Publikationsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikationsförteckning"

Transkript

1 Publikationsförteckning 2015 Whose culture? Fine art and representation. Konferens: Cultures in Disarray Destruction/Reconstruction juni Kings College, London Traumatic social memories & visual practices of representation: A case study of performances by Chicano artist Guillermo Gómez-Peña. Konferens: ECPR 8th General Conference. Section: Art as Political Witness. Panel: Politics of In/Visibility. Glasgow University, Glasgow, U.K. 3 6 september paper (Referee-granskat abstract) The Los Angeles art scene & the feminist movement in the 1970s: Inclusions/exclusions. Konferens: SAAS 8th Biennal Conference Panel: Female and Feminist Identities and Perceptions. Örebro universitet, september The PST project, Willie Herrón s Street Mural Asco East of No West (2011) and the Mural Remix Tour: Power Relations on the Los Angeles Art Scene. I: Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. Linköping: Linköping University Electronic Press. Vol. 6, Article 37. Sid ISSN Tidskriftsartikel (Referree-granskat) 2013 Visual narratives: Currents and countercurrents on the urban map of Los Angeles. Konferens: The 23rd Biennal Conference on the Nordic Association of American Studies Panel: Visuality. Karlstads universitet maj Interventions in public spaces in Los Angeles: Performative actions by ASCO. Konferens: NORDIK 2012 Conference. Panel: Feminism and Curating: Strategies, Interventions, Histories, Part I. Stockholms universitet, Södertörns universitet, Moderna museet och Nationalmuseum oktober Legacies of performative actions in Los Angeles West goes East. Konferens: The 1960s in America: Legacies. Panel: The Arts. The American Studies Center, University of Warsaw maj 2012.

2 Visual Art from Scandinavia: Contemporary Perspectives focusing on aspects of Gender, Multiculture and Globalization. Symposium: International Symposium on Intercultural Perspectives from Scandinavia. Malaviya Centre for Peace Research and the Faculty of Social Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, Indien. 11 januari Från teori till konstnärlig praktik några exempel på pedagogiska utmaningar. I: Genuspedagogiska gärningar: Subversiv och affirmativ aktion. Red. Maria Carlgren, Linda Fagerström, Johanna Rosenqvist och Katarina Wadstein MacLeod. Göteborg: Kultur i Väst. Sid ISBN Crossing Visual Borders of Representation: Images of Nordicness in a Global Context. I: Globalizing Art: Negotiating Place, Identity and Nation in Contemporary Nordic Art (Postscript by John Tomlinson). Eds. Bodil Marie Stavning Thomsen and Kristin Ørjasæter. Acta Jutlandica Humanities Series. Aarhus: Aarhus University Press. Sid ISBN Kapitel i bok (Referee-granskat) Mellan nordisk profil och platsbunden identitet: Göteborgs konstmuseum. I: Representation och regionalitet: Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar. Kulturpolitisk forskning #3. Red. Jeff Werner och Anna Tellgren. Stockholm: Statens kulturråd. Sid ISBN Frida Kahlos bildspråk ansikte, kropp & landskap: Representation av nationell identitet. Gothenburg Studies in Art and Architecture no. 14. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 371 sid. ISBN Doktorsavhandling, tredje utgåvan. Arkivens kulturpolitik Konstmuseum som arkiv ur ett genusperspektiv. Konferens: Kulturpolitikens gränser den femte nordiska konferensen för kulturpolitik. Panel: Att göra arkiv. Tema Q, Linköpings universitet och Campus Norrköping augusti The Virgin & the Serpent: Resonances of Visual Signs between Old and New Worlds. Konferens: Trans-Atlantic Resonances NAAS Biennal Conference. Panel: Negotiating Trans-Atlantic Paradigms and Historical Processes. Oslo universitet maj Frida Kahlo & Diego Rivera en ambivalent konstnärsrelation med starka band. I: Frida Kahlo & Diego Rivera: Verk ur Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art. Red. Per Dahlström. Göteborg: Göteborgs konstmuseum. Sid ISBN Karlstads universitet. I: Framtid och identitet: Konstvetenskaplig ämneskonferens Red: Bengt Lärkner och Gary Svensson. Linköping: Linköpings universitet. Sid

3 ISBN Mural Painting in Mexico and the USA. I: Skissernas Museum and Mexico. Eds. Malin Enarsson and Elisabet Haglund. Lund: Skissernas Museum and Lund University. Sid ISBN Kapitel i bok, utgåva på engelska (Övrig vetenskaplig) Muralmåleri i Mexiko och USA. I: Skissernas museum och Mexiko. Red. Malin Enarsson och Elisabet Haglund. Lund: Skissernas Museum och Lunds universitet. Sid ISBN Kapitel i bok, utgåva på svenska (Övrig vetenskaplig) Border Imagery: Reflections on Redefinitions of Identity and Place. Konferens: Global Americas SAAS Sixth Biennal Conference Panel: Identity and Place. Mittuniversitetet, Härnösand september Konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet. Konferens: Nationell ämneskonferens i Konstvetenskap och Konst- och bildvetenskap Institutionen för Konstvetenskap och visuell kommunikation, Linköpings universitet maj En väv av bilder Graciela Iturbides fotografi. I: Fotografi i fokus. Fotobiennalen i Skåne 28/2 29/ Red. Kajsa Lindskog, Kristina Jensner Eldon och Johan Sterner. Stockholm: Fotografi i fokus. Sid ISBN Fredsminnen och monument i Karlstad. I: Miljömagasinet. Alternativet i svensk press. Vol. 29, 2009: 19. Sid. 12. ISSN Från teori till konstnärlig gestaltning. Symposium: Genuspedagogiska gärningar: Subversiv och affirmativ aktion. Lunds universitet och Skissernas museum, Lund augusti Från passiv jungfru till feministisk chicana: Yolanda López Guadalupebilder. I: Moderniteter. Text, bild, kön. Red. Åsa Arping, Anna Nordenstam och Kajsa Widegren. Stockholm/Göteborg: Makadam. Sid ISBN: Hur ser en nordisk identitet ut? Några exempel på överskridanden av normbundna föreställningar. Konferens: Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och

4 genusforskning Panel: Främjande av motstånd mot normerings- och normaliseringsprocesser. Centrum för genusforskning, Karlstads universitet. 6 8 oktober Konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet. Konferens: Nationell ämneskonferens i Konstvetenskap och Konst- och bildvetenskap Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet maj Signs of Identity Processes Street Art in California. I: Género y globalización en América Latina. Décimo aniversario de la Red Haina ( ) / Gender and Globalization in Latin America. 10th Anniversary of the Nordic Network Haina ( ). Eds. María Clara Medina, Edmé Domínguez och Rosalba Icaza Garza. Serie Haina VI. Göteborg: Red. Haina/Instituto Iberoamericano, Universidad de Gotemburgo. Sid ISBN Kapitel i bok, konferensbidrag (Referee-granskat) Utbildning på avancerad nivå inom kunskapsområdet humaniora vid Karlstads universitet: En omvärldsanalys. Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet. 28 sid. Rapport Frida Kahlos bildspråk ansikte, kropp & landskap: Representation av nationell identitet. Gothenburg Studies in Art and Architecture no. 14. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 371 sid. ISBN Doktorsavhandling, andra utgåvan. Bildtraditionen kring Jungfrun av Guadalupe: Visuella förvandlingar utifrån en feministisk agenda. Symposium: Aktuell genusforskning vid Karlstads universitet. Centrum för genusforskning, Karlstads universitet. 16 mars Frida Kahlo s Abortions: With Reflections from a Gender Perspective on Sexual Education in Mexico. I: Konsthistorisk Tidskrift / Journal of Art History. Stockholm: Francis & Taylor. Vol. 75, 2006: 4. Sid ISSN Artikel (Referee-granskad) Frida Kahlo. Tate Modern, London 9 June 9 October Catalogue: Frida Kahlo, eds Emma Dexter and Tanya Barson, Tate Publishing, London I: Konsthistorisk Tidskrift / Journal of Art History. Stockholm: Francis & Taylor. Vol. 75, 2006: 3. Sid ISSN Artikel (Referee-granskad) Charlotte Bydler, The Global Art World Inc. On the Globalization of Contemporary Art, Acta Universitatis Upsaliensis, Figura Nova Series 32, Uppsala 2004, 346 s. I: Konsthistorisk

5 Tidskrift / Journal of Art History. Stockholm: Francis & Taylor. Vol. 75, 2006: 2. Sid ISSN Artikel (Referee-granskad) Att skapa ett vi gatukonst i Kalifornien. I: Dom och vi. Humanistdagboken nr. 19. Red. Patrik J. Andersson m.fl. Göteborg: Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet. Sid ISBN Kapitel i bok Konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet. Konferens: Nationell ämneskonferens i Konstvetenskap och Konst- och bildvetenskap Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet november Formation of identity processes on the walls of California. Konferens: III congreso (sobre Globalización, ecología y cultura política. Viejos y nuevos actores en Latinoamérica y el Caribe ) & VI Taller de la Red Haina (sobre Globalización y género en América Latina ). Göteborgs universitet juni Visual representations of reformulated identities: Exemplified through the Virgin of Guadalupe. Konferns: Estudios amerindios en el contexto europeo. Primera Conferencia de la Red Europea de Estudios Amerindios. Panel: Etnicidad y género en Latinoamérica: pasado, presente y perspectiva. Världskulturmuseet, Museion och Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet oktober Representations of Identities from a Mexico/US Perspective. Konferens: Negotiating Gender Justice. Panel: In the Context of Violence and Conflicts. The Gender and Development Network (GADNET), Centre for Global Gender Studies, Göteborgs universitet. 29 februari 2 mars Maktstrukturer: Om maktstrukturer och härskartekniker, om motstrategier och lite olika tankemodeller. I: artfog. Museum Anna Nordlander, Skellefteå oktober Red. Maria Sundström. Skellefteå: Museum Anna Nordlander. Sid ISBN Från redaktionen. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift Visualitet & representation. (Gästredaktör) Vol. 25, 2004: 4. Sid ISSN Artikel (Övrig vetenskaplig) 2003

6 Från redaktionen. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift Genus & Gud. Red. Åsa Arping, Katarina Leppänen och Eva Zetterman. Vol. 24, 2003: 3 4. Sid ISSN Artikel (Övrig vetenskaplig) Frida Kahlos bildspråk ansikte, kropp & landska: Representation av nationell identitet. Diss. Gothenburg Studies in Art and Architecture no. 14. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 371 sid. ISBN Doktorsavhandling, första utgåvan New Deal-projekten för konstnärer under 1930-talet: Försvunna bilder och en bortglömd epok. I: Valör. Konstvetenskapliga studier. Red. Martin Fredriksson, m.fl. Uppsala: Uppsala universitet. 2001: 3 4. Sid ISSN X. Artikel (Övrig vetenskaplig) 2000 An Alternative Madonna. Konferens: The Thirtieth International Congress of the History of Art. Comité International d Histoire de l Art and The Association of Art Historians. Institute of Education, London. 3 8 september poster (Referee-granskat abstract) 1998 Frida Kahlo s Painting: Marginality and Transgression. I: América Latina. Y Las Mujeres Qué?. Ed. Maria Clara Medina. Serie Haina I. Göteborg: Red. Haina/Instituto Iberoamericano, Universidad de Gotemburgo. Sid ISBN Frida Kahlo s Painting: A Mexican pictorial language with a new content. I: Frida Kahlo. Millesgårdens utställningskatalog nr. 49. Eds. Mona Theander and Helene Mergel. Stockholm: Millesgården. Sid ISBN Kapitel i bok, utgåva på engelska (Övrig vetenskaplig) Frida Kahlos måleri: Ett mexikanskt bildspråk med ett nytt innehåll. I: Frida Kahlo. Millesgårdens utställningskatalog nr. 49. Red. Mona Theander och Helene Mergel. Stockholm: Millesgården. Sid ISBN Kapitel i bok, utgåva på svenska (Övrig vetenskaplig) Frida Kahlo s Painting: Marginality and Transgression in Las dos Fridas (1939). Konferens: Investigación Nórdica sobre de la Mujer en Latinoamérica. HAINA / Nätverk för nordiska forskare som arbetar med kvinnofrågor i Latinamerika, Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet maj 1997.

7 Myten om Frida Kahlo. I: Tvärtanten. Red: Lena Olson. Göteborg: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, 1997: 2. Sid ISSN feminismer. I: Tvärtanten. Red: Lena Olson. Göteborg: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, 1997: 1. Sid ISSN Sultan Ahmet Camii: En gest till Allah utsatt för kritik. I: Islamisk konst och arkitektur i Turkiet. Rapport från universitetsgemensam forskarutbildningskurs. Red. Johan Mårtelius, Karin Ådahl och Elisabeth Özdalga. Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen. Rapport 1996 Marginalitet och överträdelse Frida Kahlo. Konferens: Frö och Frukter: Nordisk kvinnooch könsforskning idag. Nordisk förening för kvinno- och könsforskning och NIKK, Oslo universitet november Frida Kahlo as subject for a doctoral thesis. Konferens: Reunión de investigadoras/es sobre la problemática de género y de la mujer en América Latina. HAINA / Nätverk för nordiska forskare som arbetar med kvinnofrågor i Latinamerika, Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet. 13 maj Ytan i rampljuset. I: GT: Kultur. 2 oktober ISSN Ikoner från Haiti. I: GT: Kultur. 8 augusti ISSN Konst-korsningar i kalkbrott. I: GT: Kultur. 28 juli ISSN Sött och klibbigt. I: GT: Kultur. 2 juni ISSN Maskulin makt i kris. I: GT: Kultur. 1 juni ISSN de Beauvoir i blickfånget. I: GT: Kultur. 17 maj ISSN Bilden av Frida Kahlo: En omtolkning utifrån ett feministiskt perspektiv. I: Från runor till Modesty Blaise Populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den

8 22 23 oktober Humanistdagboken nr 7. Red. Patrik J. Andersson m.fl. Göteborg: Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet. Sid ISBN Kapitel i bok Myten om Frida Kahlo en kritisk granskning. Konferens: Kvinnans liv och arbete, glädje och frihet. Sektion: Kvinnan, konsten och konsthistorien. Nordiskt nätverk för konsthistorisk forskning med könsperspektiv, Konsthistoriska institutionen, Åbo universitet, Finland. 1 6 augusti Rapport från en stipendieresa. I: Vänpressen Konstvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Göteborg: Konstvetenskapliga institutionen, 1994: 2. Sid. 4. En föregångare inget offer. I: götheborgske SPIONEN. Red. Hans Rosén och Helena Utter. Göteborg: Filosofiska fakulteternas studentkår, 1994: 3. Sid. 16. ISSN Myten Frida Kahlo. I: götheborgske SPIONEN. Red. Hans Rosén och Helena Utter. Göteborg: Filosofiska fakulteternas studentkår, 1994: 2. Sid ISSN

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2009. - Gävle : Lantmäteriet, 2009. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2008:5) Mattsson, Lars-Gunnar, 1935- Uppsala in the world - the world

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, 4804162701 PhD, professor in social work 1967-1968 Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies,

Läs mer

MJ Publikationsförteckning

MJ Publikationsförteckning MJ Publikationsförteckning - Manus, pågående: 2015 (5 st) - Artiklar och Publikationer, efter disputation, 2015 2002 (34 st) - Artiklar och Publikationer, före disputation, 2000 1993 (13 st) - Paper &

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2008. - Gävle : Lantmäteriet, 2008. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2007:16) Sandström, Ulf, 1953- Resurser för citeringar / Ulf Sandström

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009

KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009 KULTUR~NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige Norrköping, 15 17 juni 2009 ACSIS Publications 5 ISSN 1653-1507 ISBN-10: 91-975765-4-9 ISBN-13: 978-91-975765-4-3 Grafisk form: Tove Andersson & Malin

Läs mer

CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning

CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning CV Eva-Maria Svensson 2006, Professor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2006, Professor i rettsvitenskap, Juridiska fakulteten vid UiT Norges Arktiska

Läs mer

Publications (2014-05-27)

Publications (2014-05-27) Maria Eriksson Professor of Social Work School of Health, Care, and Social Welfare 1 (10) Publications (2014-05-27) Articles in Referee Journals Eriksson, Maria (2013) Tackling violence in intimacy: interacting

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire

Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire Abstract Swedish relations to the Others: From racial segregation and fear of miscegenation to multiculturalism and antiracist desire For many years, family relations between white Westerners and non-white

Läs mer

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian

CV, Nihad Bunar. Fluent in Swedish, English, Bosnian/Serbian/Croatian CV, Nihad Bunar Professor of Child and Youth Studies Vice-head of the Department of Child and Youth Studies, Stockholm University 10691, Stockholm, Sweden Tel: +46703639332; +46812076219 E-mail: nihad.bunar@buv.su.se

Läs mer

Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori December 2001 - januari 2002

Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori December 2001 - januari 2002 Fördjupning: Feministisk Teori Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori December 2001 - januari 2002 Vi har under kursen fördjupat oss i feministisk- och queerteori. Vi ville tillsammans

Läs mer

Register till Samtid & museer 2007-2009

Register till Samtid & museer 2007-2009 Register till Samtid & museer 2007-2009 Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt

Läs mer