MÖBELRIKET Betong-Jesus, pinnstolar och jordnära kvinnor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖBELRIKET Betong-Jesus, pinnstolar och jordnära kvinnor"

Transkript

1 två på hjul! fyra eller kulturupplevelse En MÖBELRIKET Betong-Jesus, pinnstolar och jordnära kvinnor Tur km

2 TUR NR 6 STADSBYGGNADSKONTORET, VÄXJÖ KOMMUN

3 MÖBELRIKET-TUREN Tur nr 6. Ca 120 km. Turen går på både asfalterade vägar och grusvägar. Växjö - Härlöv - Grännaforsa- Kronobergshed - Moheda - Torpsbruk - Torp -Vitteryd - Svenans - Aneboda - Stenbro - Lammhult - Bo - Hjälmsbodarna - Björknäs - Lammhult- Bjursjö - Bråt - Lädja Berg- Holma Ramsås- Stocksryd - gamla Växjövägen mot Ör - Hylte - Makrilla - Ör - Växjö Öjaby kyrka är en liten vacker kyrka som ligger i en sluttning mot Helgasjön. Kyrkan uppfördes under senare delen av talet. Delar av murarna är från medeltiden, sakristian är ursprunglig. Kyrkan brann ner 1906 men byggdes upp igen och återinvigdes Inredningen nytillverkades efter medeltida förebilder. Altaruppsatsens samt predikstolens figurskulpturer räddades, de är från talet. Fabeldjursfunten är från 1200-talet. (Om dopfuntens historia, se text om Örs kyrka, i slutet på turen.) Parhusen i Borshults by, Härlöv. VÄXJÖ Turen börjar med att Du kör Storgatan västerut, förbi Företagsstaden, det gamla regementet I 11. Sväng av mot Bergsnäs/Öjaby och kör genom samhället som ligger vackert vid Helgasjön. Lite längre fram passerar Du Räppe kanal som förr var en transportled fram till Räppe station där folk och gods kunde komma vidare med tåg. En av de båtar som lade till i Räppe hamn, den vedeldade snart 120- åriga ångaren Thor, gör än idag turer på Helgasjön, men numera med turister. Fram till 1930-talet gick båten i nyttotrafik (med både gods och passagerare och pråmar på släp) från Asa i norr, via slussen i Åby, till Räppe hamn där omlastning skedde till järnvägtransport. Den resan tog 3 timmar och var/är 42,9 km lång. Idag gör Thor endast turist- eller beställningsturer i sjösystemet med maximalt 60 passagerare, mot de 100 som var tillåtet när ångaren var ny. Besättningen på denna 16,48 meter långa, 3,60 m breda ångare och med en fart på 9 knop, består av tre man; en skeppare, en maskinist och en assistent. Bokning sker på Ryttmästaregården vid slottsruinen. Turerna utgår från Kronobergs slottsruin. Utanför kyrkan står en vacker klockstapel ritad i början av 1900-talet av universalgeniet och slöjdläraren Gunnar Ell i Växjö. Vid minneslunden står ett ljusskepp, där anhöriga kan tända ljus. Inte långt efter kyrkan håller Du utkik efter vägskylt V 30, sväng vänster in på Härlövsvägen. Snart ser Du ett stort gult hus på höger sida (och en nyare vit fristående huslänga), det är Öjaby herrgård. Huset byggdes under mitten av 1800-talet av greve Posse och sonen Karl Arvid Posse bodde här med sin familj under många år. Under herrgården låg fyra stora gårdar samt fem torp som hade dagsverkskyldighet till herrgården. Under 1900-talets första årtionden fanns här ett vilohem för utarbetade mödrar med stora barnaskaror skänktes huset och marken till Röda Korset, som bedrev vilohem för nyförlösta mödrar, ännu in på 1980-talet kunde man få komma hit och vila och hämta krafter efter en förlossning. Kursgård och åldringsvård har här också funnits. Sedan 2002 finns här en skön miljö för hotell-, konferens- och restaurangverksamhet. Härlövs kyrka med landets äldsta daterade klockstapel. 1

4 Vid korsningen mot flygplatsen, svänger Du vänster mot V 30 och i nästa korsning höger mot Jönköping. Efter någon km, sväng vänster mot Härlöv. Vägen går genom vacker natur med ängar, hagar och lövskog. Ljusa Småland här! Ca 5 km från Jönköpingsvägen svänger Du höger, se skylt Borshult. Borshult. Gammal by med vackra hus. Lägg särskilt märke till det s k dubbelhuset. Kör igenom byn och kör ut på huvudvägen igen, sväng höger. Härlöv. Gammal kulturmärkt by vid sjön Furen med ett 15-tal gårdar, byn har en kulturmiljö som är av riksintresse. Namnet ser vi första gången 1273 då prästen Peter i Berg testamenterar penningar till Haeraelde kyrka. På flera ställen ligger mangårdsbyggnaderna, som är knuttimrade och panelade, tätt intill varandra. De vackra verandorna minner om modet kring sekelskiftet. Någon kilometer innan Härlöv har snickaren Jonas Svensson sin verkstad. Det mesta är beställningsarbeten utförda i lövträ - björk, ek, bok och ask. Hantverksfärdigheterna ligger i blodet, det var Jonas farfar som en gång startade möbelfabrik och sedermera även Svenssons möbelaffär i Lammhult! Kända för sin hantverksskicklighet är också de s k Härlövssmederna. Den unge smeden Claes Robert Andersson gifte sig med Karolina Hammarstedt från Växjö, som kom från en känd smedsläkt. Paret fick nio barn, sex av dem var pojkar som alla blev smeder. Smedjan i Härlöv finns inte kvar idag och inte heller någon praktiserande smed av nämnda släkt. Claes Robert och Karolina ligger begravda vid Härlövs kyrka. Ett vackert smidesskors med ciselerat kopparöverstycke smitt av en son, pryder graven som ligger till höger efter klockstapeln. Förutom lokala smidesarbeten kan även nämnas smidesarbetena till Stockholms konserthus. Härlövs kyrka är uppförd På denna plats låg tidigt en offerkälla. Kyrkan, när den byggts, blev känd vida omkring som en offerkyrka. Flera vackra gamla takmålningar med bibliska motiv, en glasmålning av konstnären Eigil Schwab, altarprydnaden i målat bildhuggeri i barockstil samt, den främsta klenoden, en madonnabild från 1200-talet, är väl värda att beses. Den medeltida klockstapeln från 1485 är den äldsta daterade i Sverige. Lägg märke till de vackra handsmidda järngrindarna på båda sidor om klockstapeln, smidda av smeden Sandberg i Härlöv i mitten av 1880-talet till priset av 220:50! Claes Andersson tog 1889 över Sandbergs smedja när denne flyttade från Härlöv. Ett gravfält från järnåldern med ett 20-tal fornlämningar ligger i den västra delen av byn, se fornminneskylt. Fortsätt till vägkorsningen, sväng vänster mot Moheda. Efter några km kommer Du till byn Horda, en av de största byarna i Moheda socken, omnämnd redan Byn Boatorp omnämns 1402 och Ryd, omnämns 1408 då Nydala kloster får en gård här. Spridda i omgivningarna ligger flera fornlämningar. De flesta är rösen men även gravfält, från järnåldern, 500 f. kr e.kr. I Horda finns en vacker utsiktsplats, 212 Byggnader vid Grennaforssa brunn Brunnspaviljongen, nere vid ån 2

5 m ö h. Man kan se Helgasjön och vid klart väder Domkykans torn i Växjö! I samband med skiftet i byarna Horda och Ryd , röjdes och bröts sten från åkrar och ängar och stenmurar byggdes. I Ryd ligger dock många rösen kvar ute i betesmarkerna. De gamla mangårdsbyggnaderna är av s k parstugukaraktär från I Ryd, precis vid vägskylten mot Grännaforsa, ligger på höger sida Östregårds Antik- och Loppmarknad. Här kan Du på 600 kvm yta fynda allt från loppisgrejor till husgeråd och möbler! för att dansa. Dom kom med tåg ända från Växjö till Grännaforsa station! Den lilla röda biljettkuren vid entrén till danshagen står fortfarande kvar. Danserna pågick in på 1960-talet. Brunnsepoken i Grännaforsa. Brunnsanläggningen som beskrivs nedan sträckte sig från bron på vänster sida om vägen och ända fram till Officerskällan mitt emot nuvarande Allbohus. Vid forsen ser Du en liten röd brunnspaviljong med snickarglädje. Här serverades brunnsvatten till brunnsgästerna. Det gamla vapenmagasinet vid Kronobergshed. Sväng vänster mot Grännaforsa. Efter en knapp km ser Du på vänster sida en stor (440 kvm) gammal till synes gulgrön mangårdsbyggnad. Det är Fällagården i Ryd, som ursprungligen är från mitten på 1800-talet men tillbyggd med bl a den sk engelska verandan (130 kvm!) på andra våningen. Gården ägdes av Carl och Minna Johansson, Carl var storbonde och handelsman i byn. Tillbygget stod klart till Carls 50-årskalas 1923, en fest som varade i 14 dagar och som sent glömdes i byn! Carl och Minna hade 5 barn, varav 3 tog över gården efter föräldrarnas bortgång. Det sägs att det fanns alltid mycket mat i hemmet och att besökande undfägnades rejält. Även grisarna tycks ha levt gott de största grisarna som levererades till KLS (slakteriet) i Alvesta kom från denna gården påstås det! Invändigt är huset intakt sedan 1920-talet, nuvarande ägare gör en varsam renovering. Efter några hundra meter ser Du på höger sida en ekäng omgärdad av en vacker smålandsgärdesgård. Detta område heter Kvarneket, hit kom ungdomar Vid ån ligger också en gammal kvarn från början av1800-talet. På vänster sida ser Du snart ett gult hus, där låg brunnens läkarmottagning. 100 m bakom det huset ligger Ada s stuga, ett rött litet hus. Dåvarande källarmästare Hagman lät bygga huset till sin rullstolsbundna dotter Ada. Förutom brunnspaviljongen är detta det enda hus som är kvar av hela brunnsanläggningen. Där huset Allbohus ligger idag, låg brunnens vinkällare. På 1890-talet fanns en fotoateljé i huset. Dit gick soldaterna för att fotografera sig. Man ville gärna föreviga sig för sig själv, fästmö och föräldrar! Mitt emot ligger på vänster sida Officerskällan, Järnkällan, se kulturminnesskylten. Källan kom till i medicinskt syfte, det syrliga vattnet sägs ha haft en helande effekt på en mängd krämpor. Grennaforssa Brunn. Brunnsepoken i Grännaforsa började sannolikt på 1700-talet, då lär brunnsprivilegier Halmhyddorna på Kronobergshed, Sådana här hyddor beboddes av soldater i fält. 3

6 ha utfärdats. Men det är först på 1830-talet som en liten brunns- och badinrättning anlades av mångsysslaren, nykterhetskämpen och omtyckte själasörjaren i Ör, komministern P.J. Carlstedt. Två källor fanns; Skrofelkällan och Järnkällan, den förstnämnda skulle vara särskilt bra för barn med skrofler, d v s barntuberkulos. När stambanan drogs fram, 1864, och det blev station i Moheda tog badortens utveckling fart. Sin egentliga storhetstid kan kurorten räkna från 1887 då fabrikören och källarmästaren Adolf Hagman köpte Grennaforsa. Han var en duktig och angenäm person som byggde om och förbättrade anläggningen. Bl a byggde han kall- och varmvattenbadhus, badhotell och restaurang, en vacker terrasserad park och springbrunn med bassäng. Man kunde få olika sorters bad, t ex gyttje-, salt-, kar-, ång-, tallbarrs- och pottaskebad. Dagliga konserter i brunnsparken förgyllde tillvaron. Många Växjöbor och officersfamiljer hyrde in sig här om somrarna. Även kurgäster från Danmark och Tyskland fanns bland gästerna. Från sekelskiftet blev brunnsdrickningen omodern, man började tröttna på societetslivet. De som hade råd skaffade sig egna sommarhus vid kusterna. Så länge militären fanns kvar på Kronobergshed var kurorten lönsam men efter 1919, när regementet flyttade in i nya kaserner i Växjö var dess öde beseglat. Fortsätt färden, korsa väg 126, och kör mot Sköldsta. I vägkrysset ligger ett stort rött hus byggt i liggande timmer, det är det gamla vapenmagasinet. Sväng sen höger upp mot Hemvärnsgården, som har varit det gamla militärsjukhuset. Vid den stora Hemvärnsgården (idag finns det en friskola i huset, (åk 0-7) ser Du två halmhyddor, som finns kvar från excercistiden på Kronobergshed. Den ena är en officershydda och den andra en manskapshydda. Ett hundratal sådana har funnits här (de fanns även på Kulltorp och Ljungbyheds övningsfält), uppställda kompanivis. De byggdes konformiga av halm eller spån och användes i fält till soldaterna, de flyttades också mellan olika platser. Här på Kronobergshed byggdes totalt 137 halmhyddor under perioden Hyddorna togs i bruk 1844 efter att ha visats upp på Ladugårdsgärde i Stockholm och godkänts av kungen, Karl XIV Johan. De användes fram till 1919 då regementet, I 11, flyttades till Växjö. Det finns idag endast ett fåtal hyddor kvar i Sverige. Dessa två har därför förklarats som byggnadsminnne, vilket innebär att de inte får rivas, flyttas eller förändras, utan Länsstyrelsens tillstånd. Kronobergshed. På Kronobergshed övade Kungliga Kronobergs regemente tre veckor årligen från 1778 till 1884, resterande del av året utnyttjades den till fårbete. Regementet arrenderade heden för dessa övningar av bönderna i Dansjö köpte staten Kronobergshed efter ett försvarsbeslut om ökad beväringsutbildning. På heden växte ett mindre samhälle upp med en rad byggnader, var och en för sitt speciella ändamål. Officers- och underofficersborgen liksom musikpaviljongen, mathallar och förläggningsbyggnader är sedan länge borta. Kvar finns sjukhuset (friskolan) från ca 1870, vapenmagasinet från 1897 (vid Hemvärnsgården, f d militärsjukhuset, numera friskolan, samt två av halmhyddorna, Kronobergshed. Torps Bruk från slutet av 1800-talet. 4

7 vägkrysset), ett marketenteri samt tegelbyggnaden Solhem f d militärsmedja från ca Dessutom finns en rad spår efter vägar och byggnader, som minner om den tid då Dansjö ryd var regementets främsta utbildningsanläggning. I en visa från 1895 skildras det helvete och förnedring som knektarna kunde uppleva på Kronobergshed. Trösten var brännvinet! Visan, som också har ett pacifistiskt drag, finns återgiven i Kalvsviks hembygdsförenings årsskrift från med gästgiveri- och skjutsväsendets organisation. Genom milstolparna kunde man lätt beräkna resans längd. Vägvisning till olika orter började tillämpas från talet. Moheda Gästgifveri har upptäckts som blivande filmstjärna! Ett internationellt filmbolag fann Moheda med sitt gästgifveri, kyrka, loge och den gamla korvkiosken så pass intressant att man här hösten 2003 spelade in delar av Henning Mankells kriminalroman Danslärarens återkomst. Många gamla miljöer gav fin PR för orten! Moheda medeltida kyrka uppfördes omkring år Kör tillbaka till första vägkorsningen. Vill Du övernatta på vandrarhemmet svänger du höger här. På vänster sida ser Du några små vackra hus där militärbefälen bodde. Kör ut till väg 126 igen och sväng vänster Moheda. På vänster sida ser Du en minnessten över hedens historia. Kronobergs regemente vapenövade här Strax ser Du också segelflygfältet som från början tjänstgjorde som landningsfält för tidningsflyget från Stockholm. Sväng in i Moheda. På höger sida ligger Moheda-toffelns fabrik. Till vänster ser Du snart en öppen plats, det är den gamla marknadsplatsen där det fortfarande hålls marknader. Här står också en gammal milsten. Den äldsta kungliga förordningen om milstolpar är från Milstolparna tillverkades i trä eller sten. Från 1700-talet blev stolpar av gjutjärn vanliga. Milstolparnas funktion hänger samman På tal om film, så kan nämnas att Ingemar Bergmans prisade filmfotograf Sven Nykvist kom från Moheda! Moheda skolmuseum finns på andra våningen i det gula huset på Kyrkogatan 11, mittemot församlingshemmet. Det är lätt att bli nostalgisk när man ser den gamla skolorgeln, katedern, skolbänkarna och planscherna! Här finns också ångmaskiner, filmprojektorer, antika stencilapparater. I ett rum visas gamla handlingar om folkskolan i bygden och entrén pryds av foton och historik på alla skolor i Mohedatrakten. Den äldsta noteringen om organiserad undervisning härrör från 1824 då klockaren och organisten Peter Nylander blev scholemäster, 18 år innan folkskolestadgan kom, Eftersom samlingarna är stora har utställningarna tematiserats. I samarbete med Växjö universitet bedrivs forskning i folkskolans utveckling. I en databas kan man söka fakta av olika slag, register över inventarier och bilder finns inlagda. Ett majblommesamling finns också inrymt i skolmuseet. Återstoden av masugnen vid Torps Bruk, anlagd

8 I Moheda ligger en större vacker medeltida kyrka, uppförd omkring Lägg märke till de vackra stjärnvalven från 1400-talet, brandsot kan ses uppe i valven från senare bränder. På väggarna ser Du milda färgdekorationer och i koret finns medeltida kalkmålningar. Kyrkans inredning, predikstol samt kalkmålningar är från 1600-talet. I valvbågen hänger ett triumfkrucifix. Korset är nytt men corpus, Jesu kropp, är från senmedeltid. Det gamla korset tros ha försvunnit när danskarna var här och plundrade på 1500-talet. Dopfunten är från Utanför kyrkan står en spånbeklädd klockstapel från De vackert smidda kyrkgrindarna är gjorda av en lokal mästersmed, en av de sk Härlövssmederna. Tillsammans med nio andra svenska kyrkor tävlade den 1999 om titeln Landets vackraste kyrka! I församlingshemmet finns ett meditationsrum och museum på samma gång. Här har värdefulla kyrkinventarier, som funnits i kyrkan genom århundradenas lopp, fått sin plats. Dörren, som leder in till rummet, fanns tidigare i kyrkan och ledde då in till vapenhuset. Här finns också kyrkans gamla korfönster (från 1914). Rummet är väl värt ett besök! Smålandskonstnären Carl Anderson levde större delen av sitt liv i Moheda. Han föddes i Ormesberga 1888 och var samtida med Sven Joann och Carl Ryd (dom träffades ofta och målade ihop, bl a porträtt av varandra). Carl hade ateljé vid skolan i Moheda och bodde inte långt därifrån. Mesta tiden tillbringade han vid sitt sommarställe på Österlen, därifrån kommer också en stor del av hans motiv. Men även i Frankrike fann han ljuset. Där vistades han mycket på 1920-talet och 1951, året innan han dog, endast 64 år gammal. Även Italien lockade honom Där vidgades hans syn på den tidiga italienska konsten vid besök i Florens och Pisa. Carl Andersson studerade vid konstskolor i Stockholm och Göteborg men också i Tyskland och Frankrike. Hans första utställning var på Lunds Universitets konstmuseum De tidiga konstverken signerade Carl med C. A-son. Carl beskrivs av sin vän Eric von Post ( han var Carl s följeslagare i Italien) som en lågmäld och trivsam reskamrat som berikade mig genom delgivandet av sina iakttagelser och upplevelser, alltid på sitt stilla sätt bakom vilket man kände hans djupt konstnärliga och personliga engagemang. Carl Andersson är representerad på Nationalmuseum, Smålands Museum i Växjö samt Kalmar, Lund och Malmö museum. I Moheda kan Du fika på hembakat bröd i det anrika Estwalls konditori. Gå gärna upp på andra våningen, där hänger filmaffischer från talet som ger dig en riktig nostalgitripp! Strax norr om kyrkan, 300 m efter utfarten mot Torpsbruk på höger sida, ligger Moheda Hembygdspark med ett stort antal byggnader. Här finns mangårdsbyggnad, ryggåsstuga, loftbod, en backstuga och ett halmtält från Kronobergshed. Vidare en arrestlokal från Moheda marknadsplats, marknadsbod, mälteri, smedja vagnskjul, basta, ängslada och kvarn. Kör tillbaka och sväng vänster mot Torpsbruk. Exempel på produkter ur företagskatalogen från Spottlådor var en stor artikel! Kaminer, paraplyställ samt jordbruksredskap var också stora artiklar för företaget på 1890-talet. 6

9 På den här vägen ligger Svensgården där det lagas sylt i världsklass! Ägarna har gått från mindre mjölkproduktion till sylttillverkning! Det gamla kostallet rymmer numera 300 kvm lager och produktion. Sylten spetsas gärna med whisky, rom eller cognac! Bären - hallon, blåbär och lingon (Sveriges största lingonodling med 8000 plantor!) - är alla odlade på gården. Sylten har fått ett fantastiskt mottagande med sitt Kravgodkända innehåll som nu också går på export ut i Europa men även till USA. Torps Bruk anlades här en masugn, Du ser den till vänster vid forsen. Men egentligen började gruvdriften några år tidigare då en ung predikant och geolog, som var på tillfälligt besök i bygden, promenerade omkring i de vackra markerna och fann en ödelagd gruva i en kohage! Han fann flisor som, efter analys, visade sig vara järnmalm. Några herrar i trakten satsade pengar och ett bolag bildades som fick namnet Gustafsberg. Men ganska snart stod det klart att malmfyndigheten inte gav den utdelning man förväntat sig, så man inriktade sig i stället på den mer lättillgängliga sjö- och myrmalmen. Man begärde och fick tillstånd att anlägga en masugn samt ett stångjärns- och manufakturverk vid Pukaån, rester av masugnen ser Du här. I korsvirkeshuset finns ett museum som berättar om brukets historia. Den gamla kvarnen har restaurerats. Torps Bruk var det yngsta bruket i Småland, och anlades i en tid när masugnsepoken gick mot sitt slut i Småland fanns runt 25 småländska masugnar i drift, 1876 var antalet 15 och år 1900 fanns bara fem kvar, däribland Huseby. Men här i Torps Bruk vågade man satsa! Här fanns arbetskraft, kvarn och såg vid Pukaåns fall. Järnväg var på gång. Masugnen byggdes av tuktad gråsten förstärkt med järnankare (järnet kanske från Huseby?). Byggmaterialet hämtades från Älmhult med häst och vagn, så långt var stambanan från Malmö klar. Bruksarbetarbostäderna hade namn som Gamla Fördärvet, Fläskalådan, Trillaner, Spring förbi och Grälebo, passande namn efter innehåll och läge, kan man förmoda! Under talet tillverkades grytor, kittlar, strykjärn, spisar, ugnar, plogar spottlådor mm. På 1870-talet ändrade bruket inriktning mot mekanisk verkstadsproduktion och man ändrade namnet till Torps mekaniska verkstad. Här tillverkades nu lokomobiler, bobinsvarvar, tröskverk och andra jordbruksredskap som skulle komma att bli brukets huvudproduktion. Företaget hade stora framgångar på de utställningar de deltog i. Vid en utställning i Stockholm 1886 fick de en mängd medaljer för förnämliga konstruktioner. Man hade också ställt upp en Fenixlokomobil intill Nybroviken is, den drevs av en elektrisk generator. Lampor hängdes upp på isen till glädje för skridskoåkande stockholmare! 1888 gick hela företaget i konkurs men överlevde genom en omkonstruktion. Arbetstiden vid bruket i slutet på talet varierade mellan 250 och 280 timmar i månaden, det är nästan 12 timmars arbetsdag sex dagar i veckan! 1897 var lönen för en yrkesarbetande öre/tim, för hantlangarna 7-13 öre och ynglingarna 4 öre/tim bildade arbetarna här en sjuk- och begravningshjälpskassa, som mellan åren Lokomobilen var en stor produkt i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet. Här har man spänt för hästarna för att köra en lokomobil till Moheda station för lastning på järnvägsvagn och sedan vidare transport till beställaren. Ingången till Svänamassens håla. Bäst att hålla sig utanför! 7

10 fick ett litet årligt bidrag på 58:50 (år 1898!) från staten och från brukspatron med 18:75 per kvartal till De flesta sjukdomsorsakerna var lunginflammation, bröstvärk och influensa. Hade en familjemedlem difteri (1910) var arbetaren avstängd tre veckor från sitt arbete. Några år senare hade arbetsolyckorna ökat, mest var det klämskador men även ben- och ögonskador. Skyddsmedvetandet var nog inte särskilt stort inom verkstadsindustrin på den tiden. Torps Mekaniska Verkstad kom under 1900-talet att utvecklas till en livskraftig verkstadsindustri med en produktion av turbiner, pumpar och bildetaljer och med Alfa-Laval, Hammarstedt och Ullman som ägare under större delen av 1900-talet. I de gamla lokalerna finns Finnveden Powertrain AB (tidigare Torsten Ullman AB) med ett 100-tal anställda. Företaget utvecklar och tillverkar detaljer och komponenter till fordonsindustrin. Här finns också en toffelfabrik, ett kökssnickeri och en sängtillverkare. I Torpsbruk föddes vår världsberömde tennisspelare Mats Wilander! Här lade han grunden till sitt tennisspel innan familjen flyttade till Växjö, där Mats började träna och spela för Växjö TS. Hans tenniskarriär har vi sedan genom åren följt med stort intresse. Författarinnan Margareta Strömstedt har också sina rötter i Torpsbruk. Fadern var frikyrkopastor här på orten. Mycket stoff till Majken -böckerna kommer från Torpsbruk och Moheda. Sväng vänster mot väg 126 och där i korsningen svänger Du vänster igen och sedan höger mot Vitteryd. I omgivningen (söderut) ligger Vegby, vägen här kallas än i dag Svinagatevägen även av dem som ingenting hört om de stora svindrifterna som fordom om vårarna drog ner i de stora allmänningsskogarna i de utmarker där Moheda och Aneboda socknar stöter samman. På höstarna kom så bönderna igen och skulle hämta sina svin, men om då märkena, varmed svinen skulle skiljas åt, växt bort under sommaren, blev det stort bråk mellan svinägarna. Det är så länge sen, så man kan väl våga tala om att svinhämtningsdagarna var stora dagar för fylle och slagsmål Ur Elin Wägners Tusen år i Småland. Vegbyområdet har varit bebott länge. Det äldsta spåret av människor är en trindyxa från sista delen av jägarstenåldern, funnen i Torp. I centrala Vegby finns en hällkista samt 16 gravar med olika utseende från yngre stenåldern ( f.kr.), dessa kan härledas till vikingatid. I Vegby Thoragård har man i det gamla hönshuset öppnat en gårdsbutik. Där säljs gårdens eget viltkött, andra närproducerade produkter men även jämtländska delikatesser! Utanför Vegby Bolsgård står en brosten. Varje gård hade ansvar för sin egen vägbit och varje år kontrollerade fjärdingsman att vägen var skött. Brostenen visade vilken gård som var ansvarig och för hur lång vägsträcka. Vid gården Korset lär en kvinna blivit ihjälriven av en björn och till minne av henne sattes ett träkors upp på gården, som fick namn ett efter händelsen. Bygdegården i Vegby byggdes av Sveriges lantbrukares ungdom år 1936, den lär ha inrymt mycket genom åren. Tvärs över vägen, sägs det, lär Rid-i-nattmannen gått omkring, helst iförd endast rock och lågskor! Detta om Vegby! Sväng höger mot Vitteryd och Aneboda. Torp, Mellan- och Östregård ägdes under slutet av 1600-talet och långt in på 1700-talet av Mohedasläkten Humble slogs gårdarna samman av kapten Karl Humble till en herrgård utan något corps de logi. Mangården, de stora gula husen på höger sida, består av två ganska stora flyglar som byggts ihop med två mindre hus. Humble lär också ha uppfört åbyggnaderna. Senare ägare har bl a varit släktena af Klinteberg, Wrede och Lilliecreutz. Den allra första skolan i Moheda socken låg här på Torps herrgård. Det var generaladjunkt Wrede som 1836 erbjöd församlingens barn 3 månaders skolgång. Det kom ca 30 barn och de undervisades av regementsläraren Björnberg, som också under skoltiden fick bo gratis på gården. Skola bedrevs här till slutet av 1800-talet, därefter delades skolorna upp i flera områden. Det har också varit hushållsskola på Torps Gård och det sägs att gården var förlagan till Grimslövs folkhögskola. Under talets första hälft utbildades här rättare, en slags förman ute på gårdarna. Det sägs att själva utbildningen här var något torftig man fick mest lära sig att gräva diken och sätta gärdesgårdar! Efter ca 6 km svänger Du höger till Kungariket Svänan. I Kungariket Svänan bodde torpare, backstugusittare och andra egendomslösa. De levde i nöd och fattigdom och livsvillkoren var hårda. Det ensliga skogsområdet befolkades i början av1800-talet då befolkningsökningen tog fart. Innan dess var det en allmänningskog, här växte mest ek, bok och hassel. De fattiga nybyggarna vid 1800-talets början fick kämpa för sina liv i den steniga storskogen, ofta var man brödlös långa tider. Barkbrödet var en bister verklighet. Djuren fick utfordras med ljung och repade sälglöv. Nyodlingar bröts mödosamt upp med hjälp av flåhacka och svedjebränning. Svänans sista invånare flyttade därifrån på 1940-talet. Idag minner torpruiner, raserade jordkulor, igenvuxna åkerlyckor och rester av stenmurar om det liv som en gång levdes här. Området var ett kungarike i den meningen att det bildade ett litet samhälle för sig självt ute i vildmarken. Ett flera kilometer brett skogsområde skilde Svänan från gårdarna i byn Vitteryd. I Svänan fanns ingen husbonde som styrde och ställde, här levde alla under samma villkor. Dom höll samman i sin fattigdom och hjälpte varandra i arbetet och vid sjukdom, olycksfall, barnafödslar och dödsfall. Folket i Svänan föraktades av de som hade det bättre ställt. Inte undra på att man slöt sig samman och skapade sig ett eget kungarike! Svänamassens håla (se skyltning) är en naturligt formad grotta, där stortjuven Svänamassen ska ha bott. Enligt sägnen var han en förrymd rysk krigsfånge som försörjde sig genom att stjäla, mest mat, från folket i bygden. Han var mycket svårfångad men när man till slut hittade hans gömställe flydde han ut till en ö i sjön Stråken, den kallas än idag för Tjuvön. Hur hans öde slutade finns det olika historier om. En säger att han stal en häst och omkom efter att ha ridit ned i ett gungfly. En annan berättar att han föll offer 8

11 för svag is. Moheda hembygdsförening har gett ut ett litet häfte, Konungariket Svänan, där Du kan läsa om människorna och deras öden i de olika torpen, sägner mm. Det finns också en barnbok om Svänamassen. Häftet och boken finns också på turistbyråerna i Alvesta och Huseby. Inom området finns en ca 3 km lång markerad vandringsled, markerade och röjda boplatser och platser med sago- och sägenanknytning. I Kronobergs län finns 24 namnade och upptecknade grottor. Den som det finns flest berättelser kring är Trollberget i Hulevik i södra delen av Alvesta kommun (nu är Du i mellersta delen!). Det lilla häftet På upptäcktsfärd i sagobygden är en vägvisare till sägenomspunna platser i kommunen och som finns att köpa på bl a turistbyrån i Alvesta. Kör vidare mot Aneboda. Vägen ringlar sig fram genom skog- och ängsmarker, delvis går den uppe på en ås. Utefter vägen syns många jakttorn. I vårt län skjuts varje år cirka 2000 älgar, i Sverige totalt , av landets jägare. Älgstammen i Sverige ligger mellan till djur. Ingenstans lär stammen vara så tät som i Sverige, en förklaring lär vara att vi inte har varg och björn i stora delar av landet. Vintern 2009 trädde 25 älgar (20 hondjur och 5 stora tjurar) norr om Växjö in i forskningens tjänst, då de försågs med GPS-sändare för att studera deras livsmönster! Älgar har funnits i Sverige sedan stenåldern, det kan man se på hällmålningar från denna tid. Att jaga älg var livsviktigt under medeltiden och älgen blev i stort sett utrotad innan älgstammen började växa till sig igen. Söderut i Europa fanns älgar under senaste istiden, det vittnar spanska grottmålningar om. Älgjakten i Sverige ger omkring ton nyttigt klimatsmart kött! En vuxen älg sätter i sig ca 10 kg mat per dygn vintertid och 2-3 gånger mer på sommaren. Älgen väger mellan kg och kan bli två meter hög i mankhöjd, ingen man vill möta på vägen eller ens i skogen! Vi åker vidare. Från ett litet ställe som hette Djupasand vid sjön Stråken inte långt härifrån, kom den världsberömda stumfilmstjärnan Gloria Swanson. Hennes far var skomakare och åkte med hela familjen till Amerika för att söka lyckan. För dotterns del gav det minst sagt full utdelning! Precis i början av Aneboda, vid ortskylten, ligger på höger sida vid sjön två ljusgula hus. Södra Sveriges fiskeriförening bildades i Alvesta 1906 och en forskningsoch försöksstation förlades hit till Aneboda. Att stationen hamnade just här kan tillskrivas Carl M Peterson ( Ugglehultarn ) från gården Ugglehult inte långt härifrån, mot Växjö och väg 30. Huset är idag försiktigt renoverat och en uthyrningsverksamhet med inriktning retreat och naturturism, främst fiske, finns. Carl M. P. var mannen som hela tiden såg nya möjligheter för landsbygden, bara man vågade tänka nytt. Han var ofta ute och föreläste om småbrukardrift och han spred sina tankar och idéer genom Ugglehultsboken, den s k småbrukarbibeln, som kom ut 1910 och Gården Ugglehult, numera ett ställe för retreat och naturturism. Forsknings- och försöksstationen vid SSF, en mycket välrenommerad och välbesökt anläggning under talet. 9

12 1921. Delar av innehållet finns idag utgivet som faksimilutgåva i Kronobergs läns hembygdsförbunds årsbok från Med tankar som vikten av hygien, djurhälsa, odling med växelbruk, husdjursavel, kooperativa idéer kom han att bli pionjär inom jordbruket. Boken kom när emigrationen och industrin avfolkade landsbygden. Carls insatser med att peka på gårdens möjligheter var ett sätt att få folket att stanna kvar. Småbrukartanken stöddes av staten och bidrog till att en egnahemsmyndighet bildades gavs lån till dem som ville starta småbruk eller bygga villa. Till hans gård, som också var en demonstrationsgård, kom folk för att delta i kurser och fältvandringar. På gården bedrevs både fiskodling och lantbruksutbildning. På Södra Sveriges Fiskeriförening undersökte man vattenkvaliteter och hade provodlingar på fisk. En fiskeriskola med elever från hela Sverige fanns här också. Fisken från fiskeriskolan och fiskodlingen såldes både i Sverige och utomlands, bl a i Tyskland. Vid ett av husen ner mot sjön står en byst. Den restes på 1930-talet som en hyllning till Einar Nauman, tysk och professor vid Lunds universitet med stort intresse av flora, fauna och vatten. Nauman tillträdde som chef för anläggningen Det sägs att hans engagemang för dessa frågor var så stort att han jobbade ihjäl sig. På talen var detta en välrenommerad anläggning, professorer från Lund kom hit med studenter. Dom bodde här, cyklade runt i bygden och mätte vattenkvaliteten i sjöarna samt undersökte sjöväxter av olika arter. I bygden kallade man dessa studenter för maskaplockare, det var inget riktigt jobb utan onödig forskning! På forskningsstationen hölls stora internationella konferenser med ett myller av folk från olika världsdelar. Fiskeriskolan upphörde 1966 och Södra Sveriges Fiskeriförening lades ner Byggnader och dammar övertogs av IVL, Institutet för Vatten och Luftvård. Fortfarande bedrivs här forskningsprojekt från Limnologen i Lund. Många av våra äldre biologer i vårt land har fått en limnologisk skolning i Aneboda. Med visst fog kan man tala om SSF som den svenska limnologins vagga. Fortsätt vägen fram mot kyrkan. Sedan årtusenden har människor varit bosatta i denna bygd. Fynd har gjorts som visar att här vid sjöarna och åarna bodde stenåldersfolk för år sedan. De levde av jakt och fiske och senare av boskapsskötsel och jordbruk. Aneboda, vid sjön Stråken, var socknens centralort. Platsen/gården Aneboda finns omnämnd redan Enligt en sägen har gården fått sitt namn efter en av dess mest kända ägare, An Bågsvängare. Gården blev säteri på 1600-talet efter det att bönderna i byn avhysts. Enligt en annan sägen skulle Aneboda fått sitt namn efter en rik och gudfruktig kvinna som hette Ana. Hon byggde Anebodas första kyrka. Mitt emot kyrkan ligger ett gult gammalt trähus som idag hyser rum till IVL, Institutet för Vatten och Luftvård. Här på udden låg det gamla säteriet, på talet omgärdat av en vallgrav med vindbrygga. Aneboda kyrka. Kyrkan är en församling med gamla anor, den första bildades på Aneboda kyrka från 1899 har en imponerande och vacker träfasad. Jesus-gestalten står vid infarten till Smålänningen i Stenbro. 10

13 1300-talet och sägs vara byggd på en gammal kultplats byggdes den nuvarande kyrkan som då hade en rödmålad träfasad. Vid denna tid var det förbjudet att bygga träkyrkor på grund av den stora brandrisken. Det krävdes ett särskilt tillstånd av kung Oskar II moderniserades kyrkan, den fick då sin nuvarande fasad av spån gjordes ytterligare en renovering, den här gången för att återskapa den ursprungliga interiören. En ovanlig och vacker bjälkkonstruktion ser Du i taket. Medeltida madonnabilder finns vid dörren på höger sida i kyrkan, till vänster om dörren hänger medeltida träskulpturer. Vackra lampetter samt en glasmålning från 1800-talets slut ser Du också. En raritet finns i kyrkan, en bibel från 1703, där originalbilden av kung Karl XII finns kvar. Under krigsåren bar många soldater Karl XII bild under krigsutrustningen för att få framgång. Fortsätt vägen mot Aneboda Värdshus. Här kan man både bo och äta! I 3-vägskorsningen tar Du höger mot Växjö. Kör tills Du kommer fram till bron och ån som flyter här. Det rosa huset till vänster innan bron är den gamla smedjan. Här vid vattendraget på vänster sida låg en hel liten hantverksby med såg, garveri och en vadmalsstamp. Allt var igång till Vid sekelskiftet hette garvaren Gustaf Eriksson. Men större delen av sin tid använde han till att bota folk, han var nämligen läkarkunnig! Gustaf gjorde sin egen medicin, skrev recept, på latin, som accepterades av apoteket. Gustaf åkte runt i Sverige och botade folk, han blev så känd att människor uppifrån landet tog tåget till Lammhult, sedan hästskjuts till honom i Aneboda - medicin fick de med sig hem! Garveriet är rivet men hans veranda sitter på det röda huset, den gamla telefonstationen, på vänster sida om vägen. I slutet på 1920-talet startades ett snickeri (tillverkade skolbänkar) här, vars hela maskinpark och inredning fortfarande är intakt. Ute i sjön Stråken, rakt ut vid vägskylten Aneboda, ligger en liten ö, spetälskeön eller Spetalsön, som den egentligen heter. Den kallas så för att kyrkan på 1380-talet drev dels ett hospital för bl a spetälska och dels ett för sjuka och fattiga. Hospitalet var i bruk till medeltidens slut och var helgat åt St. Hendrik. Nere vid sjön ser Du också resterna av den gamla festplatsen Björkön. Mellan Aneboda och Ugglehult ligger byn Kramphult. I den byn bodde sedan talet och till bara några år före sin död, Harry Brandelius med sin fru, som var konstnär. Han älskade att fiska, för övrigt var han en riktig vitamininjektion för bygden, sägs det! Vänd och kör tillbaka till 3-vägskorsningen vid värdshuset och håll höger mot Äskås och Stenbro. Snart kommer Du till en bro och ett vattenfall, här ligger en gammal kvarn och byns första elverk, som kom till på Ugglehultarns initiativ. Det går aldrig, sa byfolket! Men det gjorde det. Klockan 21 stängdes strömmen av, som förvarning blinkades det 3 gånger! Elverket var i bruk in på 1960-talet. Lammhult Möbelriket. Skylten och stolen kom på plats Du ser den på vänster sida vid väg 30 mot Växjö. 11

14 Äskås betyder åsen med äsket, askskogen. Snart kommer Du fram till Smålänningen i Stenbro. Till numera bortgångne Harry Weidmanns trädgård med betongskulpturer kommer besökare från både när och fjärran. För 30 år sedan gjordes Jesus-gestalten vid infarten. Sen har det bara fortsatt med en sjungande Elvis, en piprökande Fälldin, Olof Palme i talarstolen, djur- och sagofigurer, serie- och fantasifigurer. Här finns vatten i porlande bäckar och fontäner, slingrande trappor och bänkar med bord för fikakorgen, en slösande blomsterprakt från vår till sensommar. Ett annorlunda utflyktsmål mitt inne i smålandsskogen! Kör vidare mot Lammhult. marknadsfinka stod den vid marknadsplatsen, som fanns där idag Lammhultsbadet ligger, vid Växjövägen. Finkan lär ha varit välbesökt av sparkande och skrikande gubbar som ville ut! Idag är huset inrett som en gammeldags lanthandel, (grön dörr). En enkelstuga från Sandbäcken inhyste förr ensamma kvinnor, med eller utan barn. Den röda tombolakiosken från Lammhults Folkets Park står jämte finkan. Bakom stora huset ligger ett toppigt rött hus, det är herrgårdsdasset från Lammhults herrgård, med fyra platser! En minnessten, , över Amerikaemigranter från socknarna runt omkring ser Du också. En hitflyttad hällkista från yngre stenåldern, f.kr., hittar Du snett till vänster bakom mangårdsbyggnaden. Den första möbelfabriken i Lammhult grundades 1919 av Edvin Karlsson, till höger. På vänster sida ser Du en göl, den heter Adamsgöl efter en man som bodde lite längre fram i Paradiset, mitt emot hembygdsgården. Hustrun hette Eva! Snart kör Du förbi Ellos charkuterifabrik som är känd för sina goda småländska isterband och sin sylta! Vid 50-skylten på höger sida om vägen svänger Du in mot Lammhults hembygdsgård. Den stora mangårdsbyggnaden kommer från en gård i Skärshult. Här bodde två bröder som i huset hyste Kronobergs läns Sparbank! Huset flyttades hit Från Skärshult kommer också sädesmagasinet, smedjan och sågen. Den gamla marknadsfinkan var ursprungligen ett hönshus på Lammhults herrgård. Som Lammhult Möbelriket! Först lite historik. Småland är ett skogsland, eftersom det fanns gott om virke växte smedjor och sågar upp. Snickeritraditionen ledde till att möbelfabriker småningom etablerade sig längs södra stambanan. Den småländska möbelindustrin började egentligen med pinnstolen på 1860-talet. Då fanns det cirka 40 möbelfabriker i Småland, 1920 hade antalet vuxit till 180, idag finns ett hundratal av varierande storlek. Namn som Gemla, Diö, Rottne, Åby, Lammhult liksom Källemo, Mathsons i Värnamo och IKEA i Älmhult, är välkända i våra trakter när det gäller möbeltillverkning. IKEAs möbeltillverkning är dock förlagd både i och utanför Sverige. Stolfabriken Pinnen, denna byggnad från Fabriken fick en stor betydelse för utvecklingen av Lammhult som möbelcentrum under glansåren. Numera är ligger företagen Norrgavel samt Ljungsåsa AB här. 12

15 I byarna kring Lammhult, fanns många duktiga snickare med bl a spinnrockar och trappor som specialitet. Lammhult började bebyggas först kring sekelskiftet. Innan dess fanns endast 7 hus tillhörande Lamhults herrgård. Herrgården upplät inte någon mark för att små företag skulle kunna komma igång. Ägarna till Lammhults herrgård öppnade själva en speceriaffär, som arrenderades ut. Där kunde man hålla koll på pratet kunderna emellan! Bönderna band sina hästar utanför affären, eventuell hästspillning tillföll herrgården, det var uppgjort så i kontraktet! Så småningom kom de duktiga snickarna från byarna in till Lammhult (ja även längre ifrån, t ex Virserum där de hade lärt upp sig), och startade små snickerier, transportmöjligheten på järnvägen var viktig. Det fanns ingen vattenkraft för driften av maskinerna. I stället fick hästar och kor gå i vandring. Så småningom kom ångmaskinen och löste maskindriften. Den första möbelfabriken i Lammhult grundades 1919 av Edvard Karlsson. Lite senare kom AB Lammhults Stol- och Snickerifabrik (grundat ), eller Pinnen som den i dagligt tal kallades efter de pinnstolar som i början tillverkades där, att få en stor betydelse för utvecklingen av möbelindustrin på orten. Ganska snart, under glansåren , tillverkades specialiteter som stoppmöbler, bokhyllor skåp och bord. På 1930-talet tillverkades här nästan alla biografstolar i Sverige, det var en mycket stor produkt. I samma byggnad finns idag möbelföretaget Norrgavel (se text längre fram) samt möbeltillverkaren Ljungsåsa AB (som förresten äger huset), som är stora leverantörer på bordsskivor till Lammhults Möbel (se text nedan). Ja, så stora och skickliga att de har direkt tillgång till företagets orderbok på de produkter Ljungsåsa tillverkar åt Lammhults Möbel! På talet fanns det 15 möbelfabriker i Lammhult. Kvar idag finns Lammhults Möbel (som ingår i Lammhults Design Group) samt fyra stycken möbelsnickerier, företagen Norrgavel, Ljungsåsa AB och Linde Nilsson i Lammhult samt Håkan Palm i Lädja. Idag finns i Lammhult inte mindre än kvm möbelutställningsyta som lockar besökare från när och fjärran. Lammhults Möbel, grundades 1946 under namnet Lammhults Mekaniska Verkstads AB. Företaget är internationellt såväl som nationellt känt för sin tidlösa och enkla design när det gäller möbler för offentlig användning. Här tillverkas möbler till hotellreceptioner, foajéer, kontor, flygplatser mm. Idag är trenden att kontorsmöbler ska vara mer hemlika, gränserna mellan hem och kontor har suddats ut mer och mer. Flera kända formgivare är knutna till företaget, ex vis danskarna Johannes Foersom och Peter Hiort- Lorenzen samt Love Arbén, Gunilla Allard, Anya Sebton, Lindau & Lindekrantz och Ruud Ekstrand. Senast uppmärksammade möbel är den stol som är tillverkad av gallringsvirket (cellulosafibrer) från skogsindustrin! På den stolen satt världens 96 politiska ledare vid den stora klimatkonferensen i Köpenhamn 2009! 61 % av företagets tillverkning går på export, det mesta inom Norden. Men långväga beställningar kommer också, bl a från Kuwait som man gjort affärer med En grön skön oas finner man inne i Svenssons möbelhus! Mats Theselius berömda fåtöljer i aluminium intresserar alla åldrar! 13

16 sedan 1970-talet och som nu beställt inredning till skolbibliotek. Nästa tänkbara nisch för företaget kan vara designade seniormöbler! Ett litet smakprov på produktionen finns i företagets lilla utställningshall vid receptionen. Företaget ligger vid Växjövägen i riktning Växjö. Svenssons i Lammhult, möbelaffären med hög klass på form och design på sina möbler och 9000 kvm utställningsyta, har en spännande historia! Affären har anor från 1898 då Sven Johannesson i Ljungsdal tillverkade en hyvelbänk, svarv och såg. Detta var början till det som skulle bli Sveriges största möbelvaruhus (förutom IKEA)! När Sven dog tog sonen Erik, 18 år, över. I början av 1920-talet var kundkretsen herrskapsfolk från Stockholm som tillbringade somrarna på herrgården i Lammhult. Verksamheten i verkstaden växte så det knakade. Verkstaden byggdes ut i etapper, i folkmun kallades torpet för Ökapå. När det inte gick att öka på mer köpte Erik 1926 en möbelfabrik i Lammhult höll Erik en offentlig auktion på möbler. Försäljningen gick strålande, priserna översteg de som han annars fick från möbelhandlare han sålde till! Detta blev vändpunkten för företaget som nu byggde ut kraftigt. Det utvecklades alltmer till en renodlad möbelaffär. En brand i verkstaden gjorde att Erik beslöt sig för att helt satsa på sin möbelaffär. Ytterligare tillbyggnader gjordes på 1950-talet och tio år senare var det dags för Eriks son Sven att ta över. Han drev företaget till 1985, då de tre barnen tog över företaget och drev det i över fem års tid steg nuvarande delägaren, Johan Sjöberg, in genom dörren. Han skulle köpa en säng men det slutade med att han köpte hela företaget! En offensiv marknadsföring samt satsningen på kvalitet och design har gjort att kunder från hela Sverige såväl som från utlandet har funnit sitt möbelmekka just i Lammhult! I Svenssons trädgård ligger ett trendigt kafé där man kan stilla både hunger och kaffesuget! Nilssons Möbler hittar Du på Norra Fabriksgatan, strax bakom Svenssons, kör in mot Konsum. Den skicklige möbelsnickaren Sture Nilsson övertog tidigare nämnde Edvard Karlsons fabrik och grundade här en möbelfabrik i början på 1930-talet. Sture hade, som så många andra, lärt sig till möbelsnickare i Virserum. På den tiden var stilmöbler i ropet och Sture N. ritade flera egna stilmöbelmodeller, som tillverkades av skickliga snickare och bildhuggare. Efter hand slutade man tillverka möbler och satsade helt på enbart möbelförsäljning och tack vare postorderkatalogförsäljnignen fick man kunder över hela Sverige. Idag är det tredje och fjärde generationen möbelhandlare som driver företaget med möbler i modern design, utställningsytan är på 3700 kvm. I dagens miljömedvetna samhälle har Möbelriket tagit fasta på grön design. Ett 30-tal unga formgivare (som bland annat redan hunnit ställa ut i New York) har tagit fasta på detta genom en miljömedveten produktutveckling. Det handlar om hur en möbel är tillverkad, behandlad, kvaliteten Den gamla Växjövägen, eller Stockholmsvägen, som ortsborna kallade den, föregångaren till väg 30 genom Lammhult. En av Norrgavels bästsäljare - länsstolen! 14

17 och hållbarheten. En möbel ska också kunna återgå till jorden utan att naturen påverkas negativt. Den miljö-tänkande kundkretsen blir idag fler och fler! Möbelriket hade sin officiella invigning vintern 1998 då skylten och stolen kom på plats. Den ser Du utefter Växjövägen på vänster sida i riktning mot Växjö. Hos Lammhults Gjuteri AB (på Värendsgatan, gatan bakom Norrgavel) har konstskapandet på senare år gjort sitt intåg. Det började med den norskfödde konstnären Dag Birkeland, numera bosatt i Stockholm och lärare på Konstfack, som här fann möjligheten att förverkliga sina stora fontänskulpturer som han då och då får beställning på. T ex göts här fatet (i ett stycke!) till fontänen utanför Ullevåls sjukhus i Oslo, vikten var 1,6 ton! Sedan dess har flera kända skulptörer och bakom dem arkitekter och penningstarka beställare - hittat hit för att förverkliga sina idéer. Idag är gjuteriets konstnärliga verksamhet av mindre omfattning. Företagets huvudsakliga tillverkning består av ventiler och pumpar men också gjutformar till glasbruken, som tidigare gjordes i trä, liksom gjutgods till glasshoparnas hyllor. På Möbelrikets värdshus vid Växjövägen kan Du bo, äta eller bara ta en fika. Mittemot ligger det lilla caféet Vårat fik med hembakat kaffebröd! Kör vidare genom Lammhult i riktning Jönköping, väg 30. En flera hundra år gammal ek står på vänster sida om vägen efter någon km. Här lär Karl XII (och även andra kungar) ha rastat med sin här vid något tillfälle. Eken är cirka 6 meter i omkrets i brösthöjd och givetvis fridlyst. Du kör snart genom Bo, som varit handelsplats och marknadsplats. Här har också funnits ett gästgiveri, se text längre fram. Bo, ibland Boo, är ett mycket gammalt namn. Enligt forskarna skulle Bo under talet vara namnet på sveakonungens vikingabaser. Namnet återfinns bl a vid Emåns utlopp i Östersjön och på Bolmsö. Bo här vid sjön Värmen tillhör denna grupp av namn. Efter ca 2 km svänger Du vänster vid skylt Slättö 6 samt Hjälmsbodarna. En ideell förening driver detta lilla utflyktsmål. Betongmannen som möter Dig på gräsmattan är Gödde i Göljaryd. Han hette egentligen Karl-Petter Rosén och var bondkomiker från Hjälmsryd. I byn Gölgaryd bodde en vagabond som hette Gödde. Karl-Petter tyckte det var ett passande artistnamn och tog det till sig. Gödde var känd i hela Sverige och även utomlands. Han var ofta på Skansen, där finns som minne av honom en Göddesten. Gödde verkade i slutet på och början på 1900-talet. Gödde-figuren här är gjord av tidigare nämnde betongskulptören Harry Weidman i Stenbro. Gödde-statyn invigdes av självaste Uno Myggan Eriksson som vid det högtidliga tillfället lär ha fällt en tår! På området finns också en gammal potatiskällare och en nygammal stuga med grästak, byggd på plats. Sommartid finns här utställningar, kafé, aktiviteter och försäljning av hantverk. Fortsätter Du lite längre upp i byn, ser Du skylt missionshus, sväng in på den lilla grusvägen. Andra huset på höger sida är övergivet och förfallet. Familjen som bodde där emigrerade till Amerika i början av seklet. Man lämnade allt och gården förföll. Längre upp ligger ett gammalt missionshus och en gammal handelsbod/affär med en helt autentisk inredning, för säkerhets skull med galler för fönstren mot inbrottstjuvar! I huset har också funnits ett bageri. Då och då görs allmänna visningar av huset. Följer Du vägskylten mot Uggleryd kommer Du snart till mjölkbonden som sadlade om och blev konstgallerist! Av den gamla koladan har Elan Svensson förverkligat sin dröm och inrett ett konstgalleri. Konstutställningen består främst av egna verk, de flesta med naturmotiv, men framöver kommer även andra konstnärer att bjudas in. Kör ut till Jönköpingsvägen igen och sväng höger mot Lammhult. Efter ett par km sväng vänster, se vägvisare Sanden. På höger sida ser Du snart ett grått eternithus, håll höger här. Tidigare låg här en marknadsplats. Det sägs att slagsmål ofta förekom och fruarna förband sina respektive slagskämpar med sönderklippta lakan! En tragisk händelse inträffade under augustimarknaden i Bo Två personer kom i dispyt med varandra om en affär. Som vanligt var det folk från Västra härad och Norrvidingebor som inte kom överens. Det började ganska oskyldigt men så småningom bildades två grupper som gick lös på varann med stora träpåkar. En av slagskämparna ville tysta ner sin motståndare, som blev så illa tilltygad att han dog, endast 26 år gammal. Året efter, 1860, upphörde marknadsverksamheten. Här har också legat ett gästgiveri med anor från 1670-talet. När järnvägen kom till Lammhult 1864, blev Boo ett tillhåll för tyska lingonhandlare, organiserat av en svensk handlare från trakten. Gästgiveriet blev också samlingsplatsen för traktens knektar när de skulle samlas för möten. Sjön som Du snart ser heter St. Värmen. Vid något av sina härjningståg i Värend lär danskarna ha kommit i kanoter på sjön. Svenskarna spände rep under vattenytan. När de såg danskarna komma sträckte man repen, kanoterna välte och danskarna föll i sjön och drunknade! Ordet Värmen kommer av Wärmane, ett ställe som aldrig fryser, t ex en ström. Fornlämningar kring Bo och sjön visar att det funnits boplatser kring vatten-dragen. Badplatsen i Bo vid sjön St. Värmen har en egen historia. Den kom till stånd tack vare en dam i Lammhult som lade ner hela sin själ i att skapa ett lämpligt ställe för simundervisning byggdes brygga och trampolin. Simuppvisningar och avslutningar på simskolorna blev riktiga folkfester som lockade stor publik! Kör vidare tills Du ser skylt Bjärknäs 1, sväng höger här. På vänster sida ser Du sjön Allgunnen. Vid det gamla folklandet Värends gränser finns fyra sjöar, på olika platser, som heter Allgunnen. På 1300-talet hette sjön Algudhi efter en stridbar gudomlighet. Strider mellan grannfolk stod förr i tiden vid sjöarna. För att få stöd i fortsatta fejder helgade man sjöarna genom det namn de fick. Allgunnen, ca 10 km lång, är en fin klarvattensjö med ett maxdjup på 30 m. 15

18 Sjön är en fin fiskesjö och djur- och växtlivet är rikt, bl a finns här storlom och fiskgjuse. Har Du tur hittar Du sjöhjortron! Bjärknäs har ett högt och vackert läge med ett äldre odlingslandskap. Trädbeståndet består av björk och hassel, här finns också det nordligaste bokbeståndet. Floran är speciell och unik. Du kan bl a finna höskallra, trolldruva, svinrot och smörbollar. Strax ser Du skylten Eternell och Kryddbod, som pekar höger, sväng in här. I det gamla timrade garaget från Dalarna har gårdsfolket skapat sin kryddbod. Här doftar det gott av marmelader gjorda bl a på blommor, kryddinlagda grönsaker, vinäger, de egna örttéblandningarna, bivaxljus, rapsodineprodukter mm. Hantverk från den kända keramikern och glasdesignern Lena Linderholm kan Du också köpa här! Stället är en liten oas att stanna till vid från nutidens jäkt! Kör tillbaka ut till Jönköpingsvägen igen och sväng vänster mot Lammhult. Lammhult nämns i handlingar redan i början på 1400-talet. Namnet lär komma av namnet Lambhult, hultet där man håller lamm. På vänster sida ser Du snart den färgglada entrén till Svenssons i Lammhult, möbelföretaget som vi tidigare berättat om. Strax efter in på gatan på samma sida ligger Nilssons Möbler. Vid värdshuset svänger Du vänster in på Centrumgatan, sedan höger in på Köpmannagatan. röda gamla byggnaden, vid järnvägen. Detta är den enda byggnad som finns kvar från järnvägsepokens början, Idag används huset till loppis och andra evenemang. Här låg förstås också ett vackert stationshus med snickarglädje som inrymde poststationen. Under några månader var Lammhult detta år (1864) ändstation för postdiligensen från norr. Stationsområdet planterades med många vackra träd och blommor som nu är borta invigdes denna del av stambanan. Arbetet med södra stambanan startade några år tidigare såväl från norr (Stockholm) som söder (Malmö). Kungörelse om att man sökte arbetare lästes upp i kyrkorna och man upplyste då också om att den som var intresserad skulle ha med sig en spade, ett sängtäcke och en tygpåse att lägga maten i! Många indelta soldater togs ut till byggandet. Arbetsdagen var lång, tim/dygn. I Lammhult med omnejd gick bygget över ett antal mossar. Att gräva till fast botten var otänkbart, man broade i stället. Det innebar att två gärdesgårdar byggdes som sedan fälldes mot varandra. På dessa lades granris och ovanpå detta, massorna till den blivande järnvägsbanken. De som nådde Lammhult först var rallarna från söder. Hit kunde man alltså åka tåg, skulle man vidare norrut fick man ta postdiligensen. De båda rallarlagen möttes så småningom i Sävsjö. Tåghastigheten var inte särskilt hög på den tiden. Vanliga tåg körde ca 25 km/tim, medan snälltågen kunde komma upp i 50 km /tim! År 1910 arbetade här 8 personer på stationen och 18 tåg stannade per dag. Lamhults Herrgård som den såg ut på 1940-talet. Lammhults stenkyrka från Snart ser du det gamla godsmagasinet, den Elektrifieringen var klar

19 Dubbelspåren kom till på 1950-talet. I mitten av 1970-talet stannade de sista persontågen i Lammhult. Det sista var en rälsbuss som gick mellan Alvesta och Sävsjö. Idag hoppas man på tågstopp igen i Lammhult! Fortsätt rakt fram och kör under viadukten, sväng höger in på Järnvägsgatan. Fortfarande finns några gamla sekelskiftesmiljöer kvar. På höger sida ligger ett vitt reveterat hus, det är den gamla skjutsstationen. Här korsade den gamla infarten från Växjö järnvägsspåret och fortsatte sedan genom samhället norrut, eller österut mot Växjö förbi Malinsbo, se nedan. Lammhultsborna kallade vägen för Stockholmsvägen. Strax efter ligger, med gaveln mot gatan, en gammal ladugård där vägfararnas hästar fick sitt härbärge. Här ligger också ett rött gammalt gårdshus. I huset har funnits hattaffär och tapetserareverkstäder. Efter ladugården ligger Malinsbo, den gamla arrendatorbostaden till herrgården. Förmodligen har huset fått namn efter en omtyckt piga! Snett upp till vänster ligger ett grått reveterat hus, det är prästgården. Här låg förr brandstationen. På andra våningen låg arresten, som kom i stället för den gamla finkan som numera står i Hembygdsparken. Vi är nu inne på det gamla Herrgårdsområdet. Herrgårdens ägare startade 1906 en telefonstation som drevs privat fram till 1932 då Televerket tog över. Man hade tidigare haft en telefonförbindelse mellan Lamhults och Bergs Herrgård, som drevs privat av gårdsägarna. En dam anställdes av herrgårdsfolket att sköta stationen, hennes man var kusk åt Gyllensvärd på herrgården. Med detta upplägg skulle man kunna ana ett visst underrättelsebehov! Sväng vänster in på Herrgårdsgatan och parkera vid kyrkan. Lammhults kyrka, som invigdes 1964, är både modern och traditionell till sin utformning. Arkitekt är Claes Knutsson, Alvesta. Den har något av ett kloster över sig med sina muromgärdade gårdar. Kyrkan verkar trots det inte stängd och tillsluten. Det som främst fångar blicken när man kommer in i kyrkan, är de fyra stora fönstren i glasbetongmosaik av konstnären Olle Svanlund, Malmö. Fönstret längst ner bär namnet Korset och fönstren i koret från vänster till höger: Hoppet, Ljuset och Försoningen. Det går inte att undvika se det stora korset som hänger ner från taket. Det belyses av strålkastare, en påminnelse om att korset är det enda som kan lysa upp en mörk och oviss framtid. Den enda förbindelselänk till den gamla kyrkan är nummertavlan. I uterummet står en vällingklocka från Lamhults Herrgård. Den stora gula träbyggnaden mitt emot kyrkan är Lamhults herrgård. Herrgården har anor från början av 1600-talet då Bengt Oxenstierna bytte bort gården till kronan. För gjord trogen tjänst fick en landskamrer i Växjö senare gården som belöning! 1666 blev Lamhult säteri. Sedan 1795 fram till 1917 då ett familjebolag bildades, har gården direkt eller indirekt varit i släkten Gyllensvärds ägo. Mangårdsbyggnaden på Bjursjö. Njut gärna av den vackra naturen på de vandringsstigar som finns runtomkring. Den charmiga bymiljön i Bråt. 17

20 Av det vackra corps- de- logiet är källarvåningen med sina metertjocka väggar mycket gammal. Undervåningen är från 1810-talet och övervåningen tillkom på 1830-talet. Den stora salen, 12 m lång, i undervåningen finns alltjämt kvar. I parken ser Du vackra höga bokar samt lindar. Lindarna, som står i en ring, kallas för lindgrottan. Idag finns kommunens områdeskontor för skola/barnomsorg inrymt i herrgården. Kör tillbaka ut till Järnvägsgatan, sväng vänster och sedan höger ut på Växjövägen. I korsningen ser Du skylten och stolen - symbolen för Möbelriket! På vänster sida, i den långa röda tegelbyggnaden (15000 kvm, stort som två fotbollsplaner!), ligger designföretaget Abstracta, sedan Lammhultsbadet och därefter det internationellt kända och också tidigare nämnda Lammhults Möbel. Mittemot ligger det lilla möbelföretaget Norrgavel, som 1999 fick möbelbranschens miljöpris för sina Svanenmärkta hemmöbler. Det var arkitekten Nirvan Richter som 1993 startade upp med en blygsam postorderförsäljning från sin ateljé i Lund. Norrgavels profil är modern design med närtillverkade möbler i svenska träslag. Möblerna färgsätts med äggoljetemperafärg (det är man ensamma om i Sverige!), textilierna är linnetyg. Butiker finns i Stockholm (öppnade redan 1994), Göteborg, Malmö, Västerås, Köpenhamn och Oslo. Företaget ligger i en historisk miljö. Det var nämligen här som Pinnen, Pinnstolsfabriken, startades och som blev den tredje egentliga platsen för den industriella möbelproduktionen i Lammhult. Kör vidare mot Växjö. Efter ca 5 km svänger Du vänster vid skylt Bjursjö 2 km. Strax innan Bjursjö ser Du på höger sida om vägen en nyuppförd linbasta med torvtak. Bjursjö, första gården på vänster sida, är en gammal gård. Den vackra gamla mangårdsbyggnaden är idag privatbostad.. De tdigare ägarna till gården var Gustaf Andersson och hans systrar. Systrarna var duktiga väverskor, de var kända för sina hemvävda dukar i dräll och damast. När mamman levde valde hon själv ut den åker där linet skulle odlas, för att senare spinnas till glansigt vävgarn. Ägarna har genom årens lopp på ett traditionellt manuellt sätt vårdat ängsmarken och skött skogen med omsorg och försiktighet. Man har släppt fram lövskogen och värnat om öppna inägor. Detta har resulterat i vackra blomsterängar, välvårdad odlingsmark och gamla skogsbestånd med rik flora och fauna. Värdefulla natur- och kulturvärden har bestått. Dessa har sedan 1997 Stiftelsen Gustafs Bjursjö fått till uppgift att förvalta åt allmänheten. Snitslade vandringsleder finns utmärkta, info om detta är anslaget på ladugårdsväggen. Bland annat kan man promenera ut till den vackra Sjöudden. Fortsätt vägen rakt fram och Du kommer snart till Bråt med vackra gamla hus, kuperat odlingslandskap och vackra löv- och slåtterängar. Strax är Du ute vid vägen mot Lädja. Sväng vänster här, efter någon km Rösås, det vackra parhuset där Flory Gate bodde och där släkten fortfarande bor. Flory Gate och Elin Wägner på cykeltur i Bergs omgivningar. 18

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013 KÅRAHULT Klass 2-3 Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och åfåror.

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Skala 1:2 000 KLASATORPET Förslag Klass 1 Skogslandets jordbruk: Torpmiljö med koppling till prästgården, idag med ålderdomliga byggnader och bevarad linugn (stensatt grop) Berättelserna: Kopplingen till

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

Anders Herman och Klara Josefina Alm

Anders Herman och Klara Josefina Alm Sid 1 av 5 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 84 i inventeringen. Torpets namn: Torp på Bro ägor Tillhört gården: Bro. Torpets art: Backstuga. Siste brukare av torpet: Före detta grenadjären Anders

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Välkommen till Emmaboda kyrka

Välkommen till Emmaboda kyrka Välkommen till Emmaboda kyrka Kort historik Från början fanns här endast ett församlingshem som invigdes av Biskop Ludvig Lindberg en dag i februari 1926. Klockan 3.30 tändes den elektriska belysningen

Läs mer

En resa till de sahlinska bruken i Dalsland

En resa till de sahlinska bruken i Dalsland En resa till de sahlinska bruken i Dalsland Åmål är den naturliga startpunkten. Allt vad sahlinarna ägde ligger i vad som nu kallas Åmåls kommun. Varför inte starta med en övernattning? Det finns bra hotell

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

SKUREBO Förslag Klass 3

SKUREBO Förslag Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 LIDAHULT Klass 3 Berättelserna: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia. Carl

Läs mer

DiG. Samlade vykort från Gullaskruv. DiG Dokumentation i Glasbruksbygd DiG

DiG. Samlade vykort från Gullaskruv. DiG Dokumentation i Glasbruksbygd DiG DiG Samlade vykort från Gullaskruv DiG Dokumentation i Glasbruksbygd DiG 201. Kyrkan i Hälleberga Kyrkan uppfördes 1819 1821 under Peter L. Sellergrens tid. Byggnaden hade korsformad plan med torn i väster

Läs mer

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg

Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER. Året runt i Båstad. VAR: Centrala Båstad PARKERING: Båstad torg Besök oss på bastad.se VANDRINGSLEDER Året runt i Båstad VAR: Centrala Båstad LÄNGD:Ca9km TERRÄNG: Lätt PARKERING: Båstad torg MARKERING: Gröna målade äpplen Året runt i Båstad Ca9km Välkommen till en

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö

Vandring den 18 april 2012 på Skogsö Vandring den 18 april 2012 på Skogsö För att använda en sliten klyscha Vi hade i alla fall tur med vädret, strålande sol och ca 10 grader. Vid startplatsen i Neglinge Från Slussen åkte vi 23 deltagare

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

18 hål på historisk mark

18 hål på historisk mark 18 hål på historisk mark Golfbanan i N ligger på historisk mark - i det här området har det funnits bofasta människor i över 4000 år. Du står just nu vid en av tre gravar från bronsåldern. 586 Om den här

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Tankar kring ett skolfoto från 1920

Tankar kring ett skolfoto från 1920 En gammal man minns/berättar om sin barndom i Fulltofta av Bodil Pedersen Tankar kring ett skolfoto från 1920 När jag idag sitter och tittar på ett skolfoto som ger intryck av att vara gammalt. Det är

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Hur beskriver man det goda livet i Sävsjö

Hur beskriver man det goda livet i Sävsjö Fyra måsten när du besöker Sävsjö Äventyrshuset Boda Borg Familjebadet i Sävsjö Komstad Kvarn Njudungskyrkorna 01 Kommunfakta Antal invånare 10 985 Yta 733,00 km² Centralort Sävsjö Län Jönköping 02 Mer

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Ohs starten på resan

Ohs starten på resan Ohs starten på resan Snart ska vi börja vår resa på Ohsabanan, men innan vi kliver på tåget gör vi en liten rundvandring i dagens Ohs bruk. Museijärnvägens anläggningar ligger huvudsakligen utanför det

Läs mer

Lusthus i solrosornas sken

Lusthus i solrosornas sken Lusthuset är en byggsats ritad av Mats Theselius till en utställning på Rosendal 1998. Det är mycket lättskött tack vare den enkla konstruktionen med skjutdörrar av glas, plasttak, väggar av segelduk och

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå Smålandstorpet som rustats från topp till tå Att få tillstånd att rusta upp ett torp som ligger i ett naturreservat är inte det lättaste. Men Veimar Samuelsson gick noggrant tillväga och tillslut sa kommunen

Läs mer

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson.

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson. Småbruket Erikslund En av stugorna på Tingshustomten i Västerhaninge kallas Erikslund. Den flyttades hit från den lilla gården uppe i Tyrestaskogen av entusiastiska medlemmar och står nu intill stugan

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015

Hembygdsföreningarnas. Temaresor 2015 Hembygdsföreningarnas Temaresor 2015 Foto, nerifrån: Kenneth Olsson, Sara Lind, Helene Stalin Åkesson, Kullens hembygdsförening, Sara Lind, Färs härads hembygdsförening, Kulturen i Lund, Helene Stalin

Läs mer

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Östra Centralbanan Gullringen Gullringens stationshus Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Tryckta källor: Östra Centralbanan Linköping Hultsfred - De första hundra

Läs mer

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 Skogslandets jordbruk: Utmärkande för byn är de flera hundra meter vällagda stenmurarna från 1900-talet. De finns både runt åkrar och i skogen på berghällar. Åkermarkerna i byn

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1 TITEL: Sverige Elevens namn Skolans namn, Datum (lärare) Cécile Tartar 1 Inledning (Vad ska du prata om? Vilket ämne har du valt? Varför har du valt det?) För några år sedan lämnade jag mitt land och började

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö Bullerö 130 Bullerö 131 Bullerö 132 Bullerö 133 Bullerö VVågorna piskar mot rutan för det blåser rejält. Kapten styr med van hand taxibåten in i Bullerös hamn Hemviken. Tillsynsman

Läs mer

Kafferep! Välkommen på

Kafferep! Välkommen på Välkommen på Kafferep! Ta med en kaka och kom på kafferep bland hästar och hantverk söndag den 12 augusti. Allt för att bidra till att Kambodjas barn ska få en trygg uppväxt, chans till utbildning och

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad.

Slottet i Sunne är en konsekvens av och faktor av betydelse för den framväxande orten, och tar plats som dess mest betydande märkesbyggnad. S l o t t e t f r å n n o r d ö s t, t r o l i g t v i s p å 1 8 7 0 e l l e r 1 8 8 0 - t a l e t. L a n t e r n i n e n s ä g s h a t i l l k o m m i t u n d e r J o h n s s o n s t i d p å S l o t t

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Utflykt till flydda tider

Utflykt till flydda tider Utflykt till flydda tider Söndagen den 25 september gjorde Västernorrlands Regementes Kamratförening en utflykt till flydda tider. Föreningen besökte då bosättningar i området Västra-Spannsjön, Pommacvägskälet

Läs mer

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö Min mormor Maria Kangas föddes 1872 i byn Lajkola i Finland. Min morfar Johan Erik Kangas var två år yngre och

Läs mer

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen.

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Söndagen den 20 juli 2014 tog vi, 111112-1621 Ingvar Sturkman och undertecknad, oss tid för ett sedan länge bokat besök på ovan nämnda varv. 1C3132-411

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Hur formas ett land, en stad och dess invånare?

Hur formas ett land, en stad och dess invånare? Hur formas ett land, en stad och dess invånare? I Sverige har vi världens äldsta befolkningsstatistik. Redan år 1749 började Tabellverket göra sammanställningar av befolkningen i hela landet och föra statistik

Läs mer

KULTURHISTORISKA BYGGNADER I MUSEIPARKEN

KULTURHISTORISKA BYGGNADER I MUSEIPARKEN KULTURHISTORISKA BYGGNADER I MUSEIPARKEN HÖGLOFTSTUGAN Byggnaden stod ursprungligen i Sundranäs i Angelstads socken och var arrendetorp under överstelöjtnantsbostället Sundranäs. Under namnet Skogstorp

Läs mer

Frågesport_Smålands städer

Frågesport_Smålands städer Frågesport_Smålands städer Name: 1. I vilken stad tillverkas polkagrisar? 2. Staden brändes ned år 1568 i kriget mot Danmark, för att danskarna inte skulle kunna få något krigsbyte där. Staden är dock

Läs mer

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt)

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Följande test är avsett för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå/kurs i Svenska för utbytesstudenter som är lämplig för dig. I slutet av testet kan du

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN

KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN Jan Moberg Jan.moberg.nykoping@telia.com Bygden kring Österhagen är mycket gammal För över 10 000 år sedan kom de första invånarna till våra trakter.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

En guidad bussresa till historiska platser i Kolbäck, Säby, Strömsholm, Borgåsund och Mölntorp torsdag 13 maj 2010

En guidad bussresa till historiska platser i Kolbäck, Säby, Strömsholm, Borgåsund och Mölntorp torsdag 13 maj 2010 En guidad bussresa till historiska platser i Kolbäck, Säby, Strömsholm, Borgåsund och Mölntorp torsdag 13 maj 2010 Borgby skans Kolbäck & Säby hembygdsförening Herrevadsbro År 1251 utkämpades här det omtalade

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ingarö kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ingarö kyrka Ingarö församling, Stockholms stift Ingarö kyrkväg 6, Ingarö socken,

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer