Nr 12 Juni Kurser hösten 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 12 Juni 2006. Kurser hösten 2006"

Transkript

1 Nr 12 Juni 2006 Kurser hösten 2006 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax , eller skicka e-post till Fakturering kommer att ske genom vårt servicebolag BÄF Service AB. Chefsutbildningar (För anmälan och information kontakta: Lena Gillström, eller , Berggren & Gillström Group AB *** Det finns möjlighet att få våra cirkulär i arbetsgivarfrågor snabbare via e-post. Se cirkulär nr 22/2005. *** Samtliga cirkulär finns på vår hemsida *** Med vänlig hälsning BYGGNADSÄMNESFÖRBUNDET Lars Dicander

2 Inbjudan till kurs i arbetsrätt Under två dagar får Du som är chef eller handlägger personalfrågor en inblick i de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd / fackförening. I kursen behandlas även de kollektivavtal som gäller för livsmedels- och byggnadsämnesföretag. Kursen består av korta genomgångar av lagar och avtal som varvas med grupparbeten som ger repetition och fördjupning. Stor vikt läggs vid en trevlig stämning som erfarenhetsmässigt ger bästa förutsättningar för inlärning. Frågor från deltagarna uppmuntras och är av stor betydelse. De regler som särskilt behandlas är de som rör anställning och uppsägning, lagen om anställningsskydd (LAS), de olika diskrimineringslagarna, relationerna till facklig organisation, medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen (FML), ledighetsregler som semesterlagen, studieledighetslagen och föräldraledighetslagen. Lagarna gås igenom utifrån en praktisk infallsvinkel snarare än paragrafvis. Rikhaltiga exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Tid, plats och pris september Dag 1 börjar med samling och kaffe kl och dag 2 avslutas vid ca kl Margretetorps Gästgifvaregård (vid Ängelholm). Kursavgift kr exkl moms. Priset inkluderar kursmaterial, men inte övernattning och mat. Helpension med en natt kostar kr (exkl moms), extra natt kr (exkl. moms.) Anmälan Anmäl dig senast den 1 augusti 2006 på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax , eller skicka e-post till Med vänlig hälsning Byggnadsämnesförbundet Lars Dicander

3 Program september 2006 Endast hålltider anges. Programpunkternas inbördes ordning kan ändras under kursens gång. Dag Samling och kaffe Lunch Middag Dag Start dag två Lunch Kursen avslutas Inledning, presentation Lagstiftning/kollektivavtal/rättspraxis - Var står det? Något om regelsystemet. - Allmänt om förhandlingar och tvistelösning Förhandlingar, medbestämmande Anställning - Vem är anställd? - Anställningsavtalet - Anställningsformerna Diskriminering Uppsägning - Driftsinskränkning - Personliga skäl Ledighetsregler - Semester - Föräldraledighet - Studieledighet - Övrig ledighet Facklig verksamhet I de olika avsnitten knyter vi an till de kollektivavtal som gäller för Livsmedelsföretagen och Byggnadsämnesförbundet.

4 Anmäl dig senast den 1 augusti 2006 till: Livsmedelsföretagen Att: Barbro Jönsson Box MALMÖ Fax: Kurs i Arbetsrätt september 2006 Margretetorps Gästgifvaregård Företag Namn Faktureringsadress Namn Adress Adress Postnr Ort Postnr Ort Kontaktperson Ref nr Telefon Deltagare Namn Vilka avtalsområden arbetar Du med Logi Önskas ej Ankomst den... Avresa den... Övrigt (t ex allergier, vegetarisk kost etc) Underskrift Ort och datum Underskrift Obs! Anmälan är bindande Återbud eller ändring av anmälan Meddela oss omgående om du inte kan delta. Vid avbeställning gäller följande regler från Li Service AB: Om återbud sker 40 dagar före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker 15 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Deltagare som avbokar efter kl 18 dagen före kursstart eller uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften. Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras 75 % av det avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före konferensens början skall beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för konferensen.

5

6 Inbjudan till Kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Här får du som är chef veta vilka krav arbetsmiljölagen ställer på företaget Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och för rehabilitering. Lagen föreskriver att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten, åtgärda arbetsskador och upprätta handlingsplaner. Innehåll Program se omstående sida. Målgrupp Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbetsledande ställning, personalansvariga och arbetsgivarrepresentanter i skyddskommitté eller motsvarande. Deltagarantal max 20. Tid, plats och pris september 2006 Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Kursavgift kr exkl. moms. Internatavgift: En natt 1 777,-. Två nätter 2 770,- exkl moms Kursledare Kursen anordnas tillsammans med Byggnadsämnesförbundet och leds av arbetsmiljöexpert och jurist från vårt förbund. Anmälan Anmäl dig senast den 25 augusti 2006 på bifogad blankett. Du kan också ringa/faxa till Barbro Jönsson, tel , fax eller skicka e-post till Med vänlig hälsning Byggnadsämnesförbundet Lars Dicander

7 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön Program september 2006 Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Dag 1 kl kl Samling kaffe Inledning Regler för arbetsmiljöarbetet - AML/AMF - AV s föreskrifter - AFL Arbetsmiljön - en chefsfråga Det lokala arbetsmiljöarbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete Policy, mål- och handlingsprogram Samordningsansvar Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Missbruksfrågor kl Slut dag 1 Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar - Oaktsamhetsbegreppet - Allmänt om påföljder - Skadestånd/TFA - Försäkringar Ca kl Samling för middag (gäller dem som bokat hotellrum) Dag 2 kl Forts Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar Villkor för delegering Video Inga frågor ställdes Vem bär ansvaret? - Grupparbete - Redovisning (samt domstolarnas ställningstaganden) Hur gå vidare hemma kl Kursen avslutas med lunch

8 Sändes senast den 25 aug 2006 till: Livsmedelsföretagen Att: Barbro Jönsson Box MALMÖ Fax: Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön september 2006, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Företag Namn Faktureringsadress Namn Adress Adress Postnr Ort Postnr Ort Kontaktperson Ref nr Telefon Deltagare Namn Befattning Logi Önskas ej Ankomst den... Avresa den... Underskrift Ort och datum Underskrift Obs! Anmälan är bindande Återbud eller ändring av anmälan Meddela oss omgående om du inte kan delta. Vid avbeställning gäller följande regler från Li: Om återbud sker 1-4 veckor före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker sista veckan före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Deltagare som uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften. Hotellets regler är: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdag debiteras 75 % av det avtalade priset för konferensen. Vid avbeställning senare än två veckor före konferensens början skall beställaren ersätta företaget med 100 % av det avtalade priset för konferensen.

9

10 1 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING LEDARASPIRANT - EN INTRODUKTION HÖSTEN 2006 Chefen/ledaren är arbetsgivarens företrädare och en nyckelperson i företaget. I våra utbildningar integreras kunskaper om chefsrollen med utveckling av det personliga ledarskapet i syfte att ge dig som står i begrepp att gå in i din första chefsroll en förståelse och allmän känsla för befattningen. Kursinnehåll DAG 1 Kursen inleds med en presentation av dig själv med inriktning på din syn på chefskap/ledarskap och dina tankar på framtida ledarjobb. Under första dagen diskuteras generella frågor om chefsbefattningens unika huvudarbetsuppgifter, ansvar och befogenheter och hur innehåll och ansvar ger olika förutsättningar för att utveckla sin ledarroll. Vidare ställer vi oss frågan om chefens roll i framtiden. Behövs chefer/ledare? I så fall till vad? Första dagen avslutas med att du får kartlägga dina behov och drivkrafter för att besvara frågan: Arbeta varför det? DAG 2 Andra dagen fångar vi upp kartläggningsarbetet och fördjupar diskussioner om behov och värderingar som styr människans arbetsmotivation och arbetsglädje. Teori varvade med konkreta diskussioner belyser en av chefen och ledarens allra viktigaste och stundtals svåraste uppgifter nämligen att bidra till medarbetarnas trivsel, arbetsmotivation och arbetseffektivitet. Under eftermiddagen presenteras de viktigaste förutsättningarna för att utveckla ledarrollen, t ex Styrningen av verksamheten - går vi mot mer målstyrning? Organisationen - vilken roll ska 1:a linjens chef ha? Hur kan du som ledare hjälpa till att utveckla gruppeffektivitet och laganda? Informationen - är jag en duktig informatör? Det personliga ledarskapet - vad kan jag utveckla i mitt eget ledarbeteende? Kulturen - vad gäller i vårt företag? Moral/etik och spelregler? Resterande del av dagen får du diskutera frågan: Hur ledaren kan bidra till att utveckla gruppens effektivitet? Praktiska övningar tas till utgångspunkt för att belysa några typiska frågeställningar i samband med grupputveckling, problemlösning och konflikthantering. Dagen avslutas med att vi inleder ett avsnitt kring informationsrollen i ledarskapet, varefter deltagarna planerar en egen kort presentation som ska genomföras dagen efter. DAG 3 Förmiddagen ägnas helt åt individuella presentationer/föredragningar då du får möjlighet att testa ditt sätt att skapa intresse för ditt budskap, varefter du få värdefull återkoppling på ditt personliga framförande. ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

11 2 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING Under eftermiddagen presenterar vi vår syn på situationsanpassat ledarskap och du får göra en enkel bedömning av ditt personliga ledarskapsbeteende. Vi avslutar dagen med praktiska övningar för att belysa tillämpbarheten av olika ledarstilar i vissa situationer. DAG 4 Chefsrollens arbetsgivarperspektiv belyser vi ur några infallsvinklar. Olika former av ansvar och befogenheter i chefsrollen. Behovet av tydliga befattningsbeskrivningar och nödvändigheten att förstå sin roll som arbetsgivarens förlängda arm. Vi diskuterar arbetsrätten, dvs de juridiska frågor som du som chef/ledare kommer att behöva hantera i egenskap av arbetsgivarrepresentant. Översikt av lagar och avtal och andra dokument som styr eller reglerar spelreglerna på arbetsplatsen. Var finns denna information att hämta? Vilken kunskap måste jag ha som chef/ledare med ett organisatoriskt och/eller personalledande ansvar Chefen och ledarens roll som utvecklare av verksamhet och personal blir allt betydelsefullare i de flesta företag. Hur kan du på ett klokt sätt bidra till dina medarbetares kompetensutveckling och till att din verksamhet kan utvecklas på ett önskvärt sätt? Vi diskuterar t ex utvecklingssamtalet/ medarbetarsamtalet som ett systematiskt arbetssätt i utvecklingsarbetet. Vi arbetar fram konkreta förslag på utvecklingsåtgärder som ligger utanför konventionell utbildning och job rotation. Vidare väcker vi en debatt genom att presentera och diskutera din roll som förändringsledare i samband med förändringsarbete i verksamheten. Vilka erfarenheter och värderingar styr dina ställningstaganden? Hur blir du en framgångsrik ledare under dessa stundtals instabila processer? Kursen avrundas genom att du som deltagare sammanfattar dina intryck, reflektioner och noterar ned vilka framtida personliga utvecklingsåtgärder som skulle stärka dig i din ledarroll. Ett bara underlag då du i framtiden ska ha utvecklingssamtal med din chef. Kursintyg utdelas. Pris, Tid och plats 4 dagar, kr exkl. moms men inkl. kursmaterial. Kostnader för internat och resor tillkommer 3 6 oktober 2006, Sunds Herrgård, Lekeryd Anmälan senast 1 september 2006 till Berggren & Gillström Group AB, Ångermannagatan 14, Vällingby Bra att veta! Kursstart kl 10 Kursen slutar kl 13, därefter lunch om så önskas Räkna med visst kvällsjobb under utbildningen Mer information Kontakta Lena Gillström, tel eller ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

12 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 3 KURSANMÄLAN Senaste anmälningsdag FÖR LEDARASPIRANTER EN INTRODUKTION 4 DAGAR UNDER HÖSTEN 2006 PLATS Sunds Herrgård, Lekeryd KURSTID 3 6 oktober 2006 FÖRETAG ADRESS TELEFON KONTAKTPERSON DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn Ort/Datum UNDERSKRIFT OBS! Anmälan är bindande Kurser våren 2007 För tider och annan information för kurser våren 2007 var vänlig kontakta Berggren & Gillström. Bekräftelse och kallelse Så fort vi fått er anmälan sänder vi en bekräftelse. Ungefär två veckor före kursstart får du en kallelse med uppgifter på exakta tider, plats, färdväg mm. Avbokning och ombokning Kursanmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning eller ombokning till annat kurstillfälle måste göras senast fyra veckor före kursstart, i annat fall debiteras 25 % av kursavgiften. Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Observera att vi vid sena återbud kan tvingas debitera företaget kostnader för logi. BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB - ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

13 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING HÖSTEN 2006 Chefsrollen med arbetsgivarperspektiv Chefen/ledaren är arbetsgivarens företrädare och nyckelperson i företaget. I våra utbildningar integreras kunskaper om lönebildning, arbetsrätt och arbetsmiljö med utveckling av det personliga ledarskapet. Kursinnehåll Block 1 Under block 1 fokuserar vi utbildningen på två för en chef centrala områden nämligen arbetsrätt och arbetsmiljö. Sista dagen närmar vi oss ledarrollen. Dag 1-2 Efter inledning och översiktlig genomgång av hela utbildningens program, koncentrerar vi oss på den praktiska arbetsrätten. För att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera de dagliga arbetsrättsliga frågorna, de som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde, måste chefen kunna svara på till exempel följande frågeställningar: När får jag tidsbegränsa en anställning? Hur avslutar jag ett anställningsförhållande? Hur hanteras olovlig frånvaro? Varning/erinran - när är sådana aktuella? Vad är det för skillnad på uppsägning och avskedande? När måste jag kontakta facket? Fackliga företrädares rätt till ledighet och betalning? Studie- och föräldraledighet - vad gäller? Hur får semester förläggas? Du får en genomgång av de vanligaste arbetsrättsliga situationerna, som du med stor sannolikhet kommer att möta i din chefsroll. Du får även tillfälle att öva och diskutera konkreta exempel i mindre grupper. En viktig fråga är t ex hur mycket behöver du kunna "till vardags" och var hittar du mera information, när det behövs. Dag 3 Denna dag ägnar vi åt arbetsmiljöfrågor. Vi kommer att klarlägga vilket ansvar dagens och morgondagens chefer har för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och dess föreskrifter reglerar vilka långtgående skyldigheter du och ditt företag har. Vi får en genomgång av de viktigaste delarna och varvar teorin med praktiska övningar. Även straffansvar, delegering och systematiskt arbetsmiljöarbete utgör viktiga delar i utbildningen. Vidare informerar vi om alkohol och droger och hur du som chef kan/bör hantera dessa frågor. Avslutningsvis i detta block och som en inledning till nästa block definierar vi några begrepp som chefskap, ledarskap, strategiskt ledarskap, operativt ledarskap... och vi avslutar med en genomgång av en hemuppgift som du ska ha genomfört innan vi ses nästa gång.. ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

14 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 2 Block 2 Under hela blocket fokuserar vi på dina personliga ledaregenskaper. Tekniker och modeller presenteras, tränas och diskuteras aktivt. Några hållpunkter: Dag 1 Fokusering på gruppen och ledarens roll i teamutveckling och konflikthantering Presentation av LEAD-modellen och analys av personliga ledarstilar utifrån sammanställda och inskickade data. Dag 2 En intensiv dag då vi arbetar med praktisk, videostödd träning under handledning i olika ledarstilar och ledarsituationer. Dagen avslutas med individuella förberedelser i förhandlingsteknik. Dag 3 Under förmiddagen genomförs ett par övningar där du prövar förhandlingsteknik och tränar personlig påverkan. Eftermiddagen ägnas åt diskussioner om ledarens roll och möjligheter att bidra till motivation och arbetsglädje. Dag 4 Planering och genomförande av ett självstyrt träningspass där du tränar och utvecklar olika sidor i ditt ledarskap i ett antal tillämpningssituationer. Block 3 Vi börjar med en uppföljning av det personliga ledarskapet utifrån nyvunna erfarenheter gjorda under tiden efter förra blocket. Under block 3 får du möjlighet att diskutera några olika infallsvinklar på strategiskt ledarskap i din chefsroll. Dag 1 Första dagen fokuserar vi på ledarrollen i samband med förändrings- och utvecklingsarbete. Omvärldsorientering en grund för nytänkande och handlingsberedskap inför framtiden. Exempel på scenarioteknik som redskap för att beskriva en framtidsvision. Hur styr våra värderingar vårt agerande som ledare under förändrings- och utvecklingsprocesser? Under dagen diskuteras även personalutveckling som exempel på ett strategiskt verktyg. Är ditt företag en så kallad lärande organisation? Är målstyrning och utvecklingssamtal strategiska verktyg i din chefsroll? Dag 2 Lönebildning. Går utvecklingen mot en lokal lönebildning och på vilket sätt skulle lönen kunna vara ett instrument för dig som chef att påverka måluppfyllelse och resultat? Vi diskuterar lönens för- och nackdelar som belöning och motivationsfaktor. En lönebildningskonsult från arbetsgivarsidan ger en uppdaterad information. Några stolpar: Företagets lönepolicy Chefens roll i lönebildningsprocessen Löneprocessen Att sätta mål Att värdera resultat Resultatlön Lönesättning i praktiken ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

15 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING 3 Dag 3 Sammanfattande diskussioner och analys av hela utbildningens budskap genom att varje deltagare presenterar personliga mål och skisser för sin fortsatta utveckling i chefs/ledarrollen. Pris 10 dagar, uppdelade i tre block, kr exklusive moms, internatkostnader och resor men inklusive ledarskapsanalys, litteratur och kursmaterial. Tid och plats Under hösten 2006 genomförs utbildningen enligt följande: Block 1: oktober Block 2: november Block 3: 5 7 december Anmälan senast den 8 september 2006 till Berggren & Gillström Group AB, Ångermannagatan 14, Vällingby Kursen förläggs till Sunds Herrgård, Lekeryd Mer information Lena Gillström eller Lars Gillström, tel eller Bra att veta! Alla block börjar klockan 10, avslutas med lunch klockan 13, Räkna med visst kvällsjobb under utbildningen ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY - TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

16 4 BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB MANAGEMENT - ORGANISATION UTBILDNING KURSANMÄLAN TILL Senaste anmälningsdag GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING 10 DAGAR UNDER HÖSTEN 2006 PLATS KURSTID Sunds Herrgård, Lekeryd Block 1: oktober, Block 2: november, Block 3: 5-7 december 2006 FÖRETAG ADRESS TELEFON KONTAKTPERSON DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn DELTAGARE/Namn Ort/Datum UNDERSKRIFT Obs! Anmälan är bindande Kurser våren 2007 För tider och annan information för kurser våren 2007 var vänlig kontakta Berggren & Gillström. Bekräftelse och kallelse Så fort vi fått er anmälan sänder vi en bekräftelse. Ungefär två veckor före kursstart får du en kallelse med uppgifter på exakta tider, plats, färdväg mm. Avbokning och ombokning Kursanmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning eller ombokning till annat kurstillfälle måste göras senast fyra veckor före kursstart, i annat fall debiteras 25 % av kursavgiften. Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Observera att vi vid sena återbud kan tvingas debitera företaget kostnader för logi. BERGGREN & GILLSTRÖM GROUP AB - ÅNGERMANNAGATAN VÄLLINGBY TEL FAX MOBIL ORG NR POSTGIRO BANKGIRO

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken

Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken 2009-01-13 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Trä- och Möbelindustriförbundet, Skogsindustrierna, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Livsmedelsföretagen samt

Läs mer

Välkommen. till Industriarbetsgivarnas. kurser AVTAL ARBETSRÄTT ARBETSMILJÖ LÖNER BLOCKUTBILDNINGAR

Välkommen. till Industriarbetsgivarnas. kurser AVTAL ARBETSRÄTT ARBETSMILJÖ LÖNER BLOCKUTBILDNINGAR 2014 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser AVTAL ARBETSRÄTT ARBETSMILJÖ LÖNER BLOCKUTBILDNINGAR Om Industriarbetsgivarna Industriarbetsgivarna har 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING > PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING 2017 Polisförbundets UTBILDNINGSTRAPPA

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2011

Facklig utbildning. Kursprogram 2011 Facklig utbildning Kursprogram 2011 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Välkommen. till Industriarbetsgivarnas. kurser AVTAL ARBETSRÄTT ARBETSMILJÖ LÖNER BLOCKUTBILDNINGAR

Välkommen. till Industriarbetsgivarnas. kurser AVTAL ARBETSRÄTT ARBETSMILJÖ LÖNER BLOCKUTBILDNINGAR 2014 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser AVTAL ARBETSRÄTT ARBETSMILJÖ LÖNER BLOCKUTBILDNINGAR Om Industriarbetsgivarna Industriarbetsgivarna har 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2013

Facklig utbildning. Kursprogram 2013 Facklig utbildning Kursprogram 2013 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

KURSER VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIARBETSGIVARNAS INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER 2016. AVTAL sid 4-5. ARBETSRÄTT sid 6-8. LÖNER sid 9. ARBETSMILJÖ sid 10-11

KURSER VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIARBETSGIVARNAS INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER 2016. AVTAL sid 4-5. ARBETSRÄTT sid 6-8. LÖNER sid 9. ARBETSMILJÖ sid 10-11 2016 INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER 2016 VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIARBETSGIVARNAS KURSER AVTAL sid 4-5 ARBETSRÄTT sid 6-8 LÖNER sid 9 ARBETSMILJÖ sid 10-11 BLOCKUTBILDNINGAR sid 12 OM INDUSTRIARBETSGIVARNA

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-01-10 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG BAKGRUND Arbetslivet

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning LÖNANDE 2017 KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Välkommen till våra utbildningar Företagsanpassat Skräddarsytt Med rätt kunskap vet du hur du utvecklar din verksamhet på bästa

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Skolans krav på dokumentation

Skolans krav på dokumentation 2013-10-25 13/138 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Två angelägna utbildningar under samma dag! Förmiddag: Skolans krav på dokumentation

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

BYA s Arbetsmiljöutbildningar

BYA s Arbetsmiljöutbildningar Kurskatalog 2016 BYA s Arbetsmiljöutbildningar BYA Arbetsmiljös uppdrag är att tillgodose bevakningsbranschens behov av utbildning och projekt inom arbetsmiljö. Utbildningarna ska i första hand ge grundläggande

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 2012 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 Vi ger svaren på dina arbetsgivarfrågor! En av våra främsta arbetsuppgifter på Industriarbetsgivarna är att hjälpa dig som arbetsgivare. Hos oss

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013

Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013 Stockholm i december 2012 Nr. 13/2012 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning Kursprogram 2013 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

Följ även med på kvällsaktiviteten som är en guidad visning av ABBA-museet, med efterföljande middag.

Följ även med på kvällsaktiviteten som är en guidad visning av ABBA-museet, med efterföljande middag. Sidan 1 av 1 Nr 22/14 Stockholm 2014-10-02 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Missa inte årets EFA-dagar Som framgår av tidigare inbjudan, cirkulär nr 21/14, äger årets EFA-dagar

Läs mer

Innehåll. PAM Praktisk Arbetsmiljö sid 6. AFG Arbetsmiljö För Gruppledare sid 7. Kamratstöd Krisstöd steg 1 sid 8

Innehåll. PAM Praktisk Arbetsmiljö sid 6. AFG Arbetsmiljö För Gruppledare sid 7. Kamratstöd Krisstöd steg 1 sid 8 Kurskatalog 2013 Kurskatalog 2013 Vår förhoppning är att du hittar något i denna kurskatalog som får dig att tänka ja just det den där utbildningen skulle jag vilja gå och nu vet jag var och när den går

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Effektiva möten. Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation kan du bli effektivare både i möten med individer och möten i grupp.

Effektiva möten. Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation kan du bli effektivare både i möten med individer och möten i grupp. 2014-11-21 15/18 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Effektiva möten BAKGRUND Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Värdebaserat ledarskap, 7,5 högskolepoäng Inledning Chef- och ledarskap är avgörande för hur väl

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser

Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser 2006-05-18 06/05 Samtliga förvaltningar inom kommunerna och landstinget Länsstyrelsen Kommunala bolag/stiftelser KOMPETENSUTVECKLING FÖR ADMINISTRATIV PERSONAL I VÄSTERNORRLAND OCH GÄVLEBORG Grundläggande

Läs mer

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning Datum: 30 januari 2014 Plats: Medlefors Konferens, Skellefteå "För att kunna leda andra behöver jag kunna leda mig själv". Det är utgångspunkten för den ledarskapsutbildning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Handels Steg 3 Lagarna

Handels Steg 3 Lagarna Handels Steg 3 Lagarna När jag gått steg 3 ska jag: Förstå värdet av den fackliga grundideologin och hur det fackliga löftet är kopplat till arbetsrätten Ha kännedom om arbetsrättslagarna, Arbetsmiljölagen

Läs mer

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14-15 Sid 16 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post:

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: arbetsmiljo@bya.se Webb: www.bya.se

Läs mer

Följ även med på kvällsaktiviteten som är en guidad visning av Hallwylska museet, med efterföljande middag.

Följ även med på kvällsaktiviteten som är en guidad visning av Hallwylska museet, med efterföljande middag. 2 Nr 19/11 Stockholm 2011-10-04 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Missa inte årets EFA-dagar Som framgår av tidigare inbjudan, cirkulär nr 17/11, äger årets EFA-dagar rum den 26-27

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget 2008-05-30 08/87 Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Personalhandlingar offentlighet, sekretess och dokumenthantering i kommun och landsting BAKGRUND Inom den personaladministrativa

Läs mer

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel 2013-01-07 13/15 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Frontdesk English Engelska i reception och telefonväxel BAKGRUND Region Västerbotten inbjuder till en tvådagars

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Utbildningar. i arbetsgivarefrågor. våren 2010

Utbildningar. i arbetsgivarefrågor. våren 2010 Utbildningar i arbetsgivarefrågor våren 2010 Välkommen till vårens utbildningar 2010! TMF är den träförädlande industrins och möbelindustrins bransch- och arbetsgivareorganisation. Inom arbetsgivareområdet

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2017 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

LKAB. Industriarbetsgivarnas

LKAB. Industriarbetsgivarnas LKAB till Industriarbetsgivarnas kurser 2011Välkommen Industriarbetsgivarnas kurser 2011 Oavsett vad du arbetar som personalchef, löneadministratör, VD, produktionschef eller kanske HR- ansvarig tror

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Diplomerad Företagarutbildning

Diplomerad Företagarutbildning Diplomerad Företagarutbildning 38 Consensus arbetar med affärsutveckling och ledarutveckling i ett helhetsperspektiv och vi anser att ekonomisk och mänsklig tillväxt måste gå hand i hand. Vi på Consensus

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer