Välkommen till BUP Skåne!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till BUP Skåne!"

Transkript

1 uppdaterad Välkommen till BUP Skåne! Nu är det dags att anmäla sig till BUP-kongressen i Malmö april. Temat för kongressen är Från Första linjen till specialistpsykiatri Professor Ruth Feldman kommer att prata om anknytning utifrån ett biologiskt perspektiv och speciellt Oxytocinsystemet och dess betydelse för utveckling, psykisk hälsa samt ohälsa. Docent Sven Brembergs föreläsning handlar om risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa. Docent Clara Hellner Gumpert föreläser om beteendestörningar hos barn och ungdomar. Professor Stefan Lindgren kommer att prata om de utmaningar som morgondagens sjukvård ställer oss inför. Till detta kommer ett stort antal symposier som spänner från Första linjen till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. T.ex. spädbarnspsykiatri, nätmissbruk, traumatisering och psykos. Arrangörer: Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP Sveriges läkare under utbildning i psykiatri, SLUP Anmäl dig nu, först till kvarn gäller! Vi ses till våren!

2 uppdaterad Praktisk information Tid och plats Den april 2014, Malmö Mässan, Malmö. Malmö Mässan ligger i det populära Hyllie området nära Öresundsbron. Kommunikationerna till och från anläggningen är utmärkta. Det bekvämaste sättet att resa är att använda de moderna tågen som stannar bara ett stenkast från anläggningen, vid Hyllie station. Från stationen i Hyllie når du Köpenhamns internationella flygplats på 11 minuter, Malmö centralstation på 7 minuter. För mer information gå in på vår registreringssida - Information om transporter. Tågbiljetter Malmö C - Hyllie, 4 resor, ingår i konferensavgiften mot uppvisande av bekräftelsen. GPS-koordinator Lat: N ,01 Long: E ,44 Adress Mässgatan 6, Malmö Telefon: Logi Vi har förbokat rum på Radisson Blu Malmö och Comfort Hotel Malmö april. Du bokar och betalar direkt till hotellen. Förbokade rum finns fram till den 7 mars För mer information gå in på vår registreringssida Information om logi. Middag Den 23 april kl , Glasklart i Malmö Glasklart Event & Restaurang, Dockplatsen 1, Malmö. Priser Priser vid anmälan före den 7 mars 2014 Kongressavgift (utan logi), två alternativ 3300: - exkl. moms för två dagar med 2750: - exkl. moms för två dagar utan Priser vid anmälan efter den 7 mars 2014 Kongressavgift (utan logi), två alternativ 3600: - exkl. moms för två dagar med 3050: - exkl. moms för två dagar utan OBS! Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri betalar middagen för alla sina betalande föreningsmedlemmar (väljs vid anmälan). Anmälan För anmälan klicka HÄR Sista anmälningsdag 4 april 2014 Observera att anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas om du får förhinder mot en kostnad av 300: - exkl. moms. Målgrupp Ladda hem en QR-läsare till din telefon och scanna koden här intill så kommer du direkt till vår hemsida: Specialistläkare inom Barn- och ungdomspsykiatri, personal från öppenvården, heldygnsvården, mellanvården och ST-läkare. 2 Kontaktpersoner Vid frågor om anmälan kontakta: Posterutställning (för ST läkare) Gunnel Löndahl Tfn Utställare För information om utställningsmöjligheter kontakta: Hans Nordgren Tfn alt Mattias Sturk Tfn Frågor om innehållet Lars-Henry Gustle Tfn Margaretha Pero Tfn För övriga frågor Karin Huisman Tfn

3 Onsdag - 23/ Registrering & Ankomstkaffe Registreringen är öppen Ankomstkaffe serveras Kongressen öppnas Hans Brauer, regional BUP-chef Gilbert Tribo, regionråd i Region Skåne Bio-Behavioral Synchrony and the Cross-Generation Transmission of Well-Being and Psychopathology. I denna föreläsning presenteras en modell kring anknytning: Biobehavioral synchrony, med oxytocinsystemet som central mekanism och dess inverkan på bl.a. genetiska, hormonella och beteendemässiga plan. Konsekvensen av avbrott i anknytningsprocessen och efterföljande uveckling av psykisk ohälsa belyses genom tre forskningsprojekt; kring autismspektrum, post-partum depression samt traumatisering. Föreläsare: Ruth Feldman, PhD, är professor i psykologi och neurovetenskap vid Bar-Ilan universitetet, Israel med ett samtidigt förordnande vid Yale University Medical School, Child Study Center. Hennes forskning fokuserar bl.a. på den biologiska aspekten av anknytning, där hennes arbete kring betydelsen av oxytocin vid psykisk hälsa och ohälsa varit avgörande för att förstå den biologiska grunden till det sociala samspelet mellan människor Lunch A) Barnpsykiatriskt behandlingsarbete med späda barn och små barn, 0-4 år. Kunskapsläget idag. Moderator: Anne-Li Hallin, leg psykolog, fil doktor Bup Lund. Föreläsare: Eva Tedgård, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand institutionen för klinisk vetenskap Lund, Lunds universitet, Katrin Bernstad, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, båda verksamma vid Viktoriagården Catarina Furmark, leg psykolog, forskningsassistent Stockholms universitet. 1B) Cannabis och tonårsperioden. Missbruk och samsjuklighet. Hur möter vi upp på BUP? Presentationen fokuserar på cannabinoidernas inverkan på kognitiv funktion under tonårsperioden. Moderator: Björn Johansson, överläkare, MD, Föreläsare: Thomas Lundqvist, docent i psykologi vid Lunds universitet & leg psykolog vid Psykiatri Skåne, i Lund, verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor. Efterföljande diskussion ur ett barnpsykiatriskt perspektiv med Margaretha Pero, överläkare, MD och Susanna Åkesson, leg. sjuksköterska, båda verksamma vid BUP Lund. 1C) Från ax till limpa. Hur BUP inom Region Skåne har arbetat fram sin Första linje för barn och ungas psykiska hälsa. I oktober 2012 togs ett politiskt beslut där BUP fick i uppdrag att starta fyra Första linjenmottagningar, att verka för barn och ungas psykiska hälsa i hela Skåne. Moderator: Hans Brauer, regional BUP-chef Skåne. Föreläsare: Micael von Wovern, psykiatrisamordnare i Sydöstra Skåne och projektledare för Första linjen. Regionråd Gilbert Tribo medverkar. 1D) Autismspektrumstörningar - förekomst och riskfaktorer. Forskningsymposium. Moderator: Maria Råstam, professor i Barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för klinisk vetenskap, Lunds Universitet. Ökar prevalensen av ADHD och autismspektrumstörningar till följd av D-vitaminbrist och exponering för toxiner? Föreläsare: Peik Gustafsson, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lund, Lunds Universitet, överläkare, MD, NP-teamet, Autism hos små barn: Betydelsen av tidig screening. Föreläsare: Nils Haglund, doktorand vid Barnpsykiatriavdelningen vid Institutionen för klinisk vetenskap, Lunds Universitet, legitimerad psykolog, teamledare, Neuropsykiatriska teamen vid barn och ungdomshabiliteringen, Malmö. 3 Autismspektrumstörningar, kontinuum och samsjuklighet. Föreläsare: Sebastian Lundström, leg psykolog, PhD Centre for Ethics Law and Mental Health (CELAM) Gillbergcentrum Göteborgs Universitet. 1E) Barn och ungdomar som hör röster psykos, depression eller normalt? Neurobiologi, differentialdiagnostik och behandling vid rösthallucinos. Patienter med hörselhallucinos kommer i kontakt med barnpsykiatrin på alla dess vårdnivåer från Första linjen till akut heldygnsvård. Behandlare som utreder och bedömer barn och ungdomar behöver ha viss kunskap om hur symtom på hörselhallucinos skall tolkas och behandlas. Moderator: Beata Bäckström, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, överläkare vid Teamet för psykos och bipolära tillstånd BUP, Lund. Föreläsare: Neil Cleland, överläkare, BUP Stockholms psykosteam, och Håkan Jarbin, överläkare, MD, Psykosteamet Halmstad och BUP Lund Kaffe Risk - och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa - utveckling över tid och förebyggande åtgärder. Sedan ett antal decennier har depressiva symptom blivit allt vanligare bland unga. Utvecklingen i Sverige är paradoxal eftersom barn i Sverige har ovanligt goda uppväxtvillkor. Avsikten är att försöka förklara utvecklingen i Sverige med hjälp av den kunskap som finns om risk- och skyddsfaktorer. Kunskapen kan sedan översättas till förslag till åtgärder. Föreläsare: Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet Årsmöte i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

4 Torsdag - 24/ Beteendestörningar hos barn och ungdomar. Föreläsningen belyser det aktuella kunskapsläget inom området utifrån ett utrednings- och behandlingsperspektiv. Föreläsare: Clara Hellner Gumpert, är specialist och docent i barn- och ungdomspsykiatri och har intresserat sig för normbrytande beteenden och antisocial utveckling både inom forskning och klinisk verksamhet. Hon har i många år arbetat som konsultläkare inom SIS verksamheter. Clara är verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning i Stockholm Posterpresentation och kaffe A) Från Specialistpsykiatri till Första linjen. I Region Skåne har BUP fått i uppgift att bygga upp Första linjen. Skillnader i arbetsmetod och förhållningssätt kommer att presenteras samt vilka behandlingsutbud som erbjuds. Moderater: Gunnel Löndahl, överläkare, Föreläsare: Gunilla Silfverberg, enhetschef Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Paneldiskussion utifrån ett case ur ett nationellt perspektiv. Här medverkar även Maria Ten Siethoff, enhetschef, Första Linjen Gotland och Annie-Lie Jarhult, enhetschef, Första Linjen Kronoberg. 2B) Nya forskningsrön nya angelägna doktorsavhandlingar. Moderator: Maria Unenge Hallerbäck, överläkare, MD, vetenskaplig sekreterare i SFBUP. Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects. Ida Lindblad har undersökt samtidig förekomst av andra funktionsnedsättningar hos barn med lindrig utvecklingsstörning samt hur det påverkar barnets funktionsnivå. Föreläsare: Ida Lindblad, leg. Psykolog, MD, Sahlgrenska akademin. Autism spectrum disorders: genetic and neurodevelopmental aspects in children with early diagnosis. Mats Anders Eriksson har undersökt barn som fått autismspektrumdiagnos före 4,5 år ålder och kartlagt samtidig förekomst av andra medicinska tillstånd. Föreläsare: Mats Anders Eriksson, bitr. överläkare, MD, Karolinska institutet. Refugee Children and Families; Psychological Health, Brief Family Intervention and Ethical Aspects. Gunilla Jarkman Björn har i sin avhandling om flyktingbarn och deras familjer sett att barns, föräldrars och syskons individuella perspektiv måste lyftas fram och synliggöras för att förstå och hantera komplexiteten och familjedynamiken i familjer som kommer från krigszoner Föreläsare: Gunilla Jarkman Björn, överläkare, MD, Linköpings Universitet. Eating Disorders - Aspects of Treatment and Outcome. Agneta Rosling har visat att dödligheten är kraftigt förhöjd bland vuxna kvinnor som vårdats på sjukhus på grund av anorexia nervosa samt visat att genom att ge ungdomar med anorexia nervosa intensiva behandlingsinsatser i öppenvård eller dagvård kan man nå mycket goda resultat. Föreläsare: Agneta Rosling, överläkare, MD, Uppsala universitet. 2C) Onlinespel och beroende Tvångsmässigt beteende eller sund eskapism. Faltin Karlsen presenterar sin bok A world of Excess: Online Games and Excessive Playing som handlar om onlinespel och överdrivet spelande. World of Warcraft representerar en typ av onlinespel som lockar många, ofta mycket dedikerade spelare. För några tar spelandet överhand och medför negativa konsekvenser. Boken diskuterar också frågan kring om datorspelsberoende bör bli en ny diagnos. Är det korrekt att patologisera en viktig del av ungdomskulturen? Moderator: Carl-Magnus Forslund, ST-läkare, Föreläsare: Faltin Karlsen är docent vid Norges Informationsteknologiska Högskola. Han har PhD i medievetenskap vid Universitetet i Oslo. Karlsen har genomfört en rad forskningsprojekt om medieanvändande, ofta om kontroversiella teman som medievåld och beroendeproblematik. På senare år har han fokuserat på dataspelskultur och onlinespel som World of Warcraft. 2D) Raketstart! Intensiv familjebehandling initialt vid behandling av anorexia nervosa i barn och ungdomsåren. Om inte en viktuppgång kan komma till stånd snabbt riskerar man ett långdraget förlopp och allvarliga medicinska konsekvenser. Moderator: Ulf Wallin, överläkare, MD, BUP Lund Föreläsare: André Langé, överläkare, och Katarina Brorson, sjuksköterska, båda verksamma vid BUP Lund. Raymond Valdés, leg psykoterapeut, BUP Stockholm. 2E) Effektiva insatser för unga med självskadebeteende. Maria Zetterqvist och Sofie Westling berättar om senaste kunskapen kring prevalens, utredning och behandling av unga med självskadebeteende. David Ershammar, projektledare för Sydnodens arbete berättar om aktiviteter runt om i landet och den satsning på unga med självskadebeteende som sker inom Psykiatri Skåne. Moderator: Margarita Tuenter, överläkare Föreläsare: Maria Zetterqvist, psykolog, doktorand, BUP Linköping, Sofie Westling, överläkare vid DBT-teamet i Lund, David Ershammer, projektledare, Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Lunch fortsätter på nästa sida.. 4

5 Torsdag - 24/ Morgondagens utmaningar i hälsooch sjukvården Vilken kompetens behöver vi inom vårdprofessionen utveckla för att möta behoven i morgondagens hälso- och sjukvård? Föreläsare: Stefan Lindgren är professor i medicin vid Lunds universitet och överläkare i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. Han har under lång tid intresserat sig för utveckling och ledning av akademiska utbildningssystem och kopplingen mellan de olika utbildningsfaserna i det livslånga lärandet som läkare. Stefan Lindgren har på regeringens uppdrag utrett och föreslagit en ny svensk läkarutbildning. Han är för närvarande President i World Federation for Medical Education samt vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet Kaffe A) SFBUP:s riktlinjer för depression något att ha i handen. I samråd med landets verksamhetschefer planerar SFBUP att ta fram riktlinjer för de viktigaste tillstånden. Riktlinjerna ska ge tydliga rekommendationer och betona stegvis vård där basala insatser först ska övervägas. De ska vila på evidens eller på beprövad erfarenhet och konsensus vad gäller klinisk handläggning. Symposiets mål är att presentera och diskutera strukturen och innehållet i riktlinjerna för depression. SFBUP vill ha synpunker på riktlinjerna för att kunna förbättra användbarheten och innehållet, samt få igång diskussioner om och intresse för riktlinjerna. Moderator: Lars Joelsson, överläkare, ordförande i SFBUP. Föreläsare: Håkan Jarbin, chefsöverläkare, MD, BUP Halland, Anne-Liis von Knorring, professor emerita, Uppsala, Maria Zetterqvist, psykolog, BUP Linköping. 3B) Vakenhet och sömn hos barn och ungdomar. Fokus på dygnsrytmstörningar och aktuella problemen med narkolepsi och narkolepsi-differentialdiagnos. Moderator: Sophia Eberhard, överläkare Föreläsare: Lars Palm, barnläkare och barnneurolog som är verksam som överläkare på Barnmedicinska kliniken, SUS. Att sova för lite ett biopsykosocialt perspektiv. En föreläsning om att sova för lite och dess konsekvenser för barn och tonåringar. Moderator: Sophia Eberhard, överläkare Föreläsare: Per Johnson, prefekt, docent och leg psykolog vid Institutionen för psykologi Lunds universitet. Efterföljande diskussion ur ett barnpsykiatriskt perspektiv med Harald Hellsten, leg. psykolog, Bup Malmö. 3C) Hur påverkar vårdprogram vad vi gör? Implementeringsprojekt som visar hur vårdprogram/riktlinjer blir till metoder och arbetsorganisation i klinisk verksamhet. Moderator: Peik Gustafsson, överläkare, MD, Föreläsare: Gunilla Granholm, projektledare och leg psykolog i BUP Malmö och Helena Stavreski, adjunkt i Ledarskap och organisation på Malmö Högskola och Anna Santesson, överläkare BUP Halland. 3D) Behandling av traumarelaterade psykiska problem. Aktuella forskningsrön från biologi till behandling. Seminariet syftar till att presentera aktuell forskning och ackumulerad klinisk kunskap avseende posttraumatiska tillstånd hos barn och ungdomar. Syftet med föreläsningen är att ge en helhetsbild av traumats betydelse för psykisk ohälsa och utveckling hos barn och ungdomar i och utanför barn- och ungdomspsykiatrin. Moderator Marie-Louise Lundberg, fil doktor, leg psykolog Föreläsare: Sabina Guši, leg. psykolog, doktorand, kliniskt och forskningsverksam inom psykotraumatologi och arbetar på Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP Malmö och Mikael Larsson, leg psykolog, BUP - Elefanten Linköping. 3E) Hur kan inflytandearbete och brukarperspektiv vara till nytta i BUP:s förbättringsarbete? Nationella patientenkäter visar att det finns ett stort förbättringsutrymme vad gäller patienters och anhörigas upplevelse av att vara informerade och delaktiga. Här redovisas erfarenheter av arbete med patientcentrerad vård, i Sverige och internationellt. Moderator: David Ershammar, hälsooch sjukvårdsstrateg,divisionsledningen, Psykiatri Skåne. Föreläsare: inflytandesamordnare,fredrik Lecerof, leg. psykolog och leg. psykoterpeut, BUP Lund och Charlotta Evans, kurator Avslutning och presentation av nästa års kongress 5

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05

SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05 SCHEMA SVK Barnpsykiatrins ABC 2014-05-05 2014-06-05 Måndag 5 maj LOKAL: HANS, G22 9.00-10.15 Upprop och presentation av kursen, Ulrika Henriksson, Anna Shchokina, Eva Serlachius 10.15-10.45 Kaffepaus

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri UPPSALAKURSERNA Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 april 2015 i Uppsala Psykiatrisk diagnostik är inte enkel utan kräver både tid och

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling Maria Råstam, professor, handledare Karin Källén, docent, bihandledare SvenOlof

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga En konferens för hela BUP-teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga nya riktlinjer och senaste utvecklingen inom barn och ungdomspsykiatrin Diagnostik

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

HELHETSSYN OCH SAMVERKAN FÖR BARNETS BÄSTA

HELHETSSYN OCH SAMVERKAN FÖR BARNETS BÄSTA HELHETSSYN OCH SAMVERKAN FÖR BARNETS BÄSTA Maria Wadman aukt. socionom, leg. psykoterapeut Nadja Barenthin Lindblad leg. sjuksköterska Flyktingbarnteamet Gamlestaden Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS Björn Kadesjö, ö.. l. Målgrupper Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer, dvs med Autismspektrumtillstånd ADHD, DAMP

Läs mer

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA)

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA) EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA), leg psykolog, doktorand Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för klinisk

Läs mer

Se mig hör mig! 2015 års NOBAB-konferens. om barn och unga i hälso-och sjukvård - perspektiv och kommunikation - 8-9/10 2015

Se mig hör mig! 2015 års NOBAB-konferens. om barn och unga i hälso-och sjukvård - perspektiv och kommunikation - 8-9/10 2015 Se mig hör mig! 2015 års NOBAB-konferens om barn och unga i hälso-och sjukvård - perspektiv och kommunikation - 8-9/10 2015 Skånes Universitetssjukhus, Malmö NOBAB -Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem

Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Barn och ungdomar med allvarliga sexuella beteendeproblem 7,5 högskolepoäng grundnivå VT 2015 Stockholm Barn och ungdomar med allvarliga sexuella

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser

Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer. Närståendeinsatser Forskning pågår: Risk- och skyddsfaktorer & Närståendeinsatser Tatja Hirvikoski Med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, KIND, Karolinska Institutet & FoUU-chef för Habilitering&Hälsa, Stockholm

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer