För att hälsan på företaget skall fungera varje dag, behöver det vara lätt att kontakta oss för råd, vägledning och eventuell behandling och vård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att hälsan på företaget skall fungera varje dag, behöver det vara lätt att kontakta oss för råd, vägledning och eventuell behandling och vård."

Transkript

1 Prislista 2013 Certifierat enligt ISO 9001:2008 Godkänd av Försäkringskassan som anordnare av företagshälsovård (SFS 2009:1423) Ackrediterat av Region Skåne för Mulitmodal smärtbehandling

2 Tjugonde är din samarbetspartner för hälsan på företaget För att hälsan på företaget skall fungera varje dag, behöver det vara lätt att kontakta oss för råd, vägledning och eventuell behandling och vård. Det behöver kännas tryggt för dina medarbetare att ringa oss när de inte känner sig bra. Anslutningen till företagshälsovården innebär att ditt företag blir medlem och att dina medarbetare kan kontakta oss när de vill och hur ofta de vill för telefonrådgivning gällande sin hälsa och friskvård, tekniska och psykosociala frågor. För att få svar på vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön på företaget, får ni också tillgång till en webbaserad arbetsmiljöenkät. Enkäten mäter bland annat arbetsmiljö, arbetsförhållande, hälsa och välbefinnande. När ditt företag ansluter sig till vår företagshälsovård betalar ni en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften baseras på antalet anställda. Malmö i januari 2013 Helen Berg Kirkegaard, VD Tjugonde utvecklar människors hälsa. Vi verkar inom företagshälsovård, träning & gym, rehabilitering och naprapati. Vi har idag 175 medlems företag som ökar sin lönsamhet tack vare friska medarbetare som trivs på jobbet, och lika många träning & gymmedlemmar som genom effektiv och personlig träning håller sig vardagsstarka. Tjugonde som har sitt säte i Malmö, startades 1996, har idag 15 medarbetare.

3 Tjugonde Företagshälsovård Konsulttjänster Arbetsmiljö Rehabilitering Psykosocialt stöd Coaching Tjänst; kostnad per timma för Icke medlem Medlem Arbetsmiljöingenjör kr kr Ergonom kr kr Företagsläkare kr 1. Företagssköterska kr kr Naprapat kr kr Organisationskonsult kr kr Psykolog kr Psykoterapeut kr Sjukgymnast kr kr Upplägg av systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsutredningar, arbetsplatsutredningar, psykosociala kartläggningar, friskvårdsprojekt och liknande offereras efter beställning. Prisbilden följer i stort timkostnaderna ovan. Mottagningsbesök Läkarbesök, privat 800 kr 350 kr Läkarbesök, arbetsrelaterat 790 kr Läkarbesök, ortopedisk medicin (exklusive läkemedelskostnad) 790 kr Företagsläkare, rehabilitering (tim deb) 1. Stödsamtal kr Företagssköterska 200 kr Naprapat 560 kr 540 kr Telefonrecept E-recept 120 kr FörstaDagsIntyg 690 kr Vaccinationer Influensa Hepatit A Hepatit B, Engerix B HB Vax Hepatit A + B Twinrix Polio Difteri, stelkramp Fästing (Reservation för prisändringar från vaccinationsleverantör) 250 kr 420 kr 350 kr 550 kr 180 kr 220 kr 320 kr

4 Hälsovård Friskvård Hälsoundersökningar Hälsokontroll, av företagssköterska under läkarkontroll Hälsokontroll, av företagssköterska och företagsläkare Nyanställningsundersökning, med intyg (Kan kompletteras med Drogtest ocheller Funktionsanalys (FMS) Hälsopaket Hälsoprofil med hälsokontroll Hälsokontroll Utökad, av företagssköterska under läkarkontroll Hälsokontroll Special - Bygg, Måleri & El Riktad hälsokontroll, med intyg kr kr kr kr kr kr se nedan Profiler Hälsoprofilbedömning Hälsoprofilbedömning, med provtagning Hälsoprofilbedömning, med provtagning och Funktionsanalys (FMS) Kostprofil, med rådgivning Funktionsanalys (FMS), med rådgivning Arbetsmiljöprofil Stressprofil Ledarskapsprofil Verksamhetsprofil kr kr kr 650 kr 650 kr Konsultationer psykosocialt stöd Bedömningssamtal Kris- & konflikthantering Personligt chefsstöd Chefsstöd Ledningsgrupp enskilt ocheller grupp HR-stöd kr Medicinska kontroller i arbetslivet (enligt AFS 2005:6) Obligatoriska medicinska kontroller Arbete med bly eller kadium, med intyg Arbete med fibrosframkallande damm (exkl. röntgen), med intyg Arbete med härdplaster, med intyg (Reservation för prisändringar) kr kr kr

5 Arbete som innebär stor fysisk påfrestning Arbete med vibrationsexponering, screening Arbete med vibrationsexponering, med intyg Höjdarbete i master och stolpar, med intyg (exkl. arbets-ekg och Drogtest) Nattarbete, med intyg Arbete med joniserande strålning, med intyg Övriga branschspecifika kontroller 670 kr kr kr kr kr Tester Faecesodling Hörseltest (audiogram) Lungfunktionstest (spirometri) HIV EKG Arbets-EKG kr Drogtest Standard, urin kr (amfetaminecstasy, cannabis, kokain, heroinmorfin, bensodiazepiner, dextropropoxifen) Standard, hår kr (amfetamin inkl. ecstasy, marijuana, fencyklidin, kokain, opiater) 4 markörer, urin 975 kr CDT 250 kr (Reservation för prisändringar från underleverantör) Intyg Körkortsintyg Friskintyg Läkarintyg, t ex försäkringsintyg, utlandsintyg etc Livsmedelsintyg 925 kr kr 925 kr

6 Övriga tjänster Tjugonde Sjuk- och Friskanmälan Tjugondes Sjuk- och friskanmälan är ett effektivt verktyg för att upptäcka och åtgärda frånvaron på ditt företag i tid och snabbt få kontroll över vem som är på jobbet och vem som är hemma. Dessutom ger du dina medarbetare en känsla av trygghet och omtanke. 24-timmars krisjour med Tjugonde Som ett led i förbättrad personalvård, erbjuder vi våra avtalskunder en krisjourstjänst. Jouren innebär att företagets nyckelpersoner har tillgång till vår krisjour dygnet runt sju dagar i veckan. Organisationskonsult Tjugondes organisationskonsult stödjer chefer i organisations- och ledarskapsutveckling, förändringsarbete samt i konflikt- och stresshantering. Tjugondes organisationskonsult jobbar för en bra arbetsmiljö för effektiva och produktiva medarbetare på ditt företag. Hälsocoach Med Tjugondes hälsocoach erbjuder vi ett bra och balanserat sätt att komma igång med att träna eller i alla fall att prova. Du får hjälp med att hitta en träningsform som passar just dina förutsättningar och dina individuella mål. Med hälsocoachen lägger du en god grund för din träning så att du i framtiden kan fortsätta att träna på egen hand. Vad behöver vi göra för att förbättra arbetsmiljön? Med Tjugondes webb-baserade arbetsmiljöenkät får du ett bra underlag för hur miljön på arbetsplatsen kan utvecklas. Efter genomförd undersökning återkommer vi med rekommendation och process för åtgärder. Enkät inkl. utbildning och implementering samt rekommendation är kostnadsfria för Tjugondes avtalskunder. Rehabanalys Tjugondes rehabsamordnare hjälper dig att fånga upp och få överblick på ditt företags arbetspåverkande ohälsa: risk för sjukfrånvaro, upprepad korttidsfrånvaro, sjukfrånvaro och rehabprocesser. På så vis hjälper vi dig att fånga upp eventuella lösa trådar. Vi går också igenom ärendenas fortsatta hantering utifrån rehabiliteringskedjan. För mer information och offert på dessa skräddarsydda tjänster, kontakta oss på eller

7 Tjugonde Utbildning För att möta ert utbildningsbehov har vi utvecklat Tjugondes utbildningsprogram. Under september får alla medlemsföretag ett detaljerat utbildningsprogram med information om innehåll, tider, priser och anmälningsuppgifter. Vi skräddarsyr också utbildningar med innehåll som helt och hållet anpassas efter företagets behov allt från korta intresseväckare på 20 minuter till heldagsutbildningar. Här är exempel på några av våra olika utbildningarminiseminarier: Utbildning & Hälsa - HälsoInspiratörsutbildning - Hälsan en avgörande resurs i vardagen - Motion träning på recept - Ät rätt och prestera bättre - Effektiv träning och rätt kost vägen mot bättre ork - Hälsofrämjande ledarskap - Rök- och snusstopp Kommunikation & Krishantering - Att leda i förändring - Att leva i förändring - Krisstöd - Konflikter på jobbet - Kränkande särbehandling mobbning på arbetsplatsen - Det svåra samtalet - Utvecklingssamtal konsten att samtala Arbetsmiljö - Vad är arbetsmiljö? - Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer - Arbetsanpassning & Rehabilitering - Kemiska hälsorisker - Alkohol & Droger - Första Hjälpen & Hjärtlungräddning (HLR) - Hot & våld Stress & Stresshantering - Stress och utbrändhet går det att förebygga? - Samla kraften kurs i stresshantering - Leva i balans - Mindfulness minska din stress, samla ditt inre och öka din självkännedom - Orka vara ledig - Sömn kroppens viktigaste återhämtningskälla Ergonomi - Den optimala arbetsplatsen finns den? - Var rädd om din rygg och nacke! - Belastningsskador nej tack! - Mjukare nacke. Starkare rygg. (8 veckor)

8 Tjugonde Rehabilitering Tjugonde hjälper er att samordna arbetet och är ett stöd i rehabiliteringsprocessen. Till ert förfogande finns det på Tjugonde tillgång till ett multidisciplinärt team. Nedan listas exempel på några av Tjugondes olika rehabiliteringsinsatser: - Analys av medarbetarnas kort- och långtidsfrånvaro - Rehabiliteringsutredningar - Anpassnings- och rehabiliteringsärenden - Olycksfalls- och arbetsskadeutredningar - Alkohol & drogfrågor (missbruk) - Framtagning av skriftligt underlag med förslag på åtgärderuppföljning - Arbetsförmågebedömning - Avstämningsmöten F-kassaföretagföretagshälsovården - SASSAM-kartan - Planering av fortsatta åtgärder prognos - Återgång till arbetet (Begär offert timdebitering) Exempel på olika Riktade rehabiliteringsinsatser : (För mer information om innehåll se Stressrehabilitering 12 veckor - Individuell rehabiliteringsträning - Utbildning Nack- & Ryggrehabilitering 8 veckor - Funktionsanalys (FMS) - Individuell rehabiliteringsträning Rehabiliteringsträning 8 veckor - Funktionsanalys (FMS) - Individuell rehabiliteringsträning kr kr kr Multimodal Smärtbehandling 8 veckor beställ MMS-broschyr Multimodal smärtbehandling är en intensiv, sjukvårdande behandling under begränsad tid och innehåller fysisk träning, samtal och hemuppgifter. Den som är mellan år och har haft långvarig smärta i minst tre månader från nacke, skuldror ocheller ländrygg eller allmän smärta erbjuds multimodal smärtbehandling. Behandlingen omfattas av rehabiliteringsgarantin. Vi erbjuder ett team av läkare, sjuksköterska, psykolog, naprapat, socionom, sjukgymnast och ergonom. Vi har lång erfarenhet av att behandla personer med smärta och all forskning om långvarig smärta pekar mot att just team-behandling med flera kompetenser är mest effektiv. Återgång till arbetet - Coaching - Ergonomisk arbetsplatsgenomgång - Uppföljande läkarbesök Du kan alltid besöka för mer information, eller kontakta oss på eller

9 Tjugonde Puls Tjugonde Puls är funktionell träning en träningsform för vardagslivet. Vi tränar enligt det senaste inom träning med kanonkulan Kettlebell och slyngträning TRX för att bli både starkare, snabbare och smidigare och samtidigt förbättra kondition, balans och koordination. Pulskort I Pulskortet ingår en hälsostatus och ett personligt träningsprogram med PT. Träningsprogrammet utgår från dina personliga mål och din hälsostatus som består av: - hälsokoll - kroppskoll och kondition - medicinsk koll Pulskortet ger dig möjlighet att träna med eller utan PT, när du vill och hur mycket du vill årets alla dagar kl Du har dessutom tillgång till medicinsk service med akut tid samma dag en trappa upp. Vill du, kan du dela upp betalningen med autogiro. Pulskort (12 månader) Pulskort, inkl 10 PT-timmar Pulskort, inkl 20 PT-timmar PT timme med Pulskort PT timme utan Pulskort PT, 10 timmar med Pulskort PT, 10 timmar utan Pulskort PT, Duo 10 timmar kr kr kr 590 kr 675 kr kr kr kr Hälsocoach Med Tjugondes Hälsocoach väljer du själv din naprapat eller PT och ni fokuserar på att komma igång med din träning. Du får hjälp med att hitta en träningsform som passar just dina förutsättningar och dina individuella mål. Med hälsocoachen lägger du en god grund för din träning så att du i framtiden har motivationen och kunskapen att fortsätta träna på egen hand. Hälsocoach, individuella tester och målsättning, 1 gång Hälsocoach, uppföljning av individuella tester och målsättning, 3 gånger Hälsocoach, 10 gånger, individuell träning Hälsocoach, 20 gånger, individuell träning 650 kr kr kr kr Hälsocoach Tillsammans Hälsocoach Tillsammans, 1 gång Hälsocoach Tillsammans, 3 gånger (Max 5 personer i en grupp) kr kr Du kan alltid besöka för mer information, eller kontakta oss på eller

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Företagshälsan Falun Borlänge - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Feelgood Företagshälsovård - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel.

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Sjukvårdsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Sjukvårdsförsäkring förköpsinformation Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Sjukvårdsförsäkring För friska medarbetare och snabb vård Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring är till för företag och

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE VI VILL SKAPA ETT FRISKARE SVERIGE» Vi på Euro Accident har länge haft fokus på vårt egna strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete för att varje

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Chefsutveckling Coaching Handledning Psykoterapi Utibildning Informationsfolder 2013 Ledarskapsutveckling i Norden AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Ledarskapsutveckling

Läs mer

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Privata sjukvårdsförsäkringar Privata sjukvårdsförsäkringar blir

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Produktkatalog Friskvårdsaktiviteter. för ditt företag

Produktkatalog Friskvårdsaktiviteter. för ditt företag Produktkatalog Friskvårdsaktiviteter för ditt företag INNEHÅLL STRATEGISK HÄLSA 4 FYSTESTER 6 GRUPPTRÄNING 8 SATS MOTIVATIONSTÄVLING 9 PERSONLIG TRÄNING 10 FÖRELÄSNINGAR 12 SJUKGYMNASTIK 14 MASSAGE 15

Läs mer

Vi kör för hälsan. manual för ett hälsosammare arbetsliv

Vi kör för hälsan. manual för ett hälsosammare arbetsliv Vi kör för hälsan manual för ett hälsosammare arbetsliv Alla vill må bra Mår man bra gör man ett bra jobb. Friska företag är dessutom lönsammare och attraktivare företag. Den här manualen är tänkt som

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer