Storytelling. arbetsplats. Marika Skärvik. Stor guid e. vässa ditt employer brand med. Mentorskap och Coaching. Att vara chef är det roligaste jag vet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storytelling. arbetsplats. Marika Skärvik. Stor guid e. vässa ditt employer brand med. Mentorskap och Coaching. Att vara chef är det roligaste jag vet"

Transkript

1 a n n o n s D e n n a t e m a t i d n i n g p r o d u c e r a s a v M e d i a v a l u e a n n o n s vår/sommar 2011 Marika Skärvik Att vara chef är det roligaste jag vet skapa en hälsosam arbetsplats Lämna datorn ibland Stor guid e Mentorskap och Coaching videorekrytering vässa ditt employer brand med Storytelling Årets vinnare i Swedish Learning Awards Ett enkelt råd till dig: Se till att ha koll på rehabkedjan!

2 22l el do ar re e m // // D e n n a t e m a t i d n i n g p r o d u c e r a s a v M e d i a Vv a l u e a n n o n s Mentorskap är ett sätt att möta framtiden modern personal utveckling en titel från MediaValue Produktansvarig: Adam Råsberg Redaktör: Malin Anderson Projektledare: Joanna Laywald Art Director: annika modigh Tryck: V-tab Södertälje omslag: istock För information om innehåll och kommande utgåvor: Adam Råsberg, , Mentorskap är en kompetensutvecklingsform som visat sig ha stor effekt på människors handlingskraft. Genom att ha en mentor som samtalspartner får man ofta en ökad tro på sin egen förmåga och ser nya möjligheter att ta sig vidare mot de mål man sätter upp. Mentorskap kan användas av alla anställda. Det är inget program utan det är individuell uppstart adepten själv söker aktivt en mentor, med stöd av t.ex. HR. Mentorn kan finnas såväl inom som utanför sin egen organisation och ett mentorskap pågår normalt i ungefär ett år. Mentorskapet bidrar till kompetensutveckling och utveckling av medarbetare och chefer i organisationer och företag genom att adepten och mentorn får ökad självmedvetenhet, målmedvetenhet, valmedvetenhet, tidsmedvetenhet och verklighetsmedvetenhet. Det är alltså utvecklande för såväl adept som för mentor vilket ibland glöms bort. För att utbytet ska bli bra måste du planera vad du vill åstadkomma, dokumentera möten och inte minst reflektera! Grundförutsättningen är att du går in i mentorskapet för att lära! Mentorskapet är en seriös satsning på personlig utveckling som kräver tid, energi och engagemang från sina utövare. Mentorn och adepten måste vara personligt jämbördiga detta är viktigt för att relationen ska fungera. Adepterna får möjlighet att observera, ställa frågor och utforska. Mentorerna får visa, förklara och agera förebild. Om relationen och förtroendet mellan mentor och adept inte fungerar kan det leda till ett misslyckat mentorskap. Den ena parten eller båda kan känna en osäkerhet inför den andra, eller så lyckas man inte uppnå den nivå på förtroendet som är nödvändig för en bra kommunikation. Det kan också uppstå problem i relationen om adepten har för höga förväntningar eller krav på mentorn. Det är därför viktigt att man tydligt klargör förväntningarna redan från början. Syftet med mentorskapets olika punkter är att fokuserat kunna utveckla och behålla de ledare och experter som organisationen behöver för att möta framtiden. Detta görs bland annat genom att skapa en stark länk mellan affärsbehoven och den individuella utvecklingen, och genom att erbjuda utökade utvecklingsmöjligheter och öka medvetenheten om företagets talangfulla medarbetare. Som ett led i utvecklingen är mentorskap både nyttigt och roligt. Genom mentorskapet får man stöd i sin individuella utveckling, ökat socialt stöd, ökad självkännedom samt förbättrad arbetskvalitet. Medarbetaren får även bättre förståelse för organisationen som helhet och ökade möjligheter att bibehålla och föra vidare en god företagskultur. Medarbetaren blir även synliggjord och utvecklar sitt nätverk. För att bemöta konkurrensen måste varje medarbetare utvecklas. Uttrycket att alltid vara anställningsbar tycker jag bäst beskriver vikten av att utveckla sig kontinuerligt. Man blir aldrig färdig i frågan om att lära sig nya saker. Kurt-Ove Åhs, Ordförande Sveriges HR Förening, Personaldirektör Siemens Du vill bli en bättre ledare. Vad gör du varannan fredag? När du läser en executive Master of Business Administration vid Stockholms universitet får du en utbildning som gör dig till en intressant kandidat när din arbetsplats behöver rekrytera skickliga ledare. Nästa utbildningsstart är hösten Anmäl gärna ditt intresse redan nu då vi har ett begränsat antal platser. Kontakta oss gärna på

3 a n n o n s D e n n a t e m a t i d n i n g p r o d u c e r a s a v M e d i a v a l u e // r e k r y t e r i n g 3 Rekrytera smart med video A v M a l i n A n d e r s o n Allt fler företag ser fördelarna med att få in jobbansökningar per video istället för den traditionella CV:n och det Personliga brevet. Det kan spara både tid och pengar och ge en tydligare bild av kandidaternas förmågor och personlighet. foto: David Kaijser Företaget Topshop/Topman använde sig av videorekrytering i samband med att de öppnade en ny stor butik på Sergelgatan i Stockholm. Vi ville testa ett nytt sätt att rekrytera i samband med att vi öppnade butiken. När vi öppnade en stor butik i Stockholm 2007 fick vi in cirka 1200 ansökningar per post. Det var en näst intill ohanterlig mängd ansökningar. Videorekrytering kändes modernt och passar den målgrupp vi riktar oss till. De flesta unga har tillgång till en webbkamera eller har en kamera i sin mobil och det är vad som krävs för att kunna spela in en ansökningsvideo, säger Eva Boije, HR Manager på Topshop/Topman. Se personligheten och undvik fördomar Tjänsten som Topshop/Topman sökte via videorekrytering var butikssäljare och det hela organiserades och genomfördes av videorekryteringssajten Ishine. En av fördelarna med videorekrytering är att olika förmågor kan visas bättre. Det bli också enklare att få en känsla för personligheten på en video än i ett brev och man undviker fördomar kring namn och bakgrund, säger Mattias Fredriksson, grundare av Ishine. Mattias Fredriksson, foto: David Kaijser En del kan dock tycka att det är jobbigt att ställa sig framför kameran. I serviceorienterade yrken fungerar det helt klart bäst, och det går ofta hand i hand då självförtroende och förmågan att ta för sig är egenskaper arbetsgivaren letar efter hos den som söker jobb. Till vissa tjänster krävs det att vi hjälper till lite mer och då bjuder vi in personer till oss eller Arbetsförmedlingen för att hjälpa till med presentationen, säger Mattias Fredriksson. Man kan också spela in sig själv tusental gånger om man vill, tills man blir nöjd. Till slut slappnar man av och får fram sin personlighet bättre. I Topshop/Topmans fall var responsen mycket god och de fick in cirka 600 videoansökningar. Alla de sökanden som vi tog in på intervju har varit mycket positiva. De upplevde att de verkligen fick en chans att visa vilka de var, på ett mycket bättre sätt än ifall de skickat in en traditionell ansökan på papper, berättar Eva Boije. Spara värdefull tid Videorekryteringen ledde till att Eva Boije och hennes kollegor kunde anställa 16 nya butikssäljare. För oss var videorekrytering väldigt effektivt. Vi har sparat mycket tid i rekryteringsprocessen. Det går väldigt snabbt att bilda sig en uppfattning om vem den sökande är när man får chansen att både se den sökande och höra henne/honom uttrycka sig. Det är väldigt svårt att skapa sig en uppfattning med bara ett personligt brev och cv. En person som är duktig på att uttrycka sig i skrift är inte alltid en bra säljare, säger Eva Boije. Hon framhåller att den främsta fördelen med videorekrytering är den tid man sparar och när det gäller rekrytering av butikssäljare kan hon inte se några nackdelar med metoden. Öppnar vi en ny butik kommer vi att använda oss av videorekrytering igen. Eventuellt kommer vi också att göra ett upplägg för att hantera alla de spontanansökningar vi får in. Så lyckas du med rekryteringen Gör en grundlig behovsanalys och befattningsbeskrivning. Vad vill du ha? Hur ser verksamheten ut idag och hur vill du att den ska se ut framöver? Hur ser affärsplan och budget ut? Sätt upp en kravprofil som noggrant och utförligt beskriver vad som egentligen krävs av personen som ska ha tjänsten. Skilj på ska-krav och bör-krav. Se till att platsannonsen når ut till de kandidater som är intressanta och som du vill ska söka tjänsten. Under urvalet och intervjuerna, titta på kompetens och bedöm personligheten och beteenden. Var kreativ i valet och bejaka mångfald, och se till helheten så att kandidaten kompletterar resten av arbetsgruppen. Titta på hur kandidaten fungerar tillsammans med resten av arbetsgruppen. Låt kandidaten beskriva situationer ur arbetslivet eller livet, har han eller hon hanterade situationen, vad man försökte åstadkomma och vad man åstadkom. Tänk på att rekryteringskampanjen och intervjun är marknadsföring och det är lika mycket du som företag som ska visa upp dig från din bästa sida och charma kandidaten. En lyckad rekrytering är när man har lyckats matcha krav och förväntningar. När man har gjort ett professionellt urval och när kandidaten har gjort ett aktivt val och känner att detta är rätt, säger Anna Blomquist HR konsult på Vitavia. Tid för förändring Fabi rekryterar och hyr ut chefer och ekonomer till våra kunder. Kvalité, branschkunskap samt förståelse för våra kunders problemställningar är en av styrkorna hos Fabi. Behöver ni extra resurser i form av chefer eller en kvalificerade medarbetare till ekonomifunktionen? Hör då av dig så berättar vi mer. > Läs mer på FABI GROUP STAVANGER OSLO STOCKHOLM

4 4 4 Kl o mr pe em t// e nd es nu nt a v et ce mk al it ni dg n// i n Dg epn rn oa dtu ec me ar ta is d na iv n Mg ep dr ioa dv au lc ue er a s a v M e d i a v a l u e a n n o n s Bästa utbildningarna utsedda A v M a l i n A n d e r s o n Förra veckan avgjordes den årliga tävlingen Swedish Learning Awards på Nalen i Stockholm. Tävlingen arrangeras av Promise, branschorganisationen för lärande, underhållning & kommunikation via digitala medier, och Swedish Learning Association (SLA), föreningen för alla som aktivt arbetar med kompetensutveckling, lärande och förändringar inom företag och organisationer. Den syftar till att uppmärksamma landets bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Bästa e-learningproduktion blev Swedbanks Miljöutbildning, beställd av Swedbank och producerad av Contento Svenska AB. Motiveringen löd bl.a. Kursen blandar med stor variation audio/video med interaktiva övningar och inspirerande grafik. Kursen har en för målgruppen och ämnesområdet väl avvägd lekfullhet och variation i tempo. Deltagarna uppmuntras till att inte bara ta emot information utan även att reflektera och bidra med idéer vilket höjer den pedagogiska nivån och stimulerar tankar kring ett angeläget ämne. E-learning kan beskrivas som lärande via interaktiva medier eller kort och gott, undervisning off- eller on-line. Utvecklingen inom e-learning har gått enormt snabbt de senaste åren. Idag kommer nästan alla företag och organisationer i kontakt med e-learning, säger Stefan Tunhage, ordförande i Promise. E-learning är ett interaktivt läromedel och inte en digital bok längre. I grova drag finns det tre huvudskäl till varför arbetsgivare använder sig av e-learning i sina utbildningar, det är mer tids- och kostnadseffektivt, det går enklare att mäta och följa upp och man får mer kontinuitet och repetition, menar Stefan Tunhage. Bästa simulering, virtuella värld och spel blev SKTF Rekryteringsutbildning, beställd av SKTF och producerad av Intermezzon AB. Motiveringen löd: Med sin höga uppfyllnad i samtliga bedömningskategorier ger utbildningen en positiv helhetsupplevelse som på ett föredömligt sätt visar på hur simuleringar kan skapa effektiv inlärning. Bästa standardproduktion blev ÅKU 2010, beställd av Wassum Academy och producerad av Contento Svenska AB. Motiveringen löd: En traditionell e-learning där skaparna genom case-baserad dramaturgi och konsekventa interaktioner lyckats förmedla kunskap på ett naturligt sätt. Bästa rapid e-learningproduktion blev Kapillär provtagning på barn, beställd av Landstinget Sörmland och producerad av LearnTech. Motiveringen löd. En kraftfull rapid e- learning med stor praktisk nytta i verksamheten. Personalen har på bästa sätt själva med enkla medel skapat ett pedagogiskt lärande med hög kompetensprecision som direkt kan användas i arbetet. Bästa innovation blev Kompetensmatrisen, producerad av Xtractor. Motiveringen löd: Xtractor har förpackat ett kunskapstest i en snygg visuell kostym där administrationen av utbildning för organisationerna underlättas betydligt. Det ger en god bild för medarbetare samt chefer vilka kunskapsbrister som användaren behöver arbeta vidare med. Bästa Kompetenssatsning blev Gilla Willys, beställd av Axfood AB och producerad av Involve Communication AB. Motiveringen löd. För en medveten satsning på utbildning av butikspersonal i en geografiskt spridd organisation, med stöd av högsta ledningen. Utbildningen har en klar koppling till vad som ger lönsamhet i affärsverksamheten och ger möjlighet till certifiering inom ett av kunskapsområdena. Ett extra plus för att det är möjligt att tävla butiker emellan speldynamiken motiverar och skapar teamkänsla. Bästa m-learning blev Svenska Addisonföreningen, producerad av Lexicon Interactive. Motiveringen löd bl.a. Denna mobila applikation innehåller allt du behöver veta om Vad händer om en nyckelperson i företaget inte kommer idag? 1 % av Sveriges företag har en kunskapsöverföringsplan. Är ditt företag ett av dessa? En strukturerad metod fångar viktig kunskap, individer växer och trygghet skapas i team. Resultat säkerställs och kvalitet upprätthålls. Vi utbildar ditt företag i Kunskapsöverföring, en rakt och tydlig väg till målet. denna sjukdom samt vilka åtgärder som krävs vid en akut Addisonkris. För sjukvårdspersonal finns information om hur man medicinerar. För anhöriga finns både djup bakgrundsinformation om sjukdomen samt en guide för vilken information man behöver delge SOS Alarm vid krisläge. M-learning står för mobilt lärande och handlar om distansutbildning med fokus på lärande via mobil elektronisk utrustning som mobiltelefoner, e-bokläsare, PDA:er, netbooks m.m. Mobilt lärande är lärande som sker helt oberoende av att eleven befinner sig på en viss plats. Årets Eldsjäl blev Maria Olin på Medieinstitutet. Ha begreppet kompetens klart för dig. Man äger kunskaper, färdigheter och erfarenheter men är man kompetent har man också förmåga att använda dessa på rätt sätt med tanke på resultatet. Gör en behovsanalys. Utför vi arbetet på ett önskvärt sätt idag? Kommer vi, enligt strategin, att kunna utföra arbetet på ett önskevärt sätt? Har vi rätt inre och yttre förutsättningar? Inre förutsättningar är bl.a. kunskaper och färdigheter och yttre förutsättningar är bl.a. arbetssätt och rutiner. Satsa på de s.k. business value-kunskaperna för att nå de strategiska målen. Ta vara på outnyttjad kompetens i företaget. SLA arrangörer, från vänster Olivia Hjorth (SUS), Martin Liberg (Kinnarps),Cecilia Nilsson (IKEA of Sweden), Kristian Åsberg (Tetra Pak), Marie Asker Lindblad (Billerud AB) Bästa innovation, gick till Xtractor. Priset hämtades av Staffan Westelius och Sara Pejnefors Tips för en lönsam kompetensutveckling Motiveringen löd: Maria Olin har med ett stort driv och engagemang länge kämpat för att e-learning ska bli ett seriöst komplement till traditionellt lärande i Sverige. Som kurschef och Rektor på Medieinstitutet har hon med mycket kraft och ett stort tålamod lyckats med att få fram KY utbildningen Utbildningsproducent Blended Learning En utbildning som med sin nära koppling till branschen säkerställer tillväxten för e-learning i hela landet och begreppet e- learning som en seriös pedagogik i utbildningssammanhang. Blended learning är en kombination av e-learning och traditionell utbildning. Tel Gör en målformulering. Mät effekterna efteråt, både de ekonomiska och de kompetensmässiga. Källa: Lennart Johansson, Tribunen

5 t i d n i n g parnondouncse r a S a v m e d i a v a l u e s yder rso- äger ensockoch hur beut i t ha det fler ättar krad det disunk d ef. ga. «// g o d a e x e m pdeeln 1n3a t e m a t i d n i n g p r o d u c e r a s a v M e d i a v a l u e // h r - k o n s u lt startade ekurser i Klickportalen K3! Många vänder sig till oss för våra smarta interaktiva elearning med tex våra alldeles nya ekurser om Microsoft Office Det brukar sluta med att vi löst kunskapsproblemen och utbildningsbehoven alla våra kunder har i alla interna frågor, rutiner och säkerställa kunskap och kvalitet i hela organisationen med den kompletta lärplattformen Klickportalen K3. Kortfattat : Vi ökar er lönsamhet. Vi stärker er kompetens. Vi säkerställer rätt kvalilitet med valideringar. Vi levererar kundenkäter, medarbetarundersökningar och tester. Vi ger er ett webbaserat kunskapssystem som nu startats gånger. Med över 215 ekurser, 550 tester och enkätmallar som kan företagsanpassas. Och vi har fortfarande de smartaste kurserna till de smartaste kunderna kunder sedan 1992 har inte fel. Anlita en auktoriserad konsult Av M a l i n A n der son S veriges branschförening för HR konsulter (HRK) avsikt är att garantera såväl användarna av konsulttjänster som de individer som kommer i kontakt med ett HRK-medlemsföretag en professionell, individuell och etisk oklanderlig behandling. De auktoriserar därför sina medlemmar. Fördelarna med att anlita ett auktoriserat företag är att man får en hög kvalitet/professionalism i uppdragsutförandet, vetenskapligt granskade metoder och arbetssätt, ekonomiskt stabila företag och de följer upp högt ställda etiska krav.» Fördelarna med att anlita ett auktoriserat företag är att man får en hög kvalitet. «Välkommen Medlemmarna är auktoriserade och deras övergripande etiska värderingar är att: Konsulten bedömer sig ha kompetens för uppdraget och förutsättningar att nå resultat, konsulten uppträder professionellt och törs föra fram obekväma synpunkter. Konsulten arbetar inte med oetiska uppdragsgivare, dvs. om konsulten inte delar uppdragsgivarens värderingar när det gäller att hantera kandidater, egen personal etcetera avstår konsulten från uppdraget. Konsulten bedömer huruvida uppdraget är möjligt att genomföra och är seriöst menat, konsulten arbetar med objektiva metoder som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Konsulten genomför uppdrag opartiskt och oberoende och låter sig i uppdrag inte påverkas av andra bindningar eller intressen än uppdragsgivarens. Vill du läsa mer? Våra tjänster: Executive Search Annonserad rekrytering Kandidatutvärdering Styrelserekrytering HR for Hire Ledarutveckling gor VINATOR Chefsrekrytering AB 2011 AUKTORISERAD HR-KONSULT Kungsholmstorg 16, Stockholm Tel: , Fax:

6 66hlä ol rs a e m // // DDe en nna a t te em ma at ti di dn ni ni ng g ppr ro od du uc ce er ra as s aav v MM eed di ai av Va al lu ue e a n n o n s Skapa en hälsosam arbetsplats A v : m a l i n a n d e r s o n Som arbetsgivare har du både mycket ansvar men även många möjligheter att påverka dina medarbetares hälsa. Dina satsningar ger inte bara en frisk och sund personalstyrka utan även en stor ekonomisk besparing. Jämfört med andra HR-frågor, som till exempel ledarskapsutveckling, är hälsa en quick fix, säger Stefan Lundström, hälsoekonom och lärare i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. De flesta arbetsgivare vet egentligen vilka ekonomiska effekter hälsoåtgärder ger, men de behöver också uppmärksamma och förstå hälsoeffekterna. Tre viktiga faktorer Forskning av bland annat Per Lindberg vid Karolinska Institutet har visat att kondition, återhämtning och att sluta röka är de faktorer som har mest hälsoeffekt, både ur risksynpunkt och ur arbetsförmågesynpunkt. När det gäller kondition har en undersökning Hälsosatsningen som består! Med våra stegräknare följer stegdagbok och stegtävlingar utan tidsbegränsning från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, bland annat visat att konditionsträning minskar risken att dö i förtid med 65 %! Bara en av tio rör sig tillräckligt mycket idag. Resten rör sig alldeles för lite, säger Stefan Lundström. Medarbetarnas fysiska aktivitet kan mätas med ett konditionsvärde, ett testvärde. Ett testvärde på minst 35 ml O2 / (kg kv*min) gör att man undviker onödiga kostnader och onödigt lidande. Ett testvärde på 35 motsvarar ungefär en rask promenad (6 km/h) utan att bli särskilt trött. Ett testvärde på 28 innebär att en medelålders man löper en fördubblad risk för ohälsa och död i förtid (Texasstudien). Återhämtning är nyckeln för att undvika trötthet och i förlängningen utmattning och utbrändhet. Det handlar framförallt om en god sömn, vilket också motverkar stress. Att sluta röka är den faktor som är mest lönsam ekonomiskt sett eftersom det räcker med en enda insats om den får medarbetaren att sluta röka. En undersökning, nyligen genomförd av hälsoföretaget Previa, har bland annat visat att mer än en av tio anställda (11 %) röker varje dag och av dem röker fyra av tio (39 %) mer än tio cigaretter per dag. Statistiken kommer från en undersökning där Previa har kartlagt hälsan hos personer från Undersökningar från Folkhälsoinstitutet visar att en rökare i genomsnitt har åtta dagars längre sjukskrivning per år på grund av sin rökning. På grund av den extra sjukfrånvaron och rökpauserna kostar en genomsnittlig rökare sin arbetsgivare cirka kronor mer per år än en icke-rökare. Genomsnittsrökaren i Sverige röker cigaretter per dag. Det innebär en kostnad för den enskilda individen på nästan kronor per år. Arbetsgivare bör stötta sina medarbetare som vill sluta röka, till exempel genom att erbjuda sluta röka-program. Arbetsgivaren har nästan lika mycket som den enskilda rökaren att vinna på ett rökstopp, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa. Rikta åtgärderna Ett vanligt misstag är att hälsosatsningen enbart gynnar de som redan är hälsosamma. Friskvårdsförmåner har förstört ganska mycket. Man förväntas inte prestera något och det är nästan bara de som redan lever hälsosamt som nyttjar förmånerna, säger Stefan Lundström. Han menar att det istället är bättre att sätta in riktade åtgärder till de medarbetare som är i störst behov av friskvård. För att en satsning ska få effekt krävs det dyrare insatser per person och då gäller det att selektera vem som har störst behov. Femton pass med en personlig tränare förändrar sju av tio till exempel. Det är viktigt att man tar reda på vilket behov man har innan man sätter in åtgärden. Behovet ska styra, det är hela poängen, säger Stefan Lundström. Man bör också som arbetsgivare förvänta sig resultat av en friskvårdsersättning. Som chef bör man vara engagerad, föregå med gott exempel och prata med sina medarbetare om vikten av hälsa. Han tycker även att de idag så populära stegräknartävlingarna är ett bra inslag i hälsosatsningarna. De får alla med på tåget. Om en av 1000 ändrar sitt beteende går det jämnt upp och satsningen är värd det. Vår webbtjänst Företagssteget är ett perfekt verktyg i friskvårdsarbetet. Köp stegräknare hos oss och få fri tillgång till den och våra andra webbtjänster. Så länge du vill. tel: Sluta röka Se till att askkoppar och cigaretter är slängda för att undvika röksug. Delta i sluta röka-program via jobbet eller få stöd av en tobakavvänjningscoach. Berätta att du försöker sluta och be om stöd och uppmuntran. En hälsoförsäkring Belöna dig själv och sätt upp delmål. En är bra hälsoförsäkring för medarbeta na. är bra för medarbeta na. Ännu bättre för bokslutet. Ännu bättre för bokslutet. t i p s Som arbetsgivare vill man hålla sin personal frisk och som sjuk vill man bli frisk så fort som möjligt. Vårt mål är att ingen ska behöva vara sjuk längre än nödvändigt och redan idag har vi 98 % nöjda kunder. Företag som hälsoförsäkrar sin personal fullt ut kan räkna med bättre resultat, lägre premier och friskare medarbetare. Kontakta oss eller din försäkringsmäklare så får du hjälp att räkna ut Som vad arbetsgivare ni kan vinna vill på man att försäkra hålla sin personal hos oss. frisk och som sjuk vill man bli frisk så fort som möjligt. Vårt mål är att ingen ska behöva Som vara sjuk arbetsgivare längre än vill nödvändigt man hålla och sin personal redan idag frisk har och vi 98 som % sjuk nöjda vill kunder. man bli Företag frisk så som fort hälsoförsäkrar som möjligt. Vårt sin mål personal är att fullt ingen ut kan ska behöva räkna vara med sjuk bättre längre resultat, än nödvändigt lägre premier och och redan friskare idag har medarbetare. vi 98 % nöjda Kontakta kunder. oss Företag eller din som försäkringsmäklare hälsoförsäkrar sin så personal får du hjälp fullt att ut kan räkna räkna ut med vad ni bättre kan vinna resultat, på att lägre försäkra premier er och hos friskare oss. medarbetare. Kontakta oss eller din försäkringsmäklare så får du hjälp att räkna ut

7 a n n o n s D e n n a t e m a t i d n i n g p r o d u c e r a s a v M e d i a v a l u e // p o r t r ät t 7 Om du kan leda dig själv kan du också leda andra a v : A n n a B i d ö Marika Skärvik har arbetat som chef i flera olika branscher och företag. Hon ser det som en utmaning att kunna byta ledarstil och att utveckla sina medarbetares drivkrafter. Marika har uppmärksammats för sin förmåga att kombinera människor och resultat och blev vald till Årets Chef Det går inte att ta miste på att Marika Skärvik brinner för det hon gör. Redan i början av vårt samtal konstaterar hon glatt att det roligaste hon vet det är att vara chef. Marika berättar att hon är engagerad i ledarskapsfrågor på flera olika plan, att hon är mentor för andra chefer och att hon även håller föreläsningar i ämnet ledarskap. Som chef är jag nog lite udda, eftersom jag inte bara koncentrerar mig på min egen chefskarriär utan intresserar mig för ledarskapsfrågor i stort. Min åsikt är att ledarskap och medarbetarskap hör ihop och att det behövs någon som är med och utvecklar och inspirerar andra chefer att diskutera ledarskap. Chefen har en viktig uppgift att fylla när det gäller att entusiasmera sina medarbetare till att både våga och vilja prestera sitt bästa. Det lyckas bäst när man som ledare är medveten om sina plus och minus. Chefer är människor precis som alla andra Som coach och mentor för chefer delar Marika med sig av sina egna erfarenheter som ledare och ger konkreta råd som kan användas i verkligheten. Hon menar att det finns ett stort behov av enkla verktyg som är beprövade och som verkligen fungerar. Chefer har väldigt många skyldigheter, men är ju människor precis som alla andra och behöver själva inspireras och stöttas för att kunna utvecklas vidare. Därför har Marika alltid arbetat med fokus på chefens rättigheter. Hennes föreläsningar handlar bland annat om hur en chef kan ta tillbaka lite av sin makt för att få en bättre balans i sitt ledarskap och därigenom blir en tydligare ledare för sina medarbetare. Är tydlighet en bra egenskap som chef? Absolut. Det handlar om att våga vara tydlig och att ha förmåga att inspirera folk genom att ha något konkret att komma med. Att det finns visioner om vad det är man ska åstadkomma är väldigt viktigt. På mina föreläsningar pratar jag mycket om betydelsen av att kunna skapa och utveckla en vision. Målsättningen är att både kunder och medarbetare ska finna ett mervärde i att ha med företaget att göra vare sig det handlar om att köpa dess tjänster eller genom att arbeta där. En annan viktig egenskap, som jag tycker en chef bör ha, är att ha insikt i vad det är som driver människor att nå sina mål. Marika menar att ett bra HR-arbete handlar om att förstå hur allt hänger ihop och att kunna skapa en fungerande helhet som ger resultat och utdelning. I detta ingår att våga ställa krav på ledarskapet, att vara någon slags djävulens advokat som hela tiden ifrågasätter arbetet med ledarskapsfrågorna. Det innebär också att kunna identifiera och utveckla potentialen i ett företag och att våga tänka i lite annorlunda banor. Leda med empati Marikas intresse och engagemang för ledarskapsfrågor har lett till att hon också skrivit en bok. I den fördjupar hon sig i ämnet att kunna leda med empati och ger chefer inspiration, mod och verktyg att våga leda sig själva och andra utan att behöva göra avkall på sina värderingar. Racing i olika former När jag undrar hur Marika hinner med allt och om tid finns över för annat än jobb, skrattar hon och säger att den frågan var väntad. Hon avslöjar att eftersom ledarskapsfrågor är ett så stort intresse,» Att bara ägna mig åt ledarskapsfrågor på teoretisk nivå tror jag inte skulle vara tillräckligt inspirerande «för mig i längden. inte bara för henne utan för många andra, flyter arbete och privatliv i viss mån ihop. Marika inte bara föreläser om ledarskapet utan diskuterar gärna ämnet även privat. Hon följer med i debatten, läser artiklar i tidningarna, skriver och kommenterar. Men det är förstås inte det enda intresse hon har. Så tråkig är jag inte, försäkrar Marika. Jag har en aktiv fritid där racing i olika former är en passion. Jag älskar att köra bil och i yngre år motorcykel. Jag är också intresserad av inredning och konst och så tycker jag mycket om att skriva inte bara böcker utan även musik, f a k t a Marika Skärvik Ålder: 48 år dikter, blogg mm. På Marikas agenda just nu står boken som hon vill ska nå ut till så många läsare som möjligt och helst skapa debatt. När det målet är uppnått, ska hon ut i verkligheten igen och arbeta operativt som chef. Att vara konsult och bara ägna mig åt ledarskapsfrågor på teoretisk nivå tror jag inte skulle vara tillräckligt inspirerande för mig i längden. Jag vill förena mitt fokus på affärer och resultat med mitt intresse för att leda människor. Då är jag i mitt rätta element. Karriär: Chef på bland annat Tieto, Carlson Wagonlit och Hudson Global Services. Familj: Ja, bonusbarn och gudbarn. Intressen: Motorsport i olika former. Sitter i styrelsen för bland annat STCC. Dolda talanger: Skriver popmusik och har haft en skivkarriär i sin ungdom. Aktuell med boken: Omänskligt mänsklig när empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap.

ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter med utbildning

ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter med utbildning april 2012 Konferens- & mötestrender 2012 Coaching ger dig nya perspektiv årets bästa utbildningar Utveckla med effektiva mål pensioner planera för framtiden ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter

Läs mer

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Nya utmaningar Konkurrensen om specialister och chefer blir tuffare framöver, och att behålla

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 KARRIÄR & KOMPETENS 4TIPS S UPPN R DU DINA M L Hillevi Engström,

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

MAGISKA MÖTEN Läs mer om Malou von Sivers på sidan 4 eller hitta fler föreläsare på KompetensMässan, sidan 17

MAGISKA MÖTEN Läs mer om Malou von Sivers på sidan 4 eller hitta fler föreläsare på KompetensMässan, sidan 17 Posttidning B Posttidning B Nr 4 2013 MAGISKA MÖTEN Läs mer om Malou von Sivers på sidan 4 eller hitta fler föreläsare på KompetensMässan, sidan 17 KompetensMässan 12-13 november FRIBILJETT till utställning

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

» Konsensus är en utopi«

» Konsensus är en utopi« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS TA TILLBAKA KUNSKAPEN NYHETER sidan 6 PÅ AGENDAN: NYA LEDARE GENERATIONSSKIFTE sidan 12 VEM SITTER BÄST, OCH VART? STYRELSEKOMPETENS

Läs mer

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2011 Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. LÄMNA RÖKAREN BAKOM DIG Att sluta röka är en utmaning, men det finns behandlingsalternativ som hjälper

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

KompetensMässan 2012

KompetensMässan 2012 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 3 2012 Management by love! Läs mer på sidan 16 KompetensMässan 2012 Lyckas som chef, Trender från ASTD, Bortom Tankefällan, Balans mellan förnuft och känsla Ibland kan

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer