Årsberättelse. Skolområde 9. med bokslut Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Skolområde 9. med bokslut 2006. Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum"

Transkript

1 Årsberättelse med bokslut 2006 Skolområde 9 Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum Kristianstad Anders Månsson adm chef (red) Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 1

2 Innehåll Verksamhetens organisation... 3 Verksamheter... 3 Hemsidor...4 Personal... 4 Gymnasium... 5 Program...5 Elever...5 Gymnasiesärskola...5 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)... 6 Vuxenutbildning... 6 Grundläggande vuxenutbildning...6 Gymnasial vuxenutbildning...6 Särvux...6 Svenska för invandrare (sfi)...6 Väglednings- och lärcentrum... 7 Vägledning...7 Lärcentrum...7 Gymnasial vuxenutbildning...7 Årets händelser... 8 Wendesgymnasiet... 8 Önnestadsgymnasiet... 9 Österänggymnasiet...9 Vuxenutbildningen VLC Genomförd kompetensutveckling...13 Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen VLC Verksamhetsmått och analys...17 Verksamhetsmått...17 Analys Gymnasieelever Vuxenstuderanden Sjukfrånvaro och rehab Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen VLC Bokslut med kommentarer...25 Budgetuppföljning Bokslutskommentarer Överskottets hantering Ombudgeteringar av investeringsmedel Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 2

3 Verksamhetens organisation Verksamheter Skolområde 9 består av nedanstående skolor med respektive verksamheter, vilka presenteras närmare på sid 5-7. Wendesgymnasiet (We) med gymnasium, gymnasiesärskola och KY-utbildning. Önnestadsgymnasiet (Ön) med gymnasium och KY-utbildning. Österänggymnasiet (Ös) med gymnasium, KY-utbildning och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen (Vux) med vuxenutbildningar och KY-utbildning. Väglednings- och lärcentrum (VLC) med vuxenutbildningar, vägledning och lärcentrum. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 3

4 Hemsidor Wendesgymnasiet: Önnestadgymnasiet: Österänggymnasiet: Vuxenutbildningen: Väglednings- och lärcentrum: Personal Kategori / Tjänster We Ön Ös Vux VLC Sum Skolledare 3,4 1,3 5,1 3,3 1,3 14,4 Adm personal 2,5 1,5 3,3 4,9 2,8 15,0 Bibliotekarie 0,8 0,2 1, ,8 Lärare 64,5 14,4 79,6 47,8 0,8 207,1 Specialped/stödlär 2,7 1,0 2, ,0 Elevassistent 1, ,2-2,2 Kurator 1,1 0,3 1,2 0,8-3,4 Skolsköterska 1,0 0,2 1, ,9 SYVL 1,0 0,2 2,3 2,0 2,5 8,0 Kökspersonal 4,5-7, ,4 Lokalvårdare 4,8 3,3 4,8 2,2 0,5 15,6 Vaktmästare 1,0 1,0 1,0 1,9 0,2 5,1 Övriga - 18, ,3 19,7 Summa 88,3 41,8 111,0 64,1 9,4 314,6 IT-tekniker övergick till buf 2006 Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 4

5 Gymnasium Program På Wendesgymnasiet finns följande program: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Energiprogrammet (EN), Fordonsprogrammet (FP), Hantverksprogrammet inriktning trä-teknik-hantverk (HV-TTH) samt Individuella programmet (IV). På Önnestadsgymnasiet finns Naturbruksprogrammet (NP). På Österänggymnasiet finns följande program: Elprogrammet (EC), Hotell- och restaurangprogrammet (HR), Hantverksprogrammet inriktning floristik (HV-FL), Livsmedelsprogrammet (LP), Naturvetenskapsprogrammet och Idrottsprogrammet med naturvetenskaplig profil (NV), Teknik och design (SMTE), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) samt Individuella programmet (IV). Elever Antal 31/12 Skola Program Flickor Pojkar Total Wendes BF BP EN FP HV-TTH IV Summa Önnestad NP Österäng EC HR HV-FL LP NV SMTE SP IV Summa Total Gymnasiesärskola Är förlagd inom Fordonsprogrammet på Wendesgymnasiet. Vid årets slut hade vi 9 elever i denna verksamhet. Tyvärr upplever vi brister i lokaliteterna; särskilt arbete kring detta pågår. En inför framtiden konsekvensunderbyggd verksamhet bör byggas upp. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 5

6 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Snickarakademin på Wendesgymnasiet. Gårdsmästarexamen på Önnestadsgymnasiet. Bagare- och konditori på Österänggymnasiet Leg badmästare på Vuxenutbildningen. Leg redovisningskonsult på Vuxenutbildningen. Vårdadministration på Vuxenutbildningen. Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Drygt 300 studerande har under året deltagit i verksamheten. Ämnen: Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå Matematik på grundläggande nivå Engelska på grundläggande nivå Datorintroduktion på nybörjarnivå Samhällskunskap Gymnasial vuxenutbildning Drygt 1700 studerande har under året deltagit i verksamheten. De studerande erbjudas att studera på traditionellt sätt på schemalagda kurser eller att läsa ett ämne flexibelt. Det går även att göra en prövning eller en validering i ämnet. Vi erbjuder separata gymnasiekurser och omvårdnadsutbildning, som ger kunskaper att arbeta inom vård- och omsorg. Särvux 63 studerande har under året deltagit i verksamheten. Svenska för invandrare (sfi) Närmare 700 studerande har under året deltagit i verksamheten. De studerande ges kunskaper i det svenska språket samt om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv så att man kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning. Verksamheten är mycket flexibelt organiserad för att möta individens krav och möjligheter. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 6

7 Väglednings- och lärcentrum Vägledning Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren tar våra besökande reda på mer om sig själva. De får upptäcka vilka möjligheter de har, skaffar information och diskuterar tankar och idéer om framtiden. Drygt 150 ungdomar har fått särskild hjälp att söka utbildning eller arbete. Detta oräknat den reguljära vägledningen. Drygt 100 personer har fått hjälp med att upprätta en sk meritportfölj. Lärcentrum Lärcentrumet är öppet för alla vuxna kommunmedborgare som bedriver studier i flexibel form (t ex distans/e-learning). Alla studerande på högskolenivå är välkomna oberoende av kurs. Gymnasial vuxenutbildning 120 gymnasievuxplatser producerades med yrkesinriktning. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 7

8 Årets händelser Från den 1/ slogs tre tidigare skolområden ihop och blev Skolområde 9, vilket innebar att olika verksamheter, ledningsgrupper och skolkulturer skulle sammanfogas till en enhet. I ledningsgruppen har vi under hösten försökt identifiera och strukturera upp de frågeställningar som är gemensamma för hela området, där vi tillsammans har diskuterat och kommit fram till strategier för moment som är angelägna för alla. Vi har också gjort en inventering och utvärdering av ledningsgruppens arbetsuppgifter och från årsskiftet 2007 har vi gjort en justering med avsikt att ledaruppdragen ska vara likvärdiga vad gäller arbetsbelastning. Wendesgymnasiet En mängd olika elev/läraraktiviteter genomförs varje som får mer eller mindre uppmärksamhet. Barn- och Fritidsprogrammet genomför varje år aktiviteter riktade till såväl barngrupper som äldregrupper inom kommunen, Byggprogrammet var till stor hjälp vid årets byggmässa på Yllan vid uppbyggande av montrar för genomförande av SM-uttagningen i måleri. Två av våra elever deltog dessutom med mycket gott resultat. Som vanligt, deltog några av våra elever på Byggprogrammet, inriktning plåt, i uttagningarna till Yrkes-SM. Fordonsprogrammet inriktning transport tog under året hem den åtråvärda titeln SM-Guld och står 2007 som arrangör av SM. Öppet Hus genomfördes i oktober med stor tillslutning av besökare, liksom Gymnasiemässor i Hässleholm och den traditionella på Yllan i Kristianstad. Snickarakademin vår fina KY-utbildning har under året haft fullt med elever och uppnår i alla sammanhang imponerande resultat inom möbeltillverkning och design. För första gången under Snickarakademins existens lyckades 10 elever av 12 med bedriften att genomföra och få igenom sina gesällarbeten inför en kritiskt granskande bedömningsnämnd, arbeten av yttersta världsklass, som en av bedömarna uttryckte det. Ett av dessa fick dessutom högsta tänkbara poäng. Två elever gjorde imponerande examensarbeten. Under vårterminen -07 kommer samtliga gesällarbeten att vara utställda hos den anrika Form och Design Center i Malmö, ett mycket gott betyg för produkter av mycket hög kvalité, finish och design. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 8

9 Önnestadsgymnasiet Här vill vi framför allt lyfta fram följande: Ombyggnad av toaletter och duschar på gula internatet, 1.8 mkr. Ökat elevantal vid intagning ht 2006, totalt ökning med ca 50 % på tre år. Elevtidning har i år givits ut i nytt format till alla hushåll i Kristianstads kommun samt årskurs 9 elever i vårt huvudsakliga upptagningsområde. Öppet hus med god uppslutning av besökare. Flertal av elever väl genomförda uppvisningar. Färdigtställt nytt häststall om 36 boxar. Flertalet uthyrda till elever. Ky-utbildningar som genomförs i samverkan med Nils Holgerssons- och Svalövsgymnasiet har ökat i popularitet och funnit sina former på ett bra sätt. Hässleholms kommun har lagt fram planer på ett logistikcentrum som kan ta större delen av Olahus mark i anspråk. Nytt arrende avseende åkermark ca 50 ha i nära anslutning till skolan har ingåtts. Mark- och exploateringskontoret har utan konsekvensanalys i vår verksamhet bytt bort ca 12ha skog som skolan tidigare disponerade för undervisning. Österänggymnasiet Skolan arbetade intensivt med att förbereda sig för GY-07 och vi hade två lärare, en rektor och dåvarande skolchefen som arbetade som experter i tre av Skolverkets programgrupper kring GY-07. På samhällsprogrammet har lärare och skolledning arbetet fram en lokal turismprofil tillsammans med lärare på HRHL. Profilen kommer att starta ht Två lärare har haft ett utbyte med en gymnasieskola i Ballerup, både vad gäller lärare och elever. Våra elever var på besök i Ballerup i december och Ballerupseleverna gör återbesök under våren. En grupp med elever som läser kursen Internationella relationer och en grupp elever som läser tyska och franska steg 5 har under hösten 2006 varit nere i Strasbourg och genomgått programmet Euroscola och arbetat som euparlamentariker för en dag. Gruppen med tysk- och franskelever besökte även Lycée René Cassin och deltog i lektioner under en veckas tid. Elever från EC och HVFL deltog i yrkes-sm i Göteborg med goda placeringar. HV eleverna placerade sig på 1-4 samt 8:de plats. 1:an går vidare till VM i Japan. Vi har även haft elever på EC som deltagit i uttagningarna till WorldSkills i Japan. Elever från HVFL har dekorerat borden på kristianstadbladets jubileumsmiddag, Sony Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 9

10 Ericssons 10års-jubileum i Lund och Wendesgymnasiets 10 års jubileum. 13 KY-elever tog sitt gesällbrev här på Österäng i juni med ett generellt högre resultat än tidigare. En av våra NV3or deltog i finalen i gymnasieskolornas matematiktävling i Luleå i december. En elev i HR3 har gjort APU på en restaurang i Reading, Storbritannien. Generalplanegruppen har under året arbetat med att ta fram en skiss över hur Österäng kan förvandlas till den moderna arbetsplatsen. Gruppen har under sitt arbete besökt andra skolor för att få inspiration. För att möjliggöra för fler elever att läsa språk så har under året en hybridgrupp med elever som läser tyska steg 5, franska steg 5 och spanska steg 1 och 3 bildats. Tre lärare delar på kursen som till stora delar hålles i vår multimediastudio där eleverna sitter och arbetar i egen takt med hjälp av datorstöd. Försöksverksamheten har fallit väl ut och kommer att fortsätta nästa läsår. Vi har fortsatt inköpen av vagnar med bärbara datorer för att möjliggöra ett flexibelt utnyttjande av våra salar och en flexibel pedagogik. Målsättningen en vagn/program är snart uppnådd. NV-delen av skolan har genomgått en stor renovering och både salar och lärararbetsplatser har rustats upp. I samband med detta har samtliga salar utrustats med PC och projektor istället för den sedvanliga TVn och videon. Vi har märkt ett ökat intresse för vår NV-utbildning, både på det nationella programmet och vårt specialutformade idrottsprogram. Österäng är en av skolorna som ingår i VTIs (Statens väg-och transportforskningsinstitut) forskningsprojekt kring alkohol och bilkörning. Våra elever i åk 3 fick under hösten en heldag kring alkhol och bilkörning med både fakta och emotionella inslag. Under senhösten har detta följts upp med värderingsövningar och enkäter. Våra åk2 elever är kontrollgrupp och kommer att få samma temadag under våren när forskningsprojektet är avslutat. Vi har under höstterminen 2006 haft färre avhopp från våra program än under senare år och detta glädjer oss mycket. Skolverkets nya allmänna råd för kvalitetsredovisning har lett fram till att vi precis i slutet av året påbörjat ett intensivt arbete med att implementera och delaktiggöra personalen i processen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 10

11 Vuxenutbildningen En ny lokal överenskommelse om fördelning av timmar gjordes våren Lärarnas arbetsfördelning bygger på antalet deltagare i grupperna. Detta har lett till att även kurser med relativt få deltagare har kunnat starta och ett mer flexibelt resursutnyttjande. Samverkan har under året skett bl. a. med Lokala kompetensrådet, Arbetsförmedlingen, Högskolan Kristianstad, Region Skåne: Primärvården och Barnkliniken CSK Inom kommunen har samverkan skett med C4 Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsnämnden, Näringslivskontoret, Integrationskontoret, Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. Tre lärare ingår i Leonardoprojektet Teaching flex Särvuxlärarna ingår i ett nordiskt projekt/nätverk om specialundervisning för vuxna. KY- Badmästareutbildningen har gjort en studieresa till badanläggningar i Tyskland, uppmärksammat i både tysk tv och lokalpress. Sfi har deltagit i projektet Kulturell mångfald möter biologisk mångfald som mynnade ut i utställningen och skriften Får man grilla här?. Sfi deltar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Integrationskontoret i Etableringsprojketet. Uppdragsutbildningen har haft många uppdrag under året; främst för Omsorgsförvaltningen inom ramen för Kompetensstegen. Vuxenutbildningen deltog i kommunens årliga Utbildningsmässa på Sommarlust den 9 mars. Vuxenutbildningen tog aktiv del i den statliga informationskampanjen 1000 vägar till kunskap i samarbete med VLC och andra utbildningsanordnare. VLC Under 2006 var mycket av VLC:s arbete fokuserat på följande områden: Utveckling av meritportfölj Insatser för ungdomar Slutförande av ESF-projektet Arbete i Närmiljö Slutförande av en barnskötarutbildning Marknadsföringsaktiviteter Genomförande av 120 platser med yrkesinriktning Det nordiska koordinatorsarbetet Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 11

12 Totalt sett har ca 150 ungdomar fått särskild hjälp att söka utbildning eller arbete. Detta oräknat den reguljära vägledningen. Utvecklingsmässigt har ett starkt fokus varit utveckling av meritportföljen, som nu används i stor skala. Den utnyttjas bl.a. av Af som ett un-derlag för deras matchningsarbete. Drygt 100 personer har fått hjälp med att upprätta en meritportfölj. Detta har gällt arbetslösa ungdomar, men också äldre personer inom aktivitetsgarantin. Projektet Arbete i Närmiljö har hösten 2006 i huvudsak inneburit spridning av resultat och metoder. Deltagarna har också fått coachning i sitt jobbsökeri. Flertalet deltagare har idag anställning. En konferens med drygt 100 deltagare anordnades i oktober som en spridningsaktivitet. Dessutom har ett läromedel i yrkessvenska utarbetats. Projektet som utvärderats kontinuerligt av ett team från Blekinge Tekniska Högskola har varit mycket framgångsrikt. Erfarenheterna kommer att implementeras i kommande utbildningar och sfi-undervisning. En tre terminers utbildning till barnskötare för invandrare avslutades i juni personer har genomfört utbildningen och ca 85% av kursdeltagarna hade tre månader efter avslutad utbildning arbete. Det nordiska arbetet har varit starkt inriktat på följande. igångsättande av ett nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning start av ett nordiskt expertnätverk för validering en nationell kartläggning av kvalitet inom vuxnas lärande Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 12

13 Genomförd kompetensutveckling Wendesgymnasiet Kökspersonal har deltagit i kommunens valideringsprojektet för måltidspersonal i Kristianstads Kommun inom Equalprojektet, Livslångt lärande längs livsmedelskedjan, som genomförs av VLC. Kurs i handledarpedagogik för lärare inom inriktning Plåt på BP. Kurs i ställningsbyggnad för lärare på BP. Tvådagarskurs i Nässjö för lärare på HV. Lärare i Historia/Samhällskunskap åkte till Riga, Lettland för historiestudier. Fyra icke behöriga lärare (en på BP, en på EN och två på FP) går just nu sin pedagogiska utbildning (SÄL) på Malmö högskola för att få sin formella behörighet. Två lärare genomför handledarpedagogutbildning på Malmö Högskola. Elever i årskurs 3 med lärare medverkade i kompetensutbytesdagar i Mistelbach, Österrike Kurs i Norrköping för lärare inom inriktning Måleri på BP. Lärare på BF har varit på utbildningsmässa i Malmö och halvdagarsseminarium i Kristianstad inom sina respektive karaktärsområden, men även inom områden som social kompetens, livskvalité och utveckling inom det pedagogiska området. De alltid aktuella behörighetsutbildningarna inom inriktning Transport på FP har genomförts under att antal tillfällen under året. Under vecka 44 arrangerades inom flera program träffar mellan skolor i olika kommuner för att utbyta erfarenheter, en verksamhet som vi gärna ser utvecklas. Personal på IV har under året koncentrerat sig på nätverksträffar och erfarenhetsutbyten både inom och utom kommunen. Kuratorerna har under året genomgått DISA-utbildning. DISA är ett program med syfte att förebygga depressioner hos tonårsflickor. Programmet ska genomföras på IV under Under 2006 har kursen Du och din arbetsmiljö genomförts som studiecirkel i arbetslagen, en kurs som är viktig för att medvetandegöra aktivt skyddsarbete och ta hänsyn till varje programs specifika förutsättningar. Speciellt är detta viktigt på våra yrkesförberedande program med mycket inslag av maskiner, material och praktiska arbetsuppgifter Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 13

14 Önnestadsgymnasiet 2 instruktörer gått instruktörsutbildning. Driftledare slutfört Kommunikation i organisation och ledning (10 P). Lokalvårdarna fått ergonomiutbildning inom Lokalvårdsprojektet. För den pedagogiska personalen har fokus varit Gymnasie -07. Ett antal IT-utbildningar genomgångna av flertalet personal. Rektor genomgått rektorsutbildning samt offertförfrågare. Assistent genomgått ett flertal utbildningstillfällen i elev- och personalstyrsystem. Lärare medverkar nationellt i framtagande av nya läromedel inom husdjursområdet. Internatpersonal har utbildningar och konferenser gemensamt med andra NPgymnasier och deras internatpersonal. DISA-utbildning för skolsköterska och kurator. Karaktärslärare medverkat på ett antal clinics planerade för gymnasielärare i hästhållning. Österänggymnasiet Rektor tar upp frågan om kompetensutveckling med varje medarbetare i det årliga medarbetarsamtalet och vid detta samtal görs också kompetensutvecklingsplanen upp. Denna revideras sedan vid nästa års medarbetarsamtal. Utöver detta har vi fyra gemensamma studiedagar för gymnasiet/läsår. Perioden januari-oktober dominerades totalt av arbete med GY-07, både vad gäller gemensamma insatser och lärares enskilda kompetensutveckling. När GY-07 lades ned skiftade vi fokus till kvalitetsarbete och i december hade vi en kompetensutvecklingsdag kring de nya allmänna råden och den nya mall för kvalitetsredovisning som kommunen arbetat fram. Vi har haft en gemensam fortbildningsdag kring entreprenörskap i skolan, och även om den var föranledd av GY-07 så kan kunskapen kring detta mycket väl användas även i gällande system. Under året har personalen slutfört studiecirkeln Du och din arbetsmiljö och vi har påbörjat arbete i studiecirkelform kring boken Att granska och förbättra kvalitet från Myndigheten för Skolutveckling. Enskild ämnesfördjupning har ägt rum inom i princip samtliga ämnen. Utöver detta har vi även lärare som fortbildat sig i pedagogisk coaching, specialpedagogik, skoljuridik, data och ett par lärare deltar i SÄL-utbildningen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 14

15 Vuxenutbildningen Gemensam kompetensutveckling för lärare Vuxenutbildningen och Gy07 Ny överenskommelse om fördelning av timmar i kurser Utvärdering Kvalitetsredovisning All personal Du och din arbetsmiljö kommunens arbetsmiljöutbildning genomfördes i fyra grupper vid vardera fem tillfällen. Exempel på individuell kompetensutveckling som genomförts under 2006: Lärare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Lärare i språk har varit på kompetensutveckling i Dublin Irland, med inriktning mot litteratur och kultur. Från CVL har tre lärare deltagit i ett Grundtvig- projekt Teaching flex, som också fortsätter våren Grupper av lärare har deltagit i föreläsningar kring bl.a. Dyslexi, Betyg och bedömning, HLR, Det goda mötet, Författarträff, Analog- digital teknik, Temadag om Hypertoni, Matematikbiennalen, 2 lärare Bokcirkel, Språkriktighet - cirkel Olika Läromedelsmässor Lärare inom Sfi Samtliga sfi-lärare har varit på kompetensutveckling i Warszawa Polen för att studera andraspråksinlärning. EU-finansierad studieresa till Turkiet, studievägledare Seminarium för yrkesinriktad Sfi, samtliga Sfi- lärare Utbildning i Att använda museet i undervisningen, samtliga Sfi- lärare Nätverk Religionsmöten, två Sfi- lärare deltog Olika föreläsningar inom aktuella frågor och ämnen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 15

16 Lärare inom Särvux Rikskonferens för Särvuxpedagoger Nordiskt nätverk/projekt Specialundervisning för vuxna Skolbiodag i Malmö Svenska Filminstitutet Bokmässan i Göteborg Övrig personal Rikskonferens Trygghet, respekt och ansvar, kurator Olika föreläsningar inom aktuella frågor och ämnen, kurator, studievägledare Procapita - utbildning, skolassistenter Konferens Vuxenutbildning för framtiden, skolledningen Två rektorer deltar i den statliga rektorsutbildningen Olika möten och konferenser med anledning av Gy07, skolledningen VLC VLC satsade under året på en gemensam teamutveckling under fyra dagar med stöd av ESF-medel. Dessutom har en hel del individuell kompetensutveckling genomförts, inom t.ex. vägledningsområdet, flexibel undervisning och IKT. Dessutom har deltagande skett i projekten netvux och Multimedia A på uppdrag av CFL. VLC:s personal har också fortbildat sig genom deltagande i exempelvis Vuxenutbildning i utveckling, Rvux rikskonferens, NITUS årsstämma m m. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 16

17 Verksamhetsmått och analys Verksamhetsmått Vht Verksamhet Verksamhetsmått Gymnasieskola antal elever varav sålda platser köpta platser - - A antal elever med godkända avgångsbetyg i gy-skolan B antal elever med samlat betygsdokument B antal elever i gymnasieskolan med individuellt progr antal elever m grundl behörighet till univ och högsk B C antal elever som erhåller stöd antal årsarbetare totalt 231,3 232,7 442 Gymnasiesärsk antal elever 7 9 antal årsarbetare 1,5 1,5 451 Gr-vux producerade heltidsplatser antal studerande Gy-vux producerade heltidsplatser (inkl VLC) antal studerande Sär-vux antal studerande (=platser) x antal årsarbetare vht 45x (inkl VLC) 45,2 43,2 461 KY antal heltidsstuderande antal årsarbetare 11,0 12,2 462 Sfi antal studerande antal årsarbetare 17,6 17,6 463 Uppdragsutb antal studerande x VLC antal årsarbetare 6,5 6,9 4XX Sjukfrånvaro I dagar per anställd (tillsvidareanställd) 20,8 12,6 - därav korttid (1-14 dgr) 2,2 2,3 - Längre (15-90 dgr) 3,2 1,4 - Långtid (91- dgr) 15,4 8,8 Personalgrupper Administrativ personal 16,4 4,2 Städpersonal 46,1 38,0 Lärare 17,6 10,2 D Elevassistenter 13,0 0,0 Måltidspersonal 36,7 12,8 Övriga 23,2 19,9 A B C D Kan ej fås ur Procapita vilka elever som tillhör resp skola. avslutningsdagen i juni. Elever med åtgärdsprogram avslutningsdagen i dec. Alla lärarkategorier. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 17

18 Analys Gymnasieelever Wendes Antalet elever som slutade Wendesgymnasiet vårterminen 2006 med samlat betygsdokument har minskat i förhållande till 2005, procentuellt med drygt 50 % (2005 = 45 elever och elever). Vi arbetar fortsatt intensivt med fokus på att hjälpa och stötta i ett tidigt skede för att den neråtgående trenden skall bibehållas. Önnestad Tillgången till kurator har under hösten ökats med 20 %. I slutet på varje schemaperiod är enskild undervisning inplanerad som resursveckor med mycket gott resultat i syfte att minska antalet IG. Skolsköterska och kurator har genomgått utbildning för att genomföra DISAutbildning med eleverna. 1,0 tjänst speciallärare planerar tillsammans med lärar-, elevvårdspersonal och rektor arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Framförallt sker denna i samverkan med undervisande lärare i Svenska, Matematik och Engelska. Även insatser i mindre grupper och enskilt genomförs. Österäng Under året har vi omstrukturerat IV-programmet för att kunna möta kraven på heltidsstudier. Våra IV-elever erbjuds nu även möjligheten att prova på kurser på våra yrkesförberedande program för att känna en större säkerhet inför valet till nationellt program. Vi har en grupp som läser kurser från HR/LP och en grupp som läser kurser från SMTE. Elever som behöver stöd i EnA, MaA och SvA erbjuds extra stöd på vårt Resurscentrum. I slutet av 2006 fick 51 elever stöd via vårt Resurscentrum. Vi har fler godkända betyg i kärnämneskurser juni 2006 än vi hade juni 2005 vilket är ett tecken på att satsningen på Resurscentrum har varit lyckad. För NV och SP har vi i samtliga årskurser parallellagt Svenska och Svenska som andra språk så att eleverna kan läsa ämnet samtidigt. Antalet elever för vilka åtgärdsprogram har upprättats under året har uppgått till 203. Vuxenstuderanden Vuxenutbildningen Ca 35 studerande har särskild hjälp/stöd av spec. ped. De studerande finns inom gruppen studerande på grundläggande och gymnasial nivå (691 studerande). Inom so- och ma/no- ämnen har vi studieverkstäder dit studerande kan komma och få hjälp. För denna verksamhet finns en stabil och kontinuerlig efterfrågan. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 18

19 Lärarna i de gymnasiala kurserna ger de studerande extra handledning inom kursens ram om behov finns. På både VLC och Vux finns öppna datasalar med handledning för dem som behöver hjälp att datorskriva sina arbeten. Kurator har motiverande och stödjande samtal med studerande och hjälper dem som behöver ytterligare stöd för att hitta rätt t.ex. inom sjukvården. Vidare har kurator kontinuerliga kontakter med AF-AMI, Socialförvaltningen, C4 Arbetsmarknad, CSN m.fl. Urvalet av de elever som får särskilt stöd sker 1. Via kurator och studievägledare 2. Via lärare som remitterar studerande med större svårigheter, misstänkt dyslexi etc. till stödlärare eller kurator. 3. Blivande studerande kan redan i sin ansökan skriva om de anser sig vara i behov av särskilt stöd, assistent eller spec. pedagog. Behovet utreds därefter av kurator Vi tillgodoser dem som efterfrågar särskilt stöd och för dem som lärare anmäler, men det kan finnas ett dolt behov. VLC VLC:s utbildningsverksamhet har varit starkt inriktad på invandrare och arbetslösa. Inom Vägledningscentrum har ca 2800 längre vägledningssamtal genomförts. Dessutom har ca 3000 telefonsamtal besvarats samt ett ökande antal mail. Lärcentrum har använts av studerande. Mellan personer besöker lärcentrum varje vecka utanför våra ordinarie öppettider, dvs Sammantaget alla olika slags valideringar på VLC: 118 anmälningar = poäng, ca 10 helårsplatser VLC har producerat ca 125 platser. Utbildning har skett inom olika yrkesområden. En mera omfattande utbildning har pågått under året för 25 undersköterskor. Dessutom har enstaka platser beviljats enstaka platser t ex som behandlingsassistent, svetsare, receptionist, jordbruk, kock, apotekstekniker, el-behörighet, florist m.m. Sjukfrånvaro och rehab Sjuktalen har sjunkit jämfört med föregående år. Stora ansträngningar kommer också fortsättningsvis att läggas på att öka kvaliteten av arbetsmiljön i allmänhet och friskvård i synnerhet. Åtgärder i form av arbetsmiljö- Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 19

20 utbildning, utvecklingssamtal, rehabutredningar, hälsoprojekt och övriga stödjande verksamheter är viktiga instrument för att motverka och sänka sjukfrånvaron. Wendes Antalet lärare på Wendesgymnasiet uppgick 2006 till 63,4. Antalet obehöriga lärare uppgick till 9. Övrig personal: 1,1 kurator, 1 skolsköterska, 1,3 studie- och yrkesvägledare, 0,75 bibliotekarie (exklusive 1 plusjobbare) 1 elevassistent, 2,5 administrativ assistent, 4,5 kökspersonal, 1 vaktmästare samt 4,5 lokalvårdare (exklusive 1 plusjobbare). Önnestad Lokalvårdarna får friskvård och läkarkontroll inom Lokalvårdsprojektet. Personal som jobbar med kemiska medel genomgått läkarkontroll under hösten. Utökat med 1,15 lärartjänster under hösten. Ökat med 0,3 tjänst djurskötare/instruktör i häststallet. Administrationen har utökats med 50 % administrativ utvecklare. Medarbetarenkäten visar att vi har 93,3% långtidsfriska. Nöjd medarbetarindex var 4,72. Hösten 2006 hade vi 23,3 heltidstjänster per 100 elever, av dessa var 9,2 lärare och 14,1 övrig personal. Österäng Personalen har en friskvårdstimme att utnyttja under sin arbetsplatsförlagda tid. Vi har under året stimulerat användandet av denna och vi har grupper av personal som promenerar tillsammans på lunchen eller styrketränar i vår styrketräningshall. Vi har under året slutfört studiecirkeln Du och din arbetsmiljö där vi har haft diskussioner kring friskvård och hälsa. All personal erbjöds i december influensavaccin. Vid medarbetarsamtalet fördes diskussioner med medarbetare som var 60+ kring alternativa arbetsuppgifter som finansieras av generationsväxlingspengar. Under 2006 har två personer på skolan fått del av sin tjänst finansierad av generationsväxlingspengar. Vi har under året haft två mycket uppskattade personalfester. Att träffas socialt utanför arbetstid stärker samhörigheten och leder till att personalen trivs bättre på jobbet. Vuxenutbildningen All personal inom Vuxenutbildningen har under hösten gått kommunens arbetsmiljöutbildning Du och din arbetsmiljö. All personal har erbjudits influensavaccination. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 20

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Gymnasium. Årsredovisning 2009

Gymnasium. Årsredovisning 2009 Gymnasium Årsredovisning 2009 2 Årets verksamhet Alla platser på de yrkesförberedande programmen fylldes 2009 trots ett generellt sett lägre söktryck på dessa program under 2009 jämfört med tidigare år.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan www.monsteras.se Aktuella Lärartjänster inför höstterminen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden RAMBUDGET FÖR 2013 Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Ulf Sandgren Vårt uppdrag Vi svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar

Läs mer

Årsbokslut - 2009 Christopher Polhemgymnasiet

Årsbokslut - 2009 Christopher Polhemgymnasiet Årsbokslut - 2009 Christopher Polhemgymnasiet Program för Naturvetenskap Teknik Bygg El Energi Fordon Specialutformat tekniskt program Sjöfart Rektor: Lars Nordahl tfn: 0498 26 95 56 1. 2. Rektorsområdets

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Vuxenutbildningen Rektors namn: Ingvar Persson Telefonnummer: 044-134069 E-postadress: ingvar.persson@kristianstad.se 1 Innehållsförteckning 1. Presentation

Läs mer

Årsbokslut Komvux

Årsbokslut Komvux Årsbokslut - 2009 Komvux Egen verksamhet Rektor komvux: Jan Boström tfn: 0498 26 91 59 1. Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. 1. Brukare/Kunder (ex. barn- och

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Dragonskolans Teamarbete

Dragonskolans Teamarbete Dragonskolans Teamarbete På Dragonskolan arbetar såväl lärare som elevteam nära eleven. Syftet med detta är att eleven ska känna sig trygg i skolan och samt att skapa bra skapa bra förutsättningar och

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-09-07 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Henrik Oleskog Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 6 Skolans verksamhet måste

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden Kvalitetsredovisning Inledning På Blackebergs gymnasium arbetar ca 1140 personer, varav ca 1040 är elever och ett hundratal personal. Skolan erbjuder två studieförberedande program: det naturvetenskapliga

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Hotell och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell och restaurangprogrammet präglas av att det är både yrkes och studieförberedande.

Läs mer

Högsby Utbildnings Center. Innehållsförteckning. tfn fax Ringvägen Högsby

Högsby Utbildnings Center. Innehållsförteckning. tfn fax Ringvägen Högsby Högsby Utbildnings Center tfn 0491-29350 fax 0491-29359 Ringvägen 5 57933 Högsby Innehållsförteckning Högsby utbildningscenter 2013...1 Ekonomi...1 Service/Medborgare...1 Arbetsmiljöenkät...3 Trivselenkät...6

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Hantverksgymnasiet Enskede Gårds gymnasium

Hantverksgymnasiet Enskede Gårds gymnasium Enskede Gårds gymnasium Kvalitetsredovisning gymnasieskola läsåret 2006/2007 Gymnasieskola Enskede Gårds gymnasium Förutsättningar Redovisningen gäller endast huvudskolan och inkluderar inte gymnasiesärskolan

Läs mer

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Antal svar Antal enkäter som skickades ut till Ma/No-lärare 500 Antal svar 390 Antal ämnesansvariga av ovanstående 49 (12,5% av 390)

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Livsmedelsprogrammet Presentation Livsmedelsprogrammet har under läsåret haft en klass i varje årskurs. Elevantalet varierar mellan

Läs mer

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-05-26 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0039 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Adolfsbergsskolan 7-9

Verksamhetsplan 2014/2015 Adolfsbergsskolan 7-9 Verksamhetsplan 2014/2015 Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Normer, värden, trygghet och jämställdhet 3. Kunskaper och måluppfyllelse 3.1 Extra anpassningar och Åtgärdsprogram

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys 2013-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Fritidshemmet Rektors namn: Lise-Lotte Kjellsdotter Telefonnummer: 134060 E-postadresser: lise-lotte.kjellsdotter@kristianstad.se Innehållsförteckning

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer