Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping års konferens arrangeras för 17:e gången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping. 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången"

Transkript

1 Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 5 6 maj 2011 i Linköping 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången Årets Tema: Har du koll på läget? Vem har eller bör ha koll?

2 AVLOPP OCH KRETSLOPP 2011 Årets konferens tar tag i ett angeläget område: Har du koll på läget? Vem har eller bör ha koll? Årets konferens bjuder på ett nytt upplägg och genomförande, ett nytt spännande och högaktuellt program där erfarenheter och kompetenser förmedlas direkt av experter och sakkunniga medverkande från berörda branscher, organisationer och myndigheter. Övergödda sjöar, vattendrag och otjänligt vatten i våra brunnar gör att större krav ställs på att den enskilde fastighetsägaren har koll på sitt avlopp. Därmed ökar också kraven på VA-sektorn, och behovet av färsk faktainformation, kunskapsutbyte och möten mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell (EU) nivå är större än någonsin. Kunskaper och utbyte av erfarenheter om VA-teknik och systemteknik för små avlopp blir allt mer betydelsefull då allt fler vill bygga och bo i naturmiljöer som ger ökad livskvalitet. Intresset för att bo sjönära och utanför ordinarie kommunalt VA ökar, vilket ställer nya krav på samverkan mellan myndigheter, VA-anläggare, brukare, mäklare och försäkringsbolag. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp samlar hundratals besökare och är efter 16 års konferenser den naturliga mötesplatsen för alla i VA- och miljöbranschen. Årets konferens tar tag i viktiga frågor, som inte lyfts fram tidigare och som kan leda till problem och dyra kostnader om inte berörda parter har nödvändiga insikter och kompetenser års konferens har ett programinnehåll som särskilt ger beslutsfattare, fastighetsbolag, byggföretag, hustillverkare, planerare, jurister, arkitekter och försäkringsbolag nyttig och behövd information och kunskaper för att hantera frågor, ärenden och fastighetsprojekt. Välkommen till Linköping 5 6 maj! DAG 1 Program Torsdag 5 maj 2011 Moderator: Maria Hübinette Registrering och kaffe Inledning Välkomna till Linköping Anna Lövsén, chef division Vatten, Tekniska Verken i Linköping Enskilda Avlopp- vem har koll på läget? Har du? Maria Hübinette, moderator och VA-expert, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Resultat och erfarenheter från tillsynskampanjen Små avlopp ingen skitsak under 2010 Henrik Sandström, Naturvårdsverket Små avlopp allt fler ärenden och en allt större fråga i kommuner och län. Vilka problem uppstår och varför? Brister möjligheter Samarbete. Lagen om allmänna vattentjänster Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län Paus Så här jobbar vi med enskilda avlopp i en kustkommun på västkusten nybyggnad, befintlig bebyggelse, VA-plan, hinder och möjligheter Gunilla Strömqvist, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Stenungsund kommun Kommuner i samverkan fördelar och möjligheter. Varför alla blir vinnare på samverkan över kommungränser? Vilka är vinsterna? Bengt Westlund, Miljö i Dalsland

3 Lunch Hur kan man säkerställa kvalité i både leverans och drift av en privat ägd avloppsanläggning Hanna Karlsén, Topas Vatten AB Totallösning för VA i omvandlingsområden Johan Palm, Skandinavisk Kommunalteknik AB MRV, branschorganisation för EN-certifierade minireningsverk Hur kan branschen som helhet verka för att bidra med kvalitativa produkter och tjänster? Oscar Falkenberg, ordförande MRV Kommunala VA-planer Vad förväntas de innehålla, och hur väljer man rätt ambitionsnivå? Anders Rydberg, WSP group Kaffe Förvaltningsrätt Juridik i offentlig sektor Om miljörätt i praktiken Kristina Samuelsson, chefsjurist, rättsenheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län Juridik runt enskilda avlopp och utbyggnad av det kommunala VA-nätet Ann-Christine Johnsson, Advokatfirman Ann-Christine Johnsson AB Frågor och diskussion Sammanfattning dag 1 Maria Hübinette Gemensam middag och fest på Scandic Frimurarehotellet DAG 2 Program Fredag 6 maj Den allmänna VA-anläggningen systemkrav och gränssnitt Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster, vad omfattar den? Exempel på fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter Anna Lövsén, chef division Vatten, Tekniska Verken i Linköping Omvandlingsområden och VA-rådgivning Vad gör vi och hur fungerar det? Daniel Andersson, Bygg och miljökontoret, Norrköpings kommun Hur vi ser på den ökade ärendehanteringen och komplexiteten Sveriges kommuner och Landsting, SKL Kaffe VAS-Rådet Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län. Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Thomas Fredriksson, projektledare, KSL Minireningsverk som prefabricerad lösning ett bra alternativ i alla lägen? Fördelar och nackdelar med tekniken. Patrik Rozencrantz / Oscar Falkenberg MRV Paus Krav på utsläppskontroll av enskilda avlopp och kommunala avlopp Marie Ekvall, WSP-group ME, Maskinentreprenörernas betydelse, funktion och roll vid anläggning av avloppssystem om hållbara lösningar, säkerhet och kvalitet Ulf Dahlström, regionchef Öst och Representanter från ME

4 Lunch Tar Byggentreprenörer/fastighetsägare ansvar för sina VA-anläggningar? Vem har koll på det och vad händer om inte så sker? Bygg- och Fastighetsbranschens syn Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för de som utför slamsugning. Tunga slangdragningar och hantering av tunga brunnslock, måste upphöra. Agnita Wärn, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm och Cecilia Chressman, arbetsmiljöinspektör distriktet i Linköping, Arbetsmiljöverket Diskussion Debatt Vem har koll på läget? Myndigheter? Entreprenörer? Brukare? Hinder idag- möjligheter i morgon Vad behöver göras för en sund utveckling? Upphandlingar, åtgärder hur långt kan vi gå? Hur får vi säkrare VA-system och säkrare lösningar? Vilka frågor och problem hanterar och ställs vi inför idag? Avslutning Debattledare Maria Hübinette Medverkande: Representanter för berörda branscher, myndigheter och organisationer. Med reservation för eventuella mindre förändringar Foto: Maria Hübinette Välkommen till Linköping 5 6 maj 2011

5 ANMÄLAN Härmed anmäler jag mig till Rikskonferensen AVLOPP och KRETSLOPP 5 6 maj 2011 i Linköping (en person per anmälningsblankett) Namn:... Organisation:... Avdelning/Enhet:... Titel/Funktion:... Adress organisation:... Postnummer:... Postadress:... Tel arb:... Fax arb:... Mobiltel:... e-post:... Kryssa för om du är studerande, samt ange vilket lärosäte OBS! Intyg från Universitet/Högskola skall bifogas anmälan Jag anmäler mig till: Dag 1 och 2 Endast dag 1 Endast dag 2 (5 6 maj) (5 maj) (6 maj) Faktura sänds till (om adressen är annan än ovan) Glöm ej ange eventuell referenskod! Särskilda önskemål om t.ex. kost:... Logi Bokning av logi Jag önskar logi Ja Nej Logi finns förbokat på Scandic Frimurarehotellet Logi Enkelrum, inkl. frukost Logi Dubbelrum, inkl. frukost och önskar dela rum med Ankomstdatum... Avresedatum...Antal nätter... Konferensmåltid torsdag den 5 maj Middag med underhållning på kvällen den 5 maj på Scandic Frimurarehotellet i Linköping ingår i konferensavgiften vid anmälan till båda dagarna. Deltar du endast en dag kan du boka kvällens måltid direkt till konferensledningen. MÄSSA UTSTÄLLNING Under Rikskonferensen arrangeras en mässa med utställare, där företag och organisationer presenterar produkter, tjänster, projekt och verksamheter inom de ämnesområden/branscher Rikskonferensen omfatttar. Ett gyllene tillfälle att synas och marknadsföra sitt företag och produkter för deltagarna, som är en mycket engagerad och intresserad målgrupp. Vi är intresserade av att ställa ut på mässan Kontakta oss om möjligheten att delta som utställare på konferensen. Företag... Kontakta... tel.... e-post...

6 Plats för porto Mötesplatsen för alla som arbetar och berörs av VA- och kretsloppsfrågor! Till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP, som genomförs för 17:e året i rad, kommer alltid många deltagare för att få del av senaste nytt och utbyta erfarenheter inom avlopps- och kretsloppsteknik. ALP Konferens och mässarrangör AB Granitvägen Karlstad Årets konferens tar tag i frågor, krav och problem som kan uppstå då allt fler vill bygga och bo sjönära utanför kommunalt VAsystem. Konferensen diskuterar ansvar, kvalitet och säkerhet kring enskilda avlopp. Avlopp & Kretslopp 2011 ger ett utmärkt tillfälle att få kloka kunskaper, skapa nya kontakter och utbyta erfarenheter. Välkommen till Linköping 5 6 maj 2011

7 B PORTO SVERIGE BETALT Plats: INFORMATION Hörsalen, Konferensavdelningen, Tekniska Verken i Linköping. Tekniska Verken i Linköping ligger på gångavstånd och endast några hundra meter från Resecentrum, nära stadens centrum och de flesta hotell. Linköping nås lätt med tåg, flyg eller bil. (se karta) Anmälan: Anmälan görs senast 20 april 2011 Digitalt på Via e-post Via post: till Skicka anmälningsblanketten till ALP Konferens- och Mässarrangör AB, Granitvägen 24, Karlstad Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Bekräftelse: Vi bekräftar din anmälan, deltagande och eventuell bokning av logi samt skickar mer information i god tid före konferensen. Avgift: Middag: Logi: Konferensavgiften inkluderar kaffe och alla måltider 5 6 maj (två dagar) är 4900 kr (exkl. moms) inklusive middag på kvällen den 5 maj Endast en dag, 5 eller 6 mars 2600 kr (exkl. moms) För studerande debiteras halva avgiften 2450 kr (exkl. moms) mot uppvisande av intyg från lärosäte/skola På kvällen den 5 maj arrangeras en middag med underhållning på Scandic Frimurarhotellet där vi njuter av god mat, umgås och knyter kontakter. Middagen är en viktig del av konferensen och ingår i konferensavgiften om du deltar båda dagarna. Om du deltar endast en dag och vill vara med på middagen måste separat anmälan göras. Logi finns förhandsbokad på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Hotellet ligger på gångavstånd från Tekniska Verken och Resecentrum. Vi ombesörjer hotellbokningen åt dig till rabatterade priser. Hotellrum bokas vid anmälan. Pris per rum/natt, samma pris för enkel och dubbelrum, inkl. frukost. Scandic Frimurarhotellet 1250 kr (exkl. moms) Ytterligare upplysningar om konferensen och utställning: Anna-Lena Persson, konferensansvarig mobiltel , Välkommen med din anmälan!

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 9-10 mars 2010 i Linköping AVLOPP & KRETSLOPP 2010 Kraven på VA-sektorn ökar, och behovet av kunskapsutbyte och möten mellan aktörer på lokal, regional

Läs mer

Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011. Arrangörer: Nationell konferens Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011 Arrangörer: Välkommen till konferensen Vatten, avlopp & kretslopp! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats Vatten Avlopp Kretslopp Borås 19-21 mars 2015 Nationell konferens och mötesplats Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND!

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! MED FRAMTIDEN I FOKUS EN NATIONELL MILJÖKONFERENS FÖR LANDSTING, REGIONER OCH KOMMUNER GÖTEBORG, 1-2 JUNI 2005 VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! Med kunskap och aktiva insatser kan vi själva bestämma

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare Inbjudan Varför? För vem? Lösningar Program Föreläsare Anmälan FOTOGRAF: KLAS ERIKSSON Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare En konferens för dig som vill hålla dig uppdaterad och lära dig mer om fysisk

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND FOU VÄLFÄRDS NATIONELLA KONFERENS I KARLSTAD DEN 3-4 SEPTEMBER 2015 PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Välfärd VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder!

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder! FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008 Effektiva åtgärder! Bild: kati mets Grafisk design: Yrsa Westerlund/TypaText tryckeri federativ 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre Programöversikt BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre partners Business Arena stockholm 2015 Per den 21 april 2015 Cu be Swedish Association En mötesplats

Läs mer

Planerings- och checklista för. VårSOM möten. Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19

Planerings- och checklista för. VårSOM möten. Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19 Planerings- och checklista för VårSOM möten Upprättad 2014-02-24 Kompletterad 2014-09-19 1 Innehåll: Inledning 3 Programidé 4 Organisationskommitté. 5 Konferenslokaler/kontrakt...... 6 Tidpunkt för mötet.

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS

Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS CENTREX ANVÄNDARFÖRENING BLIR AFTT Ni är väl med! INBJUDAN TILL AFTT KONFERENS (20) 21-22 april 2015 Högbo Brukshotell, Högbo Bruk Seminariet är till för dig som på olika sätt arbetar med eller är ansvarig

Läs mer

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ Välkommen till UPPSALA BRAND2012 När ord blir handling Under flera år har mål, resultat och visioner varit i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har diskuterats. Detta

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Swedish Wood Expo trä- och byggmässan står i centrum Trästad 2012 Kontaktmässa Trust Global Axe Event Lumber Jacking Flytta till Dalarna

Swedish Wood Expo trä- och byggmässan står i centrum Trästad 2012 Kontaktmässa Trust Global Axe Event Lumber Jacking Flytta till Dalarna Swedish Wood Expo är den största mässan i sitt slag i Sverige. Det är en mötesplats både för branschen och en plats där kunder och leverantörer träffas. Swedish Wood Expo är också en manifestation för

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB

VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB Nationell dag för politikutveckling: VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! Lördagen den 7 mars 2015 träffas vi på Kistamässan utanför Stockholm för att diskutera s framtidsutmaningar. Konferensen är en av Nya Moderaternas

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer