jobb står din arbetskraft inte till förfogande för just detta jobb, vilket i ekonomiska termer kallas för att utbudet på arbetskraftssidan minskar. Detta i sin tur innebär (om det görs av tillräckligt många) att uppdragsgivaren (kunden) måste höja det pris han är villig att betala för att åter locka ut fler personer på marknaden. Prispress Vilket leder oss in på en annan aspekt: prispress är något som i första hand drabbar marknader där man handlar med standardiserade produkter som kan produceras på ett jämförelsevis enkelt sätt. Överfört till vår verksamhet, översättning, innebär detta att prispressen torde vara mest uttalad på det område som brukar kallas allmänna texter. Ju mer specialiserade kunskaper du har, desto svårare är det att hitta en ersättare till just dig som översättare (någon som konkurrerar om samma uppdrag). Vilket gör dig mer värdefull och därmed ökar din möjlighet att få rimlig ersättning för ditt arbete. Kanske 2005 kan bli ett år då många av oss väljer att bygga på redan gedigna kunskaper med ytterligare visdom? Olle Dandanelle UTBILDNINGSGRUPPEN Karin Ashing, Återblick I detta årets första tidning börjar vi med en snabb återblick på förra årets verksamhet. Våra kurser under 2004 var främst inriktade på översättningsverktyg. Först ut var Klas Törnquist, som ledde en grundkurs och en uppföljningskurs om DéjáVu i Eskilstuna (grundkursen i Malmö fick ställas in p g a för få anmälningar). På grund av datorstrul m m blev vårens Tradoskurs hos TÖI inte vad vi hoppats, men i stället erbjöd vi grundkurser om Trados i Göteborg under hösten med Daniel Lodeiro som kursledare. Också här fick ett par planerade kurser avlysas (WinAlign och Multiterm) p g a otillräckligt antal deltagare. I november inbjöds SFÖ- och FAT-medlemmar med engelska som målspråk till ett seminarium om översättning av juridiska texter, lett av Tom West från USA. Judy Petersens redigeringskurs har under året anordnats i Medborgarskolans regi, men varit öppen också för våra medlemmar. Tack alla ni för allt arbete och all tid ni så generöst lagt ned i samband med dessa kurser! Så till årets kursutbud. Mycket är fortfarande i planeringsstadiet, men vissa kurser kan vi berätta om redan nu: Björn Olofsson kommer under våren att leda en grundkurs om IT och informationssökning. Judy Petersen håller en redigeringskurs under hösten. En ny DéjáVu-kurs med Klas Törnquists är planerad, liksom förhoppningsvis fler Tradoskurser med Daniel Lodeiro. Vi håller också på att kontakta fler kursledare för kurser om CATprogram, eftersom de är speciellt efterfrågade. Ett annat medlemsönskemål är utbildning online. Vi har jobbat en del med detta under fjolåret och fortsätter att försöka hitta en vettig lösning, med lite nya uppslag som vi arbetar med. Som ni vet har vi tidigare erbjudit en del kurser i externt samarbete, med Medborgarskolan, TÖI och TNC. Information om deras kurser brukar ni ju få med e-postutskick och på hemsidan, men vi undersöker också möjligheterna till fortsatt samarbete med t.ex. en terminologikurs hos TNC. I stöpsleven ligger också kurser och föreläsningar om t.ex. juridik, bokföring & redovisning med externa föreläsare. Vi återkommer efterhand med mer information. Kallelser kommer som vanligt med e-post, men glöm inte att också kolla hemsidan! Maria Lundahl, Jennifer Evans, Ursula Schröder, Karin Ashing, SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN Heidemarie Nyrén-Höhn, Heidemarie Nyrén-Höhn är omvald av styrelsen som ledamot i Svenska Språknämnden, där hon representerar SFÖ och FAT. SFÖ VÄST Ann-Sofie Hult, SFÖ Väst träffas vanligtvis på Språkcaféet kl första onsdagen i varje månad. Se hemsidan under Regionala Grupper för ytterligare information. Dieter har blivit pensionär Dieter Hammer, tidigare ägare till Teknotrans och en av våra äldsta och trognaste SFÖ-medlemmar, har gått i pension och tackar alla vänner och kollegor för många trevliga och spännande år. Vi kommer att sakna dig! SFÖ SYD Helen Sheppard, SFÖ Syd håller på med att planera ett besök på World Maritime University i februari.

7 SPRÅKSPALTEN Skicka frågor/svar till: Mai Ottoson, Nya ord i svenskan Nu har den årliga sammanställningen av nya ord kommit från Svenska språknämnden. Det är alltid intressant att ta in de kreativa nykomlingarna även om de inte direkt hamnar i mitt eget vokabulär. Här följer några exempel: Backflyt har man när det går riktigt dåligt. Backslick är en herrfrisyr med ganska långt, bakåtstruket, ofta vaxat slickat hår. Blingbling är glittriga och pråliga smycken som skall visa att man är rik. Blogg, ett ord som används allt mer frekvent, en öppen dagbok på webben. En datalektiker är en person som inte lyckas lära sig att använda dator och Internet. Flexitarian, en person som flexar mellan att vara vegetarian och allätare. Shobresvenska är svenska med många inslag av ord från olika invandrarspråk; talas av ungdomar både med enspråkigt svensk och med mångspråkig bakgrund; bildat till hälsningsordet Sho bre, som betyder hej. Polyamori, att ha flera sexuella relationer samtidigt. Vuxenvälling, en skämtsam benämning på caffelatte, i synnerhet sådan som smakar kokt mjölk. En kommentar till förra numrets språkspalt kommer från Åke Rullgård De frågor om ökad användning av pronomenet man och mobbing/mobbning som berörs i Språkspalten i Facköversättaren nr 6/2004 kan man (sic)läsa om i en nyutkommen bok med den anspråkslösa titeln ju av Olle Josephson, som är chef för Svenska språknämnden. Boken ger kanske inte några entydiga svar på dessa och liknande frågor men det är mycket intressant att följa resonemangen om svenska språket i nämnda bok. Jag rekommenderar alla som arbetar med svenska texter, vare sig det rör sig om att skriva på svenska eller att översätta till och från svenska, att läsa boken. Den som inte tagit del av bokens innehåll kan lätt komma känna sig efterbliven när det gäller svenska språket. OBS! Jag har inte glömt ordet att efter verbet komma i förra meningen utan tillämpar bara en formulering som förutsägs bli standard i Olle Josephsons bok. Om sådant och mycket annat finns att läsa i boken som manar till diskussion om innehållet. SFÖ-medlemmarna borde kunna bidra med mycket i den diskussionen. Jag har redan skickat in några synpunkter till författaren. Välkomna med frågor och inlägg till nästa nummer av Facköversättaren! När vardagen ramlar... Lördagen den 8 januari kl försvann strömmen under orkanen och nu den 17 januari har vi ännu inte fått igen den. För oss betyder det ju katastrof när vi inte kan jobba. Åtminstone fungerar telefonen, men vi har vanligtvis sladdlösa telefoner som kan tas med i hela huset. Nu riskerar vi att den ringer på kontoret medan vi sitter i vardagsrummet där vi kan elda och få lite värme och då hinnar vi inte springa och ta den innan folk i andra ändan har lagt på luren igen i den tron att vi inte finns där. Faxen fungerar inte heller. Har vi ingen el, så har vi inte heller vatten utan får köra 8 km till brandstationen för att hämta futtiga 25 liter (om man kan hitta en sådan dunk någonstans, vill säga ty sådana är ju precis som lampolja, batterier och stearinljus slutsålda i butikerna.) Efter 4 dagar fick vi ge oss ut och köpa ett reservkraftverk: runt SEK. Och en annan pump för att få upp lite vatten, eftersom den befintliga är 3-fas, och kraftverket vi kunde få tag på är 1-fas. Det tar ett par dagar att få igång allting, och då fungerar inte nätverket mellan datorerna, och inte heller Internetuppkopplingen. Jag får låna ett kontor i Osby ett par timmar för att ge mina kunder besked. De första hade börjat ringa från Belgien: Vi har sett på TV hur det ser ut hos er skall vi inte låta en annan ta hand om jobbet. Suck första förlorade jobb. Det kommer fler efter. Lasse får bada i iskallt vatten i källaren där vi har pump, hydrofor och vattenberedare för att hämta ut sladden till pumpen, så att vi kan tömma källaren på grundvatten mer än 1 meter upp stod det! Vi har ringt Sydkraft(lös) varje dag väntat i 3/4 timme på att få svaret: Strömmen kommer i morgon... Vi tittar ut på elgatan där alla stolpar förutom två ligger som plockepinn. Nää, det tror vi inte på! Torsdag står det i tidningen att vi har fått ström i Kalhult vad håller de på med? Vi har ingen ström! Ringer tidningen och får ut en journalist som kan berätta för läsarna att det inte stämmer och att småföretagare riskerar konkurs genom att inte kunna jobba. Alla våra äldre grannar får ingen hjälp från kommunen heller vi ringde räddningstjänsten så att de kunde kolla upp hur det stod till hos en äldre farbror ute i skogen. Det visade sig att hans f d sambo som är blind var på hembesök i helgen varför har inte vårdhemmet reagerat? Men åtminstone kan vi nu 9 dagar efter orkanen jobba delvis, vi kan pumpa bort grundvatten från källaren, vi har gasolkök, så vi kan få mat, men tvätthögen växer, och vi har fått gå på gymmet för att duscha. Nä mina vänner strömmen var snabbare tillbaka i Khao Lak än i Kalhult! Desinformation från Sydkraft(lös) är mer desinformation, ledningarna runt om oss är 60 år gamla och vankötta. I Danmark, Norge, Island, Färöarna kan man gräva ner ledningarna men inte i Skåne Nordost. Det påstås vara för dyrt... Lisbeth Mejer 7

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8.

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2006 Årgång 17 Vandring på världens tak Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren 1/2006, årgång 17

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 facköversättaren Stort debattnummer! VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 Nr 1 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 organ för sveriges facköversät tarförening nr 5 2008 årgång 19 facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 Nr 5 2008 Årgång

Läs mer

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 organ för sveriges facköversät tarförening nr 1 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 Nr 1 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma

Läs mer

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare? organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

Läs mer

Mingel bland ester och Estlands kultur

Mingel bland ester och Estlands kultur organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2007 årgång 18 Mingel bland ester och Estlands kultur Läs om SFÖ:s deltagande på Bok & Bibliotek sid. 8 9 Nr 5 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för

Läs mer

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2009 årgång 20 facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 Nr 4 2009 Årgång

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER?

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER? organ för sveriges facköversättarförening nr 3 2011 årgång 22 facköversättaren Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: Nu, nu, nu men sen då? F OTO : I S TO C K P H OTO PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA

Läs mer

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2009 årgång 20 facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide F OTO : D R E A M S T I M E ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS

Läs mer

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2013 årgång 24 facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 Nr 1 2013 Årgång 24

Läs mer

FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6

FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2006 Årgång 17 Afarernas överlevnad Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 Bok & Bibliotek

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren Vad Hur är snabbt det som kan händer man översätta med våra en priser? roman? PRESENTATION MOBILSÄKERHET AV SFÖ:S

Läs mer

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2010 årgång 21 facköversättaren Kan översättare samarbeta? I L LUS T R AT I O N : M I R EK P / I S TO C K P H OTO MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN?

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2009 årgång 20 facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

Läs mer

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10 organ för sveriges facköversät tarförening nr 6 2008 årgång 19 facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL

Läs mer

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir

Läs mer

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2011 årgång 22 facköversättaren F OTO : I S TO C K P H OTO Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN

Läs mer

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren 1/2007, årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren Att översätta i Kenya UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 Nr 2 2012 Årgång 23 Innehållet får gärna återges

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 12, II-2011 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: ALTERNATIVA ARBETSMÖJLIGHETER Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer