Räknefunktion på Matteboken.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räknefunktion på Matteboken.se"

Transkript

1 Räknefunktion på Matteboken.se Ett verktyg för djupare förståelse Inledning Mattecentrum är en ideell förening som arbetar aktivt för att öka intresset och kunskaperna i matematik hos Sveriges barn och unga. Detta görs bland annat genom att ha 60 öppna räknestugor i veckan där man kan få gratis läxhjälp i matematik av volontärer i form av t.ex. civilingenjörer och matematiker. För att kunna erbjuda stöd i matematik för alla oberoende av tid och plats, har Mattecentrum skapat hemsidan Matteboken.se. Innan projektets start har Mattecentrum lagt upp teoriavsnitt och räkneexempel för all högstadie- och gymnasiematematik samt 600 egenproducerade videolektioner på sidan Matteboken.se. All studiehjälp på Matteboken.se är gratis och innan projektet startades, användes den kostnadsfria hemsidan av över (unika, icke avvisande besök- snitt/månad aug tom nov 2012) barn och unga varje månad. För Mattecentrum är det viktigt att alla elever ska ha samma möjligheter till kunskapsinhämtning, och föreningen jobbar därför ständigt för att kunna erbjuda en mångfald av tjänster i utbildningssyfte - helt gratis.

2 Mål och syfte Innan projektet var inlärningsaktiviteterna på Matteboken.se till stor del passiva. Användarna inhämtar kunskapen dels genom att läsa färdigskriven teori och dels via publicerade videolektioner. Det saknades ett sätt att direkt kunna testa och undersöka de samband som tas upp i teoriavsnitten. Därför ville vi på Mattecentrum skapa ett räkneverktyg som kommer vara kopplad till relevanta teoriavsnitt och därmed ge användarna en ytterligare dimension för att öka förståelsen för matematik. Vi noterade även innan projektets start att jämfört med det föregående året har besökare med mobilenheter nästan tredubblats från ca. 5% till ca. 15% (unika, icke avvisande besök- aug tom nov 2011/2012). Eftersom mobilanvändningen blir allt mer populär, tror vi att en mobilanpassad Matteboken.se skulle öka tillgängligheten för våra användare samt att kunna nå de som är begränsade till mobiler och surfplattor. Tillsammans med webbyrån ObviUse såg vi att det fanns många fler förbättringspunkter förutom att mobilanpassa den befintliga sidan och kom fram till att lösningen var att göra en större satsning och uppgradera hela webbplatsens utformning. Vi beslöt att föra samman den nya webbplatsens utformning, mobilanpassningen och den interaktiva räknefunktionen som finansieras av.se stiftelsen till ett enda stort projekt som skulle lanseras tillsammans under hösten. Därmed skulle det bli den största förändringen i Mattebokens historia. Projketbeskrivning Projektet började med att vi rekryterade Marcus Näslund, en matematikerstudent och projektledare samt ordförande för Mattecentrums lokalförening i Uppsala, som ska göra alla uppgifterna till räknefunktionen. Vi rekryterade även ObviUse, en lösningsorienterad webbyrå och kom överens om ett projektplan som vi kunde använda som underlag under projektets gång. De första veckorna hade vi möte med webbyrån samt ett referensgruppmöte för att ta reda på olika funktioner vår räkneverktyg ska ha. Dessa referensgruppmöten hade vi regelbundet ungefär en gång per månad för att uppnå det bästa resultatet som möjligt och säkerställa att vi tar fram funktioner som användarna vill ha. Närvarande på dessa möten var till stordel elever men även personer med olika expertis som vi ansett har behövts och en stordel av de har varit närvarande i samtliga möten: Anna Westergren, elev Alva Petterson, elev Ludvig Bergöö, elev Linnéa Björkman, elev Boel Berg Wincent, elev Wilma Andersson, elev Julia Wekim, elev Marcus Näslund, matematikerstudent och projektledare samt ordförande för Mattecentrums lokalförening i Uppsala Magnus Johansson, författare till materialet för gymnasiematematiken på Matteboken.se Lennart Lundström, expert i kvalitetssäkring Josephine Brofjorden, pedagogisk utbildad och lärarstudent Rasmus Ornstein-Fredlund, anställd på Mattecentrum Sara Cedell, ansvarig för projektet Marc Smit, ansvarig för projektet

3 Tack vare våra flitiga möten kom vi fram till många bra idéer som vi tog till oss. En av idéerna som la grund till räknefunktionen var att en slumpgenerator skulle utvecklas, och därmed få en nästan oändligt stor uppgiftsbank utan att behöva skriva de en och en. En annan är att ledtrådar skulle visas vid felsvar. Regelbundna möten hade vi även med webbyrån för att hålla varandra uppdaterade, både från vår sida då vi får många idéer från referensgruppsmötena men även från webbyråns sida då de bland annat kommer med idéer om webbplatsens utseende samt visar oss hur man redigerar och administrerar hemsida. Därmed komma överens om hur hemsidans slutgiltiga utseende och funktioner kommer att bli. En månad in på projektet har webbyrån visat utkast på layout som levererat en teknisk lösning, och har redan nu kunnat tillhandahålla det format som uppgifterna ska skrivas i, och därmed möjliggjort för projektledare Marcus Näslund att börja skriva på innehållet. Webbyrån har för övrigt hittat ett väldigt smart upplägg där vi alla kommer att ha möjlighet att gå in och ändra värden och förhandsgranska, och där man bara behöver väldigt grundläggande kunskap om programmering för att kunna skriva nya uppgifter. Samtidigt fortsätter Mattecentrum med den vanliga verksamheten vilket innebär bland annat att nytt material till Matteboken.se skrivs, samt nya videolektioner spelas in. Inför de nationella proven innan sommaren släppte vi en betaversion som vi testade på en av våra referensgruppmöten samt att vi hade en testgrupp som fick testa det samt svara på en kort enkät. Vi har fick väldigt bra feedback och fick det bekräftat att räknefunktionen uppskattas av eleverna samt att räknefunktionen inte har några kända buggar än. Nedan är en sammanfattning av feedbacken från enkäten och referensgruppsmötet. En bra start till ett kapitel. Bra med ledtråd vid felsvar. Hade varit kul om man hade kunnat samla poäng eller få G om man t ex klarat 5 uppgifter i rad inom ett avsnitt. För stor text och koordinatsystem, måste scrolla på skärmen. Superbt program i övrigt, otroligt bra innehåll och pedagogiskt upplagt! Det ser bra ut och går ju att utveckla hur mycket som helst Samtidigt har Magnus Johansson gått igenom och testat alla uppgifter som är färdiga och gett feedback till Marcus Näslund. Testning och kontrollering skedde i framöver parallellt med uppgiftsskrivandet.

4 Efter sommaren kopierades allt innehåll från gamla Matteboken.se till den nya webbplatsen, dock fortfarande i webbyråns utvecklingsmiljö, dvs. inte på domänen Matteboken.se. Innehållet är i stort detsamma med det saknades struktur på designen av sidinnehållet. Texten var liten och svårläst, det fanns ingen tydlig rubriknivå och matematiska uttryck var inlagda som bilder. Vi fick förslag från webbyrån och kom fram till att ta innehållet och ge det en konsekvent och genomtänkt form, trots att det även innebar att vi behövde redigera varenda sida på webbplatsen, ett mycket stort redaktionsarbete.

5 Ända in till slutet arbetade vi med redigering av innehållet på sidorna, tillverkning av uppgifter till uppgiftsbanken, testning av räknefunktionen samt Mattecentrums ordinarie arbetsuppgifter - författa nytt material till Matteboken.se. Då projektet blev mycket större än trott behövde vi förlänga projektet med 1 månad. Under sista månaden låg fokusen på det sista av redaktionsarbetet, testning av räknefunktionen och även marknadsföring av webbplatsens lansering. Vi tog beslutet att göra ett utskick till alla högstadie- och gymnasieskolor (ca st.) i hela Sverige eftersom lärare är en av våra bästa kanaler för att nå Sveriges elever. Med dessa välkomnande, informationsrika vykort är vi helt övertygade om att nyheten skulle sprida sig bland eleverna. Vi bestämde vilket datum det skulle levereras till skolorna - lanseringsdatumet, kontaktade tryckeriet och de skötte både tryckning av individuell adress och postandet av vykorten. Måndagen 14 oktober 2013 lanserades nya Matteboken.se, ett gratis studieverktyg som är tillgängligt för alla!

6 Resultat På nya Matteboken.se finns numera teori, videolektioner samt interaktiva räkneuppgifter som täcker matematik från skolår 3 till gymnasiet, på gratissajten finns även nationella- samt högskoleprov och självklart lösningar till de. Tillsammans med webbyrån kom vi fram till att behålla samma stil från den gamla sajten, vilket var den färgglada menyn och "bok" utseendet eftersom det trots allt är en mattebok. Varje skolår har en egen färgnyans som länkar samman sidomenyn med "boken" och därmed ge en tydlig koppling till aktuell kurs. Som sagt tidigare var det även fokus på mobilanpassning då fler och fler av våra användare använder mobila enheter, lösningen blev infällbar meny. I mobiltelefoner och stående surfplattor är menyn gömd, och med en enkel knapptryck fälls menyn ut. Det både Mattecentrum och webbyrån Obviuse strävade mot var samma webbplats och navigation oavsett skärmstorlek, vilket de lyckades utmärkt med!

7 Största fokuset med nya Matteboken var räknefunktionen. Förutom teori och exempel i form av text och video skulle Matteboken även erbjuda användarna ett antal interaktiva övningsuppgifter. Nya Matteboken har totalt över uppgifter och för att göra det roligare är det inte "ja och nej" frågor utan uppgifterna är utformade på många olika sätt och svarsmöjligheterna finns i många olika varianter; ett fritextfält, flera fritextfält, flervalsalternativ, multipla flervalsalternativ och man-ipulering av grafer.

8 Övningsuppgifterna är mer eller mindre självförklarande, t.ex. man får en uppgift och fyra svarsalternativ, sedan klickar man på det alternativet man tror är rätt svar. Rätt eller fel? - det får man veta med en gång. Blev det fel, får man en uppmuntran och ett ledtråd till att försöka igen. Visade sig att man svarade rätt, får man välja mellan att gå till nästa uppgift eller att träna på samma sorts uppgift genom att uppdatera sidan. Två veckor efter lansering (måndagen vecka 42) undersökte vi besöksstatistiken och märkte en mycket positiv ökning av användare på Matteboken.se. Före lansering: v. 38& användare kontra v. 40& användare. En ökning med 9,45% Efter lansering: v. 40& användare kontra v. 42& användare. En ökning med 28,37% Före och efter projektet: v. 42&43, användare kontra v. 42&43, användare. En ökning med 85,68%.

9 Det vi har räknat som besökare/användare i vår statistikberäkning är unika och icke avvisade besök. Förklaringen från Google Analytics: Unika besökare Antalet unika (icke-duplicerade) besökare på webbplats en. Icke avvisade besök Avvisningsfrekvensen är antalet besök på endast en sida (dvs. besök där personen lämnar webbplatsen från ingångssidan). Utvärdering och analys Projektets huvudsyfte var att utveckla en räknefunktion till hemsidan för att göra ett mer aktivt studieverktyg, men det blev mycket mer än det. Vi på Mattecentrum och webbyrån ObviUse arbetade väldigt flexibelt, inte efter vad som var mest tillgänglig och lättast att genomföra utan efter hemsidans och användarnas behov. Tack vare alla som varit inblandade i projektet (alla från listan tidigare, alla på Mattecentrum och webbyrån ObviUse) har idéerna blivit fler och fler, större och större. Vilket gjorde att det blev större och fler projekt som fick slås i samman (räknefunktion, mobilanpassning och nytt utseende). Det medförde ett mycket bra resultat, men även mer arbete på lika mycket tid vilket resulterade med en 1 månadsförlängning av projektet. Det märktes att alla inblandade ville det som var bäst för projektet, oförutsedda problem och svårigheter togs alltid hand om på direkten även när det krockade med andra arbetsplaner. Förslag på förbättringar Bakom projektet hade vi ett mycket starkt och flexibelt arbetslag där kommunikationen fungerade felfritt vilket gjorde att projektet utfördes mycket smidigt. Som det ser ut nu ser vi inga förbättringspunkter då allt gick mycket bättre än förväntad. Framtida arbeten Matteboken.se ska vara en levande hemsida, uppdateringar kommer att ske regelbundet t.ex. nytt matematiskinnehåll, nya uppgifter till räknefunktionen eller nya videolektioner. Förutom innehållet finns det självklart alltid fler saker på hemsidan som man kan uppdatera t.ex. en inloggningsfunktion där användarna kan spara sitt resultat från räknefunktionen, att menyn följer med när man skrollar ner på sidan (med liknande lösning till mobilanpassningen). Däremot har vi märkt att största behovet av ett upplyft är Matteboken.se:s forum. Sen tidigare har vi haft problem med spam på forumet och det är något vi fortfarande är oroliga över. Vårt nästa stora projekt är att göra ett stabilare och säkrare forum, samt att vi överväger om att ha en "stack overflow" funktion på forumet. En funktion som bygger på att som användare kunna rösta på olika svar på forumtråden, ju fler positiva röster, desto högre upp kommer svaret upp på forumtråden. Detta underlättar när man söker efter svar på en fråga som redan har ställts, dock ser vi även att forumet tappar möjligheten över att få diskutera över saker och ting med denna funktion. Det som återstår är att se vad användarna tycker och tänker om detta.

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget 2008-2010. Webbverktygslådan Tobaksnolla.se

Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget 2008-2010. Webbverktygslådan Tobaksnolla.se Slutrapportering för projekt inom Nationella tobaksuppdraget 2008-2010 Webbverktygslådan Tobaksnolla.se A Non Smoking Generation Kontaktperson: Madeleine Klang Januari 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät Räddningsverket Rapport CRS Rosersberg Magnus Svensson SmO-5 Box 4090 Kurs: Systematiskt säkerhetsarbete 195 04 Rosersberg Datum: 2007-01-15 Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 1 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 AVGRÄNSNINGAR... 7 RESULTAT... 8 PROJEKTETS WEBBPLATS - SKL.SE/PSYNK... 8 PROJEKTPLATSEN.SE...

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer