Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: 1. minst en företrädare för skolväsendet som utsetts av styrelsen för skolväsendet i den kommun där utbildningen bedrivs. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att utse utbildningsledare Kristina Ekelund att ingå i P&L Nordic AB:s ledningsgrupp i utbildningen Automationsingenjör, senast beviljade utbildningsstart ht 2014 med examen maj Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utbildningsplan Ansökan Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ärende Med anledning av ovanstående anhåller P&L Nordic AB om att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser ledamot för skolväsendet. Ansvariga Eva Ahlgren Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör SIGNERAD

2 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Automationsingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: P&L Nordic AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Fullmaktsgivare: Maunsbach, Hans ( , Kontaktperson för ansökan är: Maunsbach, Hans ( , Registreringstidpunkt: :57 Diarienummer: YH 2012/2477 Ansökningsnummer:

3 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Faktauppgifter Utbildningens namn Automationsingenjör Utbildningsområde Teknik och tillverkning Ansvarig utbildningsanordnare P&L Nordic AB Organisationsnummer Organisationsform Övriga aktiebolag Postadress och besöksadress Postadress Organisation: P&L Nordic AB Adress: Box 252 Postnr/ort Hässleholm Besöksadress Organisation: P&L Nordic AB Adress: Kommendörsgatan 3 Postnr/ort Hässleholm Webbadress, telefonnummer och e-postadress Fullmaktsgivare Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Hans Maunsbach Telefon: E-post: Sida 1 (19)

4 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Kontaktperson för ansökan Hans Maunsbach Telefon: E-post: Föregångare till den sökta utbildningen Utbildningsform YH Utbildningsnummer eller annan identitet Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningen omfattar 400 YH-poäng. Utbildningens studietakt Heltid Utbildningsort Malmö, Malmö kommun, Skåne län. Utbildningens studieform Bunden Utbildningsomgångar, starttidpunkt och antal studerandeplatser Omgång Startår Startmånad Slutår Slutmånad AntalPlatser Omgång Augusti 2015 Maj 30 Omgång Augusti 2016 Maj 30 Sida 2 (19)

5 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Ansökan Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetsmarknadens behov av den specifika yrkesrollen Arbetslivets kompetenskrav Kompetenskrav 1: Kompetenskrav 2: Kompetenskrav 3: Kompetenskrav 4: Kompetenskrav 5: Kompetenskrav 6: Kompetenskrav 7: Kompetenskrav 8: ska ha djup teoretisk och praktisk kompetens inom styr- och reglerteknik ska ha vara analytiskt och samtidigt ha ett genuint intresse för problemlösning och utveckling ska gärna ha praktisk erfarenhet inom yrkesområdet ska ha teoretisk och praktisk kompetens inom processförståelse, programmering och installation ska ha förståelse för och helst kompetens i LEAN produktion ska kunna förstå och konstruera ellritningar ska vara väl insatt i säkerhets- och arbetsmiljö ska ha förståelse för projekt med tidplan, budget, rätt kvalitet mm Eget företagande/anställning Nationell efterfrågan Leder i första hand till anställning P&L och Lernia har tillsammans med ledningsgruppen för utbildningen "Automationsingenjör", som Lernia bedrivit sedan 2009, tagit fram de kompetenskrav som är aktuella för en automationsingenjör Vi har verifierat kraven genom att intervjua de företag hos vilka våra studenter har fått LIA och anställningar genom åren. Utvecklingstakten och komplexiteten på den svenska industrin inom de flesta företag gör det nödvändig med kunniga och välutbildade medarbetare. En viktig sådan yrkesroll är Automationsingenjör. Allt fler företag väljer att automatisera sin verksamhet och producera mer med hjälp av avancerad teknik. De ökade kraven på effektivisering, högre kvalitet, resursbesparing och miljö medför alla större krav på bättre automationslösningar. En automationsingenjörs arbetsplats är ofta arbetsgivarens kunder. Han deltar i projektering och kalkylering samt genomförande av automationsprojekt. En automationsingenjör kan även arbeta som detta i ett närområde hos ett producerande företag som till exempel Absolut Company, Findus, Danisco Sugar, Pågens etc. Sida 3 (19)

6 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Samtliga framgångsrika svenska teknikföretag har idag hela världen som potentiellt arbetsfält och är utsatta för global konkurrens. Sedan Brundtlandrapporten presenterades i FN 1987 har begreppet hållbar utveckling (sustainable development) blivit en globalt accepterad utgångspunkt för all miljölagstiftning och standardisering i miljöfrågor och lägger därmed en plattform för all ekonomisk verksamhet. Inget företag kan idag med framgång bedriva verksamhet internationellt, utan att förhålla sig till detta. Utöver tekniska (gymnasiala) baskunskaper ställs en automationsingenjör på dessa företag inför två särskilda utmaningar, som de måste klara av för att bli framgångsrika i sin yrkesroll: De måste förstå och acceptera företagets filosofi i alla dess delar, för att sedan själva bli dess pålitliga ambassadörer, i praktisk handling, ofta ensamma i mötet med den internationelle kunden. En mindre eller större del av året på resande fot ställer särskilda sociala krav i mötet med främmande miljöer. P&Ls utbildning Automationsingenjör inriktar sig på att den studerande, från och till, ska kunna jobba i hela världen. Givetvis är den examinerade även attraktiv för regionalt verksamma företag. Några av de Svenska företag, verksamma i södra Sverige, som har behov av automationsingenjörer: Absolut Company / Pernod Ricard Alfa Laval TetraPak Procordia Foods, Unilever, Nestlé, Culinar Skånemejerier Scan ÅF Consult, Malmö Saint Gobain Sekurit Sandvik Beijer Electronics Malmö SpecialTeknik SIGBI Automation AB Automationsteknik AB i Hässleholm Åf Industry AB, Helsingborg Rejlers ingenjörer NEA Teknik Automation Novotek Sverige AB AFtec Dunlop HiFlex Automations Partner Pöyry B&R Automation Akademiska hus TitanX Eltech Automation AB P&L Nordic AB Sida 4 (19)

7 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Regional efterfrågan Enbart de företag vi presenterar här har ett behov i Skåne på 30 stycken under det närmsta året och ett fortsatt behov på samma nivå om inte fler under den närmsta 3-5 åren. Behovet är betydligt större om man tar med samtliga företag inom näringen. Detta tillsammans med hela öresundsregionen påvisar att behovet av automationsingenjörer är väldigt stort i regionen. De flesta företagen står inför stora pensionsavgångar och det finns ett mycket stort intresse för att bereda LIA-platser åt våra studerande och till detta en trolig anställning, även bland dem som inte har en internationell kundkrets. Den skolning i internationellt kvalitets- och miljöarbete som P&L erbjuder tillför värden till det lokala bolaget och gör de studerande mycket attraktiva som arbetskraft. Automationsingenjören erhåller en examen med Europass som ger tillträde till arbetstillfällen inom hela EU. Totalt beräknat anställningsbehov, bara i år, är minst 40. Noteras att anställningsbehovet enbart hos våra ledningsgruppsföretag är långt större i år än vad vi kan examinera från denna utbildning. Faktorer som kan påverka efterfrågan Positivt 1) Den aktuella yrkesrollens arbetsfält är globalt. 2) Utbildningen fokuserar på kvalitativa aspekter och ledningsaspekter. Den specialiserar sig inte mot endast en avgränsad teknisk nisch. Den studerande har själv möjlighet att välja teknisk nisch, genom valet av LIA och senare arbetsgivare, där han senare kommer att specialisera sig. En stor del av arbetsmarknaden står därför öppen för den studerande, även i Sverige, allt efter det tillfälliga konjunkturläget och de egna intressena. 3) Både P&L:s och Lernias egna kontaktnät samt Yh-Myndighetens "Sammanfattade yrkesanalyser 2011", publicerad , visar entydigt att "andelen anställda som har en hög medelålder, och som förväntas gå i pension t.o.m. 2017, är stor och att det ser ut så över hela landet" (citat s. 64) Negativt En allmän europeisk konjunkturnedgång, som leder till uppsägningar, förhindrar kortsiktigt nyanställningar i de företag som just har skurit ner. Utbildningsformens lämplighet för att tillgodose de angivna kompetensbehoven Motivering till varför Yh är lämpligaste utbildningsformen Näringslivsförankring samt de praktiskt inriktade momenten i utbildningen ger träning i en verklighetsbaserad miljö. Den teoretiska nivån är högre än den gymnasiala men inte akademiskt inriktad som på högskola och universitet. Denna utbildning skapas utifrån en kravspecifikation som kommer direkt ifrån arbetsgivarna. Detta ger större frihet till flexibilitet då teknik och arbetsmarknadens krav förändras. P&Ls utbildning inleder redan den första terminen med att förbereda den studerande på de krav som en internationell automationsingenjör har. Utbildningen bedrivs i fyra olika steg under de fyra studieterminerna. Första steget är yrkesrollen och omgivningens krav, där den studerande inhämtar kunskap om sin blivande yrkesroll och de krav som denne kommer att ställas inför. I andra steget, där den studerande får kännedom och kunskap om styrsystem och komponentkännedom, Komponenten "stand alone" alltså ett automationssystem för en enskild maskin. Sida 5 (19)

8 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Tredje steget är styr- och regler samt operatörssystem med kommunikation av hög komplexitet. Där man kopplar samman automationslösningar för en större produktionslinje. Avslutningsvis det fjärde steget som är automation med fokus på större projekt med stor komplexitet, där hela koncept med projektering, budget, tidsplaner mm ingår förutom själva automationsbiten. Gemensamt i alla fyra stegen är att det är fokus på att utveckla lösningar, designa programstrukturer med inriktning på hållbar drift, allt mot bakgrund av de krav som omvärlden idag ställer. LIA-perioder avslutar två av fyra steg. Här tillämpar studerandena sina nya kunskaper och kopplar dem till den verklighet som råder ute i industrin. De studerande har under en del kurser projekt i form av konkreta uppdrag direkt från företagen, detta leder till en ökad förståelse mellan teori och praktiskt arbete. Andra utbildningsvägar Gymnasieskolans program utformas och regleras av skolverket som fastställer kursplaner och mål. Gymnasiala grundutbildningar erbjuder tekniska basfärdigheter, ofta utan en samlande helhetssyn och utan internationella perspektivet. Praktiska gymnasieutbildningar inriktar sig bara mot tekniska basfärdigheter. Längre högskole- och universitetsutbildningar riktar sig mot traditionella tjänstemannayrken. Arbetslivsrepresentanterna menar att ingenjörer med högskole- eller universitetsutbildning har andra ambitioner än att arbeta som automationsingenjör och blir därför inte kvar på sådana tjänster längre än ett eller ett par år. Dessutom krävs ofta en omfattande internutbildning för att omsätta deteoretiska kunskaperna till praktiska färdigheter. Det finns inga andra utbildningar inom yrkeshögskolan idag som samlar teknisk baskkompetens, varvad med längre praktikperioder hos blivande arbetsgivare, med en så grundlig genomgång av styr och reglersystem, med fokus på att arbeta praktiskt och internationellt. Motivering till utbildningens omfattning För att bli en bra automationsingenjör finns det inga genvägar, man behöver både teoretiska kunskaper samt möjligheter att träna och praktisera under lång tid. Detta blir extra sant när en utbildning även gör anspråk på att ge de studerande en metodik för utvecklingsarbetet. I utbildningens samtliga steg har vi valt att arbeta projektorienterat med ett antal case hämtade från verkligheten. Progression i utbildningen sker inte bara genom att kurserna som läses blir svårare utan även genom att varje case innehåller mer komplexa variabler från verkligheten. Allt med målsättningen att de studerande som lämnar utbildningen ska kunna gå ut på arbetsmarknaden och inte bara motsvara arbetslivets kompetensförväntningar utan även från dag ett kunna medverka i internationella automationsprojekt mot slutkund. Utbildningen ger de studerande en mycket kortare startsträcka hos arbetsgivarna som betyder mycket vid deras anställningar. Vi anser därför att nödvändig utbildningslängd är 400 Yh-p. Sida 6 (19)

9 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Arbetslivsanknytning Arbetslivets medverkan i utbildningens planering och genomförande AB Tetra Pak, HR Service Centre Erik Andreasson Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Actemium Per-Erik Rosell Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Advanced Vacuum Thomas Engstedt Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: AFtec AB Hans-Göran Astermark Malmö Telefon: Sida 7 (19)

10 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Akademiska Hus Christer Nothnagl Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Automations Partner Fredrik Nilsson Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Automationsteknik AB Jonas Olsson Hässleholm Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: B&R Automation Patric Thysell Malmö Telefon: Sida 8 (19)

11 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Har uttryckt anställningsbehov: Beijer Electronics Håkan Jeppssson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Deterministic Control Torulf Wiberg Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Dunlop HiFlex AB Kim Reinholdsson Halmstad Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Epsilon Bjarne Gräntz Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Sida 9 (19)

12 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Flextrus AB Max Hallin Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: IKDC Giorgos Nikolerin Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Knorr-Bremse Kjell-Åke Linde Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lundgrens Mekaniska verkstad Chenn Gobrand Hjärup Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds kommun Vuxenutbildning Björn Sida 10 (19)

13 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Elias Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds tekniska Högskola Giorgos Nikoleris Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Lunds Tekniska Högskola Hans Walter Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: NEA Teknik AB John Lantz Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Nolek Leif Karlsson Norsborg Sida 11 (19)

14 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Novotek Christer Mars Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: P&L Nordic AB Niclas Gunnarsson Hässleholm Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Pöyry Håkan Göransson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Rejlers ingenjörer Magnus cobsson Malmö Telefon: Sida 12 (19)

15 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Saint Gobain Sekurit Zoran Sojevic Eslöv Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Sandvik SRP AB Johan Barkstedt Svedala Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: SIGBI System Automation AB Patrik Andersson Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: SpecialTeknik Mikael Svensson Malmö Telefon: Sida 13 (19)

16 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Tetra Pak Dairy Beverage & Prepared Foods Systems AB Göran Andersson Lund Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: Åf Consult Henric Persson Malmö Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: ÅF Industry AB Peter Björklund Helsingborg Telefon: Har uttryckt anställningsbehov: ÅF-Industry AB Per-Erik Rasmusson Malmö Telefon: Sida 14 (19)

17 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Annan typ av medverkan Har uttryckt anställningsbehov: {Uppgift saknas} Samverkan Samverkan med arbetslivet Den sökta Yh-utbildningen är en vidareutveckling och fördjupning av den Yh-utbildning som Lernia har bedrivit sedan hösten Sedan start har ett aktivt kvalitetsarbete bedrivits i ledningsgruppen, kurser/kursupplägg planeras, utvärderas och revideras för att utveckla utbildningens kvalitet och motsvara branschens behov. Ledningsgruppen sammanträder fysiskt minst 4 gånger per år och däremellan förekommer ibland telefonmöten men även andra kontakter tex studiebesök samt arbetsplatsförlagd utbildning. Då Lernia beslutade att inte själv satsa på automationsutbildningar tog P&L över som huvudman för starten Vi har även passat på att tillsammans med ledningsgruppen omforma utbildningen (i denna ansökan) så att den motsvarar de kompetenskrav som arbetslivet idag ställer. Initiativtagarna för den ursprungliga utbildningen är till stora delar den utgörande ledningsgruppen, bl.a Novotek/Christer Mars, Phoenix/Johan Leveau, Reijlers Ingenjörer /Magnus cobsson, ÅF Division Engineering / Per-Erik Rasmusson, alla med avsikten att säkra ett rekryteringsunderlag till tjänsterna som Automationsingenjör, mot bakgrund av de svårigheter som finns att hitta personal med rätt profil. Det har tillkommit nya företag där merparten är ledande internationella och nationella företag. De företagen har under åren anställt flera Automationsingenjörer ur ovan nämnda utbildning. Idag består ledningsgruppen av flera ledande internationella och nationella företag. P&L/Lernia har under åren byggt upp ett omfattande kontaktnät av företag som har tagit emot och fortsatt är intresserade av att erbjuda LIA-platser. Ledningsgruppen har i en nära dialog med detta kontaktnät, i samarbete med P&L, utformat den nya Yh-utbildningen Automationsingenjör. Vi har även haft stor hjälp av Novotek/Christer Mars som engagerat sig i och påverkat utbildningen till det resultat som visas i denna ansökan. Organisation och ledning av utbildningen Utbildningsledare Utbildningsledaren ansvarar för den löpande förvaltningen enligt direktiv och riktlinjer från ledningsgruppen, Yh-myndigheten och P&L. 1. Ansvarig samordnare för Kvalitetssäkring av utbildningen (Planering, Genomförande, Utvärdering, Översyn) 2. Att vara drivande i utvecklingsarbetet av utbildningen, genom t.ex. ledningsgrupp, nätverk, företagskontakter, interna kontakter 3. Föredragande och samordnare i ledningsgruppen 4. Samordna, planera och säkra den röda tråden i utbildningen 5. Kommunikationen och den dagliga kontakten med de studerande 6. Dokumentation och arkivering Utbildningsledarens arbetsuppgifter som säkerställer detta är: Vara sammankallande i arbetet med s.k. Workshops där handledare och ledningsgruppsrepresentanter bjuds in till en diskussion som berör avstämning av aktuella kursplaner/kursmål mot arbetslivets framtida behov Framtagande av informations- och beslutsunderlag inför ledningsgruppsmöten, t.ex. Sida 15 (19)

18 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: verksamhetsrapport, information om viktiga händelser, sammanställda enkäter/utvärderingar Planera schemaläggning samt kontraktera utbildare Planera för LIA-anskaffning och arbeta aktivt med LIA-företagen Sammanställa kursutvärderingar från studerande, utbildare och LIA-handledare Förmedla sina egna intryck vid LIA-besök särskilt när det gäller utbildningens giltighet mot arbetslivets krav Effektuppföljning Undervisande och handledande personal Kompetens- och kvalifikationskrav, undervisande personal Har en genuin vilja att få andra att förstå - Vi vet att alla kan och vill att alla skall förstå! Kan knyta undervisningen (både teori och praktik) till den realistiska yrkesverksamheten Har ett coachande pedagogiskt förhållningssätt som främjar problembaserat lärande och utvecklar social kompetens, kommunikativ förmåga, självständighet och problemlösningsförmåga Har förmåga till överblick, struktur, ordning och reda och ett stort mått av rättssäkerhet Har erfarenhet av utbildningsverksamhet och goda ämneskunskaper Våra utgångskrav är akademisk utbildning. Det förekommer i enskilda moment, oftast med praktisk inriktning, utbildare utan dessa meriter. Dessa har då en av oss säkerställd pedagogisk kompetens och mångårig praktisk färdighet. Vi säkerställer ofta relevant och uppdaterad kompetens genom att anlita yrkesaktiva konsulter. Kraven på konsulter är samma som för anställd personal, vi säkerställer ämnes- och pedagogisk kompetens genom intervju och referenser. Kompetens- och kvalifikationskrav, LIA-handledare LIA-handledare ska ha tid för och intresse av att handleda samt relevant branscherfarenhet. LIAhandledaren ska vara närvarande under LIA-perioden. Vidare ska handledaren vara insatt i utbildningsplan och kursplan för LIA (inklusive mål med LIA samt betygskriterier), samt övrig dokumentation som behövs, t.ex. handledarinformation. P&L ansvarar för att delge och gå igenom allt detta med LIA-handledaren. LIA-handledaren ska kunna hantera sekretessfrågor och veta vem han/hon vänder sig till vid problem. Vi erbjuder handledarutbildning för alla nya handledare samt handledarträffar för de som redan är vana handledare. Vi besöker LIA-företaget för att säkerställa handledarens intresse och kompetens. Till sist LIA-handledaren ska inte sätta betyg på den studerandes LIA-kurs, men däremot kunna utvärdera den studerande och delge oss synpunkter på kursens upplägg samt utbildningens arbetsmarknadsrelevans. Kompetensutveckling Vi ser att kompetensutveckling för undervisande och handledande personal består av tre delar; individuell kompetensutveckling inom ämnet, pedagogisk kompetensutveckling samt utveckling av vår kvalitetssäkring av utbildningen. Vi beräknar att varje medarbetare inom utbildningen ägnar cirka 15 dagar per person och år åt kompetensutveckling inom dessa tre delar. Våra utbildare utför både utbildningsuppdrag och ibland rena tekniska konsultuppdrag åt våra kunder från industrin. Målet med detta är främst att se till att vi behåller vår höga kompetens och håller den aktuell. Målgruppen för dessa utbildningar är allt från operatörer, tekniker, ingenjörer och konstruktörer. Uppdragen åt industrin gör att vi kontinuerligt måste utveckla vår kompetens och anpassa utbildningarna mot de mål som råder i arbetslivet. Den breda målgruppen gör att vi hela tiden måste utveckla vår pedagogik för att fånga både de mindre erfarna och experterna. Exempel på industrikunder är SKF, Volvo, StoraEnso och Arla. När vi anställer ny personal genomförs en introduktion där vi går igenom vad det innebär att arbeta med yrkeshögskoleutbildningar. Under introduktionen går vi också igenom regelverket, utbildningsplan, kursplaner samt rutiner och processer. Nyanställda får också en mentor som stöd, Sida 16 (19)

19 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: en erfaren utbildningsledare eller utbildare som arbetat med KY/Yh-utbildningar under längre tid. I övrigt anlitar vi konsulter med uppdaterad och aktuell kunskap i undervisningsämnet, gärna yrkesverksamma. Studie- och yrkesvägledning Frågor från våra sökande kommer via telefon eller mail. Utbildningsledaren svarar på frågor från befintliga studerande, detaljerade frågor om delkurser, lokal information (boende, kommunikationer), kurslitteratur, ledningsgrupps- och LIA-företag. Utbildninsgledaren ger även allmän information om behörighet, ansökningsförfarande, viktiga datum, samt övergripande information om våra utbildningar och distansstudier. Utbildningsledaren kan även svara på frågor när det gäller support i ansökningsförfarandet och -systemet, information om urvalsförfarandet, tillgodoräknande, antagning, studieuppehåll, samt framtidsmöjligheter, ingångslöner, CSN-frågor, etc. Gäller frågorna sådant som yrkesvägledning för våra studerande eller där frågorna handlar om betygsbedömningar, svenska och utländska, får vi hjäp av Lernia utbilding där vi köper in tjänsten formellt utbildad Yh-ansvarig Studie- och Yrkesvägledare. Arbete mot kränkande behandling Jämställdhet Våra värdeord (Enkelhet, Kompetens, Omtanke) genomsyrar inte bara våra utbildningar utan även vårt arbete vid rekrytering/introduktion av personal. Studerande hos oss har rätt till en trygg miljö oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder. Under utb, introduktion presenterar/reflekterar vi kring vår värdegrund, mångfaldspolicy, likabehandlingsplan samt diskrimineringslagen med våra studerande. Vi eftersträvar en öppen kommunikation. Enkäter och individuella samtal ger de studerande möjlighet att ta upp frågor med oss om t.ex. kränkande behandling. Dokumenterade rutiner finns tillgängliga för personal och ext. konsulter. Vid rekrytering av studerande Bemötande: Våra värderingar hjälper oss att bemöta alla intresserade med respekt och trovärdig information oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder. Goda exempel: Vid mässor, öppet hus och informationsmöten försöker vi få både kvinnliga och manliga studerande att delta för att visa på goda exempel och kunna ge information om hur det fungerar och ATT det fungerar. Information, Vad säger branschen? Vi vet genom våra ledningsgrupps- och LIA-företag att de särskilt efterfrågar underrepresenterat kön för att främja en jämnare könsfördelning och att därför möjligheten till jobb är mycket stora för dem. Detta förmedlar vi i kontakter med sökande. Inträdeskrav: För att möjliggöra en jämnare könsfördelning har vi tillsammans med ledningsgruppen kompletterat ett logiktest med ett muntligt test som värderar bl.a. kommunikativ kompetens och egen drivkraft. Annonser: I våra utbildningsannonser används bilder på både män och kvinnor. Sida 17 (19)

20 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Under utbildningen Utbildningsmiljön: Ska utformas för att attrahera båda könen. Vi arbetar för att vara öppna och tillgängliga för var och en av våra studerande och skapa ett klimat där man vill och vågar ta upp upplevda svårigheter, problem och frågeställningar med oss, oavsett om det gäller problem med studierna, kamraterna, att hinna med både familj och studier. Om en studerande av underrepresenterat kön tvivlar kring sitt yrkesval kan vi också ta hjälp av våra ledningsgrupps- och LIA-företag. De efterfrågar ofta underrepresenterat kön, för att främja en jämnare könsfördelning, vilket deras samlade lönestatistik etc. visar. De kan komma och informera om sin syn på saken. Fysisk tillgänglighet Vi hyr lokaler hos Lernia Utbildning på Nordenskiöldsgatan 13 i Malmö. De lokalerna är redan idag tillgängliga för personer med rörlighetsnedsättning, t.ex. om man är rullstolsbunden, med bl.a. handikappanpassade toaletter och hissar. Vi anser att lokalerna redan idag uppfyller större delen av AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning 6. Med reservation för att anpassning av arbetsplatser kan behöva göras beroende på individuella behov (bord, stolar, ljudslingor, belysning, datorhjälpmedel, etc.) Det kan behövas andra anpassningar än de rent tillgängliga, t.ex. skärmar eller hörlurar för de som behöver avskildhet. Hur man samspelar och kommunicerar kan också vara en form av anpassning. Detsamma gäller för de företag där LIA-kurserna ska genomföras. Ambitionen är att kunna anpassa om det behövs. Alternativet är att söka plats där tillgängligheten redan är anpassad. Beredskap för att utvärdera en ny LIA-plats måste finnas eftersom de studerande kan söka platser själva. Övrigt Då denna utbildning genomförs i nära samarbete med Lernia i Malmö som har mångårig erfarenhet av att anordna Yh/KY-utbildningar, tar vi förstås del av denna erfarenhet i vår utbildning. Detta gäller framförallt administration, SYO, ledningsgruppsarbete mm, men även som utbildare i vissa moment. Ekonomisk planering Ekonomisk planering Kostnadsbudget Gruppstorlek i undervisningen 8 Antal poäng som utbildningen avser 400 Antal sökta platser 30 Antal poäng LIA totalt 100 Antal undervisningstimmar (skolförlagd) / vecka 18 Belopp/omgång varav medfinansiering Kostnader för undervisningen Kostnader för kursen LIA och ledningsgruppsarbete Lokalkostnader Driftskostnader Kostnader undervisningsmaterial Sida 18 (19)

21 Ansökan om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2012/2477 Utskriftsdatum: Kostnader utrustning inkl. avskrivningar Övriga intäkter 0 Budgeterad totalkostnad för en utbildningsomgång Belopp/omgång Summa Medfinansiering LIA + ledningsgrupp 34,57% Summa annan medfinansiering 9,55% Nettokostnad en utbildningsomgång efter avdrag för medfinansiering Nettokostnad per studerande och utbildningsomgång Nettokostnad årsstudieplats Statsbidrag/särskilda medel Söker statsbidrag eller särskilda medel enligt schablon Prisgrupp D - schablonbidrag SEK Sida 19 (19)

22 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Automationsingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: P&L Nordic AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö.

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Annika Pfannenstill annika.pfannenstill@malmo.se Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Ärende 2014:2 Stockholm den 16 september 2014 Yttrande från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Bakgrund En före detta kursdeltagare vid Vara folkhögskola har anmält till FSR att han anser att

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer