Genusföretagaren; entreprenören som normbrytare? Program konferens den 19:e mars 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genusföretagaren; entreprenören som normbrytare? Program konferens den 19:e mars 2010."

Transkript

1 Genusföretagaren; entreprenören som normbrytare? Program konferens den 19:e mars Förmiddag 8.00 Registrering ca 20 deltagare Inledning Pernilla Karlsson från Add Gender, samordnare, hälsar välkommen och presenterar Nätverket Genusföretagarna (NGF) och dagens konferens. På årsmötet, som hölls den 18:e mars kl 18, deltog nio personer. Pernilla Karlsson fick förnyat förtroende som samordnare i ytterligare två år. Ledamöter i den nya styrelsen är Charlotte Niklasson, Språktjänst för mångfald, Christina Ahlzen, Christina Ahlzén konsult, Ewa- Christina W Sandgren (kassör), Genusakuten, Karin Gagner, Karin Gagner organisationsutveckling och genusperspektiv, suppleant Alice Aliye Bilfeldt Onay, KARMA mångkulturellt resurscentrum. Hans Robertsson, Arbetsliv och Mångfald är revisor. Branschförsäkring har diskuterats på årsmötet och en enkät kommer gå ut till medlemmarna för att undersöka intresset för en sådan försäkring. Opinionsbildning och marknadsföring är områden som ska utökas under de kommande åren. Varför behövs NGf? Pernilla Karlsson berättar om sin egen erfarenhet av att det var svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som nystartad genusföretagare. Det finns idag ingen talesperson som kan föra fram genusföretagares kunskap och talan i debatt och media. NGf bevakar medlemmarnas intressen och har som branschorganisation ett helikopterperspektiv med syfte att ligga i framkant. Förmiddagen på dagens konferens är till för företagarna, för att vi ska kunna ställa frågor och diskutera utan att ha försäljarmanteln på. Det finns mingelpapper uppsatt i lokalen. Där kan man skriva idéer, tankar och diskussionsfrågor. Lunch och middagsmeny presenteras Presentation av deltagarna Susanna Lilie, ledamot som gått ur styrelsen, håller i en presentationsrunda. Som företagare ska man kunna sälja sig själv med en pitch, en kort och kärnfull presentation om vad man gör som inte tar längre tid än en hissfärd. Spännande presentation!

2 9.20 Workshop 1 med Eva Löfgren- Jämställd rekrytering. Eva jobbar med mångfald ur ett brett perspektiv och menar att det är processerna som är viktiga. Eva Löfgren drev arbetsförmedlingen Internationella Ingenjörer under 90- talet och såg hur mångfald påverkar rekrytering. Att se till att varje individs kompetens blir tillvaratagen är hennes drivkraft oavsett hur kompetensen är förpackad. Eva drev projektet FAIR FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering under Information om projektet finns på Det var ett uppdrag från räddningstjänsten i Linköping blev starten till ett projekt om jämställd och mångfaldsorienterad rekrytering. Räddningstjänsten skulle bygga ny station och hade dessutom fått nya arbetsuppgifter för de anställda till exempel att de skulle vara ute och arbeta mer förebyggande. Klimatet på arbetsplatsen är viktig i rekryteringsprocessen. Finns det en mycket stark norm hur man måste vara så hjälper det inte så mycket med en aldrig så FAIR rekryteringsprocess. Cheferna måste arbeta med att förändra klimatet på arbetsplatsen samtidigt som de stödjer de nya medarbetarna. Vi själva är en felkälla i rekryteringen i och med att vi har våra referensramar utifrån vår bakgrund, generationstillhörighet, utbildning m.m. Det är viktigt att ha en medvetenhet om det samt skapa stödsystem i processen för att eliminera denna felkälla. Förberedelsearbetet inför en rekrytering är det viktigaste. Vilka arbetsuppgifter ska göras, vad behöver vi för kompetens för detta och hur vill vi förändra oss? Finns det exkluderande krav i kravprofilen? Brandmännen hade tidigare krav på C- körkort vilket hindrade många kvinnor från att söka. Krav på personliga brev gjordes om till skräddarsydda ansökningsformulär. Detta för att eliminera läsande mellan raderna vilket tenderar att följa normerna. Hur rekryteras de som har kompetensen men vanligtvis inte söker? Alla kanaler hölls öppna, lappar på träningsställen och kontakt med invandrarföreningar samt annons i Metro och Arbetsförmedlingen. Alla tjejer som sökt kom till intervju. I slutändan erbjöds tre kvinnor jobbet som brandman och två tackade ja. Här öppnade Eva upp för en frågestund. Workshop 2 med Louise Heime Erfarenhetsberättelser. Louise Heime berättar om sina erfarenheter av att jobba med jämställdhetsfrågor inom

3 företag och tar fram aktuella exempel relaterade till jämställdhet. Louise arbetar på Resurscentra och har tidigare jobbat på bland annat Ericsson. Genusperspektiv fanns inte när Louise utbildade sig på juristprogrammet. Som genusföretagare är det bra att komma inpå ett företag några månader, i jämförelse med att vara anställd. Det är svårt att alltid vara den som är jobbig. Louise har arbetat för att öka uttaget av pappaledighet på Ericsson. Det gjorde att hon som person var sammankopplad med pappaledighet Veckans Affärers (VA) hemsida visar på ett försök till förändring. De har idag journalister anställda på heltid för att bevaka jämställdhet inom näringslivet, detta trots sin höga gubbfaktor. Pontus Schultz på VA anses dock av vissa i journalistkretsar vara oseriös då han talar för jämställdhet. Det anses att han tar upp de mjuka frågorna. Det finns inga stora företag som profilerat sig som jämställda på ett sådant sätt som skulle vara möjligt. Louise Heime har även arbetat med Women to the Top som är ett nätverk för höga chefer. Cheferna behöver lite specialkunskap, de vill inte visa sig okunniga och kan därför inte delta på samma utbildningar som resten av personalen. Mångfald är ett perspektiv som företag för fram framför jämställdhet idag, menar Louise. Det finns ofta en presentation av jämställdhetsarbete på företagens hemsidor men det reflekterar inte nödvändigtvis ett arbete med frågorna i verkligheten. Vinnarna i framtiden kommer att bli de som arbetar med frågorna. PEAB vände sig till Louise och undrade varför kvinnorna inte stannade kvar på arbetsplatsen. Louise visade att det spelade roll att man började kl sju på morgonen. Kvinnor lämnar ofta på dagis och kan därför inte börja klockan sju. Arbetstiderna ändrades som en följd av detta arbete. Manpower tas upp som ett exempel på ett företag som utmanar. De har haft ute en annons som löd: Pappa kom hem!. Tyvärr var det bara för att väcka debatt, de har inte mycket aktivt arbete kring frågorna påpekas Fika Workshop 3 med Susanna Lilie Sexualitet Hur talar man om det? Susanna Lilie har det egna företaget Egala och är i grunden socionom. Workshopen behandlar hur man gör det möjligt att prata om sexuella trakasserier. Finns det någon i gruppen som har erfarenhet av att möta sexuella trakasserier på företag? Har du som företagare en metod för att hantera heteronormativitet? Hur många tycker att det är lätt att prata om sexrelaterade situationer? Hur kopplat är sexualitet till genus? Susanna läser upp en situation av sexuella trakasserier på en arbetsplats. Gruppen delas in i tre och får diskutera olika scenarion.

4 Workshop 4 med Pernilla Karlsson Workshopen behandlar interna normer genom en övning. Fyra grupper får varsitt papper. 2 grupper får tänka på genusföretagare och de andra 2 grupperna får tänka på företagare i allmänhet. Pernilla läser upp en saga och uppmanar till att det inte finns några regler, det är bara att låta tankarna vandra. Grupperna ritar därefter det som kommit fram i tankarna på stora blädderblockspapper. Se bilder. Skribent: Sara Jonasson Mobil:

5 11.30 Kommunikation internt och externt Pernilla Karlsson berättar att kommunikationen hittills har skapats efter behov. Hemsida och blogg har uppstått på detta sätt. NGf använder en worldpressplattform till hemsidan. Efter beslut på årsmötet den 18:e mars avvecklas e- postlistan. Forumet kommer att vara plattformen för kommunikation förutom hemsidan i fortsättningen. Pernilla visar och går igenom hemsidan = blogg och Ning som är Genusföretagarnas plattform för det sociala forumet. Styrelsen hjälper till om medlemmar inte vet hur de ska gå med, det är bara att höra av sig till någon av dem. Frågan om hur potentiella kunder kan använda hemsidan kommer upp. Pernilla svarar att om styrelsen får en förfrågan från en potentiell kund läggs frågan ut på hemsidan. Sidan är enbart till för medlemmar och NGf ska inte förmedla kontakter till potentiella kunder, men däremot kan potentiella kunder skicka en förfrågan som sedan läggs ut på forumet för alla medlemmar att se. Exempelvis upphandlingar eller liknande Lunch Fler deltagare droppar in, nu blir deltagarantalet totalt kring 40. Eftermiddag Välkommen till eftermiddagen! Samordnare Pernilla Karlsson presenterar sig, NGf och hälsar alla nya deltagare välkomna. Styrelsen presenterar sig (Charlotte Niklasson, Christina Ahlzen, Ewa- Christina W Sandgren (kassör), Karin Gagner, suppleant Alice Aliye Bilfeldt Onay, Hans Robertsson, revisor). Information om att en utvärdering i enkätform kommer att mailas ut till deltagarna tillsammans med en deltagarlista. Vad är en genusföretagare? Det är den som har genus/jämställdhet/mångfald i sin affärsidé och den kan då bli medlem i NGf. Under 2009 hade NGf 70 medlemmar. Pernilla visar var NGf befinner sig idag och varför det finns ett behov av en branschorganisation. Det är för att få en hållbar utveckling. NGf står för entreprenören som normbrytare. Genusföretagaren står emellan akademien och uppdragsgivarens verklighet. Det är en svår situation som kännetecknar genusföretagarens vardag. Men en nödvändig situation som också kännetecknar utveckling och normbrytande. Utifrån- och inperspektiv på branschen ger oss försprån, inifrån- och utperspektiv på branschen ger förändringsstyrka.

6 13.20 Yrket genusföretagare med bland annat Arvid Hermansson, Careeria och Petra Nysten, Ekvalita. Jenny Claesson och Arvid Hermansson har hittat varandra genom NGf. Jenny ställer frågor till Arvid om hur deras kontakter har sett ut. Careeria är en plattform för kvinnor och arbetsgivare vid rekrytering via internet. Affärsidén är att vara en plattform för arbetsgivare och kvinnor på väg in i arbetslivet, och de flesta kunderna finns inom IT och teknik. NGf har varit en tillgång för Arvid då han har hittat samarbetspartners och fått en ögonöppnare. NGf skapar trovärdighet för Careerias affärsidé, skapar uppmärksamhet och samordnar en liten bransch på bra sätt. Christina presenterar en av NGf:s internationella kontakter; Petra Nysten från företaget Ekvalita i Finland. Petra inleder med en bikupa om förutfattade meningar om jämställdhet i Finland. Finns det några skillnader mellan Finland och Sverige? Petra presenterar därefter Ekvalita, företaget hon har tillsammans med två andra, Sofia och Malin. Ekvalita erbjuder utbildning, handledning och konsultering. Skillnader mellan Sverige och Finland vad det gäller genus och jämställdhet är flera: samhällsutvecklingen, världskrigen, inbördeskriget, kvinnorörelsen samt den politiska debatten är några. Petra upplever Finland som konflikträdda officiellt. Man talar inte om makt. Jämställdhet är frånvarande i den finska debatten. Statsfeminismen är stark och några exempel på det är TASY, JÄMO, TANE och NYTKIS. NYTKIS samlar alla kvinnoorganisationer och ideella föreningar och de har en heltidsanställd ledare. I Finland talas det inte om klassfrågor. Kanske är det en förklaring till att NYTKIS kan finnas. MINNA är en ny portal som öppnades för några månader sedan. Där samlas forskning, statistik och avhandlingar. Machokulturen i Finland är ett stort problem eftersom den inte diskuteras som ett sådant. Dödskjutningar och mäns våld är några tecken på det. Sexualitetsdiskussionen ligger på en annan nivå i Finland jämfört med i Sverige. Jämställdhet och hbtq- frågor är inte sammankopplande. Feminism och jämställdhet är vänsterinriktat i Sverige men inte i Finland. Det finns mycket jobb för genusföretagare men inte så mycket konkurrens. Det kan bero på att kunderna inte vet att det finns företag som jobbar med jämställdhetsfrågor Fika + Mingel med musikunderhållning av Petra Ahlmark från föreningen Impra. Christina Ahlzén presenterar och anordnar: Mingelbingo. Allt för att skapa nya kontaktytor.

7 15.15 Entreprenörens betydelse Christina Ahlzén presenterar Petra Ahlmark som berättar om Impra. Vinnaren av mingelbingon blev Kristina Henkel som också håller i kommande paneldiskussion, hon får en fin rättvisemärkt godisblandning som pris. Kristina har jobbat med skola, barn och genus i sitt företag jämställt.se sedan 2004 och bland annat skrivit två böcker. Just nu arbetar Kristina med ett projekt på Åland där man tagit fram material för jämställdhetsintegrering i skolan Panelsamtal med Christer Hallerby; Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Lars Einar Engström; karriärist och författare, Marie Trollvik; SKL samt Pernilla Karlsson; samordnare för Nätverket Genusföretagarna. Moderator är Kristina Henkel; jämställdhetskonsult, Jämställt.se. Deltagarna får själva presentera sig och sina visioner. Pernilla: Jag vill hålla diskussionen levande. Lars- Einar: Det blev debatt för några år sen då min bok En sexists bekännelser kom ut. Den handlar om den egna rollen som rekryterare och ledare. Sen dess har jag berättat om egna erfarenheter på föreläsningar. Marie: Jag är jämställdhetskonsult, har lett Women to the Top och är nu chef för program för hållbar jämställdhet på SKL ledare har utbildats hittills i programmet. Christer: Jag är högst ansvarig tjänsteman för jämställdhet i Sverige. Kristina: Det finns de som köper en bok istället för att ta in en konsult i dessa fågor. Marie: Det krävs att kommunen upplever att det finns ett behov för att ett jämställdhetsarbete ska bli hållbart. Konsulter ska inte skriva ansökningar om det inte finns intresse. Kristina: Det är en fördel att komma utifrån då man kan ställa de obekväma frågorna. Pernilla: Ju fler professionella konsulter det finns desto mer utvecklas marknaden. Konsulter hittar nya lösningar och paket för företag. Inifrån- och utperspektiv för förändring. Lars- Einar: Som konsult är det inte fruktbart att komma två gånger till ett företag utan det krävs att man kommer fler gånger. Pernilla: Vi är en bransch med dålig självkänsla. Christer: Säljmotståndet som finns är inte specifikt för den här branschen. Konsulter i sig skapar efterfrågan. En stor bransch ökar jämställdhetsarbete. Han vill se mer processer och konsulter som går in i kvalitetsprocesser. Det är bra att bunta sig med andra. Management, ledarskap. Ökad jämställdhetskompetens behövs, de stora konsultföretagen behöver öka sin jämställdhetskompetens. Det är de stora konsultföretagen som kommer in vid stora omorganiseringar och då försvinner

8 jämställdhetskompetensen. Kristina: Vi måste ställa krav, sälja paket. - Diskussion om jämställdhetscertifiering Representant från Svens Jämställdhetskompetens i publiken: Det finns en jämställdhetscertifiering i Svensk jämställdhetskompetens. Kvalitetsmärkning för både teoretisk och praktiskt perspektiv, medlemmarna blir marknadsförda tillsammans, en fördel i en förhandling för att få ett uppdrag. Kristina: Man hamnar i en biologisk diskussion, arbetet ges bara en chans, svårt att komma in efter till exempel en utbildare som inte varit bra. Pernilla: Det behövs en certifiering utifrån kunden, beställarkompetensen är inte tillräckligt hög för att de ska veta vad de ska fråga. Svensk jämställdhetskompetens var ett hinder för mig att starta företag. Christer: Jag tror inte att det är staten som ska certifiera, den typen av system behöver nödvändigtvis ligga på branschen. Marie: Det ska inte finnas en likriktning. Vi tar fram ett verktyg för att jämföra jämställdhetsarbete i olika verksamheter, information, upphandling och utförarperspektivet. En europeisk jämställdhetsdeklaration ska kunna användas vid upphandling. Vården är ett exempel; hur ser vi att utförande part gör ett jämställt arbete. Standardiseringssystem måste någon betala för. Christer: ISO 9000 finns idag och jämställdhetsaspekten kan ingå i detta men det kan lika gärna vara en egen standard. Jämställdhet bör inte vara en abstrakt fråga i arbetet, det ska in i det vardagliga. Lars- Einar: Det är ingen skillnad på jämställdhetsarbete och annat förändringsarbete. Jag är inte säker på att man får fler kunder för att man är certifierad. I rekryteringsbranschen är det inte så. Jag är psykolog men har inte sagt det. Det är en svår fråga med certifiering. Kristina: En certifiering skulle kunna ge ett miljömedvetet perspektiv. Fråga från publiken: Kan panelen komma fram till vad jämställdhet är? Biologi har kommit upp två gånger, vad är då definitionen på vad jämställdhet är? Pernilla: Ordboken är min utgångspunkt. Det händer att jag möter att man inte vet vad jämställdhet är. Angående biologi så blir jag alltid förvånad då det kommer upp. Är det bästa inte att höja beställarkompetensen? Marie: Jag utgår ifrån de jämställdhetspolitiska målen och SKL:s mål. - Diskussionen om certifiering tas upp igen Pernilla: Namnet NGf har vi tagit för att inbegripa många. De som skriver under på att förknippas med genus kan vara medlemmar, det gör att mångfaldsföretagare kan vara medlemmar. Christer: Vad är det jämställda samhället? Jämställdhetscertifiering för mig handlar om

9 den kritiska betydelse som stora konsultbolag har när de går in och omorganiserar. Fråga från publiken: Det viktiga med en certifiering är att den fungerar som en kvalitetssäkring. Folk ringer och vill ha Mars och Venus och undrar om jag vet någon som gör det. De som utför dessa tjänster är substitut och vi måste få bort dem. Jämställdhet är inte Venus och Mars. För oss har det varit bra att vara med i Svensk Jämställdhetskompetens. Lars- Einar: Venus och Mars måste bort annars hamnar vi i att det ligger i kvinnors gener. Det är långt kvar. Pernilla: Certifiering är för branschen men vem ska vara utförare? Kraven får inte vara för låga. När, vem och vad innehåller en certifiering? Det kan vara bra när marknaden börjar mättas men inte i nuläget. Kommentar från publiken: Det är skillnad på jämställdhet och jämställdhet eftersom alla inte är genusmedvetna. NGf är bra eftersom de lyfter frågan. Kommentar från publiken: Vad är företagens motivation för att jobba med jämställdhet? Christer: Ingen i företagen vet vilka de jämställdhetspolitiska målen är. Kristina: Det är lagen som avgör. Marie: För mig har jämställdhet att göra med lönsamhet. Nya affärsidéer. Det hänger ihop med verksamhetsutveckling. Standardvårdplaner. Män får intravenös smärtstillning och kvinnor får Panodil. Det är en demokratisk rättighet. Kommentar från publiken: En förstudie för Stockholms läns landsting visar på lönsamhet. Kvinnors obetalda arbete bär upp hela samhället. Lars- Einar: Näringslivet var inne på mänskliga rättigheter ett tag men ingen var intresserad, vi gör ingen skillnad. Gick in på lönsamheten i mixade grupper. Det som saknas är människor med rätt kompetens. Fråga från publiken: Är det ens ok att arbeta med kvinnor och män som genusföretagare. Vi behöver prata om normer istället för jämställdhet. Christer: Satsningarna idag ligger i offentlig sektor men kan tillämpas i näringslivet så småningom. Pernilla: Entreprenören som normbrytare står högst på NGf:s agenda. Kristina tackar! Summering Christina Ahlzén tackar och sammanfattar Avslutning och mingel Middag med musikunderhållning av Petra Ahlmark; Impra och stand- up av Jenny Claesson och Pernilla Karlsson från Add Gender.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling

Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling Uppdrag: att bidra till jämställdhetsutveckling i Västra Götaland Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling processtöd för systematiskt jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämlik medborgarservice. En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta

Jämlik medborgarservice. En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta Jämlik medborgarservice En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta Jämlik medborgarservice, hur arbetar vi för det? Dialog och services vision Dialog och service har en vision

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län

Partnerskap för jämställdhet. i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg är ett samarbetsråd för att öka integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. För

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Arbetslivskontoret Språkutveckling Vems ansvar? Karin Mattsson Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Kommunikationsutveckling för arbetslivet Vem hänger det på? Vad hänger det på? Vi

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör

Kjell-Olof Karlsson Stadsdirektör Lika men olika. 2 Alla arbetsplatser inom Lidingö stad ska vara fria från diskriminering. Som medarbetare ska du känna dig välkommen oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 ÖVERSIKT UTBLICK 08.15 2017 DET FINNS INGEN SNABB OCH ENKEL VÄG TILL HÅLLBARHET. ÖVERGÅNGEN KRÄVER EN GEMENSAM ANSTRÄNGNING FRÅN SÅVÄL BESLUTSFATTARE, FÖRETAG OCH ALLMÄNHET. VID

Läs mer

Mångfald? Vad är det bra för?

Mångfald? Vad är det bra för? Mångfald? Vad är det bra för? Lars Einar Engström Bäst, är inte detsamma som bra! Bakgrund Problem Generationer Lösningen Framtiden Böcker En sexists bekännelser, 2005 (Conf., DK, Is) Karriärhandbok för

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Halvtid - hur har det gått?

Halvtid - hur har det gått? Halvtid - hur har det gått? Projektet med jämställdhetsbloggen GEN(I)US@WORK har nu kommit halvvägs. Vi vill den här månaden släppa in dig som läsare på ett mer aktiv sätt. Hur har du och din vardag påverkats?

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation.

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. Documentation of Training 1 Minutes 1.1 Inledning Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. 1.2 Europeisk uppförandekod för Avtal om energiprestanda

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski

En Brandstation för alla Extern Utvärdering. Helena Stavreski En Brandstation för alla Extern Utvärdering Helena Stavreski Om du inte samtalar kan du hamna i din egen övertygelses våld Kerstin Ekman Helena? Universitetsadjunkt, Ledarskap och Organisation, Institutionen

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Så här gjorde vi. Gävle kommun. Marie-Louise Andersen

Så här gjorde vi. Gävle kommun. Marie-Louise Andersen Så här gjorde vi Kultur & fritid Gävle kommun Marie-Louise Andersen Informationschef Gävle kommun 2013-07-31 2 Varför? Säkra att alla får likvärdig medborgarservice Alla ska känna sig välkomna till oss

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Gärna jämställdhet men hur och varför?

Gärna jämställdhet men hur och varför? Gärna jämställdhet men hur och varför? U L R I K A J A N S S O N, F I L. D R. L E N A G R I P, F I L. D R. K A R L S T A D S U N I V E R S I T E T ( G E R D ) E R I K F L I N K M A R C U S S J Ö H O L

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Män och normer inom vård och omsorg

Män och normer inom vård och omsorg Män och normer inom vård och omsorg Två delrapporter: Befintlig kunskap om obalans mellan könen Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden Befintlig kunskap om obalans mellan könen (SCB-statistik

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer