MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 1-2/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 1-2/10 2003"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN GYMNASIESAMVERKAN I ENTREPRENÖRSREGIONEN 1-2/ HAGANÄSSKOLAN ÄLMHULT Skolan, som nu är nyrenoverad, är byggd 1970 och återuppbyggd 1984 efter brand De har nytt kök och har nu även restaurangutbildning, där kökspersonalen är handledare för dessa elever. Skolan har 670 gymnasieelever och 200 vuxenelever på 15 program. 50% är resande elever, 150 elever är från andra orter. Det finns gymnasiesärskola, KY-utbildning - Trä-IT-design 80 p, Lärcenter, Datortek och Fritidsanläggning. Skolan har också en allmän del med idrottshall, simhall och matsalen kan hyras för fester od.yl. Deltar i Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatt utveckling, där måluppfyllelse kommer att mätas under fem år. Slutrapport kommer hösten 2004 och bygger på vad ni har svarat i enkätundersökningen. Detta är ingen forskningsrapport utan bygger på verkligheten. Vad gäller entreprenörskap hade inte Haganässkolan haft denna dignitet utan IKEA. Maria anställdes för tre år sedan för att jobba med entreprenörsutveckling. Hon är kärnan i vad vi kan bjuda på i E-regionprojektet. Det specialutformade program som Haganässkolan arbetar med heter TEES, The European Entrepreneur School, och syftar till att genom val av arbetsformer och innehåll stödja elevernas utveckling mot att bli internationella entreprenörer med kompetens inför framtiden, självständiga nyskapare med bred kulturell förståelse. TEES är en internationell utbildning med samverkande skolor i Tyskland, Polen, Danmark och England. Utbildningens idé bygger på ett nära samarbete med företag och organisationer som stödjer ungt företagande. Skolan har tre lokala kurser: Entreprenörskunskap 200p Företagande 200p Internationell entreprenörskunskap 200p År 1 Det eleverna tycker är utmärkande i entreprenörskunskap är att lära sig jobba i projektform gruppsamverkan planering eget ansvar internationella projekt ta initiativ börja bygga sitt nätverk kontakt med företagare År 2 Företagande: Ung företagsamhet Internationellt projekt 1

2 Frukostmöten Djupare kontakt med företagare Presentationsträning År 3 Internationell entreprenörskunskap: Olika projekt Praktik 2 veckor på Irland Mentor på ett företag och praktik i form av ett arbete åt företaget Mindre organisationsanalys med inriktning på de mjuka egenskaperna Internationella projekt: - IKEA - Tyskt byggbolag - Hotstuff - Litauen - Öresundsbron tillsammans med danska elever - Internationell UF mässa i Tyskland - Kulturmönster i Tyskland - Young Minds Holland - EU:s framtidskonvent - Globalt utvecklingsprojekt Nationella projekt: - Marknadsundersökning - Div. projekt åt företag - EU-föreläsning för företagare TEES-programmet tar max 18 elever. Eleverna får betala vissa resor själva t.ex. till Irland. Inför intagningen till TEES-programmet ordnas ett informationsmöte där elever och föräldrar ska veta vad de ger sig in på och vad som krävs av dem. Uppföljning av dessa elever kommer att ske om 5 och 10 år för att se vad det blev av dem. Intagningspoängen är hög men viktigast är att de är bra entreprenörer. Får man ta in på annat sätt än efter poäng? Nej! Har TEES påverkat andra utbildningar? På bygg börjar det bli någon form av entreprenöranda och det börjar mer och mer bli ett arbetssätt på skolan. e² - on line utbildning för medarbetarna utveckla de mjuka egenskaperna. 4tim/vecka /halvår på arbetstid. Man måste först lära sig data, ekonomi, språk o.s.v. dock ej på arbetstid. Man startar upp med ett kick off möte och kommer på ett projekt och jobbar sedan i grupper om fem personer. Varför detta EU-projekt? Vi vill ha en koppling mellan skola och företag. KY-utbildning 1/3 LIA, 1/3 lärarledda lektioner, 1/3 eget arbete = 80 p. Inte bara byggprogrammet utan även hjälpt företag med hemsidor m.m. RIKSPAPPERSSKOLAN - MARKARYD Energiprogrammet: Energiprogrammet erbjuder inriktningen VVS- och kylteknik. Eleverna får kunskap i VVSteknikens olika områden: installation, drift, underhåll, service, svetsning och övervakning av reglerutrustning för datoriserad program. VVS-industrin i Markaryd och Ljungby ville ha 2

3 igång denna utbildning och har varit med och sponsrat. Yrkesråd, där branschen är representerad, har varit med och påverkat utbildningen. För att bli certifierad VVS-montör hjälper branschen till att ordna en betald lärlingsplats efter utbildningen. Man är lärlingsanställd i ca två år med lärlingslön. Därefter avläggs ett yrkesexamensprov som resulterar i certifiering. Även äldre, som jobbat länge i branschen men inte är certifierade, kan avlägga provet. Rikspappersskolan samarbetar med företag i branschen som Bentone i Ljungby, NIBE, MMA, ABB samt Thimsfors VVS i Markaryd. Utbildningen tar max 16 elever/årskurs. Skolan har den bästa utrustningen i landet. Entreprenörstankar starta eget Projektföretaget. Elprogrammet: Elprogrammet har totalt 70 elever. De går en treårig utbildning med ett års påbyggnadsår i Processautomation. Utbildningen har fyra inriktningar: Automation, Datorteknik, Elektronik och Process (lokal inriktning). Efter förfrågan till företagen vad en operatör ska kunna, utformades denna grundutbildning inriktad på processindustri. Företagen tar sedan hand om specifik utbildning i företaget. Utbildningen har åtta platser och har riksintag. Många arbetsuppgifter inom utbildningens yrkesområde innebär omfattande kundkontakter där social förmåga och servicekänsla är viktigt. Andra generella krav är språkliga färdigheter, kvalitetsmedvetenhet, entreprenörskap samt förmåga att arbeta i och leda projekt. Teori varvas med 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. SUNNERBO/HAMMARSKOLAN LJUNGBY Sunnerboskolan är byggd 1969 och renoverad Skolan har 700 elever men kommer nu att slås ihop med Hammarskolan och får då 1500 elever, inkl. Komvux. Skolan har ca 20 elever från Markaryd och en handfull elever från Ljungby går på Elprogrammet i Markaryd. Sunnerboskolan har BF, HP, IP, NV, OP, SP, TP. Varje program jobbar internationellt och är knutet till något land, t.ex. IP har kontakter med Tyskland, TP med Danmark. Hammarenheten har BP, EL, ES, FP, Hantverk mode, sömnad, möbel (mest vuxna), tapetserare (8 platser, riksintag), MP IV, IVYT, Komvux, SFI och grundvux. Den 1 januari 2006 ska hela Hammarenheten vara förflyttad till den nyrenoverade Sunnerboskolan. Arbetet med att sammanfoga dessa två skolor/kulturer har just påbörjats. Även tankar kring ny ledningsorganisation har påbörjats. Idéer om undervisningsprocesser och framtida arbetsformer, lokalernas betydelse för arbetslags tänkandet och tona ner katederundervisningen diskuteras. Lärare och facken har varit med i diskussionen hela tiden. Det finns inga konkreta idéer om entreprenörstankar på Sunnerboskolan, men funderingar finns kring Handelsprogrammet. Samverkan med E-regionen i tankarna kring ny organisation för Sunnerbogymnasiet. 3

4 VILDMARKSGYMNASIET HYLTE Hyltes elever finns nu i Halmstad 60 % och i Gislaved 25 %. Även i Markaryd finns Hylteelever, p.g.a Stora Enso. Hylte är en landsbygdsort och kommer nu att profilera sig som Sveriges första vildmark. De har nu en vildmarksprofil för år 7-9, där ca 150 elever väljer att ta jägarexamen. De är ute i skog och mark och lär sig att ta hand om sig själv och andra. Med svenska Jägarförbundet bakom sig dras nu igång ett vildmarksgymnasium i Unnaryd. Om möjligt ska gymnasiet starta upp redan Utbildningen tar 30 elever/årskurs och ska ha två profiler, jakt och vildmark, där vildmark är den stora delen. Det blir ett specialutformat program med Naturbruk eftersom skolan inte vill konkurrera med andra typer av Naturbruksskolor. Entreprenörsskap Företagare m.fl. i Unnaryd är mycket positiva och har ställt upp till 100 % med mark, lokaler, elevbostäder m.m. Visionen är att öka turismen i bygden, att ordna kursverksamhet och rekreationsmöjligheter. Det krävs också samverkan med Gislaveds Gymnasium och Segerstad. På sikt blir det också samarbete med Tiraholm, vid Bolmen, vad gäller fiske. Distansundervisning finns nu för Vux och SFI, ev. utökas detta samarbete med Gislaved och Värnamo. SANNARPSGYMNASIET HALMSTAD Det nyinvigda Sannarpsgymnasiet har ca 750 elever, mysiga miljöer i form av studielandskap, kunskapsverkstäder, ateljéer, grupprum, studierum, miniaulor, projektrum m.m. Man har satsat mycket på publika utrymmen, personalrum och arbetsrum. Med det nya intranätet kan man hänga med i allt som händer på skolan. Skolan präglas av kreativitet, nytänkande och flexibilitet. Programmen på Sannarp är Handel- och administrations-, IB-, Idrott-, Miljö-, Natur- och Samhällsprogrammet. Speciellt för Sannarpsgymnasiet är: Samhällsvetenskapliga programmets Ledarskapsinriktning på 400 p. Kursens inriktningar är Ledarskap, Organisation, Personlig utveckling och Kommunikation. Detta brukar ligga på Barn- och fritidsprogrammet men har efterfrågats från näringslivet och underifrån och därför lagts in i SP. IB-koordinator International Baccalaureate Diploma Programme. Utbildningen är på engelska och är den samma i hela världen. Man ska få en allmän förståelse för andra, fokusera ungdomarna på kritiskt tänkande, att analysera och strukturera kunskapen och få en helhetssyn på människan. Pre-DP är ett förberedande år som man endast läser i Sverige, inför den tvååriga utbildningen. Man läser engelska, baskunskaper, metodik samt introduktion till TOK och CAS. År två och tre läser man samma som övriga länder. Eleverna utvecklas som personer och även språkmässigt. Det krävs en dialog med föräldrarna eftersom de måste vara delaktiga i utbildningen. Det krävs stora kunskaper i engelska av lärarna, som måste bli godkända av IB-representanter för att få undervisa. Elever på andra program som blir nyfikna på IB-programmet kan prova på och se vad det är. Man jobbar på att inte IB-programmet ska bli ett extremt eget spår. SP-idrott har 30 platser och målgruppen är ungdomar som sysslar aktivt med idrott på relativt hög nivå och är inriktade på att nå elitnivå inom sin idrott. Den riktar sig även till ungdomar som sysslar med en eller flera idrotter (ej nödvändigtvis på hög nivå) dels 4

5 genom egen träning och tävling, dels genom att de redan fungerar som tränare/ledare och/eller funderar över att satsa vidare på denna del inom idrott. Intagningskrav är att eleven som söker ska vara aktiv inom någon idrott i en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Klubbanslutning är nödvändig för att kunna genomföra kurserna Specialidrott A och ev. B. Uppfyller inte eleven dessa krav kan intagning ske efter personlig intervju. För övrigt gäller att betyg från år 9 avgör vid konkurrens om platserna. Programmet syftar till att utveckla grundläggande och fördjupade kunskaper och kompetenser inom idrott, folkhälsa och ledarskap. Karaktäristiskt för utbildningen är dess tvärvetenskapliga innehåll. I utbildningen integreras ämnen såsom pedagogik, psykologi, sociologi, anatomi, fysiologi, biomekanik och nutrition. Förmågan att organisera idrottstävlings- och folkhälsoverksamheter på ett balanserat sätt är centralt i utbildningen. Förhållningssättet och kommunikationen mellan ledare och deltagare är viktigt liksom att styrd och spontan idrottsverksamhet uppmärksammas i utbildningen. STUREGYMNASIET HALMSTAD Sturegymnasiet har funnits i 10 år och har programmen ES, MP, HR, SP och BF, totalt 1245 elever. Man jobbar i teambaserat ledarskap och delar ansvar mellan fem rektorer. Det finns inga biträdande rektorer men varje rektor har en assistent. Produktinriktad utbildning: Hotell- och restaurangprogrammet (betalande matgäster), Medieprogrammet (hjälper företag och myndigheter med enkäter m.m.) Processinriktad utbildning: Barn- och fritid. Samhällsprogrammets inriktningar: Ledarskap, Konstnärligt skapande (bild/form, dans/drama), turism och resande. Estetsika programmets inriktningar: Musik, bild/form, mode/design, teater, dans. ES är en kulturinstitution i bygden och uppträder mycket. Ibland i samarbete med Hotell- och restaurangprogrammet som då sköter catering. MP är med i Nätverk Syd som träffas regelbundet och driver utveckling och drar nytta av varandra. MP har tre inriktningar: Medieproduktion, Multimedia (lokal inriktning) och TV/filmproduktion (lokalinriktning). Profiler inom Medieproduktion: Foto, Journalistik, Grafisk kommunikation, Marknadskommunikation och Ljudmedier. Det förekommer mycket samverkan med branschen. KATTEGATTGYMNASIET HALMSTAD Kattegattskolan har funnits i 40 år och har total 1800 elever (varav 1600 ungdomselever). Skolan fick en ny organisation Tidigare var det två skolor, en med studieförberedandeoch en med yrkesförberedande program. Nu har man delat upp och blandat dessa under de olika rektorerna för att förhindra vi & dom -tänket. Lärarna jobbar i ett huvudarbetslag men måste också över till andra arbetslag ibland. Inför den nybyggnation som nu ska göras planerar man med utgångspunkt från arbetslagen. Arbetet organiseras runt eleven och utbildningen och de strävar efter att acceptera utvecklingen och påverka den, i stället för att försöka hejda den. Det är Whites arkitektbyrå som projekterar fram den nya skolan. Deras tre nyckelord är: flexibilitet, generalitet och elasticitet. 5

6 Program på skolan: Bygg Anläggare, husbyggnad, måleri, plåt El Automation, elteknik, elektronik Energi VVS, kylteknik Fordon Maskin, lastbil, transport Industri Industri, träteknik Teknik Informationsteknik, teknik och företagare, formgivning Natur Samhäll Arbetsmarknaden efterfrågar elektronik automation och tack vare Teknik och kompetenscentrum, TEK, och nätverk gentemot företagen, hänger skolan med i den tekniska utvecklingen. Utbildning ordnas även för yrkesfolk. Entreprenörstankar Eldsjäl vad gäller ekonomi i Teknik och företagare. OSBECKSGYMNASIET - LAHOLM Osbecksgymnasiet har ca 750 ungdomselever och 150 inom Vux. Eleverna kan välja att gå var som helst, om det skiljer 500 p på programmen. Program: BF, EC, FP, HP, HR (förlagd till statshotellet), IP (skärande, svets), NV, OP, SP (ekonomi, kultur, språk samhällsvetenskap), TE (Sisco), IV. Lärarna jobbar i ämneslag/sektorer och alla lärare för en klass träffas 2 ggr/år. Koppling IP-TP: Lärarlag År 1 År 2 10 elever/år År 3 IP Glädje Flexibilitet Trygghet Individanpassat Kärnämnen läses i IP:s lokaler och leds av lärare som trivs att arbete med IP. Eleverna lär även av varandra eftersom de jobbar med sv/ma tillsammans år 1 och 2, sh/sv/re 2or och 3or tillsammans. De 3or som inte är klara med ma går in och läser tillsammans med 1or och 2 or. Te 1 praktik projekt CAD Design Hos IP projekt T2 elever kan läsa kurser på IP och är man svag i t.ex. ma/sv kan man hoppa in på IPs ma/sv år 1-2. IP/Te har nära samarbete med företagen på orten. Teknikprogrammets profil: Praktik, design/produktutveckling, entreprensörskap, ung företagsamhet. Man väljer sedan praktisk inriktning samarbetar med IP 6

7 Teoretisk inriktning bra förberedelse inför ingengörsutbildning Siskoakademin praktisk utbildning bred översikt vad datakommunikation är. Hur man kopplar ihop datorer. Önskemål om att alla elever ska lära sig Sisko man ska inte behöva gå Te för detta. Entreprenörskap Ung företagsamhet. Man startar ett eget företag med en insats på max kr. Det är tillåtet att tjäna pengar. Alla elever på Te jobbar med Ung företagsamhet för att lära sig de ekonomiska spelreglerna. På ekonomi och handel finns Ung företagsamhet som tillval, men på Te är det obligatorsikt. Verkstadsteknisk inriktning kurser i CNC, CAM, Skärande bearbetning. KY Laholm vattenteknik med miljöhänsyn, projektledning inom grafisk industri. Vad företagen vill ha: Prod.teknisk personal Bred teknisk kompetens Konstruktion Materiallära Kalkyler Datorvana Engelska Elisabeth Johansson, adm. sekr. utbildningsförvaltningen Gislaved 7

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

REVIDERAD 2006-11-28

REVIDERAD 2006-11-28 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 VAD SKA JAG VÄLJA? INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN 2007 2008 GR UTBILDNING Vad ska jag välja? För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

Välkommen till Ullvigymnasiet!

Välkommen till Ullvigymnasiet! Välkommen till Ullvigymnasiet! - En modern skola med kvalitet och tradition. Vi erbjuder 14 program som håller hög klass och flera av dem har fått olika kvalitetsutmärkelser. På Ullvigymnasiet arbetar

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Torsbergsgymnasiet! Du kan välja mellan vanliga studier och lärlingsupplägg på flera av yrkesprogrammen.

Torsbergsgymnasiet! Du kan välja mellan vanliga studier och lärlingsupplägg på flera av yrkesprogrammen. Välkommen till Torsbergsgymnasiet! Torsbergsgymnasiet är skolan med det breda utbudet. Här kan du välja mellan alla de yrkesprogram och högskoleförberedande program du hittar på de följande sidorna. Du

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer