Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006"

Transkript

1 Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006 De erfarna allmänläkare som granskat frågorna, två för varje uppgift, har valt ut ett av de bästa svaren på varje uppgift. Ofta fanns flera mycket bra svar och det var inte så lätt att välja. Uppgift 1 34 årig man, huvudvärk och yrsel Först vill jag veta lite mer hur ser hans liv ut? Familj? Finns det något i livet utöver jobbet? Hur mycket alkohol dricker han på en vecka? Röker? (Jag poängterar att jag alltid ställer dylika frågor till alla som söker för liknande besvär) Vad förväntar han sig av min undersökning och av ev röntgen hur stor osäkerhet kan han (och jag) leva med? Farhågorna har han redan presenterat i frågan men jag vill gärna veta varför han tänker på allvarliga sjukdomar På vilket sätt skiljer sig denna huvudvärk från den han rimligen någon gång haft förut? Varför söker han just nu? Komplettera också med frågor som screenar för intrakraniell tryckökning: illamående/kräkning, natthuvudvärk, ökade smärtor vid hostning/nysning/krystning. Efter undersökningen förklarar jag sambandet mellan symtomen ungefär såhär: Runt nacke/axlar och tinning/hjässa har man ett muskelsystem som ofta blir spänt och ömmande vid stresspåslag. Muskelspänningen i nacken ger fel signaler till hjärnan (egentligen inte anatomiskt korrekt, men det har ingen praktisk betydelse för pat) som uppfattar det som gungande yrsel. Du oroar dig för två sjukdomar som brukar ge tydligare och andra symtom och undersökningsfynd än de du har. Hur symtomen ter sig, och hur de fördelar sig över tiden, gör att det finns andra och mer godartade förklaringar som är mycket mer troliga. Jag tycker att det här verkar vara en spänningshuvudvärk, som kan ha samband med ditt stressiga arbete. Vad tror du om det? Kan du göra något åt situationen på ditt arbete? Det finns bra avslappningsband/ CD:s att köpa på apoteket och att låna på bibblan det hjälper! För att både du och jag ska känna oss trygga i att det inte är något farligt föreslår jag att vi hörs om två veckor per telefon. Blir du sämre på något sätt under tiden bör du höra av dig igen för diskussion på min dagliga telefontid så kan vi diskutera vad det kan innebära. Är det något du undrar över eller som är oklart? Är det ok med dig att vi avvaktar röntgen kan vi spara det tills vi verkligen behöver det? Reflektioner: Mina fördomar, och i viss mån erfarenheter av, tekniskt utbildade män är att det vill ha säkra svar och gärna tekniska lösningar på sina problem. Osäkerhet är jobbigt med en sådan världsbild. Jag kan aldrig erbjuda 100% säkra svar, hur många undersökningar jag än gör, men kan visa att mitt engagemang sträcker sig utöver de 20 minuter vi regelmässigt har på oss. Uppgift 2 82 årig kvinna i serviceboende, multiproblem Jag förutsätter att det tydligt framstår att det faktiskt är hennes son och att de har en relation som innebär att han för hennes talan med hennes bästa för ögonen och att hon har givit någon form av medgivande, om inte ser jag till att ta reda på hur det ligger till och ber att få återkomma, ev efter samtal med patienten. Jag håller med sonen om att det finns behov av en plan för att sanera läkemedelslistan och det säger jag till honom. Jag berättar också att jag inte träffat hans mamma än men kommer att göra

2 det eftersom jag ska börja som läkare för servicehemmet. Jag vill studera journaler och träffa hans mamma för att kunna säga mer. Jag föreslår honom att vara med när jag träffar hans mamma vid hembesök på servicehuset när jag ska dit, förutsatt att hon inte har invändningar mot det, alternativt tala med honom om min bedömning efteråt med mammans medgivande (hon verkar enligt fallbeskrivningen ha haft förvirringsepisoder och glömska men inte var så dement att hon inte kan uttrycka en åsikt angående sonens omsorg/inblandning). För att kunna bedöma vilka läkemedel som kan tas bort och vilka hon behöver vill jag veta mer om när och varför de olika behandlingarna påbörjades. Jag behöver läsa det som går att återfinna i form av vårdcentralsanteckningar, epikriskopior och remissvar från sjukhuset och eventuell annan information från kommunal vård. Jag letar i min journal och ber sjuksköterskan på servicehuset komplettera. Detta försöker jag sammanfatta för mig själv och även i en bedömning i journalen. För att veta bättre vilka mediciner hon kan tänkas vara känslig för vill jag också ha aktuella blodprover: kreatinin (njursvikt Lanacrist, Glipizid, Renitec kanske behöver omprövas),blodstatus (anemi magsårsmedicin har hon blött från magen? I så fall kanske hon ska sluta med Trombyl istället, Behepan är hon utredd? Har hon atrofisk gastrit, eller är det ett labvärde som behandlas), glukos och HbA1c (hur mycket diabetesbehandling behöver hon?, kan tänka mig lägga behandlingsmålen betydligt högre än för en yngre person med många år kvar att utveckla komplikationer på). Kalcium (hyperkalcemi kan ge mentala symtom och det vill jag kolla om det inte tydligt framgår att man gjort det innan hon fick bisfosfonat). Övriga undersökningar: har hon resurin som ger överflödesinkontinens och njurpåverkan? Osannolikt hos en kvinna, men bör uteslutas om man inte hittar det gjorts inför Detrusitolbehandlingen. Eventuellt EKG, har hon förmaksflimmer? Det framgår inte om någon demensdiagnostik har gjorts. Sannolikt har hon demens, denna skulle jag utreda med en anhörigenkät och MMT för att få en uppfattning om hur grav den är och också för att få något att utgå ifrån vid uppföljning, inte minst efter medicinändringar. Kontinuerlig kontakt och information från sköterska och personal vid servicehuset, ev med schema för beteendekartläggning för att utvärdera smärta och beteendestörningar ger underlag för att kunna minska på analgetika och psykofarmaka. Allt detta ger mycket information utan särskilt omfattande eller plågsamma undersökningar för patienten. Det finns många ordinationer på listan som kan omprövas. Jag skulle börja med de som kan ge antikolinerga effekter; Detrusitol och Tegretol, samt om ingen uppenbar smärta all analgetika. Lanacrist avregistreras nu och indikationen som frekvensreglerare kan ifrågasättas. Vid optimal behandlad hjärtsvikt med ACE hämmare (om hon har njurfunktion att tåla det), betablockad kanske inte behöver furosemid mer än intermittent och digitalis bör kunna avslutas. Trombyl 160 mg som strokeprofylax och efter en hjärtinfarkt är adekvat. Om hon haft magblödning kan det vara anledning att behålla det och omeprazol, annars kan man försöka trappa ner på omeprazol, men räkna med att det kan vara svårt med dyspeptiska reboundsymtom. Även citalopram skulle kunna sättas ut försöksvis, kan ha blivit insatt vid depressionsliknande bild i början av demensutveckling och sedan inte omprövats, kan ge biverkningar i form av muntorrhet, viss risk för arytmier, urinretention och ökad blödningsbenägenhet. Behepan finns på många läkemedelslistor och inte lika många har atrofisk gastrit eller bristande intag. Många har fått det efter labratorieundersökning enligt pm för demensutredning eller allmän blodprovskontroll med laboratorievärden som avvikit utan att man egentligen har någon diagnos. Metformin kan ge B12 brist. Om man i detta fall inte har kliniskt signifikant brist skulle man kunna avsluta den behandlingen, men det är inte det mest angelägna läkemedlet att sluta med för att påverka patientens mående. Fosamax efter visserligen typiska osteoporosfrakturer, men som uppkommit vid tydligt trauma kan också ifrågasättas. Är inte det första omprövas.

3 Medicinändringarna som föreslagits bör göras en eller få åt gången och utvärderas systematiskt. Utvärdering av status, patientens mående, lab, sköterskeuppgifter, sonens beskrivning och i förekommande fall tester som MMT, residualurin. Ickefarmakologiska strategier bör finns parallellt, tex: omvårdnad med bemötande av oro, smärta och nedstämdhet. Lugn och ro på natten, aktivitet på dagen för minnets och sömnens skull. Hjälp på toaletten för kontinens. Fallprofylax viktigare än bisfosfonater. Uppgift 3 50 årig man, axel Här var det mkt att ta tag i på en gång. Här vill jag koncentrera mig på det akuta och sedan ska pat få möjlighet att söka igen för mer andra spt och riskfaktor intervention. AKUT: Axel: trauma, spec rörelser, när kom det, plötsligt? Neur spt? Har han gjort ngt för att lindra. And. Korrelerat, mat korrelerat, ansträngningskorrel. Her: för hjärt kärlssjd? Besvären från hälsenan är ju mångåriga med fyndet var anmärkn Har han haft ngn hälseneruptur? Hur länge sen då? Vad har pat för förv farhågor vad är hans funderingar? Hur vill han ha det i framtiden? Familj? Hereditet? Rökning? Alkohol? Motion? Kost? Jag börjar med en liten profil nu och får försöka ta tillbaka pat för mer kontroll. Läkemedel? Tid sjd? Varför har pat inte sökt tidigare? STATUS: Lyssnar på hjärta, lungor, bltr, buk, us axel för att se att det verkligen kommer därifrån. Us hälsenan testar om ruptur föreligger. Kontr faktiskt ett EKG kan synas långsökt, men det finns en del riksfaktorer hos denna man och kanske kan det få honom att komma tillbaka (eller skrämma honom). Bed: Det visar sig att pat inte har ett trauma och det verkar vara en subacromial bursit, han har en ganska kort anamnes. Hör ang överk av medicin om han anv NSAID? Vill han ha sjukskrivning? Kan ge honom NSAID i 14 dgr och 1 2 v SS och även råd om sjukgymnastik. Man kan även ge kortison subacromiellt kortsiktigt. Sedan långsiktigt är sjukgymnastik bra och att pat motionerar. Vad gäller hälsenan vill jag beställa ultraljud, men detta är inget akut. Jag vill inte ta några prover mer nu, men glukos urinsticka Hb speciellt om bltr är för högt. EKG antar jag är normalt. Jag erbjuder pat ny tid för återbesök för allmänkontroll där vi fördjupar oss på övriga riskfaktorer och samtidigt får en feedback på hur det gått med behandlingen. Uppgift 4 insändare om barn med öronvärk Jag vill börja med att beklaga att telefonsystemet inte fungerade på förmiddagen den 3 mars. Du skulle naturligtvis ha blivit uppringd i turordning med de andra som var i telefonkön. Det är självklart frustrerande att inte komma fram till oss, när man har ett sjukt barn att ta hand om. Vi arbetar på att det nya telefonsystemet ska fungera bättre i framtiden. När du senare kom fram till oss, och fick tala med sjuksköterskan, kom du till vår telefonrådgivning samt tidbokning. Det kan tyckas irriterande, när man varit med förr, men vi

4 behöver göra det, för att kunna ge så bra råd som möjligt, och för att kunna boka de patienter till läkare eller annan vårdpersonal som behöver det. När det gäller öroninflammationer, har man på senare år sett, att de flesta läker ut av sig själv, på ett par dygn. Man behöver ofta inte använda antibiotika. Vi behandlar nästan alltid småbarn, dvs barn under 2 år. Större barn rekommenderas vänta i 2 dygn, innan man sätter in antibiotika. Under tiden måste de få hjälp med smärtstillande, oftast Panodil/Alvedon, eftersom en öroninflammation gör ont. Detta gäller i regel även om man tittar i örat och ser inflammationen. Jag kan förstå din frustration, speciellt eftersom öronläkaren faktisk skrev ut Penicillin till din dotter, när ni äntligen kom fram till en läkare. Jag kan bara hälsa dig välkommen på vårdcentralen även nästa gång någon i er familj behöver vård. Vi kommer alltid att göra så gott vi kan, för att ge hjälp och råd, enligt den vetenskap och medicinska erfarenhet som finns. Uppgift 5 61 årig man, depression och alkohol Börjar med att berömma/stötta patienten för att han söker hjälp. Trycker på det positiva med att han söker innan han börjat missköta sitt arbete och förstört sitt liv. Patient får berätta själv men jag försöker få svar på nedanstående: Mer ingående information runt pat tidigare besvär och alkoholkonsumtionen för att om möjligt försöka utröna vad som är höna och vad som är ägg, alkoholen som gett nedstämdhet eller nedstämdhet som gjort behovet av alkohol oemotståndligt? Fördjupad psykiatrisk anamnes, tidigare depressioner, manier? Alltid nedstämdhet i samband med alkohol eller även utan? Hereditet för psykisk sjukdom, manodepressivitet? Har han tagit andra droger? Någonsin provat medicinera mot nedstämdheten eller mot alkohol? Effekt ev denna? Varför rädd för tabletter? Negativa erfarenheter? Tidigare missbruk av tabletter eller andra substanser? Arbetet: hur funkar det? Kontakt med chefen, stöd där? Trivs han? Hur ser det sociala nätverket ut, finns dryckeskompisar? Familj? Är vännen som följer med det enda stödet? Noggrann suicidriskbedömning. Pat har suicidtankar men inga konkreta planer, kan dock snabbt bli akut suicidal bedömer jag av texten ovan, beaktar detta vid mitt samtal med mannen och pratar även om detta med honom och om vad han skall göra om akuta suicidtankar uppkommer. I samråd med pat besluta om fortsättning utifrån vad som kommer fram ur samtalet. Låter lämpligt med antabus och kanske även antidepressiva så jag informerar pat om vad jag tycker, hur medicinerna verkar och vilka effekter/bieffekter de har samt hur de skall tas, antabusbehandling som kan ges i samarbete med arbetsplatsen t.ex. Diskussion med pat om arbetet, han får själv hjälpa till att avgöra om fortsatt arbete närmaste tiden hjälper eller stjälper. Motsätter mig spontant sjukskrivning då arbetet förefaller hålla pat kvar på banan. Vi beslutar inget vid detta besök utan pat får gå hem och tänka över dessa frågor och komma tillbaka på min ordinarie mottagning efter helgen, lämpligen måndag, för beslut om fortsatt handläggning. Kontrollerar att detta är okej med pat och att han har sällskap under helgen av sin vän eller annan stödjande person så att han inte återfaller i dryckenskap. En snabb bedömning av risken för abstinensutveckling gör jag också. Uppgift 6 42 årig kvinna, blodtryck och stress Försöker hitta patienten i sina föreställningar, förväntningar av mig/sjukvården. Farhågor, vad tror hon själv?vad tror hon om mediciner som räddning av det sjuka? Stress? Motion? Sömn? Kost? Vikt?Hur upplever hon arbetet? Hur hanterar hon det tunga? Diskuterar herediteten vad gäller bltr, hjärtinfarkt och ålder. Försöker att förklara mig kusinens hjärnblödning, som troligen ej beror på bltr stegring, ärftlighet för hjärt/kärl sjukdomar, utan trolig kärlmissbildning. Försök inge lugn och förklaring som hon kan acceptera. Förklarar kring riskfaktorer och vad man själv kan göra utan sjukvårdens interventioner. Försöker se vad B själv har för resurser, påtala styrkor och möjligheter till förändring till det

5 bättre. Disk ang lätt stigande bltr och lätt stigande lipiderna. EKG skall ha varit taget, samt ett status. Förklara primärprevention vad gäller läkemedel kontra egna insatser. Förhör mig om patientens tankar om medicin, biverkningar, kontroller etc. Kolla S Kr, Na, K. Låt patienten ta ställning till mina förklaringar. Jag skulle i nuläget avvakta blodtrycks/lipid läkemedel. Se till att pat egna resurser. Återbesök 4 6 v. Tfn kontakt 1 v för diskussion kring besöket, behandling eller inte etc. Återkomma tidigare om hon känner sig orolig. Kontroll distrikts ssk bltr x 3 innan återbesök. Uppgift 7 27 årig man, hjärtklappning, ångest Utvidga anamnesen och förhöra mig om liknande problem tidigare. Oro och ångest vid stress tidigare el. vid spec. situationer? Ta reda på patientens egna föreställningar kring sitt problem? Ngn spec orsak? Vad tror han själv han kan göra för att det skall bli bättre? Farhågor. Rädsla inför olika situationer, vad tror han själv? Förväntningar på mig samtal? stor utredning?, läkemedel? Lyssnar av och gör en resumé av pat problem. Hereditet för psyk sjd? Sociala situationer? Stresshantering? Sömnen? Oro för barnet? Kost? Motion? Rökning? Alkohol? Status: lyssnar på hjärtat, bltr. Handläggning: Förklarar att hjärtat är friskt. Förklarar att jag tror det kan vara panikångest han lider av. Beskriver diagnosens symtom, utlösande faktorer, vanligt förlopp. Försöker se om han kan känna igen sig i detta. Undrar han ngt? Diskuterar kring möjliga behandl. alt. med samtal och/eller SSRI. Förklarar båda modellerna med KBT och verkan/biverkan på läkemedel. Möjlighet till kontakt m. kurator/psykolog el mig för samtal. Be honom fundera kring samtalet, den troliga diagnosen och vad jag föreslagit för alternativ. Beskriver att detta är relativt vanligt, går att behandla och inget att skämmas för. Involvera sambon. Be honom berätta om vårt samtal. Gärna vara med vid återbesöket om 1v. Ger honom redskap för att kunna bryta sina ångestanfall med andas i fyrkant, avledning av tankarna, etc. Patientinfo om panikångest att läsa till återbesöket. Informera om att han kan ringa när han vill om det blir sämre. Uppgift 8 62 årig taxichaufför med diabetes Taxichaufför är ett observandum då insulinbehandling kan ha följder för arbetet. Anamnes: Ögonbottenfoto OK? Neurologiska spt? Ska årligen fråga om hjärt kärlssjd spt? Tar han sin medicin? Har han några andra synliga spt? Hur ser han på sin diabetes? Hereditet för hjärt kärlsjd. Magbesvär? Vill han vara med i NDR? Alkohol, rökning? Hur är det med motion? (lämnar kosten) Hur är det med familj och vänner? Status: AT, cor pulm, BT, pulsar, buk, fötter(behåring, vibrationssinne, mikrofilament, värme). Lab: EKG, Hb, Glc, TSH om ej taget, leverstatus(cd T) elstatus kreat, CA övr prover tagna, utan mikroalbuminuri! VIKT BMI, midjemått, sagittalt bukmått. Bedömning: sviktande diabetes typ 2. Berättar det för pat om han tar sin medicin är den otillräcklig. Vikten om högt BMI, får pat ha recept på FYSS för att gå ner i vikt. Berättar att vi nog kommit så pass långt att du har ett stigande HbA1c, vilket tyder på att diabetes är en progressiv sjukdom. Hur ser pat på detta? Hans funderingar kring sj, taxi körandet etc. Hur ser han på insulin och kommer det att påverka hans möjlighet att köra taxi. Jag tycker att insulin sannolikt är det bästa för dig, men ett alternativ är att man kan höja metformin till x 3 om

6 han tål det, ev ge akarbos och mer motion. Man får göra ett kontrakt med patienten där och ta tillbaka honom på återbesök om 3 månader för nya prover. Kanske att besök till diabetessköterska innan där han får känna lite på insulinsprutor. Det kan ju vara så att han haft planer på att avveckla verksamheten och då blir det ju lättare. Jag vet inte om patienten dricker alkohol vilket är olämpligt även när det gäller arbetet. Andra riskfaktorer som måste åtgärdas är blodtrycket, sätta in en ACE hämmare följa kreat, K, har en njurskyddande funktion hos diabetiker. Kontr rökning, i så fall sluta. ASA 75 mg bör han ha och en statin simvastatin 20 mg. Svårt att göra alla dessa ändringar på en gång då han kan få magbiverkningar av många av dessa ovan, vi tar dem stegvis. Dessa pat har fått mkt information, viktigt att han vet varför han får alla dessa mediciner annars blir compliance inte alls bra. Bra kontakt med diabetessköterska tidigt. Så hjälp vi åt att följa pat. I uppföljningen ska alla åtgärder förstås följas upp. Mål med beh: god metabol kontroll, minska komplikationer makro och mikro nivå. Uppgift 9 BVC a) Ljumskbråck. Informerar om att det är ofarligt, att man om det fastnar tarmar i bråcket och han verkar ha ont ska söka akut, annars avvakta kontakt med barnkirurgi som jag remitterar. b) Samtal kring vad hon äter. Betona att längd och viktkurvan signalerar att Signe mår bra. Ett friskt barn äter oftast vad det behöver. En treåring växer inte längre lika snabbt som under det första året, behöver inte så väldigt mycket mat. Man bör undvika att måltiderna blir en kamp, skall vara trevliga. Föräldrarna skall försöka föregå med gott exempel, visa att mat är trevligt och gott, i övrigt avdramatisera. Erbjud nya kontroller av längd och vikt på BVC, så att man inte behöver vara oroliga. c) Steffe är överviktig enligt de nya riktlinjerna. Är han för övrigt helt frisk? Man måste försiktigt ta upp med föräldrarna hur de ser på Steffe och vad han får lov att äta. Fysisk aktivitet? Hur ser resten av familjen ut? Samtala kring riskerna med övervikt, och att det grundas redan tidigt i vissa fall. Vad kan man göra för att hjälpa Steffe? Kan vi på BVC bidra med något? Råd? Lite tätare kontroller ett tag? d) Nu är han så gammal att han kan behöva behandling. Först, störs lille Petter själv av det? Om nej exspektans. Finns dagenures ska det utredas och om det skulle vara en sek nattenures men det är det inte. Tar en miktionsanamnes, urinsticka, urinodling. Finns en viss ärftlighet ofta pappan. Erbjuder behandling: Enureslarm som innebär att med betingning ska man bli av med enuresen. Eller minirin viktigt att inte dricka en timme innan. Man kan även pröva dessa vid behov när de ska sova över hos kompisar med minirin, finns också i nässpray. Uppgift 10 vårdintygsbedömning Försöker ta reda på så mycket jag kan kring situationen. Tfn till A och B. Var bor B och dennes make etc. Se om det går att komma i kontakt med B för att se hur det står till. Var befinner sig maken? Hur verkar han att må? Går det att få kontakt med honom? Makens tidigare sjd? Nuvarande hälsotillstånd? Uttryckt livsleda, självmordstankar? Om det inte går att få kontakt med B= akut hembesök. Kontakt med polisen för att förklara situationen. Höra deras möjlighet till att bistå akut ifall det blir behov av att forcera badrumsdörren. Meddela att jag har papper för att fylla i gällande polishanteringen, men att det administrativa får vänta ngt för att praktiskt försöka lösa denna situation, som jag inte vet allvarlighetsgraden av just nu. Höra vad polisen kräver i nuläget. Bege mig till huset. Försök att få kontakt med maken. Om inte forcera dörren. Bilda mig en uppfattning om patientens hälsotillstånd, psykstatus, intox? Alkohol med i bilden? Suicidbedömning. Värden vårdnivå och behov av insats, samtal på VC? Akut psykklinik?

7 Patient medvetande eller ej? LPT? Uppfylls kriterierna i så fall? Behövs/behövdes polishandräckning? Vad tycker/känner/tror B om makens tillstånd? Hur stor är suicidrisken. Inte lägga något ansvar på hustrun, men vill veta hennes åsikt. Informerat samtycke. Sammanfatta, summera, reflektera över den akuta uppkomna situationen. Ta ett beslut. Tänka igenom min handlingsplan ut efter beslutet fattats. LPT eller ej? Uppföljning på VC vs till psykklinik? Behovsmedicinering? Ej troligt. Sociala nätverket för patienten, stabilt?, osäkert? Känner jag mig trygg i mitt beslut? Kan jag rådfråga någon om jag känner mig osäker? Kollega? Psykjouren? Efter detta omvälvande fall återvänder jag till hemmets lugna vrå. Skulle utfallet vara att patienten är död, när jag kommer, blir det helt andra beslut och insatser som krävs

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013.

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Detta är autentiska svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen oktober 2013, lätt redigerade. Varje uppgift

Läs mer

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007.

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftligt prov 2002 Fråga 1 40- årig elektriker med diabetes typ I kommer på "sockerkontroll". Du träffade honom för första gången i samma

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor Rökfri graviditet Motivationshöjande samtal En handledning för barnmorskor Förord 5 Mål med tobaksarbetet på MVC 7 Hur kan hon! 8 Framgångsrika sätt att prata rökning 9 Utgångspunkten är patienten 9 Förändring

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet?

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:6 Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? Moberg Lisa Uppsatsens titel: Författare: Ämne: Nivå och poäng:

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Ont i ryggen ont i nacken

Ont i ryggen ont i nacken Lars Englund Ont i ryggen ont i nacken Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000 Ont i ryggen ont i nacken Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Målsättning 5 Anvisningar 5 Testa

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

ELSA INLEDNING. PALLIATIV VÅRD ÄR ett förhållningssätt med syfte. BERÄTTELSEN OM ELSA är skriven helt ur patientens

ELSA INLEDNING. PALLIATIV VÅRD ÄR ett förhållningssätt med syfte. BERÄTTELSEN OM ELSA är skriven helt ur patientens ELSA SLUTET del 1 ELSA INLEDNING PALLIATIV VÅRD ÄR ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt,

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer