FAX L360 Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAX L360 Bruksanvisning"

Transkript

1 FAX L360 Bruksanvisning

2 Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt på 230V, 50Hz, trots att produktens märkeffekt är angiven till 200V-240V, 50/60Hz. Om du får problem när du flyttar till ett annat EU-land med din produkt, kontakta Canons kundservice (Help Desk). (Gäller endast Europa) Modellens namn H12249 (FAX-L360) Upphovsrätt Upphovsrätt (c) 2002 tillhör Canon, Inc. Alla rättigheter är reserverade. Ingen del av denna publikation får reproduceras, sändas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Canon, Inc. ii Förord

3 Varumärken Canon- är ett registrerat varumärke och UHQ är ett varumärke som tillhör Canon Inc. IBM0 är ett registrerat varumärke. Microsoft0 och Windows0 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Övriga märkes- och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive företag. Canon är ENERGY STAR0-partner och har som sådan fastställt att FAX-L360 uppfyller Energy Stars riktlinjer för effektivt energiutnyttjande. Super G3 är en term som används för att beskriva den nya generationen faxmaskiner, som använder standardmodem av typen ITU-T V.34, 33,6Kbps*. Super G3 höghastighetsfax innebär att maskinen håller en sändningstid på cirka 3 sekunder* per sida, vilket avsevärt reducerar dina telefonkostnader. * Dataöverföring på cirka 3 sekunder per sida, tiden baseras på ITU-TS Standard sida Standard Chart No.1, (normalläge) vid modemhastighet 33,6Kbps. Det allmänna telenätverket (EX- TERN LINJE) stödjer för närvarande modem med en hastighet på 28,8Kbps eller lägre, beroende på linjens skick. Förord iii

4 Säkerhetsföreskrifter Information om lasersäkerhet Laserstrålning kan orsaka skador på människans kropp. Därför är all laserstrålning inuti maskinen väl inkapslad under den skyddande kåpan och ytterhöljet.så länge utrustningen används på normalt sätt kan ingen strålning läcka ut. Faxen är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt enligt EN : V-240V-modell Etiketten nedan sitter monterad på faxens laserenhet. Faxen har klassificerats enligt EN : 1994 och är förenlig med följande klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Varning FÖRFARANDEN SOM INTE ANGES I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN KAN LEDA TILL ATT DU UTSÄTTS FÖR FARLIG STRÅLNING. iv Förord

5 Innehåll Kapitel 1 Presentation av FAX-L Välkommen Huvudfunktionerna i FAX-L Faxfunktioner för vanligt papper Skrivarfunktioner Kopieringsfunktioner Telefonfunktioner Använda FAX-L360 och skrivardrivrutinen Systemkrav Att använda dokumentationen Så använder du den här bruksanvisningen Så läser du den här bruksanvisningen Kundsupport Säkerhetsanvisningar Kapitel 2 Installation av FAX-L Välja en placering för din FAX-L Faxens mått Packa upp din FAX-L Finns allt med? Att lyfta FAX-L Avlägsna transportmaterial Utbytbara delar Montera ihop FAX-L Montera delar Fästa varningsetikett för pappersvolym Montera förlängningsbart pappersfack Räta upp universalfacket Montera stödfack Koppla in faxen Ansluta FAX-L360 till din pc Ansluta faxen till telelinjen Ansluta telefonluren (tillval) Ansluta anknytningstelefon eller telefonsvarare Ansluta nätsladden Ange språk och land Bekanta dig med din FAX-L Sedd framifrån Innehåll v

6 Faxens insida Sedd bakifrån Kontrollpanelen Funktionsknappar (-öppen snabbvalspanel) Tonerkassett Hantering och förvaring av tonerkassetter Installera/byta tonerkassetten Fylla på papper Fylla på papper i kassetten Fylla på papper i universalfacket Testa FAX-L Kapitel 3 Programmera FAX-L360 med användarinformation Riktlinjer för programmering av information Mata in siffror, bokstäver och symboler Redigera information Använda-snabbvalsknappar/snabbvalspanel Använda specialtangenterna Använda menysystemet Anpassa din FAX-L Identifiera dina dokument Ange datum och tid Programmera in ditt faxnummer och namn Inställning av linjeval** Ange sommartid Kapitel 4 Pappershantering Riktlinjer för val av utskriftsmedia Vanligt papper Kuvert Etiketter OH-film Papperets bana Välja pappersutmatning Utmatning med trycksidan nedåt Utmatning med trycksidan uppåt Fylla på papper Frontkassetten Universalfacket Fylla på kuvert i universalfacket Justera inställningen av pappersformat vi Innehåll

7 Universalfacket Kapitel 5 Automatisk uppringning Automatiska uppringningsmetoder Snabbvalsuppringning Lagra nummer som snabbval Ändra ett nummer/namn som lagrats som snabbval Använda snabbvalsuppringning Kortnummer Programmera nummer som kortnummer Ändra ett nummer/namn som lagrats som kortnummer Använda kortnummer Gruppfaxnummer Skapa grupper för gruppfaxuppringning Använda gruppfax Kapitel 6 Sända fax Förbereda sändning av fax Dokumentkrav Avläsningsyta Välja automatisk/manuell dokumentmatning Ladda dokument för automatisk matning Ladda dokument för manuell matning Ställa in upplösning och kontrast Ställa in upplösning för avläsningen Ställa in kontrasten Sändningsmetoder Manuell sändning via telefonluren Minnessändning Uppringningsmetoder Sända dokument Manuell sändning via telefonluren Minnessändning Lägga till sidor i ett dokument i den automatiska dokumentmataren (Automatic Document Feeder = ADF) Avbryta sändning Ta ur dokument ur den automatiska dokumentmataren (ADF) Återuppringning Manuell återuppringning Innehåll vii

8 Automatisk återuppringning vid minnessändning Avbryta automatisk återuppringning Välja automatisk återuppringning Manuell gruppsändning Sända ett dokument till flera destinationer Sända ett dokument med gruppuppringning Tidsinställd sändning Sända andra dokument när FAX-L360 är programmerad för tidsinställd sändning Kapitel 7 Ta emot fax Olika sätt att ta emot fax FAX/TEL VÄXEL AUTOMOTTAGNING Ställa in MOTTAGNINGSLÄGE Ange mottagningsläge Automatisk mottagning av fax och telefonsamtal: Fax-/Televäxel Välja Fax-/Televäxel Vad händer när du väljer Fax-/Televäxel Manuell mottagning av fax: MANUELL Automatisk mottagning av fax: AUTOMOTTAGNING Använda telefonsvarare: TELEFONSVARARE Använda telefonsvarare till FAX-L Ta emot dokument i minnet Meddelanden i teckenfönstret när dokument tagits emot i minnet Mottagning vid programmering, kopiering eller utskrift Avbryta inkommande fax Kapitel 8 Använda minnesfunktionerna Dokument som lagrats i minnet Skriva ut lista över dokument i minnet Skriva ut dokument som lagrats i minnet Metod Metod Sända dokument som lagrats i minnet Radera dokument ur minnet Metod Metod Kapitel 9 Ställa in och använda polling Vad är polling? viii Innehåll

9 Innan du använder pollingmottagning Pollingmottagning Uppmana annan fax att sända dokument Avbryta polling Inställningar för pollingsändning Innan du kan pollas för sändning Lägga upp en pollingbrevlåda Läsa in ett dokument i minnet för pollingsändning Ändra pollingbrevlådans inställningar Återkalla en pollingbrevlåda Kapitel 10 Specialfunktioner Speciella uppringningsmetoder Uppringning genom en växel Programmering av åtkomsttyp och linjenummer för extern linje under R-knappen Långdistanssamtal Så lägger du in pauser Bekräfta kopplingston Använda tonval med pulsvalslinje Begränsa åtkomsten till faxen Begränsa mottagning Kapitel 11 Kopiering Kopiering Kapitel 12 Rapporter och listor Aktivitetsrapport Sändningsrapport (S) Kvitto sändningsfel Sändningskvitto GRUPP S/M KVITTO Mottagningskvitto (MOTTAGNING) Minnesraderingsrapport Autouppringningslista Snabbvalslista Kortnummerlista Gruppfaxlista ANVÄND.DATALISTA DOK.MINNE LISTA Innehåll ix

10 Kapitel 13 Vanligt förekommande frågor Om du inte klarar att lösa problemet Problemindex Pappersstopp Stopp i den automatiska dokumentmataren (ADF)? Stopp i utmatningsspåret? Stopp i frontkassetten? Stopp inuti maskinen? Stopp i främre delen av maskinen? Pappersstopp vid maskinens bakre lucka? När pappersstoppet är åtgärdat Problem att mata in papper i FAX-L Faxproblem Sända fax Ta emot fax Telefonproblem Kopieringsproblem Utskriftsproblem Problem med utskriftskvaliteten Allmänna problem Om strömmen går Felkoder, meddelanden och åtgärder Kapitel 14 Underhåll av din FAX-L Rengöring av faxen Rengöring av FAX-L360:s utsida Rengöra insidan av faxen Rengöra avläsarens komponenter Transportera FAX-L Kapitel 15 Menysystemet Bekanta dig med menysystemet Öppna menyn ANVÄNDARDATA Öppna menyn RAPPORTINSTÄLLNINGAR Öppna menyn SÄNDNINGSINSTÄLLNINGAR Öppna menyn MOTTAGNINGSINSTÄLLNINGAR Öppna menyn FAX SKRIVARINST Öppna menyn POLLING BREVLÅDA Öppna menyn FAXFUNKTIONER Bilaga A Tekniska specifikationer... A-1 Allmänt... A-2 x Innehåll

11 Fax för vanligt papper... A-4 Kopiator... A-6 Telefon... A-7 Skrivare... A-8 Skrivbar yta: Papper... A-9 Skrivbar yta: Kuvert... A-10 Dokumentformat... A-11 Pc-interface... A-13 Skrivardrivrutin... A-13 Bilaga B Montera telefonluren (tillval) på FAX-L B-1 TELEFONLUR... B-2 Koppla in telefonluren... B-3 Justera ringsignalens volym... B-6 Skötsel av telefonlur... B-6 Innehåll xi

12 Ordlista... O-1 Sakregister... S-1 xii Innehåll

13 Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L360 I det här kapitlet presenterar vi huvudfunktionerna i FAX-L360. Vi beskriver också hur du på bästa sätt tar del av den dokumentation som följer med utrustningen, samt informerar om viktiga säkerhetsanvisningar. Välkommen Huvudfunktionerna i FAX-L Faxfunktioner för vanligt papper Skrivarfunktioner Kopieringsfunktioner Telefonfunktioner Använda FAX-L360 och skrivardrivrutinen Systemkrav Att använda dokumentationen Så använder du den här bruksanvisningen Så läser du den här bruksanvisningen Kundsupport Säkerhetsanvisningar Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

14 . Välkommen Vi tackar för ditt köp av denna nya Canon FAX-L360. Vi är övertygade om att din FAX-L360 enkelt och smidigt kommer att uppfylla alla dina behov, vare sig det gäller utskrifter, kopiering, fax eller telefon. FAX-L Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

15 Huvudfunktionerna i FAX-L360 FAX-L360 har ett kösystem och är avsedd för hemmabruk eller för det lilla kontoret. I FAX-L360 kombinerar vi fax för vanligt papper, skrivare, kopieringsapparat och telefon* i en och samma maskin, för placering på skrivbordet. Fax för vanligt papper Skrivare Får vi presentera FAX-L360 Kopiator Telefon* Med FAX-L360 kan du utföra flera arbetsuppgifter samtidigt. Du kan t ex. skriva ut ett dokument eller ta en kopia samtidigt som du sänder eller tar emot fax i minnet. Faxens kompakta format gör den idealisk för skrivbordet och den kan användas i utrymmen där andra maskiner inte får rum. Faxfunktioner för vanligt papper UHQ bildbehandlingssystem FAX-L360 använder Canons bildbehandlingssystem Ultra High Quality, vilket ger faxade fotografer en högre skärpa. Felkorrigeringsläge (Error Correction Mode = ECM) Med faxens felkorrigeringsläge (Error Correction Mode - ECM) minskas överföringsfelen då du faxar eller tar emot från en annan faxmaskin som också har ECM. Automatisk omkoppling mellan fax- och telesamtal FAX-L360 avgör automatiskt om ett inkommande samtal är ett fax- eller ett normalt telefonsamtal, d v s du kan ta emot båda typerna via en och samma telelinje. Anslutning av telefonsvarare Du kan koppla en telefonsvarare till FAX-L360 och låta denna ta emot inkommande tele- och faxsamtal när du inte är på plats. * Med telefonlur (tillval) eller annan telefon ansluten. Funktionen gäller bara vissa länder. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

16 Överföringshastighet FAX-L360 använder datakodningsmetoden G3, vilket ökar överföringshastigheten till cirka 3 sekunder* per sida. Minnessändning/-mottagning FAX-L360 kan lagra upp till 400* faxsidor (antingen mottagna eller för sändning) i det inbyggda minnet, samt klarar att ta emot fax samtidigt som den skriver ut. Förminskad utskrift FAX-L360 formaterar automatiskt om faxen så att de får rum på det pappersformat som finns tillgängligt, i frontkassetten eller i universalfacket. Om din klient skickar ett fax på ett A4-papper och du har papper av letterformat i universalfacket, kommer faxet att förminskas och skrivas ut i letterformat. Automatisk uppringning och gruppsändning För att underlätta själva faxandet har FAX-L360 flera olika automatiska uppringningsmetoder: snabbval, kortnummer och gruppfaxnummer. Med FAX-L360 kan du även sända fax vid en i förväg angiven tidpunkt, till ända upp till 133 mottagare samtidigt. Flexibel dokumentmatning FAX-L360 har en automatisk dokumentmatare (ADF) som du ställer in för automatisk eller manuell matning, allt efter behov. På så sätt kan du faxa olika dokumenttyper, allt från flersidiga dokument till fotografier eller visitkort. Skrivarfunktioner Ypperlig utskriftskvalitet FAX-L360 erbjuder laserutskrift med dpi, för högupplöst text och grafik. Lättskött FX-3 tonerkassett för FAX-L360 innehåller både toner och trumma, för enklare installation och byte. Tonersparande utskrifter FAX-L360 har ett ekonomiutskriftsläge med vilket du minskar din tonerförbrukning med cirka 30% till 40%. * Enligt ITU-TS Standard sida Nr Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

17 Kopieringsfunktioner Upp till 99 kopior FAX-L360 kan göra upp till 99 kopior i taget av ett dokument, med en hastighet på max 6 kopior per minut. Upplösning FAX-L360 läser av dokument med en upplösning på dpi, vid direktkopiering, och dpi vid kopiering ur minnet. Upplösningen vid utskrift är dpi. Får vi presentera FAX-L360 Förminskad kopiering Med FAX-L360 kan du förminska kopiorna till 90%, 80% eller 70% av originalets format. Detta innebär t ex. att du kan kopiera dokument av legalformat på A4-papper. Telefonfunktioner* Automatisk uppringning FAX-L360 har tre automatiska uppringningsmetoder (snabbval, kortnummer och gruppfaxnummer) där telefon- och faxnummer kan lagras, vilket gör uppringningen enklare och effektivare. Inkoppling av telefonlur (tillval), telefonsvarare eller telefon Genom att ansluta en telefonlur eller en telefon till FAX-L360 kan du använda maskinen för att ringa upp och ta emot normala telefonsamtal. Och genom att ansluta en telefonsvarare kan du ta emot fax och telefonmeddelanden även då du inte befinner dig på din plats. * Funktionen gäller bara vissa länder. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

18 Använda FAX-L360 och skrivardrivrutinen Med skrivardrivrutinen som medföljer FAX-L360 kan du styra utskriftsfunktionen direkt från din pc. Använd FAX-L360 som standardskrivare i dina Windowsapplikationer Mer information om hur du använder skrivardrivrutinen hittar du i bruksanvisningen för skrivardrivrutinen på medföljande cd-rom. Observera Skrivardrivrutinen är avsedd att användas ihop med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. Systemkrav För att FAX-L360:s skrivardrivrutin ska fungera krävs följande maskin- och programvara. Följande är minimkrav. Windows operativsystem Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. USB-port Processor Windows 98: En 90-MHz Pentiumprocessor eller större Windows Me: En 150-MHz Pentiumprocessor eller större Windows 2000: En 133-MHz Pentiumprocessor eller större Windows XP: En 233-MHz Pentiumprocessor eller större Minne Windows 98/Me: Minst 32 MB RAM, 64 MB RAM eller mer rekommenderas. Windows 2000/XP: Minst 64 MB RAM, 128 MB RAM eller mer rekommenderas. 1-6 Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

19 Hårddiskutrymme 15 MB ledigt hårddiskutrymme Skivenhet CD-ROM drive, alternativt tillgång till en via nätverksanslutning Bildskärm 256-färgs SVGA-bildskärm eller bättre Får vi presentera FAX-L360 Skrivarkabel USB-kabel, max 5 meter lång. Om du behöver hjälp för att köpa rätt kabel, kontakta din återförsäljare eller detaljist. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

20 Att använda dokumentationen Din FAX-L360 levereras med följande dokumentation, som snabbt och enkelt ska instruera dig i hur man använder maskinen: Snabbstart - Här får du grundläggande information om hur du ställer in och använder din FAX-L360. FAX-L360 bruksanvisning (den här boken) - Här får du mer detaljerad information om hur du ställer in, använder, underhåller och felsöker din FAX-L360. Bruksanvisning skrivardrivrutin - Finns även på din cd-rom; här beskriver vi hur du skriver ut på FAX-L360 från pc-ns Windowsmiljö. Använd den här bruksanvisningen när du behöver hjälp med utskrift från pc-n. Så använder du den här bruksanvisningen För att du ska få ut mesta möjliga av den här bruksanvisningen och instruktionerna nedan, gör så här: Läs igenom det här kapitlet om FAX-L360 och dess huvudfunktioner samt riktlinjer om säker användning. Följ anvisningarna i Kapitel 2 när du packar upp och monterar enheten. I Kapitel 3 visar vi hur du matar in information i FAX-L360 och hur du programmerar in användardata. I Kapitel 4 visar vi vilka utskriftsmedia du kan använda till FAX-L360 samt hur du väljer pappersutmatning och fyller på papper. I Kapitel 5 visar vi hur du programmerar in nummer för snabbuppringning, hur du ändrar dem och hur du använder dem för att sända fax. I Kapitel 6 till 11 visar vi hur du hanterar FAX-L360 (som t ex. att sända fax, ta emot fax och kopiera) och lite mer om specialfunktionerna (som att begränsa åtkomsten till enheten och speciella uppringningsfunktioner). I Kapitel 12 visar vi vilka rapporter och listor som kan skrivas ut automatiskt eller manuellt med FAX-L360. Om du får problem med FAX-L360, använd Kapitel 13 för att åtgärda problemet. 1-8 Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

21 I Kapitel 14 visar vi hur du rengör FAX-L360 och hur du byter tonerkassett. I Kapitel 15 visar vi hur du ändrar inställningarna i FAX-L360. I Bilaga A redovisas de tekniska specifikationerna för FAX-L360. Om du fortfarande har frågor om hur du använder FAX-L360, kontakta din lokala auktoriserade Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. Här besvarar man gärna dina frågor. Får vi presentera FAX-L360 Så läser du den här bruksanvisningen I den här bruksanvisningen använder vi följande skrivsätt för att betona viss information, så att du använder FAX-L360 på ett korrekt och säkert sätt: Varning Varningar informerar dig om hur du undviker sådana aktiviteter som kan skada dig eller din FAX-L360. Observera Anmärkningarna ger dig råd avseende mer effektivt bruk av din FAX-L360, beskriver restriktioner avseende användandet och informerar om hur du undviker svårigheter. Dessutom använder vi fetstil för att ange namn på knappar och reglage på FAX-L360, som t ex. Stopp, Lagra och Start/Kopia. Text som visas i enhetens teckenfönster anges med vanliga versaler, t ex: MOTTAGNING OK. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

22 Kundsupport Din FAX-L360 är utformad med hjälp av den allra senaste tekniken, för en problemfri drift. Om du får problem med enhetens funktioner, försök åtgärda detta med hjälp av information i Kapitel 13. Om det inte går att lösa problemet eller om du misstänker att FAX-L360 behöver servas, kontakta din Canonåterförsäljare eller Canons kundservice Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

23 Säkerhetsanvisningar Varning Läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noga innan du använder FAX-L360, och förvara anvisningarna så att du har dem till hands som referensmaterial. Försök aldrig serva din FAX-L360 på egen hand, utom i de fall som uttryckligen beskrivs i den här bruksanvisningen. Försök aldrig demontera maskinen: om du öppnar upp apparaten och tar bort de inre höljena kan du riskera att utsätta dig för farlig spänning eller dylikt. När det gäller all form av service, kontakta alltid din lokala Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. Får vi presentera FAX-L360 Följ alltid de varningar och anvisningar som anges på FAX-L360. Placera FAX-L360 på en stadig, stabil och plan yta. Om maskinen faller i golvet kan detta orsaka allvarliga skador. Använd inte FAX-L360 i närheten av vatten. Om du spiller ut vätska på eller i enheten, koppla omedelbart ifrån strömmen och kontakta din Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. På baksidan av FAX-L360 finns öppningar avsedda för ventilation. För att undvika att FAX-L360 överhettas (vilket kan skapa driftsproblem och t o m skapa brandfara), får du inte blockera eller täcka över dessa öppningar. Enheten får inte användas stående på en säng, soffa, matta eller annat mjukt underlag, ej heller i närheten av element eller annan värmekälla. Installera inte FAX-L360 i en garderob, ett skåp eller på en hylla om inte fullgod ventiation kan garanteras. Under "Rätt placering av FAX-L360" på sidan 2-3 ser du hur mycket utrymme som krävs för ventilationen. FAX-L360 ska bara drivas med den typ av strömkälla som anges på enhetens etikett. Om du är osäker på vilken typ av spänning du har i ditt vägguttag, kan du kontakta din lokala elleverantör. Kontrollera att det totala amperetalet som används av de apparater som är inkopplade till vägguttaget inte överskrider amperetal för reläet. Ställ inga föremål ovanpå elkabeln och placera inte FAX-L360 så att man måste gå på kabeln. Se till att elkabeln inte har några knutar eller öglor. Inga föremål får föras in i skårorna eller öppningarna på FAX-L360: de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller orsaka kortslutning, vilket i sin tur kan leda till eldsvåda eller elstötar. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

24 Se till att inga små föremål (som nålar, gem eller häftklamrar) kommer in innanför höljet till FAX-L360. Om något föremål skulle tränga in innanför höljet, koppla omedelbart ur nätsladden och kontakta din återförsäljare eller Canons kundservice. Anslut inte nätsladden till till ett uttag med avbrottsfri kraftförsörjning (s k UPS). Koppla alltid ur FAX-L360 innan du flyttar eller rengör den. När du kopplar ur FAX-L360, bör du vänta minst fem sekunder innan du kopplar in den igen. Håll FAX-L360 undan från direkt solljus, eftersom maskinen kan ta skada. Om du måste placera faxen nära ett fönster, skydda den med gardiner eller persienner. Utsätt inte FAX-L360 för extrema temperaturväxlingar. Installera maskinen på en plats där temperaturen ligger mellan 10 och 32.5 C. Koppla alltid ur FAX-L360 vid åskväder. Innan du transporterar FAX-L360, bör du ta ur tonerkassetten. Lyft alltid FAX-L360 enligt bilden nedan. Lyft aldrig maskinen genom att hålla i universalfacket eller liknande Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

25 Varning I följande fall bör du alltid koppla ur FAX-L360 från elnätet och kontakta din återförsäljare alternativt Canons kundservice: Om nätsladden eller kontakten är skadad eller nött. Om du spiller vätska över maskinen, eller om den på annat sätt utsätts för regn eller vätska. Om rök, ovanliga ljud eller lukter kommer från maskinen. Om FAX-L360 inte fungerar som den skall trots att du följer anvisningarna. Utför endast justeringar och inställningar enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen, så undviker du skador och ev. omfattande reparationsarbete. Om du tappar FAX-L360 eller dess hölje skadas. Om FAX-L360 uppvisar dålig prestanda och du inte klarar att åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna i Kapitel 13, "Vanliga frågor." Denna produkt avger en låg nivå av elektromagnetiska vågor. Om du använder pacemaker och börjar må dåligt, avlägsna dig från utrustningen och kontakta läkare. Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

26 1-14 Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

27 Kapitel 2 Installation av FAX-L360 I det här kapitlet visar vi hur du packar upp, monterar och kopplar in FAX-L360, hur du installerar FX-3 tonerkassett samt hur du fyller på papper - allt du behöver veta för att göra FAX-L360 klar att användas. Välja en placering för din FAX-L Faxens mått Packa upp din FAX-L Finns allt med? Att lyfta FAX-L Avlägsna transportmaterial Utbytbara delar Montera ihop FAX-L Montera delar Fästa varningsetikett för pappersvolym Montera förlängningsbart pappersfack Räta upp universalfacket Montera stödfack Koppla in faxen Ansluta FAX-L360 till din pc Ansluta faxen till telelinjen Ansluta telefonluren (tillval) Ansluta anknytningstelefon eller telefonsvarare Ansluta nätsladden Ange språk och land Bekanta dig med din FAX-L Sedd framifrån Faxens insida Sedd bakifrån Kontrollpanelen Installation av FAX-L360 Kapitel 2 Installation av FAX-L

28 Specialtangenter (med öppen snabbvalspanel) Tonerkassett Hantering och förvaring av tonerkassetter Installera/byta tonerkassetten Fylla på papper Fylla på papper i kassetten Fylla på papper i universalfacket Testa FAX-L Installation av FAX-L360 Kapitel 2

29 Välja en placering för din FAX-L360 Innan du packar upp din FAX-L360, bör du följa dessa riktlinjer vad gäller lämplig placering av maskinen. Varning Läs igenom informationen under "Säkerhetsanvisningar" på sidan 1-11 till 1-13 och kontrollera att din installation av FAX-L360 är säker. Placera din FAX-L360 på en sval, torr, ren och välventilerad plats: Se till att den är dammfri. Platsen du väljer får inte vara utsatt för extrema temperaturvariationer och bör ligga mellan 10 och 32.5C. Kontrollera att utrymmets relativa luftfuktighet alltid ligger mellan 20% och 80%. Placera inte FAX-L360 i direkt solljus. Ställ om möjligt FAX-L360 nära ett befintligt telefonuttag, vilket gör det enklare att ansluta maskinen till telelinjen. Placera FAX-L360 i närheten av ett vägguttag med 200 till 240-volts växelström (50 till 60 Hz). Placera FAX-L360 i närheten av den pc du tänker ansluta den till. Se till att det är enkelt att komma åt enheten; du kommer att använda den som skrivare, fax, kopiator och telefon. Koppla inte in FAX-L360 på samma krets som utrustning av typen luftkonditionering, elektrisk skrivmaskin, TV eller kopieringsapparat. Sådan utrustning genererar elektriskt brus som kan störa den här enhetens förmåga att sända eller ta emot fax. Placera FAX-L360 på en plan, stadig, vibratonsfri yta som klarar av den typen av vikter (cirka 13 kg). Installation av FAX-L360 Kapitel 2 Installation av FAX-L

30 Faxens mått Se till att den plats du väljer ger tillräckligt med utrymme runt FAX-L360 för fullgod ventilering, samt medger fri passage för papperet in i och ut ur maskinen. Siffrorna nedan anger minsta utrymmesbehov för maskinen. 773 mm SEDD OVANIFRÅN 483 mm FRÅN SIDAN 448 mm mm 380 mm SEDD UNDERIFRÅN 361 mm 773 mm 483 mm 380 mm Observera Om du behöver hjälp med installationen av FAX-L360 eller om du har frågor, kontakta din lokala Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. 2-4 Installation av FAX-L360 Kapitel 2

31 Packa upp din FAX-L360 Finns allt med? Följ anvisningarna nedan när du packar upp din FAX-L360 och se till att alla komponenter och all dokumentation finns med. När du har packat upp faxen, spara kartongen och förpackningsmaterialet för framtida flyttning eller transport. Lyft försiktigt upp alla delar ur kartongen. Du behöver någon som hjälper dig genom att hålla i lådan medan du lyfter ur FAX-L360 och dess skyddsemballage ur kartongen. Se till att följande delar finns med: Installation av FAX-L360 HUVUDENHET FÖRLÄNGNINGSBART FACK STÖDFACK FX-3 TONERKASSETT ELKABEL TELEFONSLADD DOKUMENTATION VARNINGSETIKETT PAPPERSVOLYM MOTTAGARETIKETTER Om någon av ovanstående artiklar är trasig eller saknas, kontakta omedelbart din lokala Canonåterförsäljare. Kapitel 2 Installation av FAX-L

32 Observera De artiklar som levereras kan variera något i form och antal från vad som visas på sidan 2-5. Tänk på att de artiklar som medföljer din FAX-360 kan variera beroende på inköpsland. Viktigt! Spara inköpskvittot i den händelse du behöver åberopa garantin. Om du har köpt till en telefonlur, se Bilaga B vad gäller medföljande delar. Om du vill använda FAX-L360 som skrivare, kommer du utöver de artiklar som medföljer FAX-L360 även att behöva en USB-kabel, som kan köpas hos närmaste Canonåterförsäljare. För bästa resultat får inte kabeln vara längre än max 5 meter. Att lyfta FAX-L360 Om du tänker flytta din FAX-L360, tänk på följande: Håll maskinen stadigt och vågrätt. Håll alltid i maskinens sidor. Fördjupningarna på maskinens sidor fungerar som handtag. 2-6 Installation av FAX-L360 Kapitel 2

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Bruksanvisning KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Bruksanvisning Den här bruksanvisningen gäller modellerna KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E och KM-C4035E. I boken betecknar KM-C2525E modellen för 25/25 sid/min,

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren.

BFörsiktighet: Var noga med att läsa den viktiga driftsäkerhetsinformationen. Förvara denna handbok i närheten, och bekanta dig noga med skrivaren. Riso ansvarar inte för eventuella skador eller utgifter som uppstår på grund av den här handbokens användning. Maskinen kan skilja sig från illustrationerna i handboken eftersom vi konstant förbättrar

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer