Bup-kongressen 2015 tema skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bup-kongressen 2015 tema skola"

Transkript

1 Bup-kongressen 2015 tema skola

2 Malin Gren Landell hade satt samman programmet och agerade dessutom huvudmoderator för Bup-kongressen Statssekreterare Helene Öberg från Utbildningsdepartementet berättade att tidiga insatser, en jämlik skola och läraryrkets attraktivitet är de tre prioriteringar de arbetar efter i departementet. Med skolan som tema och högintressanta namn på programmet, lockade Bup-kongressen 2015 rekord publik. Under två dagar fick 950 deltagare lyssna till såväl internationella toppnamn som de mest fram stående svenska forskarna på området. Fullsatta föreläsningar och symposier tog upp ämnen som ätstörningar, hjärnans utveckling, mobbning och suicid prevention. Och i pauserna fortsatte deltagarna diskussionerna med både gamla och nya bekantskaper. Precis som det ska vara på en riktigt bra kongress. Skådespelerskan Maria Norah gav en gripande bild av hur oerhört mycket hennes skolkurator hade betytt för henne som ung. Av de 27 postrar som hade anmälts till årets kongress fick två pris för bästa poster. Lotta Omma från Bup Gällivare (till vänster) fick pris för postern Ung same i Sverige och Elin Nylander, Göteborgs universitet (till höger) fick pris för postern Ettårsuppföljning av barn med adhd. Priset delades ut av Maria Unenge Hallerbäck, vetenskaplig sekreterare i SFBUP (mitten). 2 Bup-kongressen 2015 tema skola

3 Helping behaviorally challenging students Dr. Ross W. Greene, PhD, Harvard Medical School Lös problemet tillsammans med barnet För att hjälpa barn med utmanande beteenden måste vuxna sluta fokusera på beteendet och i stället lösa det bakomliggande problemet tillsammans med barnet. Det budskapet levererade Ross W Greene i sitt öppningsanförande under BUP-kongressen. Alla barn sköter sig om de kan. Det är den allra viktigaste kunskapen för den som vill förstå och hjälpa stökiga och utmanande barn, menar Ross Greene. Om ett barn inte sköter sig, så beror det inte på att det saknar vilja utan på att det saknar vissa förmågor. Och för att hjälpa barnet måste man se vilka förmågor det saknar och vilka problem det orsakar. Vi har fokuserat för mycket på barnens beteende och på att få barnen att vilja sköta sig, menar Ross Greene. Vi måste titta uppströms i stället för nedströms. Time-out, avstängning eller klistermärken utvecklar inte barnens förmågor. I stället måste vi arbeta proaktivt och lösa problemen. Vi behöver identifiera vilka förmågor barnet saknar och lära dem de förmågorna. Och den goda nyheten är att vi inte behöver göra det själva, vi har världens bästa partner i det arbetet barnet. Arbeta tillsammans Ross Greene kallar sin modell Collaborate and proactive solutions. Han menar att problemen måste lösas tillsammans med barnet och att barnet kommer att vilja vara med, eftersom det vill göra rätt. Problemen måste också lösas proaktivt, inte i stundens hetta. Många undrar hur de ska kunna arbeta proaktivt när de inte vet när barnet blir ledset. Men barn är inte oförutsägbara. Vi vet vad som gör barnet upprört. Men för att kunna hjälpa barnen måste de professionella vuxna visa förståelse och se till att deras egna känslor inte kommer i vägen i mötet med barnen. Forskningen har hjälpt oss att förstå de här barnen, men varför återspeglas inte den kunskapen i hur vi hanterar barnen? När en lärare i ett klassrum säger att barnen inte får gå ut på rast den vanliga tiden, så reagerar det här barnet och säger att det går ut ändå. När läraren insisterar hårdare och till slut säger att om barnet går ut ändå, så får det inte rast på en månad då smäller det. Och det är inte så konstigt, jag brukar säga att det här är svart-vita personer som lever i en grå värld. Alla barn sköter sig om de kan. Det var Ross Greenes viktiga budskap. Problemlösning i tre steg Ross Greene menar att den stora insikten är att utmanande barn inte alltid är utmanande. De blir det först när det krävs förmågor de inte har. Framför allt handlar det om exekutiva förmågor, kommunikativa förmågor, impulskontroll, kognitiva förmågor och sociala förmågor. För att lösa problemen krävs tre steg. Empatisteget är det första, där handlar det om att förstå och samla information. Och den får man från barnet. Nästa steg är att ta in vuxenperspektivet på problemet. Det tredje steget är att bjuda in till samarbete och tillsammans brainstorma fram lösningar som båda är nöjda med. Det som brukar visa sig i den här modellen är att det vuxna tror är problemet, nästan aldrig är problemet. De här tre stegen tar fram det bästa i oss alla. Bup-kongressen 2015 tema skola 3

4 School based suicide prevention: results from the SEYLE project Vladimir Carli, docent vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet Elevers medvetenhet minskar självmordsrisk Att öka skolelevers medvetenhet om psykisk ohälsa och kunskapen om hur man söker hjälp, kan minska antalet suicidförsök med 50 procent. Det visar det internationella forskningsprojektet SEYLE, som Vladimir Carli från Karolinska Institutet berättade om på kongressen. Vladimir Carli är en av forskarna i det stora internationella forskningsprojektet SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe). Totalt har högstadieelever i tolv europeiska länder ingått i studien. Genom att jämföra tre olika typer av självmordspreventiva interventioner, har forskargruppen studerat vilken metod som har bäst effekt för att minska antalet självmordsförsök. I ett antal klasser gick vi in och utbildade lärarna för att de skulle fungera som gate-keepers och upptäcka kriser, berättade Vladimir Carli. I en annan grupp lät vi professionell personal i barn- och ungdomspsykiatrin göra screeningar för att upptäcka riskelever. I den tredje gruppen arbetade vi direkt med ungdomarna för att öka deras medvetenhet om psykisk ohälsa och självmordshandlingar, så att de skulle söka hjälp tidigt. Vi hade Vladimir Carlis studie har omfattat elever i tolv europeiska länder. också en kontrollgrupp där vi inte gjorde större interventioner än att sätta upp affischer i klassrummen. Lyckad metod Uppföljningar av antal självmordsförsök och antal elever med allvarliga självmordstankar gjordes efter tre och tolv månader. Och efter tolv månader visade studien signifikanta resultat för den tredje metoden; att arbeta direkt med ungdomarna. Antalet självmordsförsök för den tredje metoden hade minskat med 50 procent, berättade Vladimir Carli. Dessutom visade studien att ungdomarna gillade insatserna. Ny riskgrupp Ett resultat av studien är också att en helt ny grupp skolungdomar med förhöjd risk för självmord upptäcktes, den osynliga gruppen som Vladimir Carli kallar den. Den gruppen skattar högt på riskbeteenden som hög medieanvändning, lite sömn och låg fysisk aktivitet, men inte på vanliga riskbeteenden som droger, alkohol och rökning. Det här är tonåringar som använder media mer än fem timmar per dag, som inte sportar och som sover för lite. De utgjorde nästan 30 procent av den undersökta gruppen och vi blev överraskade att de var så många och skattade så högt. Dessa elever ser inte ut att ha så hög risk och därför ringer det oftast inga varningsklockor hos lärare och andra. Men den här gruppen hade tre gånger så hög frekvens av självmordsförsök. Den största riskfaktorn för dem är att de inte sover tillräckligt. Det är en grupp vi behöver identifiera på skolorna. 4 Bup-kongressen 2015 tema skola

5 Den moderna skolan och hjärnans utveckling Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet Flera faktorer styr hjärnans funktion Kognitiva funktioner beror på en rad olika faktorer, inte bara generna. Det innebär att hjärnan är formbar och att exempelvis arbetsminnet går att träna upp för att stärka barn med uppmärksamhetssvårigheter. Därför är det så viktigt att vi hittar de barnen tidigt, poängterade Torkel Klingberg i sin föreläsning. Adhd, dyslexi eller dyskalkyli är diagnoser som är problematiska ur ett forskningsperspektiv, eftersom de inte går att mäta med objektiva, biologiska mått. Ett alternativt angreppssätt för att studera dessa diagnoser är därför att studera de funktioner som är associerade med dem, som exempelvis arbetsminnet när det gäller adhd. I grunden fungerar adhd, dyslexi och dyskalkyli på samma sätt. Det handlar om beteenden som beror på nedsättningar av olika kognitiva funktioner. Dessa kognitiva funktioner har kopplingar till olika delar av hjärnan och påverkas av både gener och miljöfaktorer. Det innebär att det inte går att hitta en genvariant som direkt påverkar en diagnos, säger Torkel Klingberg. Man måste lägga pussel mellan olika faktorer för att nå fram till mer kunskap. Interaktion mellan arv och miljö Läsning till exempel, är en komplex färdighet som aktiverar många olika delar i hjärnan, framför allt i tre olika områden. Torkel Klingberg och hans forskarteam har upptäckt att personer med dyslexi också har förändringar i hjärnaktiviteten i dessa tre områden. Men det är inte det enda som påverkar hur dyslexi utvecklas. Det finns en normal variation i våra förmågor när det gäller läsning, vi föds med olika förutsättningar. Det som händer senare är att vi ser en stark effekt av interaktion mellan genetik och miljö. Om man har sämre förutsättningar läser man mindre, och det förstärker de genetiska effekterna så de blir mer uttalade efter några år i skolan. De med sämre förutsättningar skulle egentligen behöva läsa dubbelt så mycket som de andra barnen. När det gäller adhd är arbetsminnet en kognitiv förmåga som vanligtvis är nedsatt hos personer med diagnosen. Forskning visar att de områden i hjärnan som styr arbetsminnet till stora delar överlappar de områden som aktiveras vid uppmärksamhet. Det betyder att arbetsminnet hänger nära samman med uppmärksamhetssvårigheter, säger Torkel Klingberg. Barns Arbetsminnet går att träna upp, menar Torkel Klingberg. nedsatta arbetsminne är det som har störst relevans för deras akademiska prestationer. Går att träna arbetsminnet Men arbetsminnet går att förändra. Torkel Klingberg och hans forskarteam har gjort ett antal studier där barn med adhd har fått träna arbetsminnet med programmet Robomemo. Träningen har pågått 35 minuter per dag, fem dagar i veckan i fem veckor. Och resultaten visar att barnen som genomgick träningen förbättrade både sitt arbetsminne och sin förmåga att följa instruktioner jämfört med kontrollgruppen. Flera studier visar samma resultat, förklarar Torkel Klingberg. Det går att förbättra arbetsminnet och därmed uppmärksamheten som en kognitiv förmåga i det dagliga livet. Arbetsminnet påverkas inte bara av generna, utan även av miljöfaktorer som träning. Så det här är inte determistiskt. Därför är det viktigt att vi identifierar barnen i riskzonen tidigt så att de får rätt interventioner. Bup-kongressen 2015 tema skola 5

6 Många trivdes på lyckad middag Deltagarna minglade glatt inför kvällens middag med laxrulle, kalvinnanlår och bakad choklad på menyn. God mat tillsammans med acapella-gruppen Men och överraskningen Louise Hoffsten på scen, gjorde kvällen till en succé. Carl-Göran Svedin, professor vid Bup i Linköping träffade Peter Engelsöy och Margarita Tuenter från Bup Malmö i vimlet. Julia Öjebo och Elisabeth Hackelsjö kom från Råd, Stöd och Hälsa i Linköping. Från Bup Köping kom ett gäng glada deltagare. Från vänster Sara Axelsson, Åsa Göransson och Miyabi Watanabe. Verksamhetschefen vid Bup Linköping Elisabeth Kristiansen, som ansvarade för årets kongress, ger lite insider-tips till Roger Westerlund och Marie Hed Engberg från Bup Gävleborg som arrangerar kongressen Ett helt gäng från Psykiatripartner Mjölby/Motala. Från vänster Jonna Engstrand, Helena Björäng, Ksenija Gmajnicki, Rebecca Malm, Rikard Andersson och Emma Pettersson. Sanam Rad från Bup Sundsvall och Eneida Kouremenou från Bup Linköping hade mycket intressant att diskutera. 6 Bup-kongressen 2015 tema skola

7 Martin Terins och Jens Holmberg representerade företaget Sensor Detect. Sebastian Svahn, ekonom vid Bup Linköping, var den som höll i kassan för hela kongressen. Malin Gren Landell, huvudmoderator för kongressen och huvudansvarig för programmet såg fram emot kvällens middag. Stefan Nybom från Bup Hudiksvall och Margareta Jonson från Bup Umeå. Linda Larsson och Jenny Knutsson från Bup, Köping. Margot Nilsson från Bup Lycksele och Helen Rönnquist från Bup Umeå hade rest långt för kongressen. Hanna Hartleb från Bup Skärholmen tillsammans med Peter Ericson från Bup Stockholm, VO Sydväst. Tord Ivarsson, från Göteborgs universitet, laddade för både middagen och onsdagens moderatorsuppdrag. Bup-kongressen 2015 tema skola 7

8 Från diagnos till funktion: neuropsykiatri i DSM-5, ICD-11 och ICF state of the art Sven Bölte, professor vid KIND, Centre of Neurodevelopment disorders, vid Karolinska Institutet Fokus på funktion inte diagnos För att hjälpa barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver vi tänka mer utifrån funktion och mindre utifrån diagnos. Det menade Sven Bölte, som i sin föreläsning beskrev WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF. När barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver man titta på individen utifrån tre koncept symtom, funktion och livskvalitet. Barnets verklighet beror på en kombination av dessa koncept. Hur funktionerna påverkas av symtomen är den objektiva verkligheten, medan den subjektiva verkligheten beror på hur symtomen påverkar livskvaliteten. Inom barnpsykiatrin fokuserar man ofta på symtomen, men det är minst lika viktigt att titta på funktionen och även livskvaliteten, menade Sven Bölte. Det finns många skäl till varför det är bättre att utgå från en funktionsskattning än diagnos i stödet till barnen. Det är mindre stigmatiserande, mindre kontroversiellt och ofta mer meningsfullt. Bättre vägledning Att utgå från funktioner förenklar kommunikationen mellan profession, familj och omgivning eftersom det blir mer konkret och det beskriver dessutom individens utmaningar och svårigheter bättre, menar Sven Bölte. Det ger en bättre vägledning för vilka interventioner som ska göras, och möjlighet att också betona de starka sidorna hos varje barn. Ett verktyg för att göra en funktionsskattning är WHO:s system ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health. Syftet med det är att skapa ett internationellt ramverk och gemensamt språk för att beskriva funktionsnedsättningar. ICF ska fungera för alla som på något sätt möter personer med funktionsnedsättningar, så att man kan kommunicera på samma nivå, förklarade Sven Bölte. Det ska vara ett övergripande språk som alla kan förstå, oavsett profession och i vilken organisation man jobbar. WHO:s system ICF kan fungera som ett komplement till en diagnos, menar Sven Bölte. Komplement ICF är inte tänkt att ersätta diagnos enligt ICD utan snarare fungera som ett komplement. När individen har en diagnos kan ICF användas för att i detalj beskriva hur en person fungerar och var svårigheterna ligger, vilket gör det lättare att skräddarsy interventioner. Modellen bygger på att man beskriver individen - kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet men även samspelet med omgivande miljöfaktorer och personfaktorer, allt som kan vara relevant för hur personen fungerar Totalt finns det kategorier för att beskriva en persons funktioner, vilket gör ICF mycket omfattande. För att göra klassifikationen mer användbar pågår därför ett arbete med att skapa så kallade core sets, evidensbaserade urval av kriterier för olika diagnoser. KIND driver just nu arbetet när det gäller autismspektrumtillstånd och adhd, vilket är en omfattande vetenskaplig process som vi räknar med att vara klara med Bup-kongressen 2015 tema skola

9 Ätstörningar hos barn och ungdomar: Riskfaktorer, tidiga insatser, bedömning och behandling, State of the Art Ata Ghaderi, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet Ätstörning en lömsk sjukdom Dissonansstrategier, med fokus på att utveckla kritiskt tänkande och skapa aktiva attityder, är det enda preventiva programmet som har visat god effekt mot utveckling av ätstörningar. Det berättade Ata Ghaderi som höll den avslutade plenarföreläsningen på Bup-kongressen. Kunskapen om vad som orsakar ätstörningar är fortfarande inte fullödig, men klart är att det är många faktorer som påverkar uppkomst och utveckling och att generna har betydelse, precis som miljön. Ätstörningar är en lömsk sjukdom där den som drabbas upplever sig stark, förklarade Ata Ghaderi. Ofta finns det en komponent av störd kroppsuppfattning. Man förnekar allvaret och hela ens väsen kopplas till det man äter. Går man upp ett halvt kilo är man dålig, går man ned ett halvt kilo är man bra. Upptagenheten av vad man äter är enorm. Smalhetsideal en risk Det finns flera riskfaktorer för att utveckla ätstörningar, en av dem är internalisering av smalhetsidealet. Reklambilder där smal betyder vacker och ett samhälle där alla äter hälsosamt bygger ideal som innebär risker. Att vara missnöjd med vikt och figur är en annan riskfaktor liksom låg självkänsla, social osäkerhet och perfektionism. Tidiga varningssignaler på ätstörningar är viktnedgång, starkt kroppsmissnöje, strikt återhållsamhet i ätandet och överdrivet tränande. För att förebygga ätstörningar finns det olika strategier, men alla är inte lika bra. Information om skadliga effekter av bantning är en strategi som Ata Ghaderi bestämt avråder från. Att informera om hälsosamt ätande är åtminstone inte skadligt, men visar liten effekt. Ett par program med fokus på självkänsla och avslappning har visat vissa resultat, men de enda programmen som har visat tydliga effekter är de som bygger på dissonansstrategier. Internalisering av smalhetsidealet är en riskfaktor för ätstörningar, förklarade Ata Ghaderi. Kritiskt tänkande viktigt Där ligger fokus på att utveckla kritiskt tänkande, att skapa aktiva attityder och diskutera fram förhållningssätt tillsammans, berättade Ata Ghaderi. Man gör också saker i praktiken. Exempelvis kan patienten skriva brev till en tjej i sin egen ålder som kämpar med tankar om sin vikt eller göra en lista på hur tjejer kan stå emot smalhetsidealet. Det visar sig att man kan uppnå en 60-procentig minskning av uppkomsten av ätstörningar med dissonansprogram. För majoriteten av patienterna som drabbas av ätstörningar är behandling i öppenvård fullt tillräckligt. Det är viktigt att sätta in behandling tidigt och fokus bör ligga på snabb viktuppgång. Man bör också engagera familjen, menade Ata Ghaderi. Men man ska vara försiktig med användningen av antidepressiva ångestdämpande medel, det finns ingen evidens för det. Bup-kongressen 2015 tema skola 9

10 Nedslag bland symposier och postrar Symposium Mobbning vi behöver förstå och göra mer. Aktuell forskning på mobbning och processer i kontext av jämnåriga och lärare. skrivning av barn och unga bör inte vara en del i behandlingen, det riskerar att öka passiviteten. Symposiet tog också upp KBT som nästa steg i behandlingskedjan och slutligen Interpersonal Psychotherapy for adolescents IPT-A. Poster Individually tailored internet-based cognitive behaviour therapy for adolescents with anxiety disorders: a pilot study Barnombudsmannen Fredrik Malmberg Barn som utsätts för mobbning vill ha vuxna som agerar och vill vara med och påverka hur situationen ska hanteras. Det var några lärdomar Barnombudsmannen Fredrik Malmberg delade från myndighetens rapport Välkommen till verkligheten. Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet beskrev i sin föreläsning begreppet moraliskt disengagemang, som har ett starkt samband med mobbning och som innebär att utövare rättfärdigar inhumana handlingar på olika sätt. Det kan exempelvis vara att frånsäga sig ansvaret för handlingen, att förringa konsekvenserna eller att lägga förklaringen på den som utsätts. Fredrik Malmberg gick därefter vidare till att berätta om rapporten Välkommen till verkligheten, där syftet var att fråga barn och unga som har varit utsatta för mobbning hur de skulle vilja ha det. Och många av barnen beskrev hur svårt det var att berätta om att de var utsatta. De efterlyste närvarande vuxna som kunde se och agera. När mobbningen väl blev känd, upplevde många också att de tappade kontrollen och att saker hände över deras huvud. De kände bristande delaktighet i processen. Efteråt ville de bara bli trygga och få en ursäkt, men det var få som fick det. Och även om kränkningarna upphörde var det tydligt att det kunde finnas behov av fortsatt stöd för barnen. Symposium Psykosociala behandlingsvägar ur depression En bra kartläggning är den viktigaste grunden vid psykosocial basbehandling vid depression hos barn och unga, enligt Anna Santesson, överläkare vid Bup Halland. Utifrån den kan man sedan skräddarsy behandling och börja där det är enkelt. Sjuk- Kristin Silfvernagel, doktorand vid Linköpings universitet. Internetbaserad skräddarsydd KBT-behandling kan vara ett bra komplement till standardbehandling för unga som lider av ångest och nedstämdhet. Det visar en studie som Bup Linköping och Linköpings universitet presenterade i posterutställningen. I en pilotstudie har elva ungdomar med ångest och nedstämdhet fått en internetbaserad KBT-behandling utifrån individanpassade textmoduler, med återkoppling via nätet eller på telefon. Studien visar signifikanta förbättringar av ungdomarnas symtom. Symposium Skolklimat och psykisk hälsa. Hur kan vi möta oro och rädsla på ett bra sätt i skolan och hur behandlas selektiv mutism? Det sociala klimatet i lärmiljön, relationen till lärare och andra elever, påverkar elevers välbefinnande, motivation, självuppfattning och lärande. Och svårigheter i skolan ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet. Det berättade Mara Westling Aloudi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Därför måste lärarna börja se också känslornas roll i lärande. Malin Gren Landell från Bup Linköping beskrev att många barn lider av oro och rädsla i skolan, men att det inte uppmärksammas tillräckligt. 10 Bup-kongressen 2015 tema skola

11 Poster: Ettårsuppföljning av barn med adhd vad hjälper? Symposium Begåvningens betydelse för den psykiska hälsan Eva Tideman, psykolog och docent vid Lunds universitet. Barn med svagare teoretisk begåvning får ofta bristande stöd och uppmärksamhet i skolan. De far illa av oro i klassrummet och kan till och med få fel diagnos, berättade Eva Tideman, psykolog och docent vid Lunds universitet. Bland barn med adhd-diagnos finns det en grupp som egentligen har svag begåvning. De har svårt att koncentrera sig därför att de helt enkelt inte förstår. Petra Boström från Göteborgs universitet berättade om sin studie om psykisk hälsa och ohälsa bland barn i särskolan. Den visar att alla psykiatriska tillstånd också finns hos barn med intellektuell funktionsnedsättning men ofta förblir odiagnistoserade. Elin Nylander, doktorand vid Göteborgs universitet och Håkan Jarbin, chefsöverläkare på Bup i Region Halland. Symposium Förskolan och skolan som skydd för psykisk ohälsa, beteendeproblem och senare utanförskap Farmakas del i behandlingen är avgörande för förbättring av symtom och funktionsnivå hos barn med adhd. Det visar en ettårsuppföljning av alla patienter som fick adhd-diagnos i Region Halland mellan mars 2010 och maj Barnen som fick läkemedelsbehandling vid sidan om psykosociala insatser hade svårare symtom och lägre funktionsnivå vid vårdsökandet än barnen som enbart fick psykosociala intsatser, men visade sig efter ett år ha lindrigare symtom och högre funktionsnivå. Symposium Adhd polyfarmaci eller bara insatser i skolan? Per-Anders Rydelius gjorde en historisk tillbakablick i symposiet. Han ställde frågan varför det fanns färre barn med adhd förr och menade själv att det berodde på den tidens undervisningsform där alla barn blev skolmognadstestade. Dagens inkluderande skola, där barn ska klara sig utifrån kronologisk ålder är ett problem, menade han. Kerstin Malmberg, med dr vid Bup Stockholm, höll inte med. I sitt föredrag lyfte hon att de här barnen inte bara går i skolan och att deras symtom får svåra konsekvenser i de flesta sammanhang i livet. Det kräver ofta läkemedelsbehandling. Bo Vinnerljung, professor vid Socialhögskolan i Stockholm. Barn som klarar sig dåligt i skolan har hög risk för psykosocial problematik. Och socialt utsatta barn klarar sig sämre i skolan, trots att de inte är svagare kognitivt. Det berättade Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Den enskilda faktor som starkast ökar risken för negativt utfall för utsatta barn är dåliga betyg. Skolprestationer är alltså en determinant för utsatta barns utveckling. Men skolprestationer kan påverkas. Socialt utsatta barn får i dag sämre betyg och lägre utbildning än andra barn med samma begåvning och därför måste insatser göras för att hjälpa dem att klara sig i skolan. Bup-kongressen 2015 tema skola 11

12 Tack Linköping och välkomna till Uppsala! - Jag är mycket nöjd med konferensen. Vi har haft två dagar med en hög vetenskaplig nivå, bra bland ning på föreläsare och internationella toppnamn i programmet. Nu ser vi fram emot nästa års kongress i Uppsala. Så sammanfattar SFBUP:s ordförande Lars Joelsson årets Bup-kongress i Linköping. Ett 70-tal föreläsare och moderatorer på scen och omkring 950 deltagare fick vara med om två fullmatade dagar i Linköping. Föreläsningar och symposier var fullsatta och diskussionerna många och spännande. Vi har haft två väldigt trevliga och positiva dagar, säger Lars Joelsson. Det har varit roligt att träffa alla kollegor och vi hade en mycket trevlig middag med bra underhållning. Det viktigaste med de här dagarna är att ta till sig ny kunskap, men också att träffa kolleger och diskutera med dem, menar Lars Joelsson. Det ger en hel del inspiration i vardagen. Årets kongress, där temat Bup och skolan stod i centrum, hade lockat många deltagare från skolans värld. Och det tror Lars Joelsson var en extra vinst. Jag hoppas att personal från Bup och skolan har minglat med varandra, pratat, diskuterat och lärt känna varandra. Det förekommer en del gnissel mellan Bup och skolan Lars Joelsson var mycket nöjd efter kongressen i Linköping. ibland och därför är det extra viktigt att ha de här arenorna där vi kan träffas. Missbruk nästa tema Nu går stafettpinnen vidare till Uppsala som arrangerar 2016 års BUP-kongress. Den får temat Missbruk och Lars Joelsson hoppas på en lika lyckad konferens nästa år. Det är ett viktigt tema som behöver lyftas upp och jag hoppas att det kommer många från kommun och socialtjänst till den konferensen. Vi behöver verkligen samarbeta mer i de här frågorna. Det händer att man behandlar patienter för depression där det visar sig att det ligger ett missbruk i botten. Uppsala har valt ett bra och viktigt tema för nästa års konferens Byrå4

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Hur kan vi förändra förhållningssätt och undervisningsformer för att nå alla elever i deras väg mot en högre måluppfyllelse? Vi lyfter fram

Läs mer

Det var bättre att viga sig åt Oden, att dö för egen hand, än att dö i sotsäng

Det var bättre att viga sig åt Oden, att dö för egen hand, än att dö i sotsäng Äldre tiders synsätt påverkar oss Det var bättre att viga sig åt Oden, att dö för egen hand, än att dö i sotsäng Sverige kristnas - Livet var okränkbart och att döda sig själv var lika illa som att döda

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion SFBUBs riktlinjer för depression Psykosocial behandling remissversion multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression fasindelad ges under minst 4-8 veckor före annan specifik behandling

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra?

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol/droger

Läs mer

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin Mia Ramklint När är man barn och ungdom? Spädbarn Småbarn/Förskolebarn Skolbarn Ungdomar/tonåringar Unga vuxna Barn med beteendestörningar

Läs mer

Barn med oro och rädsla i skolan

Barn med oro och rädsla i skolan Barn med oro och rädsla i skolan Hur kan vi möta små besvär och förebygga stora? BUP-kongress 2015 Malin Gren Landell, BUP-kliniken Linköping Oro och rädsla - vanliga men ouppmärksammade besvär 5-10% av

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning

Att åldras med funktionsnedsättning. framtida utmaningar. Att åldras med funktionsnedsättning. Att åldras med funktionsnedsättning Att åldras med funktionsnedsättning framtida utmaningar Jan Lexell Professor, överläkare Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Skolperspektivet Elevhälsa

Skolperspektivet Elevhälsa Rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt - Hur kan vi utveckla samhällets stöd för unga med måttlig psykisk ohälsa? 7 maj 2015 Skolperspektivet Elevhälsa Vem är jag? Victoria Janeling, skolkurator, elevhälsan

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi?

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Elisabeth Fernell, Gunnar Fransson, Mats Johnson och Sven Östlund /Presentation I: Elisabeth Fernell 2012-10-25 Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Utvecklingsneurologiska

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

KUPOL En studie av psykisk ohälsa i tonåren i relation till skolans pedagogiska miljö

KUPOL En studie av psykisk ohälsa i tonåren i relation till skolans pedagogiska miljö KUPOL En studie av psykisk ohälsa i tonåren i relation till skolans pedagogiska miljö Vad är KUPOL? Skolan är, vid sidan av familjen, en betydelsefull miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden.

Läs mer

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se

DYSKALKYLI MATEMATIKSVÅRIGHETER. Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se MATEMATIKSVÅRIGHETER DYSKALKYLI Agneta Marsell Specialpedagog, Komvux Sundsvall agneta.marsell@skola.sundsvall.se Susanna Vuorela, Studerande, Komvux Sundsvall susanna.vuorela@skola.sundsvall.se 2008-09-22

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Jönköping 2016-02-04 /Elisabeth Fernell Gillbergscentrum, GU och Barnneuropsykiatriska kliniken elisabeth.fernell@gnc.gu.se

Läs mer

BARNFETMABEHANDLING OCH

BARNFETMABEHANDLING OCH BARNFETMABEHANDLING OCH BARNPSYKIATRI SAMVERKAN OCH GRÄNSDRAGNINGAR BORISDAGEN 2013 Emilia Löttiger, psykolog Karolinska Gudrun Furumark, psykolog BUP DISPOSITION Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med

Läs mer

samverkan motivera agerar

samverkan motivera agerar NLL-2015-09 SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa?

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför

Läs mer

Personer med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra?

Personer med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Personer med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol/droger

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 2015-10-06 1(6) Östersund 2016-04-24 Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa

Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Beata Bäckström Ångestsyndromen Störst orsak till psykisk ohälsa Tidigaste formen av psykopatologi ofta kroniska Vanligaste psykiatriska tillståndet - 15-20 % Enkla ångesttillstånd minskar med ålder -

Läs mer

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan

Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Arbetsterapeuter kan bidra i skolan Maria Johansson, Leg arbetsterapeut Camilla Grimheden, Leg arbetsterapeut Köping 5 april 2017 Innehåll Inledning Arbetsterapeutens bidrag Film Kaffe Kartläggningar och

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan kunskap utveckling inspiration Stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga så kan vi hjälpa eleverna Självskadebeteende ta lärdom

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet

Depressioner hos barn och unga. Mia Ramklint Uppsala Universitet Depressioner hos barn och unga Mia Ramklint Uppsala Universitet Depression En egen tillfällig känsla Ett sänkt stämningsläge Ett psykiatriskt sjukdomstillstånd Depressionssjukdom (Egentlig depression)

Läs mer

Skolläkardagar Gävle 2-3 februari 2017

Skolläkardagar Gävle 2-3 februari 2017 Skolläkardagar Gävle 2-3 februari 2017 Ett psykiskt hälsofrämjande program Danuta Wasserman Professor i psykiatri och suicidologi Chef för NASP vid KI Eva Lundin Projektsamordnare YAM Beatrice Johansson

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr BUP-kliniken, Linköping. Skolläkardagarna 2015 Främja elevers lärande och välbefinnande

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr BUP-kliniken, Linköping. Skolläkardagarna 2015 Främja elevers lärande och välbefinnande Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr BUP-kliniken, Linköping Besvär av oro och ångest har negativ inverkan på skolgång och inlärning Kunskap hos elevhälsa och pedagoger om förhållningssätt

Läs mer

Specialpedagogiskt forum

Specialpedagogiskt forum Kognitiva arbetsminnet - matematiksvårigheter och dyskalkyli språkstörningar och språkutveckling inkludering och elevhälsa Elite Palace Hotel, Stockholm, den 23 och 24 september 2014 Matematiksvårigheter

Läs mer

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F Kursplanen fastställd av utbildningsledare 2007-05-28, rev. 2008-05-19, 2009-05-15, 2009-06-09, 2010-06-24 Gäller ht -10 Specialpedagogik, 30 högskolepoäng, Sociala, emotionella och kognitiva olikheter

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

DISA Din Inre Styrka Aktiveras

DISA Din Inre Styrka Aktiveras Din Inre Styrka Aktiveras En metod att förebygga nedstämdhet bland tonårsflickor Varför? Hur? Resultat Varför Disa? Internationella studier visar att yngre individer löper större risk att utveckla depressiva

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken)

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken) KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE GÖTEBORG 2017-03-02 NÄR

Läs mer

Psykisk ohälsa, arbetsmiljö och annat som hör till livet. SELENE CORTES

Psykisk ohälsa, arbetsmiljö och annat som hör till livet. SELENE CORTES Psykisk ohälsa, arbetsmiljö och annat som hör till livet. SELENE CORTES Vad beror stigma på? Kunskapsproblem: Okunskap Attitydproblem: + Fördomar Beteendeproblem: + Diskriminering = Stigmatisering Kunskapsproblem

Läs mer

Med barnets ögon. Mötet med sårbara och självmordsnära ungdomar- så kan vi stödja och hjälpa

Med barnets ögon. Mötet med sårbara och självmordsnära ungdomar- så kan vi stödja och hjälpa Med barnets ögon Mötet med sårbara och självmordsnära ungdomar- så kan vi stödja och hjälpa, Professor emerita (britta.alin-akerman@ki.se Leg psykolog, leg psykoterapeut Anställd vid NASP (Nationell prevention

Läs mer

DEPLYFTET implementering av SFBUPs riktlinje Depression

DEPLYFTET implementering av SFBUPs riktlinje Depression DEPLYFTET implementering av SFBUPs riktlinje Depression Välkomna till Deplyftet!! NV Skåne Anna Santesson, Halland Norrbotten Jönköping Håkan Jarbin, SFBUP/ Halland Maria Zetterqvist, Linköping Västerbotten

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

Medborgarförslag. Per-Ola Larsson 2014-06-11. Till Östermalms stadsdelsnämnd. Från By

Medborgarförslag. Per-Ola Larsson 2014-06-11. Till Östermalms stadsdelsnämnd. Från By Medborgarförslag Till Östermalms stadsdelsnämnd 2014-06-11 Från By Per-Ola Larsson Page 1 of 4 REGERINGEN PUBLICERADE FÖLJANDE TEXT PÅ SIN HEMSIDA DEN 4 JUNI 2014 Ny studie att drabbas av depression i

Läs mer

SPRÅKLIGA PROFILER HOS BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND UTAN INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

SPRÅKLIGA PROFILER HOS BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND UTAN INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING SPRÅKLIGA PROFILER HOS BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND UTAN INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Lisen Kjellmer, lektor, leg. logoped, Ph.D. Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet Specialpedagogikens

Läs mer

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI!

ICF - KVÅ - ICHI. Dagens föreläsning. Vad pratar vi om? Nationellt fackspråk, vad är det?!! ICF / KVÅ / ICHI! ICF - KVÅ - ICHI Dagens föreläsning International Classification of Functioning, Disability and Health ICF - Klassifikation av funktiontillstånd, funktionshinder och hälsa Nationellt fackspråk, vad är

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Barn och ungdomar med adhd

Barn och ungdomar med adhd Barn och ungdomar med adhd 2 Agenda 1. Diagnosen adhd 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras adhd? 7. Stöd och behandling 9.

Läs mer

Diagnostik av förstämningssyndrom

Diagnostik av förstämningssyndrom Diagnostik av förstämningssyndrom i samarbete 1med Denna broschyr bygger dels på slutsatserna från SBU:s rapport Dia gno stik och uppföljning av förstämningssyndrom (2012), dels på ett anonymiserat patientfall.

Läs mer

Ätstörningar. Ute Attermeyer. Överläkare. Centrum för Ätstörningar

Ätstörningar. Ute Attermeyer. Överläkare. Centrum för Ätstörningar Ätstörningar Ute Attermeyer Överläkare Centrum för Ätstörningar (Ha du själv någon tänkt att du borde träna mer? äter nyttigare? är missnöjd med din kropp?) Hela livet kretsar kring mat, träning och

Läs mer

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p

Totalt antal poäng på tentamen: Max: 59p För att få respektive betyg krävs: 70% =G: 41p 85% = VG:50p Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 61SÄ01 Ssk 07b 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-10-25 Tid: 17:00-21.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Personer med autism lider ofta av stress

Personer med autism lider ofta av stress Artikel ur Specialpedagogik 1/06 Text och foto: Camilla Törngren Personer med autism lider ofta av stress Människor som blir utbrända får oftast stöd av sina kollegor, nära och kära. Men när personer med

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

De formulär och arbetsverktyg som finns med i denna fil är:

De formulär och arbetsverktyg som finns med i denna fil är: Arbetsverktyg De formulär och arbetsverktyg som finns med i denna fil är: 1. Medgivande Sekretess 2. Medgivande Journalhandlingar 3. Genogram utifrån fallexempel 4. Livslinje 5. Frågeformulär Kartläggning

Läs mer

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st www.set.st Varför livskunskap i skolan? Förebygga psykisk ohälsa Värdegrundsarbete Inlärning Förebygga mobbing Jämlikhet Skyddsfaktorer God social kapacitet Impulskontroll Kunna hantera konflikter Kunna

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Om adhd hos vuxna.

Om adhd hos vuxna. Om adhd hos vuxna www.habilitering.se/adhd-center Föreläsningens innehåll 1. Diagnosen adhd 2. Vad innebär svårigheterna? 3. Hur vanligt är adhd? 4. Genusperspektiv 5. Förklaringsmodeller 6. Utredning

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande. Den språkliga grunden. Definition av dyslexi (Lundberg, 2010)

När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande. Den språkliga grunden. Definition av dyslexi (Lundberg, 2010) Definition av dyslexi (Lundberg, 00) När det inte bara är dyslexi språklig sårbarhet och lärande Svenska Dyslexiföreningen, Linköping oktober 06 Tema: Att skapa goda förutsättningar för barn med språkstörning

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare Psykopatologi Maria Levander Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare maria.levander@gmail.com Introduktion Dagens agenda Hur ska man förstå psykisk

Läs mer

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015

Språkledarutbildningen TAKK för Språket. 3 september 2015 Språkledarutbildningen TAKK för Språket 3 september 2015 Vad är en funktionsnedsättning? Beror på en sjukdom eller skada på kroppen. Den kan vara medfödd eller komma senare i livet. Det är en nedsättning

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Övervikt och fetma. Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011

Övervikt och fetma. Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011 Övervikt och fetma Tina Henningson, BHV-öl Skaraborg Mars 2011 Övervikt & Fetma ÖVERVIKT En riskfaktor för fetma Prevention Kost Motion Levnadsvanor FETMA En sjukdom E66.0 Behandling Beteendeförändring

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

Dyslexi. = specifika läs- och skrivsvårigheter. Vad är det? Hur blir det? Vad gör man?

Dyslexi. = specifika läs- och skrivsvårigheter. Vad är det? Hur blir det? Vad gör man? Dyslexi = specifika läs- och skrivsvårigheter Vad är det? Hur blir det? Vad gör man? Piteå 1 november 2016 Kontakt logoped@hanne.se www.hanne.se Logoped Hanne bokhyllor bibliotekarie lånedisk Ljud Ord

Läs mer

Depressioner hos barn

Depressioner hos barn Depressioner hos barn Konferens Draken 2011-12-08 Länsstyrelsen, GR, FoU i Väst/GR Frågorna handlar om Föräldrarna Barnen/ungdomarna Vad man kan göra Samverkan En del annat Dokumentationen kommer att finnas

Läs mer

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barn- och ungdomsförvaltningen Resurscentrum TINS - LättLäst I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Utmanande beteende och avledningsmetoder

Utmanande beteende och avledningsmetoder Iraj Yekerusta Utmanande beteende och avledningsmetoder Teoretiska perspektiv Det finns olika syn och tolkningar om beteendeproblem. Hanteringen av beteendeproblem varierar utifrån det perspektiv man agerar

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Maria Helander Mitt Bästa Jag 2015 2015-09-27

Maria Helander Mitt Bästa Jag 2015 2015-09-27 - Viktminskning med ACT Kunskap om kursen, verktygen och tillvägagångssätt. Förstå mekanismen bakom bantning. Förstå varför vi äter fast vi bestämt oss att låta bli. mariahelander.se Beteendevetare, samtalsterapeut,

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer