Årsberättelse. Skolområde 9. med bokslut Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Skolområde 9. med bokslut 2006. Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum"

Transkript

1 Årsberättelse med bokslut 2006 Skolområde 9 Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum Kristianstad Anders Månsson adm chef (red) Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 1

2 Innehåll Verksamhetens organisation... 3 Verksamheter... 3 Hemsidor...4 Personal... 4 Gymnasium... 5 Program...5 Elever...5 Gymnasiesärskola...5 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)... 6 Vuxenutbildning... 6 Grundläggande vuxenutbildning...6 Gymnasial vuxenutbildning...6 Särvux...6 Svenska för invandrare (sfi)...6 Väglednings- och lärcentrum... 7 Vägledning...7 Lärcentrum...7 Gymnasial vuxenutbildning...7 Årets händelser... 8 Wendesgymnasiet... 8 Önnestadsgymnasiet... 9 Österänggymnasiet...9 Vuxenutbildningen VLC Genomförd kompetensutveckling...13 Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen VLC Verksamhetsmått och analys...17 Verksamhetsmått...17 Analys Gymnasieelever Vuxenstuderanden Sjukfrånvaro och rehab Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen VLC Bokslut med kommentarer...25 Budgetuppföljning Bokslutskommentarer Överskottets hantering Ombudgeteringar av investeringsmedel Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 2

3 Verksamhetens organisation Verksamheter Skolområde 9 består av nedanstående skolor med respektive verksamheter, vilka presenteras närmare på sid 5-7. Wendesgymnasiet (We) med gymnasium, gymnasiesärskola och KY-utbildning. Önnestadsgymnasiet (Ön) med gymnasium och KY-utbildning. Österänggymnasiet (Ös) med gymnasium, KY-utbildning och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen (Vux) med vuxenutbildningar och KY-utbildning. Väglednings- och lärcentrum (VLC) med vuxenutbildningar, vägledning och lärcentrum. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 3

4 Hemsidor Wendesgymnasiet: Önnestadgymnasiet: Österänggymnasiet: Vuxenutbildningen: Väglednings- och lärcentrum: Personal Kategori / Tjänster We Ön Ös Vux VLC Sum Skolledare 3,4 1,3 5,1 3,3 1,3 14,4 Adm personal 2,5 1,5 3,3 4,9 2,8 15,0 Bibliotekarie 0,8 0,2 1, ,8 Lärare 64,5 14,4 79,6 47,8 0,8 207,1 Specialped/stödlär 2,7 1,0 2, ,0 Elevassistent 1, ,2-2,2 Kurator 1,1 0,3 1,2 0,8-3,4 Skolsköterska 1,0 0,2 1, ,9 SYVL 1,0 0,2 2,3 2,0 2,5 8,0 Kökspersonal 4,5-7, ,4 Lokalvårdare 4,8 3,3 4,8 2,2 0,5 15,6 Vaktmästare 1,0 1,0 1,0 1,9 0,2 5,1 Övriga - 18, ,3 19,7 Summa 88,3 41,8 111,0 64,1 9,4 314,6 IT-tekniker övergick till buf 2006 Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 4

5 Gymnasium Program På Wendesgymnasiet finns följande program: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Energiprogrammet (EN), Fordonsprogrammet (FP), Hantverksprogrammet inriktning trä-teknik-hantverk (HV-TTH) samt Individuella programmet (IV). På Önnestadsgymnasiet finns Naturbruksprogrammet (NP). På Österänggymnasiet finns följande program: Elprogrammet (EC), Hotell- och restaurangprogrammet (HR), Hantverksprogrammet inriktning floristik (HV-FL), Livsmedelsprogrammet (LP), Naturvetenskapsprogrammet och Idrottsprogrammet med naturvetenskaplig profil (NV), Teknik och design (SMTE), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) samt Individuella programmet (IV). Elever Antal 31/12 Skola Program Flickor Pojkar Total Wendes BF BP EN FP HV-TTH IV Summa Önnestad NP Österäng EC HR HV-FL LP NV SMTE SP IV Summa Total Gymnasiesärskola Är förlagd inom Fordonsprogrammet på Wendesgymnasiet. Vid årets slut hade vi 9 elever i denna verksamhet. Tyvärr upplever vi brister i lokaliteterna; särskilt arbete kring detta pågår. En inför framtiden konsekvensunderbyggd verksamhet bör byggas upp. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 5

6 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Snickarakademin på Wendesgymnasiet. Gårdsmästarexamen på Önnestadsgymnasiet. Bagare- och konditori på Österänggymnasiet Leg badmästare på Vuxenutbildningen. Leg redovisningskonsult på Vuxenutbildningen. Vårdadministration på Vuxenutbildningen. Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Drygt 300 studerande har under året deltagit i verksamheten. Ämnen: Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå Matematik på grundläggande nivå Engelska på grundläggande nivå Datorintroduktion på nybörjarnivå Samhällskunskap Gymnasial vuxenutbildning Drygt 1700 studerande har under året deltagit i verksamheten. De studerande erbjudas att studera på traditionellt sätt på schemalagda kurser eller att läsa ett ämne flexibelt. Det går även att göra en prövning eller en validering i ämnet. Vi erbjuder separata gymnasiekurser och omvårdnadsutbildning, som ger kunskaper att arbeta inom vård- och omsorg. Särvux 63 studerande har under året deltagit i verksamheten. Svenska för invandrare (sfi) Närmare 700 studerande har under året deltagit i verksamheten. De studerande ges kunskaper i det svenska språket samt om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv så att man kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning. Verksamheten är mycket flexibelt organiserad för att möta individens krav och möjligheter. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 6

7 Väglednings- och lärcentrum Vägledning Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren tar våra besökande reda på mer om sig själva. De får upptäcka vilka möjligheter de har, skaffar information och diskuterar tankar och idéer om framtiden. Drygt 150 ungdomar har fått särskild hjälp att söka utbildning eller arbete. Detta oräknat den reguljära vägledningen. Drygt 100 personer har fått hjälp med att upprätta en sk meritportfölj. Lärcentrum Lärcentrumet är öppet för alla vuxna kommunmedborgare som bedriver studier i flexibel form (t ex distans/e-learning). Alla studerande på högskolenivå är välkomna oberoende av kurs. Gymnasial vuxenutbildning 120 gymnasievuxplatser producerades med yrkesinriktning. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 7

8 Årets händelser Från den 1/ slogs tre tidigare skolområden ihop och blev Skolområde 9, vilket innebar att olika verksamheter, ledningsgrupper och skolkulturer skulle sammanfogas till en enhet. I ledningsgruppen har vi under hösten försökt identifiera och strukturera upp de frågeställningar som är gemensamma för hela området, där vi tillsammans har diskuterat och kommit fram till strategier för moment som är angelägna för alla. Vi har också gjort en inventering och utvärdering av ledningsgruppens arbetsuppgifter och från årsskiftet 2007 har vi gjort en justering med avsikt att ledaruppdragen ska vara likvärdiga vad gäller arbetsbelastning. Wendesgymnasiet En mängd olika elev/läraraktiviteter genomförs varje som får mer eller mindre uppmärksamhet. Barn- och Fritidsprogrammet genomför varje år aktiviteter riktade till såväl barngrupper som äldregrupper inom kommunen, Byggprogrammet var till stor hjälp vid årets byggmässa på Yllan vid uppbyggande av montrar för genomförande av SM-uttagningen i måleri. Två av våra elever deltog dessutom med mycket gott resultat. Som vanligt, deltog några av våra elever på Byggprogrammet, inriktning plåt, i uttagningarna till Yrkes-SM. Fordonsprogrammet inriktning transport tog under året hem den åtråvärda titeln SM-Guld och står 2007 som arrangör av SM. Öppet Hus genomfördes i oktober med stor tillslutning av besökare, liksom Gymnasiemässor i Hässleholm och den traditionella på Yllan i Kristianstad. Snickarakademin vår fina KY-utbildning har under året haft fullt med elever och uppnår i alla sammanhang imponerande resultat inom möbeltillverkning och design. För första gången under Snickarakademins existens lyckades 10 elever av 12 med bedriften att genomföra och få igenom sina gesällarbeten inför en kritiskt granskande bedömningsnämnd, arbeten av yttersta världsklass, som en av bedömarna uttryckte det. Ett av dessa fick dessutom högsta tänkbara poäng. Två elever gjorde imponerande examensarbeten. Under vårterminen -07 kommer samtliga gesällarbeten att vara utställda hos den anrika Form och Design Center i Malmö, ett mycket gott betyg för produkter av mycket hög kvalité, finish och design. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 8

9 Önnestadsgymnasiet Här vill vi framför allt lyfta fram följande: Ombyggnad av toaletter och duschar på gula internatet, 1.8 mkr. Ökat elevantal vid intagning ht 2006, totalt ökning med ca 50 % på tre år. Elevtidning har i år givits ut i nytt format till alla hushåll i Kristianstads kommun samt årskurs 9 elever i vårt huvudsakliga upptagningsområde. Öppet hus med god uppslutning av besökare. Flertal av elever väl genomförda uppvisningar. Färdigtställt nytt häststall om 36 boxar. Flertalet uthyrda till elever. Ky-utbildningar som genomförs i samverkan med Nils Holgerssons- och Svalövsgymnasiet har ökat i popularitet och funnit sina former på ett bra sätt. Hässleholms kommun har lagt fram planer på ett logistikcentrum som kan ta större delen av Olahus mark i anspråk. Nytt arrende avseende åkermark ca 50 ha i nära anslutning till skolan har ingåtts. Mark- och exploateringskontoret har utan konsekvensanalys i vår verksamhet bytt bort ca 12ha skog som skolan tidigare disponerade för undervisning. Österänggymnasiet Skolan arbetade intensivt med att förbereda sig för GY-07 och vi hade två lärare, en rektor och dåvarande skolchefen som arbetade som experter i tre av Skolverkets programgrupper kring GY-07. På samhällsprogrammet har lärare och skolledning arbetet fram en lokal turismprofil tillsammans med lärare på HRHL. Profilen kommer att starta ht Två lärare har haft ett utbyte med en gymnasieskola i Ballerup, både vad gäller lärare och elever. Våra elever var på besök i Ballerup i december och Ballerupseleverna gör återbesök under våren. En grupp med elever som läser kursen Internationella relationer och en grupp elever som läser tyska och franska steg 5 har under hösten 2006 varit nere i Strasbourg och genomgått programmet Euroscola och arbetat som euparlamentariker för en dag. Gruppen med tysk- och franskelever besökte även Lycée René Cassin och deltog i lektioner under en veckas tid. Elever från EC och HVFL deltog i yrkes-sm i Göteborg med goda placeringar. HV eleverna placerade sig på 1-4 samt 8:de plats. 1:an går vidare till VM i Japan. Vi har även haft elever på EC som deltagit i uttagningarna till WorldSkills i Japan. Elever från HVFL har dekorerat borden på kristianstadbladets jubileumsmiddag, Sony Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 9

10 Ericssons 10års-jubileum i Lund och Wendesgymnasiets 10 års jubileum. 13 KY-elever tog sitt gesällbrev här på Österäng i juni med ett generellt högre resultat än tidigare. En av våra NV3or deltog i finalen i gymnasieskolornas matematiktävling i Luleå i december. En elev i HR3 har gjort APU på en restaurang i Reading, Storbritannien. Generalplanegruppen har under året arbetat med att ta fram en skiss över hur Österäng kan förvandlas till den moderna arbetsplatsen. Gruppen har under sitt arbete besökt andra skolor för att få inspiration. För att möjliggöra för fler elever att läsa språk så har under året en hybridgrupp med elever som läser tyska steg 5, franska steg 5 och spanska steg 1 och 3 bildats. Tre lärare delar på kursen som till stora delar hålles i vår multimediastudio där eleverna sitter och arbetar i egen takt med hjälp av datorstöd. Försöksverksamheten har fallit väl ut och kommer att fortsätta nästa läsår. Vi har fortsatt inköpen av vagnar med bärbara datorer för att möjliggöra ett flexibelt utnyttjande av våra salar och en flexibel pedagogik. Målsättningen en vagn/program är snart uppnådd. NV-delen av skolan har genomgått en stor renovering och både salar och lärararbetsplatser har rustats upp. I samband med detta har samtliga salar utrustats med PC och projektor istället för den sedvanliga TVn och videon. Vi har märkt ett ökat intresse för vår NV-utbildning, både på det nationella programmet och vårt specialutformade idrottsprogram. Österäng är en av skolorna som ingår i VTIs (Statens väg-och transportforskningsinstitut) forskningsprojekt kring alkohol och bilkörning. Våra elever i åk 3 fick under hösten en heldag kring alkhol och bilkörning med både fakta och emotionella inslag. Under senhösten har detta följts upp med värderingsövningar och enkäter. Våra åk2 elever är kontrollgrupp och kommer att få samma temadag under våren när forskningsprojektet är avslutat. Vi har under höstterminen 2006 haft färre avhopp från våra program än under senare år och detta glädjer oss mycket. Skolverkets nya allmänna råd för kvalitetsredovisning har lett fram till att vi precis i slutet av året påbörjat ett intensivt arbete med att implementera och delaktiggöra personalen i processen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 10

11 Vuxenutbildningen En ny lokal överenskommelse om fördelning av timmar gjordes våren Lärarnas arbetsfördelning bygger på antalet deltagare i grupperna. Detta har lett till att även kurser med relativt få deltagare har kunnat starta och ett mer flexibelt resursutnyttjande. Samverkan har under året skett bl. a. med Lokala kompetensrådet, Arbetsförmedlingen, Högskolan Kristianstad, Region Skåne: Primärvården och Barnkliniken CSK Inom kommunen har samverkan skett med C4 Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsnämnden, Näringslivskontoret, Integrationskontoret, Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. Tre lärare ingår i Leonardoprojektet Teaching flex Särvuxlärarna ingår i ett nordiskt projekt/nätverk om specialundervisning för vuxna. KY- Badmästareutbildningen har gjort en studieresa till badanläggningar i Tyskland, uppmärksammat i både tysk tv och lokalpress. Sfi har deltagit i projektet Kulturell mångfald möter biologisk mångfald som mynnade ut i utställningen och skriften Får man grilla här?. Sfi deltar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Integrationskontoret i Etableringsprojketet. Uppdragsutbildningen har haft många uppdrag under året; främst för Omsorgsförvaltningen inom ramen för Kompetensstegen. Vuxenutbildningen deltog i kommunens årliga Utbildningsmässa på Sommarlust den 9 mars. Vuxenutbildningen tog aktiv del i den statliga informationskampanjen 1000 vägar till kunskap i samarbete med VLC och andra utbildningsanordnare. VLC Under 2006 var mycket av VLC:s arbete fokuserat på följande områden: Utveckling av meritportfölj Insatser för ungdomar Slutförande av ESF-projektet Arbete i Närmiljö Slutförande av en barnskötarutbildning Marknadsföringsaktiviteter Genomförande av 120 platser med yrkesinriktning Det nordiska koordinatorsarbetet Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 11

12 Totalt sett har ca 150 ungdomar fått särskild hjälp att söka utbildning eller arbete. Detta oräknat den reguljära vägledningen. Utvecklingsmässigt har ett starkt fokus varit utveckling av meritportföljen, som nu används i stor skala. Den utnyttjas bl.a. av Af som ett un-derlag för deras matchningsarbete. Drygt 100 personer har fått hjälp med att upprätta en meritportfölj. Detta har gällt arbetslösa ungdomar, men också äldre personer inom aktivitetsgarantin. Projektet Arbete i Närmiljö har hösten 2006 i huvudsak inneburit spridning av resultat och metoder. Deltagarna har också fått coachning i sitt jobbsökeri. Flertalet deltagare har idag anställning. En konferens med drygt 100 deltagare anordnades i oktober som en spridningsaktivitet. Dessutom har ett läromedel i yrkessvenska utarbetats. Projektet som utvärderats kontinuerligt av ett team från Blekinge Tekniska Högskola har varit mycket framgångsrikt. Erfarenheterna kommer att implementeras i kommande utbildningar och sfi-undervisning. En tre terminers utbildning till barnskötare för invandrare avslutades i juni personer har genomfört utbildningen och ca 85% av kursdeltagarna hade tre månader efter avslutad utbildning arbete. Det nordiska arbetet har varit starkt inriktat på följande. igångsättande av ett nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning start av ett nordiskt expertnätverk för validering en nationell kartläggning av kvalitet inom vuxnas lärande Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 12

13 Genomförd kompetensutveckling Wendesgymnasiet Kökspersonal har deltagit i kommunens valideringsprojektet för måltidspersonal i Kristianstads Kommun inom Equalprojektet, Livslångt lärande längs livsmedelskedjan, som genomförs av VLC. Kurs i handledarpedagogik för lärare inom inriktning Plåt på BP. Kurs i ställningsbyggnad för lärare på BP. Tvådagarskurs i Nässjö för lärare på HV. Lärare i Historia/Samhällskunskap åkte till Riga, Lettland för historiestudier. Fyra icke behöriga lärare (en på BP, en på EN och två på FP) går just nu sin pedagogiska utbildning (SÄL) på Malmö högskola för att få sin formella behörighet. Två lärare genomför handledarpedagogutbildning på Malmö Högskola. Elever i årskurs 3 med lärare medverkade i kompetensutbytesdagar i Mistelbach, Österrike Kurs i Norrköping för lärare inom inriktning Måleri på BP. Lärare på BF har varit på utbildningsmässa i Malmö och halvdagarsseminarium i Kristianstad inom sina respektive karaktärsområden, men även inom områden som social kompetens, livskvalité och utveckling inom det pedagogiska området. De alltid aktuella behörighetsutbildningarna inom inriktning Transport på FP har genomförts under att antal tillfällen under året. Under vecka 44 arrangerades inom flera program träffar mellan skolor i olika kommuner för att utbyta erfarenheter, en verksamhet som vi gärna ser utvecklas. Personal på IV har under året koncentrerat sig på nätverksträffar och erfarenhetsutbyten både inom och utom kommunen. Kuratorerna har under året genomgått DISA-utbildning. DISA är ett program med syfte att förebygga depressioner hos tonårsflickor. Programmet ska genomföras på IV under Under 2006 har kursen Du och din arbetsmiljö genomförts som studiecirkel i arbetslagen, en kurs som är viktig för att medvetandegöra aktivt skyddsarbete och ta hänsyn till varje programs specifika förutsättningar. Speciellt är detta viktigt på våra yrkesförberedande program med mycket inslag av maskiner, material och praktiska arbetsuppgifter Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 13

14 Önnestadsgymnasiet 2 instruktörer gått instruktörsutbildning. Driftledare slutfört Kommunikation i organisation och ledning (10 P). Lokalvårdarna fått ergonomiutbildning inom Lokalvårdsprojektet. För den pedagogiska personalen har fokus varit Gymnasie -07. Ett antal IT-utbildningar genomgångna av flertalet personal. Rektor genomgått rektorsutbildning samt offertförfrågare. Assistent genomgått ett flertal utbildningstillfällen i elev- och personalstyrsystem. Lärare medverkar nationellt i framtagande av nya läromedel inom husdjursområdet. Internatpersonal har utbildningar och konferenser gemensamt med andra NPgymnasier och deras internatpersonal. DISA-utbildning för skolsköterska och kurator. Karaktärslärare medverkat på ett antal clinics planerade för gymnasielärare i hästhållning. Österänggymnasiet Rektor tar upp frågan om kompetensutveckling med varje medarbetare i det årliga medarbetarsamtalet och vid detta samtal görs också kompetensutvecklingsplanen upp. Denna revideras sedan vid nästa års medarbetarsamtal. Utöver detta har vi fyra gemensamma studiedagar för gymnasiet/läsår. Perioden januari-oktober dominerades totalt av arbete med GY-07, både vad gäller gemensamma insatser och lärares enskilda kompetensutveckling. När GY-07 lades ned skiftade vi fokus till kvalitetsarbete och i december hade vi en kompetensutvecklingsdag kring de nya allmänna råden och den nya mall för kvalitetsredovisning som kommunen arbetat fram. Vi har haft en gemensam fortbildningsdag kring entreprenörskap i skolan, och även om den var föranledd av GY-07 så kan kunskapen kring detta mycket väl användas även i gällande system. Under året har personalen slutfört studiecirkeln Du och din arbetsmiljö och vi har påbörjat arbete i studiecirkelform kring boken Att granska och förbättra kvalitet från Myndigheten för Skolutveckling. Enskild ämnesfördjupning har ägt rum inom i princip samtliga ämnen. Utöver detta har vi även lärare som fortbildat sig i pedagogisk coaching, specialpedagogik, skoljuridik, data och ett par lärare deltar i SÄL-utbildningen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 14

15 Vuxenutbildningen Gemensam kompetensutveckling för lärare Vuxenutbildningen och Gy07 Ny överenskommelse om fördelning av timmar i kurser Utvärdering Kvalitetsredovisning All personal Du och din arbetsmiljö kommunens arbetsmiljöutbildning genomfördes i fyra grupper vid vardera fem tillfällen. Exempel på individuell kompetensutveckling som genomförts under 2006: Lärare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Lärare i språk har varit på kompetensutveckling i Dublin Irland, med inriktning mot litteratur och kultur. Från CVL har tre lärare deltagit i ett Grundtvig- projekt Teaching flex, som också fortsätter våren Grupper av lärare har deltagit i föreläsningar kring bl.a. Dyslexi, Betyg och bedömning, HLR, Det goda mötet, Författarträff, Analog- digital teknik, Temadag om Hypertoni, Matematikbiennalen, 2 lärare Bokcirkel, Språkriktighet - cirkel Olika Läromedelsmässor Lärare inom Sfi Samtliga sfi-lärare har varit på kompetensutveckling i Warszawa Polen för att studera andraspråksinlärning. EU-finansierad studieresa till Turkiet, studievägledare Seminarium för yrkesinriktad Sfi, samtliga Sfi- lärare Utbildning i Att använda museet i undervisningen, samtliga Sfi- lärare Nätverk Religionsmöten, två Sfi- lärare deltog Olika föreläsningar inom aktuella frågor och ämnen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 15

16 Lärare inom Särvux Rikskonferens för Särvuxpedagoger Nordiskt nätverk/projekt Specialundervisning för vuxna Skolbiodag i Malmö Svenska Filminstitutet Bokmässan i Göteborg Övrig personal Rikskonferens Trygghet, respekt och ansvar, kurator Olika föreläsningar inom aktuella frågor och ämnen, kurator, studievägledare Procapita - utbildning, skolassistenter Konferens Vuxenutbildning för framtiden, skolledningen Två rektorer deltar i den statliga rektorsutbildningen Olika möten och konferenser med anledning av Gy07, skolledningen VLC VLC satsade under året på en gemensam teamutveckling under fyra dagar med stöd av ESF-medel. Dessutom har en hel del individuell kompetensutveckling genomförts, inom t.ex. vägledningsområdet, flexibel undervisning och IKT. Dessutom har deltagande skett i projekten netvux och Multimedia A på uppdrag av CFL. VLC:s personal har också fortbildat sig genom deltagande i exempelvis Vuxenutbildning i utveckling, Rvux rikskonferens, NITUS årsstämma m m. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 16

17 Verksamhetsmått och analys Verksamhetsmått Vht Verksamhet Verksamhetsmått Gymnasieskola antal elever varav sålda platser köpta platser - - A antal elever med godkända avgångsbetyg i gy-skolan B antal elever med samlat betygsdokument B antal elever i gymnasieskolan med individuellt progr antal elever m grundl behörighet till univ och högsk B C antal elever som erhåller stöd antal årsarbetare totalt 231,3 232,7 442 Gymnasiesärsk antal elever 7 9 antal årsarbetare 1,5 1,5 451 Gr-vux producerade heltidsplatser antal studerande Gy-vux producerade heltidsplatser (inkl VLC) antal studerande Sär-vux antal studerande (=platser) x antal årsarbetare vht 45x (inkl VLC) 45,2 43,2 461 KY antal heltidsstuderande antal årsarbetare 11,0 12,2 462 Sfi antal studerande antal årsarbetare 17,6 17,6 463 Uppdragsutb antal studerande x VLC antal årsarbetare 6,5 6,9 4XX Sjukfrånvaro I dagar per anställd (tillsvidareanställd) 20,8 12,6 - därav korttid (1-14 dgr) 2,2 2,3 - Längre (15-90 dgr) 3,2 1,4 - Långtid (91- dgr) 15,4 8,8 Personalgrupper Administrativ personal 16,4 4,2 Städpersonal 46,1 38,0 Lärare 17,6 10,2 D Elevassistenter 13,0 0,0 Måltidspersonal 36,7 12,8 Övriga 23,2 19,9 A B C D Kan ej fås ur Procapita vilka elever som tillhör resp skola. avslutningsdagen i juni. Elever med åtgärdsprogram avslutningsdagen i dec. Alla lärarkategorier. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 17

18 Analys Gymnasieelever Wendes Antalet elever som slutade Wendesgymnasiet vårterminen 2006 med samlat betygsdokument har minskat i förhållande till 2005, procentuellt med drygt 50 % (2005 = 45 elever och elever). Vi arbetar fortsatt intensivt med fokus på att hjälpa och stötta i ett tidigt skede för att den neråtgående trenden skall bibehållas. Önnestad Tillgången till kurator har under hösten ökats med 20 %. I slutet på varje schemaperiod är enskild undervisning inplanerad som resursveckor med mycket gott resultat i syfte att minska antalet IG. Skolsköterska och kurator har genomgått utbildning för att genomföra DISAutbildning med eleverna. 1,0 tjänst speciallärare planerar tillsammans med lärar-, elevvårdspersonal och rektor arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Framförallt sker denna i samverkan med undervisande lärare i Svenska, Matematik och Engelska. Även insatser i mindre grupper och enskilt genomförs. Österäng Under året har vi omstrukturerat IV-programmet för att kunna möta kraven på heltidsstudier. Våra IV-elever erbjuds nu även möjligheten att prova på kurser på våra yrkesförberedande program för att känna en större säkerhet inför valet till nationellt program. Vi har en grupp som läser kurser från HR/LP och en grupp som läser kurser från SMTE. Elever som behöver stöd i EnA, MaA och SvA erbjuds extra stöd på vårt Resurscentrum. I slutet av 2006 fick 51 elever stöd via vårt Resurscentrum. Vi har fler godkända betyg i kärnämneskurser juni 2006 än vi hade juni 2005 vilket är ett tecken på att satsningen på Resurscentrum har varit lyckad. För NV och SP har vi i samtliga årskurser parallellagt Svenska och Svenska som andra språk så att eleverna kan läsa ämnet samtidigt. Antalet elever för vilka åtgärdsprogram har upprättats under året har uppgått till 203. Vuxenstuderanden Vuxenutbildningen Ca 35 studerande har särskild hjälp/stöd av spec. ped. De studerande finns inom gruppen studerande på grundläggande och gymnasial nivå (691 studerande). Inom so- och ma/no- ämnen har vi studieverkstäder dit studerande kan komma och få hjälp. För denna verksamhet finns en stabil och kontinuerlig efterfrågan. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 18

19 Lärarna i de gymnasiala kurserna ger de studerande extra handledning inom kursens ram om behov finns. På både VLC och Vux finns öppna datasalar med handledning för dem som behöver hjälp att datorskriva sina arbeten. Kurator har motiverande och stödjande samtal med studerande och hjälper dem som behöver ytterligare stöd för att hitta rätt t.ex. inom sjukvården. Vidare har kurator kontinuerliga kontakter med AF-AMI, Socialförvaltningen, C4 Arbetsmarknad, CSN m.fl. Urvalet av de elever som får särskilt stöd sker 1. Via kurator och studievägledare 2. Via lärare som remitterar studerande med större svårigheter, misstänkt dyslexi etc. till stödlärare eller kurator. 3. Blivande studerande kan redan i sin ansökan skriva om de anser sig vara i behov av särskilt stöd, assistent eller spec. pedagog. Behovet utreds därefter av kurator Vi tillgodoser dem som efterfrågar särskilt stöd och för dem som lärare anmäler, men det kan finnas ett dolt behov. VLC VLC:s utbildningsverksamhet har varit starkt inriktad på invandrare och arbetslösa. Inom Vägledningscentrum har ca 2800 längre vägledningssamtal genomförts. Dessutom har ca 3000 telefonsamtal besvarats samt ett ökande antal mail. Lärcentrum har använts av studerande. Mellan personer besöker lärcentrum varje vecka utanför våra ordinarie öppettider, dvs Sammantaget alla olika slags valideringar på VLC: 118 anmälningar = poäng, ca 10 helårsplatser VLC har producerat ca 125 platser. Utbildning har skett inom olika yrkesområden. En mera omfattande utbildning har pågått under året för 25 undersköterskor. Dessutom har enstaka platser beviljats enstaka platser t ex som behandlingsassistent, svetsare, receptionist, jordbruk, kock, apotekstekniker, el-behörighet, florist m.m. Sjukfrånvaro och rehab Sjuktalen har sjunkit jämfört med föregående år. Stora ansträngningar kommer också fortsättningsvis att läggas på att öka kvaliteten av arbetsmiljön i allmänhet och friskvård i synnerhet. Åtgärder i form av arbetsmiljö- Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 19

20 utbildning, utvecklingssamtal, rehabutredningar, hälsoprojekt och övriga stödjande verksamheter är viktiga instrument för att motverka och sänka sjukfrånvaron. Wendes Antalet lärare på Wendesgymnasiet uppgick 2006 till 63,4. Antalet obehöriga lärare uppgick till 9. Övrig personal: 1,1 kurator, 1 skolsköterska, 1,3 studie- och yrkesvägledare, 0,75 bibliotekarie (exklusive 1 plusjobbare) 1 elevassistent, 2,5 administrativ assistent, 4,5 kökspersonal, 1 vaktmästare samt 4,5 lokalvårdare (exklusive 1 plusjobbare). Önnestad Lokalvårdarna får friskvård och läkarkontroll inom Lokalvårdsprojektet. Personal som jobbar med kemiska medel genomgått läkarkontroll under hösten. Utökat med 1,15 lärartjänster under hösten. Ökat med 0,3 tjänst djurskötare/instruktör i häststallet. Administrationen har utökats med 50 % administrativ utvecklare. Medarbetarenkäten visar att vi har 93,3% långtidsfriska. Nöjd medarbetarindex var 4,72. Hösten 2006 hade vi 23,3 heltidstjänster per 100 elever, av dessa var 9,2 lärare och 14,1 övrig personal. Österäng Personalen har en friskvårdstimme att utnyttja under sin arbetsplatsförlagda tid. Vi har under året stimulerat användandet av denna och vi har grupper av personal som promenerar tillsammans på lunchen eller styrketränar i vår styrketräningshall. Vi har under året slutfört studiecirkeln Du och din arbetsmiljö där vi har haft diskussioner kring friskvård och hälsa. All personal erbjöds i december influensavaccin. Vid medarbetarsamtalet fördes diskussioner med medarbetare som var 60+ kring alternativa arbetsuppgifter som finansieras av generationsväxlingspengar. Under 2006 har två personer på skolan fått del av sin tjänst finansierad av generationsväxlingspengar. Vi har under året haft två mycket uppskattade personalfester. Att träffas socialt utanför arbetstid stärker samhörigheten och leder till att personalen trivs bättre på jobbet. Vuxenutbildningen All personal inom Vuxenutbildningen har under hösten gått kommunens arbetsmiljöutbildning Du och din arbetsmiljö. All personal har erbjudits influensavaccination. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 20

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan www.monsteras.se Aktuella Lärartjänster inför höstterminen

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Antal svar Antal enkäter som skickades ut till Ma/No-lärare 500 Antal svar 390 Antal ämnesansvariga av ovanstående 49 (12,5% av 390)

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 GYMNASIESÄRSKOLAN syftar till att ungdomar ska genomgå en fullständig gymnasieutbildning.

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2000:219 Utkom från trycket den 3 maj 2000 utfärdad den 30 mars 2000. Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

ORSA KOMMUN. Orsa Lärcentrum 2007/2008

ORSA KOMMUN. Orsa Lärcentrum 2007/2008 ORSA KOMMUN Orsa Lärcentrum 2007/2008 1. Inledning och sammanfattning... 3 1.2 Presentation av skolan... 3 1.4.1 Mål och åtgärder för innevarande år... 3 2. Verksamhetens förutsättningar... 3 3. Arbetet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån Utbildningssystemet Den starka uppgången av antalet studerande som ägde rum under 1990- talet fram till 1998 har stannat av. Antalet studerande i komvux är numera tillbaka på samma nivå som före kunskapslyftets

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM LÄSÅRET 2006/2007 SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 www.tabyenskilda.se Denna kvalitetsredovisning har dubbla funktioner. Dels är den en sammanfattning av

Läs mer

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011

Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 Att välja till gymnasiet i västerås 2010-2011 kontaktinformation Gymnasieintagningen Västerås stad Stadshuset 721 87 Västerås Telefon: 021-39 06 00 E-post: gymnasieintagningen@vasteras.se Gymnasieintagningens

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 SOCIAL TRYGGHET Utarbetat av: Malin Jidorf, Maja Lindnert Nilsson, Christina Ljungborg, Charlotte Olsson, Birgitta Stuermer och Roger Svanberg Handledare: Peter Sandgren

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen

Förutsättningar i schemafilen Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer