Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012"

Transkript

1 Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1 Viktoria Arvidsson, november 2012

2 INNEHÅLL 1. LÄSANVISNINGAR Inledning Målbilder Stadsomvandlingen INELNING I SKÖTSELZONER Högalid - Sandstensberget Luossavaara - Övre Norrmalm Västra Luossavaara - Övre Norrmalm Nedre Norrmalm - Centrum Östermalm Lombolo...12 Medverkande enna bilaga till Röjningsplanen för Kiruna har beställts av Charlotta Jannok, Beställarombud Gatu & VA Kiruna Kommun och författats av Viktoria Arvidsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Sweco Infrastructure AB, Luleå Synpunkter ar lämnats av Lars-Erik Gunnars, huvudförfattare Röjningsplan Kiruna Charlotte Köhler, Samhällsbyggnadskontoret

3 1. LÄSANVISNINGAR 1.1 Inledning enna rapport är en bilaga till Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara, rev juni Röjningsplanen omfattar grönytor definierade som planlagd parkmark/ skydd/natur. Bild nedan visar blå områden som omfattas av Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara. Gröna områden ingår i Kiruna kommuns grönplan och tas därför inte upp i röjningsplanerna. Bilaga 1 behandlar Kiruna tätorts övriga områden, rödmarkerade i kartan nedan. 1.2 Målbilder enna bilaga omfattas av de målbilder som tagits fram för Röjningsplan för Kiruna centrum - Lombolo, Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara, rev juni Se tabell nästa sida. En av målbilderna (H) har dock hämtats från Röjningsplaner för Kiruna; Svappavaara, Vittangi och Karesuando, rev april Målbild H kännetecknas av halvöppen mark. Målet innebär att marken ska förbli halvöppen, det vill säga inte växa igen till skog. Halvöppna ytor är bra för den biologiska mångfalden. Skötsel sker genom klippning av gräset och röjning av sly utmed gångvägar och stigar. Se ursprungsdokument för utförligare beskrivningar. Områden som behandlas i BILAGA 1 (röda) Grönplan Röjningsplan Lombolo Västra ind omr, Ställverkets ind omr och Tuollavaara 3 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

4 MålbildeR - Se även de generela åtgärderna på sid 3 och den kompletterande målbeskrivningen på sid 5-7 Mål Generell skötsel Bryn Sly Solitärträd Trädgrupper Skog/ trädridå A Natur Landskapsvårdande skötsel med enstaka gallringar. Särskild hänsyn ska tas områden. att behålla halvöppna Spara bryn närmast väg- Röj sly vid behov. t ex för Spara solitärträd. Spara trädgrupper. Spara skog/trädridå. MålbildeR - Se även de de generella generela åtgärderna på på sid sid 3 och 3 och den den kompletterande målbeskrivningen på sid 5-7 på sid i huvuddokumentet 5-7 Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Mål till Generell samiska skötsel kulturspår i naturmiljön. Bryn skogspartier. Sly Solitärträd Trädgrupper Skog/ trädridå A Natur Bostadskvarter Landskapsvårdande skötsel med ensta- Spara bryn närmast väg- Röj sly vid behov. t ex för Spara solitärträd. Spara trädgrupper. Spara skog/trädridå. B Klimatskydd norr och öster om bostadska Spara gallringar. läskärmar Särskild av flerskiktad hänsyn ska vegeta- tas till tion, samiska norr och kulturspår öster om i bostadskvarter. naturmiljön. områden. Spara bryn någon meter från tomtgräns. att Sly behålla röjs ca vart halvöppna 4:e år. skogspartier. Solitärträd inom 5 m från tomtgräns kan fällas Trädgrupper inom 5 meter från tomtgräns gallras eller Röj eller gallra till genomsiktliga trädgrupper inom Bostadskvarter efter önskemål. Spara i tas bort. 10 meter från tomtgräns. B C Klimatskydd norr och Vegetationskärm öster om bostadskvarter och väster om söder Spara läskärmar av flerskiktad vegeta- Röj tion, för norr ljusinsläpp, och öster närmast om bostadskvarter. söder och väster om bostadskvarteret. Spara en Spara bryn någon meter Röj från brynvegetation tomtgräns. inom 5 m från tomtgräns. Sly röjs ca vart 4:e år. Röj sly inom 5 m från tomtgräns. I övrigt efter tomthörn. Solitärträd inom 5 m Solitärträd från tomtgräns inom kan 5 m fällas från tomtgräns efter önskemål. kan fällas Spara efter i Trädgrupper inom 5 meter Spara från tomtgräns genomsiktliga gallras träd- eller tas bort. Grupper inom 5 grupper. Röj eller gallra till genomgrupper. Röj siktliga eller trädgrupper gallra till genom- inom siktliga 10 meter trädgrupper från tomtgräns. inom bostadskvarter skyddande skärm mot väg. Komplettera Spara buskar eller delar av behov önskemål. tomthörn. Spara enstaka meter från tomtgräns tas 10 meter från tomtgräns. C Vegetationskärm Vistelseyta, söder och väster bostads- om nära bostadskvarter stråk med Röj för låga ljusinsläpp, buskar och närmast enstaka söder träd. och Sträva väster om efter bostadskvarteret. variation i storlek Spara och en form. skyddande Skapa skärm öppna mot ytor, väg. små Komplettera buskage bryn Röj brynvegetation närmast vägområdet inom 5 Spara m från brynvegetation tomtgräns. runt dungar Spara buskar eller delar av Röj sly inom 5 m från Sly tomtgräns. röjs ca vart I övrigt 4:e år. efter behov solitärträd. Solitärträd inom 5 m från Spara tomtgräns solitärträd. kan fällas Kom- efter plettera önskemål. med Spara fler enstaka träd av bort. Spara genomsiktliga trädgrupper. mindre Grupper grupper inom 5 Spara med meter tät från undervegetation. tomtgräns tas Röj eller gallra till genomsiktliga till trädgrupper genomsiktliga inom Gallras grupper 10 meter med från bibehållen tomtgräns. och med dungar. låga buskar Röj för och god enstaka sikt nära träd. gång- bryn närmast vägområdet prydnadskaraktär solitärträd. utmed bort. undervegetation. Vistelseyta, bostadsstråk Sträva och efter cykelvägar. variation För i storlek vegetations- och Spara brynvegetation runt Sly röjs ca vart 4:e år. g/c Spara stråk solitärträd. Kom- Spara mindre grupper Spara Gallras minder till genomsiktliga skogsdungar nära stråk ytor form. närmast Skapa öppna bostadskvarter ytor, små buskage - se dungar plettera med fler träd av med tät undervegetation. som grupper lekskog. med Ta bibehållen bort trädgårdsavfall och sätt upp MÅLBILER även B och C - Skötselåtgärder och i dungar. tabellform. Röj för Se god den sikt kompletterande nära gångstråk och cykelvägar. För vegetations- g/c stråk strategiska Spara minder skyltar skogsdungar med ytor närmast bostadskvarter - se Barnens som lekskog. skog, Ta tippning bort träd- av målbeskrivningen sid 5-7 för mer information. prydnadskaraktär utmed undervegetation. Mål Generell skötsel Bryn Sly Solitärträd Trädgrupper trädgårdsavfall Skog/ trädridå även B och C och sätt förbjuden upp EA Vistelseyta, Natur park Sträva Landskapsvårdande efter variation skötsel i storlek med och ensta- Spara brynvegetation bryn. runt Röj Röj sly sly vid till behov. mindre buskage. Ska fungera som Komplettera med fler träd som Barnens Gallra lekskog. skog, vid Ta behov tippning bort för träd- av Spara Spara solitärträd. lämpliga klätterträd. Spara Spara trädgrupper trädgrupper. Spara strategiska Spara minder skog/trädridå. skyltar skogsdungar med form. ka gallringar. Skapa öppna Särskild ytor, hänsyn små buskage tas dungar och till samiska dungar. kulturspår Röj för god i sikt naturmiljön. nära gångstråk avgränsningar och som av prydnadskaraktär vid trädgårdsavfall ökad genomsiktlighet. och sätt förbjuden upp Sträva Spara och läskärmar efter cykelvägar. variation av lerskiktad För i storlek vegetations- och vegeta- Spara brynvegetation någon meter runt Sly småbarns-skog. Röj röjs sly ca till vart mindre 4:e år. bus- Spara målpunkter. Spara i tomthörn. lämpliga klätterträd. Spara Röj trädgrupper till minst 5 meter från strategiska Spara Röj minder eller skyltar gallras skogsdungar med till ge- B E Vistelseyta, Klimatskydd park bostadsområdytor form. tion, närmast norr Skapa och öppna öster bostadskvarter ytor, om bostadskvarter. små buskage - se dungar från tomtgräns. kage. Ska fungera som Komplettera med fler träd tomtgräns. Barnens som nomsiktliga lekskog. skog, Ta tippning trädgrup- bort träd- av även och dungar. B och C Röj för god sikt nära gång- avgränsningar och som av prydnadskaraktär vid trädgårdsavfall per minst och 10 sätt förbjuden meter upp från F Rekreationsskog Skapa stråk och naturområden cykelvägar. För med vegetationsytor delvis goda Spara brynvegetation runt Sly småbarns-skog. röjs ca vart 4:e år. Spara målpunkter. solitärträd. Spara trädgrupper. Gallras strategiska tomtgräns. för ökad skyltar genom- med C Avskärmande vegetationcerade Röj höga närmast träd mot bostadskvarter Separera syd och väst tätt om pla- - se siktförhållanden. dungar - och i områdets yt- Sly röjs ca vart 4:e år. En- Spara enstaka solitärträd. Spara genomsiktliga trädsiktlighet Barnens - skog, vid behov. tippning Spar av även bostadskvarter. B motionsspår och C Komplettera med täta med ridåer. låga terkanter buskar ska sparas. grupper. flerskiktade trädgårdsavfall ridåer förbjuden mellan F Rekreationsskog vsärskild Skapa buskar naturområden och hänsyn enstaka ska träd. tas med till delvis samiska goda Spara brynvegetation runt Sly röjs ca vart 4:e år. Spara solitärträd. Spara trädgrupper. tätt Gallras placerade för ökad motions- genom- Vistelseyta, stråk kulturspår siktförhållanden. Spara bryn i och naturmiljön. röj Separera för god För sikt. tätt vegeta- pla- dungar Spara bryn och minst i områdets 2 ytterkanter meter från GC-väg och Röj 2 meter från GC-väg. med ler träd av prydnadskarak- med tät undervegetation. flerskiktade ridåer mellan se vsärskild även B hänsyn och C ska tas till samiska fritidsstråk. tär utmed GC-vägar. tätt placerade motions- Sly röjs ca vart 4:e år. Spara i tomthörn. Komplettera Spara mindre grupper spår. siktlighet - vid behov. Spar tionsytor cerade motionsspår närmast bostadskvarter med täta ridåer. - E Industriområden Vistelseyta, lekpark kulturspår Sträva efter i variation naturmiljön. i storlek För vegetationsytor Spara form. Skapa läskärmar närmast öppna av ytor, bostadskvarter flerskiktad små buskage vegeta- - Spara brynzoner kring vat-spara sly sly till som mindre kan utveck- busplettera Spara/komplettera med ler träd med av pryd-spara/kompletterper. med Spara/komplettera med se tion. och även dungar. B och C tendrag och diken kage las som till bryn kan eller fungera till träd- som nadskaraktär fler träd. vid målpunkter. fler träd. fler träd. och - Sly röjs ca vart 4:e år. Spara lämpliga klätterträd. Kom- Spara lämpliga trädgrupspår. - I Klimatskydd Industriområden avgränsningar rader. och små- J I Klimatskydd och visu- Spara enstaka läskärmar trädgrupper. av flerskiktad Spara vegeta- Spara brynzoner som skyler kring vat-barnsskog tendrag Spara sly sly som kan utvecklas utveck- Spara/komplettera med Spara/komplettera med Spara/komplettera med F Rekreationsskog ellt skydd brynzoner tion. Skapa naturområden kring vattendrag med delvis och mot goda Spara bryn och industrimiljöer. minst diken2 ovårdade Sly till las röjs bryn. till ca bryn vart eller 4:e år. till träd- - fler träd. fler Spara träd. trädgrupper. fler Gallras träd. för ökad genom- leder siktförhållanden. och framför Separera fula industrimiljöer. tätt placerade Spara meter brynzoner från GC-väg kring och vat-enbuskarader. ska sparas. Röj siktlighet vid behov. motionsspår enstaka trädgrupper. med täta ridåer. Spara tendrag Spara fritidsstråk. bryn och som diken skyler 2 meter Spar sly från som GC-väg kan utvecklas och Spara Spara/komplettera med Spara Spar lerskiktade ridåer J Klimatskydd och visu- Spara K Klimatskydd ellt och iakttagande av skyltvärtion. leder Röj och för framför fritidsstråk fula industrimiljöer. och framför uppnå Spara brynzoner insyn från kring infarts- vat- uppnå insyn från infarts- uppnå insyn från infarts- uppnå insyn från infarts- uppnå motionsspår. insyn från infarts- Spara brynzoner läskärmar kring vattendrag av flerskiktad och vegeta- mot Röj ovårdade efter önskemålför industrimiljöer. att fritidsstråk. Röj till bryn. efter önskemålför att Röj efter önskemålför att Röj fler träd. efter önskemålför att Röj mellan efter önskemålför tätt placerade att G Strandäng, den äng och byggnader Kulturmarksvårdande av skyltvärde. skötsel som håller leder. tendrag Spara bryn och mot diken skog. Röj leder. sly årligen för att hålla Spara leder. enstaka solitärträd mot leder. - leder. - K hagmark Klimatskydd och iakt- marken läskärmar öppen. av flerskiktad vegeta- Spara Röj efter önskemålför att marken Röj efter öppen. önskemålför att vattnet. Röj efter önskemålför att Röj efter önskemålför att Röj efter önskemålför att H tagande Halvöppen av skyltvärden mark tion. Landskapsvårdande Röj för fritidsstråk skötsel och framför som gör att uppnå Spara bryn insyn vid från övergång infarts- Sly uppnå röjs ca insyn vart från 4:e år, infarts- Spara uppnå enstaka insyn solitärträd. från infarts- uppnå Spara insyn enstaka från infarts- trädgrup- uppnå Röj insyn eventuell från förekomst infarts- byggnader området inte av växer skyltvärde. igen till skog. leder. till annan vegetations- röjningen leder. kan vara gles för leder. leder. per. leder. av skog/trädridå. Röjningsplan Kiruna centrum: Lombolo, Industriområdena och typ, Tuollavaara t ex skog eller äng. att skapa 4 åldersvariation. Lars-Erik Gunnars I Klimatskydd industriområde A-J Kiruna enligt Röjningsplan centrum: Spara läskärmar av lerskiktad vegetation. Lombolo, Kiruna centrum Industriområdena - Lombolo, Västra och Spara brynzoner kring Spara sly som kan utvecklas omr till bryn och 4 Spara/komplettera med ler Spara/komplettera med - Röjningsplan Målbilder vattendrag. Tuollavaara ind omr, Ställverkets ind eller Tuollavaara. till trädrader. Målbild träd. H enligt Röjningsplan Kiruna; ler träd. Svappavaara, Lars-Erik Vittangi Gunnars och Karesuando.

5 1.3 Stadsomvandlingen Kiruna står inför en stadsflytt som kommer att påverka bebyggelse och infrastruktur under en tid framöver. Stadsomvandlingen sker pga gruvdriften i Kiirunavaara. en brytningsmetod som används är rasbrytning vilket medför att närliggande mark kan förkastas och rasa ner mot de hålrum som gruvan efterlämnar. å malmkroppen lutar nedåt och in under Kiruna stad måste bebyggelse flyttas när brytningsområdet expanderar. Staden kommer att flyttas åt öster. Sprickzonernas utbredning är ett faktum som ligger som grund för en stor del av den fysiska planeringen i Kiruna C. enna bilaga har en genomförandetid på 5 år, vilket medför att sprickzonerna inte kommer att påverka programmets åtgärdsförslag i detta skede. På bilden till höger har LKAB redovisat förväntad utbredning av sprickzoner, reviderad oktober Vi k to r i a Ar vi d s s o n L A R / MS A

6 B1. Klimatskydd mot norr som avgränsar Bergaskolans skolgård. Tät småvuxen smalstammig björkskog med fältskikt av högvuxet gräs. Trädridån sparas, gallras försiktigt. A1 E1 A1 B2. Klimatskydd mot nordöst som avgränsar Högalidsgatan från Campingvägen. Mycket tät och snårig näringsrik sälgskog, med undervegetation av bland annat hundkex och brännässlor. Röj för fritidsstråk, ca 2 m från stigar. I övrigt gallras försiktigt. A2 E2 1. Vistelseyta/stråk av parkkaraktär mellan villaområdena Ringvägen och Lärkvägen. Skog av björk, sälg, rönn, asp med fältskikt av högväxta örter och gräs. Gallring och röjning av träd för ljusinsläpp från söder och väster. B2 B1 E6 E Gångstråk genom bostadsområde, omges av gräsmatta och partier med buskar och ungsly. Gallras till enstaka stamträd mot öster och tätare ridå mot väst. E1. Vistelseyta park, i form av stamträd i grupper och fjällbjörkar med stamskott. Komplettera med fler träd och buskar av prydnadskaraktär, och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E5 2 A2 E2 H E2. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper med gräsmatta. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E3. Vistelseyta lekpark, enstaka stamträd i gräsmatta, men främst fjällbjörkskog med enbuskar och ris. Föryngra genom att ta tillvara basala skott, och gallra ut gamla träd efter hand. E5. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, björkar, rönnar i gräsmatta. En del av trädgrupperna har undervegetation av små skott och ris med naturmarkskaraktär. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E6. Vistelseyta lek i form av pulkabacke, småblockig terräng med fältskikt av gräs, kråkbär och videarter, inga träd. En stig löper i mitten av området. Inga tillägg av vegetationen ska göras, röjning av sly över 1,0 m /4 år. 2. INELNING I SKÖTSELZONER 2.1 Högalid - Sandstensberget A1. Glesvuxen fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. Sluttning nedanför villaområde med spontant uppkomna stigar. Endast lätt gallring vid behov. A2. Fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdena och korsas av små spontant upptrampade stigar. Endast lätt gallring vid behov. H. Grönyta med solitärträd i gräsmatta mellan Jägaregatan och Ringvägen. Storvuxna sälgar och björkar. Kan på sikt få utvecklas mer fritt så att en halvöppen mark skapas. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

7 2.2 Luossavaara - Övre Norrmalm B1. Mycket tät björkskog med visst inslag av gamla enbuskar och vide. I den lägre terrängen sälg, vide gräs och mossa. I den högre terrängen björk, en och gräs. Gallra och stamma upp träd för en mer öppen och genomsiktlig karaktär - detta ökar tryggheten. Spara läskärmar av flerskiktad vegetation i kanterna mot norr (framtida E10), röj för fritidsstråk. B4 B2. Klimatskydd/visuellt skydd mot bostadsområde i form av snårig slyskog av sälg och björk i brant sluttning norrut mot vägen i norr. Gallra och spara ut större träd för en mer flerskiktad vegetation. B3. Klimatskydd/visuellt skydd mellan bostadsområde och fotbollsplan i form av halvöppen fjällbjörkskog med inslag av sälg, undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. B4. Nuvarande gräsmark med tistlar och höväxta örter - träd och buskar avverkade. Tillskapa klimatskydd/visuellt skydd mot bostadsområde i form av ungskog mot norr (framtida E10). Efter plantering - på sikt gallra och spara ut större träd för en mer flerskiktad vegetation. 10 m närmast hus hålla höppet. B2 B1 B3 E. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, björkar, rönnar i gräsmatta. En del av trädgrupperna har undervegetation av små skott och ris med naturmarkskaraktär. Komplettera med låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. J. Visuell skärm/avgränsning mot Matojärvi idrottsplats. Trädrad/trädbestånd i form av flerstammiga rönnar, sälg och enstaka granar på gräsyta. Sköts som trädrad för ett städat intryck. Sly över 1,5 m kring träden röjs/ 4 år. J5 E Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni J J 7 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

8 A 2.3 Västra Luossavaara - Övre Norrmalm A. Glesvuxen fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. Svag sydsluttning i anslutning till skidspår/elljusspår. Endast lätt gallring vid behov. C1 E3 C1. Klimatskydd mot norr i form av sälgsnår, en del öppen mark med högt gräs och tistlar. Spara och gallra sly som på sikt kan utvecklas till små träd. C2. Klimatskydd, bostadsområde längs med fastighetsmark i form av fristående stamträd i gräsyta. Spara sly för en mer flerskiktad vegetation mot ûbengatan i norr. J E1 E4 E2. Vistelseyta stråk i form av öppen gräsmark med högvuxna solitärträd mellan Syllgatan och Bryggaregatan, samt partier med sly och vide i sluttningen upp mot Bryggaregatan. Gallra slyn i sluttningen för att på sikt utveckla stamträd, röj för god sikt. E1. Vistelseyta lekpark, inga träd i anslutning. Komplettera med en planterad trädgrupp med undervegetation av buskar, samt solitära träd av prydnadskaraktär på den öppna gräsytan strax sydväst om lekplatsen. E2. Vistelseyta lekskog i form av tätvuxen björkskog med inslag av sälg, enbuskar och gräs. Gallra fram en liten glänta i mitten, och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. Lätt gallring vid behov. E3. Vistelseyta lek, storväxta stamträd enskilda och i grupper, björk och sälg i gräsmatta. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. Spara ut och gallra sly som på sikt kan utvecklas till små träd. E4. Vistelseyta park, stor öppen grönyta med högvuxna solitärträd i gräs/äng längs Förmansvägen. Spara trädgrupper med bryn mot väster. C2 J. Visuellt skydd mot E10. Spara partier med sly som kan utvecklas till bryn. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

9 2.4 Nedre Norrmalm - Centrum C1. Vegetationsskärm i sluttning mellan väg och bostadskvarter. Röj och gallra ut höga/gamla träd, ta vara på skott och ungträd, samt buskar som ger skärmverkan. C2 Vegetationsskärm mellan E10 och Ralp Erskines radhus. Stora uppvuxna träd av björk, rönn och sälg, även små föryngrade. Redan röjt och gallrat! Röj och gallra ut på sikt (dock inget behov av att byta ut höga träd mot låga buskar, då träden står i en sänka och husen ligger mycket högre upp i terrängen). C3 Vegetationsskärm i sluttning mellan väg och järnväg, i form av stamträd av rönn. Redan gallrad! Röj och gallra ut på sikt. E1. Ovårdat parkområde som kan utvecklas till vistelseyta, park. Området utgörs av ett antal övervuxna tidigare villatomter i västsluttning. Stora rönnar, björkar, täta sälg och videsnår. Här och var påträffas trädgårdsväxter som vinbär. Genom varierad gallring och röjning kan området utvecklas till en park att vistas i. Gallra fram stora solitärträd, samt stamträd i grupper, några tätare buskpartier av buskar och småvuxen skog, samt öppna platser för lek och spel (där ytan är relativt plan). E2 E1 E2. I delen närmast Brytaregatan har träden gallrats, röjts och stammats upp till parkkaraktär. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni C3 C1 C1 C2 9 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

10 K2 A2 K1 K1 K1 E3 E2 C E1 K1 K1 E1 A1 A1 1 E4 K Östermalm A1. Fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Stenig och blockig terräng. I den lägre terrängen mer tätvuxen skog i behov av gallring. Norr om tennisbanorna hällmarker med lågvuxen skog, endast lätt gallring vid behov. A2. Björkskog med inslag av stora kraftiga tallar på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Spara tallarna, endast lätt gallring vid behov. C. Klimatskydd av björk-, sälg och videsnår. Röj för ljusinsläpp.. Vistelseyta stråk, med träd i gräsmatta. Behov av föryngring/avverkning inom ett antal år E1. Vistelseyta park, enstaka solitärträd i gräsmatta. Behov av komplettering/ föryngring/avverkning inom ett antal år. E2. Vistelseyta lekpark på en höjd, fjällbjörkar i gräsmatta, björkskog på naturmark med undervegetation av enbuskar, videsnår och fältskikt av ris och gräs. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. E3. Vistelseyta park med fotbollsplan omgiven av gräsyta och en enda björk. Behov av komplettering av vegetationen, buskar och träd som skydd mot de två omgivande vägarna. Viktoria Arvidsson LAR/MSA E4. Vistelseyta lekpark, stamträd i grupper, fjällbjörkar med gräsmatta, den södra delen endast tomma gräsytor. Komplettera med trädgrupper låga buskar för att skapa variation och avskildhet och låt trädens skott medverka till spontan föryngring. K1. Grönyta längs väg med gamla träd i gräsmatta. Behov av föryngring/ avverkning inom ett antal år. K2. Grönyta längs väg med träd i gräsmatta. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd.

11 A2 B1 F A1 E5 B2 B1. Klimatskydd bostadsområde bestående av högvuxen björkskog med sälg, sly och högvuxna örter och gräs. Ovårdat område i behov av gallring och skötsel. B2. Klimatskydd bostadsområde, mot väg bestående av grupper av höga björkar och tallar i gräsmatta. Parkkaraktär med stamträd i gräsmatta innebär dålig skärmverkan mot vägen. Vårda barrträden, kompettera med buskar, ta tillvara sly.. Vistelseyta stråk. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd. E5. Vistelseyta, lekpark. Stamträd i gräsmatta. Parti med hagmarkskaraktär, enar, buskar, tall och björk i anslutning till lekplats. I övrigt solitärträd i gräsmatta, samt lekutrustning. Behov av komplettering/föryngring/ avverkning inom ett antal år. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring. F. Rekreationsskog norr om villaområde. Naturmark i form av högvuxen blandskog med björk, tall och gran, gångstigar. Röj för fritidsstråk, i övrigt endast lätt gallring vid behov. Spara barrträd. Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni Viktoria Arvidsson LAR/MSA

12 2 3 3 E1 B C J Lombolo A. Tät mörk fjällbjörkskog med inslag av sälg och undervegetation av enbuskar och gräs. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdet och E10 och korsas av små upptrampade stigar. Gallra och stamma upp träd för en mer öppen och genomsiktlig karaktär - detta ökar tryggheten. Röj för fritidsstråk. Spara täta bryn mot E10. C. Vegetationsskärm söder om bostadskvarter, bestående av björksälgskog och högt gräs. Redan kraftigt gallrad! Inget röjningsbehov i dagsläget. 1. Vistelseyta stråk i anslutning till skola, enstaka solitärträd i gräsmatta. Uppväxta äldre björkar och yngre småträd. 2. Vistelseyta stråk, i form av träd längs gc-väg, sälg och björk. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring, alt komplettera med nya träd. J2 J1 A 3. Vistelseyta, stråk i form av öppen gräsmark med högvuxna solitärträd, sälg och björk. Gc-stråk med belysning. Låt trädens skott medverka till spontan föryngring, alt komplettera med nya träd. E1. Vistelseyta lekplats omgiven av gräs - inga träd eller buskar. Behov av vegetation för att skapa rum, buskar och träd. F1. Rekreationsskog med stigar/skidspår kring Ala-Lopolo i form av fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och magert fältskikt av lingon, kråkbär. Röj ca 2 meter från huvudstigar/skidspår och cykelvägar. J1 J3 F1 J1. Visuellt skydd mot E10 i form av smal remsa av fjällbjörkskog på naturmark, med undervegetation av enbuskar och vide med magert fältskikt av lingon, kråkbär. Bibehåll flerskiktad struktur för god skärmverkan. J2. Visuellt skydd mot E10 i form av ljus genomsiktlig sälgskog. Nyligen gallrad och uppstammad. Spara sly som kan utvecklas till bryn mot E10. J3. Visuellt skydd mot E10 i form av mycket täta högvuxna sälgsnår. Gallra och stamma upp för att skapa genomsikt, spara sly som kan utvecklas till bryn mot E10. Viktoria Arvidsson LAR/MSA

13 2.6 Lombolo forts. C. Vegetationsskärm i form av gles fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. E2. Vistelseyta, lek i form av fjällbjörkskog med undervegetation av enbuskar och gräs. Endast lätt gallring vid behov. Skogen fungerar som en grön kil mellan bostadsområdena och nyttjas som lekmiljö av barn i området. F2. Rekreationsskog med stigar/skidspår kring Ala-Lopolo. Område med sälg- och videsnår kring sjön. Röj ca 2 meter från huvudstigar/skidspår och cykelvägar. Röj fram öppna passager/utblickar mot sjön. F1 Se även de generella åtgärderna och målbeskrivningar sid 3, 5-7 i huvuddokumentet Röjningsplan Kiruna centrum, rev juni C F1 E2 F2 F2 F1 13 Viktoria Arvidsson LAR/MSA

Röjningsplaner för Kiruna; Svappavaara, Vittangi och Karesuando KIRUNA KOMMUN. Lars-Erik Gunnars, januari 2009 Reviderad april 2012

Röjningsplaner för Kiruna; Svappavaara, Vittangi och Karesuando KIRUNA KOMMUN. Lars-Erik Gunnars, januari 2009 Reviderad april 2012 Röjningsplaner för Kiruna; Svappavaara, Vittangi och Karesuando KIRUNA KOMMUN Lars-Erik Gunnars, januari 2009 Reviderad april 2012 08176 KAPITEL 1. INLEDNING Innehåll och läsanvisning Kapitel 1... ger

Läs mer

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde Bilaga till detaljplan för Orrakullen Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET Syfte med detta dokument är att ge en inriktning

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Gestaltningsprinciper för grönska vid Horgenäs 1:6

Gestaltningsprinciper för grönska vid Horgenäs 1:6 Bilaga till utställningshandlingar tillhörande detaljplan för område Stensnäs och Fiskartorpet Horgenäs 1:6 Alvesta kommun Gestaltningsprinciper för grönska vid Horgenäs 1:6 SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

PARKPLAN FÖR BROMMA. Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser. MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG

PARKPLAN FÖR BROMMA. Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser. MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG PARKPLAN FÖR BROMMA Sammanställning av skötselåtgärder Karta - framtida skötselklasser MARIEHÄLL ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE UlLVSUNDA TRANEBERG Sammanställning av skötselåtgärder Mariehäll Prioritet Kostnad/

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Skötselplan mark och vegetation

Skötselplan mark och vegetation Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(7) LAGA KRAFT 2011-04-23 Skötselplan mark och vegetation Tillhörande detaljplan för: Målartorp 1:13 m fl, Östra Ekeby Mariefred Strängnäs Kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Inledning Naturen i och runt bostadsområden fyller en mängd olika funktioner. Grönstrukturen har stor betydelse för lokalklimatet och

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan Bussgata - nulägesbeskrivning Bussgatans närområde Björktjära Bollevägen Bussgatan planeras att dras över den uppodlade dalgången mellan Brånan och Björktjära, Bollnäs kommun. Området ligger i en svag

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2.

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Grönområdesplan utgåva 3 (2015-08) 1 (8) ALLMÄNT Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Vilka adresser som motsvarar angivna tomtnummer på karta och i text, finns på

Läs mer

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum Lerums kommun Kommunstyrelsen 443 80 LERUM Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken 11 443 38 LERUM Lerum 2016-05-24 Kopia till Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på föreslagna

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(8) Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Uppdragsgivare: 2(8) 3(8) Innehåll 1 Inledning och/eller bakgrund... 4 2 Uppdrag

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4

PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4 Bilaga 2 PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4 Östersunds kommun version: Granskningshandling 2016-07-01 rev. 2016-08-26 E-City Landscape & Art Elina Söderström PM Landskapsbild

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Skötselplan för fornlämningsområde inom Ånneröd 2:58, Skee socken, Strömstad

Skötselplan för fornlämningsområde inom Ånneröd 2:58, Skee socken, Strömstad FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN Rev A 2007-01-25 1(5) Skötselplan för fornlämningsområde inom Ånneröd 2:58, Skee socken, Strömstad 1. Syfte Syftet med skötselplanen är att de fornlämningar som fi nns i området

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Inventering av allmänningar och utkast till skötselplan. Version:

Inventering av allmänningar och utkast till skötselplan. Version: Inventering av allmänningar och utkast till skötselplan Version: 2015-02-01 Syfte Syftet med denna inventering är att skaffa en överbild över Insjöområdets allmänningar och göra ett första utkast till

Läs mer

Program. De viktigaste entréerna till parken markeras tydligare och siktlinjer in i parken från entréerna skapas genom gallring av träd

Program. De viktigaste entréerna till parken markeras tydligare och siktlinjer in i parken från entréerna skapas genom gallring av träd Vi su el lb in arr til iär lp f ar rån ke e n nt ré Örnäsparken har många kvaliteter i form av läget, stora uppvuxna träd, närheten till Aronsbadet och det stora öppna rummet i mitten av parken. - God

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan

Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Naturvärdesinventering (NVI) vid Byleden med anledning av detaljplan Järfälla kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Järfälla kommun Kontaktperson: Tina Hatt Projektledare Calluna: Mova Hebert

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05

Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05 Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget Beskrivning 2015-02-05 Nytt utsiktstorn och sittplatser på berget. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 Beskrivning av projektets huvudidéer Årstarbergsparken är en bergspark som

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN ALLMÄNNINGAR

UNDERHÅLLSPLAN ALLMÄNNINGAR KILLEBÄCKS VÄGFÖRENING UNDERHÅLLSPLAN ALLMÄNNINGAR 2015-2017 I början av augusti gick Jan-Erling Ohlsson och Reinhold Geijer tillsammans med Lottie Blomgren och Jan Saxsäter från styrelsen igenom alla

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

BJÖRNDALEN BJÖRNDALEN STADSDELSBESKRIVNING

BJÖRNDALEN BJÖRNDALEN STADSDELSBESKRIVNING BJÖRNDALEN BJÖRNDALEN STADSDELSBESKRIVNING Björndalen är en relativt ny stadsdel strax väster om kanalen som främst byggdes under 1980-talet och 1990-talet.. Villabebyggelse dominerar och består främst

Läs mer

LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM

LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM KONCEPT LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM Bakgrund I kommunledningskontorets rapporter Behov av seniorboende i Karlstads mindre tätorter samt Lokaliseringsalternativ boende för äldre i tätorter

Läs mer

Kullö Naturvårdsplan. Upprättad: dec 2012/F.Toller Revidering 1: feb 2013/F.Toller Revidering 2: juni 2013/F.Toller Revidering 3: okt 2013/M.

Kullö Naturvårdsplan. Upprättad: dec 2012/F.Toller Revidering 1: feb 2013/F.Toller Revidering 2: juni 2013/F.Toller Revidering 3: okt 2013/M. Kullö Naturvårdsplan Upprättad: dec 2012/F.Toller Revidering 1: feb 2013/F.Toller Revidering 2: juni 2013/F.Toller Revidering 3: okt 2013/M.Pahleteg Kullö Naturvårdsplan Följande naturvårdsplan syftar

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

7.6.12 Veberöd 16% Park Stråk Gaturum Skyddszon 70% 7 Beskrivning och analys

7.6.12 Veberöd 16% Park Stråk Gaturum Skyddszon 70% 7 Beskrivning och analys 7.6.12 Veberöd Stadsdelens yta (ha): 425 Parkmark (ha) totalt: 32 Parkmark (ha) totalt i % av stadsdelens yta: 7,5 Parkmark-skyddszon (ha) totalt: 27 Parkmark per inv (tot) i stadsdel (m 2 ): 74 Parkmark-skyddszon

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Kungsbackafjorden, SE i Kungsbacka kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Kungsbackafjorden, SE i Kungsbacka kommun 2012-12-20 1 (15) Restaureringsplan för Natura 2000-området Kungsbackafjorden, SE0510058 i Kungsbacka kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Kungsbackafjorden. Bilaga 1 Tre kartor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

SJUNTORP SJUNTORP ORTSBESKRIVNING. Enligt ÖP finns förutsättningar för en pendeltågsstation

SJUNTORP SJUNTORP ORTSBESKRIVNING. Enligt ÖP finns förutsättningar för en pendeltågsstation SJUNTORP SJUNTORP ORTSBESKRIVNING Tio kilometer sydost om centrala Trollhättan ligger det lilla charmiga småhussamhället Sjuntorp med ca 2 000 invånare. Sjuntorp har en blandning av både gammal och ny

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Kartan visar områdets avgränsning samt det slumpmässiga stickprov av kilometerrutor där inventering i ungskog har skett. Via detta stickprov görs en statistisk skattning

Läs mer

Hur de olika byggnadsdelarna betecknas i analysen. Beteckningar för de olika uterummen i analysen

Hur de olika byggnadsdelarna betecknas i analysen. Beteckningar för de olika uterummen i analysen Denna utredning syftar till att inventera och analysera förekomsten av de åtta karaktärerna för en central byggnad i St Larsområdet, samt komma med kommentarer till hur fastigheten kan utvecklas i samklang

Läs mer

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm Tidaholms kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning 2015-06-15, Projektnummer: 144 554 Trafikverket Trafikverket, Box 110,

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus

Parkförslagen, se A-G på översiktskarta nedan, presenteras med åtgärdskoncept samt preliminär kostnad. 160 lgh i radhus, stadsvillor och punkthus s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Bebyggelse- och parkförslag: Bebyggelseförslagen omfattar ungefär 500 lägenheter, främst utmed Bjursätragatan, se 1-6 på översiktskarta nedan. Förslagen presenteras områdesvis

Läs mer

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad 3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad Kattvik är ett av de samhällen som kommunen anser bör växa i kraft av läge och bostadsefterfrågan. Det har drygt 100 bostadshus och c:a 90 fastboende.

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Gisekvarn 2010-01-25/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Skogsvårdsgruppen har nu fått in kommentarer från områdesledare och enskilda medlemmar

Läs mer

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan I det här avsnittet beskrivs hur den utvidgade stadskärnan får en starkare identitet och en tydligare koppling till stadskärnan och attraktioner

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Denna redogörelse beskriver den naturvårdspolicy som kommer att tillämpas vid exploateringen av fastigheterna

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450 PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken Malå kommun, Västerbottens län 2016-02-15 Objektnummer: 137580,TRV 2015/101450 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå, Besöksadress:

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

GENOMFÖRANDE HAVSLÄTT ETAPP 1. Sammanställt av Olof Eriksson Anläggningschef Fritidskontoret

GENOMFÖRANDE HAVSLÄTT ETAPP 1. Sammanställt av Olof Eriksson Anläggningschef Fritidskontoret GENOMFÖRANDE HAVSLÄTT ETAPP 1 1 Sammanställt av Olof Eriksson Anläggningschef ELLJUSSPÅR & MOTIONSLEDER, SKYLTNING HAVSLÄTT ETAPP 1 ningen är svår att följa. Standardskyltsystem monteras. ningen är tydlig

Läs mer

RESTAURERINGSPLAN Valnäsbukten Nordkoster TJÄRNÖ SOCKEN STRÖMSTADS KOMMUN

RESTAURERINGSPLAN Valnäsbukten Nordkoster TJÄRNÖ SOCKEN STRÖMSTADS KOMMUN RESTAURERINGSPLAN Valnäsbukten Nordkoster TJÄRNÖ SOCKEN STRÖMSTADS KOMMUN DATUM: 25/11 2004 Brukare: Adress: Postadress: Kundnummer: Västkuststiftelsen Box 5073 402 22 Göteborg N 5559 Rådgivare: Svante

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer