Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa 2 Årsredovisning Redovisning av Internkontrollplan Internkontrollplan Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner 6 Smart Ekonomi 7 Reviderad delegationsordning Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök 9 Redovisning av delegationsbeslut 10 Anmälningsärenden

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) sammanträder inte inför nämnden. För mer information kontakta Karin Pilsäter. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18:30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Vänligen anmäl förhinder till Vanja Möller, eller Varmt välkomna! Jill Melinder Ordförande Vanja Möller Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2013:4 Svar på medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa (AVUX/2013:4) Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Svar Vi delar förslagsställarens uppfattning och vi ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt an-svarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan berörda aktörer. Under 2012 har nämnden, primärt via arbets- och kompetenscenter, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande med särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. På uppdrag av nämnden anordnar Arbets- och kompetenscenter en rad insatser med statligt stöd. Exempel på detta är offentligt skyddat arbete, kommunala ungdomsjobb, traineeanställningar, praktik och arbetsträning. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Kommunen och arbetsförmedlingen har därför under hösten 2012 tagit ytterligare initiativ för att hitta framgångsbringande insatser som leder till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsnämnden har tagit initiativ till att utveckla den uppsökande verksamheten. Vi har bland annat föreslagit områdesgrupperna att i nära samarbete med nämnden hitta nya former för att nå

4 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr /SammanträdespunktÄrende/ grupper utanför arbetsmarknaden. Syftet är att komma i kontakt med och motivera/stimulera människor till ett inträde på arbetsmarknaden. Ett första naturligt steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Ärendet Prosper Gatete väckte november 2012 ett medborgarförslag om att kommunen ska ta ett större ansvar för arbetslösa och ta del av arbetsförmedlingens avsatta medel för att fler ska komma till arbete. Han upplever att staten inte utnyttjar sin budget som är avsatt för arbetssökande och att aktörerna måste samarbeta bättre. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet.

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [3] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Referens Anette Berggren Mottagare Prosper Gatete Hålvägen 26, Tumba Svar på medborgarförslag - Åtgärder för arbetslösa (AVUX/2013:4) Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Svar Vi delar förslagsställarens uppfattning och ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan berörda aktörer. Under 2012 har förvaltningen, primärt via arbets- och kompetenscenter, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande med särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. Arbets- och kompetenscenter anordnar en rad insatser med statligt stöd. Exempel på detta är offentligt skyddat arbete, kommunala ungdomsjobb, traineeanställningar, praktik och arbetsträning. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Kommunen och arbetsförmedlingen har därför under hösten 2012 tagit ytterligare initiativ för att hitta framgångsbringande insatser som leder till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit initiativ till att utveckla den uppsökande verksamheten. Vi har bland annat föreslagit områdesgrupperna att i nära samarbete med förvaltningen hitta nya former för att nå grupper utanför arbetsmarknaden. Syftet är att komma i kontakt med och moti- ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Tumba Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter TJÄNSTESKRIVELSE [3] vera/stimulera människor till ett inträde på arbetsmarknaden. Ett första naturligt steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Ärendet Prosper Gatete väckte november 2012 ett medborgarförslag om att kommunen ska ta ett större ansvar för arbetslösa och ta del av arbetsförmedlingens avsatta medel för att fler ska komma till arbete. Han upplever att staten inte utnyttjar sin budget som är avsatt för arbetssökande och att aktörerna måste samarbeta bättre. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet. Allmänna synpunkter Vi delar förslagsställarens uppfattning och ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning har huvudansvaret för att främja ökad anställningsbarhet och bereda utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning och därigenom öka sin förmåga till egenförsörjning. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under 2012 har arbets- och kompetenscenter i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande av särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet me Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Vidareutveckling av samarbete mellan stat och kommun Kommunen och arbetsförmedlingen har tagit fram underlag för en gemensam avsiktsförklaring som formulerar ramarna för ett intensifierat samarbete mellan nämnda parter kring insatser som avses leda till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden.

7 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter TJÄNSTESKRIVELSE [3] Det som särskilt skall känneteckna de nya arbetsformerna är ökad kraft och fokusering på individuellt anpassade insatser, förbättrat matchningsförfarande och ökad fortlöpande coachning. Botkyrka kommun som arbetsgivare vill vara vägledande och påta sig rollen som förebild när det gäller att skapa utrymme för arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett naturligt samhällsansvar som alla samhällsaktörer behöver arbeta för. Förslaget på den nya satsningen bygger på att staten via Arbetsförmedlingen med sina arbetsmarknadspolitiska ekonomiska möjligheter kan stå för en väsentlig del av anställningarnas totalkostnader. Områdesarbete Områdesgrupperna har till uppgift att stärka samarbetet mellan alla aktörer som är engagerade i ett område. Arbetet inriktas i första hand på folkhälsa, trygghet, brottsförebyggande arbete, barn och ungdomars uppväxtvillkor samt boende, miljö och närservice. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsförvaltningen har via riktade strategiska inspel till områdesgrupperna stimulerat till utökad uppsökande verksamheten. Syftet är att komma i kontakt med och motivera/stimulera människor som står utanför arbetsmarknaden så att de kan dra fördel av vägledningsinsatser och få stöd i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning. Ett första steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Jan Strandbacke Förvaltningschef Anette Berggren Verksamhetschef Expedieras till Förslagsställaren tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens beslut. Kommunstyrelsen

8 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Prosper Gatete Prosper Gatete Gatuadress Hålvägen 26 Postadress Postnummer Tumba Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Hej, Med tanke att Botkryrka har en hög nivå av arbetslöshet särskilt bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund. Hur kommun i samarbete med alla inblandade kan hantera detta problematik. Jag tar upp frågan eftersom enligt vad jag vet, finns ingen ram eller organ som sysslar med detta. Jag vet att kommunen ordnade sommarjobb åt en del ungdomar, hur blir de börjar skolan och vill jobba extra när det går. Vem hjälper de andra arbetslösa. Ams är ingen myndighet som kan ordna jobb. I den senaste rapporten, framstådde det att Ams returnerade miljoner till statskassan. Man undrar värför Staten ger så mycket pengar till Ams, som egentligen inte behövs. Jag föreslår att dessa pengar borde användas för att hjälpa alla de personer som är arbetslösa, vill, kan och har kunskaper och kompetenser inom olika område. Men de står utanförskap pga Kommun inte gör något för att hjälpa de. Alla de som står utanförskap, dock utanför samhället inte har nätverk för att få de jobb. Det blir så att de jobb som finns cirkulerar bland de känner varandra. Det vet kommunen. Vad görs för att lösa problematiken. Som sagt, dessa pengar som pumpades i Ams borde avändas för att hjälpa de berörda. Kommunen borde begära en del av dessa. Men jag vet inte om kommunen bryr sig mycket om det eftersom problematiken ökar hela tiden. Mitt förslag:skapa dialog, träffen för de berörda och de aktörer som syssla med sådana frågor. Dessa träffen och

9 diskussioner skulle leda till idéer kommer fram från de berörda och på så sätt kommunen ska se möjligheter att gynna de. Säg inte det är Ams som sysslar med sådan fråga.jag går utifrån att vi har olika bakgrund och idéer hur man kan komma ut från den ständiga eländen. Här bor massa fattiga människör, jag vet inte om vilka konsekvenser detta leder till. Det är bara en del mina tankar.

10 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:423 Referens Lena Bogne Mottagare Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsnämnden Uppdrag att besvara medborgarförslag Åtgärder för arbetslösa Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska besvara medborgarförslaget slutligt. Nämndens svar ska anmälas till kommunfullmäktige snarast efter nämndens sammanträde den 14 mars Handläggning av medborgarförslag Förvaltningen/nämnden ska: utse en kontaktperson (tjänsteman eller politiker) som kontaktar förslagsställaren inom cirka två veckor från att förvaltningen/nämnden fått förslaget (Kontakten kan ske per telefon, e-post, post eller genom ett möte.) kontaktpersonens namn, tidpunkt för kontakten o.s.v. ska framgå i ärendet genom en handläggarnotering eller registrering av korrespondens informera förslagsställaren om beräknad svarstid bjuda in förslagsställaren till nämndens sammanträde expediera beslutet till förslagsställaren och fullmäktige. Med vänliga hälsningar Lena Bogne Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2013:13 2 Årsredovisning 2012 (AVUX:2013:13) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisning för Sammanfattning Nämnden antog i ettårsplanen för 2012 en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar. Målbilder och mätetal till de operativa målsättningarna valdes ut som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna är i ettårsplanen formulerade så att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Under året har resultaten för de operativa målen följts upp vid fyra tillfällen. Årsredovisningen är indelad i två delar Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. Ekonomiskt utfall 2012 Förvaltningen avslutar 2012 med ett överskott på 1,6 mnkr.

12 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr /SammanträdespunktÄrende/

13 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen DnrAVUX/2013:13 Årsredovisning 2012 (AVUX/2013:13) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisning för Sammanfattning Nämnden antog i ettårsplanen för 2012 en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar. Målbilder och mätetal till de operativa målsättningarna valdes ut som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna är i ettårsplanen formulerade så att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Under året har resultaten för de operativa målen följts upp vid fyra tillfällen. Årsredovisningen är indelad i två delar Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. Ekonomiskt utfall 2012 Förvaltningen avslutar 2012 med ett överskott på 1,6 mnkr. Förvaltningschef Jan Strandbacke Administrativ chef Tove Bodin

14 Årsredovisning, 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

15 Årsredovisning, 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har för 2012 och därpå kommande år antagit en operativ styrmodell med strategisk fokusering på att förbättra Botkyrkabornas levnadsvillkor genom ökad anställningsbarhet och större möjligheter till meningsfulla jobb eller sysselsättning. Styrmodellen adresserar starkt kommunfullmäktiges uppdrag och prioriterade områden. Nämnden har i ettårsplanen antagit en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar och prioriterade målgrupper. De operativa målsättningarna har förenats med mått och mätetal. Målbilder och mätetal har valts som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Det har varit viktigt för nämnden att låta flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna bli så formulerade att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Årsredovisningen är indelad i två delar. Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. 2

16 Del 1 Uppföljning av Avux prioriterade operativa mål 3

17 Förvärvad språkkompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Mer än 35 procent av de som lämnat SFI med godkänt betyg på C- eller D-kurs och som inte studerar är i arbete sex månader senare. Uppföljning För att nå målet genomförs en omställning av Sfi-verksamheten mot arbetsmarknadsinriktning. Flera utvecklingsinsatser har påbörjats, exempelvis ett akademikerspår där 34 personer med akademisk utbildning har fått en fördjupad introduktionskurs med riktad vägledning. Tre nya yrkesspår har startat, utöver de tre befintliga. Flexibiliteten för att stödja studerande som kombinerar studier med arbete har ökat genom utökad kvällsundervisning, fler valmöjlighet när det gäller vilka tider under dagen den studerande kan läsa samt utökad distansundervisning. Insatser med utökad undervisning med matematik och samhällskunskap för Sfi-elever genomförs för snabbare språkutveckling. En uppföljning av elever som tog betyg på C- eller D-kurs under perioden juli juni 2012 har genomförts under året. Av de drygt 570 elever som fått betyg under perioden var det 248 elever som inte hade fortsatt studera inom Botkyrka Vuxenutbildning. Dessa elever har kontaktats och av de 138 elever vi fått tag på är det 47 % som arbetar. I samma uppföljning tillfrågades om eleverna är nöjda med sin utbildning och detta uppger 97 % av eleverna att de är. Målet språkkompetens har under året utvecklats, se bilden ovan, och inkluderar uppföljning av studerande som fått betyg på kurserna Svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Denna uppföljning genomfördes i augusti och har gett en tydlig information om vad eleverna gör efter att de har lämnat Botkyrka Vuxenutbildning. För de som fick betyg 4

18 hösten 2011 på kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå arbetar idag 47 % och motsvarande siffra för svenska som andraspråk på gymnasial nivå är 48 %. Även avbrott från dessa kurser har följts upp genom kontakt med de studerande och resultatet är att 52 % av eleverna som har gjort avbrott från kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå under våren 2012 arbetar och motsvarande siffra för svenska som andraspråk på gymnasial nivå är 59 %. Statistiken har delats upp på män och kvinnor och vi ser att det är fler män än kvinnor som arbetar efter avbrott på grundläggande nivå och vice versa för gymnasial nivå. Övervägande orsak till avbrott är arbete. För avbrott från Sfi C och D-kurser kan vi genom registerslagning härleda att drygt en tredjedel av avbrotten sker på grund av arbete. Vi har under året intensifierat uppföljningsarbetet. Vi kommer att fortsätta på inslagen väg och vidareutveckla arbetet ytterligare. Genom tillvägagångssättet har vi fått nya värdefulla kunskaper och insikter som kommer att användas för att utveckla verksamheten och därmed nå bättre resultat 5

19 Förvärvad yrkeskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 400 Botkyrkabor har genomgått en av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arrangerad yrkesutbildning Deltagare som fått yrkeskompetens Jan Mar Jul Sep Dec Mål Utfall Botkyrkabor Utfall alla elever Uppföljning Det ursprungliga målet att 400 Botkyrkabor ska genomgå en yrkesutbildning/insats justerades ner redan i december då förvaltningen fastställde vilka utbildningar och insatser som lämpligtvis bör räknas med inom målet yrkeskompetens. Nedjusteringen gjordes utifrån nyvunnen kunskap om att det ursprungligt satta målet inte var relevant. För information om vilka yrkesutbildningar som ingår i målet, se Del 2, mål 4C Under året har 249 Botkyrkabor genomgått en yrkesutbildning eller fått sin yrkeskompetens validerad. Resultatet ligger under nivån för det förväntade resultatet. Xenter har riksintag till yrkeshögskoleutbildningar och spetsutbildningar på gymnasial nivå och en majoritet av eleverna på Xenter kommer från andra kommuner. Totalt sett har 436 elever fått en yrkesutbildning genom förvaltningens verksamheter. Anledningarna till det att målet om 330 yrkesutbildningar för Botkyrkabor inte uppnåddes är bland annat att statsbidraget till gymnasial yrkesutbildning sjönk väsentligt mellan 2011 och 2012 (från 242 platser 2011 till 55 platser 2012). En omständighet som vi haft mycket svårt att klara på annat sätt. 6

20 Omdisponering av medel inom förvaltningen har möjliggjort fler valideringinsatser och fler gymnasiala vuxenutbildningsplatser än vad som annars hade varit möjligt. För att säkra ett tillräckligt antal yrkeshögskoleutbildningar 2013 lämnades 9 ansökningar om nya eller förnyade utbildningar in i september till Myndigheten för yrkeshögskolan. Av dessa beviljades fortsättning på 3 utbildningar. Från hösten 2013 kommer därför Xenter att ha utbildningar inom rådgivare inom bank och finans, försäkringssäljare, trycksaksproducent, redovisningsekonom, samordnare brottsprevention och säkerhet, skylt- och storbildsproducent samt livesändningsspecialist. Styrgruppen för yrkeskompetensområdet består av representanter för Arbets- och kompetenscenter, Vuxenutbildningen och Xenter samt förvaltningskontoret. Gruppen arbetar med strategier för att öka antalet personer som får yrkeskompetens via Avux insatser. En viktig strategi är att hålla god kvalitet i pågående och kommande insatser, inte minst med tanke på att minimera risken för studieavbrott. Vikten av professionell vägledning kan inte nog betonas för att, så långt det är möjligt, förhindra att personer avbryter sin väg mot yrkeskompetens i förtid. För att få fler Botkyrkabor intresserade av att söka Xenters YHutbildningar har vi under året gjort fler informations- och marknadsföringsinsatser riktade specifikt till Botkyrkabor. Ett exempel är en personlig inbjudan till Xenters informationsmöten om YH skickades till alla vuxenstuderande på gymnasienivå. Ett utvecklingsarbete beträffande validering har diskuterats under året och styrgruppen kommer att fokusera på detta även under Också orienteringskurser för Botkyrkabor som vill söka YHutbildningar planeras år Mätetal Mer än 80 procent av de som lämnat yrkesutbildning är i arbete sex månader senare. Uppföljning Av de 195 elever som avslutade en yrkeshögskoleutbildning eller gymnasial yrkesutbildning under jan-juni 2012 är 77 % i arbete 6 månader senare. För männen är andelen 81 % och för kvinnorna är andelen 74,3 %. Resultatet är en sammanvägning av utfallet från elever på gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. 7

21 Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 160 Botkyrkabor som fått arbetslivskompetens har gått vidare med ytterligare "ett steg" mot arbetslivet Deltagare som fått arbetslivskompetens Jan Mar Jul Sep Dec Mål Utfall Uppföljning 137 deltagare har under året fått arbetslivskompetens och gått till arbete, studier eller beredskapsarbete. Detta motsvarar 32,2 % av det totala antalet deltagare som har genomfört ett program eller insats på Arbets- och kompetenscenter. För kvinnor är resultatet 30,5 % och för män är resultatet 33,6 %. Insatsen mot ökad arbetslivskompetens riktar sig till Botkyrkabor som har svårighet att komma in på arbetsmarknaden. Under året har styr- och arbetsgruppen arbetat med att fastställa vad som ska räknas som arbetslivskompetens och vilka insatser som ska ingå och kommit fram till följande fyra inriktningar: Jobbsök; egen presentation, intervjuträning, CV, nätverk och kontakter, ansökan,(rekryterare för en dag) Entreprenöriellt förhållningssätt; Att leda sig själv, information och vägledning starta eget företag Fördjupad kartläggning och målplanering; processinriktad individuell och/eller gruppaktivitet för att klargöra individens mål och vägen dit. Praktik; arbetsträning, praktik med stöd, yrkessvenska 8

22 Styrgruppen har också fastställt följande kring arbetslivskompetens: Definition: Kompetenser, utöver den specifika yrkeskompetensen, som stärker/rustar individen mot sysselsättning Fokus: Bättre självförtroende och självkännedom, att äga sitt mål, jobbsökerikunskaper och att stärkas genom olika former av praktik Mål: Deltagaren ut arbete, studier eller eget företagande. 9

23 Botkyrkabors förmåga till entreprenörskap stöds och stimuleras Mätetal Fler än 100 Botkyrkabor har gått in i en AVUX-initierad aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Insats Mål Nuläge Framtidsentreprenör (7 män och 18 kvinnor) Sommarlovsentreprenör (4 män och 17 kvinnor) Orientering eget företag varav antal till start av eget företag 13 (150 i programmet) 2 män har startat företag (165 har deltagit i programmet) Svenska för företagare -SFF (23 män och 28 kvinnor) YH-utbildning (30 män och 38 kvinnor) Total: Uppföljning 167 Botkyrkabor har under 2012 gått in i en aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Det ursprungliga målet om 100 entreprenöriella insatser justerades/utökades redan i december till 170 då vi fastställde vilka insatser som ska ingå i målet. Förvaltningens ambition har varit och är att sätta målbilderna så högt att de inrymmer en verklig utmaning. Antalet deltagare på YH-utbildningar har varit fler än planerat. Det entreprenöriella förhållningssättet på Xenter innebär bland annat att elever arbetar med att träna personligt ledarskap, att bygga professionella nätverk samt på olika sätt utveckla sin omvärldskunskap. Framtidsprogrammet hade under året 25 deltagare. En förändring från 2011 är att fokus inte längre ligger på start av företag utan på olika vägar tillbaka till arbetslivet med hjälp av ett utvecklat entreprenöriellt förhållningssätt. Detta innebär att programmet nu har fått en bredare målgrupp. Många deltagare uppger när de har genomfört programmet att de har planer på att starta företag. Sommarlovsentreprenörernas målgrupp är gymnasieelever och elever i årskurs 9. Insatsen pågick under 4 veckor i somras och 21 elever deltog i kursen. Under kursen arbetar 10

24 ungdomarna med stöd och handledning med sina respektive affärsidéer. Affärsidéerna i år var bland annat bilvård, musikunderhållning, import och glassförsäljning. Orientering eget företag är en tjänst som erbjuder information och service av generell karaktär som hjälper individen att orientera sig i starta-företag-processen. Målgruppen för tjänsten är samtliga förvaltningens prioriterade målgrupper och även Botkyrkabor i allmänhet som funderar på att starta företag. Under året har insatsen haft 165 deltagare varav minst två stycken har startat företag. Det kan vara fler, men när det gäller denna insats görs ingen registrering av deltagarna, vilket innebär att en uppföljning är svår att göra. Svenska för företagare, SFF, har elever från hela länet. Cirka hälften av eleverna är Botkyrkabor. Vi når inte upp till målet om 60 Botkyrkabor som läst Svenska för företagare (SFF). Vi ser därför att vi bör förbättra marknadsföringen, intensifiera informationen om kursen och förbättra den interna vägledningsinformationen. Generellt behöver elever som söker till sfi få en större förståelse för att sfi inte enbart behöver vara en språkkurs i svenska utan att den också kan innehålla arbetsmarknadssvenska som kan påskynda möjligheten till att få ett arbete. Detta gäller även för rekrytering av deltagare till Svenska för företagare. Samordningstjänsten för marknadsföring av sfx-utbildningar i länets kommuner har under året främst arbetat med kontakter med företag i syfte att bygga nätverk/mentorskap samt marknadsföring av svenska för ingenjörer, SFINX. I och med detta har övriga SFX inte haft tillgång till denna samordnarresurs i samma omfattning. Under 2013 kommer samordnarens uppdrag främst att vara marknadsföring av SFX:n. 7 av 10 elever på SFF har arbete eller driver eget företag efter avslutad utbildning. En av de tidigare eleverna har under 2012 blivit utsedd till årets nyföretagare i Botkyrka. 11

25 Deltagare inom Daglig Verksamhet har i betydande omfattning sin meningsfulla sysselsättning inom företag Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som har sysselsättning förlagd till företag är större än 23% 30,0% 25,0% 20,0% Deltagare med daglig verksamhet på företag 26,0% 27,0% 28,0% 24,0% 25,9% 21,0% 23,5% 23,4% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% Jan Apr Aug Okt Dec Mål Utfall Uppföljning Det ursprungliga målet att 23 % av deltagare på Daglig verksamhet ska ha sin sysselsättning inom företag justerades upp i december 2011 till 28 %. Här ville vi markera vår ambition att nå lite längre än vad som speglades i tidigare målsättningar. Under året har måluppfyllelsen varit 25,9% vilket motsvarar 76 personer (26 kvinnor och 50 män). Nästan dubbel så många män som kvinnor har daglig verksamhet vilket innebär att den procentuella fördelningen för dem som har daglig verksamhet på företag är ca 26 % för både män och kvinnor. 12

26 Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som övergår från LSS-sysselsättning till lönearbete är minst 1 % 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Deltagare till löneanställning 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,4% 0,0% Jan Apr Aug Okt Dec Mål Utfall Uppföljning Under året har 4 deltagare (män) övergått från en LSS-sysselsättning till en löneanställning. Detta motsvarar 1,4 %. Arbetssättet som används för att uppnå målen är Supported employment, där deltagaren får stöd av en handledare på arbetsplatsen. Projektet Start Stöd till arbete har startat. Projektet finansieras av samordningsförbundet och ska erbjuda personer med kognitiva nedsättningar så som lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador, samordnade insatser, samt möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer exempelvis utvecklings- och trygghetsanställningar. Planer för ytterligare samarbeten och nya grupper på företag finns. 13

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Konferensrum 2:2, Kommunalhuse, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder (S), ordförande Lars Robin (M) Bosse Olsson (MP) Mikael Sundh (TUP) Arzu Alan (S) Bo Claesson

Läs mer

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Xenter, kl. 19:00-20.30 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Bo Claesson (KD Arzu Alan (S) Daniel Sedman (KD) tjg.ers. Stefan

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba, kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bosse Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S)

Läs mer

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M)

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:30 ande Serkan Köse (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Stefan Leiding

Läs mer

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-11-27 Tid 2012-12-06, Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

7 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

7 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-05-29 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tid 2012-05-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2 Ärenden Justering 1 Motion angående återupprätta

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Rum 230, AKC, Hans stahles väg, Tumba kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Konferensrummet, Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder, (S), ordförande Lars Robin, (M) Bosse Olsson, (MP) Patrik Forslund, (M) Arzu

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Lars Robin (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Ronnie Andersson (V) Karin Pilsäter (FP)

Lars Robin (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Ronnie Andersson (V) Karin Pilsäter (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Kommunalhuset 2:3, kl 19:00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Bo Claesson (KD) Bosse Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ers Arzu Alan (S) Anders Byrsenius

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 Tid 2012-06-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 konferens Ärenden Justering 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Leif Glad (S), Inger Grönberg (MP)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Leif Glad (S), Inger Grönberg (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Kommunalhuset Tumba, plan 2 rum 2:3, kl 19:00-20:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Staffan Sundin

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, kl 19:00 20:00 ande Jill Melinder (S) Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Gladh (S), tjg. ersättare Elisabeth Haglund-Nyberg

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

6 Muntlig redovisning för kontaktmannabesök

6 Muntlig redovisning för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-03-05 Tid 2013-03-14, Kl 19:00 Plats Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba Ärenden Justering 1 Presentation och rundvandring

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun

Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten. Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten Anna Giotas Sandquist, kvalitetschef, Botkyrka kommun Jämställdhetsintegrering (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser,

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. de ersättare för Elias Tony (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. de ersättare för Elias Tony (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Jobbcenter Botkyrka, Hans Stahles väg 13 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Plats och tid Vux, kl 19:00-20.30 ande /DeltagarlistaOrdförande/ Jill Ronnie Andersson (V) Melinder (S), ordförande /Deltagarlistaande/ Bo Claesson (KD) Bosse Olsson (S) Daniel

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Botkyrka Vuxenutbildning, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Magdalena Jonsson (M) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande Karin Nakamura Lindholm ersättare

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

PM 2009:79 RVII (Dnr /2008)

PM 2009:79 RVII (Dnr /2008) PM 2009:79 RVII (Dnr 322-2936/2008) Kommunsamarbete inom Stockholms län angående specialiserade yrkesutbildningar inom sfi, så kallad sfx Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län Borgarrådsberedningen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Lars Johansson (FP)

Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Lars Johansson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Orren, Gröndalsvägen 12A i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Ali Khalil (MP), 1:e vice ordförande Karin Nakamura Lindholm (TUP)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning 2 (7) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020 ska Hudiksvalls kommun vara Sveriges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2009-11-04 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:50 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Patrik Öhrström (fp) (ersättare för Göran Sjönneby) Maria

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice. Staffan Teste (TUP) och Leif Nilsson (KD) Lars Johansson (L)

Lars Johansson (L), andre vice. Staffan Teste (TUP) och Leif Nilsson (KD) Lars Johansson (L) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice Magdalena Jonsson (M) ordförande

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Innehåll 1 [6] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Innehåll 1 [6] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN k e t o i bibl a k r y k bot Verksamhetsplan 2016 1 [6] Bibliotek Botkyrka 2015-11-18 Referens Mottagare Innehåll Verksamhetsplanen i styrsystemet... 2 Verksamhetsidé... 2 Förenande förhållningssätt...

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange. 2 Svar på remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering

Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange. 2 Svar på remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-08-30 Tid 2012-08-30, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange Ärenden Justering 1 Motion -

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer