Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: 1. minst en företrädare för skolväsendet som utsetts av styrelsen för skolväsendet i den kommun där utbildningen bedrivs. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att utse utbildningsledare Kristina Ekelund att ingå i P&L Nordic AB:s ledningsgrupp i utbildningen Automationsingenjör, senast beviljade utbildningsstart ht 2014 med examen maj Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utbildningsplan Ansökan Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ärende Med anledning av ovanstående anhåller P&L Nordic AB om att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser ledamot för skolväsendet. Ansvariga Eva Ahlgren Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör SIGNERAD

2 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Automationsingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: P&L Nordic AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Fullmaktsgivare: Maunsbach, Hans ( , Kontaktperson för ansökan är: Maunsbach, Hans ( , Registreringstidpunkt: :57 Diarienummer: YH 2012/2477 Ansökningsnummer:

3 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Faktauppgifter Utbildningens namn Automationsingenjör Utbildningsområde Teknik och tillverkning Ansvarig utbildningsanordnare P&L Nordic AB Organisationsnummer Organisationsform Övriga aktiebolag Postadress och besöksadress Postadress Organisation: P&L Nordic AB Adress: Box 252 Postnr/ort Hässleholm Besöksadress Organisation: P&L Nordic AB Adress: Kommendörsgatan 3 Postnr/ort Hässleholm Webbadress, telefonnummer och e-postadress Fullmaktsgivare Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Hans Maunsbach Telefon: E-post: Sida 1 (19)

4 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Kontaktperson för ansökan Hans Maunsbach Telefon: E-post: Föregångare till den sökta utbildningen Utbildningsform YH Utbildningsnummer eller annan identitet Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 400 YH-poäng. Utbildningens studietakt Heltid Utbildningsort Malmö, Malmö kommun, Skåne län. Utbildningens studieform Bunden Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser Omgång Startår Startmånad Slutår Slutmånad AntalPlatser Omgång Augusti 2015 Maj 30 Omgång Augusti 2016 Maj 30 Sida 2 (19)

5 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Ansökan Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Arbetslivets kompetenskrav Kompetenskrav 1: Kompetenskrav 2: Kompetenskrav 3: Kompetenskrav 4: Kompetenskrav 5: Kompetenskrav 6: Kompetenskrav 7: Kompetenskrav 8: ska ha djup teoretisk och praktisk kompetens inom styr- och reglerteknik ska ha vara analytiskt och samtidigt ha ett genuint intresse för problemlösning och utveckling ska gärna ha praktisk erfarenhet inom yrkesområdet ska ha teoretisk och praktisk kompetens inom processförståelse, programmering och installation ska ha förståelse för och helst kompetens i LEAN produktion ska kunna förstå och konstruera ellritningar ska vara väl insatt i säkerhets- och arbetsmiljö ska ha förståelse för projekt med tidplan, budget, rätt kvalitet mm Eget företagande/anställning Nationell efterfrågan Leder i första hand till anställning P&L och Lernia har tillsammans med ledningsgruppen för utbildningen "Automationsingenjör", som Lernia bedrivit sedan 2009, tagit fram de kompetenskrav som är aktuella för en automationsingenjör Vi har verifierat kraven genom att intervjua de företag hos vilka våra studenter har fått LIA och anställningar genom åren. Utvecklingstakten och komplexiteten på den svenska industrin inom de flesta företag gör det nödvändig med kunniga och välutbildade medarbetare. En viktig sådan yrkesroll är Automationsingenjör. Allt fler företag väljer att automatisera sin verksamhet och producera mer med hjälp av avancerad teknik. De ökade kraven på effektivisering, högre kvalitet, resursbesparing och miljö medför alla större krav på bättre automationslösningar. En automationsingenjörs arbetsplats är ofta arbetsgivarens kunder. Han deltar i projektering och kalkylering samt genomförande av automationsprojekt. En automationsingenjör kan även arbeta som detta i ett närområde hos ett producerande företag som till exempel Absolut Company, Findus, Danisco Sugar, Pågens etc. Sida 3 (19)

6 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Samtliga framgångsrika svenska teknikföretag har idag hela världen som potentiellt arbetsfält och är utsatta för global konkurrens. Sedan Brundtlandrapporten presenterades i FN 1987 har begreppet hållbar utveckling (sustainable development) blivit en globalt accepterad utgångspunkt för all miljölagstiftning och standardisering i miljöfrågor och lägger därmed en plattform för all ekonomisk verksamhet. Inget företag kan idag med framgång bedriva verksamhet internationellt, utan att förhålla sig till detta. Utöver tekniska (gymnasiala) baskunskaper ställs en automationsingenjör på dessa företag inför två särskilda utmaningar, som de måste klara av för att bli framgångsrika i sin yrkesroll: De måste förstå och acceptera företagets filosofi i alla dess delar, för att sedan själva bli dess pålitliga ambassadörer, i praktisk handling, ofta ensamma i mötet med den internationelle kunden. En mindre eller större del av året på resande fot ställer särskilda sociala krav i mötet med främmande miljöer. P&Ls utbildning Automationsingenjör inriktar sig på att den studerande, från och till, ska kunna jobba i hela världen. Givetvis är den examinerade även attraktiv för regionalt verksamma företag. Några av de Svenska företag, verksamma i södra Sverige, som har behov av automationsingenjörer: Absolut Company / Pernod Ricard Alfa Laval TetraPak Procordia Foods, Unilever, Nestlé, Culinar Skånemejerier Scan ÅF Consult, Malmö Saint Gobain Sekurit Sandvik Beijer Electronics Malmö SpecialTeknik SIGBI Automation AB Automationsteknik AB i Hässleholm Åf Industry AB, Helsingborg Rejlers ingenjörer NEA Teknik Automation Novotek Sverige AB AFtec Dunlop HiFlex Automations Partner Pöyry B&R Automation Akademiska hus TitanX Eltech Automation AB P&L Nordic AB Sida 4 (19)

7 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Regional efterfrågan Enbart de företag vi presenterar här har ett behov i Skåne på 30 stycken under det närmsta året och ett fortsatt behov på samma nivå om inte fler under den närmsta 3-5 åren. Behovet är betydligt större om man tar med samtliga företag inom näringen. Detta tillsammans med hela öresundsregionen påvisar att behovet av automationsingenjörer är väldigt stort i regionen. De flesta företagen står inför stora pensionsavgångar och det finns ett mycket stort intresse för att bereda LIA-platser åt våra studerande och till detta en trolig anställning, även bland dem som inte har en internationell kundkrets. Den skolning i internationellt kvalitets- och miljöarbete som P&L erbjuder tillför värden till det lokala bolaget och gör de studerande mycket attraktiva som arbetskraft. Automationsingenjören erhåller en examen med Europass som ger tillträde till arbetstillfällen inom hela EU. Totalt beräknat anställningsbehov, bara i år, är minst 40. Noteras att anställningsbehovet enbart hos våra ledningsgruppsföretag är långt större i år än vad vi kan examinera från denna utbildning. Faktorer som kan påverka efterfrågan Positivt 1) Den aktuella yrkesrollens arbetsfält är globalt. 2) Utbildningen fokuserar på kvalitativa aspekter och ledningsaspekter. Den specialiserar sig inte mot endast en avgränsad teknisk nisch. Den studerande har själv möjlighet att välja teknisk nisch, genom valet av LIA och senare arbetsgivare, där han senare kommer att specialisera sig. En stor del av arbetsmarknaden står därför öppen för den studerande, även i Sverige, allt efter det tillfälliga konjunkturläget och de egna intressena. 3) Både P&L:s och Lernias egna kontaktnät samt Yh-Myndighetens "Sammanfattade yrkesanalyser 2011", publicerad , visar entydigt att "andelen anställda som har en hög medelålder, och som förväntas gå i pension t.o.m. 2017, är stor och att det ser ut så över hela landet" (citat s. 64) Negativt En allmän europeisk konjunkturnedgång, som leder till uppsägningar, förhindrar kortsiktigt nyanställningar i de företag som just har skurit ner. Utbildningsformens lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven Motivering till varför Yh är lämpligaste utbildningsformen Näringslivsförankring samt de praktiskt inriktade momenten i utbildningen ger träning i en verklighetsbaserad miljö. Den teoretiska nivån är högre än den gymnasiala men inte akademiskt inriktad som på högskola och universitet. Denna utbildning skapas utifrån en kravspecifikation som kommer direkt ifrån arbetsgivarna. Detta ger större frihet till flexibilitet då teknik och arbetsmarknadens krav förändras. P&Ls utbildning inleder redan den första terminen med att förbereda den studerande på de krav som en internationell automationsingenjör har. Utbildningen bedrivs i fyra olika steg under de fyra studieterminerna. Första steget är yrkesrollen och omgivningens krav, där den studerande inhämtar kunskap om sin blivande yrkesroll och de krav som denne kommer att ställas inför. I andra steget, där den studerande får kännedom och kunskap om styrsystem och komponentkännedom, Komponenten "stand alone" alltså ett automationssystem för en enskild maskin. Sida 5 (19)

8 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Tredje steget är styr- och regler samt operatörssystem med kommunikation av hög komplexitet. Där man kopplar samman automationslösningar för en större produktionslinje. Avslutningsvis det fjärde steget som är automation med fokus på större projekt med stor komplexitet, där hela koncept med projektering, budget, tidsplaner mm ingår förutom själva automationsbiten. Gemensamt i alla fyra stegen är att det är fokus på att utveckla lösningar, designa programstrukturer med inriktning på hållbar drift, allt mot bakgrund av de krav som omvärlden idag ställer. LIA-perioder avslutar två av fyra steg. Här tillämpar studerandena sina nya kunskaper och kopplar dem till den verklighet som råder ute i industrin. De studerande har under en del kurser projekt i form av konkreta uppdrag direkt från företagen, detta leder till en ökad förståelse mellan teori och praktiskt arbete. Andra utbildningsvägar Gymnasieskolans program utformas och regleras av skolverket som fastställer kursplaner och mål. Gymnasiala grundutbildningar erbjuder tekniska basfärdigheter, ofta utan en samlande helhetssyn och utan internationella perspektivet. Praktiska gymnasieutbildningar inriktar sig bara mot tekniska basfärdigheter. Längre högskole- och universitetsutbildningar riktar sig mot traditionella tjänstemannayrken. Arbetslivsrepresentanterna menar att ingenjörer med högskole- eller universitetsutbildning har andra ambitioner än att arbeta som automationsingenjör och blir därför inte kvar på sådana tjänster längre än ett eller ett par år. Dessutom krävs ofta en omfattande internutbildning för att omsätta deteoretiska kunskaperna till praktiska färdigheter. Det finns inga andra utbildningar inom yrkeshögskolan idag som samlar teknisk baskkompetens, varvad med längre praktikperioder hos blivande arbetsgivare, med en så grundlig genomgång av styr och reglersystem, med fokus på att arbeta praktiskt och internationellt. Motivering till utbildningens omfattning För att bli en bra automationsingenjör finns det inga genvägar, man behöver både teoretiska kunskaper samt möjligheter att träna och praktisera under lång tid. Detta blir extra sant när en utbildning även gör anspråk på att ge de studerande en metodik för utvecklingsarbetet. I utbildningens samtliga steg har vi valt att arbeta projektorienterat med ett antal case hämtade från verkligheten. Progression i utbildningen sker inte bara genom att kurserna som läses blir svårare utan även genom att varje case innehåller mer komplexa variabler från verkligheten. Allt med målsättningen att de studerande som lämnar utbildningen ska kunna gå ut på arbetsmarknaden och inte bara motsvara arbetslivets kompetensförväntningar utan även från dag ett kunna medverka i internationella automationsprojekt mot slutkund. Utbildningen ger de studerande en mycket kortare startsträcka hos arbetsgivarna som betyder mycket vid deras anställningar. Vi anser därför att nödvändig utbildningslängd är 400 Yh-p. Sida 6 (19)

9 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Arbetslivsanknytning Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande AB Tetra Pak, HR Service Centre Erik Andreasson Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Actemium Per-Erik Rosell Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Advanced Vacuum Thomas Engstedt Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: AFtec AB Hans-Göran Astermark Malmö Telefon: Sida 7 (19)

10 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Akademiska Hus Christer Nothnagl Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Automations Partner Fredrik Nilsson Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Automationsteknik AB Jonas Olsson Hässleholm Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: B&R Automation Patric Thysell Malmö Telefon: Sida 8 (19)

11 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Har uttryckt anställningsbehov: Beijer Electronics Håkan Jeppssson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Deterministic Control Torulf Wiberg Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Dunlop HiFlex AB Kim Reinholdsson Halmstad Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Epsilon Bjarne Gräntz Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Sida 9 (19)

12 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Flextrus AB Max Hallin Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: IKDC Giorgos Nikolerin Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Knorr-Bremse Kjell-Åke Linde Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lundgrens Mekaniska verkstad Chenn Gobrand Hjärup Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds kommun Vuxenutbildning Björn Sida 10 (19)

13 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Elias Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds tekniska Högskola Giorgos Nikoleris Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds Tekniska Högskola Hans Walter Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: NEA Teknik AB John Lantz Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Nolek Leif Karlsson Norsborg Sida 11 (19)

14 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Novotek Christer Mars Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: P&L Nordic AB Niclas Gunnarsson Hässleholm Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Pöyry Håkan Göransson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Rejlers ingenjörer Magnus cobsson Malmö Telefon: Sida 12 (19)

15 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Saint Gobain Sekurit Zoran Sojevic Eslöv Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Sandvik SRP AB Johan Barkstedt Svedala Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: SIGBI System Automation AB Patrik Andersson Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: SpecialTeknik Mikael Svensson Malmö Telefon: Sida 13 (19)

16 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Tetra Pak Dairy Beverage & Prepared Foods Systems AB Göran Andersson Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Åf Consult Henric Persson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: ÅF Industry AB Peter Björklund Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: ÅF-Industry AB Per-Erik Rasmusson Malmö Telefon: Sida 14 (19)

17 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Samverkan Samverkan med arbetslivet Den sökta Yh-utbildningen är en vidareutveckling och fördjupning av den Yh-utbildning som Lernia har bedrivit sedan hösten Sedan start har ett aktivt kvalitetsarbete bedrivits i ledningsgruppen, kurser/kursupplägg planeras, utvärderas och revideras för att utveckla utbildningens kvalitet och motsvara branschens behov. Ledningsgruppen sammanträder fysiskt minst 4 gånger per år och däremellan förekommer ibland telefonmöten men även andra kontakter tex studiebesök samt arbetsplatsförlagd utbildning. Då Lernia beslutade att inte själv satsa på automationsutbildningar tog P&L över som huvudman för starten Vi har även passat på att tillsammans med ledningsgruppen omforma utbildningen (i denna ansökan) så att den motsvarar de kompetenskrav som arbetslivet idag ställer. Initiativtagarna för den ursprungliga utbildningen är till stora delar den utgörande ledningsgruppen, bl.a Novotek/Christer Mars, Phoenix/Johan Leveau, Reijlers Ingenjörer /Magnus cobsson, ÅF Division Engineering / Per-Erik Rasmusson, alla med avsikten att säkra ett rekryteringsunderlag till tjänsterna som Automationsingenjör, mot bakgrund av de svårigheter som finns att hitta personal med rätt profil. Det har tillkommit nya företag där merparten är ledande internationella och nationella företag. De företagen har under åren anställt flera Automationsingenjörer ur ovan nämnda utbildning. Idag består ledningsgruppen av flera ledande internationella och nationella företag. P&L/Lernia har under åren byggt upp ett omfattande kontaktnät av företag som har tagit emot och fortsatt är intresserade av att erbjuda LIA-platser. Ledningsgruppen har i en nära dialog med detta kontaktnät, i samarbete med P&L, utformat den nya Yh-utbildningen Automationsingenjör. Vi har även haft stor hjälp av Novotek/Christer Mars som engagerat sig i och påverkat utbildningen till det resultat som visas i denna ansökan. Organisation och ledning av utbildningen Utbildningsledare Utbildningsledaren ansvarar för den löpande förvaltningen enligt direktiv och riktlinjer från ledningsgruppen, Yh-myndigheten och P&L. 1. Ansvarig samordnare för Kvalitetssäkring av utbildningen (Planering, Genomförande, Utvärdering, Översyn) 2. Att vara drivande i utvecklingsarbetet av utbildningen, genom t.ex. ledningsgrupp, nätverk, företagskontakter, interna kontakter 3. Föredragande och samordnare i ledningsgruppen 4. Samordna, planera och säkra den röda tråden i utbildningen 5. Kommunikationen och den dagliga kontakten med de studerande 6. Dokumentation och arkivering Utbildningsledarens arbetsuppgifter som säkerställer detta är: Vara sammankallande i arbetet med s.k. Workshops där handledare och ledningsgruppsrepresentanter bjuds in till en diskussion som berör avstämning av aktuella kursplaner/kursmål mot arbetslivets framtida behov Framtagande av informations- och beslutsunderlag inför ledningsgruppsmöten, t.ex. Sida 15 (19)

18 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: verksamhetsrapport, information om viktiga händelser, sammanställda enkäter/utvärderingar Planera schemaläggning samt kontraktera utbildare Planera för LIA-anskaffning och arbeta aktivt med LIA-företagen Sammanställa kursutvärderingar från studerande, utbildare och LIA-handledare Förmedla sina egna intryck vid LIA-besök särskilt när det gäller utbildningens giltighet mot arbetslivets krav Effektuppföljning Undervisande och handledande personal Kompetens- och kvalifikationskrav, undervisande personal Har en genuin vilja att få andra att förstå - Vi vet att alla kan och vill att alla skall förstå! Kan knyta undervisningen (både teori och praktik) till den realistiska yrkesverksamheten Har ett coachande pedagogiskt förhållningssätt som främjar problembaserat lärande och utvecklar social kompetens, kommunikativ förmåga, självständighet och problemlösningsförmåga Har förmåga till överblick, struktur, ordning och reda och ett stort mått av rättssäkerhet Har erfarenhet av utbildningsverksamhet och goda ämneskunskaper Våra utgångskrav är akademisk utbildning. Det förekommer i enskilda moment, oftast med praktisk inriktning, utbildare utan dessa meriter. Dessa har då en av oss säkerställd pedagogisk kompetens och mångårig praktisk färdighet. Vi säkerställer ofta relevant och uppdaterad kompetens genom att anlita yrkesaktiva konsulter. Kraven på konsulter är samma som för anställd personal, vi säkerställer ämnes- och pedagogisk kompetens genom intervju och referenser. Kompetens- och kvalifikationskrav, LIA-handledare LIA-handledare ska ha tid för och intresse av att handleda samt relevant branscherfarenhet. LIAhandledaren ska vara närvarande under LIA-perioden. Vidare ska handledaren vara insatt i utbildningsplan och kursplan för LIA (inklusive mål med LIA samt betygskriterier), samt övrig dokumentation som behövs, t.ex. handledarinformation. P&L ansvarar för att delge och gå igenom allt detta med LIA-handledaren. LIA-handledaren ska kunna hantera sekretessfrågor och veta vem han/hon vänder sig till vid problem. Vi erbjuder handledarutbildning för alla nya handledare samt handledarträffar för de som redan är vana handledare. Vi besöker LIA-företaget för att säkerställa handledarens intresse och kompetens. Till sist LIA-handledaren ska inte sätta betyg på den studerandes LIA-kurs, men däremot kunna utvärdera den studerande och delge oss synpunkter på kursens upplägg samt utbildningens arbetsmarknadsrelevans. Kompetensutveckling Vi ser att kompetensutveckling för undervisande och handledande personal består av tre delar; individuell kompetensutveckling inom ämnet, pedagogisk kompetensutveckling samt utveckling av vår kvalitetssäkring av utbildningen. Vi beräknar att varje medarbetare inom utbildningen ägnar cirka 15 dagar per person och år åt kompetensutveckling inom dessa tre delar. Våra utbildare utför både utbildningsuppdrag och ibland rena tekniska konsultuppdrag åt våra kunder från industrin. Målet med detta är främst att se till att vi behåller vår höga kompetens och håller den aktuell. Målgruppen för dessa utbildningar är allt från operatörer, tekniker, ingenjörer och konstruktörer. Uppdragen åt industrin gör att vi kontinuerligt måste utveckla vår kompetens och anpassa utbildningarna mot de mål som råder i arbetslivet. Den breda målgruppen gör att vi hela tiden måste utveckla vår pedagogik för att fånga både de mindre erfarna och experterna. Exempel på industrikunder är SKF, Volvo, StoraEnso och Arla. När vi anställer ny personal genomförs en introduktion där vi går igenom vad det innebär att arbeta med yrkeshögskoleutbildningar. Under introduktionen går vi också igenom regelverket, utbildningsplan, kursplaner samt rutiner och processer. Nyanställda får också en mentor som stöd, Sida 16 (19)

19 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: en erfaren utbildningsledare eller utbildare som arbetat med KY/Yh-utbildningar under längre tid. I övrigt anlitar vi konsulter med uppdaterad och aktuell kunskap i undervisningsämnet, gärna yrkesverksamma. Studie- och yrkesvägledning Frågor från våra sökande kommer via telefon eller mail. Utbildningsledaren svarar på frågor från befintliga studerande, detaljerade frågor om delkurser, lokal information (boende, kommunikationer), kurslitteratur, ledningsgrupps- och LIA-företag. Utbildninsgledaren ger även allmän information om behörighet, ansökningsförfarande, viktiga datum, samt övergripande information om våra utbildningar och distansstudier. Utbildningsledaren kan även svara på frågor när det gäller support i ansökningsförfarandet och -systemet, information om urvalsförfarandet, tillgodoräknande, antagning, studieuppehåll, samt framtidsmöjligheter, ingångslöner, CSN-frågor, etc. Gäller frågorna sådant som yrkesvägledning för våra studerande eller där frågorna handlar om betygsbedömningar, svenska och utländska, får vi hjäp av Lernia utbilding där vi köper in tjänsten formellt utbildad Yh-ansvarig Studie- och Yrkesvägledare. Arbete mot kränkande behandling Jämställdhet Våra värdeord (Enkelhet, Kompetens, Omtanke) genomsyrar inte bara våra utbildningar utan även vårt arbete vid rekrytering/introduktion av personal. Studerande hos oss har rätt till en trygg miljö oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder. Under utb, introduktion presenterar/reflekterar vi kring vår värdegrund, mångfaldspolicy, likabehandlingsplan samt diskrimineringslagen med våra studerande. Vi eftersträvar en öppen kommunikation. Enkäter och individuella samtal ger de studerande möjlighet att ta upp frågor med oss om t.ex. kränkande behandling. Dokumenterade rutiner finns tillgängliga för personal och ext. konsulter. Vid rekrytering av studerande Bemötande: Våra värderingar hjälper oss att bemöta alla intresserade med respekt och trovärdig information oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder. Goda exempel: Vid mässor, öppet hus och informationsmöten försöker vi få både kvinnliga och manliga studerande att delta för att visa på goda exempel och kunna ge information om hur det fungerar och ATT det fungerar. Information, Vad säger branschen? Vi vet genom våra ledningsgrupps- och LIA-företag att de särskilt efterfrågar underrepresenterat kön för att främja en jämnare könsfördelning och att därför möjligheten till jobb är mycket stora för dem. Detta förmedlar vi i kontakter med sökande. Inträdeskrav: För att möjliggöra en jämnare könsfördelning har vi tillsammans med ledningsgruppen kompletterat ett logiktest med ett muntligt test som värderar bl.a. kommunikativ kompetens och egen drivkraft. Annonser: I våra utbildningsannonser används bilder på både män och kvinnor. Sida 17 (19)

20 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Under utbildningen Utbildningsmiljön: Ska utformas för att attrahera båda könen. Vi arbetar för att vara öppna och tillgängliga för var och en av våra studerande och skapa ett klimat där man vill och vågar ta upp upplevda svårigheter, problem och frågeställningar med oss, oavsett om det gäller problem med studierna, kamraterna, att hinna med både familj och studier. Om en studerande av underrepresenterat kön tvivlar kring sitt yrkesval kan vi också ta hjälp av våra ledningsgrupps- och LIA-företag. De efterfrågar ofta underrepresenterat kön, för att främja en jämnare könsfördelning, vilket deras samlade lönestatistik etc. visar. De kan komma och informera om sin syn på saken. Fysisk tillgänglighet Vi hyr lokaler hos Lernia Utbildning på Nordenskiöldsgatan 13 i Malmö. De lokalerna är redan idag tillgängliga för personer med rörlighetsnedsättning, t.ex. om man är rullstolsbunden, med bl.a. handikappanpassade toaletter och hissar. Vi anser att lokalerna redan idag uppfyller större delen av AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning 6. Med reservation för att anpassning av arbetsplatser kan behöva göras beroende på individuella behov (bord, stolar, ljudslingor, belysning, datorhjälpmedel, etc.) Det kan behövas andra anpassningar än de rent tillgängliga, t.ex. skärmar eller hörlurar för de som behöver avskildhet. Hur man samspelar och kommunicerar kan också vara en form av anpassning. Detsamma gäller för de företag där LIA-kurserna ska genomföras. Ambitionen är att kunna anpassa om det behövs. Alternativet är att söka plats där tillgängligheten redan är anpassad. Beredskap för att utvärdera en ny LIA-plats måste finnas eftersom de studerande kan söka platser själva. Övrigt Då denna utbildning genomförs i nära samarbete med Lernia i Malmö som har mångårig erfarenhet av att anordna Yh/KY-utbildningar, tar vi förstås del av denna erfarenhet i vår utbildning. Detta gäller framförallt administration, SYO, ledningsgruppsarbete mm, men även som utbildare i vissa moment. Ekonomisk planering Ekonomisk planering Kostnadsbudget Gruppstorlek i undervisningen 8 Antal poäng som utbildningen avser 400 Antal sökta platser 30 Antal poäng LIA totalt 100 Antal undervisningstimmar (skolförlagd) / vecka 18 Belopp/omgång varav medfinansiering Kostnader för undervisningen Kostnader för kursen LIA och ledningsgruppsarbete Lokalkostnader Driftskostnader Kostnader undervisningsmaterial Sida 18 (19)

21 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Kostnader utrustning inkl. avskrivningar Övriga intäkter 0 Budgeterad totalkostnad för en utbildningsomgång Belopp/omgång Summa Medfinansiering LIA + ledningsgrupp 34,57% Summa annan medfinansiering 9,55% Nettokostnad en utbildningsomgång efter avdrag för medfinansiering Nettokostnad per studerande och utbildningsomgång Nettokostnad årsstudieplats Statsbidrag/särskilda medel Söker statsbidrag eller särskilda medel enligt schablon Prisgrupp D - schablonbidrag SEK Sida 19 (19)

22 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Automationsingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: P&L Nordic AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund,

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer