Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2000:1033 Utkom från trycket den 5 december 2000 utfärdad den 23 november Regeringen föreskriver att 3, 5, 6, 7, 7a och 9 11 samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse. 3 1 I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter. Specialitet eller grupp av specialiteter Specialitet enligt förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Allmänmedicin 4 Anestesi och intensivvård m.m. 1 i och 17 Barnmedicinska specialiteter 3 a e Hud- och könssjukdomar 11 Invärtesmedicinska specialiteter m.m. 2 a h, j och k, 7 f, 13 och 18 Reumatologi 2 i Vissa opererande specialiteter 1 a h Obstetrik och gynekologi 1 j Psykiatriska specialiteter 5 a c Ögonsjukdomar 1 o Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. 1 l n Onkologi m.m. 1 k och 15 Neurologi Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen. 1 Senaste lydelse 1997:

2 SFS 2000:1033 Läkare Normal- Tids- Sammanlagt åtgång uppburet Allmänmedicin Anestesi och intensivvård m.m Barnmedicinska specialiteter Hud- och könssjukdomar Invärtesmedicinska specialiteter m.m Reumatologi Vissa opererande specialiteter Obstetrik och gynekologi Psykiatriska specialiteter Ögonsjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar m.m Onkologi m.m Neurologi Allmänpraktiserande läkare (Europa-läkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen. Läkare Reducerat Ersättningsnormalarvode kr tak kr Allmänmedicin Anestesi och intensivvård m.m Barnmedicinska specialiteter Hud- och könssjukdomar Invärtesmedicinska specialiteter m.m Reumatologi Vissa opererande specialiteter Obstetrik och gynekologi Psykiatriska specialiteter Ögonsjukdomar

3 Läkare Reducerat Ersättningsnormalarvode kr tak kr SFS 2000:1033 Öron-, näs- och halssjukdomar m.m Onkologi m.m Neurologi Allmänpraktiserande läkare (Europa-läkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 195 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 lämnas reducerat enkelt arvode med högst 80 kronor. 7 a 5 Sker en läkares rådgivning enligt 7 per telefon lämnas enkelt arvode med 105 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 lämnas reducerat enkelt arvode med högst 45 kronor. 9 6 För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 640 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 lämnas reducerat normalarvode med högst 270 kronor För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering som lämnas i samband med undersökning lämnas ett arvode som motsvarar normalarvodet eller, under de förhållanden som anges i 6, det reducerade normalarvodet. Reducerat normalarvode lämnas dock även om ersättningstaket i 6 har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller subkutan implantation och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode. Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 195 kronor utöver normalarvodet samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 300 kronor utöver normalarvodet. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten. Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket. Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 eller ersättningstak i

4 SFS 2000: Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tillläggsarvode med 195 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a, en särskild ersättning med 20 kronor. 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet. På regeringens vägnar INGELA THALÉN Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) 4 8

5 Förteckning över läkarvårdsåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt 8 Bilaga 1 9 SFS 2000:1033 Åtgärder reducerat Anestesi och intensivvård m.m. 101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp) Regional anestesi Allmän inhalationsanestesi eller intravenös anestesi med muskelrelaxation eller instrumentering av luftvägar (inkluderar övervakning efter ingrepp) Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp) Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering Invärtesmedicinska specialiteter 201 Intravenös cytostatikabehandling Ultraljud, duplex carotis Pace-makerkontroll med omprogrammering Duplex artär omfattande (t.ex. iliaca-poplitea bilat) Venös insufficiens, duplex bilat Sömnapnéundersökning, omfattande Arteriell utredning, omfattande ccpap-inträning standard (med noninvasiv behandling) * SFS 2000:

6 SFS 2000:1033 Åtgärder reducerat 210 Gastroskopi Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla Sigmoideoskopi Coloskopi Eko-Doppler, färg-doppler Bandspelar-EKG (långtids-ekg) Oesophagus-eko Stress-eko Datoriserat medicinskt arbetsprov Envar av åtgärderna får tillämpas högst två gånger per år och patient timmars blodtrycksregistrering Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, första besöket Videocoloskopi Videogastroskopi Videosigmoideoskopi Vissa opererande specialiteter 301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur Exstirpation av anal- eller rektalpolyp Excision av pilonidalsinus Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti Operation av tumör i ben, brosk samt underhudstumörer över 5 cm i diameter Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet Phimosis (circumcisio) Operation av hydrocele Sutur av collateralligament Avlösning av muskelfäste (epikondylit) Cystoskopi

7 Åtgärder reducerat 314 Senskideklyvning Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur) Gastroskopi Sigmoideoskopi Operation av varicer innebärande minst 4 hudincisioner eller minst 2 perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet Vasectomi Borttagande av osteosyntesmaterial Exstirpation av ganglion, bursa Synovectomi i smärre leder Caput ulnae-resektion Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering Excision av dupuytrens contractur Sentransferering Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudeller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn Operation av malign hudtumör inkl. basaliom. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos SFS 2000:1033 7

8 SFS 2000:1033 Åtgärder reducerat 332 Neurolys; exstirpation av Mortons neurom Coloskopi Exstirpation av tumör i munhåla och svalg Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/ eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer Urodynamisk undersökning Videoarthroskopi/fotodokumentation Arthroskopi TUR-B Endoskopisk strikturbehandling Lithotripsi, blåsevakuering Sondering av uretra hos man Dilatation vid uretritbehandling Operation av uretracaruncel eller skeneit Operation av intrauretrala condylom Operation av ljumskbråck Operation av epigastricabråck Operation av navelbråck Excision med sutur av ögonlockstumör Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten Provexcision från arteria temporalis Videogastroskopi Videocoloskopi Videosigmoideoskopi Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

9 Åtgärder reducerat 357 Led- och senkirurgi i kombination i mp-led; resektion av metatarsalbenhuvud; tenolys/ excision av partiell ruptur (akilles, patellar, peroneus, tibialis post.) Operation av synstörande dermatochalasis Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv utgår ytterligare ersättning Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår ytterligare ersättning om TRUL + biotycat biopsi Blåshalsincision Ablatio testis i lokal anestesi Lateral clavikelresektion SFS 2000:1033 Obstetrik och gynekologi 401 Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort Fraktioniserad abrasio Hysteroskopi Vasectomi Diatermiloop-/laserkonisering Abortingrepp Cystoskopi Medicinsk abort (inkl.läkemedel) PCB Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva Borttagande av 3 eller flera hudförändringar på nedre delen av kroppen Hydrosonografi av uterus Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation

10 SFS 2000:1033 Åtgärder reducerat 414 Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg Endometriebiopsi Tubarundersökning med ultraljud Dilatation vid uretritbehandling Ögonsjukdomar 502 Nedläggning av silikongummislang Operation av pterygium Excision av tumör i conj./ögonlock Enklare tårvägsplastik Operation av ektropion Operation av entropion Operation av ptos Excision med sutur av ögonlockstumör Operation av synstörande dermatochalasis Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. 601 Bronchoskopi i lokalanestesi. Kräver fiberoptik med ljuskälla Sömnapnéundersökning, omfattande ncpap-inträning, standard (med noninvasivbehandling) FES (=funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla Exstirpation av tumör i munhålan och svalg Permanent transmyringealt dränage Larynxundersökning inkluderande stroboscopi

11 Åtgärder reducerat 609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet Videonystagmoskopi SFS 2000:1033 Onkologi m.m. 701 Intravenös cytostatikabehandling Neurologi 801 EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen Ultraljud, duplex carotis Hud- och könssjukdomar 901 Fotokemoterapi med PUVA eller behandling med B-ljus eller Bucky-behandling, första besöket Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av 3 hudtumörer Operation av malign hudtumör (inkl. basaliom). Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, första besöket Psykiatriska specialiteter 951 Gruppterapi för högst sex patienter 460/patient 370/patient 952 för ytterligare högst två patienter 250/patient 200/patient 953 Besök överstigande 2 x 50 minuter

12 SFS 2000:1033 Åtgärder reducerat Barnmedicinska specialiteter 961 Gastroskopi Datoriserat medicinskt arbetsprov Åtgärden 962 får tillämpas högst två gånger per år och patient 963 Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation Omfattande allergologisk utredning med prick-/ epikutantest, första besöket Inhalationsbehandling av akut astma/kol Allmän medicin 970 Venös insuffiens, duplex bilat Datoriserat medicinskt arbetsprov Åtgärden 971 får tillämpas högst två gånger per år och patient timmars blodtrycksregistrering Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, första besöket Excision av tre eller fler hudtumörer med hudsutur Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten Inhalationsbehandling av akut astma/kol Fakta Info Direkt, tel Elanders Gotab, Stockholm 2000

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:175

Regeringens proposition 2012/13:175 Regeringens proposition 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Prop. 2012/13:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Villkor Gruppsjukvård

Villkor Gruppsjukvård Villkor Gruppsjukvård 2014-01-01 För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta för- säkringsvillkor, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Försäkringen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ)

Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; SFS 1998:1405 Utkom från trycket den 4 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer