SLFF.NU DET NYA JÄRNVÄGS - SVERIGE. Nummer med bilaga. Fackförening på vilket sätt... av Lars Wiberg. Stig stiger inte åt sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLFF.NU DET NYA JÄRNVÄGS - SVERIGE. Nummer 2 2004 med bilaga. Fackförening på vilket sätt... av Lars Wiberg. Stig stiger inte åt sidan"

Transkript

1 SLFF.NU J Nummer med bilaga DET NYA JÄRNVÄGS - SVERIGE Fackförening på vilket sätt... av Lars Wiberg Stig stiger inte åt sidan av Lars Wiberg Från SLIF till SLFF av Lars Wiberg Arbetsrätt eller arbetarens rätt? av Stig Hedlund Försäkringsfrågor av Lennart Eriksson ÅNN av Sten Tingren SLFFs AGENDA BILAGA: VÄLKOMMEN TILL SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

2 FACKFÖRENING PÅ VILKET SÄTT Lokförare har alltid visat en stark integritet och har därför genom åren organiserat sig i olika fackföreningar. Den senare delen av förra seklet kännetecknades av motsättningar mellan fria lokmän inom Svenska Lokmannaförbundet, SLF och dåvarande Statsanställdas Förbund, SF. Vi ser historien upprepas idag mellan SLFF och SEKO. Ett kortare gästspel av ST-Lok under 90-talet avsatte inga påtagliga avtryck hade frustrationen över uteblivna förbättringar och rena försämringar nått en sådan nivå att ett nytt fackligt alternativ såg dagens ljus. Efter ett stormöte i Stockholm i mars med representanter från hela Sverige bildades Svensk Lokförarförening, SLFF. (Se annan plats i tidningen) Vad ligger då bakom denna ständigt upprepade träta? Den avgörande motsättningen är ideologisk. Där SF/SEKO går den partitrogna vägen går SLF/ SLFF den yrkesorienterade vägen. Fackföreningens grundläggande idé är att tillvarata medlemmarnas intressen och aktivt driva dom gentemot arbetsgivaren. Här finns två principiella synsätt. Det ena är det fackligt/politiska, det andra den fria yrkesorganisationen. Vari består då skillnaderna? Där yrkesorganisationen har full kontroll hela vägen från medlem till styrelse har den andra att ta hänsyn till den politiska situationen. Bägge har sina fördelar och nackdelar. Det fackligt/politiska alternativet har en oerhörd tyngd när alla, från medlem via förbund, LO, SAP och slutligen regering, drar åt samma håll. Lägg därtill att regeringen via riksdagen sitter på lagstiftningsmakten. EN OERHÖRD TYNGD. Men det är just här faran ligger. Risken att bli slaven på vagnen vid meningsskiljaktigheter mellan fack och parti är överhängande. Partiets politiska bedömningar väger alltid mest. Med hänsynstagande till ekonomin i stort, förhandlingar med samarbetspartierna mm är regeringsinnehavet det allt överskuggande. Förvisso var det fackföreningsrörelsen som en gång bildade det socialdemokratiska partiet men nu är det partiet som bestämmer. Partiet har bundit upp, i sin partistyrelse och sitt verkställande utskott, framstående företrädare från LO och fackförbunden. Detta har inte bara förvridit synen på somliga utan hela huvudet. Här har dessutom talesättet att sitta på två stolar blivit tydligt. Vi såg det inte minst i samband med kommunals strejk våren Vem var det som fick vika sig då? Yrkesorganisationen å sin sida är lojal mot sina medlemmar. Medlemmarna bestämmer och styrelsen styr. Visserligen blir en yrkesorganisation mindre än dagens fackliga konglomerat, men just närheten och självkänslan är oerhört viktig. Man är strategisk i sin analys och arbetar långsiktigt. Däremot tar man inga taktiska hänsyn till parti eller politik. Till och med den före detta LO-basen Stig Malm förordade just yrkesförbund i samband med kommunals strejk då flera yrkesgrupper inom kommunal ignorerades, bl. a. brandmännen. Men konglomeraten fortsätter den inslagna vägen, nu senast med sammanslagningen mellan Metall och Fabriksarbetarförbundet. När medlemstalet sjunker och dom unga ratar facket ser ledningen som enda möjlighet att få behålla sina privilegier att slå ihop förbunden till gigantiska organisationer där medlemmens röst effektivt tystas. Enda sättet för små yrkesgrupper att få gehör för sina yrkesspecifika krav är just yrkesorganisationen som form. Allt tal om att nyckelgrupper skulle lamslå landet och inte ta samhällsansvar är kvalificerat skitprat. Självklart kan en yrkesorganisation både ta ansvar och förhandla seriöst. Men man utgår från medlemmarna och det är detta som skrämmer dom etablerade facken. Man ger röst åt medlemmen till skillnad från ombudsmannen. Om arbetare och tjänstemän i små yrken skall få sin röst hörd finns bara yrkesorganisationen som alternativ. Därför SLFF Lars Wiberg Styrelseledamot SLFF REFLEKTION

3 STIG STIGER INTE ÅT SIDAN Även Stig Hedlund kan nu räkna sig till den lyckliga skara som lyckats uppnå 60-årsdagen i ett statligt järnvägsbolag och därmed få en välförtjänt pension. Att efter ett helt yrkesliv med oregelbundna arbetstider slippa ställa väckarklockan kan nog inte riktigt förstås av oss som ännu inte har nått dit. Ja, själva pensionen är väl inte så mycket att hurra för, men väl den riktiga pensionsåldern. Detta för också det goda med sig att han, tillsammans med övriga SLFF-pensionärer, kan inkassera sin del av icke använda strejkmedel. Dvs. ett rent pensionssparande. (Se även nr.1 Härje Pettersson har nått målsnöret i lokförarkarriären ) Inte nog med att han haft det goda omdöme att tillhöra en fackförening som tar medlemmarna på allvar, han har därutöver accepterat att kvarstå som sekreterare i SLFFs styrelse. Att på detta vis kunna dra nytta av Stigs erfarenhet kan inte nog uppskattas. Då han nu lämnat det aktiva yrkeslivet bakom sig bestämmer sig alltså Stig för att stå till styrelsens förfogande i ett helt igenom ideellt arbete. Detta hedrar honom! Vi önskar honom all glädje i framtiden på den lediga tid han trots allt får. Lars Wiberg

4 Ett missnöje som sedan länge slagit rot började gro 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60 år. Något som resulterade i en 3-dagars vild strejk, riktad mot det etablerade facket, SF; som skakade om hela samhället. År efter att de etablerade facken förskingrat ytterligare betydelsefulla lokförarintressen började en liten grupp lokförare från olika delar av landet diskutera situationens allvar. Gruppen bildade snart en intresseförening, SLIF (Sveriges Lokförares Intresseförening). Medlemsantalet växte snabbt och i slutet av 1996 var ca 80% av lokförarna anslutna. Intresseföreningens styrelse fick i uppdrag att utreda möjligheterna för bildandet av en egen, partipolitiskt obunden fackförening som endast skulle organisera lokförare. Kontakter togs med bl.a. jurister, andra fristående fackföreningar och föreningskunniga. Ett par engagerade lokförare reste land och rike kring och besökte lokstationer för att förklara och besvara frågor om en eventuell ny fristående fackförening. Inför SLIF:s årsmöte i mars 1997 presenterade styrelsen ett förslag till bildande av en fackförening. Detta förslag godtogs av de närvarande medlemmarna med en överväldigande majoritet. SLFF (Svensk Lokförarförening) var född. Detta var något unikt på svensk arbetsmarknad. En liten organisation som utmanar ett gammalt system. Cirka 600 lokförare anslöt sig till SLFF, sedan avstannade medlemstillströmningen. SLIF gav uttryck för vad en majoritet av lokförare krävde, SLFF verkställde det kravet. Trots att SLFF driver dom frågor som bl.a. genom enkäter och andra undersökningar lokförare anser viktiga, tappar vi medlemmar. Idag efter drygt sju år och tre strejker är vi nere på c:a 350 medlemmar. Detta säger mer om lokföraren och människan än om SLFF. SLIF ville SLFF försökte LOKFÖRARNA gav fan i det Lars Wiberg

5 Arbetsrätt eller arbetarens rätt? SLFF har under det gångna året förhandlat för våra medlemmar vid fem tillfällen. Vi har drivit olika mål och våra motparter har varit Green Cargo, SJAB och Bantåg AB. Vi har oftast kunnat lösa fallen via förhandlingar, men vid ett fall tvingades SLFF att göra en anmälan till Arbetsdomstolen. Förhandlingarna vid det tillfället strandade då de inte ledde till något godtagbart resultat för SLFF. I arbetsdomstolen så gick frågan till förlikning när motparten kom med det bud som SLFF önskat redan vid de ursprungliga förhandlingarna. Förlikning uppnåddes till vår och vår medlems fulla belåtenhet. Därför drog SLFF tillbaka sin stämningsansökan i Arbetsdomstolen. Med hänvisning till ovanstående fall har styrelsen kommit fram till att informationen till våra medlemmar när det gäller saklig grund för avskedande inte nått ut. Jag skall därför dra några skäl som kan vara värda att komma ihåg. Saklig grund för avsked föreligger när löntagare uppsåtligen skadar arbetsgivaren, t ex genom sabotage, utlämnande av uppgifter till konkurrerande företag osv. Nästa skäl är våld, t ex. en örfil eller grövre våld mot arbetsgivare eller övrig anställd på företaget. Våld skall i detta fall ha ägt rum på arbetsplatsen eller på arbetsgivarens mark eller vid arbetsgivarens ansvarsområde t ex. firmafest. Det tredje skälet är stöld av arbetsgivarens egendom eller bristande redovisning av arbetsgivarens medel t ex. stöld av arbetshandskar, bristande redovisning av mottagen betalning. Vid stöld är beloppets värde ner till 50 kr enligt AD-dom saklig grund för avsked. Därför kollegor, om ni råkar ut för något som ni själva upplever som fel, ta kontakt med oss i styrelsen redan från början så skall vi försöka råda och hjälpa er med information och handling så att ni skall känna er trygga hos SLFF. Stig Hedlund

6 FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Tillsammans med Länsförsäkringar har svensk Lokförarförening ett avtal som ger dig möjlighet att teckna gruppförsäkring. Gruppförsäkring är ett enkelt och bra sätt för dig och din familj att skaffa ett grundskydd till en förmånlig kostnad. Livförsäkringen är basen i gruppförsäkringen som du kan komplettera med de övriga delarna efter ditt/ert eget behov. Dessutom kan make/sambo teckna samma förmåner, förutom sjukförsäkring. Tag tillfället i akt och se över ditt nuvarande försäkringsskydd och komplettera med de delar som du/ni har behov av. Samtliga ersättningar är inkomstskattefria. Försäkringen gäller efter att den beviljats av Länsförsäkringar så länge som medlemskap finns i föreningen, dock längst till 65 års ålder. Upphör medlemskapet före denna ålder finns möjlighet att teckna Fortsättningsförsäkring inom tre månader. På blanketten Gruppförsäkringsplan med anmälan kan du se vilka försäkringsbelopp och moment som du/ni kan välja och se vad de kostar. De olika försäkringsbeloppens storlek uttrycks i antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet (pbb) för år 2004 är kronor. Så här ansluter du dig till gruppförsäkringen Markera med kryss de försäkringar du vill ha för dig och din familj på ansökningsblanketten - Gruppförsäkringsplan med anmälan - Mer information Du kan läsa mer om innehållet i gruppförsäkringen i foldern: -Gruppförsäkringslösningar för dig som är medlem i Svensk Lokförarföreningsamt på Foldern -Gruppförsäkringslösningar för dig som är medlem i Svensk Lokförarföreningoch - Gruppförsäkringsplan med anmälan skall finnas på anslagstavlorna. Om det ändå är oklart kan du med fördel vända dig till vår försäkringsexpert Lennart Eriksson, Lennart Eriksson

7 ÅNN Nyligen blev jag diagnostiserad med ÅNN (Åldersbetingad Nedsättning av Närminnet) Så här visar sig symptomen: Jag bestämde mig för att tvätta bilen. När jag började gå mot garaget upptäckte jag posten på hallbordet. Jag borde kolla igenom posten innan jag tvättar bilen, sa jag till mig själv. Jag lade bilnycklarna på bordet, lade reklamen i papperskorgen under bordet och lade märke till att den var full. Jag lade därför tillbaka räkningarna på bordet och beslöt mig för att tömma papperskorgen först. Eftersom jag trots allt går förbi postlådan på vägen för att tömma papperskorgen kan jag lika väl betala räkningarna först. Jag ser mitt checkhäfte liggande på bordet, men det finns bara en check kvar. Mina extra checkar ligger på skrivbordet på kontoret, så jag går in på kontoret där jag finner en flaska juice som jag börjar dricka från. Jag skall börja leta efter mina checkar, men först måste jag ställa undan juicen så att jag inte spiller ut den över skrivbordet. Juicen håller på att bli varm och bör ställas in i kylskåpet för att hållas kall. På väg till köket för att ställa in juicen i kylen fångar min blick en vas med blommor som står på bänken. Blommorna behöver vatten, så jag ställer ifrån mig juicen på bordet och ser mina läsglasögon som jag letat efter hela morgonen liggande på bänken. Det är bäst att jag lägger tillbaka dom på mitt skrivbord, men först skall jag vattna blommorna. Jag lägger ifrån mig glasögonen på diskbänken och fyller en vattenkanna med vatten då jag plötsligt får syn på fjärrkontrollen till TVn. Någon har lagt den på köksbordet. Ikväll när vi skall se på TV, så kommer vi att leta efter den och ingen kommer ihåg att den ligger på köksbordet. Jag borde lägga tillbaka den, men först skall jag vattna blommorna. Jag häller lite vatten på blommorna men det mesta hamnar på golvet. Jag lägger tillbaka fjärrkontrollen på bordet för att gå och hämta lite papper att torka upp vattnet med. Sedan går jag tillbaka till hallen för att försöka komma ihåg vad det var jag planerade att göra. Vid dagens slut är bilen fortfarande inte tvättad, räkningarna är inte betalda, det står en flaska med varm juice på bänken, blommorna är inte vattnade, det finns fortfarande bara en check i mitt checkhäfte, jag kan inte hitta TVns fjärrkontroll, jag kan inte hitta mina glasögon och jag har ingen aning om var bilnycklarna har blivit av. Jag försöker förstå varför ingenting har blivit gjort idag, det är förbluffande, för jag vet att jag varit upptagen hela dagen och jag är helt SLUUUT! Jag är medveten om att detta är ett alvarligt problem, och jag skall söka hjälp för det, men först skall jag kolla min e-post! Kan du vara snäll och göra mig en tjänst? Skicka detta som e-brev till alla du kan tänka dig uppskattar det, för jag kan inte komma ihåg vilka jag redan har skickat detta till!!! Förvirrade reflektioner av Sten Tingren

8 SLFFs AGENDA 1989 var Sveriges lokförare stolta, rakryggade män och kvinnor. På 15 år har de avtalsslutande fackföreningarna förvandlat dessa män och kvinnor till håglösa och uppgivna stackare. Fackföreningarna SF, SEKO och ST med centralorganisationerna LO och TCO bär hela ansvaret. EXEMPEL PÅ FÖRSÄMRINGAR -65 års pensionsålder -Statens pensionsskuld förnekas det finns inga pengar -25 dagars semester -Den sämsta löneutvecklingen i de statligt ägda bolagen -Kilometerpengar avskaffade -Turordningar sönderslagna, där 25 år på järnväg kan innebära nyanställd -Traktamenten inlösta -Indragna fribiljetter nationellt och internationellt OCH SLFFs ALTERNATIV: -Pension vid 60 års ålder för alla -Statens pensionsskuld skall betalas det finns pengar -7 veckors semester för alla -Trygghetsavtal som är en garanti för den enskilde vid sjukdom/nerdragningar -Arbetstider med evalventer vid natt- och helgtjänst -Arbetstidens förläggning skall styras av den moderna forskningens resultat -Traktamenten som kompenserar för fördyrande levnadsomkostnader -Fribiljetter och internationella fribiljetter DE KRAV SLFF FÖR FRAM ÄR I HUVUDSAK EN KAMP FÖR DE VILLKOR VI EN GÅNG HADE LOKFÖRARE -VALET ÄR DITT-

9 SVENSK LOKFÖRARFÖRENING S L F F. N U VÄLKOMMEN TILL

10 Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60. Något som resulterade i en 3-dagars vild strejk som skakade om hela samhället. År efter att de etablerade facken förskingrat ytterligare betydelsefulla lokförarintressen började en liten grupp lokförare från olika delar av landet diskutera situationens allvar. Gruppen bildade snart en intresseförening, Sveriges Lokförares Intresseförening (SLIF). Medlemsantalet växte snabbt och i slutet av 1996 var ca 80% av lokförarkollektivet anslutna. Intresseföreningens styrelse fick i uppdrag att utreda möjligheterna för bildandet av en egen, partipolitiskt obunden fackförening som endast skulle organisera lokförare. Kontakter togs med bl.a. jurister, andra fristående fackföreningar och föreningskunniga. Inför SLIF:s årsmöte i mars 1997 presenterade styrelsen ett förslag till bildande av en fackförening, detta förslag godtogs av de närvarande medlemmarna med en överväldigande majoritet. SLFF (Svensk Lokförarförening) var född. Detta var något unikt på svensk arbetsmarknad, en liten organisation som utmanar ett gammalt system. Cirka 600 lokförare anslöt sig till SLFF, sedan avstannade medlemstillströmningen. SLFF I DAG I dag har det efter diverse konflikter med arbetsgivarna åter startat en tillströmning av nya medlemmar. För varje ny medlem ökar vår styrka att lägga kraft bakom orden. Kraven vi driver är väl förankrade i lokförarleden bl.a. genom erfarenhet, enkäter, motioner och forskning inom flera områden t.ex. medicinsk, social, magnetiska fält, sömnforskning m.m. I dag kan SLFF erbjuda fullgott försäkringsskydd, stor facklig kunskap, juridisk hjälp, hemsida, information och utskick till medlemmar, medlemslån i bank och en allt igenom demokratisk organisation.

11 Storfackets fördelar en odlad myt? Ofta hävdas storfackets fördelar och styrka som argument för medlemskap i SEKO (eller ST). Paradoxen är att storfacket, med många yrkeskategorier, för med sig nackdelar och svårigheter att driva lokförarspecifika frågor. Även om mangrann uppslutning rådde till SEKO (alternativt ST), de lokala klubbarna var aktiva och engagemanget vore vitalt så utgör organisationernas uppbyggnad ett omedelbart hinder för att de viktiga lokförarfrågorna skall nå godtagbara lösningar. Vilka hinder föreligger? - medlemsinflytandet på den centrala nivån är minimalt eller saknas helt - centralnivåns lojalitet är dubbelriktad och mer arbetsgivarorienterad än medlemsorienterad - en fackförening som organiserar olika yrkeskategorier skapar förutsättningar för att ställa särintressen mot varandra? Nedan sammanfattar vi i korta ordalag innehållet i ett dokument skrivet av Leif Jansson, skyddsombud Seko trafik och lokförare i Hagalund. Den etablerade fackföreningen och den interna kritiken Under rubriken Det går inte att försvara SEKO beskrev en SEKOorganiserad lokförare och tillika skyddsombud den avgrundsdjupa motsättningen mellan den centrala nivån och medlemsnivån i samband med Citypendelns övertagande av lokaltrafiken i Stockholm: SEKO har trampat in från central nivå och skrivit på avtal med Citypendeln över våra lokala fackliga företrädares huvuden. På det viset omöjliggör man lokalt fackligt arbete. Facklig demokrati, vad är den värd? Heltidsanställda ombudsmän (på livstid) som inte har något ansvar gentemot medlemmarna, kommer inklampande i lokala förhandlingar. Det är mycket allvarligt när man från SEKO centralt kör över en lokal förhandlingsgrupp innan den har hunnit avsluta sitt arbete. Vi behöver inte sådan hjälp från förbundet. SEKO har fallit undan för påtryckningar från arbetsgivare och politiker.

12 Om. din självrespekt fordrar att de krav som ställs gentemot arbetsgivaren är dina och dina kollegers krav, och inte nåt hopkok som beslutats i maktens slutna rum för att sedan förankras hos medlemmarna. du förstått att alla fackliga framgångar historiskt, som betald semester, 8-timmars arbetsdag, pension, anständig arbetsmiljö och arbetstid, är resultat av facklig kamp. En kamp som krävt initiativ och engagemang från varje individ. du är medveten om att för att behålla de resultat som uppnåtts, och för att komma vidare så måste denna kamp alltjämt fortsätta, och kräver fortfarande din och dina kollegers aktiva deltagande. du är intresserad av 60 års pensionsålder och samma antal semesterdagar som dina äldre kolleger. Då är du välkommen till SLFF, som är den enda organisationen som är beredd att föra denna kamp fullt ut, och som utgår ifrån lokförarnas krav, som är formade utifrån lokförarnas problem och lokförarnas vardag. Arbetsgivarna, både våra egna och andra, har varit aggressiva och framgångsrika de senaste decennierna. De tar bit för bit tillbaka de förmåner som lokförare kämpat sig till genom åren, det gäller semester, arbetstidsregler, fribiljetter, mm. Dessa framgångar hos arbetsgivarna beror inte i oväsentlig del på de etablerade fackens defensiva eller passiva hållning. Nya upphandlingar står för dörren, och vi kan vara övertygade om att detta inte kommer att vara något som främjar våra strävade för drägligare arbetsvillkor. Nu gäller det verkligen att vara rustade för gemensam kamp för att bibehålla och förbättra våra villkor, och då är SLFF den enda seriösa garanten för att denna kamp förs med full kraft. Möjligen fordras det en gnutta mer kurage och engagemang för att välja SLFF istället för de etablerade facken, men som belöning får man istället möjligheten att räta på ryggen och med stolthet se sig själv i spegeln.

13 HEMSIDA SLFF.NU På vår hemsida med adress SLFF.NU finner du information om vad som händer på den fackliga fronten, samt namn och tfn om du vill komma i kontakt med någon i föreningsstyrelsen. För den aktive finns också: - Öppet forum - en debattsida där du kan och uttrycka din mening - Månadens fråga - läsarna efterfrågar ditt svar - Dokumentarkiv - ex. avtal, forskningsresultat m.m. - Länksida- järnvägsrelaterat m.m. - Tidskriften - SLFF.NU A-KASSA Som medlem kan du fritt välja vilken a-kassa du vill tillhöra. Om du inte varit ansluten tidigare så rekommenderar vi en oberoende a-kassa som heter ALFA (länk vår hemsida). Avgift och ersättning är den samma oavsett vilken kassa du väljer. Detta bestäms av riksdagen och AMS är tillsynsmyndighet som ser till att reglerna efterlevs. FÖRSÄKRINGAR Svensk Lokförarförening har i dag avtal med Länsförsäkringar. Detta försäkringsskydd är minst lika bra som de försäkringsavtal de andra fackföreningarna erbjuder. Våra försäkringar är dessutom i de flesta fall betydligt billigare. Det som möjligtvis skiljer våra avtal från andras är att det inte finns något tvång att teckna dessa försäkringar utan det är helt frivilligt. Medlemsanmälan Anmäl dig på slff.nu Välkommen Föreningsstyrelsen SLFF

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER 15 HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON OCH MATS SÖDERLUND Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 15 HANDBOK FÖR EN NY KULTURMINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning.

2014-01-09, rättad 2. En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Striden om tiden. dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag 2014-01-09, rättad 2 En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet

Läs mer

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Bild:Magnus Bard Boel Holst 4-17 november 2007 1, Radikal lag för traditionella

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

I behov av arbetsgivare En studie om faktureringstjänster för kultursektorn

I behov av arbetsgivare En studie om faktureringstjänster för kultursektorn I behov av arbetsgivare En studie om faktureringstjänster för kultursektorn Nätverkstan Kultur i Väst Tidskriftsverkstan i Väst Januari 2005 1 Innehållsförteckning Förord 3 Bakgrund 4-5 Hur har vi gått

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer