SLFF.NU DET NYA JÄRNVÄGS - SVERIGE. Nummer med bilaga. Fackförening på vilket sätt... av Lars Wiberg. Stig stiger inte åt sidan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLFF.NU DET NYA JÄRNVÄGS - SVERIGE. Nummer 2 2004 med bilaga. Fackförening på vilket sätt... av Lars Wiberg. Stig stiger inte åt sidan"

Transkript

1 SLFF.NU J Nummer med bilaga DET NYA JÄRNVÄGS - SVERIGE Fackförening på vilket sätt... av Lars Wiberg Stig stiger inte åt sidan av Lars Wiberg Från SLIF till SLFF av Lars Wiberg Arbetsrätt eller arbetarens rätt? av Stig Hedlund Försäkringsfrågor av Lennart Eriksson ÅNN av Sten Tingren SLFFs AGENDA BILAGA: VÄLKOMMEN TILL SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

2 FACKFÖRENING PÅ VILKET SÄTT Lokförare har alltid visat en stark integritet och har därför genom åren organiserat sig i olika fackföreningar. Den senare delen av förra seklet kännetecknades av motsättningar mellan fria lokmän inom Svenska Lokmannaförbundet, SLF och dåvarande Statsanställdas Förbund, SF. Vi ser historien upprepas idag mellan SLFF och SEKO. Ett kortare gästspel av ST-Lok under 90-talet avsatte inga påtagliga avtryck hade frustrationen över uteblivna förbättringar och rena försämringar nått en sådan nivå att ett nytt fackligt alternativ såg dagens ljus. Efter ett stormöte i Stockholm i mars med representanter från hela Sverige bildades Svensk Lokförarförening, SLFF. (Se annan plats i tidningen) Vad ligger då bakom denna ständigt upprepade träta? Den avgörande motsättningen är ideologisk. Där SF/SEKO går den partitrogna vägen går SLF/ SLFF den yrkesorienterade vägen. Fackföreningens grundläggande idé är att tillvarata medlemmarnas intressen och aktivt driva dom gentemot arbetsgivaren. Här finns två principiella synsätt. Det ena är det fackligt/politiska, det andra den fria yrkesorganisationen. Vari består då skillnaderna? Där yrkesorganisationen har full kontroll hela vägen från medlem till styrelse har den andra att ta hänsyn till den politiska situationen. Bägge har sina fördelar och nackdelar. Det fackligt/politiska alternativet har en oerhörd tyngd när alla, från medlem via förbund, LO, SAP och slutligen regering, drar åt samma håll. Lägg därtill att regeringen via riksdagen sitter på lagstiftningsmakten. EN OERHÖRD TYNGD. Men det är just här faran ligger. Risken att bli slaven på vagnen vid meningsskiljaktigheter mellan fack och parti är överhängande. Partiets politiska bedömningar väger alltid mest. Med hänsynstagande till ekonomin i stort, förhandlingar med samarbetspartierna mm är regeringsinnehavet det allt överskuggande. Förvisso var det fackföreningsrörelsen som en gång bildade det socialdemokratiska partiet men nu är det partiet som bestämmer. Partiet har bundit upp, i sin partistyrelse och sitt verkställande utskott, framstående företrädare från LO och fackförbunden. Detta har inte bara förvridit synen på somliga utan hela huvudet. Här har dessutom talesättet att sitta på två stolar blivit tydligt. Vi såg det inte minst i samband med kommunals strejk våren Vem var det som fick vika sig då? Yrkesorganisationen å sin sida är lojal mot sina medlemmar. Medlemmarna bestämmer och styrelsen styr. Visserligen blir en yrkesorganisation mindre än dagens fackliga konglomerat, men just närheten och självkänslan är oerhört viktig. Man är strategisk i sin analys och arbetar långsiktigt. Däremot tar man inga taktiska hänsyn till parti eller politik. Till och med den före detta LO-basen Stig Malm förordade just yrkesförbund i samband med kommunals strejk då flera yrkesgrupper inom kommunal ignorerades, bl. a. brandmännen. Men konglomeraten fortsätter den inslagna vägen, nu senast med sammanslagningen mellan Metall och Fabriksarbetarförbundet. När medlemstalet sjunker och dom unga ratar facket ser ledningen som enda möjlighet att få behålla sina privilegier att slå ihop förbunden till gigantiska organisationer där medlemmens röst effektivt tystas. Enda sättet för små yrkesgrupper att få gehör för sina yrkesspecifika krav är just yrkesorganisationen som form. Allt tal om att nyckelgrupper skulle lamslå landet och inte ta samhällsansvar är kvalificerat skitprat. Självklart kan en yrkesorganisation både ta ansvar och förhandla seriöst. Men man utgår från medlemmarna och det är detta som skrämmer dom etablerade facken. Man ger röst åt medlemmen till skillnad från ombudsmannen. Om arbetare och tjänstemän i små yrken skall få sin röst hörd finns bara yrkesorganisationen som alternativ. Därför SLFF Lars Wiberg Styrelseledamot SLFF REFLEKTION

3 STIG STIGER INTE ÅT SIDAN Även Stig Hedlund kan nu räkna sig till den lyckliga skara som lyckats uppnå 60-årsdagen i ett statligt järnvägsbolag och därmed få en välförtjänt pension. Att efter ett helt yrkesliv med oregelbundna arbetstider slippa ställa väckarklockan kan nog inte riktigt förstås av oss som ännu inte har nått dit. Ja, själva pensionen är väl inte så mycket att hurra för, men väl den riktiga pensionsåldern. Detta för också det goda med sig att han, tillsammans med övriga SLFF-pensionärer, kan inkassera sin del av icke använda strejkmedel. Dvs. ett rent pensionssparande. (Se även nr.1 Härje Pettersson har nått målsnöret i lokförarkarriären ) Inte nog med att han haft det goda omdöme att tillhöra en fackförening som tar medlemmarna på allvar, han har därutöver accepterat att kvarstå som sekreterare i SLFFs styrelse. Att på detta vis kunna dra nytta av Stigs erfarenhet kan inte nog uppskattas. Då han nu lämnat det aktiva yrkeslivet bakom sig bestämmer sig alltså Stig för att stå till styrelsens förfogande i ett helt igenom ideellt arbete. Detta hedrar honom! Vi önskar honom all glädje i framtiden på den lediga tid han trots allt får. Lars Wiberg

4 Ett missnöje som sedan länge slagit rot började gro 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60 år. Något som resulterade i en 3-dagars vild strejk, riktad mot det etablerade facket, SF; som skakade om hela samhället. År efter att de etablerade facken förskingrat ytterligare betydelsefulla lokförarintressen började en liten grupp lokförare från olika delar av landet diskutera situationens allvar. Gruppen bildade snart en intresseförening, SLIF (Sveriges Lokförares Intresseförening). Medlemsantalet växte snabbt och i slutet av 1996 var ca 80% av lokförarna anslutna. Intresseföreningens styrelse fick i uppdrag att utreda möjligheterna för bildandet av en egen, partipolitiskt obunden fackförening som endast skulle organisera lokförare. Kontakter togs med bl.a. jurister, andra fristående fackföreningar och föreningskunniga. Ett par engagerade lokförare reste land och rike kring och besökte lokstationer för att förklara och besvara frågor om en eventuell ny fristående fackförening. Inför SLIF:s årsmöte i mars 1997 presenterade styrelsen ett förslag till bildande av en fackförening. Detta förslag godtogs av de närvarande medlemmarna med en överväldigande majoritet. SLFF (Svensk Lokförarförening) var född. Detta var något unikt på svensk arbetsmarknad. En liten organisation som utmanar ett gammalt system. Cirka 600 lokförare anslöt sig till SLFF, sedan avstannade medlemstillströmningen. SLIF gav uttryck för vad en majoritet av lokförare krävde, SLFF verkställde det kravet. Trots att SLFF driver dom frågor som bl.a. genom enkäter och andra undersökningar lokförare anser viktiga, tappar vi medlemmar. Idag efter drygt sju år och tre strejker är vi nere på c:a 350 medlemmar. Detta säger mer om lokföraren och människan än om SLFF. SLIF ville SLFF försökte LOKFÖRARNA gav fan i det Lars Wiberg

5 Arbetsrätt eller arbetarens rätt? SLFF har under det gångna året förhandlat för våra medlemmar vid fem tillfällen. Vi har drivit olika mål och våra motparter har varit Green Cargo, SJAB och Bantåg AB. Vi har oftast kunnat lösa fallen via förhandlingar, men vid ett fall tvingades SLFF att göra en anmälan till Arbetsdomstolen. Förhandlingarna vid det tillfället strandade då de inte ledde till något godtagbart resultat för SLFF. I arbetsdomstolen så gick frågan till förlikning när motparten kom med det bud som SLFF önskat redan vid de ursprungliga förhandlingarna. Förlikning uppnåddes till vår och vår medlems fulla belåtenhet. Därför drog SLFF tillbaka sin stämningsansökan i Arbetsdomstolen. Med hänvisning till ovanstående fall har styrelsen kommit fram till att informationen till våra medlemmar när det gäller saklig grund för avskedande inte nått ut. Jag skall därför dra några skäl som kan vara värda att komma ihåg. Saklig grund för avsked föreligger när löntagare uppsåtligen skadar arbetsgivaren, t ex genom sabotage, utlämnande av uppgifter till konkurrerande företag osv. Nästa skäl är våld, t ex. en örfil eller grövre våld mot arbetsgivare eller övrig anställd på företaget. Våld skall i detta fall ha ägt rum på arbetsplatsen eller på arbetsgivarens mark eller vid arbetsgivarens ansvarsområde t ex. firmafest. Det tredje skälet är stöld av arbetsgivarens egendom eller bristande redovisning av arbetsgivarens medel t ex. stöld av arbetshandskar, bristande redovisning av mottagen betalning. Vid stöld är beloppets värde ner till 50 kr enligt AD-dom saklig grund för avsked. Därför kollegor, om ni råkar ut för något som ni själva upplever som fel, ta kontakt med oss i styrelsen redan från början så skall vi försöka råda och hjälpa er med information och handling så att ni skall känna er trygga hos SLFF. Stig Hedlund

6 FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Tillsammans med Länsförsäkringar har svensk Lokförarförening ett avtal som ger dig möjlighet att teckna gruppförsäkring. Gruppförsäkring är ett enkelt och bra sätt för dig och din familj att skaffa ett grundskydd till en förmånlig kostnad. Livförsäkringen är basen i gruppförsäkringen som du kan komplettera med de övriga delarna efter ditt/ert eget behov. Dessutom kan make/sambo teckna samma förmåner, förutom sjukförsäkring. Tag tillfället i akt och se över ditt nuvarande försäkringsskydd och komplettera med de delar som du/ni har behov av. Samtliga ersättningar är inkomstskattefria. Försäkringen gäller efter att den beviljats av Länsförsäkringar så länge som medlemskap finns i föreningen, dock längst till 65 års ålder. Upphör medlemskapet före denna ålder finns möjlighet att teckna Fortsättningsförsäkring inom tre månader. På blanketten Gruppförsäkringsplan med anmälan kan du se vilka försäkringsbelopp och moment som du/ni kan välja och se vad de kostar. De olika försäkringsbeloppens storlek uttrycks i antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet (pbb) för år 2004 är kronor. Så här ansluter du dig till gruppförsäkringen Markera med kryss de försäkringar du vill ha för dig och din familj på ansökningsblanketten - Gruppförsäkringsplan med anmälan - Mer information Du kan läsa mer om innehållet i gruppförsäkringen i foldern: -Gruppförsäkringslösningar för dig som är medlem i Svensk Lokförarföreningsamt på Foldern -Gruppförsäkringslösningar för dig som är medlem i Svensk Lokförarföreningoch - Gruppförsäkringsplan med anmälan skall finnas på anslagstavlorna. Om det ändå är oklart kan du med fördel vända dig till vår försäkringsexpert Lennart Eriksson, Lennart Eriksson

7 ÅNN Nyligen blev jag diagnostiserad med ÅNN (Åldersbetingad Nedsättning av Närminnet) Så här visar sig symptomen: Jag bestämde mig för att tvätta bilen. När jag började gå mot garaget upptäckte jag posten på hallbordet. Jag borde kolla igenom posten innan jag tvättar bilen, sa jag till mig själv. Jag lade bilnycklarna på bordet, lade reklamen i papperskorgen under bordet och lade märke till att den var full. Jag lade därför tillbaka räkningarna på bordet och beslöt mig för att tömma papperskorgen först. Eftersom jag trots allt går förbi postlådan på vägen för att tömma papperskorgen kan jag lika väl betala räkningarna först. Jag ser mitt checkhäfte liggande på bordet, men det finns bara en check kvar. Mina extra checkar ligger på skrivbordet på kontoret, så jag går in på kontoret där jag finner en flaska juice som jag börjar dricka från. Jag skall börja leta efter mina checkar, men först måste jag ställa undan juicen så att jag inte spiller ut den över skrivbordet. Juicen håller på att bli varm och bör ställas in i kylskåpet för att hållas kall. På väg till köket för att ställa in juicen i kylen fångar min blick en vas med blommor som står på bänken. Blommorna behöver vatten, så jag ställer ifrån mig juicen på bordet och ser mina läsglasögon som jag letat efter hela morgonen liggande på bänken. Det är bäst att jag lägger tillbaka dom på mitt skrivbord, men först skall jag vattna blommorna. Jag lägger ifrån mig glasögonen på diskbänken och fyller en vattenkanna med vatten då jag plötsligt får syn på fjärrkontrollen till TVn. Någon har lagt den på köksbordet. Ikväll när vi skall se på TV, så kommer vi att leta efter den och ingen kommer ihåg att den ligger på köksbordet. Jag borde lägga tillbaka den, men först skall jag vattna blommorna. Jag häller lite vatten på blommorna men det mesta hamnar på golvet. Jag lägger tillbaka fjärrkontrollen på bordet för att gå och hämta lite papper att torka upp vattnet med. Sedan går jag tillbaka till hallen för att försöka komma ihåg vad det var jag planerade att göra. Vid dagens slut är bilen fortfarande inte tvättad, räkningarna är inte betalda, det står en flaska med varm juice på bänken, blommorna är inte vattnade, det finns fortfarande bara en check i mitt checkhäfte, jag kan inte hitta TVns fjärrkontroll, jag kan inte hitta mina glasögon och jag har ingen aning om var bilnycklarna har blivit av. Jag försöker förstå varför ingenting har blivit gjort idag, det är förbluffande, för jag vet att jag varit upptagen hela dagen och jag är helt SLUUUT! Jag är medveten om att detta är ett alvarligt problem, och jag skall söka hjälp för det, men först skall jag kolla min e-post! Kan du vara snäll och göra mig en tjänst? Skicka detta som e-brev till alla du kan tänka dig uppskattar det, för jag kan inte komma ihåg vilka jag redan har skickat detta till!!! Förvirrade reflektioner av Sten Tingren

8 SLFFs AGENDA 1989 var Sveriges lokförare stolta, rakryggade män och kvinnor. På 15 år har de avtalsslutande fackföreningarna förvandlat dessa män och kvinnor till håglösa och uppgivna stackare. Fackföreningarna SF, SEKO och ST med centralorganisationerna LO och TCO bär hela ansvaret. EXEMPEL PÅ FÖRSÄMRINGAR -65 års pensionsålder -Statens pensionsskuld förnekas det finns inga pengar -25 dagars semester -Den sämsta löneutvecklingen i de statligt ägda bolagen -Kilometerpengar avskaffade -Turordningar sönderslagna, där 25 år på järnväg kan innebära nyanställd -Traktamenten inlösta -Indragna fribiljetter nationellt och internationellt OCH SLFFs ALTERNATIV: -Pension vid 60 års ålder för alla -Statens pensionsskuld skall betalas det finns pengar -7 veckors semester för alla -Trygghetsavtal som är en garanti för den enskilde vid sjukdom/nerdragningar -Arbetstider med evalventer vid natt- och helgtjänst -Arbetstidens förläggning skall styras av den moderna forskningens resultat -Traktamenten som kompenserar för fördyrande levnadsomkostnader -Fribiljetter och internationella fribiljetter DE KRAV SLFF FÖR FRAM ÄR I HUVUDSAK EN KAMP FÖR DE VILLKOR VI EN GÅNG HADE LOKFÖRARE -VALET ÄR DITT-

9 SVENSK LOKFÖRARFÖRENING S L F F. N U VÄLKOMMEN TILL

10 Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60. Något som resulterade i en 3-dagars vild strejk som skakade om hela samhället. År efter att de etablerade facken förskingrat ytterligare betydelsefulla lokförarintressen började en liten grupp lokförare från olika delar av landet diskutera situationens allvar. Gruppen bildade snart en intresseförening, Sveriges Lokförares Intresseförening (SLIF). Medlemsantalet växte snabbt och i slutet av 1996 var ca 80% av lokförarkollektivet anslutna. Intresseföreningens styrelse fick i uppdrag att utreda möjligheterna för bildandet av en egen, partipolitiskt obunden fackförening som endast skulle organisera lokförare. Kontakter togs med bl.a. jurister, andra fristående fackföreningar och föreningskunniga. Inför SLIF:s årsmöte i mars 1997 presenterade styrelsen ett förslag till bildande av en fackförening, detta förslag godtogs av de närvarande medlemmarna med en överväldigande majoritet. SLFF (Svensk Lokförarförening) var född. Detta var något unikt på svensk arbetsmarknad, en liten organisation som utmanar ett gammalt system. Cirka 600 lokförare anslöt sig till SLFF, sedan avstannade medlemstillströmningen. SLFF I DAG I dag har det efter diverse konflikter med arbetsgivarna åter startat en tillströmning av nya medlemmar. För varje ny medlem ökar vår styrka att lägga kraft bakom orden. Kraven vi driver är väl förankrade i lokförarleden bl.a. genom erfarenhet, enkäter, motioner och forskning inom flera områden t.ex. medicinsk, social, magnetiska fält, sömnforskning m.m. I dag kan SLFF erbjuda fullgott försäkringsskydd, stor facklig kunskap, juridisk hjälp, hemsida, information och utskick till medlemmar, medlemslån i bank och en allt igenom demokratisk organisation.

11 Storfackets fördelar en odlad myt? Ofta hävdas storfackets fördelar och styrka som argument för medlemskap i SEKO (eller ST). Paradoxen är att storfacket, med många yrkeskategorier, för med sig nackdelar och svårigheter att driva lokförarspecifika frågor. Även om mangrann uppslutning rådde till SEKO (alternativt ST), de lokala klubbarna var aktiva och engagemanget vore vitalt så utgör organisationernas uppbyggnad ett omedelbart hinder för att de viktiga lokförarfrågorna skall nå godtagbara lösningar. Vilka hinder föreligger? - medlemsinflytandet på den centrala nivån är minimalt eller saknas helt - centralnivåns lojalitet är dubbelriktad och mer arbetsgivarorienterad än medlemsorienterad - en fackförening som organiserar olika yrkeskategorier skapar förutsättningar för att ställa särintressen mot varandra? Nedan sammanfattar vi i korta ordalag innehållet i ett dokument skrivet av Leif Jansson, skyddsombud Seko trafik och lokförare i Hagalund. Den etablerade fackföreningen och den interna kritiken Under rubriken Det går inte att försvara SEKO beskrev en SEKOorganiserad lokförare och tillika skyddsombud den avgrundsdjupa motsättningen mellan den centrala nivån och medlemsnivån i samband med Citypendelns övertagande av lokaltrafiken i Stockholm: SEKO har trampat in från central nivå och skrivit på avtal med Citypendeln över våra lokala fackliga företrädares huvuden. På det viset omöjliggör man lokalt fackligt arbete. Facklig demokrati, vad är den värd? Heltidsanställda ombudsmän (på livstid) som inte har något ansvar gentemot medlemmarna, kommer inklampande i lokala förhandlingar. Det är mycket allvarligt när man från SEKO centralt kör över en lokal förhandlingsgrupp innan den har hunnit avsluta sitt arbete. Vi behöver inte sådan hjälp från förbundet. SEKO har fallit undan för påtryckningar från arbetsgivare och politiker.

12 Om. din självrespekt fordrar att de krav som ställs gentemot arbetsgivaren är dina och dina kollegers krav, och inte nåt hopkok som beslutats i maktens slutna rum för att sedan förankras hos medlemmarna. du förstått att alla fackliga framgångar historiskt, som betald semester, 8-timmars arbetsdag, pension, anständig arbetsmiljö och arbetstid, är resultat av facklig kamp. En kamp som krävt initiativ och engagemang från varje individ. du är medveten om att för att behålla de resultat som uppnåtts, och för att komma vidare så måste denna kamp alltjämt fortsätta, och kräver fortfarande din och dina kollegers aktiva deltagande. du är intresserad av 60 års pensionsålder och samma antal semesterdagar som dina äldre kolleger. Då är du välkommen till SLFF, som är den enda organisationen som är beredd att föra denna kamp fullt ut, och som utgår ifrån lokförarnas krav, som är formade utifrån lokförarnas problem och lokförarnas vardag. Arbetsgivarna, både våra egna och andra, har varit aggressiva och framgångsrika de senaste decennierna. De tar bit för bit tillbaka de förmåner som lokförare kämpat sig till genom åren, det gäller semester, arbetstidsregler, fribiljetter, mm. Dessa framgångar hos arbetsgivarna beror inte i oväsentlig del på de etablerade fackens defensiva eller passiva hållning. Nya upphandlingar står för dörren, och vi kan vara övertygade om att detta inte kommer att vara något som främjar våra strävade för drägligare arbetsvillkor. Nu gäller det verkligen att vara rustade för gemensam kamp för att bibehålla och förbättra våra villkor, och då är SLFF den enda seriösa garanten för att denna kamp förs med full kraft. Möjligen fordras det en gnutta mer kurage och engagemang för att välja SLFF istället för de etablerade facken, men som belöning får man istället möjligheten att räta på ryggen och med stolthet se sig själv i spegeln.

13 HEMSIDA SLFF.NU På vår hemsida med adress SLFF.NU finner du information om vad som händer på den fackliga fronten, samt namn och tfn om du vill komma i kontakt med någon i föreningsstyrelsen. För den aktive finns också: - Öppet forum - en debattsida där du kan och uttrycka din mening - Månadens fråga - läsarna efterfrågar ditt svar - Dokumentarkiv - ex. avtal, forskningsresultat m.m. - Länksida- järnvägsrelaterat m.m. - Tidskriften - SLFF.NU A-KASSA Som medlem kan du fritt välja vilken a-kassa du vill tillhöra. Om du inte varit ansluten tidigare så rekommenderar vi en oberoende a-kassa som heter ALFA (länk vår hemsida). Avgift och ersättning är den samma oavsett vilken kassa du väljer. Detta bestäms av riksdagen och AMS är tillsynsmyndighet som ser till att reglerna efterlevs. FÖRSÄKRINGAR Svensk Lokförarförening har i dag avtal med Länsförsäkringar. Detta försäkringsskydd är minst lika bra som de försäkringsavtal de andra fackföreningarna erbjuder. Våra försäkringar är dessutom i de flesta fall betydligt billigare. Det som möjligtvis skiljer våra avtal från andras är att det inte finns något tvång att teckna dessa försäkringar utan det är helt frivilligt. Medlemsanmälan Anmäl dig på slff.nu Välkommen Föreningsstyrelsen SLFF

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik *Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Centrala förhandlingarna Insändare från Västtrafik Enkäten om våra grupper Information inför konflikten Vad

Läs mer

Vi frågar lokförarna om pensionen

Vi frågar lokförarna om pensionen Februari år 2000 Vi frågar lokförarna om pensionen granskar Och föreslår FRÅGOR sidan 2, fylls i, rivs ut, skickas in + Bilaga Pensionen Genomgång av PA91-sidan 3 Jämförelse Statligt anställd/bolagsanställd-sidan

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

SLFF.NU. Nummer 1. Konflikten 2003-2004 av Dan Gustafsson. Stöduttalande med anledning av överföring

SLFF.NU. Nummer 1. Konflikten 2003-2004 av Dan Gustafsson. Stöduttalande med anledning av överföring SLFF.NU Nummer 1 2004 Konflikten 2003-2004 av Dan Gustafsson Stöduttalande med anledning av överföring av SJ:s verksamhet i Gävle och Borlänge till Tågkompaniet av Björn A Borg Solidaritetsförklaring och

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Pensionsenkät 2000 avseende Lokförarnas pensionsålder. Resultat April år 2000

Pensionsenkät 2000 avseende Lokförarnas pensionsålder. Resultat April år 2000 Pensionsenkät 2000 avseende Lokförarnas pensionsålder. Resultat April år 2000 PA91... 1 INLEDANDE FÖRKLARINGAR TILL ENKÄTEN... 2 VEM HAR SVARAT PÅ ENKÄTEN?... 3 SVARSFÖRDELNING FACKFÖRENINGAR... 3 SVARSFÖRDELNING

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer