Årsberättelse. Skolområde 9. med bokslut Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Skolområde 9. med bokslut 2006. Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum"

Transkript

1 Årsberättelse med bokslut 2006 Skolområde 9 Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen Väglednings- och lärcentrum Kristianstad Anders Månsson adm chef (red) Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 1

2 Innehåll Verksamhetens organisation... 3 Verksamheter... 3 Hemsidor...4 Personal... 4 Gymnasium... 5 Program...5 Elever...5 Gymnasiesärskola...5 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)... 6 Vuxenutbildning... 6 Grundläggande vuxenutbildning...6 Gymnasial vuxenutbildning...6 Särvux...6 Svenska för invandrare (sfi)...6 Väglednings- och lärcentrum... 7 Vägledning...7 Lärcentrum...7 Gymnasial vuxenutbildning...7 Årets händelser... 8 Wendesgymnasiet... 8 Önnestadsgymnasiet... 9 Österänggymnasiet...9 Vuxenutbildningen VLC Genomförd kompetensutveckling...13 Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen VLC Verksamhetsmått och analys...17 Verksamhetsmått...17 Analys Gymnasieelever Vuxenstuderanden Sjukfrånvaro och rehab Wendesgymnasiet Önnestadsgymnasiet Österänggymnasiet Vuxenutbildningen VLC Bokslut med kommentarer...25 Budgetuppföljning Bokslutskommentarer Överskottets hantering Ombudgeteringar av investeringsmedel Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 2

3 Verksamhetens organisation Verksamheter Skolområde 9 består av nedanstående skolor med respektive verksamheter, vilka presenteras närmare på sid 5-7. Wendesgymnasiet (We) med gymnasium, gymnasiesärskola och KY-utbildning. Önnestadsgymnasiet (Ön) med gymnasium och KY-utbildning. Österänggymnasiet (Ös) med gymnasium, KY-utbildning och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen (Vux) med vuxenutbildningar och KY-utbildning. Väglednings- och lärcentrum (VLC) med vuxenutbildningar, vägledning och lärcentrum. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 3

4 Hemsidor Wendesgymnasiet: Önnestadgymnasiet: Österänggymnasiet: Vuxenutbildningen: Väglednings- och lärcentrum: Personal Kategori / Tjänster We Ön Ös Vux VLC Sum Skolledare 3,4 1,3 5,1 3,3 1,3 14,4 Adm personal 2,5 1,5 3,3 4,9 2,8 15,0 Bibliotekarie 0,8 0,2 1, ,8 Lärare 64,5 14,4 79,6 47,8 0,8 207,1 Specialped/stödlär 2,7 1,0 2, ,0 Elevassistent 1, ,2-2,2 Kurator 1,1 0,3 1,2 0,8-3,4 Skolsköterska 1,0 0,2 1, ,9 SYVL 1,0 0,2 2,3 2,0 2,5 8,0 Kökspersonal 4,5-7, ,4 Lokalvårdare 4,8 3,3 4,8 2,2 0,5 15,6 Vaktmästare 1,0 1,0 1,0 1,9 0,2 5,1 Övriga - 18, ,3 19,7 Summa 88,3 41,8 111,0 64,1 9,4 314,6 IT-tekniker övergick till buf 2006 Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 4

5 Gymnasium Program På Wendesgymnasiet finns följande program: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Byggprogrammet (BP), Energiprogrammet (EN), Fordonsprogrammet (FP), Hantverksprogrammet inriktning trä-teknik-hantverk (HV-TTH) samt Individuella programmet (IV). På Önnestadsgymnasiet finns Naturbruksprogrammet (NP). På Österänggymnasiet finns följande program: Elprogrammet (EC), Hotell- och restaurangprogrammet (HR), Hantverksprogrammet inriktning floristik (HV-FL), Livsmedelsprogrammet (LP), Naturvetenskapsprogrammet och Idrottsprogrammet med naturvetenskaplig profil (NV), Teknik och design (SMTE), Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) samt Individuella programmet (IV). Elever Antal 31/12 Skola Program Flickor Pojkar Total Wendes BF BP EN FP HV-TTH IV Summa Önnestad NP Österäng EC HR HV-FL LP NV SMTE SP IV Summa Total Gymnasiesärskola Är förlagd inom Fordonsprogrammet på Wendesgymnasiet. Vid årets slut hade vi 9 elever i denna verksamhet. Tyvärr upplever vi brister i lokaliteterna; särskilt arbete kring detta pågår. En inför framtiden konsekvensunderbyggd verksamhet bör byggas upp. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 5

6 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Snickarakademin på Wendesgymnasiet. Gårdsmästarexamen på Önnestadsgymnasiet. Bagare- och konditori på Österänggymnasiet Leg badmästare på Vuxenutbildningen. Leg redovisningskonsult på Vuxenutbildningen. Vårdadministration på Vuxenutbildningen. Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Drygt 300 studerande har under året deltagit i verksamheten. Ämnen: Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå Matematik på grundläggande nivå Engelska på grundläggande nivå Datorintroduktion på nybörjarnivå Samhällskunskap Gymnasial vuxenutbildning Drygt 1700 studerande har under året deltagit i verksamheten. De studerande erbjudas att studera på traditionellt sätt på schemalagda kurser eller att läsa ett ämne flexibelt. Det går även att göra en prövning eller en validering i ämnet. Vi erbjuder separata gymnasiekurser och omvårdnadsutbildning, som ger kunskaper att arbeta inom vård- och omsorg. Särvux 63 studerande har under året deltagit i verksamheten. Svenska för invandrare (sfi) Närmare 700 studerande har under året deltagit i verksamheten. De studerande ges kunskaper i det svenska språket samt om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv så att man kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning. Verksamheten är mycket flexibelt organiserad för att möta individens krav och möjligheter. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 6

7 Väglednings- och lärcentrum Vägledning Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren tar våra besökande reda på mer om sig själva. De får upptäcka vilka möjligheter de har, skaffar information och diskuterar tankar och idéer om framtiden. Drygt 150 ungdomar har fått särskild hjälp att söka utbildning eller arbete. Detta oräknat den reguljära vägledningen. Drygt 100 personer har fått hjälp med att upprätta en sk meritportfölj. Lärcentrum Lärcentrumet är öppet för alla vuxna kommunmedborgare som bedriver studier i flexibel form (t ex distans/e-learning). Alla studerande på högskolenivå är välkomna oberoende av kurs. Gymnasial vuxenutbildning 120 gymnasievuxplatser producerades med yrkesinriktning. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 7

8 Årets händelser Från den 1/ slogs tre tidigare skolområden ihop och blev Skolområde 9, vilket innebar att olika verksamheter, ledningsgrupper och skolkulturer skulle sammanfogas till en enhet. I ledningsgruppen har vi under hösten försökt identifiera och strukturera upp de frågeställningar som är gemensamma för hela området, där vi tillsammans har diskuterat och kommit fram till strategier för moment som är angelägna för alla. Vi har också gjort en inventering och utvärdering av ledningsgruppens arbetsuppgifter och från årsskiftet 2007 har vi gjort en justering med avsikt att ledaruppdragen ska vara likvärdiga vad gäller arbetsbelastning. Wendesgymnasiet En mängd olika elev/läraraktiviteter genomförs varje som får mer eller mindre uppmärksamhet. Barn- och Fritidsprogrammet genomför varje år aktiviteter riktade till såväl barngrupper som äldregrupper inom kommunen, Byggprogrammet var till stor hjälp vid årets byggmässa på Yllan vid uppbyggande av montrar för genomförande av SM-uttagningen i måleri. Två av våra elever deltog dessutom med mycket gott resultat. Som vanligt, deltog några av våra elever på Byggprogrammet, inriktning plåt, i uttagningarna till Yrkes-SM. Fordonsprogrammet inriktning transport tog under året hem den åtråvärda titeln SM-Guld och står 2007 som arrangör av SM. Öppet Hus genomfördes i oktober med stor tillslutning av besökare, liksom Gymnasiemässor i Hässleholm och den traditionella på Yllan i Kristianstad. Snickarakademin vår fina KY-utbildning har under året haft fullt med elever och uppnår i alla sammanhang imponerande resultat inom möbeltillverkning och design. För första gången under Snickarakademins existens lyckades 10 elever av 12 med bedriften att genomföra och få igenom sina gesällarbeten inför en kritiskt granskande bedömningsnämnd, arbeten av yttersta världsklass, som en av bedömarna uttryckte det. Ett av dessa fick dessutom högsta tänkbara poäng. Två elever gjorde imponerande examensarbeten. Under vårterminen -07 kommer samtliga gesällarbeten att vara utställda hos den anrika Form och Design Center i Malmö, ett mycket gott betyg för produkter av mycket hög kvalité, finish och design. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 8

9 Önnestadsgymnasiet Här vill vi framför allt lyfta fram följande: Ombyggnad av toaletter och duschar på gula internatet, 1.8 mkr. Ökat elevantal vid intagning ht 2006, totalt ökning med ca 50 % på tre år. Elevtidning har i år givits ut i nytt format till alla hushåll i Kristianstads kommun samt årskurs 9 elever i vårt huvudsakliga upptagningsområde. Öppet hus med god uppslutning av besökare. Flertal av elever väl genomförda uppvisningar. Färdigtställt nytt häststall om 36 boxar. Flertalet uthyrda till elever. Ky-utbildningar som genomförs i samverkan med Nils Holgerssons- och Svalövsgymnasiet har ökat i popularitet och funnit sina former på ett bra sätt. Hässleholms kommun har lagt fram planer på ett logistikcentrum som kan ta större delen av Olahus mark i anspråk. Nytt arrende avseende åkermark ca 50 ha i nära anslutning till skolan har ingåtts. Mark- och exploateringskontoret har utan konsekvensanalys i vår verksamhet bytt bort ca 12ha skog som skolan tidigare disponerade för undervisning. Österänggymnasiet Skolan arbetade intensivt med att förbereda sig för GY-07 och vi hade två lärare, en rektor och dåvarande skolchefen som arbetade som experter i tre av Skolverkets programgrupper kring GY-07. På samhällsprogrammet har lärare och skolledning arbetet fram en lokal turismprofil tillsammans med lärare på HRHL. Profilen kommer att starta ht Två lärare har haft ett utbyte med en gymnasieskola i Ballerup, både vad gäller lärare och elever. Våra elever var på besök i Ballerup i december och Ballerupseleverna gör återbesök under våren. En grupp med elever som läser kursen Internationella relationer och en grupp elever som läser tyska och franska steg 5 har under hösten 2006 varit nere i Strasbourg och genomgått programmet Euroscola och arbetat som euparlamentariker för en dag. Gruppen med tysk- och franskelever besökte även Lycée René Cassin och deltog i lektioner under en veckas tid. Elever från EC och HVFL deltog i yrkes-sm i Göteborg med goda placeringar. HV eleverna placerade sig på 1-4 samt 8:de plats. 1:an går vidare till VM i Japan. Vi har även haft elever på EC som deltagit i uttagningarna till WorldSkills i Japan. Elever från HVFL har dekorerat borden på kristianstadbladets jubileumsmiddag, Sony Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 9

10 Ericssons 10års-jubileum i Lund och Wendesgymnasiets 10 års jubileum. 13 KY-elever tog sitt gesällbrev här på Österäng i juni med ett generellt högre resultat än tidigare. En av våra NV3or deltog i finalen i gymnasieskolornas matematiktävling i Luleå i december. En elev i HR3 har gjort APU på en restaurang i Reading, Storbritannien. Generalplanegruppen har under året arbetat med att ta fram en skiss över hur Österäng kan förvandlas till den moderna arbetsplatsen. Gruppen har under sitt arbete besökt andra skolor för att få inspiration. För att möjliggöra för fler elever att läsa språk så har under året en hybridgrupp med elever som läser tyska steg 5, franska steg 5 och spanska steg 1 och 3 bildats. Tre lärare delar på kursen som till stora delar hålles i vår multimediastudio där eleverna sitter och arbetar i egen takt med hjälp av datorstöd. Försöksverksamheten har fallit väl ut och kommer att fortsätta nästa läsår. Vi har fortsatt inköpen av vagnar med bärbara datorer för att möjliggöra ett flexibelt utnyttjande av våra salar och en flexibel pedagogik. Målsättningen en vagn/program är snart uppnådd. NV-delen av skolan har genomgått en stor renovering och både salar och lärararbetsplatser har rustats upp. I samband med detta har samtliga salar utrustats med PC och projektor istället för den sedvanliga TVn och videon. Vi har märkt ett ökat intresse för vår NV-utbildning, både på det nationella programmet och vårt specialutformade idrottsprogram. Österäng är en av skolorna som ingår i VTIs (Statens väg-och transportforskningsinstitut) forskningsprojekt kring alkohol och bilkörning. Våra elever i åk 3 fick under hösten en heldag kring alkhol och bilkörning med både fakta och emotionella inslag. Under senhösten har detta följts upp med värderingsövningar och enkäter. Våra åk2 elever är kontrollgrupp och kommer att få samma temadag under våren när forskningsprojektet är avslutat. Vi har under höstterminen 2006 haft färre avhopp från våra program än under senare år och detta glädjer oss mycket. Skolverkets nya allmänna råd för kvalitetsredovisning har lett fram till att vi precis i slutet av året påbörjat ett intensivt arbete med att implementera och delaktiggöra personalen i processen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 10

11 Vuxenutbildningen En ny lokal överenskommelse om fördelning av timmar gjordes våren Lärarnas arbetsfördelning bygger på antalet deltagare i grupperna. Detta har lett till att även kurser med relativt få deltagare har kunnat starta och ett mer flexibelt resursutnyttjande. Samverkan har under året skett bl. a. med Lokala kompetensrådet, Arbetsförmedlingen, Högskolan Kristianstad, Region Skåne: Primärvården och Barnkliniken CSK Inom kommunen har samverkan skett med C4 Arbetsmarknad, Arbetsmarknadsnämnden, Näringslivskontoret, Integrationskontoret, Omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. Tre lärare ingår i Leonardoprojektet Teaching flex Särvuxlärarna ingår i ett nordiskt projekt/nätverk om specialundervisning för vuxna. KY- Badmästareutbildningen har gjort en studieresa till badanläggningar i Tyskland, uppmärksammat i både tysk tv och lokalpress. Sfi har deltagit i projektet Kulturell mångfald möter biologisk mångfald som mynnade ut i utställningen och skriften Får man grilla här?. Sfi deltar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Integrationskontoret i Etableringsprojketet. Uppdragsutbildningen har haft många uppdrag under året; främst för Omsorgsförvaltningen inom ramen för Kompetensstegen. Vuxenutbildningen deltog i kommunens årliga Utbildningsmässa på Sommarlust den 9 mars. Vuxenutbildningen tog aktiv del i den statliga informationskampanjen 1000 vägar till kunskap i samarbete med VLC och andra utbildningsanordnare. VLC Under 2006 var mycket av VLC:s arbete fokuserat på följande områden: Utveckling av meritportfölj Insatser för ungdomar Slutförande av ESF-projektet Arbete i Närmiljö Slutförande av en barnskötarutbildning Marknadsföringsaktiviteter Genomförande av 120 platser med yrkesinriktning Det nordiska koordinatorsarbetet Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 11

12 Totalt sett har ca 150 ungdomar fått särskild hjälp att söka utbildning eller arbete. Detta oräknat den reguljära vägledningen. Utvecklingsmässigt har ett starkt fokus varit utveckling av meritportföljen, som nu används i stor skala. Den utnyttjas bl.a. av Af som ett un-derlag för deras matchningsarbete. Drygt 100 personer har fått hjälp med att upprätta en meritportfölj. Detta har gällt arbetslösa ungdomar, men också äldre personer inom aktivitetsgarantin. Projektet Arbete i Närmiljö har hösten 2006 i huvudsak inneburit spridning av resultat och metoder. Deltagarna har också fått coachning i sitt jobbsökeri. Flertalet deltagare har idag anställning. En konferens med drygt 100 deltagare anordnades i oktober som en spridningsaktivitet. Dessutom har ett läromedel i yrkessvenska utarbetats. Projektet som utvärderats kontinuerligt av ett team från Blekinge Tekniska Högskola har varit mycket framgångsrikt. Erfarenheterna kommer att implementeras i kommande utbildningar och sfi-undervisning. En tre terminers utbildning till barnskötare för invandrare avslutades i juni personer har genomfört utbildningen och ca 85% av kursdeltagarna hade tre månader efter avslutad utbildning arbete. Det nordiska arbetet har varit starkt inriktat på följande. igångsättande av ett nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning start av ett nordiskt expertnätverk för validering en nationell kartläggning av kvalitet inom vuxnas lärande Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 12

13 Genomförd kompetensutveckling Wendesgymnasiet Kökspersonal har deltagit i kommunens valideringsprojektet för måltidspersonal i Kristianstads Kommun inom Equalprojektet, Livslångt lärande längs livsmedelskedjan, som genomförs av VLC. Kurs i handledarpedagogik för lärare inom inriktning Plåt på BP. Kurs i ställningsbyggnad för lärare på BP. Tvådagarskurs i Nässjö för lärare på HV. Lärare i Historia/Samhällskunskap åkte till Riga, Lettland för historiestudier. Fyra icke behöriga lärare (en på BP, en på EN och två på FP) går just nu sin pedagogiska utbildning (SÄL) på Malmö högskola för att få sin formella behörighet. Två lärare genomför handledarpedagogutbildning på Malmö Högskola. Elever i årskurs 3 med lärare medverkade i kompetensutbytesdagar i Mistelbach, Österrike Kurs i Norrköping för lärare inom inriktning Måleri på BP. Lärare på BF har varit på utbildningsmässa i Malmö och halvdagarsseminarium i Kristianstad inom sina respektive karaktärsområden, men även inom områden som social kompetens, livskvalité och utveckling inom det pedagogiska området. De alltid aktuella behörighetsutbildningarna inom inriktning Transport på FP har genomförts under att antal tillfällen under året. Under vecka 44 arrangerades inom flera program träffar mellan skolor i olika kommuner för att utbyta erfarenheter, en verksamhet som vi gärna ser utvecklas. Personal på IV har under året koncentrerat sig på nätverksträffar och erfarenhetsutbyten både inom och utom kommunen. Kuratorerna har under året genomgått DISA-utbildning. DISA är ett program med syfte att förebygga depressioner hos tonårsflickor. Programmet ska genomföras på IV under Under 2006 har kursen Du och din arbetsmiljö genomförts som studiecirkel i arbetslagen, en kurs som är viktig för att medvetandegöra aktivt skyddsarbete och ta hänsyn till varje programs specifika förutsättningar. Speciellt är detta viktigt på våra yrkesförberedande program med mycket inslag av maskiner, material och praktiska arbetsuppgifter Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 13

14 Önnestadsgymnasiet 2 instruktörer gått instruktörsutbildning. Driftledare slutfört Kommunikation i organisation och ledning (10 P). Lokalvårdarna fått ergonomiutbildning inom Lokalvårdsprojektet. För den pedagogiska personalen har fokus varit Gymnasie -07. Ett antal IT-utbildningar genomgångna av flertalet personal. Rektor genomgått rektorsutbildning samt offertförfrågare. Assistent genomgått ett flertal utbildningstillfällen i elev- och personalstyrsystem. Lärare medverkar nationellt i framtagande av nya läromedel inom husdjursområdet. Internatpersonal har utbildningar och konferenser gemensamt med andra NPgymnasier och deras internatpersonal. DISA-utbildning för skolsköterska och kurator. Karaktärslärare medverkat på ett antal clinics planerade för gymnasielärare i hästhållning. Österänggymnasiet Rektor tar upp frågan om kompetensutveckling med varje medarbetare i det årliga medarbetarsamtalet och vid detta samtal görs också kompetensutvecklingsplanen upp. Denna revideras sedan vid nästa års medarbetarsamtal. Utöver detta har vi fyra gemensamma studiedagar för gymnasiet/läsår. Perioden januari-oktober dominerades totalt av arbete med GY-07, både vad gäller gemensamma insatser och lärares enskilda kompetensutveckling. När GY-07 lades ned skiftade vi fokus till kvalitetsarbete och i december hade vi en kompetensutvecklingsdag kring de nya allmänna råden och den nya mall för kvalitetsredovisning som kommunen arbetat fram. Vi har haft en gemensam fortbildningsdag kring entreprenörskap i skolan, och även om den var föranledd av GY-07 så kan kunskapen kring detta mycket väl användas även i gällande system. Under året har personalen slutfört studiecirkeln Du och din arbetsmiljö och vi har påbörjat arbete i studiecirkelform kring boken Att granska och förbättra kvalitet från Myndigheten för Skolutveckling. Enskild ämnesfördjupning har ägt rum inom i princip samtliga ämnen. Utöver detta har vi även lärare som fortbildat sig i pedagogisk coaching, specialpedagogik, skoljuridik, data och ett par lärare deltar i SÄL-utbildningen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 14

15 Vuxenutbildningen Gemensam kompetensutveckling för lärare Vuxenutbildningen och Gy07 Ny överenskommelse om fördelning av timmar i kurser Utvärdering Kvalitetsredovisning All personal Du och din arbetsmiljö kommunens arbetsmiljöutbildning genomfördes i fyra grupper vid vardera fem tillfällen. Exempel på individuell kompetensutveckling som genomförts under 2006: Lärare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Lärare i språk har varit på kompetensutveckling i Dublin Irland, med inriktning mot litteratur och kultur. Från CVL har tre lärare deltagit i ett Grundtvig- projekt Teaching flex, som också fortsätter våren Grupper av lärare har deltagit i föreläsningar kring bl.a. Dyslexi, Betyg och bedömning, HLR, Det goda mötet, Författarträff, Analog- digital teknik, Temadag om Hypertoni, Matematikbiennalen, 2 lärare Bokcirkel, Språkriktighet - cirkel Olika Läromedelsmässor Lärare inom Sfi Samtliga sfi-lärare har varit på kompetensutveckling i Warszawa Polen för att studera andraspråksinlärning. EU-finansierad studieresa till Turkiet, studievägledare Seminarium för yrkesinriktad Sfi, samtliga Sfi- lärare Utbildning i Att använda museet i undervisningen, samtliga Sfi- lärare Nätverk Religionsmöten, två Sfi- lärare deltog Olika föreläsningar inom aktuella frågor och ämnen. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 15

16 Lärare inom Särvux Rikskonferens för Särvuxpedagoger Nordiskt nätverk/projekt Specialundervisning för vuxna Skolbiodag i Malmö Svenska Filminstitutet Bokmässan i Göteborg Övrig personal Rikskonferens Trygghet, respekt och ansvar, kurator Olika föreläsningar inom aktuella frågor och ämnen, kurator, studievägledare Procapita - utbildning, skolassistenter Konferens Vuxenutbildning för framtiden, skolledningen Två rektorer deltar i den statliga rektorsutbildningen Olika möten och konferenser med anledning av Gy07, skolledningen VLC VLC satsade under året på en gemensam teamutveckling under fyra dagar med stöd av ESF-medel. Dessutom har en hel del individuell kompetensutveckling genomförts, inom t.ex. vägledningsområdet, flexibel undervisning och IKT. Dessutom har deltagande skett i projekten netvux och Multimedia A på uppdrag av CFL. VLC:s personal har också fortbildat sig genom deltagande i exempelvis Vuxenutbildning i utveckling, Rvux rikskonferens, NITUS årsstämma m m. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 16

17 Verksamhetsmått och analys Verksamhetsmått Vht Verksamhet Verksamhetsmått Gymnasieskola antal elever varav sålda platser köpta platser - - A antal elever med godkända avgångsbetyg i gy-skolan B antal elever med samlat betygsdokument B antal elever i gymnasieskolan med individuellt progr antal elever m grundl behörighet till univ och högsk B C antal elever som erhåller stöd antal årsarbetare totalt 231,3 232,7 442 Gymnasiesärsk antal elever 7 9 antal årsarbetare 1,5 1,5 451 Gr-vux producerade heltidsplatser antal studerande Gy-vux producerade heltidsplatser (inkl VLC) antal studerande Sär-vux antal studerande (=platser) x antal årsarbetare vht 45x (inkl VLC) 45,2 43,2 461 KY antal heltidsstuderande antal årsarbetare 11,0 12,2 462 Sfi antal studerande antal årsarbetare 17,6 17,6 463 Uppdragsutb antal studerande x VLC antal årsarbetare 6,5 6,9 4XX Sjukfrånvaro I dagar per anställd (tillsvidareanställd) 20,8 12,6 - därav korttid (1-14 dgr) 2,2 2,3 - Längre (15-90 dgr) 3,2 1,4 - Långtid (91- dgr) 15,4 8,8 Personalgrupper Administrativ personal 16,4 4,2 Städpersonal 46,1 38,0 Lärare 17,6 10,2 D Elevassistenter 13,0 0,0 Måltidspersonal 36,7 12,8 Övriga 23,2 19,9 A B C D Kan ej fås ur Procapita vilka elever som tillhör resp skola. avslutningsdagen i juni. Elever med åtgärdsprogram avslutningsdagen i dec. Alla lärarkategorier. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 17

18 Analys Gymnasieelever Wendes Antalet elever som slutade Wendesgymnasiet vårterminen 2006 med samlat betygsdokument har minskat i förhållande till 2005, procentuellt med drygt 50 % (2005 = 45 elever och elever). Vi arbetar fortsatt intensivt med fokus på att hjälpa och stötta i ett tidigt skede för att den neråtgående trenden skall bibehållas. Önnestad Tillgången till kurator har under hösten ökats med 20 %. I slutet på varje schemaperiod är enskild undervisning inplanerad som resursveckor med mycket gott resultat i syfte att minska antalet IG. Skolsköterska och kurator har genomgått utbildning för att genomföra DISAutbildning med eleverna. 1,0 tjänst speciallärare planerar tillsammans med lärar-, elevvårdspersonal och rektor arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Framförallt sker denna i samverkan med undervisande lärare i Svenska, Matematik och Engelska. Även insatser i mindre grupper och enskilt genomförs. Österäng Under året har vi omstrukturerat IV-programmet för att kunna möta kraven på heltidsstudier. Våra IV-elever erbjuds nu även möjligheten att prova på kurser på våra yrkesförberedande program för att känna en större säkerhet inför valet till nationellt program. Vi har en grupp som läser kurser från HR/LP och en grupp som läser kurser från SMTE. Elever som behöver stöd i EnA, MaA och SvA erbjuds extra stöd på vårt Resurscentrum. I slutet av 2006 fick 51 elever stöd via vårt Resurscentrum. Vi har fler godkända betyg i kärnämneskurser juni 2006 än vi hade juni 2005 vilket är ett tecken på att satsningen på Resurscentrum har varit lyckad. För NV och SP har vi i samtliga årskurser parallellagt Svenska och Svenska som andra språk så att eleverna kan läsa ämnet samtidigt. Antalet elever för vilka åtgärdsprogram har upprättats under året har uppgått till 203. Vuxenstuderanden Vuxenutbildningen Ca 35 studerande har särskild hjälp/stöd av spec. ped. De studerande finns inom gruppen studerande på grundläggande och gymnasial nivå (691 studerande). Inom so- och ma/no- ämnen har vi studieverkstäder dit studerande kan komma och få hjälp. För denna verksamhet finns en stabil och kontinuerlig efterfrågan. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 18

19 Lärarna i de gymnasiala kurserna ger de studerande extra handledning inom kursens ram om behov finns. På både VLC och Vux finns öppna datasalar med handledning för dem som behöver hjälp att datorskriva sina arbeten. Kurator har motiverande och stödjande samtal med studerande och hjälper dem som behöver ytterligare stöd för att hitta rätt t.ex. inom sjukvården. Vidare har kurator kontinuerliga kontakter med AF-AMI, Socialförvaltningen, C4 Arbetsmarknad, CSN m.fl. Urvalet av de elever som får särskilt stöd sker 1. Via kurator och studievägledare 2. Via lärare som remitterar studerande med större svårigheter, misstänkt dyslexi etc. till stödlärare eller kurator. 3. Blivande studerande kan redan i sin ansökan skriva om de anser sig vara i behov av särskilt stöd, assistent eller spec. pedagog. Behovet utreds därefter av kurator Vi tillgodoser dem som efterfrågar särskilt stöd och för dem som lärare anmäler, men det kan finnas ett dolt behov. VLC VLC:s utbildningsverksamhet har varit starkt inriktad på invandrare och arbetslösa. Inom Vägledningscentrum har ca 2800 längre vägledningssamtal genomförts. Dessutom har ca 3000 telefonsamtal besvarats samt ett ökande antal mail. Lärcentrum har använts av studerande. Mellan personer besöker lärcentrum varje vecka utanför våra ordinarie öppettider, dvs Sammantaget alla olika slags valideringar på VLC: 118 anmälningar = poäng, ca 10 helårsplatser VLC har producerat ca 125 platser. Utbildning har skett inom olika yrkesområden. En mera omfattande utbildning har pågått under året för 25 undersköterskor. Dessutom har enstaka platser beviljats enstaka platser t ex som behandlingsassistent, svetsare, receptionist, jordbruk, kock, apotekstekniker, el-behörighet, florist m.m. Sjukfrånvaro och rehab Sjuktalen har sjunkit jämfört med föregående år. Stora ansträngningar kommer också fortsättningsvis att läggas på att öka kvaliteten av arbetsmiljön i allmänhet och friskvård i synnerhet. Åtgärder i form av arbetsmiljö- Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 19

20 utbildning, utvecklingssamtal, rehabutredningar, hälsoprojekt och övriga stödjande verksamheter är viktiga instrument för att motverka och sänka sjukfrånvaron. Wendes Antalet lärare på Wendesgymnasiet uppgick 2006 till 63,4. Antalet obehöriga lärare uppgick till 9. Övrig personal: 1,1 kurator, 1 skolsköterska, 1,3 studie- och yrkesvägledare, 0,75 bibliotekarie (exklusive 1 plusjobbare) 1 elevassistent, 2,5 administrativ assistent, 4,5 kökspersonal, 1 vaktmästare samt 4,5 lokalvårdare (exklusive 1 plusjobbare). Önnestad Lokalvårdarna får friskvård och läkarkontroll inom Lokalvårdsprojektet. Personal som jobbar med kemiska medel genomgått läkarkontroll under hösten. Utökat med 1,15 lärartjänster under hösten. Ökat med 0,3 tjänst djurskötare/instruktör i häststallet. Administrationen har utökats med 50 % administrativ utvecklare. Medarbetarenkäten visar att vi har 93,3% långtidsfriska. Nöjd medarbetarindex var 4,72. Hösten 2006 hade vi 23,3 heltidstjänster per 100 elever, av dessa var 9,2 lärare och 14,1 övrig personal. Österäng Personalen har en friskvårdstimme att utnyttja under sin arbetsplatsförlagda tid. Vi har under året stimulerat användandet av denna och vi har grupper av personal som promenerar tillsammans på lunchen eller styrketränar i vår styrketräningshall. Vi har under året slutfört studiecirkeln Du och din arbetsmiljö där vi har haft diskussioner kring friskvård och hälsa. All personal erbjöds i december influensavaccin. Vid medarbetarsamtalet fördes diskussioner med medarbetare som var 60+ kring alternativa arbetsuppgifter som finansieras av generationsväxlingspengar. Under 2006 har två personer på skolan fått del av sin tjänst finansierad av generationsväxlingspengar. Vi har under året haft två mycket uppskattade personalfester. Att träffas socialt utanför arbetstid stärker samhörigheten och leder till att personalen trivs bättre på jobbet. Vuxenutbildningen All personal inom Vuxenutbildningen har under hösten gått kommunens arbetsmiljöutbildning Du och din arbetsmiljö. All personal har erbjudits influensavaccination. Årsberättelse med bokslut Skolområde 9 Sid 20

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer