Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret

2 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet. Vi har alla olika sätt att samla energi mellan studieperioderna, det viktiga är dock att den lediga tiden ger utrymme till eftertanke och återhämtning. För att lyckas med studierna krävs kraft och vilja, som sedan måste styras på rätt sätt. Mål för arbetet och en plan för att nå målen är nödvändiga för att nå det resultat som varje person eller verksamhet bestämt sig för att nå. På Önnestadsgymnasiet skall alla känna delaktighet i och ansvar för vår verksamhet. Trivseln på skolan skapar vi själva genom att se till att begrepp som ordning och reda, hänsyn och delaktighet verkligen gör skäl för sina innebörder. Följer vi de regler och normer som äldre elever och personal arbetat fram blir allt enklare. Jag hoppas att alla, personal och elever är lika entusiastiska som jag själv är att få starta ett spännande läsår! Och slutligen igen: Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Hans Martinsson Rektor

3 3 Innehållsförteckning 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet 3 Innehållsförteckning 4 Historik Önnestadsgymnasiet 5 Lednings- och personalfunktioner 6 Hur får jag information? 6 Mentorer läsåret 2014/ Ordningsregler 9 Uppstallning av privathästar i skolans stall 10 Ansökan om sällskapsdjursplats 11 Skolans program och examensmål 12 Läsårstider 13 Viktiga datum under läsåret 13 Omskrivningstillfällen 14 Måltider 15 Internatet 16 Fritidsaktiviteter 17 Telefonnummer till lärare 18 Föräldramöten och utvecklingssamtal 18 Konferenser (Klasskonferens, Klassråd, Elevråd) 19 Konferenser (Elevskyddsombud, Skolkonferens, Elevvårdsteamet, Samverkan) 20 Betyg, Prövning 21 Examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg, utökat program, reducerat program 22 Frånvaro mm 24 Rutiner vid frånvaro 24 Rutiner vid skolk 25 Vad händer med studiebidraget CSN 27 Fusk med elevarbeten 27 Skolhälsovård 28 Olycksfall under skoltid 29 Studie- och yrkesvägledning 30 Skolbibliotek 31 Arbets- och skyddskläder

4 4 Önnestadsgymnasiet Något om skolans bakgrund, tillkomst och utveckling tillkom landets första folkhögskolor. Önnestad och Hvilan hör till dessa. Skolan i Önnestad hade redan från början ämnen som hushållning, åkerbruk, ladugårdsskötsel, lantmäteri och nivellering samt lanthushållningsbokhålleri på programmet kunde man erbjuda en 6 månaders teoretisk vinterkurs för elever med minst 1 års jordbrukspraktik och genomgången folkhögskolekurs. Denna kurs räknar vi som vår skolas första kurs. Sedan dess har det varit många ändringar: 1888 blev lantbruksavdelningen vid Önnestads Folkhögskola organiserad som en lantmannaskola kunde man inviga det nya elevhemmet, det vi idag kallar Röda. Det innehöll då en lektionssal i källaren, 30 elevrum samt kök och matsal till 100 personer donerades Olahus gård i Stoby till skolan. Donator var nämndemannen Ored Ohlsson, som var elev i den första kursen vid Önnestads folkhögskola Samma år byggdes nytt kök och matsalarna utökades. Den röda vinkelbyggnaden ändrades till läsrum och sällskapsrum för eleverna skildes enligt statsmakternas beslut Folkhögskolan och Lantmannaskolans gemensamma organisation. Det medförde att Folkhögskolan kom att förfoga över lärosalarna medan Lantmannaskolan fick kök, matsalar och de flesta elevbostäderna invigdes Gula internatet och aulan ersattes beteckningen lantmannaskola med lantbruksskola inordnades undervisning inom jordbruk och trädgård under den nya gymnasieskolan. Landstinget blir huvudman och tar över skolan från garantiföreningen startar den nya gymnasieskolan och Naturbruksprogrammet börjar på skolan startar Gårdsmästarprogrammet (KY-utbildning) tar Kristianstads kommun över skolan Hushållningssällskapet Kristianstad blir ny huvudman för skolan

5 5 Lednings- och personalfunktioner Rektor Önnestadsgymnasiet Hans Martinsson Skolassistent Elisabeth Åhlander Utbildningsledare YH Mikael Ohlsson Kurator Karolina Borsits Skolsköterska Petra Essbrant Vaktmästare Nils-Erik Andersson Internatföreståndare Annika Carlsson Fritidsledare Pernilla Andersson Fritidsledare Sandra Elofsson Lokalvårdare Suzanne Christiansen Lokalvårdare Natalie Nilsson Ladugårdsförman Lisa Persson Gårdsmästare Olahus Ulf Petersson Gårdsmästare Önnestad Markus Stenberg Reparatör/instruktör Jörgen Ahlbin Traktorförare/Instruktör Björn Ekström Fastigheter/ Instruktör Rickard Persson Djurskötare / Instruktör Torbjörn Ankermark Djurskötare / Instruktör Ida Berglund Djurskötare / Instruktör Linda Eriksson Stallchef, häst Kajsa Andersson Djurskötare/Instruktör/Fritidsled. Hanna Berg Lokalvårdare Anna Jonsson Studie- och yrkesvägledare Maria Hassel

6 6 Hur får jag information? Önnenet är, förutom det personliga mötet, den viktigaste informationskanalen. Den har alla elever och all personal tillgång till och här lämnas aktuell information. Du bör minst en gång per dag ta del av denna. Tänk på att aldrig lämna ut ditt lösenord till någon annan! Skolans hemsida innehåller bland annat länkar till schemat, e-postadresser till skolans personal samt annan information om skolans verksamhet och aktuella händelser. Anslagstavla med allmän information finns utanför dagrummet. På mentorstiden informerar mentorerna. Mentorer läsåret 2014/2015 NB14DJRH,D NB14LNT NA14 NB13DJRH NB13DJRD NB13LNT NA13 SA13 NB12DJRH NB12DJRD NB12LNT Susanne Werner (SW), Sara Mäkitalo (SM) Christopher Nyhlén (CN), Janne Persson (JP) Susanne Werner (SW) Jeanette Ekwurtzel (JE) Jonathan Carlemar (JC) Yvonne Paulsson (YP), Marlene Boström (MAB) Lina Andersson (LA), Christopher Nyhlén (CN) Lina Andersson (LA), Christopher Nyhlén (CN) Therese Svensson (TS) Helen Rosenqvist (HR) Anna Ruus (AR)

7 7 Ordningsregler Önnestadsgymnasiet är vår gemensamma arbetsplats. Ju mer vi tar hänsyn till varandra och hjälps åt, desto lättare och mer trivsam gör vi tillvaron för samtliga på vår skola. Då vi har en verksamhet som innebär att vi ofta blir mycket smutsiga samt får djurlukt fästade i kläderna, måste vi anpassa oss för att smälta in i andras vardag. På internatet måste hänsyn tas till varandra samt till våra lokalvårdare vilka gör ett fantastiskt jobb. I matsalen äter det elever som är oerhört allergiska vilket vi naturligtvis skall ta hänsyn till. Möblemanget i matsalen kräver dessutom rena kläder för att inte förstöras. Det viktigaste bidraget till trivseln på vår skola lämnar vi genom att visa den hänsyn mot varandra som vi själva vill bli bemötta med. Det är ej tillåtet att ha arbetskläder eller arbetsskor i matsal eller på internatet. Undvik nedskräpning. Använd papperskorgar. Var noga med att passa tiderna, läraren har rätt att låsa dörren vid lektionsstart. Arbetsmaterial som behövs till lektionerna (t ex lärobok, anteckningsmaterial och penna) ska alltid tas med! Mobiltelefon skall vara på ljudlöst läge och undanstoppad i samband med lektion. Om du väntar ett viktigt samtal, skall du berätta detta för din lärare innan lektionen startar. Om inte detta sköts, har läraren rätt att omhänderta mobiltelefonen under resterande del av skoldagen. Rökning ska ske på anvisad plats. Lärare har rätt att förbjuda snusning under lektionstid. Anmäl frånvaro och begär ledighet en vecka innan frånvaron kan bli aktuell. För omyndig elev, krävs målsmans underskrift vid ledighet. Följ skolans regler angående källsortering. Det är förbjudet att framföra och starta privat motordrivet fordon på skolans område. Detta gäller dygnet runt förutom när det gäller resa till och från skolan. Motorfordon parkeras på anvisade platser, utanför skolans expedition Körning med eget motorfordon till och ifrån matsal och lektionsplatser är inte tillåten. Förbuden ovan gäller även om en elev åker med utomstående person. Lärare och elever har gemensamt ansvar för att lektionslokaler hålls i ordning.

8 8 Var aktsam om skolans byggnader, inredning och inventarier. Detta gäller även de gröna miljöerna. Anmäl uppkommen skada till vaktmästare, fastighetsskötare eller ansvarig arbetsledare. Elev som orsakar skada kan bli ersättningsskyldig. Pengar, värdesaker, böcker, samt ytterkläder måste förvaras på ett ansvarasfullt sätt. Skolan tar inget ansvar för personlig egendom. Innehav och intagande av alkoholhaltiga drycker är ej tillåtet inom skolans område. All personal har rätt att tillrättavisa dem som inte följer reglerna. Upplevs en elev störande under ett arbetspass har ansvarig lärare/instruktör rätt att visa ut eller på annat sätt avvisa elev från lektion. All form av fusk skall omedelbart rapporteras till rektor för vidare utredning. För stallar och internat finns specifika ordningsregler. Dessa kan fås av stallchefer och internatföreståndare samt att de finns tillgängliga på skolans hemsida. För att förtydliga detta vill vi att alla kvitterar Jag accepterar/respekterar reglerna som sedan lämnas till respektive mentor. Jag accepterar/respekterar ordningsreglerna på Önnestadsgymnasiet. Elev Klass Namnförtydligande

9 9 Uppstallning av privathäst i skolans stallar Endast skolans elever kan ha sin häst uppstallad hos oss. Du betalar för kost och logi till din häst, all skötsel av hästen skall du göra själv. Du har genom att du har skrivit på ett uppstallningsavtal förbundit dig att följa de regler som gäller på vår skola. Du har så länge du är elev tillgång till skolans ridhus och paddock när dessa inte är upptagna för lektionsändamål eller tävling. Inget extra ridhuskort behöver alltså lösas. Har du din häst kvar här över helger och lov kommer du att ingå i en liten stalltrupp som har till uppgift att sköta alla privathästar som är kvar över helger och lov. Hur många gånger det blir/termin beror på hur många hästar som är kvar. Elever som börjar åk 1 får inte ta hit sin häst förrän den 1/9 om det inte finns speciella skäl, t ex du bor i ett annat land och flyttar hit när terminen startar. Elever i åk 1 som har anmält att de vill ha häst med sig kommer att bli kontaktade av Kajsa Andersson (stallchef) under v. 34 för att få det bekräftat att anmälan har registrerats samt att stallplats fanns ledig. Aktuella priser kan du läsa på vår hemsida eller prata med vår stallchef.

10 10 Ansökan om sällskapsdjursplats på Önnestadsgymnasiet Innan du tar med ditt sällskapsdjur till Önnestadsgymnasiet ska du lämna in en ansökan om att djuret får vistas där. Svara på följande frågor för att vi ska kunna göra bedömningen om ditt djur kan ha det bra hos oss. Hyran för att ha hund på plats i anvisade internatvillor är 200 kr i månaden. Så fort dagplatserna för hundar är färdigbyggda ska hundarna vistas där dagtid. Hyran för en dagplats är 400 kr i månaden. Hyran för sällskapsdjur i smådjursstallet är 500 kr per läsår oberoende på hur stort djuret är. I hyran ingår strö, hö och foder. Djuren får vistas på skolan mellan 1/9-14 och 31/5-15. Skolan har inrättat ett Sällskapsdjurråd som tar beslut om vilka djur som får hyresplats. Sällskapsdjurrådet kan ta tillbaka beslutet om reglerna inte följs av djurägaren. I kontraktet för hyra av plats ingår också obligatoriska möten en gång i månaden, förlagda i anslutning till skoltid. Djurskyddslagens regler gäller för skötsel av alla sällskapsdjur. Du är ersättningsskyldig för eventuella skador djuret gör. Djur som du söker plats för: (Ringa in) För hund: Hur gammal är din hund? Har ni gått någon lydnadskurs? Vilken ras? Är hunden vaccinerad? Mot vad? För smådjur: Vilken ras? Hur gammal är ditt djur? Hund Kanin Marsvin Övrigt sällskapsdjur: Ort, datum Djurägarens Vårdnadhavares underskrift underskrift Ansökan avslås/beviljas Underskrift Sällskapsdjursrådet Namn på djurägare: Adress:

11 11 Skolans program Här på Önnestadsgymnasiet har vi tre program. Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Naturbruksprogrammet Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap, främst med koppling till naturbruk. Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. För mer information om de olika programmen kan du besöka skolans hemsida, där det finns länkar till examensmålen på Skolverkets hemsida.

12 12 Läsårstider Elev 2014/2015 Höstterminen: Vårterminen: Höstlov v44 Jullov v52 Vårvinterlov: v 8 Påsklov: v14 Studiedagar: , , , APS Skolpraktik NB13LNT NB14LNT NB14DJR v v fm eller em pass i skolstallar och jordbruk enl. schema v.45-7, fm eller em pass i skolstallar enl. schema APL-perioder NB12LNT v.32-35, v v NB12DJR v v NB13LNT v v NB13DJRH,D v.37-40, v v NB14DJRH,D v v NA14 v skolstallar 2v Examen åk

13 13 Viktiga datum under läsåret Målsmannaträff 1, åk 1, kl (ti) Lärarsamtal med elev och målsman, åk 2, kl (må) Lärarsamtal med elev och målsman, åk 1, kl (må) Lärarsamtal med elev och målsman, åk kl (ti) Lärarsamtal med elev och målsman, åk kl (ti) Internatmöte med målsman kl (on) Inbjudan skickas med eleverna vid ett senare tillfälle. ÖPPET HUS kl (lö) ÖPPET HUS kl (fre) Kosläpp kl (fr) Gymnasiemässa i Kristianstad kl (ti) Gymnasiemässa i Hässleholm kl (on) Omskrivningstillfällen För elever som blivit underkända på ett prov ges möjlighet till omprov. Möjlighet för omprov sker normalt sista veckan i månaden. En vecka innan måste Du anmäla att Du vill göra ett omprov till Din lärare så att hon/han kan förbereda prov!

14 14 Måltider elever Frukost Serveras tisdag fredag kl Lunch Serveras måndag fredag kl Alla gymnasieelever har fri skollunch. Kvällsmat Serveras kl Kvällskaffe Serveras kl , i dagrummet. Priser Helkost, gymnasieelever Frukost Lunch Kvällsmat Kvällsfika 1500 kr (obligatoriskt för internatelever). 30 kr 50 kr 40 kr 20 kr För gymnasielever som bor på skolans internat ingår alla måltider. Matkort (försett med foto) utkvitteras hos internatföreståndaren. De elever som inte bor på internatet men som önskar måltider utöver den fria skollunchen måste ordna ett s.k. tillfälligt matkort hos internatföreståndaren eller på exp. Måltidskostnaderna faktureras.

15 15 Internatet På Önnestadsgymnasiet har Du förmånen att kunna bo på skolan. Ett boende tillsammans med jämnåriga kamrater och nära kontakt med personalen skapar en stor gemenskap. Huvudsakligen bor man i enkelrum om inte dubbelrum önskas. Totalt finns det 100 sängplatser. Priser: Enkelrum, nyrenoverat 1450 kr/månad Enkelrum 1350 kr/månad Dubbelrum, nyrenoverat 1150 kr/månad Dubbelrum 1080 kr/månad Övernattning 50 kr/natt (75 kr/natt för utomstående) Måltider 1500 kr/månad inkluderar frukost, (lunch), kvällsmat och kvällsfika Gymnasielunchen är kostnadsfri för alla gymnasieelever! Det är obligatoriskt för internatboende elever att ha helkost. För att ge trygghet till elever och föräldrar, och även till oss på skolan, är internatet bemannat med två personal på vardagskvällar samt en personal dessa nätter. En av dessa sover sedan på skolan och kan alltid nås via mobiltelefon. Internatet öppnas för eleverna kl på måndagar och stängs kl på fredagar. För de elever som arbetar på skolan under helger ordnas boende. Jouren kl

16 16 Fritidsaktiviteter Ett blandat utbud av fritidsaktiviteter finns under veckan såsom Gym, biljard, bollspel, idrottshall, badhuset (senare på hösten, en gång/vecka), joggning/promenader i Bockeboda friluftsområde, ridning. Ibland ordnas kvällskurser som jägarexamen via en studieorganisation. Det finns också möjligheter att läsa och ta körlektioner (betalas av eleven själv). Även bakning och viss matlagning i elevköken med hjälp av kvällspersonal förekommer under vintern. Elevernas egna önskemål försöker vi tillgodose i så stor utsträckning som möjligt. En del av dessa aktiviteter, t ex. ridning för tränare och kvällskurser, måste eleverna betala själva, ofta till reducerat pris.

17 17 Telefonlista lärare JC Carlemar, Jonathan Lärare; svenska, engelska AR Ruus, Anna Lärare; matematik CN Nyhlén, Christopher Lärare; samhällskunskap, historia MAK Krook, Mats Lärare; religion HR Rosenqvist, Helen Lärare; biologi, idrott, naturkunskap JE Ekwurtzel, Jeanette Lärare; svenska, engelska LA Andersson Lina Lärare; matematik, fysik SM Mäkitalo, Sara Lärare; djur, ekonomi CB Brantlid, Carolina Speciallärare JE Persson, Janne Lärare; maskin HS Strindberg, Henrik Lärare; växtodling TS Svensson, Therese Lärare; häst(vik Sandra Rupar-Karlsson) SW Werner, Susanne Lärare: matematik, kemi YP Paulsson, Yvonne Lärare; djur, maskin MAB Boström Marlene Lärare; djur BD Dobinsky, Britta Lärare; tyska AnA Alfe, Anders Lärare; psykologi LEFE Leyva Alvarez, Feyley Gildardo Lärare; spanska

18 18 Föräldramöten och utvecklingssamtal Föräldramöten tjänar till att skapa ett forum för informationsutbyte mellan hem och skola. Rektor kallar till föräldramöte minst en gång under höstterminen och minst en gång under vårterminen. Dessutom kallas till föräldramöte om det finns behov av samråd eller information som inte kan ges på annat sätt. Mentor kallar också till utvecklingssamtal minst en gång per termin. Detta kan i mån av tid bokas i samband med föräldramöten. Klasskonferens Konferenser Klasskonferensen är ett forum för lärarna där planering av läsåret kan ske, med exkursioner, studieresor, projektarbeten m.m. man kan fastställa skrivningsschema. man kan diskutera klassen såväl som enstaka elevers resultat, frånvaro, disciplin m.m. och komma överens om ev. ändringar i pedagogik, schema el. dyl. Klassråd För varje klass eller motsvarande ska det enligt gymnasieförordningen finnas ett klassråd som tillsammans med mentor behandlar frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Elevrådet Består av elevrepresentanter valda i alla årskurser. I elevrådet behandlas elevernas synpunkter på utbildningens utformning och övrigt som ligger i elevernas intresse. Elevrådet är i fortlöpande dialog med skolledningen.

19 19 Elevskyddsombud Ett elevskyddsombud väljs från varje klass för att medverka vid skyddsronden och där berätta om arbetsmiljön på skolan. Elevvårdsteamet Består av personal från internat, skolhälsovård, specialpedagog och rektor. Målsättningen för gruppens arbete är att så fort som möjligt lokalisera och stötta elever som behöver få hjälp. Teamet sammanträder regelbundet normalt varje vecka. Teamet tar också de kontakter de anser kan gagna eleven. Betyg, prövningar mm Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. BETYG Ett betyg sätts på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Som betyg används F ej nått målen E, D, C, B, A Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F. Betyg sätts av läraren, när kursen, inklusive APS/APL, är avslutad. Betyg ges på de kurser som är upptagna på elevens studieplan. Som stöd för betygssättning används de betygskriterier som fastställts för kursen.

20 20 Eleverna skall informeras om kursens mål, innehåll och betygskriterierna när kursen startar. Läraren skall också fortlöpande informera eleven om hur eleven lyckas i sina studier. PRÖVNING Gymnasieförordningen kap 8 24 En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F Elev kan efter avslutad gymnasieutbildning pröva för högre betyg på genomgångna kurser. Detta kostar för närvarande 500 kr/kurs. OBS! Det är inte tillåtet för elev som fått minst betyget E på en kurs att tentera för högre betyg så länge eleven är inskriven i gymnasieskolan.

21 21 Examensbevis, Studiebevis och Gymnasieintyg För att kunna söka till högskolan måste du ha grundläggande behörighet, dvs ha fått ditt examensbevis från gymnasiet. Du måste ha lägst betyget E på 90 % av 2500 poäng. De som har avslutat sin gymnasieutbildning efter 1 januari 2010 måste dessutom fått lägst betyget E (G) i gymnasiegemensamma kurserna i svenska, matematik och engelska för att uppnå grundläggande behörighet. Elever som går Introduktionsprogram får ett gymnasieintyg efter avslutad gymnasietid. (Gymnasieförordningen 8 kap ). Utökat program En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven antas kunna på ett tillfredsställande sätt tillgodogöra sig undervisningen på såväl fullständigt program som den eller de frivilliga kurserna. Beslut fattas av rektor. (Gymnasieförordningen 4 kap 23 ). Reducerat program En elev kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser eller gymnasiearbete, om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram Beslut fattas av rektor. (Gymnasieförordningen 9 kap 6 ). Förlängd undervisning Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. (Gymnasieförordningen 9 kap 7 ).

22 22 Frånvaro Skolan är Din arbetsplats! Liksom på andra arbetsplatser har Du skyldighet att infinna Dig punktligt och delta i skolarbetet efter skolans arbetsordning. Om Du har varit frånvarande från lektion, har Du själv skyldighet att ta reda på innehållet i lektionen och läxor som getts. För att erhålla studiebidrag måste Du bedriva studier på heltid. Är frånvaron för hög betraktas det som deltidsstudier och Ditt studiebidrag dras in. Även hög frånvaro i en enskild kurs kan leda till indraget studiebidrag. Detta påverkar andra ev. bidrag som Du eller Din familj har. Frånvaro vid skoldagens början Anmäl till skolans röstbrevlåda tel , eller skola 24 före kl (gäller både internatelever och elever som reser till skolan). Frånvaro för omyndiga elever anmäls av målsman vilka också kan följa elevens frånvaro via Skola24. Frånvaro sänds alltid till målsman som angett mobilnummer eller mailadress till skolan. Skall göras i början av läsåret på särskild blankett. Se Rutiner för sjukanmälan s. 29 Sjukdom under skoldagen Om Du pga sjukdom eller av annat skäl måste lämna undervisningen måste Du i första hand kontakta undervisande lärare eller Din mentor. För att din frånvaro ej ska betecknas som ogiltig måste även skolans expeditionspersonal underrättas. För omyndig elev ska förälder kontakta expeditionspersonalen så fort som möjligt. Frånvaro vid praktik Under APL måste Du anmäla frånvaron både till praktikplatsen och till skolan. Skall Du vara i stallarna eller på skoljordbruket anmäler Du i god tid Din frånvaro både till expeditionen och direkt till respektive arbetsplats: Kostall, (Marcus Hoff) ; Grisstall, (Lisa Persson), ; Häststall, (Kajsa Andersson) ; Skoljordbruk (Markus Göstason)

23 23 Registrering av frånvaro Vid varje lektionstillfälle antecknas frånvarande elever och elever som kommer för sent. Läraren talar med eleven om frånvaron är för hög samt kontaktar därefter mentorn och, vid behov, föräldrarna. Handledaren på APL-platsen rapporterar elevens frånvaro till skolan. Ledighet för enskilda angelägenheter Rektor eller den rektorn bestämmer får bevilja Dig ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Mentor kan bevilja ledighet upp till 3 dagar/läsår Vid Önnestadsgymnasiet har det utvecklats en viss praxis när godtagbara skäl för ledighet kan förekomma: Nära anhörigs svåra sjukdom, död och begravning Halkkörning, uppskrivning och uppkörning för körkort Ledighet för medhjälp i jordbruksarbete eller annat arbete beviljas endast i undantagsfall. Om Du behöver ledigt av enskilda skäl vänder Du Dig till Din mentor med en skriftlig anhållan senast en vecka före önskad ledighet. Av Din mentor får Du sedan skriftligt svar. Särskild ledighetsblankett finns och hämtas på hemsida, önnenet eller hos mentor

24 24 Rutiner för sjukanmälan Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig INNAN skoldagen börjar. Sjukanmälan kan göras på: - Tel nr Genom skola24 - Ring även din APS/APL-värd om du är på praktik Endast vårdnadshavare kan sjukanmäla omyndig elev Det går inte att sjukanmäla sig i efterhand, annat än med läkarintyg Skulle du bli sjuk under dagen och behöver åka hem ska detta meddelas till i första hand mentor, i andra hand expeditionen. Vårdnadshavare måste ringa samma dag för att frånvaron skall vara giltig. Rutiner vid skolk Om du har ogiltig frånvaro från mer än enstaka timmar under en månad och om detta sker vid upprepade tillfällen räknas det som skolk. Vårdnadshavare eller myndig elev får dagligen mail om ev ogiltig frånvaro från skola24 Mentor informerar eleven om ogiltig frånvaro. Om eleven inte kan hävda särskilda skäl eller visa läkarintyg rapporteras frånvaron till CSN. CSN kontaktar vårdnadshavare eller myndig elev och som får svara för den ogiltiga frånvaron och tar därefter beslut om indrag av studiebidrag. Tänk på att - Indraget studiebidrag även påverkar andra bidrag, tex inackorderingsbidrag eller bidrag från Försäkringskassan, även barnpensioner kan påverkas. - Dessa regler gäller även under APS/APL

25 25 Vad händer med studiebidraget CSN? Skolk Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis att du fått ledigt eller att du är sjuk. Om du skolkar ska skolan rapportera det till CSN. När skolan kontaktat oss skickar vi ett brev till dig eller dina föräldrar. I brevet skriver vi vad skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, ska du i första hand höra av dig till skolan. Vi stoppar sedan utbetalningarna av studiebidraget. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till studiebidraget igen. Om du fått för mycket pengar Om du fått pengar som du inte har rätt till för att du skolkat, måste du betala tillbaka dem. När det är möjligt drar vi pengarna från dina kommande utbetalningar. Om du fortsätter att skolka och därför inte får fler utbetalningar, får du i stället ett återkrav. Det får du även om dina kommande utbetalningar inte täcker den summa du ska betala tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med en summa som du måste betala tillbaka. Då får du också en expeditionsavgift på 100 kronor.

26 26 Andra bidrag kan påverkas Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg. Vad räknas som skolk? All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det. I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den ogiltiga frånvaron, exempelvis mobbning. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig. Exempel - Nils har hög frånvaro Nils har haft hög frånvaro under september. Varken han eller hans föräldrar har meddelat skolan varför han varit borta. Skolan rapporterar därför frånvaron till CSN. Under oktober kommer Nils tillbaka till skolan och börjar studera på heltid igen. CSN kommer då att dra det studiebidrag han inte haft rätt till i september från de kommande utbetalningarna under läsåret.

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevhandbok 2012-2013

Elevhandbok 2012-2013 En personligt utformad utbildning Baksida Elevhandbok 2012-2013 Ingår i Kunskapsskolan i Sverige AB - Kunskapsgymnasiet Uppsala tfn: 08-5100 8180 Dag Hammarskjölds väg 21 fax: 08-5100 8209 752 37 Uppsala

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer