Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: 1. minst en företrädare för skolväsendet som utsetts av styrelsen för skolväsendet i den kommun där utbildningen bedrivs. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att utse utbildningsledare Kristina Ekelund att ingå i P&L Nordic AB:s ledningsgrupp i utbildningen Automationsingenjör, senast beviljade utbildningsstart ht 2014 med examen maj Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utbildningsplan Ansökan Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ärende Med anledning av ovanstående anhåller P&L Nordic AB om att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser ledamot för skolväsendet. Ansvariga Eva Ahlgren Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör SIGNERAD

2 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Automationsingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: P&L Nordic AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Fullmaktsgivare: Maunsbach, Hans ( , Kontaktperson för ansökan är: Maunsbach, Hans ( , Registreringstidpunkt: :57 Diarienummer: YH 2012/2477 Ansökningsnummer:

3 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Faktauppgifter Utbildningens namn Automationsingenjör Utbildningsområde Teknik och tillverkning Ansvarig utbildningsanordnare P&L Nordic AB Organisationsnummer Organisationsform Övriga aktiebolag Postadress och besöksadress Postadress Organisation: P&L Nordic AB Adress: Box 252 Postnr/ort Hässleholm Besöksadress Organisation: P&L Nordic AB Adress: Kommendörsgatan 3 Postnr/ort Hässleholm Webbadress, telefonnummer och e-postadress Fullmaktsgivare Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Hans Maunsbach Telefon: E-post: Sida 1 (19)

4 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Kontaktperson för ansökan Hans Maunsbach Telefon: E-post: Föregångare till den sökta utbildningen Utbildningsform YH Utbildningsnummer eller annan identitet Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 400 YH-poäng. Utbildningens studietakt Heltid Utbildningsort Malmö, Malmö kommun, Skåne län. Utbildningens studieform Bunden Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser Omgång Startår Startmånad Slutår Slutmånad AntalPlatser Omgång Augusti 2015 Maj 30 Omgång Augusti 2016 Maj 30 Sida 2 (19)

5 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Ansökan Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Arbetslivets kompetenskrav Kompetenskrav 1: Kompetenskrav 2: Kompetenskrav 3: Kompetenskrav 4: Kompetenskrav 5: Kompetenskrav 6: Kompetenskrav 7: Kompetenskrav 8: ska ha djup teoretisk och praktisk kompetens inom styr- och reglerteknik ska ha vara analytiskt och samtidigt ha ett genuint intresse för problemlösning och utveckling ska gärna ha praktisk erfarenhet inom yrkesområdet ska ha teoretisk och praktisk kompetens inom processförståelse, programmering och installation ska ha förståelse för och helst kompetens i LEAN produktion ska kunna förstå och konstruera ellritningar ska vara väl insatt i säkerhets- och arbetsmiljö ska ha förståelse för projekt med tidplan, budget, rätt kvalitet mm Eget företagande/anställning Nationell efterfrågan Leder i första hand till anställning P&L och Lernia har tillsammans med ledningsgruppen för utbildningen "Automationsingenjör", som Lernia bedrivit sedan 2009, tagit fram de kompetenskrav som är aktuella för en automationsingenjör Vi har verifierat kraven genom att intervjua de företag hos vilka våra studenter har fått LIA och anställningar genom åren. Utvecklingstakten och komplexiteten på den svenska industrin inom de flesta företag gör det nödvändig med kunniga och välutbildade medarbetare. En viktig sådan yrkesroll är Automationsingenjör. Allt fler företag väljer att automatisera sin verksamhet och producera mer med hjälp av avancerad teknik. De ökade kraven på effektivisering, högre kvalitet, resursbesparing och miljö medför alla större krav på bättre automationslösningar. En automationsingenjörs arbetsplats är ofta arbetsgivarens kunder. Han deltar i projektering och kalkylering samt genomförande av automationsprojekt. En automationsingenjör kan även arbeta som detta i ett närområde hos ett producerande företag som till exempel Absolut Company, Findus, Danisco Sugar, Pågens etc. Sida 3 (19)

6 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Samtliga framgångsrika svenska teknikföretag har idag hela världen som potentiellt arbetsfält och är utsatta för global konkurrens. Sedan Brundtlandrapporten presenterades i FN 1987 har begreppet hållbar utveckling (sustainable development) blivit en globalt accepterad utgångspunkt för all miljölagstiftning och standardisering i miljöfrågor och lägger därmed en plattform för all ekonomisk verksamhet. Inget företag kan idag med framgång bedriva verksamhet internationellt, utan att förhålla sig till detta. Utöver tekniska (gymnasiala) baskunskaper ställs en automationsingenjör på dessa företag inför två särskilda utmaningar, som de måste klara av för att bli framgångsrika i sin yrkesroll: De måste förstå och acceptera företagets filosofi i alla dess delar, för att sedan själva bli dess pålitliga ambassadörer, i praktisk handling, ofta ensamma i mötet med den internationelle kunden. En mindre eller större del av året på resande fot ställer särskilda sociala krav i mötet med främmande miljöer. P&Ls utbildning Automationsingenjör inriktar sig på att den studerande, från och till, ska kunna jobba i hela världen. Givetvis är den examinerade även attraktiv för regionalt verksamma företag. Några av de Svenska företag, verksamma i södra Sverige, som har behov av automationsingenjörer: Absolut Company / Pernod Ricard Alfa Laval TetraPak Procordia Foods, Unilever, Nestlé, Culinar Skånemejerier Scan ÅF Consult, Malmö Saint Gobain Sekurit Sandvik Beijer Electronics Malmö SpecialTeknik SIGBI Automation AB Automationsteknik AB i Hässleholm Åf Industry AB, Helsingborg Rejlers ingenjörer NEA Teknik Automation Novotek Sverige AB AFtec Dunlop HiFlex Automations Partner Pöyry B&R Automation Akademiska hus TitanX Eltech Automation AB P&L Nordic AB Sida 4 (19)

7 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Regional efterfrågan Enbart de företag vi presenterar här har ett behov i Skåne på 30 stycken under det närmsta året och ett fortsatt behov på samma nivå om inte fler under den närmsta 3-5 åren. Behovet är betydligt större om man tar med samtliga företag inom näringen. Detta tillsammans med hela öresundsregionen påvisar att behovet av automationsingenjörer är väldigt stort i regionen. De flesta företagen står inför stora pensionsavgångar och det finns ett mycket stort intresse för att bereda LIA-platser åt våra studerande och till detta en trolig anställning, även bland dem som inte har en internationell kundkrets. Den skolning i internationellt kvalitets- och miljöarbete som P&L erbjuder tillför värden till det lokala bolaget och gör de studerande mycket attraktiva som arbetskraft. Automationsingenjören erhåller en examen med Europass som ger tillträde till arbetstillfällen inom hela EU. Totalt beräknat anställningsbehov, bara i år, är minst 40. Noteras att anställningsbehovet enbart hos våra ledningsgruppsföretag är långt större i år än vad vi kan examinera från denna utbildning. Faktorer som kan påverka efterfrågan Positivt 1) Den aktuella yrkesrollens arbetsfält är globalt. 2) Utbildningen fokuserar på kvalitativa aspekter och ledningsaspekter. Den specialiserar sig inte mot endast en avgränsad teknisk nisch. Den studerande har själv möjlighet att välja teknisk nisch, genom valet av LIA och senare arbetsgivare, där han senare kommer att specialisera sig. En stor del av arbetsmarknaden står därför öppen för den studerande, även i Sverige, allt efter det tillfälliga konjunkturläget och de egna intressena. 3) Både P&L:s och Lernias egna kontaktnät samt Yh-Myndighetens "Sammanfattade yrkesanalyser 2011", publicerad , visar entydigt att "andelen anställda som har en hög medelålder, och som förväntas gå i pension t.o.m. 2017, är stor och att det ser ut så över hela landet" (citat s. 64) Negativt En allmän europeisk konjunkturnedgång, som leder till uppsägningar, förhindrar kortsiktigt nyanställningar i de företag som just har skurit ner. Utbildningsformens lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven Motivering till varför Yh är lämpligaste utbildningsformen Näringslivsförankring samt de praktiskt inriktade momenten i utbildningen ger träning i en verklighetsbaserad miljö. Den teoretiska nivån är högre än den gymnasiala men inte akademiskt inriktad som på högskola och universitet. Denna utbildning skapas utifrån en kravspecifikation som kommer direkt ifrån arbetsgivarna. Detta ger större frihet till flexibilitet då teknik och arbetsmarknadens krav förändras. P&Ls utbildning inleder redan den första terminen med att förbereda den studerande på de krav som en internationell automationsingenjör har. Utbildningen bedrivs i fyra olika steg under de fyra studieterminerna. Första steget är yrkesrollen och omgivningens krav, där den studerande inhämtar kunskap om sin blivande yrkesroll och de krav som denne kommer att ställas inför. I andra steget, där den studerande får kännedom och kunskap om styrsystem och komponentkännedom, Komponenten "stand alone" alltså ett automationssystem för en enskild maskin. Sida 5 (19)

8 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Tredje steget är styr- och regler samt operatörssystem med kommunikation av hög komplexitet. Där man kopplar samman automationslösningar för en större produktionslinje. Avslutningsvis det fjärde steget som är automation med fokus på större projekt med stor komplexitet, där hela koncept med projektering, budget, tidsplaner mm ingår förutom själva automationsbiten. Gemensamt i alla fyra stegen är att det är fokus på att utveckla lösningar, designa programstrukturer med inriktning på hållbar drift, allt mot bakgrund av de krav som omvärlden idag ställer. LIA-perioder avslutar två av fyra steg. Här tillämpar studerandena sina nya kunskaper och kopplar dem till den verklighet som råder ute i industrin. De studerande har under en del kurser projekt i form av konkreta uppdrag direkt från företagen, detta leder till en ökad förståelse mellan teori och praktiskt arbete. Andra utbildningsvägar Gymnasieskolans program utformas och regleras av skolverket som fastställer kursplaner och mål. Gymnasiala grundutbildningar erbjuder tekniska basfärdigheter, ofta utan en samlande helhetssyn och utan internationella perspektivet. Praktiska gymnasieutbildningar inriktar sig bara mot tekniska basfärdigheter. Längre högskole- och universitetsutbildningar riktar sig mot traditionella tjänstemannayrken. Arbetslivsrepresentanterna menar att ingenjörer med högskole- eller universitetsutbildning har andra ambitioner än att arbeta som automationsingenjör och blir därför inte kvar på sådana tjänster längre än ett eller ett par år. Dessutom krävs ofta en omfattande internutbildning för att omsätta deteoretiska kunskaperna till praktiska färdigheter. Det finns inga andra utbildningar inom yrkeshögskolan idag som samlar teknisk baskkompetens, varvad med längre praktikperioder hos blivande arbetsgivare, med en så grundlig genomgång av styr och reglersystem, med fokus på att arbeta praktiskt och internationellt. Motivering till utbildningens omfattning För att bli en bra automationsingenjör finns det inga genvägar, man behöver både teoretiska kunskaper samt möjligheter att träna och praktisera under lång tid. Detta blir extra sant när en utbildning även gör anspråk på att ge de studerande en metodik för utvecklingsarbetet. I utbildningens samtliga steg har vi valt att arbeta projektorienterat med ett antal case hämtade från verkligheten. Progression i utbildningen sker inte bara genom att kurserna som läses blir svårare utan även genom att varje case innehåller mer komplexa variabler från verkligheten. Allt med målsättningen att de studerande som lämnar utbildningen ska kunna gå ut på arbetsmarknaden och inte bara motsvara arbetslivets kompetensförväntningar utan även från dag ett kunna medverka i internationella automationsprojekt mot slutkund. Utbildningen ger de studerande en mycket kortare startsträcka hos arbetsgivarna som betyder mycket vid deras anställningar. Vi anser därför att nödvändig utbildningslängd är 400 Yh-p. Sida 6 (19)

9 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Arbetslivsanknytning Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande AB Tetra Pak, HR Service Centre Erik Andreasson Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Actemium Per-Erik Rosell Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Advanced Vacuum Thomas Engstedt Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: AFtec AB Hans-Göran Astermark Malmö Telefon: Sida 7 (19)

10 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Akademiska Hus Christer Nothnagl Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Automations Partner Fredrik Nilsson Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Automationsteknik AB Jonas Olsson Hässleholm Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: B&R Automation Patric Thysell Malmö Telefon: Sida 8 (19)

11 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Har uttryckt anställningsbehov: Beijer Electronics Håkan Jeppssson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Deterministic Control Torulf Wiberg Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Dunlop HiFlex AB Kim Reinholdsson Halmstad Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Epsilon Bjarne Gräntz Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Sida 9 (19)

12 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Flextrus AB Max Hallin Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: IKDC Giorgos Nikolerin Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Knorr-Bremse Kjell-Åke Linde Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lundgrens Mekaniska verkstad Chenn Gobrand Hjärup Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds kommun Vuxenutbildning Björn Sida 10 (19)

13 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Elias Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds tekniska Högskola Giorgos Nikoleris Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds Tekniska Högskola Hans Walter Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: NEA Teknik AB John Lantz Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Nolek Leif Karlsson Norsborg Sida 11 (19)

14 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Novotek Christer Mars Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: P&L Nordic AB Niclas Gunnarsson Hässleholm Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Pöyry Håkan Göransson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Rejlers ingenjörer Magnus cobsson Malmö Telefon: Sida 12 (19)

15 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Saint Gobain Sekurit Zoran Sojevic Eslöv Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Sandvik SRP AB Johan Barkstedt Svedala Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: SIGBI System Automation AB Patrik Andersson Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: SpecialTeknik Mikael Svensson Malmö Telefon: Sida 13 (19)

16 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Tetra Pak Dairy Beverage & Prepared Foods Systems AB Göran Andersson Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Åf Consult Henric Persson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: ÅF Industry AB Peter Björklund Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: ÅF-Industry AB Per-Erik Rasmusson Malmö Telefon: Sida 14 (19)

17 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Samverkan Samverkan med arbetslivet Den sökta Yh-utbildningen är en vidareutveckling och fördjupning av den Yh-utbildning som Lernia har bedrivit sedan hösten Sedan start har ett aktivt kvalitetsarbete bedrivits i ledningsgruppen, kurser/kursupplägg planeras, utvärderas och revideras för att utveckla utbildningens kvalitet och motsvara branschens behov. Ledningsgruppen sammanträder fysiskt minst 4 gånger per år och däremellan förekommer ibland telefonmöten men även andra kontakter tex studiebesök samt arbetsplatsförlagd utbildning. Då Lernia beslutade att inte själv satsa på automationsutbildningar tog P&L över som huvudman för starten Vi har även passat på att tillsammans med ledningsgruppen omforma utbildningen (i denna ansökan) så att den motsvarar de kompetenskrav som arbetslivet idag ställer. Initiativtagarna för den ursprungliga utbildningen är till stora delar den utgörande ledningsgruppen, bl.a Novotek/Christer Mars, Phoenix/Johan Leveau, Reijlers Ingenjörer /Magnus cobsson, ÅF Division Engineering / Per-Erik Rasmusson, alla med avsikten att säkra ett rekryteringsunderlag till tjänsterna som Automationsingenjör, mot bakgrund av de svårigheter som finns att hitta personal med rätt profil. Det har tillkommit nya företag där merparten är ledande internationella och nationella företag. De företagen har under åren anställt flera Automationsingenjörer ur ovan nämnda utbildning. Idag består ledningsgruppen av flera ledande internationella och nationella företag. P&L/Lernia har under åren byggt upp ett omfattande kontaktnät av företag som har tagit emot och fortsatt är intresserade av att erbjuda LIA-platser. Ledningsgruppen har i en nära dialog med detta kontaktnät, i samarbete med P&L, utformat den nya Yh-utbildningen Automationsingenjör. Vi har även haft stor hjälp av Novotek/Christer Mars som engagerat sig i och påverkat utbildningen till det resultat som visas i denna ansökan. Organisation och ledning av utbildningen Utbildningsledare Utbildningsledaren ansvarar för den löpande förvaltningen enligt direktiv och riktlinjer från ledningsgruppen, Yh-myndigheten och P&L. 1. Ansvarig samordnare för Kvalitetssäkring av utbildningen (Planering, Genomförande, Utvärdering, Översyn) 2. Att vara drivande i utvecklingsarbetet av utbildningen, genom t.ex. ledningsgrupp, nätverk, företagskontakter, interna kontakter 3. Föredragande och samordnare i ledningsgruppen 4. Samordna, planera och säkra den röda tråden i utbildningen 5. Kommunikationen och den dagliga kontakten med de studerande 6. Dokumentation och arkivering Utbildningsledarens arbetsuppgifter som säkerställer detta är: Vara sammankallande i arbetet med s.k. Workshops där handledare och ledningsgruppsrepresentanter bjuds in till en diskussion som berör avstämning av aktuella kursplaner/kursmål mot arbetslivets framtida behov Framtagande av informations- och beslutsunderlag inför ledningsgruppsmöten, t.ex. Sida 15 (19)

18 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: verksamhetsrapport, information om viktiga händelser, sammanställda enkäter/utvärderingar Planera schemaläggning samt kontraktera utbildare Planera för LIA-anskaffning och arbeta aktivt med LIA-företagen Sammanställa kursutvärderingar från studerande, utbildare och LIA-handledare Förmedla sina egna intryck vid LIA-besök särskilt när det gäller utbildningens giltighet mot arbetslivets krav Effektuppföljning Undervisande och handledande personal Kompetens- och kvalifikationskrav, undervisande personal Har en genuin vilja att få andra att förstå - Vi vet att alla kan och vill att alla skall förstå! Kan knyta undervisningen (både teori och praktik) till den realistiska yrkesverksamheten Har ett coachande pedagogiskt förhållningssätt som främjar problembaserat lärande och utvecklar social kompetens, kommunikativ förmåga, självständighet och problemlösningsförmåga Har förmåga till överblick, struktur, ordning och reda och ett stort mått av rättssäkerhet Har erfarenhet av utbildningsverksamhet och goda ämneskunskaper Våra utgångskrav är akademisk utbildning. Det förekommer i enskilda moment, oftast med praktisk inriktning, utbildare utan dessa meriter. Dessa har då en av oss säkerställd pedagogisk kompetens och mångårig praktisk färdighet. Vi säkerställer ofta relevant och uppdaterad kompetens genom att anlita yrkesaktiva konsulter. Kraven på konsulter är samma som för anställd personal, vi säkerställer ämnes- och pedagogisk kompetens genom intervju och referenser. Kompetens- och kvalifikationskrav, LIA-handledare LIA-handledare ska ha tid för och intresse av att handleda samt relevant branscherfarenhet. LIAhandledaren ska vara närvarande under LIA-perioden. Vidare ska handledaren vara insatt i utbildningsplan och kursplan för LIA (inklusive mål med LIA samt betygskriterier), samt övrig dokumentation som behövs, t.ex. handledarinformation. P&L ansvarar för att delge och gå igenom allt detta med LIA-handledaren. LIA-handledaren ska kunna hantera sekretessfrågor och veta vem han/hon vänder sig till vid problem. Vi erbjuder handledarutbildning för alla nya handledare samt handledarträffar för de som redan är vana handledare. Vi besöker LIA-företaget för att säkerställa handledarens intresse och kompetens. Till sist LIA-handledaren ska inte sätta betyg på den studerandes LIA-kurs, men däremot kunna utvärdera den studerande och delge oss synpunkter på kursens upplägg samt utbildningens arbetsmarknadsrelevans. Kompetensutveckling Vi ser att kompetensutveckling för undervisande och handledande personal består av tre delar; individuell kompetensutveckling inom ämnet, pedagogisk kompetensutveckling samt utveckling av vår kvalitetssäkring av utbildningen. Vi beräknar att varje medarbetare inom utbildningen ägnar cirka 15 dagar per person och år åt kompetensutveckling inom dessa tre delar. Våra utbildare utför både utbildningsuppdrag och ibland rena tekniska konsultuppdrag åt våra kunder från industrin. Målet med detta är främst att se till att vi behåller vår höga kompetens och håller den aktuell. Målgruppen för dessa utbildningar är allt från operatörer, tekniker, ingenjörer och konstruktörer. Uppdragen åt industrin gör att vi kontinuerligt måste utveckla vår kompetens och anpassa utbildningarna mot de mål som råder i arbetslivet. Den breda målgruppen gör att vi hela tiden måste utveckla vår pedagogik för att fånga både de mindre erfarna och experterna. Exempel på industrikunder är SKF, Volvo, StoraEnso och Arla. När vi anställer ny personal genomförs en introduktion där vi går igenom vad det innebär att arbeta med yrkeshögskoleutbildningar. Under introduktionen går vi också igenom regelverket, utbildningsplan, kursplaner samt rutiner och processer. Nyanställda får också en mentor som stöd, Sida 16 (19)

19 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: en erfaren utbildningsledare eller utbildare som arbetat med KY/Yh-utbildningar under längre tid. I övrigt anlitar vi konsulter med uppdaterad och aktuell kunskap i undervisningsämnet, gärna yrkesverksamma. Studie- och yrkesvägledning Frågor från våra sökande kommer via telefon eller mail. Utbildningsledaren svarar på frågor från befintliga studerande, detaljerade frågor om delkurser, lokal information (boende, kommunikationer), kurslitteratur, ledningsgrupps- och LIA-företag. Utbildninsgledaren ger även allmän information om behörighet, ansökningsförfarande, viktiga datum, samt övergripande information om våra utbildningar och distansstudier. Utbildningsledaren kan även svara på frågor när det gäller support i ansökningsförfarandet och -systemet, information om urvalsförfarandet, tillgodoräknande, antagning, studieuppehåll, samt framtidsmöjligheter, ingångslöner, CSN-frågor, etc. Gäller frågorna sådant som yrkesvägledning för våra studerande eller där frågorna handlar om betygsbedömningar, svenska och utländska, får vi hjäp av Lernia utbilding där vi köper in tjänsten formellt utbildad Yh-ansvarig Studie- och Yrkesvägledare. Arbete mot kränkande behandling Jämställdhet Våra värdeord (Enkelhet, Kompetens, Omtanke) genomsyrar inte bara våra utbildningar utan även vårt arbete vid rekrytering/introduktion av personal. Studerande hos oss har rätt till en trygg miljö oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder. Under utb, introduktion presenterar/reflekterar vi kring vår värdegrund, mångfaldspolicy, likabehandlingsplan samt diskrimineringslagen med våra studerande. Vi eftersträvar en öppen kommunikation. Enkäter och individuella samtal ger de studerande möjlighet att ta upp frågor med oss om t.ex. kränkande behandling. Dokumenterade rutiner finns tillgängliga för personal och ext. konsulter. Vid rekrytering av studerande Bemötande: Våra värderingar hjälper oss att bemöta alla intresserade med respekt och trovärdig information oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder. Goda exempel: Vid mässor, öppet hus och informationsmöten försöker vi få både kvinnliga och manliga studerande att delta för att visa på goda exempel och kunna ge information om hur det fungerar och ATT det fungerar. Information, Vad säger branschen? Vi vet genom våra ledningsgrupps- och LIA-företag att de särskilt efterfrågar underrepresenterat kön för att främja en jämnare könsfördelning och att därför möjligheten till jobb är mycket stora för dem. Detta förmedlar vi i kontakter med sökande. Inträdeskrav: För att möjliggöra en jämnare könsfördelning har vi tillsammans med ledningsgruppen kompletterat ett logiktest med ett muntligt test som värderar bl.a. kommunikativ kompetens och egen drivkraft. Annonser: I våra utbildningsannonser används bilder på både män och kvinnor. Sida 17 (19)

20 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Under utbildningen Utbildningsmiljön: Ska utformas för att attrahera båda könen. Vi arbetar för att vara öppna och tillgängliga för var och en av våra studerande och skapa ett klimat där man vill och vågar ta upp upplevda svårigheter, problem och frågeställningar med oss, oavsett om det gäller problem med studierna, kamraterna, att hinna med både familj och studier. Om en studerande av underrepresenterat kön tvivlar kring sitt yrkesval kan vi också ta hjälp av våra ledningsgrupps- och LIA-företag. De efterfrågar ofta underrepresenterat kön, för att främja en jämnare könsfördelning, vilket deras samlade lönestatistik etc. visar. De kan komma och informera om sin syn på saken. Fysisk tillgänglighet Vi hyr lokaler hos Lernia Utbildning på Nordenskiöldsgatan 13 i Malmö. De lokalerna är redan idag tillgängliga för personer med rörlighetsnedsättning, t.ex. om man är rullstolsbunden, med bl.a. handikappanpassade toaletter och hissar. Vi anser att lokalerna redan idag uppfyller större delen av AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning 6. Med reservation för att anpassning av arbetsplatser kan behöva göras beroende på individuella behov (bord, stolar, ljudslingor, belysning, datorhjälpmedel, etc.) Det kan behövas andra anpassningar än de rent tillgängliga, t.ex. skärmar eller hörlurar för de som behöver avskildhet. Hur man samspelar och kommunicerar kan också vara en form av anpassning. Detsamma gäller för de företag där LIA-kurserna ska genomföras. Ambitionen är att kunna anpassa om det behövs. Alternativet är att söka plats där tillgängligheten redan är anpassad. Beredskap för att utvärdera en ny LIA-plats måste finnas eftersom de studerande kan söka platser själva. Övrigt Då denna utbildning genomförs i nära samarbete med Lernia i Malmö som har mångårig erfarenhet av att anordna Yh/KY-utbildningar, tar vi förstås del av denna erfarenhet i vår utbildning. Detta gäller framförallt administration, SYO, ledningsgruppsarbete mm, men även som utbildare i vissa moment. Ekonomisk planering Ekonomisk planering Kostnadsbudget Gruppstorlek i undervisningen 8 Antal poäng som utbildningen avser 400 Antal sökta platser 30 Antal poäng LIA totalt 100 Antal undervisningstimmar (skolförlagd) / vecka 18 Belopp/omgång varav medfinansiering Kostnader för undervisningen Kostnader för kursen LIA och ledningsgruppsarbete Lokalkostnader Driftskostnader Kostnader undervisningsmaterial Sida 18 (19)

21 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Kostnader utrustning inkl. avskrivningar Övriga intäkter 0 Budgeterad totalkostnad för en utbildningsomgång Belopp/omgång Summa Medfinansiering LIA + ledningsgrupp 34,57% Summa annan medfinansiering 9,55% Nettokostnad en utbildningsomgång efter avdrag för medfinansiering Nettokostnad per studerande och utbildningsomgång Nettokostnad årsstudieplats Statsbidrag/särskilda medel Söker statsbidrag eller särskilda medel enligt schablon Prisgrupp D - schablonbidrag SEK Sida 19 (19)

22 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Automationsingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: P&L Nordic AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Agenda 1) Lag och förordning om ekonomi/finansiering 2) Uppbyggnad av budget och schablonerna

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Kvalificerad Signaltekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nässjö Kommun Omfattning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Utveckling av yrkeshögskolan

Utveckling av yrkeshögskolan Utveckling av yrkeshögskolan Malin Palm Linda Wiklund Lag och förordning Regeringens direktiv Arbetsmarknadens efterfrågan Referenstagning Referenstagning Utbildningens upplägg och innehåll Befintligt

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se Tillsyn inom yrkeshögskolan 19 utredare, 2 administratörer, 2 jurister Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning Vi ska utöva tillsyn över utbildningarna inom vårt verksamhetsområde. Vi ska säkerställa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015

Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 YH2000, v1.4, 2013-03-05 1 (24) Diarienr: MYH 2015/732 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2015 Detta dokument innehåller frågorna i ansökningsformuläret för ansökningsomgången för YH 2015.

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17

Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Information om LIA för YH-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YHProd8-17 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet

Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2015 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande och/eller särskild behörighet Reell kompetens vad är det?

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta. att godkänna yttrandet samt att översända detsamma till Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta. att godkänna yttrandet samt att översända detsamma till Kommunstyrelsen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (6) Datum 2013-10-07 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande:

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 1 (29) ANSÖKNINGSOMGÅNG 2016 Maj 2016 MYH 2016/423, MYH 2016/425 Bilaga till Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2016 Ansökningsformulärets frågor för ansökningsomgång 2016 Detta

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet. Information YH-GIS 5, 2016

Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet. Information YH-GIS 5, 2016 Praktisk information, Yrkeshögskolan och Folkuniversitetet Information YH-GIS 5, 2016 Information: Folkuniversitetet Yrkeshögskolan Utbildningens innehåll Utbildningens upplägg Förväntningar Frågor Folkuniversitetet,

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer