Folkuniversitetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkuniversitetet 1933 2013"

Transkript

1 Folkuniversitetet år gammal men ständigt ung i sinnet fortsätter Folkuniversitetet att utforska nya vägar för lärande och former för att erbjuda nya kunskaper till allmänheten. När några studenter vid Stockholms högskola år 1933 startade öppna och fria föreläsningar för en bred allmänhet ansåg de att kunskap har ett värde i sig både för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. Det är en tanke som fortfarande genomsyrar alla våra aktiviteter. Med vår koppling till universiteten är det naturligt att verksamheten präglas av ett vetenskapligt synsätt och av en hög kvalitet. Så var det från början så är det ännu i dag. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om forskningens rön till en bredare publik. Lika viktigt är att vi alltid har varit fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen. Vi lägger all kraft på att förmedla kunskap, utan några särintressen. På följande sidor finns tillbakablickar på vår 80-åriga historia. Samtidigt ser vi fortsatt framåt vad gäller studieformer, pedagogik och ämnesområden. Att kunskap förändrar och förändras är något som vi har lärt oss under de gångna 80 åren.

2 Folkuniversitetet Vi bör anskaffa utlänningar villiga att upphjälpa undervisningen i språkcirklarna med konversation. STYRELSEN FÖR FOLKUNIVERSITETET 1934 Så tidigt som 1934 beskrev Folkuniversitetet vikten av att man i språkcirklar också fogade in föredrag om folket som talade språket och om landet där språket talas. Året därpå beslöt styrelsen att anskaffa utlänningar villiga att upphjälpa undervisningen i språkcirklarna med konversation. Direkt efter andra världskriget byggde Folkuniversitetet upp en omfattande verksamhet med sommarkurser i språk. Redan 1948 inrättades ett särskilt kontor i London med uppgift att rekrytera lärare till sommarkurser. Sedan tillkom även kurser i Frankrike och Tyskland. Dessa kurser ledde så småningom till etableringar av egna skolor i England, Tyskland, Frankrike och Spanien. Genom den så kallade centra-organisationen (British Centre, Deutsches Zentrum, Centre Français) rekryterades lärare från respektive land med uppgift att anordna språkcirklar och kurser för skolväsendet runtom i landet. Folkuniversitetets lärare bidrog också till att hela svenska folket lärde Språkstudier sig engelska. Ian Dunlop, Michael Knight, Brenda Bennet och Dennis Gotobed är några kända namn som parallellt med arbetet inom Folkuniversitetet engagerade sig i språkundervisning via radio och TV. Samtidigt spred Folkuniversitetets Filmbyrå otextade spelfilmer till skolor över hela landet som ett led i språkundervisningen. Folkuniversitet satsade i betydande omfattning på invandrarundervisning från början av fram till verksamhetens kommunalisering Verksamheten förnyades ständigt i takt med invandringens förändrade karaktär. Folkuniversitetets medarbetare intog under hela perioden en ledande ställning vad gäller utveckling av studiematerial och pedagogiska metoder. Folkuniversitetet har idag en omfattande språkverksamhet inom Sveriges gränser med studiecirklar i ett 40-tal språk. Kombinationskurser gör det möjligt att börja läsa språket i Sverige och följa upp med en kurs i det land där språket talas. I dag är emellertid svenska som främmande språk det största språket. Det innefattar även en omfattande verksamhet inom svenska för invandrare Kvällsgymnasierna för 1942 Centre Français med landsomfattande lektorsverksamhet Humanistiska föreningen vid Stockholms högskola bildar studieledarförening. yrkes verksamma startar British Centre med en landsomfattande lektorsverksamhet Balettakademien introducerar den moderna dansen i Sverige English Language Centre, Brighton bildas Christer Strömholm startar Fotoskolan Sekreterarskolan, internationell sekreterarutbildning, börjar sin verksamhet Grännaskolans internationella gymnasium öppnar.

3 Den estetiska verksamheten startade på 40- inom musiksektionen, bland annat genom professor Ingmar Bengtsson som arbetade för att göra musik tillgänglig för en bredare allmänhet. Folkuniversitetets estetiska sektor vitaliserades sedan under 50- genom rekrytering av medarbetare med internationell bakgrund. Lia Schubert introducerade den moderna dansen genom Balettakademien i Stockholm, och senare i Göteborg. Michael Meschke förde in dockteatern, Adelyn Cross-Eriksson lanserade Bauhausskolans idéer i den Levande verkstads-pedagogik hon utvecklade inom Folkuniversitetet och Christer Strömholm utvecklade Fotoskolan Andra konstnärliga utbildningar som tillkom på 50- och 60-talen är Grundis: Grundskolan för konstnärlig utbildning och Teaterakademien. Verksamheten inom det estetiska området växte som helhet under samma tid med en mångfald av olika aktiviteter. Under 90- kom en andra våg med nya konstnärliga utbildningar, bland Estetisk verksamhet annat Gotlands Konstskola, Gotlands Tonsättarskola och Diagonalakademien. Under tillkom ytterligare 11 konstnärliga utbildningar, bland annat Konstskolan i Stockholm, Musikinstrumentakademien, Maskörskolan, Arkitekturskolan och Skrivarakademin. I dag kan få andra utbildningsanordnare matcha Folkuniversitetets breda utbud inom det estetiska området. Det omfattar allt från föreläsningar, studiecirklar och helgkurser till årslånga kompletterande utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Att undervisa är att inspirera. En lärare ska göra allt för att elevens dröm att bli en möjlighet, känna att det går, att eleven är unik. MAIRO BURDETTE, DANSLÄRARE BALETTAKADEMIEN 1967 Folkuniversitetet övertar huvud mannaskapet för Braheskolan Visingsö folkhögskola IS Aix-en- Provence etableras Sommarkurser i musik på Visingsö startar Språkskolorna i utlandet samlas i stiftelsen Internationella Skolorna The Swedish Folk High School i England (Brighton) bildas Företagsuniversitetet startar Gotlands Konstskola startar sin verksamhet Beslut om att använda namnet Folkuniversitetet som varumärke.

4 När Folkuniversitetet startade sin verksamhet under depressionsåret 1933 var det med det uttryckliga syftet att erbjuda kostnadsfria föreläsningar till arbetslösa kontorister. 60 år senare innebar 90-s ekonomiska kris med ökad arbetslöshet en boom för arbetsmarknadsutbildningar och statliga insatser som Kunskapslyftet. Under 2000-s lågkonjunktur engagerade sig Folkuniversitetet i olika arbetsmark nadsinsatser som SAGA (Särskilda aktiviteter inom utbildningsgarantin), Utvecklingsgarantin och Coachinsatser. I början av fick studieförbunden möjlighet att bedriva universitetscirklar, som sedan kunde tenteras av och ge universitetspoäng. Folkuniversitetet startade då såväl Kvällsuniversitet och Sommaruniversitet som gjorde det möjligt för människor att studera på de tider och platser som passade dem. Tusentals människor som annars inte skulle haft möjlighet att bedriva universitetsstudier fick nu chansen. Parallellt har mer yrkesinriktade kurser utvecklats på universitetsnivå med betydande framgång. Utbildning för arbetslivet En ny förordning för yrkeshögskolan tillkom Folkuniversitetet har sedan 2010 startat yrkeshögskoleutbildningar inom olika områden. Parallellt med kompletterande utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar har Folkuniversitetet anordnat diplomutbildningar inom bland annat ekonomi, fastighetsförvaltning, information och HR vid sidan av den stora verksamheten med studiecirklar i yrkesinriktade ämnen Företagsuniversitetet erbjuder sedan 1982 vidareutbildning för yrkesverksamma inom företag och organisationer. Det gav mig ett nytt liv att jag började på Folkuniversitetet. Och det önskar jag fler människor. EFVA ATTLING, INVIGNINGEN AV FOLKUNIVERSITETS NYA SILVERSMEDJA Konstskolan Linnea, en konstskola för psykiskt funktionshindrade börjar sin verksamhet Folkuniversitetet övertar huvudmannaskapet för Stockholms folkhögskola från Stockholms kommun Folkuniversitetets internationella gymnasium i Linköping, sedermera Torsten Huséngymnasiet Gotlands Tonsättarskola tar emot de första eleverna Stockholms folkhögskola delas upp i tre folkhögskolor: Långbro, Skarpnäck och Sundbyberg. Stiftelsen kvarstår som samlande juridisk person Diagonalakademien med utbildningen Animation och experimentfilm startar i Visby som Kvalificerad Yrkes utbildning Naturhumanistiska gymnasiet, sedermera Carl Swarz-gymnasiet, startar i Norrköping.

5 En del av Folkuniversitetet Vi vågade mycket under året som gick. Det är vårt hus vid Observatorielunden ett exempel på. GUNNEL ENGWALL, STYRELSEORDFÖRANDE FOLKUNIVERSITETET REGION ÖST Folkuniversitetet har under hela sin historia startat eller övertagit verksamheter som kompletterar utbudet inom folkbildning och öppna kurser. Det internationella gymnasiet Grännaskolan startades av Folkuniversitetet på och blev så småningom ett av riksinternaten. Idén var långt före sin tid med undervisning delvis på främmande språk och delar av utbildningen förlagd utomlands. Men då myndigheterna krävde att bland annat studieplaner skulle anpassas till gymnasieskolan i övrigt föll idén för Folkuniversitetet, och skolan överläts till Jönköpings kommun. Braheskolan Visingsö folkhögskola, har allt sedan Folkuniversitetet tog över verksamheten under sent 1960-tal erbjudit sina elever studiemöjligheter vid fasta anläggningar i Brighton, Aixen-Provence, Düsseldorf och Barcelona bildades stiftelsen Internationella Skolorna. I bagaget fanns då utlandsavdelningar i Aix-en-Provence, Brighton och i München. Idag har Düsseldorf ersatt München, Barcelona har tillkommit och avdelningen i Brighton är en del av Braheskolan Visingsö folkhögskola startade Företagsuniversitetet som då erbjöd personalutbildning i form av kortkurser. Idag är det en av Sveriges ledande anordnare av vidareutbildning för yrkesverksamma. Under startade Folkuniversitetet fristående gymnasier i Linköping och Norrköping, i vilka innehåll och metoder delvis hade hämtats från folkbildningen. Denna pedagogik som fokuserar på deltagaren/eleven passade väl in i den nya gymnasieskolan startade det tredje gymnasiet, Kungstensgymnasiet i Stockholm. Aventus arbetar med att coacha människor i förändring och omställning är det största affärsområdet. Dessutom har Folkuniversitetet tre folkhögskolor i Stockholmsområdet; Skarpnäcks folkhögskola, Sundbybergs folkhögskola och Södra Stockholms folkhögskola Düsseldorf, avdelning inom IS, öppnas Skrivarakademin förvärvas Aventus AB förvärvas Fotoskolan blir Kompletterande utbildnng, tilldelas statsbidrag Barcelona, avdelning inom IS, öppnas Modeskolan startar sin verksamhet Folkuniversitetet i Stockholm firar flytten till Kungstensgatan Kungstensgymnasiet startar sin verksamhet.

6 Ett ständigt inslag i Folkuniversitetets verksamhet har varit sökandet efter ändamålsenliga och ekonomiskt överkomliga undervisninglokaler. Från början var Folkuniversitetets verksamhet centralt förlagd i Stockholm; till Stockholms högskola, Stadsbiblioteket och några spridda platser i innerstaden. Först växte verksamheten till Stockholms ytterområden och sedan till en rad kommuner i Stockholms län hade Folkuniversitetet 37 filialer i länet och hade dessutom etablerat sig i Linköping och Norrköping. I dag når Folkuniversitetet region öst såväl ända ner till Gotland som utanför Sveriges gränser. Det allra första fastighetsförvärvet skedde 1976 med fastigheten Norrtälje 15, som köptes av Beskowska stiftelsen. På Beskowska skolan fick Sekreterarskolan och delar av svenska för invandrare sin hemvist. Under hösten 1993 fattades beslut om inköp av fastigheten Ljungstedtska skolan i Linköping. Båda dessa lokaler har Folkuniversitetet nu lämnat. En anekdot i samband med det andra fastighetsförvärvet i Stockholm, Brunnsgatan 3, är att det från början Geografisk spridning enbart fanns en liten studio utan dusch i källaren för Balettakademien. Sedan år 1996 finns Balettakademien i den kvm stora och specialbyggda fastig heten vid Jarlaplan i Stockholm. Folkuniversitetets nuvarande fastighet på Kungstensgatan invid Observatoriekullen förvärvades år Nu kan man säga att cirkeln är sluten eftersom lokalen tidigare inrymde Stockholms högskola, dit grundarna av Folkuniversitetet, eller Kursverksamheten (KV) vid Stockholms högskola som det då hette, var knutna. Här ligger i dag också Folkuniversitetets gymnasieskola, Kungstensgymnasiet. Folkuniversitetet Jubileumsfesten oktober 2013 firade Folk uni ver sitetet 80-årsdagen med en jubileumsfest för personalen. Dagen innehöll olika workshops och avslutades med middag, mingel och uppträdanden av Balett akademiens elever. Rektor Cecilia Palm underhöll medarbetarna med en fransk dryckesvisa. FOTO: TONY OLDENBURG Jubileumsskrift för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet Projektledare Folkuniversitetet: Kicki Emanuelsson. Produktion: Voff Media AB, Projektledare: Carina Järvenhag. Foto: Jyrki Siveneus och Johanna Henriksson, där annat ej anges. Grafisk form: Sandra Torstensson. Tryck: Rolf AB, Arkitekturskolan och Skrivarlinjen startar Först KY sedan YH-utbildning: Behandlingspedagog på Braheskolan Fler konstnärliga utbildningar startar: Maskörskolan, Silversmide- och smyckesdesign, Musikinstrumentakademien Första YH-utbildningen: Exportsäljare mot Tyskland och Spanien Möbelsnickarskolan en yrkesvuxutbildning. Regionkansli: Folkuniversitetet, Box 6901, Stockholm Besöksadress: Kungstensgatan 45 Telefon:

AKTIVA SENIORER I MOTALA

AKTIVA SENIORER I MOTALA 2011 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL 5 frågor om 2011...4 5 Svenska är stort i Linköping...6 7 Sociala koder i fokus...7 Språket ingång i svenska samhället...8 Petra hejar på Sverige...9 Svenska i rekordfart...10

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning

Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning Hej Andreas! Du arbetar med olika projekt inom FU i Göteborg. Vill du berätta mer för Västnytts läsare om dina olika uppdrag?

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Socialdemokratisk utbildningspolitik under åren 1994-2004 2 Kunskap växer när den delas av fler Det finns få områden

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg,

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg, Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt tillbaka! Trots att Folkuniversitetet Västs omsättning nådde en ny

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert

Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert Textilvetenskap Magisteruppsats i Textilvetenskap 30 hp Vårterminen 2009 Vävningen och framtiden Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga Av: Gunnel Andersson Handledare: Margareta Nockert

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE

SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE SA BETEENDEVETENSKAP SA SAMHÄLLSVETENSKAP EK EKONOMI EK JURIDIK ES DESIGN ES FILM & SKÅDESPELERI 2014/2015 FIGIT.SE Välkommen till Folkuniversitetets Internationella Gymnasium. FIGIT Folkuniversitetets

Läs mer

Rektor har ordet. Året som gått

Rektor har ordet. Året som gått Verksamhetsberättelse 2014 1 Året som gått Rektor har ordet Det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Utveckling och förändring har präglat folkhögskolan på många sätt under året, samtidigt som

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer