FAX L360 Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAX L360 Bruksanvisning"

Transkript

1 FAX L360 Bruksanvisning

2 Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt på 230V, 50Hz, trots att produktens märkeffekt är angiven till 200V-240V, 50/60Hz. Om du får problem när du flyttar till ett annat EU-land med din produkt, kontakta Canons kundservice (Help Desk). (Gäller endast Europa) Modellens namn H12249 (FAX-L360) Upphovsrätt Upphovsrätt (c) 2002 tillhör Canon, Inc. Alla rättigheter är reserverade. Ingen del av denna publikation får reproduceras, sändas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Canon, Inc. ii Förord

3 Varumärken Canon- är ett registrerat varumärke och UHQ är ett varumärke som tillhör Canon Inc. IBM0 är ett registrerat varumärke. Microsoft0 och Windows0 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Övriga märkes- och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive företag. Canon är ENERGY STAR0-partner och har som sådan fastställt att FAX-L360 uppfyller Energy Stars riktlinjer för effektivt energiutnyttjande. Super G3 är en term som används för att beskriva den nya generationen faxmaskiner, som använder standardmodem av typen ITU-T V.34, 33,6Kbps*. Super G3 höghastighetsfax innebär att maskinen håller en sändningstid på cirka 3 sekunder* per sida, vilket avsevärt reducerar dina telefonkostnader. * Dataöverföring på cirka 3 sekunder per sida, tiden baseras på ITU-TS Standard sida Standard Chart No.1, (normalläge) vid modemhastighet 33,6Kbps. Det allmänna telenätverket (EX- TERN LINJE) stödjer för närvarande modem med en hastighet på 28,8Kbps eller lägre, beroende på linjens skick. Förord iii

4 Säkerhetsföreskrifter Information om lasersäkerhet Laserstrålning kan orsaka skador på människans kropp. Därför är all laserstrålning inuti maskinen väl inkapslad under den skyddande kåpan och ytterhöljet.så länge utrustningen används på normalt sätt kan ingen strålning läcka ut. Faxen är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt enligt EN : V-240V-modell Etiketten nedan sitter monterad på faxens laserenhet. Faxen har klassificerats enligt EN : 1994 och är förenlig med följande klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Varning FÖRFARANDEN SOM INTE ANGES I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN KAN LEDA TILL ATT DU UTSÄTTS FÖR FARLIG STRÅLNING. iv Förord

5 Innehåll Kapitel 1 Presentation av FAX-L Välkommen Huvudfunktionerna i FAX-L Faxfunktioner för vanligt papper Skrivarfunktioner Kopieringsfunktioner Telefonfunktioner Använda FAX-L360 och skrivardrivrutinen Systemkrav Att använda dokumentationen Så använder du den här bruksanvisningen Så läser du den här bruksanvisningen Kundsupport Säkerhetsanvisningar Kapitel 2 Installation av FAX-L Välja en placering för din FAX-L Faxens mått Packa upp din FAX-L Finns allt med? Att lyfta FAX-L Avlägsna transportmaterial Utbytbara delar Montera ihop FAX-L Montera delar Fästa varningsetikett för pappersvolym Montera förlängningsbart pappersfack Räta upp universalfacket Montera stödfack Koppla in faxen Ansluta FAX-L360 till din pc Ansluta faxen till telelinjen Ansluta telefonluren (tillval) Ansluta anknytningstelefon eller telefonsvarare Ansluta nätsladden Ange språk och land Bekanta dig med din FAX-L Sedd framifrån Innehåll v

6 Faxens insida Sedd bakifrån Kontrollpanelen Funktionsknappar (-öppen snabbvalspanel) Tonerkassett Hantering och förvaring av tonerkassetter Installera/byta tonerkassetten Fylla på papper Fylla på papper i kassetten Fylla på papper i universalfacket Testa FAX-L Kapitel 3 Programmera FAX-L360 med användarinformation Riktlinjer för programmering av information Mata in siffror, bokstäver och symboler Redigera information Använda-snabbvalsknappar/snabbvalspanel Använda specialtangenterna Använda menysystemet Anpassa din FAX-L Identifiera dina dokument Ange datum och tid Programmera in ditt faxnummer och namn Inställning av linjeval** Ange sommartid Kapitel 4 Pappershantering Riktlinjer för val av utskriftsmedia Vanligt papper Kuvert Etiketter OH-film Papperets bana Välja pappersutmatning Utmatning med trycksidan nedåt Utmatning med trycksidan uppåt Fylla på papper Frontkassetten Universalfacket Fylla på kuvert i universalfacket Justera inställningen av pappersformat vi Innehåll

7 Universalfacket Kapitel 5 Automatisk uppringning Automatiska uppringningsmetoder Snabbvalsuppringning Lagra nummer som snabbval Ändra ett nummer/namn som lagrats som snabbval Använda snabbvalsuppringning Kortnummer Programmera nummer som kortnummer Ändra ett nummer/namn som lagrats som kortnummer Använda kortnummer Gruppfaxnummer Skapa grupper för gruppfaxuppringning Använda gruppfax Kapitel 6 Sända fax Förbereda sändning av fax Dokumentkrav Avläsningsyta Välja automatisk/manuell dokumentmatning Ladda dokument för automatisk matning Ladda dokument för manuell matning Ställa in upplösning och kontrast Ställa in upplösning för avläsningen Ställa in kontrasten Sändningsmetoder Manuell sändning via telefonluren Minnessändning Uppringningsmetoder Sända dokument Manuell sändning via telefonluren Minnessändning Lägga till sidor i ett dokument i den automatiska dokumentmataren (Automatic Document Feeder = ADF) Avbryta sändning Ta ur dokument ur den automatiska dokumentmataren (ADF) Återuppringning Manuell återuppringning Innehåll vii

8 Automatisk återuppringning vid minnessändning Avbryta automatisk återuppringning Välja automatisk återuppringning Manuell gruppsändning Sända ett dokument till flera destinationer Sända ett dokument med gruppuppringning Tidsinställd sändning Sända andra dokument när FAX-L360 är programmerad för tidsinställd sändning Kapitel 7 Ta emot fax Olika sätt att ta emot fax FAX/TEL VÄXEL AUTOMOTTAGNING Ställa in MOTTAGNINGSLÄGE Ange mottagningsläge Automatisk mottagning av fax och telefonsamtal: Fax-/Televäxel Välja Fax-/Televäxel Vad händer när du väljer Fax-/Televäxel Manuell mottagning av fax: MANUELL Automatisk mottagning av fax: AUTOMOTTAGNING Använda telefonsvarare: TELEFONSVARARE Använda telefonsvarare till FAX-L Ta emot dokument i minnet Meddelanden i teckenfönstret när dokument tagits emot i minnet Mottagning vid programmering, kopiering eller utskrift Avbryta inkommande fax Kapitel 8 Använda minnesfunktionerna Dokument som lagrats i minnet Skriva ut lista över dokument i minnet Skriva ut dokument som lagrats i minnet Metod Metod Sända dokument som lagrats i minnet Radera dokument ur minnet Metod Metod Kapitel 9 Ställa in och använda polling Vad är polling? viii Innehåll

9 Innan du använder pollingmottagning Pollingmottagning Uppmana annan fax att sända dokument Avbryta polling Inställningar för pollingsändning Innan du kan pollas för sändning Lägga upp en pollingbrevlåda Läsa in ett dokument i minnet för pollingsändning Ändra pollingbrevlådans inställningar Återkalla en pollingbrevlåda Kapitel 10 Specialfunktioner Speciella uppringningsmetoder Uppringning genom en växel Programmering av åtkomsttyp och linjenummer för extern linje under R-knappen Långdistanssamtal Så lägger du in pauser Bekräfta kopplingston Använda tonval med pulsvalslinje Begränsa åtkomsten till faxen Begränsa mottagning Kapitel 11 Kopiering Kopiering Kapitel 12 Rapporter och listor Aktivitetsrapport Sändningsrapport (S) Kvitto sändningsfel Sändningskvitto GRUPP S/M KVITTO Mottagningskvitto (MOTTAGNING) Minnesraderingsrapport Autouppringningslista Snabbvalslista Kortnummerlista Gruppfaxlista ANVÄND.DATALISTA DOK.MINNE LISTA Innehåll ix

10 Kapitel 13 Vanligt förekommande frågor Om du inte klarar att lösa problemet Problemindex Pappersstopp Stopp i den automatiska dokumentmataren (ADF)? Stopp i utmatningsspåret? Stopp i frontkassetten? Stopp inuti maskinen? Stopp i främre delen av maskinen? Pappersstopp vid maskinens bakre lucka? När pappersstoppet är åtgärdat Problem att mata in papper i FAX-L Faxproblem Sända fax Ta emot fax Telefonproblem Kopieringsproblem Utskriftsproblem Problem med utskriftskvaliteten Allmänna problem Om strömmen går Felkoder, meddelanden och åtgärder Kapitel 14 Underhåll av din FAX-L Rengöring av faxen Rengöring av FAX-L360:s utsida Rengöra insidan av faxen Rengöra avläsarens komponenter Transportera FAX-L Kapitel 15 Menysystemet Bekanta dig med menysystemet Öppna menyn ANVÄNDARDATA Öppna menyn RAPPORTINSTÄLLNINGAR Öppna menyn SÄNDNINGSINSTÄLLNINGAR Öppna menyn MOTTAGNINGSINSTÄLLNINGAR Öppna menyn FAX SKRIVARINST Öppna menyn POLLING BREVLÅDA Öppna menyn FAXFUNKTIONER Bilaga A Tekniska specifikationer... A-1 Allmänt... A-2 x Innehåll

11 Fax för vanligt papper... A-4 Kopiator... A-6 Telefon... A-7 Skrivare... A-8 Skrivbar yta: Papper... A-9 Skrivbar yta: Kuvert... A-10 Dokumentformat... A-11 Pc-interface... A-13 Skrivardrivrutin... A-13 Bilaga B Montera telefonluren (tillval) på FAX-L B-1 TELEFONLUR... B-2 Koppla in telefonluren... B-3 Justera ringsignalens volym... B-6 Skötsel av telefonlur... B-6 Innehåll xi

12 Ordlista... O-1 Sakregister... S-1 xii Innehåll

13 Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L360 I det här kapitlet presenterar vi huvudfunktionerna i FAX-L360. Vi beskriver också hur du på bästa sätt tar del av den dokumentation som följer med utrustningen, samt informerar om viktiga säkerhetsanvisningar. Välkommen Huvudfunktionerna i FAX-L Faxfunktioner för vanligt papper Skrivarfunktioner Kopieringsfunktioner Telefonfunktioner Använda FAX-L360 och skrivardrivrutinen Systemkrav Att använda dokumentationen Så använder du den här bruksanvisningen Så läser du den här bruksanvisningen Kundsupport Säkerhetsanvisningar Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

14 . Välkommen Vi tackar för ditt köp av denna nya Canon FAX-L360. Vi är övertygade om att din FAX-L360 enkelt och smidigt kommer att uppfylla alla dina behov, vare sig det gäller utskrifter, kopiering, fax eller telefon. FAX-L Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

15 Huvudfunktionerna i FAX-L360 FAX-L360 har ett kösystem och är avsedd för hemmabruk eller för det lilla kontoret. I FAX-L360 kombinerar vi fax för vanligt papper, skrivare, kopieringsapparat och telefon* i en och samma maskin, för placering på skrivbordet. Fax för vanligt papper Skrivare Får vi presentera FAX-L360 Kopiator Telefon* Med FAX-L360 kan du utföra flera arbetsuppgifter samtidigt. Du kan t ex. skriva ut ett dokument eller ta en kopia samtidigt som du sänder eller tar emot fax i minnet. Faxens kompakta format gör den idealisk för skrivbordet och den kan användas i utrymmen där andra maskiner inte får rum. Faxfunktioner för vanligt papper UHQ bildbehandlingssystem FAX-L360 använder Canons bildbehandlingssystem Ultra High Quality, vilket ger faxade fotografer en högre skärpa. Felkorrigeringsläge (Error Correction Mode = ECM) Med faxens felkorrigeringsläge (Error Correction Mode - ECM) minskas överföringsfelen då du faxar eller tar emot från en annan faxmaskin som också har ECM. Automatisk omkoppling mellan fax- och telesamtal FAX-L360 avgör automatiskt om ett inkommande samtal är ett fax- eller ett normalt telefonsamtal, d v s du kan ta emot båda typerna via en och samma telelinje. Anslutning av telefonsvarare Du kan koppla en telefonsvarare till FAX-L360 och låta denna ta emot inkommande tele- och faxsamtal när du inte är på plats. * Med telefonlur (tillval) eller annan telefon ansluten. Funktionen gäller bara vissa länder. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

16 Överföringshastighet FAX-L360 använder datakodningsmetoden G3, vilket ökar överföringshastigheten till cirka 3 sekunder* per sida. Minnessändning/-mottagning FAX-L360 kan lagra upp till 400* faxsidor (antingen mottagna eller för sändning) i det inbyggda minnet, samt klarar att ta emot fax samtidigt som den skriver ut. Förminskad utskrift FAX-L360 formaterar automatiskt om faxen så att de får rum på det pappersformat som finns tillgängligt, i frontkassetten eller i universalfacket. Om din klient skickar ett fax på ett A4-papper och du har papper av letterformat i universalfacket, kommer faxet att förminskas och skrivas ut i letterformat. Automatisk uppringning och gruppsändning För att underlätta själva faxandet har FAX-L360 flera olika automatiska uppringningsmetoder: snabbval, kortnummer och gruppfaxnummer. Med FAX-L360 kan du även sända fax vid en i förväg angiven tidpunkt, till ända upp till 133 mottagare samtidigt. Flexibel dokumentmatning FAX-L360 har en automatisk dokumentmatare (ADF) som du ställer in för automatisk eller manuell matning, allt efter behov. På så sätt kan du faxa olika dokumenttyper, allt från flersidiga dokument till fotografier eller visitkort. Skrivarfunktioner Ypperlig utskriftskvalitet FAX-L360 erbjuder laserutskrift med dpi, för högupplöst text och grafik. Lättskött FX-3 tonerkassett för FAX-L360 innehåller både toner och trumma, för enklare installation och byte. Tonersparande utskrifter FAX-L360 har ett ekonomiutskriftsläge med vilket du minskar din tonerförbrukning med cirka 30% till 40%. * Enligt ITU-TS Standard sida Nr Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

17 Kopieringsfunktioner Upp till 99 kopior FAX-L360 kan göra upp till 99 kopior i taget av ett dokument, med en hastighet på max 6 kopior per minut. Upplösning FAX-L360 läser av dokument med en upplösning på dpi, vid direktkopiering, och dpi vid kopiering ur minnet. Upplösningen vid utskrift är dpi. Får vi presentera FAX-L360 Förminskad kopiering Med FAX-L360 kan du förminska kopiorna till 90%, 80% eller 70% av originalets format. Detta innebär t ex. att du kan kopiera dokument av legalformat på A4-papper. Telefonfunktioner* Automatisk uppringning FAX-L360 har tre automatiska uppringningsmetoder (snabbval, kortnummer och gruppfaxnummer) där telefon- och faxnummer kan lagras, vilket gör uppringningen enklare och effektivare. Inkoppling av telefonlur (tillval), telefonsvarare eller telefon Genom att ansluta en telefonlur eller en telefon till FAX-L360 kan du använda maskinen för att ringa upp och ta emot normala telefonsamtal. Och genom att ansluta en telefonsvarare kan du ta emot fax och telefonmeddelanden även då du inte befinner dig på din plats. * Funktionen gäller bara vissa länder. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

18 Använda FAX-L360 och skrivardrivrutinen Med skrivardrivrutinen som medföljer FAX-L360 kan du styra utskriftsfunktionen direkt från din pc. Använd FAX-L360 som standardskrivare i dina Windowsapplikationer Mer information om hur du använder skrivardrivrutinen hittar du i bruksanvisningen för skrivardrivrutinen på medföljande cd-rom. Observera Skrivardrivrutinen är avsedd att användas ihop med Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. Systemkrav För att FAX-L360:s skrivardrivrutin ska fungera krävs följande maskin- och programvara. Följande är minimkrav. Windows operativsystem Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. USB-port Processor Windows 98: En 90-MHz Pentiumprocessor eller större Windows Me: En 150-MHz Pentiumprocessor eller större Windows 2000: En 133-MHz Pentiumprocessor eller större Windows XP: En 233-MHz Pentiumprocessor eller större Minne Windows 98/Me: Minst 32 MB RAM, 64 MB RAM eller mer rekommenderas. Windows 2000/XP: Minst 64 MB RAM, 128 MB RAM eller mer rekommenderas. 1-6 Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

19 Hårddiskutrymme 15 MB ledigt hårddiskutrymme Skivenhet CD-ROM drive, alternativt tillgång till en via nätverksanslutning Bildskärm 256-färgs SVGA-bildskärm eller bättre Får vi presentera FAX-L360 Skrivarkabel USB-kabel, max 5 meter lång. Om du behöver hjälp för att köpa rätt kabel, kontakta din återförsäljare eller detaljist. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

20 Att använda dokumentationen Din FAX-L360 levereras med följande dokumentation, som snabbt och enkelt ska instruera dig i hur man använder maskinen: Snabbstart - Här får du grundläggande information om hur du ställer in och använder din FAX-L360. FAX-L360 bruksanvisning (den här boken) - Här får du mer detaljerad information om hur du ställer in, använder, underhåller och felsöker din FAX-L360. Bruksanvisning skrivardrivrutin - Finns även på din cd-rom; här beskriver vi hur du skriver ut på FAX-L360 från pc-ns Windowsmiljö. Använd den här bruksanvisningen när du behöver hjälp med utskrift från pc-n. Så använder du den här bruksanvisningen För att du ska få ut mesta möjliga av den här bruksanvisningen och instruktionerna nedan, gör så här: Läs igenom det här kapitlet om FAX-L360 och dess huvudfunktioner samt riktlinjer om säker användning. Följ anvisningarna i Kapitel 2 när du packar upp och monterar enheten. I Kapitel 3 visar vi hur du matar in information i FAX-L360 och hur du programmerar in användardata. I Kapitel 4 visar vi vilka utskriftsmedia du kan använda till FAX-L360 samt hur du väljer pappersutmatning och fyller på papper. I Kapitel 5 visar vi hur du programmerar in nummer för snabbuppringning, hur du ändrar dem och hur du använder dem för att sända fax. I Kapitel 6 till 11 visar vi hur du hanterar FAX-L360 (som t ex. att sända fax, ta emot fax och kopiera) och lite mer om specialfunktionerna (som att begränsa åtkomsten till enheten och speciella uppringningsfunktioner). I Kapitel 12 visar vi vilka rapporter och listor som kan skrivas ut automatiskt eller manuellt med FAX-L360. Om du får problem med FAX-L360, använd Kapitel 13 för att åtgärda problemet. 1-8 Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

21 I Kapitel 14 visar vi hur du rengör FAX-L360 och hur du byter tonerkassett. I Kapitel 15 visar vi hur du ändrar inställningarna i FAX-L360. I Bilaga A redovisas de tekniska specifikationerna för FAX-L360. Om du fortfarande har frågor om hur du använder FAX-L360, kontakta din lokala auktoriserade Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. Här besvarar man gärna dina frågor. Får vi presentera FAX-L360 Så läser du den här bruksanvisningen I den här bruksanvisningen använder vi följande skrivsätt för att betona viss information, så att du använder FAX-L360 på ett korrekt och säkert sätt: Varning Varningar informerar dig om hur du undviker sådana aktiviteter som kan skada dig eller din FAX-L360. Observera Anmärkningarna ger dig råd avseende mer effektivt bruk av din FAX-L360, beskriver restriktioner avseende användandet och informerar om hur du undviker svårigheter. Dessutom använder vi fetstil för att ange namn på knappar och reglage på FAX-L360, som t ex. Stopp, Lagra och Start/Kopia. Text som visas i enhetens teckenfönster anges med vanliga versaler, t ex: MOTTAGNING OK. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

22 Kundsupport Din FAX-L360 är utformad med hjälp av den allra senaste tekniken, för en problemfri drift. Om du får problem med enhetens funktioner, försök åtgärda detta med hjälp av information i Kapitel 13. Om det inte går att lösa problemet eller om du misstänker att FAX-L360 behöver servas, kontakta din Canonåterförsäljare eller Canons kundservice Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

23 Säkerhetsanvisningar Varning Läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noga innan du använder FAX-L360, och förvara anvisningarna så att du har dem till hands som referensmaterial. Försök aldrig serva din FAX-L360 på egen hand, utom i de fall som uttryckligen beskrivs i den här bruksanvisningen. Försök aldrig demontera maskinen: om du öppnar upp apparaten och tar bort de inre höljena kan du riskera att utsätta dig för farlig spänning eller dylikt. När det gäller all form av service, kontakta alltid din lokala Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. Får vi presentera FAX-L360 Följ alltid de varningar och anvisningar som anges på FAX-L360. Placera FAX-L360 på en stadig, stabil och plan yta. Om maskinen faller i golvet kan detta orsaka allvarliga skador. Använd inte FAX-L360 i närheten av vatten. Om du spiller ut vätska på eller i enheten, koppla omedelbart ifrån strömmen och kontakta din Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. På baksidan av FAX-L360 finns öppningar avsedda för ventilation. För att undvika att FAX-L360 överhettas (vilket kan skapa driftsproblem och t o m skapa brandfara), får du inte blockera eller täcka över dessa öppningar. Enheten får inte användas stående på en säng, soffa, matta eller annat mjukt underlag, ej heller i närheten av element eller annan värmekälla. Installera inte FAX-L360 i en garderob, ett skåp eller på en hylla om inte fullgod ventiation kan garanteras. Under "Rätt placering av FAX-L360" på sidan 2-3 ser du hur mycket utrymme som krävs för ventilationen. FAX-L360 ska bara drivas med den typ av strömkälla som anges på enhetens etikett. Om du är osäker på vilken typ av spänning du har i ditt vägguttag, kan du kontakta din lokala elleverantör. Kontrollera att det totala amperetalet som används av de apparater som är inkopplade till vägguttaget inte överskrider amperetal för reläet. Ställ inga föremål ovanpå elkabeln och placera inte FAX-L360 så att man måste gå på kabeln. Se till att elkabeln inte har några knutar eller öglor. Inga föremål får föras in i skårorna eller öppningarna på FAX-L360: de kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter eller orsaka kortslutning, vilket i sin tur kan leda till eldsvåda eller elstötar. Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

24 Se till att inga små föremål (som nålar, gem eller häftklamrar) kommer in innanför höljet till FAX-L360. Om något föremål skulle tränga in innanför höljet, koppla omedelbart ur nätsladden och kontakta din återförsäljare eller Canons kundservice. Anslut inte nätsladden till till ett uttag med avbrottsfri kraftförsörjning (s k UPS). Koppla alltid ur FAX-L360 innan du flyttar eller rengör den. När du kopplar ur FAX-L360, bör du vänta minst fem sekunder innan du kopplar in den igen. Håll FAX-L360 undan från direkt solljus, eftersom maskinen kan ta skada. Om du måste placera faxen nära ett fönster, skydda den med gardiner eller persienner. Utsätt inte FAX-L360 för extrema temperaturväxlingar. Installera maskinen på en plats där temperaturen ligger mellan 10 och 32.5 C. Koppla alltid ur FAX-L360 vid åskväder. Innan du transporterar FAX-L360, bör du ta ur tonerkassetten. Lyft alltid FAX-L360 enligt bilden nedan. Lyft aldrig maskinen genom att hålla i universalfacket eller liknande Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

25 Varning I följande fall bör du alltid koppla ur FAX-L360 från elnätet och kontakta din återförsäljare alternativt Canons kundservice: Om nätsladden eller kontakten är skadad eller nött. Om du spiller vätska över maskinen, eller om den på annat sätt utsätts för regn eller vätska. Om rök, ovanliga ljud eller lukter kommer från maskinen. Om FAX-L360 inte fungerar som den skall trots att du följer anvisningarna. Utför endast justeringar och inställningar enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen, så undviker du skador och ev. omfattande reparationsarbete. Om du tappar FAX-L360 eller dess hölje skadas. Om FAX-L360 uppvisar dålig prestanda och du inte klarar att åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna i Kapitel 13, "Vanliga frågor." Denna produkt avger en låg nivå av elektromagnetiska vågor. Om du använder pacemaker och börjar må dåligt, avlägsna dig från utrustningen och kontakta läkare. Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1 Får vi presentera FAX-L

26 1-14 Får vi presentera FAX-L360 Kapitel 1

27 Kapitel 2 Installation av FAX-L360 I det här kapitlet visar vi hur du packar upp, monterar och kopplar in FAX-L360, hur du installerar FX-3 tonerkassett samt hur du fyller på papper - allt du behöver veta för att göra FAX-L360 klar att användas. Välja en placering för din FAX-L Faxens mått Packa upp din FAX-L Finns allt med? Att lyfta FAX-L Avlägsna transportmaterial Utbytbara delar Montera ihop FAX-L Montera delar Fästa varningsetikett för pappersvolym Montera förlängningsbart pappersfack Räta upp universalfacket Montera stödfack Koppla in faxen Ansluta FAX-L360 till din pc Ansluta faxen till telelinjen Ansluta telefonluren (tillval) Ansluta anknytningstelefon eller telefonsvarare Ansluta nätsladden Ange språk och land Bekanta dig med din FAX-L Sedd framifrån Faxens insida Sedd bakifrån Kontrollpanelen Installation av FAX-L360 Kapitel 2 Installation av FAX-L

28 Specialtangenter (med öppen snabbvalspanel) Tonerkassett Hantering och förvaring av tonerkassetter Installera/byta tonerkassetten Fylla på papper Fylla på papper i kassetten Fylla på papper i universalfacket Testa FAX-L Installation av FAX-L360 Kapitel 2

29 Välja en placering för din FAX-L360 Innan du packar upp din FAX-L360, bör du följa dessa riktlinjer vad gäller lämplig placering av maskinen. Varning Läs igenom informationen under "Säkerhetsanvisningar" på sidan 1-11 till 1-13 och kontrollera att din installation av FAX-L360 är säker. Placera din FAX-L360 på en sval, torr, ren och välventilerad plats: Se till att den är dammfri. Platsen du väljer får inte vara utsatt för extrema temperaturvariationer och bör ligga mellan 10 och 32.5C. Kontrollera att utrymmets relativa luftfuktighet alltid ligger mellan 20% och 80%. Placera inte FAX-L360 i direkt solljus. Ställ om möjligt FAX-L360 nära ett befintligt telefonuttag, vilket gör det enklare att ansluta maskinen till telelinjen. Placera FAX-L360 i närheten av ett vägguttag med 200 till 240-volts växelström (50 till 60 Hz). Placera FAX-L360 i närheten av den pc du tänker ansluta den till. Se till att det är enkelt att komma åt enheten; du kommer att använda den som skrivare, fax, kopiator och telefon. Koppla inte in FAX-L360 på samma krets som utrustning av typen luftkonditionering, elektrisk skrivmaskin, TV eller kopieringsapparat. Sådan utrustning genererar elektriskt brus som kan störa den här enhetens förmåga att sända eller ta emot fax. Placera FAX-L360 på en plan, stadig, vibratonsfri yta som klarar av den typen av vikter (cirka 13 kg). Installation av FAX-L360 Kapitel 2 Installation av FAX-L

30 Faxens mått Se till att den plats du väljer ger tillräckligt med utrymme runt FAX-L360 för fullgod ventilering, samt medger fri passage för papperet in i och ut ur maskinen. Siffrorna nedan anger minsta utrymmesbehov för maskinen. 773 mm SEDD OVANIFRÅN 483 mm FRÅN SIDAN 448 mm mm 380 mm SEDD UNDERIFRÅN 361 mm 773 mm 483 mm 380 mm Observera Om du behöver hjälp med installationen av FAX-L360 eller om du har frågor, kontakta din lokala Canonåterförsäljare eller Canons kundservice. 2-4 Installation av FAX-L360 Kapitel 2

31 Packa upp din FAX-L360 Finns allt med? Följ anvisningarna nedan när du packar upp din FAX-L360 och se till att alla komponenter och all dokumentation finns med. När du har packat upp faxen, spara kartongen och förpackningsmaterialet för framtida flyttning eller transport. Lyft försiktigt upp alla delar ur kartongen. Du behöver någon som hjälper dig genom att hålla i lådan medan du lyfter ur FAX-L360 och dess skyddsemballage ur kartongen. Se till att följande delar finns med: Installation av FAX-L360 HUVUDENHET FÖRLÄNGNINGSBART FACK STÖDFACK FX-3 TONERKASSETT ELKABEL TELEFONSLADD DOKUMENTATION VARNINGSETIKETT PAPPERSVOLYM MOTTAGARETIKETTER Om någon av ovanstående artiklar är trasig eller saknas, kontakta omedelbart din lokala Canonåterförsäljare. Kapitel 2 Installation av FAX-L

32 Observera De artiklar som levereras kan variera något i form och antal från vad som visas på sidan 2-5. Tänk på att de artiklar som medföljer din FAX-360 kan variera beroende på inköpsland. Viktigt! Spara inköpskvittot i den händelse du behöver åberopa garantin. Om du har köpt till en telefonlur, se Bilaga B vad gäller medföljande delar. Om du vill använda FAX-L360 som skrivare, kommer du utöver de artiklar som medföljer FAX-L360 även att behöva en USB-kabel, som kan köpas hos närmaste Canonåterförsäljare. För bästa resultat får inte kabeln vara längre än max 5 meter. Att lyfta FAX-L360 Om du tänker flytta din FAX-L360, tänk på följande: Håll maskinen stadigt och vågrätt. Håll alltid i maskinens sidor. Fördjupningarna på maskinens sidor fungerar som handtag. 2-6 Installation av FAX-L360 Kapitel 2

FAX-L220/L295 Användarhandbok

FAX-L220/L295 Användarhandbok Canon FAX-L220/L295 Användarhandbok VIKTIGT! Om du har köpt modell FAX-L295 ska du läsa bilaga B innan du fortsätter i den här handboken. Denna utrustning följer i allt väsentligt kraven i EU-direktiv

Läs mer

FAX L240/L290. Bruksanvisning

FAX L240/L290. Bruksanvisning FAX L240/L290 Bruksanvisning VIKTIGT! Om du har köpt modell FAX-L290, läs igenom bilaga B innan du läser resten av den här bruksanvisningen. Denna utrustning följer i allt väsentligt kraven i EU-direktiv

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Telia Fax 860 BRUKSANVISNING

Telia Fax 860 BRUKSANVISNING Telia Fax 860 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL INLEDNING... 5 1. INSTALLATION... 7 Uppackning... 8 Telefaxens delar... 8 Lämplig miljö... 9 Anslutningar... 9 Telefonlinje... 9 Ansluta apparatsladd...

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Telia Fax 850 BRUKSANVISNING

Telia Fax 850 BRUKSANVISNING Telia Fax 850 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL Innehåll INSTALLATION Montering... 6 Montera rengöringsstickan... 6 Montera utskriftsenheten... 7 Sätt i mottagningspapper... 8 Anslut nätsladden och apparatsladden...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Utskriftssystem. Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, A4) Utskriftshastighet (färgfoto, normal kvalitet)

Utskriftssystem. Utskriftshastighet (svart, bästa kvalitet, A4) Utskriftshastighet (färgfoto, normal kvalitet) HP Photosmart C6180 allt-i-ett-serien är utformad för upptagna hemmaanvändare som tycker om att använda den senaste tekniken för att få saker gjorda och är ute efter ett allt-i-ett-erbjudande med nätverkskapacitet

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer