Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning; SFS 2003:820 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november Regeringen föreskriver att 5 6 och 9 10 samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse. 5 1 Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen. Läkare Normal- Tids- Sammanlagt arvode åtgång uppburet kronor onor Allmänmedicin Anestesi och intensivvård Barnmedicinska specialiteter Hud- och könssjukdomar Invärtesmedicinska specialiteter m.m Reumatologi Vissa opererande specialiteter Obstetrik och gynekologi Psykiatriska specialiteter Ögonsjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar m.m Onkologi Neurologi Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning Senaste lydelse 2002: SFS 2003:

2 SFS 2003: Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen. Läkare Reducerat Ersättningstak normalonor kronor Allmänmedicin Anestesi och intensivvård Barnmedicinska specialiteter Hud- och könssjukdomar Invärtesmedicinska specialiteter m.m Reumatologi Vissa opererande specialiteter Obstetrik och gynekologi Psykiatriska specialiteter Ögonsjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar m.m Onkologi Neurologi Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 700 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 lämnas reducerat normalarvode med högst 350 kronor För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 605 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6, ett arvode om 305 kronor. Arvodet om 305 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode. Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 310 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första beho- 2 2 Senaste lydelse 2002: Senaste lydelse 2002: Senaste lydelse 2002:793.

3 vet av kemiska medel med 320 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten. Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket. Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 eller ersättningstak i 6. SFS 2003: Denna förordning träder ikraft den 1 januari Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet. På regeringens vägnar BERIT ANDNOR Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) 3

4 SFS 2003:820 Bilaga 1 5 Förteckning över läkarvårdsåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt 8 Åtgärder reducerat Anestesi och intensivvård m.m. 101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp) 102 Regional anestesi Perioperativ anestesivård innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp) 105 Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering Invärtesmedicinska specialiteter 201 Intravenös cytostatikabehandling Ultraljud, duplex carotis Pace-makerkontroll med omprogrammering Duplex artär omfattande (t.ex. iliaca-poplitea bilat) 205 Venös insufficiens, duplex bilat 206 Sömnapnéundersökning, omfattande 208 Arteriell utredning, omfattande ccpap-inträning standard (med noninvasiv behandling) 210 Gastroskopi 211 Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla 212 Sigmoideoskopi Coloskopi Eko-Doppler, färg-doppler 215 Bandspelar-EKG (långtids-ekg) 216 Oesophagus-eko Stress-eko Datoriserat medicinskt arbetsprov 4 5 Senaste lydelse 2002:793.

5 Åtgärder reducerat SFS 2003:820 Envar av åtgärderna får tillämpas högst två gånger per år och patient timmars blodtrycksregistrering 220 Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation 221 Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket 222 Videocoloskopi Videogastroskopi Videosigmoideoskopi Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår ytterligare ersättning om 226 Inhalationsbehandling av akut astma/kol Vissa opererande specialiteter 301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur 302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp 303 Excision av pilonidalsinus Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti 305 Operation av tumör i ben, brosk eller underhud 306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet eller tumör större än 5 centimeter 307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik Operation av hydrocele 309 Sutur av collateralligament 312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit) Cystoskopi Senskideklyvning Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur) 316 Gastroskopi 317 Sigmoideoskopi Operation av varicer innebärande minst 4 hud incisioner eller minst 2 perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet 5

6 SFS 2003:820 6 Åtgärder reducerat 319 Vasectomi Borttagande av osteosyntesmaterial Exstirpation av ganglion, bursa Synovectomi i smärre leder Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering 325 Excision av dupuytrens contractur, ett finger För varje tillkommnade finger Sentransferering Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion Hit skall hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud- eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn 328 Operation av malign hudtumör inkl. basaliom. Vidgad excision efter tidigare opera- tion av tumör enligt ovan 329 Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patolo- giskt tillstånd 330 Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos 332 Neurolys; exstirpation av Mortons neurom Coloskopi Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 335 Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur 336 Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/ eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer 337 Urodynamisk undersökning Videoarthroskopi/fotodokumentation Arthroskopi TUR-B Endoskopisk strikturbehandling Lithotripsi, blåsevakuering Sondering av uretra hos man 344 Dilatation vid uretritbehandling Operation av uretracaruncel eller skeneit Operation av intrauretrala condylom 347 Operation av ljumskbråck

7 Åtgärder reducerat SFS 2003: Operation av epigastricabråck Operation av navelbråck Excision med sutur av ögonlockstumör 351 Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten 352 Provexcision från arteria temporalis 353 Videogastroskopi Videocoloskopi Videosigmoideoskopi Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang 357 Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud Tenolys eller excision av partiell ruptur 358 Operation av synstörande dermatochalasis 359 Operation av Bartolinicysta-fenestrering/ exstirpation 360 Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv utgår ytterligare ersättning 361 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår ytterli- gare ersättning om 362 TRUL + prostata biopsi 363 Blåshalsincision Ablatio testis i lokal anestesi Artrodes inklusive internfixation av stortå Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår 368 CMC 1 interpositionsplastik Transrektalt ultraljud Testisbiopsi 371 Videocystoscopi Obstetrik och gynekologi 401 Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort 402 Fraktioniserad abrasio 403 Hysteroskopi 404 Vasectomi Diatermiloop-/laserkonisering 7

8 SFS 2003:820 Åtgärder reducerat 406 Abortingrepp Cystoskopi Medicinsk abort (inkl.läkemedel) Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB utgår ytterligare ersättning 410 Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva 411 Borttagande av 3 eller flera hudförändringar på nedre delen av kroppen 412 Hydrosonografi av uterus 413 Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation 414 Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg 415 Endometriebiopsi Tubarundersökning med ultraljud Dilatation vid uretritbehandling Ögonsjukdomar 502 Nedläggning av silikongummislang Operation av pterygium Excision av tumör i conj./ögonlock Enklare tårvägsplastik Operation av ektropion Operation av entropion Operation av ptos Excision med sutur av ögonlockstumör 511 Operation av synstörande dermatochalasis 512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet 513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. 601 Bronchoskopi i lokalanestesi. Kräver fiberoptik med ljuskälla 602 Sömnapnéundersökning, omfattande 8

9 Åtgärder reducerat SFS 2003: ncpap-inträning, standard (med noninvasivbehandling) 605 FES (=funktionell endoscopisk kirurgi) Modern sinuskirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument, optiker med ljuskälla 606 Exstirpation av tumör i munhålan och svalg 607 Permanent transmyringealt dränage Larynxundersökning inkluderande stroboscopi 609 Exstirpation av mjukdelstumörer i headand neckområdet 610 Videonystagmoskopi Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket 612 Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation Onkologi m.m. 701 Intravenös cytostatikabehandling Neurologi 801 EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen 802 Ultraljud, duplex carotis Hud- och könssjukdomar 901 Fotokemoterapi med PUVA eller behandling med B-ljus eller Buckybehandling eller PDT, avser första besöket 902 Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av 3 hudtumörer 903 Operation av malign hudtumör (inkl. basaliom). Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan 904 Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd 905 Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket SFS 2003:

10 SFS 2003:820 Åtgärder reducerat Psykiatriska specialiteter 951 Gruppterapi för högst sex patienter 515/patient 410/patient 952 för ytterligare högst två patienter 285/patient 230/patient 953 Besök överstigande 2 x 50 minuter Barnmedicinska specialiteter 961 Gastroskopi 962 Datoriserat medicinskt arbetsprov. Åtgärden 962 får tillämpas högst två gånger per år och patient 963 Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation 964 Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket 965 Inhalationsbehandling av akut astma/kol Allmän medicin 970 Venös insuffiens, duplex bilat 971 Datoriserat medicinskt arbetsprov. Åtgärden 971 får tillämpas högst två gånger per år och patient timmars blodtrycksregistrering 973 Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation 974 Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket 975 Excision av tre eller fler hudtumörer med hudsutur 976 Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten 977 Inhalationsbehandling av akut astma/kol Thomson Fakta, tel Elanders Gotab, Stockholm 2003

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:175

Regeringens proposition 2012/13:175 Regeringens proposition 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Prop. 2012/13:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar

Läs mer

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a

SFS 1998:1405 31 32 33 33 a Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; SFS 1998:1405 Utkom från trycket den 4 december 1998 utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Villkor Gruppsjukvård

Villkor Gruppsjukvård Villkor Gruppsjukvård 2014-01-01 För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta för- säkringsvillkor, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Försäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2005:1121 Utkom från trycket den 20 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer