Välkommen till BUP Skåne!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till BUP Skåne!"

Transkript

1 uppdaterad Välkommen till BUP Skåne! Nu är det dags att anmäla sig till BUP-kongressen i Malmö april. Temat för kongressen är Från Första linjen till specialistpsykiatri Professor Ruth Feldman kommer att prata om anknytning utifrån ett biologiskt perspektiv och speciellt Oxytocinsystemet och dess betydelse för utveckling, psykisk hälsa samt ohälsa. Docent Sven Brembergs föreläsning handlar om risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa. Docent Clara Hellner Gumpert föreläser om beteendestörningar hos barn och ungdomar. Professor Stefan Lindgren kommer att prata om de utmaningar som morgondagens sjukvård ställer oss inför. Till detta kommer ett stort antal symposier som spänner från Första linjen till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. T.ex. spädbarnspsykiatri, nätmissbruk, traumatisering och psykos. Arrangörer: Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP Sveriges läkare under utbildning i psykiatri, SLUP Anmäl dig nu, först till kvarn gäller! Vi ses till våren!

2 uppdaterad Praktisk information Tid och plats Den april 2014, Malmö Mässan, Malmö. Malmö Mässan ligger i det populära Hyllie området nära Öresundsbron. Kommunikationerna till och från anläggningen är utmärkta. Det bekvämaste sättet att resa är att använda de moderna tågen som stannar bara ett stenkast från anläggningen, vid Hyllie station. Från stationen i Hyllie når du Köpenhamns internationella flygplats på 11 minuter, Malmö centralstation på 7 minuter. För mer information gå in på vår registreringssida - Information om transporter. Tågbiljetter Malmö C - Hyllie, 4 resor, ingår i konferensavgiften mot uppvisande av bekräftelsen. GPS-koordinator Lat: N ,01 Long: E ,44 Adress Mässgatan 6, Malmö Telefon: Logi Vi har förbokat rum på Radisson Blu Malmö och Comfort Hotel Malmö april. Du bokar och betalar direkt till hotellen. Förbokade rum finns fram till den 7 mars För mer information gå in på vår registreringssida Information om logi. Middag Den 23 april kl , Glasklart i Malmö Glasklart Event & Restaurang, Dockplatsen 1, Malmö. Priser Priser vid anmälan före den 7 mars 2014 Kongressavgift (utan logi), två alternativ 3300: - exkl. moms för två dagar med 2750: - exkl. moms för två dagar utan Priser vid anmälan efter den 7 mars 2014 Kongressavgift (utan logi), två alternativ 3600: - exkl. moms för två dagar med 3050: - exkl. moms för två dagar utan OBS! Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri betalar middagen för alla sina betalande föreningsmedlemmar (väljs vid anmälan). Anmälan För anmälan klicka HÄR Sista anmälningsdag 4 april 2014 Observera att anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas om du får förhinder mot en kostnad av 300: - exkl. moms. Målgrupp Ladda hem en QR-läsare till din telefon och scanna koden här intill så kommer du direkt till vår hemsida: Specialistläkare inom Barn- och ungdomspsykiatri, personal från öppenvården, heldygnsvården, mellanvården och ST-läkare. 2 Kontaktpersoner Vid frågor om anmälan kontakta: Posterutställning (för ST läkare) Gunnel Löndahl Tfn Utställare För information om utställningsmöjligheter kontakta: Hans Nordgren Tfn alt Mattias Sturk Tfn Frågor om innehållet Lars-Henry Gustle Tfn Margaretha Pero Tfn För övriga frågor Karin Huisman Tfn

3 Onsdag - 23/ Registrering & Ankomstkaffe Registreringen är öppen Ankomstkaffe serveras Kongressen öppnas Hans Brauer, regional BUP-chef Gilbert Tribo, regionråd i Region Skåne Bio-Behavioral Synchrony and the Cross-Generation Transmission of Well-Being and Psychopathology. I denna föreläsning presenteras en modell kring anknytning: Biobehavioral synchrony, med oxytocinsystemet som central mekanism och dess inverkan på bl.a. genetiska, hormonella och beteendemässiga plan. Konsekvensen av avbrott i anknytningsprocessen och efterföljande uveckling av psykisk ohälsa belyses genom tre forskningsprojekt; kring autismspektrum, post-partum depression samt traumatisering. Föreläsare: Ruth Feldman, PhD, är professor i psykologi och neurovetenskap vid Bar-Ilan universitetet, Israel med ett samtidigt förordnande vid Yale University Medical School, Child Study Center. Hennes forskning fokuserar bl.a. på den biologiska aspekten av anknytning, där hennes arbete kring betydelsen av oxytocin vid psykisk hälsa och ohälsa varit avgörande för att förstå den biologiska grunden till det sociala samspelet mellan människor Lunch A) Barnpsykiatriskt behandlingsarbete med späda barn och små barn, 0-4 år. Kunskapsläget idag. Moderator: Anne-Li Hallin, leg psykolog, fil doktor Bup Lund. Föreläsare: Eva Tedgård, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand institutionen för klinisk vetenskap Lund, Lunds universitet, Katrin Bernstad, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, båda verksamma vid Viktoriagården Catarina Furmark, leg psykolog, forskningsassistent Stockholms universitet. 1B) Cannabis och tonårsperioden. Missbruk och samsjuklighet. Hur möter vi upp på BUP? Presentationen fokuserar på cannabinoidernas inverkan på kognitiv funktion under tonårsperioden. Moderator: Björn Johansson, överläkare, MD, Föreläsare: Thomas Lundqvist, docent i psykologi vid Lunds universitet & leg psykolog vid Psykiatri Skåne, i Lund, verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Efterföljande diskussion ur ett barnpsykiatriskt perspektiv med Margaretha Pero, överläkare, MD och Susanna Åkesson, leg. sjuksköterska, båda verksamma vid BUP Lund. 1C) Från ax till limpa. Hur BUP inom Region Skåne har arbetat fram sin Första linje för barn och ungas psykiska hälsa. I oktober 2012 togs ett politiskt beslut där BUP fick i uppdrag att starta fyra Första linjenmottagningar, att verka för barn och ungas psykiska hälsa i hela Skåne. Moderator: Hans Brauer, regional BUP-chef Skåne. Föreläsare: Micael von Wovern, psykiatrisamordnare i Sydöstra Skåne och projektledare för Första linjen. Regionråd Gilbert Tribo medverkar. 1D) Autismspektrumstörningar - förekomst och riskfaktorer. Forskningsymposium. Moderator: Maria Råstam, professor i Barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för klinisk vetenskap, Lunds Universitet. Ökar prevalensen av ADHD och autismspektrumstörningar till följd av D-vitaminbrist och exponering för toxiner? Föreläsare: Peik Gustafsson, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lund, Lunds Universitet, överläkare, MD, NP-teamet, Autism hos små barn: Betydelsen av tidig screening. Föreläsare: Nils Haglund, doktorand vid Barnpsykiatriavdelningen vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lunds Universitet, legitimerad psykolog, teamledare, Neuropsykiatriska teamen vid barn och ungdomshabiliteringen, Malmö. 3 Autismspektrumstörningar, kontinuum och samsjuklighet. Föreläsare: Sebastian Lundström, leg psykolog, PhD Centre for Ethics Law and Mental Health (CELAM) Gillbergcentrum Göteborgs Universitet. 1E) Barn och ungdomar som hör röster psykos, depression eller normalt? Neurobiologi, differentialdiagnostik och behandling vid rösthallucinos. Patienter med hörselhallucinos kommer i kontakt med barnpsykiatrin på alla dess vårdnivåer från Första linjen till akut heldygnsvård. Behandlare som utreder och bedömer barn och ungdomar behöver ha viss kunskap om hur symtom på hörselhallucinos skall tolkas och behandlas. Moderator: Beata Bäckström, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, överläkare vid Teamet för psykos och bipolära tillstånd BUP, Lund. Föreläsare: Neil Cleland, överläkare, BUP Stockholms psykosteam, och Håkan Jarbin, överläkare, MD, Psykosteamet Halmstad och BUP Lund Kaffe Risk - och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa - utveckling över tid och förebyggande åtgärder. Sedan ett antal decennier har depressiva symptom blivit allt vanligare bland unga. Utvecklingen i Sverige är paradoxal eftersom barn i Sverige har ovanligt goda uppväxtvillkor. Avsikten är att försöka förklara utvecklingen i Sverige med hjälp av den kunskap som finns om risk- och skyddsfaktorer. Kunskapen kan sedan översättas till förslag till åtgärder. Föreläsare: Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet Årsmöte i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

4 Torsdag - 24/ Beteendestörningar hos barn och ungdomar. Föreläsningen belyser det aktuella kunskapsläget inom området utifrån ett utrednings- och behandlingsperspektiv. Föreläsare: Clara Hellner Gumpert, är specialist och docent i barn- och ungdomspsykiatri och har intresserat sig för normbrytande beteenden och antisocial utveckling både inom forskning och klinisk verksamhet. Hon har i många år arbetat som konsultläkare inom SIS verksamheter. Clara är verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning i Stockholm Posterpresentation och kaffe A) Från Specialistpsykiatri till Första linjen. I Region Skåne har BUP fått i uppgift att bygga upp Första linjen. Skillnader i arbetsmetod och förhållningssätt kommer att presenteras samt vilka behandlingsutbud som erbjuds. Moderater: Gunnel Löndahl, överläkare, Föreläsare: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Paneldiskussion utifrån ett case ur ett nationellt perspektiv. Här medverkar även Maria Ten Siethoff, enhetschef, Första Linjen Gotland och Annie-Lie Jarhult, enhetschef, Första Linjen Kronoberg. 2B) Nya forskningsrön nya angelägna doktorsavhandlingar. Moderator: Maria Unenge Hallerbäck, överläkare, MD, vetenskaplig sekreterare i SFBUP. Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects. Ida Lindblad har undersökt samtidig förekomst av andra funktionsnedsättningar hos barn med lindrig utvecklingsstörning samt hur det påverkar barnets funktionsnivå. Föreläsare: Ida Lindblad, leg. Psykolog, MD, Sahlgrenska akademin. Autism spectrum disorders: genetic and neurodevelopmental aspects in children with early diagnosis. Mats Anders Eriksson har undersökt barn som fått autismspektrumdiagnos före 4,5 år ålder och kartlagt samtidig förekomst av andra medicinska tillstånd. Föreläsare: Mats Anders Eriksson, bitr. överläkare, MD, Karolinska institutet. Refugee Children and Families; Psychological Health, Brief Family Intervention and Ethical Aspects. Gunilla Jarkman Björn har i sin avhandling om flyktingbarn och deras familjer sett att barns, föräldrars och syskons individuella perspektiv måste lyftas fram och synliggöras för att förstå och hantera komplexiteten och familjedynamiken i familjer som kommer från krigszoner Föreläsare: Gunilla Jarkman Björn, överläkare, MD, Linköpings Universitet. Eating Disorders - Aspects of Treatment and Outcome. Agneta Rosling har visat att dödligheten är kraftigt förhöjd bland vuxna kvinnor som vårdats på sjukhus på grund av anorexia nervosa samt visat att genom att ge ungdomar med anorexia nervosa intensiva behandlingsinsatser i öppenvård eller dagvård kan man nå mycket goda resultat. Föreläsare: Agneta Rosling, överläkare, MD, Uppsala universitet. 2C) Onlinespel och beroende Tvångsmässigt beteende eller sund eskapism. Faltin Karlsen presenterar sin bok A world of Excess: Online Games and Excessive Playing som handlar om onlinespel och överdrivet spelande. World of Warcraft representerar en typ av onlinespel som lockar många, ofta mycket dedikerade spelare. För några tar spelandet överhand och medför negativa konsekvenser. Boken diskuterar också frågan kring om datorspelsberoende bör bli en ny diagnos. Är det korrekt att patologisera en viktig del av ungdomskulturen? Moderator: Carl-Magnus Forslund, ST-läkare, Föreläsare: Faltin Karlsen är docent vid Norges Informationsteknologiska Högskola. Han har PhD i medievetenskap vid Universitetet i Oslo. Karlsen har genomfört en rad forskningsprojekt om medieanvändande, ofta om kontroversiella teman som medievåld och beroendeproblematik. På senare år har han fokuserat på dataspelskultur och onlinespel som World of Warcraft. 2D) Raketstart! Intensiv familjebehandling initialt vid behandling av anorexia nervosa i barn och ungdomsåren. Om inte en viktuppgång kan komma till stånd snabbt riskerar man ett långdraget förlopp och allvarliga medicinska konsekvenser. Moderator: Ulf Wallin, överläkare, MD, BUP Lund Föreläsare: André Langé, överläkare, och Katarina Brorson, sjuksköterska, båda verksamma vid BUP Lund. Raymond Valdés, leg psykoterapeut, BUP Stockholm. 2E) Effektiva insatser för unga med självskadebeteende. Maria Zetterqvist och Sofie Westling berättar om senaste kunskapen kring prevalens, utredning och behandling av unga med självskadebeteende. David Ershammar, projektledare för Sydnodens arbete berättar om aktiviteter runt om i landet och den satsning på unga med självskadebeteende som sker inom Psykiatri Skåne. Moderator: Margarita Tuenter, överläkare Föreläsare: Maria Zetterqvist, psykolog, doktorand, BUP Linköping, Sofie Westling, överläkare vid DBT-teamet i Lund, David Ershammer, projektledare, Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Lunch fortsätter på nästa sida.. 4

5 Torsdag - 24/ Morgondagens utmaningar i hälsooch sjukvården Vilken kompetens behöver vi inom vårdprofessionen utveckla för att möta behoven i morgondagens hälso- och sjukvård? Föreläsare: Stefan Lindgren är professor i medicin vid Lunds universitet och överläkare i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. Han har under lång tid intresserat sig för utveckling och ledning av akademiska utbildningssystem och kopplingen mellan de olika utbildningsfaserna i det livslånga lärandet som läkare. Stefan Lindgren har på regeringens uppdrag utrett och föreslagit en ny svensk läkarutbildning. Han är för närvarande President i World Federation for Medical Education samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet Kaffe A) SFBUP:s riktlinjer för depression något att ha i handen. I samråd med landets verksamhetschefer planerar SFBUP att ta fram riktlinjer för de viktigaste tillstånden. Riktlinjerna ska ge tydliga rekommendationer och betona stegvis vård där basala insatser först ska övervägas. De ska vila på evidens eller på beprövad erfarenhet och konsensus vad gäller klinisk handläggning. Symposiets mål är att presentera och diskutera strukturen och innehållet i riktlinjerna för depression. SFBUP vill ha synpunker på riktlinjerna för att kunna förbättra användbarheten och innehållet, samt få igång diskussioner om och intresse för riktlinjerna. Moderator: Lars Joelsson, överläkare, ordförande i SFBUP. Föreläsare: Håkan Jarbin, chefsöverläkare, MD, BUP Halland, Anne-Liis von Knorring, professor emerita, Uppsala, Maria Zetterqvist, psykolog, BUP Linköping. 3B) Vakenhet och sömn hos barn och ungdomar. Fokus på dygnsrytmstörningar och aktuella problemen med narkolepsi och narkolepsi-differentialdiagnos. Moderator: Sophia Eberhard, överläkare Föreläsare: Lars Palm, barnläkare och barnneurolog som är verksam som överläkare på Barnmedicinska kliniken, SUS. Att sova för lite ett biopsykosocialt perspektiv. En föreläsning om att sova för lite och dess konsekvenser för barn och tonåringar. Moderator: Sophia Eberhard, överläkare Föreläsare: Per Johnson, prefekt, docent och leg psykolog vid Institutionen för psykologi Lunds universitet. Efterföljande diskussion ur ett barnpsykiatriskt perspektiv med Harald Hellsten, leg. psykolog, Bup Malmö. 3C) Hur påverkar vårdprogram vad vi gör? Implementeringsprojekt som visar hur vårdprogram/riktlinjer blir till metoder och arbetsorganisation i klinisk verksamhet. Moderator: Peik Gustafsson, överläkare, MD, Föreläsare: Gunilla Granholm, projektledare och leg psykolog i BUP Malmö och Helena Stavreski, adjunkt i Ledarskap och organisation på Malmö Högskola och Anna Santesson, överläkare BUP Halland. 3D) Behandling av traumarelaterade psykiska problem. Aktuella forskningsrön från biologi till behandling. Seminariet syftar till att presentera aktuell forskning och ackumulerad klinisk kunskap avseende posttraumatiska tillstånd hos barn och ungdomar. Syftet med föreläsningen är att ge en helhetsbild av traumats betydelse för psykisk ohälsa och utveckling hos barn och ungdomar i och utanför barn- och ungdomspsykiatrin. Moderator Marie-Louise Lundberg, fil doktor, leg psykolog Föreläsare: Sabina Guši, leg. psykolog, doktorand, kliniskt och forskningsverksam inom psykotraumatologi och arbetar på Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö och Mikael Larsson, leg psykolog, BUP - Elefanten Linköping. 3E) Hur kan inflytandearbete och brukarperspektiv vara till nytta i BUP:s förbättringsarbete? Nationella patientenkäter visar att det finns ett stort förbättringsutrymme vad gäller patienters och anhörigas upplevelse av att vara informerade och delaktiga. Här redovisas erfarenheter av arbete med patientcentrerad vård, i Sverige och internationellt. Moderator: David Ershammar, hälsooch sjukvårdsstrateg,divisionsledningen, Psykiatri Skåne. Föreläsare: inflytandesamordnare,fredrik Lecerof, leg. psykolog och leg. psykoterpeut, BUP Lund och Charlotta Evans, kurator Avslutning och presentation av nästa års kongress 5

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05

SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05 SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05 Måndag 5 maj LOKAL: HANS, G22 9.00-10.15 Upprop och presentation av kursen, Ulrika Henriksson, Anna Shchokina, Eva Serlachius 10.15-10.45 Kaffepaus

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Barnpsykiatrins ABC

Barnpsykiatrins ABC Barnpsykiatrins ABC 2013 1204-2014 0116 Schema för föreläsningsseminarier, närvaro är obligatorisk Onsdag 4 december Lokal: BUP-kliniken, Sachsgatan 10, Stockholm, Hus A föreläsningssal/personalrum, plan

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri UPPSALAKURSERNA Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 april 2015 i Uppsala Psykiatrisk diagnostik är inte enkel utan kräver både tid och

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGERANDE AV ÅRLIG KONGRESS FÖR SFBUP

RIKTLINJER FÖR ARRANGERANDE AV ÅRLIG KONGRESS FÖR SFBUP RIKTLINJER FÖR ARRANGERANDE AV ÅRLIG KONGRESS FÖR SFBUP Barn- och ungdomspsykiatriska föreningens årliga kongress arrangeras av en av styrelsen utsedd lokal klinik alternativt utsedd arbetsgrupp. Arrangemanget

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Studie- och yrkesvägledaren 2016

Studie- och yrkesvägledaren 2016 Studie- och yrkesvägledaren 2016 kunskap utveckling inspiration Så vägleder du framgångsrikt elever med särskilda behov Öka dina kunskaper om bemötande och vägledning av elever med psykisk ohälsa Så kan

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende. Dokumentation från konferensen på Münchenbryggeriet den 16 februari 2015, Stockholm

Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende. Dokumentation från konferensen på Münchenbryggeriet den 16 februari 2015, Stockholm Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende Dokumentation från konferensen på Münchenbryggeriet den 16 februari 2015, Stockholm 2 PROGRAM DEN 16 FEBRUARI Ing-Marie Wieselgren och dagens moderator

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Konferens Första linjen

Konferens Första linjen VÄLKOMMEN TILL... 4:e okt 2 0 1 7 i Stockholm Konferens Första linjen Den 4 oktober 2017 anordnar Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen är att lyfta upp

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom?

Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom? Måste den psykiatriska patienten dö i förtid av diabetes eller hjärtkärlsjukdom? Dan Gothefors Överläkare, specialist i psykiatri. Leg psykoterapeut. Svenska Psykiatriska Föreningen. Måste den psykiatriska

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Introduktion till: Presentation av Sofie Westling, huvudförfattare och med. dr. samt Lisa Cederlund, projektledare Södra Noden

Introduktion till: Presentation av Sofie Westling, huvudförfattare och med. dr. samt Lisa Cederlund, projektledare Södra Noden Introduktion till: Presentation av Sofie Westling, huvudförfattare och med. dr. samt Lisa Cederlund, projektledare Södra Noden Rekommendationer historik NICE Quality standards Stroke: 1. Ambulance screening

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2017

Stress & utmattningssyndrom 2017 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser hösten 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med D Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

Förändringskonceptens bakgrund

Förändringskonceptens bakgrund Förändringskonceptens bakgrund De 11 Förändringskoncepten baseras på empirisk forskning (evidens) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i barndomen, samt om av vad som fungerar i termer

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö Mindfulnessakademin Mindfulnessakademin har som mål att sprida kunskap om Mindfulness till såväl enskilda människor som grupper, företag och organisationer. Utbildningar, kurser och föreläsningar håller

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri till

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri till Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2012-01-01 till 2012-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Presentation av föreläsningar och föreläsare Vårdmiljöns betydelse för äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Finns det hjälp att få?

Finns det hjälp att få? Arrangör: ProLitterA, Kumla Tel: 019 23 63 45 alt. 070 17 00 678 Hemsida: www.prolittera.se E-post: info@prolittera.se Brännpunkt Whiplash Foto: Helén Lindelöf Finns det hjälp att få? Seminarium i Örebro

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Elektromagnetiska fält och MR-säkerhet för sjukhusfysiker Implementering av AFS 2016:3 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Icke-joniserande strålning,

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping)

Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Medverkande: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen Malmö/Trelleborg Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP Gotland (Emma Byqvist Jönköping) Moderator Gunnel Löndahl öl BUP Malmö; konsultläk Första

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen?

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne Gisela Priebe, Lunds universitet Maria Afzelius, Region

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer