0322 Konsument/skuldsanering Konsumentsekreterare Siv Öhlund Konsumentsekreterare Inger Thall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0322 Konsument/skuldsanering 11114 Konsumentsekreterare Siv Öhlund Konsumentsekreterare Inger Thall"

Transkript

1 Förslag Nya Attestanter per verksamhet Kod Verksamhet Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare 0011 Sammanträden KF:S Ordförande Lars-Olof Pettersson Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0012 Övrig administration KF:S Ordförande Lars-Olof Pettersson Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0013 Vänortsutbyte KF:S Ordförande Lars-Olof Pettersson Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0030 Kommunstyrelsen Kommunchef Mats Berg Administrativ chef Maria Hedman 0030 Posom akt Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0031 Uthållig kommun Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0033 Förvaltningsövergripande Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0034 Ansl.till kommunst.förf Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0035 Folkhälsan Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0036 Pott för arb. mot droger Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0051 Partistöd Administrativ chef Maria Hedman Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0053 Ungdomsstöd Administrativ chef Maria Hedman Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0054 Utbildningsstöd partier Administrativ chef Maria Hedman Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0300 Allmän kommunadministrati Kommunchef Mats Berg Administrativ chef Maria Hedman 0310 Kommunledningskontoret Kommunchef Mats Berg Administrativ chef Maria Hedman 0310 Kommunchefens utlägg Kommunstyrelsens ordförande Peter Roslund Ekonomichef Cåre Lundin 0311 Utvärdering o Uppföljning Kommunstrateg Anna-Lena Pogulis Kommunchef Mats Berg 0312 KC drift TF Kommunchef Mats Berg Styr- och ledningssystem Kommunchef Mats Berg Administrativ chef Maria Hedman 0314 Säkerhetsarbete Kommunchef Mats Berg Administrativ chef Maria Hedman 0315 Attraktiv och Uthållig Kommunchef Mats Berg Administrativ chef Maria Hedman 0316 Internationell samverkan Kommunchef Mats Berg T f internationell samordnare Gerd Sävenstedt 0320 Administrativ avdelning Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0321 Information T f informationschef Marie Lindgren Kommunchef Mats Berg 0322 Konsument/skuldsanering Konsumentsekreterare Siv Öhlund Konsumentsekreterare Inger Thall 0323 Centralarkiv Administrativ chef Maria Hedman Kommunchef Mats Berg 0324 Underhåll invent stadshus Administrativ chef Maria Hedman Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0330 Tillväxtenhet, administr Avdelningschef Helen Röckner Utvecklingschef industri och energi Erik Persson 0331 Turistbyrå Turistbyråchef Katarina Johansson Avdelningschef Helen Röckner 0340 Personalenhet Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson

2 Förslag Nya Attestanter per verksamhet Kod Verksamhet Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare 0350 Förvaltn/utveckling Kommunchef Mats Berg Administrativ chef Maria Hedman 0411 Ek kontor stab Ekonomichef Cåre Lundin Ekonom Ann-Christin Sardén 0421 Ek avd produktion Ekonom Ann-Christin Sardén Ekonomichef Cåre Lundin 0422 Ek avd ADB-system Ekonom Ann-Christin Sardén Ekonomichef Cåre Lundin 0431 IT-avdelning produktion IT-chef Sune Lindström Driftchef Conny Öhlund 0433 Kommungemensam IT IT-chef Sune Lindström Driftchef Conny Öhlund 0441 Inköpsavd produktion Inköpschef Östen Granberg Ekonomichef Cåre Lundin 0444 Försäkringar kommunövergr Inköpschef Östen Granberg Ekonomichef Cåre Lundin 0481 Televäxel IT-chef Sune Lindström Driftchef Conny Öhlund 0491 Bredbandsutbyggn,glesbygd Ekonom Ann-Christin Sardén Ekonomichef Cåre Lundin 0611 Övr kostnader facken Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0612 Kommunal Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0613 SKTF Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0615 Lärarförbundet Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0616 Vårdförbundet Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0617 LR Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0640 Företagshälsovård Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0652 Samverkansutb/arb miljö Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0653 Friskvård Personalchef Ewa Degerman IT-handläggare Ylva Nilsson 0654 Jämställdhetskommitté Personalchef Ewa Degerman Strateg/kompetensutvecklare Lena Sturk 0655 Medarbetarenkät Personalchef Ewa Degerman Personalstrateg Maria Renström 0656 Förslagsverksamhet Personalchef Ewa Degerman Arbetsmiljökonsult Anna-Karin Nordström 0910 Valnämnd Valnämndens ordförande Mats Johansson Administrativ chef Maria Hedman 0910 Valnämnd Valnämndens ordförande Mats Johansson Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0940 Kommunförb medl avg Ekonom Ann-Christin Sardén Ekonomichef Cåre Lundin 0990 Framnäs-driftbidrag Administrativ chef Maria Hedman Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0991 Norrbotten NEO Administrativ chef Maria Hedman Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0993 Teknikens hus Administrativ chef Maria Hedman Kommunsekreterare Inger Ronkainen

3 Förslag Nya Attestanter per verksamhet Kod Verksamhet Ansvarskod Beslutsattestant Ersättare 1942 Lokaler Avdelningschef Helen Röckner Utvecklingschef industri och energi Erik Persson 1944 EU-medel mål Avdelningschef Helen Röckner Utvecklingschef industri och energi Erik Persson proj Solander SP Utvecklingschef industri och energi Erik Persson Avdelningschef Helen Röckner proj Vindkraft Utvecklingschef industri och energi Erik Persson Avdelningschef Helen Röckner 1945 Tillväxtpolitisk reserv Kommunchef Mats Berg Avdelningschef Helen Röckner 1946 Tillväxtpol borgensavg Kommunchef Mats Berg Energipott Utvecklingschef industri och energi Erik Persson Avdelningschef Helen Röckner 1950 Landsbygdsutveckling Avdelningschef Helen Röckner Utvecklingschef industri och energi Erik Persson 2300 Samhällsbyggnadsenheten Chef miljö/bygg Ulf Hedman Kommunchef Mats Berg 2301 Planer Chef miljö/bygg Ulf Hedman Kommunchef Mats Berg 2831 Avskrivning fordringar Ekonomichef Cåre Lundin Ekonom Ann-Christin Sardén 2832 Borgensåtaganden Ekonomichef Cåre Lundin Ekonom Ann-Christin Sardén 9001 Pensionering Pensionshandläggare Karin Pettersson Personalchef Ewa Degerman 9002 Löneskatt, pensioner Pensionshandläggare Karin Pettersson Personalchef Ewa Degerman 9003 Kalkylerad KP-pension Pensionshandläggare Karin Pettersson Personalchef Ewa Degerman 9004 Avräkn sociala avgifter Personalchef Ewa Degerman Pensionshandläggare Karin Pettersson

4 Förslag Nya Attestanter per ansvar Ansvar Beslutsattestant Kod Verksamhet Ersättare KF:S ordförande 0011 Sammanträden Kommunsekreterare Inger Ronkainen Lars-Olof Pettersson 0012 Övrig administration Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0013 Vänortsutbyte Kommunsekreterare Inger Ronkainen Valnämndens ordförande 0910 Valnämnd Adminstrativ chef Maria Hedman Mats Johansson 0910 Valnämnd Kommunsekreterare Inger Ronkainen 110 Kommunstyrelsens ordförande 0310 Kommunchefens utlägg Ekonomichef Cåre Lundin Peter Roslund Kommunchef 0030 Kommunstyrelsen Adminstrativ chef Maria Hedman Mats Berg 0300 Allmän kommunadministrati Adminstrativ chef Maria Hedman 0310 Kommunledningskontoret Adminstrativ chef Maria Hedman 0312 KC drift TF Styr- och ledningssystem Adminstrativ chef Maria Hedman 0314 Säkerhetsarbete Adminstrativ chef Maria Hedman 0315 Attraktiv och Uthållig Adminstrativ chef Maria Hedman 0316 Internationell samverkan T f internationell samordnare Gerd Sävenstedt 0350 Förvaltn/utveckling Adminstrativ chef Maria Hedman 1945 Tillväxtpolitisk reserv Avdelningschef Helen Röckner 1946 Tillväxtpol borgensavg Kommunstrateg 0311 Utvärdering o Uppföljning Kommunchef Mats Berg Anna-Lena Pogulis Administrativ chef 0030 Posom akt 741 Kommunchef Mats Berg Maria Hedman 0031 Uthållig kommun Kommunchef Mats Berg 0033 Förvaltningsövergripande Kommunchef Mats Berg 0034 Ansl.till kommunst.förf. Kommunchef Mats Berg 0035 Folkhälsan Kommunchef Mats Berg 0036 Pott för arb. mot droger Kommunchef Mats Berg 0051 Partistöd Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0053 Ungdomsstöd Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0054 Utbildningsstöd partier Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0320 Administrativ avdelning Kommunchef Mats Berg 0323 Centralarkiv Kommunchef Mats Berg 0324 Underhåll invent stadshus Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0990 Framnäs-driftbidrag Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0991 Norrbotten NEO Kommunsekreterare Inger Ronkainen 0993 Teknikens hus Kommunsekreterare Inger Ronkainen

5 Förslag Nya Attestanter per ansvar Ansvar Beslutsattestant Kod Verksamhet Ersättare Konsumentsekreterare 0322 Konsument/skuldsanering Konsumentsekreterare Inger Thall Siv Öhlund Avdelningschef 0330 Tillväxtenhet, administr Utvecklingschef industri och energi Erik Persson Helen Röckner 1942 Lokaler Utvecklingschef industri och energi Erik Persson 1944 EU-medel mål 1 Utvecklingschef industri och energi Erik Persson 1950 Landsbygdsutveckling Utvecklingschef industri och energi Erik Persson Turistbyråchef 0331 Turistbyrå Avdelningschef Helen Röckner Katarina Johansson Utvecklingschef industri och energi proj Solander SP Avdelningschef Helen Röckner Erik Persson proj Vindkraft Avdelningschef Helen Röckner 1947 Energipott Avdelningschef Helen Röckner Personalchef 0340 Personalenhet IT-handläggare Ylva Nilsson Ewa Degerman 0611 Övr kostnader facken IT-handläggare Ylva Nilsson 0612 Kommunal IT-handläggare Ylva Nilsson 0613 SKTF IT-handläggare Ylva Nilsson 0615 Lärarförbundet IT-handläggare Ylva Nilsson 0616 Vårdförbundet IT-handläggare Ylva Nilsson 0617 LR IT-handläggare Ylva Nilsson 0640 Företagshälsovård IT-handläggare Ylva Nilsson 0652 Samverkansutb/arb miljö IT-handläggare Ylva Nilsson 0653 Friskvård IT-handläggare Ylva Nilsson 0654 Jämställdhetskommitté Strateg/kompetensutvecklare Lena Sturk 0655 Medarbetarenkät Personalstrateg Maria Renström 0656 Förslagsverksamhet Arbetsmiljökonsult Anna-Karin Nordström 9004 Avräkn sociala avgifter Pensionshandläggare Karin Pettersson Pensionshandläggare 9001 Pensionering Personalchef Ewa Degerman Karin Pettersson 9002 Löneskatt, pensioner Personalchef Ewa Degerman 9003 Kalkylerad KP-pension Personalchef Ewa Degerman T f informationschef 0321 Information Kommunchef Mats Berg Marie Lindgren Chef miljö/bygg 2300 Samhällsbyggnadsenheten Kommunchef Mats Berg

6 Förslag Nya Attestanter per ansvar Ansvar Beslutsattestant Kod Verksamhet Ersättare Ulf Hedman 2301 Planer Kommunchef Mats Berg Ekonomichef 0411 Ek kontor stab Ekonom Ann-Christin Sardén Cåre Lundin 2831 Avskrivning fordringar Ekonom Ann-Christin Sardén 2832 Borgensåtaganden Ekonom Ann-Christin Sardén Ekonom 0421 Ek avd produktion Ekonomichef Cåre Lundin Ann-Christin Sardén 0422 Ek avd ADB-system Ekonomichef Cåre Lundin 0491 Bredbandsutbyggn,glesbygd Ekonomichef Cåre Lundin 0940 Kommunförb medl avg Ekonomichef Cåre Lundin IT-chef 0431 IT-avdelning produktion Driftchef Conny Öhlund Sune Lindström 0433 Kommungemensam IT Driftchef Conny Öhlund 0481 Televäxel Driftchef Conny Öhlund Inköpschef 0441 Inköpsavd produktion Ekonomichef Cåre Lundin Östen Granberg 0444 Försäkringar kommunövergr Ekonomichef Cåre Lundin

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Kompetens och arbetsmiljöplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010

Kompetens och arbetsmiljöplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010 Kompetens och arbetsmiljöplan för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2010 Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kompetens och arbetsmiljöplan 2010 Fastställd/upprättad 2010-01-22 Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Övning Astrid 2013

Länsstyrelsen Kalmar län Övning Astrid 2013 Övningssambandskatalog Länsstyrelsen Kalmar län Denna katalog anger de kontaktuppgifter som är aktuella under övningsdagarna. Observera att kontaktuppgifter kan vara av tillfällig natur varför dessa inte

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S)

Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S) 58-67 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-15.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-01-30, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M)

Tjänstgörande ledamöter Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa Unevik (M) Protokoll 1(8) Politiskt organ Tid 2014-05-14 kl 15.30-16.40 Plats Kumla stadshus Rum Kumla Tjänstgörande ledamöter Ersättare Ordf. Per Eriksson (S) Per-Olof Thulin (M) Vice ordf. Andreas Svahn (S) Ewa

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

2014-06-16. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 18 juni 2014, kl. 08.00

2014-06-16. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 18 juni 2014, kl. 08.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 245 (315) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 16 juni 2014, kl. 10.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer