MODELL AV ATMOSFÄRISK ÅNGMASKIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELL AV ATMOSFÄRISK ÅNGMASKIN"

Transkript

1 ÅNGMASKINER

2 MODELL AV ATMOSFÄRISK ÅNGMASKIN DANNEMORA GRUVA 1728 Modellen visar Sveriges första ångmaskin, kallad Eld- och Luftmachin, byggd av Mårten Triewald vid Dannemora gruvor. Den uppfördes under åren Ångmaskinen skulle länspumpa Silverbergsgruvan från inträngande grundvatten och ersätta både ett otillräckligt pumpverk som drevs via en stånggång från ett 1,5 km avlägset vattenfall och ett alternativt pumpverk som drevs av ett system av hästvandringar. Triewald övertygade sina finansiärer, att ångmaskinen, bemannad med tre man, skulle ersätta den underhållskrävande stånggången och hela den stora organisationen kring hästvandringarna. Originalet var uti et starkt och fast Stenhus wähl betäckt förwarad, men idag är hela maskinen borta, endast stenhuset finns kvar. Beskrivningen här nedan gäller originalet, inte den lilla modellen i museets maskinhall. med en slaglängd av ca 1,8 m. Den gjorde 12 à 14 slag per minut och uppfordrade ca liter/timme. ETT MISSLYCKAT FÖRSÖK Efter stora svårigheter kom maskinen i gång Det visade sig dock, att den inte svarade mot förväntningarna. Ideliga driftstopp inträffade. Detta var mycket störande, eftersom Dannemoragruvan var en s.k. andelsgruva, där bruksägarna i trakten var och en hade rätt att bryta malm en kort tid för att sedan lämna över till näste man. Den som drabbades av ett maskinhaveri, och därför på grund av inträngande vatten inte kunde utnyttja sin brytningsrätt, blev säkert förgrymmad. En annan nackdel var, att maskinen slukade stora kvantiteter ved i konkurrens med masugnarna som krävde ved för kolning och andra ändamål. Ved fick hämtas allt längre ifrån. I England, där maskiner av denna typ användes vid kolgruvor, hade man inte detta problem. Maskinen krävde endast en mindre del av det upphämtade kolet. Vidare ställde de stränga vintrarna i Sverige till med besvär som inte hade någon motsvarighet under de milda vintrarna i England. Det hela ledde till, att bruksägarna öppnade skadeståndsprocess mot Mårten Triewald som dömds till ett kraftigt skadestånd. Maskinen kom allt mer ur bruk, och 1732 upphörde driften. Mårten Triewald ansåg dock inte att projektet varit misslyckat utgav han en Kort Beskrivning om Eld- och Luftmachin KONSTRUKTION OCH FUNKTION Maskinen var en s.k. atmosfärisk ångmaskin som uppfanns av Thomas Newcomen. Den fungerade så att ånga, som kokade av från vattnet i pannan, steg upp till cylindern via en ventil. Pumpstängerna utanför husväggen var tunga nog att dra upp kolven i cylindern. Utrymmet under kolven fylldes då med ånga. Först kondenserades ångan mot cylinderväggen. Efter ett par sekunder var denna emellertid så varm, att kondensationen i stort sett upphörde. I detta läge stängdes ångventilen, och kallt vatten sprutades in i cylindern. Ångan därinne kondenserades då snabbt, och ett vacuum bildades under kolven. Trycket där kom att understiga atmosfärstrycket i omgivningen, varför detta, som även påverkade kolvens ovansida, nu förmådde pressa ned kolven. Maskinen gjorde då ett arbetsslag. Då lyftes pumpstängerna och en volym vatten pumpades upp ur gruvan. I detta läge stoppades vatteninsprutningen, och ångventilen öppnades igen. Maskinen hade en cylinderdiameter (kolvdiameter) av 893 mm och arbetade 2

3 Maskinhuset är bevarat. Foto omkring wid Dannemora Grufvor. Han börjar med sin motivering till att författa denna beskrivning och fortsätter sedan i optimistiska ordalag om Machinens förnämliga egenskaper. UPPFINNAREN THOMAS NEWCOMEN Engelsmannen Thomas Newcomen ( ) uppfann den atmosfäriska ångmaskinen som efter honom även benämnes Newcomenmaskin. Det första exemplaret uppfördes Newcomen var egentligen järnhandlare i Dartmouth, och handlade med gruvutrustning som släggor, spett, borrstänger m.m. I detta arbete kom han i kontakt med problemet med vatten i gruvorna. Eftersom han dessutom var en ganska studerad karl, kände han till tidigare försök att fordra upp vatten med hjälp av ånga. För att få ett sakkunnigutlåtande om sin idé, vände han sig till Robert Hook som var sekreterare i Royal Society (den engelska vetenskapsakademien). Denne utdömde dock hela idén som omöjlig. Trots detta gick Newcomen vidare. MÅRTEN TRIEWALD Mårten Triewald var son till en smed som invandrat från Tyskland och bosatt sig i Stockholm. Fadern hade efter avlagt prov för mästartiteln gjort karriär inom smedernas gille, där han slutligen blev ålderman. Mårten sattes i Tyska skolan (där bl.a. Christopher Polhem hade varit elev), men därmed slutar Mårtens formella skolgång. Efter vad som troligen kan kallas en bokhållarbefattning i ett handelshus, for Mårten på vinst och förlust till London. Här bedrev han till en början självstudier, varunder han fick smak för naturvetenskap och ingenjörskonst. Han kom senare i kontakt med Londons lärda kretsar vilket ledde till, att han fick undervisning av John Theophilus Desaguliers, som var intendent vid Royal Society. Där träffade han även Isaac Newton. När Mårten sedan tog anställning hos en kolgruveägare och affärsidkare vid namn Ridley, kom han vintern till Newcastle. Där var Thomas Newcomen i färd med att uppföra en av sina tidigaste fire-engines. Det var nu som Mårten lärde sig konsten, som han sedan utövade i Sverige. Efter olika verksamheter i England återvände han hem Triewald, Mårten, Kort Beskrifning,... faksimilutgåva, Stockholm Lindqvist, Svante,Technolog on Trial: The Introduction of Steam Power Technology into Sweden, , Uppsala Se även utställningskatalogen: Dag Celsings artikel om Triewalds ångmaskin i Dannemora, och C-G Nilson om Svenska uppfinnare i Maskinhallen. RITNINGAR: En mängd originalritningar finns i TM's arkiv. TM

4 BALANSÅNGMASKIN 1832 SAMUEL OWEN'S VERKSTÄDER, STOCKHOLM Den stora balansångmaskinen är det centrala föremålet i Maskinhallen. Maskinen visar i sina grunddrag James Watt's utveckling av Thomas Newcomen's atmosfäriska ångmaskin (se sid 2). Den stora förbättringen bestod i införandet av den separata kondensorn. Maskinen visar även en annan av James Watt's uppfinningar, parallellogramstyrningen av kolvstångens övre ände. Den separata kondensorn och den tillhörande vacuumpumpen med sin kolvstång ser man intill cylindern nere i gropen, där de står i en låda som under drift ständigt genomströmmades av kallvatten. Parallellogramstyrningen kan man beundra när maskinen körs. I balansbommens andra ände ser man de pumpstänger som gick upp och ned i gruvschaktet och pumpade upp grundvatten. ANVÄNDES VID HÖGANÄS STENKOLSGRUVA Ångmaskinen är den ena av två som byggdes vid Samuel Owen's verkstäder på Kungsholmen i Stockholm för Höganäs Billesholms AB De användes till att pumpa vatten ur Ryds schakt vid stenkolsgruvan i Höganäs. Museets exemplar var i drift fram till 1904 då den ersattes av elektriska pumpar. Maskinen stod sedan kvar till 1932 då den skänktes till museet. sin första undervisning av modern. Hans far var skeppsbyggare som även hade en mindre verkstad där unge James gärna höll till. James arbetade hos honom tills han vid 18 års ålder skickades till Glasgow för vidare utbildning. Han kom att intressera sig för instrumentmakaryrket och efter några år i Glasgow och i London fick han 1757 anställning som instrumentmakare vid The College of Glasgow där han etablerade en liten verkstad. Efter ett par år skaffade han en partner och flyttade sin verkstad till Glasgow's centrum där de båda byggde och reparerade vetenskapliga instrument och andra finmekaniska ting fick Watt uppdraget att reparera en modell av en Newcomenmaskin som användes i undervisningen vid Glasgow College. När den var reparerad provkörde han den varvid hans observationer och funderingar ledde honom in på förbättringar av den sedan ett halvt sekel oförändrade atmosfäriska ångmaskinen. WATTS FÖRBÄTTRINGAR Watt insåg att den största svagheten hos Newcomens maskin var att den stora cylindern för varje arbetsslag först måste värmas tills den blev så varm att tillförd ånga ej kondenserades mot cylinderväggen, och sedan, när den var fylld med ånga, åter kylas så att ett vacuum uppstod på kolvens TEKNISKA DATA Ångmaskinen: Cylinderdiameter: 1,625 m Kolvarea: 2.1 m2 Slaglängd: 2.45 m Slaghastighet: 12 slag/minut Ångtryck: 1.3 bar (=0,3 atmosfärer övertryck ) Pumpen: Lyfthöjd: 73 m Kapacitet: 5.3 m 3 vid 12 slag/minut Effekt: Maskinen uppges vara levererad för 150 hk (110 kw) men effekten motsvarar snarare 86 hk (63 kw). JAMES WATT Skotten James Watt föddes Han fick Owens ångmaskin placerad i Maskinhallens mitt är något av museets signum. 4

5 undersida. Den värme (energi) som var lagrad i det varma cylindergodset gick då förlorad. Genom experiment visade han då att ångan inte nödvändigtvis måste kondenseras i cylindern. Kondensationen kunde i stället ske i ett slutet kärl, utanför cylindern, som kyldes med vatten. Om man när kolven var i topp satte cylindern i förbindelse med kärlet så skedde kondensationen i detta och vacuum bildades. Cylindern hölls hela tiden varm, den omgavs t.o.m. med en ångmantel. Kondenseringskärlet eller kondensorn, kombinerades med en luftpump för utsugning av den luft som annars skulle hindra att ett effektivt vacuum uppstod. Patent uttogs 1765 på denna första av James Watt's stora uppfinningar. Maskinerna gjordes till en början enkelverkande d.v.s ångan leddes endast in på undersidan av kolven. Det ligger dock nära till hands att göra maskinen dubbelverkande, d.v.s. ånga leds in växelvis på bägge sidor av kolven. Då är det inte längre vikten av pumpstängerna som drar upp kolven, utan kolvstången som skjuter upp sin ände av balansbommen. Kolvstångens övre ände måste då styras i sin rörelse så att den går rakt. Detta problem ledde till att Watt uppfann den av länkstänger bestående parallellogrammekanism som förbinder kolvstången med balansbommen. Trots att denna uppfinning inte på långt när fick samma betydelse för ångmaskinstekniken som den separata kondensorn rankade Watt den som sin förnämsta uppfinning. Watt slog sig samman med Matthew Boulton, en verkstadsidkare i Birmingham. Partnerskapet medförde stora marknadsframgångar. Maskinerna hyrdes ut, eller med en modern term, de leasades till kunderna. Den ersättning som Boulton & Watt tog ut var 1/3 av inbesparingen i bränslekostnad när man jämförde maskinen med en Newcomenmaskin. Så småningom ledde detta till behovet av klara definitioner och enheten hästkraft kom till. SAMUEL OWEN Ångmaskinhuset med intilliggande hus för ångpannor. Foto: fick cancelirådet A.N. Edelcrantz den svenska regeringens uppdrag att för kronans räkning inköpa två ångmaskiner från England. Han hade även planer för egen räkning varför antalet maskiner blev fyra. Eftersom det i Sverige saknades kunniga maskinuppsättare utverkade Edelcrantz att tillverkaren skulle låta Samuel Owen följa med till Sverige för att sätta upp maskinerna. Owen var född 1774 och hade efter en skiftande bana gått i ångmaskinslära hos James Watt. Det var alltså en mycket skicklig maskinuppsättare som följde med maskinerna till Sverige. Efter att arbetet avslutats återvände han till England Efter en tid köpte Edelcrantz ännu en maskin och kallade därför åter på Owen för att sätta upp även denna maskin. Genom ett missförstånd hade emellertid leverantören sänt en annan montör med maskinen och Owen tog i stället anställning som förste verkmästare vid Bergsunds verkstäder. Owen visade sig vara mycket skicklig i att konstruera och bygga ångmaskiner, valsverk m m startade Owen ett eget företag. Han köpte mark på Kungsholmen där han utvecklade ett gjuteri och mekanisk verkstad med en mycket mångsidig produktion. CYLINDER I TVÅ HALVOR Museets maskin är enkelverkande men dess parallellogrammekanismer visar att den är förberedd för att byggas om till dubbelverkande funktion. Maskinens cylinder är gjuten i två halvor. Av gjuteritekniska skäl måste en sådan cylinder gjutas stående. Cylinderns höjd och andra skäl gjorde att formen måste byggas i en grop som man grävde i gjuterigolvet. De fick då grundvatteninträngning i formgropen. Man gjöt därför två lägre cylindrar som inte krävde så djupa formgropar. Det bar sig emellertid inte bättre än att den övre cylinderhalvan fick 5 mm större diameter än den nedre. Detta gav efter cylinderhalvornas sammanfogning en runt cylindern gående kant som medförde att kolvringen (hamprep infettat med talg) skalades bort på nolltid. Owen rekommenderade då att den skarpa kanten skulle mejslas bort, vilket också skedde. Åtgärden hade god effekt men dessutom så utjämnades cylinderloppet mer och mer genom slitage under de följande årens drift. Vid en maskinrenovering efter några tiotal år konstaterades en klar förbättring eftersom man när maskinen var ny kunde sticka ner hela flata handen mellan kolven och cylinderväggen medan man numera endast kunde få in ett tvådalersstycke. KÄLLOR Law, R.O., The Steam Engine, London Strandh, Sigvard, Maskinen genom tiderna, Göteborg Schütz, Fredrik, Samuel Owen, i Daedalus Ritningar finns i TM's arkiv och i Jernkontorets arkiv. Se även utställningskatalogen C-G Nilsons artikel, Svenska uppfinnare i Maskinhallen. TM

6 ÅNGLOKOMOBIL 1861 MUNKTELLS MEKANISKA VERKSTAD, ESKILSTUNA När ångmaskinen utvecklades från att ha varit en stor och tung pjäs började den komma in på nya användningsområden. Undan för undan upptäcktes fördelarna med ångdrift framför hästvandringar, vattenhjul och vindturbiner. Snart upptäckte man, att en flyttbar ångmaskin, i form av en komplett enhet med panna och allt, var mycket användbar. Så föddes ånglokomobilen. En pådrivande faktor var den framväxande rationaliseringen av jordbruket. Bl.a. blev ånglokomobilen ett överlägset alternativ till hästvandringen, då den gamla handtröskningen ersattes av maskintröskning. Bönderna, som oftast arrenderade sina gårdar, kunde inte var och en skaffa tröskverk och lokomobil. Det ankom på herrgården att göra. Likaså uppträdde nu lokomobildrivna sågverk. Dessa försågs så småningom med egna, stationära ångmaskiner, som påminde om de flyttbara lokomobilerna. Visserligen fick pannan ett omgivande murverk, men cylindern/cylindrarna var monterade på ångpannan. Ångmaskinstypen kom därför att kallas lokomobilmaskin. Dessa så småningom allt större maskiner ledde till begreppet ångsåg. Man fick nu frihet att anlägga sågverk, även där vatten saknades som drivkraft. Lokomobilens föregångare, den flyttbara ångmaskinen (med sin ångpanna), konstruerades redan 1812 av engelsmannen Richard Trevithick. Det dröjde dock ända till 1840-talet innan bruket av lokomobiler började sprida sig. Munktells i Eskilstuna blev den ledande tillverkaren i Sverige, men därutöver tog ca 25 mekaniska verkstäder upp tillverkning av lokomobiler men då endast i begränsad omfattning. Under perioden tillverkade Munktells lokomobiler av olika modeller. Konkurrensen blev sedan för svår, dels från förbränningsmotordrivna lokomobiler, dels från den allt mera utbredda elektriska driften. KONSTRUKTION OCH FUNKTION Lokomobilen har fyra hjul, och den är avsedd att dras av parhästar. Den har en lokomotivpanna, d.v.s en panna med fyrbox i ena änden och liggande rökgastuber. Tuberna sträcker sig från fyrboxen till sotskåpet i pannans andra ände. Härifrån går rökgaserna upp genom skorstenen, som är fällbar och försedd med en s.k. gnistsläckare. Under pannan finns en stor, lådformad matarvattentank. Före start fylls pannan till rätt nivå, vilken kan avläsas på ett vattenståndsrör på panngaveln. När vattennivån sjunker under drift, matas pannan med hjälp av en ånginjektor (en pump som saknar rörliga delar och drivs av pannans egen ånga). Ångmaskinen är av encylindrig, dubbelverkande typ. Cylindern är monterad på pannans ena sida. Kolvstången saknar tvärstycke men går genom en yttre stödlagerhylsa. Mellan denna och cylindergaveln har kolvstången en tärning med ledtappar för vevstakens gaffelformade ände. Dess andra ände arbetar på en vevtapp som sitter på en förstärkt eker i maskinens remskiva. Ytterligare en vev, som sitter på vevtappens fria ände, ger sliden dess fram- och återgående rörelse. Maskinen har en remdriven centrifugalregulator som håller maskinens varvtal konstant vid varierande belastning. På vevaxelns andra ände sitter svänghjulet innanför transporthjulet för att inte vara till hinder under förflyttning. Ångan tas ut i en dom på pannans överdel, detta för att vara så långt från den bubblande vattenytan som möjligt och därigenom så vattenfri som möjligt. Utblåsningen av ångan sker genom en rörslinga i matarvattentanken, vars innehåll därigenom blir förvärmt. Ångan går därefter till sotskåpet och ut genom skorstenen. Den förbättrar på så sätt skorstensdraget. Lokomobilen ger 8 hk vid ångtrycket 4,5 bar. MUSEETS LOKOMOBIL Lokomobilens förste ägare är okänd, likaså om den bytt ägare flera gånger. Den användes t.o.m och kom sedan tillbaka till tillverkaren. Munktells Mek. Verkstad slogs f.ö. samman med Bolinders Mek Verkstäder 1932 och fortsatte som en del av företaget Bolinder-Munktell. Företaget heter idag Volvo Construction Equipment. B-M skänkte 1937 lokomobilen till Tekniska museet. Blom, Tore, Lokomobiler från Munktells Mekaniska Verkstads AB, Skara Se även utställningskatalogen: C. Bengt Ohlins artikel Munktells var Sveriges första och största tillverkare av lokomobiler och C.G. Nilson Svenska uppfinnare i Maskinhallen. TM

7 ÅNGBRANDSPRUTA 1878 NICHOLS & CO, BURLINGTON, VERMONT, USA I början av 1800-talet hade ångmaskinen utvecklats från att ha varit jättestora, klumpiga maskiner till att bli ganska små och inte alltför tunga. Dessutom ökade deras effekt. De kom därför till användning inom allt fler områden. Ett av dessa var brandskyddet, som dittills varit helt beroende av handsprutor. Dessa var praktiskt taget identiska med de brandsprutor, som använts i ett par tusen år. Man fick nu möjligheten att konstruera brandsprutor, vars pumpar drevs av ångmaskiner. Än så länge behöll man dock hästen som dragare. Ångsprutan revolutionerade brandkårsväsendet, när den introducerades omkring Den första ångsprutan i Sverige inköptes till Göteborg MUSEETS ÅNGSPRUTA Museets spruta tillverkades av Nichols & Co, Burlington, Vermont, USA och inköptes omkring 1878 av Ljusne Mekaniska Verkstad i Hälsingland. På ett underrede för anspänning med två (eller fyra) hästar är ett aggregat uppbyggt som består av ångpanna, dubbelverkande ångmaskin och pump. Ångcylinderns och pumpcylinderns kolvstänger förenas i en rektangulär ram, i vilken en tärning som sitter på balanshjulsaxelns vev löper. Både ångcylindern och pumpen är dubbelverkade. Pumpen suger in vatten via en sugslang och lämnar tryckvatten, via en tryckstötsutjämnande luftklocka, till ett kopplingsstycke, till vilket en brandslang kan kopplas. Pannan är stående med eldstad i botten och rökavgång genom en skorsten på toppen. Den är utrustad med manometer -ångtrycksmätare- och annan armatur. Sprutan har baktill en plattform för den medföljande eldaren. Framför panna och pumpaggregatets luftklocka finns brandkuskens säte. På brandsprutans sidor hänger sugslangar i klykor. Den har en pumpkapacitet av 1800 l/min, vattenstrålen når en höjd av 50 m. p.g.a. brandväsendets konservativa inställning. T.ex. konstruerade svensken John Ericsson redan omkring 1830 i England en brandspruta, men den fick ingen större uppskattning. Så småningom togs konstruktion och tillverkning upp på olika håll i flera länder bl.a. vid John Braithwaite's maskinverkstad i London och även i Tyskland. I Sverige startades tillverkning 1878 vid Ljusne Mekaniska Verkstad, där man kopierade amerikanska sprutor. Museets brandspruta köptes in för detta ändamål. Tillverkningen övertogs 1883 av Ludwigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm, som kom att tillhöra de internationellt ledande företagen i branschen. Naturligtvis var brandbekämpning ångsprutornas främsta användningsområde, men de visade sig även vara användbara vid katastroflänspumpning i olika sammanhang. Inte förrän på 1930-talet undanträngdes ångbrandsprutorna av motorsprutorna och då hade under perioden tusentals ångsprutor tillverkats. De levde alltså kvar ännu ganska länge efter brandkårens avhästning. Church, W. C., The life of John Ericsson, London Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). TM Utryckning med ångbrandspruta. Illustration ur tysk katalog från Ludwigsbergs Mekaniska Verkstad, UTVECKLING OCH SLUT Utvecklingen av brandsprutan gick trögt 7

8 ÅNGMASKIN FÖR HUSHÅLLSBRUK OMKRING 1880 TYSON, USA Mot slutet av 1880-talet började man i enstaka förmögna hem att använda små ångmaskiner, för att driva de fåtaliga hushållsmaskiner som fanns. Det rörde sig om symaskiner, tvättrummor m.m. Museets exemplar består av en ångpanna på en gjuten trefot med svängda ben och en encylindring ångmaskin med oscillerande cylinder. Ångmaskinen och den apparat som skulle drivas ställdes upp bredvid varandra. Kraften överfördes sedan med en rem, typ rundsnöre av läder. Pannan eldades med en blästerlampa. Maskinen hade troligen en effekt av ca 0,15 hk (100 W). Dessa små maskiner blev knappast någon större försäljningsframgång och detta av tre skäl: 1) Maskinen var ganska svår att sköta, och den blåste ut ånga i rummet där den stod. Detta gav en oangenäm atmosfär i rummet, imma på fönstren och en fuktbeläggning på möblerna. 2) På marknaden fanns ett flertal tillverkare av små varmluftsmaskiner som var betydligt enklare att sköta. 3) Hushållens elektrifiering stod för dörren. Tillverkningen upphörde vid sekelskiftet. MUSEETS EXEMPLAR Första kända ägare var ingenjör Alfred Dahlgren i Karlstad. Sista ägare var fru Helfrid Severin, Karlstad. Den första ägaren hade en mängd originella anordningar. Han lär ha velat driva en svarv med denna ångmaskin. Strandh, Sigvard, Maskinen genom tiderna, Göteborg 1979, s 130. TM Amerikanskt reklamblad för The Tyson small motor. 8

9 ÅNGMASKIN COLIBRI MED UNDERELDAD TUBPANNA 1877 GÖRANSSONS MEKANISKA VERKSTAD, STOCKHOLM Vid 1800-talets mitt började ångslupar att användas för närtransporter av gods och människor. I Stockholm utvecklades en livlig sluptrafik, där både Saltsjön och Mälaren kunde utnyttjas. Till en början användes roddslupar som fördes fram av de beryktade roddarmadammerna. En konkurrent till dessa var vevsluparna, framdrivna av skovelhjul som vevades av passagerarna. Slutligen gjorde ångsluparna entré. I dåtidens Stockholm före spårvagnarnas tillkomst med ett bristfälligt gatunät, var sluptrafiken av stor betydelse och omfattning. Även det välbärgade borgerskapets begynnande intresse för naturupplevelser spelade roll för tillkomsten av ångslupen. I och med ångsluparnas inträde öppnades en ny värld utanför staden, där snart sommarvillorna markerade en ny livsstil. MUSEETS COLIBRIMASKIN Maskinen konstruerades av C. Hagelin och tillverkades 1877 av Göranssons Mek. Verkstad i Stockholm. Det allmänna användningsområdet för sådana små maskiner var som propellermaskin i mindre ångslupar. Museets maskin användes i en slup hemmahörande i Mariefred. Den har alltså gått på Mälaren och varit förskonad från saltvattnets svårare rostangrepp. Det är en 2-cylindrig s.k. tvillingmaskin (två identiskt lika cylindrar) med trunkkolvar (vevstakens övre ände är lagrad på en kolvtapp, som i nutida förbränningsmotorer). Den är försedd med rundslid samt anordning för omkastning av rotationsriktningen. Vevhuset är slutet. Smörjsystemet för vevaxel och vevstakslager (övre och nedre) är av typ plasksmörjning, medan cylindern och sliden smörjs med hjälp av en lubrikator (en smörjapparat som drivs av maskinen). Ångpannan är en undereldad rökrörspanna med 14 tuber, varav några är stagtuber som bidrar till att pannans gavlar ej buktar ut under inverkan av det inre trycket. Pannan har en slags ångdom som är gjuten och sitter på en lucka. Denna skruvas fast över manhålet på pannans rygg. Pannan är vidare försedd med vattenståndsglas, manometer (ångtrycksmätare) och renspluggar. Säkerhetsventil saknas, likaså utblåsningskran. Pannan ligger på ett fundament av plåt som inrymmer eldstad med roster och askrum. Ovanför eldstadsluckan finns ett sotskåp samt rökupptag. Maskinen utvecklade enligt givaren ca 4 hk (3kW). UTKONKURRERADES AV FÖRBRÄNNINGSMOTORER Vid och strax efter sekelskiftet började de mindre ångmaskinerna att utkonkurreras av förbränningsmotorer. Dessförinnan kom dock Colibrimaskiner att tillverkas vid många verkstäder och i ganska stort antal under perioden SISTE ÄGAREN Den som sist ägde maskinen var en hr G. Lundin som hade tryckeri och pappershandel i Mariefred sålde han maskinen till museet för 75 kronor. Han hade tänkt sig att få 125 kronor men gick med på det lägre beloppet. I korrespondens med museet i samband med överlämnandet skrev ägaren: Hela maskineriet var väl fint i flydda tider, men om man komme med det nu, skulle det säkert väcka munterhet. Teknisk Tidskrift årgång Olsson, CeGe och Ekström, Gert, Alla våra ångslupar, Stockholm Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). TM Ångslupen Putte byggdes 1883 av Härnösands Mekaniska Verkstad. Bilden togs en sommarkväll då länsman var på besök, på 1910-talet. 9

ÅNGMASKINEN. innan man fick fram en praktiskt användbar ångmaskin.

ÅNGMASKINEN. innan man fick fram en praktiskt användbar ångmaskin. ÅNGMASKINEN I dag möter vi sällan ångmaskiner annat än när vi tar en tur med en skärgårdsbåt eller besöker en veteranjärnväg. Den klassiska ångmaskinen har i stort sett försvunnit från den västliga världen.

Läs mer

MODELL AV VANDRINGSHJUL TRAMPHJUL FÖR TVÅ DRAGDJUR

MODELL AV VANDRINGSHJUL TRAMPHJUL FÖR TVÅ DRAGDJUR MUSKELKRAFT MODELL AV VANDRINGSHJUL TRAMPHJUL FÖR TVÅ DRAGDJUR 1800-TALET Med hjälp av tramphjul kunde människors och djurs muskelkraft förstärkas, så att tunga laster kunde lyftas. Tramphjul var vanliga

Läs mer

Motormuseum. Visningspris 25 kr/person, se öppettider under besöksinfo!

Motormuseum. Visningspris 25 kr/person, se öppettider under besöksinfo! Motormuseum Visningspris 25 kr/person, se öppettider under besöksinfo! Motormuseét har ca 100 motorer att visa upp på ca 360 m2 Tändkulemotorn uppfanns av Engelsmannen Acroyd 1890. I Kalmar Län fanns som

Läs mer

Kapitel 6 Sökande och förbättrande. Motorhistoria Mattias Krysander

Kapitel 6 Sökande och förbättrande. Motorhistoria Mattias Krysander Kapitel 6 Sökande och förbättrande Motorhistoria 2002-04-16 Mattias Krysander Två skolor Atmosfäriska: Omgivande atmosfärstryck uträttar arbete William Cecil, Samuel Brown, Samuel Morey 1820-talet och

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

FÖRETAGSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

FÖRETAGSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA FÖRETAGSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA FÖRETAGSBESÖK 2013-11 - 13. PREEM CHARLOTTENBERG Moderaterna i Eda Besök vår

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

En vals om 2-taktsmotorns tidiga andetag

En vals om 2-taktsmotorns tidiga andetag En vals om 2-taktsmotorns tidiga andetag Per Andersson peran@isy.liu.se Linköpings Universitet En vals om 2-taktsmotorns tidiga andetag p.1 Introduktion Definition av en tvåtaktsmotor: En motor som producerar

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Arbete Energi Effekt

Arbete Energi Effekt Arbete Energi Effekt Mekaniskt arbete Du använder en kraft som gör att föremålet förflyttas i kraftens riktning Mekaniskt arbete Friktionskraft En kraft som försöker hindra rörelsen, t.ex. när du släpar

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

Bröderna Ericsson och kanalbygget

Bröderna Ericsson och kanalbygget Bröderna Ericsson och kanalbygget (Hittat i ett tidningsurklipp från 1957) För alla svenskar är namnen John och Nils Ericsson välbekanta. Alla vet, att John Ericsson var en stor uppfinnare, och att det

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

En skotsk varian av Stephenson s slidstyrning i denna typ av slidstyrning är kulissen rak vilket innebar tillverkningsfördelar.

En skotsk varian av Stephenson s slidstyrning i denna typ av slidstyrning är kulissen rak vilket innebar tillverkningsfördelar. Ångbåtsterminologi Adiabatisk Adiabatisk kallas varje sådan ändring av energiinehållet som sker utan att värme tillförs eller bortförs från kroppen i fråga. Speciellt avser man härmed gaser och deras tryck-

Läs mer

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009

Albin Motorsprutor. Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Albin Motorsprutor Kort historik sammanställd av Björn Albinson september 2009 Starten Lars Albin Larsson startade 1900 företaget L.A. Larssons Gjuteri- och Mekaniska Verkstad i Kristinehamn. Senare, 1942,

Läs mer

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik FÖRORD Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik 20 årig- verksamhet kan den samtidigt glädja sig åt en ny framgång som vunnits genom tvenne års oavbrutna, ingående experiment och består

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Ny teknik slår igenom när den är gammal

Ny teknik slår igenom när den är gammal Januari 2007 Ny teknik slår igenom när den är gammal Tekniska genombrott tar mycket längre tid än man tror. Och för att de ska få någon effekt krävs en rad följduppfinningar. Ångkraften, elektriciteten

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

STÅNGGÅNGSTEKNIKEN I NÄRSTADS GRUVOR Svante Kolsgård

STÅNGGÅNGSTEKNIKEN I NÄRSTADS GRUVOR Svante Kolsgård STÅNGGÅNGSTEKNIKEN I NÄRSTADS GRUVOR Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Stånggångstekniken i Närstads gruvor Svante Kolsgård De svenska bruken har spelat en viktig roll som spridare av ny teknik.

Läs mer

MEKANIKENS GYLLENE REGEL

MEKANIKENS GYLLENE REGEL MEKANIKENS GYLLENE REGEL Inledning Det finns olika sätt att förflytta föremål och om du ska flytta en låda försöker du säkert komma på det enklaste sättet, det som är minst jobbigt för dig. Newton funderade

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Från Experimentskafferiet, Sigtuna kommun. Av Ludvig Wellander.

Från Experimentskafferiet, Sigtuna kommun. Av Ludvig Wellander. Denna undersökning bör endast genomföras i vuxet sällskap. Dessa risker finns: Glasflaskan som används utsätts för temperatur- och tryckförändringar, vilket gör att den kan spricka. Då finns en risk för

Läs mer

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning?

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Bild tagen av Lukas Ström Rickard Johannson, TE14A Gruppmedlemmar: Rasmus Rynell, Lukas Ström & Niklas Ljusberg.W Om man skulle säga att det finns

Läs mer

2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar

2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar Testfrågor 5. Backventilen 1. Gör klart teckningen nedan så att den visar en backventil. 2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar. A---...-B 3. Varför används

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 1 TRADITIONELLT Under nästan ett halvt sekel, har Kota bastuugnar och murgrytor erbjudit aktiva bastubadare kvalitet till ett rimligt

Läs mer

13 Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor

13 Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 13 Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g Ångpannor Vattencirkulation i ångpannor; Förvärmning, magasinering, mekanisk rening

Läs mer

Båtkort Serie M, Litt. B Båtens namn: ACTIVE, senare AKTIV Nr 1

Båtkort Serie M, Litt. B Båtens namn: ACTIVE, senare AKTIV Nr 1 Båtkort Serie M, Litt. B Båtens namn: ACTIVE, senare AKTIV Nr 1 Ångsprutbåten AKTIV Bogserångbåt som 1894 apterades till ångsprutbåt. Kompletterades med brandsläckningsutrustning. Byggdes sedan om och

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

1. Identifikation Baxi Bonus Light

1. Identifikation Baxi Bonus Light 2014-04-22 3P03880-01 1 (6) 1. Identifikation Baxi Bonus Light Leverantör av panna : HS Perifal AB Provobjekt: Panna Baxi Bonus Light Serie nr: BNLT0113021 Provobjektet ankom SP 2013-05-31. Pannan var

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5

Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5 Förändringarnas tid GRUNDBOKEN sid. 4-5 1. Mellan åren 1719-1866 skedde stora förändringar i människornas liv. De olika bilderna nedanför visar olika personer eller händelser som har betytt mycket för

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Fixa en kamin (Husqvarna)

Fixa en kamin (Husqvarna) Fixa en kamin (Husqvarna) Kaminer har aldrig varit så vanliga i Finland som i Sverige kanske därför att en stor del av Sverige ligger söder om Finlands sydkust. Men i vårt hus i Medåker, Arboga finns det

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

SVERIGE. UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 366 139

SVERIGE. UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 366 139 SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 366 139 Int Cl G 21 c 13/00 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 3285/65 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den Ans. utlagd och utläggningsskriften publicerad

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. PATENT N.^.^3. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. Denna uppfinning afser en elektrisk båglampa, der

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Gamla gjutformar hos Nils-Erik Schreuder, Stockholm Upton-upon-Severn, Oktober 2000 Jan Gadd

Gamla gjutformar hos Nils-Erik Schreuder, Stockholm Upton-upon-Severn, Oktober 2000 Jan Gadd Gamla gjutformar hos Nils-Erik Schreuder, Stockholm Upton-upon-Severn, Oktober 2000 Jan Gadd Vid besök hos Nils-Erik Schreuders tenngjuteri (firman heter nu Gjutet Tenn) tillsammans med Tomas Helander

Läs mer

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD VI TALAR AV ERFARENHET Flishuggarna från Junkkari är av typen skivhuggar. Företaget har redan över 30 års erfarenhet av tillverkning och en totalproduktion på

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR 3.8..2007 INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PELLETSPANNA METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se METRO THERM EXPERT PÅ UPPVÄRMNING

Läs mer

Trycket är beroende av kraft och area

Trycket är beroende av kraft och area Vad är tryck? Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer du inte

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Mjölkens historia. Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap

Mjölkens historia. Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap Mjölkens historia sida 1 Mjölkens historia Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap Eleverna får med utgångspunkt från mjölkens historia arbeta med jordbrukets omvandling och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt.

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. HERKULES motorn x 3 En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. När man vid Sandbäckens Verkstäder i Katrineholm började tillverka sin liggande 4 takts motor benämnd Herkules motor var man

Läs mer

3. Kartläggning av kundens röst

3. Kartläggning av kundens röst 3. Kartläggning av kundens röst 3.1 Kartlägg användarens röst Två kundundersökningar utfördes i Göteborg för att kunna identifiera sådana krav som inte ABAS Protect AB redan har identifierats och för att

Läs mer

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14 Tryck www.lektion.se Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer

Läs mer

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 Brandsäker rökkanal Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 1 Introduktion Det är bra att anpassa skorstenen efter eldstadens behov. Risken för överhettning till följd av för stora

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

En lässtol i Upplandsmuseets samling

En lässtol i Upplandsmuseets samling En lässtol i Upplandsmuseets samling Ronnie Carlsson I årsboken Uppland 2007 publicerade undertecknad en kort artikel om Linnés s k plugghäst, dvs den lässtol med inventarienummer UU5121 i Uppsala universitets

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDPANNOR Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien är det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

Av: Sven & Andrew 9E

Av: Sven & Andrew 9E Av: Sven & Andrew 9E Telefonens utveckling Antonio Meucci Antonio Meucci uppfann omkring 1849 telefonen, som han kunde ha mellan sovrummet och kontoret eftersom att han fru inte kunde röra sig. Den presenterades

Läs mer

inta F 16 i 13/02 P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den

inta F 16 i 13/02 P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den SVERIGE UTLÄGGNiNGSSKRIFT nr 363 389 inta F 16 i 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 6988/72 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den Inkom den 26 V 1972 26 V 1972 27 XI 1973 Ans. utlagd

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Cykelns utveckling 1

Cykelns utveckling 1 Cykeln 1. Cykelns historia De första cyklarna kom i slutet av 1700-talet Ordet cykel kommer från franskans bicycle Tidiga idéer om cyklar med 3-5 hjul fanns lyckades aldrig Cykelns föregångare en sparkcykel

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 november 2014 Myndigheten

Läs mer

7414036-9 G 21 C 7/14

7414036-9 G 21 C 7/14 (19) SVERIGE SW [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass ' 7414036-9 G 21 C 7/14 PATENT-OCH (44 Ansökan utlagd och utlägg- 76-08 - 09 Publiceringsningsskriften publicerad (41) Ansökan allmänt

Läs mer

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517

ENKEL Teknik 14. Enkla maskiner. Art nr 517 14 Enkla maskiner Enkla maskiner, eller som man ibland säger, enkla mekanismer, hör till de allra tidigaste tekniska uppfinningarna som människan känner till. Kilen Enkla maskiner har varit kända ända

Läs mer

I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen

I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen )a Komplett leverantör Simson Power Tools tillverkar och säljer hydrauliska kraftverktyg med hög kvalitet, god säkerhet, flexibilitet och hög prestanda. I kombination

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Vagnar och kranar för skog och entreprenad

Vagnar och kranar för skog och entreprenad Vagnar och kranar för skog och entreprenad Svensk kvalitetstillverk Vreten AB ning i mer än ett sekel Vretens skogsprodukter har blivit det naturliga valet för skogsbrukare som vill ha robusta vagnar och

Läs mer

Sven Hugo Eriksson. Född 7/ i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr i Tandsbyn.

Sven Hugo Eriksson. Född 7/ i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr i Tandsbyn. Sven Hugo Eriksson Född 7/1 1917 i Transta i Lockne församling i Jämtland, död 1 febr. 2000 i Tandsbyn. Lockne kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ÖLA/11074/C/7 (1909-1926), bildid: F0012389_00049 Föräldrarna

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik Henrik Gahns AB 1 En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik med adress Stora Torget. Här tillverkade han

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2005:9 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IX/2005 K(2005) 3395 slutlig KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 12/IX/2005 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10

ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10 ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1) Inledning 3 2) Instrumentet 3 3) Mätning 4 4) Batteriet 5 5) Vattenlåset 5 6) Underhåll - Kontroll 5 7) Service 5 8) Tekniska data 5 2013-10-17-V2.1-2

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V.0.1.2017 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft 4. Luftningsalternativ tilluft/frånluft

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Slutet på början p.1

Slutet på början p.1 Slutet på början Rudolf Diesel En man och hans vision Per Andersson peran@isy.liu.se Linköpings Universitet Slutet på början p.1 Introduktion Rudolf Diesels vision var att bygga en motor som förbrukade

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING ARIMAX TPYM Skrapförråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING Beskrivning av systemet...3 Att beakta vid planeringen...3 Delar som ingår i leveransen...4 Installering: Verktyg och utrustning

Läs mer

Hjullastare 2,8-8,0 ton

Hjullastare 2,8-8,0 ton Hjullastare 2,8-8,0 ton Atlas Weyhausen GmbH & Co. KG är ett medelstort, traditionellt tyskt oberoende företag. Ursprunget går tillbaka till 1919 då företaget startades av Hinrich Weyhausen KG, med säte

Läs mer

Kalles första sida. Borås Miniatyrånglokssällskap Nr 2 2004. Tidning av och om BORÅS MINIATYRÅNGLOKSSÄLLSKAP

Kalles första sida. Borås Miniatyrånglokssällskap Nr 2 2004. Tidning av och om BORÅS MINIATYRÅNGLOKSSÄLLSKAP Borås Miniatyrånglokssällskap Nr 2 2004 Tidning av och om BORÅS MINIATYRÅNGLOKSSÄLLSKAP Kalles första sida. Nu är en ny säsong inledd. BMÅS har genomför sitt första arrangemang, medverkat i Spår&Tåg i

Läs mer

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING Bildförslag: Vi tar en bild på installation av NSP-rör. Uppifrån, så man ser hur röret förs ner i skorstenen, lite händer som jobbar, arbetskläder, 1964eventuell

Läs mer

MEGAMODULE MEGACONT MC II MC II COMPACT MEGATILA MEGASILO. GSM 0500 666 867 tel (06) 487 4700. Hellanmaantie 601 62130 Hellanmaa

MEGAMODULE MEGACONT MC II MC II COMPACT MEGATILA MEGASILO. GSM 0500 666 867 tel (06) 487 4700. Hellanmaantie 601 62130 Hellanmaa AGRICONT POWER MAXICONT MEGAMODULE MEGASILO MEGACONT MC II MC II COMPACT MEGATILA AGRICONT POWER Den moderna bondens val! Effektklass: 120, 150, 200, 250, 300 kw Yttre mått: 3 x 5 m (EW-modell 3,5 x 5

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Sveriges elektrifiering

Sveriges elektrifiering Sveriges elektrifiering - grunden för vårt moderna samhälle Carl Johan Wallnerström, Kungliga Tekniska högskolan 1999 (en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar) I Sverige är

Läs mer

Vedmaskiner från Mora

Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Per Wikstrand AB är ett svenskt företag med mångårig erfarenhet av maskiner för rationell och säker vedhantering. Kvalitetstänkandet står i första ledet och

Läs mer

Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag!

Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag! Ilsbo Kedjeröjare Tål tuffare tag! ilsbotools.se www.ilsbotools.se För trepunktslyft och kranarmar Made in sweden Ilsbo Kättingröjare är en egenutvecklad produkt, som idag levereras till ett återförsäljarnät

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer