FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 INGRID ARVIDSSON"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2005 Årgång 16 Så liten plats en människa tar på jorden, mindre än ett träd i skogen. Så stort tomrum hon lämnar efter sig. En hel värld kan inte fylla det. INGRID ARVIDSSON 1

2 FACKöversättaren 1/05, årgång 16 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Eva Tofvesson Redz, Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre kl Fax E-post: Hemsida: Postgiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Eva Tofvesson Redz Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel , fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Rolli Fölsch, Mai Ottoson och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola att förlora någon är aldrig lätt. Det är svårt i början att acceptera att personen inte längre finns bland oss. Man lyfter på luren för att ringa, för att sedan komma på sig själv. Den 24 november 2004 gick en av SFÖ:s grundare, Gary Jaekel, bort efter en tids sjukdom. Vi kommer inte längre att kunna se honom i långa och många diskussioner på konferenserna, eller erfara hans ordförandeskap på årsmöten, som han höll i med en van hand så många gånger under föreningens historia. Han kände att det saknades ett forum för professionella översättare, och valde därför att tillsammans med andra starta just en sådan förening Sveriges Facköversättarförening. Det skulle vara en organisation som stödjer översättarna i fråga om sina rättigheter och i deras utveckling. Idag, femton år senare fortsätter SFÖ att vara ett sådant forum. SFÖ har vuxit till en kraft och en röst att räkna med, med fler än 800 medlemmar, lokala grupper med aktiviteter, en kursverksamhet, en Bästa SFÖ:are, årskonferens som är samlingspunkten för landets översättare och översättarbransch, och ännu mycket utrymme för utveckling. Det har inte varit en lätt december i övrigt heller, med tanke på tsunamins förödelse, som dominerar våra sinnen. Hela världen har mobiliserat kring denna katastrof, både i form av hjälpinsatser och med sina känslor. Svenskar har hjälpt och stött varandra på ett enastående sätt, som bara bevisar hur de kan öppna upp sina hjärtan. Liv, som vi förstår det, är unikt i universum. Något som är så pass unikt bör betraktas som nästintill mirakulöst, och fantastiskt. Det är viktigt att vi inte glömmer bort att värna om detta fantastiska liv, och leva det till fullo! Att värna om SFÖ och utveckla föreningen vidare är det bästa sättet som vi kan minnas Gary på och låta hans idéer och tankar leva vidare. Med tankar om framtiden Eva Tofvesson Redz Tryck Ale tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2004 SEK 300:- + moms. Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan Manusstopp Utgivning 14 mars 18 april 17 maj 22 juni 18 juli 22 augusti 19 september 24 oktober 17 november 22 december INNEHÅLL 3 INSÄNDARE 3 IN MEMORIAM: GARY JAEKEL 4 ARBETSGRUPPERNA 7 SPRÅKSPALTEN 7 NÄR VARDAGEN RAMLAR... 8 UTBILDNINGSPRODUKT ELLER AUTODIDAKT? 10 SPRÅKGRUPPERNA 12 SWEFIX HJÄLP VID SKRIVANDE OCH ÖVERSÄTTNING 14 HUMOR 14 BOKTIPSET 15 NY TIDSKRIFT 15 NYA MEDLEMMAR 2 ISSN Sveriges Facköversättarförening, X. 9 ÖVERSÄTTARDAG PÅ BOKMÄSSA

3 INSÄNDARE Skickas till: Loole Hagberg, I början av ett nytt år Slutet av år 2004 blev dramatiskt. Julfirandet stannade upp när katastrofen i Asien förmedlades till oss. Nu i början av januari vet jag att en SFÖ-medlem drabbats personligen genom närståendes bortgång. Det kanske finns fler. En fråga som dryftats är vad vår organisation kan göra när situationer som denna uppstår. Ska vi använda föreningens resurser till katastrofhjälp? Vilken typ av katastrofer? Var? Det pågår fler än den som nu inträffat i Asien. Ska vi uppmana medlemmarna att stödja någon särskild hjälporganisation? Ett samarbete är redan etablerat med organisationen Läkare utan gränser. I förra numret av Facköversättaren berättade Mats En nyckelperson för SFÖ och en ledargestalt i översättningsbranschen Gary Jaekel har avlidit 54 år gammal. Han var född i USA och kom till Sverige som författare (för bl a BBC) och lärare under 70-talet. Han började arbeta med kunddokumentation på Ericsson och blev till slut VD för Ericsson Language Services AB. Under Garys tid som VD för det bolaget blev han mycket engagerad i kampen att höja den yrkesverksamma översättarens status, i synnerhet genom att vara en stark drivkraft bakom bildandet av en riksförening för facköversättare Sveriges Facköversättarförening (SFÖ). Under en kontaktdag för översättare hos Volvo i Göteborg 1989 bildades en arbetsgrupp bestående av en bred skala representanter för översättarkåren där Gary var vald till ordförande presenterade arbetsgruppen ett förslag till stadgar för det som skulle komma att heta Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) och Gary valdes till första ordförande. Han lämnade sin plats som ordförande 1995 och utnämndes till hedersmedlem i föreningen Garys engagemang, stöd och ledarskap vid bildandet av SFÖ var oerhört viktigt för SFÖ:s framgångsrika utveckling. Han stod inte bara i rampljuset som ordförande och som initiativtagare till olika aktivite- Linder om samarbetet. En idé kan ju vara att rikta donationer till en sådan samarbetspartner. Pengarna skulle då användas till insatser som organisationen själv bestämmer och inte öronmärkas på något sätt. Vi måste också överväga om det ligger inom vår förenings aktivitetsområde, oavsett hur angeläget det känns idag. SFÖ:s syfte är enligt 2 i stadgarna: att borga för god yrkessed, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan facköversättare, tillvarata medlemmarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen och informera om utvecklingen inom området professionell översättning. Kanske ska våra medlemspengar användas till föreningens verksamhet enligt stadgarna och våra bidrag ges privat till de organisationer vi personligen väljer. Genom katastrofen har vi fått ytterligare en påminnelse om vår sårbarhet och hur beroende vi är av varandra, oavsett samhällsställning, kön och ras. Nu gäller det att ta vara på de erfarenheter som gjorts. In memoriam ter som fortfarande har en central roll inom SFÖ, som SFÖs årliga konferens, utan han arbetade även bakom kulisserna mycket praktiskt inom föreningen. Förutom engagemanget i SFÖ, var Gary en drivkraft bakom utvecklingen av översättningsbranschen i Sverige och utomlands. Gary var styrelsemedlem och senare VD i Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC), styrelsemedlem i Styrgruppen för Språkteknologi (under HSFR och NUTEK), styrelsemedlem i Regional Centre for Europe inom Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), samt engagerad i den internationella Localisation Industry Standards Association (LISA). Gary var också en mycket omtyckt talare på konferenser världen över om språkutbildning, maskinöversättning, terminologi m.m. Bakom Garys engagemang i översättningsfrågor låg ett djupt intresse för språk och kommunikation. Han tyckte att brist på kommunikation låg bakom många av livets problem och citerade ofta seriefiguren Lucky Luke: What we have here is a failure to communicate. Vi kommer att sakna Garys karisma och hans torra men träffsäkra humor. Våra tankar går till Garys hustru Marta och hans två söner, Aaron och Théo. Bland det vettigaste jag hört i Sverige är en forskare på KI som ska samla in alla volontärers och hjälparbetares erfarenheter och se vad man kan lära av dem. Hur de hanterade skador när de inte kunde få dit sjukvårdsutbildade med bårar och ambulans. Många fler skulle ha dött om man följt de vanliga reglerna vid olycksfall. Vi måste tänka friare, tänka själva och våga agera! Vi måste också tillåtas göra misstag, både i liten och stor skala. Därefter gäller det att dra lärdom av misstagen. Förutse situationer som kan inträffa. Efter stormar och strömavbrott nyligen i vårt eget land är det nog fler som skaffat både gasolkök och extra ficklampor. Hör av dig till styrelsen om du har synpunkter och idéer när det gäller SFÖ:s beredskap och engagemang! Vi kommer att ta upp ämnet på nästa styrelsemöte februari men avvakta med beslut tills du som medlem fått tillfälle att framföra din åsikt. För styrelsen SFÖ, Mai Ottoson Gary lever vidare i det han åstadkommit och i våra minnen. Sven Borei, Monica Bowen-Schrire, Emilio Dahl, Inga-Beth Hinchliffe, Eva Tofvesson- Redz, Anne Verbeke ADAPT Localization Services announces with deep regret that its Business Development Manager, Gary Jaekel, died in Stockholm, Sweden, after a long and severe illness on November 24, Gary Jaekel, a native of New Jersey, moved to Sweden after completing his studies at Boston University in the early seventies. He joined Ericsson, initially as a translator, and subsequently became manager and CEO of Ericsson Language Services. After that, he held several senior positions in the language industry at companies like Interverbum, TNC, and AAC Global before joining ADAPT in Jaekel was also a founding member, president and board member of the SFÖ, the Swedish translator s association (which voted him a permanent Honorary Member), and played a prominent role in the development of the Swedish language technology industry. ADAPT Localization Services Scandinavia, Stockholm 3

4 4 Arbetsgrupperna NATIONELLA Gry Foldvik Cedlöf, Mia Poletto Andersson, Nyheter Mia Poletto Andersson ingår nu i gruppen tillsammans med Gry Cedlöf. Hieronymus Mia Poletto Andersson och Helene Biesheuvel är SFÖ:s nya representanter i arrangemangskommittéen för Hieronymusdagen 2005 i Stockholm. Planer om Hieronymusdag i Syd! Harriet Johannessen och Lisbeth Mejer planerar att arrangera Hieronymusdagen även i Syd år INTERNATIONELLA Anne Verbeke, Mats Linder, Vadå FIT? SFÖ är medlem i FIT (Fédération Internationale des traducteurs International Federation of Translators), men vad är FIT egentligen? FIT startades 1953 i Paris och fyllde alltså 50 i fjol har som NGO A-status hos UNESCO, och är en förening för översättarföreningar. FIT är en ganska bred paraplyorganisation som rymmer allt från föreningar för litterära översättare till föreningar för auktoriserade översättare. Detta är en styrka, men samtidigt också en svaghet eftersom det är många olika intressen som ska främjas. Dessutom är FIT precis om SFÖ beroende av frivilliga insatser och det gör inte saken lättare. FIT:s syften är i stort samma som SFÖ:s, men då på ett internationellt plan. Även organisationsstrukturen ser i stort sett samma ut som SFÖ:s. Det finns även en styrelse som väljs på årsmötet, som hålls vart tredje år på olika håll i världen i samband med FIT:s internationella konferens, så att alla medlemsorganisationer ska ha råd att delta. Sedan finns det olika kommittéer (jämför med SFÖ:s arbetsgrupper) såsom Media translators, Technology, Literary translators, Court translators, Training, Terminology and documentation, Status, Copyright och några till. Vidare finns det ett antal Regional Centers (jämför med SFÖ:s regionala grupper): ett i Europa, ett i Asien, ett i Nordamerika och ett i Latinamerika. Dessutom har FIT tre publikationer. Två som är gratis och som kan läsas och laddas ner på FIT:s hemsida, FIT Flash och Translatio, och en som är mer akademisk och som ges ut av John Benjamins och som man kan prenumera på, Babel. Den finns även på ett antal universitetsbibliotek i Sverige. Till sist vill jag nämna ett antal aktiviteter och projekt som FIT, antingen själv eller genom en Kommittee eller Regional Center, har genomfört nyligen eller som är på gång, så att ni får en liten idé om aktiviteternas bredd. The IVth Asian Forum i Peking, Kina, oktober The VIIth international forum on court interpreting and legal translation i Magdeburg, Tyskland, november FIT:s Status Committee har skickat ut en enkät bland sina medlemmar, akademiska institutioner och statliga organisationer för att bl.a. få en bild av hurvudvida och hur översättar- och tolkyrket är reglerat i de olika länder, vilka föreningar det finns och vilken social status översättare och tolkar har. Vidare har FIT som observatör följt utvecklingen av en ny standard för leverantörer av översättningen i Europeiska CEN och bidragit med synpunkter. SFÖ har för övrigt deltagit i det arbetet genom SIS, Svenska Standardiseringsinstitutet. Mer om detta i nästa nummer av Facköversättaren och på konferensen i Uppsala. FIT är dessutom igång med att ta fram ett International Translator s card. FIT:s medlemsorganisationer tyckte att att det var en bra idé och tanken är att kortet ska lanseras på konferensen i Tammerfors, Finland, i augusti i år. Därmed har vi kommit till årets stora evenemang: FIT-konferensen. Den hålls vart tredje år på olika håll i världen och denna gång har turen kommit till Finland. Värd är Finlands översättar- och tolkförbund r.y., SKTL, som firar sitt 50 års jubileum. Konferensen brukar bestå av en sluten del, årsmötet, 2-3 augusti, och själva konferensdelen, 4-7 augusti. Det kommer nog att dröja innan konferensen kommer så nära Sverige igen, så om du är nyfiken och har chansen, passa på och åk dit och träffa kollegor från hela världen. Programmet och mer information om FIT hittar du på: Om du har frågor eller idéer, skicka ett e- meddelande till INFOGRUPPEN Mai Ottoson, Ny projektansvarig sökes för Gula Sidorna Sedan två år har SFÖ haft en s.k. ruta i Gula Sidornas Stockholms-, Göteborgs- och Malmödelar. Det första året (2004) var mest på prov för att se vad resultatet skulle bli. Då hade cirka 80 medlemmar införanden i de tre delarna. Inför nästa utgåva (2005) har antalet i Stockholms- och Göteborgsdelarna reducerats ganska mycket, medan Malmödelen har ökat något. Jag har ansvarat för hela projektet under dessa två år, men kommer inte att göra det längre. Nu vill jag ge någon annan möjligheten att ta vid så att SFÖ kan fortsätta att ha en ruta i Gula Sidorna för medlemmarna, om de vill. Hör av dig till mig på eller tel , så lämnar jag mer uppgifter. Britt-Marie Seex KONFERENS 2005 Jennifer Evans, Konferensen börjar ta form Vi i konferensgruppen arbetar för fullt för att Konferens 2005 i Uppsala ska bli så lyckad som möjligt. Vi vill rikta ett stort tack till alla som svarade på enkäten som gick ut med senaste numret av FÖ. Vi fick in drygt 70 svar! Det ger oss en fingervisning om vad ni tycker och vi ska försöka tillgodose önskemålen så långt som det är möjligt. Här följer inledande presentationer av tre av de talare som mycket glädjande tackat ja till att medverka i april: Lasse

5 Eriksson, Uppsalas egen norrländska ordvirtuos, Karin Carlson, mottagare av Klarspråkskristallen 2004 och Yves Champollion, motorn som driver Wordfast. Lasse Eriksson är föreläsare, författare, historiker, ståuppare och filosof till vardags, känd från Snacka om Nyheter, Telespånarna samt otaliga framträdanden runt om i landet. Han är mannen bakom många TV- och radioprogram samt böcker som Fort-Sverige och nu senast den roliga kåseriboken Jag har kokat tvåhundratusen potatisar men kan inte erinra mig en enda av dem. Välkommen till en annorlunda föreläsning om hur man uppnår lugn, balans, trivsel och tålamod. Massor av fakta, humor, humanism och värme! Karin Carlson är biträdande professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet, ordförande i Biotermgruppen på TNC, en grupp som ideellt verkar för att samordna och nyskapa svenska termer för begrepp inom de molekylära livsvetenskaperna (www.tnc.se/bioterm) och hon är medlem i språkgruppen vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet som är rådgivande organ rörande språkfrågor inom fakulteten. Våren 2004 mottog hon regeringens Klarspråkskristall 2004 för sitt banbrytande arbete för balans mellan engelska och svenska inom den naturvetenskapliga högskolevärlden. Hon kommer att föreläsa för oss om den språkliga dragkampen inom den naturvetenskapliga utbildningsvärlden. Yves Champollion, som besöker oss från Paris, intresserar sig för frågor om kompatibilitet mellan översättningsminnen, gränssnitt mellan vanliga program på Mac och PC, och flexibilitet. Han är även involverad i att utveckla översättningsverktyg. Han talar nämligen minst 8 olika språk och älskar ord och idéer. Yves Champollion är far till Wordfast, en produkt av många översättares arbete och ett försök att skapa ett program inom ekonomiskt räckhåll för fattiga översättare. Nyckelorden är pris och enkelhet. Yves kommer att hålla ett föredrag på lördagen och skall medverka i progressionerna under fredagen och söndagen. FINANSGRUPPEN Olof Dandanelle, Vad är din översättning värd? En alltid lika brännbar fråga är priser, lönsamhet och överlevnad inom översättarbranschen. Jag tänkte här nedan diskutera lite kring dessa frågor. De åsikter som jag ger uttryck för är uteslutande mina egna och ska inte uppfattas som styrelsens eller SFÖ:s. Generellt klagas det mycket på prispress i branschen, och alla har vi väl deltagit i någon diskussion där åsikter som byråerna pressar oss enskilda översättare mer och mer vädrats. Jag tror dock inte att det är riktigt så enkelt, även byråerna drabbas av den prispress som faktiskt kan iakttas i branschen. Att göra det hela till en fråga mellan byråer å ena sidan och frilansare å den andra anser jag därför vara en förenkling. Istället borde man ställa sig frågan varför priserna totalt sett faller i branschen. Det kan finnas många olika svar på den frågan, bl.a. kundens okunskap om vad det är han behöver, det faktum att översättare inte är någon skyddad yrkestitel eller att branschen är väldigt fragmenterad. Två huvudorsaker torde dock vara en viss överkapacitet i kombination med att alltför många aktörer (både byråer och enskilda översättare) inte fullt ut tar sitt ansvar för branschens långsiktiga utveckling. Vad menar jag då med detta? Jo, på marknader där (temporär) överkapacitet förekommer finns det ett vedertaget företagsekonomiskt tänkande som innebär att om jag har överskottskapacitet i mitt företag, är det bättre att jag accepterar uppdrag som inte täcker mina kostnader, än att maskinerna/de anställda inte har något alls att göra (alltså: det är bättre att jag drar in 100 kronor till företaget under en arbetsdag än inget alls, även om mina kostnader är 150 kronor). I princip är resonemanget oantastligt och kan hålla företaget igång under perioder då företaget har lite att göra. Poängen här är dock just uttrycket under perioder. Om man inte passar sig (dvs. alla aktörer inte agerar långsiktigt ansvarsfullt) kan branschen annars nämligen lätt bli en bransch där extrapris alltid råder och (nästan) ingen i längden får täckning för sina kostnader. Ett sådant exempel är de amerikanska flygbolagen. Där har överkapaciteten lett till att bolagen i princip jämt använder sig av olika kampanjpriser för att överleva på kort sikt. Genom sitt kortsiktiga agerande bidrar marknadsaktörerna då själva till att skapa en långsiktigt ohållbar situation där de flesta aktörerna kommer att gå under innan några få kvarvarande aktörer klarar av att höja priserna till en rimlig nivå igen. Oreglerad marknad En sådan utveckling är typisk för mer eller mindre oreglerade marknader, och idag är de flesta teoretiker överens om att oreglerade marknader oftast medför oönskade effekter, både för individen och marknadens funktionssätt. På oreglerade marknader är det särskilt viktigt att alla aktörerna själva tar ansvar, eftersom skadliga beteenden (som t.ex. prisdumpning, dålig kvalitet etc.) inte beivras av någon tillsynsmyndighet el. dyl. Ett sätt att ge en bransch eller oreglerad marknad en viss struktur är självreglering. Initiativet till detta kommer ofta från någon form av intresseförening. SFÖ är ett exempel på detta föreningen har under hela sin existens strävat efter att öka översättaryrkets och -branschens status och skapa ett kvalitetstänkande (och därmed förutsättningar för långsiktigt fördelaktiga villkor) i branschen, bl.a. genom att ställa stränga krav på vem som får bli medlem. Inom SFÖ pågår också en diskussion om en etisk standard som föreningen vill ta fram och som medlemmarna sedan förväntas följa. Allt detta är små pusselbitar som tillsammans skapar förutsättningar för en seriös, kvalitetsmedveten bransch. Men en intresseförening kan inte göra allt själv, det krävs också att medlemmarna Fortsättning på nästa sida 5

6 6 Fortsättning föregående sida. själva aktivt tar ställning till olika frågor. Så vad kan just jag göra för att bidra till att översättarbranschen har en framtid på lite längre sikt? För den enskilde översättaren (företaget) gäller att prispress bara uppstår om man låter sig pressas. Man kan faktiskt tacka nej till arbete som man anser är för dåligt betalt. Så enkelt är det. Men jag har ju också räkningar att betala, kanske någon invänder. Och visst är det så men det är inget som säger att du faktiskt måste jobba med just översättning 7 dagar i veckan bara för att du en gång har utbildat dig till översättare. Det är tyvärr ingen mänsklig rättighet. Detta kanske låter hårt, men tyvärr är det en realitet. Tvärtom är det så att den enskilde, genom att tacka nej till alltför dåligt betalda jobb och istället under perioder jobba med något annat eller kanske vidareutbilda sig, gör inte bara sin egen självkänsla en tjänst utan också tar ansvar för prisutvecklingen i hela branschen. Genom att tacka nej till ett dåligt betalt jobb står din arbetskraft inte till förfogande för just detta jobb, vilket i ekonomiska termer kallas för att utbudet på arbetskraftssidan minskar. Detta i sin tur innebär (om det görs av tillräckligt många) att uppdragsgivaren (kunden) måste höja det pris han är villig att betala för att åter locka ut fler personer på marknaden. Prispress Vilket leder oss in på en annan aspekt: prispress är något som i första hand drabbar marknader där man handlar med standardiserade produkter som kan produceras på ett jämförelsevis enkelt sätt. Överfört till vår verksamhet, översättning, innebär detta att prispressen torde vara mest uttalad på det område som brukar kallas allmänna texter. Ju mer specialiserade kunskaper du har, desto svårare är det att hitta en ersättare till just dig som översättare (någon som konkurrerar om samma uppdrag). Vilket gör dig mer värdefull och därmed ökar din möjlighet att få rimlig ersättning för ditt arbete. Kanske 2005 kan bli ett år då många av oss väljer att bygga på redan gedigna kunskaper med ytterligare visdom? Olle Dandanelle UTBILDNINGSGRUPPEN Karin Ashing, Återblick I detta årets första tidning börjar vi med en snabb återblick på förra årets verksamhet. Våra kurser under 2004 var främst inriktade på översättningsverktyg. Först ut var Klas Törnquist, som ledde en grundkurs och en uppföljningskurs om DéjáVu i Eskilstuna (grundkursen i Malmö fick ställas in p g a för få anmälningar). På grund av datorstrul m m blev vårens Tradoskurs hos TÖI inte vad vi hoppats, men i stället erbjöd vi grundkurser om Trados i Göteborg under hösten med Daniel Lodeiro som kursledare. Också här fick ett par planerade kurser avlysas (WinAlign och Multiterm) p g a otillräckligt antal deltagare. I november inbjöds SFÖ- och FAT-medlemmar med engelska som målspråk till ett seminarium om översättning av juridiska texter, lett av Tom West från USA. Judy Petersens redigeringskurs har under året anordnats i Medborgarskolans regi, men varit öppen också för våra medlemmar. Tack alla ni för allt arbete och all tid ni så generöst lagt ned i samband med dessa kurser! Så till årets kursutbud. Mycket är fortfarande i planeringsstadiet, men vissa kurser kan vi berätta om redan nu: Björn Olofsson kommer under våren att leda en grundkurs om IT och informationssökning. Judy Petersen håller en redigeringskurs under hösten. En ny DéjáVu-kurs med Klas Törnquists är planerad, liksom förhoppningsvis fler Tradoskurser med Daniel Lodeiro. Vi håller också på att kontakta fler kursledare för kurser om CATprogram, eftersom de är speciellt efterfrågade. Ett annat medlemsönskemål är utbildning online. Vi har jobbat en del med detta under fjolåret och fortsätter att försöka hitta en vettig lösning, med lite nya uppslag som vi arbetar med. Som ni vet har vi tidigare erbjudit en del kurser i externt samarbete, med Medborgarskolan, TÖI och TNC. Information om deras kurser brukar ni ju få med e-postutskick och på hemsidan, men vi undersöker också möjligheterna till fortsatt samarbete med t.ex. en terminologikurs hos TNC. I stöpsleven ligger också kurser och föreläsningar om t.ex. juridik, bokföring & redovisning med externa föreläsare. Vi återkommer efterhand med mer information. Kallelser kommer som vanligt med e-post, men glöm inte att också kolla hemsidan! Maria Lundahl, Jennifer Evans, Ursula Schröder, Karin Ashing, SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN Heidemarie Nyrén-Höhn, Heidemarie Nyrén-Höhn är omvald av styrelsen som ledamot i Svenska Språknämnden, där hon representerar SFÖ och FAT. SFÖ VÄST Ann-Sofie Hult, SFÖ Väst träffas vanligtvis på Språkcaféet kl första onsdagen i varje månad. Se hemsidan under Regionala Grupper för ytterligare information. Dieter har blivit pensionär Dieter Hammer, tidigare ägare till Teknotrans och en av våra äldsta och trognaste SFÖ-medlemmar, har gått i pension och tackar alla vänner och kollegor för många trevliga och spännande år. Vi kommer att sakna dig! SFÖ SYD Helen Sheppard, SFÖ Syd håller på med att planera ett besök på World Maritime University i februari.

7 SPRÅKSPALTEN Skicka frågor/svar till: Mai Ottoson, Nya ord i svenskan Nu har den årliga sammanställningen av nya ord kommit från Svenska språknämnden. Det är alltid intressant att ta in de kreativa nykomlingarna även om de inte direkt hamnar i mitt eget vokabulär. Här följer några exempel: Backflyt har man när det går riktigt dåligt. Backslick är en herrfrisyr med ganska långt, bakåtstruket, ofta vaxat slickat hår. Blingbling är glittriga och pråliga smycken som skall visa att man är rik. Blogg, ett ord som används allt mer frekvent, en öppen dagbok på webben. En datalektiker är en person som inte lyckas lära sig att använda dator och Internet. Flexitarian, en person som flexar mellan att vara vegetarian och allätare. Shobresvenska är svenska med många inslag av ord från olika invandrarspråk; talas av ungdomar både med enspråkigt svensk och med mångspråkig bakgrund; bildat till hälsningsordet Sho bre, som betyder hej. Polyamori, att ha flera sexuella relationer samtidigt. Vuxenvälling, en skämtsam benämning på caffelatte, i synnerhet sådan som smakar kokt mjölk. En kommentar till förra numrets språkspalt kommer från Åke Rullgård De frågor om ökad användning av pronomenet man och mobbing/mobbning som berörs i Språkspalten i Facköversättaren nr 6/2004 kan man (sic)läsa om i en nyutkommen bok med den anspråkslösa titeln ju av Olle Josephson, som är chef för Svenska språknämnden. Boken ger kanske inte några entydiga svar på dessa och liknande frågor men det är mycket intressant att följa resonemangen om svenska språket i nämnda bok. Jag rekommenderar alla som arbetar med svenska texter, vare sig det rör sig om att skriva på svenska eller att översätta till och från svenska, att läsa boken. Den som inte tagit del av bokens innehåll kan lätt komma känna sig efterbliven när det gäller svenska språket. OBS! Jag har inte glömt ordet att efter verbet komma i förra meningen utan tillämpar bara en formulering som förutsägs bli standard i Olle Josephsons bok. Om sådant och mycket annat finns att läsa i boken som manar till diskussion om innehållet. SFÖ-medlemmarna borde kunna bidra med mycket i den diskussionen. Jag har redan skickat in några synpunkter till författaren. Välkomna med frågor och inlägg till nästa nummer av Facköversättaren! När vardagen ramlar... Lördagen den 8 januari kl försvann strömmen under orkanen och nu den 17 januari har vi ännu inte fått igen den. För oss betyder det ju katastrof när vi inte kan jobba. Åtminstone fungerar telefonen, men vi har vanligtvis sladdlösa telefoner som kan tas med i hela huset. Nu riskerar vi att den ringer på kontoret medan vi sitter i vardagsrummet där vi kan elda och få lite värme och då hinnar vi inte springa och ta den innan folk i andra ändan har lagt på luren igen i den tron att vi inte finns där. Faxen fungerar inte heller. Har vi ingen el, så har vi inte heller vatten utan får köra 8 km till brandstationen för att hämta futtiga 25 liter (om man kan hitta en sådan dunk någonstans, vill säga ty sådana är ju precis som lampolja, batterier och stearinljus slutsålda i butikerna.) Efter 4 dagar fick vi ge oss ut och köpa ett reservkraftverk: runt SEK. Och en annan pump för att få upp lite vatten, eftersom den befintliga är 3-fas, och kraftverket vi kunde få tag på är 1-fas. Det tar ett par dagar att få igång allting, och då fungerar inte nätverket mellan datorerna, och inte heller Internetuppkopplingen. Jag får låna ett kontor i Osby ett par timmar för att ge mina kunder besked. De första hade börjat ringa från Belgien: Vi har sett på TV hur det ser ut hos er skall vi inte låta en annan ta hand om jobbet. Suck första förlorade jobb. Det kommer fler efter. Lasse får bada i iskallt vatten i källaren där vi har pump, hydrofor och vattenberedare för att hämta ut sladden till pumpen, så att vi kan tömma källaren på grundvatten mer än 1 meter upp stod det! Vi har ringt Sydkraft(lös) varje dag väntat i 3/4 timme på att få svaret: Strömmen kommer i morgon... Vi tittar ut på elgatan där alla stolpar förutom två ligger som plockepinn. Nää, det tror vi inte på! Torsdag står det i tidningen att vi har fått ström i Kalhult vad håller de på med? Vi har ingen ström! Ringer tidningen och får ut en journalist som kan berätta för läsarna att det inte stämmer och att småföretagare riskerar konkurs genom att inte kunna jobba. Alla våra äldre grannar får ingen hjälp från kommunen heller vi ringde räddningstjänsten så att de kunde kolla upp hur det stod till hos en äldre farbror ute i skogen. Det visade sig att hans f d sambo som är blind var på hembesök i helgen varför har inte vårdhemmet reagerat? Men åtminstone kan vi nu 9 dagar efter orkanen jobba delvis, vi kan pumpa bort grundvatten från källaren, vi har gasolkök, så vi kan få mat, men tvätthögen växer, och vi har fått gå på gymmet för att duscha. Nä mina vänner strömmen var snabbare tillbaka i Khao Lak än i Kalhult! Desinformation från Sydkraft(lös) är mer desinformation, ledningarna runt om oss är 60 år gamla och vankötta. I Danmark, Norge, Island, Färöarna kan man gräva ner ledningarna men inte i Skåne Nordost. Det påstås vara för dyrt... Lisbeth Mejer 7

8 Utbildningsprodukt eller autodidakt? Hur man blir översättare 8 Detta var temat för årets Hieronymusdag som firades på Kulturhuset i Stockholm 29 september Drygt 100 personer hade samlats i Kulturhusets Studio 3 för att högtidlighålla minnet av alla översättares beskyddare, S:t Hieronymus. I själva verket infaller hans dag den 30 september men i år blev det alltså den 29. Arrangörer var som vanligt Hieronymusnätverket, som består av representanter för olika organisationer och föreningar för översättare i Sverige, SFÖ, FAT, Sveriges Författarförbund översättarsektionen, Svenska Teaterförbundet Medieöversättarna, Sveriges Television, Tolk- och översättarinstitutet TÖI och Översättarcentrum. Mingel Det började med lite trevligt mingel i foajén och därefter inleddes programmet, med Olle Josephson från Svenska språknämnden som moderator, med att Före-ningen Auktoriserade Translatorer (FAT) delade ut sitt översättarpris I år gick det till Catharina Grünbaum, språkvårdare på Dagens Nyheter. Prisjuryns ordförande, Bo Widegren, delade ut priset, en plakett i brons och ett diplom, och berättade att juryn hade valt Catharina Grünbaum som pristagare för hennes föredömliga gärningar till gagn för det svenska språket, bl.a. ett flertal böcker som hon har skrivit med fokus på det svenska språket. En till synes mycket nöjd Catharina Grünbaum tackade för den fina utmärkelsen med orden Var stodo vi om inte översättarna funnes? I sitt tacktal sade hon vidare att översättningar är nödvändiga för att svenskan ska kunna vara samhällsbärande. Olle Josephson avrundade med att konstatera att översättarna är språkvårdarens bästa vänner. Namnet översättarpris är något missledande eftersom priset är tänkt som ett symboliskt erkännande av tacksamhet mot personer som gjort insatser för att underlätta översättarnas arbete. Fler studenter Efter prisutdelningen följde ett föredrag av Yvonne Lindqvist från TÖI. Hon berättade om facköversättarutbildningen på TÖI och konstaterade att allt fler studenter söker till de olika översättarutbildningarna vid universiteten. Att utbilda översättare är ett relativt nytt fenomen i Sverige och möts ibland, enligt Yvonne Lindqvist, med viss skepsis från yrkesverksamma översättares sida. Utbudet av översättningsutbildningar är stort och studenterna kan välja på fem magisterprogram, vid universiteten i Stockholm (TÖI), Göteborg, Lund, Uppsala och Växjö. Under sin utbildning översätter studenterna från källtext till måltext och själva översättningsprocessen står alltid i centrum. På frågan om översättarutbildningen är praktisk eller teoretisk svarade Yvonne Lindqvist att den är integrerad. Litterär översättarutbildning Efter en välbehövlig paus med förfriskningar, frukt och trevlig samvaro kolleger emellan, fortsatte programmet med ett föredrag av Cecilia Franklin från Södertörns Högskola som talade om litterär översättarutbildning. Hon började med att säga att det i Sverige råder stor obalans mellan engelsk och annan litteratur. Utbildningen på Södertörns Högskola bedrivs i form av litterära översättningsseminarier under åtta helger och studenterna läser poäng, 10 poäng per termin. Målet är att de ska få sina översättningar publicerade, vilket emellertid är svårt. Cecilia Franklin sade bl.a. att kunskaper i källspråk naturligtvis är viktiga, men framför allt är det viktigt att ha mycket goda kunskaper i målspråk och kultur. Trohet mot originalet bör eftersträvas men språket bör lösas upp och skrivas om på svenska. Det är en svår balansgång att dels producera god svenska och dels slita sig loss från originalet, eller som Cecilia Franklin uttryckte det: Författaren slår an en ton som översättaren måste följa. Firandet av Hieronymusdagen avslutades med paneldebatt. Kroat, italienare eller spanjor Men vem var då denne Hieronymus? Ja, meningarna går isär om när och var han föddes. Enligt uppgifter på Internet föddes han kring år 330 i Dalmatien (Kroatien), enligt en engelsk uppslagsbok var det år 340 i Strido, Italien, enligt en spansk uppslagsbok var det år 345 på samma plats och enligt Nationalencyklopedin var det kring år 347, men ingen plats anges. Det alla dessa källor emellertid är eniga om är att Hieronymus gick i skola i Rom, hade en stor passion för böcker och törstade efter kunskap. Han reste mycket och studerade men insjuknade och drog sig tillbaka till en öken i Syrien. År 379 prästvigdes Hieronymus och utsågs tre år senare till påven Damasus sekreterare. Han fick i uppdrag att granska de latinska översättningarna av evangelierna och gjorde en egen översättning till latin av Gamla testamentet utifrån de hebreiska texterna. Han påbörjade översättningsarbetet i början av 380-talet och blev färdig med det år 405. Den största delen av arbetet utförde han i Betlehem där han också dog år 420. Men trots att Hieronymus blev helgonförklarad var han, enligt Nationalencyklopedin, långt ifrån ett helgon. Enligt denna källa var han äregirig, polemisk och hämndlysten. Vi översättare fortsätter dock att högtidlighålla minnet av honom. Nadja Chekhov

9 Översättardag på bokmässa Hieronymusdagen eller den internationella översättardagen som vi i Finland brukar kalla den firades i samband med Åbo internationella bokmässa den 2 oktober På FÖTF:s mässavdelning fick allmänheten bekanta sig med översättarjobbet. Finskfödda Umeåbon Solja Krapu är en mästare i estradpoesi. Författaren Jan Guillou intervjuas av journalist Annika Hällsten på bokmässan. Översättardagen anordnas årligen av Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF) tillsammans med Translatorernas fackorganisation (KAJ) och Finlands översättningsbyråers förbund (SKTOL). Genom dagens tema Språk, kultur, översättare en oskiljaktig trio ville arrangörerna göra allmänheten medveten om översättandets roll i samhället. Programmet bestod av föreläsningar och intervjuer av översättare på mässcener. Cirka 200 översättare och tolkar samlades till Åbo. Soarén med underhållning på Bryggerirestaurang Skola var kvällens höjdpunkt. Sverige som tema Årets temaland på bokmässan var Sverige med bl.a. Astrid Lindgren i fokus. Sveriges ambassad i Finland och bokförläggarföreningarna i Sverige och Finland hade ett intressant seminarium om bokbranschens utveckling under rubriken Hur länge varar bokboomen? Sverige och det svenska språket syntes även i översättardagens program: t.ex. översättning av svenska deckare och finlandssvensk facklitteratur diskuterades av översättare och författare. Finlands översättar- och tolkförbund har en egen mässavdelning på bokmässan där förbundets Åboavdelnings aktiva medlemmar presenterar vårt yrke och förbundets aktiviteter för allmänheten. Själva bokmässan lockade närmare gäster under tre dagar och det var många som passade på tillfället och frågade om vårt yrke eller kommenterade översättningar i litteratur och media. Lea Heinonen-Eerola (text& foto) 9

10 Språkgrupperna Samordnare: Jennifer Evans , 10 ENGELSKA Kontaktperson: Susan Larsson, Language and translation After years of talking about books now and then generally books dealing with language and translation the Swedish- English translation list took the big step last summer and started a book club! It made perfect sense. Most of us spend our time translating brochures, contracts, legal briefs, tourist texts, and business proposals it is unusual for any of us to translate books, either fiction or non-fiction. And several of us also acknowledged that we don t always have time to read books. So we decided it might be fun to share our reading experiences with each other. Some of us have been in book clubs off and on all our lives; for others, it s a new experience. We are now reading our fourth book. You might wonder how this works. After all, our members are spread from the western United States to northern Sweden, and we obviously can t sit around a table drinking coffee and eating cookies while we talk. We set a date to meet online. Generally, we allow about a month to read the book. Then whoever has read the book and feels like talking about it joins the discussion. Surprisingly enough, the first two books resulted in lively, thought-provoking conversations. Not only did we have the opportunity to talk about the books, but we also shared our own life experiences, where appropriate. We began with Don t Let s Go to the Dogs Tonight by Alexandra Fuller. Fuller, who grew up in Rhodesia, tells a fascinating tale of being a foreigner in someone else s country, something to which many of us could relate. We also took the time to discuss the use of language because much of the book is written from a child s point of view. For our second assignment, we read The Curious Incident of the Dog in the Night by Mark Haddon, which took us into the world of autism. In book 3, The Namesake by Jhumpa Lahiri, we met the Gangulis, a family of Indians from Calcutta who settle in the United States. By the time you read this, we will have read and discussed Paul Auster s Oracle Night. While we haven t always unanimously liked or disliked a book, I think we would all agree that the book club gives us an opportunity to leave the world of words for a living and enter that of words for pleasure. It has also opened us up to other ways of thinking and looking at our surroundings. Neither of which is a bad thing, IOHO (in our humble opinions!) Mireille Key FINSKA Kontaktperson: Laura Koskela, , Här nedan berättar Laura Koskela om en gungande båtresa till julfirande hos släktingar i norra Finland. Joulumatka Tänä vuonna päätimme viettää joulun Suomessa. Joulun lisäksi matkan syynä oli myös anopin 85-vuotissynttärit. Maanantain säätiedotus lupasi kovaa tuulta keskiviikoksi, jolloin meidän piti ylittää Pohjanlahti. Tuuli siirtyisi sitten mukanamme Suomeen. Eli meillä olisi sama matka. Keskiviikkoaamu valkeni ja tuuli alkoi yltyä. Vettä satoi kaatamalla. Matka alkoi niin kuin tavallisesti meidän perheessä, oli pienoista kiirettä. Isä istui ratissa ja keräsi lapsia mukaan pitkin kaupunkia. Kun oli saatu ensimmäinen kyytiin, täytyi lähteä takaisin hakemaan unohtunutta syntymäpäivälahjaa. Seuraavassa paikassa meni hyvin, hiukset olivat valmiiksi kammatut, joten odotusaika jäi lyhyeksi. Sitten viimeinen lapsi kyytiin, joka heti huomasi, että nyt se yksi kassi jäi, ja taas odotimme. Kun kaikki lopulta olivat autossa, saatoimme ajaa kiireessä ja ruuhkassa satamaan. Ehdimme kuitenkin hyvin mukaan. Laivassa asettauduimme hyttiimme ja jaoimme petipaikat. Ketterämmät yläpetille ja kankeammat alapetille. Hytin ikkunasta avautui mukavat maisemat kävelykadulle ja muihin hytteihin. Suljin verhot. Hytti sijaitsi laivan perässä ja meillä oli hytin ulkopuolella parveke, jossa saattoi käydä ottamassa raitista ilmaa ja katsella vellovaa vettä ja synkkää taivasta. Laiva suuntasi kohti Helsinkiä. Ajattelin, miten ihanaa olisi nukkua oikein pitkä yö, ja ilman että hyttihenkilökunta olisi jatkuvasti kyselemässä, joko taas saisi vaihtaa lakanat. Olimme varanneet pöydän buffetravintolasta, jossa söimme vatsamme täyteen jouluruokaa ja joimme joulujuomaa. Vatsat pulleana menimme levähtelemään hyttiin. Levähtämisen jälkeen kävimme läpi kaikki laivan kaupat ja ostimme lisää joululahjoja. Sitten saattoikin jo mennä nukkumaan. Nuoriso ei tosin halunnut nukkua, vaan halusi mennä diskoon. Vanhempi väki laittautui sitten nukkumaan. Siihen mennessä olimmekin jo päässeet avomerelle ja se luvattu tuuli oli myös mukana. Se puisteli ja keinutti laivaa. Laivassa rämisi ja kolisi ja kalisi. Laiva tutisi ja tärisi. Jos yritti kävellä lyhyen matkan petistä vessaan, se oli yhtä ylämäkeä. Vessassa oli helppo istahtaa tuolille, mutta ylöspääsy oli vaikeampaa, kellahti aina takaisin istualleen. Parasta oli pysyä petissä ja vaakatasossa. Onneksi jouluruoka kuitenkin pysyi hyvin sisällä, ei mennyt hukkaan. Siinä se yö sitten menikin, valvoessa. Aikomastani pitkästä yöunesta tuli parin tunnin mittainen. Sitten aamu valkeni. Kaikki olivat tallella ja laiva kunnossa. Ja aamiainen maistui. Matka jatkui autolla kohti pohjoista. Matkan aikana käly soitti ja kyseli, missä olimme. Hän nimittäin oli kuullut radiosta, että aallot olivat neljätoista metriä korkeita eivätkä laivat pääse satamaan. Mitä pohjoisemmaksi matka jatkui, sitä talvisemmaksi maisema muuttui. Oli lunta ja pakkasta ja paljon metsää. Pimeä tuli aikaisin, mutta kuu valaisi matkalaisten tietä. Lopulta pääsimme perille. Käly oli pannut parastaan ja laittanut kystä kyllä. Joulu meni mukavasti syödessä ja seurustellessa. Pirteän ja hauskan anopin synttärijuhla oli myös oikein onnistunut, ei tapahtunut pahempia kommelluksia. Mitä nyt tekarit putosivat terve-tuliaismaljaan, ja kissasta oli vähällä tulla töpöhäntä. Laura Koskela

11 SPANSKA Kontaktperson: Gisela Thunberg , Nedan förklarar man den rätta användningen av tankestreck, bindestreck och minustecken på spanska (läs mer på xcastro.com/ortotipo.html ) La raya, el guión y el signo menos La raya Se usa, principalmente, para indicar oraciones incidentales e indicar aperturas de parlamentos en diálogos. Errores de la raya: 1. Son dos ciudades Roma y Venecia. 2. La traducción Una ciencia empírica. 3. Come dijo ella o llegaremos tarde. 4. Disquete soporte de almacenamiento... 5a Me temo -comentó Juan- que da igual. 5b Me temo--comentó Juan-- que da igual. Uso correcto: 1. Son dos ciudades: Roma y Venecia. 2. La traducción, una ciencia empírica. 3. Come ódijo ellaó o llegaremos tarde. 4. Disquete: soporte de almacenamiento... 5a y 5b Me temo comentó Juan que da igual. En el primer ejemplo se ilustra un uso anglicado de la raya. En inglés, este signo se emplea a menudo dentro de un párrafo sin que se corresponda con otra raya de cierre. En esos casos, debe traducirse por el signo de puntuación en español que corresponda: dos puntos, punto y coma, raya (doble), coma, paréntesis, etc. Veamos ahora el segundo ejemplo: es muy común el uso de la raya en inglés para separar títulos, oponer el número de un capítulo a su título (Capítulo 1 Configuración) cuando en español es más propio usar otros signos (dos puntos, coma, punto y coma...). En el tercer ejemplo, se observa que la raya de apertura debe ir unida a la palabra que precede e ir a su vez precedida de un espacio y, la raya de cierre, debe ir unida a la última letra y seguida de un espacio. Es decir, se intercala en una frase igual que los signos de interrogación y exclamación. Otra forma anglicada (cuarto ejemplo) es la del uso de la raya como equivalente directo de los dos puntos en glosarios, listas de palabras, listas de descripciones, etc. La raya se escribe, en Windows, pulsando Alt+0151 en el teclado numérico. Nunca debemos usar el guión o un guión duplicado como sustitución de la raya (ejemplos 5a y 5b). El guión El guión se usa para separar palabras compuestas (p. ej., argentino-chileno) y dividir palabras al final del renglón. Así, rellamar, rehabituar, etc. son palabras correctas que no se encuentran en algunos diccionarios y que en español no necesitan guión, aunque sus equivalentes en inglés puedan llevarlo. Obviamente, quedan incluidas en esta regla expresiones, perífrasis y sustantivos formados con guión en inglés, pero que no llevan guión en español: previouslyapproved changes, easy-to-read manual, 2- or 3-hour... Errores del guión: co-ordinar, ex-presidente, re-llamar, El signo menos ( ) Es un signo más corto que la raya ( ) y más largo que el guión (-). Tiene la misma anchura que el signo más (+) y otros signos aritméticos. Es conveniente usarlo cuando se escriben números, fórmulas u operaciones aritméticas pues tiene la misma anchura que ellos. El signo menos se obtiene pulsando Alt+0150 en el teclado numérico (en Windows). Ejemplos: 1. Separación de fechas: Juan Rulfo ( ) fue un gran... (el guión puede llegar a verse muy pequeño, especialmente si se emplean letras de anchura no proporcional). 2. Intervalos de páginas o numeraciones: Págs. 2 25, Números negativos y operaciones aritméticas: 5 o C, 2000 pesos, 4 2 x 6 = 12 Utdrag ur Errores ortotipográficos en la traducción al español, av José Castro Roig y Lucía Rodríguez Corral, november Gisela Thunberg SVENSKA Kontaktperson: Ann-Sofie Hult , Fora eller forum Jag vill bara påpeka en sak som kanske kan diskuteras; på SFÖ:s hemsida finns under en länk ordet fora som plural för forum. Har dock nyligen observerat följande i dokumentet Myndigheternas Skrivregler (2001): Paragraf 2.2.3, sidan 12: Främmande ord som slutar på -um som föregås av en konsonant, t.ex. centrum, böjs helst enligt svenskt mönster:... ett forum, forumet, flera forum, forumen Undvik pluraländelsen -a, t.ex. centra, fora. Det finns säkert olika åsikter om detta, men det borde enligt dessa anvisningar istället stå forum för översättare på länken på hemsidan. Ann-Sofie Hult ÖVRIGA SPRÅK/ KONTAKTPERSONER DANSKA/NORSKA Lisbeth Mejer, FRANSKA Sami Baladi, ITALIENSKA Luca Vaccari, NEDERLÄNDSKA Reijer Schoon, SEMITISKA SPRÅK Gidon Avraham, SLAVISKA Andrzej Sobkowiak, TYSKA Jürgen Bischoff,

12 Svefix hjälp vid skrivande och översättning Textförfattarens ansvar Textförfattaren kan naturligtvis aldrig överlämna ansvaret för sin text till något dataprogram. Inget dataprogram kan upptäcka annat än vissa typer av relativt ytliga fel i en text. Ändå har utvecklingen på senare år gått framåt i takt med att datalingvistiken och språkteknologin har utvecklats. När det gäller fel som i princip är inom räckhåll för en automatisk språkkontroll utgörs problematiken och utmaningen till stor del av behovet att undvika falska alarm. För att ett språkkontrollprogram skall vara användbart måste alarmen till en övervägande del vara motiverade. Detta förutsätter restriktioner på detektionsreglerna, och en oundviklig konsekvens av restriktionerna är att en del fel undgår upptäckt. Ändå händer det förstås att Svefix ger falska alarm, dvs. anmärker på sådant som är rätt. Också här måste alltså textförfattaren ta ansvar för sin text och sitt val av uttryck. Det gäller framför allt stavningskontrollen, men också den allmänna grammatikkontrollen. Stavningskontrollen i Svefix kontrollerar rättstavningen i texten. Den reagerar på ord som dess lexikonbas och ordbildningsregler inte känner igen. Stavningskontrollen reagerar t.ex. om man har skrivit mångga och ger som ersättningsförslag många och mångla. Men programmet kan förstås inte veta vad man har tänkt skriva. Sammanskriver man av misstag de två sista orden i meningen hunden har tassar så reagerar stavningskontrollen inte, eftersom hartassar är ett svenskt ord. Skriver man veva i stället för väva skall man inte vänta sig att bli rättad, även om texten handlar om trasmattor. I slutet av sommaren 2004 kom det ut en ny version av språkgranskningsprogrammet Svefix. Uppdateringen innebär bl.a. bättre igenkänning av sammansatta ord och en ny lista på svenska ortnamn i Finland. Svefix fungerar i Word för Windows version 2000 eller senare. Det finländska språkteknologiföretaget Lingsoft har redan i flera års tid levererat språkverktyg för olika språk till Microsoft Word. Den stavningskontroll och allmänna grammatikkontroll som utgör stommen i Svefix är i princip desamma som de som ingår i svenska Word för Windows, men de har finslipats och förbättrats. Svefix känner nu igen fler sammansatta ord tack vare en liberalare sammansättningsmekanism som tillåter de flesta vanliga ord som består av tre eller fler bokstäver att fritt ingå i sammansättningar. Detta betyder att stavningskontrollen ger betydligt färre falska alarm men också att vissa fel inte blir upptäckta. Skriver man t.ex. finland med liten begynnelsebokstav reagerar inte Svefix på grund av den möjliga sammansättningen fin (adj.) + land (subst.). Finlandismkontroll En särskild komponent i Svefix är finlandismkontrollen. Den har utarbetats i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken och med stöd av Svenska kulturfonden i Finland, och den bygger huvudsakligen på Finlandssvensk ordbok. Svefix upptäcker och kommenterar cirka tvåtusen finlandismer av olika slag, både enskilda ord, former och konstruktioner. Det huvudsakliga syftet med finlandismkontrollen är att göra den som skriver uppmärksam på finlandismer i sin text. Att ett ord eller uttryck är en finlandism behöver i sig inte betyda att det är ett fel eller att det inte bör användas i texten. Vissa typer av finlandismer kan vara berättigade i sitt speciella sammanhang, och i flera fall finns det helt enkelt inte 12 någon sverigesvensk motsvarighet som kunde komma i fråga. Ord av typen ministerium (departement), arbetarinstitut (kommunal vuxenskola), abiturient (elev i sista klassen i gymnasiet), laudatur (berömligt betyg i studentexamen) är officiella termer i Finland, men de kan kräva en förklaring när man vänder sig till läsare i Sverige. Å andra sidan finns det ett stort antal finlandismer som inte är motiverade av vare sig stilistiska eller betydelsemässiga skäl och som lätt kan ersättas med ett också i finlandssvenskan fullt gångbart ord eller uttryck. Hit hör bl.a. flera så kallade översättningslån från finskan. Ortsnamn En särskild egenskap som stavningskontrollen i Svefix är ensam om, är att den reagerar på finska ortnamn om de har svenska motsvarigheter. Skriver man om operafestivalen i Savonlinna eller folkmusikfestivalen i Kaustinen får man veta att orterna på svenska heter Nyslott och Kaustby. Listan över sådana ortnamn är baserad på boken Svenska ortnamn i Finland och omfattar förutom stads- och kommunnamn bl.a. vissa stadsdelsnamn (Katajanokka/ Skatudden; Kulosaari/Brändö) och annat liknande (Linnanmäki/Borgbacken). De vanligaste grammatikfelen i svenska texter är felaktigt använda ordformer i substantivfraser och verbkedjor. Felen beror oftast på slarv eller brådska när man t.ex. gör ändringar i redan skriven text. Svefix reagerar på fraser som ett skräckregim, vi tar din nya bilen och föreslår i stället en skräckregim, din nya bil, nybakat bröd. I det andra fallet hade förstås alternativet varit den nya bilen, men det får skribenten komma på själv om det var det hon eller han menade. Till grammatikkontrollen hör också kontroll av teckenanvändning (t.ex. citattecken, bindestreck i stället för tankstreck, överflödiga mellanslag) och en viss stilkontroll (byråkratiska ord, ålderdomliga ord, vardagliga ord). En fullständig beskrivning av de grammatikfel som upptäcks finns i manualen. Varje kategori kan aktiveras och avaktiveras för sig. Om man t.ex. på sydsvenskt sätt vill skriva denna boken kan man via Alternativ Språkkontroll Inställningar ta bort bocken i rutan Bestämdhetsform vid denna. Svefix upptäcker förekomster av allt som allt drygt olika finlandismer. Strukturellt sett kan finlandismerna vara av flera olika slag: enskilda ord (den största gruppen), t.ex. acku, barberare, merkonom, socialskyddssignum, böjningsformer av vissa ord, t.ex. besluter, nummern, fasta flerordsenheter, t.ex. av orsak eller annan, sist och slutligen, fraser, t.ex. karelsk pirog, dubbelt dyrare, på någons försorg, brinna fast, framgå ur, stänga radion, köl-

13 den kniper samt konstruktioner med flera satsled, t.ex. gå åt som smör på heta stenar; ha sin egen ko i diket. Finlandismerna har delats upp i fem kategorier; namnet på kategorin visas som rubrik i dialogfönstret när Svefix har hittat en finlandism. Gränsdragningen mellan de olika kategorierna är självfallet inte så lätt, och i många fall kan valet av kategori uppfattas som en smakfråga. De meddelanden man får från programmet är upplysningar och rekommendationer. Finlandismkategorierna är följande: 1. Finlandism: bör ej användas, 2. Finlandism: bör undvikas i språkligt neutral text, 3. Finlandism: i viss betydelse, 4. Finlandism: gångbar i Finland, inte i Sverige och 5. Finlandism: vardagligt eller dialektalt uttryck. Svefix kan användas av alla som skriver svenska texter, från ovana och osäkra skribenter till fullfjädrade skrivarproffs. Hur skickliga vi än är och hur väl vi än behärskar språket händer det att vi gör fel, om inte annat så slarvfel. Allt upptäcks naturligtvis inte av Svefix, men programmet är ändå till stor hjälp. En mänsklig skribent blir lätt blind för sina egna texter. Det blir aldrig ett datorprogram. Finlandismkontrollen kan i viss mån vara till nytta även för sverigesvenska översättare av finska texter då många finlandismer är översättningslån som helst bör undvikas. Till stor hjälp är också ortnamnskontrollen vid översättning av texter som handlar om Finland, vilket utgångsspråket än är. Också vana och skickliga översättare har alltså nytta av Svefix; både av stavningsoch grammatikkontrollen och av finlandismkontrollen.mer information om Svefix finns på adressen: svefixpresentation.shtml. Svefix kan beställas per e-post per telefon ( ), per fax ( ) eller per post (Svefix, Forskningscentralen för de inhemska språken, Sörnäs strandväg 25, FIN Helsingfors). Pris exkl. moms 50 plus expeditionskostnader. ANNONSPLATS färg Mikael Reuter och Alexander Paile 13

14 14 HUMOR Skicka till: Loole Hagberg, Audi Quattro Five Germans in an Audi Quattro arrive, at the Italian border. The Italian Customs agent stops them and tells them: It sa illegala to putta 5 people in a Quattro. Vot do you mean it z illegal? asks the German driver. Quattro meansa four replies the Italian official. Qvattro is just ze name of ze automobile, the Germans says unbelievingly. Look at ze papers: zis car is designt to kerry 5 perzons. You can ta pulla thata one on me!, replies the Italian customs agent. Quattro meansa four. You hava fivea people ina your car and you are thereforea breaking the law. The German driver replies angrily, You idiot! Call your zupervisor over, I vant to speak to somevone viz more intelligence! Maaa sorry, responds the Italian official, he can ta come. He sa busy witha 2 guys in a Fiat Uno!... BOKTIPSET Rolli Fölsch, Nytt år och nya anledningar för oss ordbrukare, bokstavsskötare och meningsbyggare att göra djupdykningar i nyttiga böcker som kan berika våra yrkes- och fritidsliv. Låt mig denna gången tipsa om tre: Sagt och gjort (Norstedts Ordbok) är skriven av Jan och Rikard Svartvik. Boken är rena guldgruvan för människor som älskar engelska idiom, ordspråk, talesätt och citat. Och tro inte för ett ögonblick att du kan klara dig utan den även om du redan skulle ha senaste upplagan av Norstedts engelska idiombok. Snarare kan man säga att Svartvikarnas bok kompletterar idiomboken, även om en del uttryck går igen i båda. Och den är så purfärsk att man till och med lyckats få med Paul Bremers numera världsberömda citat Ladies and gentlemen. We got him, sagt när Saddam Hussein hade gripits. Och humor saknas inte heller. I förordet berättas om datorn som fick i uppgift att översätta frasen Out of sight, out of mind till ryska och sedan tillbaka igen. Resultatet? Invisible idiot! Från Liber kommer Ditt personliga varumärke med undertiteln Om retorik, värderingar och förtroende. Den handlar således om saker som vi ordbrukare dealar med dagarna i ända. Författaren heter Isabel Runebjörk och hon jobbar bland annat som personlig tränare i retorik för politiker och ledare i näringslivet - när hon inte undervisar i retorik på Stockholms universitet, vill säga. Författaren ger en hel del intressanta fallbeskrivningar från det vi kallar verkligheten. Bland annat berättar hon om hur det gick till när Carl-Henrik Svanberg tog över rodret på Ericsson och vad senator Edward Kennedy gjorde för att rädda sin karriär när han hade kört av vägen och ner i en damm, en färd som kostade hans sekreterare Mary livet. Men allra bäst sammanfattar hon nog själv inledningsvis vad allt handlar om: Ett starkt och hållbart personligt varumärke byggs kring en ärlig vilja att bidra, att göra nytta för andra. För det är väl så vi i vårt skrå helst skulle vilja framställa oss som yrkesfolk som gör nytta för andra! Diskutera gärna boken på: Slutligen en bok med en varningsetikett på framsidan: Varning innehåller grovt språk. Om någon av oss någonsin får i uppgift att översätta nysvenska ord som kardash, vaffaanculo, deivono och bombock gör klokt i att skaffa Dogge Doggelitos och Ulla-Britt Kotsinas Förortsslang (Norstedts Ordbok). Den handlar om den sortens språk som talas i många av de svenska betongförorterna och är ett verk av en rappare och en språkprofessor i skön förening. Så det gäller att läsa på om man inte vill framstå som en jay* som aldrig satt sin fot i Boogie B**. Låt mig avsluta boktipset med ett enkelt Jalla bai***! Rolli Fölsch PS: Höll på att glömma: *= lättlurad lantis, **= Norra Botkyrka, ***= Hej då! Fynd för den språkintresserade Vet ni vad en bokstav är, noga taget? Behöver ni ta reda på vilka språk som talas i Frankrike? (Officiellt är det franska, bretonska, occitanska; dessutom tyska, baskiska, varieteter av italienska samt katalanska och även romani.) Vill ni ha en snabbintroduktion till Unicode? Eller en översikt över släktskapen mellan europeiska språk? Veta om man ska sätta ut diakriter på versaler i franskan? Svaren på dessa och många andra frågor som en språkintresserad översättare (finns det någon annan sort?) hittar man i boken Språk & Skrift i Europa. Det är en guldgruva för den som vill veta lite av varje om Europas språk och skriftspråk. Drygt hälften består av en förteckning över varje europeisk stats språk med språkprov, alfabet och utbredning; resten utgörs av en mängd bakgrundsfakta såsom Vad är ett språk? Vad är ett alfabet? Vad är en bokstav? Samt språkliga och praktiska aspekter på skriftspråk, fakta om tilläggsbokstäver, ett avsnitt om digital representation m.m. Dessutom teckentabeller, translittereringstabeller och ord-

15 förklaringar. Och en mängd språk- och bokstavsrelaterade kuriosa. En bok både att fördjupa sig i och slå upp i. Synd bara att limningen av ryggen är så illa gjord. Språk & skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk. Av Roger Hansson, Carl Göran Lindgren, Heléne Ljung, Thomas Lundén. SNS Förlag 2004, 280 s. Ca 250 kr men på för fyndpriset 159 kr + frakt. Mats Dannewitz Linder Ny tidskrift Med förra numret av Facköversättaren följde ett reklamblad för den nystartade tidskriften Translating Today Magazine. Den lät intressant, men man betalar knappast drygt 360 kr för ett års prenumeration (fyra nummer) utan att veta något om vare sig kvaliteten eller hur många sidor man får. Så jag skrev till e-postadressen och påpekade detta. Vänligt nog fick jag då första numret (oktober 2004) på prov och kan berätta följande. Sidantalet är 56, och det är utan tvivel en snygg tidskrift, dessutom i fyrfärg. Viktigare är dock innehållet, och om det kan sägas att det rör översättning i vid bemärkelse. Här får man veta lite om översättning som yrke, om att översätta fiktion (närmare bestämt afro-kubanska berättelser), om tolkarbete, om problemen med att kombinera översättning av undertexter och speakertexter m.m. Men här finns faktiskt också en del av specifikt SFÖ-intresse: Översättning av tekniska handböcker. Lokalisering av webbsidor. Programvarurecensioner (LTC Organiser, SDLX). Vidare recensioner av lexikon tre engelska; kalendarium samt en förteckning över översättarföreningar (jodå, SFÖ finns med). Om detta kan sägas att texterna mestadels är lättlästa och informativa, och ibland kanske man rentav skulle önska sig att de var lite fylligare. Sammanfattningsvis menar jag dock att mycket av innehållet är både intressant och matnyttigt. Men är det värt 90 kr? Det beror förstås i viss mån på vem som betalar. En översättningsbyrå bör definitivt kunna kosta på sig en prenumeration; frilansöversättaren kan i varje fall kosta på sig att be om ett provexemplar och hoppas på samma generositet som jag vederfors. Och ta en titt på hemsidan, Mats Dannewitz Linder MEDLEMSNYTT Vi har nu cirka 826 medlemmar i SFÖ. Vi blir bara fler och fler och fler... Vi önskar följande medlemmar välkomna in i SFÖ: Åsa Ahnfelt Torna... Hällestad Christina Benalal... Stockholm Susanne Bengtsson... Årsta Helena Fagerlund-Keef... Saltsjöbaden Malin Hansson... Västerås Peter Langsdale... Göteborg Marie Larsson... Ljungskile Mia Lindhagen... Malmö Ambjörn Madegård... Uppsala Tanja Orlich... Lund Mirja Wynn-Williams... Borth Har somnat in... Med stor sorg vill vi också meddela att våra kära kollegor Harry Edlund, Västra Frölunda och Heidi Struckmeyer på SpråkGruppen i Arendal har gått bort. Våra tankar går till deras familjer Nästa nummer av Facköversättaren kommer ut omkring den 18 april (manusstopp den 14 mars 2005) Vad nästa nummer kommer att handla om har vi just nu ingen aning om. Har du något du tycker vi ska skriva om? Har du något du själv kan skriva och skicka in? Skicka till: Skriv kort! Max 400 ord per artikel, så får vi säkert plats med den i tidningen! 15

16 Annonsera i Facköversättaren! Annonspriser:

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

08 Nov 30 nov.15 Från Arktis till Paris

08 Nov 30 nov.15 Från Arktis till Paris 08 Nov 30 Nov 2015 A Climate Movement From Arctic to Paris 08 Nov 30 nov.15 Från Arktis till Paris A Race Against Time Initierat av Riksteatern Runforyourlife@ riksteatern.se Run For Your Life MAJ 2015

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

EWK-PRISET TILL SAAD HAJO FIRADES MED SAMTAL OM SATIR OCH YTTRANDEFRIHET

EWK-PRISET TILL SAAD HAJO FIRADES MED SAMTAL OM SATIR OCH YTTRANDEFRIHET EWK-PRISET TILL SAAD HAJO FIRADES MED SAMTAL OM SATIR OCH YTTRANDEFRIHET Satir är ett globalt språk som öppnar för samtal mellan meningsmotståndare. Samtidigt är balansen skör för att inte falla över i

Läs mer

SHARE w2 Coverscreen version 2.7 2006-09-29 CV178_ INTERVIEW IN NURSING HOME

SHARE w2 Coverscreen version 2.7 2006-09-29 CV178_ INTERVIEW IN NURSING HOME SHARE w2 Coverscreen version 2.7 2006-09-29 CV178_ INTERVIEW IN NURSING HOME INTERVJUARE:SKER INTERVJUN I ETT PRIVAT HUSHÅLL ELLER I ETT VÅRDHEM? ETT VÅRDHEM TILLHANDAHÅLLER ALLA AV FÖLJANDE TJÄNSTER:

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska?

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska? Spanska småord Spanska småord - en övning gjord av linaboman på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA Undervisning av Ulrika Ernvik VEM ÄR JAG? Vi har alla en berättelse! Gud skickade mej till världen med ett hemligt uppdrag. Vilket är mitt hemliga uppdrag? För att veta det

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

ÅRET SOM KOMMER KOMPASS - FÖR ÅR ÅrsPlanering JAG TROR - OCH VET - ATT ALLT ÄR MÖJLIGT DETTA ÅR. Datum: underskrift

ÅRET SOM KOMMER KOMPASS - FÖR ÅR ÅrsPlanering JAG TROR - OCH VET - ATT ALLT ÄR MÖJLIGT DETTA ÅR. Datum: underskrift ÅrsPlanering JAG TROR - OCH VET - ATT ALLT ÄR MÖJLIGT DETTA ÅR. Datum: underskrift Made by the volunteers of YearCompass and Invisible University International. Békéssy László, Freisinger Ádám, Gyebnár

Läs mer

ÅrsPlanering KOMPASS - FÖR ÅR

ÅrsPlanering KOMPASS - FÖR ÅR ÅrsPlanering KOMPASS - FÖR ÅR 2016 2015 2016 ÅRET SOM KOMMER 2015 2016 ÅRSPLANERING VAD ÄR DET HÄR? Det här häftet hjäper dig att värdera året som gått och planera året du har framför dig. VARFÖR ÄR DET

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.), Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt Plats: Mångkulturellt centrum,

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6)

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6) ARBETSBLAD PRODUCENT: FREDRIK JANSSON REPORTER: ALEXANDRA RUBIO ACEITUNO ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER: 68510441502 SÄNDNINGSDATUM: 2015-12-19 Una canción,

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas Fira Internationella modersmålsdagen Den 21 februari 2013! ฉลองว นภาษาแม นานาชาต ๒๑ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ Celebrate International Mother Language Day, 21 February 2013 Utbildningsenheten för Flerspråkighet Svenska/Thailändska

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer