Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och miljömedicin i Linköping. En presentation av verksamheten"

Transkript

1 Arbets- och miljömedicin i Linköping En presentation av verksamheten

2 Fotografier: Per Leanderson, Måns Lindell och Martin Tondel Illustrationer: Anna-Lena Hällsten Juni 2012

3 Arbets- och miljömedicin Patientverksamhet Laboratorium Forskning Arbets- och miljömedicin i Linköping består av en landstingsenhet och en universitetsavdelning. Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön. Kunskapsspridning Miljömedicin Arbetsmiljöutredningar

4 Patientverksamhet Kliniken utreder misstänkta samband mellan yrkes- och miljöexponeringar och sjuklighet på individ- och gruppnivå. Våra utredningar gäller bl.a. exponeringar för kemikalier t.ex. lösningsmedel fysikaliska faktorer t.ex. vibrationer ergonomiska faktorer t.ex. felaktig arbetsställning psykosociala faktorer t.ex. stress, mobbning Vi utreder inte hörselskador eller orsaker till hudsjukdomar. Våra patienter kommer från Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Förutom vår mottagning i Linköping har våra läkare filialmottagningar för tidsbeställda besök i Jönköping, Nässjö, Värnamo, Kalmar och Oskarshamn. Läkarbesöken kompletteras ibland med utredningar av yrkeshygieniker och/eller psykolog. Patienter som kommer till oss ska ha en läkarremiss. Specialistvårdsremiss krävs inte det räcker med en vanlig remiss. Kontaktperson: Ulf Flodin, överläkare Reception: Lotta Gustafsson, klinikassistent Ann-Christin Kentemo, kliniksekreterare

5 Laboratorium Laboratoriet utför analyser av både tekniskt-hygieniska prover (gaser, partiklar, damm, färgrester m.m.) och biologiska prover (blod, serum/plasma och urin). Företag, företagshälsovård och andra som anlitar laboratoriet får vid behov hjälp av arbetsmedicinsk och/eller yrkeshygienisk kompetens för att diskutera och tolka analysresultat. De kan snabbt få svar och direkt sätta in eventuella åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Laboratoriet utför även olika special- och uppdragsanalyser såsom bestämning av flyktiga organiska föreningar i inomhusluft, ämnen i byggnadsmaterial, miljögifter i mark och vatten, antioxidanter i blodet m.fl. 20 Laboratoriet tillhandahåller även material för provtagning för den som själv vill ta prov Nedan visas exempel på rutinanalyser som utförs Biologiska Tekniska Bly Blod Lösningsmedel Kadmium Blod, urin Organiska syraanhydrider Krom Urin Aminer Nickel Urin Formaldehyd Kreatinin Urin Isocyanater Mandelsyra Urin Oljedimma α 1 -mikroglobulin Urin Kvävedioxid ß 2 -Mikroglobulin Urin Totaldamm Triklorättiksyra Urin Inhalerbart damm Respirabelt damm Kvarts på filter Metaller på filter, metaller i färgrester Krom (VI) Kemikalier i luft från bostäder Kontaktpersoner: Rutinanalyser Jan Andersson, kemist Reza Nosratabadi, biomed.analyt Mätuppdrag och utredningar Bengt Ståhlbom, 1:e yrkeshygieniker Specialanalyser Jan Andersson, kemist Per Leanderson, toxikolog

6 Arbetsmiljöutredningar Genom provtagning och analyser undersöker vi kemiska, biologiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Därefter görs riskbedömningar som underlag för olika tekniska åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Sådana åtgärder kan till exempel vara förändringar i produktionen, förbättrad ventilation eller personlig skyddsutrustning. Vi arbetar även som konsulter och deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Våra kunder är framför allt olika företag och företagshälsovården. Kontaktperson: Bengt Ståhlbom, 1:e yrkeshygieniker

7 Miljömedicin Vi kan utreda miljömedicinska frågeställningar och deltar i t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar, miljöövervakning och miljömålsuppföljning. Vi kan även bistå med riskbedömning i samband med hälsokonsekvensbeskrivningar, riskkommunikation, information/rådgivning, utbildning samt utrednings- och metodstöd (miljömedicin, epidemiologi, statistik, toxikologi etc.). Vi medverkar i olika miljönätverk, t.ex. Kemikalier i Östergötland, Östergötlands luftvårdsförbund, Motala vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet samt landstingets interna miljönätverk. Kontaktpersoner: Ingela Helmfrid, biolog Bengt Ståhlbom, 1:e yrkeshygieniker

8 Forskning Forskningen initieras ofta av misstankar om ökad sjuklighet i vissa miljöer eller i samband med speciell exponering. I forskningen används dels epidemiologiska och statistiska metoder, dels metoder inom bl.a. analytisk kemi, cellbiologi och molekylärbiologi. Studier och projekt bedrivs ofta i samarbete med andra inhemska eller internationella forskargrupper. Epidemiologisk och klinisk forskning Den epidemiologiska forskningen är i huvudsak av etiologisk (orsakssökande) karaktär och fokuseras på yrkes- eller omgivningsexponeringar. Forskningen innefattar bl.a. arbetsmiljörisker i vissa branscher t.ex. pappers-, glasbruks- och gummiindustri riskfaktorer för vissa sjukdomar t.ex. cancer i prostata, tjocktarm, sköldkörtel samt Parkinsons sjukdom, MS, ledgångsreumatism, polyneuropati och astma exponering för lösningsmedel genetisk känslighet för olika exponeringar effekter av psykosocial stress Kontaktperson: Gun Wingren, docent, universitetslektor Females (r= , p= 0.006)

9 Toxikologisk forskning Den toxikologiska forskningen koncentreras kring: nya metoder med vars hjälp exponeringen för potentiellt farliga ämnen kan övervakas och kontrolleras miljöfaktorers roll vid allergi och annan överkänslighet bildning och verkan av reaktiva syre- och kväveföreningar samt skyddande och hälsobefrämjande egenskaper hos olika antioxidanter mekanismerna bakom den inflammationsframkallande effekten av organiskt damm och andra partiklar luftvägsproteomet (luftvägarnas proteiner) funktionen hos nyupptäckta proteiner i blodfettspartiklar Kontaktperson: Christer Tagesson, professor Miljömedicinsk forskning Inom miljömedicinsk forskning används både epidemiologiska och toxikologiska metoder. Några exempel på aktuella studier: effekter av låga doser av joniserande strålning exponering/hälsoeffekter av tungmetaller och organiska miljögifter partiklar i trafikmiljön flöden av läkemedel till miljön Kontaktpersoner: Gun Wingren, docent, universitetslektor Ingela Helmfrid, biolog

10 Kunskapsspridning Medarbetare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping deltar i grundutbildningen för blivande läkare, folkhälsovetare, medicinska biologer och andra studenter vid Linköpings universitet. Vidare ges forskarutbildningskurser samt en fristående kurs i epidemiologi och statistik. I övrigt finns bland medarbetarna en kompetens att delta vid kurser, konferenser och seminarier med föreläsningar exempelvis om: antioxidanter/oxidativ stress arbetsmedicin arbetsmiljöbedömningar astma/överkänslighet boendemiljö epidemiologi hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar lågdosstrålning miljöutredningar miljö och hälsa riskbedömning statistik stress i arbetslivet toxikologi Kunskapsspridning sker även på vår hemsida och vid olika informationsmöten. Kontaktperson: Anna-Lena Hällsten, administratör

11 Personal Arbets- och miljömedicin (landstinget) Klinik Ståhlbom, Bengt, verksamhetschef, 1:e yrkeshyg Blomberg, Stefan, psykolog Dahl, Rose-Marie, kliniksekreterare (vik) Flodin, Ulf, överläkare, docent Gustafsson, Lotta, klinikassistent Helmfrid, Ingela, biolog Hällsten, Anna-Lena, epidemiologassistent Kentemo, Ann-Christin, kliniksekreterare Lindberg, Elisabeth, ST-läkare Parsi-Boomy, Manouchehr, administrativ assistent Wigander, Charlotta, ST-läkare Yuan, Ximing, ST-läkare, docent Laboratorium Tagesson, Christer, laboratoriechef, överläkare Andersson, Jan, kemist Graff, Pål, yrkeshygieniker Karlsson, Helen, miljökemist Leanderson, Per, toxikolog Nordén-Larsson, Inger, laboratoriebiträde Nosratabadi, Reza, biomedicinsk analytiker Arbets- och miljömedicin (universitetet) Fredrikson, Mats, universitetslektor Lindahl, Mats, universitetslektor Ljungman, Anders, universitetslektor Tagesson, Christer, professor Wingren, Gun, universitetslektor, docent Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Linköping Tfn: (reception) Fax: E-post: Arbets- och miljömedicin Avdelningen för inflammationsmedicin (AIM) Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) Hälsouniversitetet Linköping Fax: Besöksadress: Hälsans Hus, ingång 14, plan 10, Universitetssjukhuset, Linköping Juni 2012

12 Gångväg BUSS Helikopterplatta BUSS Vår mottagning på Universitetssjukhuset i Linköping finns vid ingång 14 på kartan. Med kollektiva förbindelser kan Du från Järnvägsstationen (Resecentrum) ta buss 2 till Universitetssjukhuset, hållplats Södra entrén eller Maskincentralen. Kommer Du med bil finns det en stor parkeringsplats på cirka 5 minuters gångavstånd.

62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa Pressmeddelande 27 juni 2013 62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa AFA Försäkring anslår sammanlagt 62 414 000 kronor till 24 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Bland

Läs mer

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller

Läs mer

Notiser. Nr 2/2007. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 34. Tema Mät mera ställ samman siffrorna!

Notiser. Nr 2/2007. Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Årgång 34. Tema Mät mera ställ samman siffrorna! Notiser Nr 2/2007 Årgång 34 DataRAM Personburen direktvisande mätutrustning för dammätning Tema Mät mera ställ samman siffrorna! Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Innehåll

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000 Till landstingsstyrelsen FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM Delårsrapport 08/2000 Kommentar till delårsbokslut Delårsbokslut 08 visar ett överskott på 632 tkr. 2 mkr har erhållits från landstingsstyrelsen

Läs mer

NR 4 : 2014 MED ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT ANSVAR I SKÅNE, BLEKINGE, KRONOBERGS LÄN OCH SÖDRA HALLAND

NR 4 : 2014 MED ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT ANSVAR I SKÅNE, BLEKINGE, KRONOBERGS LÄN OCH SÖDRA HALLAND BULLETIN FRÅN ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN, LUND (AMM) OCH YRKES- OCH MILJÖDERMATOLOGI, MALMÖ (YMDA) K L I N I K O C H F O R S K N I N G I S A M V E R K A N MYCKET FORSKNING BLIR DET! Höstlöv i alla nyanser

Läs mer

Patientstatistik 2011

Patientstatistik 2011 Patientstatistik 2011 Arbets- och miljömedicinska mottagningen Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting Carolina Bigert, Överläkare, Med Dr, CAMM Stockholm Alkistis Nalbanti, Statistiker,

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Företagshälsan Falun Borlänge - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

1 F. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Från ord till handling - mitt

1 F. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin. Från ord till handling - mitt Från ord till handling - mitt 1 F halvsekelperspektiv på arbets- och miljömedicin Lennart Levi (1) Karolinska institutet och Sveriges Riksdag (1). Ingen tvekan råder om att arbets- och livsmiljön är viktiga

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Allmän bakgrund... 2 Vad är byggnadsrelaterad ohälsa?... 3 Faktorer i inomhusmiljön som ofta diskuteras i samband med byggnadsrelaterad ohälsa... 3 Utredningsprinciper

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011. Holland förebild. för svensk företagshälsovård En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2011 Foto: Torbjörn Uhlin Det gäller att börja tidigt i det förebyggande arbetet. Bilden är från Elmia-mässan 2010. Holland förebild för svensk företagshälsovård

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet

Hela denna bilaga är en annons från Vårdförbundet. Dagens tema från: Vårdförbundet ANNONS Dagens tema från: Vårdförbundet NR 4/6 Samtal för seniorhälsa 2012 ALMEDALSVECKAN 1 8 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Hälsosamtal förstärker det friska I GÖTEBORG välkomnar

Läs mer

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning UNIVERSEN #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Utmärkta medarbetare Sid 8 Uppdrag i Kina Sid 7 Kaj knyter kontakter Sid 8 10 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar du

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Sida 1 av 12. C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris. Ett myndighetssamarbete

Sida 1 av 12. C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris. Ett myndighetssamarbete Sida 1 av 12 C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris Ett myndighetssamarbete 2012 2014 Sida 2 av 12 C-NÄTVERK Nätverk för kemiska analyser vid kris ett projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen FOKUS PÅ FHV Aktuellt från bransch och profession 3/2008 Företagshälsovården mäter Vad håller oss friska? Om hurtbullar, motion, motivation mm. Sid 4 Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp FSF startar en ny

Läs mer

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 135 Sammanfattningar av projekt tarbeten Företagsläkarkursen Väst 2010/20111 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Medicinsk service. Kvalitetsbokslut 2014

Medicinsk service. Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk service Kvalitetsbokslut 2014 1 2 MEDICINSK SERVICE LEDANDE AKTÖR MED KUNDFOKUS Medicinsk service Ledande aktör med kundfokus Medicinsk service svarar för IT, medicinsk teknik och provbunden

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar

Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar Stefan Svensson, Tekn.Dr. Bertil Månsson, Leg.Läk. MSB:s kontaktperson: Bo Kallhagen, 010 240 52 79 2 Förord Under 2006 och 2007 genomfördes

Läs mer