Nr 12 Juni Kurser hösten 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 12 Juni 2006. Kurser hösten 2006"

Transkript

1 Nr 12 Juni 2006 Kurser hösten 2006 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax , eller skicka e-post till Fakturering kommer att ske genom vårt servicebolag BÄF Service AB. Chefsutbildningar (För anmälan och information kontakta: Lena Gillström, eller , Berggren & Gillström Group AB *** Det finns möjlighet att få våra cirkulär i arbetsgivarfrågor snabbare via e-post. Se cirkulär nr 22/2005. *** Samtliga cirkulär finns på vår hemsida *** Med vänlig hälsning BYGGNADSÄMNESFÖRBUNDET Lars Dicander

2 Inbjudan till kurs i arbetsrätt Under två dagar får Du som är chef eller handlägger personalfrågor en inblick i de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd / fackförening. I kursen behandlas även de kollektivavtal som gäller för livsmedels- och byggnadsämnesföretag. Kursen består av korta genomgångar av lagar och avtal som varvas med grupparbeten som ger repetition och fördjupning. Stor vikt läggs vid en trevlig stämning som erfarenhetsmässigt ger bästa förutsättningar för inlärning. Frågor från deltagarna uppmuntras och är av stor betydelse. De regler som särskilt behandlas är de som rör anställning och uppsägning, lagen om anställningsskydd (LAS), de olika diskrimineringslagarna, relationerna till facklig organisation, medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen (FML), ledighetsregler som semesterlagen, studieledighetslagen och föräldraledighetslagen. Lagarna gås igenom utifrån en praktisk infallsvinkel snarare än paragrafvis. Rikhaltiga exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Tid, plats och pris september Dag 1 börjar med samling och kaffe kl och dag 2 avslutas vid ca kl Margretetorps Gästgifvaregård (vid Ängelholm). Kursavgift kr exkl moms. Priset inkluderar kursmaterial, men inte övernattning och mat. Helpension med en natt kostar kr (exkl moms), extra natt kr (exkl. moms.) Anmälan Anmäl dig senast den 1 augusti 2006 på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax , eller skicka e-post till Med vänlig hälsning Byggnadsämnesförbundet Lars Dicander

3 Program september 2006 Endast hålltider anges. Programpunkternas inbördes ordning kan ändras under kursens gång. Dag Samling och kaffe Lunch Middag Dag Start dag två Lunch Kursen avslutas Inledning, presentation Lagstiftning/kollektivavtal/rättspraxis - Var står det? Något om regelsystemet. - Allmänt om förhandlingar och tvistelösning Förhandlingar, medbestämmande Anställning - Vem är anställd? - Anställningsavtalet - Anställningsformerna Diskriminering Uppsägning - Driftsinskränkning - Personliga skäl Ledighetsregler - Semester - Föräldraledighet - Studieledighet - Övrig ledighet Facklig verksamhet I de olika avsnitten knyter vi an till de kollektivavtal som gäller för Livsmedelsföretagen och Byggnadsämnesförbundet.

4 Anmäl dig senast den 1 augusti 2006 till: Livsmedelsföretagen Att: Barbro Jönsson Box MALMÖ Fax: Kurs i Arbetsrätt september 2006 Margretetorps Gästgifvaregård Företag Namn Faktureringsadress Namn Adress Adress Postnr Ort Postnr Ort Kontaktperson Ref nr Telefon Deltagare Namn Vilka avtalsområden arbetar Du med Logi Önskas ej Ankomst den... Avresa den... Övrigt (t ex allergier, vegetarisk kost etc) Underskrift Ort och datum Underskrift Obs! Anmälan är bindande Återbud eller ändring av anmälan Meddela oss omgående om du inte kan delta. Vid avbeställning gäller följande regler från Li Service AB: Om återbud sker 40 dagar före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker 15 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Deltagare som avbokar efter kl 18 dagen före kursstart eller uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften. Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras 75 % av det avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före konferensens början skall beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för konferensen.

5

6 Inbjudan till Kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Här får du som är chef veta vilka krav arbetsmiljölagen ställer på företaget Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och för rehabilitering. Lagen föreskriver att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten, åtgärda arbetsskador och upprätta handlingsplaner. Innehåll Program se omstående sida. Målgrupp Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbetsledande ställning, personalansvariga och arbetsgivarrepresentanter i skyddskommitté eller motsvarande. Deltagarantal max 20. Tid, plats och pris september 2006 Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Kursavgift kr exkl. moms. Internatavgift: En natt 1 777,-. Två nätter 2 770,- exkl moms Kursledare Kursen anordnas tillsammans med Byggnadsämnesförbundet och leds av arbetsmiljöexpert och jurist från vårt förbund. Anmälan Anmäl dig senast den 25 augusti 2006 på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax eller skicka e-post till Med vänlig hälsning Byggnadsämnesförbundet Lars Dicander

7 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Program september 2006 Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Dag 1 kl kl Samling kaffe Inledning Regler för arbetsmiljöarbetet - AML/AMF - AV s föreskrifter - AFL Arbetsmiljön - en chefsfråga Det lokala arbetsmiljöarbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete Policy, mål- och handlingsprogram Samordningsansvar Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Missbruksfrågor kl Slut dag 1 Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar - Oaktsamhetsbegreppet - Allmänt om påföljder - Skadestånd/TFA - Försäkringar Ca kl Samling för middag (gäller dem som bokat hotellrum) Dag 2 kl Forts Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar Villkor för delegering Video Inga frågor ställdes Vem bär ansvaret? - Grupparbete - Redovisning (samt domstolarnas ställningstaganden) Hur gå vidare hemma kl Kursen avslutas med lunch

8 Sändes senast den 25 aug 2006 till: Livsmedelsföretagen Att: Barbro Jönsson Box MALMÖ Fax: Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön september 2006, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Företag Namn Faktureringsadress Namn Adress Adress Postnr Ort Postnr Ort Kontaktperson Ref nr Telefon Deltagare Namn Befattning Logi Önskas ej Ankomst den... Avresa den... Underskrift Ort och datum Underskrift Obs! Anmälan är bindande Återbud eller ändring av anmälan Meddela oss omgående om du inte kan delta. Vid avbeställning gäller följande regler från Li: Om återbud sker 1-4 veckor före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker sista veckan före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Deltagare som uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften. Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras 75 % av det avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före konferensens början skall beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för konferensen.

9

10 1 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING LEDARASPIRANT - EN INTRODUKTION HÖSTEN 2006 Chefen/ledaren är arbetsgivarens företrädare och en nyckelperson i företaget. I våra utbildningar integreras kunskaper om chefsrollen med utveckling av det personliga ledarskapet i syfte att ge dig som står i begrepp att gå in i din första chefsroll en förståelse och allmän känsla för befattningen. Kursinnehåll DAG 1 Kursen inleds med en presentation av dig själv med inriktning på din syn på chefskap/ledarskap och dina tankar på framtida ledarjobb. Under första dagen diskuteras generella frågor om chefsbefattningens unika huvudarbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och hur innehåll och ansvar ger olika förutsättningar för att utveckla sin ledarroll. Vidare ställer vi oss frågan om chefens roll i framtiden. Behövs chefer/ledare? I så fall till vad? Första dagen avslutas med att du får kartlägga dina behov och drivkrafter för att besvara frågan: Arbeta varför det? DAG 2 Andra dagen fångar vi upp kartläggningsarbetet och fördjupar diskussioner om behov och värderingar som styr människans arbetsmotivation och arbetsglädje. Teori varvade med konkreta diskussioner belyser en av chefen och ledarens allra viktigaste och stundtals svåraste uppgifter nämligen att bidra till medarbetarnas trivsel, arbetsmotivation och arbetseffektivitet. Under eftermiddagen presenteras de viktigaste förutsättningarna för att utveckla ledarrollen, t ex Styrningen av verksamheten - går vi mot mer målstyrning? Organisationen - vilken roll ska 1:a linjens chef ha? Hur kan du som ledare hjälpa till att utveckla gruppeffektivitet och laganda? Informationen - är jag en duktig informatör? Det personliga ledarskapet - vad kan jag utveckla i mitt eget ledarbeteende? Kulturen - vad gäller i vårt företag? Moral/etik och spelregler? Resterande del av dagen får du diskutera frågan: Hur ledaren kan bidra till att utveckla gruppens effektivitet? Praktiska övningar tas till utgångspunkt för att belysa några typiska frågeställningar i samband med grupputveckling, problemlösning och konflikthantering. Dagen avslutas med att vi inleder ett avsnitt kring informationsrollen i ledarskapet, varefter deltagarna planerar en egen kort presentation som ska genomföras dagen efter. DAG 3 Förmiddagen ägnas helt åt individuella presentationer/föredragningar då du får möjlighet att testa ditt sätt att skapa intresse för ditt budskap, varefter du få värdefull återkoppling på ditt personliga framförande. ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

11 2 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING Under eftermiddagen presenterar vi vår syn på situationsanpassat ledarskap och du får göra en enkel bedömning av ditt personliga ledarskapsbeteende. Vi avslutar dagen med praktiska övningar för att belysa tillämpbarheten av olika ledarstilar i vissa situationer. DAG 4 Chefsrollens arbetsgivarperspektiv belyser vi ur några infallsvinklar. Olika former av ansvar och befogenheter i chefsrollen. Behovet av tydliga befattningsbeskrivningar och nödvändigheten att förstå sin roll som arbetsgivarens förlängda arm. Vi diskuterar arbetsrätten, dvs de juridiska frågor som du som chef/ledare kommer att behöva hantera i egenskap av arbetsgivarrepresentant. Översikt av lagar och avtal och andra dokument som styr eller reglerar spelreglerna på arbetsplatsen. Var finns denna information att hämta? Vilken kunskap måste jag ha som chef/ledare med ett organisatoriskt och/eller personalledande ansvar Chefen och ledarens roll som utvecklare av verksamhet och personal blir allt betydelsefullare i de flesta företag. Hur kan du på ett klokt sätt bidra till dina medarbetares kompetensutveckling och till att din verksamhet kan utvecklas på ett önskvärt sätt? Vi diskuterar t ex utvecklingssamtalet/ medarbetarsamtalet som ett systematiskt arbetssätt i utvecklingsarbetet. Vi arbetar fram konkreta förslag på utvecklingsåtgärder som ligger utanför konventionell utbildning och job rotation. Vidare väcker vi en debatt genom att presentera och diskutera din roll som förändringsledare i samband med förändringsarbete i verksamheten. Vilka erfarenheter och värderingar styr dina ställningstaganden? Hur blir du en framgångsrik ledare under dessa stundtals instabila processer? Kursen avrundas genom att du som deltagare sammanfattar dina intryck, reflektioner och noterar ned vilka framtida personliga utvecklingsåtgärder som skulle stärka dig i din ledarroll. Ett bara underlag då du i framtiden ska ha utvecklingssamtal med din chef. Kursintyg utdelas. Pris, Tid och plats 4 dagar, kr exkl. moms men inkl. kursmaterial. Kostnader för internat och resor tillkommer 3 6 oktober 2006, Sunds Herrgård, Lekeryd Anmälan senast 1 september 2006 till Berggren & Gillström Group AB, Ångermannagatan 14, Vällingby Bra att veta! Kursstart kl 10 Kursen slutar kl 13, därefter lunch om så önskas Räkna med visst kvällsjobb under utbildningen Mer information Kontakta Lena Gillström, tel eller ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

12 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 3 KURSANMÄLAN Senaste anmälningsdag FÖR LEDARASPIRANTER EN INTRODUKTION 4 DAGAR UNDER HÖSTEN 2006 PLATS Sunds Herrgård, Lekeryd KURSTID 3 6 oktober 2006 FÖRETAG ADRESS TELEFON KONTAKTPERSON DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn Ort/Datum UNDERSKRIFT OBS! Anmälan är bindande Kurser våren 2007 För tider och annan information för kurser våren 2007 var vänlig kontakta Berggren & Gillström. Bekräftelse och kallelse Så fort vi fått er anmälan sänder vi en bekräftelse. Ungefär två veckor före kursstart får du en kallelse med uppgifter på exakta tider, plats, färdväg mm. Avbokning och ombokning Kursanmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning eller ombokning till annat kurstillfälle måste göras senast fyra veckor före kursstart, i annat fall debiteras 25 % av kursavgiften. Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Observera att vi vid sena återbud kan tvingas debitera företaget kostnader för logi. BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB - ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

13 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING HÖSTEN 2006 Chefsrollen med arbetsgivarperspektiv Chefen/ledaren är arbetsgivarens företrädare och nyckelperson i företaget. I våra utbildningar integreras kunskaper om lönebildning, arbetsrätt och arbetsmiljö med utveckling av det personliga ledarskapet. Kursinnehåll Block 1 Under block 1 fokuserar vi utbildningen på två för en chef centrala områden nämligen arbetsrätt och arbetsmiljö. Sista dagen närmar vi oss ledarrollen. Dag 1-2 Efter inledning och översiktlig genomgång av hela utbildningens program, koncentrerar vi oss på den praktiska arbetsrätten. För att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera de dagliga arbetsrättsliga frågorna, de som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde, måste chefen kunna svara på till exempel följande frågeställningar: När får jag tidsbegränsa en anställning? Hur avslutar jag ett anställningsförhållande? Hur hanteras olovlig frånvaro? Varning/erinran - när är sådana aktuella? Vad är det för skillnad på uppsägning och avskedande? När måste jag kontakta facket? Fackliga företrädares rätt till ledighet och betalning? Studie- och föräldraledighet - vad gäller? Hur får semester förläggas? Du får en genomgång av de vanligaste arbetsrättsliga situationerna, som du med stor sannolikhet kommer att möta i din chefsroll. Du får även tillfälle att öva och diskutera konkreta exempel i mindre grupper. En viktig fråga är t ex hur mycket behöver du kunna "till vardags" och var hittar du mera information, när det behövs. Dag 3 Denna dag ägnar vi åt arbetsmiljöfrågor. Vi kommer att klarlägga vilket ansvar dagens och morgondagens chefer har för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och dess föreskrifter reglerar vilka långtgående skyldigheter du och ditt företag har. Vi får en genomgång av de viktigaste delarna och varvar teorin med praktiska övningar. Även straffansvar, delegering och systematiskt arbetsmiljöarbete utgör viktiga delar i utbildningen. Vidare informerar vi om alkohol och droger och hur du som chef kan/bör hantera dessa frågor. Avslutningsvis i detta block och som en inledning till nästa block definierar vi några begrepp som chefskap, ledarskap, strategiskt ledarskap, operativt ledarskap... och vi avslutar med en genomgång av en hemuppgift som du ska ha genomfört innan vi ses nästa gång.. ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

14 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 2 Block 2 Under hela blocket fokuserar vi på dina personliga ledaregenskaper. Tekniker och modeller presenteras, tränas och diskuteras aktivt. Några hållpunkter: Dag 1 Fokusering på gruppen och ledarens roll i teamutveckling och konflikthantering Presentation av LEAD-modellen och analys av personliga ledarstilar utifrån sammanställda och inskickade data. Dag 2 En intensiv dag då vi arbetar med praktisk, videostödd träning under handledning i olika ledarstilar och ledarsituationer. Dagen avslutas med individuella förberedelser i förhandlingsteknik. Dag 3 Under förmiddagen genomförs ett par övningar där du prövar förhandlingsteknik och tränar personlig påverkan. Eftermiddagen ägnas åt diskussioner om ledarens roll och möjligheter att bidra till motivation och arbetsglädje. Dag 4 Planering och genomförande av ett självstyrt träningspass där du tränar och utvecklar olika sidor i ditt ledarskap i ett antal tillämpningssituationer. Block 3 Vi börjar med en uppföljning av det personliga ledarskapet utifrån nyvunna erfarenheter gjorda under tiden efter förra blocket. Under block 3 får du möjlighet att diskutera några olika infallsvinklar på strategiskt ledarskap i din chefsroll. Dag 1 Första dagen fokuserar vi på ledarrollen i samband med förändrings- och utvecklingsarbete. Omvärldsorientering en grund för nytänkande och handlingsberedskap inför framtiden. Exempel på scenarioteknik som redskap för att beskriva en framtidsvision. Hur styr våra värderingar vårt agerande som ledare under förändrings- och utvecklingsprocesser? Under dagen diskuteras även personalutveckling som exempel på ett strategiskt verktyg. Är ditt företag en så kallad lärande organisation? Är målstyrning och utvecklingssamtal strategiska verktyg i din chefsroll? Dag 2 Lönebildning. Går utvecklingen mot en lokal lönebildning och på vilket sätt skulle lönen kunna vara ett instrument för dig som chef att påverka måluppfyllelse och resultat? Vi diskuterar lönens för- och nackdelar som belöning och motivationsfaktor. En lönebildningskonsult från arbetsgivarsidan ger en uppdaterad information. Några stolpar: Företagets lönepolicy Chefens roll i lönebildningsprocessen Löneprocessen Att sätta mål Att värdera resultat Resultatlön Lönesättning i praktiken ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

15 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 3 Dag 3 Sammanfattande diskussioner och analys av hela utbildningens budskap genom att varje deltagare presenterar personliga mål och skisser för sin fortsatta utveckling i chefs/ledarrollen. Pris 10 dagar, uppdelade i tre block, kr exklusive moms, internatkostnader och resor men inklusive ledarskapsanalys, litteratur och kursmaterial. Tid och plats Under hösten 2006 genomförs utbildningen enligt följande: Block 1: oktober Block 2: november Block 3: 5 7 december Anmälan senast den 8 september 2006 till Berggren & Gillström Group AB, Ångermannagatan 14, Vällingby Kursen förläggs till Sunds Herrgård, Lekeryd Mer information Lena Gillström eller Lars Gillström, tel eller Bra att veta! Alla block börjar klockan 10, avslutas med lunch klockan 13, Räkna med visst kvällsjobb under utbildningen ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

16 4 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING KURSANMÄLAN TILL Senaste anmälningsdag GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING 10 DAGAR UNDER HÖSTEN 2006 PLATS KURSTID Sunds Herrgård, Lekeryd Block 1: oktober, Block 2: november, Block 3: 5-7 december 2006 FÖRETAG ADRESS TELEFON KONTAKTPERSON DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn Ort/Datum UNDERSKRIFT Obs! Anmälan är bindande Kurser våren 2007 För tider och annan information för kurser våren 2007 var vänlig kontakta Berggren & Gillström. Bekräftelse och kallelse Så fort vi fått er anmälan sänder vi en bekräftelse. Ungefär två veckor före kursstart får du en kallelse med uppgifter på exakta tider, plats, färdväg mm. Avbokning och ombokning Kursanmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning eller ombokning till annat kurstillfälle måste göras senast fyra veckor före kursstart, i annat fall debiteras 25 % av kursavgiften. Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Observera att vi vid sena återbud kan tvingas debitera företaget kostnader för logi. BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB - ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden

CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden CHEFSSKOLAN Gemensamt ansvar I slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens parter tillsammans med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden skulle ta ansvar för löner och arbetsförhållanden i arbetslivet,

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer