Genusföretagaren; entreprenören som normbrytare? Program konferens den 19:e mars 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genusföretagaren; entreprenören som normbrytare? Program konferens den 19:e mars 2010."

Transkript

1 Genusföretagaren; entreprenören som normbrytare? Program konferens den 19:e mars Förmiddag 8.00 Registrering ca 20 deltagare Inledning Pernilla Karlsson från Add Gender, samordnare, hälsar välkommen och presenterar Nätverket Genusföretagarna (NGF) och dagens konferens. På årsmötet, som hölls den 18:e mars kl 18, deltog nio personer. Pernilla Karlsson fick förnyat förtroende som samordnare i ytterligare två år. Ledamöter i den nya styrelsen är Charlotte Niklasson, Språktjänst för mångfald, Christina Ahlzen, Christina Ahlzén konsult, Ewa- Christina W Sandgren (kassör), Genusakuten, Karin Gagner, Karin Gagner organisationsutveckling och genusperspektiv, suppleant Alice Aliye Bilfeldt Onay, KARMA mångkulturellt resurscentrum. Hans Robertsson, Arbetsliv och Mångfald är revisor. Branschförsäkring har diskuterats på årsmötet och en enkät kommer gå ut till medlemmarna för att undersöka intresset för en sådan försäkring. Opinionsbildning och marknadsföring är områden som ska utökas under de kommande åren. Varför behövs NGf? Pernilla Karlsson berättar om sin egen erfarenhet av att det var svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som nystartad genusföretagare. Det finns idag ingen talesperson som kan föra fram genusföretagares kunskap och talan i debatt och media. NGf bevakar medlemmarnas intressen och har som branschorganisation ett helikopterperspektiv med syfte att ligga i framkant. Förmiddagen på dagens konferens är till för företagarna, för att vi ska kunna ställa frågor och diskutera utan att ha försäljarmanteln på. Det finns mingelpapper uppsatt i lokalen. Där kan man skriva idéer, tankar och diskussionsfrågor. Lunch och middagsmeny presenteras Presentation av deltagarna Susanna Lilie, ledamot som gått ur styrelsen, håller i en presentationsrunda. Som företagare ska man kunna sälja sig själv med en pitch, en kort och kärnfull presentation om vad man gör som inte tar längre tid än en hissfärd. Spännande presentation!

2 9.20 Workshop 1 med Eva Löfgren- Jämställd rekrytering. Eva jobbar med mångfald ur ett brett perspektiv och menar att det är processerna som är viktiga. Eva Löfgren drev arbetsförmedlingen Internationella Ingenjörer under 90- talet och såg hur mångfald påverkar rekrytering. Att se till att varje individs kompetens blir tillvaratagen är hennes drivkraft oavsett hur kompetensen är förpackad. Eva drev projektet FAIR FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering under Information om projektet finns på Det var ett uppdrag från räddningstjänsten i Linköping blev starten till ett projekt om jämställd och mångfaldsorienterad rekrytering. Räddningstjänsten skulle bygga ny station och hade dessutom fått nya arbetsuppgifter för de anställda till exempel att de skulle vara ute och arbeta mer förebyggande. Klimatet på arbetsplatsen är viktig i rekryteringsprocessen. Finns det en mycket stark norm hur man måste vara så hjälper det inte så mycket med en aldrig så FAIR rekryteringsprocess. Cheferna måste arbeta med att förändra klimatet på arbetsplatsen samtidigt som de stödjer de nya medarbetarna. Vi själva är en felkälla i rekryteringen i och med att vi har våra referensramar utifrån vår bakgrund, generationstillhörighet, utbildning m.m. Det är viktigt att ha en medvetenhet om det samt skapa stödsystem i processen för att eliminera denna felkälla. Förberedelsearbetet inför en rekrytering är det viktigaste. Vilka arbetsuppgifter ska göras, vad behöver vi för kompetens för detta och hur vill vi förändra oss? Finns det exkluderande krav i kravprofilen? Brandmännen hade tidigare krav på C- körkort vilket hindrade många kvinnor från att söka. Krav på personliga brev gjordes om till skräddarsydda ansökningsformulär. Detta för att eliminera läsande mellan raderna vilket tenderar att följa normerna. Hur rekryteras de som har kompetensen men vanligtvis inte söker? Alla kanaler hölls öppna, lappar på träningsställen och kontakt med invandrarföreningar samt annons i Metro och Arbetsförmedlingen. Alla tjejer som sökt kom till intervju. I slutändan erbjöds tre kvinnor jobbet som brandman och två tackade ja. Här öppnade Eva upp för en frågestund. Workshop 2 med Louise Heime Erfarenhetsberättelser. Louise Heime berättar om sina erfarenheter av att jobba med jämställdhetsfrågor inom

3 företag och tar fram aktuella exempel relaterade till jämställdhet. Louise arbetar på Resurscentra och har tidigare jobbat på bland annat Ericsson. Genusperspektiv fanns inte när Louise utbildade sig på juristprogrammet. Som genusföretagare är det bra att komma inpå ett företag några månader, i jämförelse med att vara anställd. Det är svårt att alltid vara den som är jobbig. Louise har arbetat för att öka uttaget av pappaledighet på Ericsson. Det gjorde att hon som person var sammankopplad med pappaledighet Veckans Affärers (VA) hemsida visar på ett försök till förändring. De har idag journalister anställda på heltid för att bevaka jämställdhet inom näringslivet, detta trots sin höga gubbfaktor. Pontus Schultz på VA anses dock av vissa i journalistkretsar vara oseriös då han talar för jämställdhet. Det anses att han tar upp de mjuka frågorna. Det finns inga stora företag som profilerat sig som jämställda på ett sådant sätt som skulle vara möjligt. Louise Heime har även arbetat med Women to the Top som är ett nätverk för höga chefer. Cheferna behöver lite specialkunskap, de vill inte visa sig okunniga och kan därför inte delta på samma utbildningar som resten av personalen. Mångfald är ett perspektiv som företag för fram framför jämställdhet idag, menar Louise. Det finns ofta en presentation av jämställdhetsarbete på företagens hemsidor men det reflekterar inte nödvändigtvis ett arbete med frågorna i verkligheten. Vinnarna i framtiden kommer att bli de som arbetar med frågorna. PEAB vände sig till Louise och undrade varför kvinnorna inte stannade kvar på arbetsplatsen. Louise visade att det spelade roll att man började kl sju på morgonen. Kvinnor lämnar ofta på dagis och kan därför inte börja klockan sju. Arbetstiderna ändrades som en följd av detta arbete. Manpower tas upp som ett exempel på ett företag som utmanar. De har haft ute en annons som löd: Pappa kom hem!. Tyvärr var det bara för att väcka debatt, de har inte mycket aktivt arbete kring frågorna påpekas Fika Workshop 3 med Susanna Lilie Sexualitet Hur talar man om det? Susanna Lilie har det egna företaget Egala och är i grunden socionom. Workshopen behandlar hur man gör det möjligt att prata om sexuella trakasserier. Finns det någon i gruppen som har erfarenhet av att möta sexuella trakasserier på företag? Har du som företagare en metod för att hantera heteronormativitet? Hur många tycker att det är lätt att prata om sexrelaterade situationer? Hur kopplat är sexualitet till genus? Susanna läser upp en situation av sexuella trakasserier på en arbetsplats. Gruppen delas in i tre och får diskutera olika scenarion.

4 Workshop 4 med Pernilla Karlsson Workshopen behandlar interna normer genom en övning. Fyra grupper får varsitt papper. 2 grupper får tänka på genusföretagare och de andra 2 grupperna får tänka på företagare i allmänhet. Pernilla läser upp en saga och uppmanar till att det inte finns några regler, det är bara att låta tankarna vandra. Grupperna ritar därefter det som kommit fram i tankarna på stora blädderblockspapper. Se bilder. Skribent: Sara Jonasson Mobil:

5 11.30 Kommunikation internt och externt Pernilla Karlsson berättar att kommunikationen hittills har skapats efter behov. Hemsida och blogg har uppstått på detta sätt. NGf använder en worldpressplattform till hemsidan. Efter beslut på årsmötet den 18:e mars avvecklas e- postlistan. Forumet kommer att vara plattformen för kommunikation förutom hemsidan i fortsättningen. Pernilla visar och går igenom hemsidan = blogg och Ning som är Genusföretagarnas plattform för det sociala forumet. Styrelsen hjälper till om medlemmar inte vet hur de ska gå med, det är bara att höra av sig till någon av dem. Frågan om hur potentiella kunder kan använda hemsidan kommer upp. Pernilla svarar att om styrelsen får en förfrågan från en potentiell kund läggs frågan ut på hemsidan. Sidan är enbart till för medlemmar och NGf ska inte förmedla kontakter till potentiella kunder, men däremot kan potentiella kunder skicka en förfrågan som sedan läggs ut på forumet för alla medlemmar att se. Exempelvis upphandlingar eller liknande Lunch Fler deltagare droppar in, nu blir deltagarantalet totalt kring 40. Eftermiddag Välkommen till eftermiddagen! Samordnare Pernilla Karlsson presenterar sig, NGf och hälsar alla nya deltagare välkomna. Styrelsen presenterar sig (Charlotte Niklasson, Christina Ahlzen, Ewa- Christina W Sandgren (kassör), Karin Gagner, suppleant Alice Aliye Bilfeldt Onay, Hans Robertsson, revisor). Information om att en utvärdering i enkätform kommer att mailas ut till deltagarna tillsammans med en deltagarlista. Vad är en genusföretagare? Det är den som har genus/jämställdhet/mångfald i sin affärsidé och den kan då bli medlem i NGf. Under 2009 hade NGf 70 medlemmar. Pernilla visar var NGf befinner sig idag och varför det finns ett behov av en branschorganisation. Det är för att få en hållbar utveckling. NGf står för entreprenören som normbrytare. Genusföretagaren står emellan akademien och uppdragsgivarens verklighet. Det är en svår situation som kännetecknar genusföretagarens vardag. Men en nödvändig situation som också kännetecknar utveckling och normbrytande. Utifrån- och inperspektiv på branschen ger oss försprån, inifrån- och utperspektiv på branschen ger förändringsstyrka.

6 13.20 Yrket genusföretagare med bland annat Arvid Hermansson, Careeria och Petra Nysten, Ekvalita. Jenny Claesson och Arvid Hermansson har hittat varandra genom NGf. Jenny ställer frågor till Arvid om hur deras kontakter har sett ut. Careeria är en plattform för kvinnor och arbetsgivare vid rekrytering via internet. Affärsidén är att vara en plattform för arbetsgivare och kvinnor på väg in i arbetslivet, och de flesta kunderna finns inom IT och teknik. NGf har varit en tillgång för Arvid då han har hittat samarbetspartners och fått en ögonöppnare. NGf skapar trovärdighet för Careerias affärsidé, skapar uppmärksamhet och samordnar en liten bransch på bra sätt. Christina presenterar en av NGf:s internationella kontakter; Petra Nysten från företaget Ekvalita i Finland. Petra inleder med en bikupa om förutfattade meningar om jämställdhet i Finland. Finns det några skillnader mellan Finland och Sverige? Petra presenterar därefter Ekvalita, företaget hon har tillsammans med två andra, Sofia och Malin. Ekvalita erbjuder utbildning, handledning och konsultering. Skillnader mellan Sverige och Finland vad det gäller genus och jämställdhet är flera: samhällsutvecklingen, världskrigen, inbördeskriget, kvinnorörelsen samt den politiska debatten är några. Petra upplever Finland som konflikträdda officiellt. Man talar inte om makt. Jämställdhet är frånvarande i den finska debatten. Statsfeminismen är stark och några exempel på det är TASY, JÄMO, TANE och NYTKIS. NYTKIS samlar alla kvinnoorganisationer och ideella föreningar och de har en heltidsanställd ledare. I Finland talas det inte om klassfrågor. Kanske är det en förklaring till att NYTKIS kan finnas. MINNA är en ny portal som öppnades för några månader sedan. Där samlas forskning, statistik och avhandlingar. Machokulturen i Finland är ett stort problem eftersom den inte diskuteras som ett sådant. Dödskjutningar och mäns våld är några tecken på det. Sexualitetsdiskussionen ligger på en annan nivå i Finland jämfört med i Sverige. Jämställdhet och hbtq- frågor är inte sammankopplande. Feminism och jämställdhet är vänsterinriktat i Sverige men inte i Finland. Det finns mycket jobb för genusföretagare men inte så mycket konkurrens. Det kan bero på att kunderna inte vet att det finns företag som jobbar med jämställdhetsfrågor Fika + Mingel med musikunderhållning av Petra Ahlmark från föreningen Impra. Christina Ahlzén presenterar och anordnar: Mingelbingo. Allt för att skapa nya kontaktytor.

7 15.15 Entreprenörens betydelse Christina Ahlzén presenterar Petra Ahlmark som berättar om Impra. Vinnaren av mingelbingon blev Kristina Henkel som också håller i kommande paneldiskussion, hon får en fin rättvisemärkt godisblandning som pris. Kristina har jobbat med skola, barn och genus i sitt företag jämställt.se sedan 2004 och bland annat skrivit två böcker. Just nu arbetar Kristina med ett projekt på Åland där man tagit fram material för jämställdhetsintegrering i skolan Panelsamtal med Christer Hallerby; Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Lars Einar Engström; karriärist och författare, Marie Trollvik; SKL samt Pernilla Karlsson; samordnare för Nätverket Genusföretagarna. Moderator är Kristina Henkel; jämställdhetskonsult, Jämställt.se. Deltagarna får själva presentera sig och sina visioner. Pernilla: Jag vill hålla diskussionen levande. Lars- Einar: Det blev debatt för några år sen då min bok En sexists bekännelser kom ut. Den handlar om den egna rollen som rekryterare och ledare. Sen dess har jag berättat om egna erfarenheter på föreläsningar. Marie: Jag är jämställdhetskonsult, har lett Women to the Top och är nu chef för program för hållbar jämställdhet på SKL ledare har utbildats hittills i programmet. Christer: Jag är högst ansvarig tjänsteman för jämställdhet i Sverige. Kristina: Det finns de som köper en bok istället för att ta in en konsult i dessa fågor. Marie: Det krävs att kommunen upplever att det finns ett behov för att ett jämställdhetsarbete ska bli hållbart. Konsulter ska inte skriva ansökningar om det inte finns intresse. Kristina: Det är en fördel att komma utifrån då man kan ställa de obekväma frågorna. Pernilla: Ju fler professionella konsulter det finns desto mer utvecklas marknaden. Konsulter hittar nya lösningar och paket för företag. Inifrån- och utperspektiv för förändring. Lars- Einar: Som konsult är det inte fruktbart att komma två gånger till ett företag utan det krävs att man kommer fler gånger. Pernilla: Vi är en bransch med dålig självkänsla. Christer: Säljmotståndet som finns är inte specifikt för den här branschen. Konsulter i sig skapar efterfrågan. En stor bransch ökar jämställdhetsarbete. Han vill se mer processer och konsulter som går in i kvalitetsprocesser. Det är bra att bunta sig med andra. Management, ledarskap. Ökad jämställdhetskompetens behövs, de stora konsultföretagen behöver öka sin jämställdhetskompetens. Det är de stora konsultföretagen som kommer in vid stora omorganiseringar och då försvinner

8 jämställdhetskompetensen. Kristina: Vi måste ställa krav, sälja paket. - Diskussion om jämställdhetscertifiering Representant från Svens Jämställdhetskompetens i publiken: Det finns en jämställdhetscertifiering i Svensk jämställdhetskompetens. Kvalitetsmärkning för både teoretisk och praktiskt perspektiv, medlemmarna blir marknadsförda tillsammans, en fördel i en förhandling för att få ett uppdrag. Kristina: Man hamnar i en biologisk diskussion, arbetet ges bara en chans, svårt att komma in efter till exempel en utbildare som inte varit bra. Pernilla: Det behövs en certifiering utifrån kunden, beställarkompetensen är inte tillräckligt hög för att de ska veta vad de ska fråga. Svensk jämställdhetskompetens var ett hinder för mig att starta företag. Christer: Jag tror inte att det är staten som ska certifiera, den typen av system behöver nödvändigtvis ligga på branschen. Marie: Det ska inte finnas en likriktning. Vi tar fram ett verktyg för att jämföra jämställdhetsarbete i olika verksamheter, information, upphandling och utförarperspektivet. En europeisk jämställdhetsdeklaration ska kunna användas vid upphandling. Vården är ett exempel; hur ser vi att utförande part gör ett jämställt arbete. Standardiseringssystem måste någon betala för. Christer: ISO 9000 finns idag och jämställdhetsaspekten kan ingå i detta men det kan lika gärna vara en egen standard. Jämställdhet bör inte vara en abstrakt fråga i arbetet, det ska in i det vardagliga. Lars- Einar: Det är ingen skillnad på jämställdhetsarbete och annat förändringsarbete. Jag är inte säker på att man får fler kunder för att man är certifierad. I rekryteringsbranschen är det inte så. Jag är psykolog men har inte sagt det. Det är en svår fråga med certifiering. Kristina: En certifiering skulle kunna ge ett miljömedvetet perspektiv. Fråga från publiken: Kan panelen komma fram till vad jämställdhet är? Biologi har kommit upp två gånger, vad är då definitionen på vad jämställdhet är? Pernilla: Ordboken är min utgångspunkt. Det händer att jag möter att man inte vet vad jämställdhet är. Angående biologi så blir jag alltid förvånad då det kommer upp. Är det bästa inte att höja beställarkompetensen? Marie: Jag utgår ifrån de jämställdhetspolitiska målen och SKL:s mål. - Diskussionen om certifiering tas upp igen Pernilla: Namnet NGf har vi tagit för att inbegripa många. De som skriver under på att förknippas med genus kan vara medlemmar, det gör att mångfaldsföretagare kan vara medlemmar. Christer: Vad är det jämställda samhället? Jämställdhetscertifiering för mig handlar om

9 den kritiska betydelse som stora konsultbolag har när de går in och omorganiserar. Fråga från publiken: Det viktiga med en certifiering är att den fungerar som en kvalitetssäkring. Folk ringer och vill ha Mars och Venus och undrar om jag vet någon som gör det. De som utför dessa tjänster är substitut och vi måste få bort dem. Jämställdhet är inte Venus och Mars. För oss har det varit bra att vara med i Svensk Jämställdhetskompetens. Lars- Einar: Venus och Mars måste bort annars hamnar vi i att det ligger i kvinnors gener. Det är långt kvar. Pernilla: Certifiering är för branschen men vem ska vara utförare? Kraven får inte vara för låga. När, vem och vad innehåller en certifiering? Det kan vara bra när marknaden börjar mättas men inte i nuläget. Kommentar från publiken: Det är skillnad på jämställdhet och jämställdhet eftersom alla inte är genusmedvetna. NGf är bra eftersom de lyfter frågan. Kommentar från publiken: Vad är företagens motivation för att jobba med jämställdhet? Christer: Ingen i företagen vet vilka de jämställdhetspolitiska målen är. Kristina: Det är lagen som avgör. Marie: För mig har jämställdhet att göra med lönsamhet. Nya affärsidéer. Det hänger ihop med verksamhetsutveckling. Standardvårdplaner. Män får intravenös smärtstillning och kvinnor får Panodil. Det är en demokratisk rättighet. Kommentar från publiken: En förstudie för Stockholms läns landsting visar på lönsamhet. Kvinnors obetalda arbete bär upp hela samhället. Lars- Einar: Näringslivet var inne på mänskliga rättigheter ett tag men ingen var intresserad, vi gör ingen skillnad. Gick in på lönsamheten i mixade grupper. Det som saknas är människor med rätt kompetens. Fråga från publiken: Är det ens ok att arbeta med kvinnor och män som genusföretagare. Vi behöver prata om normer istället för jämställdhet. Christer: Satsningarna idag ligger i offentlig sektor men kan tillämpas i näringslivet så småningom. Pernilla: Entreprenören som normbrytare står högst på NGf:s agenda. Kristina tackar! Summering Christina Ahlzén tackar och sammanfattar Avslutning och mingel Middag med musikunderhållning av Petra Ahlmark; Impra och stand- up av Jenny Claesson och Pernilla Karlsson från Add Gender.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation.

Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. Documentation of Training 1 Minutes 1.1 Inledning Jenny Gode, IVL, inledde och hälsade alla välkomna och därefter följde en kort bordspresentation. 1.2 Europeisk uppförandekod för Avtal om energiprestanda

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (6) Datum: 2015-04-22 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Mäseln kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Konferensen är kostnadsfri. Vem får vara med?...och vilka talanger har de andra?

Konferensen är kostnadsfri. Vem får vara med?...och vilka talanger har de andra? Konferensen är kostnadsfri Vem får vara med?...och vilka talanger har de andra? En annorlunda arbetslivskonferens på Nalen i Stockholm den 20 21 november 2007 Vem får vara med?...och vilka talanger har

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 ) Datum Sida 2013-11-05 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28, 95 Balansacertifierad 2013-10-18 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Välkommen till oss!! Jourtider! 06:00-18:00! 0707-480168!

Välkommen till oss!! Jourtider! 06:00-18:00! 0707-480168! Välkommen till oss Jourtider 06:00-18:00 0707-480168 Vi på LeXman skänker 1 krona per arbetad timme till Rädda Barnen i katastrofhjälp för utsatta barn. Bakom LeXman står före detta handlare och butikschefer

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Att lära sig något nytt kan ses som en resa från där jag är idag till en ny plats. Rita två bilder av dig själv utifrån temat jämställdhet : - hur ser jag på

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer