O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O-RINGAR INBYGGNAD. O-ringens tvärsnitt, D , F min 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1"

Transkript

1 O-RINGAR INBYGGNAD O-ringar inbyggnad (SMS 1588) Allmänna anvisningar Principen för funktion är att O-ringen hoptrycks mellan omgivande detaljer och åstadkommer tätning mot dessa, se figur 1 4. O-ringar för dynamisk inbyggnad måste för att få goda funktionsegenskaper ha relativt stor tvärsnittsdiameter i förhållande till ringens innerdiameter. O-ringar för statisk inbyggnad kan ha mindre tvärsnittsdiameter, men då utrymmet medger kan även O-ringar med stor tvärsnittsdiameter användas. Arbetstrycket för vilket O-ringar kan användas är beroende av inbyggnadsfall och inbyggnadens mått och toleranser. Se figur 1 5. Utsätts O-ringarna för högre tryck än det rekommenderade maximala arbetstrycket föreligger risk för att materialet pressas ut i spalten mellan detaljerna. Se figur 3. Vid varaktigt höga tryck kan det därför bli nödvändigt att vidta någon av följande åtgärder: Minska spelet mellan detaljerna. Rekommenderas när tillverkningsmetod och ekonomiska faktorer tillåter. Använda O-ring av hårdare material. Härvid bör beaktas: Medför oftast större sättning Högre start- och rörelsefriktion vid dynamiska tätningar. Tätningsförmågan vid låga tryck kan minska. Använda utträngningshindrande stödringar. Se figur 4 Figur 1. Inget arbetstryck. Figur 2. Reguljärt arbetstryck. Figur 3. Tryck som överstiger max arbetstryck men som momentant kan tillåtas. Figur 4. Högt tryck varvid utträngningshindrande stödringar används. Figur 5. I ovanstående figur visas funktionen spalt-tryck, statisk applikation, dels för O-ring 7 IRH och 9 IRH utan störningar (Parkers seal Co handbok) dels för O-ring 7 IRH med SKEGA stödring. Vid både statisk och dynamisk inbyggnad utsätts O-ringarna för nötning om trycket är varierande eller pulserande. För att minska O-ringarnas slitning bör de vara smorda och inbyggnadsdelarnas ytjämnhet så god som möjligt. Vid mycket låga icke-pulserande eller växlande tryck kan för statiska tätningar något sämre ytjämnhet tillåtas än de exemplifierade. Skarpa kanter, hål, gängor o d, vilka O-ringen kommer i kontakt med vid monteringen, fasas och rundas i överenstämmelse med nedanstående figurer och tabell 1. Figur 5. Invändig fas. Tabell 1 tvärsnitt, D , F min,5,6,7,9 1,1 Figur 7. Utvändig fas. 26

2 Dynamisk inbyggnad, svensk standard DYNAMISK INBYGGNAD Standardiserade toleranser anges i tabellerna. Önskar man liten variation av tätningsfriktionen hos olika exemplar av samma enhet, bör toleransvidderna för såväl O-ring som omgivande detaljer vara små. Snävare toleranser än enligt nedanstående tabeller kan erfordras i vissa fall. Avvikelser från angivna inbyggnadsmått kan vid speciella användningsområden vara nödvändiga. Tillämpas inbyggnadsmåtten enligt tabell, erhålls ett medelvärde på friktionen. Axel respektive hål får ha ytjämnheten R a =,63 µm (R max 2,5 µm). O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnheten R a = 3,2 µm (R max 12,5 µm) Spår i axel Spår i hål Toleranser för O-ringsspår i axel Diameterområde Basmått D3 D4 K (3) - 12 h11 f8 H9,6 (12) - h11 f7 H8,1 Toleranser för O-ringsspår i hål Diameterområde Basmått D4 D3 K (3) - 12 H11 f8 H9,6 (12) - H11 f7 H8,1 O-ring D3 D4 B DxD2 enligt SMS ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2,5 4 1 O-ring D3 D4 B DxD2 enligt SMS ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,5 1 O-ring D3 D4 B DxD2 enligt SMS ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8,

3 Radiell hoptryckning, svensk standard Statiska tätningar kan som regel täta vid betydligt högre tryck än 1 Mpa. O-ringar av nitrilgummi kan i sitt arbetsläge som regel töjas ut 1%. Om stor omsorg iakttas vid monteringen kan O-ringarna även stukas 3 4%. Vid stödringsinbyggnad se avsnittet Stödringar inbyggnad och dimensionsprogram. Standardiserade toleranser anges i tabellerna. STATISK INBYGGNAD O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnhet R a = 3,2 µm (R max 12,5 µm) Spår i hål Toleranser för O-ringsspår i hål Diameterområde Basmått D6 D5 K (3) - 12 H11 h8 H9,6 (12) - H11 h7 H8,1 O-ring D5 D6 B DxD2 enligt SMS ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3,5 3,1,5 O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,7 1 O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,4 1 28

4 STATISK INBYGGNAD O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,4 1 O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,4 1 O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, , Toleranser för O-ringsspår i axel Diameterområde Basmått D5 D6 K (3) - 12 h11 h8 H9,6 (12) - h11 h7 H8,1 Spår i axel O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,3,5 O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,1,5 3,7 1 O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,2 x 3, ,2 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,2 x 5, ,2 x 5, ,7 1 6,4 1 29

5 STATISK INBYGGNAD O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, , ,3 x 5, , ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, O-ring D 5 D 6 B R 1 DxD 2 enligt SMS ,3 x 5, ,3 x 5, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,4 1 3

6 Axiell hoptryckning svensk standard För tätning vid yttre övertryck, P 1, kan endast slutet spår användas. För tätning vid inre övertryck, P 2, kan slutet eller öppet spår användas. O-ringspårets sidor och botten får ha ytjämnheten R a = 3,2µm. (R max = 12,5 µm) STATISK INBYGGNAD Slutet spår Öppet spår O-ring DxD2 enligt SMS 1586 Yttre övertryck min P1 h11 Diametrar Inre övertryck H11 P2 max H O-ring DxD2 enligt SMS 1586 Yttre övertryck min P1 h11 Diametrar Inre övertryck H11 P2 max H 3,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,1 x 1, ,5 1,2,2 3,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,3 x 2, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,2 x 3, ,1 1,7,5 +,1 2,2 1 31

7 STATISK INBYGGNAD O-ring DxD2 enligt SMS 1586 Yttre övertryck min P1 h11 Diametrar Inre övertryck H11 P2 max H O-ring DxD2 enligt SMS 1586 Yttre övertryck min P1 h11 Diametrar Inre övertryck H11 P2 max H 42,2 x 3, ,2 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,5 x 3, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,2 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,1 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,1 2,2 1 +,1 4, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,3 x 5, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 x 8, ,1 4,4 1 +,1 6,6 1 32

8 Dynamisk inbyggnad, tum standard DYNAMISK INBYGGNAD Standardiserade toleranser anges i tabellerna. Önskar man liten variation av tätningsfriktionen hos olika exemplar av samma enhet, bör toleransvidderna för såväl O-ring som omgivande detaljer vara små. Snävare toleranser än enligt nedanstående tabeller kan erfordras i vissa fall. Avvikelser från angivna inbyggnadsmått kan vid speciella användningsområden vara nödvändiga. Tillämpas inbyggnadsmåtten enligt tabell, erhålls ett medelvärde på friktionen. Axel respektive hål får ha ytjämnheten R a =,63 µm (R max 2,5 µm). O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnheten R a = 3,2 µm (R max 12,5 µm) Spår i axel Spår i hål Toleranser för O-ringsspår i axel Diameterområde Basmått D3 D4 K (3) - 12 h11 f8 H9,6 (12) - h11 f7 H8,1 Toleranser för O-ringsspår i hål Diameterområde Basmått D4 D3 K (3) - 12 H11 f8 H9,6 (12) - H11 f7 H8,1 O-ringsspår i axel D D2 D3 D4 D3 x O-ringsspår i hål D4 B O-ringsspår i axel D D2 D3 D4 D3 x O-ringsspår i hål D4 B 2,9 x 1, ,35 3,12 5, x 1, ,14 3,91 6, x 1, ,93 4,7 7, x 1, ,74 5,51 8, x 1,78 6,65 9,53 6,3 9, x 1,78 7,44 1,32 7,8 9,92 7,66 x 1,78 8,24 11,11 7,87 1,73 8,73 x 1,78 9,41 12,3 9,7 11,91 9,25 x 1,78 9,83 12,7 9,47 12,32 9,19 x 2,62 9,74 14,29 9,47 14, 9,92 x 2,62 1,53 15,8 1,26 14,79 1,78 x 2,62 11,32 15,88 11,5 15,57 11,91 x 2,62 12,51 17,7 12,24 16,77 12,37 x 2,62 12,92 17,46 12,65 17,17 13,1 x 2,62 13,73 18,26 13,43 17,96 13,95 x 2,62 14,5 19,5 14,22 18,75 15,8 x 2,62 15,68 2,24 15,42 19,95 2,4,5 3,6,75 15,54 x 2,62 16,1 2,64 15,82 2,35 15,88 x 2,62 16,47 21,3 16,2 2,73 17,13 x 2,62 17,68 22,23 17,4 21,92 17,86 x 2,62 18,46 23,2 18,2 22,73 18,72 x 2,62 19,27 23,81 19, 23,52 18,64 x 3,53 19,2 25,43 19, 25,3 2,22 x 3,53 2,78 27, 2,55 26,75 21,82 x 3,53 22,38 28,6 22,15 28,35 23,4 x 3,53 23,95 3,18 23,72 29,92 24,99 x 3,53 25,55 31,78 25,32 31,52 25,8 x 3,53 26,33 32,56 26,11 32,31 26,58 x 3,53 27,13 33,35 26,9 33,1 28,17 x 3,53 28,73 34,95 28,5 34,7 29,75 x 3,53 3,3 36,53 3,7 36,27 31,34 x 3,53 31,9 39,13 31,67 37,78 32,92 x 3,53 33,48 39,7, 33,25 39,45 34,52 x 3,53 35,8 41,3 34,85 41,5 3,6,75 4,8 1 33

9 DYNAMISK INBYGGNAD x O-ringsspår i axel D D2 D3 D4 D3 O-ringsspår i hål D4 B x O-ringsspår i axel D D2 D3 D4 D3 O-ringsspår i hål D4 B 36,1 x 3,53 36,65 42,88 36,42 42,62 37,69 x 3,53 38,25 44,48 38,2 44,22 39,69 x 3,53 4,22 46,45 4, 46,2 41,28 x 3,53 41,81 48,5 41,6 47,8 42,86 x 3,53 43,4 49, ,38 37,47 x 5,33 38,15 47,65 38,2 47,5 4,65 x 5,33 41,33 5,83 41,2 5,67 43,82 x 5,33 44,5 54, 44,37 53,85 47, x 5,33 47,68 57,18 47,55 57,2 5,16 x 5,33 5,85 6,35 5,72 6,2 53,34 x 5,33 54,3 63,53 53,9 63,37 56,52 x 5,33 57,2 66,7 57,7 66,55 59,69 x 5,33 6,38 69,88 6,25 69,72 62,87 x 5,33 63,55 73,5 63,42 72,9 66,4 x 5,33 66,73 76,23 66,6 76,7 69,22 x 5,33 69,9 79,4 69,77 79,25 72,4 x 5,33 73,8 82,58 72,95 82,42 74,63 x 5,33 75,5 85, 75,35 84,83 75,57 x 5,33 76,28 58,78 76,1 85,57 78,74 x 5,33 79,45 88,95 79,27 88,75 79,77 x 5,33 81,43 9,93 81,29 9,77 81,92 x 5,33 82,63 92,13 82,45 91,92 85,9 x 5,33 85,8 95,3 85,62 95,1 88,27 x 5,33 88,98 98,48 88,8 98,27 89,69 x 5,33 9,56 1,6 9,4 99,88 91,44 x 5,33 92,15 11,65 91,97 11,45 94,62 x 5,33 95,33 14,83 95,15 14,62 97,79 x 5,33 98,5 18, 98,32 17,8 1, x 5,33 1,88 11,38 1,74 11,22 11, x 5,33 11,67 111,18 11,5 11,97 14,14 x 5,33 14,85 114,35 14,67 114,15 17,32 x 5,33 18,3 117,53 17,85 117,32 19,5 x 5,33 11,41 119,91 11,23 119,71 11,5 x 5,33 111,2 12,7 11,5 12,5 113,67 x 5,33 114,38 123,88 114,2 123,67 117,5 x 5,33 118,34 127,84 118,17 127,65 12,7 x 5,33 121,52 131,2 121,34 13,82 123,8 x 5,33 124,5 134,19 124,12 133,6 127, x 5,33 127,87 137,37 127,69 137,17 13,2 x 5,33 131,4 14,54 13,87 14,35 133,4 x 5,33 134,22 143,72 134,4 143,52 136,5 x 5,33 137,39 146,89 137,22 146,7 139,7 x 5,33 14,57 15,7 14,39 149,87 142,9 x 5,33 143,74 153,24 143,57 153,5 146,1 x 5,33 146,92 156,42 146,74 156,22 149,2 x 5,33 15,9 159,59 149,92 159,4 113,7 x 6,99 114,9 127,1 114,2 126,55 114,7 x 6,99 116,1 128,3 115,2 127,35 116,8 x 6,99 118, 13,2 117,3 129,45 12, x 6,99 121,2 133,4 12,5 132,65 123,2 x 6,99 124,4 136,6 123,7 135,85 4,8 1 7,1 1 9,5 1,5 124,6 x 6,99 126, 125,1 125,1 137,25 126,4 x 6,99 127,6 126,9 126,9 139,5 129,5 x 6,99 13,7 13, 13, 142,15 132,7 x 6,99 133,9 133,2 133,2 145,35 134,5 x 6,99 136, 135, 135, 147,15 135,9 x 6,99 137,1 136,4 136,4 148,55 139,1 x 6,99 14,3 139,6 139,6 151,75 142,2 x 6,99 143,4 142,7 142,7 154,85 145,4 x 6,99 146,6 145,9 145,9 158,5 148,6 x 6,99 149,8 149,1 149,1 161,25 151,8 x 6,99 153, 152,3 152,3 164,45 155,6 x 6,99 156,8 156,3 156,3 168,45 158,1 x 6,99 159,3 158,6 158,6 17,75 159,5 x 6,99 16,8 16,2 16,2 172,35 161,9 x 6,99 163,1 162,2 162,2 174,35 164,5 x 6,99 165,7 165, 165, 177,15 166,7 x 6,99 168, 167,4 167,4 179,55 168,3 x 6,99 169,3 169, 169, 181,15 17,8 x 6,99 172, 171,3 171,3 183,45 174,6 x 6,99 176, 175,3 175,3 187,45 177,2 x 6,99 178,4 177,7 177,7 189,85 181, x 6,99 182,3 181,7 181,7 193,85 183,5 x 6,99 184,7 184, 184, 196,15 187,3 x 6,99 188,7 188, 188, 2,15 189,9 x 6,99 191,1 19,4 19,4 22,55 193,7 x 6,99 195, 194,4 194,4 26,55 196,2 x 6,99 197,4 196,7 196,7 28,85 2, x 6,99 21,4 2,7 2,7 212,85 22,6 x 6,99 23,8 23,1 23,1 215,25 28,9 x 6,99 21,1 29,4 29,4 221,55 215,3 x 6,99 216,5 215,8 215,8 221,95 221,6 x 6,99 222,8 222,1 222,1 234,25 227,9 x 6,99 229,2 228,5 228,5 24,65 234,3 x 6,99 235,5 234,8 234,8 246,95 24,7 x 6,99 214,9 241,2 241,2 253,35 247, x 6,99 248,2 247,5 247,5 259,65 253,3 x 6,99 254,6 253,9 253,9 266,5 259,7 x 6,99 26,9 26,2 26,2 272,35 266,1 x 6,99 267,3 266,6 266,6 278,75 272,4 x 6,99 273,6 272,9 272,9 285,5 278,8 x 6,99 28, 279,3 279,3 291,45 285,1 x 6,99 286,3 285,6 285,6 297,75 291,5 x 6,99 292,7 292, 292, 34,15 297,8 x 6,99 299, 298,3 298,3 31,45 34,1 x 6,99 35,4 34,7 34,7 316,85 316,9 x 6,99 318,1 317,4 317,4 329,55 329,5 x 6,99 33,8 33,1 33,1 342,25 342,3 x 6,99 343,5 342,8 342,8 354,95 355, x 6,99 356,2 355,5 355,5 367,65 367,7 x 6,99 368,9 368,2 368,2 38,35 38,3 x 6,99 381, 38,9 38,9 393,5 393,1 x 6,99 394,3 393,6 393,6 45,75 9,5 1,5 34

10 Radiell hoptryckning, tum standard STATISK INBYGGNAD Statiska tätningar kan som regel täta vid betydligt högre tryck än 1 Mpa. O-ringar av nitrilgummi kan i sitt arbetsläge som regel töjas ut 1%. Om stor omsorg iakttas vid monteringen kan O-ringarna även stukas 3 4%. Vid stödringsinbyggnad se avsnittet Stödringar inbyggnad och dimensionsprogram. Standardiserade toleranser anges i tabellerna. O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnhet Ra = 3,2 µm (R max 12,5 µm) Toleranser för O-ringsspår i axel Diameterområde Basmått D5 D6 K (3) - 12 h11 h8 H9,6 (12) - h11 h7 H8,1 Spår i axel D x D 2 D 5 D 6 B R 1 D x D 2 D 5 D 6 B R 1 2,9 x 1, ,74 26,64 x 2,62 26,98 31, x 1, ,53 28,25 x 2,62 28,58 32, x 1,78 4,7 7,32 29,85 x 2,62 3,18 34, x 1,78 5,51 8, x 1,78 6,3 8, x 1,78 7,8 9,7 7,66 x 1,78 7,78 1,49 8,73 x 1,78 9,7 11,69 9,25 x 1,78 9,47 12,9 1,82 x 1,78 11,1 13,72 11,11 x 1,78 11,51 14,13 12,42 x 1,78 12,7 15,32 14, x 1,78 14,28 16,9 15,6 x 1,78 15,88 18,5 17,17 x 1,78 17,48 2,1 18,77 x 1,78 19,5 21,67 2,35 x 1,78 2,63 23,25 21,95 x 1,78 22,23 24,85 23,52 x 1,78 23,81 26,42 25,12 x 1,78 25,4 28,2 26,7 x 1,78 26,98 29,6 28,3 x 1,78 28,58 31,2 29,87 x 1,78 3,18 32,8 31,47 x 1,78 31,75 34,37 33,5 x 1,78 33,33 35,95 34,65 x 1,78 34,93 37,55 9,92 x 2,62 9,47 13,66 1,78 x 2,62 1,26 14,45 11,91 x 2,62 11,5 15,24 12,37 x 2,62 12,24 16,43 13,1 x 2,62 12,65 16,84 13,95 x 2,62 13,43 17,62 15,8 x 2,62 14,22 18,41 15,54 x 2,62 15,42 19,16 15,88 x 2,62 15,82 2,1 17,13 x 2,62 16,2 2,39 17,86 x 2,62 17,4 21,59 18,72 x 2,62 18,2 22,39 2,24 x 2,62 19, 23,19 2,63 x 2,62 21,3 25,22 22,22 x 2,62 22,62 26,81 23,47 x 2,62 23,8 27,99 23,81 x 2,62 24,21 28,4 25,7 x 2,62 25,4 29,59 2,4,5 3,6,75 31,42 x 2,62 31,75 35,94 33, x 2,62 33,33 37,52 34,59 x 2,62 34,93 39,12 36,17 x 2,62 36,5 4,69 37,77 x 2,62 38,1 42,29 39,34 x 2,62 39,68 43,87 4,95 x 2,62 41,28 45,47 42,52 x 2,62 42,88 47,7 44,12 x 2,62 44,45 48,64 45,69 x 2,62 46,3 5,22 47,29 x 2,62 47,63 51,82 48,9 x 2,62 49,2 53,39 5,47 x 2,62 5,8 54,99 52,7 x 2,62 52,38 56,57 53,64 x 2,62 53,98 58,17 55,25 x 2,62 55,58 59,77 56,82 x 2,62 57,15 61,34 58,42 x 2,62 58,73 62,92 6, x 2,62 6,33 64,52 61,6 x 2,62 61,9 66,9 63,17 x 2,62 63,5 67,69 64,77 x 2,62 65,8 69,27 66,34 x 2,62 66,68 7,87 67,95 x 2,62 68,28 72,47 69,52 x 2,62 69,85 74,4 71,12 x 2,62 71,43 75,62 18,64 x 3,53 19, 24,72 2,22 x 3,53 2,55 26,27 21,82 x 3,53 22,15 27,87 23,4 x 3,53 23,72 29,44 24,99 x 3,53 25,32 31,4 25,8 x 3,53 26,13 31,85 26,58 x 3,53 26,9 32,62 28,17 x 3,53 28,5 34,22 29,75 x 3,53 3,7 35,79 31,34 x 3,53 31,67 37,39 32,92 x 3,53 33,25 38,97 34,52 x 3,53 34,85 4,57 36,1 x 3,53 36,42 42,14 37,69 x 3,53 38,2 43,74 39,69 x 3,53 4,2 45,74 3,6,75 4,8 1 35

11 STATISK INBYGGNAD D x D2 D5 D6 B D x D2 D5 D6 B 4,87 x 3,53 41,2 46,91 44,4 x 3,53 44,37 5,9 44,45 x 3,53 44,77 5,49 46,4 x 3,53 46,35 52,7 47,2 x 3,53 47,55 53,26 47,63 x 3,53 47,94 53,66 49,21 x 3,53 49,53 55,25 5,4 x 3,53 5,72 56,44 5,8 x 3,53 51,12 56,84 52,39 x 3,53 52,7 58,42 53,56 x 3,53 53,9 59,61 53,98 x 3,53 54,29 6,1 55,56 x 3,53 55,88 61,6 56,74 x 3,53 57,7 62,79 57,15 x 3,53 57,47 63,19 58,74 x 3,53 59,5 64,77 59,92 x 3,53 6,25 65,96 6,33 x 3,53 6,66 66,38 61,91 x 3,53 62,23 67,95 63,9 x 3,53 63,42 69,14 63,5 x 3,53 63,82 69,54 65,9 x 3,53 65,4 71,12 66,27 x 3,53 66,6 72,31 66,68 x 3,53 67, 72,72 68,26 x 3,53 68,58 74,3 69,44 x 3,53 69,77 75,49 69,85 x 3,53 7,17 75,89 71,44 x 3,53 71,75 77,47 72,62 x 3,53 72,95 78,66 73,3 x 3,53 73,34 79,6 74,61 x 3,53 74,93 8,65 75,79 x 3,53 76,1 81,81 78,97 x 3,53 79,27 84,99 82,1 x 3,53 82,45 88,16 85,32 x 3,53 85,62 91,34 88,49 x 3,53 88,8 94,51 91,67 x 3,53 91,97 97,69 94,84 x 3,53 95,15 1,86 98,2 x 3,53 98,32 14,4 11,19 x 3,53 11,5 17,21 14,37 x 3,53 14,67 11,39 17,54 x 3,53 17,85 113,56 11,72 x 3,53 111,2 116,74 113,89 x 3,53 114,2 119,91 117,7 x 3,53 117,37 123,9 12,24 x 3,53 12,55 126,26 123,42 x 3,53 123,72 129,44 126,59 x 3,53 126,9 132,61 129,77 x 3,53 13,7 135,79 132,94 x 3,53 133,25 138,96 136,12 x 3,53 136,42 142,14 139,29 x 3,53 139,6 145,31 142,47 x 3,53 142,77 148,49 145,64 x 3,53 145,95 151,66 148,82 x 3,53 149,12 154,84 151,99 x 3,53 152,3 158,1 158,34 x 3,53 158,65 164,36 164,69 x 3,53 165, 17,71 171,4 x 3,53 171,35 177,6 177,39 x 3,53 177,7 183,41 183,74 x 3,53 184,5 189,76 19,9 x 3,53 19,4 196,11 196,44 x 3,53 196,75 22,46 22,79 x 3,53 23,1 28,81 4,8 1 29,14 x 3,53 29,45 215,16 215,99 x 3,53 215,8 221,51 221,84 x 3,53 222,15 227,86 228,19 x 3,53 228,5 234,21 234,54 x 3,53 234,85 24,56 24,89 x 3,53 241,2 246,91 247,24 x 3,53 247,55 253,26 253,59 x 3,53 253,9 259,61 37,47 x 5,33 38,2 46,78 4,65 x 5,33 41,2 49,96 43,82 x 5,33 44,37 53,13 47, x 5,33 47,55 56,13 5,16 x 5,33 5,72 59,48 53,34 x 5,33 53,9 62,66 56,52 x 5,33 57,7 65,83 59,69 x 5,33 6,25 69,1 62,87 x 5,33 63,42 72,18 66,4 x 5,33 66,6 75,36 69,22 x 5,33 69,77 78,53 72,4 x 5,33 72,95 81,71 74,63 x 5,33 75,35 84,11 75,57 x 5,33 76,1 84,86 78,74 x 5,33 79,27 88,3 79,77 x 5,33 81,29 9,5 81,92 x 5,33 82,45 91,21 85,9 x 5,33 85,62 94,38 88,27 x 5,33 88,8 97,56 89,69 x 5,33 9,4 99,16 91,44 x 5,33 91,97 1,73 94,62 x 5,33 95,15 13,91 97,79 x 5,33 98,32 17,8 1, x 5,33 1,74 19,5 11, x 5,33 11,5 11,26 14,14 x 5,33 14,67 113,43 17,32 x 5,33 17,85 116,61 19,5 x 5,33 11,23 118,99 11,5 x 5,33 111,5 119,81 113,67 x 5,33 114,2 122,96 117,5 x 5,33 118,17 126,93 12,7 x 5,33 121,34 13,1 123,8 x 5,33 124,12 132,88 127, x 5,33 127,69 136,45 13,2 x 5,33 13,87 139,63 133,4 x 5,33 134,4 142,8 136,5 x 5,33 137,22 145,98 139,7 x 5,33 14,39 149,15 142,9 x 5,33 143,57 152,33 146,1 x 5,33 146,74 155,5 149,2 x 5,33 149,92 158,68 113,7 x 6,99 114,2 125,35 114,7 x 6,99 115,2 126,35 116,8 x 6,99 117,3 128,45 12, x 6,99 12,5 131,65 123,2 x 6,99 123,7 134,85 124,6 x 6,99 125,1 136,25 126,4 x 6,99 126,9 138,5 129,5 x 6,99 13, 141,15 132,7 x 6,99 133,2 144,35 134,5 x 6,99 135, 146,15 135,9 x 6,99 138,15 149,3 139,1 x 6,99 141,35 152,5 142,2 x 6,99 144,45 155,6 145,4 x 6,99 147,65 158,8 148,6 x 6,99 15,85 162, 4,8 1 7,1 1 9,5 1,5 36

12 STATISK INBYGGNAD D x D 2 151,8 x 6,99 154,5 165,2 155,6 x 6,99 157,85 169, 158,1 x 6,99 16,35 171,5 159,5 x 6,99 161,85 173, 161,9 x 6,99 164,15 175,3 164,5 x 6,99 166,75 177,9 166,7 x 6,99 169,5 18,2 168,3 x 6,99 17,65 181,8 17,8 x 6,99 173,5 184,2 174,6 x 6,99 177,5 188,2 177,2 x 6,99 179,45 19,6 181, x 6,99 183,35 194,5 183,5 x 6,99 185,75 196,9 187,3 x 6,99 189,75 2,9 189,9 x 6,99 192,15 23,3 193,7 x 6,99 196,5 27,2 196,2 x 6,99 198,45 29,6 2, x 6,99 22,45 213,6 22,6 x 6,99 24,85 216, 28,9 x 6,99 211,15 222,3 215,3 x 6,99 217,55 228,7 D 5 D 6 B R 1 9,5 1,5 D x D2 221,6 x 6,99 223,85 235, 227,9 x 6,99 23,25 241,4 234,3 x 6,99 236,55 247,7 24,7 x 6,99 242,95 254,1 247, x 6,99 249,25 26,4 253,3 x 6,99 255,65 266,8 259,7 x 6,99 261,95 273,1 266,1 x 6,99 268,35 279,5 272,4 x 6,99 274,65 285,8 278,8 x 6,99 281,5 292,2 285,1 x 6,99 287,35 298,5 291,5 x 6,99 293,75 34,9 297,8 x 6,99 3,5 311,2 34,1 x 6,99 36,45 317,6 316,9 x 6,99 319,15 33,3 329,5 x 6,99 331,85 343, 342,3 x 6,99 344,55 355,7 355, x 6,99 357,25 368,4 367,7 x 6,99 369,95 381,1 38,3 x 6,99 382,65 393,8 393,1 x 6,99 395,35 46,5 D5 D6 B 9,5 1,5 Toleranser för O-ringsspår i axel Diameterområde Basmått D3 D4 K (3) - 12 h11 f8 H9,6 (12) - h11 f7 H8,1 D x D2 2,9 x 1,78 3,73 6, x 1,78 4,52 7, x 1,78 5,31 7, x 1,78 6,12 8, x 1,78 6,91 9, x 1,78 7,7 1,32 7,66 x 1,78 8,49 11,11 8,73 x 1,78 6,98 12,3 9,25 x 1,78 1,8 12,7 1,82 x 1,78 11,68 14,3 11,11 x 1,78 12,6 14,68 12,42 x 1,78 13,26 15,88 14, x 1,78 14,86 17,48 15,6 x 1,78 16,43 19,5 17,17 x 1,78 18,1 2,63 18,77 x 1,78 19,61 22,23 2,35 x 1,78 21,18 23,8 21,95 x 1,78 22,78 25,4 23,52 x 1,78 24,36 26,98 25,12 x 1,78 25,96 28,58 26,7 x 1,78 27,56 3,18 28,3 x 1,78 29,13 31,75 29,87 x 1,78 3,71 33,33 D5 D6 B 2,4,5 D x D2 Spår i axel 31,47 x 1,78 32,31 34,93 33,5 x 1,78 33,88 36,5 34,65 x 1,78 35,48 38,1 9,92 x 2,62 1,1 14,29 1,78 x 2,62 1,89 15,8 11,91 x 2,62 11,69 15,88 12,37 x 2,62 12,88 17,7 13,1 x 2,62 13,27 17,46 13,95 x 2,62 14,7 18,26 15,8 x 2,62 14,86 19,5 15,54 x 2,62 16,5 2,24 15,88 x 2,62 16,45 2,64 17,13 x 2,62 16,84 21,3 17,86 x 2,62 18,4 22,23 D5 D6 B 2,4,5 3,6,75 37

13 STATISK INBYGGNAD D x D 2 18,72 x 2,62 18,83 23,2 2,24 x 2,62 19,62 23,81 2,63 x 2,62 21,61 25,8 22,22 x 2,62 23,19 27,38 23,47 x 2,62 24,39 28,58 23,81 x 2,62 24,78 28,97 25,7 x 2,62 25,99 3,18 26,64 x 2,62 27,56 31,75 28,25 x 2,62 29,14 33,33 29,85 x 2,62 3,74 34,93 31,42 x 2,62 32,31 36,5 33, x 2,62 33,91 38,1 34,59 x 2,62 35,51 39,7 36,17 x 2,62 37,9 41,28 37,77 x 2,62 38,69 42,88 39,34 x 2,62 4,26 44,45 4,95 x 2,62 41,84 46,3 42,52 x 2,62 43,44 47,63 44,12 x 2,62 45,1 49,2 45,69 x 2,62 46,61 5,8 47,29 x 2,62 49,19 52,38 48,9 x 2,62 49,79 53,98 5,47 x 2,62 51,39 55,58 52,7 x 2,62 52,96 57,15 53,64 x 2,62 54,54 58,73 55,25 x 2,62 56,14 6,33 56,82 x 2,62 57,71 61,9 58,42 x 2,62 59,31 63,5 6, x 2,62 6,91 65,1 61,6 x 2,62 62,49 66,68 63,17 x 2,62 64,9 68,28 64,77 x 2,62 65,66 69,85 66,34 x 2,62 67,24 71,43 67,95 x 2,62 68,84 73,3 69,52 x 2,62 7,41 74,6 71,12 x 2,62 72,1 76,6 18,64 x 3,53 19,71 25,43 2,22 x 3,53 21,28 27, 21,82 x 3,53 22,88 28,6 23,4 x 3,53 24,46 3,18 24,99 x 3,53 26,6 31,78 25,8 x 3,53 26,86 32,58 26,58 x 3,53 27,63 33,35 28,17 x 3,53 29,23 34,95 29,75 x 3,53 3,81 36,53 31,34 x 3,53 32,41 38,13 32,92 x 3,53 33,98 39,7 34,52 x 3,53 35,58 41,3 36,1 x 3,53 37,16 42,88 37,69 x 3,53 38,76 44,48 39,69 x 3,53 4,77 46,49 4,87 x 3,53 41,94 47,65 41,28 x 3,53 42,33 48,5 42,86 x 3,53 43,92 49,64 44,4 x 3,53 45,11 5,83 44,45 x 3,53 45,5 51,22 46,4 x 3,53 47,8 52,8 47,2 x 3,53 48,29 54, 47,63 x 3,53 48,67 54,39 49,21 x 3,53 5,26 55,98 5,4 x 3,53 51,46 57,18 5,8 x 3,53 51,85 57,57 52,39 x 3,53 53,45 59,17 D 5 D 6 B R 1 3,6,75 4,8 1 D x D2 53,56 x 3,53 54,64 6,35 53,98 x 3,53 55,2 6,74 55,56 x 3,53 56,62 62,34 56,74 x 3,53 57,81 63,92 58,74 x 3,53 59,78 65,5 59,92 x 3,53 6,99 66,7 6,33 x 3,53 61,37 67,9 61,91 x 3,53 62,96 68,68 63,9 x 3,53 64,16 69,88 63,5 x 3,53 64,55 7,27 65,9 x 3,53 66,13 71,85 66,27 x 3,53 67,34 73,5 68,26 x 3,53 69,3 75,2 69,44 x 3,53 7,51 76,23 69,85 x 3,53 7,9 76,62 71,44 x 3,53 72,48 78,2 72,62 x 3,53 73,69 79,4 73,3 x 3,53 74,4 79,79 74,61 x 3,53 75,66 81,38 75,79 x 3,53 76,86 82,58 78,97 x 3,53 8,6 85,78 82,1 x 3,53 83,23 88,95 85,32 x 3,53 86,41 92,13 88,49 x 3,53 85,89 95,3 91,67 x 3,53 92,76 98,48 37,47 x 5,33 38,89 47,65 4,65 x 5,33 42,7 5,83 43,82 x 5,33 45,24 54, 47, x 5,33 48,42 57,18 5,16 x 5,33 51,59 6,35 53,34 x 5,33 54,77 63,53 56,52 x 5,33 57,94 66,7 59,69 x 5,33 61,12 69,88 62,87 x 5,33 64,29 73,5 66,4 x 5,33 67,47 76,23 69,22 x 5,33 7,64 79,4 72,4 x 5,33 73,82 82,58 74,63 x 5,33 76,24 85, 75,57 x 5,33 77,2 85,78 78,74 x 5,33 8,19 88,95 79,77 x 5,33 82,17 9,93 81,92 x 5,33 83,37 92,13 85,9 x 5,33 86,54 95,3 88,27 x 5,33 89,72 98,48 89,69 x 5,33 91,3 1,6 91,44 x 5,33 92,89 11,65 94,62 x 5,33 96,7 14,83 97,79 x 5,33 99,24 18, 1, x 5,33 11,62 11,38 11, x 5,33 12,48 111,18 14,14 x 5,33 15,54 114,35 17,32 x 5,33 18,77 117,53 19,5 x 5,33 111,15 119,91 11,5 x 5,33 111,94 12,7 113,67 x 5,33 115,12 123,88 117,5 x 5,33 119,8 127,84 12,7 x 5,33 122,26 131,2 123,8 x 5,33 125,43 134,19 127, x 5,33 128,61 137,37 13,2 x 5,33 131,78 14,54 133,4 x 5,33 134,96 143,72 136,5 x 5,33 138,13 146,89 139,7 x 5,33 141,31 15,7 142,9 x 5,33 144,48 153,24 D5 D6 B 4,8 1 7,1 1 38

14 STATISK INBYGGNAD D x D 2 146,1 x 5,33 147,66 156,42 149,2 x 5,33 15,83 159,59 113,7 x 6,99 115,95 127,1 114,7 x 6,99 117,15 128,3 116,8 x 6,99 119,5 13,2 12, x 6,99 122,25 133,4 123,2 x 6,99 125,45 136,6 124,6 x 6,99 127,5 138,2 126,4 x 6,99 128,65 139,8 129,5 x 6,99 131,75 142,9 132,7 x 6,99 134,95 146,1 134,5 x 6,99 137,5 148,2 135,9 x 6,99 138,15 149,3 139,1 x 6,99 141,35 152,5 142,2 x 6,99 144,45 155,6 145,4 x 6,99 147,65 158,8 148,6 x 6,99 15,85 162, 151,8 x 6,99 154,5 165,2 155,6 x 6,99 157,85 169, 158,1 x 6,99 16,35 171,5 159,5 x 6,99 161,85 173, 161,9 x 6,99 164,15 175,3 164,5 x 6,99 166,75 177,9 166,7 x 6,99 169,5 18,2 168,3 x 6,99 17,65 181,8 17,8 x 6,99 173,5 184,2 174,6 x 6,99 177,5 188,2 177,2 x 6,99 179,45 19,6 181, x 6,99 183,35 194,5 D 5 D 6 B R 1 7,1 1 9,5 1,5 D x D 2 183,5 x 6,99 185,75 196,9 187,3 x 6,99 189,75 2,9 189,9 x 6,99 192,15 23,3 193,7 x 6,99 196,5 27,2 196,2 x 6,99 198,45 29,6 2, x 6,99 22,45 213,6 22,6 x 6,99 24,85 216, 28,9 x 6,99 211,15 222,3 215,3 x 6,99 217,55 228,7 221,6 x 6,99 223,85 235, 227,9 x 6,99 23,25 241,4 234,3 x 6,99 236,55 247,7 24,7 x 6,99 242,95 254,1 247, x 6,99 249,25 26,4 253,3 x 6,99 255,65 266,8 259,7 x 6,99 261,95 273,1 266,1 x 6,99 268,35 279,5 272,4 x 6,99 274,65 285,8 278,8 x 6,99 281,5 292,2 285,1 x 6,99 287,35 298,5 291,5 x 6,99 293,75 34,9 297,8 x 6,99 3,5 311,2 34,1 x 6,99 36,45 317,6 316,9 x 6,99 319,15 33,3 329,5 x 6,99 331,85 343, 342,3 x 6,99 344,55 355,7 355, x 6,99 357,25 368,4 367,7 x 6,99 369,95 381,1 38,3 x 6,99 382,65 393,8 393,1 x 6,99 395,35 46,5 D 5 D 6 B R 1 9,5 1,5 39

15 STATISK INBYGGNAD Axiell hoptryckning, tum standard För tätning vid yttre övertryck, P 1, kan endast slutet spår användas. För tätning av inre övertryck, P 2, kan slutet eller öppet spår användas, O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnheten Ra = 3,2 µm. (R max = 12,5 µm). Slutet spår Öppet spår D x D2 Yttre övertryck min h11 Innre övertryck H11 max H D x D2 Yttre övertryck min h11 Innre övertryck H11 max H 2,9 x 1,78 7,94 3,18 6, x 1,78 8,73 3,97 7,14 2, x 1,78 9,53 4,77 7,94 3,18 9,19 x 2,62 16,67 9,53 14,29 7,14 9,92 x 2,62 17,46 1,32 15,8 7,94 1,78 x 2,62 18,26 11,11 15,88 8, x 1,78 1,32 5,57 8,73 3, x 1,78 11,11 6,35 9,53 4, x 1,78 11,91 7,15 1,32 5,56 11,91 x 2,62 19,45 12,3 17,7 9,92 12,37 x 2,62 19,84 12,7 17,46 1,32 13,1 x 2,62 2,64, 13,49 18,26 11,11 7,66 x 1,78 12,7 7,94 11,11 6,35 8,73 x 1,78 13,89 9,3 12,3 7,54 9,25 x 1,78 14,29 9,53 12,7 7,94 13,95 x 2,62 21,43 14,29 19,5 11,91 15,8 x 2,62 22,62 15,48 2,24 13,1 15,54 x 2,62 23,2 15,88 2,64 13,49 1,82 x 1,78 15,88 11,11 14,29 9,53 11,11 x 1,78 16,27 11,51 14,68 9,92 12,42 x 1,78 17,46 12,7 15,88 11,11 14, x 1,78 19,5 14,28 17,46 12,7 15,6 x 1,78 2,64 15,88 19,5 14,29 17,17 x 1,78 22,23 17,46 2,64 15,88 +,1 1,2,5 15,88 x 2,62 23,42 16,27 21,3 13,89 17,13 x 2,62 24,61 17,46 22,23 15,8 17,86 x 2,62 25,4 18,26 23,2 15,88 18,72 x 2,62 26,19 19,5 23,18 16,67 2,24 x 2,62 27,78 2,64 25,4 18,26 2,63 x 2,62 28,18 21,3 25,8 18,65 +,1 2,,75 18,77 x 1,78 23,81 19,5 22,23 17,46 2,35 x 1,78 25,4 2,64 23,81 19,5 21,95 x 1,78 26,99 22,23 25,4 2,64 22,22 x 2,62 29,77 22,62 27,38 2,24 23,47 x 2,62 3,96 23,81 28,63 21,43 23,81 x 2,62 31,35 24,21 28,97 21,83 23,52 x 1,78 28,58 23,81 26,99 22,23 25,12 x 1,78 3,16 25,4 28,58 23,81 26,7 x 1,78 31,75 26,99 3,16 25,4 25,7 x 2,62 32,54 25,4 3,16 23,2 26,64 x 2,62 34,13 26,99 31,75 24,61 28,25 x 2,62 35,72 28, ,19 28,3 x 1,78 33,34 28,58 31,75 26,99 29,87 x 1,78 34,93 3,16 33,34 28,58 31,47 x 1,78 36,51 31,75 34,93 3,16 29,85 x 2,62 37,31 3,16 34,93 27,78 31,42 x 2,62 38,89 31,75 36,51 29,37 33, x 2,62 4,48 33,34 38,1 3,96 33,5 x 1,78 38,1 33,34 36,51 31,75 34,65 x 1,78 39,69 34,93 38,1 33,34 34,59 x 2,62 42,7 34,93 39,69 32,54 36,17 x 2,62 43,66 36,51 41,28 34,13 4

16 STATISK INBYGGNAD D x D2 Yttre övertryck min h11 Innre övertryck H11 max H D x D2 Yttre övertryck min h11 Innre övertryck H11 max H 37,77 x 2,62 45,24 38,1 42,86 35,72 39,34 x 2,62 46,83 39,68 44,45 37,31 4,95 x 2,62 48,42 41,68 46,4 38,89 69,44 x 3,53 79,38 69,85 76,2 66,68 69,85 x 3,53 79,77 7,25 76,6 67,7 71,44 x 3,53 81,36 71,83 78,18 68,66 42,52 x 2,62 5,1 42,86 47,63 4,48 44,12 x 2,62 51,59 44,45 49,21 42,7 45,69 x 2,62 53,18 46,4 5,8 43,66 72,62 x 3,53 82,55 73,3 79,38 69,85 73,3 x 3,53 82,95 73,42 79,77 7,25 74,61 x 3,53 84,53 75,1 81,36 71,83 47,29 x 2,62 54,77 47,63 52,39 45,24 48,9 x 2,62 56,36 49,21 53,98 46,83 5,47 x 2,62 57,94 5,8 55,56 48,52 +,1 75,79 x 3,53 85,73 76,2 82,55 73,3 78,97 x 3,53 88,9 79,38 58,73 76,2 82,1 x 3,53 92,8 82,55 88,9 79,38 52,7 x 2,62 59,53 52,39 57,15 5,1 53,64 x 2,62 61,12 53,98 58,74 51,59 55,25 x 2,62 62,71 55,56 6,33 53,18 2,,75 85,32 x 3,53 95,25 85,73 92,8 82,55 88,49 x 3,53 98,43 88,9 95,25 85,73 91,67 x 3,53 11,6 92,8 98,43 88,9 56,82 x 2,62 64,29 57,15 61,91 54,77 58,42 x 2,62 65,88 58,74 63,5 56,36 6, x 2,62 67,47 6,33 65,9 57,94 94,84 x 3,53 14,78 95,25 11,6 92,8 98,2 x 3,53 17,95 98,43 14,78 95,25 11,19 x 3,53 111,13 11,6 17,95 98,43 61,6 x 2,62 69,6 61,91 66,68 59,53 63,17 x 2,62 7,64 63,5 68,26 61,12 64,77 x 2,62 72,23 65,9 69,85 62,71 14,37 x 3,53 114,3 14,78 111,13 11,6 17,54 x 3,53 117,48 17,95 114,3 14,78 11,72 x 3,53 12,65 111,13 117,48 17,95 66,34 x 2,62 73,82 66,68 71,44 64,29 67,95 x 2,62 75,41 68,26 73,3 65,88 69,52 x 2,62 76,99 69,85 74,61 67,47 71,12 x 2,62 78,58 71,44 76,2 69,6 18,64 x 3,53 28,58 19,5 25,4 15,88 2,22 x 3,53 3,16 2,64 26,99 17,46 21,82 x 3,53 31,75 22,23 28,58 19,5 23,4 x 3,53 33,34 23,81 3,17 2,64 24,99 x 3,53 34,93 25,4 31,75 22,23 25,8 x 3,53 35,72 26,19 32,54 23,1 26,58 x 3,53 36,51 26,99 33,34 23,81 28,17 x 3,53 38,1 28,58 34,93 25,4 29,75 x 3,53 39,69 3,16 36,51 26,99 31,34 x 3,53 41,28 31,75 38,1 28,58 32,92 x 3,53 42,86 33,34 39,69 3,16 34,52 x 3,53 44,45 34,93 41,28 37,75 36,1 x 3,53 46,4 36,51 42,86 33,34 37,69 x 3,53 47,63 38,1 44,45 34,93 39,69 x 3,53 49,61 4,8 46,43 36,91 4,87 x 3,53 5,8 41,28 47,63 38,1 41,28 x 3,53 51,2 41,67 48,2 38,5 42,86 x 3,53 52,78 43,26 49,61 4,8 44,4 x 3,53 53,98 44,45 5,8 41,28 44,45 x 3,53 54,37 44,85 51,2 41,67 46,4 x 3,53 55,96 46,43 52,78 43,26 47,2 x 3,53 57,15 47,63 53,98 44,45 47,63 x 3,53 57,55 48,2 54,37 44,85 49,21 x 3,53 59,13 49,61 55,96 46,43 5,4 x 3,53 6,33 5,8 57,15 47,63 5,8 x 3,53 6,72 51,2 57,55 48,2 52,39 x 3,53 62,31 52,78 59,13 49,61 53,56 x 3,53 63,5 53,98 6,33 5,8 53,98 x 3,53 63,9 54,37 3,72 51,2 55,56 x 3,53 65,48 55,96 62,31 52,78 56,74 x 3,53 66,68 57,15 63,5 53,98 57,15 x 3,53 67,7 57,55 63,9 54,37 58,74 x 3,53 68,66 59,13 65,48 55,96 59,92 x 3,53 69,85 6,33 66,68 57,15 6,33 x 3,53 7,25 6,72 67,7 57,55 61,91 x 3,53 71,83 62,31 68,66 59,13 63,9 x 3,53 73,3 63,5 69,85 6,33 63,5 x 3,53 73,42 63,9 7,25 6,72 65,9 x 3,53 75,1 65,48 71,83 62,31 66,27 x 3,53 76,2 66,68 73,3 63,5 66,68 x 3,53 76,6 67,7 73,42 63,9 68,26 x 3,53 78,18 68,66 75,1 65,48 +,1 2, ,89 x 3,53 123,83 114,3 12,65 111,13 117,7 x 3,53 127, 117,48 123,83 114,3 12,24 x 3,53 13,18 12,65 127, 117,48 123,42 x 3,53 133,35 123,83 13,18 12,65 126,59 x 3,53 136,53 127, 133,35 123,83 127,77 x 3,53 139,7 13,18 136,53 127, 132,94 x 3,53 142, ,7 13,18 136,12 x 3,53 146,5 136,53 142,88 133,35 139,29 x 3,53 149,23 139,7 146,5 135,53 142,4 x 3,53 152,4 142,88 149,23 139,7 145,64 x 3,53 155,58 146,5 152,4 142,88 148,82 x 3,53 158,75 149,23 155,58 146,5 151,99 x 3,53 161,93 152,4 158,75 149,23 158,34 x 3,53 168,28 158,75 165,1 155,58 164,69 x 3,53 174,63 165,1 171,45 161,93 171,4 x 3,53 18,98 171,45 177,8 168,26 177,39 x 3,53 187,33 177,8 184,15 174,63 183,74 x 3,53 193,68 184,15 19,5 18,98 19,1 x 3,53 2,3 19,5 196,85 187,33 196,44 x 3,53 26,38 196,85 23,21 193,68 22,79 x 3,53 212,73 23,21 29,55 2,3 29,14 x 3,53 219,8 29,55 215,9 26,38 215,49 x 3,53 225,43 215,9 222,25 212,73 221,84 x 3,53 231,78 222,25 228,6 219,8 228,19 x 3,53 238,13 228,6 234,95 225,43 234,54 x 3,53 244,48 234,95 241,3 231,78 24,89 x 3,53 25,83 241,3 247,65 238,13 247,24 x 3,53 257,18 247,65 254, 244,48 253,39 x 3,53 263,53 254, 26,35 25,83 37,47 x 5,33 52,39 38,1 47,63 33,34 4,65 x 5,33 55,56 41,28 5,8 36,51 43,82 x 5,33 58,74 44,45 53,98 39,69 47, x 5,33 61,91 47,63 57,15 42,86 5,16 x 5,33 65,9 5,8 6,33 46,4 53,34 x 5,33 68,26 53,98 63,5 49,21 56,52 x 5,33 71,44 57,15 66,68 52,39 59,69 x 5,33 74,61 6,33 69,85 55,56 62,87 x 5,33 77,79 63,5 73,3 58,74 66,4 x 5,33 8,96 66,68 76,2 61,91 69,22 x 5,33 84,14 69,85 79,38 65,9 72,4 x 5,33 87,31 73,3 82,55 68,26 74,63 x 5,33 89,64 75,41 84,93 7,64 75,57 x 5,33 9,49 76,2 85,73 71,44 78,74 x 5,33 93,66 79,38 88,9 74,61 79,77 x 5,33 95,65 81,36 9,88 76,6 81,92 x 5,33 96,84 82,55 92,8 77,79 +,1 2,8 1 +,1 4,2 1 41

17 STATISK INBYGGNAD D x D2 Yttre övertryck min h11 Innre övertryck H11 max H D x D2 Yttre övertryck min h11 Innre övertryck H11 max H 85,9 x 5,33 1,1 85,73 95,25 8,96 88,27 x 5,33 13,19 88,9 98,43 84,14 89,69 x 5,33 14,78 9,49 1,1 85,73 159,5 x 6,99 179,35 16,3 173, 153,95 161,9 x 6,99 181,35 162,3 175,4 156,35 164,5 x 6,99 184,15 165,1 177,8 158,75 91,44 x 5,33 16,36 92,8 11,6 87,31 94,62 x 5,33 19,54 95,25 14,78 9,49 97,79 x 5,33 112,71 98,43 17,95 93,66 166,7 x 6,99 186,55 167,5 18,2 161,15 168,3 x 6,99 188,15 169,1 181,8 162,75 17,8 x 6,99 19,55 171,5 184,2 165,15 1, x 5,33 115,1 1,81 11,33 96,4 11, x 5,33 115,89 11,6 111,13 96,84 14,14 x 5,33 119,6 14,78 114,3 1,1 174,6 x 6,99 194,45 175,4 188,1 169,5 177,2 x 6,99 196,85 177,8 19,5 172,45 181, x 6,99 2,85 181,8 194,5 175,45 17,32 x 5,33 122,24 17,95 117,48 13,19 19,5 x 5,33 124,62 11,33 119,86 15,57 11,5 x 5,33 125,41 111,13 12,65 16,36 113,67 x 5,33 128,59 114,3 123,83 19,54 117,5 x 5,33 132,56 118,27 127,79 113,51 12,7 x 5,33 135,73 121,44 13,97 116,68 +,1 4, ,5 x 6,99 23,25 184,2 196,9 177,85 187,3 x 6,99 27,15 188,1 2,8 181,75 189,9 x 6,99 29,55 19,5 23,2 184,15 193,7 x 6,99 213,55 194,5 27,2 188,15 196,2 x 6,99 215,95 196,9 29,6 19,55 2, x 6,99 219,85 2,8 213,5 194,45 123,8 x 5,33 138,51 124,22 134,14 119,86 127, x 5,33 142,8 127,79 137,32 123,3 13,2 x 5,33 145,26 13,97 14,49 126,21 133,4 x 5,33 148,43 134,14 143,67 129,38 136,5 x 5,33 151,61 137,32 146,84 132,56 139,7 x 5,33 154,71 14,49 15,2 135,73 22,6 x 6,99 222,25 23,2 215,9 196,85 28,9 x 6,99 228,55 29,5 222,3 23,25 215,3 x 6,99 234,95 215,9 228,6 29,55 221,6 x 6,99 241,35 222,3 235, 215,95 227,9 x 6,99 247,65 228,6 241,3 222,25 234,3 x 6,99 254,5 235, 247,7 228,65 +,1 5,5 1,5 142,9 x 5,33 157,96 143,67 153,19 138,91 146,1 x 5,33 161,13 146,84 156,37 142,8 149,2 x 5,33 164,31 15,2 159,54 145,26 24,7 x 6,99 26,35 241,2 254, 234,95 247, x 6,99 266,95 247,6 26,4 241,35 253,3 x 6,99 273,5 254, 266,7 247,65 113,7 x 6,99 133,35 114,3 127, 17,95 114,7 x 6,99 134,55 115,5 13,2 19,15 116,8 x 6,99 136,55 117,5 133,4 111,15 259,7 x 6,99 279,35 26,3 273,1 254,5 266,1 x 6,99 285,75 266,7 279,4 26,35 272,4 x 6,99 292,5 273, 285,8 266,75 12, x 6,99 139,75 12,7 135,3 114,35 123,2 x 6,99 142,85 123,8 136,5 117,45 124,6 x 6,99 144,45 125,4 138,1 119,5 278,8 x 6,99 298,45 279,4 292,1 273,5 285,1 x 6,99 34,75 285,7 298,5 279,45 291,5 x 6,99 311,15 292,1 34,8 285,75 126,4 x 6,99 146,5 127, 139,7 12,65 129,5 x 6,99 149,25 13,2 142,9 123,85 132,7 x 6,99 152,45 133,4 146,1 127,5 +,1 5,5 1,5 297,8 x 6,99 317,45 298,4 311,2 292,15 34,1 x 6,99 323,85 34,8 317,5 298,45 316,9 x 6,99 336,55 317,5 33,2 311,15 134,5 x 6,99 154,35 135,3 148, 128,95 135,9 x 6,99 155,55 136,5 149,2 13,15 139,1 x 6,99 158,75 139,7 152,4 133,35 329,5 x 6,99 349,25 33,2 342,9 323,85 342,3 x 6,99 361,95 342,9 355,6 336,55 355, x 6,99 374,65 355,6 368,3 349,25 142,2 x 6,99 161,95 142,9 155,6 136,55 145,4 x 6,99 165,15 146,1 158,8 139,75 148,6 x 6,99 168,25 149,2 161,9 142,85 367,7 x 6,99 387,35 368,3 381, 361,95 38,3 x 6,99 4,5 381, 393,7 374,65 393,1 x 6,99 412,75 393,7 45,4 387,35 151,8 x 6,99 171,45 152,4 165,1 146,5 155,6 x 6,99 175,45 156,4 169,1 15,5 158,1 x 6,99 177,85 158,8 171,5 152,45 42

18 SPECIALINBYGGNADER Statisk inbyggnad Statiska tätningar kan som regel täta vid betydligt högre tryck än 1Mpa. O-ringar i nitrilgummi kan i sitt arbetsläge som regel töjas ut 1%. Om stor omsorg iakttas vid monteringen kan O-ringarna även stukas 3-4%. Vid stödringsinbyggnad, se avsnittet Stödringar inbyggnad och dimensionsprogram. Standardiserade toleranser anges i tabellerna. O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnhet R a = 3,2 µm (Rmax 12,5µm). Inbyggnad i triangulärt spår Triangulära spår förekommer ibland vid flänsar och lock som skruvas fast emot underlaget. Exakta mått är svåra att innehålla vid tillverkningen och rektangulära spår är att föredra. Trapetsformat spår Inbyggnad i trapetsformat spår vid axiell hoptryckning Triangulärt spår för triangulära spår. D2 L 1.6 2,1 +, ,4 +, ,3 +, ,6 +,1 3, 4,1 3,53 4,9 5, 6,9 D2 L 5,34 7,35 5,7 7,85 6,99 9,6 +,3 8, 11, +,3 8,4 11,6 +,3 9, 12,4 +,4 1, 13,8 +,4 D2 Spårdjup R2 Spårbredd -,5 -, , ,95 3, 2, ,45 3,53 2, ,9 5, 4, ,1 5,34 4, ,35 5,7 4, ,65 6,99 5, ,7 8, 6, ,5 8,4 7, ,8 9, 7, ,25 1, 8, ,95 Inbyggnad i rektangulärt spår vid radiell hoptryckning För tappar, bussningar, förskruvningar eller lock försedda med centreringsfas bör O-ringen monteras enligt illustrationen. Tvärsnittet på O-ringen trycks ihop radiellt vid denna typ av montage. (Ritningar se sid 36). en för O-ringar enligt millimeter- och tumstandard framgår av respektive tabeller. För ej normerade O-ringar gäller nedanstående tabell. D2 Spår Spårbredd B djup C 1.6 1, , , , 3.4 3, 2, ,53 2, , 4, 6.5 D2 Spår Spårbredd B djup C 5,34 4, ,7 4, ,99 5, , 6, ,4 7, , 7, , 8,65 13, 43

19 SPECIALINBYGGNADER Inbyggnad i rektangulärt spår vid axiell hoptryckning Vid fläns- och locktätningar sker vanligtvis hoptryckningen av O-ringen axiellt. När man beräknar lämplig ringdimension och måtten på inbyggnadsspåret, måste hänsyn tas till tryckriktningen. Utsätts O-ringen för yttre övertryck, bör innerdiametern på O-ringen motsvara spårets innerdiameter eller vara något mindre. Vid inre övertryck bör ytterdiametern på O-ringen motsvara spårets ytterdiameter eller vara något större. På detta sätt kan man undvika att O-ringen vid ökat tryck rör sig och därmed utsätts för ökad deformation och förslitning. Spår i axel, radiell hoptryckning Toleranser för O-ringsspår i axel Diameterområde Basmått D5 D6 K (3) - 12 h11 h8 H9,6 (12) - h11 h7 H8,1 Slutet spår, axiell hoptryckning. Öppet spår, axiell hoptryckning För tätning vid yttre övertryck, P 1, kan endast slutet spår användas. För tätning vid inre övertryck, P 2, kan slutet eller öppet spår användas. O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnhet R a = 3,2µm (Rmax 12,5µm). en för O-ringar enligt millimeter- och tumstandard framgår av respektive tabeller. För ej normerade O-ringar gäller nedanstående tabell. Spår i hål, radiell hoptryckning Toleranser för O-ringsspår i hål Diameterområde Basmått D6 D5 K (3) - 12 H11 h8 H9,6 (12) - H11 h7 H8,1 D2 Spårdjup H Spårbredd B 1.6 1,2 ±, ,3 ±, ,8 ±, , ±, , 2,3 ±, ,53 2,75 ±, , 4, ±, ,34 4,3 ±, ,7 4,65 ±, ,99 5,85 ±, , 6,75 ±,

20 SPECIALINBYGGNADER Dynamisk inbyggnad O-ringen används även för rörliga maskinkomponenter. Givna spårdimensioner medför alltefter tjocklek på O- ringen en genomsnittlig hoptryckning på 1 till 12%. Toleranser för O-ringsspår i axel Diameterområde Basmått D3 D4 K (3) - 12 h11 f8 H9,6 (12) - h11 f7 H8,1 Minsta hoptryckning på tvärsnittet bör inte understiga 6%. Denna bestäms genom toleransmässigt största spårdjupet och den minsta diametern på O-ringen. Önskar man liten variation av tätningsfriktionen hos olika exemplar av samma enhet, bör toleransvidderna för såväl O-ring som omgivande detaljer vara små. Snävare toleranser än enligt nedanstående tabell kan erfodras i vissa fall. Avvikelser från angivana inbyggnadsmått kan vid speciella användningsområden vara nödvändiga. Tillämpas inbyggnadsmåtten enligt tabell, erhålls medelvärde på friktionen. Axel respektive hål får ha ytjämnhet R a =,63µm (Rmax 2,5µm). O-ringsspårets sidor och botten får ha ytjämnhet R a = 3,2µm (Rmax 12,5µm). Spår i hål en för O-ringar enligt millimeter- och tumstandard framgår av respektive tabeller. För ej normerade O-ringar gäller nedanstående tabell. D2 Spårdjup C Spårbredd B , , , , 2, ,53 3, , 4, ,34 4, ,7 5, ,99 6, , 7, ,4 7,55 11, 9 8,2 11,7 1 9,1 13, Toleranser för O-ringsspår i hål Diameterområde Basmått D4 D3 K (3) - 12 H11 f8 H9,6 (12) - H11 f8 H8,1 Spår i axel 45

21 STÖDRINGAR SVENSK STANDARD Avsedd För O-ring B=spårbredd med 1 stödring 2 stödringar Avsedd För O-ring B=spårbredd med 1 stödring 2 stödringar 3,3 x 2,4 4,3 x 2,4 5,3 x 2,4 6,3 x 2,4 7,3 x 2,4 8,3 x 2,4 9,3 x 2,4 1,3 x 2,4 11,3 x 2,4 12,3 x 2,4 13,3 x 2,4 14,3 x 2,4 15,3 x 2,4 16,3 x 2,4 17,3 x 2,4 19,2 x 3, 22,2 x 3, 24,2 x 3, 26,2 x 3, 29,2 x 3, 32,2 x 3, 34,2 x 3, 36,2 x 3, 39,2 x 3, 42,2 x 3, 44,2 x 3, 49,5 x 3, 54,5 x 3, 59,5 x 3, 64,5 x 3, 69,5 x 3, 74,5 x 3, 79,5 x 3, 84,5 x 3, 89,5 x 3, 94,5 x 3, 99,5 x 3, 14,5 x 3, 19,5 x 3, 114,5 x 3, 119,5 x 3, 124,5 x 3, 129,5 x 3, 134,5 x 3, 139,5 x 3, 144,5 x 3, 44,2 x 5,7 49,2 x 5,7 54,2 x 5,7 59,2 x 5,7 64,2 x 5,7 69,2 x 5,7 74,2 x 5,7 79,2 x 5,7 4,6 5,4 9,3 6, 6,8 11,1 84,1 x 5,7 89,1 x 5,7 94,1 x 5,7 99,1 x 5,7 14,1 x 5,7 19,1 x 5,7 114,3 x 5,7 119,3 x 5,7 124,3 x 5,7 129,3 x 5,7 134,3 x 5,7 139,3 x 5,7 144,3 x 5,7 149,3 x 5,7 154,3 x 5,7 159,3 x 5,7 164,3 x 5,7 169,3 x 5,7 174,3 x 5,7 179,3 x 5,7 184,3 x 5,7 189,3 x 5,7 194,3 x 5,7 199,3 x 5,7 29,3 x 5,7 219,3 x 5,7 229,3 x 5,7 239,3 x 5,7 249,3 x 5,7 259,3 x 5,7 269,3 x 5,7 279,3 x 5,7 289,3 x 5,7 299,3 x 5,7 319,3 x 5,7 144,1 x 8,4 149,1 x 8,4 154,1 x 8,4 159,1 x 8,4 164,1 x 8,4 169,1 x 8,4 174,1 x 8,4 179,1 x 8,4 184,1 x 8,4 189,1 x 8,4 194,1 x 8,4 199,1 x 8,4 29,1 x 8,4 219,1 x 8,4 229,1 x 8,4 239,1 x 8,4 249,1 x 8,4 9,3 13,2 11,1 15,4 46

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager Cylindriska axialrullager Utföranden... 864 Komponenter... 865 Dubbelverkande lager... 866 Lagerdata allmänt... 867 Mått... 867 Toleranser... 867 Snedställning... 868 Hållare... 868 Minsta belastning...

Läs mer

Tätningar till SNC - delbara lagerhus

Tätningar till SNC - delbara lagerhus Produkter Lager Delbara Lagerhus Tillbehör Tätningar Tätningar till SNC - delbara lagerhus Brett sortiment Anpassade för många olika applikationer Användningsområde Användningsområde NTN/SNR tillhandahåller

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2

RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2 RINGAB Styrelement Pelarställ Stålplattor 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:41 2:42 2:43 Stålplattor standard Stålpelarställ typ

Läs mer

Sidan 368 Sidan 370 Sidan 373 Sidan 378 067004 067033 067002 067045. Sidan 368 Sidan 370 Sidan 374 Sidan 379 067006 067035 067005 067042

Sidan 368 Sidan 370 Sidan 373 Sidan 378 067004 067033 067002 067045. Sidan 368 Sidan 370 Sidan 374 Sidan 379 067006 067035 067005 067042 Skarvkopplingar Skottgenomgångar Kopplingar med anslutningsgänga Utv. BSPP Kopplingar med anslutningsgänga Utv. SAE 067003 067032 067001 067041 Sidan 368 Sidan 370 Sidan 373 Sidan 378 067004 067033 067002

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Maximering av lagerprestanda Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Viktiga egenskaper Den nya serien metriska

Läs mer

FAG Vinkelkontaktkullager Enradiga

FAG Vinkelkontaktkullager Enradiga Enradiga FAG 160 Enradiga Normer asutförande Toleranser Hållare Varvtalslämplighet Värmebehandling Enradiga vinkelkontaktkullager kan belastas radiellt och axiellt. Eftersom de bara kan uppta axialkrafter

Läs mer

Allmänt om radialtätningar

Allmänt om radialtätningar 170 Allmänt om radialtätningar Radialtätningar är det gemensamma namnet på axeltätningar, som tätar mot en roterande axel med hjälp av en elastisk och fjädrande läpp av gummi eller PTFE. Läppen är i sin

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 41I34T TGIAL15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-03-17 Tid: 14:00 18:00 Hjälpmedel: Miniräknare + Formelblad

Läs mer

TALLRIKSFJÄDER SF-TAF, DIN Tallriksfjädrar för statisk och dy na misk be last ning. Tallriksfjädrar för statisk belastning

TALLRIKSFJÄDER SF-TAF, DIN Tallriksfjädrar för statisk och dy na misk be last ning. Tallriksfjädrar för statisk belastning Tallriksfjädrar för statisk och dy na misk be last ning Tallriksfjädrar är särskilt lämpade i kon struk tio ner där man söker stora krafter men har be grän sat utrymme. Genom att skikta fjäd rar na på

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

Ledlager GE..ES-2RS stål/stål

Ledlager GE..ES-2RS stål/stål Produkter Lager Ledlager och Länkhuvud Ledlager Ledlager GE..ES-2RS stål/stål Radialledlager Tätat utförande med gummitätning Glidytskombination stål stål- kräver underhåll Hög lastkapacitet, speciellt

Läs mer

Företaget och produkterna. ETP Transmission AB

Företaget och produkterna. ETP Transmission AB ETP-OCTOPUS Företaget och produkterna ETP Transmission AB utvecklar och tillverkar sedan mer än 25 år hydrauliska axel-navförand som säljs under varumärket ETP. Företaget har yggt upp ett unikt kunnande

Läs mer

Lundgrens sortiment omfattar produktgrupperna;

Lundgrens sortiment omfattar produktgrupperna; Lundgrens sortiment omfattar produktgrupperna; 1. Slangar 2. Slangtillbehör 3. Transmission 4. Gummi plast 5. Packning-, kem./tekn.-, torkmaterial, lyft och surrning 6. Tekniska tätningar Vår försäljningsorganisation

Läs mer

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion Rektangulära ventilationskanaler Monteringsinstruktion www.profiduct.se Innehåll A. Skarvning av kanaler eller apparater klara för PG-skarvning med gejdskena (PG-list). B. Skarvning av kanaler med lösa

Läs mer

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02

SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 360 769 mtci G 21 c 13/02 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 2312/72 Inkom den 24 II 1972 Giltighetsdag den 24 II 1972 Ans. allmänt tillgänglig den 25 VIII 1973 Ans.

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Spännelement. Spännelement. Tål mycket höga moment. Är enklaste sättet att fästa kuggremhjulet mot axeln. Har små inbyggnadsmått

Spännelement. Spännelement. Tål mycket höga moment. Är enklaste sättet att fästa kuggremhjulet mot axeln. Har små inbyggnadsmått Spännelement Tål mycket höga moment Är enklaste sättet att fästa kuggremhjulet mot axeln Har små inbyggnadsmått Är nära nog outslitlig Medger enkel demontering Är kostnadseffektiv jämfört med andra bussningar,

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme

Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme Montageanvisningar för NeoTherm fördelarskåp för golvvärme www.phj.dk Sida 1 av 18 NeoTherm fördelarskåp för golvvärme NeoTherm fördelarskåp för golvvärme är ett skåp anpassat för enkelt och effektivt

Läs mer

Parallellveckad metallslang

Parallellveckad metallslang Metallslangar 1 Parallellveckad metallslang Metallslangen är en helt tät, parallellveckad rostfri stålslang med utvändig omflätning av rostfri ståltråd. Den parallellveckade slangtuben tillverkas av tunn

Läs mer

Klämhylsor. Produktdata allmänt Mått Toleranser Gängor Axeltoleranser

Klämhylsor. Produktdata allmänt Mått Toleranser Gängor Axeltoleranser Klämhylsor Utföranden... 976 Normalutförande... 976 Utförande för tryckoljemetoden... 977 Utförande för CARB toroidrullager... 978 Utförande för tätade lager... 978 Produktdata allmänt... 979 Mått... 979

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 84 22-5-28 4 1 (6) Grupp M15 och M5-K TÄTNINGSELEMENT O-ringar Kontroll- och leveransbestämmelser Ändringar från föregående utgåva är införande av regler för

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

FJÄDERELEMENT. - Tryckfjädrar - Fjädr. tryckstift - Polyuretan - Fjäderpaket

FJÄDERELEMENT. - Tryckfjädrar - Fjädr. tryckstift - Polyuretan - Fjäderpaket FJÄDERELEMENT - Tryckfjädrar - Fjädr. tryckstift - Polyuretan - Fjäderpaket 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16 5:17 5:18 5:19 5:20 5:21 Supersprings

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar:

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: 1Mekaniska tätningar 1.1 Inledning och kort historik Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: Kräver läckage för att fungera Relativt hög effektförlust

Läs mer

1 Sök reda på diameterområden och längd för borrarna i tabellen.

1 Sök reda på diameterområden och längd för borrarna i tabellen. pdrilling Content Så här väljer du borr Så här väljer du borr Bestäm håldiameter och djup 1 Sök reda på diameterområden och längd för borrarna i tabellen. 2 Välj typ av borr Välj den borr som klarar dina

Läs mer

FAG Sfäriska axialrullager

FAG Sfäriska axialrullager FG 458 Normer Basutförande Toleranser Snedställning Hållare Sfäriska axialrullager upptar höga axialbelastningar och lämpaig även för relativt höga varvtal. P.g.a. de i förhållande till axelns längdriktning

Läs mer

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen.

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen. 1 Boxpackningar 1.1 Inledning Packboxen eller boxtätningen var en av de första formerna av tätning för roterande eller fram- och återgående rörelser. Från början användes natur- och växtfibrer som flätades

Läs mer

Skärande verktyg från Sandvik Coromant. Roterande verktyg FRÄSNING BORRNING SVARVNING VERKTYGSSYSTEM 2012

Skärande verktyg från Sandvik Coromant. Roterande verktyg FRÄSNING BORRNING SVARVNING VERKTYGSSYSTEM 2012 Skärande verktyg från Sandvik Coromant Roterande verktyg RÄSNIN BORRNIN SVARVNIN VRKTYSSYSTM 2012 BORRNIN Så här väljer du borr ROT - SW Så här väljer du borr 1 Bestäm håldiameter och djup Sök reda på

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403204-6

SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403204-6 SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT 7403204-6 (51) Internationell klass G 21d 17/02 (4*) Ansökan utlagd och 75-02-10 Publicerings- 373 683 utlftggningsskriftsn publicerad (41) Ansökan allmänt tillgänglig 75-02-10

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

FAG Axialvinkelkontaktkullager Enkelverkande

FAG Axialvinkelkontaktkullager Enkelverkande Enkelverkande FAG 436 Enkelverkande Basutförande Toleranser Enkelverkande axialvinkelkontaktkullager är högprecisionslager med snävare toleranser och avsedda för verktygsmaskiner. Utmärkande för lagren

Läs mer

Monteringsanvisning. Snabbmanual. Stödhylsor. Expansion och förläggning. Minsta avstånd mellan kopplingar

Monteringsanvisning. Snabbmanual. Stödhylsor. Expansion och förläggning. Minsta avstånd mellan kopplingar Monteringsanvisning Snabbmanual Här är en hjälp med de viktigaste punkterna för en korrekt montering. Detaljerade anvisningar följer i resp. avsnitt. Kontrollera att O-ringen är på plats. Se till att röränden

Läs mer

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden A Roterande säte B Säteshållare J C Packning D Sätestätning B E O-Ring F Fästskruv E G Stationär tätningsring A H Låsring I Fjäderadapter sats J O-Ring (delad) K Glandplatta L Glandpackning M Specialskruvar

Läs mer

METSEAL AB STIG STENLUND

METSEAL AB STIG STENLUND METSEALS POLICY HISTORIK-FÖRORD METSEAL AB STIG STENLUND 20130101 METSEALS POLICY HISTORIK-FÖRORD Metseal är ett företag med patenterade produkter som representerar det senaste inom utvecklingen av tätningsteknik

Läs mer

JENS S. Spännelement och Krympringar

JENS S. Spännelement och Krympringar BROSCHYR 1010 UTGÅVA 2010.08 JENS S. Spännelement och Krympringar JENS S spännelement - det kostnadsbesparande axel-navförbandet Funktion När spännskruvarna dras åt åstadkommer de koniska tryckringarna

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH MASSA sid 1 (5) ASFALTBELÄGGNING OCH MASSA Bestämning av nötningsmotstånd enligt Prallmetoden Bituminous pavement and mixture. Determination of abrasion by studded tyres. 1. ORIENTERING 2. SAMMANFATTNING 3.

Läs mer

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Tentamen MF1039 DoP Komponenter Tentamen MF1039 DoP Komponenter 2012 torsdag 15 mars 14-18 Tillåtna hjälpmedel är: Skrivmaterial, Miniräknare, Maskinelement Handbok, SKF-katalog NAMN: Personnummer: Tentamen består av: 25 p A-del 1-6

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd 164 Lagerskydd Allmänt om lagerskydd Lagerskydd är den gemensamma benämningen på olika former av kontaktlösa tätningar för lagerhus. Inom gruppen ryms tätningar som baseras på labyrintteknologi. Denna

Läs mer

Den högtillförlitliga delade mekaniska tätningen

Den högtillförlitliga delade mekaniska tätningen 442 Mekanisk TM Tätning Patenterad ISO 9001 CERTIFIED En ny generation delad tätning med överlägsna egenskaper Snabb installation utan demontering Det bredaste användningsområdet av alla delade tätningar

Läs mer

KONSTANTKRAFTFJÄDER KKF. Montering på lager och trumma. Livslängd. Montering. Monteringsexempel

KONSTANTKRAFTFJÄDER KKF. Montering på lager och trumma. Livslängd. Montering. Monteringsexempel KK b s Konstantkraftfjädern består av ett bandmaterial som formats och förspänts till en tätlindad bandrulle. jädern används vid en linjär rörelse och ger i det närmaste en konstant fjäderkraft. Konstantkraftfjädern

Läs mer

156 EXTRA KRAFTIG SLURRYTÄTNING

156 EXTRA KRAFTIG SLURRYTÄTNING ISO 9001 CERTIFIED CHESTERTON DIVISIONEN FÖR MEKANISKA TÄTNINGAR INSTALLATIONSANVISNINGAR 156 EXTRA KRAFTIG SLURRYTÄTNING INSTALLATION AV TÄTNING Förberedelse Kontroll av pumpens kondition A. Kontrollera

Läs mer

FVF D:204 KOMPENSATORER

FVF D:204 KOMPENSATORER FVF D:204 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem Mars 2000 KOMPENSATORER Tekniska bestämmelser för kompensatorer ingående i fjärrvärmesystem ISSN 1401-9264 2000

Läs mer

Lager och lagerenheter för höga temperaturer

Lager och lagerenheter för höga temperaturer Lager och lagerenheter för höga temperaturer Spårkullager för höga temperaturer... 923 VA201-utförande för de vanligaste applikationerna... 923 2Z/VA201-utförande med skyddsplåtar... 923 2Z/VA208-utförande

Läs mer

HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT

HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT METALLSLANG METALLSLANG - FÖR HÖGA HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT För att montera kopplingar och komponenter på specialslangar som metallslang, Spir Star-slang och kompositslang krävs

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Hydraulisk Cylinderspännare

Hydraulisk Cylinderspännare 5.700 mm. Samtliga ingående delar är härdade. Kolvstången är Spännaren finns i tre standard utföranden. Dessa kan även erhållas som "Mount On" cylindrar. Specialutförande med exempelvis andra armlängder

Läs mer

FAG Cylindriska axialrullager

FAG Cylindriska axialrullager FAG 450 Normer Basutförande Toleranser Hållare Axiell minimibelastning Varvtalslämplighet Ekvivalent belastning FAG cylindriska axialrullager har hög bärighet och styvhet samt är okänsliga för stötbelastningar.

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Lyktramar. Lyktramarna är tillverkade av gjuten brons, liksom de eventuella dekorerna.

Lyktramar. Lyktramarna är tillverkade av gjuten brons, liksom de eventuella dekorerna. Lyktramar Lyktramar Paasikivis lyktramar i brons bildar tillsammans med gravstenen en vacker och stämningsful helhet. Tack vare den hållbara lyktkonstruktionen av hög kvalitet brinner ljuset tryggt och

Läs mer

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer.

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Bussningar Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Glidlager i olika stål och kopparlegeringar. Fördelar: Tål höga belastningar Korrosionströga Underhållsfria Tål

Läs mer

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap...

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... 1 Är vi på rätt väg Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av fästelement till

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Rör. Ø 4 till 28 mm Y/D. Rördimensioner (metriska)

Rör. Ø 4 till 28 mm Y/D. Rördimensioner (metriska) Rör Ø 4 till 28 mm Y/D Tillgängliga i flertalet varianter för att passa olika applikationer Alla rör kan användas med alla olika typer av kopplingar i denna katalog Nylon och polyuretanrör finns tillgängliga

Läs mer

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR Teknisk information SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR SVETSADE RUNDA RÖR SVETSADE RUNDA RÖR ENLIGT EN 10305-3 (DIN 2394) LEVERANSTILLSTÅND enl. En 10305-3 Beskrivning Svetsade och kalibrerade + CR1 BKM Normalt

Läs mer

Verkstadsmätteknik Metrologi

Verkstadsmätteknik Metrologi Verkstadsmätteknik Metrologi Delmoment i tillverkningsteknik Vem är jag? Göran Karlsson. Rum21F216 Tel.054-7001852 goran.karlsson@kau.se Adjunkt vid avdelningen för maskin- och materialteknik. Maskiningenjör

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Fjädrande rörpinnar Spännbussningar Spiralspännstift. Snabblåsningsbrickor. Tallriksfjädrar. Fixeringsbrickor.

Fjädrande rörpinnar Spännbussningar Spiralspännstift. Snabblåsningsbrickor. Tallriksfjädrar. Fixeringsbrickor. Fjädrande rörpinnar Spännbussningar Spiralspännstift Snabblåsningsbrickor Tallriksfjädrar Fixeringsbrickor www.kontima.se Fjädrande Rörpinnar (DIN SMS ) Fjädrande rörpinnar är ett billigt, enkelt och monteringsvänligt

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

ATTKUNNASEFÖRBI HINDER&UTNYTTJA

ATTKUNNASEFÖRBI HINDER&UTNYTTJA ATTKUNNASEFÖRBI HINDER&UTNYTTJA Stacke Hydraulik är en av branschledarna inom moderna hydraulcylindrar och hydrauliska system för mobila samt industriella applikationer. Våra cylindrar används över hela

Läs mer

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT

(11) UTLÄGGNINGSSKRIFT SVERIGE (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass F16h 25/20 (44) Ansäkan utlagd och 75 01 13 Publicerings- 372 808 allmänt tillgänglig (22) Patentansökan inkom 73 _ 03 _ 09 PATENT-OCH REGISTRERINGSVERKET

Läs mer

Axialkullager. Enkelverkande axialkullager Dubbelverkande axialkullager

Axialkullager. Enkelverkande axialkullager Dubbelverkande axialkullager Axialkullager Enkelverkande axialkullager... 838 Dubbelverkande axialkullager... 839 Lagerdata allmänt... 840 Mått... 840 Toleranser... 840 Snedställning... 840 Hållare... 840 Minsta belastning... 841

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

APS Air Pressurized Seal smidiga, starka och säkra uppblåsbara tätningar

APS Air Pressurized Seal smidiga, starka och säkra uppblåsbara tätningar APS Air Pressurized Seal smidiga, starka och säkra uppblåsbara tätningar Tätningsteknik när den är som allra bäst! Används i en mängd olika applikationer inom industrin enkelt, snabbt och säkert! SealTech

Läs mer

Tredo-ringar B -/+0,10 C -/+0,10 10,37 13,74 11,84 15,21 18,75 23,01 24,97 28,53 36,88 45,93 51,39 63,63 79,38

Tredo-ringar B -/+0,10 C -/+0,10 10,37 13,74 11,84 15,21 18,75 23,01 24,97 28,53 36,88 45,93 51,39 63,63 79,38 INNHÅLL Sida 2 Tredoringar 213 Flaretite 214 Manometrar 215 Svivlar 218 Smörjnipplar 219 Skyddsspiraler, hårdplast 2 Skyddsprodukter 222 Säkerhetsprodukter 224 Slanghållare 2 Knäckspiral, Gummihandtag

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

INNEHÅLL SNABBKOPPLINGAR INNEHÅLL MULTIFASTER

INNEHÅLL SNABBKOPPLINGAR INNEHÅLL MULTIFASTER INNEHÅLL SNABBKOPPLINGAR Sida 244 Serie NV Sida 24 Serie ANV Sida 248 Serie HNV 250 Serie CPV - CNV Sida 253 Serie CVV Sida 25 Serie PVVM Sida 258 Serie VVS Sida 0 Serie DF Sida 2 Serie FFH 4 Serie 3FFI

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

STANDARD METALLSLANG

STANDARD METALLSLANG STANDARD METALLSLANG Rason s standardmetallslangar används till applikationer med temperatur -250 - +700 C. De tar upp vibrationer och termisk expansion. Slangarna underlättar montage och är helt diffusionstäta,

Läs mer

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER Med Excellent Systems ramper finns det så många kombinationsmöjligheter att det nästan bara är fantasin som sätter gränserna. Traditionella raka ramper

Läs mer

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler.

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. 08C-P1, DN 15-65 parabolkägla... sidan 2-11 08C-P1, DN 80-100 parabolkägla... sidan 12-21 08C-L1, DN 15-65 hålkägla... sidan 22-31 08C-L1, DN 80-100

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394)

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Rören används i produktion där man ställer höga krav på måttnoggranhet och ytbeskaffenhet, t.ex. tillverkning av detaljer till bilindustri, möbler,

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. 02 Uppdaterad 12-02-01 JOK. Nitas i hörnen med popnit 40213-00. Överskjutande del avlägsnas efter limning.

Nr. Ant. Ändringens art Datum Sign. 02 Uppdaterad 12-02-01 JOK. Nitas i hörnen med popnit 40213-00. Överskjutande del avlägsnas efter limning. Detalj och skjuts samman före montering av sidokantskoningar. 0 Uppdaterad -0-0 Steg Montering av lyftlucka Lim appliceras på sidorna av profilernas urtag innan skivmaterialet förs på plats. Insida visas

Läs mer

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass!

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! debearings.se En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! D&E Bearings är med bolag i Sverige, Finland och Asien samt återförsäljare

Läs mer

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p Tillverkningsmetoder Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen A137TG TGIAF15h TGIEO16h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-03-17 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

155 PATRONMONTERAD ENKELTÄTNING

155 PATRONMONTERAD ENKELTÄTNING ISO 9001 CERTIFIED CHESTERTON DIVISIONEN FÖR MEKANISKA TÄTNINGAR MONTERINGSANVISNINGAR 155 PATRONMONTERAD ENKELTÄTNING MONTERING AV TÄTNING Förberedelser Undersök om pumpen är i god kondition. A. Kontrollera

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: TM011A Tentamen ges för: Bt3, Af-ma1, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 mars

Läs mer

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning

Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Nyhet! TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Monteringsanvisning Monteringsanvisning för TECEprofil Inbyggnadscistern med Safety Bag Innehållsförteckning: Sid: Montage i höjdled 3 Montage i Stålregel

Läs mer

Anvisning för stomresning Family oval

Anvisning för stomresning Family oval Anvisning för stomresning Family oval 2sr_familyO_se_v20-3 Introduktion Stommen för poolmodell Family består av reglar som sammanfogas enligt principen för knuttimmer. Poolen kan placeras ovan mark eller

Läs mer