Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning"

Transkript

1 Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning 2012

2 AUDIOMETRI TEORI: Ljud är svängningsrörelser och frekvenser mellan 20 och Herz (Hz) kan uppfattas av det mänskliga hörselorganet. Den starkaste ljudstyrkan som hörselorganet kan motta utan att känna smärta eller skadas är ungefär en biljon gånger större än det ljud som precis kan detekteras. På grund av detta stora linjära skalområde, så använder man sig av en logaritmisk skala med enheten decibel (db) för att mäta ljudstyrkan. I vårt hörselorgan, så leds ljudvågorna i luft och vätska, men även via de tre hörselbenen. En hörselundersökning startar med att undersöka luftledningen som involverar hela hörselsystemet från ytteröra till hörselnerven. Finner man avvikelser vid luftledningsundersökningen, så kan man göra en undersökning av benledningen som involverar de tre hörselbenen, innerörat och hörselnerven för att bestämma hörselskadans anatomiska placering. En naturlig försämring av hörseln sker med åldern på grund av förändringar i basilarmembranet som medför att de höga frekvenserna inte kan detekteras. Bullerskador kan ofta ge hörselnedsättning vid Hz. Även enstaka ljud med hög ljudstyrka kan orsaka permanent hörselnedsättning eller orsaka tinnitus.

3 UTFÖRANDE: Försöksperson försedd med hörlurar och svarsknapp sitter i det ljudisolerat rummet med ryggen mot försöksledaren. När försökpersonen uppfattar ett ljud så trycker personen på knappen, vilket registreras av försöksledaren via en lampa på audiosimulatorn. Försöksledaren ställer in frekvensen på 1000 Hz och börjar med en ljustyrka på 20 db. Uppfattas inte denna ton av försökspersonen så ökas ljudstyrkan med intervall på 20 db. När tonen uppfattas för första gången så sänker försöksledaren ljudstyrkan med intervall på 5 db tills att tonen precis går att detektera. Detta värde förs in i protokollet. Ni markerar O för ena örat och X för andra örat. Därefter bestämms hörseltröskelvärdet för frekvenserna 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz och testet avslutas med följande frekvenser 500, 250 och 125 Hz. För in hörseltröskelvärdena i diagrammet nedan.

4 REAKTIONSTIDBESTÄMNING TEORI: Sinnesreceptorer är specifika för olika typer av stimuli och responsen är logaritmiskt vilket medför god sensitivtet vid låga så väl som vid höga energinivåer. Oavsett om receptorn är primär eller sekundär omvandlas stimulit till en nervimpuls som leds till centrala nervsystemet (CNS) via en afferent/sensoriskneuron. Via kemiska synapser överförs information till interneuron i CNS. Interneuronet aktiverar efferent/motorneuron som i sin tur påverkar aktiviteten i muskler och/eller körtlar. Denna krets kallas reflexbåge och involverar minst en afferent-, inter- och motorneuron. Det kan ofta vara fler neuroner involverade i en reflexbåge och reaktiontiden är både beroende av axonernas längd liksom antalet synapser i nervkretsen. Enkel reaktionsmätning Försökspersonen ska placeras framför apparaten med handen bredvid plattan. Försökledaren trycker knappen för ljud tillsammans med knappen med mätning. Försökspersonen svarar på ljudimpulsen så fort som möjligt genom att tryck ned plattan med handen tills att försöksledaren har avläst tiden. Försöksledaren trycker på reset och upprepar förfarandet totalt 5 gånger. Upprepa med plattan på golvet och att försökpersonen får reagera med foten på ljud och sedan syn/hand och syn/fot. För in värdena i tabell nedan. Valreaktionsmätning Försöksledaren bestämmer att försökspersonen ska reagera enbart på rött ljus med handen. Försöksledaren varierar mellan olika typer av signaler, vid rött ljus trycker han knappen mätning och vid övriga stimuli så kombineras detta med knappen kontroll. Registrera antalet reaktioner som sker felaktigt vid grönt ljus och ljud liksom reaktionstiden för 5 st korrekat responser vid rött ljus. Syn/hand Tid (s) Hörsel/hand Tid (s) Syn/fot Tid (s) Hörsel/fot Tid (s) Valreaktion Tid (s) Antal fel Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde

5 ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG) TEORI: Hjärtat har ett eget retledningssystem som ger en rytmisk aktivitet även då hjärtats förbindelse med nervsystemet skurits av. Retledningssystemet styrs av sinus knutan, som skickar ut elektriska impulser vilka stimulerar förmaksmuskulatur att kontrahera och pumpa blod till kamrarna. Därefter kontraherar kamrarna och blod pressas ut i lungartären och aorta. Vid repolarisationen kommer förmaks- och kammarmuskulaturen att relaxeras och åter fyllas med blod. Denna cykel upprepas normalt cirka 70 gånger per minut, men kan öka och minska vid stimulering av sympatiska- respektive parasympatiska nervsystemet. Hjärtats elektriska aktivitet kan mätas med elektrokardiografi (EKG). Aktionspotentialer som sprids i retledningsbanor och mellan muskelcellerna alstrar strömmar som fortplantas i kroppsvätskor och kan registreras på kroppen. För att registrera eventuella förändringar i retledningssystemet, vilket kan orsakas vid olika sjukdomar så är elektrodplaceringen standardiserad. Det finns två olika standardiseringsförfarande antingen bröst- eller extremitetsavledning. Ett normalt EKG enligt bild består av P-vågen, QRS-komplexet och T-vågen. P-vågen uppkommer i snusknutan och depolarisationen sprids till AV-knutan, vilket leder till en depolarisation av muskelfibrerna och kontraktion av förmaken. QRS-toppen uppkommer när depolarisationen sprids från AV-noden via retledningsbanor i kammaren till kammarmuskulaturen, vilket leder till kontraktion av kammaren. T-vågen uppkommer när kammarmuskelfibrerna repolariseras.

6 UTFÖRANDE: Försökspersonen lossar på hårt åtsittande kläder och lägger sig på britsen och intar viloläge. Det är viktigt att man är avslappnad. Stryk ett tunt lager med elektrodgel på elektroderna för att få bra kontakt. Anslut elektroderna enligt nedanstående schema. Ställ in parametrarna enligt anvisningar för EKGapparaten. Ta loss elektroderna. Efter avslutad mätning torkas elektroderna av med papper och därefter med sprit. Automatisk EKG-registrering Sätt på apparaten. Tryck på ON. Tryck in namn. Stega nedåt med returtangenten. Tryck igen på Och vänta tills EKG-kurvan är klar och ser stabil ut. Tryck på AUTO För att registrera och skriva ut. När mätningen är klar tryck på För att få en ny patient. Tryck JA med returtangenten Ta loss elektroderna, torka av dem och tvätta med sprit. Anslut nästa patient.

7 BLODTRYCK TEORI: För att blodet ska nå ut i vävnaderna kapillärer krävs ett visst tryck. Blodtrycket påverkas av fysisk aktivitet, stress och blodkärlens hälsa. Trycket varierar under hjärtats olika arbetsfaser. Det högsta trycket uppnås när kamrarna kontraherar, hjärtats arbetsfas/systole. Ett lägsta tryck uppkommer under hjärtats vilofas/diastole, då kärlväggarnas elasticitet och det perifera motståndet ger upphov till blodtryck. Med stigande ålder minskar kärlens elasticitet och den perifera resistansen ökar, vilket resulterar i högre blodtryck. Koldioxid- och syrgashalt, ph, metaboliter, hormoner och temperatur påverkar blodkärlen kontraktilitet, vilket inverkar på blodtrycket. Återflödet till hjärtat via vener är beroende av tonus i kärlväggen, venklaffar och muskelarbete i den omgivande vävnaden. Manuell blodtrycksmätning vid viloläge: Försökspersonen lägger sig på britsen. Placera den manuella manschetten runt överarmen. Tryck åt klämman på manschetten så att slangen stängs. Sätt på dig stetoskopet och lägg det i armvecket. Pumpa upp trycket med blåsan till ca 170 mmhg. Håll stetoskopet stadigt i armvecket. Släpp sakta ut luften i manschetten genom att trycka på ventilen på baksidan av blåsan. Släpp ut i en hastighet av 2-3 mmhg/s. Lyssna koncentrerat efter pulserande ljud och när du hör det första ljudet så avläser du trycket på manometern, systoliska trycket. Fortsätt att lyssna efter pulsljudet och när de upphör avläser du det värdet, diastoliska trycket. När du provat den manuella manschetten mäter du blodtrycket med automatisk blodtrycksmätare. Manschetten träs på och den gröna markeringen ska ligga mot armvecket. Tryck på start och avläs blodtryck- och pulsvärden. För in värdena i tabellen på nästa sida.

8 Blodtrycksreaktion vid stillastående Försökspersonen ställer sig stadigt på båda benen och lutar sig mot en vägg. Rör inte armarna eller benen och prata inte. Blunda gärna för att öka koncentrationen på uppgiften. Starta klockan och mät blodtrycket och pulsen varannan minut. Börja med att trycka på blodtrycksmätaren efter 30 sek, så får du blodtrycksvärde och pulsvärde efter 1 minut. Ta nästa tryckmätning efter 2 min och 30 sek (blodtrycksvärde efter 3 min) osv tills att du fått värden till och med 7 minuter. Sätt in värdena för blodtryck och puls i nedanstående tabell och fundera över resultatet. Blodtrycksreaktion vid statisk benträning Försökspersonen ställer sig i 90 o vinkel mot en vägg. Blodtrycket ska registreras efter en minut, så sätt i gång blodtrycksmätaren efter 30s. För in värdet för blodtryck och puls i tabellen nedan och fundera över resultatet. Liggande manuell blodtrycksmätare Liggande Automatisk blodtrycksmätare Stående efter 1 min Stående efter 3 min Stående efter 5 min Stående efter 7 min Stående i statisk benträning 1 min Tid Systole/diastole Puls

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna

KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Eva Mattsson den 31 augusti 2007 SINNESFYSIOLOGI KÄNSELSINNET, 2-PUNKTSTRÖSKELN Material Nålar Linjal Penna Tag en nål och sätt spetsen mot fingertoppen. Tag den andra nålen och sätt även den mot fingertoppen

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen...

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen... 2012: 1 INNEHÅLL Inledning... 4 Genomförande... 5 Ljud... 6 Centralt innehåll... 6 Ljud... 7 Ljud - En presentation... 7 Uppdragskort... 8 2 Radioparabolen... 8 3 DigiWall, ljudmemory... 8 4. Skrikmätaren...

Läs mer

CNS + SINNESFYSIOLOGI Detta bör du behärska

CNS + SINNESFYSIOLOGI Detta bör du behärska Litteratur Silverthorn 4:e upplagan: s327 375 CNS + SINNESFYSIOLOGI Detta bör du behärska Allmänt Begreppet receptor Afferent del av PNS - vägen från receptor till CNS Olika typer av sinnesreceptorer (uppbyggnaden)

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn A0007A Ergonomi Datum LP1 09-10 Material Kursexaminator Instuderingsfrågor Stig Karlsson Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdat

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson J Brunskog L-G Sjökvist D Holmberg Lund, januari 005 TVBA-3116 Tredje upplagan Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud

Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud Lärarhandledning Avdelningen för NT-didaktik 1NT30U vt-13 Viktoria Henriksson Lisbeth Lennartsson Mediha Mesinovic Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud Arbetsområde NO/teknik - ljud. Klass Åk 1 och åk

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar

Hjärtrytmrubbningar. En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Hjärtrytmrubbningar En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta

Läs mer

INLEDNING. Översikt. Bakgrund

INLEDNING. Översikt. Bakgrund INLEDNING 1 Översikt 1 Materialet 1 Bakgrund 1 Musik kontra naturvetenskap 2 Psykoakustik 2 Ämnesintegrering 2 Internet 2 MUSIKAKUSTIK 1 3 MUSIKAKUSTIK 2 6 Sammansatta toner (frekvens) 6 Harmoniska deltoner:

Läs mer

Håll käften ungar! Ett arbete om buller och dess hälsoeffekter. Basgrupp 1

Håll käften ungar! Ett arbete om buller och dess hälsoeffekter. Basgrupp 1 Håll käften ungar! Ett arbete om buller och dess hälsoeffekter Basgrupp 1 Carney A, Holck-Claussen A, Holmgren K, Käll A, Petersson H, Thunborg D, Östring R 2006-11-23 T4 Hälsouniversitetet Innehållsförteckning

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Musik och ljudnivåer

Musik och ljudnivåer Morgan Tjärnström Musik och ljudnivåer En undersökning bland musiker och ljudtekniker om ljudnivåer, tinnitus och musikupplevelse Music and Sound Levels A survey among musicians and sound engineers regarding

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Miniräknare Solcellerna Solcellsräknare finns i två utföranden "Dual Power" och "Äkta solcellsräknare". Dual

Läs mer

Viktigt känna till felkällorna vid blodtrycksmätning

Viktigt känna till felkällorna vid blodtrycksmätning Thomas Thulin, docent, överläkare, Lasarettet i Landskrona (thomas.thulin@skane.se) Viktigt känna till felkällorna vid blodtrycksmätning Kontroll av blodtrycket är en betydelsefull undersökning både i

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer