Nr 12 Juni Kurser hösten 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 12 Juni 2006. Kurser hösten 2006"

Transkript

1 Nr 12 Juni 2006 Kurser hösten 2006 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax , eller skicka e-post till Fakturering kommer att ske genom vårt servicebolag BÄF Service AB. Chefsutbildningar (För anmälan och information kontakta: Lena Gillström, eller , Berggren & Gillström Group AB *** Det finns möjlighet att få våra cirkulär i arbetsgivarfrågor snabbare via e-post. Se cirkulär nr 22/2005. *** Samtliga cirkulär finns på vår hemsida *** Med vänlig hälsning BYGGNADSÄMNESFÖRBUNDET Lars Dicander

2 Inbjudan till kurs i arbetsrätt Under två dagar får Du som är chef eller handlägger personalfrågor en inblick i de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd / fackförening. I kursen behandlas även de kollektivavtal som gäller för livsmedels- och byggnadsämnesföretag. Kursen består av korta genomgångar av lagar och avtal som varvas med grupparbeten som ger repetition och fördjupning. Stor vikt läggs vid en trevlig stämning som erfarenhetsmässigt ger bästa förutsättningar för inlärning. Frågor från deltagarna uppmuntras och är av stor betydelse. De regler som särskilt behandlas är de som rör anställning och uppsägning, lagen om anställningsskydd (LAS), de olika diskrimineringslagarna, relationerna till facklig organisation, medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen (FML), ledighetsregler som semesterlagen, studieledighetslagen och föräldraledighetslagen. Lagarna gås igenom utifrån en praktisk infallsvinkel snarare än paragrafvis. Rikhaltiga exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Tid, plats och pris september Dag 1 börjar med samling och kaffe kl och dag 2 avslutas vid ca kl Margretetorps Gästgifvaregård (vid Ängelholm). Kursavgift kr exkl moms. Priset inkluderar kursmaterial, men inte övernattning och mat. Helpension med en natt kostar kr (exkl moms), extra natt kr (exkl. moms.) Anmälan Anmäl dig senast den 1 augusti 2006 på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax , eller skicka e-post till Med vänlig hälsning Byggnadsämnesförbundet Lars Dicander

3 Program september 2006 Endast hålltider anges. Programpunkternas inbördes ordning kan ändras under kursens gång. Dag Samling och kaffe Lunch Middag Dag Start dag två Lunch Kursen avslutas Inledning, presentation Lagstiftning/kollektivavtal/rättspraxis - Var står det? Något om regelsystemet. - Allmänt om förhandlingar och tvistelösning Förhandlingar, medbestämmande Anställning - Vem är anställd? - Anställningsavtalet - Anställningsformerna Diskriminering Uppsägning - Driftsinskränkning - Personliga skäl Ledighetsregler - Semester - Föräldraledighet - Studieledighet - Övrig ledighet Facklig verksamhet I de olika avsnitten knyter vi an till de kollektivavtal som gäller för Livsmedelsföretagen och Byggnadsämnesförbundet.

4 Anmäl dig senast den 1 augusti 2006 till: Livsmedelsföretagen Att: Barbro Jönsson Box MALMÖ Fax: Kurs i Arbetsrätt september 2006 Margretetorps Gästgifvaregård Företag Namn Faktureringsadress Namn Adress Adress Postnr Ort Postnr Ort Kontaktperson Ref nr Telefon Deltagare Namn Vilka avtalsområden arbetar Du med Logi Önskas ej Ankomst den... Avresa den... Övrigt (t ex allergier, vegetarisk kost etc) Underskrift Ort och datum Underskrift Obs! Anmälan är bindande Återbud eller ändring av anmälan Meddela oss omgående om du inte kan delta. Vid avbeställning gäller följande regler från Li Service AB: Om återbud sker 40 dagar före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker 15 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Deltagare som avbokar efter kl 18 dagen före kursstart eller uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften. Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras 75 % av det avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före konferensens början skall beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för konferensen.

5

6 Inbjudan till Kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Här får du som är chef veta vilka krav arbetsmiljölagen ställer på företaget Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och för rehabilitering. Lagen föreskriver att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten, åtgärda arbetsskador och upprätta handlingsplaner. Innehåll Program se omstående sida. Målgrupp Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbetsledande ställning, personalansvariga och arbetsgivarrepresentanter i skyddskommitté eller motsvarande. Deltagarantal max 20. Tid, plats och pris september 2006 Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Kursavgift kr exkl. moms. Internatavgift: En natt 1 777,-. Två nätter 2 770,- exkl moms Kursledare Kursen anordnas tillsammans med Byggnadsämnesförbundet och leds av arbetsmiljöexpert och jurist från vårt förbund. Anmälan Anmäl dig senast den 25 augusti 2006 på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax eller skicka e-post till Med vänlig hälsning Byggnadsämnesförbundet Lars Dicander

7 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Program september 2006 Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Dag 1 kl kl Samling kaffe Inledning Regler för arbetsmiljöarbetet - AML/AMF - AV s föreskrifter - AFL Arbetsmiljön - en chefsfråga Det lokala arbetsmiljöarbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete Policy, mål- och handlingsprogram Samordningsansvar Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Missbruksfrågor kl Slut dag 1 Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar - Oaktsamhetsbegreppet - Allmänt om påföljder - Skadestånd/TFA - Försäkringar Ca kl Samling för middag (gäller dem som bokat hotellrum) Dag 2 kl Forts Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar Villkor för delegering Video Inga frågor ställdes Vem bär ansvaret? - Grupparbete - Redovisning (samt domstolarnas ställningstaganden) Hur gå vidare hemma kl Kursen avslutas med lunch

8 Sändes senast den 25 aug 2006 till: Livsmedelsföretagen Att: Barbro Jönsson Box MALMÖ Fax: Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön september 2006, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Företag Namn Faktureringsadress Namn Adress Adress Postnr Ort Postnr Ort Kontaktperson Ref nr Telefon Deltagare Namn Befattning Logi Önskas ej Ankomst den... Avresa den... Underskrift Ort och datum Underskrift Obs! Anmälan är bindande Återbud eller ändring av anmälan Meddela oss omgående om du inte kan delta. Vid avbeställning gäller följande regler från Li: Om återbud sker 1-4 veckor före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker sista veckan före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Deltagare som uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften. Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras 75 % av det avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före konferensens början skall beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för konferensen.

9

10 1 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING LEDARASPIRANT - EN INTRODUKTION HÖSTEN 2006 Chefen/ledaren är arbetsgivarens företrädare och en nyckelperson i företaget. I våra utbildningar integreras kunskaper om chefsrollen med utveckling av det personliga ledarskapet i syfte att ge dig som står i begrepp att gå in i din första chefsroll en förståelse och allmän känsla för befattningen. Kursinnehåll DAG 1 Kursen inleds med en presentation av dig själv med inriktning på din syn på chefskap/ledarskap och dina tankar på framtida ledarjobb. Under första dagen diskuteras generella frågor om chefsbefattningens unika huvudarbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och hur innehåll och ansvar ger olika förutsättningar för att utveckla sin ledarroll. Vidare ställer vi oss frågan om chefens roll i framtiden. Behövs chefer/ledare? I så fall till vad? Första dagen avslutas med att du får kartlägga dina behov och drivkrafter för att besvara frågan: Arbeta varför det? DAG 2 Andra dagen fångar vi upp kartläggningsarbetet och fördjupar diskussioner om behov och värderingar som styr människans arbetsmotivation och arbetsglädje. Teori varvade med konkreta diskussioner belyser en av chefen och ledarens allra viktigaste och stundtals svåraste uppgifter nämligen att bidra till medarbetarnas trivsel, arbetsmotivation och arbetseffektivitet. Under eftermiddagen presenteras de viktigaste förutsättningarna för att utveckla ledarrollen, t ex Styrningen av verksamheten - går vi mot mer målstyrning? Organisationen - vilken roll ska 1:a linjens chef ha? Hur kan du som ledare hjälpa till att utveckla gruppeffektivitet och laganda? Informationen - är jag en duktig informatör? Det personliga ledarskapet - vad kan jag utveckla i mitt eget ledarbeteende? Kulturen - vad gäller i vårt företag? Moral/etik och spelregler? Resterande del av dagen får du diskutera frågan: Hur ledaren kan bidra till att utveckla gruppens effektivitet? Praktiska övningar tas till utgångspunkt för att belysa några typiska frågeställningar i samband med grupputveckling, problemlösning och konflikthantering. Dagen avslutas med att vi inleder ett avsnitt kring informationsrollen i ledarskapet, varefter deltagarna planerar en egen kort presentation som ska genomföras dagen efter. DAG 3 Förmiddagen ägnas helt åt individuella presentationer/föredragningar då du får möjlighet att testa ditt sätt att skapa intresse för ditt budskap, varefter du få värdefull återkoppling på ditt personliga framförande. ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

11 2 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING Under eftermiddagen presenterar vi vår syn på situationsanpassat ledarskap och du får göra en enkel bedömning av ditt personliga ledarskapsbeteende. Vi avslutar dagen med praktiska övningar för att belysa tillämpbarheten av olika ledarstilar i vissa situationer. DAG 4 Chefsrollens arbetsgivarperspektiv belyser vi ur några infallsvinklar. Olika former av ansvar och befogenheter i chefsrollen. Behovet av tydliga befattningsbeskrivningar och nödvändigheten att förstå sin roll som arbetsgivarens förlängda arm. Vi diskuterar arbetsrätten, dvs de juridiska frågor som du som chef/ledare kommer att behöva hantera i egenskap av arbetsgivarrepresentant. Översikt av lagar och avtal och andra dokument som styr eller reglerar spelreglerna på arbetsplatsen. Var finns denna information att hämta? Vilken kunskap måste jag ha som chef/ledare med ett organisatoriskt och/eller personalledande ansvar Chefen och ledarens roll som utvecklare av verksamhet och personal blir allt betydelsefullare i de flesta företag. Hur kan du på ett klokt sätt bidra till dina medarbetares kompetensutveckling och till att din verksamhet kan utvecklas på ett önskvärt sätt? Vi diskuterar t ex utvecklingssamtalet/ medarbetarsamtalet som ett systematiskt arbetssätt i utvecklingsarbetet. Vi arbetar fram konkreta förslag på utvecklingsåtgärder som ligger utanför konventionell utbildning och job rotation. Vidare väcker vi en debatt genom att presentera och diskutera din roll som förändringsledare i samband med förändringsarbete i verksamheten. Vilka erfarenheter och värderingar styr dina ställningstaganden? Hur blir du en framgångsrik ledare under dessa stundtals instabila processer? Kursen avrundas genom att du som deltagare sammanfattar dina intryck, reflektioner och noterar ned vilka framtida personliga utvecklingsåtgärder som skulle stärka dig i din ledarroll. Ett bara underlag då du i framtiden ska ha utvecklingssamtal med din chef. Kursintyg utdelas. Pris, Tid och plats 4 dagar, kr exkl. moms men inkl. kursmaterial. Kostnader för internat och resor tillkommer 3 6 oktober 2006, Sunds Herrgård, Lekeryd Anmälan senast 1 september 2006 till Berggren & Gillström Group AB, Ångermannagatan 14, Vällingby Bra att veta! Kursstart kl 10 Kursen slutar kl 13, därefter lunch om så önskas Räkna med visst kvällsjobb under utbildningen Mer information Kontakta Lena Gillström, tel eller ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

12 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 3 KURSANMÄLAN Senaste anmälningsdag FÖR LEDARASPIRANTER EN INTRODUKTION 4 DAGAR UNDER HÖSTEN 2006 PLATS Sunds Herrgård, Lekeryd KURSTID 3 6 oktober 2006 FÖRETAG ADRESS TELEFON KONTAKTPERSON DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn Ort/Datum UNDERSKRIFT OBS! Anmälan är bindande Kurser våren 2007 För tider och annan information för kurser våren 2007 var vänlig kontakta Berggren & Gillström. Bekräftelse och kallelse Så fort vi fått er anmälan sänder vi en bekräftelse. Ungefär två veckor före kursstart får du en kallelse med uppgifter på exakta tider, plats, färdväg mm. Avbokning och ombokning Kursanmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning eller ombokning till annat kurstillfälle måste göras senast fyra veckor före kursstart, i annat fall debiteras 25 % av kursavgiften. Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Observera att vi vid sena återbud kan tvingas debitera företaget kostnader för logi. BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB - ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

13 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING HÖSTEN 2006 Chefsrollen med arbetsgivarperspektiv Chefen/ledaren är arbetsgivarens företrädare och nyckelperson i företaget. I våra utbildningar integreras kunskaper om lönebildning, arbetsrätt och arbetsmiljö med utveckling av det personliga ledarskapet. Kursinnehåll Block 1 Under block 1 fokuserar vi utbildningen på två för en chef centrala områden nämligen arbetsrätt och arbetsmiljö. Sista dagen närmar vi oss ledarrollen. Dag 1-2 Efter inledning och översiktlig genomgång av hela utbildningens program, koncentrerar vi oss på den praktiska arbetsrätten. För att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera de dagliga arbetsrättsliga frågorna, de som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde, måste chefen kunna svara på till exempel följande frågeställningar: När får jag tidsbegränsa en anställning? Hur avslutar jag ett anställningsförhållande? Hur hanteras olovlig frånvaro? Varning/erinran - när är sådana aktuella? Vad är det för skillnad på uppsägning och avskedande? När måste jag kontakta facket? Fackliga företrädares rätt till ledighet och betalning? Studie- och föräldraledighet - vad gäller? Hur får semester förläggas? Du får en genomgång av de vanligaste arbetsrättsliga situationerna, som du med stor sannolikhet kommer att möta i din chefsroll. Du får även tillfälle att öva och diskutera konkreta exempel i mindre grupper. En viktig fråga är t ex hur mycket behöver du kunna "till vardags" och var hittar du mera information, när det behövs. Dag 3 Denna dag ägnar vi åt arbetsmiljöfrågor. Vi kommer att klarlägga vilket ansvar dagens och morgondagens chefer har för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och dess föreskrifter reglerar vilka långtgående skyldigheter du och ditt företag har. Vi får en genomgång av de viktigaste delarna och varvar teorin med praktiska övningar. Även straffansvar, delegering och systematiskt arbetsmiljöarbete utgör viktiga delar i utbildningen. Vidare informerar vi om alkohol och droger och hur du som chef kan/bör hantera dessa frågor. Avslutningsvis i detta block och som en inledning till nästa block definierar vi några begrepp som chefskap, ledarskap, strategiskt ledarskap, operativt ledarskap... och vi avslutar med en genomgång av en hemuppgift som du ska ha genomfört innan vi ses nästa gång.. ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

14 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 2 Block 2 Under hela blocket fokuserar vi på dina personliga ledaregenskaper. Tekniker och modeller presenteras, tränas och diskuteras aktivt. Några hållpunkter: Dag 1 Fokusering på gruppen och ledarens roll i teamutveckling och konflikthantering Presentation av LEAD-modellen och analys av personliga ledarstilar utifrån sammanställda och inskickade data. Dag 2 En intensiv dag då vi arbetar med praktisk, videostödd träning under handledning i olika ledarstilar och ledarsituationer. Dagen avslutas med individuella förberedelser i förhandlingsteknik. Dag 3 Under förmiddagen genomförs ett par övningar där du prövar förhandlingsteknik och tränar personlig påverkan. Eftermiddagen ägnas åt diskussioner om ledarens roll och möjligheter att bidra till motivation och arbetsglädje. Dag 4 Planering och genomförande av ett självstyrt träningspass där du tränar och utvecklar olika sidor i ditt ledarskap i ett antal tillämpningssituationer. Block 3 Vi börjar med en uppföljning av det personliga ledarskapet utifrån nyvunna erfarenheter gjorda under tiden efter förra blocket. Under block 3 får du möjlighet att diskutera några olika infallsvinklar på strategiskt ledarskap i din chefsroll. Dag 1 Första dagen fokuserar vi på ledarrollen i samband med förändrings- och utvecklingsarbete. Omvärldsorientering en grund för nytänkande och handlingsberedskap inför framtiden. Exempel på scenarioteknik som redskap för att beskriva en framtidsvision. Hur styr våra värderingar vårt agerande som ledare under förändrings- och utvecklingsprocesser? Under dagen diskuteras även personalutveckling som exempel på ett strategiskt verktyg. Är ditt företag en så kallad lärande organisation? Är målstyrning och utvecklingssamtal strategiska verktyg i din chefsroll? Dag 2 Lönebildning. Går utvecklingen mot en lokal lönebildning och på vilket sätt skulle lönen kunna vara ett instrument för dig som chef att påverka måluppfyllelse och resultat? Vi diskuterar lönens för- och nackdelar som belöning och motivationsfaktor. En lönebildningskonsult från arbetsgivarsidan ger en uppdaterad information. Några stolpar: Företagets lönepolicy Chefens roll i lönebildningsprocessen Löneprocessen Att sätta mål Att värdera resultat Resultatlön Lönesättning i praktiken ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

15 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 3 Dag 3 Sammanfattande diskussioner och analys av hela utbildningens budskap genom att varje deltagare presenterar personliga mål och skisser för sin fortsatta utveckling i chefs/ledarrollen. Pris 10 dagar, uppdelade i tre block, kr exklusive moms, internatkostnader och resor men inklusive ledarskapsanalys, litteratur och kursmaterial. Tid och plats Under hösten 2006 genomförs utbildningen enligt följande: Block 1: oktober Block 2: november Block 3: 5 7 december Anmälan senast den 8 september 2006 till Berggren & Gillström Group AB, Ångermannagatan 14, Vällingby Kursen förläggs till Sunds Herrgård, Lekeryd Mer information Lena Gillström eller Lars Gillström, tel eller Bra att veta! Alla block börjar klockan 10, avslutas med lunch klockan 13, Räkna med visst kvällsjobb under utbildningen ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

16 4 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING KURSANMÄLAN TILL Senaste anmälningsdag GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING 10 DAGAR UNDER HÖSTEN 2006 PLATS KURSTID Sunds Herrgård, Lekeryd Block 1: oktober, Block 2: november, Block 3: 5-7 december 2006 FÖRETAG ADRESS TELEFON KONTAKTPERSON DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn Ort/Datum UNDERSKRIFT Obs! Anmälan är bindande Kurser våren 2007 För tider och annan information för kurser våren 2007 var vänlig kontakta Berggren & Gillström. Bekräftelse och kallelse Så fort vi fått er anmälan sänder vi en bekräftelse. Ungefär två veckor före kursstart får du en kallelse med uppgifter på exakta tider, plats, färdväg mm. Avbokning och ombokning Kursanmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning eller ombokning till annat kurstillfälle måste göras senast fyra veckor före kursstart, i annat fall debiteras 25 % av kursavgiften. Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Observera att vi vid sena återbud kan tvingas debitera företaget kostnader för logi. BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB - ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post:

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: arbetsmiljo@bya.se Webb: www.bya.se

Läs mer

KURSER VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIARBETSGIVARNAS INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER 2016. AVTAL sid 4-5. ARBETSRÄTT sid 6-8. LÖNER sid 9. ARBETSMILJÖ sid 10-11

KURSER VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIARBETSGIVARNAS INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER 2016. AVTAL sid 4-5. ARBETSRÄTT sid 6-8. LÖNER sid 9. ARBETSMILJÖ sid 10-11 2016 INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER 2016 VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER AVTAL sid 4-5 ARBETSRÄTT sid 6-8 LÖNER sid 9 ARBETSMILJÖ sid 10-11 BLOCKUTBILDNINGAR sid 12 OM INDUSTRIARBETSGIVARNA

Läs mer

För nionde året i rad med en uppgraderad version och ett helt nytt upplägg!

För nionde året i rad med en uppgraderad version och ett helt nytt upplägg! För nionde året i rad med en uppgraderad version och ett helt nytt upplägg! Den självklara ledarutbildningen sedan 2004, för dig som är arbetslagsledare inom förskola, skola, vård och omsorg. för dig som

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsrätt för chefer och ledare 2012 Utbildningarna för teknikersektorn! www.tiutbildning.se

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

Avsked vid oönskade närmaden

Avsked vid oönskade närmaden FEBRUARI 2015 Nr 2 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 90 Avsked för oönskade närmanden Sida

Läs mer

BYA s Arbetsmiljöutbildningar

BYA s Arbetsmiljöutbildningar Kurskatalog 2014 BYA s Arbetsmiljöutbildningar BYA erbjuder både grundutbildningar i arbetsmiljö och utbildning inom specifika ämnen inom arbetsmiljöområdet. BYA/Arbetsmiljö genomför även företagsanpassade

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Personlig utveckling, nätverkande och golf

Personlig utveckling, nätverkande och golf Personlig utveckling, nätverkande och golf Estoril, Lissabon 29 sep - 5 okt Personlig utveckling, nätverkande och golf Utvecklas som person och ledare genom utbildning i ett coachande förhållningssätt,

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Nyanländas rätt till utbildning Mottagande och skolgång

Nyanländas rätt till utbildning Mottagande och skolgång 2014-06-24 14/71 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Nyanländas rätt till utbildning Mottagande och skolgång BAKGRUND Vilka barn som betraktas

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer