Välkommen till BUP Skåne!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till BUP Skåne!"

Transkript

1 uppdaterad Välkommen till BUP Skåne! Nu är det dags att anmäla sig till BUP-kongressen i Malmö april. Temat för kongressen är Från Första linjen till specialistpsykiatri Professor Ruth Feldman kommer att prata om anknytning utifrån ett biologiskt perspektiv och speciellt Oxytocinsystemet och dess betydelse för utveckling, psykisk hälsa samt ohälsa. Docent Sven Brembergs föreläsning handlar om risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa. Docent Clara Hellner Gumpert föreläser om beteendestörningar hos barn och ungdomar. Professor Stefan Lindgren kommer att prata om de utmaningar som morgondagens sjukvård ställer oss inför. Till detta kommer ett stort antal symposier som spänner från Första linjen till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. T.ex. spädbarnspsykiatri, nätmissbruk, traumatisering och psykos. Arrangörer: Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP Sveriges läkare under utbildning i psykiatri, SLUP Anmäl dig nu, först till kvarn gäller! Vi ses till våren!

2 uppdaterad Praktisk information Tid och plats Den april 2014, Malmö Mässan, Malmö. Malmö Mässan ligger i det populära Hyllie området nära Öresundsbron. Kommunikationerna till och från anläggningen är utmärkta. Det bekvämaste sättet att resa är att använda de moderna tågen som stannar bara ett stenkast från anläggningen, vid Hyllie station. Från stationen i Hyllie når du Köpenhamns internationella flygplats på 11 minuter, Malmö centralstation på 7 minuter. För mer information gå in på vår registreringssida - Information om transporter. Tågbiljetter Malmö C - Hyllie, 4 resor, ingår i konferensavgiften mot uppvisande av bekräftelsen. GPS-koordinator Lat: N ,01 Long: E ,44 Adress Mässgatan 6, Malmö Telefon: Logi Vi har förbokat rum på Radisson Blu Malmö och Comfort Hotel Malmö april. Du bokar och betalar direkt till hotellen. Förbokade rum finns fram till den 7 mars För mer information gå in på vår registreringssida Information om logi. Middag Den 23 april kl , Glasklart i Malmö Glasklart Event & Restaurang, Dockplatsen 1, Malmö. Priser Priser vid anmälan före den 7 mars 2014 Kongressavgift (utan logi), två alternativ 3300: - exkl. moms för två dagar med 2750: - exkl. moms för två dagar utan Priser vid anmälan efter den 7 mars 2014 Kongressavgift (utan logi), två alternativ 3600: - exkl. moms för två dagar med 3050: - exkl. moms för två dagar utan OBS! Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri betalar middagen för alla sina betalande föreningsmedlemmar (väljs vid anmälan). Anmälan För anmälan klicka HÄR Sista anmälningsdag 4 april 2014 Observera att anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas om du får förhinder mot en kostnad av 300: - exkl. moms. Målgrupp Ladda hem en QR-läsare till din telefon och scanna koden här intill så kommer du direkt till vår hemsida: Specialistläkare inom Barn- och ungdomspsykiatri, personal från öppenvården, heldygnsvården, mellanvården och ST-läkare. 2 Kontaktpersoner Vid frågor om anmälan kontakta: Posterutställning (för ST läkare) Gunnel Löndahl Tfn Utställare För information om utställningsmöjligheter kontakta: Hans Nordgren Tfn alt Mattias Sturk Tfn Frågor om innehållet Lars-Henry Gustle Tfn Margaretha Pero Tfn För övriga frågor Karin Huisman Tfn

3 Onsdag - 23/ Registrering & Ankomstkaffe Registreringen är öppen Ankomstkaffe serveras Kongressen öppnas Hans Brauer, regional BUP-chef Gilbert Tribo, regionråd i Region Skåne Bio-Behavioral Synchrony and the Cross-Generation Transmission of Well-Being and Psychopathology. I denna föreläsning presenteras en modell kring anknytning: Biobehavioral synchrony, med oxytocinsystemet som central mekanism och dess inverkan på bl.a. genetiska, hormonella och beteendemässiga plan. Konsekvensen av avbrott i anknytningsprocessen och efterföljande uveckling av psykisk ohälsa belyses genom tre forskningsprojekt; kring autismspektrum, post-partum depression samt traumatisering. Föreläsare: Ruth Feldman, PhD, är professor i psykologi och neurovetenskap vid Bar-Ilan universitetet, Israel med ett samtidigt förordnande vid Yale University Medical School, Child Study Center. Hennes forskning fokuserar bl.a. på den biologiska aspekten av anknytning, där hennes arbete kring betydelsen av oxytocin vid psykisk hälsa och ohälsa varit avgörande för att förstå den biologiska grunden till det sociala samspelet mellan människor Lunch A) Barnpsykiatriskt behandlingsarbete med späda barn och små barn, 0-4 år. Kunskapsläget idag. Moderator: Anne-Li Hallin, leg psykolog, fil doktor Bup Lund. Föreläsare: Eva Tedgård, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand institutionen för klinisk vetenskap Lund, Lunds universitet, Katrin Bernstad, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, båda verksamma vid Viktoriagården Catarina Furmark, leg psykolog, forskningsassistent Stockholms universitet. 1B) Cannabis och tonårsperioden. Missbruk och samsjuklighet. Hur möter vi upp på BUP? Presentationen fokuserar på cannabinoidernas inverkan på kognitiv funktion under tonårsperioden. Moderator: Björn Johansson, överläkare, MD, Föreläsare: Thomas Lundqvist, docent i psykologi vid Lunds universitet & leg psykolog vid Psykiatri Skåne, i Lund, verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Efterföljande diskussion ur ett barnpsykiatriskt perspektiv med Margaretha Pero, överläkare, MD och Susanna Åkesson, leg. sjuksköterska, båda verksamma vid BUP Lund. 1C) Från ax till limpa. Hur BUP inom Region Skåne har arbetat fram sin Första linje för barn och ungas psykiska hälsa. I oktober 2012 togs ett politiskt beslut där BUP fick i uppdrag att starta fyra Första linjenmottagningar, att verka för barn och ungas psykiska hälsa i hela Skåne. Moderator: Hans Brauer, regional BUP-chef Skåne. Föreläsare: Micael von Wovern, psykiatrisamordnare i Sydöstra Skåne och projektledare för Första linjen. Regionråd Gilbert Tribo medverkar. 1D) Autismspektrumstörningar - förekomst och riskfaktorer. Forskningsymposium. Moderator: Maria Råstam, professor i Barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för klinisk vetenskap, Lunds Universitet. Ökar prevalensen av ADHD och autismspektrumstörningar till följd av D-vitaminbrist och exponering för toxiner? Föreläsare: Peik Gustafsson, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lund, Lunds Universitet, överläkare, MD, NP-teamet, Autism hos små barn: Betydelsen av tidig screening. Föreläsare: Nils Haglund, doktorand vid Barnpsykiatriavdelningen vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lunds Universitet, legitimerad psykolog, teamledare, Neuropsykiatriska teamen vid barn och ungdomshabiliteringen, Malmö. 3 Autismspektrumstörningar, kontinuum och samsjuklighet. Föreläsare: Sebastian Lundström, leg psykolog, PhD Centre for Ethics Law and Mental Health (CELAM) Gillbergcentrum Göteborgs Universitet. 1E) Barn och ungdomar som hör röster psykos, depression eller normalt? Neurobiologi, differentialdiagnostik och behandling vid rösthallucinos. Patienter med hörselhallucinos kommer i kontakt med barnpsykiatrin på alla dess vårdnivåer från Första linjen till akut heldygnsvård. Behandlare som utreder och bedömer barn och ungdomar behöver ha viss kunskap om hur symtom på hörselhallucinos skall tolkas och behandlas. Moderator: Beata Bäckström, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, överläkare vid Teamet för psykos och bipolära tillstånd BUP, Lund. Föreläsare: Neil Cleland, överläkare, BUP Stockholms psykosteam, och Håkan Jarbin, överläkare, MD, Psykosteamet Halmstad och BUP Lund Kaffe Risk - och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa - utveckling över tid och förebyggande åtgärder. Sedan ett antal decennier har depressiva symptom blivit allt vanligare bland unga. Utvecklingen i Sverige är paradoxal eftersom barn i Sverige har ovanligt goda uppväxtvillkor. Avsikten är att försöka förklara utvecklingen i Sverige med hjälp av den kunskap som finns om risk- och skyddsfaktorer. Kunskapen kan sedan översättas till förslag till åtgärder. Föreläsare: Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet Årsmöte i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

4 Torsdag - 24/ Beteendestörningar hos barn och ungdomar. Föreläsningen belyser det aktuella kunskapsläget inom området utifrån ett utrednings- och behandlingsperspektiv. Föreläsare: Clara Hellner Gumpert, är specialist och docent i barn- och ungdomspsykiatri och har intresserat sig för normbrytande beteenden och antisocial utveckling både inom forskning och klinisk verksamhet. Hon har i många år arbetat som konsultläkare inom SIS verksamheter. Clara är verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning i Stockholm Posterpresentation och kaffe A) Från Specialistpsykiatri till Första linjen. I Region Skåne har BUP fått i uppgift att bygga upp Första linjen. Skillnader i arbetsmetod och förhållningssätt kommer att presenteras samt vilka behandlingsutbud som erbjuds. Moderater: Gunnel Löndahl, överläkare, Föreläsare: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Paneldiskussion utifrån ett case ur ett nationellt perspektiv. Här medverkar även Maria Ten Siethoff, enhetschef, Första Linjen Gotland och Annie-Lie Jarhult, enhetschef, Första Linjen Kronoberg. 2B) Nya forskningsrön nya angelägna doktorsavhandlingar. Moderator: Maria Unenge Hallerbäck, överläkare, MD, vetenskaplig sekreterare i SFBUP. Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects. Ida Lindblad har undersökt samtidig förekomst av andra funktionsnedsättningar hos barn med lindrig utvecklingsstörning samt hur det påverkar barnets funktionsnivå. Föreläsare: Ida Lindblad, leg. Psykolog, MD, Sahlgrenska akademin. Autism spectrum disorders: genetic and neurodevelopmental aspects in children with early diagnosis. Mats Anders Eriksson har undersökt barn som fått autismspektrumdiagnos före 4,5 år ålder och kartlagt samtidig förekomst av andra medicinska tillstånd. Föreläsare: Mats Anders Eriksson, bitr. överläkare, MD, Karolinska institutet. Refugee Children and Families; Psychological Health, Brief Family Intervention and Ethical Aspects. Gunilla Jarkman Björn har i sin avhandling om flyktingbarn och deras familjer sett att barns, föräldrars och syskons individuella perspektiv måste lyftas fram och synliggöras för att förstå och hantera komplexiteten och familjedynamiken i familjer som kommer från krigszoner Föreläsare: Gunilla Jarkman Björn, överläkare, MD, Linköpings Universitet. Eating Disorders - Aspects of Treatment and Outcome. Agneta Rosling har visat att dödligheten är kraftigt förhöjd bland vuxna kvinnor som vårdats på sjukhus på grund av anorexia nervosa samt visat att genom att ge ungdomar med anorexia nervosa intensiva behandlingsinsatser i öppenvård eller dagvård kan man nå mycket goda resultat. Föreläsare: Agneta Rosling, överläkare, MD, Uppsala universitet. 2C) Onlinespel och beroende Tvångsmässigt beteende eller sund eskapism. Faltin Karlsen presenterar sin bok A world of Excess: Online Games and Excessive Playing som handlar om onlinespel och överdrivet spelande. World of Warcraft representerar en typ av onlinespel som lockar många, ofta mycket dedikerade spelare. För några tar spelandet överhand och medför negativa konsekvenser. Boken diskuterar också frågan kring om datorspelsberoende bör bli en ny diagnos. Är det korrekt att patologisera en viktig del av ungdomskulturen? Moderator: Carl-Magnus Forslund, ST-läkare, Föreläsare: Faltin Karlsen är docent vid Norges Informationsteknologiska Högskola. Han har PhD i medievetenskap vid Universitetet i Oslo. Karlsen har genomfört en rad forskningsprojekt om medieanvändande, ofta om kontroversiella teman som medievåld och beroendeproblematik. På senare år har han fokuserat på dataspelskultur och onlinespel som World of Warcraft. 2D) Raketstart! Intensiv familjebehandling initialt vid behandling av anorexia nervosa i barn och ungdomsåren. Om inte en viktuppgång kan komma till stånd snabbt riskerar man ett långdraget förlopp och allvarliga medicinska konsekvenser. Moderator: Ulf Wallin, överläkare, MD, BUP Lund Föreläsare: André Langé, överläkare, och Katarina Brorson, sjuksköterska, båda verksamma vid BUP Lund. Raymond Valdés, leg psykoterapeut, BUP Stockholm. 2E) Effektiva insatser för unga med självskadebeteende. Maria Zetterqvist och Sofie Westling berättar om senaste kunskapen kring prevalens, utredning och behandling av unga med självskadebeteende. David Ershammar, projektledare för Sydnodens arbete berättar om aktiviteter runt om i landet och den satsning på unga med självskadebeteende som sker inom Psykiatri Skåne. Moderator: Margarita Tuenter, överläkare Föreläsare: Maria Zetterqvist, psykolog, doktorand, BUP Linköping, Sofie Westling, överläkare vid DBT-teamet i Lund, David Ershammer, projektledare, Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Lunch fortsätter på nästa sida.. 4

5 Torsdag - 24/ Morgondagens utmaningar i hälsooch sjukvården Vilken kompetens behöver vi inom vårdprofessionen utveckla för att möta behoven i morgondagens hälso- och sjukvård? Föreläsare: Stefan Lindgren är professor i medicin vid Lunds universitet och överläkare i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. Han har under lång tid intresserat sig för utveckling och ledning av akademiska utbildningssystem och kopplingen mellan de olika utbildningsfaserna i det livslånga lärandet som läkare. Stefan Lindgren har på regeringens uppdrag utrett och föreslagit en ny svensk läkarutbildning. Han är för närvarande President i World Federation for Medical Education samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet Kaffe A) SFBUP:s riktlinjer för depression något att ha i handen. I samråd med landets verksamhetschefer planerar SFBUP att ta fram riktlinjer för de viktigaste tillstånden. Riktlinjerna ska ge tydliga rekommendationer och betona stegvis vård där basala insatser först ska övervägas. De ska vila på evidens eller på beprövad erfarenhet och konsensus vad gäller klinisk handläggning. Symposiets mål är att presentera och diskutera strukturen och innehållet i riktlinjerna för depression. SFBUP vill ha synpunker på riktlinjerna för att kunna förbättra användbarheten och innehållet, samt få igång diskussioner om och intresse för riktlinjerna. Moderator: Lars Joelsson, överläkare, ordförande i SFBUP. Föreläsare: Håkan Jarbin, chefsöverläkare, MD, BUP Halland, Anne-Liis von Knorring, professor emerita, Uppsala, Maria Zetterqvist, psykolog, BUP Linköping. 3B) Vakenhet och sömn hos barn och ungdomar. Fokus på dygnsrytmstörningar och aktuella problemen med narkolepsi och narkolepsi-differentialdiagnos. Moderator: Sophia Eberhard, överläkare Föreläsare: Lars Palm, barnläkare och barnneurolog som är verksam som överläkare på Barnmedicinska kliniken, SUS. Att sova för lite ett biopsykosocialt perspektiv. En föreläsning om att sova för lite och dess konsekvenser för barn och tonåringar. Moderator: Sophia Eberhard, överläkare Föreläsare: Per Johnson, prefekt, docent och leg psykolog vid Institutionen för psykologi Lunds universitet. Efterföljande diskussion ur ett barnpsykiatriskt perspektiv med Harald Hellsten, leg. psykolog, Bup Malmö. 3C) Hur påverkar vårdprogram vad vi gör? Implementeringsprojekt som visar hur vårdprogram/riktlinjer blir till metoder och arbetsorganisation i klinisk verksamhet. Moderator: Peik Gustafsson, överläkare, MD, Föreläsare: Gunilla Granholm, projektledare och leg psykolog i BUP Malmö och Helena Stavreski, adjunkt i Ledarskap och organisation på Malmö Högskola och Anna Santesson, överläkare BUP Halland. 3D) Behandling av traumarelaterade psykiska problem. Aktuella forskningsrön från biologi till behandling. Seminariet syftar till att presentera aktuell forskning och ackumulerad klinisk kunskap avseende posttraumatiska tillstånd hos barn och ungdomar. Syftet med föreläsningen är att ge en helhetsbild av traumats betydelse för psykisk ohälsa och utveckling hos barn och ungdomar i och utanför barn- och ungdomspsykiatrin. Moderator Marie-Louise Lundberg, fil doktor, leg psykolog Föreläsare: Sabina Guši, leg. psykolog, doktorand, kliniskt och forskningsverksam inom psykotraumatologi och arbetar på Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö och Mikael Larsson, leg psykolog, BUP - Elefanten Linköping. 3E) Hur kan inflytandearbete och brukarperspektiv vara till nytta i BUP:s förbättringsarbete? Nationella patientenkäter visar att det finns ett stort förbättringsutrymme vad gäller patienters och anhörigas upplevelse av att vara informerade och delaktiga. Här redovisas erfarenheter av arbete med patientcentrerad vård, i Sverige och internationellt. Moderator: David Ershammar, hälsooch sjukvårdsstrateg,divisionsledningen, Psykiatri Skåne. Föreläsare: inflytandesamordnare,fredrik Lecerof, leg. psykolog och leg. psykoterpeut, BUP Lund och Charlotta Evans, kurator Avslutning och presentation av nästa års kongress 5

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

TEMA: Psykisk ohälsa bland barn

TEMA: Psykisk ohälsa bland barn 8-9 APRIL 2014 TEMA: Psykisk ohälsa bland barn Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående hösten 2015 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #4 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - December 2013 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Svensk Psykiatri. TEMA: Kultur, psykiatri och psykisk hälsa. Tidskriften för TEMA

Svensk Psykiatri. TEMA: Kultur, psykiatri och psykisk hälsa. Tidskriften för TEMA Tidskriften för Svensk Psykiatri #2 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Juni 2010 TEMA: Kultur, psykiatri

Läs mer

Glimtar från forskningsfronten

Glimtar från forskningsfronten Glimtar från forskningsfronten Stockholms läns landsting Barn- och ungdomspsykiatri oktober 2010 Sommarens kongresser i fokus Nr 28 detta höstnummer av Glimtar från forskningsfronten presenteras en högaktuell

Läs mer

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011

Tema Neuropsykiatri. nr.1/2011 bkn_111_1_cover.qxd:bkn 12/27/10 7:25 AM Page 1 nr.1/2011 Tema Neuropsykiatri Barnläkaren fyller 30 år Christopher Gillberg: Tidiga insatser ger bättre prognos Ökar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar?

Läs mer

Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering

Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering 11-12 maj 2006 Aros Congress

Läs mer

7:e Familjehemskonferensen. 11 13 september 2013 Göteborg

7:e Familjehemskonferensen. 11 13 september 2013 Göteborg 7:e Familjehemskonferensen 11 13 september 2013 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 7:e Familjehems k o n f e r e n s e n 11 13 september 2013 Som alltid är Familjehems- konferensen ett forum och

Läs mer

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling.

Annons ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN X X X X X X X** X X X*** Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling. Annons - SEROQUEL DEPOT (QUETIAPIN SEROQUEL DEPOT XR): (QUETIAPIN XR) : ETT LÄKEMEDEL - MÅNGA ETT LÄKEMEDEL ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - MÅNG ANVÄNDNINGSOMRÅDE N Annons Schizofreni Återfallsprevention T illäggsbehandling

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

Stressforskningskongress

Stressforskningskongress Stressforskningskongress 17-18 maj 2010 Stockholm www.stressforskningskongress.se Den 17 och 18 maj 2010 arrangeras den åttonde stressforskningskongressen i Näringslivets Hus och Konferens, Stockholm.

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2011 TEMA Vi svingar

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Välkommen till Sveriges första

Välkommen till Sveriges första Välkommen till Sveriges första Vi hoppas att Barnahuskonferenser kan fortsätta att anordnas på olika håll i landet, dels som fortsatt kompetensutveckling och dels som mötesplats för oss som arbetar med

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer