Protokoll från samråd för pensionärsorganisationer för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från samråd för pensionärsorganisationer för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 september 2016"

Transkript

1 1 (10) Protokoll Protokoll från samråd för pensionärsorganisationer för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 september 2016 Tid: Plats: Lokal Musslan, VG-Huset, Vintergatan 8, Uddevalla Närvarande Ledamöter Anna-Lena Carlsson (C), norra hälso- och sjukvårdsnämnden Från pensionärsorganisationerna Ledamöter: Hasse Karlsson PRO Vivianne Gustavsson PRO Marianne Jensen PRO Peter Nagler PRO Hasse Johansson PRO Lars-Ove Petersson RPG Britta Rydberg PRO (tjänstgör för Per Hovbrender SPRF) Elsie Tyreman SPF Eva Venäll SPF Ann-Britt Danielsson SPF Inger Karlsson SPF Evy Jessen SKPF (tjänstgör för Bruno Andersson) Aina Eliasson SKPF Anne-Marie Söderström SKPF Ersättare: Marianne Munther Lennart Jansson RPG SPF Övriga Sandra Olsson, sjukreseenheten, Katarina Ramm, sjukreseenheten, Carina Hansson, processansvarig, Karin Davidsson, regionutvecklare Ben Norman, nämndsekreterare

2 2 (10) Underskrifter Sekreterare: Ben Norman Ordförande: Anna-Lena Carlsson (C) Justerare: Justerare: Hasse Karlsson (PRO) Ann-Britt Danielsson (SPF)

3 3 (10) 11 Val av justerare Beslut 1. Hasse Karlsson (PRO) utses att justera protokollet. 2. Ann-Britt Danielsson (SPF) utses att justera protokollet. 12 Sjukresor en del av vårdprocessen Sandra Olsson och Katarina Ramm från Sjukreseenheten informerar om hur sjukresorna fungerar i regionen (se bilaga 1). Organisatoriskt ligger Sjukreseenheten under Regionservice, Administrativ Centrum och Ekonomiservice. Sandra och Katarina sitter på kontoret i Vänersborg men Sjukreseenheten har även kontor i Borås, Mariestad och Göteborg. Deras dagliga arbete består bl.a. av att betala ut reseersättning, utfärda frikort och fakturera vården på de resor vården ska stå för. Sjukresor kostar cirka 300 mnkr per år och desto mindre sjukresorna kostar desto mer pengar återgår till vården. Det finns ett gemensamt ansvar att åka miljövänligare genom att öka andelen resor med allmän kollektivtrafik och minska sjukresor med taxi. Västra Götalandsregionen är frikostiga med resor i jämförelse med andra regioner som exempelvis inte ersätter kostnader för egen bil. Regelverket i VGR håller på att justeras så det kommer att uppdateras. När man kommer med egen bil och glömmer bort att ta kvitto att man varit på en vårdcentral så påstår de att man aldrig har varit där. Jag kommer inte köra egen bil igen när det är så här, då tar jag en taxi. Det går alltid att kontakta vårdinrättningen, vi själva har ingen insyn i deras arbete. Vem bedömer om patienten åker taxi eller t.ex. buss? Läkare eller sjuksköterska på plats gör en medicinsk bedömning. Västtrafik som man beställer sjukresor från gör aldrig en bedömning. Det kostar alltid 160 kr för resan även om du inte behöver betala något för besöket på vårdcentralen. Man har alltid rätt till ett besökskvitto men oftast säger patienten att hon inte behöver ett kvitto. Det står tydligt på reseräkningen att kvitto behövs.

4 4 (10) Kostnad sjukresor per färdsätt 2015 (kr) Taxi Sjukresebuss Egen bil Kollektivtrafik Jag skickar inte in mina kvitton, jag tror att det hade blivit en mycket högre kostnad för egen bil om folk hade skickat in alla sina kvitton. Vi vill att taxikostnaden ska minska och att fler åker sjukhuslinjens buss. Om man bor i t.ex. Lysekil och inte har någon sjukreselinje? Då kan man få en anslutningstaxi till närmaste hållplats för sjukreselinjen. Antal sjukresor per färdsätt resor med taxi med egen bil med sjukreselinje kollektivt Regionfullmäktige har beslutat om regelverk för sjukresor i VGR. Ersättning beräknas efter billigaste färdsätt vilket innebär resor med Ronden, tåg, buss, spårvagn eller privat bil. Man ersätter då för avståndet mellan folkbokföringsadress och vårdgivarens adress. Det är även möjligt att åka till Halland på samma grunder som inom regionen. Egenavgiften är 60 kr/enkel resa. Egenavgiften består av de fyra första milen på varje enkel resa. Efter de fyra första milen får man 15 kr/mil i ersättning. Det finns ett högkostnadsskydd på 1500 kronor för egenavgifter och når man dit kan man ansöka om frikort. Med ett frikort betalar du ingen egenavgift. Dock medför inte frikort rätt att resa med taxi utan det krävs ett intyg. En kallelse gäller inte som underlag för reseersättning, patienten behöver ett besökskvitto. Om man går på en vårdcentral får man ett kvitto där det står personnummer och datum för besöket vilket är giltigt som besökskvitto. För att få ersättning utbetalad skickar patienten ansökan till sitt sjukresekontor. Belopp under 30 kr betalas men har man gjort två besök kan man få ut sina pengar. Vissa patienter har behov av följeslagare vid sin resa till vården. Får man ett intyg av läkare/sköterska kan man få ersättning för detta om man åker bil. Följeslagaren får ersättning för resan hemifrån, till patientens hem, och resten av vägen till sjukhuset. Åker man med Ronden så åker följeslagaren gratis. Barn under 18 år har alltid rätt till följeslagare utan intyg. Det krävs en specialistvårdremiss för resor utanför VGR och Halland. Blir man akut sjuk på semester i t.ex. Norrland så kan reseersättning utgå från semesterorten till närmaste vårdmottagning och sen tillbaka till semesterorten.

5 5 (10) Rondenbussen är handikappanpassad, den har rullstol och ramp. Den går efter fastställd turlista måndag-fredag med en egenavgift på 60 kr/enkel resa. Bor man långt ifrån en hållplats kan man få en anslutningstaxi från sin adress till hållplatsen. Den taxin kostar ingenting, det är bättre att åka en kort väg med taxi än en lång. Plats på ronden och anslutningstaxi bokas hos västtrafik. Man behöver inget intyg för att åka Ronden. Är det bara patienter som betalar 60 kr? Medresenär betalar vanlig busstaxa, det är skillnad mellan följeslagare och medresenär. Om man var medresenär men det visade sig att man egentligen var följeslagare kan man få ersättning ändå. För att åka taxi behöver du intyg från vårdgivaren, behandlaren eller remitteraren, det är någon av dem som gör bedömningen. Det kostar 150 kr enkel väg att åka. Vissa betalar 60 kr för taxiresor och de har färdtjänst i botten. Färdtjänstkunder har redan en medicinsk bedömning som innebär att de har tillstånd för att åka taxi. Hur ofta går ronden? Vilka tider går den? Sjukreseorganisationen och Västtrafík har kollat upp när de flesta besöken ligger på sjukhusen. De har anpassat bussarna så att de är synkroniserade med besökstiderna. Patienten ska inte behöva vänta mer än 3 timmar, det går två bussar per dag. Turister från t.ex. Stockholm, betalar regionen för deras resor? Det är Stockholms Läns Landsting som betalar deras sjukresor, vi betalar bara för invånare här. Uppassning med hemtjänsten för personer från andra län, vem betalar för det? Det betalar hemkommunen. På telefonnummer når man Västtrafiks beställningscentral. När man ringer hänvisas man alltid till ronden/kollektivtrafik oavsett vem som ringer. Om vårdpersonal ringer Västtrafik och säger att patienten inte kan åka kollektivt på grund av medicinska skäl så erbjuder Västtrafik taxi direkt. Att ingen hämtar patienten eller att patienten inte orkar vänta två timmar är inga medicinskt skäl för att åka taxi En resa hem med taxi kan ta längre tid än fågelvägen då den släpper av många på vägen. Ronden går fasta tider och då kan man komma fortfarare hem. Ronden går oftast snabbare då taxin ska fyllas med folk som ska släppas av och hämtas upp. Åker man ensam i taxi måste man ha ensamintyg för att åka själv. Jag har en bekant på Smögen som hade varit på Uddevalla sjukhus på grund av smärtor. Min bekant hade ont och skulle få åka taxi hem men när han kom in i taxin sa chauffören att han ska åka med till Mellerud. Sen på plats i Mellerud behövde de hämta en annan patient i Uddevalla. Sen körde de ut till Smögen så han var helt färdig när han kom hem. Det är inte rimligt. Taxin måste väl ändå köra åt samma håll? Det hade varit bättre om de hade släppt honom i Uddevalla än att köra honom fram och tillbaka för det är inte acceptabelt.

6 6 (10) Om det blir så, är det jättebra att man ringer till sjukresekontoret så kan de planera om för att undvika att det händer igen. Han klagar inte så mycket men han var helt slut när han kom hem. De behöver inte ringa och vara arga, de är jättebra om de talar om det för oss. När det gäller intyg för taxi har personalen på sjukresekontoret varit snälla tidigare men har blivit strängare nu. De fylls inte alltid i korrekt och får vi ett intyg som inte är ifyllt för taxi trots att man fick resa med taxi så kommer sjukresekontoret fakturera patienten för den resan. Pengarna ska gå tillbaka till vården istället. De som utfärdar kvitton måste vara noggranna för det finns patienter som är utvecklingsstörda eller dementa och de har svårt att veta hur mycket som ska vara ifyllt på intyget. Först skickar sjukresekontoret hem ett brev med upplysningar om att du har gjort en taxiresa och att det saknas ett intyg. Sjukresekontorets personal har fyllt i hur mycket resan har kostat och då har patienten tre veckor på sig att skicka in ett intyg. Ibland har patienten dem hemma och ibland har de inte fått något. Patienterna har då lite tid för att höra av sig till oss. Ibland har det blivit missförstånd och ibland kontaktas Vårdgivaren för att se om de har missat något. Har de det kan de bevilja ett intyg per telefon eller faxa det till oss. Vårdreseplaneraren på är väldigt bra för att söka fram sin resa för man kan fylla i mycket information t.ex. om man har med sig egen rullstol. Det går även bra att ringa till oss, mån-fre 8-15 (lunch kl ) på telefonnummer , knappval 2 för oss i Vänersborg. Ring oss eller ring västtrafik och lämna synpunkter om ingen transport har kommit tio minuter efter avtalad tid. Jag har varit med som följeslagare och det har inte fungerat med anslutningstaxi. Jag gjorde slut på hela mobilbatteriet när jag försökte ringa och få beställa och det slutade med att vi fick åka taxi hela vägen hem. Två gånger har vi åkt taxi hem från Göteborg. Jag skickade in en beskrivning på detta för några år sedan men är osäker på om jag fick någon återkoppling. Sjukresekontoret svarar på alla brev och ger återkoppling som vi får. Sjukresekontoret brukar ringa upp men det var problem med ett taxibolag från Göteborg som vi hade avtal med tidigare. Betalar jag 150 kr till taxichauffören själv? Sen skickar de räkningen till er? Ja, man betalar 150 kr på plats i taxin. Fakturan går sedan från taxi via västtrafik till oss. Jag som patient får aldrig reda på hur mycket taxin kostar egentligen, det vore bra att veta. Det ska vi föra vidare.

7 7 (10) 13 Omställning av hälso- och sjukvården Processansvarig för norra hälso- och sjukvårdsnämnden Carina Hansson informerar om regionens arbete med omställning av hälso- och sjukvården (se bilaga 2). Omställningsarbetet har sin grund i den grönblåa majoritetens budget för 2017 där det långsiktiga målet är att skapa en hälso- och sjukvård som leder till ökat värde för patienten. Omställningsarbetet innebär att man satsar på ökad kvalité i den nära vården snarare än att stuva om. Man satsar istället för att flytta om resurser och personal som man tidigare har försökt. Man gör ännu en satsning genom extra medel till 1177 som har haft problem med att ta emot samtal under delar av dygnet då det vissa tider är lång kötid och andra tider inte. Det är viktigt att få klarhet i hur 1177 jobbar men det är problem att hitta sjuksköterskor som vill jobba natt. Omställningsarbetet innebär en utökad roll för vårdcentraler och tandvården då man ger primärvård ett större ansvar än vad de har idag. I Krav- och Kvalitetsboken för 2017 ska det finnas krav för att varje vårdcentral har en sjuksköterska som är koordinator med förhoppning om att vårdcentralerna ska bli mer tillgängliga. Är detta en del av samordnad individuell plan (SIP)? SIP är ett hjälpmedel men här har vårdcentralen ett samordningsansvar. Oavsett SIP så ska man koordinera vården. Omställningsarbetet innebär ett breddinförande av mobila team som de mobila teamen i Uddevalla och Skaraborg. Breddinförande innebär inte ett system för alla kommuner men möjlighet att i större utsträckning kunna få besök i hemmet för patienter som inte kan ta sig till vården oavsett om de har hemsjukvård eller ordinärt boende. I Skaraborg är man inskriven i kommunens hemsjukvård för att få tillgång till det mobila teamet. I Fyrbodal har man tillgång oavsett om man är inskriven i kommunens hemsjukvård, det är personens hälsa som styr istället. Omställningsarbetet innebär 50 mnkr för våra 49 kommuner vilket är tänkt som en morot. Det mobila teamet i Uddevalla är jättebra och är mycket uppskattat. Jag hoppas det blir uppbyggt ännu mer. Omställningsarbetet innebär en koncentration av sjukhusvården där läkare blir bättre av att göra en sak flera gånger, t.ex. blir den som har opererat ett knä 50 gånger bättre på att operera knän. Vissa ingrepp har spridits på många händer vilket har försämrat kvaliteten. En genomgång ska göras. Kommer utbildningen anpassas för nya läkare? De behöver ju lära sig fler saker än bara ett område Nej, utbildningen är som den har varit tidigare, nya läkare behöver kunna mer än bara en sak. En balans ska hittas för det är viktigt med bred kompetens.

8 8 (10) Processen med omställningsarbetet inleddes i juni 2016 och hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier fick information den 25 augusti. Medicinska sektorsråd ska informeras för att få en professionell förankring. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar beslut i oktober och regionfullmäktige beslutar den 29 november. Då ska man besluta vad som ska göras men inte exakt hur det ska göras. Genomförandet påbörjas den 1 januari Digitalisering inom sjukvården går väldigt fort. Västernorrlands läns landsting jobbar aktivt med digitalisering. De utför ultraljud och palpationer på distans. En patient som krävde daglig handträning efter skada och hade 20 mil till handspecialisten fick hjälp via kameralänk från sjukvården. Det är viktigt att ta vara på de tekniska möjligheterna under förutsättning att det är säkert. Alla presidier är informerade om omställningsarbetet? Ja. Norra hälso- och sjukvårdsnämndens presidie träffar kommunerna och för dialog med kommunledning och socialcheferna om denna fråga för att se till att vi drar åt samma håll. Satsningen består av 100 mnkr 2017, 400 mnkr 2018 och 600 mnkr Det känns som en chimär på något viss. För några månader sen la man ner 5 vårdinrättningar men plötsligt ska det satsa på närmare vård? Det går inte ihop. Det ska vara nära och tillgängligt men vårdcentraler läggs ner. Det finns olika styrmodeller med vårdvalsdelen och det är vårdgivarna som bestämmer. Lagar och regelverk går inte hand i hand med det man vill fullt ut. Jag satt som förtroendevald i Bohuslandstinget när det gick över till VGR. Då byggde vi vårdcentraler men nu håller de på att lägga ner. Det gör ont att se. Totalt sett har vi fått fler vårdcentraler med vårdvalsmodellen. Har kommunerna något att säga till om eller? Fram till dess att beslutet tas för vi vidare det som kommunerna säger till arbetsgruppen för omställningsarbetet. Det kommunerna lyfter vidarebefordrar vi till arbetsgruppen. Men det är regionfullmäktige som styr över slutresultat och inte norra hälso- och sjukvårdsnämnden. De mobila teamen är i allra högsta grad i samråd med kommunerna. Begreppet värde för patienter ogillar jag starkt. Det finns olika värde för olika människor. Man borde ha konkreta termer som man kan mäta och väga. Ökat värde är fullständigt galet, det är diffust och säger ingenting. Värdet för patienter går bakåt i norra Bohuslän. Man tycker att det borde gå framåt någon gång. Man behöver bilda stora grupper i samhället för att det ska hända något. Vi byter ut en nattjour i Strömstad mot en mobil lösning. Nattjouren behandlade två patienter per natt, cirka en patient var femte timme. Då finns kapacitet med en mobil enhet. Om har behov av primärvård på natten så finns det en uppkoppling till läkare på distans.

9 9 (10) Mobila teamen, hur tätt ska de finnas, om inte kommunerna vill satsa på dem? Mobila teamen här är på dagtid. Finns inte jour på natten överallt? Nattjour finns bara i Uddevalla och Bäckefors bland alla kommuner i VGR. Ska detta inte genomföras förrän 2025? Det är riktningen som det ska beslutas om. Om det är dessa områden vi ska sikta på? Det är en tidplan för genomförande för man kan inte börja tvärt. Är nattjouren i Uddevalla öppen? Den är öppen hela natten. Det finns inte många patienter under natten. Ta de pengarna för nattjouren i Uddevalla och lägg dem på de mobil teamen istället. Jag har pratat med de andra pensionärsorganisationerna och vi vill inte att regionen använder ursäkten att det blir ett himla väsen när man lägger ner jourer för att undvika att göra det. Bättre förutsättningar för 1177 låter väldigt bra och att det händer före Det får vara hög prioritet på det. Det är många val fram till 2025, kan man inte enas inom blocken om sjukvården och tänka helt nytt från scratch? Det finns en plan för 2019 vilket är efter denna mandatperiod så förhoppningsvis finns det en samsyn bland blocken kring detta. En förhoppning är att man kan skapa en samsyn kring detta i och med detta beslut i regionfullmäktige. Är detta ett tjänstemannaförslag eller politikerförslag? Ett tjänstemannaförslag som håller på att förankras politiskt. Gällande personalsituation så hör man jämnt att det saknas läkare/sjuksköterskor, när tar ni tag i det problemet? För Närhälsan är det besvärligt med stafettläkare. Vi driver ju inte vården men vi kan ta reda på det men det ser mycket olika ut. Vissa har stabil personalstyrka och vissa har problem. Personer flyttar, det handlar om arbetsmiljö och arbetsvillkor.

10 10 (10) 14 Övriga frågor Ordförande Anna-Lena Carlsson (C) berättar om att nämnden arbetar aktivt med medborgardialog och kan försöka återrapportera vid något tillfälle. Vi är sura redan när vi började vårt möte på grund av parkeringseländet. Det finns inga platser och automaterna är trasiga. Kan ni inte bifoga ett parkeringstillstånd till mötet? Vi får återkomma med svar på det. Det känns som att vissa populära vårdcentraler med många listningar utökar inte sin personal. Jag beställde tid i augusti och fick tid i november. Jag är intresserad av en uppföljning för vårdcentralernas listning och tider. Vi får följa upp detta. Klarar regionen av en större olycka? En stor båtolycka eller stor trafikolycka klarar regionen det om det händer efter kontorstid? Det måste vi göra. Vi satt på akuten i NÄL i jättemånga timmar, vi kom dit kl 18 och var färdiga kl 6 på morgonen. Det låg folk med dropp och syrgas i väntrummen och det togs prover i väntrummen bland alla patienter. Det satsas på akutmottagningar med fler erfarna personer. Önskan om att få hit medicinska fotvårdare, det är besvärligt för t.ex. diabetessjuka. Vi hoppas kunna erbjuda en sådan föredragning vid ett kommande möte. Cafét på Dalslands sjukhus som ska stängas, har HSN sagt något om vilka innebär konsekvenser för patienterna? Den frågan ligger inte på HSN:s bord. I denna fråga har vi inte fått information om detta före de stängde. Önskan om att kunna få hit någon som pratar om sjukvård för äldre. Vi undersöker detta. Ordförande avslutar mötet och skickar med en önskan om att samrådets medlemmar skickar in frågor 3-4 veckor innan nästa möte vilket är den 7 december. Klicka på samråd med pensionärsorganisationer på sidan för att se det senaste protokollet.

11 Sjukresor - en del av vårdprocessen

12 ORGANISATION Regionservice Administrativt Centrum Ekonomiservice Sjukreseenheten Borås Göteborg Mariestad Vänersborg

13 Vad kostar sjukresor/år? 50 milj 10 milj 300 milj 150 milj

14 Vi har ett gemensamt ansvar Miljöeffektivare resor - öka andelen resor med allmän kollektivtrafik och minska sjukresor med taxi. Ju mindre sjukresorna kostar desto mer pengar går till vården.

15 Kostnad sjukresor per färdsätt Taxi Egen bil Sjukreselinjer Kollektivtrafik

16 Antal sjukresor per färdsätt Taxi Egen bil Sjukreselinjer Kollektivtrafik

17 Lagar och regler Lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) reglerar när reseersättning ska utgå. Sjukvårdshuvudmannen bestämmer på vilka grunder resekostnadsersättningen beräknas. Regelverket för sjukresor i VGR är beslutat av regionfullmäktige.

18 Huvudregel vid sjukresor Ersättning beräknas efter billigaste färdsätt, vilket innebär resa med Ronden, tåg, buss, spårvagn eller privat bil. Sjukresa ersätts normalt mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren. Resor ersätts till alla offentligt finansierade vårdgivare inom Västra Götalandsregionen.

19 Billigaste färdsätt Egenavgiften är 60 kr/enkel resa. Ersättning utbetalas för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften. Bil - ersätts med 15 kr/mil. Tåg/buss/spårvagn - ersättning utgår för det billigaste alternativet.

20 Besökskvitto För att patienten ska kunna ansöka om ersättning/frikort för sjukresa krävs att besökskvitto finns med vid ansökan. Tänk därför på att det är viktigt att alltid ge patienten besökskvitto. En kallelse gäller inte som underlag för reseersättning.

21 Utbetalning av ersättning Patienten skickar ansökan till sitt Sjukresekontor. Ersättning utbetalas för innevarande år och 2 år bakåt i tiden. Belopp under 30 kr utbetalas inte. Utbetalning sker via Swedbank.

22 Högkostnadsskydd Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Om patientens egenavgifter för sjukresor är kr eller mer under en kortare tid än 12 månader, kan man ansöka om frikort. Det är patienten själv som får bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Frikort medför inte rätt att resa med taxi, intyg krävs.

23 Följeslagare vid sjukresa Behovet av följeslagare skall intygas av vårdgivaren om patientens tillstånd motiverar detta. Barn under 18 år har alltid rätt till en följeslagare utan intyg. Följeslagarens kostnad inräknas i patientens resekostnad. Följeslagaren betalar ingen egenavgift.

24 Planerad vård utanför Västra Götalandsregionen eller Halland Sjukresa ersätts i de fall specialistvårdsremiss utfärdats av något av sjukhusen i Västra Götaland eller om vårdgarantin inte kan uppfyllas. Resan ersätts till vårdgivare som anvisats av Västra Götalandsregionen. Betalningsförbindelse krävs.

25 Akut vård vid vistelse utanför sitt hemlandsting Ersättning utgår för resa till närmaste vårdgivare som kan ge den vård som krävs Återresan ersätts till den plats varifrån resan påbörjats Resa hem till bostaden ersätts inte

26 Sjukreselinjer - Ronden Ronden jämställs som resa med taxi och är en anpassad buss som kan ta rullstol och har ramp. Den går efter fastställd turlista måndag-fredag. Egenavgiften är 60 kr/enkel resa. Anslutningstaxi till Ronden-hållplatsen är gratis. Plats på Ronden och anslutningstaxi bokas hos Västtrafik.

27

28 Resa med dyrare färdsätt Med dyrare färdsätt menas taxi och specialfordon. Om patientens medicinska tillstånd kräver resa med dyrare färdsätt, ska detta styrkas med ett intyg från vårdgivare som kan göra medicinsk bedömning. Egenavgiften är 150 kr/enkel resa.

29 1. Bedömning 2. Bokning 3. Utskrivning Vårdpersonal gör bedömning om patienten har medicinska skäl för sjukresetaxi eller inte Vårdpersonal skriver intyg efter bedömning Ej medicinskt skäl för sjukresetaxi Om patient inte åker privat bil förbered följande inför kontakt med Västtrafiks Beställningscentral: -Personnummer -Från vårdgivare -Till adress -Hänvisning till kollektivtrafik/ronden kommer ske Ring Västtrafiks Beställningscentral på Medicinskt skäl för sjukresetaxi/färdtjänsttillstånd Förbered följande inför kontakt med Västtrafiks Beställningscentral: -Personnummer -Från vårdgivare -Till adress -Hänvisning till Ronden (=taxi) (eventuellt med anslutningstaxi) -Ensamåkare -Framsäte -Hjälpmedel -Ledsagare/Medföljare -Avresetid -Frammetid Ring Västtrafiks Beställningscentral på För information och bokning av liggande transport ring Ej medicinskt skäl för sjukresetaxi Informera om eventuell resplan Informera patient om egenavgiftskostnaden (60kr/enkel) Informera om att patient kan ansöka om och eventuellt få ersättning Skicka med besökskvitto eller underlag för vårdvistelsen (Ej babs, kallelse, epikris, tidkort) Medicinskt skäl för sjukresetaxi/ färdtjänsttillstånd Informera om resplan Informera patient om egenavgiftskostnaden (60 eller 150 kr/enkelresa) Informera om att patient snarast ska skicka in intyg till närmsta Sjukresekontor Skicka med ifyllt Intyg för sjukresetaxi Lämna över patient till chaufför

30 Ortopedmott SU/Mölndal Kontaktpunkten Alm, Agda Ekängen Falköping X X X X 1 X X 1 Infektionskänslig Syster Yster

31 Beställning av Taxi/Ronden Tel Västtrafik Patient utan intyg blir i första hand hänvisad till kollektivtrafik och Ronden Patient med intyg måste alltid vara beredd på att samåka och anpassa avresetiden med upp till en timme. Patient utan intyg som får vänta mer än 3 timmar på allmän kollektivtrafik eller Ronden har rätt till en sjukresa med taxi (vanligtvis kvällar och nätter).

32 Vårdreseplaneraren Här kan du få hjälp med att se olika alternativ på sjukresan t.ex Kollektivtrafik, Anslutnings taxi, Ronden och Rullstolsplats genom att markera i respektive kryss rutan.

33 Synpunkter! Har ingen transport kommit 10 minuter efter avtalad tid eller om ni vill lämna synpunkter på en resa ring Eller skicka in Synpunktskort alt Maila till

34 Att tänka på. Sjukresa skall i första hand göras med Ronden, eller billigaste färdsätt. Om man behöver sjukresetaxi måste ett intyg för taxi skickas in till sjukresekontoret. Ta alltid besökskvitto.

35 Här kan du få mer information Telefon Sjukresekontoren (knappval) Knappval 1=Göteborg, 2=Vänersborg, 3=Mariestad, 4=Borås

36 Frågor?

37 Exempel 1 Gösta skall på planerat besök på SU/Sahlgrenska. Sonen skjutsar honom dit. Gösta blir inlagd och sonen åker hem. En vecka senare är det dags för utskrivning och hemresa. Vad gör ni då?

38 Exempel 2 Börje söker på vårdcentralen för ont i höften. Han har åkt taxi som är bokad hos BC. Börje vill ha ett intyg, detta har BC informerat honom om. Vårdcentralen bedömer att det behöver röntgas. Hur kommer Börje till röntgen? Börje har en spricka i bäckenet och måste läggas in på Ortopeden för fortsatt vård. När helgen kommer så vill Börje åka hem över dagen för att titta till katten. Hur tar sig Börje hem, han kan inte åka kollektivt?

39 Exempel 3 Karin åker på ljusbehandling 3 dagar i veckan under 10 veckor. När behandlingen är klar vill Karin ha ersättning för sina resor. Hon åker egen bil och har 3 mil enkel resa. Hur ansöker hon om ersättning? Vad är ersättningen för egen bil? Vad är egenavgift för egen bil? Får Karin någon ersättning?

40 Sjukresor - en del av vårdprocessen

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen 0771-91 00 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en sjukresa?...4 Vad är ett medicinskt

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10 Färdtjänst Innehåll Färdtjänst 3 Beställning av resa 4 Trappklättrare 7 Riksfärdtjänst 8 Resor på annan ort 9 Synpunkter och frågor 10 Telefonnummer och adresser 11 Mölndals färdtjänstområde 12 Färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

FÄRDTJÄNST GRÄSTORP. 1 JUN 2010 och tills vidare

FÄRDTJÄNST GRÄSTORP. 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST GRÄSTORP 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Clara Engstrand 2013-01-17 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Den sociala styrgruppen gjorde 2007 en sammanställning av medlemskommuneras färdtjänstregler.

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Januari 2017 Innehåll

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK FALKÖPING 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Falköpings kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon.

Läs mer

Icke övervakade patientresor

Icke övervakade patientresor Icke övervakade patientresor Manual till vårdpersonal inom Region Skåne 1 För dig som arbetar med patientresor inom Region Skåne Det finns olika resesätt för patienter som ska till och från vården. Det

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader.

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader. FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen

Läs mer

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne Gäller från 1 September 2017. Så här reser du sjukresa i Skåne Innehåll Skånetrafikens ansvar... 3 Det här är sjukresa... 3 Det här kostar sjukresan... 3 Ersättning för sjukresan... 4 Sjukresa med buss

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 39-48

Länspensionärsrådet (LPR) 39-48 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Jimmy Henriksson, L ordförande Solveig Löfdahl, PRO vice ordf Britt Johansson, M Lena Persson, S Kjell Lindström, SPF Birgitta Sigfridsson,

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST ATT RESA MED FÄRDTJÄNST Den här broschyren vänder sig till dig som har beviljats tillstånd för färdtjänst. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Juni 2016 Innehåll

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av kommunfullmäktige 2001-11-26. Ändrade 2007-03-19. Gäller fr.o.m. 1 april 2007. Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-13 HH-HOH11-082 LS-LED10-723 24 Yttrande över motionen om att ge nämnden för habilitering och hjälpmedel uppdraget att snarast ta

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 1 JUN 2010 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 1 JUN 2010 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas färdtjänst

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran nsson 2007-04-19 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Styrgruppen beslutade vid sitt möte 3 april att göra en uppdatering

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

FÄRDTJÄNST. Tfn

FÄRDTJÄNST. Tfn FÄRDTJÄNST Tfn 033-35 50 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÄRDTJÄNST 4 FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND 4 ATT RESA MED FÄRDTJÄNST 6 VÅRA UPPGIFTER OM DIG 11 MER INFORMATION 12 FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en form av kollektivtrafik

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

Senast reviderad Färdtjänst

Senast reviderad Färdtjänst Senast reviderad 2017-02-06 Färdtjänst Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. För att vara berättigad till färdtjänst har du en funktionsnedsättning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Uppdragsrapport Översyn av regelverk och avgifter för sjukresor

Uppdragsrapport Översyn av regelverk och avgifter för sjukresor Planerat startdatum: 2011-02-09 Planerat slutdatum: 2011-05-20 Beställare: Uppdragstagare: Anders Westberg, Förvaltningschef, Ambulanssjukvården Halland Tomas Rabe, Avdelningschef, Ambulanssjukvården Halland,

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Information angående färdtjänst

Information angående färdtjänst FÄRDTJÄNST Information angående färdtjänst Enligt Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är avsedd för kommuninvånare som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län Informationen gäller dig som är folkbokförd i Stockholms län. Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län EN DEL AV DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN September 2015 Vad är en sjukresa? En sjukresa

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Örnsköldsviks kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Örnsköldsviks kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Örnsköldsviks kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Sjukresehandbok för vårdgivare Ver.2 2012 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-03-02 08:30 Plats: Regionens hus, Sal B 5 Yttrande över skrivelse från patientnämnden Barnperspektivet - inom vuxenvård med

Läs mer

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg

INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER. När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION OM ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER När resenär klarar att resa på egen hand med buss, tåg eller flyg Klarar resenären att resa på egen hand med den assistans som erbjuds av trafikföretaget

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Riksfärdtjänst Vad är riksfärdtjänst? Riksfärdtjänst ersätter de kostnader som uppstår när du på grund av en funktionsnedsättning måste resa på ett sätt som är dyrare än vanligt.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45 30 00 Färdtjänst i Luleå Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken

Läs mer