Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret

2 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet. Vi har alla olika sätt att samla energi mellan studieperioderna, det viktiga är dock att den lediga tiden ger utrymme till eftertanke och återhämtning. För att lyckas med studierna krävs kraft och vilja, som sedan måste styras på rätt sätt. Mål för arbetet och en plan för att nå målen är nödvändiga för att nå det resultat som varje person eller verksamhet bestämt sig för att nå. På Önnestadsgymnasiet skall alla känna delaktighet i och ansvar för vår verksamhet. Trivseln på skolan skapar vi själva genom att se till att begrepp som ordning och reda, hänsyn och delaktighet verkligen gör skäl för sina innebörder. Följer vi de regler och normer som äldre elever och personal arbetat fram blir allt enklare. Jag hoppas att alla, personal och elever är lika entusiastiska som jag själv är att få starta ett spännande läsår! Och slutligen igen: Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Hans Martinsson Rektor

3 3 Innehållsförteckning 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet 3 Innehållsförteckning 4 Historik Önnestadsgymnasiet 5 Lednings- och personalfunktioner 6 Hur får jag information? 6 Mentorer läsåret 2014/ Ordningsregler 9 Uppstallning av privathästar i skolans stall 10 Ansökan om sällskapsdjursplats 11 Skolans program och examensmål 12 Läsårstider 13 Viktiga datum under läsåret 13 Omskrivningstillfällen 14 Måltider 15 Internatet 16 Fritidsaktiviteter 17 Telefonnummer till lärare 18 Föräldramöten och utvecklingssamtal 18 Konferenser (Klasskonferens, Klassråd, Elevråd) 19 Konferenser (Elevskyddsombud, Skolkonferens, Elevvårdsteamet, Samverkan) 20 Betyg, Prövning 21 Examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg, utökat program, reducerat program 22 Frånvaro mm 24 Rutiner vid frånvaro 24 Rutiner vid skolk 25 Vad händer med studiebidraget CSN 27 Fusk med elevarbeten 27 Skolhälsovård 28 Olycksfall under skoltid 29 Studie- och yrkesvägledning 30 Skolbibliotek 31 Arbets- och skyddskläder

4 4 Önnestadsgymnasiet Något om skolans bakgrund, tillkomst och utveckling tillkom landets första folkhögskolor. Önnestad och Hvilan hör till dessa. Skolan i Önnestad hade redan från början ämnen som hushållning, åkerbruk, ladugårdsskötsel, lantmäteri och nivellering samt lanthushållningsbokhålleri på programmet kunde man erbjuda en 6 månaders teoretisk vinterkurs för elever med minst 1 års jordbrukspraktik och genomgången folkhögskolekurs. Denna kurs räknar vi som vår skolas första kurs. Sedan dess har det varit många ändringar: 1888 blev lantbruksavdelningen vid Önnestads Folkhögskola organiserad som en lantmannaskola kunde man inviga det nya elevhemmet, det vi idag kallar Röda. Det innehöll då en lektionssal i källaren, 30 elevrum samt kök och matsal till 100 personer donerades Olahus gård i Stoby till skolan. Donator var nämndemannen Ored Ohlsson, som var elev i den första kursen vid Önnestads folkhögskola Samma år byggdes nytt kök och matsalarna utökades. Den röda vinkelbyggnaden ändrades till läsrum och sällskapsrum för eleverna skildes enligt statsmakternas beslut Folkhögskolan och Lantmannaskolans gemensamma organisation. Det medförde att Folkhögskolan kom att förfoga över lärosalarna medan Lantmannaskolan fick kök, matsalar och de flesta elevbostäderna invigdes Gula internatet och aulan ersattes beteckningen lantmannaskola med lantbruksskola inordnades undervisning inom jordbruk och trädgård under den nya gymnasieskolan. Landstinget blir huvudman och tar över skolan från garantiföreningen startar den nya gymnasieskolan och Naturbruksprogrammet börjar på skolan startar Gårdsmästarprogrammet (KY-utbildning) tar Kristianstads kommun över skolan Hushållningssällskapet Kristianstad blir ny huvudman för skolan

5 5 Lednings- och personalfunktioner Rektor Önnestadsgymnasiet Hans Martinsson Skolassistent Elisabeth Åhlander Utbildningsledare YH Mikael Ohlsson Kurator Karolina Borsits Skolsköterska Petra Essbrant Vaktmästare Nils-Erik Andersson Internatföreståndare Annika Carlsson Fritidsledare Pernilla Andersson Fritidsledare Sandra Elofsson Lokalvårdare Suzanne Christiansen Lokalvårdare Natalie Nilsson Ladugårdsförman Lisa Persson Gårdsmästare Olahus Ulf Petersson Gårdsmästare Önnestad Markus Stenberg Reparatör/instruktör Jörgen Ahlbin Traktorförare/Instruktör Björn Ekström Fastigheter/ Instruktör Rickard Persson Djurskötare / Instruktör Torbjörn Ankermark Djurskötare / Instruktör Ida Berglund Djurskötare / Instruktör Linda Eriksson Stallchef, häst Kajsa Andersson Djurskötare/Instruktör/Fritidsled. Hanna Berg Lokalvårdare Anna Jonsson Studie- och yrkesvägledare Maria Hassel

6 6 Hur får jag information? Önnenet är, förutom det personliga mötet, den viktigaste informationskanalen. Den har alla elever och all personal tillgång till och här lämnas aktuell information. Du bör minst en gång per dag ta del av denna. Tänk på att aldrig lämna ut ditt lösenord till någon annan! Skolans hemsida innehåller bland annat länkar till schemat, e-postadresser till skolans personal samt annan information om skolans verksamhet och aktuella händelser. Anslagstavla med allmän information finns utanför dagrummet. På mentorstiden informerar mentorerna. Mentorer läsåret 2014/2015 NB14DJRH,D NB14LNT NA14 NB13DJRH NB13DJRD NB13LNT NA13 SA13 NB12DJRH NB12DJRD NB12LNT Susanne Werner (SW), Sara Mäkitalo (SM) Christopher Nyhlén (CN), Janne Persson (JP) Susanne Werner (SW) Jeanette Ekwurtzel (JE) Jonathan Carlemar (JC) Yvonne Paulsson (YP), Marlene Boström (MAB) Lina Andersson (LA), Christopher Nyhlén (CN) Lina Andersson (LA), Christopher Nyhlén (CN) Therese Svensson (TS) Helen Rosenqvist (HR) Anna Ruus (AR)

7 7 Ordningsregler Önnestadsgymnasiet är vår gemensamma arbetsplats. Ju mer vi tar hänsyn till varandra och hjälps åt, desto lättare och mer trivsam gör vi tillvaron för samtliga på vår skola. Då vi har en verksamhet som innebär att vi ofta blir mycket smutsiga samt får djurlukt fästade i kläderna, måste vi anpassa oss för att smälta in i andras vardag. På internatet måste hänsyn tas till varandra samt till våra lokalvårdare vilka gör ett fantastiskt jobb. I matsalen äter det elever som är oerhört allergiska vilket vi naturligtvis skall ta hänsyn till. Möblemanget i matsalen kräver dessutom rena kläder för att inte förstöras. Det viktigaste bidraget till trivseln på vår skola lämnar vi genom att visa den hänsyn mot varandra som vi själva vill bli bemötta med. Det är ej tillåtet att ha arbetskläder eller arbetsskor i matsal eller på internatet. Undvik nedskräpning. Använd papperskorgar. Var noga med att passa tiderna, läraren har rätt att låsa dörren vid lektionsstart. Arbetsmaterial som behövs till lektionerna (t ex lärobok, anteckningsmaterial och penna) ska alltid tas med! Mobiltelefon skall vara på ljudlöst läge och undanstoppad i samband med lektion. Om du väntar ett viktigt samtal, skall du berätta detta för din lärare innan lektionen startar. Om inte detta sköts, har läraren rätt att omhänderta mobiltelefonen under resterande del av skoldagen. Rökning ska ske på anvisad plats. Lärare har rätt att förbjuda snusning under lektionstid. Anmäl frånvaro och begär ledighet en vecka innan frånvaron kan bli aktuell. För omyndig elev, krävs målsmans underskrift vid ledighet. Följ skolans regler angående källsortering. Det är förbjudet att framföra och starta privat motordrivet fordon på skolans område. Detta gäller dygnet runt förutom när det gäller resa till och från skolan. Motorfordon parkeras på anvisade platser, utanför skolans expedition Körning med eget motorfordon till och ifrån matsal och lektionsplatser är inte tillåten. Förbuden ovan gäller även om en elev åker med utomstående person. Lärare och elever har gemensamt ansvar för att lektionslokaler hålls i ordning.

8 8 Var aktsam om skolans byggnader, inredning och inventarier. Detta gäller även de gröna miljöerna. Anmäl uppkommen skada till vaktmästare, fastighetsskötare eller ansvarig arbetsledare. Elev som orsakar skada kan bli ersättningsskyldig. Pengar, värdesaker, böcker, samt ytterkläder måste förvaras på ett ansvarasfullt sätt. Skolan tar inget ansvar för personlig egendom. Innehav och intagande av alkoholhaltiga drycker är ej tillåtet inom skolans område. All personal har rätt att tillrättavisa dem som inte följer reglerna. Upplevs en elev störande under ett arbetspass har ansvarig lärare/instruktör rätt att visa ut eller på annat sätt avvisa elev från lektion. All form av fusk skall omedelbart rapporteras till rektor för vidare utredning. För stallar och internat finns specifika ordningsregler. Dessa kan fås av stallchefer och internatföreståndare samt att de finns tillgängliga på skolans hemsida. För att förtydliga detta vill vi att alla kvitterar Jag accepterar/respekterar reglerna som sedan lämnas till respektive mentor. Jag accepterar/respekterar ordningsreglerna på Önnestadsgymnasiet. Elev Klass Namnförtydligande

9 9 Uppstallning av privathäst i skolans stallar Endast skolans elever kan ha sin häst uppstallad hos oss. Du betalar för kost och logi till din häst, all skötsel av hästen skall du göra själv. Du har genom att du har skrivit på ett uppstallningsavtal förbundit dig att följa de regler som gäller på vår skola. Du har så länge du är elev tillgång till skolans ridhus och paddock när dessa inte är upptagna för lektionsändamål eller tävling. Inget extra ridhuskort behöver alltså lösas. Har du din häst kvar här över helger och lov kommer du att ingå i en liten stalltrupp som har till uppgift att sköta alla privathästar som är kvar över helger och lov. Hur många gånger det blir/termin beror på hur många hästar som är kvar. Elever som börjar åk 1 får inte ta hit sin häst förrän den 1/9 om det inte finns speciella skäl, t ex du bor i ett annat land och flyttar hit när terminen startar. Elever i åk 1 som har anmält att de vill ha häst med sig kommer att bli kontaktade av Kajsa Andersson (stallchef) under v. 34 för att få det bekräftat att anmälan har registrerats samt att stallplats fanns ledig. Aktuella priser kan du läsa på vår hemsida eller prata med vår stallchef.

10 10 Ansökan om sällskapsdjursplats på Önnestadsgymnasiet Innan du tar med ditt sällskapsdjur till Önnestadsgymnasiet ska du lämna in en ansökan om att djuret får vistas där. Svara på följande frågor för att vi ska kunna göra bedömningen om ditt djur kan ha det bra hos oss. Hyran för att ha hund på plats i anvisade internatvillor är 200 kr i månaden. Så fort dagplatserna för hundar är färdigbyggda ska hundarna vistas där dagtid. Hyran för en dagplats är 400 kr i månaden. Hyran för sällskapsdjur i smådjursstallet är 500 kr per läsår oberoende på hur stort djuret är. I hyran ingår strö, hö och foder. Djuren får vistas på skolan mellan 1/9-14 och 31/5-15. Skolan har inrättat ett Sällskapsdjurråd som tar beslut om vilka djur som får hyresplats. Sällskapsdjurrådet kan ta tillbaka beslutet om reglerna inte följs av djurägaren. I kontraktet för hyra av plats ingår också obligatoriska möten en gång i månaden, förlagda i anslutning till skoltid. Djurskyddslagens regler gäller för skötsel av alla sällskapsdjur. Du är ersättningsskyldig för eventuella skador djuret gör. Djur som du söker plats för: (Ringa in) För hund: Hur gammal är din hund? Har ni gått någon lydnadskurs? Vilken ras? Är hunden vaccinerad? Mot vad? För smådjur: Vilken ras? Hur gammal är ditt djur? Hund Kanin Marsvin Övrigt sällskapsdjur: Ort, datum Djurägarens Vårdnadhavares underskrift underskrift Ansökan avslås/beviljas Underskrift Sällskapsdjursrådet Namn på djurägare: Adress:

11 11 Skolans program Här på Önnestadsgymnasiet har vi tre program. Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap, främst med koppling till naturbruk. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. För mer information om de olika programmen kan du besöka skolans hemsida, där det finns länkar till examensmålen på Skolverkets hemsida.

12 12 Läsårstider Elev 2014/2015 Höstterminen: Vårterminen: Höstlov v44 Jullov v52 Vårvinterlov: v 8 Påsklov: v14 Studiedagar: , , , APS Skolpraktik NB13LNT NB14LNT NB14DJR v v fm eller em pass i skolstallar och jordbruk enl. schema v.45-7, fm eller em pass i skolstallar enl. schema APL-perioder NB12LNT v.32-35, v v NB12DJR v v NB13LNT v v NB13DJRH,D v.37-40, v v NB14DJRH,D v v NA14 v skolstallar 2v Examen åk

13 13 Viktiga datum under läsåret Målsmannaträff 1, åk 1, kl (ti) Lärarsamtal med elev och målsman, åk 2, kl (må) Lärarsamtal med elev och målsman, åk 1, kl (må) Lärarsamtal med elev och målsman, åk kl (ti) Lärarsamtal med elev och målsman, åk kl (ti) Internatmöte med målsman kl (on) Inbjudan skickas med eleverna vid ett senare tillfälle. ÖPPET HUS kl (lö) ÖPPET HUS kl (fre) Kosläpp kl (fr) Gymnasiemässa i Kristianstad kl (ti) Gymnasiemässa i Hässleholm kl (on) Omskrivningstillfällen För elever som blivit underkända på ett prov ges möjlighet till omprov. Möjlighet för omprov sker normalt sista veckan i månaden. En vecka innan måste Du anmäla att Du vill göra ett omprov till Din lärare så att hon/han kan förbereda prov!

14 14 Måltider elever Frukost Serveras tisdag fredag kl Lunch Serveras måndag fredag kl Alla gymnasieelever har fri skollunch. Kvällsmat Serveras kl Kvällskaffe Serveras kl , i dagrummet. Priser Helkost, gymnasieelever Frukost Lunch Kvällsmat Kvällsfika 1500 kr (obligatoriskt för internatelever). 30 kr 50 kr 40 kr 20 kr För gymnasielever som bor på skolans internat ingår alla måltider. Matkort (försett med foto) utkvitteras hos internatföreståndaren. De elever som inte bor på internatet men som önskar måltider utöver den fria skollunchen måste ordna ett s.k. tillfälligt matkort hos internatföreståndaren eller på exp. Måltidskostnaderna faktureras.

15 15 Internatet På Önnestadsgymnasiet har Du förmånen att kunna bo på skolan. Ett boende tillsammans med jämnåriga kamrater och nära kontakt med personalen skapar en stor gemenskap. Huvudsakligen bor man i enkelrum om inte dubbelrum önskas. Totalt finns det 100 sängplatser. Priser: Enkelrum, nyrenoverat 1450 kr/månad Enkelrum 1350 kr/månad Dubbelrum, nyrenoverat 1150 kr/månad Dubbelrum 1080 kr/månad Övernattning 50 kr/natt (75 kr/natt för utomstående) Måltider 1500 kr/månad inkluderar frukost, (lunch), kvällsmat och kvällsfika Gymnasielunchen är kostnadsfri för alla gymnasieelever! Det är obligatoriskt för internatboende elever att ha helkost. För att ge trygghet till elever och föräldrar, och även till oss på skolan, är internatet bemannat med två personal på vardagskvällar samt en personal dessa nätter. En av dessa sover sedan på skolan och kan alltid nås via mobiltelefon. Internatet öppnas för eleverna kl på måndagar och stängs kl på fredagar. För de elever som arbetar på skolan under helger ordnas boende. Jouren kl

16 16 Fritidsaktiviteter Ett blandat utbud av fritidsaktiviteter finns under veckan såsom Gym, biljard, bollspel, idrottshall, badhuset (senare på hösten, en gång/vecka), joggning/promenader i Bockeboda friluftsområde, ridning. Ibland ordnas kvällskurser som jägarexamen via en studieorganisation. Det finns också möjligheter att läsa och ta körlektioner (betalas av eleven själv). Även bakning och viss matlagning i elevköken med hjälp av kvällspersonal förekommer under vintern. Elevernas egna önskemål försöker vi tillgodose i så stor utsträckning som möjligt. En del av dessa aktiviteter, t ex. ridning för tränare och kvällskurser, måste eleverna betala själva, ofta till reducerat pris.

17 17 Telefonlista lärare JC Carlemar, Jonathan Lärare; svenska, engelska AR Ruus, Anna Lärare; matematik CN Nyhlén, Christopher Lärare; samhällskunskap, historia MAK Krook, Mats Lärare; religion HR Rosenqvist, Helen Lärare; biologi, idrott, naturkunskap JE Ekwurtzel, Jeanette Lärare; svenska, engelska LA Andersson Lina Lärare; matematik, fysik SM Mäkitalo, Sara Lärare; djur, ekonomi CB Brantlid, Carolina Speciallärare JE Persson, Janne Lärare; maskin HS Strindberg, Henrik Lärare; växtodling TS Svensson, Therese Lärare; häst(vik Sandra Rupar-Karlsson) SW Werner, Susanne Lärare: matematik, kemi YP Paulsson, Yvonne Lärare; djur, maskin MAB Boström Marlene Lärare; djur BD Dobinsky, Britta Lärare; tyska AnA Alfe, Anders Lärare; psykologi LEFE Leyva Alvarez, Feyley Gildardo Lärare; spanska

18 18 Föräldramöten och utvecklingssamtal Föräldramöten tjänar till att skapa ett forum för informationsutbyte mellan hem och skola. Rektor kallar till föräldramöte minst en gång under höstterminen och minst en gång under vårterminen. Dessutom kallas till föräldramöte om det finns behov av samråd eller information som inte kan ges på annat sätt. Mentor kallar också till utvecklingssamtal minst en gång per termin. Detta kan i mån av tid bokas i samband med föräldramöten. Klasskonferens Konferenser Klasskonferensen är ett forum för lärarna där planering av läsåret kan ske, med exkursioner, studieresor, projektarbeten m.m. man kan fastställa skrivningsschema. man kan diskutera klassen såväl som enstaka elevers resultat, frånvaro, disciplin m.m. och komma överens om ev. ändringar i pedagogik, schema el. dyl. Klassråd För varje klass eller motsvarande ska det enligt gymnasieförordningen finnas ett klassråd som tillsammans med mentor behandlar frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Elevrådet Består av elevrepresentanter valda i alla årskurser. I elevrådet behandlas elevernas synpunkter på utbildningens utformning och övrigt som ligger i elevernas intresse. Elevrådet är i fortlöpande dialog med skolledningen.

19 19 Elevskyddsombud Ett elevskyddsombud väljs från varje klass för att medverka vid skyddsronden och där berätta om arbetsmiljön på skolan. Elevvårdsteamet Består av personal från internat, skolhälsovård, specialpedagog och rektor. Målsättningen för gruppens arbete är att så fort som möjligt lokalisera och stötta elever som behöver få hjälp. Teamet sammanträder regelbundet normalt varje vecka. Teamet tar också de kontakter de anser kan gagna eleven. Betyg, prövningar mm Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. BETYG Ett betyg sätts på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Som betyg används F ej nått målen E, D, C, B, A Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F. Betyg sätts av läraren, när kursen, inklusive APS/APL, är avslutad. Betyg ges på de kurser som är upptagna på elevens studieplan. Som stöd för betygssättning används de betygskriterier som fastställts för kursen.

20 20 Eleverna skall informeras om kursens mål, innehåll och betygskriterierna när kursen startar. Läraren skall också fortlöpande informera eleven om hur eleven lyckas i sina studier. PRÖVNING Gymnasieförordningen kap 8 24 En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F Elev kan efter avslutad gymnasieutbildning pröva för högre betyg på genomgångna kurser. Detta kostar för närvarande 500 kr/kurs. OBS! Det är inte tillåtet för elev som fått minst betyget E på en kurs att tentera för högre betyg så länge eleven är inskriven i gymnasieskolan.

21 21 Examensbevis, Studiebevis och Gymnasieintyg För att kunna söka till högskolan måste du ha grundläggande behörighet, dvs ha fått ditt examensbevis från gymnasiet. Du måste ha lägst betyget E på 90 % av 2500 poäng. De som har avslutat sin gymnasieutbildning efter 1 januari 2010 måste dessutom fått lägst betyget E (G) i gymnasiegemensamma kurserna i svenska, matematik och engelska för att uppnå grundläggande behörighet. Elever som går Introduktionsprogram får ett gymnasieintyg efter avslutad gymnasietid. (Gymnasieförordningen 8 kap ). Utökat program En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven antas kunna på ett tillfredsställande sätt tillgodogöra sig undervisningen på såväl fullständigt program som den eller de frivilliga kurserna. Beslut fattas av rektor. (Gymnasieförordningen 4 kap 23 ). Reducerat program En elev kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser eller gymnasiearbete, om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram Beslut fattas av rektor. (Gymnasieförordningen 9 kap 6 ). Förlängd undervisning Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. (Gymnasieförordningen 9 kap 7 ).

22 22 Frånvaro Skolan är Din arbetsplats! Liksom på andra arbetsplatser har Du skyldighet att infinna Dig punktligt och delta i skolarbetet efter skolans arbetsordning. Om Du har varit frånvarande från lektion, har Du själv skyldighet att ta reda på innehållet i lektionen och läxor som getts. För att erhålla studiebidrag måste Du bedriva studier på heltid. Är frånvaron för hög betraktas det som deltidsstudier och Ditt studiebidrag dras in. Även hög frånvaro i en enskild kurs kan leda till indraget studiebidrag. Detta påverkar andra ev. bidrag som Du eller Din familj har. Frånvaro vid skoldagens början Anmäl till skolans röstbrevlåda tel , eller skola 24 före kl (gäller både internatelever och elever som reser till skolan). Frånvaro för omyndiga elever anmäls av målsman vilka också kan följa elevens frånvaro via Skola24. Frånvaro sänds alltid till målsman som angett mobilnummer eller mailadress till skolan. Skall göras i början av läsåret på särskild blankett. Se Rutiner för sjukanmälan s. 29 Sjukdom under skoldagen Om Du pga sjukdom eller av annat skäl måste lämna undervisningen måste Du i första hand kontakta undervisande lärare eller Din mentor. För att din frånvaro ej ska betecknas som ogiltig måste även skolans expeditionspersonal underrättas. För omyndig elev ska förälder kontakta expeditionspersonalen så fort som möjligt. Frånvaro vid praktik Under APL måste Du anmäla frånvaron både till praktikplatsen och till skolan. Skall Du vara i stallarna eller på skoljordbruket anmäler Du i god tid Din frånvaro både till expeditionen och direkt till respektive arbetsplats: Kostall, (Marcus Hoff) ; Grisstall, (Lisa Persson), ; Häststall, (Kajsa Andersson) ; Skoljordbruk (Markus Göstason)

23 23 Registrering av frånvaro Vid varje lektionstillfälle antecknas frånvarande elever och elever som kommer för sent. Läraren talar med eleven om frånvaron är för hög samt kontaktar därefter mentorn och, vid behov, föräldrarna. Handledaren på APL-platsen rapporterar elevens frånvaro till skolan. Ledighet för enskilda angelägenheter Rektor eller den rektorn bestämmer får bevilja Dig ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Mentor kan bevilja ledighet upp till 3 dagar/läsår Vid Önnestadsgymnasiet har det utvecklats en viss praxis när godtagbara skäl för ledighet kan förekomma: Nära anhörigs svåra sjukdom, död och begravning Halkkörning, uppskrivning och uppkörning för körkort Ledighet för medhjälp i jordbruksarbete eller annat arbete beviljas endast i undantagsfall. Om Du behöver ledigt av enskilda skäl vänder Du Dig till Din mentor med en skriftlig anhållan senast en vecka före önskad ledighet. Av Din mentor får Du sedan skriftligt svar. Särskild ledighetsblankett finns och hämtas på hemsida, önnenet eller hos mentor

24 24 Rutiner för sjukanmälan Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig INNAN skoldagen börjar. Sjukanmälan kan göras på: - Tel nr Genom skola24 - Ring även din APS/APL-värd om du är på praktik Endast vårdnadshavare kan sjukanmäla omyndig elev Det går inte att sjukanmäla sig i efterhand, annat än med läkarintyg Skulle du bli sjuk under dagen och behöver åka hem ska detta meddelas till i första hand mentor, i andra hand expeditionen. Vårdnadshavare måste ringa samma dag för att frånvaron skall vara giltig. Rutiner vid skolk Om du har ogiltig frånvaro från mer än enstaka timmar under en månad och om detta sker vid upprepade tillfällen räknas det som skolk. Vårdnadshavare eller myndig elev får dagligen mail om ev ogiltig frånvaro från skola24 Mentor informerar eleven om ogiltig frånvaro. Om eleven inte kan hävda särskilda skäl eller visa läkarintyg rapporteras frånvaron till CSN. CSN kontaktar vårdnadshavare eller myndig elev och som får svara för den ogiltiga frånvaron och tar därefter beslut om indrag av studiebidrag. Tänk på att - Indraget studiebidrag även påverkar andra bidrag, tex inackorderingsbidrag eller bidrag från Försäkringskassan, även barnpensioner kan påverkas. - Dessa regler gäller även under APS/APL

25 25 Vad händer med studiebidraget CSN? Skolk Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis att du fått ledigt eller att du är sjuk. Om du skolkar ska skolan rapportera det till CSN. När skolan kontaktat oss skickar vi ett brev till dig eller dina föräldrar. I brevet skriver vi vad skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, ska du i första hand höra av dig till skolan. Vi stoppar sedan utbetalningarna av studiebidraget. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till studiebidraget igen. Om du fått för mycket pengar Om du fått pengar som du inte har rätt till för att du skolkat, måste du betala tillbaka dem. När det är möjligt drar vi pengarna från dina kommande utbetalningar. Om du fortsätter att skolka och därför inte får fler utbetalningar, får du i stället ett återkrav. Det får du även om dina kommande utbetalningar inte täcker den summa du ska betala tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med en summa som du måste betala tillbaka. Då får du också en expeditionsavgift på 100 kronor.

26 26 Andra bidrag kan påverkas Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg. Vad räknas som skolk? All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det. I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig. Exempel - Nils har hög frånvaro Nils har haft hög frånvaro under september. Varken han eller hans föräldrar har meddelat skolan varför han varit borta. Skolan rapporterar därför frånvaron till CSN. Under oktober kommer Nils tillbaka till skolan och börjar studera på heltid igen. CSN kommer då att dra det studiebidrag han inte haft rätt till i september från de kommande utbetalningarna under läsåret.

Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2015-2016

Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2015-2016 1 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2015-2016 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet. Vi har alla

Läs mer

Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2013-2014

Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2013-2014 1 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2013-2014 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet. Vi har alla

Läs mer

Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret

Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 1 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2016-2017 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet. Vi har alla

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Senast uppdaterad, juni 2016 CSN nr 1028A/1606 Inledning Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för att informera

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Kungsgårdshandboken 2015/16

Kungsgårdshandboken 2015/16 Kungsgårdshandboken 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Gymnasieexamen 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen till Kungsgårdsgymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevinformation 2014-2015

Elevinformation 2014-2015 Elevinformation 2014-2015 www.blekingenaturbruksgymnasium.se Skoltiderna Må 10.00 15.40 Ti - Fr 08.10 15.40 Blekingetrafikens tidtabell från den 17 aug Tåg Karlshamn Bräkne-Hoby Bräkne-Hoby Karlshamn 07.19

Läs mer

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Jällagymnasiets gymnasiesärskola Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Välkommen till Öknaskolan

Välkommen till Öknaskolan Välkommen till Öknaskolan Kvällen i korthet Fika Värdegrundsarbete Betygssystemet och utbildningens upplägg Inriktningarna och individuella val Arbetsplatsförlagt lärande, APL Skola24 Biblioteket Ekonomi

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD STUDIEVÄG TRÄDGÅRD

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD STUDIEVÄG TRÄDGÅRD Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD STUDIEVÄG TRÄDGÅRD Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Bollerup. - mer än en vanlig skola

Bollerup. - mer än en vanlig skola Lisen och Peder kommer Ni att träffa ofta under Er tid på Bollerup! Bollerup - mer än en vanlig skola HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier med Ditt hästintresse. Du får

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET!

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! Skolledning Kristina Bergman Alme Estetiska programmet (ES) Sanna Ingelstam-Duregård Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammen (SA) Olof Gårdstedt Introduktionsprogrammet(IM)

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURVÅRD/ NV

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURVÅRD/ NV Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURVÅRD/ NV Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN OCH PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P Gemensamma kurser för alla yrkesförberedande

Läs mer

Välkommen till Tenhults Naturbruksgymnasium!

Välkommen till Tenhults Naturbruksgymnasium! Välkommen till Tenhults Naturbruksgymnasium! Torsdagen den 18 augusti kl.10:00 är det upprop i skolans matsal. Under de första veckorna kommer all utbildning vara förlagd till den inriktning du valt. Därefter

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium Ekonomi och samhälle Samhälle och medier Natur och Teknik Ekonomi och samhälle Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer